Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku 2012"

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki w roku ) Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu, organu nadzoru oraz celach statutowych organizacji ; Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Iława ul. Chełmińska 1 tel. 089/ www. ilawskieamazonki.org / Zarejestrowane r KRS REGON; NIP Status OPP r Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w składzie; 1. Jadwiga Abramowicz Prezes Iława 2. Barbara Podwojewska Wiceprezes Iława 3. Ewa Kuskowska Wiceprezes Iława 4. Zofia Krumrei Skarbnik Iława 5. Stefania Majewska Sekretarz Radomno 6. Grubalska Ewa Czł. Zarządu Lubawa 7. Alicja Nowak Czł. Zarządu Iława Komisja Rewizyjna ; 1.Świgńska Elżbieta 2.Potorska Barbara 3.Zofia Klimek Iława Iława Iława Celem działania stowarzyszenia; 1. Wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi. 2. Uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez następujące formy działalności; 1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej przed i po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego. 2. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych. 3. Tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi. 4. Organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek jako grup wsparcia i samopomocy. 5. Prowadzenie poradnictwa czynnego w czasie dyżurów ochotniczek. 1

2 2 6. Wydawanie materiałów informacyjnych dla kobiet, propagowanie działalności Klubu oraz jego idei. 7. Zapoznawanie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z problematyką kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz z możliwościami ich powrotu do normalnego życia. 8. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi. 10. Organizowanie szkoleń i spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej. 11. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami o podobnej działalności w kraju i zagranicą. 12. Organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla członkiń Klubu. 13. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu. 14. Prowadzenie działalności wydawniczej. 15. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna w zakresie następującym zadań publicznych: 1) działalności charytatywnej 2) ochrony i promocji zdrowia 3) działań na rzecz osób niepełnosprawnych 4) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw 5) upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku 6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 7) promocji i organizacji wolontariatu 5. Dochód z działalności odpłatnej może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych i służy wyłącznie realizacji zadań wymienionych w podpunktach 1),2),3),4),5),6),7). 2

3 3 6. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki w następujących przypadkach: 1) do prowadzenia spraw, których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej społecznie funkcji, 2) w sytuacji, gdy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy. Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem działającym na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych rakiem piersi zrzesza osoby z Iławy powiatu iławskiego oraz powiatu nowomiejskiego, powołane jest na czas nieokreślony. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto Iława. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania. Na dzień 31 grudnia 2012r stowarzyszenie skupiało 46 członków w tym 4 przybyły 3 ubyły. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z podjętymi Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a na zewnątrz reprezentowane jest przez dwie osoby prezesa lub wiceprezesów z jednym z członków Zarządu. W minionym roku odbyło się 5 posiedzeń zarządu na którym podjętych zostało 10 uchwał. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. W roku 2012 realizując działalność statutową podejmowaliśmy następujące działania; W zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności profilaktyka raka piersi i szyjki macicy spotkania odbywały się pod hasłem Pamiętaj o zdrowiu, pomyśl o przyszłości Zorganizowaliśmy 11 spotkań edukacyjno - informacyjnych na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy na terenie gminy miejskiej; Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie spotkanie z psychologiem ucz 20 osób, P Kinoteatr Pasja Ewa Górko i dr. Dariusz Michalik uczestniczyło około 100 osób, wykład dr. Wiktora Chmielarczyka ucz. 28 osób. Na terenie gminy wiejskiej; Świetlica wiejska w Ząbrowie i Woli Kamieńskiej 37 osób, powiat iławski; spotkanie w Gimnazjum w Lubawie uczestniczyło 117 uczniów prowadzenie Ewa Górko. Profilaktyka w szkołach prowadzona z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy ; Zespół Szkół Konstytucji 3 Maja 10?,

4 4 Zespół Szkół Rolniczych w Suszu 198 osób, Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, 36 osób, Mechanik Iława129, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku 80 osób. Wykład w czasie warsztatów na temat rehabilitacji, spotkanie z pielęgniarką z opieki paliatywnej 25, z dietetyczką Korzeniowską 28 osób. Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 610 osób. 10 maja 2012r. Iławskie Ochotniczki Amazonki zostały zaproszone przez Burmistrza Miasta Lubawy i Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości do udziału w Konferencji pn. Młoda, Piękna, Zdrowa organizowanej w ramach kampanii Lubawa walczy z rakiem Kinie w Lubawie dla młodzieży gimnazjalnej dot. profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Udział wzięły 4 koleżanki Ewa Grubalska, Anna Barańska Alicja Nowak i Jadwiga Abramowicz. Ponadto w dniach 14-15, lipca i września 2012r w Galerii Jeziorak przeprowadzona została akcja, której celem było, zachęcanie do badań profilaktycznych i samobadania, propagowanie zdrowego stylu życia. Amazonki Ochotniczki rozmawiały o zdrowiu i profilaktyce, rozdawały dorosłym ulotki o samobadaniu i foldery przybliżające społeczeństwu działania Stowarzyszenia IKA, dzieciom rozdawano kolorowe balony. W akcji uczestniczyło osób. Koszty organizacyjne i promocyjne akcji pokryte zostały przez sponsora Galerię Jeziorak w Iławie./ wykonanie Rol-upu, balonów, i reklamy /. Prowadzenie Grupy Wokalnej Amazonki Polanka. - warsztaty muzyczne Członkowie Zespołu spotykali się w Spółdzielczym Domu Kultury Polanka w Iławie w każdy wtorek gdzie prowadzone były warsztaty śpiewu pod kierunkiem instruktora Stanisława Jarmużewskiego, działanie dofinansowane przez Iławskie Centrum Kultury ze środków Gminy Miejskiej, Spółdzielczy Dom Kultury Polanka oraz wpłaty własne członków zespołu. Na co dzień zespół uświetnia różne imprezy i spotkania okolicznościowe. Koszty w wys. 1400zł zostały pokryte przez Iławskie Centrum Kultury Warsztaty Terapeutyczne pn. Bliżej życia, bliżej człowieka Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie. W warsztatach uczestniczyły 24 panie Amazonki, zajęcia prowadziła Danuta Longić psychoonkolog z Centrum Onkologii w Warszawie. W ramach spotkania odbył się wykład pani Agnieszki Morskiej na temat rehabilitacji,rejs statkiem po Jezioraku oraz spotkanie integracyjne. Całkowity koszt; 7019,43 z tego 4200,00 dofinansowanie z PCPR w Iławie, 2819,43 koszty SIKA w tym wpłaty własne uczestników 1200,00zł. Spotkanie integracyjne r W Restauracji Kormoran odbyło się spotkanie integracyjne amazonek, przyjaciół i sympatyków Klubu. Na spotkanie zaproszona była Anna Mazurkiewicz dziennikarka, 4

5 5 autorka słuchowisk i licznych publikacji,która również zmagała się z rakiem piersi, chętnie spotyka się z Amazonkami i dzieli się swoimi doświadczeniami. Swoje przeżycia związane z chorobą opisała w książce Jak uszczypnie będzie znak. Spotkanie uświetnił zespół muzyczny MAXTON, przy dźwiękach muzyki koleżanki z Klubu zaprezentowały stroje kąpielowe firmy Amoena. Koszt usługa gastronomiczna 1167,50zł działalność odpłatna ; 475,50 zł. Koncert z okazji jubileuszu 25 sierpnia 2012r w ramach obchodów 15 lecia działalności stowarzyszenia w kinoteatrze "Pasja" odbył się koncert pt. Ballady na dwa serca" w wykonaniu duetu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowski. Na koncert przybyły władze w osobach Adam Żyliński Poseł na Sejm RP, Anna Rabczyńska Sekretarz Starostwa Powiatu Iławskiego również w imieniu Starosty Iławskiego Macieja Rygielskiego, Andrzej Lewandowski Wice Burmistrz Miasta Iławy, Grażyna Piękos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie, Amazonki z Elbląga i Olsztyna oraz Amazonki z naszego klubu ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi oraz wielu zaproszonych gości. Koncert rozpoczęto utworem Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia jako ukłon i podziękowanie w stronę wszystkich Ludzi Wielkiego Serca, które Iławskie Amazonki spotkały na swojej drodze w walce z chorobą, Koszt;3137,74zł w tym wynagrodzenie za koncert, 2500 zł,wykonanie zaproszeń znaczki, kwiaty poczęstunek VII Marsz Życia i Nadziei w Iławie Jubileusz 15- lecia. VII Marsz połączyliśmy z Jubileuszem 15 lecia Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki. Honorowy patronat nad obchodami objęli; Starosta Iławski Maciej Rygielski, Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Uroczystości rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Iławie, po mszy na Starym Mieście odbył się happening w trakcie którego można było bezpłatnie zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie, zasięgnąć informacji na temat profilaktyki chorób piersi oraz wziąć udział w pokazach medycznych udzielania pierwszej pomocy. W Kinoteatrze Pasja odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 15 lecia SIKA. W część artystycznej wystąpiła grupa wokalna Amazonki Polanka oraz uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie. Ewa Górko Specjalista ds. Promocji Zdrowia z Olsztyna podsumowała działania profilaktyczne prowadzone przez Amazonki w powiecie iławskim, Grażyna Barańska i dr. Dariusz Michalik onkolodzy z Polikliniki Olsztyńskiej przedstawili referat na temat; Postępowań onkoplastycznych w leczeniu chirurgicznym raka piersi. Amazonki w prezentacji multimedialnej przedstawiły 15 5

6 6 letni dorobek Stowarzyszenia. Po części artystyczno- naukowej były podziękowania dla wolontariuszy i ochotniczek działających w Klubie, podziękowania dla przyjaciół. Szczególne odznaczenie Kryształowy Łuk Amazonki otrzymała Jadwiga Abramowicz prezes Stowarzyszenia za znaczny wkład włożony w rozwój Ruchu Amazonek. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i obiad do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie r Wycieczka integracyjna Łódź - Częstochowa - Góry Stołowe -Kłodzko Zorganizowanie wycieczki dla 35 osobowej grupy amazonek i opiekunów. W programie zwiedzanie Łodzi m.in. manufaktury w Częstochowie Ogólnopolskie Spotkanie Amazonek na Jasnej Górze,następnie Góra św. Anny, Duszniki, Kudowa, Góry Stołowe i Kłodzko. całość;18250 zł, działalność odpłatna 14450zł, koszty SIKA 3800zł Warsztaty dla Ochotniczek w Dworku Sople W dniach od 4 do 6 listopada 2012r grupa Ochotniczek i wolontariuszek uczestniczyła w warsztatach terapeutycznych, które prowadziła Joanna Roszak psycholog z Olsztyna. Odpocznij daj sobie odetchnąć pod takim hasłem prowadzone były zajęcia; relaksacje oddechowe, relaksacja przez wizualizację, trening autogenny oraz bajko-terapia. Koordynator Ewa Kuskowska podsumowała plan pracy Ochotniczek w mijającym roku. Ochotniczki podzieliły się swoimi doświadczeniami ze spotkań z chorymi kobietami tuż po zabiegu. Ochotniczki są Solą Ruchu Amazonek pełnią bardzo ważną rolę w Klubach. Pełniąc swoją misję w szpitalach przy łóżku chorej przyjmują na siebie cudze nieszczęście i dramaty czasem przerastające ich wytrzymałość psychiczną. Ochotniczka musi mieć możliwość odreagowania wśród klubowych koleżanek stresów na które narażona jest w szpitalu. Warsztaty z psychologiem dają możliwość naładowania psychicznych akumulatorów niezbędnych do dalszej pracy przy łóżku chorej i na dyżurach w klubie. Koszt 6179 zł w tym; działalność odpłatna /wpłaty własne 700 zł/, 3268 zł zostało pokryte z sądowych świadczeń pieniężnych, 1011zł pokryto ze środków pozyskanych z 1% podatku. Rehabilitacja Amazonek na basenie w Iławie. Od czerwca do listopada członkowie SIKA 1x raz w tygodniu brali udział w rehabilitacji na basenie. Ćwiczenia ogólno usprawniające oraz specjalistyczne prowadziła rehabilitantka Aurelia Waruszewska. Ogółem przeprowadzono; 28 godzin ćwiczeń zakupiono 215 biletów wstępu na basen. 6

7 7 Działalność odpłatna 579 zł częściowe pokrycie kosztów - zakup biletów, wynagrodzenie rehabilitanta całkowity koszt 1080zł z tego 1tys dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej w Iławie, natomiast 80 ze środków własnych SIKA r. Spotkanie opłatkowe Centrum Konferencyjno Bankietowe Mozart w Iławie. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób, Koszt ; 3575,39 zł działalność odpłatna 1250 uczestnicy ( członkowie SIKA) 1960zł koszty pokryte przez SIKA, oraz 365,- zł. przez Iławskie Centrum Kultury. Zakup biletów na spektakle teatralne; 3) Informacja o działalności zleconej przez administrację publiczną: - Ochrona i promocja zdrowia Gmina Wiejska Iława Umowa nr 2/2012 z dnia r dot. 1000zł. Całkowity koszt 1385,01. zorganizowaliśmy dwa spotkania; Ząbrowie i Woli Kamieńskiej. Przy realizacji zadania zaangażowane były 3 osoby, które wolontaryjnie przepracowały 30 godzin. - Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi Gmina Miejska Iława Umowa nr MOPS.DPPW 1/2012 dot zł. Całkowity koszt 2430,30 zł spotkania edukacyjno- informacyjne dot. profilaktyki raka piersi i zdrowego stylu życia, rehabilitacja amazonek na basenie dwa spotkania z zakresu profilaktyki raka piersi przy realizacji zadania zaangażowane były 3 osoby; ogółem 30h - Ochrona i promocja zdrowia profilaktyka raka piersi zadanie wspierane przez Zarząd Powiatu Iławskiego Umowa Nr 2/ OSO/2012 z dnia r.dot.1tys. całkowity koszt zadania 1478,04 zorganizowanie 1 spotkania edukacyjnego, marszu życia i nadziei, oraz konferencja z okazji jubileuszu 15 lecia istnienia SIKA przy realizacji zadania zaangażowane były 3 osoby; ogółem 30h Comiesięczne spotkania członków odbywały się w każdą drugą środę miesiąca. Na spotkania zapraszaliśmy lekarzy, przedstawicieli firm medycznych W minionym roku odbyło się 11 spotkań, w tym Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Dyżury ochotniczek wolontariuszek odbywały się dwa razy w tygodniu w środy w godz. 15,00-17,00 w siedzibie klubu przy ul. Chełmińskiej oraz czwartki w godz. od 10,00-12,00 w Poradni specjalistycznej przy Szpitalu Powiatowym w Iławie przez cały rok /ogółem 93 dyżury 186 godzin udzielono 19 porad/. Ochotniczki pełniły dyżury na oddziałach onkologicznych w Olsztynie niosąc pomoc i wsparcie kobietom przed i po zabiegu mastektomii / 8 wyjazdów x 2 osoby, 1 wyjazd 1 osoba - udzielono wsparcia 23 kobietom i 2 mężczyznom /ogółem przy łóżku chorej spędziły 19, 5 h. 7

8 8 Członkowie SIKA brali udział w spotkaniach, warsztatach i innych imprezach organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Amazonki oraz inne zaprzyjaźnione Kluby Amazonek w Polsce; V.2012r. w Olsztynie Szkolenie ochotniczek II stopnia; Ewa Grubalska, Krystyna Kacprzak, V.2012r. w Olsztynie Szkolenie Ochotniczek I stopnia - Halina Chumowicz i Zofia Klimek. od 04 do 06.VIII - VIII Warmińsko-Mazurska Spartakiada Amazonek w Olsztynie Dąż do sprawności połączoną z Warsztatami psychoonkologicznymi. - uczestniczyliśmy w Marszu Życia i Nadziei w Olsztynie, Działdowie, i Elblągu./ październik/ września 2012r. kol. Jadwiga Abramowicz uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 25- Lecia działalności Stowarzyszenia Amazonek Warszawa Centrum, oraz w październiku 2012r. kol. J. Abramowicz i Zofia Klimek uczestniczyły w Marszu Życia i Obchodach 20- Lecia działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki. W ramach projektu Zintegrowani Niepełnosprawni rozwój sieci organizacji Warmińsko- Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez W-M SON w Olsztynie Iławskie Amazonki Ewa Grubalska i Alicja Nowak uczestniczyły w warsztatach i Konferencji dotyczących osób niepełnosprawnych organizowanych w Miłomłynie. Ponadto kol. Krystyna Kasprzak, Ewa Kuskowska i Jadwiga Abramowicz od października 2012r. do marca 2013r. wzięły udział w 7 szkoleniach Skuteczny Lider Organizacji w Miłomłynie i Kromerowie. Przychody z działalności nieodpłatnej Przychody ogółem; W tym; składki członkowskie określone Statutem 3972,60 Dotacje ze źródeł publicznych; Gmina Wiejska Iława 1000,00 Gmina Miejska Iława ,00 Starostwo Powiatowe Iława..1000,00 Środki PFRON PCPR Iława ,00 Iławskie Centrum Kultury.1000,00 Sądowe świadczenia pieniężne 2648,00 Darowizny od osób prawnych. 5900,00 Darowizny od osób fizycznych. 1400,00 Darowizny od osób fizycznych 1 % podatku.25614,68 8

9 9 Dochody z akcji charytatywnych.112,93 Przychody finansowe (odsetki bankowe). 3,40 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poż. publ; ,80 Wynik finansowy z działalności gospodarczej - nie dotyczy 6. Informacje o poniesionych kosztach realizacji działalności statutowej Ogółem : ,16w tym: - nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ,18 na: a. warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne ,43 b. organizację imprez integracyjnych, spotkań klubowych i inne ,58 c. działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki ,31 d. kampanię promocyjną pozyskiwania 1 % podatku ,86 e pozostałe koszty działalności statutowej - 250,00 f. administrację 5.246,32 g. koszty finansowe- 0 - odpłatnej działalności pożytku publicznego ,80 na: a. działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki i edukacji ,00 b. spotkania integracyjne i imprezy kulturalne ,80 c. rehabilitację na basenie - 715,00 d. turystykę i krajoznawstwo ,00 7. Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki nie prowadzi działalności gospodarczej. 8. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu 5 osób Umowy zlecenie i umowy o dzieło ,08 Psycholog, artysta, instruktor muzyki, instruktor kultury, informatyk Pozostałe umowy cywilno-prawne 5 osób Kwota wynagrodzeń za 2012r 8.630,00- zł. w tym: Biuro Rachunkowe wynagrodzenie księgowej koszty administracyjne 4.350,00 zł. Lekarz, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant,, - koszty statutowe ,00 9. Stowarzyszenie składa deklarację podatkową PIT- 4, CIT 8 oraz deklaracje ZUS. Zobowiązania regulowane były w terminie. 9

10 10 10.Informacja o przeprowadzonych kontrolach w stowarzyszeniu IKA W czerwcu 2012r w Stowarzyszeniu przeprowadzono kontrolę zewnętrzną przez Urząd Miasta Iławy z wykorzystania dotacji udzielonej z Budżetu Miasta w 2012r. na realizację Programu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi. Komisja Rewizyjna w dniu roku przeprowadziła wewnętrzną kontrolę pracy Zarządu oraz kontrolę kasy SIKA w dniu 31 grudnia 2012r. S.p. J.A. - B.P Podpisy członków zarządu; Jadwiga Abramowicz Barbara Podwojewska Ewa Kuskowska Zofia Krumrei Stefania Majewska Ewa Grubalska Alicja Nowak prezes wiceprezes. wiceprezes. skarbnik sekretarz czł zarządu czł zarządu Iława r 10