REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą."

Transkrypt

1 REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem: 1. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres Warszawa, ul. Skierniewicka 10a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00zł, (NIP ), będącą płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. 2. Telekomunikacja Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Posługującej się numerem REGON: , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym Agentów i Subagentów Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. 2. Organizatorem Oferty jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy (wpłacony) ,00 PLN zwana dalej Organizatorem. 2 Czas i miejsce Oferty 1. Oferta dostępna jest na czas nieokreślony. 2. Oferta dostępna jest dla kredytu konsumenckiego udzielanego za pośrednictwem Partnera. 3. Oferta jest dostępna w salonach Orange, których lista stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 3 Uczestnik Oferty 1. Uczestnikiem Oferty może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie i miejscu obowiązywania Oferty spełni łącznie następujące warunki: 1) spełni warunki formalne dla udzielenia kredytu konsumenckiego (zwanym dalej także kredytem ) wymagane przez Organizatora (szczegółowe informacje dostępne są u Partnera) oraz 2) posiada zdolność do spłaty kredytu konsumenckiego umożliwiającą udzielenie kredytu 1

2 konsumenckiego zgodnie z zasadami Organizatora (szczegółowe informacje dostępne są u Partnera) oraz 3) zawrze umowę kredytu konsumenckiego w ofercie Raty za 1% miesięcznie na okres od 1 do 24 miesięcy. 4 Warunki Oferty 1. Uczestnik Oferty, który spełni warunki określone w 3 otrzyma kredyt konsumencki na następujących warunkach: Raty za 1% miesięcznie 2. Uczestnik spłaca pożyczkę w 12 równych ratach miesięcznych, a kwota raty miesięcznej wynosi 1/12 kwoty pożyczki powiększoną o 1% tej kwoty. a) Terminy płatności rat są określone w umowie pożyczki. b) Oprocentowanie pożyczki (stopa stała) wynosi 12,08%. c) Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 5%. 3. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. RRSO wynosi 23,70% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 1600 zł, całkowity koszt kredytu 191,96 zł (w tym odsetki: 111,96 zł, prowizja 80 zł, ubezpieczenie dobrowolne 0zł), spłata w 12 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 12,08% (stopa stała), całkowita kwota do zapłaty: 1791,96 zł, kwota raty miesięcznej: 149,33 zł. 4. Przy składaniu wniosku o kredyt konsumencki mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. 5. Szczegółowe warunki oferty i umowy dostępne są u Partnera. 5 Reklamacje 1. Każdemu Uczestnikowi Oferty przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przebiegu Oferty. 2. Reklamacja powinna być złożona w jeden z następujących sposobów: a) osobiście w dowolnej placówce Credit Agricole Bank Polska S.A., b) w formie pisemnej wysłanej: - listem na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław, - faxem na numer , c) telefonicznie: poprzez serwis telefoniczny Banku pod numerami telefonów: (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub (z zagranicy i z telefonów komórkowych), d) poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A., e) za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego. 2

3 3. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika Oferty, której reklamacja dotyczy. 4. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Credit Agricole Bank Polska S.A., pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację. 5. Uczestnik, który złoży reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji listem zwykłym na adres podany w reklamacji lub w inny sposób ustalony przez Organizatora z Uczestnikiem. 6. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin, o którym mowa powyżej, może zostać niedotrzymany, Organizator: a) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, c) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 7. Organizator udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje pisemnie listem przesyłanym na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji lub za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej, dostępnej w serwisie internetowym (w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem tego serwisu). 8. Organizator zastrzega sobie możliwość poinformowania Uczestnika o uwzględnieniu reklamacji i jej pozytywnym rozpatrzeniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Uczestnikiem: 1) telefonicznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego, 2) poprzez wysyłkę wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika. 6 Postanowienia końcowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Orląt Lwowskich 1, który zbiera dane osobowe na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu realizacji Oferty. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. 2. Regulamin Oferty dostępny jest u Partnera. 3

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty Nazwa przedsiębiorcy PTK CENTERTEL TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ASTEL JOANNA MATUSIAK PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA RATOPHONE SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BEJO JOLANTA GWARDA ANETA GWARDA SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD ELEKTRONIKI ELTROPOL FIRMA HANDLOWA MARZENNA DWIELĄG-WICZKOWSKA ATANER RENATA FEDER-WITKOWSKA, WACŁAW WITKOWSKI PHU EMTEL IMPORT EKSPORT EWA MIERZYOSKA FHU OMEGA ZOFIA STANGRET NEW ART GRZEGORZ NOWAK S-TEL SP. Z O.O. MGW TOMASZ GŁOSZEWSKI JP INWEST SP. Z O.O. PCT PATRONIC MARZENA SZCZEPANIAK FIRMA ART-KOM ARTUR RUDZKI JARPEN TOMASZ JAMRO GLOBAL SYSTEM LECH JONAK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOMTEL S.C RAFAŁ GOMUŁKA LUCYNA GOMUŁKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KARTEL KAROL MILESZKO TELKOM PRZEMYSŁAW NUSZKIEWICZ TOMASZ LEMANCZYK AGENCJA USŁUGOWA "FORTUNA" ŁUKASZ WSZEBOROWSKI AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SIECI ORANGE ARTEL ARTUR SACZUK LUXTELL CHYŁA I MAZUR S.C P.H.U OPTIMAL ARTUR POŁUDNIKIEWICZ LESZEK SAWICKI S.C ADAM INTER AUTO ADAM I TERESA KOŁTYS PHU CAREX SJ KOŁODZIEJSKA I SKRODZKA MISTRAL KATARZYNA ROZTOCKA POLSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPERJA S.C. MONIKA WOŹNIAK, IRENEUSZ HAJDUCKI NET 7 SP. Z O.O. LINK SP. Z O.O. INFO -TEL S.C JANUSZ MILCZAREK, MIROSŁAW WÓJCIK RAMSAT S.A. BEST-COM S.C. JĘDRYKA MIESZKO, HERMAN GRZEGORZ "JOWIX" SKLEP Z ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI WIESŁAW SOLAREWICZ PARTNER ORANGE IDEAL S.C. INTERTEL JOANNA KACZMAREK BIURO RACHUNKOWE TELE-KO 4

5 NOSTELL PAWEŁ NOSKOWICZ MATI-KOM MATEUSZ MIAZGA GGKOM GRZEGORZ GORDZIEJEWSKI AUDIOMARKET RYSZARD MIAZGA MAZUR TOMASZ VERITEL WALDEMAR SOWIOSKI P.H.U. SANDRA MARZENA FIJAŁKOWSKA NET-ZONE S.C. ZDZISŁAW ORŁOWSKI "SONPOL" EMA PIETRZAK EDYTA PIETRZAK F.H PANDA IRENEUSZ KOŚCIELNIAK PATOS S.C PATRYCJA MRUK,TOMASZ BRODA F.H.U. KATARZYNA WOJTAL FH PIOTR PIŁAT FHU BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK FHU TOMTEL TOMASZ MACIĄG FHU ANTOS ANETA STANISZ FIRMA ELEKTROMARKET 2 FHU VADIS ZDZISŁAW WNĘK JANUSZ NOSAL FHU JASTELL SC IDEKOM SZADY TOMASZ INTERTEL LUIZA ŚLIWA ŻANETA WOŹNIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE WILK BOGDAN GASZKA PIOTR P.W OKAY BOCHEOSKI CZESŁAW&PACUT BOGDAN MARVEL MARCIN WŁODARSKI QADRATS SYLWIA STARZYOSKA FH PRO-TEL DARIUSZ JĘDRSZCZYK FHU AM-TEL MIROSŁAW CUDZIŁO 'FLORMATEL'' KATARZYNA OSWALD PARTNER S.C. ŁUKASZ BOHOSIEWICZ, MACIEJ SZCZĘSNY DWM SPÓŁKA Z O. O. MASTER-PHONE S.C GOLD EWELINA MAŁGORZATA KOWALSKA PUH K&Z S.C. ANNA KUŚNIERZ-GIBAS, MARCIN KUŚNIERZ CALL-NET REGINA CABAN MASTER-PHONE S.C. FIRMA HANDLOWA EDYTA KRUK-SKRYCKA RAMUZ RENATA TŁUSZCZ-MUZYK RAMSAT TELESYSTEM ANDRZEJ GRYBOŚ FHU MOBIFON TELESYSTEM MAŁGORZATA JONAK FHU MONIKA BIAŁKOWSKA NET-LINE EDYTA KRÓL-RAK RAMSAT TELESYSTEM PIOTR BUDKO TEL-KOM JACEK LISOWICZ TEL-KOM KRZYSZTOF JEDUT UNI-TEL MAGDALENA WADAS RAMSAT TELESYSTEM WADOWICE PIOTR WACŁAW 5

6 AGNESI AGNIESZKA SIKORA OPTIMUM S.C. MARTA DOBRASZ, ANITA WIELOGÓRSKA TELTOM TOMASZ ZIEMNICKI "GOLD" PAWEŁ ŁOŚ TRIMO S.C. JAROSŁAW JĘDZURA,MARIUSZ ZAWARTKA,AGNIESZKA KOCIOK BEKOM KRZYSZTOF SZYPUŁA VINEA SP Z O.O JADTEL S.C MARZENNA MRUK,MAREK MRUK COMTEL-IT PIOTR JACEK KOWALSKI FH PIOTR KASPERKIEWICZ GLOB S.C. HUBERT KACZOR, SŁAWOMIR ŁABĘDZKI NATKOM NATALIA CZEŚNICKA ONYX S.C M.STRZELECKA-SZMYD,R.SZMYD ELWI-TEL ELŻBIETA JURASZEK PAMA S.C. MAŁGORZATA SIWKO,PAWEŁ KRUPOWICZ FHU TEL TEX ROBERT WIERTELAK BART DANIEL BARTOSIK BIURO PODRÓŻY POLONIA MARIA ŁUCZAK TELMIKS S.C. KRZYSZTOF CEGLAREK, EWA LASOO-CEGLAREK PPHU "OSTATNI DZWONEK" AGNIESZKA GRZEGORCZYK FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA VANESSA KINGA NOGA HASROCZYNKA RAFAŁ ZAJĄC ARKADIUSZ SPICHAŁ IWONA ŁACHNOWICZ JANTEL JANUSZ KSIĘŻOPOLSKI KMS KARINA SPAŁEK ARKAN BERTZ - WOJCIECH KUKIOŁCZYOSKI MJK-TEL SC JAKUB KAPUŚCIOSKI SŁAWOMIR MIROCHA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "SIGMA" S.C. GTI SP. Z O.O. AGNIESZKA HENKEL MONIKA JACAK "ANA-TEL" MONIKA JACAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "TELE-EFEKT" KATARZYNA DĄBKIEWICZ PHU GAMA TOMASZ BILSKI PHU MERIDA ANDRZEJ WALASZEK PIONET PIOTR BŁASZCZAK "STEL_DOM" STUDIO KOMPUTEROWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BIT-BOX" MACIEJ SZYMURA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARTTEL ARTUR JODŁOWSKI PHU VEGA ZDZISŁAW WOROBIEC FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "OPTIMA" MAŁGORZATA BOREK TELE-NET TOMASZ TOMASZEWSKI P.H.U.FANUEL GRZEGORZ KAPUSTA MAR-TELL RAFAŁ MARCINOWSKI P.H.AFAR G.K. KOŁODZIEJCZYK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TERESA BIEOKOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONROE JOANNA OLEJNICZAK RO-JA S.C. ROBERT LORBIECKI & MAŁGORZATA PORZYCH KUR-TEL KRZYSZTOF KUROWSKI FHU "BEJA" ANDRZEJ BROCKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE G&G MAŁGORZATA GRABARKIEWICZ 6

7 SKLEP WIELOBRANZOWY FIGARO WIESŁAW ZARZYCKI FIRMA HANDLOWA MARIA KOZIOŁEK NOWA PLUS MARTA KASPRZAK STARFAX S.C.M.RADZIEWICZ Z.PAWLUKANIS SOLTEL - BIS EDYTA ADAMCZYK TELL-M MARCIN ANDRUSZKIEWICZ ROYALCELL WOLAK TOMASZ MAGDALENA SZEMRAJ FHU IZA S.C.DAMIAN WIECZOREK, KAROLINA WIECZOREK FLORMATEL KATARZYNA OSWALD BOY ART. RENATA BOJARSKA CENTERKOM CENTRUM KOMPUTEROWE DARIUSZ ZWIERZCHOWSKI INTRA BOGUSŁAW BARANOWSKI IDEA 2 ALICJA MALINOWSKA ALKUZO.S.C. MARIUSZ PAWŁOWSKI, JOLANTA NOWAK FAXTEL CHMURSKI I CHRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA RZĄD MARIUSZ CONSULTING MANAGMENT MACIEJ RADOMSKI POL-BAL SC POLAK ELŻBIETA BALAK DIM S.C DARIUSZ LUDEW I JANINA LUDEW FHU "PROFI" LIDIA STANGRET HGM MARTYNA HERT-GAJEWSKA TELMAR S.C. MARIA I WIESŁAW BUCZYOSCY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BOREK" SŁAWOMIR BOREK KOWALCZYK MAŁGORZATA ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT TERESA GREK RADOSŁAW ŚMIGIELSKI CONCILIO GRZEGORZ STASZAK FHU MEGAPHONE MICHAŁ MARCINIUK P.H.U GLADIUS ANNA DOLIASZ FAX2 CHMURSKI & CHRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W KATOWICACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BELL-KOM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TEMA DARATEL DARIUSZ KCIUK FIRMA HANDLOWA IMPULS 3 GRAŻYNA BURCAN-KURZYOSKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAXIM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NESS-KOM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FAX S.C. WARYKIEWICZ WARYKIEWICZ MOBIL-NET ADRIANNA CIEŚLAK JOANNA GARLEJ VOX S.C. ROBERT KORYTKOWSKI MARZENA SZYMAOSKA AMAX BEATA BUCZYOSKA "DRANTEL" KRZYSZTOF DRANIAK BIURO DOBREGO WYBORU AGNIESZKA ŚWIADEK KUSIAKRAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KARWOS GSM" KATARZYNA KARWOWSKA-PYTRACZYK TELMAR RYBICCY SPÓLKA JAWNA TELE-TIM SKLEP ELEKTRONIC WRÓBLEWSKA KATARZYNA WRÓBLEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EMIX" GRAŻYNA SIERADZKA JOLANTA KRUSZCZAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KARTEL KAROLINA SYGUŁA 7

8 NET-PHONE AGNIESZKA JARYNIUK KOŁTUN KONRAD TIM WOJCIECH MAŁOO I WSPÓLNICY P.H.U. HANDUS W.BŁAJEK, F.BŁAJEK P.H.U. HANDUS W.BŁAJEK, F.BŁAJEK PUH ROSZKOWSKI MARCIN ROBERT DUDA F.H. "JAN".ROBERT DUDA ALTER EGO PRZEMYSŁAW WIERTLEWSKI ITEL IRENEUSZ WÓJCIAK NEO MAREK KORALEWSKI PKH TELCOM KRZYSZTOF SYLKA START S.C. ANNA LEMANCZYK TOMASZ LEMANCZYK TELE-ART SALON PARTNER ORANGE TEL-MEDIA BARTOSZ SZYMCZAK TECHPOL ARTUR MAGDZIARZ TELE-PROJEKT S.C MARWEX MARCIN WILSKI BENEFIT MULTIMEDIA S.C. FHU NOWTEL MICHAL NOWAKOWSKI PPHU SOFTEL PAWEŁ MICHALCZUK TELEVER S.C. ANDRZEJ TOMIEC MAŁGORZATA TOMIEC ADGATEL S.C. AGNIESZKA PINTAL-KRAWIEC, ADAM NOWIKIEWICZ MOBILKOM BEATA GRUSZCZYOSKA-ŻUCHOWICZ MICO ELECTRONIC S.C. T.BOSACKI, M.CZARNECKI F.H.IDEAL S.C. R.KOZAK M.KOZAK PHU MARTEL ALEKSANDRA GARDOCKA HATEL HUBERT WYSOKIOSKI MARTIN S.C. PHU STANG ARKADIUSZ JĘDRZEJEWSKI MEDIA PLUS RTV AGD PHU MOD KOM DAMIAN BUŁA PPHU KOALA WOJCIECH WÓJTOWICZ INTERMEDIA SŁAWOMIR STEFAOSKI ALL-ANT S.C. NTEL DOMINIKA NIEDZIELSKA DAKAR VIOLETTA MAZURKIEWICZ RAFAŁ JELONEK SIMKA JOLANTA BOJANOWSKA F.W.VTV BEATA PAWLAK NEXUS MONIKA CISZAK MS SYSTEM MAŁGORZATA SWATEK SENSO MAGDALENA ŁOKAJ KA2 SPÓŁKA Z O.O. 8

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Oferty Lista Punktów Sprzedaży Lp. Nazwa przedsiębiorcy Siedziba salonu sprzedaży, ul.; kod; miasto 1 PTK CENTERTEL WARSZAWA PL. KONSTYTUCJI 6 2 PTK CENTERTEL WARSZAWA PAOSKA 57/61 3 PTK CENTERTEL KATOWICE 3-GO MAJA 5 4 PTK CENTERTEL ŁÓDŹ AL. M. PIŁSUDSKIEGO 3 5 PTK CENTERTEL GDAOSK KARMELICKA 1 6 PTK CENTERTEL SZCZECIN AL. WYZWOLENIA 12/14 7 PTK CENTERTEL WROCŁAW KAZIMIERZA WIELKIEGO 19/23 8 PTK CENTERTEL RADOM ŻEROMSKIEGO 73 9 PTK CENTERTEL WARSZAWA OKRZEI PTK CENTERTEL WARSZAWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 24/30 11 PTK CENTERTEL WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE PTK CENTERTEL CHORZÓW WOLNOŚCI PTK CENTERTEL SOSNOWIEC 3-GO MAJA PTK CENTERTEL BYDGOSZCZ GDAOSKA PTK CENTERTEL GDYNIA 10-LUTEGO 7 16 PTK CENTERTEL OLSZTYN AL. M.J. PIŁSUDSKIEGO PTK CENTERTEL TORUO RYNEK STAROMIEJSKI PTK CENTERTEL KRAKÓW PIŁSUDSKIEGO PTK CENTERTEL KRAKÓW KAMIEOSKIEGO PTK CENTERTEL LUBLIN NARUTOWICZA 24/26 21 PTK CENTERTEL POZNAO WIERZBIĘCICE 9 22 PTK CENTERTEL POZNAO ROOSEVELTA PTK CENTERTEL WROCŁAW ŚWIDNICKA PTK CENTERTEL BIAŁYSTOK LEGIONOWA 9/1 LOKAL PTK CENTERTEL RZESZÓW KOPISTO 1 26 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIELSKO-BIAŁA LESZCZYOSKA 20 9

10 27 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIELSKO-BIAŁA MOSTOWA 5 28 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYTOM STRZELCÓW BYTOMSKICH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYTOM PL. KOŚCIUSZKI 1 30 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHORZÓW WOLNOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CIESZYN MATEJKI 2 32 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CZELADŹ BĘDZIOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CZĘSTOCHOWA AL. WOJSKA POLSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A DĄBROWA GÓRNICZA KATOWICKA 1 35 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GLIWICE LIPOWA 3 36 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JASTRZĘBIE-ZDRÓJ PIŁSUDSKIEGO 2 A 37 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KATOWICE CHORZOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KATOWICE 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KATOWICE ROŹDZIEOSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POCZESNA NOWA WIEŚ KRAKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PSZCZYNA RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RACIBÓRZ RYBNICKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RUDA ŚLĄSKA NIEDURNEGO 36/38 44 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RYBNIK CHROBREGO 1 45 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RYBNIK RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SOSNOWIEC STASZICA 8B 47 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNOWSKIE GÓRY ZAGÓRSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WODZISŁAW ŚLĄSKI POWSTAOCÓW TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZABRZE WOLNOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZABRZE SZKUBACZA 1 51 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAWIERCIE 3GO MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŻYWIEC DWORCOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIŁGORAJ KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BOCHNIA KAZIMIERZA WIELKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNÓW KRAKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BUSKO-ZDRÓJ PARTYZANTÓW 25A 57 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHRZANÓW SZPITALNA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A DĘBICA KS. NOSALA 2 59 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GORLICE MICKIEWICZA 4 10

11 60 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JAROSŁAW JANA PAWŁA II TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JASŁO KOŁŁATAJA 2 62 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KIELCE WARSZAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KIELCE SIENKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOOSKIE 16GO STYCZNIA 7 A 66 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW PAWIA 5 67 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW AL. POKOJU TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW ZAKOPIAOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW WIELOPOLE 2 70 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LIMANOWA RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MYŚLENICE RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY SĄCZ WĘGIERSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY SĄCZ RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY TARG RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLKUSZ KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI MICKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OŚWIĘCIM PL. KOŚCIUSZKI 7 79 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PRZEMYŚL FRANCISZKAOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RZESZÓW MONIUSZKI 1 81 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RZESZÓW AL. WITOSA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SANDOMIERZ MICKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SANOK 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STALOWA WOLA NIEZŁOMNYCH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STARACHOWICE RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNOBRZEG SOKOLA 3B 87 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNÓW KRAKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WADOWICE LWOWSKA 7 89 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAKOPANE ZARUSKIEGO 1 90 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAMOŚD PARTYZANTÓW TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WIELICZKA LEGIONÓW 3 92 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNÓW NOWODĄBROWSKA

12 93 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RZESZÓW KOPERNIKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TCZEW POMORSKA 1 95 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BRODNICA KOŚCIUSZKI 6 96 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYDGOSZCZ GDAOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYDGOSZCZ FORDOOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYDGOSZCZ TORUOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHOJNICE STARY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDAOSK GRUNWALDZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDAOSK GRUNWALDZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDAOSK RAJSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDYNIA WŁADYSŁAWA IV TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDYNIA KCYOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GRUDZIĄDZ KONARSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A INOWROCŁAW WOJSKA POLSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOŁOBRZEG ARMII KRAJOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOSZALIN PADEREWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOSZALIN 1 MAJA 14/2 110 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOŚCIERZYNA DŁUGA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SŁUPSK ŁUKASIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SŁUPSK TUWIMA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STARGARD SZCZECIOSKI WYSZYOSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STAROGARD GDAOSKI RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN PL. LOTNIKÓW TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN GIERCZAK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN BOHATERÓW WARSZAWY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECINEK BOHATERÓW WARSZAWY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚWIECIE N. WISŁĄ DUŻY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚWINOUJŚCIE ARMII KRAJOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TORUO OLSZTYOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TORUO ŻÓŁKIEWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TORUO SZEROKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WEJHEROWO PUCKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WŁOCŁAWEK KOŚCIUSZKI 16A 12

13 126 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHODZIEŻ SIENKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GNIEZNO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JAROCIN WROCŁAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KONIN POWSTAOCÓW WLKP TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY TOMYŚL PLAC CHOPINA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PIŁA AL. POWSTAOCÓW WIELKOPOLSKICH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO AL. SOLIDARNOSCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO GŁOGOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO ZAMENHOFFA 131/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO BUKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO PÓŁWIEJSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO DĄBROWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZAMOTUŁY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚREM PL. 20 PAŹDZIERNIKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO SZWAJCARSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN MIESZKA I TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK WROCŁAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK CZESŁAWA MIŁOSZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK CIESZYOSKA 3A 145 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK LIPOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIELSK PODLASKI MICKIEWICZ 50/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CIECHANÓW WARSZAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GARWOLIN JANA PAWŁA II TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GRAJEWO OS. CENTRUM 27/LOKAL TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GRÓJEC AL. NIEPODLEGŁOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOZIENICE RADOMSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LEGIONOWO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁOMŻA DŁUGA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MARKI PIŁSUDSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MIOSK MAZOWIECKI KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MŁAWA STARY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTROŁĘKA KOPERNIKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OTWOCK ARMMII KRAJOWEJ 1 13

14 159 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PIASECZNO K. WARSZAWY KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PŁOCK TYSIĄCLECIA 2A 161 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PŁOCK WYSZOGRODZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PRUSZKÓW WOJSKA POLSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RADOM BOLESŁAWA CHROBREGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RADOM PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SIEDLCE PIŁSUDSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SOCHACZEW 1 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA GÓRCZEWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA CISZEWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA JUBILERSKA 1/3 172 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA GŁĘBOCKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA TARGOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA POWSTAOCÓW ŚLĄSKICH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA NOWY ŚWIAT TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SKIERNIEWICE REYMONTA 8 A 177 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BARTOSZYCE ROBOTNICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ELBLĄG POLNA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ELBLĄG CZERWONEGO KRZYŻA 5/1 180 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A EŁK WOJSKA POLSKIEGO 23B 181 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A IŁAWA KRÓLOWEJ JADWIGI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KĘTRZYN MAZURSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MALBORK KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLSZTYN WILCZYOSKIEGO 17F 185 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLSZTYN PIŁSUDSKIEGO 63A 186 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SUWAŁKI NONIEWICZA 93A 187 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁA PODLASKA PIŁSUDSKIEGO 5/7 188 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHEŁM LUBELSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAŚNIK PL. WOLNOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN AL. WITOSA 6 14

15 192 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN ORKANA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN ZANA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PUŁAWY PIŁSUDSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SUWAŁKI KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BEŁCHATÓW KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BRZEG RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KĘDZIERZYN KOŹLE AL. ARMII KRAJOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KLUCZBORK RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KUTNO BARLICKIEGO 9 (PAWILON) 202 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ AL. PIŁSUDSKIEGO 92/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ KARSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ KOLUMNY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ POJEZIERSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ WIDZEWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ ZACHODNIA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NYSA RYNEK 36 B 209 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OPOLE SOSNKOWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PABIANICE ZAMKOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SŁOWACKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SIERADZ RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STRZELCE OPOLSKIE RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TOMASZÓW MAZOWIECKI PL. KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZDUOSKA WOLA KILIOSKIEGO 1B 216 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI SIERPNIA 80 10/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GŁOGÓW GRODZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GORZÓW WIELKOPOLSKI SIKORSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GORZÓW WIELKOPOLSKI AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GUBIN WYSPIAOSKIEGO 1 A 221 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JELENIA GÓRA PL. RATUSZOWY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KALISZ 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KĘPNO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KŁODZKO ŁUKASIOSKIEGO 3 15

16 225 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOŁO PRUSA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LEGNICA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LESZNO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBIN GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWA SÓL PL. WYZWOLENIA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLEŚNICA ŚLĄSKA RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTRÓW WIELKOPOLSKI SUKIENNICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SŁUBICE PL. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚWIDNICA ŚLĄSKA PL. GRUNWALDZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TRZEBNICA ŚW. JADWIGI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WAŁBRZYCH SŁOWACKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW BERNARDYOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW ŚWIERADOWSKA 51/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW HALLERA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW LEGNICKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZIELONA GÓRA AL. NIEPODLEGŁOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZIELONA GÓRA BATOREGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW GEN. JÓZEFA BEMA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A DZIERŻONIÓW RYNEK 33 B 245 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW CZEKOLADOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŻARY PL. PRZYJAŹNI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAWADA DĘBOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ BRZEZIOSKA 27/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RADOMSKO PLAC 3 MAJA ASTEL JOANNA MATUSIAK ŁÓDŹ RETKIOSKA 113/ ASTEL JOANNA MATUSIAK SIERADZ POW ASTEL JOANNA MATUSIAK WARSZAWA PUŁAWSKA 253 ASTEL JOANNA MATUSIAK WARSZAWA AL.JANA PAWŁA II ASTEL JOANNA MATUSIAK ZELÓW PL.DĄBROWSKIEGO PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK WEJHEROWO OBROOCÓW HELU PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK GDYNIA KARTUSKA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK GDYNIA CECHOWA 4 16

17 258 PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK WŁADYSŁAWOWO TOWAROWA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK LĘBORK ZWYCIĘSTWA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK SIERAKOWICE LĘBORSKA 4A 261 PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK KARTUZY PARKOWA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK KOŚCIERZYNA MIODOWA 15 LOK. 1A 263 PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK NOWY DWÓR GDAOSKI SIKORSKIEGO 8A LOK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA BIAŁA PODLASKA TEREBELSKA 49/4 265 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA BIŁGORAJ KOPERNIKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA CIECHANOWIEC 3-GO MAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 3-GO MAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA GARWOLIN KOŚCIUSZKI 49F 270 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA GRAJEWO EŁCKA 12B 271 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA LESZNO AL..KONSTYTUCJI 3MAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOMIANKI JEZIORNA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOMŻA BRONIEWSKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOMŻA AL.PIŁSUDSKIEGO 14B/2 275 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOSICE RYNEK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁUKÓW WYSZYOSKIEGO 26A 277 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA MOOKI AL..NIEPODLEGŁOŚCI 2A/8 278 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA MYSZYNIEC STACHA KONWY FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA OLSZTYNEK MRONGOWIUSZA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA OSTROŁĘKA PRĄDZYOSKIEGO 4/7 281 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA OSTRÓW MAZOWIECKA KILIOSKIEGO 1/6 282 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA PELPLIN MICKIEWICZA 21A 283 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA POŁCZYN ZDRÓJ GRUNWALDZKA 9/ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA RUMIA JANA III SOBIESKIEGO 14A 285 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SIEDLCE KATEDRALNA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SIEMIATYCZE PL.JANA PAWŁA II FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SKARSZEWY ŚW.JANA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SOKOŁÓW PODLASKI WOLNOŚCI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SOPOT AL..NIEPODLEGŁOŚCI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA STARGARD SZCZECIOSKI PIŁSUDSKIEGO 96A 17

18 291 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SZCZECIN KASZUBSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SZCZECIN STRUGA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA TERESPOL JANOWSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA WĘGRÓW RYNEK MARIACKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA WYSZKÓW PUŁTUSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ZAMBRÓW BIAŁOSTOCKA 22G 297 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ZŁOCIENIEC 5-GO MARCA RATOPHONE SP. Z O.O GRODZISK WIELKOPOLSKI PL. ŚW. ANNY RATOPHONE SP. Z O.O JAROCIN WROCŁAWSKA RATOPHONE SP. Z O.O MUROWANA GOŚLINA PL. POWSTAOCÓW WLKP RATOPHONE SP. Z O.O OBORNIKI K. POZNANIA CZARNKOWSKA RATOPHONE SP. Z O.O WOLSZTYN 5 STYCZNIA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA OLKUSZ RABSZTYOSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BĘDZIN KOŁŁĄTAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BRZEG STAROMIEJSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PABIANICE ZAMKOWA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA KRAKÓW PODGÓRSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA MYSZKÓW KOŚCIUSZKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA WROCŁAW PLAC GRUNWALDZKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA WROCŁAW POWSTAOCÓW ŚL FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GDAOSK OBROOCÓW WYBRZEŻA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PRZEMYŚL BRUDZEWSKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA OSTRÓW WIELKOPOLSKI KALISKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GDYNIA PŁK DĄBKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PYSKOWICE WOJSKA POLSKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SIKORSKIEGO 13/ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA KATOWICE PUŁASKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA ŻORY GÓRNE PRZEDMIEŚCIE FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA MYSŁOWICE CHOPINA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GLIWICE J. NOWAKA JEZIORAOS 322 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BYTOM STRZELCÓW BYTOMSKICH FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ PODHALAOSKA 26 18

19 324 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GŁOWNO ŁOWICKA 7/ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA ŁASK 11 LISTOPADA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BRZEZINY REFORMACKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PŁOCK PRZEMYSŁOWA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ INFLANCKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ BRZEZIOSKA 27/ TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ KARSKIEGO 5 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ WIDZEWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA PODDĘBICE PL. KOŚCIUSZKI 18A 333 TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁĘCZYCA JADWIGI GRODZKIEJ TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁOWICZ STANISŁAWSKIEGO 25A 335 TELL SPÓŁKA AKCYJNA GOSTYNIN RYNEK TELL SPÓŁKA AKCYJNA MŁAWA ŻEROMSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA SIERPC PIASTOWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA OSTROŁĘKA KILIOSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA PIONKI DĘBOWA 2A 340 TELL SPÓŁKA AKCYJNA RADOM AL. GRZECZNAROWSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA RADOM ŻÓŁKIEWSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA ŚWIATOWIDA 41 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA GÓRCZEWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA POWSTAOCÓW ŚLĄSKICH TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA TARGOWA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA WOŁOSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA POŁCZYOSKA 121/ TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA OSTROBRAMSKA 75C 349 TELL SPÓŁKA AKCYJNA MIOSK MAZOWIECKI KOŚCIUSZKI TELL SPÓŁKA AKCYJNA MARKI PIŁSUDSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA PIASECZNO K. WARSZAWY MŁYNARSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA PIASTÓW AL LECIA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ZABRZE SZKUBACZA TELL SPÓŁKA AKCYJNA RYBNIK WIEJSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERCIE 3 MAJA TELL SPÓŁKA AKCYJNA MIĘDZYRZEC PODLASKI LUBELSKA 24 19

20 357 TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁA PODLASKA SIDORSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA HRUBIESZÓW PARTYZANTÓW 2C 359 TELL SPÓŁKA AKCYJNA TOMASZÓW LUBELSKI LWOWSKA 15E 360 TELL SPÓŁKA AKCYJNA CHEŁM POPIEŁUSZKI TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIDNIK KARD. WYSZYOSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN ORKANA TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN TURYSTYCZNA TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN CHODŹKI TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN ZANA 19 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁUKÓW WARSZAWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA SOKÓŁKA GRODZIEOSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁYSTOK ANDERSA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁYSTOK LIPOWA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁYSTOK HETMAOSKA 16 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA WYSOKIE MAZOWIECKIE RYNEK PIŁSUDSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIEBODZIN PIŁSUDSKIEGO 25 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA TUREK BROWARNA TELL SPÓŁKA AKCYJNA KONIN PADEREWSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA LESZNO AL. KRASIOSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA POZNAO GÓRECKA 30 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA POZNAO PÓŁWIEJSKA 42 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA POZNAO SZWAJCARSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA SZCZECIN AL. BOHATERÓW WARSZAWY TELL SPÓŁKA AKCYJNA SZCZECIN KU SŁOOCU 67 LOK. B TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŚWINOUJŚCIE PL. WOLNOŚCI TELL SPÓŁKA AKCYJNA KŁODZKO WOJSKA POLSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA OŁAWA CHROBREGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA BYDGOSZCZ KRUSZWICKA 1 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA CHEŁMNO GRUDZIĄDZKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WĄBRZEŹNO PL. JANA PAWŁA II TELL SPÓŁKA AKCYJNA GRUDZIĄDZ WŁODKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA GRUDZIĄDZ MICKIEWICZA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŻNIN PL. WOLNOŚCI 5 20

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

weź udział w akcji Happy Faces

weź udział w akcji Happy Faces weź udział w akcji Happy Faces i pomóż dzieciom z Fundacji Dziecięca Fantazja Jak? 1. odwiedź salon Orange - listę salonów biorących udział w akcji znajdziesz poniżej 2. 3. uśmiechnij się do smartfona

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

w ofertach Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Główny obowiązuje od r. do r. lub do wyczerpania kuponów.

w ofertach Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Główny obowiązuje od r. do r. lub do wyczerpania kuponów. MAS/PDF41/1015 Regulamin Promocji Akcja kuponowa rabat 200 zł na urządzenie w ofertach Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Główny obowiązuje od 15.10.2015 r. do 31.12.2015 r. lub do wyczerpania kuponów. 1.

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Promocji Bezpłatna wymiana kart SIM nju mobile niewspierających LTE na karty SIM

Promocji Bezpłatna wymiana kart SIM nju mobile niewspierających LTE na karty SIM Regulamin Promocji Bezpłatna wymiana kart SIM nju mobile niewspierających LTE na karty SIM wspierające LTE obowiązuje od dnia 30 listopada 2015 roku do odwołania Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CAPITAL PARK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001) Komunikat

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia Wezwanie AmRest Holdings SE Załącznik nr 1 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3. Bielawa ul. 1 Maja 34 9.00-17.00 4. Bielsko-Biała ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. 26.09.2008 Opublikowano w: M.P. Nr 71, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 50x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 11-200 Bartoszyce ul. Orzeszkowej 2 2 97-400 Bełchatów ul. Kolejowa 6 3 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 27 4 15-277 Białystok ul. Świętojańska 15 5 15-690 Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Lista placówek Getin Noble Bank S.A. przyjmujących zapisy na obligacje Getin Noble Bank S.A. serii PP6-I

Lista placówek Getin Noble Bank S.A. przyjmujących zapisy na obligacje Getin Noble Bank S.A. serii PP6-I LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. l.p. Kod pocztowy Miejscowość Ulica 1. 97-400 Bełchatów ul. Hanki Czaki 2 2. 42-500 Będzin ul. Grójecka 18/20 3. 15-424 Białystok al. Stanów Zjednoczonych 72/21 4.

Bardziej szczegółowo

LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p.

LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p. LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p. Miejscowość Ulica pocztowy 1. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 16A 2. 42-500 Będzin ul. Sączewskiego 17 3. 15-424 Białystok ul. Lipowa 45 4. 15-092 Białystok

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 03.10.2012 R.) MIEJSCOWOŚĆ Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok

Bardziej szczegółowo

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka godziny pracy Nr regionu Nr oddziału Oddział Regionalny Oddział banku Kod pocztowy Adres placówki Telefon stacjonarny pn. - pt. sob. 1 O/Regionaln Wrocław + Łódź 01 21 Wrocław Wrocław 53-674 ul. Legnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW Ul. Dworcowa 4 78-200 Białogard Ul. J. Piłsudskiego 3 72-300 Gryfice Zespół Szkół Plastycznych Ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Zespół Private Brokerage

Zespół Private Brokerage Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. 1 Bolesławiec ul. Sądowa 6 59-700 2 Bydgoszcz ul. Gdańska 128 85-021 3 Chorzów

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 WYKAZ LOKALIZACJI DOSTAW Część 1- Drukarka Typ 1 1 SA BIAŁYSTOK 10 ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok 2 SA RZESZÓW 3 al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów 3 SO BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz.

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz. Bełchatów ul. Kościuszki 27 9:00-19:00 Biała Podlaska ul. Jana Pawła II 163 (placówka Express) 8:00-20:00 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 9:00-18:00 Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 9:00-18:00

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

I TURNUS

I TURNUS MURZASICHLE 28.6-07.7.2016 I TURNUS - 28.06.- 07.07 Goleniów > Murzasichle tam: Goleniów 4:30 - Szczecin 5:30 - Gryfino 6:00 - Murzasichle 19:00 pow: Murzasichle 9:00 - Gryfino 22:00 - Szczecin 22:30 -

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją MPK Miasto Adres 4661 Andrychów ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 3761 Augustów ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/

Bardziej szczegółowo

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 LP Numer Format Nazwa BZ odpowiedzialn y 04-04-2014 05-04-2014 06-04-2014 1 34104 SM Aleksandrów Kujawski w 15:00-19:00 09:00-15:00 09:00-13:00 2 34260 SM Andrychów

Bardziej szczegółowo

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) MIEJSCOWOŚĆ Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok

Bardziej szczegółowo

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII C SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ W TRANSZY PRACOWNICZEJ TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

BIURA OGŁOSZEŃ MIASTO ULICA MIEJSCE TELEFON EMAIL. Głogów Jedności Robotniczej 39 0-76 835-00-22 ogloszenia.wroclawska@polskapresse.

BIURA OGŁOSZEŃ MIASTO ULICA MIEJSCE TELEFON EMAIL. Głogów Jedności Robotniczej 39 0-76 835-00-22 ogloszenia.wroclawska@polskapresse. BIURA OGŁOSZEŃ Przedstawiamy listę biur ogłoszeń z całej Polski, w których możecie Państwo nadać ogłoszenie do Gazet Grupy Wydawniczej Polskapresse oraz do portalu Gratka.pl. Zapraszamy do naszych regionalnych

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 26 września 2007 r. (M.P. z dnia 8 października 2007 r.)

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 26 września 2007 r. (M.P. z dnia 8 października 2007 r.) M.P.07.71.772 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy (M.P. z

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC HOLDING S.A.

SKARBIEC HOLDING S.A. SKARBIEC HOLDING S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Nowogrodzkiej 47a 00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503222)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

MIASTO ULICA WOJEWÓDZTWO

MIASTO ULICA WOJEWÓDZTWO Lista POS Play MIASTO ULICA WOJEWÓDZTWO Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73a Kujawsko-Pomorskie Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Łódzkie Andrychów ul. Rynek 33 Małopolskie Augustów Rynek Z. Augusta

Bardziej szczegółowo

Oddział Alior Bank SA 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 5-427 Białystok ul. Lipowa 34 5-35 Białystok ul. Wiejska 47 5- Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Wydajesz - dostajesz

Regulamin Akcji Promocyjnej Wydajesz - dostajesz Regulamin Akcji Promocyjnej Wydajesz - dostajesz I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Wydajesz - dostajesz, zwanej

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400 LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400 Bełchatów 2 O/Będzin GETIN UP ul. Sączewskiego 17 42-500

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Banku Zachodniego WBK SA przyjmujących zapisy na akcje spółki Enter Air SA wśród Inwestorów Indywidualnych

Wykaz placówek Banku Zachodniego WBK SA przyjmujących zapisy na akcje spółki Enter Air SA wśród Inwestorów Indywidualnych Wykaz placówek Banku Zachodniego WBK SA przyjmujących zapisy na akcje spółki Enter Air SA wśród Inwestorów Indywidualnych L.p. POK Kod Adres 1 Andrychów 34-120 ul.krakowska 83b 2 Augustów 16-300 ul. Żabia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Rabat

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Benefit Systems S.A. Załącznik nr 1

Oferta Zakupu Benefit Systems S.A. Załącznik nr 1 Oferta Zakupu Benefit Systems S.A. Załącznik nr 1 l.p. Miejscowość Adres Godziny otwarcia 1 Białystok ul.pałacowa 1a 10.00-17.00 2 Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3 Bielawa ul. 1 Maja 34

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul.

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. Sączewskiego 17 42-500 O/Będzin GETIN UP BIAŁYSTOK ul. Lipowa 45

Bardziej szczegółowo

Pełna lista placówek biorących udział w Akcji Wielkanocnej:

Pełna lista placówek biorących udział w Akcji Wielkanocnej: Pełna lista placówek biorących udział w Akcji Wielkanocnej: LP. MIASTO ADRES 1 Aleksandrów Łódzki WOJSKA POLSKIEGO 35 2 Augustów RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 17A 3 Barlinek NIEPODLEGŁOŚCI 14 4 Bełchatów 9-GO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 38 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów

Zbiórka pieniędzy Godne dzieciństwo- lista sklepów Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów Nazwa Menadżer / Kierownik Sklepu Biłgoraj Apis Błonie Bolesławiec Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Drukarnia Bytom Bytom Szombierki Chełm Chojnice Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych Milestone Medical Inc. (spółka zawiązana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 220 South Orange Avenue, Livingston, New Jersey 07039, Stany Zjednoczone) Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uczestnik Programu Payback osoba fizyczna która uczestniczy w Programie Payback na podstawie regulaminu Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK

Uczestnik Programu Payback osoba fizyczna która uczestniczy w Programie Payback na podstawie regulaminu Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK Regulamin Akcji Promocyjnej PAYBACK ekarta Prezentowa 50 zł do wykorzystania u Partnera OPL za zakup mobilnych usług Orange w wybranych SSO obowiązuje od dnia 7.12.2015 r. do 21.12.2015 r Regulamin Akcji

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Promocja dostępna w wybranych salonach sprzedaży tp i wybranych salonach Orange. Znajdź najbliższy salon. Zapraszamy.

Promocja dostępna w wybranych salonach sprzedaży tp i wybranych salonach Orange. Znajdź najbliższy salon. Zapraszamy. OGSM/PDF09/0506 Strona 1 z 6 Promocja dostępna w wybranych salonach sprzedaży tp i wybranych salonach Orange. Znajdź najbliższy salon. Zapraszamy. Bartoszyce ul. Robotnicza 1 11-200 salon sprzedaży tp

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo