Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 I. PRACOWNIK KANCELARYJNY 120 GODZIN LP NAZWA MODUŁU ELEMENTY MODUŁU I. Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego 1.Podstawowe akty prawa administracyjnego źródła prawa 2.Kodeks Postępowania Administracyjnego istota i zakres przedmiotowy 3.Zasady postępowania w sprawach administracyjnych 4.Administracja państwowa i samorządowa kompetencje postępowania w sprawach z zakresu administracji państwowej i samorządowej 5.Redagowanie podstawowych pism z zakresu spraw administracyjnych 6.Ochrona tajemnicy firmy LICZBA GODZIN II. Organizacja dokumentacji - papierowy i elektroniczny obieg dokumentów 1.Dokumenty na papierze, czy w komputerze? 2.Wybór właściwej metody klasyfikacji dokumentów: forma tradycyjna i elektroniczna 3.Opracowanie własnego systemu klasyfikacji III. Łatwy dostęp do dokumentów 1.Prawne aspekty przechowywania i archiwizacji dokumentów 2.Ustalanie uniwersalnych zasad korzystania z dokumentacji firmowej IV. Segregowanie dokumentów aspekty prawne i praktyczne 1.Dokumenty zawsze pod ręką 2.Praktyczne i ergonomiczne wykorzystanie powierzchni biurowej 3.Jak egzekwować dobre praktyki korzystania z dokumentacji? V. Archiwizacja dokumentów 1.Profesjonalne metody archiwizacji dokumentów możliwe do wykorzystania w nowoczesnym biurze 2.Katalogi i fiszki archiwalne 3.Elektroniczne zarządzanie dokumentacją 16 VI. Prowadzenie dokumentacji biurowej 1.Znaczenie i zasady pracy administracyjno - biurowej 2.Instrukcja kancelaryjna 3.Obieg dokumentacji w firmie 4.Przyjmowanie dokumentów wpływających do firmy 5.Nadawanie dokumentów wychodzących z firmy 6.Sposób prowadzenia dziennika korespondencji 7.Szeregowanie dokumentacji firmy i jej rozdzielanie wg przeznaczenia.sposób zabezpieczania i przechowywania dokumentów 9.Organizowanie czasu pracy 10.Redagowanie pism 16 VII. Umiejętności interpersonalne w pracy biurowej 1. Kształtowanie swojego wizerunku jako pracownika - Własny Image 2. Prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych z klientami firmy komunikacja werbalna i niewerbalna NIP: , Regon: ,

2 3. Zasady zachowania w miejscu pracy kultura organizacyjna firmy 4. Stres oraz zachowania asertywne. VIII. Organizacja i planowanie pracy 1. Zarządzanie czasem kalendarz, planowanie dnia pracy, ustalanie priorytetów 2. Organizacja zebrań, konferencji, wyjazdów służbowych 3. Kontakty z mediami - prasa, radio, telewizja, portale internetowe 4. Budowanie wizerunku firmy, elementy Public Relations IX. Nauka obsługi urządzeń biurowych 1.Telefax 2.Automatyczna sekretarka 3.Centrala telefoniczna 4.Ksero 5.Oprawianie dokumentacji-bindownica, termobindownica X. Podstawy obsługi komputera 1. Obsługa komputera w środowisku Windows 2. Edytor tekstu Word 3. Arkusz kalkulacyjny Excel 4. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point 32 Łączna liczba godzin: 120 II. GRAFIKA KOMPUTEROWA (120 godzin) XI. XII. LP NAZWA MODUŁU ELEMENTY MODUŁU Wprowadzenie do grafiki komputerowej Pakiet COREL DRAW Informacje ogólne na temat grafiki komputerowej Modele barw (RGB, HSB, CMYK). Kompozycja i jej rodzaje Grafika wektorowa i rastrowa: opis, różnice, zastosowanie Formaty plików graficznych Liternictwo Drukowanie Zapoznanie z programem Rysowanie figur Narzędzia edycyjne Transformacja obiektów Operacje na obiektach Kolory Praca na węzłach Praca na tekście Efekty specjalne Praca na warstwach Narzędzia wspomagające pracę w programie Zapisywanie i przygotowanie dokumentów do różnych technik LICZBA GODZIN 4 36 NIP: , Regon: ,

3 XIII. XIV. ADOBE PHOTOSHOP CMS Joomla druku Praca ze zdjęciami w programie COREL PHOTOPAINT Zapoznanie z programem: okno główne programu, menu, korzystanie z pomocy, narzędzia i ich ustawienia, palety, skróty klawiszowe Tworzenie nowego dokumentu: formaty, rozdzielczości, tryby kolorów, różne widoki okna z obrazkiem Zapisywanie: wybór formatu zapisu obrazka w zależności od jego przeznaczenia Rysowanie: praca na warstwach, zaznaczenia, narzędzia rysunkowe i ich modyfikacja, tworzenie własnych pędzli i wypełnień Obróbka obrazu: zmiana formatu, rozdzielczości, trybu barwnego, tryby mieszania warstw, filtry, tryb szybkiej maski, poziomy, krzywe, balans kolorów, kontrast (...), kanały Skanowanie: kadrowanie, transformacja (skala, obrót), poprawianie jakości obrazu Ścieżki: tworzenie i wykorzystanie Tekst: pola tekstowe, edycja czcionek, rozmiar, typ, kerning, wyrównanie itd. Grafika ekranowa: przygotowanie grafiki na potrzeby Internetu, cięcie obrazka, opcja zapisz dla weba Paleta akcje : tworzenie i wykorzystywanie własnych akcji Drukowanie: drukowanie map bitowych Animowany gif: zapoznanie z podstawami programu Adobe ImageReady PODSTAWY TWORZENIA STRON WWW Instalacja Joomla Użytkownicy, ich rodzaje i funkcje Zarządzanie treścią Sekcje i kategorie Tworzenie artykułów Zarządzanie sposobem wyświetlania artykułu Umieszczanie w menu treści aktywnej (flash, JavaScript) Zarządzanie menu w systemie Joomla Tworzenie nowego menu Moduły i komponenty Umieszczanie w modułach zawartości użytkownika Wyświetlanie artykułów w modułach Gotowe szablony, zarządzanie szablonami Modyfikacje szablonów Galeria zdjęć Forum dyskusyjne Reklamy DARMOWA ALTERNATYWA DLA PROGRAMÓW KOMERCYJNYCH XV. GIMP vs. Photoshop Przegląd funkcji, różnice pomiędzy GIMP i Photoshop. 10 XVI. Inkscape vs. Przegląd funkcji, różnice pomiędzy Inkscape i CorelDraw NIP: , Regon: ,

4 CorelDraw Łączna liczba godzin: 120 III. PROGRAMISTA (120 godzin) LP NAZWA MODUŁU ELEMENTY MODUŁU 1. Wprowadzenie do programowania w języku JAVA. 2. Porównanie języków programowania. 3. Typy programów w Javie oraz struktura programu LICZBA GODZIN 4. Zmienne Typy podstawowe Deklarowanie zmiennych typów podstawowych Typy odnośnikowe Deklarowanie zmiennych typów odnośnikowych I. MODUŁ I TEORETYCZNY 5. Operatory Operatory inkrementacji i dekrementacji Operatory relacji i typu boolean Operatory bitowe Funkcje i stałe matematyczne Konwersje pomiędzy typami numerycznymi Rzutowanie Hierarchia nawiasów i operatorów 6. Łańcuchy Konkatenacja Edycja łańcuchów Porównywanie łańcuchów Instrukcje Blok instrukcji Instrukcja warunkowa if...else Instrukcja switch Pętla for Pętle nieokreślone Pętle określone Przerywanie instrukcji sterowania Pętla while. Tablice Inicjalizacja tablic i tablice anonimowe Kopiowanie tablic Parametry linii poleceń NIP: , Regon: ,

5 Sortowanie tablicy Tablice wielowymiarowe Tablice nierównej długości 9. Obiekty i klasy Metody Konstruktory Specyfikatory dostępu Dziedziczenie 10. Wyjątki Błędy w programach Instrukcja trycatch Instrukcja throws Hierarchia wyjątków 1. Środowisko programistyczne Javy Minimalne wymagania sprzętowe i programowe Instalowanie pakietu Java Software Development Kit Korzystanie z linii poleceń Kompilowanie i uruchamianie programów przy użyciu edytora tekstu II. MODUŁ II WARSZTATY TEMATYCZNE 2. Podstawy tworzenia apletów Ograniczenia apletów Zalety apletów Szkielet aplikacji Uruchamianie apletów w przeglądarce internetowej Wykorzystanie programu Appletviewer Testowanie apletów Uruchamianie apletów z wiersza poleceń Okna dialogowe w apletach Znaczniki HTML oraz atrybuty apletów Rysowanie Czcionki Rysowanie grafiki Kolory Wyświetlanie plików graficznych 4. Multimedia Adresy URL Tworzenie plików multimedialnych 5. Animacje Pływający napis NIP: , Regon: ,

6 Pływający napis z buforowaniem Zegar cyfrowy Animacja poklatkowa Zegar analogowy 6. Programowanie grafiki Wprowadzenie do zestawu Swing Tworzenie ramek Pozycjonowanie ramek Wyświetlanie informacji w panelach Figury 2D Wypełnianie figur geometrycznych 7. Komponenty Swing interfejsu użytkownika Wzór projektu MVC Zarządzania układem graficznym Przyciski Ikony Wprowadzanie tekstu Podpowiedzi Pola tekstowe Walidacja danych Pola haseł Etykiety i komponenty etykiet Ramki Panele z paskami przewijania Miniedytor Dokonywanie wyborów Pola wyboru Przyciski wyboru Listy rozwijane Listy Zakładki Okna komunikatów Tworzenie menu Ikony elementów menu Mnemoniki i akceleratory Menu kontekstowe Okna dialogowe Okna dialogowe plików HTML w komponentach Swing Suwaki i paski postępu Drzewa Tabele Zmiana wyglądu aplikacji Schowek Zaawansowane techniki zarządzania układem graficznym Układ siatkowy NIP: , Regon: ,

7 Układ pudełkowy Układ arkuszowy Parametry gridx, gridy, gridweight oraz gridheight Pola wagowe Parametry fill i anchor. Obsługa zdarzeń Podstawy obsługi zdarzeń Obsługa kliknięcia przycisku Hierarchia zdarzeń AWT Zdarzenia semantyczne i zdarzenia niskiego poziomu w AWT 9. Pobierania plików w Javie Sposoby pobierania plików z internetu Klasa Download Zmienne pobierania Konstruktor klasy Metoda download Metoda run Metoda statechanged Metody akcesorowe i działań Klasa ProgressRenderer Klasa DownloadsTableModel Klasa DownloadManager 10. Przeszukiwanie sieci za pomocą Javy Podstawy funkcjonowania agenta internetowego Omówienie protokołu robot Klasa SearchCrawler Zastosowania agentów internetowych 11. Statystyka i wykresy Próbki, zbiory, rozkład i zmienne Wariancje i odchylenie standardowe Równanie regresji Klasa Stats Tworzenie wykresów Skalowanie danych Klasa Graphs Konstruktor klasy Graphs Metoda paint Metoda bargraph Metoda scatter Metoda regplot 12. Java i bezpieczeństwo Menedżer bezpieczeństwa Kontroler dostępu NIP: , Regon: ,

8 Ładowarki klas Javy Klucze i certyfikaty Podpisy cyfrowe Kodowanie w oparciu o szyfrowanie SSL i HTTPS Uwierzytelnianie i autoryzacja III. MODUŁ III WARSZTATY INTERAKTYWNE 1. Praktyczne wykorzystanie poznanych umiejętności - tworzenie serwisu internetowego tworzenie elementów graficznych i animacji strony pozycjonowanie stworzonych elementów tworzenie interfejsu z użytkownikiem obsługa zdarzeń i wyjątków implementacja funkcji przeszukiwania, pobierania plików, statystyki bezpieczeństwo serwisu Łączna liczba godzin: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (60 godzin) LP NAZWA MODUŁU ELEMENTY MODUŁU I. Charakterystyka procesu komunikacji II. III. Komunikacja niewerbalna a werbalna Doskonalenie komunikacji werbalnej - czyli jak mówić by coś powiedzieć czym jest komunikacja modele komunikowania funkcje i poziomy komunikowania pierwsze wrażenie - czyli mówisz zanim wypowiesz pierwsze słowo efekt halo, efekt aureoli forma i treść - spójność komunikatu podstawowe zasady efektywnej komunikacji kanały komunikacyjne - odbiór i nadawanie - słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy rodzaje pytań i ich zastosowanie aktywne słuchanie - czyli jak słuchać a nie tylko słyszeć komunikacja asertywna - komunikat typu "tu i teraz" i komunikat typu "ja" LICZBA GODZIN IV. Mowa ciała powitanie i kontakt wzrokowy dystans i postawa ciała mimika twarzy zasady skutecznej autoprezentacji NIP: , Regon: ,

9 V. Bariery w komunikacji i ich przezwyciężanie czyli co nam przeszkadza porozumieć się VI. Sposoby rozwiązywania konfliktów czym są konflikty? sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych mapa asertywności uczestników warsztatu. VII. VIII. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej Sztuka negocjacji sztuka wyrażania osobistych przekonań i opinii plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych znaczenie dobrych relacji w procesie negocjacyjnym podstawowe zasady negocjacji fazy negocjacji Łączna liczba godzin: NIP: , Regon: ,

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA Moduł 1: Grafika rastrowa z wykorzystaniem programu Photoshop 1. Zapoznanie się z obszarem roboczym Rozpoczynanie pracy w Photoshopie, Korzystanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 APLIKACJE GRAFICZNE I WWW O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd Szkolenia e-learning,,e-learning nauka na odległośd Warszawa 2010 Spis szkoleo -------------------------------------------------------------------------------------------- ECDL podstawy Podstawy technik

Bardziej szczegółowo

Grafika - projektowanie i teoria poligrafii

Grafika - projektowanie i teoria poligrafii Kod przedmiotu: MG1 Rodzaj przedmiotu: specjaln.; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Grafika - projektowanie i teoria poligrafii Projektowanie graficzne i grafika rastrowa (PGR) Teoria

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia ZAŁ. NR 8. DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program szkolenia I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Administrowanie systemem Windows 7 1. Kurs Administrowanie systemem Windows

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne 2 3 6 7 8 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Photoshop CS6 ver.13 EN Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Acrobat Prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności:

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności: ZAŁĄCZNIK NR 6 Opis równoważności: oprogramowanie specjalistyczne Poz. 1 Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Graficzny interfejs użytkownika; graficzna interpretacja wyników obliczeń; realizacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo