REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą."

Transkrypt

1 REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem: 1. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres Warszawa, ul. Skierniewicka 10a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00zł, (NIP ), będącą płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. 2. Telekomunikacja Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Posługującej się numerem REGON: , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym Agentów i Subagentów Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. 2. Organizatorem Oferty jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy (wpłacony) ,00 PLN zwana dalej Organizatorem. 2 Czas i miejsce Oferty 1. Oferta dostępna jest na czas nieokreślony. 2. Oferta dostępna jest dla kredytu konsumenckiego udzielanego za pośrednictwem Partnera. 3. Oferta jest dostępna w salonach Orange, których lista stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 3 Uczestnik Oferty 1. Uczestnikiem Oferty może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie i miejscu obowiązywania Oferty spełni łącznie następujące warunki: 1) spełni warunki formalne dla udzielenia kredytu konsumenckiego (zwanym dalej także kredytem ) wymagane przez Organizatora (szczegółowe informacje dostępne są u Partnera) oraz 2) posiada zdolność do spłaty kredytu konsumenckiego umożliwiającą udzielenie kredytu 1

2 konsumenckiego zgodnie z zasadami Organizatora (szczegółowe informacje dostępne są u Partnera) oraz 3) zawrze umowę kredytu konsumenckiego w ofercie Raty za 1% miesięcznie na okres od 1 do 24 miesięcy. 4 Warunki Oferty 1. Uczestnik Oferty, który spełni warunki określone w 3 otrzyma kredyt konsumencki na następujących warunkach: Raty za 1% miesięcznie 2. Uczestnik spłaca pożyczkę w 12 równych ratach miesięcznych, a kwota raty miesięcznej wynosi 1/12 kwoty pożyczki powiększoną o 1% tej kwoty. a) Terminy płatności rat są określone w umowie pożyczki. b) Oprocentowanie pożyczki (stopa stała) wynosi 12,08%. c) Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 5%. 3. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. RRSO wynosi 23,70% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 1600 zł, całkowity koszt kredytu 191,96 zł (w tym odsetki: 111,96 zł, prowizja 80 zł, ubezpieczenie dobrowolne 0zł), spłata w 12 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 12,08% (stopa stała), całkowita kwota do zapłaty: 1791,96 zł, kwota raty miesięcznej: 149,33 zł. 4. Przy składaniu wniosku o kredyt konsumencki mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. 5. Szczegółowe warunki oferty i umowy dostępne są u Partnera. 5 Reklamacje 1. Każdemu Uczestnikowi Oferty przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przebiegu Oferty. 2. Reklamacja powinna być złożona w jeden z następujących sposobów: a) osobiście w dowolnej placówce Credit Agricole Bank Polska S.A., b) w formie pisemnej wysłanej: - listem na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław, - faxem na numer , c) telefonicznie: poprzez serwis telefoniczny Banku pod numerami telefonów: (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub (z zagranicy i z telefonów komórkowych), d) poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A., e) za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego. 2

3 3. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika Oferty, której reklamacja dotyczy. 4. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Credit Agricole Bank Polska S.A., pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację. 5. Uczestnik, który złoży reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji listem zwykłym na adres podany w reklamacji lub w inny sposób ustalony przez Organizatora z Uczestnikiem. 6. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin, o którym mowa powyżej, może zostać niedotrzymany, Organizator: a) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, c) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 7. Organizator udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje pisemnie listem przesyłanym na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji lub za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej, dostępnej w serwisie internetowym (w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem tego serwisu). 8. Organizator zastrzega sobie możliwość poinformowania Uczestnika o uwzględnieniu reklamacji i jej pozytywnym rozpatrzeniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Uczestnikiem: 1) telefonicznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego, 2) poprzez wysyłkę wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika. 6 Postanowienia końcowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Orląt Lwowskich 1, który zbiera dane osobowe na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu realizacji Oferty. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. 2. Regulamin Oferty dostępny jest u Partnera. 3

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty Nazwa przedsiębiorcy PTK CENTERTEL TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ASTEL JOANNA MATUSIAK PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA RATOPHONE SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BEJO JOLANTA GWARDA ANETA GWARDA SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD ELEKTRONIKI ELTROPOL FIRMA HANDLOWA MARZENNA DWIELĄG-WICZKOWSKA ATANER RENATA FEDER-WITKOWSKA, WACŁAW WITKOWSKI PHU EMTEL IMPORT EKSPORT EWA MIERZYOSKA FHU OMEGA ZOFIA STANGRET NEW ART GRZEGORZ NOWAK S-TEL SP. Z O.O. MGW TOMASZ GŁOSZEWSKI JP INWEST SP. Z O.O. PCT PATRONIC MARZENA SZCZEPANIAK FIRMA ART-KOM ARTUR RUDZKI JARPEN TOMASZ JAMRO GLOBAL SYSTEM LECH JONAK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOMTEL S.C RAFAŁ GOMUŁKA LUCYNA GOMUŁKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KARTEL KAROL MILESZKO TELKOM PRZEMYSŁAW NUSZKIEWICZ TOMASZ LEMANCZYK AGENCJA USŁUGOWA "FORTUNA" ŁUKASZ WSZEBOROWSKI AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SIECI ORANGE ARTEL ARTUR SACZUK LUXTELL CHYŁA I MAZUR S.C P.H.U OPTIMAL ARTUR POŁUDNIKIEWICZ LESZEK SAWICKI S.C ADAM INTER AUTO ADAM I TERESA KOŁTYS PHU CAREX SJ KOŁODZIEJSKA I SKRODZKA MISTRAL KATARZYNA ROZTOCKA POLSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPERJA S.C. MONIKA WOŹNIAK, IRENEUSZ HAJDUCKI NET 7 SP. Z O.O. LINK SP. Z O.O. INFO -TEL S.C JANUSZ MILCZAREK, MIROSŁAW WÓJCIK RAMSAT S.A. BEST-COM S.C. JĘDRYKA MIESZKO, HERMAN GRZEGORZ "JOWIX" SKLEP Z ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI WIESŁAW SOLAREWICZ PARTNER ORANGE IDEAL S.C. INTERTEL JOANNA KACZMAREK BIURO RACHUNKOWE TELE-KO 4

5 NOSTELL PAWEŁ NOSKOWICZ MATI-KOM MATEUSZ MIAZGA GGKOM GRZEGORZ GORDZIEJEWSKI AUDIOMARKET RYSZARD MIAZGA MAZUR TOMASZ VERITEL WALDEMAR SOWIOSKI P.H.U. SANDRA MARZENA FIJAŁKOWSKA NET-ZONE S.C. ZDZISŁAW ORŁOWSKI "SONPOL" EMA PIETRZAK EDYTA PIETRZAK F.H PANDA IRENEUSZ KOŚCIELNIAK PATOS S.C PATRYCJA MRUK,TOMASZ BRODA F.H.U. KATARZYNA WOJTAL FH PIOTR PIŁAT FHU BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK FHU TOMTEL TOMASZ MACIĄG FHU ANTOS ANETA STANISZ FIRMA ELEKTROMARKET 2 FHU VADIS ZDZISŁAW WNĘK JANUSZ NOSAL FHU JASTELL SC IDEKOM SZADY TOMASZ INTERTEL LUIZA ŚLIWA ŻANETA WOŹNIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE WILK BOGDAN GASZKA PIOTR P.W OKAY BOCHEOSKI CZESŁAW&PACUT BOGDAN MARVEL MARCIN WŁODARSKI QADRATS SYLWIA STARZYOSKA FH PRO-TEL DARIUSZ JĘDRSZCZYK FHU AM-TEL MIROSŁAW CUDZIŁO 'FLORMATEL'' KATARZYNA OSWALD PARTNER S.C. ŁUKASZ BOHOSIEWICZ, MACIEJ SZCZĘSNY DWM SPÓŁKA Z O. O. MASTER-PHONE S.C GOLD EWELINA MAŁGORZATA KOWALSKA PUH K&Z S.C. ANNA KUŚNIERZ-GIBAS, MARCIN KUŚNIERZ CALL-NET REGINA CABAN MASTER-PHONE S.C. FIRMA HANDLOWA EDYTA KRUK-SKRYCKA RAMUZ RENATA TŁUSZCZ-MUZYK RAMSAT TELESYSTEM ANDRZEJ GRYBOŚ FHU MOBIFON TELESYSTEM MAŁGORZATA JONAK FHU MONIKA BIAŁKOWSKA NET-LINE EDYTA KRÓL-RAK RAMSAT TELESYSTEM PIOTR BUDKO TEL-KOM JACEK LISOWICZ TEL-KOM KRZYSZTOF JEDUT UNI-TEL MAGDALENA WADAS RAMSAT TELESYSTEM WADOWICE PIOTR WACŁAW 5

6 AGNESI AGNIESZKA SIKORA OPTIMUM S.C. MARTA DOBRASZ, ANITA WIELOGÓRSKA TELTOM TOMASZ ZIEMNICKI "GOLD" PAWEŁ ŁOŚ TRIMO S.C. JAROSŁAW JĘDZURA,MARIUSZ ZAWARTKA,AGNIESZKA KOCIOK BEKOM KRZYSZTOF SZYPUŁA VINEA SP Z O.O JADTEL S.C MARZENNA MRUK,MAREK MRUK COMTEL-IT PIOTR JACEK KOWALSKI FH PIOTR KASPERKIEWICZ GLOB S.C. HUBERT KACZOR, SŁAWOMIR ŁABĘDZKI NATKOM NATALIA CZEŚNICKA ONYX S.C M.STRZELECKA-SZMYD,R.SZMYD ELWI-TEL ELŻBIETA JURASZEK PAMA S.C. MAŁGORZATA SIWKO,PAWEŁ KRUPOWICZ FHU TEL TEX ROBERT WIERTELAK BART DANIEL BARTOSIK BIURO PODRÓŻY POLONIA MARIA ŁUCZAK TELMIKS S.C. KRZYSZTOF CEGLAREK, EWA LASOO-CEGLAREK PPHU "OSTATNI DZWONEK" AGNIESZKA GRZEGORCZYK FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA VANESSA KINGA NOGA HASROCZYNKA RAFAŁ ZAJĄC ARKADIUSZ SPICHAŁ IWONA ŁACHNOWICZ JANTEL JANUSZ KSIĘŻOPOLSKI KMS KARINA SPAŁEK ARKAN BERTZ - WOJCIECH KUKIOŁCZYOSKI MJK-TEL SC JAKUB KAPUŚCIOSKI SŁAWOMIR MIROCHA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "SIGMA" S.C. GTI SP. Z O.O. AGNIESZKA HENKEL MONIKA JACAK "ANA-TEL" MONIKA JACAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "TELE-EFEKT" KATARZYNA DĄBKIEWICZ PHU GAMA TOMASZ BILSKI PHU MERIDA ANDRZEJ WALASZEK PIONET PIOTR BŁASZCZAK "STEL_DOM" STUDIO KOMPUTEROWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BIT-BOX" MACIEJ SZYMURA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARTTEL ARTUR JODŁOWSKI PHU VEGA ZDZISŁAW WOROBIEC FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "OPTIMA" MAŁGORZATA BOREK TELE-NET TOMASZ TOMASZEWSKI P.H.U.FANUEL GRZEGORZ KAPUSTA MAR-TELL RAFAŁ MARCINOWSKI P.H.AFAR G.K. KOŁODZIEJCZYK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TERESA BIEOKOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONROE JOANNA OLEJNICZAK RO-JA S.C. ROBERT LORBIECKI & MAŁGORZATA PORZYCH KUR-TEL KRZYSZTOF KUROWSKI FHU "BEJA" ANDRZEJ BROCKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE G&G MAŁGORZATA GRABARKIEWICZ 6

7 SKLEP WIELOBRANZOWY FIGARO WIESŁAW ZARZYCKI FIRMA HANDLOWA MARIA KOZIOŁEK NOWA PLUS MARTA KASPRZAK STARFAX S.C.M.RADZIEWICZ Z.PAWLUKANIS SOLTEL - BIS EDYTA ADAMCZYK TELL-M MARCIN ANDRUSZKIEWICZ ROYALCELL WOLAK TOMASZ MAGDALENA SZEMRAJ FHU IZA S.C.DAMIAN WIECZOREK, KAROLINA WIECZOREK FLORMATEL KATARZYNA OSWALD BOY ART. RENATA BOJARSKA CENTERKOM CENTRUM KOMPUTEROWE DARIUSZ ZWIERZCHOWSKI INTRA BOGUSŁAW BARANOWSKI IDEA 2 ALICJA MALINOWSKA ALKUZO.S.C. MARIUSZ PAWŁOWSKI, JOLANTA NOWAK FAXTEL CHMURSKI I CHRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA RZĄD MARIUSZ CONSULTING MANAGMENT MACIEJ RADOMSKI POL-BAL SC POLAK ELŻBIETA BALAK DIM S.C DARIUSZ LUDEW I JANINA LUDEW FHU "PROFI" LIDIA STANGRET HGM MARTYNA HERT-GAJEWSKA TELMAR S.C. MARIA I WIESŁAW BUCZYOSCY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BOREK" SŁAWOMIR BOREK KOWALCZYK MAŁGORZATA ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT TERESA GREK RADOSŁAW ŚMIGIELSKI CONCILIO GRZEGORZ STASZAK FHU MEGAPHONE MICHAŁ MARCINIUK P.H.U GLADIUS ANNA DOLIASZ FAX2 CHMURSKI & CHRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W KATOWICACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BELL-KOM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TEMA DARATEL DARIUSZ KCIUK FIRMA HANDLOWA IMPULS 3 GRAŻYNA BURCAN-KURZYOSKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAXIM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NESS-KOM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FAX S.C. WARYKIEWICZ WARYKIEWICZ MOBIL-NET ADRIANNA CIEŚLAK JOANNA GARLEJ VOX S.C. ROBERT KORYTKOWSKI MARZENA SZYMAOSKA AMAX BEATA BUCZYOSKA "DRANTEL" KRZYSZTOF DRANIAK BIURO DOBREGO WYBORU AGNIESZKA ŚWIADEK KUSIAKRAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KARWOS GSM" KATARZYNA KARWOWSKA-PYTRACZYK TELMAR RYBICCY SPÓLKA JAWNA TELE-TIM SKLEP ELEKTRONIC WRÓBLEWSKA KATARZYNA WRÓBLEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EMIX" GRAŻYNA SIERADZKA JOLANTA KRUSZCZAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KARTEL KAROLINA SYGUŁA 7

8 NET-PHONE AGNIESZKA JARYNIUK KOŁTUN KONRAD TIM WOJCIECH MAŁOO I WSPÓLNICY P.H.U. HANDUS W.BŁAJEK, F.BŁAJEK P.H.U. HANDUS W.BŁAJEK, F.BŁAJEK PUH ROSZKOWSKI MARCIN ROBERT DUDA F.H. "JAN".ROBERT DUDA ALTER EGO PRZEMYSŁAW WIERTLEWSKI ITEL IRENEUSZ WÓJCIAK NEO MAREK KORALEWSKI PKH TELCOM KRZYSZTOF SYLKA START S.C. ANNA LEMANCZYK TOMASZ LEMANCZYK TELE-ART SALON PARTNER ORANGE TEL-MEDIA BARTOSZ SZYMCZAK TECHPOL ARTUR MAGDZIARZ TELE-PROJEKT S.C MARWEX MARCIN WILSKI BENEFIT MULTIMEDIA S.C. FHU NOWTEL MICHAL NOWAKOWSKI PPHU SOFTEL PAWEŁ MICHALCZUK TELEVER S.C. ANDRZEJ TOMIEC MAŁGORZATA TOMIEC ADGATEL S.C. AGNIESZKA PINTAL-KRAWIEC, ADAM NOWIKIEWICZ MOBILKOM BEATA GRUSZCZYOSKA-ŻUCHOWICZ MICO ELECTRONIC S.C. T.BOSACKI, M.CZARNECKI F.H.IDEAL S.C. R.KOZAK M.KOZAK PHU MARTEL ALEKSANDRA GARDOCKA HATEL HUBERT WYSOKIOSKI MARTIN S.C. PHU STANG ARKADIUSZ JĘDRZEJEWSKI MEDIA PLUS RTV AGD PHU MOD KOM DAMIAN BUŁA PPHU KOALA WOJCIECH WÓJTOWICZ INTERMEDIA SŁAWOMIR STEFAOSKI ALL-ANT S.C. NTEL DOMINIKA NIEDZIELSKA DAKAR VIOLETTA MAZURKIEWICZ RAFAŁ JELONEK SIMKA JOLANTA BOJANOWSKA F.W.VTV BEATA PAWLAK NEXUS MONIKA CISZAK MS SYSTEM MAŁGORZATA SWATEK SENSO MAGDALENA ŁOKAJ KA2 SPÓŁKA Z O.O. 8

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Oferty Lista Punktów Sprzedaży Lp. Nazwa przedsiębiorcy Siedziba salonu sprzedaży, ul.; kod; miasto 1 PTK CENTERTEL WARSZAWA PL. KONSTYTUCJI 6 2 PTK CENTERTEL WARSZAWA PAOSKA 57/61 3 PTK CENTERTEL KATOWICE 3-GO MAJA 5 4 PTK CENTERTEL ŁÓDŹ AL. M. PIŁSUDSKIEGO 3 5 PTK CENTERTEL GDAOSK KARMELICKA 1 6 PTK CENTERTEL SZCZECIN AL. WYZWOLENIA 12/14 7 PTK CENTERTEL WROCŁAW KAZIMIERZA WIELKIEGO 19/23 8 PTK CENTERTEL RADOM ŻEROMSKIEGO 73 9 PTK CENTERTEL WARSZAWA OKRZEI PTK CENTERTEL WARSZAWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 24/30 11 PTK CENTERTEL WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE PTK CENTERTEL CHORZÓW WOLNOŚCI PTK CENTERTEL SOSNOWIEC 3-GO MAJA PTK CENTERTEL BYDGOSZCZ GDAOSKA PTK CENTERTEL GDYNIA 10-LUTEGO 7 16 PTK CENTERTEL OLSZTYN AL. M.J. PIŁSUDSKIEGO PTK CENTERTEL TORUO RYNEK STAROMIEJSKI PTK CENTERTEL KRAKÓW PIŁSUDSKIEGO PTK CENTERTEL KRAKÓW KAMIEOSKIEGO PTK CENTERTEL LUBLIN NARUTOWICZA 24/26 21 PTK CENTERTEL POZNAO WIERZBIĘCICE 9 22 PTK CENTERTEL POZNAO ROOSEVELTA PTK CENTERTEL WROCŁAW ŚWIDNICKA PTK CENTERTEL BIAŁYSTOK LEGIONOWA 9/1 LOKAL PTK CENTERTEL RZESZÓW KOPISTO 1 26 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIELSKO-BIAŁA LESZCZYOSKA 20 9

10 27 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIELSKO-BIAŁA MOSTOWA 5 28 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYTOM STRZELCÓW BYTOMSKICH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYTOM PL. KOŚCIUSZKI 1 30 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHORZÓW WOLNOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CIESZYN MATEJKI 2 32 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CZELADŹ BĘDZIOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CZĘSTOCHOWA AL. WOJSKA POLSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A DĄBROWA GÓRNICZA KATOWICKA 1 35 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GLIWICE LIPOWA 3 36 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JASTRZĘBIE-ZDRÓJ PIŁSUDSKIEGO 2 A 37 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KATOWICE CHORZOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KATOWICE 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KATOWICE ROŹDZIEOSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POCZESNA NOWA WIEŚ KRAKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PSZCZYNA RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RACIBÓRZ RYBNICKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RUDA ŚLĄSKA NIEDURNEGO 36/38 44 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RYBNIK CHROBREGO 1 45 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RYBNIK RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SOSNOWIEC STASZICA 8B 47 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNOWSKIE GÓRY ZAGÓRSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WODZISŁAW ŚLĄSKI POWSTAOCÓW TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZABRZE WOLNOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZABRZE SZKUBACZA 1 51 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAWIERCIE 3GO MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŻYWIEC DWORCOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIŁGORAJ KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BOCHNIA KAZIMIERZA WIELKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNÓW KRAKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BUSKO-ZDRÓJ PARTYZANTÓW 25A 57 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHRZANÓW SZPITALNA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A DĘBICA KS. NOSALA 2 59 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GORLICE MICKIEWICZA 4 10

11 60 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JAROSŁAW JANA PAWŁA II TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JASŁO KOŁŁATAJA 2 62 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KIELCE WARSZAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KIELCE SIENKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOOSKIE 16GO STYCZNIA 7 A 66 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW PAWIA 5 67 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW AL. POKOJU TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW ZAKOPIAOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAKÓW WIELOPOLE 2 70 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LIMANOWA RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MYŚLENICE RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY SĄCZ WĘGIERSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY SĄCZ RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY TARG RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLKUSZ KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI MICKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OŚWIĘCIM PL. KOŚCIUSZKI 7 79 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PRZEMYŚL FRANCISZKAOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RZESZÓW MONIUSZKI 1 81 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RZESZÓW AL. WITOSA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SANDOMIERZ MICKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SANOK 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STALOWA WOLA NIEZŁOMNYCH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STARACHOWICE RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNOBRZEG SOKOLA 3B 87 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNÓW KRAKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WADOWICE LWOWSKA 7 89 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAKOPANE ZARUSKIEGO 1 90 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAMOŚD PARTYZANTÓW TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WIELICZKA LEGIONÓW 3 92 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TARNÓW NOWODĄBROWSKA

12 93 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RZESZÓW KOPERNIKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TCZEW POMORSKA 1 95 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BRODNICA KOŚCIUSZKI 6 96 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYDGOSZCZ GDAOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYDGOSZCZ FORDOOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BYDGOSZCZ TORUOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHOJNICE STARY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDAOSK GRUNWALDZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDAOSK GRUNWALDZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDAOSK RAJSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDYNIA WŁADYSŁAWA IV TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GDYNIA KCYOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GRUDZIĄDZ KONARSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A INOWROCŁAW WOJSKA POLSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOŁOBRZEG ARMII KRAJOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOSZALIN PADEREWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOSZALIN 1 MAJA 14/2 110 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOŚCIERZYNA DŁUGA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SŁUPSK ŁUKASIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SŁUPSK TUWIMA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STARGARD SZCZECIOSKI WYSZYOSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STAROGARD GDAOSKI RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN PL. LOTNIKÓW TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN GIERCZAK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN BOHATERÓW WARSZAWY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECINEK BOHATERÓW WARSZAWY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚWIECIE N. WISŁĄ DUŻY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚWINOUJŚCIE ARMII KRAJOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TORUO OLSZTYOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TORUO ŻÓŁKIEWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TORUO SZEROKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WEJHEROWO PUCKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WŁOCŁAWEK KOŚCIUSZKI 16A 12

13 126 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHODZIEŻ SIENKIEWICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GNIEZNO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JAROCIN WROCŁAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KONIN POWSTAOCÓW WLKP TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWY TOMYŚL PLAC CHOPINA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PIŁA AL. POWSTAOCÓW WIELKOPOLSKICH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO AL. SOLIDARNOSCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO GŁOGOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO ZAMENHOFFA 131/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO BUKOWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO PÓŁWIEJSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO DĄBROWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZAMOTUŁY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚREM PL. 20 PAŹDZIERNIKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A POZNAO SZWAJCARSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SZCZECIN MIESZKA I TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK WROCŁAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK CZESŁAWA MIŁOSZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK CIESZYOSKA 3A 145 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁYSTOK LIPOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIELSK PODLASKI MICKIEWICZ 50/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CIECHANÓW WARSZAWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GARWOLIN JANA PAWŁA II TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GRAJEWO OS. CENTRUM 27/LOKAL TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GRÓJEC AL. NIEPODLEGŁOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOZIENICE RADOMSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LEGIONOWO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁOMŻA DŁUGA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MARKI PIŁSUDSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MIOSK MAZOWIECKI KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MŁAWA STARY RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTROŁĘKA KOPERNIKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OTWOCK ARMMII KRAJOWEJ 1 13

14 159 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PIASECZNO K. WARSZAWY KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PŁOCK TYSIĄCLECIA 2A 161 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PŁOCK WYSZOGRODZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PRUSZKÓW WOJSKA POLSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RADOM BOLESŁAWA CHROBREGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RADOM PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SIEDLCE PIŁSUDSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SOCHACZEW 1 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA GÓRCZEWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA CISZEWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA JUBILERSKA 1/3 172 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA GŁĘBOCKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA TARGOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA POWSTAOCÓW ŚLĄSKICH TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WARSZAWA NOWY ŚWIAT TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SKIERNIEWICE REYMONTA 8 A 177 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BARTOSZYCE ROBOTNICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ELBLĄG POLNA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ELBLĄG CZERWONEGO KRZYŻA 5/1 180 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A EŁK WOJSKA POLSKIEGO 23B 181 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A IŁAWA KRÓLOWEJ JADWIGI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KĘTRZYN MAZURSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A MALBORK KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLSZTYN WILCZYOSKIEGO 17F 185 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLSZTYN PIŁSUDSKIEGO 63A 186 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SUWAŁKI NONIEWICZA 93A 187 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BIAŁA PODLASKA PIŁSUDSKIEGO 5/7 188 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A CHEŁM LUBELSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KRAŚNIK PL. WOLNOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN AL. WITOSA 6 14

15 192 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN ORKANA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN ZANA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBLIN KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PUŁAWY PIŁSUDSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SUWAŁKI KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BEŁCHATÓW KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BRZEG RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KĘDZIERZYN KOŹLE AL. ARMII KRAJOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KLUCZBORK RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KUTNO BARLICKIEGO 9 (PAWILON) 202 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ AL. PIŁSUDSKIEGO 92/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ KARSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ KOLUMNY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ POJEZIERSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ WIDZEWSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ ZACHODNIA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NYSA RYNEK 36 B 209 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OPOLE SOSNKOWSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PABIANICE ZAMKOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SŁOWACKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SIERADZ RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A STRZELCE OPOLSKIE RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TOMASZÓW MAZOWIECKI PL. KOŚCIUSZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZDUOSKA WOLA KILIOSKIEGO 1B 216 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI SIERPNIA 80 10/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GŁOGÓW GRODZKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GORZÓW WIELKOPOLSKI SIKORSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GORZÓW WIELKOPOLSKI AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A GUBIN WYSPIAOSKIEGO 1 A 221 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A JELENIA GÓRA PL. RATUSZOWY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KALISZ 3 MAJA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KĘPNO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KŁODZKO ŁUKASIOSKIEGO 3 15

16 225 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A KOŁO PRUSA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LEGNICA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LESZNO RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A LUBIN GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A NOWA SÓL PL. WYZWOLENIA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OLEŚNICA ŚLĄSKA RYNEK TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A OSTRÓW WIELKOPOLSKI SUKIENNICZA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A SŁUBICE PL. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŚWIDNICA ŚLĄSKA PL. GRUNWALDZKI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A TRZEBNICA ŚW. JADWIGI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WAŁBRZYCH SŁOWACKIEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW BERNARDYOSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW ŚWIERADOWSKA 51/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW HALLERA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW LEGNICKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZIELONA GÓRA AL. NIEPODLEGŁOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZIELONA GÓRA BATOREGO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW GEN. JÓZEFA BEMA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A DZIERŻONIÓW RYNEK 33 B 245 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A WROCŁAW CZEKOLADOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŻARY PL. PRZYJAŹNI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ZAWADA DĘBOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ŁÓDŹ BRZEZIOSKA 27/ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A RADOMSKO PLAC 3 MAJA ASTEL JOANNA MATUSIAK ŁÓDŹ RETKIOSKA 113/ ASTEL JOANNA MATUSIAK SIERADZ POW ASTEL JOANNA MATUSIAK WARSZAWA PUŁAWSKA 253 ASTEL JOANNA MATUSIAK WARSZAWA AL.JANA PAWŁA II ASTEL JOANNA MATUSIAK ZELÓW PL.DĄBROWSKIEGO PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK WEJHEROWO OBROOCÓW HELU PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK GDYNIA KARTUSKA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK GDYNIA CECHOWA 4 16

17 258 PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK WŁADYSŁAWOWO TOWAROWA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK LĘBORK ZWYCIĘSTWA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK SIERAKOWICE LĘBORSKA 4A 261 PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK KARTUZY PARKOWA PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK KOŚCIERZYNA MIODOWA 15 LOK. 1A 263 PHU TELE-CAR MAREK TRZECIAK NOWY DWÓR GDAOSKI SIKORSKIEGO 8A LOK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA BIAŁA PODLASKA TEREBELSKA 49/4 265 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA BIŁGORAJ KOPERNIKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA CIECHANOWIEC 3-GO MAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 3-GO MAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA GARWOLIN KOŚCIUSZKI 49F 270 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA GRAJEWO EŁCKA 12B 271 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA LESZNO AL..KONSTYTUCJI 3MAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOMIANKI JEZIORNA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOMŻA BRONIEWSKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOMŻA AL.PIŁSUDSKIEGO 14B/2 275 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁOSICE RYNEK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ŁUKÓW WYSZYOSKIEGO 26A 277 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA MOOKI AL..NIEPODLEGŁOŚCI 2A/8 278 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA MYSZYNIEC STACHA KONWY FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA OLSZTYNEK MRONGOWIUSZA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA OSTROŁĘKA PRĄDZYOSKIEGO 4/7 281 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA OSTRÓW MAZOWIECKA KILIOSKIEGO 1/6 282 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA PELPLIN MICKIEWICZA 21A 283 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA POŁCZYN ZDRÓJ GRUNWALDZKA 9/ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA RUMIA JANA III SOBIESKIEGO 14A 285 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SIEDLCE KATEDRALNA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SIEMIATYCZE PL.JANA PAWŁA II FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SKARSZEWY ŚW.JANA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SOKOŁÓW PODLASKI WOLNOŚCI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SOPOT AL..NIEPODLEGŁOŚCI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA STARGARD SZCZECIOSKI PIŁSUDSKIEGO 96A 17

18 291 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SZCZECIN KASZUBSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA SZCZECIN STRUGA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA TERESPOL JANOWSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA WĘGRÓW RYNEK MARIACKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA WYSZKÓW PUŁTUSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ZAMBRÓW BIAŁOSTOCKA 22G 297 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA LUX GRZEGORZ FLAZIOSKI MAREK CHMIELEWSKI SP.JAWNA ZŁOCIENIEC 5-GO MARCA RATOPHONE SP. Z O.O GRODZISK WIELKOPOLSKI PL. ŚW. ANNY RATOPHONE SP. Z O.O JAROCIN WROCŁAWSKA RATOPHONE SP. Z O.O MUROWANA GOŚLINA PL. POWSTAOCÓW WLKP RATOPHONE SP. Z O.O OBORNIKI K. POZNANIA CZARNKOWSKA RATOPHONE SP. Z O.O WOLSZTYN 5 STYCZNIA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA OLKUSZ RABSZTYOSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BĘDZIN KOŁŁĄTAJA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BRZEG STAROMIEJSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PABIANICE ZAMKOWA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA KRAKÓW PODGÓRSKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA MYSZKÓW KOŚCIUSZKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA WROCŁAW PLAC GRUNWALDZKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA WROCŁAW POWSTAOCÓW ŚL FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GDAOSK OBROOCÓW WYBRZEŻA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PRZEMYŚL BRUDZEWSKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA OSTRÓW WIELKOPOLSKI KALISKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GDYNIA PŁK DĄBKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PYSKOWICE WOJSKA POLSKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SIKORSKIEGO 13/ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA KATOWICE PUŁASKIEGO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA ŻORY GÓRNE PRZEDMIEŚCIE FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA MYSŁOWICE CHOPINA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GLIWICE J. NOWAKA JEZIORAOS 322 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BYTOM STRZELCÓW BYTOMSKICH FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ PODHALAOSKA 26 18

19 324 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA GŁOWNO ŁOWICKA 7/ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA ŁASK 11 LISTOPADA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA BRZEZINY REFORMACKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TELKOM-SYSTEM S.SZCZECIOSKI, K.BLACHLIOSKI SPÓŁKA JAWNA PŁOCK PRZEMYSŁOWA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ INFLANCKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ BRZEZIOSKA 27/ TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ KARSKIEGO 5 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDŹ WIDZEWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA PODDĘBICE PL. KOŚCIUSZKI 18A 333 TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁĘCZYCA JADWIGI GRODZKIEJ TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁOWICZ STANISŁAWSKIEGO 25A 335 TELL SPÓŁKA AKCYJNA GOSTYNIN RYNEK TELL SPÓŁKA AKCYJNA MŁAWA ŻEROMSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA SIERPC PIASTOWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA OSTROŁĘKA KILIOSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA PIONKI DĘBOWA 2A 340 TELL SPÓŁKA AKCYJNA RADOM AL. GRZECZNAROWSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA RADOM ŻÓŁKIEWSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA ŚWIATOWIDA 41 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA GÓRCZEWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA POWSTAOCÓW ŚLĄSKICH TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA TARGOWA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA WOŁOSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA POŁCZYOSKA 121/ TELL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA OSTROBRAMSKA 75C 349 TELL SPÓŁKA AKCYJNA MIOSK MAZOWIECKI KOŚCIUSZKI TELL SPÓŁKA AKCYJNA MARKI PIŁSUDSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA PIASECZNO K. WARSZAWY MŁYNARSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA PIASTÓW AL LECIA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ZABRZE SZKUBACZA TELL SPÓŁKA AKCYJNA RYBNIK WIEJSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERCIE 3 MAJA TELL SPÓŁKA AKCYJNA MIĘDZYRZEC PODLASKI LUBELSKA 24 19

20 357 TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁA PODLASKA SIDORSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA HRUBIESZÓW PARTYZANTÓW 2C 359 TELL SPÓŁKA AKCYJNA TOMASZÓW LUBELSKI LWOWSKA 15E 360 TELL SPÓŁKA AKCYJNA CHEŁM POPIEŁUSZKI TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIDNIK KARD. WYSZYOSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN ORKANA TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN TURYSTYCZNA TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN CHODŹKI TELL SPÓŁKA AKCYJNA LUBLIN ZANA 19 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŁUKÓW WARSZAWSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA SOKÓŁKA GRODZIEOSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁYSTOK ANDERSA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁYSTOK LIPOWA TELL SPÓŁKA AKCYJNA BIAŁYSTOK HETMAOSKA 16 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA WYSOKIE MAZOWIECKIE RYNEK PIŁSUDSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIEBODZIN PIŁSUDSKIEGO 25 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA TUREK BROWARNA TELL SPÓŁKA AKCYJNA KONIN PADEREWSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA LESZNO AL. KRASIOSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA POZNAO GÓRECKA 30 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA POZNAO PÓŁWIEJSKA 42 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA POZNAO SZWAJCARSKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA SZCZECIN AL. BOHATERÓW WARSZAWY TELL SPÓŁKA AKCYJNA SZCZECIN KU SŁOOCU 67 LOK. B TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŚWINOUJŚCIE PL. WOLNOŚCI TELL SPÓŁKA AKCYJNA KŁODZKO WOJSKA POLSKIEGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA OŁAWA CHROBREGO TELL SPÓŁKA AKCYJNA BYDGOSZCZ KRUSZWICKA 1 LOK TELL SPÓŁKA AKCYJNA CHEŁMNO GRUDZIĄDZKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA WĄBRZEŹNO PL. JANA PAWŁA II TELL SPÓŁKA AKCYJNA GRUDZIĄDZ WŁODKA TELL SPÓŁKA AKCYJNA GRUDZIĄDZ MICKIEWICZA TELL SPÓŁKA AKCYJNA ŻNIN PL. WOLNOŚCI 5 20

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1 00-975 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku BPH uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (zgodnie z art. 6a-6d ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A. Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Prawa Bankowego informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz. Lp. 1

Bardziej szczegółowo

najchętniej kupowane meble w Polsce

najchętniej kupowane meble w Polsce Promocja MAJ 2012 najchętniej kupowane meble w Polsce Oferta handlowa ważna od 4.05.2012 do 28.05.2012 albo do wyczerpania zapasów magazynowych. 59 95 x 20rat Zeskanuj kod QR przy pomocy swojego smartphone

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Głos PSB Od 13 lat czasopismo branżowe dostarcza szeroką wiedzę o najnowszych produktach i technologiach dostępnych w Polsce. Adresowane jest do stałych klientów w składach małych i średnich

Bardziej szczegółowo

"AKURAT"- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21

AKURAT- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21 Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Euro Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji chronionych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy (2) z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY Niniejszy materiał zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Biuo Rachunowe MAGA Małgorzata Kuczynko Boya-Żeleńskiego 28, 15-198 Białystok 5421514733 Neo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Promocja Dajemy 100zł za każde 1000zł realizowana w ramach sprzedaży premiowej zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) S t r o n a 1 Postępowanie nr: KPDA/2014-WNP-000550 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

REJESTR OSÓB PRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DORADZTWA PODATKOWEGO. Nazwa pełna Nazwa skrócona Adres siedziby

REJESTR OSÓB PRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DORADZTWA PODATKOWEGO. Nazwa pełna Nazwa skrócona Adres siedziby REJESTR OSÓB PRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DORADZTWA PODATKOWEGO. Numer wpisu Nazwa pełna Nazwa skrócona Adres siedziby 1. 2. Coopers &Lybrand Doradztwo Podatkowe Spółka Akcyjna Pierwsze Polskie

Bardziej szczegółowo

Rozrywkowy i Multimedialny KOMPUTERY MULTIMEDIA TELEFONY INTERNET KWIECIEŃ 2009. W naszej firmie preinstalujemy oryginalne oprogramowanie Windows

Rozrywkowy i Multimedialny KOMPUTERY MULTIMEDIA TELEFONY INTERNET KWIECIEŃ 2009. W naszej firmie preinstalujemy oryginalne oprogramowanie Windows KOMPUTERY MULTIMEDIA TELEFONY INTERNET KWIECIEŃ 2009 W naszej firmie preinstalujemy oryginalne oprogramowanie Windows Słuchaj muzyki na profesjonalnych głośnikach Altec Lansing z Subwooferem, przeglądaj

Bardziej szczegółowo

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00 Jednostka ZUS Oddział w Białymstoku Augustowie Bielsku Podlaskim Suwałkach Zambrowie Miejsce szkolenia ul. Młynowa 29, budynek B, piętro III, pok. 302 Rozpoczęcie szkolenia Zgłoszenia nr tel. (085) 74

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. APRIL POLSKA SERVICE SP. Z O.O ul. Sienna 73 00-833 Warszawa tel. (22) 568 98 62

WARSZAWA. APRIL POLSKA SERVICE SP. Z O.O ul. Sienna 73 00-833 Warszawa tel. (22) 568 98 62 Bezpośrednia sprzedaż kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Republiki Białorusi ELITAR PARTNER odbywa się poprzez następujące podmioty: WARSZAWA TB ALCES ul. Wiertnicza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T G E O G R A F I I DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA ZESZYT 5 ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ POLSKI TEOFIL LIJEWSKI W A R S Z A W A 19 5 9 WYKAZ ZESZYTÓW DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo