Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1

2 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Cel szkolenia: podniesienie wiedzy i umiejętności z pozyskiwania środków na funkcjonowanie i rozwój MŚP Certyfikat: Certyfikat Doradcy Finansowego (EFFP) rynek planowania finansowego, tworzenie planu finansowego klienta; zastosowanie kalkulatorów finansowych; tworzenie i analiza bilansu; finansowanie inwestycji (stopy procentowe i inflacja, lokaty; fundusze inwestycyjne, kredyty, leasing); przepisy prawne dot. Doradców Finansowych, przepisy prawa podatkowego; lokowanie kapitału w produktach giełdowych, inwestowanie w nieruchomości, finansowanie nieruchomości; produkty ubezpieczeniowe; software owy system Doradcy Finansowego SYMFONIA - KADRY I PŁACE + PŁATNIK Cel szkolenia: podniesienie wiedzy i umiejętności z kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych: Symfonia i Płatnik Certyfikat: SYMFONIA Kadry i Płace Podstawy: wstępne ustawienia parametrów pracy programu Firma: zakładanie, uzupełnianie danych, parametry globalne Pracownik: dodawanie okresu płacowego, zatrudnianie, zdarzenia występujące w trakcie trwania umowy o pracę, lista płac, naliczanie i zamykanie okresów płacowych, eksport do programu Płatnik Pracownicy: organizacja struktury zatrudnienia, definiowanie wzorców, przypisanie pracownika oraz grup pracowników do wzorca, definiowanie elementów kadrowopłacowych, definiowanie zestawów danych kadrowych, modyfikacja danych kadrowych pracowników, organizacja i zarządzanie czasem pracy, rozliczenie potrąceo PŁATNIK: Podstawy prawne i obowiązki pracodawcy, jeden czy kilku Płatników?, parametryzowanie płatnika składek, użytkownicy i hasła, lista ubezpieczonych, weryfikacja danych osobowych, dokumenty zgłoszeniowe, dokumenty rozliczeniowe, import danych do Płatnika, korekta deklaracji, weryfikacja dokumentów, listy CRL, EWD, korespondencja z ZUS, kopia zapasowa, dane archiwalne

3 SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚD Cel szkolenia: podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu księgowości MŚP i programów komputerowych Certyfikat: SYMFONIA Finanse i Księgowośd Firma: zakładanie firmy, konfiguracja firmy pod kątem rachunku Konta: zakładanie i modyfikacja planu kont, konta rozrachunkowe i ich powiązanie z kartotekami, przypisywanie kont do układu bilansu i rachunku zysków i strat, tworzenie nowych układów sprawozdao finansowych (układ bilansu, układ RZiS), Dokumenty księgowe: wprowadzanie dokumentów księgowych automatyczne storno czerwone i czarne, tworzenie dokumentów w oparciu o wzorce, tworzenie automatów księgowych księgowanie w oparciu o szablony nowych dokumentów, wprowadzanie dokumentów - modyfikacja w oparciu o szablony rejestrów VAT (automaty VAT-owskie), modyfikacja mask kont (automatyczna dekretacja) Podatek VAT: określenie rejestrów VAT tworzenie i modyfikacja pod kątem firmy, zarządzanie stawkami VAT, określanie kont VAT-owskich (konta Vat-u i jego korekt) Dokumenty kasowe, bankowe, rozrachunki, bilans: księgowanie dokumentów kasowych (KP, KW, RK) i bankowych (wyciąg bankowy i jego saldo, rozrachunki w trakcie księgowania operacji, zarządzanie rozrachunkami, przeglądanie wprowadzonych dokumentów i obrotów kont syntetycznych, sporządzanie bilansu zamknięcia oraz rachunku zysków i strat, ustalanie wyniku finansowego Raporting raporty gotowe i własne, archiwizacja danych

4 GRAFIKA KOMPUTEROWA Cel szkolenia: podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z obsługi programów graficznych Certyfikat: Grafika Komputerowa ECCC Teoria grafiki komputerowej: Rodzaje i cechy grafiki komputerowej, rodzaje i podział formatów graficznych, modele przestrzeni kolorów RGB, CMYK Tworzenie i edycja obrazów rastrowych: operacje związane z obszarem roboczym, tworzenie zaznaczeo, operacje na warstwach, korekcja barwna obrazu, tworzenie i edycja kształtów, formatowanie i zniekształcanie tekstów Tworzenie i edycja obrazów wektorowych: import i eksport obrazów, praca z obiektami wektorowymi (np. zaznaczanie i edycja węzłów, biblioteka gotowych kształtów, rysowanie linii, edycja ścieżek Beziera) Przygotowanie grafiki do publikacji na ekranie: podział obrazu na mniejsze fragmenty, publikacja obrazu na stronach WWW Wydruk z drukarki oraz przygotowanie grafiki do druku: ustawienia położenia, rozmiaru i skalowania obrazka na stronie, przygotowanie grafiki do druku eksportowanie obrazu do formatu PDF Przetwarzanie wsadowe - automatyzacja procesu przygotowania obrazów: obracanie, zmiana kolorów, rozjaśnianie, kadrowanie wielu obrazów jednocześnie Obiekty multimedialne i animacje: stosowanie efektów animacji do obrazów statycznych, tworzenie prostych, klatkowych animacji

5 PROJEKTOWANIE STRON WWW Cel szkolenia: podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z projektowania i administrowania stron WWW Certyfikat: ECDL Web Starter Język HTML (XHTML) Różnice w interpretacji HTML przez różne przeglądarki internetowe, konstrukcja dokumentu HTML (Sekcja HEAD, BODY), formatowanie tekstu - archaicznymi metodami HTML, osadzanie rysunków, hiperłącza, style logiczne HTML, znaki niestandardowe, wydzielanie bloków tekstu, tabele - archaiczna metoda rozmieszczania elementów na stronie, formularze - zasady komunikacji z odwiedzającymi witrynę, obiekty, programy wspomagające tworzenie stron WWW w trybie WYSWIG (Edytory HTML), metody formatowania dokumentu w oparciu o style CSS, umieszczanie Javascript na stronach internetowych Style CSS - CASCADING STYLE SHEEDS metody osadzania stylów na stronach WWW, formatowanie stylami elementów HTML, metody stosowania stylów Publikacja strony WWW w sieci metody pozycjonowania elementów HTML na stronach WWW, przygotowanie grafiki na stronę internetową, publikowanie stron WWW na serwerach (osadzanie JavaScriptów, osadzanie animacji, Flash, przesłanie strony na serwer) Projekt strony WWW z wykorzystaniem technologii CMS wprowadzenie do technologii CMS, instalacja środowiska potrzebnego do działania systemu CMS na komputerze lokalnym (np. Serwer WWW Apache, baza danych MySQL), instalacja systemu CMS Joomla, podstawowe struktury treści (artykuł, kategoria, sekcja), dodawanie materiałów (artykuły, materiały statyczne, kontakt), dostosowywanie wyglądu strony za pomocą darmowych szablonów, tworzenie własnego szablonu strony (wyglądu) w programie graficznym (np. Photoshop, Gimp), cięcie i kodowanie szablonu, instalacja dodatkowych modułów i komponentów, administracja i zarządzanie stroną

6