Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014"

Transkrypt

1 Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 1. Organizator: Spółka Targowa Sp. z o.o. (MTŁ) ul. Wólczańska 199, Łódź tel fax Osoba odpowiedzialna za imprezę: Kierownik projektu Edyta Winiarska tel. +48 (42) tel. kom Miejsce Targów: Hala Expo-Łódź, al. Politechniki Termin: r. 5. Warunki uczestnictwa: 1. Podstawą udziału w imprezie jest dokonanie następujących czynności: a) dostarczenie na adres MTŁ prawidłowo wypełnionych formularzy Zgłoszenia Udziału do dnia r. b) dokonanie wpłaty zaliczki za najem powierzchni w wysokości 55% należności do dnia r. c) dokonanie wpłaty pozostałej należności do dnia r. d) dostarczenie pozostałych formularzy (zamówienie usług dodatkowych) do dnia r. e) dokonanie opłaty za pozostałe prace i usługi zlecone Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury. 2. Wniesione roszczenia wynikające z realizacji umowy nie upoważniają Uczestnika do zwłoki w płatnościach. Niedokonanie wpłat w określonych terminach upoważnia MTŁ do obciążenia Uczestnika ustawowymi odsetkami. 3. Organizator MTŁ udostępnia Uczestnikom powierzchnię wystawienniczą zgodnie ze zgłoszeniem. 4. Warunkiem przekazania Wystawcy stoiska jest przedstawienie przez niego potwierdzenia dokonania należnej MTŁ wpłaty pełnej kwoty za uczestnictwo w Targach. 5. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej: a) obowiązkowa opłata rejestracyjna PLN netto, b) powierzchnia niezabudowana w hali PLN netto / 1m 2, c) powierzchnia zabudowana w hali PLN netto / 1m 2. Do wszystkich cen netto zawartych w Dokumentach Zgłoszeniowych będzie doliczony podatek - 23% VAT. 6. Rabaty: a) w przypadku wpłaty 100% należności za najem powierzchni wystawienniczej do dnia r. - 5%, b) w przypadku udziału w trzech ostatnich edycjach Targów 10%, c) w przypadku stoiska o powierzchni od 30 m 2 5%. Rabaty sumują się i są naliczone od ceny wynajmu powierzchni niezabudowanej. 7. W cenę opłaty rejestracyjnej wliczone są: a) służbowe karty wstępu w ilości: - 2 sztuki przy powierzchni do 10 m², - po 1 sztuce na każde kolejne 10 m². Dodatkowe służbowe karty wstępu Uczestnik może zakupić w Biurze Organizacyjnym Targów. b) 2 bezpłatne zaproszenia do zwiedzania targów. Zaproszenia wysyłane są pocztą po złożeniu oryginałów dokumentów zgłoszeniowych, c) 1 bezpłatna karta parkingowa na samochód osobowy, d) podstawowy wpis do katalogu: pełna stopka adresowa, 300 znaków oferty towarowej (odpowiednio w języku polskim oraz angielskim), e) 1 egzemplarz katalogu, f) wpis do internetowej listy wystawców obejmujący nazwę firmy, miasto oraz kraj, g) rozdawanie materiałów promocyjnych na terenach targowych, h) wyłożenie materiałów reklamowych w Biurze Organizacyjnym, i) usługi: codzienne sprzątanie stoisk i ciągów komunikacyjnych, nagłośnienie, zabezpieczenie. 6. Godziny otwarcia targów: - dla wystawców, - dla profesjonalistów, - dla publiczności r. 8:00-18:00 10:00-17:00 14:00-17: r. 9:00-19:00 10:00-18:00 10:00-18: r. 9:00-22:00 10:00-16:00 10:00-16:00 7. Uroczyste otwarcie Targów: r. godz. 10: Montaż, aranżacja i demontaż stoisk: - montaż - dokładny harmonogram godzinowy będzie przesłany wraz z Potwierdzeniem lokalizacji, - aranżacja w dniu r. w godz. 8:00-22:00 - demontaż w dniach r. w godz. 16:00-24: r. w godz. 00:00-8:00 2. Biuro Organizacyjne obsługuje Uczestników imprezy w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ - al. Politechniki 4: r. godz. 8:00-22: r. godz. 8:00-18: r. godz. 9:00-19: r. godz. 9:00-22:00 9. Uczestnik zobowiązany jest do: a) zamówienia przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych do dnia r. - formularz F-1, b) wskazania w pisemnym zgłoszeniu Realizatora Zabudowy oraz dostarczenia zamówienia energii elektrycznej do dnia r. - formularz B-2, c) przesłania planu zabudowy stoiska oraz pełnej dokumentacji (projektu instalacji elektrycznej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, innej) do akceptacji MTŁ, do dnia r. 10. Realizator Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek złożyć w MTŁ prawidłowo wypełnione Oświadczenie Realizatora Zabudowy i zgodnie z nim dokonać opłaty manipulacyjnej w wysokości 8 PLN/m 2 netto zabudowywanej powierzchni oraz wykupić Karty identyfikacyjne SERWIS w cenie 10 PLN brutto (nie dotyczy firm posiadających stałą umowę z MTŁ). 11. Karty identyfikacyjne SERWIS, uprawniające do wstępu na teren Targów w okresie montażu i demontażu stoisk, wydawane będą przez MTŁ na podstawie złożonej listy imiennej montażystów stoisk i pisemnego oświadczenia firmy o przystąpieniu do zabudowy. 12. Opłata manipulacyjna obejmuje koszty zabezpieczenia obiektów targowych, sprzątania oraz koszty eksploatacyjne obiektów (ogrzewanie, oświetlenie, zryczałtowane koszty zużycia energii elektrycznej i wody) podczas montażu i demontażu stoisk. 13. MTŁ prześlą Potwierdzenie lokalizacji w terminie do r. 14. Organizator rozpatruje zgłoszenia biorąc pod uwagę termin ich otrzymania, możliwości lokalizacyjne oraz preferencje dla firm, które uczestniczyły w poprzednich edycjach. 15. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez MTŁ w Potwierdzeniu lokalizacji różni się od zamówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, umowa jest zawarta na warunkach ustalonych w tym potwierdzeniu. 16. MTŁ zastrzegają sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w Potwierdzeniu lokalizacji. Z powodu zmiany możliwości lokalizacyjnych Uczestnikowi Targów nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony MTŁ. 17. Koszty zainstalowania i podłączenia przyłączy elektrycznych, energetycznych, wodnych, telekomunikacyjnych i innych, jak również koszty usług niestandardowych obciążają Uczestnika. W cenę przyłączy wliczone są zryczałtowane koszty zużycia energii elektrycznej i wody. 18. Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Targach należy przekazać na konto MTŁ Spółka Targowa Sp. z o.o.,. 19. Zakres towarowy NA STYKU KULTUR: 1. Promocja państw, miast, regionów turystycznych świata 2. Organizacje i stowarzyszenia turystyczne 3. Touroperatorzy i biura podróży 4. Obiekty noclegowe: 4.1. Hotele 4.2. Obiekty szkoleniowo-konferencyjne 4.3. Motele 4.4. Pensjonaty 4.5. Ośrdoki wypoczynkowe 4.6. Campingi 4.7. Schroniska 5. Atrakcje turystyczne 5.1. Muzea 5.2. Parki tematyczne 5.3. Pola golfowe 5.4. Inne

2 6. Turystyka kulturowa 7. Turystyka uzdrowiskowa 7.1. Uzdrowiska 7.2. Sanatoria 7.3. Obiekty leczniczo-rehabilitacyjne 7.4. Ośrodki SPA i Wellness 7.5. Inne 8. Usługi przewozowe 8.1. Autokarowe 8.2. Kolejowe 8.3. Lotnicze 8.4. Promowe 9. Ubezpieczenia turystyczne 10. Oprogramowanie dla turystyki 11. Wydawnictwa / prasa turystyczna 12. Inne 20. Ubezpieczenia od zniszczenia, kradzieży i pożarów w czasie trwania targów Uczestnik dokonuje w swoim biurze ubezpieczeń. Zabezpieczenie terenu Targów odbywa się w obecności przedstawicieli wszystkich stoisk, poprzez codzienne komisyjne plombowanie i rozplombowanie. MTŁ zabezpieczają tereny targowe w godzinach zaplombowania obiektów (zgodnie z harmonogramem dla Wystawców). Nieobecność Wystawcy przy czynnościach otwarcia i zamknięcia zwalnia MTŁ od odpowiedzialności za mienie. 21. MTŁ nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów powstałe w wyniku przerw w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego itp. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego, wodnego itp. obciąża wyłącznie Uczestnika. 22. Uczestnik Targów zobowiązuje się do przyjęcia Postanowień Szczegółowych, Regulaminu dla uczestników targów, wystaw lub innych imprez organizowanych przez Spółka Targowa Sp. z o.o. oraz Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenach MTŁ Sp. z o.o z chwilą Zgłoszenia Udziału - Formularz A. 23. Regulamin dla uczestników targów, wystaw lub innych imprez organizowanych przez Spółka Targowa Sp. z o.o. oraz Przepisy techniczne i przeciwpożarowe obowiązujące na terenach MTŁ Sp. z o.o. dostępne są na stronie lub na życzenie Wystawcy przesyłane przez komisarza targów drogą elektroniczną lub faxem. 24. Postanowienia Szczegółowe obowiązują od dnia r. Zarząd Spółki Spółka Targowa Sp. z o.o.

3 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo Country: Telefon komórkowy Mobile phone: Numer wpisu do KRS - ewidencji działalności gospodarczej National Business Register No.: Fax: ( ) Data i miejsce wpisu Date and place of registration: NIP Tax No.: Rodzaj prowadzonej działalności Economic activity: produkcja production dystrybucja distribution usługi services USŁUGI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W TARGACH FAIR SERVICES ZGŁOSZENIE UDZIAŁU (Formularz A) APPLICATION FORM (Form A) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA (Formularz B-1) APPLICATION FORM - ORDER OF UNCONSTRUCTED AREA (Form B-1) ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Formularz B-2) ORDER OF ELECTRIC ENERGY (Form B-2) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA ZABUDOWANA (Formularz C-1) APPLICATION FORM - ORDER OF AREA WITH BASIC CONSTRUCTION (Form C-1) ZAMÓWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO (Formularz C-2) ORDER OF ADDITIONAL EQUIPMENT (Form C-2) ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA (Formularz C-3) ORDER OF STAND CONSTRUCTION (Form C-3) ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - WYSTAWCA (Formularz D-1) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - EXHIBITOR (Form D-1) ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - PODWYSTAWCA (Formularz D-2) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - SUB-EXHIBITOR (Form D-2) ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU (Formularz D-3) ORDER OF ADVERTISING IN CATALOGUE (Form D-3) ZAMÓWIENIE REKLAMY W INTERNECIE I NA MONITORACH (Formularz E-1) ORDER OF ADVERTISEMENT IN INTERNET AND MONITORS (Form E-1) ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ W KONKURSIE (Formularz E-2) ORDER OF INVITATIONS. PARTICIPATION IN THE COMPETITION (Form E-2) ZAMÓWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH (Formularz E-3) ORDER OF CONFERENCE ROOMS (Form E-3) ZAMÓWIENIE MEDIÓW I POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ (Formularz F-1) ORDER OF CONNECTIONS AND STORAGE AREA (Form F-1) ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH KART WSTĘPU. KARTY PARKINGOWE (Formularz F-2) ORDER OF ADDITIONAL ENTRY PASSES. PARKING CARDS (Form F-2) ZAMÓWIENIE PERSONELU DODATKOWEGO I NOCLEGÓW (Formularz F-3) ORDER OF SUPPORTING STAFF AND HOTEL (Form F-3) 1. Upoważniam MTŁ Spółkę Targową Sp. z o.o. do wystawiania faktur za udział w Targach bez żądania na nich podpisu odbiorcy. 2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych i firmowych w bazie danych i w katalogu targowym oraz innych wydawnictwach targowych. 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych teleadresowych patronom medialnym. 4. Podaję swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez administratora zbioru MTŁ Spółkę Targową Sp. z o.o., ul. Wólczańska 199, Łódź i udostępnienie tych danych osobowych do przetwarzania firmom współpracującym z MTŁ Spółką Targową Sp. z o.o. (ustawa o ochronie danych osobowych nr 133/97, poz. 883). Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Postanowieniami Szczegółowymi XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, przepisami przeciwpożarowymi, BHP oraz Regulaminem dla Uczestników Targów organizowanych przez MTŁ Spółkę Targową Sp. z o.o. (dostępne na stronie internetowej i wyrażam zgodę na traktowanie ich wraz ze wszystkimi wypełnionymi punktami ZGŁOSZENIA UDZIAŁU oraz ZAMÓWIEŃ (Formularze A-F) jako postanowień umowy i zobowiązujemy się do ich ścisłego przestrzegania. 1. I authorise the Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. to issue invoices for the participation in the Fair without requiring recipient s signature on them. 2. I agree to run personal and corporate details in the database and in the Fair s catalogue as well as other Fair s publications. 3. I agree to run personal and corporate details to fair media partners. 4. I give my personal data freely and declare my consent for processing them for the marketing aims by the administrator of Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. (199 Wólczańska Str., Łódź) set and forwarding this personal data to the companies co-operating with Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. (Act on Protecting the Personal Data, no 133/97, item 883). I know that I have right to look into it and correct it. I declare my consent to receive marketing information from Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. on address (according to Act on Providing the Electronic Service of 18 th July 2002). 5. I state that I have become familiar with the Detailed Resolutions of the WHERE CULTURES MEET, fire regulations and healthand safety-at-work legislation and Regulations for the Participants of the events organised by Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. (available on the website and agree to observe them together with all filled points of PARTICIPANT APPLICATION and ORDERS (Forms A-F).

4 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA APPLICATION FORM - ORDER OF UNCONSTRUCTED AREA B-1 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NIEZABUDOWANEJ - minimalna wielkość 6 m 2 (powierzchnia do samodzielnej zabudowy i aranżacji - bez ścianek, mebli, przyłączy elektrycznych oraz wykładziny) ORDER OF UNCONSTRUCTED EXHIBITION AREA - miminimum space 6 sq. m. (exhibition space to self construction and arrangement - without equipment, carpet and electric energy) Obowiązkowa opłata rejestracyjna PLN netto Obligatory registration fee PLN net price POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA EXHIBITION AREA UNCONSTRUCTED Ilość m 2 Sq. m. Głębokość x szerokość (m) depth x width (m) Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. Typ stoiska* Type of stand* kryta w hali in hall x 215 PLN * Typy stoisk - dodatkowo płatne Types of stand - paid additionally S - szeregowe (z jednej strony otwarte, minimalna wielkość 6 m 2 ) - bez dopłaty R - row (one side open, minimum space 6 sq. m.) - no surcharge N - narożne (z dwóch stron otwarte, minimalna wielkość 12 m 2 ) + 5% ceny podstawowej C - corner (two side open, minimum space 12 sq. m.) + 5% of the basic price F - frontowe (z trzech stron otwarte, minimalna wielkość 30 m 2 ) + 10% ceny podstawowej F - front (three sides open, minimum space 30 sq. m.) + 10% of the basic price W - wyspowe (z czterech stron otwarte, minimalna wielkość 50 m 2 ) + 15% ceny podstawowej I - island (four sides open, minimum space 50 sq. m.) + 15% of the basic price

5 ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTYCZNEJ / ORDER OF ELECTRIC ENERGY B-2 TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ APPLICATION DEADLINE REALIZATOR ZABUDOWY DEVELOPMENT EXECUTOR Osoba merytorycznie odpowiedzialna Person In charge: Ulica Street: Kod pocztowy, miasto, państwo Post code, city, country: Telefon Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - dotyczy powierzchni niezabudowanej ORDER OF ELECTRIC ENERGY - only with order of unconstructed area 1. Obwody elektryczne dzienne Daily electrical circuits Kabel Wystawcy / Wykonawcy stoiska EXHIBITOR S / Constructor s cable Zamawiana ilość przyłączy Number of pieces ,1-3,0 kw (1 x 16 A) 65 PLN 140 PLN ,1-9,0 kw (3 x 16 A) 165 PLN 365 PLN ,1-18,0 kw (3 x 32 A) 315 PLN 530 PLN ,1-32,0 kw (3 x 63 A) 410 PLN 600 PLN ,1-72,0 kw (3 x 125 A) 605 PLN 690 PLN 2. Obwody elektryczne całodobowe 24 h electrical circuits ,1-3,0 kw (1 x 16 A) 120 PLN 190 PLN ,1-9,0 kw (3 x 16 A) 290 PLN 460 PLN ,1-18,0 kw (3 x 32 A) 440 PLN 650 PLN Kabel MTŁ MTL cable Zamawiana ilość przyłączy Number of pieces 3. Wypożyczenie rozdzielni elektrycznej (dziewięcioobwodowej). Termin zamówienia Rental of electric switching station (9 circuits). Order s date PLN UWAGA! 1. Ilość rozdzielni i kabli elektrycznych jest ograniczona. 2. Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy zobowiązani są do wyłączania zasilania energii elektrycznej na swoim stoisku każdorazowo przed opuszczeniem stoiska (nie dotyczy obwodów całodobowych). Instalacja elektryczna stoisk będzie wyłączana codziennie po zamknięciu obiektów przez MTŁ. ATTENTION! 1. Number of electric switching station and cables is limited. 2. Regard to the safety reasons exhibitors are obliged to switch off the electric energy supply always before leaving the stand (except for 24 h circuit). The electric installation will be switched off every day, after closing the fair halls by MTL Data Date Podpis i pieczątka Wystawcy Exhibitor signature and stamp Podpis i pieczątka Realizatora Development executor s signature and stamp

6 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA ZABUDOWANA APPLICATION FORM - ORDER OF AREA WITH BASIC CONSTRUCTION C-1 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ Z ZABUDOWĄ STANDARDOWĄ - minimalna wielkość 6 m 2 ORDER OF EXHIBITION AREA WITH BASIC CONSTRUCTION - minimum space 6 sq. m. Obowiązkowa opłata rejestracyjna PLN netto Obligatory registration fee PLN net price POWIERZCHNIA ZABUDOWANA EXHIBITION AREA WITH BASIC CONSTRUCTION Ilość m 2 Sq. m. Głębokość x szerokość (m) depth x width (m) Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. Typ stoiska* Type of stand* kryta w hali in hall x 280 PLN * Typy stoisk - dodatkowo płatne Types of stand - paid additionally S - szeregowe (z jednej strony otwarte, minimalna wielkość 6 m 2 ) - bez dopłaty R - row (one side open, minimum space 6 sq. m.) - no surcharge N - narożne (z dwóch stron otwarte, minimalna wielkość 12 m 2 ) + 5% ceny podstawowej C - corner (two side open, minimum space 12 sq. m.) + 5% of the basic price F - frontowe (z trzech stron otwarte, minimalna wielkość 30 m 2 ) + 10% ceny podstawowej F - front (three sides open, minimum space 30 sq. m.) + 10% of the basic price W - wyspowe (z czterech stron otwarte, minimalna wielkość 50 m 2 ) + 15% ceny podstawowej I - island (four sides open, minimum space 50 sq. m.) + 15% of the basic price Opis standardowego wyposażenia stoiska Basic stand equipment - ścianki z elementów OCTANORM z białym wypełnieniem (h=248 cm), wall construction of OCTANORM aluminium elements filled with white walls (h=248 cm), - wykładzina (szara) grey carpet, - 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4 m 2 stoiska, 1 lighting point per 4 sq. m. - fryz (do 20 znaków + nazwa miasta), fascia (up to 20 characters + name of city or country), - 1 gniazdo elektryczne 1 electric socket. 2. ZAMÓWIENIE WYKONANIA FRYZU ORDER OF FASCIA Napis na fryzie (nazwa firmy do 20 znaków + nazwa miasta lub państwa) - w cenie stoiska. Content (company s name to 20 characters + city or country) - included in the price of selected stand. Ilość sztuk Number of units logo na fryzie logo on the fascia 120 PLN dodatkowy fryz z napisem do 20 znaków additional fascia with an inscription up to 20 characters 75 PLN każde kolejne 20 znaków na fryzie each next 20 characters on the fascia 40 PLN

7 ZAMÓWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO ORDER OF ADDITIONAL EQUIPMENT C-2 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) Dotyczy powierzchni zabudowanej Only with order of exhibition area with basic construction Elementy wyposażenia stoiska The elements of equipment Podest ekspozycyjny podium 100 x 100 (h 25/50/75/100) Podest ekspozycyjny podium 100 x 50 (h 25/50/75/100) Lada narożna corner counter Lada z półką counter with shelf 100 x 50 h=100 Regał bookcase 100 x 50 x półki Gablota szklana glass counter 100 x 50 x 100 Witryna zamykana closed showcase 100 x 50 x półki Witryna otwarta opened showcase 100 x 50 x półki Półka biała płyta white shelf Półka szklana glass shelf Drzwi harmonijkowe door folding Stolik drewniany wooden table 70 x 70 Stołek barowy hoker Krzesło chair Szafka kuchenna kitchen cupboard Zlewozmywak z termą + instalacja wodno-kanalizacyjna sink with water heater + water connection Lodówka + gniazdo refrigerator + electric socket Wieszak hanger Raster 1m 2 raster 1 sq. m. Kotara curtain Wykładzina kolorowa 1 m 2 colour carpet 1 sq. m. Punkt świetlny 100 W lighting point 100 W Halogen W halogen lamp W Gniazdo elektryczne 230 V (do 3 kw) electric socket 230 V (to 3 kw) Gniazdo elektryczne 230 V (do 3 kw) całodobowe 24 h electric socket 230 V (to 3 kw) Gniazdo elektryczne trójfazowe 400 V (do 9 kw) electric socket 400 V (to 9 kw) 65 PLN 65 PLN 100 PLN 75 PLN 65 PLN 130 PLN 210 PLN 180 PLN 40 PLN 60 PLN 140 PLN 28 PLN 45 PLN 16 PLN 99 PLN 500 PLN 150 PLN 25 PLN 45 PLN 40 PLN 35 PLN 50 PLN 70 PLN 125 PLN 175 PLN 330 PLN Ilość sztuk Number of units Data Date Podpis i pieczątka Wystawcy Exhibitor signature and stamp Podpis i pieczątka Realizatora Development executor s signature and stamp

8 ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA / ORDER OF STAND CONSTRUCTION C-3 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) SCHEMAT I WYPOSAŻENIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO SHELL SCHEME STAND AND ADDITIONAL STAND FITTINGS Na zamieszczonej siatce prosimy zamieścić proponowany schemat stoiska: układ ścian (zaplecze kuchenne, wydzielone miejsce do rozmów), rozmieszczenie elementów wyposażenia dodatkowego typu lady, podesty, gabloty, witryny, meble, punkty świtlne, gniazda elektryczne itp. On the grid below please draw in a binding layout of your stand indicating stand size, type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the cubicle and any other stand fittings that you require (counters, platforms, table showcases, furniture, electric sockets, lighting points, etc.). Przykład projektu stoiska z elementami dodatkowymi Sample of project of stand with additional equipment STOISKO STAND 12 m 2 LEGENDA LEGEND ściana 1 m wall 1 m ściana 0,5 m wall 0,5 m gniazdo elektr. 230 V electric socket 230 V punkt świetlny 100 W lighting point 100 W regał bookcase kotara curtain drzwi door półka shelf lada z półką counter with a shelf podest 1 x 1 m podium 1 x 1 m podest 0,5 x 0,5 m podium 0,5 x 0,5 m gablota glass counter witryna glass showcase halogen halogen fryz czołowy fascia Uwagi dotyczące powyższego planu Additional information

9 ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - WYSTAWCA ORDER OF CATALOGUE ENTRY - EXHIBITOR D-1 Kontakt Contact: Marta Sieluń mobile: DANE DO KATALOGU CATALOGUE DATA Telefon komórkowy Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. Nazwę firmy i treść oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścić pod literą: Company s name and offer in the Alphabetical List of Exhibitors should be included under the letter: 2. Wpis obowiązkowy (wliczony w opłatę rejestracyjną) zawiera: nazwę firmy, pełną stopkę adresową oraz maksymalnie po 300 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim. W celu zachowania poprawności tłumaczeń prosimy również o przesłanie tekstu oferty w języku angielskim. Treść wpisu - dokument w programie WORD. W przypadku niedostarczenia wpisu do katalogu w terminie nadsyłania zgłoszeń, wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza A. Nadesłanie materiałów po wyznaczonym terminie nie gwarantuje umieszczenia ich w katalogu. Obligatory entry (included in the registration fee) contains: company s name, full address note and max 300 characters trade offer in two languages version (Polish and English). Entry s content - WORD document. In case of the non-delivery of the entry to the catalogue in the right deadline the entry will contain the basic address from Form A. Sending the materials after the deadline does not guarantee their placement in the catalogue. Dodatkowo płatne Additional payment Zamieszczenie logo przy wpisie.* Placement of logo at the catalogue entry.* Zamieszczenie logo przy lokalizacji na mapce.* Placement of logo at the localization on the map.* Dodatkowy adres zamieszczony pod wpisem obowiązkowym. Additional address will be included under the obligatory entry. Dodatkowa treść oferty. Każde dodatkowe 50 znaków w języku polskim stanowi podstawę obliczenia należności. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. MTŁ nie ingeruje w treść ani w wielkość przesłanego tekstu. Additional offer s line. 50 characters in Polish text = one rate unit. Text sent by the Exhibitor is treated as the full base to the amount due. MTL doesn t interfere in the text or its size. PAKIETY PACKETS PLUS - nazwa firmy, pełna stopka adresowa, 500 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim, kolorowe logo przy wpisie, kolorowe logo przy lokalizacji na mapce. PLUS - company s name, full address note, 500 characters trade offer in two languages version (Polish and English), colorful logo at the catalogue entry, colorful logo at the lokalization on the map. EXTRA - nazwa firmy, pełna stopka adresowa, 500 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim, kolorowe logo przy wpisie, kolorowe logo przy lokalizacji na mapce, reklama 1/4 strony. EXTRA - company s name, full address note, 500 characters trade offer in two languages version (Polish and English), colorful logo at the catalogue entry, colorful logo at the lokalization on the map, advertisement on 1/4 page. Cena netto Net price 60 PLN 50 PLN 30 PLN 25 PLN 150 PLN 400 PLN Tak - Nie Yes - No * Warunkiem zamieszczenia logo jest przesłanie jego kolorowej wersji elektronicznej. Kolorystyka logo wyłącznie CMYK. Preferowane formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *eps, *ai. W przypadku dostarczenia logo w innym formacie (*jpg, *tiff, *gif) MTŁ nie bierze odpowiedzialności za jakość zamieszczanego logo. * Logo should be sent in full colour electronic version. Colour logo designation only CMYK. Formats preffered: *cdr (with exchange to curves), *eps, *ai. In case of sending the logo in other formats (*jpg, *tiff, *gif) MTL doesn t take responsibility for its quality. UWAGA! ATTENTION! Wpis oraz logo należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. Entry should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt.

10 ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - PODWYSTAWCA ORDER OF CATALOGUE ENTRY - SUB-EXHIBITOR D-2 Kontakt Contact: Marta Sieluń mobile: PODWYSTAWCA SUB-EXHIBITOR Nazwa firmy (w brzmieniu do katalogu) Company s name (for catalogue purpose): Telefon komórkowy Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) W przypadku większej ilości firm na stoisku prosimy o skopiowanie tej strony. In case of more companies on the stand please copy this form. 1. Nazwę firmy i treść oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścić pod literą: Company s name and offer in the Alphabetical List of Exhibitors should be included under the letter: 2. Wpis obowiązkowy (wliczony w opłatę rejestracyjną) zawiera: nazwę firmy, pełną stopkę adresową oraz maksymalnie po 300 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim. W celu zachowania poprawności tłumaczeń prosimy również o przesłanie tekstu oferty w języku angielskim. Treść wpisu - dokument w programie WORD. W przypadku niedostarczenia wpisu do katalogu w terminie nadsyłania zgłoszeń, wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza A. Nadesłanie materiałów po wyznaczonym terminie nie gwarantuje umieszczenia ich w katalogu. Obligatory entry (included in the registration fee) contains: company s name, full address note and max 300 characters trade offer in two languages version (Polish and English). Entry s content - WORD document. In case of the non-delivery of the entry to the catalogue in the right deadline the entry will contain the basic address from Form A. Sending the materials after the deadline does not guarantee their placement in the catalogue. Dodatkowo płatne Additional payment Rejestracja Podwystawcy. W ramach tej opłaty Podwystawcy przysługuje wpis do katalogu i jeden egzemplarz katalogu. Registration of Sub-Exhibitor. Price includes: entry to the catalogue and one copy of the catalogue. Zamieszczenie logo przy wpisie.* Placement of logo at the catalogue entry.* Zamieszczenie logo przy lokalizacji na mapce.* Placement of logo at the localization on the map.* Dodatkowy adres zamieszczony pod wpisem obowiązkowym. Additional address will be included under the obligatory entry. Dodatkowa treść oferty. Każde dodatkowe 50 znaków w języku polskim stanowi podstawę obliczenia należności. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. MTŁ nie ingeruje w treść ani w wielkość przesłanego tekstu. Additional offer s line. 50 characters in Polish text = one rate unit. Text sent by the Exhibitor is treated as the full base to the amount due. MTL doesn t interfere in the text or its size. PAKIETY PACKETS PLUS - nazwa firmy, pełna stopka adresowa, 500 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim, kolorowe logo przy wpisie, kolorowe logo przy lokalizacji na mapce. PLUS - company s name, full address note, 500 characters trade offer in two languages version (Polish and English), colorful logo at the catalogue entry, colorful logo at the lokalization on the map. EXTRA - nazwa firmy, pełna stopka adresowa, 500 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim, kolorowe logo przy wpisie, kolorowe logo przy lokalizacji na mapce, reklama 1/4 strony. EXTRA - company s name, full address note, 500 characters trade offer in two languages version (Polish and English), colorful logo at the catalogue entry, colorful logo at the lokalization on the map, advertisement on 1/4 page. Cena netto Net price 110 PLN 60 PLN 50 PLN 30 PLN 25 PLN 150 PLN 400 PLN Tak - Nie Yes - No * Warunkiem zamieszczenia logo jest przesłanie jego kolorowej wersji elektronicznej. Kolorystyka logo wyłącznie CMYK. Preferowane formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *eps, *ai. W przypadku dostarczenia logo w innym formacie (*jpg, *tiff, *gif) MTŁ nie bierze odpowiedzialności za jakość zamieszczanego logo. * Logo should be sent in full colour electronic version. Colour logo designation only CMYK. Formats preffered: *cdr (with exchange to curves), *eps, *ai. In case of sending the logo in other formats (*jpg, *tiff, *gif) MTL doesn t take responsibility for its quality. UWAGA! ATTENTION! Wpis oraz logo należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. Entry should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt.

11 ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU ORDER OF ADVERTISING IN CATALOGUE D-3 Kontakt Contact: Marta Sieluń mobile: DANE DO KATALOGU CATALOGUE DATA Telefon komórkowy Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) WARUNKI TECHNICZNE: 1. Format katalogu (netto): szer. 135 mm x wys. 195 mm (+ po 5 mm spadu) Treść reklamy powinna być umieszczona min. 10 mm od brzegu formatu. 2. Formaty reklamy: 1 strona 1 strona (w ramce) 1/2 strony 1/2 strony (w ramce) szer. 135 mm x wys. 195 mm (+ po 5 mm spadu) szer. 110 mm x wys. 175 mm szer. 135 mm x wys. 95 mm (+ po 5 mm spadu) szer. 110 mm x wys. 85 mm 3. Preferowane materiały w formie elektronicznej gotowej do druku: oznaczenia kolorystyczne (tylko CMYK) rozdzielczość 300 dpi formaty plików: *eps, *tiff, *jpg podgląd w formacie *pdf TECHNICAL SPECIFICATIONS: 1. Catalogue format (net size): width 130 mm x height 195 mm (+ 5 mm margins) The advertisement content should be placed at least 10 mm from the format s edge. 2. Advertisements formats: 1 page 1 page (in frame) 1/2 page 1/2 page (in frame) width 130 mm x height 195 mm (+ 5 mm margins) width 110 mm x height 175 mm width 130 mm x height 95 mm (+ 5 mm margins) width 110 mm x height 85 mm 3. Electronic materials are required: colour designation (only CMYK) resolution of 300 dpi formats: *eps, *tif, *jpg, preview in form of *pdf. preview in form of *pdf. Reklama - 1 strona Advertisement - 1 page Reklama - 1/2 strony Advertisement - 1/2 page Tak Yes Cena netto Net price 1000 PLN 550 PLN Reklama na 2 i 4 stronie okładki Advertisement on 2nd and 4th cover page + 50% Reklama na 3 stronie okładki Advertisement on 3rd cover page + 30% Zamówienia reklam na okładkach katalogu dotyczą tylko całej strony i przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Ads on the cover pages are accepted on first come. UWAGA! Reklamę należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. ATTENTION! Ads should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt.

12 ZAMÓWIENIE REKLAMY w internecie I NA MONITORACH ORDER OF ADVERTISEMENT IN INTERNET AND MONITORS E-1 Kontakt Contact: Marta Sieluń mobile: DANE DO INTERNETU DATA FOR THE ENTRY ON THE WEBSITE Telefon komórkowy Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. REKLAMA W INTERNECIE ADVERTISEMENT IN INTERNET Spółka Targowa Sp. z o.o. oferują zamieszczenie reklamy Państwa firmy w postaci banerów internetowych. Banery pełnią funkcję odsyłacza do wskazanej przez Państwa witryny. Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. offers a banner on the website as a form of promotion of the company. Banners play the role of reference to the given website. Ilość pakietów Number of units Baner 310 x 145 px, waga do 150 Kb. Banner 310 x 145 px, weight not more than 150 Kb. strona targów fair website: pakiet 1000 odsłon block of 1000 scenes pakiet 3000 odsłon block of 3000 scenes 120 PLN 225 PLN 2. WPIS NA STRONĘ INTERNETOWĄ ENTRY TO THE WEBSITE Spółka Targowa Sp. z o.o. oferują zamieszczenie informacji o Państwa firmie na stronie internetowej XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR - w spisie Wystawców bieżącej edycji. Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. offers to enter information about your company on WHERE CULTURES MEET website - in the list of Exhibitors of current edition. Zamieszczenie logo w internetowym spisie Wystawców (*jpg, *gif, *png; szerokość do 70 px) Introducing the logo in the list of Exhibitors (width up to 70 px) Stopka adresowa (bez adresów i strony internetowej) Full address data (without and the address of website) Pełna stopka adresowa wraz z adresem strony internetowej oraz em Full address data with and website Tak Yes Cena netto Net price 120 PLN 120 PLN 225 PLN 3. REKLAMA ELEKTRONICZNA NA MONITORACH ELECTRONIC ADVERTISEMENT ON MONITORS Spółka Targowa Sp. z o.o. oferują emisję reklamy elektronicznej na monitorach w CKW MTŁ. W każdym bloku reklamowym jest maksymalnie 5 reklam oraz plansze informacyjne dotyczące Targów. Długość reklamy: do 10 sekund. Format reklamy: *avi lub *jpg. Maksymalna rozdzielczość 1366 x 768 px (16:9), min 1280 x 720 px. Reklamę należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem Targów. Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. Lodz International Fair Exhibition Company Ltd. offers the emission of electronic advertising on monitors in the CKW MTŁ. Each advertising block is up to five advertising and information screens about the Fair. Length of ads: up to 10 seconds. Advertisement format: *avi or *jpg. Max 1366 x 768 px (16:9), min 1280 x 720 px. Advertisement should be submitted by at least 5 days before the Fair. Submitted materials require confirmation of receipt. Pakiet 1 dzień (6 ekranów, 720 emisji dziennie, 15 emisji na godzinę na każdym ekranie) 1-day package (6 screens, 720 broadcasting per day, 15 broadcasting per hour for each screen) Pakiet 3 dni (6 ekranów, 3 x 720 emisji dziennie, 15 emisji na godzinę na każdym ekranie) 3-day package (6 screens, 3 x 720 broadcasting per day, 15 broadcasting per hour for each screen) Tak Yes Cena netto Net price 200 PLN 500 PLN

13 ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ W KONKURSIE ORDER OF INVITATIONS. PARTICIPATION IN THE COMPETITION E-2 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. ZAPROSZENIA DO ZWIEDZANIA TARGÓW INVITATIONS FOR VISITING THE FAIR Zaproszenia Invitations Ilość sztuk Number of units PLN i więcej 101 and more 3 PLN Zaproszenia są wysyłane: pocztą - na koszt MTŁ (do 20 szt.), kurierem... (na koszt Wystawcy) nr klienta..., odbiór własny. Invitations are sent: by post - on MTL s cost (up to 20 pcs), by courier... (on Exhibitor s cost) client no..., personal receipt. 2. ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W BANKIECIE INVITATIONS TO THE GALA EVENT Ilość zaproszeń Number of invitations 130 PLN 3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NAJLEPSZY WYSTAWCA NA STYKU KULTUR APPLICATION FOR CONTEST THE BEST EXHIBITOR OF WHERE CULTURES MEET Tak / Yes Nie / No Opłata wpisowa netto Registration fee net price 200 PLN W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: NAGRODA GŁÓWNA - 12 m 2 niezabudowanej powierzchni podczas kolejnej edycji targów. WYRÓŻNIENIE - 6 m 2 niezabudowanej powierzchni podczas kolejnej edycji targów. The Competition is provided for the following awards: MAIN AWARD - 12 sq. m. undeveloped area in the next edition of the fair. DISTINCTION - 6 sq. m. undeveloped area in the next edition of the fair.

14 ZAMÓWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH ORDER OF CONFERENCE ROOMS E-3 Telefon komórkowy Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. PLANUJEMY ORGANIZACJĘ WE PLAN TO ORGANISE Konferencja prasowa Press conference Seminarium Seminar Tylko za zaproszeniami Invitations only Otwarta - ogólnie dostępna dla wszystkich Open to all interested participants Warsztat Workshop Inne Other Forma konferencji Conference type 2. SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS Cena netto za godzinę Net price per hour Ilość godzin Number of hour Sala konferencyjna plenarna (na 450 osób) z wyposażeniem: ekran, nagłośnienie, rzutnik multimedialny Main conference hall (for 450 persons) with equipment: screen, sound system and microphone, video projector 600 PLN Sala konferencyjna (na 100 osób) z wyposażeniem: ekran, nagłośnienie, rzutnik multimedialny Conference room (for 100 persons) with equipment: screen, sound system and microphone, video projector 250 PLN Prosimy o kontakt bezpośredni w celu ustalenia daty oraz godziny. Please contact us directly in order to fix the date and hour. Informacje dotyczące spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej NA STYKU KULTUR oraz w ulotce informacyjnej. Information about the meeting will be placed in official program of WHERE CULTURES MEET. 3. POCZĘSTUNEK NA KONFERENCJĘ ORDER OF THE CATERING FOR THE CONFERENCE Cena netto za osobę Net price per person Liczba osób Number of person Kawa, herbata, woda Coffee, tea, water 10 PLN Kawa, herbata, woda, ciastka Coffee, tea, water, cookies 15 PLN

15 ZAMÓWIENIE MEDIÓW I POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ ORDER OF CONNECTIONS AND STORAGE AREA F-1 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. ZAMÓWIENIE PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH (dotyczy powierzchni niezabudowanej) ORDER OF WATER CONNECTIONS (concerning to unconstructed area) Ilość sztuk Number of units parter stoiska ground floor of the stand 350 PLN piętro stoiska first floor of the stand 600 PLN 2. ZAMÓWIENIE PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH (dotyczy powierzchni zabudowanej i niezabudowanej) ORDER OF TELECOMMUNICATION CONNECTIONS (concerning to unconstructed area or area with basic construction) Ilość sztuk Number of units łącze analogowe (+rachunek według impulsów) analogue connection 110 PLN łącze analogowe (+rachunek według impulsów) wraz z aparatem telefonicznym analogue connection with telephone 220 PLN podłączenie do internetu łącze Wi-Fi dedykowane (512 kbps) dedicated Wi-Fi Internet connection (512 kbps) 110 PLN podłączenie do internetu łącze Wi-Fi dedykowane (1 Mbps) dedicated Wi-Fi Internet connection (1 Mbps) 165 PLN podłączenie do internetu łącze Wi-Fi dedykowane (2 Mbps) dedicated Wi-Fi Internet connection (2 Mbps) 220 PLN podłączenie kablowe do internetu (512 kbps) cable Internet connection (512 kbps) 165 PLN podłączenie kablowe do internetu (1 Mbps) cable Internet connection (1 Mbps) 220 PLN podłączenie kablowe do internetu (2 Mbps) cable Internet connection (2 Mbps) 275 PLN Zamówienie przyłączy odbiegających od ww. podlega indywidualnej kalkulacji. Order of connections others than mentioned is calculated individually. 3. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ (dotyczy powierzchni zabudowanej i niezabudowanej) ORDER OF STORAGE AREA (concerning to unconstructed area or area with basic construction) POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA STORAGE AREA Ilość m 2 Sq. m. Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. 30 PLN Wymiary windy towarowej: szer. 220 mm x wys. 250 mm Baggage elevator: width 220 mm x height 250 mm

16 ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH KART WSTĘPU. KARTY PARKINGOWE ORDER OF ADDITIONAL ENTRY PASSES. PARKING CARDS F-2 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. KARTY WSTĘPU ENTRANCE PASSES Karta wstępu upoważnia do wejścia na tereny MTŁ w dniu urządzania stoisk oraz w okresie trwania Targów, nie może być udostępniona osobom trzecim. Odbiór zamówionych dodatkowych kart wstępu w Biurze Organizatora. Entrance pass permits to enter on the MTL grounds during the Fair and during preparing the stand, cannot be passed on the third parties. Receipt of the ordered additional entrance passes in Organiser s Office. Ilość Quantity Cena jedn. brutto Gross price per unit 10 PLN 2. KARTY PARKINGOWE PARKING CARDS Parking przy Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ Parking near MTL Conference and Exhibition Center a) dla samochodów osobowych for car b) dla samochodów dostawczych for delivery van Karta jednodniowa One day card Karta trzydniowa Three days card Ilość Quantity Cena brutto Gross price 30 PLN 60 PLN Karta jednodniowa One day card Karta trzydniowa Three days card Ilość Quantity Cena brutto Gross price 60 PLN 120 PLN

17 ZAMÓWIENIE PERSONELU DODATKOWEGO I NOCLEGÓW ORDER OF SUPPORTING STAFF AND HOTEL F-3 Telefon komórkowy Mobile phone: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. HOSTESSA / HOST HOSTESS / HOST Wyszczególnienie Specification za 1 h Net price per 1 h Liczba pracowników Number of employees Okres zatrudnienia Duration of employment dzień 1 day 1 dzień 2 day 2 dzień 3 day 3 wymagany język polski polish language required 35 PLN godziny hours godziny hours godziny hours Hostessa/host Hostess/host wymagana znajomość języka polskiego i obcego polish and foreign language required PLN godziny hours godziny hours godziny hours REZERWACJA NOCLEGÓW HOTEL RESERVATIONS Hotel Hotel Ilość pokoi Number of rooms Pokój 1-osobowy Single room Pokój 2-osobowy Double room Data przyjazdu / wyjazdu Arrival / departure date Należność za noclegi regulowana będzie przez Państwa bezpośrednio w hotelu. 1. W przypadku rezerwacji hotelowych przez MTŁ pobierana jest opłata 30 PLN netto. 2. Wystawca ma prawo zgłosić zmiany rezerwacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Targów bezpośrednio w hotelu. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wcześniejszej rezygnacji, hotel obciąży Państwa kosztami wynajmu pokoju za pierwszą dobę. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŚLEMY FAXEM LUB EM. Lista hoteli dostępna na stronie w zakładce przewodnik. Due for the accommodation will be paid directly in the hotel by the Client. 1. Reservations made by MTL take the fee of 10 EUR. 2. The Exhibitor has the right to report the changes of the reservation 7 days before the Fair starts directly in the hotel. In case the Exhibitors won t use the rooms ordered without the earlier resignation, the hotel will charge them with the cost of hiring the room for the first day. WE WILL SEND THE CONFIRMATION OF THE RESERVATION BY FAX OR . The hotels list is available on under guide.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1 77 446 16 80, fax 77 446 16 81, www.cwkopole.pl ul. Kościuszki 1, 45-06 Opole 77 401 0 06, fax 77 401 1 06, www.opole.gazeta.pl NIP: 560305644, REGON: 011559486 +48 885 55 060

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH III Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKO niezabudowane STOISKA WYSTAWIENNICZE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 4-5 marca 2014r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 11-12 marca 2014r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Regionalne Targi Pracy

Łódzkie Regionalne Targi Pracy 110.2016r. 23-212016 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - UMOWA podstawą przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie oryginału podpisanego formularza ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UMOWY oraz podpisanych formularzy A - D pocztą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017 Gdańsk, 18-19.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 235,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 5-6 marca 2013r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 12-13 marca 2013r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 2. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa należy przesłać do MT Targi faksem na numer +48 22 529 39 15 w celu potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA.

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA. HPS 014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARANŻACJA STOISKA 1-3.10.014 tel. +48 (3) 7 81 506, 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 KOLOR WYKŁADZINY: BRAK CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017

TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017 TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017 Termin targów BIZNES EXPO: 18-20 października 2017 r. Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Targi są wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C Organizator: Polskie Stowarzyszenie Vendingu, ul. Czerniakowska 71/111, 00-715 Warszawa kontakt Aldona Witak, tel. +48 512 008 609, e-mail: a.witak@psv.org.pl INSTRUKCJA DO UMOWY UCZESTNICTWA 1. Umowę

Bardziej szczegółowo

TARGI ALKOHOLE NA MYM STOLE 2008 FAIR ALCOHOL ON MY TABLE 2008

TARGI ALKOHOLE NA MYM STOLE 2008 FAIR ALCOHOL ON MY TABLE 2008 Regionalna Izba Gospodarcza-Łódź (Central Poland Chamber of Commerce) Ul. Więckowskiego 13,90-721 Łódź - PL Tel./fax.:+48 42 632 72 92 www.rig.lodz.pl e.mail: rig@rig.lodz.pl KRS (National Business Register)

Bardziej szczegółowo

Kongres Produkcji i Technologii

Kongres Produkcji i Technologii Formularze zamówienia INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA 1. DANE FIRMY 2. PAKIETY PROMOCYJNE 3. SZKIC STOISKA I FRYZ 4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 5. PRZYŁĄCZA TECHNICZNE 6. KATALOG REKLAMA i WPIS 7. KARTY WSTĘPU I KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto 1. Dane Wystawcy Nazwa firmy: Adres: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Międzynarodowych Targach Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016 05-06.10.2016 r. Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 54-777 Wrocław Kod

Bardziej szczegółowo

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 290,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA

BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA A BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA I. DANE WYSTAWCY Termin nadsyłania zgłoszeń 30.03.2018 r. Pełna nazwa firmy: Ulica, nr Kod pocztowy: Miasto: Województwo: Telefon: Fax: E-mail: www: Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA 250,00 PLN Wynajem lodówki 50,00 PLN Stojak na prospekty Stolik barowy GABLOTY SZKLANE 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA 1 Spis treści 1. Proces rejestracji... 3 2. Wybór imprezy... 4 3. Zgłoszenie udziału... 5 Wypełnienie formularza zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 9 października 015 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.10.015 ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 www.aeroklub.torun.pl www.chcelatac.pl TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 Aeroklub Pomorski w Toruniu im. gen. Pilota Stanisława Skalskiego ul. 4

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA Miejsce, termin i godziny otwarcia Targów Warunki uczestnictwa 1. Miejsce targów: Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24 62-800 Kalisz 2. Termin targów: 11-12 kwietnia 2015. 3. Godziny otwarcia targów

Bardziej szczegółowo

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY 2017

INFORMATOR TECHNICZNY 2017 INFORMATOR TECHNICZNY 2017 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY 2017 TARGI TURYSTYCZNO-ROWEROWE DATA: 20-21.05.2017 MIEJSCE: ADRES: Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław GODZINY OTWARCIA FESTIWALU: 20.05.2017

Bardziej szczegółowo

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 Szanowni Państwo Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 będzie połączona z IV Konferencją Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.+48 (32)78-99-104 Fax +48 (32)254-02-27 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Formy uczestnictwa Uczestnik Firma ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP

Bardziej szczegółowo

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56 Nazwa firmy: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A5 A6 A7 A8 A22 A15 A4 A3 A2 Reseller & Business A12 A11 A10 A9 VIP A21 A20 strefa A15 edukacji A7 A7 A1 A23 A13 A17+A18 A19 A18 A7 B7 Reseller & Business

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI IgnACEgO PRąDZYŃSKIEgO STR 12/14 01-222 WARSAW ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 2 listopada

Bardziej szczegółowo

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na:

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011 Szanowni Państwo BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: VII Konferencję Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia przez naszą firmę już od 20 lat.

Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia przez naszą firmę już od 20 lat. ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami)

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami) WPIS DO KATALOGU A Obowiązkowy wpis do katalogu 32.00 / wpis Prosimy o umieszczenie naszej firmy w spisie alfabetycznym pod literą Nazwa firmy: kod ulica tel. fax. e-mail www. miasto Logo firmy 9.00 /

Bardziej szczegółowo

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Wystawca zainteresowany udostępnieniem powierzchni targowej przesyła do osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i wskazanych przez nie instytucji/organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Manager Projektu: Barbara Kacprzak tel. 58 554 93 34, fax 58 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.com.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj JUBINALE ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 7 października 016 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.11.016

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr lub mailem na adres

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr lub mailem na adres Formy uczestnictwa Uczestnik Firma ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kongres@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP ADRES

Bardziej szczegółowo

18-19 czerwca 2013 r.

18-19 czerwca 2013 r. 18-19 czerwca 2013 r. Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy oraz możliwość sponsorowania konferencji Logistyka Odzysku, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Szczecińskich Targów Turystycznych pod hasłem Zdrowy Aktywny Wypoczynek, które odbędą się 18-19 pażdziernika 2008 w CHR Galaxy. Szczecińskie Targi

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA, PLATFORMY CYFROWE, NADAWCY, OPERATORZY SATELITARNI, KABLOWI I TELEKOMUNIKACYJNI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY SPRZĘTU DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ PRODUCENCI SPRZĘTU DO STUDIA

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2017

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2017 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 8.0.017r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 017 Zgłaszam udział w XXV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 017 w dniach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XX Targach

Bardziej szczegółowo

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 DATA MIEJSCE 27-29 marca 2015 r.. Hala Stulecia ADRES GODZINY OTWARCIA TARGÓW ul. Wystawowa 1, Wrocław, Piątek (27.03) 10.00 18.00 Sobota (28.03) 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

BIKE FESTIWAL Gdańsk,

BIKE FESTIWAL Gdańsk, RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/ PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

A Łódź, 2-4 października 2009 r.

A Łódź, 2-4 października 2009 r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, UMOWA Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie oryginału A Łódź, - 4 października 009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 30.06.009 r. Zgłoszenie udziału-umowa, zawarta w dniu: tel.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW Firma Wystawcy Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO STOISKO ZABUDOWANE STANDARDOWO STOISKO SZEREGOWE OD 6 M2 W cenę 1 m² powierzchni zabudowanej wkalkulowano: zabudowę systemową (ścianki o wys. do 240 cm z wypełnieniem z płyty grubości 3,2 mm białej), z

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik NIP 584 05 37 05 KRS 000003836 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. faks www e-mail wpis do KRS/ nr wpisu do Ewid. Działal. Gosp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to:

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to: 0/7 INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 KROK 1 Prosimy o wypełnienie obowiązkowych stron formularza oraz w ramach potrzeb - dodatkowych. KROK 2. Podpisane i opieczętowane formularze należy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI UL.IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 12/14 01-222 WARSZAWA ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 14 września (poniedziałek) 15 września (wtorek) GODZINY OTWARCIA

Bardziej szczegółowo