PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz do godz Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 20 radnych co stanowi frekwencję 95,23 %. Nieobecny był radny Paweł Norbert Cedzich. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gerhard Bartodziej. Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich I. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Przyjęcie porządku obrad. IV. Przyjęcie protokołu z II sesji. V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. VI. Dyskusja VII. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) określenia stawek podatku od środków transportowych druk nr 1, 2) podatku od posiadania psów druk nr 2, 3) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - druk nr 3,. 4) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego druk nr 4, 5) miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych druk nr 5, 6) wyznaczenia przedstawiciela gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich druk nr 6. VIII. Wolne wnioski, sprawy różne. IX. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej. X. Ustalenie daty następnej sesji. XI. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

2 - 2 - Ad. I) Otwarcia obrad III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gerhard Bartodziej. Ad. II) Na podstawie listy obecności, prowadzący sesję stwierdził jej prawomocność. Ad. III) Porządek obrad został przyjęty przez aklamację w zaproponowanym układzie. Ad. IV) p. K. Cebula w przyszłości trzeba oddać to, co powinno być oddane, bo w protokole jest zapis z wypowiedzi Pana Jańczyka bardzo skrótowy, gdzie nie wspomniano o tym, że nie umiemy czytać. Natomiast jest moja obszerna wypowiedź, która w zasadzie do niczego się nie odnosi. Prosiłbym bardzo, aby treść protokołu odpowiadała temu, co się działo na sali. Nie wnoszę o poprawę, ale na przyszłość taka generalna uwaga. p. G. Bartodziej ja uwagę przyjmuję zwrócę uwagę na sposób protokołowania. Nie mniej wyjaśniam, że my mamy zapis w statucie, który stwierdza, że protokołowanie jest syntetyczne. My nie mamy stenogramu. Ja mam zamiar wprowadzić, jeśli pozwolą na to środki organizacyjne, aby całość sesji była rejestrowana, nie na taśmie magnetofonowej, ale na płytce CD, to jest teoretycznie możliwe. Obok skrótowego zapisu tekstowego byłby archiwizowany zapis absolutnie pełny z przebiegu sesji. p. K. Cebula ja nie wspomniałem o konieczności numerycznego zapisu, ale wyraźnie mówiłem o potrzebie odniesienia. My będąc na sesji czytając protokół nie mamy żadnego problemu, aby zrozumieć, o co chodzi, ale za nami przyjdą inni i dla nich będzie to nie czytelne. Tylko o to mi chodziło. Protokół II sesji został przyjęty przez aklamację. p. K. Cebula ja przepraszam, ale miałem jeszcze uwagi do porządku. Jak długo jestem w Radzie to zawsze był taki punkt i zawsze na początku po przyjęciu protokołu pkt. Wnioski i zapytania. Ten punkt u nas znikł. Chce przypomnieć, że to był bardzo dobry punkt, radni mieli często zapytania, jakieś wnioski istotne dla naszej gminy. Postawienie tego punktu na samym początku powodowało, że w prostych sprawach, które nie wymagały badania, bardzo często Pan Burmistrz już pod koniec sesji odpowiadał i w ten sposób unikaliśmy długiego trwania załatwienia prostych spraw. W związku z powyższym wnioskuję o wprowadzenie w punkcie V. Wnioski i zapytania.

3 - 3 - Punkt Wnioski i zapytania został przyjęty do porządku obrad przez aklamację jako punkt VI. Ad. V) Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Burmistrz przedstawił informacje o ważniejszych sprawach i wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Ad. VI) Wnioski i zapytania p. T. Koteluk pierwszy wniosek dotyczy naszej pięknej hali sportowej. Pamiętam, że już w tamtej kadencji na Zarządzie postulowałem, aby popracować nad jakimś zdrowym pomysłem wykorzystania tego pięknego obiektu, jak najszerszego ujęcia działalności wszystkich istniejących klubów. Ponieważ mankamentem przed okresem oddania tej hali było to, że imprezy się odbywały i to bardzo ciekawe, no niestety żaden obiekt nie posiadał widowni. Tutaj czytam w gazecie, że bardzo ładnie grają siatkarze, niedługo ruszą koszykarze. Czy już jakiś pomysł się zrodził, żeby z jednej strony udostępnić tym klubom, a z drugiej strony, żeby odpowiednie komórki Urzędu lub Prezesi tych klubów, zajęli się, chociaż na początek, jakąś promocją poprzez afisze, czy informacje. Sprawa druga, tak się składa, że mam swoje biuro na terenie dawnego Agrometu i co zauważyłem, że od pewnego czasu, gdzieś do miesiąca, dwóch bardzo ładnie postępowały roboty u tego Pana z Kłobudzka, w tej chwili ja tam nikogo nie widzę. Mam taką informację prasową, ale pewną, że ten Pan kupił w lepszym stanie zakład w Niemodlinie. To jest tylko część informacji. Chciałbym na tle tego wniosku podnieść sprawę taką, aby Radzie przygotować taką informację, co dzieje się z tymi pozostałymi podmiotami, bo ludzie nas pytają, a taka informacja nam się należy. Sprawa jest istotna, bo to są miejsca pracy. Sprawa trzecia została powołana Komisja Statutowa, do której Rada wydelegowała również moją osobę. Będę starał się w tej Radzie, chociaż po innych głosowaniach myślę, że będę w mniejszości, przekonać Komisję Statutową do tego, aby Rada odważyła się poczynić się pewne oszczędności w swoim funkcjonowaniu. W zamian mam świetną propozycję. Jak powiedziałem na wstępie nasze społeczeństwo biednieje, problemów jest coraz więcej myślę, że za te zaoszczędzone pieniądze na wydatki Rady można by było zatrudnić, ale przez Radę, o ile taka jest możliwość, za pieniądze Rady, na godzinę tygodniowo niezależnego radcę prawnego, który byłby być może na dyżurze z radnymi i udzielał bezpłatnych porad prawnych dla ludzi, którzy naprawdę mają dużo problemów. Byłaby to godna uwagi sprawa i na pewno społeczeństwo byłaby z nas zadowolone.

4 - 4 - p. K. Cebula jako radny będę się zajmował przede wszystkim sprawami gospodarczymi i w związku z tym chcę zgłosić wniosek o to, żeby w niedługim czasie odbyć specjalną sesję poświęconą przyszłości gospodarczej Strzelec Opolskich. Do tego oczywiście trzeba się właściwie przygotować. Rozumiem, że Pan Burmistrz przygotowałby Radzie pełny przegląd tego, co się dzieje, co w najbliższym czasie ma się stać. Otóż chcę przypomnieć prawdę, którą tu wszyscy znają, że za kilkanaście miesięcy będziemy już formalnie w środku Europy. Nie jest, dla tych, którzy się tym interesują, tajemnicą, że rośnie, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów z Zachodu, Polską, właśnie w związku, że niedługo będziemy członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym jako radny oczekiwałbym od Burmistrza pełnej informacji, co my dzisiaj posiadamy, co moglibyśmy zaoferować potencjalnym inwestorom. Chciałbym od razu uprzedzić, żeby ktoś nie powiedział: a przecież my mamy coś takiego. Otóż ja chcę powiedzieć, że to, co my mamy to jest naprawdę coś, co jak do tej pory nikogo nie zainteresowało i wedle mojej znajomości w długim czasie jeszcze nikogo nie zainteresuje. A więc pełny stan, co my możemy zrobić, jakie tereny na przykład moglibyśmy przejąć od Skarbu Państwa, po to, aby je zaoferować. Jakiego typu inwestycje należałoby poczynić? Jaki wreszcie jest nasz potencjał pracowniczy, nie tylko ilościowy, bo wiemy, że osób jest pozbawionych nawet zasiłku dla bezrobotnych. Więc wiemy, że mamy tysiące ludzi bez pracy, ale to także nie interesuje żadnego inwestora. Trzeba wiedzieć, jakich ludzi mamy, jakich mamy tu fachowców do dyspozycji. Jest do tego potrzebna oczywiście informacja na temat jak się przygotowujemy, co robimy w sprawie korzystania z tego, co będzie nam postawione do dyspozycji w momencie wejścia do Unii Europejskiej, ale także do tego, co już jest postawione do naszej dyspozycji i z czego do tej pory nasza gmina nie korzystała. Myślę o tym jak jest przygotowany nasz oficer. Mamy tutaj młodego człowieka, bardzo ciekawego człowieka, zatrudnionego w Urzędzie, który ma koordynować te działania. Chciałbym wiedzieć jak jest szkolony, gdzie on przebywa, bo jest to inteligentny człowiek i trzeba w niego inwestować, ale coś trzeba robić i to jak najszybciej. Tak jak powiedziałem wnioskuję o zwołanie specjalnej sesji poświęconej tylko temu zagadnieniu. Materiały powinny nam być wcześniej dostarczone, aby można było ewentualnie jeszcze włączyć się i prosić o uzupełnienie, jeśli one byłyby niewystarczające. Tak, aby do sesji były takie materiały, które mogłyby ewentualnie spowodować, że coś ruszy z martwego punktu. Jest sprawa oczywista, że Burmistrz jest w jakimś sensie od nas uzależniony, jest zupełnie możliwe, że może trzeba będzie zrobić poprawki do budżetu, żeby pewne środki przesunąć i właśnie zainwestować je tam, gdzie jest szansa, aby one wciągu lat dwóch, trzech, wróciły do nas.

5 - 5 - To jest w moim osobistym odczuciu najważniejsze zadanie na najbliższe cztery lata dla tej Rady i dla naszego Burmistrza. p. G. Bartodziej ja to przyjmuje, wydaje mi się, że wcześniej niż na sesji lutowej nie ma możliwości dyskutowania z uwagi na przygotowania. Ja mam przygotowany projekt planu pracy Rady i mam przygotowane również wytyczne do pracy Komisji, to dzisiaj uruchomię. Chcę zaznaczyć, że przewiduję sześć ważnych problemów, zagadnień do dyskusji w tym roku na sesjach Rady Miejskiej. Pierwsze zagadnienie tj. program przedsięwzięć dla wspierania rozwoju gospodarczego gminy Strzelce Opolskie na rok Także to w planie pracy już jest ujęte i cieszę się, ze tutaj jesteśmy zgodni. Oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły, to przygotowanie tej sesji będzie wymagało dość sporego nakładu pracy. Będziemy w komisjach się tym zajmować. p. K. Cebula- jeśli przyjmujemy, że to będzie sesja lutowa to ja rozumiem, że w miesiącu grudniu i styczniu pracujemy nad tym materiałem. Na sesji styczniowej dostaniemy materiały do wglądu. p. G. Bartodziej Komisja Gospodarki i Rozwoju, w której również Pan jest obecny zadecyduje czy materiały są dojrzałe do dyskusji publicznej, czy wymagają jeszcze rozważań. Ad. VII. 1) p. G. Bartodziej mamy w pierwszej kolejności pakiet uchwał podatkowych. Pierwsza uchwała dotyczy określenia stawek podatku od środków transportowych. Pragnę poinformować, że te uchwały podatkowe były już przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów. Komisja zajęła w stosunku do tych uchwał stanowisko. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu pierwszej uchwały. Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji informując, że Komisja zaproponowała jedną poprawkę do projektu. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. p. T. Koteluk ja mam pytanie żeby Pan Przewodniczący był uprzejmy w każdym takim przypadku przedstawić Radzie, gdzie w poszczególnych pozycjach, jaki jest wzrost i czy wzrost jest wyższy niż poziom inflacji w tym kraju. p. S. Jańczyk na naszej Komisji, jeszcze dodatkowo zasięgnąłem informacji u Pani Kierownik Wydziału Podatkowego, wzrost, jaki tu jest podany przewiduje tylko współczynnik inflacji. Mogą być sytuacje, że przeliczając procenty w zaokrągleniach jest jakaś minimalna różnica. Generalne założenie przy ustalaniu tychże podatków to było takie, że wzrost jest taki jak inflacja. Są podane stawki maksymalne.

6 - 6 - Tutaj też radny Cebula na naszej Komisji wnosił, że jest to bardzo rozbite, że te wszystkie grupy. Pan Cebula wnioskował, aby to skomasować, aby nie robić tyle grup. Okazuje się, że nie można i trzeba w takim rozbiciu to wszystko utrzymać. Natomiast przedostatnia tabela po prawej stronie mówi o tym, jakie byłyby to stawki maksymalne, a wcześniejsza, jakie zostały dla tych tonaży przyjęte opłaty. p. K. Cebula- ja myślę, że trzeba dać pełną informację. Ja myślę, że to nie jest zupełnie tak, jak Pan powiedział. Stało się pewne i słuszne uproszczenie tych tabel. Jak Państwo widzicie tutaj było kilkadziesiąt rodzajów. W tej chwili zredukowano to. Mniej więcej z trzech rubryk zrobiono jedną rubrykę stawkową. Oczywiście nie jest tak, że jest to ściśle wedle inflacji. Na przykład były takie stawki 1140, 1188 i 1224, a nowa stawka wynosi 1260 zł. Jeśli odnosimy ją do tej jednej pozycji, która była 1224, no to w przybliżeniu jest to stawka inflacyjna. Jeśli to odnieść do tego faceta, który miał np. samochód za 1140 to wtedy jest to kilkanaście procent przyrostu. To jest pełna informacja, bo kolega jak za chwilkę sobie to przestudiuje to nas oklnie, żeśmy go oszukali. Powiedzmy mu prawdę, że jest to tak zwana średnia ważona. Ja osobiście uważam, że jest to uzdrowienie. Nawet, jeśli ktoś musi zapłacić parę złotych więcej to przynajmniej jest to bardziej przejrzyste. Dlatego ja z czystym sumieniem głosowałem za. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały uwzględniający poprawki Komisji. Uchwała została podjęta jednogłośnie (przy 20 głosach za ). Oznaczona została Nr III/9/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu Ad. VII. 2) p. G. Bartodziej- przechodzimy do punktu drugiego podatek od posiadania psów. Wyjątkowo w tym punkcie pozwolę sobie na bardzo króciutki komentarz. Ci z państwa, którzy znają mnie z poprzednich kadencji wiedzą, że ja zawsze apeluję tutaj w tym punkcie o dyskusję bardzo krótką, bardzo zwięzłą. Czas dyskusji o podatku dla psów jest miarą dojrzałości Rady. Ten podatek budzi zwykle bardzo dużo emocji a on jest w praktyce bez znaczenia finansowego istotnego dla budżetu gminy. Tu wyjątkowo proszę, nie ograniczę dyskusji, o dyscyplinę wypowiedzi, aby czas dyskusji odpowiadał wadze podatku. Otwieram dyskusję stanowiskiem Komisji.

7 - 7 - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. p. K. Mutz ja chciałem prosić o wyjaśnienie 7. Od podatku od posiadania psów zwalnia się emerytów i rencistów lub ich małżonków. O co tutaj chodzi? Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Podatkowego Pani Urszula Killman, która stwierdziła, iż powyższy zapis funkcjonuje już kolejny rok i zwalnia emerytów, którzy posiadają psa, ale również małżonka jako współwłaściciela psa. Jeśli pies jest zarejestrowany na małżonkę, która nie jest emerytką, a emerytem jest jej mąż to obydwoje korzystają ze zwolnienia. p. K. Mutz ja bym chciał, abyśmy w tym punkcie dodali prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe. Chodzi mi o to, że na wioskach prawie nikt nie płaci za psa, bo wszyscy twierdzą, że ten pies jest albo od ołmy albo od ołpy a te psy i tak całymi dniami latają po wiosce. Chciałbym, aby to tu sprecyzować. Przez psy mamy tyle zaśmieconego miasta. Ja proponuję, aby dodać prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe. Również wnioskuję, aby podwyższyć na 45 zł. p. A. Maciszek ja podtrzymuję ten wniosek Komisji, aby stawka pozostała taka, jaka była. p. K. Cebula drogi Karolu, Ty zawsze lubiłeś porządek, żeby psy były zarejestrowane itd. To jeśli to lubisz, a znam Cię od tej strony, to nie namawiaj nas, abyśmy o 50 % podnieśli opłaty bo osiągniesz akurat odwrotny skutek od tego, który Ty chcesz. Za 36 zł. ludzie nie rejestrują psa, aby nie zapłacić, a nam chodziło o to, aby psy były zadbane, zarejestrowane, zaszczepione, itd., ale tego nie zrobimy poprzez podwyższenie stawki. p. M. Łoskot- mili Państwo nie bądźmy lepsi od Warszawy, w Warszawie 40 zł. w Opolu 40 zł., a w tak maleńkich Strzelcach chcemy podnieść aż do 45 zł. p. G. Bartodziej jeśli nie ma dalszych wypowiedzi poddam pod głosowanie najpierw najdalej idące rozwiązanie, to jest propozycje przyjęcia uchwały bez zmian i poprawek. Jeśli Wysoka Rada odrzuci to wtedy będziemy głosować poprawki. Zgodnie z regulaminem mam prawo do takiego zorganizowania głosowania. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów w przesłanej Radnym wersji opisanej na druku nr 2. Uchwała została podjęta przy 18 głosach za, 2 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się Oznaczona została Nr III/10/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu

8 - 8 - p. A. Krupnik ja tylko w woli informacji, chciałem powiedzieć, że według naszych danych, którymi dysponuje Inspekcja Weterynaryjna na trenie miasta i gminy Strzelce Opolskie zaszczepionych jest około 4 tys. psów, mamy tą wiedzę i świadomość, że są to nie wszystkie psy. Z kolei według tych danych podatkowych to podatek zapłaciło około 460 osób. Myślę, że tak 10 % osób płaci podatek. Na przyszłość należałoby się zastanowić jak ewentualnie doprowadzić do tego, aby ten niski podatek płacili w miarę wszyscy. Na dzisiaj tak oceniam, płacą ci sumienni, albo tak powiem frajerzy, bo te psy są niepoliczone, a po drugie często są świadomie rejestrowane na rencistów, czy emerytów. Jest to jednak zagadnienie na przyszłość. p. G. Bartodziej- ja bym w tym momencie wnioskował, aby członkowie Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego zanotowali to jako rzecz do analizy i również w Komisji Budżetu i Finansów zastanowimy się czy są instrumenty, które pozwoliłyby poprawić tak zwaną ściągalność. p. K. Cebula- od 300 psów dostajemy pieniądze, to jest 10 tys. zł. Gdybyśmy obniżyli podatek do 10 zł. to byłaby szansa, że może nie od 3000, ale 2800, a może 2500 otrzymalibyśmy 25 tys. zł. i to jest biznes. My tu jesteśmy także od biznesu. p. G. Bartodziej- to jest wypowiedź godna zanotowania bo to jest wypowiedź, która ujmuje kategorię ekonomiczną. p. A. Krupnik na przykładzie Urzędu w Kolonowskiem, które korzysta z naszych list szczepień, czyli z adresów właścicieli i tym prawem tych nieposłusznych właścicieli, którzy mają płacić wyłapuje. W ramach współpracy i wzajemnych obowiązków istnieje możliwość korzystania z naszych dokumentacji weterynaryjnych do wyszukania tych nie płacących. p. K. Mutz ja mam tylko jedno pytanie, niech mi kolega sołtys z Warmątowic powie ile ludzi płaci w Warmątowicach za psy, a potem koleżanka Puzik. p. G. Bartodziej- przenieśmy ciąg dalszy do wolnych wniosków i trzymajmy się w tej chwili porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Ad. VII. 3) p. G. Bartodziej- proszę o stanowisko Komisji. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji informując, że Komisja zaproponowała poprawkę do projektu. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9 - 9 - p. K. Cebula- ja wczoraj de facto za całością głosowałem na tak, ale dlaczego ja glosowałem otóż ja tak jak Państwo kieruję się tym, że podatki nie powinny wzrosnąć więcej jak o inflację, tym bardziej, że pracownicy tu obecni mogą powiedzieć jak wyglądały podwyżki płac. W związku z tym ja jestem zawsze za tym, że nie można ludziom więcej zabrać jak im się daje. Wczoraj byłem przekonany, że mamy inflację rzędu 3-3,5 % i głosowałem śmiało podnosząc rękę. Dzisiaj ze zdziwieniem rano włączyłem radio i usłyszałem Pana Kołodkę. Okazuje się, że inflacja wynosi tylko 2,1 %. W związku z tym cofam mój wczorajszy głos i dzisiaj wstrzymam się od głosowania. Ponieważ ta uchwała zapewne przejdzie, ale bez mojego udziału. Gmina też nie musi wydać więcej pieniędzy jak wynosi inflacja. Przede wszystkim jest naszym zadaniem dbać o dobro naszych mieszkańców, żeby im nie zabrać tego czego im naprawdę nie brakuje. Następnie Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi: p. K. Fabianowski jedno dopowiedzenie, że wszystko byłoby w porządku w takim rozumowaniu, gdyby przyjąć, że żyje się w układzie stabilnym i niezmiennym. Ja tylko chcę Państwa poinformować, że na skutek decyzji Parlamentu i nowelizacji przepisów prawa w jednym tylko tytule, właśnie w tych gruntach do 1 ha gmina Strzelce Opolskie straciła wedle naszych szacunków niespełna 600 tys. zł. Zapowiedziana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie pokryje w żaden sposób skutków podwyżki dla nauczycieli, o której zadecydował Parlament. To jest później problem nasz jak i kosztem, czego dokonamy tych wydatków. Więc nie jest to układ stabilny, bo spadają obciążenia, spadają dochody. My musimy o tym wiedzieć. p. G. Bartodziej czeka nas jeszcze najprawdopodobniej zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe. Państwo wiecie jak bardzo napięła się sytuacja osób zajmujących prywatne lokale. Powstał wielki problem społeczny. Ja nie wątpię, że to my go dostaniemy jako obciążenie budżetu gminy, bo w budżecie państwa na pewno nie będzie wystarczających środków, żeby ten problem przejąć. Przy całym zrozumieniu dla interesów obywateli to my jesteśmy zawsze tutaj między dwiema wartościami. Z jednej strony troską o to, żeby obywatele płacili możliwie mało, a z drugiej strony będzie wielki katalog zadań rozmaitych i życzeń, które gmina będzie musiała spełnić, czy to w obszarze inwestycyjnym, czy przygotowania warunków dla inwestycji. To jest to rozdarcie. Z czysto politycznych przyczyn dla wyborcy to byłoby najlepiej, gdybyśmy od nich nic nie brali a wszystko w prezencie im dali. To jest ta trudna odpowiedzialność również nasza. To tak jak odpowiedzialność chirurga, który kraje i patrzy jak leje się krew, mimo, że szanuje ludzi, których kroi.

10 p. S. Jańczyk ja w zupełności zgadzam się z Panem Cebulą, że po pierwsze nikt nie lubi płacić podatków, a po drugie nikt nie lubi otrzymywać informacji, że wzrasta mu podatek o 25 %. Wartość, którą podałem zł. tyczy się gdybyśmy przyjęli owe 9 gr., które zostało na Komisji przedyskutowane, zamiast 10 gr. De facto w tej pozycji jako gmina tracimy bardzo, bardzo dużo. Dlaczego tracimy, dlatego, że jeśli ktoś miał działkę poniżej 1 ha i płacił za każdy m 2 te grosze to robiła się z tego konkretna kwota. Natomiast teraz, jeżeli się okaże, że ktoś w tej niespełna hektarowej działce, ma klasę V, Vb, że ma pastwisko, to on wtedy wchodzi w podatek rolny i nie płaci nic za te m 2. Pozostaje mu do zapłacenia tylko to, co by było IV, IVb czy wyższą klasą i nie z przeliczeniowych hektarów, tylko z fizycznych. Ja wiem, że z jednej strony pierwotna propozycja była 25 % wzrostu. Na wniosek Pana Cebuli zostało to obniżone, do 12,5 %, ale de facto podatnicy, którzy do tej pory płacili za te metry fizyczne, jeżeli teraz odejmą te klasy to finansowo bardzo zyskają, bo zapłacą tylko za klasy od IV w górę. My jako gmina tracimy bardzo wiele. Jeżeli jeszcze byśmy obniżali, a mówię podatnik po zapoznaniu się z tym materiałem, bo w dalszej części przejdziemy do wzorów, jakie są teraz na podatek, to się okaże, że kilkakrotnie, czy kilkanaście razy mniejszy podatek będzie miał do zapłacenia za 2003, a niżeli za 2002 r. Nawet, jeśli byśmy przyjęli ten maksymalny proponowany 25 % wzrost. Jest jeszcze jedna sugestia, wcześniej mój wspaniały kolega, myślę, ze nadal Tadeusz mogę tak do Ciebie mówić, proponował, aby z pieniążków Rady, kapitalny pomysł z prawnikiem. Jeżeli my z jednej strony będziemy ucinać no to skąd będziemy brać pieniążki? Jeśli my obetniemy Urzędowi, to ktoś może nam. Powtarzam, bardzo wiele osób, pomimo wzrostu tego podatku faktycznie zapłaci o wiele, wiele mniej a niżeli płacił podatku za 2002 r. p. K. Cebula faktem jest niezaprzeczalnym, że tu zachodzi pewne niekonstytucyjne działanie. Otóż rolnik, który ma V i VI klasę przestaje płacić, a najemca mieszkania, tu właściciel mieszkania ma podwyżkę o 4,26 %. Nikt nie ma prawa żądać żeby jedna osoba zapłaciła za inną. Naszym zadaniem jest buntować się przeciwko temu. Jeśli Rząd, jeśli Parlament zwalnia kogoś od podatku, to niech, że ten cholerny Parlament, cholerny Rząd wreszcie powie skąd wziąć pieniądze, żeby oświetlić ulice, a nie tak, że my go wyręczamy, że przyjmujemy wszystko za dobrą monetę. Przepraszam bardzo, Pani ma V i VI klasę? p. M. Łoskot nie wiem jaką mam ziemię w doniczkach, bo to jest jedyna ziemia jaką posiadam. p. K. Cebula no więc, to dlaczego Pani ma dopłacić do tego, który ma V i VI klasę? Przecież ja tu nie walczę o siebie, ja podatki płacę, nie buntuje się, nie mówię, że za wysokie są dla mnie i dla mojej kategorii. Ja potrafię wejść, mimo, że jestem majętnym człowiekiem, w te niższe i zrozumieć tych biednych. Dlatego nikt nie ma prawa żądać takiego czegoś.

11 To jest nie konstytucyjne, to jest niesłuszne. My powinniśmy domagać się od nich, że jeśli podejmują decyzje, które zniżają wpływy gminy, muszą nam wskazać skąd wziąć pieniądze, żeby tą gminę utrzymać. Dlatego ja powiadam, ja nie będę głosować, przeciwko, ale wstrzymam się od głosu, bo przeczy to z moim rozumowaniem, z moją logiką życiową. p. K. Fabianowski jedno słowo podsumowania, godne jest, żeby Państwa poinformować, tak przyjęte podatki powodują to, że być może uda nam się utrzymać nominalny poziom dochodów z tego roku, przy zwiększonym obciążeniu gminy wskutek działań Parlamentu i skutków decyzji jakie powstaną na gminie w przyszłym roku. Więc słusznym jest twierdzenie, że rzeczywiście, jeśli ktoś podejmuje działania to winien zabezpieczać środki przeznaczając na wykonanie tych zadań. Nominalnie być może uda się utrzymać poziom naszych własnych dochodów. Natomiast poziom finansowania zadań zewnętrznych zlecanych nam, spada. Coraz więcej pieniędzy dokładamy do zadań zleconych. p. S. Jańczyk chciałem jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź, chciałem zwrócić uwagę na 4. Te uchwały odnosiły się terenów po byłym Agromecie. Uchwały wcześniejsze mówiły o tym, że jeśli powstaną podmioty gospodarcze i zatrudnią 15 lub więcej osób, te podmioty będą zwolnione z podatku. Wedle uzyskanych informacji na Komisji takie podmioty nie powstały, a w czasie dyskusji doszliśmy do jednego wniosku, że mamy całą gminę Strzelce Opolskie, a nie enklawę Agromet Strzelce Opolskie. Doszliśmy do słusznego wniosku, że przygotujemy, może jeszcze w styczniu, nowy projekt uchwały i w tym nowym projekcie chcielibyśmy ująć gminę Strzelce Opolskie. Jeżeli ktoś by miał pytania do tego to służę pomocą. To się tyczy enklawy Agrometu. Komisja pracuje nad przygotowaniem nowej uchwały, aby w nowym roku ją Państwu zaproponować. p. T. Koteluk- o ile pamiętam tą uchwałę, to ona obowiązywać miała 2 lata, więc ona z mocy prawa 31 grudnia 2002 r. przestaje obowiązywać. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały uwzględniający poprawki Komisji. Uchwała została podjęta przy 13 głosach za, 6 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Oznaczona została Nr III/11/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12 p. G. Bartodziej ja sobie pozwolę w tym momencie na wypowiedź polityczną. My działamy w układzie politycznym jednak popieranie linii ugrupowania rządzącego jest rzeczą normalną w klubie, który nosi to samo logo, tą samą nazwę. Także ja jestem trochę zdziwiony wynikiem głosowania. Sytuacja, w której znaleźliśmy się, jeżeli chodzi o podatki, nie jest sytuacją, w której moglibyśmy swobodnie dysponować rozwiązaniami. Tak ustalamy podatki jak wyglądają ramy rządowe i bardzo chciałbym, abyśmy nie byli tutaj w tej Radzie jedynym ugrupowaniem prorządowym. p. K. Cebula- ja nie wiem czym ja Pana uprawniłem do tego, aby Pan osądzał mój sposób zachowania się w Radzie. Ja jestem niezależny, bezpartyjny i nawet gdybym był członkiem SLD, to wcale nie oznacza, i tym się różnię od wielu osób, że ja muszę wszystko to cokolwiek mi powie i zapowie honorować, nie! Buntowałem się za brunatnych, buntowałem się za czerwonych i będę się buntował za czasów SLD, a też za tych, którzy przyjdą w przyszłości, jeśli będzie coś nie logiczne, a to, co się dzieje jest nielogiczne i niedobre. I trzeba się buntować. I dlatego Pańska uwaga, że my tutaj głosujemy tak i nie zachowujemy się tak wobec SLD, to ja nie wiem czy Pan jest tutaj rzecznikiem SLD, czy Rządu SLD-owskiego? Nie rozumiem Pana. Ad. VII. 4) p. G. Bartodziej przystępujemy do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Proszę o stanowisko Komisji. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. p. T. Koteluk prawda jest taka, że na pewno tych druków już naprodukowano, czyli parę hektarów lasów wycięto. Nie mniej jednak też byłbym skłonny aby to przyjąć, a taką sugestię jednak posłać. Zazwyczaj tak jest, że tam, gdzie jest za dużo ludzi z tytułami to wtedy się tak wymądrzają, że takie rzeczy tworzą. Powiedzmy sobie szczerze, że będą ludzie, którzy sobie z tym nie poradzą. Nie ma też wyspecjalizowanych instytucji, które by to robiły, a najdrobniejsze biuro rachunkowe to sobie liczy.

13 Następnie Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi: p. K. Fabianowski bezwzględnie jest to kwestia oceny sytuacji, kiedy to scedowano na gminy bardzo nieprzyjemny obowiązek, ale druga rzecz to jest stan prawny. Otóż na dobrą sprawę gmina nie może sobie pozwolić na nie uchwalenie wzorów formularzy. Nakłada taki obowiązek na gminę ustawa, gdybyśmy nie uchwalili, to nie wiem czy praktycznie byłyby realne podatki do ściągnięcia. Myślę, że nie. Mielibyśmy stawki bez możliwości ściągnięcia. Co nie przeszkadza również, że moja opinia w tej sprawie jest taka, że lasy wytniemy, już nie licząc się z kosztami, bo pewne rzeczy trzeba będzie pobrać z ewidencji i na dodatek do niczego to nie prowadzi w skali kraju, bo każda gmina uchwala w oparciu o wzorcowy, ale w rozmaitym układzie, te wzory deklaracji. Tak więc bardzo proszę o uchwalenie. p. G. Bartodziej sytuacja, w której my musimy coś uchwalić łamie ideę samorządności. Jeśli coś musi być to winno być w trybie ustawy wprowadzone, bo my prawo szanujemy i co musi być to musi. Natomiast sytuacja, w której coś musimy przyjąć, a jednocześnie mamy tutaj dobrowolnie głosować jest dla mnie sytuacją nienormalną i łamie pewne fundamentalne zasady samorządności. Ja się pod tym przymusem uchwalenia podpisuję, bo musi zwyciężyć zasada pilnowania korzyści gminy a jednocześnie będę się buntować przeciwko trybowi i przeciwko formie. p. K. Cebula- co by się stało jakbyśmy protestacyjnie tych druków nie przyjęli, a Burmistrz by je stosował? p. K. Fabianowski tylko Rada Miejska, to wyłączna kompetencja Rady Miejskiej. Ja nie mogę i poza tym nie ma deklaracji, nie ma podatków. p. G. Bartodziej gdyby nie to, że przerabialiśmy już sytuację, w której ktoś nie chciał a musiał to byłaby potrzeba dalszej dyskusji. W tej sytuacji ja zapytam, czy jeszcze ktoś chce się wypowiedzieć. Jeśli nie to poddam pod głosowanie. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie (przy 20 głosach za ). Oznaczona została Nr III/12/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. VII. 5) p. G. Bartodziej przystępujemy do kolejnej uchwały dotyczącej miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Otwieram dyskuję.

14 p. T. Koteluk czy coś się zmieniło do poprzedniej uchwały z poprzedniego roku? Jeżeli tak to ile? p. M. Łoskot- ja też byłam zainteresowana tym co Pan podjął i poprosiłam Biuro Rady o przedstawienie mi kwot z ostatnich czterech podwyżek. Dostarczono mi takie stawki miesięczne. Ostatnia podwyżka była wprowadzona 10 miesięcy temu, czyli w lutym 2000 r. i jeżeli przyjmiemy proponowane stawki to po 11 miesiącach dzieci, które uczęszczają do przedszkola do 5 godz. wzrost jest o 1 zł., a jeśli powyżej 5 godzin to wzrost jest o 2 zł. Ja zrobiłam mini sondę na Osiedlu Piastów Śląskich wśród rodziców Przedszkola Nr 9, z czego spora część była rodzinami o jednym źródle dochodu i z pełnym zrozumieniem matek taka podwyżka się spotkała. Nie ma w moim pojęciu ryzyka, że będzie jakiś powszechny bunt wśród rodziców. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie (przy 20 głosach za ). Oznaczona została Nr III/13/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. VII. 6) p. G. Bartodziej przystępujemy do ostatniej uchwały wyznaczającej przedstawiciela gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich. Proszę o zgłoszenia. p. A. Karecki w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej chciałem zgłosić kandydata Tadeusza Koteluka. Pan Tadeusz Koteluk wyraził zgodę na kandydowanie. Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie (przy 20 głosach za ). Oznaczona została Nr III/14/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. VIII) Wolne wnioski, sprawy różne. p. K. Cebula tak bo ja się pogubiłem my mamy dwa podatki. Gdzieś nam zaginął podatek rolny i leśny.

15 p. K. Fabianowski ja czekam na punkt wolne wnioski. Państwo dostaliście w materiałach, uchwał nie było, nie mniej jest jeszcze podatek rolny i leśny, o które ja wnoszę o nie obniżanie podatku. p. K. Cebula ale nie ma uchwały i musimy coś postanowić. p. K. Fabianowski jeśli nie było na Komisji sprawy, że podejmujemy uchwałę o obniżeniu i gmina nie robi nic, to pozostaje ta stawka jaką prezes wyznaczył. p. K. Cebula ja rozumiem, ale musi się Rada wypowiedzieć, czy podwyższy czy nie podwyższy, bo tylko wtedy to funkcjonuje. p. G. Bartodziej- rozumiem, że jest zgoda Wysokiej Rady na to abyśmy wprowadzili to jako dodatkowy punkt i przedyskutowali wniosek o utrzymanie podatku rolnego i leśnego na poprzednim poziomie. p. S. Jańczyk na Komisji Budżetu i Finansów było to omawiane, a jeszcze szczególny nacisk był położony na to, że wcześniej na 2002 r. w podatku leśnym było zróżnicowane, jeżeli jest urządzenie na zagospodarowanie lasu, czy jeżeli nie ma i tam były zróżnicowane stawki. Teraz jest nowa stawka jednolita. Ja rozumiem Panie Radny, że myśmy nie wnosili żadnych zmian, tylko tak jak to jest. p. K. Cebula- ale Komisja to nie jest Rada. p. S. Jańczyk to jest słuszna uwaga, ja potraktowałem to tak, że jeżeli, może i mi uciekło zdanie, proszę o wybaczenie. Bo ja na początku mówiłem, że Komisja wnosi uwagi do tego i mówiłem jaki to jest druk i jaka to jest zmiana. Ja być może nie dopowiedziałem zdania bardzo ważnego, na które Pan zwrócił uwagę, że do pozostałych propozycji Komisja nie wnosi żadnych uwag. Jeżeli tak było to ja bardzo Radę przepraszam, ale na Komisji tak to faktycznie wyglądało, że do pozostałych stawek w poszczególnych tytułach Komisja nie wnosiła uwag. Rada nie wniosła zastrzeżeń do propozycji wysokości podatku leśnego i rolnego, czyli nie obniżania ww. podatków. Ad. IX) Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej Przewodniczący poprosił Komisję Statutową oraz przewodniczących Komisji, o krótkie spotkanie po sesji oraz poprosił, podczas którego zostaną przekazane propozycje ramowego planu pracy Rady oraz prośby w stosunku do zorganizowania pracy Komisji.

16 Przewodniczący poinformował, że jest aktualne zaproszenie z Soest dla Rady. Zaproponowano dwa terminy ostatni tydzień marca lub pierwszy tydzień kwietnia (między 3 a 6 kwietnia). Przewodniczący przekazał, iż lepszym terminem byłby kwiecień. Poprosił, że gdyby ktoś z radnych już teraz przewidywał niemożność wzięcia udziału w wyjeździe to, aby zgłosił ten fakt do Biura Rady. Przewodniczący zaproponował, aby Rada w czasie pobytu w Soest pracowała w trzech zespołach: a) rozwoju gospodarczego, b) zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków i odpadów, c) organizacji i zarządzania, budżetu i organizacji szkół. W dalszej części Wiceprzewodniczący Rady p. Stanisław Kowalczykiewicz złożył krótką informację z przebiegu szkolenia dla przewodniczących rad w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Ad. X) Następna sesja odbędzie się 30 grudnia o godz Ad. XI) Zamknięcia obrad III sesji dokonał Przewodniczący Rady Pan Gerhard Bartodziej. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Katarzyna Kaliciak Podział sekcji (na następnej stronie)

17 Sprawozdanie z działalności Burmistrza, w okresie między sesjami. (6 11 grudzień 2002r.)

18 SPRAWY DOT. GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W dniu 9 grudnia zawarty został akt notarialny na mocy, którego Gmina Strzelce Opolskie zbyła nieruchomość położoną w Strzelcach Op. przy ul. Powstańców Śl. 22 (nieruchomość usytuowana za budynkiem w którym mieści się punkt naprawy maszyn do pisania) Nieruchomość ozn. Nr działki 1743 k.m. 8 o pow. 0,0587 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym ( o pow. użytk. 79,82 m 2 i kubaturze 436,30 m 3) oraz budynkiem gospodarczym i garażem (o łącznej pow. użytk.46,5 m 2 i kubaturze 151,0 m 3). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodną oraz kanalizacyjną. Nabywcą nieruchomości za cenę zł został mieszkaniec Strzelec Op. wyłoniony w przetargu ustnym nieograniczonym, przeprowa-dzonym w dniu 14 listopada br SPRAWY Z ZAKRESU ROLNICTWA, LEŚNICTWA I SAMORZĄDÓW WIEJSKICH W dniu 8 bm. odbyły się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, w wyniku których, delegatami do Rady Powiatowej wybrani zostali Pan Piotr Anderwald (Kadłub) oraz Pan Ryszard Chmiel (Osiek). Frekwencja w wyborach była bardzo niska - na terenie Gminy Strzelce Opolskie na około 2000 uprawnionych, udział w wyborach wzięło zaledwie 27 osób (co stanowi 1,5%). SPRAWY DOT. PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Budowa wodociągu w Szymiszowie w rejonie ulic Pięknej, Ligonia, Zielonej i Małej. Szacunkowy koszt zadania określony w oparciu o kosztorys inwestorski wyniósł ,87 zł brutto. Na przetarg wpłynęły 4 ważne oferty (wszystkie spoza naszej gminy), spośród których najkorzystniejszą okazała się oferta Zakładu Budownictwa Inżynieryjnego KANWOD Sp. z o.o. (Opole, ul. Budowlanych 50) z zaoferowaną ceną brutto ,55 zł oraz terminem realizacji zadania do 30 kwietnia 2003 roku.

19 Na dzień 19 grudnia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na Wykonywanie usługi, związanej z ochroną środowiska i zabezpieczeniem sanitarnym, polegającej na odbiorze i utylizacji padliny z terenu gminy Wymagany czas realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. SPRAWY OŚWIATOWE Szkoły z terenu Gminy Strzelce Opolskie tj. PSP Nr 1, 2,4 i 7 oraz przedszkola publiczne wzięły udział w organizowanej przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem akcji "Dzieci dzieciom. W ramach akcji na terenie szkół i przedszkoli prowadzona była zbiórka środków finansowych na fundusz pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Podsumowanie akcji, podczas którego dzieci miały okazję zobaczyć widowisko ekologiczne musical Poszukiwania Mr Baja w wykonaniu aktorów teatrów muzycznych Warszawy i Łodzi odbyło się w dniu 9 grudnia br. w hali sportowej przy PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich. Uczestnictwo w spektaklu wiązało się zatem z dodatkową atrakcją możliwością obejrzenia nowowybudowanej hali sportowej. Dla placówek, które wyróżniły się z propagowaniu akcji Dzieci Dzieciom i zbieraniu funduszy w danym regionie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ufundował ciekawe nagrody (wycieczki, sprzęt sportowy itp.)

20 INNE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W OKRESIE OD 6 11 GRUDNIA 2002 ROKU Wizyta w Gminie Strzelce Opolskie przedstawicieli Regionu Galicja z Hiszpani. (Casto Varela Gesto oraz Ignacio Garcia de los Huertos Vidal doradca przedakcesyjny Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego). W czasie wizyty w Strzelcach Op. goście zapoznani zostali z potencjałem gospodarczym oraz warunkami inwestowania w Gminie Strzelce Opolskie. Zwiedzili m.in. Strzelecki Obszar Gospodarczy (wizyta w firmach Plimet i Krukowiak), firmę DREWNOPLAST oraz zakład odzieżowy AREM Uroczyste otwarcie siedziby Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu (ul. 1 Maja 13/2); Uroczyste uruchomienie nowoczesnego kotła cieplnego w Strzelcach Opolskich (nowy kocioł kosztował ponad 2 mln zł. Koszt poniosły w połowie ECO i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urządzenie ma wydajność dostosowaną do zapotrzebowania miasta na ciepło i zużywa mniej energii. Kocioł jest także bardziej ekologiczny zużywa mniej węgla oraz wody i wydziela mniej spalin) Spotkanie organizowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica przy ul. Struga w Opolu dot. - ofert kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym w wojewódzkie opolskim w odniesieniu do aspiracji edukacyjnych absolwentów gimnazjów; - organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; - doradztwa zawodowego nauczycieli dla poprawy jakości kształcenia; - gimnazjalnego egzaminu zewnętrznego (wyniki, progresja poziomu wyników 2003) Antidotum Wernisaż prac terapii zajęciowej Domów Pomocy Społecznej (wystawa czynna będzie do dnia r.) I posiedzenie Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu I posiedzenie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Trias Opolski kadencji (siedziba WiK w Opolu). Porządek posiedzenia obejmował m.in. przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Związku za okres od maja 2001r. do chwili obecnej oraz wybór władz związku Plenarne posiedzenie Zarządu MG LZS Strzelce Opolskie (Ratusz)

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia wstępne 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych.

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych. PROTOKÓŁ NR S.0012.3.00012.2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE w dniu 23 listopada 2015 r. Listy obecności w załączeniu. Stan Komisji 5 Obecnych 5 Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do uchwały Nr / /06 Rady Gminy Srokowo z dnia 2016r. STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut sołectwa określa: 1. Nazwę i obszar sołectwa; 2. Organizacje i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 29 marca 2010 roku

Protokół Nr LIV Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 29 marca 2010 roku Protokół Nr LIV Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 29 marca 2010 roku Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 29 marca 2010 r. 1. Grzegorz Kuna Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo