Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych"

Transkrypt

1 Zrób to w chmurze Porównanie możliwości tworzenia aplikacji dla platformy Amazon EC2 i Google App Engine Studenci Katedry Informatyki AGH pokażą Ci, w jaki sposób patrzeć na chmury z rozjaśnioną twarzą Dowiesz się: Jakie są możliwości platform cloudowych Amazon EC2 i Google App Engine; Jakie są mechanizmy persystencji danych w tych serwisach. Powinieneś wiedzieć: Jak tworzyć i wdrażać proste aplikacje webowe. Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych (ang. cloud computing platform) udostępnianych w modelu "jako usługa" (ang. as a Service) stawia przed kierownikami projektów, architektami i programistami coraz bardziej naglące pytania. Nie są to już pytania, czy takich platform używać, ale przede wszystkim, jaką technologię wybrać, w jaki sposób efektywnie ją wykorzystać, oraz w jaki sposób zmieni ona stosowany dotychczas proces tworzenia oprogramowania. W niniejszym artykule zestawiono dwie, najbardziej obecnie rozpoznawalne, platformy: Amazon Web Services (AWS) oraz Google App Engine, dostarczane odpowiednio przez firmy Amazon i Google. Reprezentują one różne klasy podejścia usługowego: IaaS (Infrastruktura jako usługa) oraz PaaS (platforma jako usługa). Takie, oparte na praktycznych doświadczeniach, zestawienie umożliwi Czytelnikowi zrozumienie zasadniczych różnic dzielących obie klasy oraz ułatwi świadomy wybór dostosowanego do jego potrzeb rozwiązania. W przedstawionej analizie skupiono się na aspekcie tworzenia, instalowania i uruchamiania aplikacji w środowisku produkcyjnym; autorzy świadomie abstrahują od kwestii kosztów, których rzetelne porównanie wymagałoby uwzględnienia alternatywnych, mniej popularnych, ale zdecydowanie tańszych rozwiązań. Możliwości skalowania oraz porównanie wydajności obu platform zostaną przybliżone w kolejnym artykule pt. "Starcie gigantów - automatyczna skalowalność aplikacji na platformach Amazon EC2 i Google App Engine". Amazon Web Services Amazon Web Services (AWS) jest platformą dostarczającą szeregu usług o charakterze infrastrukturalnym - Tabela 1. Podstawową usługą jest Elastic Computer Cloud (EC2), która umożliwia uruchamianie maszyn wirtualnych, czyli dostarczonych przez użytkownika obrazów systemów operacyjnych, na zwirtualizowanej infrastrukturze sprzętowej. W nomenklaturze Amazon, obraz maszyny wirtualnej nazywany jest AMI (Amazon Machine Image) i może być wybrany z dużej liczby przygotowanych, dostępnych publicznie obrazów z preinstalowanymi systemami operacyjnymi (w tym różnych odmian Linuksa, MS Windows i Solaris) lub przygotowany samodzielnie przez użytkownika. Oprogramowanie i licencje Na platformie Amazon można uruchamiać systemy operacyjne, jak i oprogramowanie użytkowe podlegające ochronie licencyjnej. Ich wykorzystanie jest możliwe w modelu opłaty za czas użycia i jest rozliczane razem z opłatą za użycie samej platformy. W ten sposób z obrazów AMI, bez kupowania licencji, uruchamia się odpowiednio prekonfigurowane oprogramowanie komercyjne, np. bazę MS SQL Server czy Oracle. Istnieje również możliwość dystrybucji i pobierania opłat za stworzone przez siebie oprogramowanie (usługa DevPay). Wymaga to jedynie przygotowania obrazu instancji z zainstalowanym oprogramowaniem oraz ustalenia wysokości opłat, jakie będą pobierane za czas wykorzystania naszego oprogramowania. Typy instancji Oprócz wyboru typu oprogramowania, jakie uruchamiamy na platformie AWS, istnieje również możliwość zdefiniowania, jakiego typu zasoby sprzętowe są potrzebne; wyboru dokonuje się spośród pięciu podstawowych typów instancji: Standard Instance - podstawowa instancja sprzętowa, nadaje się do większości zastosowań. Może 1

2 Zrób to w chmurze posiadać moc od 1 ECU (1 wirtualny rdzeń), 1.7GB RAM i 160GB HDD, do 8 ECU (4 wirtualne rdzenie, po 2 ECU każdy), 15GB RAM i 1690GB HDD. Micro Instance - niedawno wprowadzony typ instancji, stworzony z myślą o niewielkich serwisach, które nie wymagają dużych zasobów sprzętowych - co najwyżej 2 ECU, 613MB RAM, pamięć dyskowa dostępna tylko poprzez EBS. High-Memory Instance - posiadają od 17GB RAM do 64GB RAM i od 6.5 ECU (2 wirtualne rdzenie, 3.25 ECU każdy) do 28 ECU (8 wirtualnych rdzeni, 3.25 ECU każdy), przeznaczone są dla aplikacji wymagających dużych zasobów pamięci podręcznej. High-CPU Instance - posiadają od 5 ECU (2 wirtualne rdzenie z 2.5 ECU każdy) do 20 ECU (8 wirtualnych rdzeni z 2.5 ECU każdy) i przeznaczone są dla aplikacji wymagających dużych mocy obliczeniowych. Cluster-Compute Instance - przeznaczone są dla aplikacji HPC (High Performance Computing) potrzebujących wydajnych łączy sieciowych. Każda instancja dysponuje łączem 10Gb Ethernet. Wybierając konkretne parametry, należy pamiętać, że o ile bez problemów można uruchomić obraz AMI na nowej instancji o innych parametrach niż pierwotnie wybrane, o tyle nie jest możliwa zmiana parametrów działania instancji w trakcie jej działania. Trwałość danych w AWS Działanie praktycznie każdej aplikacji wymaga utrwala- nie różnego rodzaju danych. Pamięć dyskowa dostępna w uruchomionej instancji EC2 nie nadaje się do tego celu, ponieważ wszystkie zapisane na niej dane są tracone po wyłączeniu instancji. Do trwałego zapisu danych należy użyć usługi S3 lub EBS. Każdy z tych serwisów udostępnia inny sposób składowania danych. W przypadku zapotrzebowania na wydajną przestrzeń dyskową dostępną dla systemu operacyjnego jako urządzenie blokowe (np. dla bazy danych) rozwiązaniem jest Amazon EBS. Na takim urządzeniu można stworzyć dowolny system plików, który zachowuje się jak dysk twardy podłączony do instancji. Urządzenia EBS mogą mieć pojemność od 1GB do 1TB. Istnieje możliwość podłączenia wielu urządzeń EBS do jednej instancji oraz przepinania danego urządzenia EBS pomiędzy różnymi instancjami, jeśli oczywiście wspierają one system plików, jaki założono na danym urządzeniu EBS. Zaletą EBS jest to, że dane na nim umieszczone nie są tracone w przypadku odłączenia od działającej instancji. Usługa S3 z uwagi na dłuższy czas dostępu niż EBS oraz problematyczną integrację z systemem plików instancji (dostęp przy użyciu webserwisów) nadaje się główne do składowania danych archiwalnych oraz danych aplikacji potrafiących korzystać bezpośrednio z S3 API (Rysunek 1). Aplikacje dla platformy AWS Proces uruchamiania aplikacji na platformie amazon EC2 nie różni się znacznie od procesu uruchamiania zwykłej aplikacji serwerowej. Wybrane usługi platformy AWS Amazon Simple Storage Service (S3) służy do przechowywania dużych ilości danych w formie plików. Dostęp odbywa się przez internet przy użyciu webserwisów. Amazon zapewnia bardzo wysoką dostępność serwisu (na poziomie 99,9% w skali miesiąca). Amazon EBS - pamięć dyskowa(urządzenie blokowe), która może być dołączona do instancji AMI i widoczna jako zasób dyskowy. Dzięki EBS możemy zwiększyć ilość pamięci dyskowej dostępnej dla instancji AMI. Amazon CloudFront - pozwala na automatyczne zwielokrotnienie i dystrybucję danych na serwery o różnej lokalizacji geograficznej, w celu zmniejszenia czasu ich pobierania przez docelowych użytkowników. Amazon Elastic MapReduce - umożliwia zrównoleglenie przetwarzania dużej ilości danych w oparciu o technikę MapReduce. Amazon DevPay - system zarządzania opłatami oraz kontami dla aplikacji stworzonych na bazie Amazon AWS. Amazon Flexible Payments Service - umożliwia dodanie do aplikacji obsługi różnego rodzaju mikropłatności. Amazon Fulfillment Web Service - pozwala na integrację ze sklepem Amazon.com, ułatwiając sprzedawcom korzystanie z usług, jakie on oferuje. AWS Import/Export - umożliwia import oraz eksport dużych zbiorów danych dostarczanych do Amazon na fizycznych nośnikach (wysłanie pocztą dysku z 1TB danych jest szybsze niż ich przesłanie siecią publiczną). Amazon SimpleDB - jest wysokodostępną, skalowalną, nierelacyjną bazą danych. Amazon Relational Database Service - relacyjna bazy danych, o własnościach zbliżonych do MySQL. Automatycznie zarządzanie i skalowanie bazy danych pozwala developerom na skupienie się na logice tworzonych aplikacji. Amazon Simple Notification Service - automatyczne powiadomienia, umożliwia subskrybcję różnych tematów dostarczaną w preferowanym protokole (np , wywołanie HTTP). Amazon Simple Queue Service - usługa pozwalająca na niezawodną dystrybucję wiadomości, wysyłanych pomiędzy rozproszonymi systemami (idea podobna do JMS). Amazon Virtual Private Cloud - usługa, która pozwala firmom na połączenie własnej, istniejącej infrastruktury, z siecią wyizolowanych serwisów Amazon AWS. Połączenie takie jest realizowane przy pomocy VPN. Amazon Mechanical Turk - usługa pozwala na zlecanie wykonania zadań wymagających ludzkiej inteligencji tzw. HIT (Human Intelligence Tasks), zazwyczaj niemożliwych do zrealizowania automatycznie (np. etykietowanie zdjęć), zarówno zlecanie zadań, jak i odbiór wyników realizowane jest przez interfejs web service. 2

3 EC2 Compute Unit (ECU) Jest jednostką wydajności procesora używaną do opisywania efektywności instancji EC2, odpowiada ona wydajności procesora Opteron lub Xeon taktowanego zegarem Ghz. Przygotowanie aplikacji wymaga wstępnej konfiguracji systemu operacyjnego. Najpierw należy uruchomić publicznie dostępny obraz AMI systemu operacyjnego, który będzie docelowym systemem dla tworzonej aplikacji. Działającą instancję trzeba skonfigurować jak zwykły system operacyjny (patche, elementy bezpieczeństwa), doinstalować wymagane biblioteki i narzędzia oraz samą aplikację. Następnie należy z działającej i skonfigurowanej do naszych potrzeb instancji utworzyć prywatny obraz AMI. Obraz ten będzie zapisany i przechowywany w naszym prywatnym repozytorium S3. Zapisywanie i tworzenie obrazu nowej instancji trwa około godziny. Tak przygotowany obraz jest domyślnie dostępny wyłącznie dla jego autora. Może on być uruchamiany w dowolnej ilości działających współbieżnie instancji EC2 zarówno przez interfejs WWW, web service, jak i automatycznie przez odpowiednio skonfigurowane mechanizmy automatycznego skalowania (AutoScaling i Elastic Load Balancing). W trakcie konfigurowania aplikacji i jej środowiska uruchomieniowego należy pamiętać, że funkcjonalność związana z automatycznym skalowaniem jest przez Amazon realizowana wyłącznie na poziomie infrastruktury. Skalowalna infrastruktura wymaga dostarczenia i odpowiedniej konfiguracji mechanizmów skalowania na poziomie warstwy pośredniczącej (np. serwer aplikacji) oraz samej aplikacji, tak by możliwe było właściwe wykorzystanie pojawiających się dynamicznie, nowych instancji systemu operacyjnego. W przypadku odpowiednio skonfigurowanych instancji (przygotowane obrazy AMI) i usług nimi zarządzających (Auto Scaling, Elastic Load Balancing), samo wdrożenie aplikacji na serwerze produkcyjnym odbywa się w standardowy dla danej technologii sposób. Usługi Amazon są dla aplikacji transparentne, w takim sensie, że aplikacje nie wymagają specjalnego przygotowywania przed uruchomieniem ich w chmurze. Jest to duża zaleta, szczególnie w przypadku migracji istniejących aplikacji do infrastruktury Amazon. Google App Engine Google App Engine (GAE) to platforma oraz narzędzia programistyczne (SDK) pozwalające na tworzenie oraz publikowanie aplikacji działających na infrastrukturze utrzymywanej przez firmę Google w modelu PaaS. W przeciwieństwie do Amazon Web Services, dostęp do zasobów GAE realizowany jest nie z poziomu systemu operacyjnego, lecz poprzez specjalnie przygotowane API, które umożliwia uruchamianie aplikacji w przygotowanych przez Go- Rysunek 1. Podstawowa kon guracja AWS Legenda: 1. Administrator za pomocą AWS Management Console wybiera obraz AMI instancji przeznaczonej do uruchomienia. 2. Obraz AMI jest ładowany z repozytorium S3 i uruchamiany na infrastrukturze EC2. Uruchomiony system można skon gurować oraz zainstalować wymagane aplikacje. 3. Bieżące dane aplikacji przechowywane są w persystentnej pamięci dyskowej dostarczanej przez EBS. 4. Użytkownicy uzyskują dostęp do systemu/aplikacji poprzez sieć Internet. 3

4 Zrób to w chmurze ogle kontenerach webowych. Upraszcza to znacznie zarządzanie platformą, gdyż zdejmuje z użytkownika konieczność konfiguracji oraz administracji systemem operacyjnym. Uruchamianie aplikacji na infrastrukturze Google ułatwia również korzystanie z dodatkowych serwisów udostępnianych przez tę firmę (np. Google Accounts, Social Graph API) - patrz tabela z usługami. W porównaniu do AWS, GAE daje mniejszą elastyczność w konfiguracji środowiska działania aplikacji. Ograniczeniem jest konieczność wyboru jedynie pomiędzy dwoma dostępnymi na GAE językami programowania (Java i Python), nie są również dostępne niektóre mechanizmy i biblioteki języka (np. nie można wykorzystać JNI, problematyczne jest wykorzystywanie EJB, JNDI). Najpoważniejszym brakiem jest niedostępność relacyjnej baza danych; jedynym (aktualnie dostępnym) rozwiązaniem persystencji jest mechanizm BigTable. Ograniczenia te powodują, że przeniesienie bardziej złożonych, istniejących aplikacji z tradycyjnego hostingu na usługę GAE wiąże się z jej zaprojektowaniem i napisaniem praktycznie od nowa. O tym, że chcemy skorzystać z GAE, najlepiej zadecydować już na wczesnym etapie projektowym. GAE jest stosunkowo prostym w obsłudze hostingiem skalowalnych aplikacji webowych. Twórca nie tylko nie musi zarządzać systemem operacyjnym, ale przede wszystkim konfigurować mechanizmów automatycznego skalowania (równoważenia obciążenia, replikacja). Usługa ta wymusza jednak dostosowanie samej aplikacji do wymagań hostingu, co pociąga za sobą wymierne koszty. W połączeniu z prostą integracją z innymi serwisami Google może to spowodować znaczne zmniejszenie przenośności tworzonego oprogramowania, a w ostateczności całkowite uzależnienie od jednego dostawcy usług hostingowych (vendor lock-in). GAE umożliwia zarządzania wykorzystaniem poszczególnych zasobów przez ustawianie ograniczeń (quotas). Quota API pozwala na dostęp do informacji o zasobach z poziomu aplikacji, jednak samo skalowanie aplikacji pozostaje niejawne. W przeciwieństwie do AWS nie można określić ilości instancji, na których uruchomiona jest aplikacja. Platforma sama decyduje, czy aplikacja wymaga uruchomienia dodatkowych instancji, i robi to w sposób całkowicie przezroczysty dla użytkownika, wykorzystując zasoby, w sposób który nie spowoduje przekroczenie ustalonego budżetu. Niewątpliwą zaletą rozwiązania Google jest możliwość używania platformy za darmo, do momentu przekroczenia dość wysokich, startowych limitów zużycia zasobów. Pozwala to na oszczędności w procesach rozpoznania technologii, dewelopmentu i fazy rozruchowej serwisu. Google App Engine dla biznesu Podczas konferencji Google I/O 2010 ogłoszono porozumienie zawarte pomiędzy firmami Google i Spring Source, twórcami jednego z najpopularniejszych frameworków języka Java. Jednym z efektów porozumienia jest nowa oferta Google skierowana do klientów biznesowych. Google App Engine for Business dostarcza centrum zarządzania aplikacjami, model płatności sprofilowany pod klientów biznesowych oraz zwiększone bezpieczeństwo uruchamianych aplikacji. Bardzo interesują- Serwisy dostępne w GAE Memcache - rozproszona pamięć podręczna umożliwiająca zachowanie wyników wykonanych zapytań. Pozwala na wzrost wydajności przez uniknięcie wielokrotnego pobierania z bazy danych tych samych obiektów. URL Fetch - klient http pozwalający na pobieranie zasobów sieci WWW z użyciem protokołów HTTP i HTTPS. Usługa ta w celu zapewnienia wydajności wykorzystuje infrastrukturę sieciową Google. Mail - serwis poczty elektronicznej, który umożliwia wysyłanie oraz odbieranie i. Usługa pozwala na używanie adresów administratora aplikacji, zalogowanego użytkownika Google oraz specjalnych adresów przypisanych do aplikacji XMPP - klient IM zgodny ze specyfikacją XMPP. Pozwala na przesyłanie i odbieranie wiadomości oraz pobieranie statusów użytkowników. Obecnie nie wspiera rozmów grupowych. Images - usługa przetwarzająca obrazy. Pozwala na m. in. przycinanie, zmianę rozmiaru, obracanie oraz kompozycję wielu obrazów w jeden. Zawiera również transkoder popularnych formatów obrazów. User - serwis uwierzytelniający użytkowników; dostępne są 3 metody: konta Google, OpenID oraz konta tworzone w aplikacji. Usługa rozpoznaje, czy użytkownik jest zalogowany i przekierowuje na strony logowanie. Pozwala również na dostosowanie stron do różnych poziomów uprawnień (użytkownik/administrator). Datastore - automatycznie skalowana, rozproszona bezschematowa baza danych. Pozwala na przechowywanie obiektów danych (zwanych encjami). Zapis odbywa się przez wywołania API, natomiast odczyt za pośrednictwem API (Query) albo GQL (język zapytań bazujący na SQL). Datastore umożliwia również przetwarzanie transakcyjne oraz optymalizację dostępu przez tworzenie indeksów. Blobstore - serwis umożliwiający przetwarzanie dużych obiektów (przekraczających 1MB limit usługi Datastore). Dane są przechowywane jako BLOB (Binary Large Object) i dostępne za pośrednictwem API. Obiekty te są niezmienne (można je odczytywać, zapisywać albo usuwać), dodawanie odbywa się najczęściej przez formularze webowe (np. wysyłanie dużych plików). Task Queues - kolejki zadań wykonywanych asynchronicznie. Programista ma możliwość definiowania podstawowych właściwości kolejek (np. ilość, ograniczenie czy częstotliwość wykonywania zadań). Usługa ta jest w stadium eksperymentalnym, jej API może się zmieniać w kolejnych wersjach. 4

5 cym wydaje się fakt, że zapowiedziano możliwość korzystania z baz danych SQL, ponadto znany programistom Java - Spring Tool Suite został rozszerzony o mechanizmy integracji z platformą GAE. Mechanizmy persystencji danych Persystencja danych jest jednym z kluczowych zagadnień budowy efektywnego oprogramowania. Nowoczesne aplikacje internetowe wymagają często alternatywnych do tradycyjnych obiektowo-relacyjnych mechanizmów przechowywania danych. Relacyjne bazy danych wymagają stosowania skomplikowanych mechanizmów replikacji, których użycie powoli staje się niezbędne w obliczu posiadania kilku lub kilkunastu instancji aplikacji (na przykład jako instancji AMI), a które często nie powodują oczekiwanego wzrostu wydajności. W wielu przypadkach aplikacje wymagają prostego modelu danych i zaawansowane mechanizmy dostarczane przez bazy relacyjne uzasadniające ich wybór pozostają praktycznie niewykorzystane. W środowisku projektantów aplikacji webowych coraz większą popularność zyskują nierelacyjne bazy danych. Chociaż różnią się architekturą i typem zastosowań, określane są zbiorczo mianem baz NoSQL, z racji porzucenia relacyjnego języka zapytań SQL na rzecz własnych, prostszych rozwiązań. Bazy te najczęściej przechowują dane w modelu klucz-wartość. Do ich głównych zalet należą: uproszczenie modelu danych, prosta replikacja i klasteryzacja bazy oraz bardzo duża wydajność. Wybór sposobu przechowywania danych może determinować wybór całej platformy, gdyż w przypadku decyzji o wykorzystanie relacyjnej bazy danych niemożliwym staje się użycie platformy GAE. Rozwiązanie Amazon oferuje kilka sposobów na przechowywanie danych w bazach relacyjnych, w szczególności możliwe jest wykorzystanie Amazon EC2 z wybranym serwerem bazodanowym lub usługi Amazon RDS. W pierwszym przypadku, wykorzystując obraz AMI, uruchamia się serwer bazodanowy, wybrany spośród długiej listy liczących się obecnie rozwiązań, jak Oracle, Microsoft SQLServer, MySQL czy PostgreSQL; który można skonfigurować zgodnie z potrzebami. Usługa Amazon RDS natomiast nie wymaga żadnego procesu konfigurowania i dostrajania serwera bazodanowego, dodatkowo zapewnia automatyczne mechanizmy tworzenia kopii zapasowych przechowywanych danych. Bibliografia Materiały ze strony głównej Amazon Web Services, aws.amazon.com, Materiały ze strony głównej Google App Engine, Serwis dotyczący nierelacyjnych baz danych, Farber D., How Google's App Engine stacks up with Amazon's EC2, Nie ma natomiast możliwości wybrania silnika serwera - w Amazon RDS wykorzystywany jest wyłącznie MySQL. Decyzja o budowie warstwy persytencji aplikacji w modelu NoSQL otwiera możliwość wyboru pomiędzy Google Big Table, wykorzystywanym w GAE, oraz Amazon SimpleDB, dostępnym na platformie Amazon. Google BigTable to wysoce skalowalny, nierelacyjny i bezschematowy system bazy danych, używany i stworzony w firmie Google. Korzystają z niego m.in. takie usługi jak Google Search, Google Earth, YouTube czy Blogger. AppEngine jest pierwszą usługą, która pozwala developerom na korzystanie z BigTable'a, wcześniej był używany jedynie wewnątrz firmy. Amazon SimpleDB jest skalowalnym systemem bazodanowym, który pełni podobną rolę jak Big Table. Cały proces skalowania odbywa się zupełnie automatycznie i nie wymaga dostarczenia wstępnej konfiguracji. Pewną niedogodnością jego użycia jest format przechowywania danych - w SimpleDB można zapisywać wyłącznie łańcuchy znaków, co komplikuje przetwarzanie danych. Zdecydowanym argumentem przemawiającym na korzyść rozwiązania firmy Amazona jest za to liczba języków programowania, których można użyć do komunikowania się z SimpleDB. Poza Javą i Pythonem, które obsługiwane są w rozwiązaniu Google, można także wykorzystać z Ruby, PHP czy C#. Podsumowanie Oba przedstawione podejścia, choć znacząco różne koncepcyjnie i technologicznie, pozostają bardzo atrakcyjne. AWS zapewnia większą elastyczność konfiguracji i szybkie wdrożenie istniejących aplikacji, GWE jest prostszy w użyciu i zwalnia z obowiązku administracji systemem, ale też bardziej ogranicza. Właściwy wybór pozostanie zależny od specyfiki aplikacji i osobistych preferencji. Najważniejsze, że oba rozwiązania zachęcają do zmiany przyzwyczajeń i eksperymentowania, w tym szczególnie w tak ważnym aspekcie, jakim jest persystencja danych oraz konstruowanie aplikacji zgodnych z paradygmatem SOA (ang. Service Oriented Architecture), a więc coraz mocniej opartych na niezależnych usługach zewnętrznych. KONRAD KAPLITA, DOMINIK RADZISZOWSKI, MACIEJ RZĄSA, ŁUKASZ SUDER, MARCIN WARDYŃSKI, ARKADIUSZ WÓJCIK Dr inż. Dominik Radziszowski - adiunkt Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, dyrektor IT XTRF Translation Management System, ekspert technologii Java, zwiewnych metodologii i narzędziach zarządzania projektami IT. Project manager, architekt i deweloper, Sun Certi ed Enterprise Architect. Konrad, Maciej, Łukasz, Marcin, Arkadiusz - studenci 5 roku Informatyki na wydziale EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej. Zainteresowani tworzeniem aplikacji w oparciu o platformy typu cloud computing, wykorzystujący zdobytą wiedzę w projektach uczelnianych i komercyjnych. 5

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania.

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. CloudFerro Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. Stanisław Dałek 2015 Agenda Środowiska do uruchamiania aplikacji internetowych Jakie są

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą Klient Cleeng Branża E-commerce, Video, Internet Okres realizacji 2014 - nadal Zakres usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS, consulting, zarządzanie chmurą Projekt i wdrożenie Chmury

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobicents VoIP Projekt wykonany w ramach SIUS i IOSR Biolik Wojciech Błazej Kardyś Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel e-office: Sekretariat w chmurze Marcin Pytel Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do systemu e-office. 2. Architektura systemu. 3. Doświadczenia praktyczne z pracy z Azure. 4. Plany dotyczące rozwoju systemu.

Bardziej szczegółowo

Prestige MJM Case Study

Prestige MJM Case Study Klient Prestige MJM Branża Wydarzenia artystyczne, opieka menadżerska Okres realizacji 1 luty 19 sierpień 2014 Rodzaj usługi: Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu architektury, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle 11g Express Edition

Baza danych Oracle 11g Express Edition Baza danych Oracle 11g Express Edition Agenda Kim jesteśmy Właściwości Oracle XE Możliwości Ograniczenia licencyjne Dostępna funkcjonalność Oracle XE fast start Podstawowa obsługa bazy danych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie: architektura baz danych

Projektowanie: architektura baz danych 2012 Projektowanie: architektura baz danych Paweł Sieniawski, Columb Technologies S.A. Wyzwania w projektowaniu i programowaniu e-usługi Poznań, 11 października 2012 Dobra architektura czyli jaka? Taxxo

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Architektura i mechanizmy systemu

Architektura i mechanizmy systemu Architektura i mechanizmy systemu Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Michał Jankowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Podstawowe wymagania użytkowników - cel => Funkcjonalnośd i cechy

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH ZASTOSOWANIA ZALETY wysoko wydajne serwery aplikacyjne, serwery hostingowe, serwery bazodanowe, serwery gier, platformy wirtualizacyjne, platformy e-commerce,

Bardziej szczegółowo

Praca przejściowa. Sklep internetowy. Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006

Praca przejściowa. Sklep internetowy. Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006 Praca przejściowa Sklep internetowy Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006 Polski e-commerce Badania rynku Badaniem, które odbyło się w październiku 2001 roku objęto 300 przedsiębiorstw a ich dobór

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, za pomocą poczty elektronicznej info@kylos.pl telefonicznie pod numerem +42 299 67 33. Zespół Kylos.

Szanowni Państwo, za pomocą poczty elektronicznej info@kylos.pl telefonicznie pod numerem +42 299 67 33. Zespół Kylos. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy pewni, że będzie to pierwszy krok do długiej i owocnej współpracy. Prosimy pamiętać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej mgr inż. Marcin Ścibisz Wydział Zarządzania PW www.wz.pw.edu.pl Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej 1 Geneza Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Proponowana architektura ZPT

Proponowana architektura ZPT Wymagania Opracowanie nowego podejścia do przetwarzania i składowania danych Uzyskanie korzystnego efektu ekonomicznego przez lepszej jakości usługi Zwiększenie niezawodności Zachowanie odpowiedniego poziomu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS DZIERŻAWA SERWERÓW VPS KORZYSTAMY Z TECHNOLOGII ZALETY Oferowane serwery VPS to wirtualne maszyny (VM) oparte na realnych, nie współdzielonych zasobach. Serwer uruchamiany z poziomu BIOS Moz liwość zdalnego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo