Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu CMS Joomla!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu CMS Joomla!"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do ZZW Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu CMS Joomla! przeznaczonego do obsługi stron internetowych PARP 1. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć system Joomla! w wersji 3.1 z pełną funkcjonalnością wynikającą ze specyfikacji Joomla! 3.1, w tym co najmniej poniższe funkcjonalności: Użytkownicy 1.1. Zarządzanie użytkownikami - tworzenie, edycja i kasowanie, przypisywanie ról i indywidualnych uprawnień; 1.2. Tworzenie, edycja i kasowanie grup użytkowników; 1.3. Blokowanie kont użytkowników po oznaczonym czasie, ręczne odblokowywanie kont; 1.4. Edytowanie profilu przez użytkownika; Artykuły 1.5. Zarządzanie (CRUD) kategoriami artykułów; 1.6. Zarządzanie (CRUD) artykułami w kategoriach (katalogach), 1.7. Artykuł musi mieć możliwość definiowania co najmniej: tytuł, wstęp i rozwinięcie treści, streszczenie odrębne streszczenie artykułu wykorzystywane np. w aktualnościach strony głównej, autor artykułu, dowolne definiowanie dat początku i końca publikacji artykułu data utworzenia tworzona automatycznie, edycja powinna być zablokowana data edycji tworzona automatycznie, podawana ostatnia patrz: pkt wersjonowanie artykułów tagowanie, pokaż w aktualnościach na stronie głównej, (wyróżniony) 1.8. Dodatkowe ponadstandardowe pola przy edycji artykułu: automatyczne przekierowanie po kliknięciu w tytuł powinno następować przekierowanie na podany adres. Funkcja ta pozwoli na wyświetlenie listy artykułów wraz z indywidualnymi wstępami, by po wybraniu artykułu następowało przekierowanie do oryginalnej treści autor dokumentu, - zgodnie z wymogami dla serwisów BIP; data wytworzenia, zgodnie z wymogami dla serwisów BIP; 1

2 1.9. powiązanie z innymi artykułami (cześć treści z innego artykułu) - możliwość wstawienia np. wstępu z innego artykułu funkcja realizowana np. przez moduł Articles Anywhere Wersjonowanie artykułów przechowywanie wszystkich poprzednich wersji oraz dat zdjęcia z publikacji i ponownego opublikowania artykułu, wraz z danymi użytkownika edytującego artykuł. Zarządzanie plikami Menager plików; Dodawanie i usuwanie plików; Dodawanie większej ilości plików jednocześnie; Umieszczanie plików w treści artykułu: Dodawanie i edytowanie nazwy wyświetlanej pliku oraz komentarza do pliku Wybór sposobu wyświetlania pliku w tekście, w tabeli sformatowanej zgodnie z definicją szablonu przykład na str. 47 KIWKSI Menu Zarządzanie (CRUD) menu i poszczególnych jego elementów; Sterowanie zagnieżdżaniem i sortowaniem elementów menu; Wklejanie własnego kodu HTML w pozycję menu; Wybieranie zdefiniowanych kolorów pozycji menu klasa css; Pozostałe Drukowanie dostosowanie wizualizacji dla drukarki; Moduł wyświetlający wybrane wstępy/streszczenia/tematy artykułów np. Najnowsze publikacje Wszelkie treści w rodzaju nagłówka, stopki itp. muszą być osadzone w edytowalnych modułach, by można je było w prosty sposób zmieniać Ścieżka powrotu zgodnie z wymaganiami KIWKSI - str Rotator banerów na stronie głównej moduł slideshow z możliwością definiowania dat publikacji i prędkości rotacji; Moduły (tabs) zakładek poziomych i pionowych (KIWKSI s.42); Komentarze pod artykułem (z wykorzystaniem mechanizmu wtyczki Facebook); Ocenianie wybranych treści; Możliwość zgłoszenia błędu w danym artykule funkcja otwierająca prosty formularz zgłaszania błędu. Zgłoszenie trafia na zdefiniowany globalnie adres oraz jest wysyłane do zewnętrznego skryptu obsługującego zgłoszenie (konieczność integracji z systemem Mantis); Prosta galeria zdjęć do umieszczania zestawów zdjęć w treści artykułu; Sonda (z opcja pokazania wyników); Moduł googlemaps do podpinania w różnych miejscach na stronie Wtyczka AddThis przy każdym artykule; Moduł aktualności na innych portalach na bazie czytnika RSS 2

3 1.33. Kanał RSS dla każdej domeny; Logi aktywności użytkowników wraz z ostatnio wykonywanymi operacjami; Dodatkowe funkcje serwisu przewidziane w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP 2. Wyszukiwarka z opcją szukaj w serwisie, szukaj we wszystkich serwisach PARP; 2.1. Oparta o mechanizm Google Twoja wyszukiwarka; 2.2. W danej subdomenie/domenie jako domyślne wyszukiwanie ustawione jest przez odpowiednie ID wyszukiwarki Google na wskazana subdomenę/domenę; 2.3. Użytkownik po zaznaczeniu checkbox a aktywuje wyszukiwanie we wszystkich domenach PARP (podawane jest inne ID wyszukiwarki Google) 2.4. Prezentacja wyników odbywa się na szablonie danej subdomeny/domeny 3. Baza wydarzeń z podziałem na kategorie w pełni sortowalna z wyszukiwarką i modułem kalendarza; Komponent powinien zawierać: Cześć użytkownika - zewnętrzna 3.1. W ramach widoku lista wydarzeń co najmniej: Datę rozpoczęcia, Datę zakończenia, Miejscowość, Miniaturę, Kolor lub inny element odróżniający kategorię wydarzenia (nazwę kategorii); Dla listy sortowanie po: temacie (alfabetycznie), dacie rozpoczęcia, dacie zakończenia, miejscowości (alfabetycznie); Stronnicowanie z opcja podania strony, ilości wyświetlanych pozycji oraz pokaż wszystko na jednej stronie; Wydarzenia dedykowane wyświetlane na początku listy; 3.2. W ramach widoku szczegóły wydarzenia co najmniej: Nazwa kategorii wydarzenia, Datę rozpoczęcia, Datę zakończenia, Miniaturę, Nazwę organizatora, Miejscowość, Opis wydarzenia, Stronę internetową organizatora/wydarzenia Stronę internetowa z transmisją on-line Lokalizację: miejsce, ulica, miejscowość; Mapkę sytuacyjną budynku lub terenu na którym wydarzenie ma miejsce, Przycisk weź udział linkujący do formularza rejestracyjnego (link zewnętrzny) Mapę Google maps z zaznaczona lokalizacją 3

4 Program wydarzenia z podziałem na: Dni wydarzenia; Sesje tytuł sesji wraz z opisem; Tematy godzina rozpoczęcia i zakończenia tematu, nazwa tematu, opis tematu, prelegenci; Prelegenci zdjęcie prelegenta wraz z opisem; Materiały do pobrania w postaci plików Wyświetlane są tylko wypełnione pola (puste są pomijane) 3.3. W ramach opcji przeglądania dostępnych z poziomu widoku lista wydarzeń oraz widoku szczegóły wydarzenia co najmniej: Listę kategorii z możliwością wyboru wielokrotnego; Pokaż wydarzenia archiwalne; Wyszukiwarkę po: Tytule wydarzenia; Zakresie dat; Miejscowości; Dowolnej frazie; 3.4. W ramach widoku kalendarz co najmniej: Widok aktualnego miesiąca z zaznaczonymi dniami tygodnia; Wyróżnienie dni w których odbywa się wydarzenie z linkiem do listy wydarzeń w danym dniu; Wyróżnienie dni wolnych (sobota, niedziela i święta); Przewijanie miesiąc, rok w przód i tył; 3.5. Dodaj wydarzenie dla użytkowników zalogowanych; W ramach widoku dodaj wydarzenie co najmniej: Kategoria wydarzenia, Datę rozpoczęcia, Datę zakończenia, Wczytaj, zamień miniaturę plik graficzny, Nazwę organizatora, Opis wydarzenia, Stronę internetową organizatora/wydarzenia Stronę internetowa z transmisją on-line Lokalizacje: miejsce, ulica, miejscowość; Wczytaj, zamień mapkę sytuacyjną budynku lub terenu na którym wydarzenie ma miejsce plik graficzny, Stronę internetową formularza rejestracyjnego; Mapę Google maps z możliwością zaznaczenia lokalizacji przy czym domyślnie lokalizacja powinna się sama pozycjonować na mapie po wprowadzeniu miejscowości, ulicy z numerem budynku; Program wydarzenia z podziałem na: Sesje data, tytuł, opis; Tematy data, godzina rozpoczęcia i zakończenia tematu, tytuł tematu, opis tematu, prelegenci; 4

5 Prelegenci - dodawanie, edycja, usuwanie w ramach rekordu: wgraj, zamień zdjęcie prelegenta, opis prelegenta; Dodaj, zamień, usuń plik do pobrania; Dostęp do pól wydarzenia będzie określany dla każdej grupy użytkowników. Cześć administracyjna bazy wydarzeń: 3.6. W ramach widoku listy wydarzeń co najmniej: Elementy wymienione w widoku listy wydarzeń dla użytkownika, oraz osoba wprowadzająca, id wpisu, Publikuj, odpublikuj wpis; Dodaj, usuń, edytuj, powiel wpis; Przenieś wpis pomiędzy kategoriami; Opcje przeglądania wpisów - jak w części użytkownika opcje przeglądania oraz wyszukiwanie po id, osobie wprowadzającej; 3.7. W ramach widoku dodawania wpisu co najmniej: Wszystkie elementy z widoku dodaj wydarzenie (część użytkownika - zewnętrzna); Wydarzenie dedykowane; 3.8. W ramach widoku zarządzanie bazą wydarzeń co najmniej: Uprawnienia dostępu użytkowników do poszczególnych kategorii oraz poszczególnych pól pojedynczego wydarzenia (wprowadzanie jak i wyświetlanie), Definiowanie kategorii wraz z określeniem przedrostka klasy CSS (do wyświetlenia koloru kategorii lub innego użytego symbolu); Ukrywanie, publikowanie, kopiowanie, usuwanie kategorii; 3.9. Moduł wyświetlania wydarzeń na stronie: Moduł możliwy do wielokrotnego utworzenia (umożliwia umieszczenie różnie zdefiniowanych modułów w innych obszarach strony internetowej) Określenie wyświetlanych kategorii; Określenie ilości wyświetlanych wpisów na liście wydarzeń (na stronę); Określenie szablonu CSS definiującego sposób wyświetlania elementów; Określenie grup użytkowników mających dostęp do modułu; Moduł kalendarz wydarzeń na stronie: Moduł możliwy do wielokrotnego utworzenia (umożliwia umieszczenie różnie zdefiniowanych modułów w innych obszarach strony internetowej) Przypisanie do uprzednio umieszczonego modułu wyświetlania wydarzeń (wskazanie miejsca gdzie ma zostać wyświetlona zawartość) Określenie szablonu CSS definiującego sposób wyświetlania elementów; 5

6 Określenie grup użytkowników mających dostęp do modułu; Opcje przeglądania na stronie: Określenie wyświetlanych kategorii; Określenie szablonu CSS definiującego sposób wyświetlania elementów; Określenie grup użytkowników mających dostęp do modułu; 4. Moduł playera wideo Moduł umożliwiający umieszczenie na dowolnej stronie internetowej w obrębie CMS playera wideo; Moduł umożliwia co najmniej: 4.1. Wielokrotne definiowanie/tworzenie modułu (umożliwia umieszczenie różnie zdefiniowanych modułów w innych obszarach strony internetowej); 4.2. Określenie szablonu CSS definiującego sposób wyświetlania elementów; 4.3. Podpięcie filmu z serwisu YouTube, Vimeo oraz z innego źródła internetowego specyfikacja kodu źródła filmu zostanie określona na spotkaniu analitycznym; 4.4. Podpięcie filmu z systemu CMS; 5. Biblioteka publikacji PARP (KIWKSI s.55); Komponent do gromadzenia oraz prezentowania publikacji elektronicznych Komponent powinien zawierać: Część użytkownika zewnętrzna 5.1. W ramach modułu wyświetlania listy publikacji co najmniej: Okładkę publikacji będącą linkiem do szczegółów publikacji; Tytuł publikacji będący linkiem do szczegółów publikacji; Promowane publikacje wyświetlane jako pierwsze na liście; Stronnicowanie z opcja podania strony, ilości wyświetlanych pozycji oraz pokaż wszystko na jednej stronie; Zarządzanie modułem odbywa się z poziomu panelu administracyjnego W ramach modułu opcje przeglądania co najmniej: Listę rodzaju publikacji; Listę tematyki publikacji; Listę wydawcy publikacji; Pokaż nowości; Pokaż wszystko; 5.3. W ramach modułu wyszukiwanie publikacji co najmniej: Wyszukiwarkę tekstową z opcja wyboru zakresu wyszukiwania po: Tytule publikacji; 6

7 ISBN; Autorze; Roku wydania; Dowolnej frazy; 5.4. W ramach widoku szczegóły publikacji co najmniej: Tytuł publikacji; ISBN; Autorzy; Rok wydania; Spis treści; Wprowadzenie; Rodzaj publikacji; Tematyka publikacji; Wydawca publikacji; Okładka publikacji; Przycisk pobierz w formacie pdf; Przycisk pobierz w formacie epub; Publikacje powiązane( w postaci tytułu jako linku); Część administracyjna 5.5. W ramach modułu wyświetlania listy publikacji w części użytkownika zewnętrzna zarządzanie: Definiowane ilości kolumn i wierszy wyświetlanych na jednej stronie; Określenie szablonu CSS definiującego sposób wyświetlania elementów; Definiowanie wyświetlanych rodzajów i tematyki publikacji; Definiowanie wyświetlanych rodzajów wydawcy i serii wydawniczej; Możliwość wielokrotnego powielania modułu do wyświetlania na stronie internetowej z indywidualną konfiguracją; 5.6. W ramach modułu zarządzania publikacjami co najmniej: Widok listy publikacji na który składa się: Id, tytuł publikacji, data dodania, data publikacji (jeżeli zaplanowana oznaczona innym kolorem), osoba dodająca, rok wydania; Dodawanie, usuwanie, publikowanie, odpublikowanie, edytowanie, promowanie publikacji; Sortowanie po tytule, dacie dodania, dacie publikacji, osobie dodającej, id, rok wydania; Wyszukiwanie po: tytule, dacie dodania, dacie publikacji, osobie dodającej, ISBN, roku wydania, rodzaju publikacji, tematyce publikacji, wydawcy, dowolnej frazie. Kryteria wyszukiwania mogą być łączone ze sobą; 7

8 Widok ustawień zaawansowanych na który składa się: Dodawanie, edycję, usuwanie, akceptowanie lub odrzucenie proponowanego rodzaju publikacji; Dodawanie, edycję, usuwanie, akceptowanie lub odrzucenie proponowanej tematyki publikacji; Dodawanie, edycję, usuwanie, akceptowanie lub odrzucenie proponowanego wydawcy publikacji; Dodawanie, edycję, usuwanie, akceptowanie lub odrzucenie proponowanej serii wydawniczej; Zarządzanie dostępem użytkowników do publikacji; Definiowanie czasu wyświetlania znacznika Nowe przy dodanych publikacjach (w dniach); Widok dodawania publikacji na który składa się: Tytuł publikacji; ISBN; Autorzy; Rok wydania; Spis treści; Wprowadzenie; Wybór z listy rodzaju publikacji (np. analiza, badanie, poradnik, raport itp.) z opcja zaproponuj nowy; Wybór z listy tematyki publikacji (np. e-gospodarka, infrastruktura, badanie i rozwój itp.) z opcja zaproponuj nową; Wybór z listy wydawcy publikacji (np. PARP portal Innowacji, PARP web.gov.pl, instytucja zewnętrzna itp.) z opcja zaproponuj nowego; Wybór serii wydawniczej (POIG, HR, innowacje, Badania, Ewaluacje itp. ) z opcja zaproponuj nową; Wgranie i dołączenie pliku.pdf (możliwość podmiany pliku); Wgranie i dołączenie pliku.epub (możliwość podmiany pliku); Miniatura publikacji tworzona z pierwszej strony pliku.pdf lub epub możliwość wgrania własnej miniatury lub podmiany na inną; Publikuj o danej dacie; Wybierz publikacje powiązane (z wprowadzonych w systemie); 6. Moduł bazy danych firm i produktów który winien: 6.1. Umożliwiać w panelu administracyjnym: Tworzyć, kopiować i usuwać pojedyncze bazy; Publikować i ściągać z publikacji pojedyncze bazy; Tworzyć, kopiować i usuwać rekordy w pojedynczej bazie; Publikować i ściągać z publikacji poszczególne rekordy w pojedynczej bazie; Przenoszenie rekordów pomiędzy dwiema bazami; 8

9 Na rekord bazy składa się: Temat nazwa firmy/produktu; Opis tekstowy formatowany za pomocą edytora WYSWIG; Pliki graficzne w postaci galerii (zdjęcia) oraz logotyp firmy; Pliki załączników (pliki MS Office + pdf y); Galeria filmów z możliwością ładowania na serwer lub utworzenia z udostępnionych filmów z serwisu YouTube Umożliwiać na stronie: Wyświetlenie poszczególnych rekordów bazy w postaci listy z miniaturą wybranego zdjęcia/logotypu; Wyświetlanie listy rekordów poszczególnych baz w postaci listy tematów, gdzie nad listą umieszczony zostanie podział wg nazw alfabetu (wybór danej litery wyświetla firmy/produkty rozpoczynające się na wybraną literę w nazwie wpisanej w temacie) opcja nazwy alfabetu możliwa jest do wyłączenia z poziomu panelu administracyjnego; Przeglądanie poszczególnych rekordów z opcją przejdź do następnego/poprzedniego; Przeszukiwanie treści poszczególnych baz po zadanej frazie. 7. Moduł słownika który winien: 7.1. Umożliwiać w panelu administracyjnym: Tworzyć, edytować i usuwać indywidualne słowniki; Publikować i ściągać z publikacji indywidualne słowniki; Tworzyć, kopiować i usuwać rekordy w pojedynczym słowniku; Publikować i ściągać z publikacji poszczególne rekordy w pojedynczym słowniku; Przenoszenie rekordów pomiędzy dwoma słownikami; Na rekord słownika składa się: Nazwa frazy; Opis tekstowy formatowany za pomocą edytora WYSWIG; Pojedynczy słownik winien umożliwić aktywowanie opcji umieszczenia na stronie banera Hasło na dziś wyświetlające w każdym dniu losowo wybrany pojedynczy rekord ze słownika Umożliwiać na stronie: Wyświetlenie poszczególnych rekordów słownika w postaci listy fraz zawartych w słowniku, gdzie nad listą umieszczony zostanie podział wg nazw alfabetu (wybór danej litery wyświetla frazy rozpoczynające się na wybraną literę; Przeglądanie poszczególnych rekordów z opcją przejdź do następnego/poprzedniego; Umożliwić osadzenie na stronie banera Hasło na dziś. 8. Baza pytań i odpowiedzi; Moduł powinien zawierać: 9

10 Część użytkownika zewnętrzna Do każdego poniższego widoku dostępna jest wyszukiwarka po frazie W ramach widoku listy grup co najmniej: Tematy grup z łączną ilością pytań i odpowiedzi w danej grupie; Kategorie w grupach z łączną ilością pytań i odpowiedzi w danej kategorii; Każda grupa i kategoria jest linkiem do szczegółów; 8.2. W ramach widoku grupy co najmniej: Listę kategorii grupy z łączną ilością pytań i odpowiedzi w danej kategorii; Każda kategoria jest linkiem do szczegółów; 8.3. W ramach widoku kategorii co najmniej: Listę pytań będącą linkiem do odpowiedzi; Przycisk zadaj pytanie; Sortowanie pytań po dacie dodania, alfabetycznie; 8.4. W ramach widoku pytania co najmniej: Zadane pytanie; Udzielona odpowiedź; Datę publikacji; Przyciski następne pytanie, poprzednie pytanie, zadaj pytanie, powrót do widoku kategorii; Część administracyjna 8.5. W ramach modułu zarządzania bazą pytań i odpowiedzi co najmniej: Zarządzanie dostępem użytkowników do grup oraz kategorii; Tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie i odpublikowanie grup oraz kategorii; Wyszukiwanie pytań z opcja zawężenia do grupy i kategorii; Dodawanie, usuwanie, edytowanie, publikowanie i odpublikowanie pytań i odpowiedzi; Wyświetlanie listy zadanych pytań; Odpowiadanie na zadane pytania; 8.6. W ramach modułu wyświetl bazę na stronie co najmniej: Określenie poziomu od którego będą wyświetlane pytania od danej grupy lub kategorii; Określenie szablonu CSS definiującego sposób wyświetlania elementów; 10

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

www.pzw.org.pl Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego. (wersja 1.07 z dnia 31 marca 2009r.)

www.pzw.org.pl Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego. (wersja 1.07 z dnia 31 marca 2009r.) www.pzw.org.pl Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego. (wersja 1.07 z dnia 31 marca 2009r.) ------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl 1/18 Dokumentacja Wyszukiwarka Wydajność wyszukiwarki Wydajność Aplikacji Frontend Backend Testy wydajności SEO Analityka Okresowe zadania konserwacyjne dla systemu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo