PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz do godz Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 20 radnych co stanowi frekwencję 95,23 %. Nieobecny był radny Paweł Norbert Cedzich. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gerhard Bartodziej. Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich I. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Przyjęcie porządku obrad. IV. Przyjęcie protokołu z II sesji. V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. VI. Dyskusja VII. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) określenia stawek podatku od środków transportowych druk nr 1, 2) podatku od posiadania psów druk nr 2, 3) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - druk nr 3,. 4) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego druk nr 4, 5) miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych druk nr 5, 6) wyznaczenia przedstawiciela gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich druk nr 6. VIII. Wolne wnioski, sprawy różne. IX. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej. X. Ustalenie daty następnej sesji. XI. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

2 - 2 - Ad. I) Otwarcia obrad III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gerhard Bartodziej. Ad. II) Na podstawie listy obecności, prowadzący sesję stwierdził jej prawomocność. Ad. III) Porządek obrad został przyjęty przez aklamację w zaproponowanym układzie. Ad. IV) p. K. Cebula w przyszłości trzeba oddać to, co powinno być oddane, bo w protokole jest zapis z wypowiedzi Pana Jańczyka bardzo skrótowy, gdzie nie wspomniano o tym, że nie umiemy czytać. Natomiast jest moja obszerna wypowiedź, która w zasadzie do niczego się nie odnosi. Prosiłbym bardzo, aby treść protokołu odpowiadała temu, co się działo na sali. Nie wnoszę o poprawę, ale na przyszłość taka generalna uwaga. p. G. Bartodziej ja uwagę przyjmuję zwrócę uwagę na sposób protokołowania. Nie mniej wyjaśniam, że my mamy zapis w statucie, który stwierdza, że protokołowanie jest syntetyczne. My nie mamy stenogramu. Ja mam zamiar wprowadzić, jeśli pozwolą na to środki organizacyjne, aby całość sesji była rejestrowana, nie na taśmie magnetofonowej, ale na płytce CD, to jest teoretycznie możliwe. Obok skrótowego zapisu tekstowego byłby archiwizowany zapis absolutnie pełny z przebiegu sesji. p. K. Cebula ja nie wspomniałem o konieczności numerycznego zapisu, ale wyraźnie mówiłem o potrzebie odniesienia. My będąc na sesji czytając protokół nie mamy żadnego problemu, aby zrozumieć, o co chodzi, ale za nami przyjdą inni i dla nich będzie to nie czytelne. Tylko o to mi chodziło. Protokół II sesji został przyjęty przez aklamację. p. K. Cebula ja przepraszam, ale miałem jeszcze uwagi do porządku. Jak długo jestem w Radzie to zawsze był taki punkt i zawsze na początku po przyjęciu protokołu pkt. Wnioski i zapytania. Ten punkt u nas znikł. Chce przypomnieć, że to był bardzo dobry punkt, radni mieli często zapytania, jakieś wnioski istotne dla naszej gminy. Postawienie tego punktu na samym początku powodowało, że w prostych sprawach, które nie wymagały badania, bardzo często Pan Burmistrz już pod koniec sesji odpowiadał i w ten sposób unikaliśmy długiego trwania załatwienia prostych spraw. W związku z powyższym wnioskuję o wprowadzenie w punkcie V. Wnioski i zapytania.

3 - 3 - Punkt Wnioski i zapytania został przyjęty do porządku obrad przez aklamację jako punkt VI. Ad. V) Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Burmistrz przedstawił informacje o ważniejszych sprawach i wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Ad. VI) Wnioski i zapytania p. T. Koteluk pierwszy wniosek dotyczy naszej pięknej hali sportowej. Pamiętam, że już w tamtej kadencji na Zarządzie postulowałem, aby popracować nad jakimś zdrowym pomysłem wykorzystania tego pięknego obiektu, jak najszerszego ujęcia działalności wszystkich istniejących klubów. Ponieważ mankamentem przed okresem oddania tej hali było to, że imprezy się odbywały i to bardzo ciekawe, no niestety żaden obiekt nie posiadał widowni. Tutaj czytam w gazecie, że bardzo ładnie grają siatkarze, niedługo ruszą koszykarze. Czy już jakiś pomysł się zrodził, żeby z jednej strony udostępnić tym klubom, a z drugiej strony, żeby odpowiednie komórki Urzędu lub Prezesi tych klubów, zajęli się, chociaż na początek, jakąś promocją poprzez afisze, czy informacje. Sprawa druga, tak się składa, że mam swoje biuro na terenie dawnego Agrometu i co zauważyłem, że od pewnego czasu, gdzieś do miesiąca, dwóch bardzo ładnie postępowały roboty u tego Pana z Kłobudzka, w tej chwili ja tam nikogo nie widzę. Mam taką informację prasową, ale pewną, że ten Pan kupił w lepszym stanie zakład w Niemodlinie. To jest tylko część informacji. Chciałbym na tle tego wniosku podnieść sprawę taką, aby Radzie przygotować taką informację, co dzieje się z tymi pozostałymi podmiotami, bo ludzie nas pytają, a taka informacja nam się należy. Sprawa jest istotna, bo to są miejsca pracy. Sprawa trzecia została powołana Komisja Statutowa, do której Rada wydelegowała również moją osobę. Będę starał się w tej Radzie, chociaż po innych głosowaniach myślę, że będę w mniejszości, przekonać Komisję Statutową do tego, aby Rada odważyła się poczynić się pewne oszczędności w swoim funkcjonowaniu. W zamian mam świetną propozycję. Jak powiedziałem na wstępie nasze społeczeństwo biednieje, problemów jest coraz więcej myślę, że za te zaoszczędzone pieniądze na wydatki Rady można by było zatrudnić, ale przez Radę, o ile taka jest możliwość, za pieniądze Rady, na godzinę tygodniowo niezależnego radcę prawnego, który byłby być może na dyżurze z radnymi i udzielał bezpłatnych porad prawnych dla ludzi, którzy naprawdę mają dużo problemów. Byłaby to godna uwagi sprawa i na pewno społeczeństwo byłaby z nas zadowolone.

4 - 4 - p. K. Cebula jako radny będę się zajmował przede wszystkim sprawami gospodarczymi i w związku z tym chcę zgłosić wniosek o to, żeby w niedługim czasie odbyć specjalną sesję poświęconą przyszłości gospodarczej Strzelec Opolskich. Do tego oczywiście trzeba się właściwie przygotować. Rozumiem, że Pan Burmistrz przygotowałby Radzie pełny przegląd tego, co się dzieje, co w najbliższym czasie ma się stać. Otóż chcę przypomnieć prawdę, którą tu wszyscy znają, że za kilkanaście miesięcy będziemy już formalnie w środku Europy. Nie jest, dla tych, którzy się tym interesują, tajemnicą, że rośnie, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów z Zachodu, Polską, właśnie w związku, że niedługo będziemy członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym jako radny oczekiwałbym od Burmistrza pełnej informacji, co my dzisiaj posiadamy, co moglibyśmy zaoferować potencjalnym inwestorom. Chciałbym od razu uprzedzić, żeby ktoś nie powiedział: a przecież my mamy coś takiego. Otóż ja chcę powiedzieć, że to, co my mamy to jest naprawdę coś, co jak do tej pory nikogo nie zainteresowało i wedle mojej znajomości w długim czasie jeszcze nikogo nie zainteresuje. A więc pełny stan, co my możemy zrobić, jakie tereny na przykład moglibyśmy przejąć od Skarbu Państwa, po to, aby je zaoferować. Jakiego typu inwestycje należałoby poczynić? Jaki wreszcie jest nasz potencjał pracowniczy, nie tylko ilościowy, bo wiemy, że osób jest pozbawionych nawet zasiłku dla bezrobotnych. Więc wiemy, że mamy tysiące ludzi bez pracy, ale to także nie interesuje żadnego inwestora. Trzeba wiedzieć, jakich ludzi mamy, jakich mamy tu fachowców do dyspozycji. Jest do tego potrzebna oczywiście informacja na temat jak się przygotowujemy, co robimy w sprawie korzystania z tego, co będzie nam postawione do dyspozycji w momencie wejścia do Unii Europejskiej, ale także do tego, co już jest postawione do naszej dyspozycji i z czego do tej pory nasza gmina nie korzystała. Myślę o tym jak jest przygotowany nasz oficer. Mamy tutaj młodego człowieka, bardzo ciekawego człowieka, zatrudnionego w Urzędzie, który ma koordynować te działania. Chciałbym wiedzieć jak jest szkolony, gdzie on przebywa, bo jest to inteligentny człowiek i trzeba w niego inwestować, ale coś trzeba robić i to jak najszybciej. Tak jak powiedziałem wnioskuję o zwołanie specjalnej sesji poświęconej tylko temu zagadnieniu. Materiały powinny nam być wcześniej dostarczone, aby można było ewentualnie jeszcze włączyć się i prosić o uzupełnienie, jeśli one byłyby niewystarczające. Tak, aby do sesji były takie materiały, które mogłyby ewentualnie spowodować, że coś ruszy z martwego punktu. Jest sprawa oczywista, że Burmistrz jest w jakimś sensie od nas uzależniony, jest zupełnie możliwe, że może trzeba będzie zrobić poprawki do budżetu, żeby pewne środki przesunąć i właśnie zainwestować je tam, gdzie jest szansa, aby one wciągu lat dwóch, trzech, wróciły do nas.

5 - 5 - To jest w moim osobistym odczuciu najważniejsze zadanie na najbliższe cztery lata dla tej Rady i dla naszego Burmistrza. p. G. Bartodziej ja to przyjmuje, wydaje mi się, że wcześniej niż na sesji lutowej nie ma możliwości dyskutowania z uwagi na przygotowania. Ja mam przygotowany projekt planu pracy Rady i mam przygotowane również wytyczne do pracy Komisji, to dzisiaj uruchomię. Chcę zaznaczyć, że przewiduję sześć ważnych problemów, zagadnień do dyskusji w tym roku na sesjach Rady Miejskiej. Pierwsze zagadnienie tj. program przedsięwzięć dla wspierania rozwoju gospodarczego gminy Strzelce Opolskie na rok Także to w planie pracy już jest ujęte i cieszę się, ze tutaj jesteśmy zgodni. Oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły, to przygotowanie tej sesji będzie wymagało dość sporego nakładu pracy. Będziemy w komisjach się tym zajmować. p. K. Cebula- jeśli przyjmujemy, że to będzie sesja lutowa to ja rozumiem, że w miesiącu grudniu i styczniu pracujemy nad tym materiałem. Na sesji styczniowej dostaniemy materiały do wglądu. p. G. Bartodziej Komisja Gospodarki i Rozwoju, w której również Pan jest obecny zadecyduje czy materiały są dojrzałe do dyskusji publicznej, czy wymagają jeszcze rozważań. Ad. VII. 1) p. G. Bartodziej mamy w pierwszej kolejności pakiet uchwał podatkowych. Pierwsza uchwała dotyczy określenia stawek podatku od środków transportowych. Pragnę poinformować, że te uchwały podatkowe były już przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów. Komisja zajęła w stosunku do tych uchwał stanowisko. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu pierwszej uchwały. Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji informując, że Komisja zaproponowała jedną poprawkę do projektu. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. p. T. Koteluk ja mam pytanie żeby Pan Przewodniczący był uprzejmy w każdym takim przypadku przedstawić Radzie, gdzie w poszczególnych pozycjach, jaki jest wzrost i czy wzrost jest wyższy niż poziom inflacji w tym kraju. p. S. Jańczyk na naszej Komisji, jeszcze dodatkowo zasięgnąłem informacji u Pani Kierownik Wydziału Podatkowego, wzrost, jaki tu jest podany przewiduje tylko współczynnik inflacji. Mogą być sytuacje, że przeliczając procenty w zaokrągleniach jest jakaś minimalna różnica. Generalne założenie przy ustalaniu tychże podatków to było takie, że wzrost jest taki jak inflacja. Są podane stawki maksymalne.

6 - 6 - Tutaj też radny Cebula na naszej Komisji wnosił, że jest to bardzo rozbite, że te wszystkie grupy. Pan Cebula wnioskował, aby to skomasować, aby nie robić tyle grup. Okazuje się, że nie można i trzeba w takim rozbiciu to wszystko utrzymać. Natomiast przedostatnia tabela po prawej stronie mówi o tym, jakie byłyby to stawki maksymalne, a wcześniejsza, jakie zostały dla tych tonaży przyjęte opłaty. p. K. Cebula- ja myślę, że trzeba dać pełną informację. Ja myślę, że to nie jest zupełnie tak, jak Pan powiedział. Stało się pewne i słuszne uproszczenie tych tabel. Jak Państwo widzicie tutaj było kilkadziesiąt rodzajów. W tej chwili zredukowano to. Mniej więcej z trzech rubryk zrobiono jedną rubrykę stawkową. Oczywiście nie jest tak, że jest to ściśle wedle inflacji. Na przykład były takie stawki 1140, 1188 i 1224, a nowa stawka wynosi 1260 zł. Jeśli odnosimy ją do tej jednej pozycji, która była 1224, no to w przybliżeniu jest to stawka inflacyjna. Jeśli to odnieść do tego faceta, który miał np. samochód za 1140 to wtedy jest to kilkanaście procent przyrostu. To jest pełna informacja, bo kolega jak za chwilkę sobie to przestudiuje to nas oklnie, żeśmy go oszukali. Powiedzmy mu prawdę, że jest to tak zwana średnia ważona. Ja osobiście uważam, że jest to uzdrowienie. Nawet, jeśli ktoś musi zapłacić parę złotych więcej to przynajmniej jest to bardziej przejrzyste. Dlatego ja z czystym sumieniem głosowałem za. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały uwzględniający poprawki Komisji. Uchwała została podjęta jednogłośnie (przy 20 głosach za ). Oznaczona została Nr III/9/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu Ad. VII. 2) p. G. Bartodziej- przechodzimy do punktu drugiego podatek od posiadania psów. Wyjątkowo w tym punkcie pozwolę sobie na bardzo króciutki komentarz. Ci z państwa, którzy znają mnie z poprzednich kadencji wiedzą, że ja zawsze apeluję tutaj w tym punkcie o dyskusję bardzo krótką, bardzo zwięzłą. Czas dyskusji o podatku dla psów jest miarą dojrzałości Rady. Ten podatek budzi zwykle bardzo dużo emocji a on jest w praktyce bez znaczenia finansowego istotnego dla budżetu gminy. Tu wyjątkowo proszę, nie ograniczę dyskusji, o dyscyplinę wypowiedzi, aby czas dyskusji odpowiadał wadze podatku. Otwieram dyskusję stanowiskiem Komisji.

7 - 7 - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. p. K. Mutz ja chciałem prosić o wyjaśnienie 7. Od podatku od posiadania psów zwalnia się emerytów i rencistów lub ich małżonków. O co tutaj chodzi? Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Podatkowego Pani Urszula Killman, która stwierdziła, iż powyższy zapis funkcjonuje już kolejny rok i zwalnia emerytów, którzy posiadają psa, ale również małżonka jako współwłaściciela psa. Jeśli pies jest zarejestrowany na małżonkę, która nie jest emerytką, a emerytem jest jej mąż to obydwoje korzystają ze zwolnienia. p. K. Mutz ja bym chciał, abyśmy w tym punkcie dodali prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe. Chodzi mi o to, że na wioskach prawie nikt nie płaci za psa, bo wszyscy twierdzą, że ten pies jest albo od ołmy albo od ołpy a te psy i tak całymi dniami latają po wiosce. Chciałbym, aby to tu sprecyzować. Przez psy mamy tyle zaśmieconego miasta. Ja proponuję, aby dodać prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe. Również wnioskuję, aby podwyższyć na 45 zł. p. A. Maciszek ja podtrzymuję ten wniosek Komisji, aby stawka pozostała taka, jaka była. p. K. Cebula drogi Karolu, Ty zawsze lubiłeś porządek, żeby psy były zarejestrowane itd. To jeśli to lubisz, a znam Cię od tej strony, to nie namawiaj nas, abyśmy o 50 % podnieśli opłaty bo osiągniesz akurat odwrotny skutek od tego, który Ty chcesz. Za 36 zł. ludzie nie rejestrują psa, aby nie zapłacić, a nam chodziło o to, aby psy były zadbane, zarejestrowane, zaszczepione, itd., ale tego nie zrobimy poprzez podwyższenie stawki. p. M. Łoskot- mili Państwo nie bądźmy lepsi od Warszawy, w Warszawie 40 zł. w Opolu 40 zł., a w tak maleńkich Strzelcach chcemy podnieść aż do 45 zł. p. G. Bartodziej jeśli nie ma dalszych wypowiedzi poddam pod głosowanie najpierw najdalej idące rozwiązanie, to jest propozycje przyjęcia uchwały bez zmian i poprawek. Jeśli Wysoka Rada odrzuci to wtedy będziemy głosować poprawki. Zgodnie z regulaminem mam prawo do takiego zorganizowania głosowania. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów w przesłanej Radnym wersji opisanej na druku nr 2. Uchwała została podjęta przy 18 głosach za, 2 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się Oznaczona została Nr III/10/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu

8 - 8 - p. A. Krupnik ja tylko w woli informacji, chciałem powiedzieć, że według naszych danych, którymi dysponuje Inspekcja Weterynaryjna na trenie miasta i gminy Strzelce Opolskie zaszczepionych jest około 4 tys. psów, mamy tą wiedzę i świadomość, że są to nie wszystkie psy. Z kolei według tych danych podatkowych to podatek zapłaciło około 460 osób. Myślę, że tak 10 % osób płaci podatek. Na przyszłość należałoby się zastanowić jak ewentualnie doprowadzić do tego, aby ten niski podatek płacili w miarę wszyscy. Na dzisiaj tak oceniam, płacą ci sumienni, albo tak powiem frajerzy, bo te psy są niepoliczone, a po drugie często są świadomie rejestrowane na rencistów, czy emerytów. Jest to jednak zagadnienie na przyszłość. p. G. Bartodziej- ja bym w tym momencie wnioskował, aby członkowie Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego zanotowali to jako rzecz do analizy i również w Komisji Budżetu i Finansów zastanowimy się czy są instrumenty, które pozwoliłyby poprawić tak zwaną ściągalność. p. K. Cebula- od 300 psów dostajemy pieniądze, to jest 10 tys. zł. Gdybyśmy obniżyli podatek do 10 zł. to byłaby szansa, że może nie od 3000, ale 2800, a może 2500 otrzymalibyśmy 25 tys. zł. i to jest biznes. My tu jesteśmy także od biznesu. p. G. Bartodziej- to jest wypowiedź godna zanotowania bo to jest wypowiedź, która ujmuje kategorię ekonomiczną. p. A. Krupnik na przykładzie Urzędu w Kolonowskiem, które korzysta z naszych list szczepień, czyli z adresów właścicieli i tym prawem tych nieposłusznych właścicieli, którzy mają płacić wyłapuje. W ramach współpracy i wzajemnych obowiązków istnieje możliwość korzystania z naszych dokumentacji weterynaryjnych do wyszukania tych nie płacących. p. K. Mutz ja mam tylko jedno pytanie, niech mi kolega sołtys z Warmątowic powie ile ludzi płaci w Warmątowicach za psy, a potem koleżanka Puzik. p. G. Bartodziej- przenieśmy ciąg dalszy do wolnych wniosków i trzymajmy się w tej chwili porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Ad. VII. 3) p. G. Bartodziej- proszę o stanowisko Komisji. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji informując, że Komisja zaproponowała poprawkę do projektu. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9 - 9 - p. K. Cebula- ja wczoraj de facto za całością głosowałem na tak, ale dlaczego ja glosowałem otóż ja tak jak Państwo kieruję się tym, że podatki nie powinny wzrosnąć więcej jak o inflację, tym bardziej, że pracownicy tu obecni mogą powiedzieć jak wyglądały podwyżki płac. W związku z tym ja jestem zawsze za tym, że nie można ludziom więcej zabrać jak im się daje. Wczoraj byłem przekonany, że mamy inflację rzędu 3-3,5 % i głosowałem śmiało podnosząc rękę. Dzisiaj ze zdziwieniem rano włączyłem radio i usłyszałem Pana Kołodkę. Okazuje się, że inflacja wynosi tylko 2,1 %. W związku z tym cofam mój wczorajszy głos i dzisiaj wstrzymam się od głosowania. Ponieważ ta uchwała zapewne przejdzie, ale bez mojego udziału. Gmina też nie musi wydać więcej pieniędzy jak wynosi inflacja. Przede wszystkim jest naszym zadaniem dbać o dobro naszych mieszkańców, żeby im nie zabrać tego czego im naprawdę nie brakuje. Następnie Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi: p. K. Fabianowski jedno dopowiedzenie, że wszystko byłoby w porządku w takim rozumowaniu, gdyby przyjąć, że żyje się w układzie stabilnym i niezmiennym. Ja tylko chcę Państwa poinformować, że na skutek decyzji Parlamentu i nowelizacji przepisów prawa w jednym tylko tytule, właśnie w tych gruntach do 1 ha gmina Strzelce Opolskie straciła wedle naszych szacunków niespełna 600 tys. zł. Zapowiedziana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie pokryje w żaden sposób skutków podwyżki dla nauczycieli, o której zadecydował Parlament. To jest później problem nasz jak i kosztem, czego dokonamy tych wydatków. Więc nie jest to układ stabilny, bo spadają obciążenia, spadają dochody. My musimy o tym wiedzieć. p. G. Bartodziej czeka nas jeszcze najprawdopodobniej zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe. Państwo wiecie jak bardzo napięła się sytuacja osób zajmujących prywatne lokale. Powstał wielki problem społeczny. Ja nie wątpię, że to my go dostaniemy jako obciążenie budżetu gminy, bo w budżecie państwa na pewno nie będzie wystarczających środków, żeby ten problem przejąć. Przy całym zrozumieniu dla interesów obywateli to my jesteśmy zawsze tutaj między dwiema wartościami. Z jednej strony troską o to, żeby obywatele płacili możliwie mało, a z drugiej strony będzie wielki katalog zadań rozmaitych i życzeń, które gmina będzie musiała spełnić, czy to w obszarze inwestycyjnym, czy przygotowania warunków dla inwestycji. To jest to rozdarcie. Z czysto politycznych przyczyn dla wyborcy to byłoby najlepiej, gdybyśmy od nich nic nie brali a wszystko w prezencie im dali. To jest ta trudna odpowiedzialność również nasza. To tak jak odpowiedzialność chirurga, który kraje i patrzy jak leje się krew, mimo, że szanuje ludzi, których kroi.

10 p. S. Jańczyk ja w zupełności zgadzam się z Panem Cebulą, że po pierwsze nikt nie lubi płacić podatków, a po drugie nikt nie lubi otrzymywać informacji, że wzrasta mu podatek o 25 %. Wartość, którą podałem zł. tyczy się gdybyśmy przyjęli owe 9 gr., które zostało na Komisji przedyskutowane, zamiast 10 gr. De facto w tej pozycji jako gmina tracimy bardzo, bardzo dużo. Dlaczego tracimy, dlatego, że jeśli ktoś miał działkę poniżej 1 ha i płacił za każdy m 2 te grosze to robiła się z tego konkretna kwota. Natomiast teraz, jeżeli się okaże, że ktoś w tej niespełna hektarowej działce, ma klasę V, Vb, że ma pastwisko, to on wtedy wchodzi w podatek rolny i nie płaci nic za te m 2. Pozostaje mu do zapłacenia tylko to, co by było IV, IVb czy wyższą klasą i nie z przeliczeniowych hektarów, tylko z fizycznych. Ja wiem, że z jednej strony pierwotna propozycja była 25 % wzrostu. Na wniosek Pana Cebuli zostało to obniżone, do 12,5 %, ale de facto podatnicy, którzy do tej pory płacili za te metry fizyczne, jeżeli teraz odejmą te klasy to finansowo bardzo zyskają, bo zapłacą tylko za klasy od IV w górę. My jako gmina tracimy bardzo wiele. Jeżeli jeszcze byśmy obniżali, a mówię podatnik po zapoznaniu się z tym materiałem, bo w dalszej części przejdziemy do wzorów, jakie są teraz na podatek, to się okaże, że kilkakrotnie, czy kilkanaście razy mniejszy podatek będzie miał do zapłacenia za 2003, a niżeli za 2002 r. Nawet, jeśli byśmy przyjęli ten maksymalny proponowany 25 % wzrost. Jest jeszcze jedna sugestia, wcześniej mój wspaniały kolega, myślę, ze nadal Tadeusz mogę tak do Ciebie mówić, proponował, aby z pieniążków Rady, kapitalny pomysł z prawnikiem. Jeżeli my z jednej strony będziemy ucinać no to skąd będziemy brać pieniążki? Jeśli my obetniemy Urzędowi, to ktoś może nam. Powtarzam, bardzo wiele osób, pomimo wzrostu tego podatku faktycznie zapłaci o wiele, wiele mniej a niżeli płacił podatku za 2002 r. p. K. Cebula faktem jest niezaprzeczalnym, że tu zachodzi pewne niekonstytucyjne działanie. Otóż rolnik, który ma V i VI klasę przestaje płacić, a najemca mieszkania, tu właściciel mieszkania ma podwyżkę o 4,26 %. Nikt nie ma prawa żądać żeby jedna osoba zapłaciła za inną. Naszym zadaniem jest buntować się przeciwko temu. Jeśli Rząd, jeśli Parlament zwalnia kogoś od podatku, to niech, że ten cholerny Parlament, cholerny Rząd wreszcie powie skąd wziąć pieniądze, żeby oświetlić ulice, a nie tak, że my go wyręczamy, że przyjmujemy wszystko za dobrą monetę. Przepraszam bardzo, Pani ma V i VI klasę? p. M. Łoskot nie wiem jaką mam ziemię w doniczkach, bo to jest jedyna ziemia jaką posiadam. p. K. Cebula no więc, to dlaczego Pani ma dopłacić do tego, który ma V i VI klasę? Przecież ja tu nie walczę o siebie, ja podatki płacę, nie buntuje się, nie mówię, że za wysokie są dla mnie i dla mojej kategorii. Ja potrafię wejść, mimo, że jestem majętnym człowiekiem, w te niższe i zrozumieć tych biednych. Dlatego nikt nie ma prawa żądać takiego czegoś.

11 To jest nie konstytucyjne, to jest niesłuszne. My powinniśmy domagać się od nich, że jeśli podejmują decyzje, które zniżają wpływy gminy, muszą nam wskazać skąd wziąć pieniądze, żeby tą gminę utrzymać. Dlatego ja powiadam, ja nie będę głosować, przeciwko, ale wstrzymam się od głosu, bo przeczy to z moim rozumowaniem, z moją logiką życiową. p. K. Fabianowski jedno słowo podsumowania, godne jest, żeby Państwa poinformować, tak przyjęte podatki powodują to, że być może uda nam się utrzymać nominalny poziom dochodów z tego roku, przy zwiększonym obciążeniu gminy wskutek działań Parlamentu i skutków decyzji jakie powstaną na gminie w przyszłym roku. Więc słusznym jest twierdzenie, że rzeczywiście, jeśli ktoś podejmuje działania to winien zabezpieczać środki przeznaczając na wykonanie tych zadań. Nominalnie być może uda się utrzymać poziom naszych własnych dochodów. Natomiast poziom finansowania zadań zewnętrznych zlecanych nam, spada. Coraz więcej pieniędzy dokładamy do zadań zleconych. p. S. Jańczyk chciałem jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź, chciałem zwrócić uwagę na 4. Te uchwały odnosiły się terenów po byłym Agromecie. Uchwały wcześniejsze mówiły o tym, że jeśli powstaną podmioty gospodarcze i zatrudnią 15 lub więcej osób, te podmioty będą zwolnione z podatku. Wedle uzyskanych informacji na Komisji takie podmioty nie powstały, a w czasie dyskusji doszliśmy do jednego wniosku, że mamy całą gminę Strzelce Opolskie, a nie enklawę Agromet Strzelce Opolskie. Doszliśmy do słusznego wniosku, że przygotujemy, może jeszcze w styczniu, nowy projekt uchwały i w tym nowym projekcie chcielibyśmy ująć gminę Strzelce Opolskie. Jeżeli ktoś by miał pytania do tego to służę pomocą. To się tyczy enklawy Agrometu. Komisja pracuje nad przygotowaniem nowej uchwały, aby w nowym roku ją Państwu zaproponować. p. T. Koteluk- o ile pamiętam tą uchwałę, to ona obowiązywać miała 2 lata, więc ona z mocy prawa 31 grudnia 2002 r. przestaje obowiązywać. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały uwzględniający poprawki Komisji. Uchwała została podjęta przy 13 głosach za, 6 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Oznaczona została Nr III/11/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12 p. G. Bartodziej ja sobie pozwolę w tym momencie na wypowiedź polityczną. My działamy w układzie politycznym jednak popieranie linii ugrupowania rządzącego jest rzeczą normalną w klubie, który nosi to samo logo, tą samą nazwę. Także ja jestem trochę zdziwiony wynikiem głosowania. Sytuacja, w której znaleźliśmy się, jeżeli chodzi o podatki, nie jest sytuacją, w której moglibyśmy swobodnie dysponować rozwiązaniami. Tak ustalamy podatki jak wyglądają ramy rządowe i bardzo chciałbym, abyśmy nie byli tutaj w tej Radzie jedynym ugrupowaniem prorządowym. p. K. Cebula- ja nie wiem czym ja Pana uprawniłem do tego, aby Pan osądzał mój sposób zachowania się w Radzie. Ja jestem niezależny, bezpartyjny i nawet gdybym był członkiem SLD, to wcale nie oznacza, i tym się różnię od wielu osób, że ja muszę wszystko to cokolwiek mi powie i zapowie honorować, nie! Buntowałem się za brunatnych, buntowałem się za czerwonych i będę się buntował za czasów SLD, a też za tych, którzy przyjdą w przyszłości, jeśli będzie coś nie logiczne, a to, co się dzieje jest nielogiczne i niedobre. I trzeba się buntować. I dlatego Pańska uwaga, że my tutaj głosujemy tak i nie zachowujemy się tak wobec SLD, to ja nie wiem czy Pan jest tutaj rzecznikiem SLD, czy Rządu SLD-owskiego? Nie rozumiem Pana. Ad. VII. 4) p. G. Bartodziej przystępujemy do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Proszę o stanowisko Komisji. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Sylwester Jańczyk zapoznał Radnych ze stanowiskiem Komisji. Ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. p. T. Koteluk prawda jest taka, że na pewno tych druków już naprodukowano, czyli parę hektarów lasów wycięto. Nie mniej jednak też byłbym skłonny aby to przyjąć, a taką sugestię jednak posłać. Zazwyczaj tak jest, że tam, gdzie jest za dużo ludzi z tytułami to wtedy się tak wymądrzają, że takie rzeczy tworzą. Powiedzmy sobie szczerze, że będą ludzie, którzy sobie z tym nie poradzą. Nie ma też wyspecjalizowanych instytucji, które by to robiły, a najdrobniejsze biuro rachunkowe to sobie liczy.

13 Następnie Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi: p. K. Fabianowski bezwzględnie jest to kwestia oceny sytuacji, kiedy to scedowano na gminy bardzo nieprzyjemny obowiązek, ale druga rzecz to jest stan prawny. Otóż na dobrą sprawę gmina nie może sobie pozwolić na nie uchwalenie wzorów formularzy. Nakłada taki obowiązek na gminę ustawa, gdybyśmy nie uchwalili, to nie wiem czy praktycznie byłyby realne podatki do ściągnięcia. Myślę, że nie. Mielibyśmy stawki bez możliwości ściągnięcia. Co nie przeszkadza również, że moja opinia w tej sprawie jest taka, że lasy wytniemy, już nie licząc się z kosztami, bo pewne rzeczy trzeba będzie pobrać z ewidencji i na dodatek do niczego to nie prowadzi w skali kraju, bo każda gmina uchwala w oparciu o wzorcowy, ale w rozmaitym układzie, te wzory deklaracji. Tak więc bardzo proszę o uchwalenie. p. G. Bartodziej sytuacja, w której my musimy coś uchwalić łamie ideę samorządności. Jeśli coś musi być to winno być w trybie ustawy wprowadzone, bo my prawo szanujemy i co musi być to musi. Natomiast sytuacja, w której coś musimy przyjąć, a jednocześnie mamy tutaj dobrowolnie głosować jest dla mnie sytuacją nienormalną i łamie pewne fundamentalne zasady samorządności. Ja się pod tym przymusem uchwalenia podpisuję, bo musi zwyciężyć zasada pilnowania korzyści gminy a jednocześnie będę się buntować przeciwko trybowi i przeciwko formie. p. K. Cebula- co by się stało jakbyśmy protestacyjnie tych druków nie przyjęli, a Burmistrz by je stosował? p. K. Fabianowski tylko Rada Miejska, to wyłączna kompetencja Rady Miejskiej. Ja nie mogę i poza tym nie ma deklaracji, nie ma podatków. p. G. Bartodziej gdyby nie to, że przerabialiśmy już sytuację, w której ktoś nie chciał a musiał to byłaby potrzeba dalszej dyskusji. W tej sytuacji ja zapytam, czy jeszcze ktoś chce się wypowiedzieć. Jeśli nie to poddam pod głosowanie. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie (przy 20 głosach za ). Oznaczona została Nr III/12/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. VII. 5) p. G. Bartodziej przystępujemy do kolejnej uchwały dotyczącej miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Otwieram dyskuję.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIV/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej Sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ XIV/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej Sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ XIV/11 z XIV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010-2014 w dniu 12 września 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Do punktu 1.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Zbigniew Modrzewski PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Zbigniew Modrzewski Poradnik dla przyszłych spółdzielców Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Spis

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo