Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku 2012"

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku ) Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu, organu nadzoru oraz celach statutowych organizacji ; Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Iława ul. Chełmińska 1 tel. 089/ www. ilawskieamazonki.org / Zarejestrowane r KRS REGON; NIP Status OPP r Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w składzie; 1. Jadwiga Abramowicz Prezes Iława 2. Barbara Podwojewska Wiceprezes Iława 3. Ewa Kuskowska Wiceprezes Iława 4. Zofia Krumrei Skarbnik Iława 5. Stefania Majewska Sekretarz Radomno 6. Grubalska Ewa Czł. Zarządu Lubawa 7. Alicja Nowak Czł. Zarządu Iława Komisja Rewizyjna ; 1.Świgńska Elżbieta 2.Potorska Barbara 3.Zofia Klimek Iława Iława Iława Celem działania stowarzyszenia; 1. Wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi. 2. Uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez następujące formy działalności; 1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej przed i po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego. 2. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych. 3. Tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi. 4. Organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek jako grup wsparcia i samopomocy. 5. Prowadzenie poradnictwa czynnego w czasie dyżurów ochotniczek. 1

2 2 6. Wydawanie materiałów informacyjnych dla kobiet, propagowanie działalności Klubu oraz jego idei. 7. Zapoznawanie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z problematyką kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz z możliwościami ich powrotu do normalnego życia. 8. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi. 10. Organizowanie szkoleń i spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej. 11. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami o podobnej działalności w kraju i zagranicą. 12. Organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla członkiń Klubu. 13. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu. 14. Prowadzenie działalności wydawniczej. 15. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna w zakresie następującym zadań publicznych: 1) działalności charytatywnej 2) ochrony i promocji zdrowia 3) działań na rzecz osób niepełnosprawnych 4) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw 5) upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku 6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 7) promocji i organizacji wolontariatu 5. Dochód z działalności odpłatnej może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych i służy wyłącznie realizacji zadań wymienionych w podpunktach 1),2),3),4),5),6),7). 2

3 3 6. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki w następujących przypadkach: 1) do prowadzenia spraw, których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej społecznie funkcji, 2) w sytuacji, gdy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy. Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem działającym na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych rakiem piersi zrzesza osoby z Iławy powiatu iławskiego oraz powiatu nowomiejskiego, powołane jest na czas nieokreślony. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto Iława. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania. Na dzień 31 grudnia 2012r stowarzyszenie skupiało 46 członków w tym 4 przybyły 3 ubyły. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z podjętymi Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a na zewnątrz reprezentowane jest przez dwie osoby prezesa lub wiceprezesów z jednym z członków Zarządu. W minionym roku odbyło się 5 posiedzeń zarządu na którym podjętych zostało 10 uchwał. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. W roku 2012 realizując działalność statutową podejmowaliśmy następujące działania; W zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności profilaktyka raka piersi i szyjki macicy spotkania odbywały się pod hasłem Pamiętaj o zdrowiu, pomyśl o przyszłości Zorganizowaliśmy 11 spotkań edukacyjno - informacyjnych na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy na terenie gminy miejskiej; Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie spotkanie z psychologiem ucz 20 osób, P Kinoteatr Pasja Ewa Górko i dr. Dariusz Michalik uczestniczyło około 100 osób, wykład dr. Wiktora Chmielarczyka ucz. 28 osób. Na terenie gminy wiejskiej; Świetlica wiejska w Ząbrowie i Woli Kamieńskiej 37 osób, powiat iławski; spotkanie w Gimnazjum w Lubawie uczestniczyło 117 uczniów prowadzenie Ewa Górko. Profilaktyka w szkołach prowadzona z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy ; Zespół Szkół Konstytucji 3 Maja 10?,

4 4 Zespół Szkół Rolniczych w Suszu 198 osób, Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, 36 osób, Mechanik Iława129, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku 80 osób. Wykład w czasie warsztatów na temat rehabilitacji, spotkanie z pielęgniarką z opieki paliatywnej 25, z dietetyczką Korzeniowską 28 osób. Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 610 osób. 10 maja 2012r. Iławskie Ochotniczki Amazonki zostały zaproszone przez Burmistrza Miasta Lubawy i Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości do udziału w Konferencji pn. Młoda, Piękna, Zdrowa organizowanej w ramach kampanii Lubawa walczy z rakiem Kinie w Lubawie dla młodzieży gimnazjalnej dot. profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Udział wzięły 4 koleżanki Ewa Grubalska, Anna Barańska Alicja Nowak i Jadwiga Abramowicz. Ponadto w dniach 14-15, lipca i września 2012r w Galerii Jeziorak przeprowadzona została akcja, której celem było, zachęcanie do badań profilaktycznych i samobadania, propagowanie zdrowego stylu życia. Amazonki Ochotniczki rozmawiały o zdrowiu i profilaktyce, rozdawały dorosłym ulotki o samobadaniu i foldery przybliżające społeczeństwu działania Stowarzyszenia IKA, dzieciom rozdawano kolorowe balony. W akcji uczestniczyło osób. Koszty organizacyjne i promocyjne akcji pokryte zostały przez sponsora Galerię Jeziorak w Iławie./ wykonanie Rol-upu, balonów, i reklamy /. Prowadzenie Grupy Wokalnej Amazonki Polanka. - warsztaty muzyczne Członkowie Zespołu spotykali się w Spółdzielczym Domu Kultury Polanka w Iławie w każdy wtorek gdzie prowadzone były warsztaty śpiewu pod kierunkiem instruktora Stanisława Jarmużewskiego, działanie dofinansowane przez Iławskie Centrum Kultury ze środków Gminy Miejskiej, Spółdzielczy Dom Kultury Polanka oraz wpłaty własne członków zespołu. Na co dzień zespół uświetnia różne imprezy i spotkania okolicznościowe. Koszty w wys. 1400zł zostały pokryte przez Iławskie Centrum Kultury Warsztaty Terapeutyczne pn. Bliżej życia, bliżej człowieka Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie. W warsztatach uczestniczyły 24 panie Amazonki, zajęcia prowadziła Danuta Longić psychoonkolog z Centrum Onkologii w Warszawie. W ramach spotkania odbył się wykład pani Agnieszki Morskiej na temat rehabilitacji,rejs statkiem po Jezioraku oraz spotkanie integracyjne. Całkowity koszt; 7019,43 z tego 4200,00 dofinansowanie z PCPR w Iławie, 2819,43 koszty SIKA w tym wpłaty własne uczestników 1200,00zł. Spotkanie integracyjne r W Restauracji Kormoran odbyło się spotkanie integracyjne amazonek, przyjaciół i sympatyków Klubu. Na spotkanie zaproszona była Anna Mazurkiewicz dziennikarka, 4

5 5 autorka słuchowisk i licznych publikacji,która również zmagała się z rakiem piersi, chętnie spotyka się z Amazonkami i dzieli się swoimi doświadczeniami. Swoje przeżycia związane z chorobą opisała w książce Jak uszczypnie będzie znak. Spotkanie uświetnił zespół muzyczny MAXTON, przy dźwiękach muzyki koleżanki z Klubu zaprezentowały stroje kąpielowe firmy Amoena. Koszt usługa gastronomiczna 1167,50zł działalność odpłatna ; 475,50 zł. Koncert z okazji jubileuszu 25 sierpnia 2012r w ramach obchodów 15 lecia działalności stowarzyszenia w kinoteatrze "Pasja" odbył się koncert pt. Ballady na dwa serca" w wykonaniu duetu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowski. Na koncert przybyły władze w osobach Adam Żyliński Poseł na Sejm RP, Anna Rabczyńska Sekretarz Starostwa Powiatu Iławskiego również w imieniu Starosty Iławskiego Macieja Rygielskiego, Andrzej Lewandowski Wice Burmistrz Miasta Iławy, Grażyna Piękos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie, Amazonki z Elbląga i Olsztyna oraz Amazonki z naszego klubu ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi oraz wielu zaproszonych gości. Koncert rozpoczęto utworem Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia jako ukłon i podziękowanie w stronę wszystkich Ludzi Wielkiego Serca, które Iławskie Amazonki spotkały na swojej drodze w walce z chorobą, Koszt;3137,74zł w tym wynagrodzenie za koncert, 2500 zł,wykonanie zaproszeń znaczki, kwiaty poczęstunek VII Marsz Życia i Nadziei w Iławie Jubileusz 15- lecia. VII Marsz połączyliśmy z Jubileuszem 15 lecia Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki. Honorowy patronat nad obchodami objęli; Starosta Iławski Maciej Rygielski, Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Uroczystości rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Iławie, po mszy na Starym Mieście odbył się happening w trakcie którego można było bezpłatnie zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie, zasięgnąć informacji na temat profilaktyki chorób piersi oraz wziąć udział w pokazach medycznych udzielania pierwszej pomocy. W Kinoteatrze Pasja odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 15 lecia SIKA. W część artystycznej wystąpiła grupa wokalna Amazonki Polanka oraz uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie. Ewa Górko Specjalista ds. Promocji Zdrowia z Olsztyna podsumowała działania profilaktyczne prowadzone przez Amazonki w powiecie iławskim, Grażyna Barańska i dr. Dariusz Michalik onkolodzy z Polikliniki Olsztyńskiej przedstawili referat na temat; Postępowań onkoplastycznych w leczeniu chirurgicznym raka piersi. Amazonki w prezentacji multimedialnej przedstawiły 15 5

6 6 letni dorobek Stowarzyszenia. Po części artystyczno- naukowej były podziękowania dla wolontariuszy i ochotniczek działających w Klubie, podziękowania dla przyjaciół. Szczególne odznaczenie Kryształowy Łuk Amazonki otrzymała Jadwiga Abramowicz prezes Stowarzyszenia za znaczny wkład włożony w rozwój Ruchu Amazonek. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i obiad do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie r Wycieczka integracyjna Łódź - Częstochowa - Góry Stołowe -Kłodzko Zorganizowanie wycieczki dla 35 osobowej grupy amazonek i opiekunów. W programie zwiedzanie Łodzi m.in. manufaktury w Częstochowie Ogólnopolskie Spotkanie Amazonek na Jasnej Górze,następnie Góra św. Anny, Duszniki, Kudowa, Góry Stołowe i Kłodzko. całość;18250 zł, działalność odpłatna 14450zł, koszty SIKA 3800zł Warsztaty dla Ochotniczek w Dworku Sople W dniach od 4 do 6 listopada 2012r grupa Ochotniczek i wolontariuszek uczestniczyła w warsztatach terapeutycznych, które prowadziła Joanna Roszak psycholog z Olsztyna. Odpocznij daj sobie odetchnąć pod takim hasłem prowadzone były zajęcia; relaksacje oddechowe, relaksacja przez wizualizację, trening autogenny oraz bajko-terapia. Koordynator Ewa Kuskowska podsumowała plan pracy Ochotniczek w mijającym roku. Ochotniczki podzieliły się swoimi doświadczeniami ze spotkań z chorymi kobietami tuż po zabiegu. Ochotniczki są Solą Ruchu Amazonek pełnią bardzo ważną rolę w Klubach. Pełniąc swoją misję w szpitalach przy łóżku chorej przyjmują na siebie cudze nieszczęście i dramaty czasem przerastające ich wytrzymałość psychiczną. Ochotniczka musi mieć możliwość odreagowania wśród klubowych koleżanek stresów na które narażona jest w szpitalu. Warsztaty z psychologiem dają możliwość naładowania psychicznych akumulatorów niezbędnych do dalszej pracy przy łóżku chorej i na dyżurach w klubie. Koszt 6179 zł w tym; działalność odpłatna /wpłaty własne 700 zł/, 3268 zł zostało pokryte z sądowych świadczeń pieniężnych, 1011zł pokryto ze środków pozyskanych z 1% podatku. Rehabilitacja Amazonek na basenie w Iławie. Od czerwca do listopada członkowie SIKA 1x raz w tygodniu brali udział w rehabilitacji na basenie. Ćwiczenia ogólno usprawniające oraz specjalistyczne prowadziła rehabilitantka Aurelia Waruszewska. Ogółem przeprowadzono; 28 godzin ćwiczeń zakupiono 215 biletów wstępu na basen. 6

7 7 Działalność odpłatna 579 zł częściowe pokrycie kosztów - zakup biletów, wynagrodzenie rehabilitanta całkowity koszt 1080zł z tego 1tys dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej w Iławie, natomiast 80 ze środków własnych SIKA r. Spotkanie opłatkowe Centrum Konferencyjno Bankietowe Mozart w Iławie. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób, Koszt ; 3575,39 zł działalność odpłatna 1250 uczestnicy ( członkowie SIKA) 1960zł koszty pokryte przez SIKA, oraz 365,- zł. przez Iławskie Centrum Kultury. Zakup biletów na spektakle teatralne; 3) Informacja o działalności zleconej przez administrację publiczną: - Ochrona i promocja zdrowia Gmina Wiejska Iława Umowa nr 2/2012 z dnia r dot. 1000zł. Całkowity koszt 1385,01. zorganizowaliśmy dwa spotkania; Ząbrowie i Woli Kamieńskiej. Przy realizacji zadania zaangażowane były 3 osoby, które wolontaryjnie przepracowały 30 godzin. - Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi Gmina Miejska Iława Umowa nr MOPS.DPPW 1/2012 dot zł. Całkowity koszt 2430,30 zł spotkania edukacyjno- informacyjne dot. profilaktyki raka piersi i zdrowego stylu życia, rehabilitacja amazonek na basenie dwa spotkania z zakresu profilaktyki raka piersi przy realizacji zadania zaangażowane były 3 osoby; ogółem 30h - Ochrona i promocja zdrowia profilaktyka raka piersi zadanie wspierane przez Zarząd Powiatu Iławskiego Umowa Nr 2/ OSO/2012 z dnia r.dot.1tys. całkowity koszt zadania 1478,04 zorganizowanie 1 spotkania edukacyjnego, marszu życia i nadziei, oraz konferencja z okazji jubileuszu 15 lecia istnienia SIKA przy realizacji zadania zaangażowane były 3 osoby; ogółem 30h Comiesięczne spotkania członków odbywały się w każdą drugą środę miesiąca. Na spotkania zapraszaliśmy lekarzy, przedstawicieli firm medycznych W minionym roku odbyło się 11 spotkań, w tym Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Dyżury ochotniczek wolontariuszek odbywały się dwa razy w tygodniu w środy w godz. 15,00-17,00 w siedzibie klubu przy ul. Chełmińskiej oraz czwartki w godz. od 10,00-12,00 w Poradni specjalistycznej przy Szpitalu Powiatowym w Iławie przez cały rok /ogółem 93 dyżury 186 godzin udzielono 19 porad/. Ochotniczki pełniły dyżury na oddziałach onkologicznych w Olsztynie niosąc pomoc i wsparcie kobietom przed i po zabiegu mastektomii / 8 wyjazdów x 2 osoby, 1 wyjazd 1 osoba - udzielono wsparcia 23 kobietom i 2 mężczyznom /ogółem przy łóżku chorej spędziły 19, 5 h. 7

8 8 Członkowie SIKA brali udział w spotkaniach, warsztatach i innych imprezach organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Amazonki oraz inne zaprzyjaźnione Kluby Amazonek w Polsce; V.2012r. w Olsztynie Szkolenie ochotniczek II stopnia; Ewa Grubalska, Krystyna Kacprzak, V.2012r. w Olsztynie Szkolenie Ochotniczek I stopnia - Halina Chumowicz i Zofia Klimek. od 04 do 06.VIII - VIII Warmińsko-Mazurska Spartakiada Amazonek w Olsztynie Dąż do sprawności połączoną z Warsztatami psychoonkologicznymi. - uczestniczyliśmy w Marszu Życia i Nadziei w Olsztynie, Działdowie, i Elblągu./ październik/ września 2012r. kol. Jadwiga Abramowicz uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 25- Lecia działalności Stowarzyszenia Amazonek Warszawa Centrum, oraz w październiku 2012r. kol. J. Abramowicz i Zofia Klimek uczestniczyły w Marszu Życia i Obchodach 20- Lecia działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki. W ramach projektu Zintegrowani Niepełnosprawni rozwój sieci organizacji Warmińsko- Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez W-M SON w Olsztynie Iławskie Amazonki Ewa Grubalska i Alicja Nowak uczestniczyły w warsztatach i Konferencji dotyczących osób niepełnosprawnych organizowanych w Miłomłynie. Ponadto kol. Krystyna Kasprzak, Ewa Kuskowska i Jadwiga Abramowicz od października 2012r. do marca 2013r. wzięły udział w 7 szkoleniach Skuteczny Lider Organizacji w Miłomłynie i Kromerowie. Przychody z działalności nieodpłatnej Przychody ogółem; W tym; składki członkowskie określone Statutem 3972,60 Dotacje ze źródeł publicznych; Gmina Wiejska Iława 1000,00 Gmina Miejska Iława ,00 Starostwo Powiatowe Iława..1000,00 Środki PFRON PCPR Iława ,00 Iławskie Centrum Kultury.1000,00 Sądowe świadczenia pieniężne 2648,00 Darowizny od osób prawnych. 5900,00 Darowizny od osób fizycznych. 1400,00 Darowizny od osób fizycznych 1 % podatku.25614,68 8

9 9 Dochody z akcji charytatywnych.112,93 Przychody finansowe (odsetki bankowe). 3,40 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poż. publ; ,80 Wynik finansowy z działalności gospodarczej - nie dotyczy 6. Informacje o poniesionych kosztach realizacji działalności statutowej Ogółem : ,16w tym: - nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ,18 na: a. warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne ,43 b. organizację imprez integracyjnych, spotkań klubowych i inne ,58 c. działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki ,31 d. kampanię promocyjną pozyskiwania 1 % podatku ,86 e pozostałe koszty działalności statutowej - 250,00 f. administrację 5.246,32 g. koszty finansowe- 0 - odpłatnej działalności pożytku publicznego ,80 na: a. działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki i edukacji ,00 b. spotkania integracyjne i imprezy kulturalne ,80 c. rehabilitację na basenie - 715,00 d. turystykę i krajoznawstwo ,00 7. Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki nie prowadzi działalności gospodarczej. 8. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu 5 osób Umowy zlecenie i umowy o dzieło ,08 Psycholog, artysta, instruktor muzyki, instruktor kultury, informatyk Pozostałe umowy cywilno-prawne 5 osób Kwota wynagrodzeń za 2012r 8.630,00- zł. w tym: Biuro Rachunkowe wynagrodzenie księgowej koszty administracyjne 4.350,00 zł. Lekarz, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant,, - koszty statutowe ,00 9. Stowarzyszenie składa deklarację podatkową PIT- 4, CIT 8 oraz deklaracje ZUS. Zobowiązania regulowane były w terminie. 9

10 10 10.Informacja o przeprowadzonych kontrolach w stowarzyszeniu IKA W czerwcu 2012r w Stowarzyszeniu przeprowadzono kontrolę zewnętrzną przez Urząd Miasta Iławy z wykorzystania dotacji udzielonej z Budżetu Miasta w 2012r. na realizację Programu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi. Komisja Rewizyjna w dniu roku przeprowadziła wewnętrzną kontrolę pracy Zarządu oraz kontrolę kasy SIKA w dniu 31 grudnia 2012r. S.p. J.A. - B.P Podpisy członków zarządu; Jadwiga Abramowicz Barbara Podwojewska Ewa Kuskowska Zofia Krumrei Stefania Majewska Ewa Grubalska Alicja Nowak prezes wiceprezes. wiceprezes. skarbnik sekretarz czł zarządu czł zarządu Iława r 10

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki za 2009r

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki za 2009r 1 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki za 2009r 1 Nazwa; Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Adres; ul. Chełmińska 1 skr.129 14-202 Iława tel. 089/649-92-03 www. ilawskieamazonki.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Iławski Klub Amazonki za 2007r.

Sprawozdanie merytoryczne. Iławski Klub Amazonki za 2007r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki za 2007r. 1 Nazwa; Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Adres; ul. Chełmińska 1 skr.129 14-202 Iława tel kontak 089/649-58-74:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2008r. Stowarzyszenia. Iławski Klub Amazonki

Sprawozdanie z działalności za 2008r. Stowarzyszenia. Iławski Klub Amazonki Sprawozdanie z działalności za 2008r Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki 1 Nazwa; Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Adres; ul. Chełmińska 1 skr.129 14-202 tel. 089/649-92-03 www.ilawskieamazonki.org

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku 2011 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku 2011 1) Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu, organu nadzoru oraz celach statutowych organizacji ; Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Iławskiego Klubu Amazonki za 2006r

Sprawozdanie z działalności Iławskiego Klubu Amazonki za 2006r 1 Nazwa; Iławski Klub Amazonki Adres; ul. Chełmińska 1 skr.129 tel kontak 089/649-58-74: 649-20-14 Sprawozdanie z działalności Iławskiego Klubu Amazonki za 2006r 14-200 Iława www.ilawskie-amazonki.webpark.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki za 2010 rok 1 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki za 2010 rok Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki ul. Chełmińska 1 skr.129 14-202 Iława tel. 089/649-92-03 www. ilawskieamazonki.org.pl

Bardziej szczegółowo

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT przyjęty w dniu 13 marca 2002 r. na Walnym Zebraniu członkiń Klubu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania. 1. Nazwa organizacji

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania. 1. Nazwa organizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 05.12.2005 zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zgodnie z obowiązkami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania. 1. Nazwa organizacji. Powiat M. OLSZTYN

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania. 1. Nazwa organizacji. Powiat M. OLSZTYN Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii TRATWA w 2009 roku opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 /Dz.U.01.50.529/ Ad. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI w 2007 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku Sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 UKS Kociewie Starogard Gdański jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie: a) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2009 r. Kwilcz, dn. 31.03.2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2009 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI. W DNIU 20-04-2012r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI. W DNIU 20-04-2012r. PROTOKÓŁ Porządek zebrania: Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI W DNIU 20-04-2012r. 1. Otwarcie obrad, 2. Sprawozdanie z działalności za minioną kadencję, 3. Sprawozdanie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia SKAŁA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA" za rok obrotowy 2008 1 SPIS TREŚCI 1) CzęśćI Dane ogólne.. str. 3 2) CzęśćII Cele i sposób ich realizacji... str. 6 3) CzęśćIII Podjęte inicjatywy..

Bardziej szczegółowo

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim za okres 0L01.2014r. - 31.12.2014r. 1. Informacje o Organizacji Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno (organ administracji publicznej) Rehabilitacyjne AMAZONKA 64 100 Leszno, ul. Chrobrego 37 Tel. 065 520 51 15 NIP 6971599698 REGON 410223889 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 10.09.2013 r. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności fundacji za rok 2010 r. 1. Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa Data rejestracji: 29.09.2004 r. KRS 0000218418 Regon: 015832921 Członkowie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat HRUBIESZOWSKI. Ulica 3-GO MAJA Nr domu 10 Nr lokalu

STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat HRUBIESZOWSKI. Ulica 3-GO MAJA Nr domu 10 Nr lokalu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w roku 2007 Siedziba: m. Łódź Adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 Data

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat M. LUBLIN. Ulica ORGANOWA Nr domu 2 Nr lokalu A

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat M. LUBLIN. Ulica ORGANOWA Nr domu 2 Nr lokalu A Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Organizacja Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009. Poznań dnia 15 marca 2010 r. 1 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Kwiat Kobiecości Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. Rozdział I. Przepisy ogólne

STATUT. Kwiat Kobiecości Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. Rozdział I. Przepisy ogólne STATUT Kwiat Kobiecości Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem szyjki macicy Rozdział I Przepisy ogólne 1 Kwiat Kobiecości - Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem szyjki macicy zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat HRUBIESZOWSKI. Ulica 3-GO MAJA Nr domu 10 Nr lokalu

STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat HRUBIESZOWSKI. Ulica 3-GO MAJA Nr domu 10 Nr lokalu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. 1.Nazwa stowarzyszenia: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. Stowarzyszenie ŁUGWAŁD Siedziba: Ługwałd 4c 11-001 Dywity tel. 600 196 566 www.lugwald.pl Data wpisu do KRS: 15 maja 2004 r. Numer KRS: 0000207261

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego. 1. Dane organizacji pożytku publicznego:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego. 1. Dane organizacji pożytku publicznego: Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Wzór 1. Dane organizacji pożytku publicznego: Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 15:19:54 Numer KRS: 0000174486

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 15:19:54 Numer KRS: 0000174486 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 15:19:54 Numer KRS: 0000174486 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - Albert Einstein PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY TOWARZYSZENIE W CHOROBIE program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/files/articles/lightbox/82efd59a59d7f866b44e1e

Bardziej szczegółowo

--------.----------.~

--------.----------.~ "Różowe Oku{ary",URZ/).D SKARBOWY (31, I WrOo.law-Śr6o!T1leŚcie, ~- I } : Ctl'Lrn. O 1-07- 2013 Informacja dodatkową. --------.----------.~ do sprawozdania finansoyve~ żeno 'Qie -' Stowarzyszenia Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r.

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. FUNDACJA ODZEW AL. JANA PAWŁA II 15A 64-100 LESZNO Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie 1 INFORMACJE O ORGANIZACJI Nazwa ORGANIZACJI: Fundacja Odzew ADRES: 64-100

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2006 ROK. Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn w Krakowie. Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2006 ROK. Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn w Krakowie. Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2006 ROK Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn w Krakowie 1. DANE REJESTROWE Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN Adres: 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19E

Bardziej szczegółowo

Kraj POLSKA Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat POZNAŃSKI. Nr faksu 61-8130392 E-mail beata.grycza@tlen.pl Strona www www.wspplnadrogalubon.

Kraj POLSKA Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat POZNAŃSKI. Nr faksu 61-8130392 E-mail beata.grycza@tlen.pl Strona www www.wspplnadrogalubon. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010 Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13 tel/fax: 33-858 13 64 www.psouu.cieszynski.info e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005. 1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich 32-300 Olkusz ul. Jana Kochanowskiego 2

Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich 32-300 Olkusz ul. Jana Kochanowskiego 2 Olkusz, 30.07.2012r. Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich 32-300 Olkusz ul. Jana Kochanowskiego 2 Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1.Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RODZINOM I OPIEKUNOM "PRO-FAMILIA" MAZURSKIE Ulica WINNA Nr domu 9 Nr lokalu

RODZINOM I OPIEKUNOM PRO-FAMILIA MAZURSKIE Ulica WINNA Nr domu 9 Nr lokalu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości."

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości. "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości." Albert Einstein Adres siedziby, kontakt Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie Purda 23 11-030 Purda gmina: Purda

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amazonki w Hrubieszowie

STATUT Stowarzyszenia Amazonki w Hrubieszowie STATUT Stowarzyszenia Amazonki w Hrubieszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.

Bardziej szczegółowo