Oferta szkoleń doskonalących i kursów kwalifikacyjnych proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2011/ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń doskonalących i kursów kwalifikacyjnych proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2011/ 2012"

Transkrypt

1 Oferta szkoleń doskonalących i kursów kwalifikacyjnych proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2011/ 2012 LP TEMAT PROWADZĄCY FORMA REALIZACJI LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH TERMIN GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA WYMAGANIA ADRESAT ZAJĘCIA REALIZOWANE W CYKLU ROCZNYM WRZESIEŃ 2011 CZERWIEC 2012 owe zajęcia wspierające 1. Konsultacje z logopedą Zajęcia wspierające 1h w miesiącu Maria Wójcik - Taniukiewicz (bezpłatne) Szkolenia (wielogodzinne) Kursy 2. Język angielski podstawy Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2007/2008 Dominika Gierczak 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2007/2008 Strona 1 z 79

2 3. Język angielski podstawy Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2008/2009 Dominika Gierczak Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2008/ ,00 4. Język angielski podstawy Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2009/2010 Anna Durbacz Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2009/ ,00 5. Język angielski podstawy Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2010/2011 Sylwia Adamczuk Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2010/ ,00 Strona 2 z 79

3 6. Język angielski podstawy Sylwia Adamczuk 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom początkujący - przeznaczony dla tych z Państwa, którzy pragną rozpocząć naukę języka angielskiego. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych. Kładziemy nacisk na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka angielskiego. Korzystamy z najlepszych materiałów dydaktycznych, dzięki którym wraz z nauką języka angielskiego moŝliwe jest poznanie kultury krajów anglojęzycznych. 7. Język angielski średnio zaawansowany Dominika Gierczak 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom średnio zaawansowany- przeznaczony dla tych z Państwa, którzy znają język angielski w stopniu podstawowym. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych. Głównym atutem proponowanej Państwu oferty jest połoŝenie nacisku na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka angielskiego. Korzystamy z najlepszych materiałów dydaktycznych, dzięki którym wraz z nauką języka angielskiego moŝliwe jest poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Strona 3 z 79

4 8. Język angielski średnio zaawansowany Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2007/2008 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2007/2008 Anna Durbacz 700,00 9. Język angielski średnio zaawansowany Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2008/2009 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2008/2009 Anna Durbacz 700, Język niemiecki podstawy Anna Mucha 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom początkujący - przeznaczony dla tych z Państwa, którzy pragną rozpocząć naukę języka niemieckiego. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych. Kładziemy nacisk na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka niemieckiego. Korzystamy z najlepszych materiałów dydaktycznych, dzięki którym wraz z nauką języka niemieckiego moŝliwe jest poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych Strona 4 z 79

5 11. Język niemiecki podstawy Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2009/2010 Anna Mucha Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2009/ , Język niemiecki średnio zaawansowany Anna Mucha 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom średnio zaawansowany- przeznaczony dla tych z Państwa, którzy znają język niemiecki w stopniu podstawowym. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych. Głównym atutem proponowanej Państwu oferty jest połoŝenie nacisku na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka niemieckiego. Korzystamy z najlepszych materiałów dydaktycznych, dzięki którym wraz z nauką języka niemieckiego moŝliwe jest poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych. 13. Język francuski podstawy Aneta Grzesica 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2 godziny raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom początkujący - przeznaczony dla tych z Państwa, którzy pragną rozpocząć naukę języka francuskiego. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych. Kładziemy nacisk na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka francuskiego. Strona 5 z 79

6 14. Język francuski średnio zaawansowany Aneta Grzesica 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom średnio zaawansowany- przeznaczony dla tych z Państwa, którzy znają język francuski w stopniu podstawowym. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych Głównym atutem proponowanej Państwu oferty jest połoŝenie nacisku na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka francuskiego. Korzystamy z najlepszych materiałów dydaktycznych, dzięki którym wraz z nauką języka francuskiego moŝliwe jest poznanie kultury krajów francuskojęzycznych. 15. Język włoski podstawy Kontynuacja kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2010/2011 Aneta Grzesica Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Zakres ustalony na podstawie zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2010/2011. kontynuujący kurs rozpoczęty w roku szkolnym 2010/ , Język włoski podstawy Aneta Grzesica 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom początkujący - przeznaczony dla tych z Państwa, którzy pragną rozpocząć naukę języka włoskiego. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych. Kładziemy nacisk na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka włoskiego. Strona 6 z 79

7 17. Język włoski średnio zaawansowany Aneta Grzesica 700,00 Kurs językowy 70 godzin (35x2h raz w tygodniu) 3 I-V 380,00 Poziom średnio zaawansowany- przeznaczony dla tych z Państwa, którzy znają język włoski w stopniu podstawowym. Proponujemy Państwu program nauczania opracowany według sprawdzonych załoŝeń metodycznych. Głównym atutem proponowanej Państwu oferty jest połoŝenie nacisku na potrzebę konwersacji przy jednoczesnym poznaniu struktur gramatycznych języka włoskiego. ZAJĘCIA REALIZOWANE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2011 Wykłady 18. Jak znaleźć czas na to, co najwaŝniejsze Zarządzanie sobą w czasie Wykład z elementami warsztatu Jak zatrzymać czas, zarządzać czasem i sobą w czasie; jak wyznaczyć cele; skuteczne planowanie; organizowanie dnia; optymalne delegowanie; unikanie poŝeraczy czasu. ks. dr Paweł Sobierajski 19. Mówić, ale jak mówić oto jest pytanie Komunikacja interpersonalna w szkole ks. dr Paweł Sobierajski Wykład z elementami warsztatu Rodzaje komunikacji; odzwierciedlanie; komunikacja z trudnym rozmówcą; radzenie sobie ze sprzeciwem; sztuka argumentacji; wywieranie wpływu; aktywne słuchanie. Strona 7 z 79

8 20. Sonata, światłocień, sonet, czyli my między odrodzeniem i oświeceniem Wykład Europejski dorobek kulturowy w dziedzinie muzyki, literatury i malarstwa. Niezwykła podróŝ po trwałym dorobku estetyki naszego kontynentu. dr Jacek Kurek 21. Zarządzanie ludźmi w warunkach kryzysu dr Anna Sowińska Wykład - Konsekwencje funkcjonowania jednostki w warunkach kryzysu -Zmiana jako źródło stresu -Kompetencje menedŝera decydujące o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. dyrektorzy placówek oświatowych 22. Jak napisać IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny), jak opracować PDW (Plan Działań Wspierających) GraŜyna Grzegórska-Lesiak Wykład W związku ze zbliŝającym się wejściem w Ŝycie rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do obowiązków nauczycieli będzie naleŝało opracowywanie nowych dokumentów i sposobów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie przedstawi, jak sporządzić IPET i PDW oraz zorganizować pracę zespołu. gimnazjów i szkół podstawowych Strona 8 z 79

9 23. Podniesienie jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wykład Przygotowanie do realizacji zadań w świetle nowych rozporządzeń. Maria Nowacka 24. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w okresie przejściowym Wykład Przygotowanie do realizacji zadań w świetle nowych rozporządzeń. Maria Nowacka 25. Od nowej definicji pomocy psychologiczno-pedagogicznej do zadań dyrektora i nauczycieli Wykład Przygotowanie do realizacji zadań w świetle nowych rozporządzeń. Maria Nowacka Strona 9 z 79

10 26. Zespołowa formuła pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w organizowaniu pomocy psychologicznopedagogicznej Wykład Przygotowanie do realizacji zadań w świetle nowych rozporządzeń. Maria Nowacka 27. Motywowanie i ocenianie pracowników dr Anna Sowińska 30,00 Wykład 6 godzin (2x3h) - Wnioski dla praktyki płynące z róŝnych teorii motywacji do pracy - Zasady nagradzania i karania - Zasady oceniania pracowników - MoŜliwość wykorzystania ocen pracowniczych. dyrektorzy placówek oświatowych 28. Konflikty i ich rozwiązywanie dr Anna Sowińska Wykład - Źródła konfliktów w miejscu pracy - Tradycyjne metody ich rozwiązywania - Agresywny pracownik - Badanie własnego stylu rozwiązywania konfliktu. dyrektorzy i Strona 10 z 79

11 29. Jak wypromować bibliotekę w szkole Lidia Staszak Wykład - Schemat działań marketingowych - Strategia marketingowa - Działania bezpośrednie promujące szkołę, bibliotekę szkolną - Stworzenie korzystnego wizerunku szkoły, biblioteki - Opracowanie działań marketingowych. Bibliotekarze szkolni 30. O współpracy nauczycieli z biblioteką szkolną w oparciu o nową podstawę programową Wykład - Zadania i rola biblioteki szkolnej - Obszary współpracy bibliotekarza na terenie szkoły - Bibliotekarz szkolny menedŝer. Bibliotekarze szkolni Lidia Staszak 31. Projekt edukacyjny jako cykl działań związanych z realizacją treści podstaw programowych Lidia Staszak Wykład - Tworzenie projektów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową - Wzorcowe projekty edukacyjne - Pozyskiwanie nauczycieli do współpracy przy realizacji projektu - ZagroŜenia przy realizacji projektu i jak im sprostać - Określanie celów projektu edukacyjnego - Program projektu i harmonogram działań - Dokumentacja *Do wglądu opis projektu bibliotecznego z tyskiej szkoły, która otrzymała dotację z Unii Europejskiej. Bibliotekarze szkolni Strona 11 z 79

12 32. Własny program edukacyjny nauczyciela bibliotekarza Lidia Staszak Wykład Zaplanowanie działań prowadzących do tworzenia własnego programu edukacyjnego: - diagnoza potrzeb - formułowanie celów - dobór treści - układ treści - dobór doświadczeń pedagogicznych - organizacja czynności uczenia się - ocena i instrumenty oceny. Bibliotekarze szkolni 33. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w praktyce Stanisława Stus Wykład - Podstawa prawna - Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla ucznia z opinią a dla ucznia z orzeczeniem - Powołanie zespołu i harmonogram jego pracy z uczniem - Programy wsparcia a indywidualne programy edukacyjne. przedszkoli, placówek ogólnodostępnych i integracyjnych 34. Uczeń z opinią a uczeń z orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej Wykład - Uczeń z opinią a uczeń z orzeczeniem - Zakres dostosowania wymagań - Indywidualny program edukacyjny a zindywidualizowany program wsparcia. przedszkoli, placówek ogólnodostępnych i integracyjnych Stanisława Stus Strona 12 z 79

13 35. Wybrane metody pracy wspomagające rozwój małego dziecka z deficytami rozwoju Stanisława Stus Wykład - Cele terapii i edukacji małego dziecka z deficytami rozwojowymi - Potrzeby rozwojowe małego dziecka - Wybrane metody pracy z małym dzieckiem - Dobór metod do wieku i moŝliwości dziecka. przedszkoli, i specjaliści pracujący z małym dzieckiem 36. Organizowanie i dokumentowanie działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Stanisława Stus Wykład - Podstawy organizacyjno- prawne placówki (baza, statut, arkusz organizacyjny, kwalifikacje) - Dokumentacja dyrektora placówki w zakresie wczesnego wspomagania - Dokumentacja dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i pracy z jego rodziną - Dokumentacja zespołu wspomagającego rozwój dziecka - Współpraca z rodzicami i jej znaczenie dla wspomagania rozwoju dziecka. i specjaliści pracujący z małym dzieckiem 37. Autorytet w świecie popkultury Roman Bodzioch Wykład z elementami warsztatu Rola i znaczenie autorytetu w czasach współczesnych. Autorytet w oczach młodzieŝy. Wzorce kreowane przez media i ich wpływ na postawy młodzieŝy. 38. Profilaktyka uzaleŝnień w kontekście ekologii człowieka Jana Pawła II Wykład z elementami warsztatu Zapoznanie uczestników z podstawami ekologii człowieka w nauczaniu Jana Pawła II oraz jej związkami z profilaktyką uzaleŝnień. Roman Bodzioch Strona 13 z 79

14 39. Komunikacja interpersonalna Jak skutecznie przekonywać innych do własnych racji Grzegorz Szewczyk Wykład z elementami warsztatu Filozoficzne ukazanie człowieka jako istoty społecznej. Skupienie się na relacjach międzyludzkich, a zwłaszcza na problemie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej w ramach skutecznego przekonywania innych do własnych racji). Próba odpowiedzi na pytanie: Gdzie przebiega etyczna granica w wywieraniu wpływu na innych?. szkół wszystkich typów, ze szczególnym naciskiem na uczących w gimnazjach i liceach 40. Wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i domowym Agata Hesse-Szymonowicz Wykład z elementami warsztatu Temat szkolenia dotyczy funkcjonowania dzieci z deficytami integracji sensorycznej. Zaburzenia integracji sensorycznej występują u dzieci z normą intelektualną (uczęszczających do szkół masowych) oraz u dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Dzieci te prezentują róŝnorodne objawy między innymi są to: problemy z czytaniem, pisaniem, arytmetyką, ortografią, koncentracją uwagi, orientacją przestrzenną, koordynacją ruchową, kontrolą poszczególnych części ciała,poczuciem własnego ciała, nadwraŝliwością lub słabą wraŝliwością na róŝne istotne dla funkcjonowania bodźce, zaburzenia kontaktów z rówieśnikami, zaburzenia zachowania (nadpobudliwość lub ospałość, brak zainteresowania otoczeniem). przedszkoli - szkół podstawowych klas I- III - szkół podstawowych klas IV VI uczących róŝnych przedmiotów (matematycznoprzyrodniczych, humanistycznych, plastycznych, muzycznych, wychow ania fizycznego) - szkół specjalnych i integracy jnych -pracownicy PPP (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) -terapeuci zajęciowi Strona 14 z 79

15 41. Konstruowanie narzędzi do wewnątrzszkolnych badań osiągnięć uczniów Monika Szymańska Wykład z elementami warsztatu Klasyfikacja narzędzi diagnostycznych; typologia zadań; zasady konstruowania zadań i testów osiągnięć szkolnych w oparciu o przyjęte cele nauczania; cechy dobrego testu; typowe błędy konstrukcyjne zadań; ewaluacja narzędzi diagnostycznych. szkół podstawowych, gimnazjów, rady pedagogiczne, poloniści 42. Planowanie pracy w oparciu o wyniki sprawdzianów wewnętrznych Monika Szymańska Wykład z elementami warsztatu Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawdzianów wewnątrzszkolnych; podstawowe wskaźniki statystyczne wykorzystywane w pomiarze dydaktycznym; zastosowanie wyników oceniania do planowania pracy dydaktycznej. szkół podstawowych, gimnazjów, rady pedagogiczne, poloniści 43. Wewnątrzszkolny system oceniania a wymagania egzaminacyjne Monika Szymańska Wykład z elementami warsztatu Porównanie oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego; zestawienie treści nauczania i wymagań szkolnych z wymaganiami egzaminacyjnymi; analiza konstrukcji zestawu zadań egzaminacyjnych wraz obudową. szkół podstawowych, gimnazjów, rady pedagogiczne, poloniści Strona 15 z 79

16 44. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem podstawowych wskaźników statystycznych Edukacyjna wartość dodana Wykład Wykorzystanie podstawowych wskaźników statystycznych w pomiarze dydaktycznym; zastosowanie skali znormalizowanej w komunikowaniu wyników; edukacyjna wartość dodana jako jeden ze wskaźników jakości pracy szkoły. szkół podstawowych, gimnazjów, rady pedagogiczne, poloniści Monika Szymańska 45. Badanie umiejętności językowych dzieci- gry i zabawy logopedyczne Małgorzata Trzaska 40,00 Wykład z elementami warsztatu 8 godzin (2x4h) Informacja jak zbadać umiejętności językowe dziecka, propozycje zabaw rozwijających umiejętności językowe dzieci. przedszkoli, klas O, nauczania początkowego 46. Jak skutecznie zarządzać ryzykiem w placówce oświatowej w ramach prowadzonej kontroli zarządczej Marian Golus Wykład z elementami warsztatu Cele, identyfikacja ryzyka, szacowanie ryzyka, odpowiedź kierownika jednostki na ryzyko, mierniki realizacji celów, dokumentacja zarządzania ryzykiem, prowadzenie rejestru zarzadzania ryzykiem. Dyrektorzy szkół przedszkoli i innych jednostek odpowiedzialni z tytułu ustawy o finansach publicznych za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce Strona 16 z 79

17 47. Emisja i higiena głosu nauczyciela cz. I Maria Wójcik Taniukiewicz Wykład z elementami warsztatu - Choroby zawodowe - Akty prawne - Higiena głosu - Techniki oddechowe - Zagadnienia poprawnej fonacji i artykulacji. 48. Emisja i higiena głosu nauczyciela cz. II Maria Wójcik Taniukiewicz Wykład z elementami warsztatu - Techniki oddechowe - Ćwiczenia fonacyjne - Zagadnienia poprawnej artykulacji - Elementy prozodii mowy. 49. Jak uczyć, by sprawić przyjemność uczniom i sobie? świeŝe spojrzenie na metody aktywizujące uczniów i. nauczyciela Wykład z elementami warsztatu Szkolenie będzie obejmowało przegląd aktywizujących metod nauczania oraz sposby praktycznego zastosowania ich w czasie lekcji. Przewidziane ciekawe ćwiczenia i pomoce dydaktyczne dla uczestników. szkół podstawowych, gimnazjów Joanna Adamczyk 50. Mam juŝ dość! o wypaleniu zawodowym nauczycieli Joanna Adamczyk Wykład z elementami warsztatu Uczestnicy zostaną zapoznani z symptomami wypalenia zawodowego i sposobami na przeciwdziałanie jego wpływom. wszystkich typów placówek przedszkolnych i szkolnych Strona 17 z 79

18 51. Jak pracować z uczniem zdolnym Wykład z elementami warsztatu ma na celu znalezienie metod i form pracy, które rozwijałyby zdolności i umiejętności wyjątkowych uczniów. szkół podstawowych i gimnazjów Joanna Adamczyk 52. Twój uczeń to gracz! - humanista w wirtualnym labiryncie gier komputerowych dr Monika Adamiecka, Karolina Kozioł 25,00 Wykład z elementami 5 godzin 1. Konstrukcja, rodzaje i sposób funkcjonowania współczesnych gier, ich fabuła i przebieg. 2. Uczeń, jako uczestnik gry w procesie od czytelnika przez widza do uczestnika. 3. Rola gier we współczesnej kulturze popularnej i audiowizualnej - dydaktyczne i rozrywkowe aspekty gier. 4. Niebezpieczeństwa związane z grami. Gra, jako pułapka uzaleŝniająca uczestnika. Symptomy. Sposoby zapobiegania. Panel pracy w zespołach + materiały dla uczestników. humaniści gimnazjum 53. Kontrola Zarządcza w Placówce Oświatowej Dominik Linowski 50,00 Wykład 5 godzin - Podstawy prawne; - Obowiązki Dyrektora placówki oświatowej; - Standardy Kontroli Zrządczej; - Wybane mechanizmy: Kodeks Etyki, Mapa Ryzyka; - Procedura samooceny i monitorowania; - Wzór oświadczeń o stanie Kontroli Zarządczej w placówce oświatowej. - Dyrektorzy; - wicedyrektorzy; - główny księgowy Strona 18 z 79

19 54. Zmiany prawa oświatowego Dominik Linowski 40,00 Wykład - Odpowiedzialność nauczycieli w myśl nowych przepisów; - Nowe kryteria oceny nauczycieli; - Zmiany w WZO i zasadach promocji; - Nowe obowiązki w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - Dyrektorzy; - rady pedagogiczne; - ; - pedagodzy; - inny specjaliści 55. Pięknie mówię! Zabawy wspomagające rozwój mowy małego dziecka Wykład z elementami warsztatu Omówienie kolejnych etapów rozwoju mowy, najczęściej występujące wady wymowy. Prezentacja ćwiczeń i zabaw logopedycznych. Ŝłobków, przedszkoli, nauczania zintegrowanego Joanna Śliwińska Kocięcka, Teresa Słowik 8 godzin (2x4h) 40, Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację imprez szkolnych Lidia Staszak Wykład poparty wzorcowymi imprezami szkolnymi Sposoby organizacji imprez szkolnych: -planowanie imprezy -wybór tematu - harmonogram działań - regulaminy - preliminarz wydatków - marketing - notatki prasowe - scenariusze imprez - ewaluacja - sprawozdanie z imprezy czytelniczej. Bibliotekarze szkolni Strona 19 z 79

20 57. Fundusze Unijne dla Edukacji na okres programowania Leszek Paszczyński 75,00 Wykład z elementami warsztatu 12 godzin (3x4h) Rodzaje funduszy strukturalnych pozyskiwanych z Unii Europejskiej. Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju zasobów Ludzkich. Przygotowanie projektu EFS. Praktyczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Etapy oceny projektów. 58. Praca z uczniem ze szczególnymi uzdolnieniami Maria Nowacka y Dokumentacja ucznia i metody pracy. wszystkich typów szkół 59. Rozwijanie zdolności twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym Definicja zdolności twórczych. Potencjał twórczy dziecka -zasady postępowania z dzieckiem. Wybrane metody i techniki rozwijania twórczego myślenia. przedszkoli i nauczania zintegrowanego Maria Nowacka Strona 20 z 79

21 60. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia i IPET-y y 10 godzin (2x5h) Dokumentacja ucznia z orzeczeniem i opinią w szkole ogólnodostępnej. wszystkich typów szkół Maria Nowacka 50, Zaburzenia w zachowaniu jak sobie radzić z agresją Maria Nowacka Zachowania naruszające dyscypliny i przyczyny ich występowania. Reagowanie w sytuacjach konfrontacji. wszystkich typów szkół 62. Rysowane wierszyki w reedukacji i kompensacji Maria Nowacka Aktywizowanie dziecka (zwłaszcza dziecka z licznymi deficytami rozwoju). przedszkoli i szkół podstawowych 63. Diagnozowanie i formy pracy z dziećmi i młodzieŝą niepełnosprawną Maria Nowacka Schemat diagnozy. Poznawanie wybranych metod. pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Strona 21 z 79

22 64. Subkultury młodzieŝowe Roman Bodzioch 40,00 y 8 godzin (2x4h) Zapoznanie uczestników z problematyką dotyczącą subkultur młodzieŝowych, mechanizmów funkcjonowania i zagroŝeń z nimi związanych, poznanie metod pracy z młodzieŝą do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych., katecheci, wychowawcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszyscy, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat zagroŝeń ze strony sekt 65. Współpraca z rodzicami ucznia w kontekście działań profilaktyczno wychowawczych szkoły Roman Bodzioch y 8 godzin (2x4h) Zapoznanie uczestników z problematyką dotyczącą rodziny w kontekście działań profilaktyczno wychowawczych szkoły, zaprezentowanie form współpracy z rodzicami ucznia Przedstawienie propozycji zajęć do wykorzystywania w pracy z rodzicami. Przede wszystkim - wychowawcy szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 40, Istota i rola diagnozy jako formy poznania dziecka w wieku przedszkolnym Renata Golańska - Diagnoza - pojęcie, znaczenie; - etapy diagnozy; - narzędzia diagnostyczne - wykorzystanie diagnozy do planowania pracy wychowawczo dydaktycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym. przedszkoli Strona 22 z 79

23 67. Terapia pedagogiczna w przedszkolu Renata Golańska - Zasady prowadzenia terapii pedagogicznej - terapia jako system działań zapobiegawczo naprawczych, stymulująco usprawniających i korekcyjno kompensacyjnych. przedszkoli 68. Tworzenie stron internetowych za pomocą programu MS PUBLISHER Alina Mika y 8 godzin (2x4h) - Poznanie programu MS PUBLISHER, - wykorzystanie narzędzi programu, - tworzenie stron internetowych w oparciu o zasoby aplikacji, - publikowanie strony w sieci www. 40, Zastosowanie programu HOT POTATOES, generatora ćwiczeń interaktywnych w nauczaniu y 12 godzin (3x4h) - Poznanie programu HOT POTATOES, - wykorzystanie narzędzi programu, - tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o zasoby aplikacji, Alina Mika 60,00 - publikowanie ćwiczeń interaktywnych w sieci www. Strona 23 z 79

24 70. Joomla - system zarządzania treścią strony internetowej (CMS) Alina Mika 60,00 y 12 godzin (3x4h) - Poznanie programu Joomla, - wykorzystanie narzędzi programu, - tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o zasoby aplikacji, - publikowanie ćwiczeń interaktywnych w sieci www. 71. I. Arteterapia Jestem jak grudka ziemi Sylwia Nowak 30,00 (z uŝyciem gliny ceramicznej) Glina, jest materiałem plastycznym, dającym formować się na róŝne sposoby.umiejętnie kształtowana staje się piękną formą, budzącą zachwyt. Niewłaściwe podeście do gliny nie wydobywa z niej moŝliwości i potencjału twórczego. Materiał ze względu na jego właściwości (plastyczność, kruchość) moŝna porównać do istoty ludzkiej do mnie samego (nauczyciela, wychowawcy) i do ucznia, którego kształtuje ja i środowisko. odwołuje się do biblijnych, mitologicznych i ludowych oraz artystycznych tekstów o stowrzeniu i tworzeniu, poznawaniu siebie i innych. Strona 24 z 79

25 72. II. Arteterapia Moja mandala Sylwia Nowak Słowo mandala oznacza: koło Ŝycia, obwód o znaczeniu magicznym, cały świat, święty krąg, centrum. Ja jestem centrum, ale czy znam siebie moje wnętrze i to co poza mną? Ideę zastosowania mandali w psychoterapii, wprowadził do psychologii psychoanalityk i psychiatra C.G.Jung. Z mandalą moŝna pracować w róŝny sposób. ma za zadanie poznanie kilku podstawowych metod, które mogą być wykorzystane w pracy nad własnym doskonaleniem i w pracy z dziećmi czy młodzieŝą. 73. III. Arteterapia performance i praca z ciałem Sylwia Nowak Performence znany jest w sztuce jako medium kontaktu z widzem-odbiorcą od 2.poł. XX w. To trudna, do zrozumienia dla niewtajemniczonych sztuka przedstawiania rzeczywistości. W warsztacie wykorzystamy performence i pracę z ciałem do odnajdywania siebie i własnych moŝliwości, stawiania granic, burzenia i oswajania lęku. Ćwiczenia moŝna wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieŝą. 74. IV. Arteterapia Moje zmysły mówią do mnie Sylwia Nowak W twórczości i w Ŝyciu pozaartystycznym zmysły odpowiadają za stan odbierania przez nas rzeczywistości. Praca ze zmysłami jest podstawą poznania siebie i otaczającego świata. Ćwiczenia mają przypomnieć nam na nowo rolę kaŝdego z pięciu podstawowych zmysłów, oŝywić naszą wraŝliwość i umiejętność radzenia sobie z róŝnymi napotykanymi sytuacjami. Jeśli umiemy wykorzystać drzemiący w nas potencjał, będziemy umieli bezpiecznie prowadzić innych. Strona 25 z 79

26 75. Podstawy pracy z komputerem Irena Sowińska, Krystyna Wach 75,00 y 15 godzin (3x5h) Podstawy pracy z systemem operacyjnym Windows. Zarządzanie folderami i plikami. Wyszukiwanie wiadomości w Internecie oraz wykorzystanie poczty elektronicznej. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracownicy administracji, którzy chcą rozpocząć i doskonalić umiejętności z zakresu TI 76. Prezentacje PowerPoint Irena Sowińska, Krystyna Wach 75,00 y 15 godzin (3x5h) Podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint. Zasady projektowania prezentacji. Przygotowanie prezentacji przydatnej w prowadzenia lekcji. Tworzenie prezentacji szkoły do pokazu automatycznego. przedszkoli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą doskonalić umiejętności z zakresu TI Strona 26 z 79

27 77. Tworzenie stron internetowych w języku HTML Irena Sowińska, Krystyna Wach 75,00 y 15 godzin (3x5h) X-XII Język opisu strony HTML. Struktura dokumentu. Rodzaje znaczników, atrybuty. Formatowanie tekstu, stosowanie list i odsyłaczy. Wstawianie grafiki i tabeli. Formularze. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracownicy administracji, którzy chcą doskonalić umiejętności z zakresu TI Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputerów 78. Tworzenie rocznego planu biblioteczno-dydaktycznego w bibliotece szkolnej Lidia Staszak - Zdobycie umiejętności zaplanowania przez bibliotekarza rocznej działalności biblioteki, swój rozwój zawodowy, zajęcia z uczniami - umiejętność określenia konkretnych celów i środki realizacji, moŝliwe do osiągnięcia w określonych warunkach i czasie diagnoza stanu wyjściowego - ustalenie celów ogólnych i szczegółowych - propozycja opracowania rocznego planu pracy biblioteki szkolnej. Bibliotekarze szkolni Strona 27 z 79

28 79. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w placówce oświatowej opracowanie ankiet Lidia Staszak Zdobycie umiejętności tworzenia ankiet i kwestionariuszy dotyczących badań: - udostępniania zbiorów - działalności edukacyjnej - działalności kulturalnej - realizowania potrzeby środowiska poprzez działalność informacyjną - upowszechniania informacji o swojej działalności - badaniem zainteresowania uŝytkowników swoją ofertą. Opracowanie przez uczestników warsztatów ankiet, które będą mieć zastosowanie w macierzystych szkołach. Bibliotekarze szkolni 80. Batik na papierze Zapoznanie uczestników z techniką wykonywania batiku. Jolanta Widz 40, Filcowanie na mokro Wykonanie szala z czesanki wełnianej z dodatkiem akrylu i jedwabiu. Jolanta Widz 5 godzin 50, Filcowanie na sucho Jolanta Widz 50,00 5 godzin Rzeźba w wełnie igłą do filcowania. Strona 28 z 79

29 83. Nunofelting Filcowanie na jedwabiu. Łączenie surówki jedwabnej z czesanką wełnianą. Wykonanie szala lub chusty. Jolanta Widz 5 godzin 70, Drobna metaloplastyka wire wrapping Wykonanie ozdoby, zakładki do ksiąŝki z drutu i koralików drut miedziany, albo srebrny. 5 godzin Jolanta Widz 70, Praca z karykaturą jako specyficznym źródłem historycznym Monika Bednarska- Bajer - Znaczenie źródeł ikonograficznych - przygotowanie ucznia do analizy i interpretacji karykatur historycznych - techniki odczytywania karykatury - pytania do karykatur. historii, wos-u i języka polskiego 86. Praca z uczniem zdolnym Monika Bednarska- Bajer - Potrzeby i oczekiwania ucznia zdolnego i jego rodziców - metody i techniki pracy z uczniem zdolnym. Strona 29 z 79

30 87. Choreoterapia jako alternatywna forma integracji Beata Wachnik 50,00 y 10 godzin (2x5h) Metody poprawiające integrację i współpracę w zespole klasowym. szkół podstawowych i gimnazjów 88. Elementy arteterapii w edukacji: muzykoterapia, choreoterapia, psychorysunek y 10 godzin Metody ułatwiające uczniom werbalne i pozawerbalne sposoby wyraŝania siebie. Autoprezentacja. szkół podstawowych i gimnazjów Beata Wachnik (2x5h) 50, Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka przy praktycznym wykorzystaniu choreoterapii y 10 godzin Metody ułatwiające uczniom pozawerbalne sposoby wyraŝania swoich emocji. szkół podstawowych i gimnazjów (2x5h) Beata Wachnik 50, Wirtualna matematyka ElŜbieta Friedrich y 15 godzin Programy do nauki geometrii: CaR i GeoGebra (operacje podstawowe). Strony internetowe. matematyki szkół wszystkich typów 75,00 (3x5h) Strona 30 z 79

31 91. Geometria z komputerem ElŜbieta Friedrich y 20 godzin Programy do nauki geometrii: CaR i GeoGebra (operacje podstawowe i zaawansowane). matematyki szkół wszystkich typów 100,00 (4x5h) 92. Dzieje i kultura śydów Polskich Sławomir Witkowski 80,00 y 16 godzin (4 x 4h) Dzieje i kultura śydów Polskich ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrowskiego. historii, j. polskiego, wiedzy o kulturze wszystkich typów szkół 93. Jak dostosować wymagania edukacyjne w nauczaniu dzieci z wadami mowy Maria Wójcik Taniukiewicz - Przegląd najczęstszych wad mowy. - Wada mowy czy norma wiekowa? - Dziecko z niedosłuchem w szkole masowej. - Jak interpretować zalecenia PPP. - Metody pracy. - Akty prawne. przedszkoli, szkół podstawowych, takŝe gimnazjów 94. Emisja głosu dla nauczycieli z problemami fonacyjnymi trening terapeutyczny Maria Wójcik Taniukiewicz y 15 godzin (5 x 3h) - Trening oddechowy. - Indywidualne i grupowe ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos. - Usprawnianie artykulatorów. - Prozodia mowy. 100,00 Strona 31 z 79

32 95. Przyjaciele Zippiego Małgorzata Kaim 500,00 y 12 godzin Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci w wieku 3-7 lat. Program afirmuje dziecięce zdolności zarówno w zakresie udzielania pomocy, jak i korzystania z udzielonego wsparcia. Realizuje treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Realizowany jest przy współpracy Pracowni Promocji Zdrowia i Partnership for Children. 96. Młody nauczyciel Monika Bednarska- Bajer 100,00 y 20 godzin (5x4h) Wybrane problemy z dydaktyki i metodyki nauczania historii: analiza podstawy programowej, tworzenie, wybór programów nauczania i podręczników szkolnych, planowanie pracy, aktywizujące metody nauczania, ocenianie. z małym staŝem pracy 97. Promocja szkoły w środowisku dr Kazimiera Czapla z elementami wykładu Uświadomienie zmian, jakie zaszły w oświacie w kwestii zarządzania; wskazanie i omówienie działań budujących jakościową przewagę szkoły w środowisku. wszystkich typów szkół 98. Metody aktywizujące wyŝszy stopień wtajemniczenia dr Kazimiera Czapla z elementami wykładu Przedstawienie rzadziej wykorzystywanych w szkole metod nauczania, takich jak: debata i dyskusja (ich właściwie stosowane odmiany), metoda projektów, studium przypadku, metody dramowe (w tym symulacje i improwizacje), metody ewaluacyjne. wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych Strona 32 z 79

33 99. Indywidualizacja w procesie nauczania. Uczeń zdolny uczeń trudny dr Kazimiera Czapla z elementami wykładu Podstawowe elementy wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i społecznej związane z tematem, umoŝliwiające rozpoznanie zespołu uczniowskiego. Obszary aktywności. Metody wspólne i odmienne w pracy z uczniem zdolnym i trudnym. wychowania przedszkolnego 100. Umiejętność negocjacji i obrony przed manipulacją z elementami wykładu Niezbędna wiedza i umiejętności na temat rozwiązywania konfliktów. Przykłady konkretnych sytuacji i zachowań. wszystkich typów szkół dr Kazimiera Czapla zł 101. Analiza i interpretacja dzieła sztuki dr Kazimiera Czapla z elementami wykładu Wskazanie przykładów identyfikacji znaków, kodów i symboli oraz podstawowych motywów ikonograficznych. analizowanie dzieł sztuki na przykładzie przygotowanych materiałów. wszystkich typów szkół 102. Kształcenie kompetencji językowych poradnik dla nauczyciela z elementami wykładu Norma językowa błąd językowy uzus kwestie poprawnościowe. Zmiany w zasadach ortograficznych. wszystkich typów szkół dr Kazimiera Czapla Strona 33 z 79

34 103. Złość, agresja, przemoc rozumienie natury zjawisk i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi Charakterystyka oraz analiza zjawisk: złości, agresji i przemocy, wypracowanie sposobów postępowania i reagowania nauczycieli w sytuacji przeŝywania przez uczniów złości, pojawiania się agresji i przemocy na terenie szkoły. szkół podstawowych i gimnazjów Urszula Szymska 104. Edukacja i wychowanie dziecka z zaburzeniami zachowania Analiza sytuacji dziecka z zaburzeniami zachowania w szkole lub placówce. Korygowanie zaburzonych zachowań dzieci w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy studium przypadku. szkół podstawowych i gimnazjów Urszula Szymska 105. Znaczenie relacji nauczycieluczeń w profilaktyce agresji Urszula Szymska Budowanie autorytetu nauczyciela, sposoby komunikowania się z uczniami, ingerencje w zachowanie uczniów, planowanie działań dyscyplinujących w klasie. szkół podstawowych i gimnazjów 106. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły BoŜena Wiklińska Zadania dyrektora w zakresu nadzoru pedagogicznego wynikające z przepisów prawa, planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego, opracowanie wyników i wniosków z nadzoru. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli Strona 34 z 79

35 107. Ewaluacja wewnętrzna wybranego obszaru pracy szkoły, przedszkola BoŜena Wiklińska Struktura dzialania ewaluacyjnego, planowanie ewaluacji wybranego obszaru pracy szkoły, przedszkola. Budowanie modeli metodologicznych w ewaluacji wewnętrznej. szkół i przedszkoli 108. Metody i narzędzia w ewaluacji wewnętrznej BoŜena Wiklińska Metody zbierania danych jakościowych i ilościowych stosowane w ewaluacji wewnętrznej. Zasady tworzenia narzędzi badawczych. szkół i przedszkoli 109. Pomoc psychologicznopedagogiczna w przedszkolu, szkole w świetle nowych regulacji prawnych BoŜena Wiklińska Nowe regulacje prawne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pojęcie, zasady udzielania i formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Planowanie, koordynowanie i ocena efektywności pomocy psychologiczno.- pedagogicznej udzielanej uczniom. Plan działań wspierających i karta indywidualnych potrzeb ucznia. szkół i przedszkoli Strona 35 z 79

36 110. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole Cezary Kocon 70,00 8 godzin sobota Rola dyrektora szkoły w planowaniu, przeprowadzaniu i wykorzystywaniu ewaluacji wewnętrznej. Zadania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej: - określanie celu i przedmiotu ewaluacji, - ustalanie pytań kluczowych, - wybór modelu (strategii badawczej), - dobór narzędzi badawczych, - określanie kryteriów ewaluacji, - zaplanowanie harmonogramu badań. Dyrektorzy,, liderzy zespołów ds ewaluacji 111. Poznanie samego siebie drogą do sukcesu Aleksandra Lipińska 40,00 y 8 godzin (2x4h) Poznanie obszarów włsnej aktywności i wyjątkowych na tle grupy cech charakeru i zainteresowań; Uświadomienie sobie własnych obaw, własnych ograniczeń; Moje słabe i mocne strony, budowanie poczucia własnej wartości, rola mocnych stron w planowaniu przyszłej kariery zawodowej, mocne i słabe strony w relacjach z ludźmi; Ocena własnych moŝliwości, poszerzanie wiedzy o zawodach; Rola zdolności, umiejętności i cech charakteru w wyborze wlaściwej drogi zawodowej. doradcy zawodowi, pedagodzy 112. Nie boję się mówić abc wystąpień publicznych Aleksandra Lipińska 40,00 y 8 godzin (2x4h) Nabycie umiejętności dobrej prezentacji oraz technik mówienia do grupy; Poznanie technik podtrzymywania uwagi słuchaczy; Opanowanie zasad efektywnej komunikacji; Poznanie prostych sposobów na zmniejszenie emocji i stresu podczas wystąpień publicznych. Nauczyciel szkół wszystkich typów Strona 36 z 79

37 113. Joga y y przedstawiające sposoby relaksacji Ćwiczenia rozciągające i usprawniające. Ewa Zakrzewska 150,00 20 godzin (10x120 minut) 114. Pilates y Pilates ćwiczenia brzucha i kręgosłupa. Ewa Zakrzewska 75,00 10 godzin (10x60 minut) 115. BPU y Wzmacnianie poszczególnych partii ciała. Ewa Zakrzewska 10 godzin 75,00 (10x60 minut) 116. Placówka oświaty w mediach jak zwrócić uwagę dziennikarzy Marcin MłodoŜeniec, y 6 godzin (2x3h) Jak współpracować z dziennikarzami, co zrobić aby w mediach ukazywały się bezpłatne publikacje na temat placówki oświaty, ćwiczenia, przykłady., osoby zajmujące się promocją placówki, osoby zarządzające placówkami Marcin Tutaj 30,00 Strona 37 z 79

38 owe zajęcia wspierające 117. Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Magdalena Kawka IX - XII Rozporządzenie interpretacja Dokumentacja, rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie. staŝyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego (bezpłatne) Szkolenia (wielogodzinne) 118. Trening zapamiętywania Adam Kubik 180,00 y 30 godzin (6x5h) Trening pamięci, uwagi myślenia, elementy treningu szybkiego czytania, uczenia się, przygotowanie do wystąpień publicznych; mind-mapping, narzędzia zapamiętywania dat, osób, słówek z języków obcych (mnemotechniki.) zainteresowani rozwojem indywidualnym oraz stosowaniem technik uczenia się w klasie 119. ABC piłki siatkowej Dariusz Sobieraj 150,00 Szkolenie na sali gimnastycznej połączone z wykładem i prezentacją multimedialną Opanowanie podstawowych elementów techniki. Metodyka i systematyka nauczania. Gry i zabawy w piłce siatkowej. wychowania fizycznego róŝnych typów szkół 30 godzin (10x3h) Strona 38 z 79

39 120. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole Cezary Kocon 200,00 y 30 godzin (2 weekendy x 15h) piątek-sobota Rola dyrektora szkoły w planowaniu, przeprowadzaniu i wykorzystywaniu ewaluacji wewnętrznej. Zadania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej: - określanie celu i przedmiotu ewaluacji, - ustalanie pytań kluczowych, - wybór modelu (strategii badawczej), - dobór narzędzi badawczych, - określanie kryteriów ewaluacji, - zaplanowanie harmonogramu badań. Dyrektorzy,, liderzy zespołów ds ewaluacji 121. Zrelaksowanym być, dobrze Ŝyć! Joanna Śliwińska Kocięcka, Teresa Słowik y Prezentacja technik relaksacyjnych między innymi: - elementy medytacji - elementy jogi - trening autogenny - ćwiczenia oddechowe Nauczycielu utrzymaj umysł w sprawności Prezentacja technik wspomagających pamięć i sprawność umysłu. Joanna Śliwińska Kocięcka, Teresa Słowik Strona 39 z 79

40 ZAJĘCIA REALIZOWANE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012 Wykłady 123. Autyzm - kurs podstawowy dr Jadwiga Kamińska-Reyman Wykład Kurs podstawowy: Obserwacja diagnozująca Objawy autyzmu Typologia autyzmu wg O. Nikolskiej Trójpoziomowa diagnoza autyzmu w oparciu o przyczyny koncepcja autorska Dziecko z autyzmem w przedszkolu dr Jadwiga Kamińska-Reyman Wykład Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym dostosowane do diagnozy. Organizacja środowiska fizycznego. przedszkoli 125. Dziecko z autyzmem w szkole dr Jadwiga Kamińska-Reyman Wykład Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w wieku wczesnoszkolnym Uczenie zachowań interpersonalnych Terapia zachowań trudnych. kl. I-III Strona 40 z 79

41 126. Dorastanie i dorosłość z autyzmem dr Jadwiga Kamińska-Reyman Wykład Dorastanie i dorosłość z autyzmem problemy psychologiczne, miejsce edukacji i Ŝycia Przeciwdziałanie i terapia zachowań trudnych. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pracujący z dorosłymi 127. KaŜdy uczeń moŝe skutecznie się uczyć Wykład z elementami warsztatu Spotkanie ma na celu zapoznanie się z metodą samodoskonalenia w nauce, która sprawi, Ŝe nawet słabi uczniowie polubią pogłębianie wiedzy. Joanna Adamczyk 128. Seksualność nastolatków. Przemoc seksualna wśród młodzieŝy Wykład Oznaki molestowania seksualnego dzieci i nastolatków. Cyberprzemoc. Zapobieganie i postępowanie w przypadkach przemocy seksualnej wśród młodzieŝy. i kadra kierownicza Alicja Krupińska 129. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych Stanisława Stus Wykład - Istotne rozporządzenia dotyczące edukacji ucznia niepełnosprawnego - Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i moŝliwości - Ocena poziomu funkcjonowania ucznia w oparciu o dostępną dokumentację - Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjnych i ich ewaluacja - Prowadzenie dokumentacji ucznia. placówek ogólnodostępnych, placówek z oddziałami integracyjnymi Strona 41 z 79

42 130. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i moŝliwości uczniów Stanisława Stus Wykład - Rozpoznawanie potrzeb i moŝliwości ucznia - Planowanie pracy z uczniem - Dostosowywanie wymagań edukacyjnych - Dokumentowanie podejmowanych działań - Ocenianie ucznia. placówek ogólnodostępnych i placówek z oddziałami integracyjnymi 131. Program własny czy modyfikacja programu Stanisława Stus Wykład - Podstawa prawna opracowywania programów - Struktura programu - Opracowywanie programów własnych - Modyfikacje programów - Opiniowanie programów - Ewaluacja programów. wszystkich typów szkół 132. Praca z trudnym rodzicem Stanisława Stus Wykład - Pojęcie trudnego rodzica - Typy rodziców i ich postaw - Zasady kontaktów z rodzicami - jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. przedszkoli i wszystkich typów szkół 133. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Sławomir Duch 100,00 Wykład z elementami warsztatu 20 godzin (4x5h) - Geometryczne podstawy obróbki CNC - Punkty zerowe i referencyjne obrabiarek CNC - Rodzaje wymiarowania - Budowa bloku w programie NC - Programowanie elementów. szkół: technikum, ZSZ, szkoły policealnej Strona 42 z 79

43 134. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania auto CAD/Inventor Sławomir Duch 100,00 Wykład z elementami warsztatu 20 godzin (4x5h) - Instalacja programu - Funkcje projektowania - Rysowanie w rzucie płaskim 2D - Wymiarowanie. szkół: technikum, ZSZ, szkoły policealnej 135. Radzenie sobie ze stresem pracy dr Anna Sowińska 30,00 Wykład z elementami warsztatu 6 godzin (2x3h) Przyczyny, skutki i mechanizmy stresu. -Umiejętność regulowania własnych reakcji stresowych - ObniŜanie napięcia psychicznego. dyrektorzy i (albo grupa nauczycieli albo dyrektorów) 136. Psychologia zespołu pracowniczego Wykład z elementami warsztatu Uwarunkowania zachowań społecznych. Relacje jednostka grupa. Umiejętności waŝne w pracy zespołowej. dr Anna Sowińska 137. Zarządzanie personelem dr Anna Sowińska Wykład z elementami warsztatu - Kompetencje interpersonalne menedŝera - Wywieranie wpływu na ludzi - Kierowanie a przywództwo, style kierowania. Kadra zarządzająca Strona 43 z 79

44 138. Asertywność w miejscu pracy dr Anna Sowińska Wykład z elementami warsztatu - Zachowania asertywne i nieasertywne i ich konsekwencje - Wykorzystanie umiejętności asertywnych w trudnych sytuacjach - Psychomanipulacje i przeciwdziałanie im., kadra zarządzająca 139. Autoprezentacja dr Anna Sowińska Wykład z elementami warsztatu - Zasady postrzegania społecznego - Wywieranie wpływu - Determinanty sympatii - Manipulowanie wraŝeniem rozwoju osobistego dr Anna Sowińska Wykład z elementami warsztatu - Poczucie własnej wartości - Kompetencje interpersonalne - Poczucie Ŝyciowej satysfakcji Pomoc psychologicznopedagogiczna Dominik Linowski 50,00 Wykład 5 godzin - Podstawa prawna rozporządzeni o pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - zasady organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - obowiązki nauczycieli w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - zasady współpracy z poradniami psychologicznopedagogicznymi; - dokumentowanie pomocy psychologicznopedagogicznej (przykładowe karty indywidualnych potrzeb dziecka). - Dyrektorzy; - ; - pedagodzy; - inny specjaliści Strona 44 z 79

45 142. Ewaluacja pracy szkoły Dominik Linowski 50,00 Wykład 5 godzin - Podstawy prawne; - typy ewaluacji; - narzędzia i techniki ewaluacji; - przykładowe narzędzie (ankiety, testy); - ewaluacja jako narzędzi pracy nauczyciela. - Dyrektorzy; - ; - pedagodzy; - inny specjaliści 143. Projekt edukacyjny w gimnazjum Dominik Linowski 50,00 Wykład 5 godzin - Podstawa prawna; - obowiązki nauczycieli; - zadania dyrektora; - organizacja projektu edukacyjnego; - zasady oceniania i dokumentowania projektu edukacyjnego. - Dyrektorzy; - gimnazjów; - pedagodzy; - inny specjaliści 144. Po co ta agresja? Jak reagować na sytuacje wywołujące napięcia? Wykład z elementami warsztatu Rodzaje agresji; jak to robią zwierzęta i co z tego wynika; jak skutecznie kontrolować złość; techniki zmniejszania agresji. ks. dr Paweł Sobierajski Strona 45 z 79

46 145. Zdolny maluch! Wspomaganie wszechstronnego rozwoju małego dziecka Wykład z elementami warsztatu 8 godzin Omówienie etapów rozwoju dziecka, sfer poznawczych, metod stymulowania rozwoju. Prezentacja ćwiczeń i zabaw wspomagających rozwój małego dziecka. Ŝłobków, przedszkoli, nauczania zintegrowanego Joanna Śliwińska Kocięcka, (2x4h) Teresa Słowik 40, Była sobie bajka Joanna Śliwińska Kocięcka, Wykład z elementami warsztatu 6 godzin Wykorzystanie metafory i bajki jako środka terapeutycznego w pracy z małym dzieckiem. Ŝłobków, przedszkoli, nauczania zintegrowanego Teresa Słowik (2x3h) Strona 46 z 79

47 y 147. O stresie w Ŝyciu ucznia i w pracy nauczyciela Techniki rozładowujące stres i wypalenie zawodowe y 6 godzin (2x3h) ma na celu zapoznanie uczestników z czynnikami stresogennymi w Ŝyciu uczniów i nauczycieli. Będzie zapoznaniem z technikami rozładowującymi to nieprzyjemne zjawisko. wszystkich typów placówek szkolnych i przedszkolnych Joanna Adamczyk 30, Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia y w formie zajęć dydaktycznych z dziećmi. Omówienie zajęć pod kątem merytorycznym, metodycznym, wychowawczym. przedszkoli Małgorzata Trzaska 149. Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo z zaburzeniami koncentracji uwagi ADHD y 8 godzin (2x4h) Diagnoza i objawy ADHD i ADD. Praca z uczniem z ADHD. Zasady współpracy z rodzicami. wszystkich typów szkół Maria Nowacka 40,00 Strona 47 z 79

48 150. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą jego edukacji szkolnej y 10 godzin Definicja. Metody wspomagające rozwój dziecka. Tworzenie programu wczesnego wspomagania rozwoju. przedszkoli Maria Nowacka (2x5h) 50, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera Maria Nowacka Zespół Aspergera jako jedna z postaci autyzmu. pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 152. WitraŜ metodą Tiffaniego Sylwia Nowak 40,00 podstawowej nauki projektowania, cięcia i łącznia szkła. Ćwiczenia pozwolą na wykorzystanie nabytej umiejętności w pracy z dziećmi starszymi i młodzieŝą np. w ramach zajęć plastyki, techniki, świetlicy szkolnej, kółka plastycznego itd Szklane obiekty warsztat wykorzystania i zdobienia szkła Sylwia Nowak 40,00 MoŜliwości zdobienia szkła jest wiele. y pomogą nam wykorzystać proste sposoby dekorowania i zdobienia tego pięknego i dostępnego tworzywa. Podczas zajęć stworzymy szklane obiekty obrazy, przedmioty, formy dekoracyjne i uŝytkowe. Poznamy materiały i ich moŝliwości. Nabyte umiejętności moŝna wykorzystać w pracy edukacyjnej i własnej twórczości. Strona 48 z 79

OFERTA SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH CDN W SOSNOWCU Wrzesień / Październik 2009 r. ( 14 stron) Warsztatowe zajęcia wspierające

OFERTA SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH CDN W SOSNOWCU Wrzesień / Październik 2009 r. ( 14 stron) Warsztatowe zajęcia wspierające OFERTA SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH W SOSNOWCU Wrzesień / Październik 2009 r. ( 14 stron) Wrzesień/październik 2009 Ze względu na zbyt małą ilość zadeklarowanych osób na wskazane poniżej szkolenia, czekamy na

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH CDN W SOSNOWCU WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK 2009 r. ( 10 stron)

KALENDARZ SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH CDN W SOSNOWCU WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK 2009 r. ( 10 stron) WRZESIEŃ KALENDARZ SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH CDN W SOSNOWCU WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK 2009 r. ( 10 stron) WRZESIEŃ 2009 1 Wtorek Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 2 Środa 3 Czwartek 4 Piątek 5 Sobota 6 Niedziela

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję wiem terapia Dzieci od 6 do 10 r.ż. po pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Roman Bodzioch Sekty zagrożeniem współczesnego człowieka SP nr 10, ul. Reymonta 36 cz. I, godz.16:00

Roman Bodzioch Sekty zagrożeniem współczesnego człowieka SP nr 10, ul. Reymonta 36 cz. I, godz.16:00 Miesiąc KALENDARZ SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH CDN W SOSNOWCU / KWIECIEŃ 2009 r. ( 11 stron) 2009 Lp. Dzień Prowadzący, temat, miejsce, grupa/część, godzina 1 N 2 PN Piotr Nosal Gazeta szkolna jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli Warsztaty z rozwijania kreatywności Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli 1. Jak zapobiegać przemocy i agresji w szkole strategia postępowanie wobec przemocy rodzaje i przejawy agresji i przemocy w szkole

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Temat Poskromienie złośnika Kiedy dziecko się złości? Jak rodzice/wychowawcy reagują na złość dziecka? Dlaczego niektóre sposoby

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE Rok szkolny 2014/15 Spis treści OBSZAR I. WIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 2 OBSZAR II. UCZEŃ NIEPEŁNORAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, PRELEKCJI I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA UCZNIÓW I MAŁYCH DZIECI

OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, PRELEKCJI I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA UCZNIÓW I MAŁYCH DZIECI Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 22-400 Zamość ul. Okrzei 24 tel./fax: 084-639-59-96 email: poradnia2@o2.pl www.ppp2zamosc.pl OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, PRELEKCJI I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza potrzeb szkoleniowych Poniżej znajduje się lista tematów w tabeli, która ułatwi wyznaczenie potrzeb szkoleniowych niezbędnych stworzenia wewnętrznego planu doskonalenia nauczycieli w Państwa placówce.

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 Skład zespołu Stanowisko/ funkcja w Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 2. Ewa Przesłańska /UM/ zastępstwo Sylwia pedagog, SP nr 54, MP nr 36 Tłustochowicz

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura pracy z uczniem zdolnym Procedura pracy z uczniem zdolnym KaŜde dziecko jest zdolne. Szkoła ma obowiązek odkryć te zdolności i je rozwijać Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają moŝliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

OFERTA na rok szkolny 2014/2015

OFERTA na rok szkolny 2014/2015 OFERTA na rok szkolny 2014/2015 GRUPOWE FORMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ PRZEDSZKOLA Lp. TEMATYKA CZAS PROWADZĄCA TRWANIA 1. Jak rodzice mogą wspomóc rozwój ruchowy i grafomotoryczny dziecka warsztaty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Lech Stempel

Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Lech Stempel Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych Lech Stempel Agenda Specjalne potrzeby edukacyjne. Uwarunkowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo