KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2015/2016"

Transkrypt

1 KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2015/2016 Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Kraków, ul. Stachowicza 18 tel Stan prawny na

2

3 SPIS TREŚCI 1. ORZECZNICTWO ORZECZNICTWO DLA CELÓW POZARENTOWYCH Instytucje orzekające wprowadzenie Orzekanie o stopniu niepełnosprawności Orzekanie o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień Orzekanie o niepełnosprawności Legitymacje osoby niepełnosprawnej ORZECZNICTWO DLA CELÓW RENTOWYCH ODPOWIADAJĄCE SOBIE ORZECZENIA STOPNIA NIEPEŁNO SPRAWNOŚCI WYDANE PRZEZ RÓŻNE ZESPOŁY ORZEKAJĄCE CHARAKTERYSTYKA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO I INTEGRACYJNEGO SZKOLNICTWO SPECJALNE Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim SZKOLNICTWO INTEGRACYJNE WYBÓR OFERTY KSZTAŁCENIA WIZYTA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU TRANSPORT UCZNIÓW REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Czas pracy Przerwy w pracy Prawo do dodatkowego urlopu Turnus rehabilitacyjny Dodatkowe uprawnienia Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku

4 Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej (na otwartym rynku pracy) Racjonalne usprawnienia ZADANIA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Szkolenia osób niepełnosprawnych Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dane kontaktowe stanowisk w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością BIURA POŚREDNICTWA PRACY Publiczne Niepubliczne dla osób niepełnosprawnych ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełno sprawnych Dofinansowanie likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie usług tłumacza migowego

5 Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Pomoc w likwidacji bariery transportowej w ramach Obszaru A pilotażowego programu Aktywny samorząd dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach Obszaru B pilotażowego programu Aktywny samorząd dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach Obszaru C pilotażowego programu Aktywny samorząd dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach Obszaru D pilotażowego programu Aktywny samorząd dla osób niepełno sprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie Pomoc pieniężna na usamodzielnienie ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA SOCJALNE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE Dodatek mieszkaniowy Dodatek energetyczny

6 5.6. DODATKI I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH ULGI I UPRAWNIENIA ULGI W PODATKU DOCHODOWYM USŁUGI POCZTOWE ULGI W TELEKOMUNIKACJI ABONAMENT RTV ZWOLNIENIE OD PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ULGOWA OPŁATA PASZPORTOWA DOWÓD OSOBISTY KARTA PARKINGOWA MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ABONAMENT POSTOJOWY PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE ULGI W PKP I PKS INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA RZECZ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYDATNE ADRESY INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I POMOCNICZEGO PEŁNOMOCNICY REKTORÓW DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKOWSKICH UCZELNI DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA KRAKOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYDATNE STRONY WYKAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET MIEJSKICH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ..192

7 1.1.2 orzekanie o stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16 roku życia, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, 1. ORZECZNICTWO albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawiera: Dane osobowe osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, w przypadku osoby 1.1. niepełoletniej; ORZECZNICTWO DLA CELÓW POZARENTOWYCH Adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu potwierdzającego Instytucje orzekające tożsamość oraz wprowadzenie numer PESEL; Określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia; Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powołane Dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby są Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako organy zainteresowanej; I instancji oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działające Oświadczenia jako II osoby instancja zainteresowanej odwoławcza. lub przedstawiciela Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu ustawowego/opiekuna niepełnosprawności prawnego jest orzecznictwem w przypadku osoby dla celów niepełnoletniej, pozarentowych, w o celu prawdziwości korzystania danych z ulg i uprawnień zawartych przysługujących we wniosku. na podstawie odrębnych Do przepisów. wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dołącza się zaświadczenie Właściwość miejscową lekarskie Powiatowego o stanie zdrowia i Wojewódzkiego wydane dla potrzeb Zespołu zespołu do Spraw do Orzekania spraw orzekania o Niepełnosprawności o niepełnosprawności ustala się zawierające: według miejsca opis rozpoznanych stałego pobytu chorób osoby zainteresowanej zasadniczych i współistniejących. lub dziecka w rozumieniu Musi być przepisów ono wydane o ewidencji (nie ludności wcześniej i dowodach niż osobistych. na 30 dni przed W przypadku dniem złożenia osób bezdomnych, wniosku) przez przebywających lekarza, pod poza opieką miejscem którego stałego osoba pobytu zainteresowana ponad dwa pozostaje. miesiące ze W analogiczny względów rodzinnych sposób lub dołączyć zdrowotnych, można przebywających także inne posiadane w zakładach dokumenty karnych medyczne i poprawczych, oraz wszelką w domach posiadaną pomocy społecznej dokumentację i ośrodkach medyczną wsparcia mogącą w mieć rozumieniu wpływ przepisów na ustalenie o pomocy stopnia społecznej, niepełnosprawności. właściwość miejscową ustala się według ich miejsca pobytu. Wydanie W przypadku orzeczenia osób o stopniu zameldowanych niepełnosprawności na terenie następuje Gminy Miejskiej na posiedzeniu Kraków lub składu przebywających orzekającego, na po jej przeprowadzonym terenie z powodów uprzednio wskazanych badaniu powyżej, lekarskim. właściwym Osoba miejscowo zainteresowana jest Powiatowy zawiadamiana Zespół do jest Spraw o terminie Orzekania badania o Niepełnosprawności lekarskiego i w posiedzenia Krakowie składu funkcjonujący orzekającego w strukturze listownie, Urzędu na co najmniej Miasta 14 Krakowa dni przed z siedzibą jego przy datą ulicy i nie Stachowicza później niż 18 w ciągu w Krakowie 1 miesiąca tel. od daty złożenia 52 12, wniosku , Natomiast fax w 52 przypadku 14. spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch Zespół miesięcy przyjmuje od daty osoby złożenia zainteresowane wniosku. od poniedziałku do piątku Skład w godzinach orzekający 7.30 wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczające Druki niezbędne osobę zainteresowaną do ubiegania do jednego się o wydanie z trzech orzeczenia stopni o niepełno- niepełnosprawności: lub stopniu znacznego, niepełnosprawności umiarkowanego albo udostępniane lekkiego. są osobom zainteresowanym w siedzibie Zespołu lub pobrać je można ze strony Miejskiej Prezentacji Internetowej Magiczny Kraków lub strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa 7 7

8 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16 roku życia, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej. 1. orzecznictwo Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawiera: dane osobowe osoby zainteresowanej lub dziecka oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, 1.1 określenie orzecznictwo celu dla którego dla niezbędne celów jest uzyskanie pozarentowych orzeczenia, dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej lub dziecka, instytucje orzekające wprowadzenie oświadczenia osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego Do dziecka, orzekania opiekuna o niepełnosprawności prawnego o prawdziwości i stopniu danych niepełnosprawności zawartych we powołane wniosku. są Do Powiatowe wniosku Zespoły o wydanie do orzeczenia Spraw Orzekania o stopniu o Niepełnosprawności niepełnosprawności dołącza się jako dokumentację organy I instancji medyczną, oraz Wojewódzkie w tym: zaświadczenie Zespoły do Spraw lekarskie Orzekania o stanie zdrowia o Niepełnosprawności zawierające opis działające stanu zdrowia, jako II instancja rozpoznanie odwoławcza. chorób zasadniczych Orzekanie i współistniejących, o niepełnosprawności wydane i stopniu (nie wcześniej niepełnosprawności niż na 30 dni jest przed orzecznictwem dniem złożenia dla wniosku) celów pozarentowych, przez lekarza, pod w celu opieką korzystania którego osoba z ulg i zainteresowana uprawnień. lub dziecko pozostaje, W przypadku a także osób inne zameldowanych posiadane dokumenty na podstawie medyczne odrębnych mogące przepisów mieć wpływ na na ustalenie terenie Gminy stopnia Miejskiej niepełnosprawności. Kraków lub na jej terenie przebywających, właściwym Wydanie miejscowo, orzeczenia w celu o stopniu uzyskania niepełnosprawności orzeczenia jest Powiatowy następuje Zespół na posiedzeniu do Spraw Orzekania składu orzekającego o Niepełnosprawności po przeprowadzonym w Krakowie, uprzednio funkcjonujący badaniu lekarskim. w strukturze Osoba Urzędu zainteresowana Miasta Krakowa, zawiadamiana z siedzibą przy jest ulicy o terminie Stachowicza badania 18 lekarskiego w Krakowie i posiedzenia tel , składu orzekającego , listownie, fax. 12 na co najmniej 14 dni przed Zespół jego przyjmuje datą, nie osoby później zainteresowane niż w ciągu 1 miesiąca w poniedziałek, od daty w złożenia godzinach wniosku, 9.30 a w przypadku oraz od spraw wtorku szczególnie do piątku skomplikowanych w godzinach 8.00 w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Druki niezbędne do ubiegania się o wydanie omawianego orzeczenia Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostępne są w siedzibie Zespołu lub pobrać je można ze strony Miejskiej zaliczające osobę zainteresowaną lub dziecko do jednego z trzech stopni Prezentacji Internetowej Magiczny Kraków lub strony niepełnosprawności znacznego, umiarkowanego lub lekkiego. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do 8 6

9 pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo orzekanie o stopniu niepełnosprawności częściowej pomocy innych w celu pełnienia ról społecznych. Powiatowy Do lekkiego Zespół stopnia do Spraw niepełnosprawności Orzekania o Niepełnosprawności zalicza się osobę w Krakowie o naruszonej wydaje sprawności orzeczenia organizmu, o stopniu powodującej niepełnosprawności w sposób dla istotny osób obniżenie po ukończeniu zdolności 16 do roku wykonywania życia, na wniosek pracy, w osoby porównaniu zainteresowanej do zdolności, lub jej jaką przedstawiciela wykazuje osoba ustawowego, o podobnych albo kwalifikacjach za ich zgodą zawodowych na wniosek ośrodka z pełną pomocy sprawnością społecznej. psychiczną Wniosek i fizyczną, o wydanie lub mającą orzeczenia ograniczenia o stopniu w pełnieniu niepełnosprawności ról dające się zawiera: kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub Dane środki osobowe techniczne. osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego Stopień niepełnosprawności albo opiekuna prawnego, orzekany w jest przypadku na stałe osoby jeżeli według wiedzy medycznej niepełoletniej; stan zdrowia nie rokuje poprawy, albo na okres jeżeli według wiedzy Adres medycznej zamieszkania może lub nastąpić pobytu, serię poprawa i numer stanu dokumentu zdrowia. Każde orzeczenie o potwierdzającego stopniu niepełnosprawności tożsamość zawiera oraz numer cyfrowo-literowe PESEL; określenie symbolu przyczyny Określenie niepełnosprawności, celu dla którego niezbędne a także wskazania jest uzyskanie dotyczące orzeczenia; w szczególności: odpowiedniego Dane dotyczące zatrudnienia, sytuacji społecznej szkolenia, i zawodowej zatrudnienia osoby w zakładzie aktywności zawodowej, zainteresowanej; uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne Oświadczenia i środki osoby zainteresowanej pomocnicze, korzystania lub przedstawiciela z systemu środowiskowego wsparcia ustawowego/opiekuna w samodzielnej prawnego egzystencji, w przypadku konieczności osoby stałej niepełnoletniej, lub długotrwałej opieki o prawdziwości lub pomocy danych innej osoby zawartych w związku we wniosku. ze znacznie ograniczoną możliwością Do samodzielnej wniosku o wydanie egzystencji, orzeczenia konieczności o stopniu stałego niepełnosprawności współudziału dołącza opiekuna się prawnego zaświadczenie dziecka w lekarskie procesie o jego stanie leczenia, zdrowia rehabilitacji wydane dla i edukacji, potrzeb zespołu korzystania do z karty spraw parkingowej. orzekania o niepełnosprawności zawierające: opis rozpoznanych chorób Od zasadniczych orzeczenia i współistniejących. Powiatowego Zespołu Musi być ono do wydane Spraw (nie Orzekania wcześniej o Niepełnosprawności niż na 30 dni w przed Krakowie dniem zaliczającego złożenia wniosku) do jednego przez lekarza, z trzech pod stopni opieką niepełnosprawności którego osoba zainteresowana przysługuje odwołanie pozostaje. do W analogiczny Wojewódzkiego sposób Zespołu dołączyć spraw można Orzekania także inne o Niepełnosprawności posiadane dokumenty w Krakowie, medyczne za oraz pośrednictwem wszelką posiadaną Zespołu, który dokumentację orzeczenie medyczną wydał w terminie mogącą 14 mieć dni wpływ od daty na jego ustalenie odbioru. stopnia Z kolei niepełnosprawności. orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie może być zaskarżone w terminie 30 dni od Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje na posiedzeniu daty jego doręczenia do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. składu orzekającego, po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim. Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od kosztów i opłat Osoba zainteresowana zawiadamiana jest o terminie badania lekarskiego sądowych. i posiedzenia składu orzekającego listownie, na co najmniej 14 dni przed jego datą i nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. Natomiast Orzekanie w przypadku o stopniu spraw szczególnie niepełnosprawności skomplikowanych o wskazaniach w terminie do do dwóch ulg i uprawnień miesięcy od daty złożenia wniosku. Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczające Powiatowy osobę Zespół zainteresowaną do Spraw Orzekania do jednego o Niepełnosprawności z trzech stopni w Krakowie niepełnosprawności: wydaje orzeczenia znacznego, o stopniu niepełnosprawności umiarkowanego albo o lekkiego. wskazaniach do ulg i uprawnień na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub niezdolności do pracy. 9 7

10 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera: dane osobowe osoby zainteresowanej, adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, 1. orzecznictwo określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia, dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej, oświadczenia osoby zainteresowanej o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o 1.1 wskazaniach orzecznictwo do ulg i uprawnień dla celów dołącza pozarentowych się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie instytucje wskazań orzekające do ulg i uprawnień. wprowadzenie W postępowaniu w sprawach, o których mowa powyżej, stopień niepełnosprawności Do orzekania o niepełnosprawności określa się na i stopniu podstawie niepełnosprawności przedłożonych orzeczeń, powołane a są wskazania Powiatowe zawarte Zespoły w do orzeczeniu Spraw Orzekania ustala o się Niepełnosprawności stosownie do naruszonej sprawności jako organy I organizmu instancji oraz i Wojewódzkie ograniczeń Zespoły funkcjonalnych do Spraw uzasadniających Orzekania korzystanie o Niepełnosprawności z ulg i uprawnień działające na podstawie jako II instancja odrębnych odwoławcza. przepisów. Orzekanie o niepełnosprawności Od wydanego przez i stopniu Powiatowy niepełnosprawności Zespół do jest Spraw orzecznictwem Orzekania dla o celów Niepełnosprawności pozarentowych, w w Krakowie celu korzystania orzeczenia z ulg o stopniu i uprawnień. niepełnosprawności o W wskazaniach przypadku osób do ulg zameldowanych i uprawnień nie na przysługuje, podstawie zgodnie odrębnych z obowiązującymi przepisów przepisami na terenie odwołanie. Gminy Miejskiej Kraków lub na jej terenie przebywających, właściwym miejscowo, w celu uzyskania orzeczenia jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonujący Orzekanie o niepełnosprawności w strukturze Urzędu Miasta Krakowa, z siedzibą przy ulicy Stachowicza 18 w Powiatowy Krakowie tel. Zespół , do Spraw , Orzekania fax. 12 o Niepełnosprawności w Zespół Krakowie przyjmuje wydaje osoby orzeczenia zainteresowane o niepełnosprawności w poniedziałek, w dla godzinach osób przed 9.30 ukończeniem oraz od 16 wtorku roku życia, do piątku na w wniosek godzinach przedstawiciela ustawowego dziecka lub jego opiekuna prawnego, albo za ich zgodą na wniosek ośrodka Druki niezbędne do ubiegania się o wydanie omawianego orzeczenia pomocy społecznej. dostępne są w siedzibie Zespołu lub pobrać je można ze strony Miejskiej Prezentacji Wniosek o Internetowej wydanie orzeczenia Magiczny o niepełnosprawności Kraków dziecka lub zawiera: strony Biuletynu dane osobowe Informacji osoby Publicznej dziecka oraz Urzędu jego Miasta przedstawiciela Krakowa ustawowego lub opiekuna prawnego, adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia, dane dotyczące sytuacji społecznej i szkolnej dziecka, 10 6

11 oświadczenia przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna prawnego orzekanie o stopniu niepełnosprawności o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Powiatowy Do wniosku Zespół do o wydanie Spraw Orzekania orzeczenia o Niepełnosprawności o niepełnosprawności w Krakowie dołącza wydaje się dokumentację orzeczenia o stopniu medyczną, niepełnosprawności w tym: zaświadczenie dla osób po lekarskie ukończeniu o stanie 16 zdrowia roku życia, zawierające na wniosek opis osoby stanu zainteresowanej zdrowia, rozpoznanie lub jej chorób przedstawiciela zasadniczych ustawowego, i współistniejących, albo za wydane ich zgodą (nie na wcześniej wniosek niż ośrodka na 30 pomocy dni przed społecznej. dniem złożenia Wniosek wniosku) o przez wydanie lekarza orzeczenia pod opieką o stopniu którego niepełnosprawności osoba zainteresowana zawiera: lub dziecko pozostaje, Dane osobowe a także osoby inne posiadane zainteresowanej dokumenty lub jej medyczne przedstawiciela mogące mieć wpływ na ustawowego ustalenie niepełnosprawności, albo opiekuna prawnego, a także w przypadku formularz osoby informacji o uczniu wypełniany niepełoletniej; przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje na posiedzeniu Adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu składu orzekającego po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim. potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL; Przedstawiciel ustawowy dziecka lub opiekun prawny zawiadamiany jest o Określenie terminie badania celu dla lekarskiego którego niezbędne i posiedzenia jest uzyskanie składu orzekającego orzeczenia; listownie, na Dane co najmniej dotyczące 14 sytuacji dni przed społecznej jego datą, i zawodowej nie później osoby niż w ciągu 1 miesiąca od daty zainteresowanej; złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w Oświadczenia terminie do 2 osoby miesięcy zainteresowanej od daty złożenia lub wniosku. przedstawiciela ustawowego/opiekuna Ocena niepełnosprawności prawnego dziecka w przypadku dokonywana osoby niepełnoletniej, jest na podstawie przewidywanego o prawdziwości okresu danych trwania zawartych upośledzenia we wniosku. stanu zdrowia przekraczającego Do okres wniosku 12 o wydanie miesięcy, orzeczenia niezdolności o stopniu do niepełnosprawności zaspokajania podstawowych dołącza się potrzeb zaświadczenie życiowych lekarskie takich o jak stanie samoobsługa, zdrowia wydane samodzielne dla potrzeb poruszanie zespołu się, do komunikowanie spraw orzekania się o niepełnosprawności z otoczeniem, powodującej zawierające: konieczność opis rozpoznanych zapewnienia chorób stałej opieki zasadniczych lub pomocy, i współistniejących. w sposób przewyższający Musi być ono zakres wydane opieki (nie nad zdrowym wcześniej dzieckiem niż w na danym 30 dni wieku, przed dniem albo złożenia znacznego wniosku) zaburzenia przez funkcjonowania lekarza, pod opieką organizmu, którego wymagającego osoba zainteresowana systematycznych pozostaje. i częstych W analogiczny zabiegów sposób leczniczych dołączyć i rehabilitacyjnych można także w domu inne posiadane i poza domem. dokumenty medyczne oraz wszelką posiadaną Orzeczenie dokumentację zaliczające medyczną dziecko mogącą do osób mieć niepełnosprawnych wpływ na ustalenie stanowić stopnia może podstawę niepełnosprawności. do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i/lub świadczenia Wydanie pielęgnacyjnego, orzeczenia zaopatrzenia o stopniu niepełnosprawności w przedmioty ortopedyczne, następuje na środki posiedzeniu pomocnicze składu i pomoce orzekającego, techniczne po ułatwiające przeprowadzonym funkcjonowanie, uprzednio a badaniu także korzystania lekarskim. z karty Osoba parkingowej. zainteresowana zawiadamiana jest o terminie badania lekarskiego i posiedzenia Od orzeczenia składu orzekającego Powiatowego listownie, Zespołu na co najmniej do 14 Spraw dni przed Orzekania jego o Niepełnosprawności datą i nie później niż w Krakowie ciągu 1 miesiąca zaliczającego od daty dziecko złożenia do wniosku. osób niepełnosprawnych w przypadku przysługuje spraw odwołanie szczególnie do Wojewódzkiego skomplikowanych Zespołu w terminie do Spraw Natomiast do Orzekania dwóch miesięcy o Niepełnosprawności od daty złożenia wniosku. w Krakowie, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał w terminie 14 dni od daty jego odbioru. Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Z kolei orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania zaliczające osobę zainteresowaną do jednego z trzech stopni o Niepełnosprawności w Krakowie może być zaskarżone w terminie 30 dni od niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego albo lekkiego. daty jego doręczenia do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od kosztów i opłat sądowych. 11 7

12 Legitymacje osoby niepełnosprawnej Orzeczenia wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie stanowią podstawę do przyznania ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Dokumentem potwierdzającym status osoby niepełnosprawnej jest legitymacja 1. orzecznictwo osoby niepełnosprawnej wydawana z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa przez Przewodniczącą lub Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny dziecka składa w Zespole dołączając do niego, w przypadku osób po ukończeniu 16 roku życia dwa aktualne zdjęcia, kserokopie 1.1 orzecznictwo orzeczenia o stopniu dla niepełnosprawności celów pozarentowych lub grupie inwalidzkiej (oryginał orzeczenia i dowód osobisty do wglądu przy składaniu wniosku), a w przypadku osób przed ukończeniem 16 roku życia kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności instytucje orzekające (oryginał orzeczenia wprowadzenie i dowód osobisty przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna prawnego do wglądu przy składaniu wniosku). Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powołane Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego lub są Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności opiekuna prawnego dziecka, w legitymacji wpisywany jest symbol przyczyny jako organy I instancji oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania niepełnosprawności. o Niepełnosprawności działające jako II instancja odwoławcza. Orzekanie Legitymacja wydawana jest w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem dla a postępowanie w sprawie o jej wydanie jest wolne od opłat. celów pozarentowych, w celu korzystania z ulg i uprawnień. W przypadku osób zameldowanych na podstawie odrębnych przepisów na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub na jej terenie przebywających, 1.2. właściwym ORZECZNICTWO miejscowo, w celu DLA uzyskania CELÓW orzeczenia RENTOWYCH jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonujący Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz w strukturze Urzędu Miasta Krakowa, z siedzibą przy ulicy Stachowicza 18 orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ocenia on stopień niezdolności w Krakowie tel , , fax do pracy oraz wydaje orzeczenie, na podstawie którego ZUS podejmuje decyzje Zespół w przyjmuje sprawie świadczeń osoby zainteresowane rentowych. Lekarze w poniedziałek, orzecznicy w działają godzinach w każdym 9.30 oddziale ZUS. oraz od wtorku do piątku w godzinach Druki Prezes niezbędne ZUS, w terminie do ubiegania 14 dni się od o wydanie dnia wydania omawianego orzeczenia, orzeczenia może zgłosić zarzut dostępne wadliwości są w siedzibie orzeczenia Zespołu i przekazać lub pobrać sprawę je można do ze rozpatrzenia strony Miejskiej komisji lekarskiej, Prezentacji o czym Internetowej osoba zainteresowana Magiczny Kraków jest niezwłocznie zawiadamiana. lub strony Biuletynu Osoba ubiegająca Informacji Publicznej się o rentę Urzędu z tytułu Miasta niezdolności Krakowa do pracy składa wniosek o rentę we właściwym terenowo inspektoracie lub oddziale ZUS. Z wnioskiem o wydanie orzeczenia występuje właściwa komórka organizacyjna oddziału ZUS. Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń (np. renty), do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik 12 6

13 wydaje orzeczenie na podstawie bezpośredniego badania osoby ubiegającej orzekanie o stopniu niepełnosprawności się o świadczenie oraz posiadanej dokumentacji. Powiatowy Przed wydaniem Zespół do Spraw orzeczenia Orzekania lekarz o orzecznik Niepełnosprawności może zlecić w uzupełnienie Krakowie wydaje dokumentacji, orzeczenia w szczególności o stopniu niepełnosprawności o opinię lekarza dla konsultanta osób po ukończeniu lub psychologa 16 albo roku o wyniki życia, na badań wniosek dodatkowych osoby zainteresowanej lub obserwacji lub szpitalnej. jej przedstawiciela ustawowego, Lekarz orzecznik albo za wydaje ich zgodą orzeczenie na wniosek o niezdolności ośrodka pomocy do pracy. społecznej. Oznacza to, Wniosek że odpowiednio o wydanie do: orzeczenia stanu zdrowia, o stopniu sprawności niepełnosprawności organizmu, wieku, zawiera: zawodu, wykonywanej pracy, możliwości dalszego wykonywania pracy zarobkowej, a także Dane osobowe możliwości osoby przywrócenia zainteresowanej zdolności lub jej przedstawiciela do pracy przez leczenie, rehabilitację ustawowego lub albo przekwalifikowanie opiekuna prawnego, zawodowe, w przypadku kwalifikuje osoby osobę jako: niepełoletniej; 1) całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji, Adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu 2) potwierdzającego całkowicie niezdolną tożsamość do pracy, oraz numer PESEL; 3) Określenie częściowo celu niezdolną dla którego do pracy. niezbędne jest uzyskanie orzeczenia; Dane ZUS dotyczące nie ma sytuacji wpływu społecznej na ewentualne i zawodowej wykonywanie osoby pracy przez ubezpieczonego, zainteresowanej; co do którego orzeczono o niezdolności do pracy. Może jedynie Oświadczenia zawiesić osoby rentę zainteresowanej w całości lub w części, lub przedstawiciela w zależności od uzyskiwanego dochodu. ustawowego/opiekuna Osoba o orzeczeniach prawnego wymienionych w przypadku osoby w punktach niepełnoletniej, 1 i 2 może podjąć o prawdziwości pracę w warunkach danych zawartych pracy chronionej we wniosku. pod warunkiem wydania opinii Do pozytywnej wniosku o przez wydanie lekarza orzeczenia medycyny o stopniu pracy. niepełnosprawności dołącza się zaświadczenie Orzeczona niezdolność lekarskie do o pracy, stanie ze zdrowia względu wydane na czas dla jej potrzeb trwania, zespołu może być: do okresowa, spraw orzekania o niepełnosprawności zawierające: opis rozpoznanych chorób trwała. zasadniczych i współistniejących. Musi być ono wydane (nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) przez lekarza, pod opieką Warunki którego jakie należy osoba zainteresowana spełnić, aby otrzymać pozostaje. rentęw analogiczny sposób dołączyć Samo można orzeczenie także o inne niezdolności posiadane do dokumenty pracy nie jest medyczne równoznaczne oraz wszelką z prawem posiadaną do renty. dokumentację Prawo renty medyczną ma osoba, mogącą która mieć spełni wpływ jednocześnie na ustalenie następujące stopnia warunki: niepełnosprawności. Wydanie 1) jest niezdolna orzeczenia do o pracy, stopniu niepełnosprawności następuje na posiedzeniu składu 2) ma orzekającego, wymagany okres po przeprowadzonym zatrudnienia (składkowy uprzednio i nieskładkowy) badaniu lekarskim. warunek Osoba ten zainteresowana nie jest wymagany zawiadamiana od ubezpieczonego, jest o terminie którego badania niezdolność lekarskiego do pracy i posiedzenia jest spowodowana składu orzekającego wypadkiem listownie, w drodze na do co pracy najmniej lub z 14 pracy, dni przed jego datą i nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. Natomiast 3) niezdolność w przypadku do pracy spraw powstała szczególnie w skomplikowanych czasie zatrudnienia w lub terminie w okresie do dwóch równorzędnym miesięcy od z okresem daty złożenia zatrudnienia wniosku. albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczające Staż ubezpieczeniowy osobę zainteresowaną do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: Okres ubezpieczenia znacznego, wymagany umiarkowanego do przyznania albo renty lekkiego. uzależniony jest od wieku osoby, w którym powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi: 1 rok, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat, 13 7

14 2 lata w wieku lat, 3 lata w wieku lat, 4 lata w wieku lat, 5 lat w wieku powyżej 30 lat. 1. Okres orzecznictwo wymaganych 5 lat w odniesieniu do osób powyżej 30. roku życia musi przypadać w ciągu ostatniego 10-lecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej 1.1 orzecznictwo lub w szkole dla wyższej celów oraz pozarentowych do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nie przekraczającymi 6 miesięcy okresy składkowe i nieskładkowe instytucje orzekające wprowadzenie Rodzaje świadczeń z tytułu niezdolności do pracy: Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powołane są renta Powiatowe stała jeżeli Zespoły niezdolność do Spraw do Orzekania pracy jest o trwała, Niepełnosprawności jako renta organy okresowa I instancji jeżeli oraz niezdolność Wojewódzkie do Zespoły pracy do jest Spraw okresowa, Orzekania renta ta o przysługuje Niepełnosprawności przez okres działające wskazany jako w decyzji II instancja organu rentowego, odwoławcza. Orzekanie o renta niepełnosprawności szkoleniowa i stopniu jeżeli niepełnosprawności wobec tej osoby jest orzeczono orzecznictwem celowość dla celów przekwalifikowania pozarentowych, zawodowego, w celu korzystania ponieważ z ulg i uprawnień. może ona pracować W w przypadku dotychczasowym osób zameldowanych zawodzie, renta na podstawie szkoleniowa odrębnych przysługuje przepisów przez na 6 miesięcy, terenie Gminy z możliwością Miejskiej przedłużenia, Kraków lub na ale jej nie terenie dłużej niż przebywających, o 30 miesięcy (o ile właściwym jest to niezbędne miejscowo, do przekwalifikowania w celu uzyskania orzeczenia się). jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonujący Inne świadczenia z ZUS: w strukturze Urzędu Miasta Krakowa, z siedzibą przy ulicy Stachowicza 18 w zasiłek Krakowie chorobowy tel , dla ubezpieczonego, , którego fax. 12 niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, Zespół przyjmuje osoby zainteresowane w poniedziałek, w godzinach 9.30 świadczenie oraz od rehabilitacyjne wtorku do piątku dla w ubezpieczonego, godzinach 8.00 który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub Druki niezbędne do ubiegania się o wydanie omawianego orzeczenia rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, dostępne są w siedzibie Zespołu lub pobrać je można ze strony Miejskiej Prezentacji zasiłek wyrównawczy Internetowej Magiczny dla ubezpieczonego Kraków będącego pracownikiem, lub strony Biuletynu którego wynagrodzenie Informacji Publicznej uległo obniżeniu Urzędu Miasta wskutek Krakowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 14 6

15 1) przed ukończeniem 18 lat, orzekanie o stopniu niepełnosprawności 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat, Powiatowy 3) w trakcie Zespół studiów do doktoranckich Spraw Orzekania lub o aspirantury Niepełnosprawności naukowej. w Krakowie wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po ukończeniu O terminie wstrzymania wypłaty oraz o warunkach przywrócenia prawa 16 roku życia, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela do renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy, organ rentowy pisemnie ustawowego, albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej. zawiadamia osobę uprawnioną nie później niż na 3 miesiące przed ustaniem Wniosek prawa do o wydanie renty. Osoba orzeczenia zainteresowana o stopniu dalszym niepełnosprawności pobieraniem zawiera: renty powinna złożyć Dane wniosek osobowe o przywrócenie osoby zainteresowanej do niej prawa lub jej wraz przedstawiciela z zaświadczeniem o stanie zdrowia ustawowego wydanym albo przez opiekuna lekarza prawnego, opiekującego w przypadku się tą osobą, osoby zależnie od rodzaju niepełnosprawności. niepełoletniej; Adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu Tryby odwoływania się od decyzji orzecznika: potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL; 1) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje Określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia; sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego Dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby orzeczenia, zainteresowanej; 2) sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS Oświadczenia osoby zainteresowanej lub przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, ustawowego/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej, 3) o od prawdziwości decyzji organu danych rentowego zawartych przysługują we wniosku. osobie zainteresowanej środki Do wniosku odwoławcze o wydanie określone orzeczenia w odrębnych o stopniu przepisach; niepełnosprawności osoba zainteresowana, dołącza się niezgadzająca zaświadczenie się lekarskie z wydaną o stanie decyzją, zdrowia ma wydane prawo dla potrzeb wnieść zespołu odwołanie, do spraw w terminie orzekania miesiąca o niepełnosprawności od dnia doręczenia zawierające: decyzji, do okręgowego opis rozpoznanych sądu pracy chorób i ubezpieczeń zasadniczych społecznych; i współistniejących. odwołanie Musi wnosi być się ono za pośrednictwem wydane (nie organu wcześniej rentowego, niż na który 30 dni wydał przed decyzję. dniem złożenia wniosku) przez lekarza, pod opieką którego osoba zainteresowana pozostaje. W analogiczny sposób dołączyć można także inne posiadane dokumenty medyczne oraz wszelką posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje na posiedzeniu składu orzekającego, po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim. Osoba zainteresowana zawiadamiana jest o terminie badania lekarskiego i posiedzenia składu orzekającego listownie, na co najmniej 14 dni przed jego datą i nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. Natomiast w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczające osobę zainteresowaną do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego albo lekkiego. 7

16 1.3. ODPOWIADAJĄCE SOBIE ORZECZENIA STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANE PRZEZ RÓŻNE ZESPOŁY ORZEKAJĄCE 1. orzecznictwo Odpowiadające sobie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Dawny system orzecznictwa Obecny system orzecznictwa 1.1 orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzeczenie Komisji Orzeczenia Lekarskich ds. Powiatowych Orzecznictwo Orzeczenia lekarzy Inwalidztwa Zespołów ds. rentowe dla orzeczników ZUS i Zatrudnienia instytucje orzekające wprowadzenie Orzekania o Stopniu rolników KRUS MON oraz MSWiA Niepełnosprawności Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powołane są Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Stała lub jako organy I instancji Całkowita oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw długotrwała Orzekania o Niepełnosprawności niezdolność działające jako II instancja odwoławcza. niezdolność Orzekanie do pracy o niepełnosprawności I grupa Znaczny stopień do i stopniu pracy niepełnosprawności jest orzecznictwem w gospodarstwie dla inwalidzka niepełnosprawności celów pozarentowych, oraz samodzielnej w celu korzystania z ulg i uprawnień. rolnym, połączona W przypadku osób zameldowanych egzystencji na podstawie odrębnych z prawem przepisów do zasiłku pielęgnacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub na jej terenie przebywających, właściwym miejscowo, w celu uzyskania orzeczenia jest Powiatowy Zespół Całkowita Umiarkowany do Spraw II grupa Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonujący niezdolność stopień Brak w strukturze inwalidzkaurzędu Miasta do pracy Krakowa, niepełnosprawności z siedzibą przy ulicy Stachowicza 18 w Krakowie tel , , fax Zespół przyjmuje osoby zainteresowane w poniedziałek, w godzinach 9.30 Stała lub oraz od wtorku Częściowa do piątku w godzinach długotrwała niezdolność Druki niezbędne do ubiegania się o wydanie omawianego niezdolność orzeczenia do pracy III grupa do pracy, Lekki stopień dostępne w gospodarstwie inwalidzka są w siedzibie celowość Zespołu lub niepełnosprawności pobrać je można ze strony Miejskiej Prezentacji Internetowej rolnym bez przekwalifikowania Urzędu Miasta Krakowa Magiczny Kraków lub strony Biuletynu Informacji Publicznej prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 6

17 wybór oferty kształcenia wybór przedszkola/szkoły, to niezwykle istotny moment, w którym decydujecie Państwo, czy Wasze dziecko dostanie szanse na rozwój swoich możliwości, czy też zamknie je w sobie pod ciężarem, którego nie będzie mogło udźwignąć. 2. CHARAKTERYSTYKA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO I INTEGRACYJNEGO pamiętajcie państwo, że wybieracie przedszkole/szkołę dla swojego dziecka a nie dla siebie! Dokonując wyboru oferty kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolu/ szkole: 2.1. SZKOLNICTWO SPECJALNE Specjalnej; Integracyjnej; Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną Ogólnodostępnej. oraz niedostosowaną społecznie oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym, należy uwzględnić wyniki, diagnozy i opinie specjalistów, pamiętając wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to że zawsze istnieje możliwość przejścia np. ze szkoły specjalnej do może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub ogólnodostępnej lub z ogólnodostępnej do specjalnej. choć nie bez oddziałach integracyjnych, albo specjalnych i w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych. W zależności od stopnia niepełnosprawności uczniowie znaczenia jest kierunek i czas tego przejścia. Podstawą realizują różne do podjęcia podstawy decyzji programowe. o wyborze przedszkola Uczniowie czy upośledzeni szkoły dla umysłowo Państwa w stopniu dziecka lekkim powinna realizują być podstawę rzetelna programową diagnoza. Ważne taką jest samą, zatem jak uczniowie aby dziecko, w szkołach jak najwcześniej ogólnodostępnych, trafiło do uczniowie odpowiednich upośledzeni specjalistów, umysłowo którzy w stopniu dokonają umiarkowanym rzetelnej lub i kompleksowej znacznym realizują diagnozy. odrębną Poradnie podstawę psychologicznopedagogiczne Podstawą do objęcia zapewniają ucznia każdemu kształceniem dziecku specjalnym wielospecjalistyczną jest orzeczenie pomoc o potrzebie programową. dostosowaną kształcenia specjalnego do jego potrzeb. wydane przez publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne, do dokonaniu w tym poradnie wyboru specjalistyczne. właściwej edukacji są: Kryteriami Aktualny poziom rozwoju i wynikające z niego potrzeby dziecka; Liczba Możliwości uczniów wyznaczone w oddziale poziomem szkolnym powinna intelektualnym wynosić: i funkcjonowaniem zmysłów dla upośledzonych wzroku i słuchu umysłowo oraz w dotychczasowy stopniu lekkim postęp od 10 dydaktyczny do 16 uczniów, ucznia. dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym od Odpowiedzialni 6 do 8 uczniów, i kompetentni specjaliści pomogą we wskazaniu właściwej ścieżki edukacyjnej dla państwa dziecka tj. dokonać wyboru pomiędzy szkołą dla niewidomych ogólnodostępną, i słabowidzących integracyjną lub od specjalną. 8 do 10 uczniów, W podjęciu właściwej decyzji dla niesłyszących niezwykle istotna i słabosłyszących jest państwa rola. od 6 do Możecie 8 uczniów, państwo uzyskiwać rzetelne dla uczniów informacje z chorobą o możliwościach przewlekłą i od osiągnięciach 10 do 16 uczniów, szkolnych dziecka, uczestniczyć dla uczniów w z podejmowaniu zaburzeniami psychicznymi decyzji o wyborze od 6 odpowiedniej do 8 uczniów, dla niego formy kształcenia oraz mieć możliwość udziału w ocenie skuteczności dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4 przebiegu procesu edukacyjnego. uczniów, Każdy przypadek ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia dla niepełnosprawnych ruchowo od 8 do 12 uczniów, specjalnego winien być rozpatrywany indywidualnie, dlatego też ścieżka edukacyjna dla niedostosowanych ucznia kształcenie społecznie, ogólnodostępne, zagrożonych integracyjne uzależnieniem lub specjalne jest i z wyborem zaburzeniami adekwatnym zachowania do możliwości od 10 do 16 i jego uczniów. potrzeb

18 Orzeczenia Dla niedostosowanych o potrzebie społecznie, kształcenia zagrożonych specjalnego, uzależnieniem a także o i potrzebie z zajęć zaburzeniami rewalidacyjno-wychowawczych zachowania od 10 wydają do 16 uczniów. zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także o potrzebie w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia zajęć rewalidacyjno wychowawczych wydają zespoły orzekające, specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych, rodzaju niepełnosprawności, stopnia upośledzenia umysłowego lub w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie innego zaburzenia. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, niedostosowanych społecznie w szkołach specjalnych jest prowadzone nie z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, stopnia upośledzenia dłużej niż do ukończenia przez ucznia: umysłowego lub innego zaburzenia. Kształcenie 18 roku życia dzieci w przypadku i młodzieży szkoły niepełnosprawnych podstawowej, oraz niedostosowanych społecznie 21 roku życia w szkołach w przypadku specjalnych gimnazjum, jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia przez w ucznia; przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej; Natomiast uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim realizują obowiązek 21 roku szkolny życia - w formie przypadku zajęć gimnazjum; rewalidacyjno-wychowawczych, które mogą być 24 organizowane roku życia - od w 3 przypadku do 25 roku szkoły życia. ponadgimnazjalnej. Natomiast uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, które Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży mogą być organizowane od 3 do 25 roku życia. upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Zajęcia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze rewalidacyjno wychowawcze są formą dla realizacji dzieci obowiązku szkolnego i młodzieży przez upośledzonych dzieci i młodzież umysłowo z upośledzeniem w stopniu umysłowym głębokim. w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat w szkołach specjalnych. Mogą być prowadzone indywidualnie Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze lub zespołowo. Minimalny są formą wymiar realizacji zajęć, obowiązku w zależności od możliwości szkolnego przez psychofizycznych dzieci i młodzież oraz z specyficznych upośledzeniem potrzeb umysłowym rewalidacyjnych w stopniu uczestników głębokim w zajęć, wieku wynosi: od 3 do 25 lat w szkołach specjalnych. Mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo. Minimalny 20 godzin tygodniowo, wymiar zajęć, nie w więcej zależności niż 6 od godzin możliwości dziennie psychofizycznych w przypadku zajęć oraz specyficznych zespołowych (2-4 potrzeb osób), rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi: 1020 godzin godzin tygodniowo, nie nie więcej więcej niż niż 4 godziny 6 godzin dziennie dziennie w - przypadku w przypadku zajęć indywidualnych. zajęć zespołowych (2-4 osób); Godzina 10 godzin zajęć tygodniowo, trwa 60 minut. nie więcej Nie niż wyodrębnia 4 godziny się dziennie etapów - w edukacyjnych przypadku i klas, zajęć uczestnicy indywidualnych. zajęć nie podlegają przepisom w sprawie oceniania, klasyfikowania Nie wyodrębnia i się promowania, etapów edukacyjnych nie otrzymują i klas, świadectw, uczestnicy zajęć nie obowiązuje nie ich podlegają żadna przepisom podstawa w programowa. sprawie oceniania, Zajęcia klasyfikowania prowadzone i promowania, są w oparciu o nie indywidualny otrzymują świadectw, program opracowany nie obowiązuje przez ich prowadzącego żadna podstawa je nauczyciela programowa. we współpracy Zajęcia prowadzone z psychologiem, są w oparciu na podstawie o indywidualny wskazań program zawartych opracowany w orzeczeniu o przez potrzebie prowadzącego zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, je nauczyciela we współpracy wydawanych z psychologiem, na okres do pięciu na podstawie lat. wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, wydawanych na okres do pięciu lat

19 2.2. SZKOLNICTWO INTEGRACYJNE wybór oferty kształcenia wybór Szkoły przedszkola/szkoły, integracyjne przeznaczone to niezwykle są dla istotny uczniów moment, posiadających w którym orzeczenie decydujecie uprawniające Państwo, do kształcenia czy Wasze specjalnego dziecko dostanie w formie szanse kształcenia na rozwój integracyjnego. swoich możliwości, Dzieci niepełnosprawne czy też zamknie uczą je w sobie się razem pod ciężarem, ze swoimi którego pełnosprawnymi nie będzie mogło rówieśnikami. udźwignąć. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W klasie integracyjnej pamiętajcie państwo, że wybieracie przedszkole/szkołę dla swojego wymaga się ścisłej współpracy nauczyciela wspomagającego z nauczycielem dziecka a nie dla siebie! przedmiotu. W czasie prowadzenia lekcji nauczyciel wspomagający bierze w nich Dokonując udział i pomaga wyboru w oferty nauce kształcenia, osobom niepełnosprawnym. wychowania i opieki Nauczyciele w przedszkolu/ układają szkole: program edukacyjno-terapeutyczny. Klasy integracyjne umożliwiają dzieciom niepełnosprawnym Specjalnej; rozwój w warunkach typowej grupy rówieśniczej. Ponadto dzieci Integracyjnej; zdrowe uczą się tolerancji, niesienia pomocy, wzajemnej współpracy oraz Ogólnodostępnej. demokracji w odniesieniu do swoich niepełnosprawnych koleżanek należy i kolegów. uwzględnić Inną formą wyniki, kształcenia diagnozy integracyjnego i opinie specjalistów, jest włączanie pamiętając pojedynczych że uczniów zawsze niepełnosprawnych istnieje możliwość przejścia w ogólnodostępnych np. ze szkoły specjalnej oddziałach do przedszkoli ogólnodostępnej i szkół. Za zgodą organu lub z ogólnodostępnej prowadzącego liczba do specjalnej. dzieci, w tym choć niepełnosprawnych, bez znaczenia w oddziale jest przedszkola kierunek integracyjnego i czas tego przejścia. i w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów, w tym niepełnosprawnych, w oddziale Podstawą do podjęcia decyzji o wyborze przedszkola czy szkoły dla szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej może Państwa dziecka powinna być rzetelna diagnoza. Ważne jest zatem aby być niższa. dziecko, jak najwcześniej trafiło do odpowiednich specjalistów, którzy dokonają rzetelnej i kompleksowej diagnozy. Poradnie psychologicznopedagogiczne 2.3. WYBÓR zapewniają OFERTY każdemu KSZTAŁCENIA dziecku wielospecjalistyczną pomoc dostosowaną do jego potrzeb. Wybór przedszkola/szkoły, to niezwykle istotny moment, w którym Kryteriami decydujecie do Państwo, dokonaniu czy wyboru Wasze właściwej dziecko dostanie edukacji szanse są: na rozwój swoich możliwości, Aktualny poziom czy też rozwoju zamknie i wynikające je w sobie z pod niego ciężarem, potrzeby którego dziecka; nie będzie mogło Możliwości udźwignąć. wyznaczone poziomem intelektualnym i funkcjonowaniem zmysłów Pamiętajcie wzroku Państwo, i słuchu że oraz wybieracie dotychczasowy przedszkole/szkołę postęp dydaktyczny dla swojego dziecka ucznia. a nie dla siebie! Odpowiedzialni Dokonując wyboru i kompetentni oferty kształcenia, specjaliści wychowania pomogą we wskazaniu i opieki w przedszkolu/ właściwej ścieżki szkole: edukacyjnej dla państwa dziecka tj. dokonać wyboru pomiędzy szkołą specjalnej, ogólnodostępną, integracyjną lub specjalną. W podjęciu właściwej decyzji niezwykle istotna jest państwa rola. Możecie państwo uzyskiwać integracyjnej, rzetelne informacje o możliwościach i osiągnięciach szkolnych dziecka, uczestniczyć ogólnodostępnej w podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniej dla niego formy należy kształcenia uwzględnić oraz wyniki, mieć diagnozy możliwość i opinie udziału specjalistów w ocenie pamiętając, skuteczności że istnieje przebiegu możliwość procesu przejścia edukacyjnego. ze szkoły specjalnej do ogólnodostępnej, jeżeli przewiduje Każdy to orzeczenie przypadek o potrzebie ucznia posiadającego kształcenia specjalnego orzeczenie o lub potrzebie z ogólnodostępnej kształcenia do specjalnego specjalnej, choć winien bez być znaczenia rozpatrywany jest kierunek indywidualnie, i czas tego dlatego przejścia. też ścieżka edukacyjna Podstawą ucznia do podjęcia kształcenie decyzji ogólnodostępne, o wyborze przedszkola integracyjne czy szkoły lub specjalne dla Państwa jest dziecka wyborem powinna adekwatnym być rzetelna do możliwości diagnoza. Ważne i jego potrzeb. jest zatem aby dziecko, jak 19 15

20 najwcześniej Dla niedostosowanych trafiło do odpowiednich społecznie, specjalistów, zagrożonych którzy uzależnieniem dokonają i rzetelnej z i kompleksowej zaburzeniami diagnozy. zachowania Poradnie od psychologiczno-pedagogiczne 10 do 16 uczniów. zapewniają każdemu dziecku wielospecjalistyczną pomoc dostosowaną do jego potrzeb. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także o potrzebie Kryteriami do dokonaniu wyboru właściwej edukacji są: zajęć rewalidacyjno wychowawczych wydają zespoły orzekające, działające aktualny poziom w publicznych rozwoju poradniach i wynikające psychologiczno z niego potrzeby pedagogicznych, dziecka, w możliwości tym w poradniach wyznaczone specjalistycznych. poziomem intelektualnym Orzeczenie o potrzebie i funkcjonowaniem kształcenia zmysłów wzroku specjalnego i słuchu określa oraz dotychczasowy zalecane formy postęp kształcenia dydaktyczny specjalnego, ucznia. z uwzględnieniem Odpowiedzialni i rodzaju kompetentni niepełnosprawności, specjaliści pomogą stopnia we wskazaniu upośledzenia właściwej ścieżki umysłowego edukacyjnej lub innego dla Państwa zaburzenia. dziecka tj. dokonać wyboru pomiędzy szkołą ogólnodostępną, Kształcenie dzieci integracyjną i młodzieży lub niepełnosprawnych specjalną. W podjęciu oraz niedostosowanych właściwej decyzji niezwykle społecznie istotna w szkołach jest rola specjalnych rodziców. jest Możecie prowadzone Państwo nie dłużej uzyskiwać niż do rzetelne informacje ukończenia o przez możliwościach ucznia; i osiągnięciach szkolnych dziecka, uczestniczyć w podejmowaniu 18 roku życia decyzji - w przypadku o wyborze szkoły odpowiedniej podstawowej; dla niego formy kształcenia oraz mieć 21 możliwość roku życia udziału - w przypadku w ocenie skuteczności gimnazjum; przebiegu procesu edukacyjnego. Każdy przypadek ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. specjalnego winien być rozpatrywany indywidualnie, dlatego też ścieżka Natomiast uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim realizują edukacyjna ucznia kształcenie ogólnodostępne, integracyjne lub specjalne obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, które jest wyborem adekwatnym do możliwości i jego potrzeb. mogą być organizowane od 3 do 25 roku życia. Więcej informacji na stronie internetowej: zajęcia rewalidacyjno wychowawcze dla dzieci =news&id=4 i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu 2.4. głębokim WIZYTA w wieku W od PORADNI 3 do 25 lat PSYCHOLOGICZNO- w szkołach specjalnych. Mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo. PEDAGOGICZNEJ Minimalny wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz Na terenie Miasta Krakowa funkcjonuje 8 poradni psychologicznopedagogicznych w tym 4 poradnie rejonowe (obejmujące swoim zasięgiem specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi: rejony 20 godzin Podgórza, tygodniowo, Śródmieścia, nie więcej Krowodrzy niż 6 godzin i Nowej dziennie Huty) - w i przypadku 4 poradnie specjalistyczne. zajęć zespołowych (2-4 osób); 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku Uwaga: zajęć indywidualnych. Nie Korzystanie wyodrębnia z się pomocy etapów edukacyjnych udzielanej przez i klas, poradnie uczestnicy jest zajęć dobrowolne nie i nieodpłatne podlegają przepisom oraz nie wymaga w sprawie skierowania! oceniania, klasyfikowania i promowania, nie otrzymują świadectw, nie obowiązuje ich żadna podstawa programowa. Zajęcia Z wnioskiem prowadzone o objęcie są pomocą w oparciu psychologiczno-pedagogiczną o indywidualny program opracowany może wystąpić rodzic przez lub prowadzącego prawny opiekun je nauczyciela dziecka, a we w współpracy przypadku ucznia z psychologiem, pełnoletniego on sam na podstawie lub osoba przez wskazań niego zawartych upoważniona. w orzeczeniu Może się o potrzebie okazać, że zajęć dziecko będzie potrzebowało rewalidacyjno stosownej wychowawczych, opinii lub orzeczenia wydawanych dla zapewnienia na okres do pięciu najwłaściwszej lat. formy kształcenia uwzględniającej stan zdrowia i potrzeby dziecka. Takie opinie 20 14

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów pozarentowych Procedury przyznawania stopnia niepełnosprawności w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności O niepełnosprawności orzekają: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja; Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./14 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawy finansowe. II. Stan zatrudnienia. III. Realizacja zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MALBORKU Nr sprawy.. Miejscowość i data... Imię/imiona i nazwisko PESEL Dokładny adres zameldowania Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:...

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:... WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydawca: Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Bogdan Dąsal Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych REFERAT DS. PROBLEMATYKI

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433..

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433.. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności Nr sprawy : ZON.433....dnia Imię i nazwisko Nazwisko rodowe Data i miejsce urodzenia. Adres zamieszkania.. Tel. Adres pobytu Nr PESEL. Dokument

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym.

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym. ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Artykuł zawiera informacje na temat: 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym. 2. Wybranych form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, chorym przewlekle

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności data... miejscowość... stempel zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Imię

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy....., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2016/2017

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2016/2017 KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2016/2017 Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 tel. +48

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data)

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data) Nr sprawy: PZOON.420... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL Miejsce

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow. STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.pl Karta Opisu Usługi PZO-2 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku:

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku: Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.3.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia)

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: PZOON.42010.... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2016/2017

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2016/2017 KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2016/2017 Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 tel. +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo do celów pozarentowych

Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie do tzw. celów pozarentowych, czyli do celów dających możliwość: znalezienia odpowiedniego zatrudnienia: w zakładach pracy chronionej (ZPCh), zakładach aktywności

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku

W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku Nr sprawy: wypełnia PZds.OoN W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (osoby której ma dotyczyd

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2 Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 14 PZOON.8321.1..

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności Orzekanie o niepełnosprawności Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest, w myśl ustawy, orzecznictwem do celów pozarentowych. Orzeczenie to nie moŝe być bowiem podstawą ubiegania się o rentę z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Fr-Po/PZN-1/2 (C) Lubin, dnia... Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Nr akt PZN.8321.2... Nr wniosku... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych;

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych; Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 173 poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śl. Tel. /Fax 075 782 20 44 Godziny pracy Zespołu:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 1 W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 str. 1 W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy) ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko).. (Adres zamieszkania) Oświadczenie Oświadczam, iż wniosek z dnia.., o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Stempel zakładu opieki zdrowotnej... lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /13 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w PP-P w CZŁUCHOWIE opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA M-1U0 PUCK, ul. Kolejowa 7 tei./fax (0-58) 673-25-69 NIP 587-13-20-762 REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku Na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o nosprawności i stopniu nosprawności Rozporządzenie określa: szczegółowe zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Lublin, dnia... Nr sprawy:... (nadaje Zespół) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia o stopniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Nr sprawy ZON.432....data... Imię i nazwisko dziecka... Numer PESEL dziecka... Dokument potwierdzający tożsamość dziecka numer... Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim Podstawa prawna: REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Z dn. 01.09.2011r Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

Z dn. 01.09.2011r Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Z dn. 01.09.2011r Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka występują do Zespołu Orzekającego

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

Działania orzecznicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie podejmowane są zgodnie z:

Działania orzecznicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie podejmowane są zgodnie z: Działania orzecznicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie podejmowane są zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Środzie Śląskiej

Procedury wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Środzie Śląskiej 1 Procedury wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Środzie Śląskiej 2 Bardzo ważnym elementem pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej jest wydawanie orzeczeń. Zespoły Orzekające

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE Opracowany w oparciu o: Art. 71 b ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1 w Z a m o ś c i u R E G U L A M I N P R A C Y ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1 w Z a m o ś c i u R E G U L A M I N P R A C Y ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1 w Z a m o ś c i u R E G U L A M I N P R A C Y ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO ZAMOŚĆ 2011 1 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp.

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp. Regulamin Zespół Orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym..

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.. TR Data wpływu wniosku... POWIATOWE CENTRUM POMOCY (wypełnia PCPR) RODZINIE W WOLSZTYNIE ul. 5-go Stycznia 5 Numer kolejny wniosku... 64-200 Wolsztyn (wypełnia PCPR) Tel. 068 384-56-12 WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulują następujące przepisy: Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA ..., dnia... (miejscowość) POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-02; 381-87-64; tel.: 381-87-60 Nr sprawy ON.8321. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla dzieci /uczniów

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PPPP w Lesznie z dnia 15.X.2010r. Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008

Bardziej szczegółowo