SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA"

Transkrypt

1 S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski, W.Fonder, G.Król, J.Lemański, KMarcińczak, J.Palenik, St.Petrykowski, M.Piotrowska- Baran, J.Stawarz 1

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA IV. DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE FSNT-NOT - BUDŻET ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT. - ZATRUDNIENIE W FSNT-NOT. - TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FSNT-NOT - WYNIKI SPÓŁEK FSNT-NOT - AGENDY FSNT-NOT VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK

3 I. WPROWADZENIE W niniejszym opracowaniu Główna Komisja Rewizyjna FSNT-NOT poza oceną całokształtu działalności Federacji NOT skupiła się przede wszystkim na analizie wybranych obszarów działalności, które wydały się najistotniejsze członkom komisji w 2011 r. i przedstawiła swoje stanowisko w tych sprawach, w których uznała to za konieczne. II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT W 2011 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT w dniu 20 czerwca. Podjęto 11 uchwał, z tej liczby Zarząd Główny FSNT-NOT nie wykonał jednej, dotyczących zmiany udziałów w nieruchomości w Gdańsku, która ze względu na zmianę stanowiska Pomorskiej Rady FSNT NOT nie doszła do skutku. Najwięcej kontrowersji na posiedzeniu Rady Krajowej wzbudziła sprawa nowelizacji statutu FSNT- NOT i proponowanych przez Komisję Statutową zmian w zapisach statutu, które ostatecznie nie zostały uchwalone. Postanowiono, że prace nad opracowaniem statutu będą kontynuowane przez przedstawicieli stowarzyszeń w ramach nowego powołanego na czerwcowym posiedzeniu Rady Krajowej Zespołu Roboczego ds. opracowania Statutu FSNT-NOT i ustawy o zrzeszeniach pod kierownictwem prof. Wiesława Blaschke W opinii GKR poza standardowymi corocznymi działaniami sprawozdawczymi do najważniejszych decyzji Rady Krajowej na jedynym w 2011 r. czerwcowym posiedzeniu należy zaliczyć powołanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Statutu FSNT-NOT i ustawy o zrzeszeniach oraz przystąpienie FSNT-NOT do Fundacji Wysoka Fala. III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Do najważniejszych wydarzeń w działalności FSNT-NOT w 2011 r. należy zaliczyć: XXIV Kongres Techników Polskich VIII Forum Inżynierskie w 2010 r. zainaugurowało XXIV Kongres Techników Polskich. Sesja finalna odbyła się w Łodzi pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w dniach maja 2011 r. Wzięło w nim udział ok. 650 przedstawicieli polskich oraz polonijnych środowisk technicznych. Pierwszego dnia odbyły się dwie sesja plenarne: Politycy i Technicy" Technicy - Polsce" Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali dyskusji w 3 sesjach panelowych m. in.: - Ogólnopolskie Forum Innowacji Cywilizacyjne atuty Polski. Strategiczne dylematy rozwoju innowacyjności." - Ogólnopolskie Forum Energetyki Człowiek - Energia - Środowisko. Strategiczne dylematy bezpieczeństwa energetycznego" - Ogólnopolskie Forum Transportu Infrastruktura - krwioobieg gospodarki. Strategiczne dylematy rozwoju transportu" IX Forum Inżynierskie W dniu 14 czerwca 2011 r. odbyło się IX Forum Inżynierskie pod hasłem Inżynieria symultaniczna sposobem na transfer innowacyjnych technologii". Forum odniosło zasłużony sukces frekwencyjny. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące sesje: 3

4 Innowacyjne tworzywa odlewnicze - potrzeby konstruktorów, możliwości odlewników Możliwości konwersji kutych, spawanych itp. elementów maszyn na odlewy..."» Przykłady wykorzystania inżynierii symultanicznej w projektach celowych dla msp" - Akcelerator Innowacji NOT: dobry pomysł - dobry biznes" Spotkanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z przedstawicielami środowisk technicznych W dniu 5 grudnia 2011 r. Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski spotkał się w Belwederze z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce. Jako znaczący sukces Zarządu Głównego Federacji należy ocenić fakt, że wśród 5 przedstawicieli środowiska technicznego biorących udział w spotkaniu znalazło się aż 4 przedstawicieli ZG FSNT-NOT tj. Prezes FSNT-NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezesi FSNT-NOT Panowie: Janusz Dyduch, Stefan Góralczyk i Józef Suchy. W spotkaniu ze strony Kancelarii Prezydenta RP uczestniczyli również Pan Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu oraz Pan Maciej Żylicz - doradca społeczny. Podczas spotkania przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej przekazali Prezydentowi RP dokument zawierający wnioski z XXIV KTP. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące strategii rozwojowych dla Polski w obszarach innowacyjności polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora MSP, bezpieczeństwa energetycznego kraju, infrastruktury i transportu. Pozostała działalność statutowa Wyrazem działalności statutowej Zarządu Głównego FSNT-NOT jest również organizowanie, inicjowanie i oddziaływanie na struktury Federacji, do których należy zaliczyć: Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne członków Federacji, - Terenowe Jednostki Organizacyjne, - interdyscyplinarne Komitety Naukowo-Techniczne, Główne Komisje, - Muzeum Techniki, - wydawnictwa i periodyki wydawane przez Federację i SNT, Biuro Zarządu Głównego, spółki prawa handlowego, których jedynym właścicielem jest Federacja:, SIGMA NOT, OPTNOT, ODKT NOT, - spółki utworzone z udziałem FSNT-NOT i TJO: Warszawski Dom Technika NOT, Bydgoski Dom Technika NOT, Lubelski Dom Technika NOT Działalności wszystkich wymienionych jednostek zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu Głównego Federacji, który w przypadku stowarzyszeń członkowskich jedynie inspiruje do współdziałania, ale w przypadku pozostałych jednostek wywiera realny wpływ na ich wyniki stwarzając warunki do ich osiągnięcia, nadzorując strategiczne działania albo wdrażając procedury naprawcze. Nie do przecenienia są działania ZG na forum krajowym i za granicą, w zakresie współpracy z uczelniami, organami władz samorządowych, państwowych, organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi podejmowane z pozytywnymi rezultatami dla realizacji misji i celów Federacji NOT. W 2011 r. tak jak w latach ubiegłych pomyślnie przebiegała współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, co jest bardzo istotne z punktu widzenia kontynuacji współpracy w ramach działalności Muzeum Techniki (dotacje na działalność) oraz Centrum Innowacji NOT (finansowanie programu projektów celowych NOT). Działalność Centrum Innowacji NOT spełnia ponadto istotną rolę w oddziaływaniu FSNT-NOT na gospodarkę w zakresie innowacyjności i jej powiązań z nauką i techniką w ramach programu projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Równocześnie stanowi ważną działalność promocyjną całej Federacji, szczególnie umiejętnie pokazywaną corocznie na Targach Poznańskich w ramach Forum Inżynierskiego organizowanego z inicjatywy NOT. 4

5 Niestety dotychczasowe wieloletnie prace wielu gremiów nad nowelizacją statutu nie doprowadziły do jego uchwalenia. Dalsze prace nad opracowaniem statutu będą kontynuowane przez przedstawicieli stowarzyszeń w ramach nowego Zespołu Roboczego ds. opracowania Statutu FSNT-NOT i ustawy o zrzeszeniach. Podsumowanie działalności statutowej GKR ocenia pozytywnie aktywność członków Zarządu Głównego w propagowaniu działalności Federacji NOT poprzez osobistą obecność na szeregu medialnych wydarzeń o charakterze krajowym i międzynarodowym, a także poprzez organizowanie i patronowanie dużej liczbie imprez naukowo-technicznych XXIV Kongres Techników Polskich zakończył się sukcesem, ale GKR wnosi, aby Zarząd Główny przeanalizował jakie konkretne korzyści płyną z tego wydarzenia dla inżynierów i techników polskich i czy przygotowane wnioski dotyczące polskich przedsiębiorców i rozwoju polskiego przemysłu i polskiej nauki zostały przez władze uwzględnione Prace nad nowelizacją Statutu FSNT-NOT będą kontynuowane przez przedstawicieli członkowskich stowarzyszeń naukowo-technicznych w ramach nowego Zespołu Roboczego ds. opracowania Statutu FSNT-NOT i ustawy o zrzeszeniach. Prace w różnych gremiach trwają od wielu lat nie przynosząc efektu. GKR uważa, ze Zarząd Główny powinien zintensyfikować działania na rzecz osiągnięcia konsensusu w sprawie zmian w statucie w całym środowisku technicznym Federacji NOT. Niestety współpraca Zarządu Głównego ze stowarzyszeniami członkowskimi, a zwłaszcza z terenowymi jednostkami organizacyjnymi wydaje się być według opinii GKR nadal niewystarczająca, ponieważ zbyt małą wagę przykłada się do organizacji bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi stronami Zarząd Główny zrealizował uchwały Rady Krajowej z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany udziałów w nieruchomości w Gdańsku, która ze względu na zmianę stanowiska Pomorskiej Rady nie doszła do skutku. Zdaniem GKR Zarząd Główny powinien zwiększyć starania w celu jej wykonania lub wypracowania innego rozwiązania sprawy z największym dłużnikiem wobec Federacji wśród terenowych jednostek organizacyjnych Działalność Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisji Główna Komisja Rewizyjna postanowiła przeanalizować działalność Komitetów i Komisji powołanych w ramach FSNT-NOT. Do głębszej analizy wytypowano dwie Komisje (Główną Komisję Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT i Główną Komisję Odznaczeń i Konkursów FSNT- NOT) oraz jeden Komitet (Polski Komitet Naukowo-Technicznego FSNT NOT Gospodarki Energetycznej). Działalność Głównej Komisji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT Podstawą działalności Głównej Komisji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego w roku 2011 był plan pracy. Skład osobowy Komisji zmniejszył się w tym roku o 2 osoby, a mianowicie o zmarłych: - Kol. Konrada Kuczyńskiego (SITG) - członka Prezydium, - Kol. Marię Przedpełską (SITO)» członka Komisji, byłego sekretarza Komisji. W roku 2011 GKSiHRS obradowała na 2 posiedzeniach plenarnych i 5 posiedzeniach Prezydium. Tematyka tych posiedzeń przedstawiała się następująco: 5

6 10 lutego 2011 r. Prezydium Komisji przyjęło plan pracy GKSiHRS na rok 2011, 9 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie plenarne i posiedzenie Prezydium Komisji. Głównym tematem posiedzenia plenarnego był referat Kol. Ireneusza Trzcińskiego pt. Żołnierze - Górnicy ( ) - Zapomniana Armia", w którym autor przedstawił genezę powstania batalionów górniczych i budowlanych powstałych z poborowych, powołanych do odbycia zastępczej służby wojskowej. 20 września 2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego członka Prezydium Konrada Kuczyńskiego. 27 października 2011 r., tradycyjnie przed Świętem Zmarłych, delegacja GKSiHRS w składzie Kol. Kol. J. Łakomy i Z. Jabłoński - złożyła wiązanki i zapaliła znicze na grobach zasłużonych działaczy stowarzyszeniowych i NOT: 1 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie plenarne i posiedzenie Prezydium Komisji. Głównym tematem posiedzenia plenarnego był odczyt Kol. Andrzeja E. Paszkiewicza pt. Z kart historii zrzeszania się polskich inżynierów i techników". Działalność Głównej Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT W roku 2011 Główna Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT działała w składzie 20 przedstawicieli SNT i TJO. W skład Prezydium Komisji wchodzą: dr inż. Dariusz Raczkowski - przewodniczący Komisji mgr Maciej Bednarek - z-ca przewodniczącego Komisji mgr Maria Gregorczyk - sekretarz Komisji mgr inż. Stefan Oborski - członek Komisji mgr inż. Juliusz Zawadzki - członek Komisji Komisja zorganizowała trzy posiedzenia plenarne oraz 10 posiedzeń Prezydium. Pierwsze posiedzenie plenarne, zorganizowane 1 lutego 2011 r., miało charakter noworoczny i odbyło się z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego FSNT-NOT. Głównym tematem tego spotkania było omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności GKOiK w roku Dwa kolejne posiedzenia plenarne 15 kwietnia 2011 r. i 18 października 2011 r. poświęcone były ocenie wniosków o nadanie diamentowych honorowych odznak NOT. Ogółem w 2011 r. Komisja rozpatrzyła 584 wnioski o nadanie odznak honorowych NOT, w tym: 118 wniosków o odznaki diamentowe, 165 wniosków o odznaki złote i 301 wniosków o odznaki srebrne. Pozytywnie zaopiniowano 545 wniosków: wniosków na odznaki diamentowe, wniosków na odznaki złote, wnioski na odznaki srebrne. W 2011 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała 2 wnioski o nadanie pamiątkowego Medalu im. Feliksa Kucharzewskiego za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego. Rozpatrzono także 5 wniosków o nadanie Medalu inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego za wybitne zasługi w rozwoju techniki lub działalności społecznej NOT i SNT dla rozwoju nauki, techniki i gospodarki narodowej. Trzy wnioski oceniono pozytywnie, a dwa z nich skierowano do uzupełnienia. Zarząd Główny FSNT-NOT na mocy 7 Regulaminu przyznawania odznaki honorowej NOT, mówiącego, że w wyjątkowych sytuacjach ZG NOT ma prawo przyznania odznaki z pominięciem opinii Głównej Komisji Odznaczeń i Konkursów na wniosek SNT i TJO nadał: 6

7 9 diamentowych odznak honorowych NOT (1 - SEP, 2 - STOP, 1 - PZITS, 2 - TJO Radom i 3 - Polonia Technica) w związku terminami znaczących uroczystości w SNT i TJO, 5 złotych i 5 srebrnych odznak dla działaczy Polonia Technica w związku z jubileuszem 70-lecia tego Stowarzyszenia, 1 złotą i 4 srebrne odznaki dla działaczy Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech z okazji jubileuszu oraz 4 złote i 8 srebrnych odznak honorowych NOT na wniosek TJO w Radomiu z uwagi na termin obchodów 60-lecia Oddziału Radomskiego SITK RP. 4 Medale im. Feliksa Kucharzewskiego i 1 Medal im. Piotra St. Drzewieckiego dla działaczy Stowarzyszenia Polonia Technica z okazji jubileuszu 70-lecia tego stowarzyszenia. Ponadto ZG NOT na wniosek Prezesa FSNT-NOT nadał 2 medale im. Piotra St. Drzewieckiego w związku sesją finalną XXIV Kongresu Techników Polskich. Ogółem w 2011 r. Zarząd Główny FSNT-NOT nadał 6 medali im. Piotra St. Drzewieckiego oraz 6 medali im. Feliksa Kucharzewskiego. Liczba odznak honorowych NOT ogółem przyznanych w 2011 r. w stosunku do roku 2010 przedstawia się następująco: Odznaki Honorowe rok 2011 rok 2010 różnica Diamentowe ,3 % Złote ,9 % Srebrne ,1 % Zgodnie z postanowieniem Rady Krajowej został wznowiony Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT i w 2011 r. odbył się finał pierwszej po wznowieniu edycji Konkursu. Przewodniczący GKOiK dr inż. Dariusz Raczkowski uczestniczył w pracach dziesięcioosobowej Ogólnopolskiej Komisji Konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT oceniającej wnioski zgłoszone na Konkurs przez Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT. Komisja rozpatrzyła 27 opracowań, spośród których wyłoniła laureata - Mistrza Techniki 2010/2011 i przyznała pięć wyróżnień. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Sesji Finalnej XXIV Kongresu Techników Polskich w 201lr. Działalność Polskiego Komitetii N-T FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej W 2011 r. Komitet działał w 35-osobowym składzie, zaś Prezydium Komitetu w 6-osobowym składzie, tj.: 1) dr inż. Henryk Gładyś - przewodniczący 2) mgr inż. Jerzy Pszczoła - wiceprzewodniczący 3) mgr inż. Janusz Drużycki - sekretarz 4) mgr inż. Elżbieta Helena Janiszewska-Kuropatwa - członek 5) dr inż. Elżbieta Niewiedział - członek 6) mgr inż. Janusz Tokarzewski - członek 2. Obszary działalności Komitetu w 2011 r. Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Komitetu była skoncentrowana w następujących obszarach działalności: 1) konferencje naukowo-techniczne, 2) posiedzenia plenarne Komitetu wraz z ich częściami seminaryjnymi, 3) stanowiska Komitetu w wybranych, ważnych dla energetyki sprawach, 4) udział członków Komitetu w innych konferencjach, seminariach i debatach, 5) pozostała działalność członków Komitetu, zgodna z profilem działalności Komitetu. 7

8 2.1. Konferencje naukowo-techniczne W 2011 r. przedstawiciele Komitetu brali udział w Komitecie Organizacyjnym XXIV Kongresu Techników Polskich w dniach maja w Łodzi - w zakresie przygotowania Ogólnopolskiego Forum Energetyki. W ramach tego udziału zostały przygotowane i zaprezentowane podczas Kongresu referaty na następujące tematy: 1) Efektywność Energetyczna 1 '. Referentem tego tematu był Henryk Gladyś. 2) Gazownictwo w Polsce". Referentem tego tematu był Janusz Tokarzewski. Ponadto w 2011 r. Komitet zorganizował wspólnie z SEP i przy wsparciu finansowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz PSE Operator SA jedną Konferencję naukowotechniczną w dniu 30 listopada w gmachu FSNT NOT w Warszawie pod hasłem: Efektywność Energetyczna - cele, zadania i środki realizacji". Wzięło w niej udział około 100 osób łącznie z autorami referatów i Członkami Komitetu. Konferencja była sponsorowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i PSE Operator są Posiedzenia plenarne Komitetu W 2011 r. odbyło się 5 plenarnych posiedzeń Komitetu w dniach: 27 stycznia, 24 marca, 1 czerwca, 1 września i 10 listopada. Wszystkie te posiedzenia z wyjątkiem posiedzenia w dniu 27 stycznia oprócz spraw bieżących posiadały jeszcze część seminaryjną Stanowiska Komitetu w wybranych, ważnych dla energetyki sprawach Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, również w 2011 r. Komitet aktywnie uczestniczył w opiniowaniu różnych tematów, zleconych za pośrednictwem władz FSNT NOT przez Ministerstwo Gospodarki łub inne Organizacje. W 2011 r. były to następujące opinie: 1) W dniu 21 marca - opinia w sprawie rekomendacji do rozwiązania na temat: Hermetyczny turbogenerator do zastosowań ORC" (ORC to skrót z angielskiej nazwy Organie Rankine Cycle"; elektrownie typu ORC pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej z ciepła o temperaturze nawet poniżej 100 C), jako rozwiązania autorów z Zachodniego Uniwersytetu Technologicznego i zgłaszanego na konkurs Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów. Komitet zalecił w wyniku tej opinii, aby praca na powyższy temat została rekomendowana przez Panią Prezes i Zarząd FSNT NOT do udziału w wyżej wymienionym konkursie. W przygotowaniu tej opinii pomagał aktywnie Kol. Jerzy Pszczoła, Wiceprzewodniczący Komitetu.. 2) W dniu 28 października Komitet przygotował (w ramach konsultacji społecznych) uwagi do projektu strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt ten został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. W przygotowaniu uwag aktywnie uczestniczyli następujący Członkowie Komitetu: Janusz Drużycki, Elżbieta Niewiedział, Jacek Sumera i Prof. Andrzej Ziębik Udział przedstawicieli Komitetu w innych konferencjach, debatach, seminariach i spotkaniach, zgodnie z profilem działalności Komitetu, organizowanych przez różne Organizacje i Instytucje Niezależnie od zorganizowanej przez Komitet wspólnie z SEP Konferencji w dniu 30 listopada 2011 r w której wzięła udział większość Członków Komitetu, podobnie jak w poprzednich latach członkowie brali również udział w różnych konferencjach, debatach i seminariach zgodnych z profilem działalności Komitetu, jako delegaci FSNT NOT lub też jako oddelegowani przez inne firmy i Instytucje, w których pracują oraz organizacje społeczne. 8

9 IV. DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ Muzeum Techniki w Warszawie wraz ze swoimi oddziałami terenowymi pełni niezastąpioną rolę jako skarbnica polskich dóbr kultury technicznej. W ramach struktury FSNT-NOT prowadzi trudną do przecenienia działalność edukacyjną w zakresie popularyzacji zabytków techniki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży osiągając przy tym godne podkreślenia wyniki. W wyniku przeprowadzonej kontroli i po analizie działalności Muzeum Techniki w 2011 r. należy podkreślić pozytywne wyniki finansowe w omawianym roku. Niestety Muzeum Techniki osiągnęło je głównie dzięki wysokim dotacjom z MNiSW. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że polityka państwa w dziedzinie dotowania dóbr kultury narodowej jest coraz surowsza i również w stosunku do Muzeum Techniki może ulec radykalnej zmianie. Należy pamiętać, że Muzeum Techniki w dalszym ciągu nie posiada osobowości prawnej i jakiekolwiek zawirowania w dziedzinie jego finansowania uderzają bezpośrednio w budżet Zarządu Głównego Federacji. Poprzez swoja działalność w 2011 r Muzeum Techniki wniosło duży wkład w edukację społeczeństwa w zakresie kultury materialnej przy bardzo skromnych możliwościach i oszczędnej gospodarce finansowej. Działalność Muzeum Techniki NOT Działalność Muzeum Techniki była prowadzona zgodnie z generalnymi zadaniami instytucji w następujących kierunkach : Gromadzenia oraz zabezpieczania w zbiorach zabytków i dokumentów z dziedziny historii oraz współczesnego stanu techniki, nauk technicznych i przemysłu; Naukowego opracowania tych zabytków i dokumentów; Upowszechniania popularyzacji wiedzy w zakresie historii oraz współczesnego stanu techniki, nauk technicznych, nauk matematyczno fizycznych oraz przemysłu; Udziału w ochronie i popularyzacji zabytków techniki, w tym opiece nad szczególnie wartościowymi zabytkowymi obiektami technicznymi, stanowiącymi oddziały Muzeum Kreowania kultury technicznej Działalność skoncentrowana była na : porządkowaniu zbiorów po przymusowej, pośpiesznej likwidacji Muzeum Przemysłu na terenie d. Fabryki Norblina; działaniach w kierunku utworzenia na terenie Oddziału - Zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach - Muzeum Hutnictwa i Przemysłu maszynowego; przebudowie wystawy stałej Radiotechnika"; tworzeniu zaplecza naukowo - informacyjnego z dziedziny motoryzacji w Muzeum Motoryzacji; kontynuacji regulowania spraw formalno-prawnych oddziałów terenowych Muzeum. Porządkowano zbiory realizując ich inwentaryzację przede wszystkim w Chlewiskach, ale także we wszystkich innych miejscach ich przechowywania. Do zbiorów przybyły nowe eksponaty łącznie 173, w tym 143 dary, 28 zakupów i 2 pozyskane własnym działaniem, niektóre o dużej wartości historycznej i dokumentalnej. Dla nowych eksponatów były opracowane na podstawie zgromadzonych danych historycznych i technicznych karty katalogu naukowego. Uzupełniono również dokumentację eksponatów wcześniej włączonych do zbiorów (9). Zbiory biblioteczne zostały generalnie zreorganizowane i uporządkowane. Do druków zawartych przybyło 4973 poz. Inwentarzowych, do druków ulotnych 1670 poz. Inwentarzowych, do zbiorów map 84 poz. Zbiory obejmują łącznie poz. inwentarzowych druków zwartych, 5306 poz inwentarzowych druków ulotnych i 284 poz. Inwentarzowych map. Kontynuowano prace nad stworzeniem komputerowej bazy księgozbioru wprowadzono 522 pozycje oraz nad zorganizowaniem działu publikacji o tematyce motoryzacyjnej w Muzeum motoryzacji. Wykonano profesjonalną konserwację zbioru starodruków. 9

10 Dokonana została gruntowna przebudowa Sali Radiotechniki na podstawie nowego scenariusza w kierunku przekształcenia w ekspozycję Historia Polskiego Radia". W Oddziale - Muzeum Motoryzacji nastąpiła częściowa modernizacja ekspozycji wraz z jej reorganizacją w kierunku uformowania ekspozycji pod tytułem Niespełnione nadzieje polskiej motoryzacji". Dostępne były również ekspozycje, w innych oddziałach Muzeum: w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana w Nowej Słupi: w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi w Zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach Dostępne były zabytkowe Kuźnie Wodne w Starej Kuźnicy i Gdańsku Oliwie, gdzie demonstrowano zabytkowe wyposażenie techniczne, także w ruchu. W zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie odbywały się pokazy kucia (łącznie 13 dla 319 zwiedzających). W salach zbiorów stałych następowało wyprowadzenie nowych eksponatów np. salach Transportu, Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, Energii Odnawialnej, lub organizowano nowe stoiska np. w Sali Astronomii i Astronautyki. Odbywały się systematycznie spotkania z referentami z zakresu historii polskich konstrukcji lotniczych oraz z zakresu historii motoryzacji. Spotkania z referentami z zakresu historii polskich konstrukcji lotniczych oraz z zakresu historii motoryzacji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem starszej generacji jak też młodszej -studentów i uczniów. W 201l r. oferta Muzeum w zakresie zajęć dla młodzieży szkolnej obejmowała 80 tematów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Ogółem odbyło się 3266 lekcji, w których uczestniczyło uczniów. Specjalny program działań oświatowych przygotowany był na okres ferii zimowych Zima w Mieście" i ferii letnich Lato w Mieście". W każdym dniu odbywały się zajęcia obejmujące pokazy, prelekcje filmowe na różne tematy, przy czym szczegółowy program był podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. Muzeum Techniki wzięło po raz kolejny udział w ogólnowarszawskiej imprezie Noc Muzeów", która polegała na udostępnieniu ekspozycji muzealnych późnym wieczorem 15 maja 201l r. Ekspozycje Muzeum Techniki cieszyły się wielkim zainteresowaniem od godz. 19 do godz. 1 po północy. Muzeum odwiedziło osób przy czym publiczność ta wykazywała żywe zainteresowanie, z uwagą oglądała pokazy i słuchała objaśnień. W Noc Muzeów" były też udostępniane placówki terenowe : Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi i Zabytkowa Kuźnia Wodna w Gdańsku - Oliwie. Muzeum Techniki pełni opiekę nad Redakcją Słownika Biograficznego Techników Polskich i Olimpiadą Wiedzy Technicznej. Wprawdzie koszty zarządzania w 2011 r. były wyższe o 600 tys.zł niż w 2010 r ale pokryła je dotacja zwiększona o nieco ponad 600 tys.zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlatego niezwykłe przykrą sprawą jest walka o dotację na jego działalność w 2012 r. W razie wstrzymania dotacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego grozi to likwidacją Muzeum Techniki. Sprawa jest nagłośniana przez Zarząd Główny NOT w mediach i w Internecie. 10

11 V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Na podstawie materiałów analitycznych Biura FSNT-NOT udostępnionych Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiamy w sposób rozszerzony niektóre aspekty działalności gospodarczej FSNT- NOT. Sprawozdanie łączne FSNT-NOT Działalność gospodarcza i finansowa jest podstawą oceny realizacji zamierzeń Zarządu Głównego zawartych w planach uchwalanych przez Radę Krajową FSNT NOT. Dla oceny trzeciego pełnego roku działalności Zarządu Głównego za podstawę przyjęto: Sprawozdanie z działalności merytorycznej opracowane w układzie obejmującym działanie Zarządu Głównego, Komitetów Naukowo-Technicznych, Głównych Komisji oraz ważne zdarzenia z działalności Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i wszystkich 49 Terenowych Jednostek Organizacyjnych, Wyniki Ekonomiczno-Finansowe FSNT NOT w 2011 r., Łączne Sprawozdanie FSNT NOT obejmujące: Biuro Zarządu Głównego, Muzeum Techniki, Centrum Innowacji NOT w tym: a) Bilans sporządzony na dzień r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą ,92 zł b) Rachunek Zysków i Strat za rok 2011, zamykający się stratą w wysokości -758,06 zł c) Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok 2011, d) Rachunek przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa. Opinię i raport z badania łącznego sprawozdania finansowego za 2011 r., sporządzony przez mgr Stanisława Kołakowskiego, biegłego rewidenta nr ewidencyjny 1904/4902, reprezentującego Biuro Rachunkowe Dominika" Sp. z o o. Biegły rewident zakończył badanie łączne Federacji za 2011 r. przedstawiając Głównej Komisji Rewizyjnej NOT szczegółowe omówienie swojego sprawozdania, a jego ocenę zawarł w przedłożonej pisemnej opinii i raporcie z badania tego sprawozdania. Oceniając pozytywnie przedłożone zbiorcze i łączne sprawozdania finansowe Federacji, zawarł swoje uwagi i opinie odnośnie wybranych zagadnień i problemów, które występują w różnych dziedzinach działalności FSNT-NOT. Badanie to: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień r. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi zasadami rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu FSNT NOT. Stan FSNT-NOT według bilansu za 2011 rok ocenia się jako dobry. Aktywa obrotowe w wysokości tys. zł wobec zobowiązań bieżących wynoszących zł stanowią 614,7%, co oznacza wskaźnik płynności na poziomie 6,1 (optymalny wskaźnik gwarantujący dobrą płynność finansową to 1,6-2,0). Wskaźnik płynności szybkiej wynosi 0,95, co oznacza, że według stanu bilansowego wartość aktywów pieniężnych prawie dwukrotnie przetoczyła wartość bieżących zobowiązali. Dobra sytuacja ekonomiczno-finansową dotyczy przede wszystkim Zarządu Głównego Federacji. Budżet Zarządu Głównego FSNT-NOT Budżet ZG FSNT-NOT jest częścią łącznego sprawozdania finansowego FSNT-NOT. Na łączne sprawozdanie składa się poza Biurem ZG sprawozdanie Muzeum Techniki i Centrum Innowacji NOT jako jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Biuro ZG w planie na rok 2011 miało zbilansować przychody i koszty wypracowując zysk w wysokości 10,0 tys. zł. Okazało się jednak, że wykonanie przychodów w wysokości 72 % w stosunku do planu, przy równoczesnym wzroście kosztów 11

12 do 79 %, dało wynik ujemny wnoszący - 409,9 tys. zł. Wśród najważniejszych przyczyn, które spowodowały ten stan rzeczy były: nieduża sprzedaż składników majątkowych, której wynik finansowy był niższy w porównaniu do planu o 817,2 tys. zł, a w porównaniu do ubiegłego roku o 166,0 tys. zł niezrealizowane przychody finansowe w postaci głównie odsetek itp w porównaniu do planu o 100,2 tys. zł, a w porównaniu do ubiegłego roku o 3,3 tys. zł - koszty organizacji XXIV Kongresu Techników Polskich przekroczyły przychody, a co za tym idzie zakładane zbilansowanie na zero, o kwotę 65,6 tys. zł. niższe przychody z TJO ze względu na niższą opłatę organizacyjną w porównaniu do planu o 56,4 tys. zł, a w porównaniu do ubiegłego roku o 57,7 tys. zł - większe środki przekazane SNT jako właścicielom czasopism technicznych z dywidendy spółki SIGMA w porównaniu do planu i realizacji w roku poprzednim o 38,1 tys. zł Natomiast najważniejsze, warte podkreślenia pozycje, których odchylenia od planu wpłynęły na poprawę wyniku w 2011 r. to przede wszystkim: - kolejne trzecie z kolei znaczące obniżenie kosztów działalności podstawowej Biura FSNT-NOT w porównaniu do planu o 308,5 tys. zł i w porównaniu do ubiegłego roku o 227,6 tys. zł wyższe od planowanych przychody ze spółek z tytułu dywidendy w porównaniu do planu o 51,8 tys. zł, a w porównaniu do 2010 roku o 76,3 tys. zł Doceniając zaangażowanie ze strony poszczególnych członków Zarządu Głównego oraz pracowników Biura FSNT-NOT w działania oszczędnościowe należy pozytywnie ocenić zmniejszenie straty w Budżecie ZG FSNT-NOT trzeci rok z rzędu tym razem o dalsze 115,7 tys.zł do poziomu - 409,9 tys.zł. Budżet ZG został wykonany po stronie przychodów w wysokości 4.038,9 tys. zł, a po stronie wydatków w wysokości 4.448,9 tys. zł. Wynik roku 2011 jest ujemny - strata w wysokości 409,9 tys. zł jest jednak lepszy od wyniku za 2010 r. o 115,7 tys. zł., o 283,3 tys.zł w stosunku do 2009 r. i o 324,2 tys.zł w stosunku do wyjściowego dla tej kadencji Zarządu Głównego 2008 r. Zatrudnienie w FSNT-NOT Racjonalizacja zatrudnienia w Biurze Federacji i w ograniczonym zakresie w Centrum Innowacji rozpoczęta w 2009 r. miała miejsce również w 2010 r. i 2011 r.. Spadek zatrudnienia w 2011 r. o 7% odnotowano w Biurze Federacji przy symbolicznym wzroście w Centrum Innowacji o 1%. Znaczący spadek zatrudnienia dotyczył również w ostatnim roku Terenowych Jednostek Organizacyjnych, które w omawianym 2011 r. zmniejszyły zatrudnienie aż o 13%. W Muzeum Techniki występuje tendencja odwrotna i od wielu lat zatrudnienie stale rośnie. W 2011 r. wzrost ten został już jednak wyhamowany i wyniósł tylko około 1%. Wszystkie te zmiany spowodowały, że w układzie łącznym odnotowaliśmy spadek zatrudnienia o 0,6 etatu, a w układzie zbiorczym całej Federacji NOT aż o 37,3 etatu tj. o 9% w porównaniu do roku poprzedniego. Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT NOT Sytuację finansową TJO oceniono na podstawie bilansu na dzień sporządzonego dla poszczególnych TJO, z którego wynika że: 28 TJO zakończyło rok 2011 zyskiem 21 TJO zakończyło rok 2011 stratą W dobrej lub zadowalającej sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej jest ponad 50% terenowych Rad NOT... Uważamy, że zła kondycja wielu TJO wynika ze złego zarządzania i braku odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Należy ponownie przyjrzeć się sytuacji ekonomiczno- 12

13 finansowej tych jednostek i w przypadku potwierdzenia ich trwałej utraty zdolności do samofinansowania, wystąpić do Rady Krajowej o likwidację tych jednostek. W majątku Federacji NOT obejmującym na koniec 2011 roku 41 nieruchomości zarządzanych przez Terenowe Jednostki Organizacyjne wyróżnia się następujące grupy: nieruchomości należące do FSNT-NOT: użytkowane przez TJO na podstawie umów o odpłatne korzystanie z tego majątku zawartych pomiędzy Zarządem Głównym FSNT-NOT, a Radami TJO nieruchomości w których ustanowiono współwłasność między FSNT-NOT i TJO: współwłasność potwierdzona aktami notarialnymi i wpisami do ksiąg wieczystych, użytkowana przez TJO na podstawie umów o wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną pomiędzy Zarządem Głównym FSNT-NOT, a Radami TJO nieruchomości należące do TJO: w tym takie, co do których nie zakończono regulacji spraw majątkowych między FSNT-NOT, a TJO i nie dokonano rozliczenia poniesionych na nie nakładów ze środków centralnych NOT Majątek nieruchomy Federacji NOT pozostający w użytkowaniu TJO wykazuje według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku łączną wartość księgową ,2 tys. zł w tym: grunty o powierzchni m 5.875,3 tys. zł budynki w liczbie 51 o powierzchni użytkowej m 2 ~1 budowle w tym w obiektach obcych r ,4 tys. zł maszyny i urządzenia techn. trwale związane z budynkami J 2 lokale o pow. użytkowej 471 m 2 115,5 tys. zł Majątek Federacji NOT według stanu wewnętrznych regulacji własnościowych dzieli się na: majątek własny FSNT-NOT, tj. majątek należący do FSNT-NOT jako osoby prawnej z wyłączeniem ,0 tys. zł. składników majątkowych stanowiących własność TJO (51%) majątek własny TJO, tj. majątek nabyty przez TJO po uzyskaniu osobowości prawnej, w tym również ,2 rys. zł w drodze przeniesienia z majątku własnego FSNT-NOT (49%) w wyniku ustanowienia współwłasność Wyniki spółek FSNT-NOT W 2011 roku ZG FSNT-NOT sprawował uprawnienia właściciela i pełnił funkcję zgromadzenia wspólników w 3 jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: SIGMA - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o.o. OPT - Ośrodek Postępu Technicznego NOT Spółka z o.o. ODKT - Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych RS NOT Spółka z o.o. (w likwidacji) i był współwłaścicielem 3 spółek utworzonych z udziałem FSNT-NOT i TJO, do których należą: WDT - Warszawski Dom Technika NOT Spółka z o.o. BDT - Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z o.o. LDT - Lubelski Dom Technika NOT Spółka z o.o. Nadzór właścicielski nad działalnością wszystkich spółek realizowany jest za pośrednictwem przedstawicieli Federacji desygnowanych przez Zarząd Główny do rad nadzorczych tych spółek. 13

14 Jednym z dwóch źródeł przychodów FSNT-NOT ze spółek są wpływy z dywidend, które w 2011 r. zamknęły się kwotą 435,1 tys. zł. Największą dywidendę w omawianym roku wniosła spółka SIGMA tys. zł, z której większa część tj. ok. 58% przekazana została do stowarzyszeń naukowotechnicznych jako właścicieli czasopism technicznych. Następna w kolejności spółka OPT przeznaczyła dla FSNT-NOT NOT dywidendę w wysokości 77,3 tys. zł, co stanowi 18% całości dywidend w 2011 roku. Kolejna spółka BDT wniosła dywidendę w wysokości 20,9 tys. zł, co stanowi 5% całości dywidend. Działalność spółki WDT i LDT nie przyniosła Federacji NOT w 2011 r. efektu w postaci dywidendy. Drugim źródłem przychodów ze spółek są wpływy na poczet współfinansowania zadań statutowych Federacji. Chociaż w przeszłości tą drogą pozyskiwano znaczące środki przede wszystkim od spółki SIGMA, to ostanie wydatkowane na te cele środki wystąpiły w 2010 roku i pochodziły ze spółki OPT zamykając się kwotą 24,6 tys. zł. W 2011 r. nie odnotowano żadnych przychodów z tego tytułu ze spółek. Omawiany rok był kolejnym z rzędu, w którym dał się odczuć zdecydowany spadek środków wpływających do budżetu ZG FSNT-NOT ze strony spółek w porównaniu do okresu sprzed dwóch i więcej łat, co wynika ze słabych efektów finansowych ich działalności w ostatnich latach. Największa spółka, jaką jest SIGMA przekazała w analizowanym roku dywidendę mniejszą prawie o X A niż dwa lata wcześniej. Pod znakiem zapytania stoi dalsze istnienie spółki OPT, w której w ostatnim czasie powoli wygaszana jest wszelka działalność. Natomiast spółki WDT, BDT i LDT, w których ZG FSNT-NOT posiada mniejszościowy pakiet udziałów, od lat nie przekazują FSNT-NOT znaczących dywidend, ponieważ nie prowadzą polityki nastawionej na osiągniecie jakiejkolwiek dywidendy dla współwłaścicieli. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na utrzymanie i modernizację posiadanej nieruchomości. Spółka SIGMA NOT Głównym obszarem działalności Spółki SIGMA-NOT w roku 2011 pozostawało wydawanie czasopism fachowych o ukierunkowaniu technicznym. Przez cały rok Spółka wydawała przy tym 33 czasopisma, w tym 23 stowarzyszeniowe i 10 federacyjnych. Jedno z czasopism federacyjnych ("Opakowanie") współwydawano ze spółką Alfa-Print. Pomimo akcji promocyjnej, Spółka odnotowała kolejny spadek łącznej liczby zamówień na prenumeratę "papierowych" wersji czasopism fachowych (średnio w miesiącu prenumerowano egz., w porównaniu z egz. w 2010 r.). Główną przyczyną spadku były rezygnacje z prenumeraty trzech czasopism ze strony Okręgowych Izb Budownictwa. Tytuły SIGMY ukazywały się przez cały rok terminowo. Łącznie, w trakcie roku wydano 334 zeszyty czasopism branżowych (2010 r ) oraz 20 zeszytów "Przeglądu Technicznego" (' ). Średnia objętość pojedynczego wydania wzrosła przy tym o 1,7%. Produkcja czasopism wydawanych przez Spółkę realizowana była głównie we własnej Drukarni. Wykonywano tam w okresie sprawozdawczym łącznie 28 tytułów należących do FSNT-NOT i SNT - o 1 mniej niż w 2010 r. W ciągu ub.r., Drukarnia wykonała łącznie 303 zeszytów tych czasopism (o 15 mniej niż w 2010 r., z powodu większej liczby łączeń). Rok 2011 był piątym rokiem działania Portalu Informacji Technicznej, który umożliwił Spółce oferowanie treści wydawanych czasopism przez Internet. Do dyspozycji internautów postawiono publikacji z czasopism SIGMY z lat , szybką wyszukiwarkę tematyczną oraz "Katalog Firm". Prenumeratorom czasopism w wersji "papierowej" oferowano nadal bezpłatny dostęp do zasobów Portalu w obrębie zaprenumerowanych tytułów. Dzięki Portalowi, w trakcie roku pozyskano zamówienia na prenumeratę 719 egz. czasopism w wersji papierowej (2010 r egz.), osiągając z tego tytułu przychody w wysokości 129,2 tys. zł (2010 r. - 14

15 141,3 tys. zł). Poprzez Portal sprzedano również w tym okresie pojedynczych publikacji za łączną kwotę netto 34,5 tys. zł (2010 r szt i 45,9 tys. zł). Skompensowało to w części spadek wpływów ze sprzedaży papierowych wersji czasopism. W 2012 r. Zarząd oczekuje utrzymania się sprzedaży publikacji na poziomie z 2011 r. Jak co roku, Spółka wydała ponadto "Terminarz Technika" - tym razem w nakładzie egz. - identycznym, jak w 2010 r. Dało to przychody w wysokości 64,6 tys. zł oraz zysk równy 9,1 tys. zł (w 2009 r. - odpowiednio 86,9 tys.zł i 9,9 tys. zł). W wyniku lekkiej poprawy koniunktury na rynku reklamy w mediach i wzmożonych działań akwizycyjnych, Spółka odnotowała w 2011 r. - po dwóch latach spadku - wzrost przychodów z zamieszczania reklam, artykułów sponsorowanych itp. Wpływy Spółki z tego tytułu wyniosły 8.521,5 tys. zł i były nominalnie wyższe niż w 2010 r. o 1,9%. Udział przychodów z ogłoszeń w przychodach Spółki ogółem wyniósł 48,8% i był wyższy niż w latach Z tytułu świadczenia usług "na zewnątrz", Drukarnia Spółki osiągnęła zysk niższy o 31,1% niż w 2010 r., przy obrotach większych o 9,3%. Spadek zyskowności wynikał z utrzymującej się dekoniunktury na warszawskim rynku usług poligraficznych, która wymusiła obniżki stawek za druk. Drukarni udało się jednak pozyskać nowych klientów, co zaowocuje w przyszłości. Podobna sytuacja miała miejsce w Zakładzie Kolportażu, który odnotował na obsłudze klientów z zewnątrz wzrost przychodów o 36,6% i równoczesny spadek zysku o 63,5%. Swoją działalność w ub. r. SIGMA zakończyła zyskiem brutto na poziomie 825,8 tys. zł i netto 758,6 tys. zł, przy przychodach równych ,8 tys. zł. Wypracowany zysk netto był o 29,9% niższy od zaplanowanego i o 26,0% od wypracowanego w 2010 r. Z wyjątkiem trzech, wszystkie wydawane czasopisma przyniosły zyski. Zyskiem wynoszącym 3,9 tys. zł zakończyło się też wydawanie sztandarowego pisma Federacji - dwutygodnika "Przegląd Techniczny". Niewypracowanie przez Spółkę planowanego wyniku było bezpośrednią konsekwencją drastycznego obniżenia dotacji z MNiSzW dla wydawanych przez SIGMĘ tytułów o charakterze naukowym. U przyczyn tej redukcji dofinansowania (do poziomu zaledwie 25% wcześniejszych wartości!) nie leżało przy tym pogorszenie oceny czasopism, tylko cięcia budżetowe, przy równoczesnej zmianie charakteru tej pomocy (przejście na pomoc "de minimis"). Dotacjami w 2011 r. objęto tylko 4 tytuły, na tle 17 w latach poprzednich. Poza kosztami, Spółka poczyniła inwestycje na kwotę 195,5 tys. zł (w 2010 r tys. zł). Całość inwestycji sfinansowano z bieżących odpisów amortyzacyjnych. W ocenie generalnej, Wydawnictwo zrealizowało w 2011 r. dużą część założonych celów rzeczowych, osiągając przy tym przyzwoity wynik. Udało się również utrzymać pozycję rynkową SIGMY i rentowność większości tytułów, poprawić efektywność zarządzania oraz znacząco obniżyć koszty. Z uwagi na spadek zysku, większość wskaźników ekonomicznych była jednak w ub.r. gorsza niż w 2009 r. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 4,9% (2010 r. -6,4%), a zyskowność brutto majątku trwałego - 15,0% ( ,2%). Niezależnie od działań we własnym interesie, Spółka kontynuowała w ub.r. działania na rzecz Federacji FSNT-NOT, przekazując dodatkowo na realizację jej celów statutowych blisko 100 tys. zł. Do stworzenia dobrego "publicity" dla FSNT przyczynił się też "Przegląd Techniczny", organizując dobrze nagłośnione medialnie konkursy "Złoty Inżynier" i "Dźwignia". Spośród "minusów" 2011 r. wymienić należy - poza niezależnym od Spółki spadkiem dofinansowań - przede wszystkim spadek liczby zamówień na prenumeratę czasopism oraz niewykonanie planu przychodów i zysku. Zarząd będzie dążył do poprawy sytuacji w tym zakresie, choć skala tych niekorzystnych zjawisk nie stanowi na razie zagrożenia dla Spółki. W konsekwencji Zarząd ocenia bieżącą sytuację Spółki jako lepszą niż w wielu innych wydawnictwach. W dłuższej perspektywie uniezależnienie się SIGMY od dotacji z MNiSzW może przy tym okazać się korzystne, choć przejściowo powoduje trudności. 15

16 Spółka Ośrodek Postępu Technicznego NOT Spółkę Ośrodek Postępu Technicznego poddano restrukturyzacji, likwidując Radę Nadzorczą i zmniejszając Zarząd. Spółka realizuje wieloletnią umowę z inwestorem, dla którego pozyskuje pod inwestycje grunty przy ul. Bartyckiej. Z tytułu działalności gospodarczej w roku obrachunkowym 2011 Spółka osiągnęła zysk w wysokości 162,7 tys. zł. Obecnie znajduje się pod szczególnym nadzorem Zarządu Głównego. Spółka Bydgoski Dom Technika NOT Spółka powstała w 1991 r. Obecnie jej udziałowcami sąj Bydgoska Rada FSNT NOT -58,813% udziałów. Zarząd Główny FSNT NOT - 40% udziałów, 10 oddziałów Stowarzyszeń Naukowo Technicznych - 1,187% - 53 udziały. Faktyczna wartość majątku Spółki według wartości rynkowej przekracza ,-zł. Ponad czterokrotna wartość majątku Spółki j est wynikiem działań inwestycyj nych, modernizacyj nych, podwyższaj ący ch standard wykończenia i wyposażenia obiektu. Spółka spłaca kredyt zaciągnięty na dużą modernizację Domu Technika. Poziom zysku BDT w ostatnich latach wynosił odpowiednio: 2006 r zł, 2007 r zł, 2008 r zł i w 2009 r zł, 2010 r zł. W roku 2011 zysk wyniósł 21,1 tys. zł. Spółka Lubelski Dom Technika NOT Spółka osiągnęła zysk w wysokości 5,2 tys. zł. GKR już w ubiegłym roku odnotowała, że Spółka od powstania nie generuje zysku i wymaga intensywnego zainteresowania się przez ZG FSNT-NOT". Spółka Warszawski Dom Technika NOT W roku 2011 Spółka WDT NOT uzyskała łączny przychód ze sprzedaży w wysokości 3.525,7 tys. zł i był o 140,9 tys. zł niższy niż przychody w roku Spółka stopniowo realizuje wieloletni plan inwestowania w Dom Technika, wykonano projekty konserwatorsko-budowlane oraz remonty i bieżące konserwacje na ponad 800 tys. zł. W wyniku zwiększonej konkurencji zauważalnie spadła liczba imprez organizowanych w Domu Technika. Pojawił się również brak najemców na części wolnej powierzchni biurowej. Miało to istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego spółki za rok 2011, strata na całokształcie działalności w wysokości 94,7 tys. zł. Według Zarządu Spółki podjęte działania zaradcze powinny przynieść pozytywne skutki już w 2012 r. Agendy FSNT-NOT Centrum Innowacji NOT W 2011 roku Centrum Innowacji kontynuowało realizację kolejnej, trzeciej umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata o dofinansowanie projektów celowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Łącznie w latach zarejestrowano 1446 wniosków i zawarto 851 umów o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Do końca 2011 roku przekazano przedsiębiorcom sektora MSP kwotę 175,4 min zł na zrealizowane i rozliczone 721 projekty. Projekty celowe cechuje wysoka efektywność wydatkowanych środków na badania, które pozwalają na uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów lub wdrożenie nowoczesnych technologii. Wyniki finansowe Centrum Innowacji NOT ocenić należy bardzo pozytywnie. Dodatkowe dochody uzyskano realizując zadania zlecone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji tzw. kredytu technologicznego oraz opracowując i wydając opinie o innowacyjności i nowej technologii, na zlecenie przedsiębiorstw. Akcelerator Innowacji NOT sp. z o.o. Akcelerator Innowacji jest spółką celową o charakterze non profit powołaną wyłącznie dla realizacji projektu pn. Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłów projektów inwestycyjnych" w ramach działania 3.1 POIG Partnerem i 16

17 współudziałowcem w Spółce jest firma SATUS Venture w Krakowie uczestnicząca w dwóch podobnych akceleratorach. W roku 2011 Spółka koncentrowała się na pozyskiwaniu i selekcji innowacyjnych pomysłów. Przy współpracy m.in. z TJO (w I kwartale 2011 r.) zarejestrowano 144 pomysły, z których jedynie 23 zostało zakwalifikowanych do tzw. etapu preinkubacji. Działania promocyjne na rzecz pozyskiwania i zgłaszania pomysłów prowadziło Centrum Innowacji NOT i 13 Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT na terenie całego kraju; które z tego tytułu uzyskały odpowiednie wynagrodzenie. W roku 2011 Akcelerator Innowacji NOT dokonał także trzech wejść kapitałowych tworząc pierwsze tzw. spółki portfelowe, mające na celu wdrożenie zakwalifikowanych projektów w dziedzinie informatycznej. VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Reasumując przedstawioną wyżej ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT-NOT w 2011 r., Główna Komisja Rewizyjna chciałaby podkreślić następujące sprawy: 1. W 2011 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowywany jest nadal stopniowy spadek liczby członków indywidualnych i zbiorowych,. Zarząd Główny wspólnie ze stowarzyszeniami powinien szukać nowych form działania, które zatrzymają tę niekorzystną tendencję i uczynią działalność stowarzyszeniową bardziej atrakcyjną żeby ambicją kadry inżynieryjno-technicznej była przynależność i aktywne działanie wjej strukturach. Być może jednym ze środków realizacji tych celów będzie nowelizacja Statutu FSNT-NOT. 2. Należy kontynuować prace w celu osiągnięcia konsensusu w środowisku NOT w sprawie uchwalenia nowego Statutu FSNT-NOT, który usprawni zarządzanie w strukturach Federacji i sprecyzuje kwestie odpowiedzialności w celu poprawy efektywności działania. 3. Zrealizowano uchwałę GKR nr 1/2011 z 12 maja 2011 r. dotyczącą analizy przez Zarząd Główny FSNT-NOT stanu finansów i planów ich naprawy w TJO, które mają od wielu lat ujemne wyniki finansowe w: Gorzowie Wielkopolskim, Koninie, Lesznie, Sieradzu, Wałbrzychu, Warszawie, Zamościu i Zielonej Górze. Kilka z nich podjęło ambitne plany naprawcze i znacznie poprawiło wyniki finansowe. Jednostka w Sieradzu podjęła uchwałę o samorozwiązaniu. Niestety współpraca Zarządu Głównego ze stowarzyszeniami członkowskimi, a zwłaszcza z terenowymi jednostkami organizacyjnymi wydaje się być według opinii GKR nadal niewystarczająca, ponieważ w omawianym roku zbyt małą wagę przykładano do organizacji bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi stronami 4. Zarząd Główny nie zrealizował uchwały Rady Krajowej dotyczącej zmiany udziałów w nieruchomości w Gdańsku, która ze względu na zmianę stanowiska Pomorskiej Rady nie doszła do skutku. Zdaniem GKR Zarząd Główny powinien zwiększyć starania w celu jej wykonania lub wypracowania innego rozwiązania sprawy z największym dłużnikiem wobec Federacji wśród terenowych jednostek organizacyjnych 5. Niezależnie od niekorzystnej koniunktury w gospodarce krajowej należy egzekwować od spółek własnych oraz od spółek, w których NOT ma udziały, wypracowywanie wyższych zysków, a co za tym idzie większych dywidend na działalność statutową Federacji poprzez oddziaływanie na Zarządy i Rady Nadzorcze tych spółek. 6. Na posiedzeniu GKR zobligowała 2 członków do przeglądu spraw związanych ze zmianami osobowymi, organizacyjnymi i merytorycznymi Centrum Innowacji NOT oraz zakresu współpracy i oddziaływania na Spółkę Akcelerator. Oceniając działanie Centrum Innowacji NOT upoważniony zespół wyraził uznanie dla wieloletniej pracy byłego dyrektora kol. W. Hausnera za całokształt działalności. Dawną pożyczkę ZG FSNT-NOT dla CI NOT i umorzenie jej niespłaconej 17

18 części trzeba uznać jako zasadne, ale powinno było to zostać przedstawione Radzie Krajowej do jej akceptacji. GKR zobowiązał Zarząd Główny do głębokiej analizy zasadności sprzedaży udziałów w spółce Akcelerator Innowacji po niecałych trzech łatach działalności, po cenie nominalnej, bez wyceny Spółki przez biegłego, pozostawiając logo NOT w jej nazwie i nie wycofując weksla gwarancyjnego. Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia osobiste zaangażowanie członków ZG FSNT-NOT, szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem jego aktywności nakierowanej na realizację misji i zadań statutowych Federacji, działania naprawcze w zakresie poprawy stanu finansów, realizację uchwał Rady Krajowej i zaleceń GKR, a przede wszystkim efekty działalności merytorycznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje poprawa wizerunku Federacji NOT na zewnątrz i postrzegania FSNT-NOT w środowiskach, na które oddziałuje jaką zdaniem członków Głównej Komisji Rewizyjnej udało się uzyskać poprzez działania Zarządu Głównego FSNT-NOT. Podsumowując całokształt działalności Zarządu Głównego FSNT-NOT w 2011 r. Główna Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Krajowej FSNT o podjęcie uchwał o: o przyjęciu sprawozdania Zarządu Głównego za 2011 r., zatwierdzeniu łącznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Biura Zarządu Głównego FSNT- NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki NOT w Warszawie, przyjęciu zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT-NOT za 2011 r., udzieleniu członkom Zarządu Głównego FSNT-NOT absolutorium za działalność w 2011 r. 18

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS (Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.

BILANS (Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn. zm. Gdańsk, dn. 23 października 2010 r. Załącznik nr 1. do sprawozdania Rady Naczelnej z działalności ZKP za XVII kadencję. Sprawozdanie finansowo-organizacyjne. Corocznie sporządzane oraz upubliczniane przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. W okresie od 1.01.2012 roku skład

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Pierwszy rok kadencji 2009 zakończył się po raz pierwszy od wielu lat stratą w wysokości 56.025,07 zł.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.

IZOLACJA - JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12. "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.2013 10 kwietnia 2014 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Abrahama

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2009 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Szeligi, 14.06.2013 Zgodnie z 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Akcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2016 r.

Katowice, Marzec 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U z działalności gospodarczej Spółki za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2013r. ZARZĄD SPÓŁKI P R E Z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47. z dnia 20 listopada 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47. z dnia 20 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL PROFIL SA. z oceny sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL PROFIL SA. z oceny sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej, Bydgoszcz, 27 kwietnia 2009 r. Zatwierdzam: Przewodniczący Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. w Bydgoszczy Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL PROFIL SA z oceny sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w 2007 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w 2007 roku Piechowice, 6 czerwca 2008 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2015 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA

FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA 33-230 Szczucin, ul. 1- go Maja 39, regon: 850039691, NIP: 871-10-20-751 Konto: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/tarnów Nr rachunku: 34 1050 1562 1000 0012 0006

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" siedziba firmy - 95-060

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I. Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

WładCy Fundacja Wspierania Dzieci ul. Lipińska 20/23 41-500 Chorzów

WładCy Fundacja Wspierania Dzieci ul. Lipińska 20/23 41-500 Chorzów WładCy Fundacja Wspierania Dzieci ul. Lipińska 20/23 41-500 Chorzów Sprawozdanie finansowe za okres 2014.01.01 2014.12.31 Chorzów, 27 marca 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA z wyników: - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cersanit S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 roku,

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo