S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Organizacja kursów dla beneficjentów projektu Aktywni i Efektywni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamówienie publiczne dotyczy realizacji projektu Pt.: Aktywni i Efektywni współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie Sporządził: Robert TatyrŜa r. w.z DYREKTORA MOPS GŁOWNY KSIEGOWY (-) Karolina Młynarczyk Zatwierdzam dnia

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2. Tryb udzielania zamówienia. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH stosuje się przepisy art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), skrót w treści SIWZ ustawa pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. UWAGA W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieŝące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego poniewaŝ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności: a) zmiany ogłoszenia o zamówieniu, b) wnioski dotyczące wyjaśnień treści SIWZ oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, c) modyfikacje treści SIWZ, Ryzyko złoŝenia oferty niezgodnej z wymogami, jakie postawił Zamawiający w treści SIWZ, jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń: 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kucharza małej gastronomii (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 4 osób. Powinno odbyć się w ciągu min. 140 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - organizacja punktu gastronomicznego, - podstawowa dokumentacja, - wybrane zagadnienia z obsługi klienta, - wybrane zagadnienia z technologii kulinarnej (m.in.): a. dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii, b. przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii, c. przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii, d. dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii, e. sporządzanie róŝnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii, f. planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii, g. porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii, h. przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii. - maszyny i urządzenia stosowane w gastronomii, - zagadnienia higieny w procesie produkcji Ŝywności i obrocie Ŝywnością - wdraŝanie HACCP, - zajęcia praktyczne.

3 2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych z modułem masaŝu klasycznego (badania lekarskie + wykłady + praktyka w co najmniej dwóch miejscach + egzamin końcowy): A. dla 8 osób, który powinien odbyć się w ciągu min. 120 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - podstawy gerontologii i informacji na temat osób niepełnosprawnych, - podstawy psychologii, w tym komunikacja i mediacje, - zachowanie osób chorych z wybranymi schorzeniami; Parkinsonizm, Alzhaimer, demencje starcze, zaburzenia psychiczne, - podstawy higieny i pielęgnacji, - podstawy rehabilitacji i aktywizacji, - opieka w domu pacjenta i w placówce zamkniętej (np.dom pomocy społecznej), - ustalanie warunków pracy z pracodawcą oraz współpracy z podopiecznym i jego rodziną, - zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, - przepisy bhp i ppoŝ., - zajęcia praktyczne w odpowiednich placówkach. B. dla 9 osób (dot. 7 osób z kursu opiekunki i 1 osoby spoza kursu opiekunki), który powinien odbyć się w ciągu min. 50 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: a) anatomia człowieka, b) wprowadzenie do masaŝu - zagadnienia teoretyczne obejmujące: - techniki masaŝu i ich oddziaływanie, - wskazania i przeciwwskazania do masaŝu, - wpływ masaŝu na organizm człowieka, - metodyka stosowania masaŝu, - techniki masaŝu. c) część praktyczna I (masaŝ poszczególnych części ciała): - masaŝ kończyny górnej, - kończyny dolnej, - masaŝ grzbietu, - kręgosłupa, - karku i obręczy barkowej, - klatki piersiowej, - powłok brzusznych. d) część praktyczna II: - masaŝ całego ciała. UWAGA! Kurs A i B do przeprowadzenia przez jednego Wykonawcę. 3.Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: A. Kurs magazyniera (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 6 osób (z zastrzeŝeniem pkt.1), które powinno odbyć się w ciągu min. 130 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - organizacja prac magazynowych, - technologie prac magazynowych, - wiadomości z zakresu obrotu magazynowego, - zabezpieczenie towarów, - minimum sanitarne, - przepisy bhp i p.poŝ, - obsługa kas fiskalnych,

4 - obsługa programu Subiekt, B. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kurs operatora wózka widłowego wszystkich typów (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 6 osób (w tym 5 z kursu magazyniera i 1 osoby spoza kursu magazyniera), które winno odbyć się w ciągu min. 45 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - część teoretyczna, - część praktyczna. UWAGA! Kurs A i B do przeprowadzenia przez jednego Wykonawcę. 4. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kurs pracownika porządkowego i terenów zielonych (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 3 osób. Kurs powinien odbyć się w ciągu min. 120 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: A. Prace porządkowe: a. ogólne zasady utrzymania czystości, b. zasady stosowania chemicznych środków przy utrzymaniu czystości, c. utrzymanie porządku wewnątrz budynku (w tym podstawowe czynności, zasady porządkowania pomieszczeń, zasady konserwacji podłóg, obsługa urządzeń, pielęgnacja roślin) i na zewnątrz (w tym pielęgnacja zieleni), d. obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych (w tym obsługa samojezdnej maszyny czyszczącej, B. Praca na terenach zielonych: a. gleboznawstwo i czynniki siedliska, b. roślinoznawstwo, c. podstawowe narzędzia uŝywane w terenach zieleni, d. pielęgnacja terenów zieleni. C. przepisy bhp i ppoŝ, D. zajęcia praktyczne. 5. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia kosmetycznego: A.,,Manicure, pedicure, tipsy i stylizacja (wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 2 osób, które winno odbyć się w ciągu min. 50 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - podstawy teoretyczne, - część praktyczna (metoda Ŝelowa, akrylowa, porcelanowa), - uzupełnianie tipsów, - zdobnictwo paznokci, - przepisy bhp i ppoŝ. B.,,WizaŜ (wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 3 osób, które winno odbyć się w ciągu min. 50 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - wyposaŝenie do wykonywania makijaŝu, - zasady makijaŝu, - pielęgnacja i przygotowanie twarzy do makijaŝu, - makijaŝ korekcyjny, oczu, policzków, ust, makijaŝ dzienny, wieczorowy, ślubny, - depilowanie wybranych części ciała, - pielęgnowanie wybranych części ciała, - stylizacja postaci i fryzur, - przepisy bhp i ppoŝ. 6. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kurs bukieciarz - florysta (wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 2 osób, które winno odbyć się w ciągu min. 70 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych:

5 - anatomia i fizjologia roślin, - asortyment roślin ozdobnych, - narzędzia i środki techniczne, w tym sposoby utrwalania materiału roślinnego, - podstawowe zasady wykonywania kompozycji, - florystyka ślubna, - florystyka Ŝałobna, - florystyka okolicznościowa, - kompozycje z roślin suchych i preparowanych, - obsługa kas fiskalnych, - przepisy bhp i ppoŝ. 7. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kurs komputerowy (wykłady + praktyka + egzamin końcowy) w podziale na: A. kurs podstawowy dla 10 osób, który powinien odbyć się w ciągu min. 32 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda). Zakres tematyczny zgonie z załącznikiem nr 1, B. kurs zaawansowany dla 5 osób, który powinien odbyć się w ciągu min.45 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda). Zakres tematyczny zgodnie z załącznikiem nr 2, C. kurs zaawansowany z tworzeniem stron www dla 1 osób, który powinien odbyć się w ciągu min.60 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda). Zakres tematyczny zgodnie z załącznikiem nr 3. UWAGA! Jedna osoba szkolona ma przypadać na jeden komputer. Zakres tematyczny kursów jest podany w Załącznikach 1,2,3. Kurs A, B i C do przeprowadzenia przez jednego Wykonawcę. 8. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kadry, płace i obsługa biura (wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 3 osób powinno odbyć się w ciągu min. 100 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - wybrane zagadnienia z prawa pracy, cywilnego i postępowania administracyjnego, - dokumentacja kadrowej, - czynności związane z zatrudnianiem pracowników, - zasady urlopowe, - czas pracy, - dokumentacja płacowa; lista płac, karty wynagrodzeń; - zasad naliczania płac, rozliczanie z ZUS i US, - świadczenia na rzecz pracowników z ubezpieczenia społecznego, - fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych - podstawy obsługi programów kadrowych oraz Płatnik, - organizacja biura i prowadzenie dokumentacji, - wykorzystywanie pakietu Office w pracach biurowych, - autoprezentacja, - zasady i przepisy BHP w biurze firmy. 9. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kurs prawa jazdy kat. B (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 12 osób powinno odbyć się w ciągu min. 60 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - szkolenie teoretyczne, - szkolenie praktyczne. 10. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kurs kładzenia glazury i terakoty (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 1 osoby powinno odbyć się w ciągu min. 110 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - posługiwanie się dokumentacją techniczną,

6 - technologie układania w zaleŝności od podkładu i materiału okładzinowego, - metody przygotowywania podłoŝa, - techniki wykonywania robót, wykończeniowych i dekoracyjnych, - zasady organizacji stanowiska pracy, w tym obsługa maszyn i urządzeń do robót glazurniczych, - przepisy bhp i ppoŝ., - szkolenie praktyczne. 11. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kursy językowe, w podziale na trzy moduły językowe: A. kurs podstawowy języka niemieckiego (wykłady + egzamin końcowy) dla 4 osób powinno odbyć się w ciągu min. 48 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - nauka języka na poziomie podstawowym, B. kurs podstawowy języka angielskiego (wykłady + egzamin końcowy) dla 3 osób powinno odbyć się w ciągu min. 48 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda), bez posiłku i składać się z następujących bloków tematycznych: - nauka języka na poziomie zaawansowanym, C. kurs średniozaawansowany języka angielskiego (wykłady + egzamin końcowy) dla 1 osoby powinno odbyć się w ciągu min. 60 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda), bez posiłku i składać się z następujących bloków tematycznych: - nauka języka na poziomie zaawansowanym. UWAGA! Kursanci mogą być dołączeni do grup max. 8-mio osobowych. Kurs A, B i C do przeprowadzenia przez jednego Wykonawcę. 12. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kurs profesjonalnego sprzedawcy (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 3 osób powinno odbyć się w ciągu min. 100 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - podstawowe pojęcia ekonomiczne, - instrumenty marketingu, - fakturowanie, - psychologia sprzedaŝy, - kultura obsługi klienta, - podstawy obsługi komputera, - program Subiekt, - obsługa kas fiskalnych, - bhp i p.poŝ. 13. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia,,kurs małej przedsiębiorczości (badania lekarskie + wykłady + praktyka + egzamin końcowy) dla 4 osób powinno odbyć się w ciągu min. 100 godzin lekcyjnych (45 minut kaŝda) i składać się z następujących bloków tematycznych: - pomysł na własną firmę, - podstawy prawne działalności gospodarczej firmy prowadzonej przez osobę fizyczną, - krok po kroku - jak załoŝyć własną firmę, - finansowanie bieŝącej działalności i rozwoju małej firmy, - formy opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - - róŝne sposoby rozliczania się z Fiskusem - księgowość i inne obowiązki przedsiębiorcy (zaliczki i składki VAT, kasy fiskalne), - podstawy marketingu i reklamy małej firmy, - obowiązki wobec ZUS,

7 - działalność regulowana koncesjami i zezwoleniami, obowiązki sanitarne oraz wynikające z przepisów BHP i ppoŝ., - techniki informatyczne w biznesie, - opracowanie własnego biznes planu dla wybranej działalności z wykorzystaniem druku wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (druk obowiązujący w powiecie głogowskim). Dodatkowe informacje/uwagi: termin przeprowadzenia zajęć wrzesień - listopad 2010r., dokładny harmonogram musi być uzgodniony z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę wyposaŝoną w multimedia, materiały edukacyjne, catering w formie baru kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, ciasteczka) oraz zajęcia praktyczne w uzgodnionych z Zamawiającym miejscach, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób (uczestników szkolenia) do +/- 20%, Zamawiający wymaga, aby zajęcia były przeprowadzone na terenie miasta Głogowa, Zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia tj.: konspektu zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin; dzienniki zajęć edukacyjnych zawierających listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, listy obecności; rejestru wydanych zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, przekazania Zamawiającemu listy obecności beneficjentów nie później niŝ do 3-go dnia po zakończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany jest do: niezwłocznego informowania Zamawiającego o kaŝdej zmianie organizacyjnej dotyczącej harmonogramu zajęć, w tym telefonicznego informowania o nieobecności w kursie uczestnika jeszcze w tym samym dniu, w którym miała miejsce nieobecność, pisemnego poinformowania zamawiającego o nieukończeniu szkolenia przez osoby szkolone wraz z podaniem przyczyny, w terminie do 3-go dnia po upływie planowanego terminu kursu, dostarczenia osobom szkolonym ankiet ewaluacyjnych (ex-ante i ex - post) otrzymanych od Zamawiającego i po wypełnieniu ankiet przez osoby szkolone przekazanie ich Zamawiającemu w terminie 3 dni po rozpoczęciu i po planowym zakończeniu kursu, oznakowania materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych i sal wykładowych poprzez umieszczenie logotypów unijnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL (4 luty 2009) dostępnych na stronie internetowej i logo Projektu dostarczonego przez Zamawiającego, sporządzenia sprawozdania z przebiegu zajęć grupowych zgodnie z otrzymanym wzorem od Zamawiającego, w przypadku podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać rejestracji w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronnie internetowej w ciągu 14 dni od podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy, Przeprowadzenie badań lekarskich, stwierdzających zdolność do odbycia kursu oraz wydanie ksiąŝeczek zdrowia o ile przepisy odrębne tego wymagają.

8 Ubezpieczenie uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie kursu oraz w drodze na kurs i z kursu, zgodnie ze Wskazaniem na skierowaniu. Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego z zakresu programu zagadnień. Zapewnienie uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych, Kody CPV: usługi szkolenia zawodowego usługi szkół jazdy kursy komputerowe oferowanie kursów językowych 1. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do siwz, - projekt umowy załącznik nr 3 do siwz, 2. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie r Zakończenie r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) to jest: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadają wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia, - dysponują, odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje szczegółowego sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.. PowyŜsze warunki ogólne dotyczą kaŝdej części zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 1 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie innych

9 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia nie spełnia, na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki Wykonawca spełnił. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 4 do SIWZ (oryginał), B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp- zał. nr 6 do SIWZ 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części B pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymienione powyŝej powinny być wystawione w terminach określonych w 4 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r NR 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictwa, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega

10 odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania określa art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, a następnie w przypadku faksu potwierdzają pisemnie. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 2. Zebranie Wykonawców. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Beata Bagińska tel. (076) w godz , w zakresie procedury udzielenia zamówienia - p. Robert TatyrŜa tel Wyjaśnianie treści siwz. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na własnej stronie internetowej. JeŜeli zmiana treści siwz będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. JeŜeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaŝe się dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający

11 przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz poinformuje o tym na własnej stronie internetowej oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium w postępowaniu. 9. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. MoŜliwość przedłuŝenia terminu związania ofertą zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawców określa art. 85 ust. 2-4 ustawy pzp. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wymagania podstawowe. 1) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę na jeden rodzaj szkolenia i zaproponować tylko jedną cenę. Zamawiający nie ogranicza liczby szkoleń na które moŝe złoŝyć ofertę Wykonawca. NiezaleŜnie od ilości wybranych szkoleń na które Wykonawca złoŝy ofertę obowiązujący jest formularz oferty załącznik nr 2 2) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŝ jeŝeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŝ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŝnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 3) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty naleŝy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upowaŝnione. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 3) Całość oferty powinna być złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 4) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeŝeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŝnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy, lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Formularz oferty oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

12 sporządzane na podstawie wzorów, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny być złoŝone w formie oryginału. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r NR 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 7) Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Zawartość oferty. 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŝnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŝonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, c) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ,- UWAGA: NiezaleŜnie od ilości części na które wykonawca składa ofertę, załącza: - tylko jedno oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ze wskazaniem części zamówienia których ono dotyczy (np. część A- tytuł, część B- tytuł itd.), - tylko jedno oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania ze wskazaniem części których ono dotyczy, (np. część A- tytuł, część B- tytuł itd.), - tylko jeden wypis z właściwego rejestru lub jedno oświadczenie (załącznik nr 6) ze wskazaniem części zamówienia których ono dotyczy. (np. część A- tytuł, część B- tytuł itd.), 2) Nie później niŝ w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca moŝe zastrzec, Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane. ZastrzeŜone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta. 5) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Sikorskiego 4; sekretariat pok. 9, do

13 dnia 21 lipca 2010r. do godziny 10:00. 1) Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŝy opisać następująco: Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: Organizacja kursów dla beneficjentów projektu Aktywni i Efektywni wraz z podaniem, którego/ rych kursów oferta dotyczy Nie otwierać przed dniem: 21 lipca 2010r. godzina 10:30 2) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. naleŝy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 3) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Sikorskiego 4, w pokoju nr 29, w dniu 21 lipca 2010 r. o godzinie 10:30. 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, c) informacje dotyczące ceny całej oferty. PowyŜsze informacje zostaną odnotowane w protokole z otwarcia ofert. 3) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyŝej. 1) Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje cenę wyliczoną za jednego uczestnika kursu, gdy kurs składa się z dwóch lub trzech modułów (części), podana zostaje cena za jednego uczestnika kursu w rozbiciu na kaŝdy moduł. Następnie Wykonawca Wylicza cenę ogólną dla danej części zamówienia poprzez przemnoŝenie ceny brutto za jednego uczestnika przez liczbę uczestników kursu. W przypadku kursów składających się z dwóch lub trzech części Wykonawca dodaje tak wyliczone wartości i podaje je w rubryce 2 formularza oferty dla kaŝdej z części zamówienia. 2. Cenę naleŝy podać w złotych polskich z podaniem stawki podatku VAT i wyodrębnieniem wartości podatku VAT w zł. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). Maksymalna ilość punktów jakie moŝe otrzymać oferta za dane kryterium 1 Cena (C) 100 % 100 punktów

14 W przypadku kryterium "Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: C min Pi (C) = Ci Max (C) gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; Cmin najniŝsza cena spośród wszystkich waŝnych i nieodrzuconych ofert; Ci cena oferty badanej "i"; Max (C) maksymalna ilość punktów jakie moŝe otrzymać oferta za kryterium "Cena". 3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej liczone odrębnie dla kaŝdego z kursów. 4. Zamawiający poprawi w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy pzp: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania: 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. Informacja określona w pkt. 2a zostanie zamieszona na stronie Internetowej Zamawiajacego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu została złoŝona tylko jedna oferta, lub wystąpią inne przesłanki określone w art. 94 ustawy pzp. 2. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców Zamawiającemu.

15 3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem. Termin ten moŝe ulec zmianie w przypadku złoŝenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. 4. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do specyfikacji załącznik nr 5 do SIWZ. PowyŜszy wzór umowy jest obowiązujący dla wszystkich części zamówienia. W przypadku wyboru Wykonawcy do realizacji kilku części zamówienia w ramach przedmiotu zamówienia, zostanie zawarta z tym wykonawcą jedna umowa. 1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 stawy pzp: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną umowy (art. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, - zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje (z uwzględnieniem art. 140) wydłuŝenie terminu wykonania umowy ze względu na: - opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, - działania siły wyŝszej (np. klęski Ŝywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi, - wystąpienie zamówień uzupełniających, - wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŝytej staranności. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie w przypadku czynności dotyczących: 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 ustawy Pzp bezpośrednio do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pozostałe szczegółowe kwestie związane z uprawnieniami Wykonawcy dotyczącymi środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej art. od 179 do 198g. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz ze zm.).

16 ROZDZIAŁ II Informacje uzupełniające 1. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedna lub więcej części zamówienia. 2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŝeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy pzp, jeŝeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, do wysokości nie więcej niŝ do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu. 5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŝeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeŝeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7. Aukcja elektroniczna; Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli zamawiający przewiduje ich zwrot; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ III wykaz załączników do SIWZ 1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- kursy komputerowe, 2. Załącznik nr 2 - formularz oferty, 3. Załącznik nr 3 - projekt umowy, 4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 6. Załacznik nr 6 - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- niewpisanych do KRS),

17 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia kursy komputerowe Tematyka Szkolenia Kurs Komputerowy Podstawowy 32 godziny Obsługa komputera, wprowadzenie do systemu Windows, drukowanie, budowa komputera klasy PC, urządzenia peryferyjne : - układ klawiszy na klawiaturze, - litery małe i wielki, - znaki diakrytyczne (polskie litery), - funkcje poszczególnych klawiszy, - ćwiczenia w pisaniu ( program Mistrz klawiatury ). Poruszanie się w systemie Windows, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb: - pasek start, - mój komputer, - pulpit, - panel sterowania, - drukarki, - kosz (przenoszenie do kosza, opróŝnianie kosza), - moje dokumenty, - przełączanie i zamykanie okien, - rodzaje dokumentów, rozszerzenia plików, - dostosowanie wyglądu pulpitu. Zapisywanie i usuwanie dokumentów: - pliki i foldery, - drzewo folderów, - zapisywanie dokumentów w określonym miejscu, - wyszukiwanie plików i folderów, - kopiowanie danych do schowka i wklejanie. Drukowanie ustawianie parametrów wydruku: - jakość wydruku, - ustawianie papieru, - rozmiar papieru, - drukowanie dwustronne, - kilka stron na arkuszu, - drukowanie plakatu, - wymiana pojemników z tuszem. Edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, prezentacje: Edytor tekstu - dostosowywanie pasków narzędzi do swoich aktualnych potrzeb, - tworzenie nowego dokumentu, - wpisywanie tekstu, - formatowanie tekstu, akapity, - edytowanie tekstu, przenoszenie go i kopiowanie, - ustawianie parametrów strony, - stosowanie tabulatorów do rozmieszczania tekstu w kolumnach, - wstawianie nagłówka i stopki, - wstawianie wypunktowania, wybór punktorów,

18 - wstawianie i formatowanie pola tekstowego, - wstawianie numerów stron. Arkusz kalkulacyjny: - arkusz kalkulacyjny okno programu, omówienie menum - etapy tworzenia arkusza kalkulacyjnego, - tworzenie nowego skoroszytu, - wpisywanie danych do komórki, - edycja komórek, scalanie komórek, - automatyczne wypełnianie zakresu komórek, - wprowadzanie prostych obliczeń, - formatowanie tekstu i liczb. Internet: strony WWW, poczta elektroniczna, komunikatory: - zasady funkcjonowania sieci Internet, - usługi internetowe - omówienie: o poczta elektroniczna, o witryny internetowe, o gry i aplikacje wykorzystujące łącza internetowe. Przeglądarka internetowa: - wpisywanie adresów stron WWW, - szukanie stron internetowych w popularnych wyszukiwarkach, - korzystanie z odsyłaczy, - zapisywanie stron WWW, - wypełnianie formularzy na stronach internetowych. Poczta elektroniczna: - zakładanie konta poczty elektronicznej, - zarządzanie folderami poczty elektronicznej, - konfiguracja programu pocztowego (Outlook Express), - odbieranie poczty elektronicznej, - - wysyłanie wiadomości z załącznikiem, - ksiąŝka adresowa. Komunikatory internetowe na przykładzie Gadu-Gadu oraz Skype: - załoŝenie własnego konta w serwisie gadu-gadu, - wyszukiwanie kontaktów, dodawanie do listy kontaktów, - wpisywanie i wysyłanie wiadomości. Urządzenia peryferyjne: - kopiowanie płyt CD/DVD, - wypalanie płyt CD audio, - nagrywanie na płytach CD/DVD danych z wybranej lokalizacji, - opis funkcjonowania skanera, - rodzaje skanowania, - ustawienie parametrów skanowania, - skanowanie zdjęć i zapisywanie do pliku graficznego, - rodzaje przenośnych pamięci USB, - podłączenie do komputera, - odczytywanie i zapisywanie danych na przenośnym dysku.

19 Załącznik nr 2 Tematyka Szkolenia Kurs komputerowy dla zaawansowanych 45 godzin Edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, prezentacje: Edytor tekstu - dostosowywanie pasków narzędzi do swoich aktualnych potrzeb, - tworzenie nowego dokumentu, - wpisywanie tekstu, - formatowanie tekstu, akapity, - edytowanie tekstu, przenoszenie go i kopiowanie, - ustawianie parametrów strony, - wstawianie wykresów, - tworzenie i modyfikowanie tabel, porządkowanie danych, - wstawianie wierszy i kolumn do istniejących tabel, - stosowanie tabulatorów do rozmieszczania tekstu w kolumnach, - wstawianie nagłówka i stopki, - wstawianie wypunktowania, wybór punktorów - wstawianie i edytowanie grafiki w dokumencie, - wstawianie i formatowanie pola tekstowego, - wstawianie numerów stron, - zapisywanie dokumentów, wybór formatu (typu) dokumentu. Arkusz kalkulacyjny - arkusz kalkulacyjny okno programu, omówienie menu, - etapy tworzenia arkusza kalkulacyjnego, - tworzenie nowego skoroszytu, - wpisywanie danych do komórki, - edycja komórek, scalanie komórek, - automatyczne wypełnianie zakresu komórek, - wprowadzanie prostych obliczeń, - tworzenie prostej formuły, - sumowanie wierszy i kolumn, - kopiowanie formuły do sąsiednich komórek, - obliczanie średniej wartości liczb za pomocą funkcji Średnia, - zwiększanie rozmiaru kolumn i wierszy, - wstawianie kolumn i wierszy, - formatowanie tekstu i liczb, - tworzenie wykresów, kreator wykresów, - modyfikowanie wykresu, - modyfikowanie tytułu, osi oraz legendy wykresu, Prezentacja -Wprowadzenie i podstawowe pojęcia, - Tworzenie nowej prezentacji, Obsługa menu, Zapisywanie prezentacji, Widok prezentacji, Nowy slajd, Wstawianie i edycja tekstu,

20 Dodawanie grafiki i dźwięku do slajdów, Tworzenie przejść między slajdami, Drukowanie slajdów. Internet: strony WWW, poczta elektroniczna, komunikatory Zasady funkcjonowania sieci Internet. Usługi internetowe - omówienie: - poczta elektroniczna, - witryny internetowe, - radio, TV internetowe, - komunikatory, - usługi bankowe poprzez sieć Internet - gry i aplikacje wykorzystujące łącza internetowe. Poczta elektroniczna - zakładanie konta poczty elektronicznej, - zarządzanie folderami poczty elektronicznej, - konfiguracja programu pocztowego (Outlook Express), - odbieranie poczty elektronicznej, - wysyłanie wiadomości z załącznikiem, - ksiąŝka adresowa, - dodawanie automatycznego podpisu do wysyłanych wiadomości. Komunikatory internetowe na przykładzie Gadu-Gadu oraz Skype - pobranie i instalacja programu gadu-gadu, - załoŝenie własnego konta w serwisie gadu-gadu, - wyszukiwanie kontaktów, dodawanie do listy kontaktów, - wpisywanie i wysyłanie wiadomości, - pobranie, instalacja programu Skype, załoŝenie konta, - wyszukanie kontaktów, wykonanie połączenia. Oprogramowanie: Nagrywanie płyt CD/DVD, odtwarzacze multimediów, wirtualna drukarka - PDF kreator, program antywirusowy, programy kompresujące dane, przeglądarki grafiki Nagrywania płyt CD/DVD na przykładzie AHEAD NERO - omówienie sposobu przechowywania i nagrywania danych na nośnikach optycznych, - kopiowanie płyt CD/DVD, - wypalanie płyt CD audio, - nagrywanie na płytach CD/DVD danych z wybranej lokalizacji, - weryfikacja nagranych danych, - dobór prędkości nagrywania danych. Odtwarzacze multimediów - omówienie popularnych typów plików multimedialnych (mp3, avi, divx, mp4, 3gp, wav), - otwieranie plików multimedialnych z wybranej lokalizacji, - korzystanie z przycisków nawigacyjnych programu. Zapisywanie plików w formacie PDF - opis formatu PDF (Acrobat Reader), - rodzaje kompresji do formatu PDF, - zapisywanie dokumentów.doc,.xls do pliku PDF, - opis instalacji oprogramowania Acrobat Reader, - otwieranie dokumentów PDF w przeglądarce Acrobat Reader.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.glogow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.glogow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.glogow.pl Głogów: Organizacja kursów podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe uczestników

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie zacznij od nowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie zacznij od nowa Janowiec Wielkopolski, dnia 11 kwietnia 2012 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8 88 430 Janowiec Wielkopolski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: BPM.ZZP.341-1033/09 Nowy Sącz: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie kursów: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, spawacz TIG/MIG, operator obrabiarek CNC w ramach projektu Powrócę do pracy!

Prowadzenie kursów: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, spawacz TIG/MIG, operator obrabiarek CNC w ramach projektu Powrócę do pracy! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Prowadzenie kursów: sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Strona 1 Wrocław: Szkolenie z zakresu Zaawansowana obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 338292-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.pl/ Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

N.Z EFS/ AE/ II/ /2011 Głogów, dnia r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

N.Z EFS/ AE/ II/ /2011 Głogów, dnia r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT N.Z EFS/ AE/ II/ /2011 Głogów, dnia 28.07.2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie jako autor projektu systemowego Aktywni i efektywni współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Warszawa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo