Zapytanie Ofertowe. Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przedstawić wyłącznie na przygotowanym formularzu ofertowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe. Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przedstawić wyłącznie na przygotowanym formularzu ofertowym."

Transkrypt

1 Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z jej partnerami w głównych procesach biznesowych" prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie oprogramowania dedykowanego w ramach przedmiotowego systemu. Szczegółowy opis systemu (zakres projektu) znajduje się w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego zapytania. Kryteria oceny ofert Kryterium wyboru stanowi cena (100%). (Tzn. wybrany zostanie oferent, który zaproponuje najniższą cenę za pełne zrealizowanie pełnego zakresu zamówienia.) Termin składania ofert Terminem składania ofert upływa dnia Oferty należy składać osobiście w biurze spółki lub przesyłką pocztową adresowaną na biuro spółki (w przypadku ofert składanych przesyłką pocztową liczy się data wpływu do biura spółki): Globitel Sp. z.o.o. ul. Łąkowa 3/5 lok Łódź Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przedstawić wyłącznie na przygotowanym formularzu ofertowym. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie nieniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel ). Zbigniew Gawrych Prezes Zarządu Paweł Szczech Wiceprezes Zarządu 1

2 Specyfikacja Zamówienia Załącznik 1 Spis treści: 1. Zakres projektu 2. Opis systemu 3. Etapowanie projektu 4. Opis poszczególnych pozycji zakresu 1. Zakres projektu W zakres całości projektu wchodzi a) stworzenie i wdrożenie oprogramowania dedykowanego, b) zakup i instalacja oprogramowania stanowiącego środowisko systemowe, c) zakup i instalacja sprzętu. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest stworzenie i wdrożenie oprogramowania dedykowanego (tj. pozycja a). Pozycje b) i c) zakresu projektu będą przedmiotem odrębnego zapytania ofertowego (po pierwszym etapie). 2. Opis systemu Sprzęt Planowana topologia sprzętowa obejmuje urządzenia sieciowe, serwery przetwarzające dane, serwer (urządzenie) pamięci masowej (NAS), urządzenie do automatycznego tworzenia kopii zapasowych oraz - w aspekcie sieci - router brzegowy i przełączniki (switch e). Zakup sprzętu będzie przedmiotem odrębnego zapytania ofertowego. Oprogramowanie Oprogramowanie kupowane jako gotowe będzie pełniło rolę środowiska systemowego i będzie obejmowało sieciowe systemy operacyjne dla serwerów, oprogramowanie serwerowe bazodanowe oraz specjalistyczne oprogramowanie archiwizacyjne (backup). Zakup oprogramowania kupowanego jako gotowe będzie przedmiotem odrębnego zapytania ofertowego. Zasadnicza część oprogramowania automatyzującego wymianę danych będzie oprogramowaniem specjalistycznym i powstanie na zamówienie. Z uwagi na efektywność wdrażania oraz biorąc pod uwagę pełnione funkcje całość zamawianego oprogramowania będzie podzielona na moduły. Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres (i pracochłonność) poszczególnych modułów (a także kwestie rozliczenia dofinansowania unijnego) ceny ofertowe poszczególnych modułów powinny stanowić w przybliżeniu określony procent całości wartości oprogramowania dedykowanego (powstałego na zamówienie): - Moduł platformy rozliczeniowej b2b 26,3%, - Moduł mediacji danych 17,8%, - Moduł zarządzania partnerami b2b 12,7%, - Moduł dystrybucji informacji 3,0%, - Moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b 14,5%, - Moduł obsługi migracji usług hurtowych 22,2%, 2

3 - Moduł integracji z bankiem 2,2%, - Moduł integracji z systemem biura księgowego 1,3%. Jakie procesy będzie wspomagało ww. oprogramowanie? Wdrażany system będzie wspomagał w sumie 4 procesy B2B: 1. Proces nadzoru nad wymianą ruchu telekomunikacyjnego 2. Proces rozliczenia zdarzeń pomiędzy partnerami 3. Proces rozliczeń finansowo-księgowych pomiędzy partnerami 4. Proces migracji usług hurtowych Ze względu na specyfikę firmy, branży i realizowanych procesów rola poszczególnych modułów oprogramowania niekoniecznie związana jest z obsługą jednego procesu. Budowę planowanego systemu b2b przedstawia poniższy opis. Role poszczególnych modułów zostały określone w następujący sposób. Moduł zarządzania partnerami b2b pełni centralną rolę spinającą wszystkie pozostałe moduły. Przechowuje on wszystkie istotne dane o partnerach w tym o usługach, umowach, cennikach, rozliczeniach i wymienia je z pozostałymi modułami. Moduł mediacji danych realizuje komunikację i pobieranie danych dla systemu b2b z istniejącego systemu teleinformatycznego (tj. z systemu produkcyjnego ) Globitela. Moduł mediacji dostarcza te dane pozostałym modułom przetwarzającym. Główne moduły przetwarzające to moduł platformy rozliczeniowej b2b oraz moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b, które na podstawie danych dostarczonych przez moduł mediacji danych dokonują głównych procesów automatycznych rozliczeń zdarzeń z partnerami. Z ww. modułami wymienia dane moduł obsługi migracji usług hurtowych, który pełni kilka ról: obsługuje migrację usług telekomunikacyjnych w relacji z TP SA, w tym obsługuje operacyjnie tzw. przenaszalność numerów pomiędzy Globitel a TP SA oraz dostarcza aktualnych informacji o obsłudze numeracji telefonicznej przez operatorów. Moduł integracji z systemem biura księgowego oraz Moduł integracji z bankiem to moduły dedykowane dla współpracy konkretnie z bankiem i biurem rachunkowych. Dbają one o integrację i wymianę danych z tymi partnerami na poziomie funkcjonalnym w procesie rozliczeń finansowo-księgowych pomiędzy partnerami. Wreszcie operacje komunikacji zewnętrznej systemu w warstwie technicznej na styku z systemami partnerów realizuje moduł dystrybucji informacji. 3. Etapowanie projektu Etap 1 Etap 1 trwał będzie do 6 miesięcy i rozpoczną się w nim prace nad trzema pierwszymi modułami. Są to: Moduł platformy rozliczeniowej b2b, Modułu mediacji danych i Moduł zarządzania partnerami b2b. W pierwszym etapie zostanie w całości ukończony i odebrany moduł pierwszy. Pozostałe dwa zostaną ukończone i odebrane w trakcie etapu następnego. Ponieważ pod koniec etapu 1 nie ma jeszcze potrzeby instalowania sprzętu to oprogramowanie to będzie tymczasowo funkcjonowało na istniejących serwerach firmy, które swoją wydajnością są adekwatne do zapotrzebowania na moc obliczeniową wymaganą przez sam modułu platformy rozliczeniowej b2b. Etap 2 Etap 2 trwał będzie do 4 miesięcy. Etap ten rozpocznie się od zakupu i instalacji sprzętu, na którym docelowo będzie funkcjonował cały system b2b. Wraz ze sprzętem zakupiona zostanie ta część 3

4 oprogramowania narzędziowego, która jest dostępna w obrocie handlowym i nie powstanie na zamówienie. Ponadto w etapie 2 ukończone zostaną prace nad dwoma wcześniej rozpoczętymi modułami (Modułu mediacji danych i Moduł zarządzania partnerami b2b). Wraz z końcem etapu trzy pierwsze moduły będą mogły funkcjonować na nowo wdrożonym sprzęcie. Etap 3. Etap 3 trwał będzie do 6 miesięcy. W etapie tym powstaną pozostałe moduły systemu tzn. Moduł dystrybucji informacji, Moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b, Moduł obsługi migracji usług hurtowych, Moduł integracji z bankiem oraz Moduł integracji z systemem biura księgowego. 4. Opis poszczególnych pozycji zakresu 1) Moduł platformy rozliczeniowej b2b - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł będzie narzędziem w zakresie rozliczeń (bilingu), wyceniania usług partnerów. Moduł stanowić będzie niezbędną, integralną część systemu b2b. Moduł ten w szczególności będzie uczestniczyć w realizacji procesu rozliczania zdarzeń pomiędzy partnerami. Informacje wytworzone przez tą część oprogramowania będą podstawowymi danymi podlegającymi wymianie i zasilającymi funkcjonalności raportowe, finansowe, fakturowe, księgowe. W aspekcie usług telefonicznych koszty połączeń będą obliczane na podstawie zaimplementowanych taryf specyficznych dla kierunku połączenia, określonej pory dnia, określonego partnera, wiązki łączy. Moduł będzie liczył połączenia w trybie online i udostępniał wyniki do pozostałych modułów w tym do modułu dystrybucji informacji. Moduł w trybie online powinien mieć zdolność przeliczania ok połączeń - rekordów - miesięcznie. Platforma rozliczeniowa b2b realizować będzie następujące zadania: - ładowanie i taryfikacja rekordów bilingowych, - konfiguracja cenników, - konfiguracja obiegów dokumentów związanych z obsługą partnerów i usług, - ewidencja usług klientów, - naliczanie opłat za zrealizowane usługi, - generowanie danych do dokumentów finansowych (np. faktury VAT, faktury korygujące, noty odsetkowe), - rozliczanie płatności (w komunikacji z modułem integracji z bankiem), - generowanie szczegółowej taryfikacji operatorskiej, - generowanie wydruków dokumentów ewidencyjnych, - raportowanie, - segmentacja klientów (np. kluczowi, biznesowi, indywidualni wg różnych cech) Moduł przechowywać będzie m.in. następujące dane konfiguracyjne oraz rekordy bilingowe: a) dane konfiguracyjne: - dostawcy i sprzedawcy usług, - usługi (produkty), - taryfy, - reguły podatkowe, - rodzaje i segmenty partnerów, - księgowania, - konfiguracja wydruków dokumentów finansowych i ewidencyjnych. b) rekordy bilingowe: 4

5 - rekordy bilingowe pochodzące z central, - rekordy bilingowe pochodzące z punktów styku, - rekordy bilingowe pochodzące z systemu dostępowego dla usług internetowych, - inne dane ruchowe (np. dane z TPSA). 2) Moduł mediacji danych - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł ten jest centralnym elementem systemu mediacji i kolekcji (zbierania) danych operatora z systemu produkcyjnego. Moduł stanowić będzie niezbędną, integralną część systemu b2b. Będzie odpowiedzialny za pobieranie danych z systemów produkcyjnych. Moduł komunikować się ma z systemami zapewniającymi świadczenie usług oraz pobierać potrzebne do współpracy z partnerami dane. Będzie to podsystem zarządzający pobieraniem i dystrybucją danych bilingowych i ruchowych generowanych przez zewnętrzne źródła danych (centrale telefoniczne, systemy dostępowe, systemy kontentowe). Moduł pobierać winien parametry sieci, dane statystyczne o połączeniach zrealizowanych, parametry jakościowe sieci telefonicznej oraz transmisyjnej (jak np. opóźnienia pakietów w sieci szkieletowej Globitel) itp. W relacjach z partnerami branżowymi będzie to służyło optymalizacji procesu nadzoru nad wymianą ruchu telekomunikacyjnego. Kolekcja (zbieranie) danych bilingowych będzie zachodziło poprzez pobieranie plików CDR (Call Detail Records) z central i danych ruchowych z urządzeń teletransmisyjnych. Moduł będzie dostawcą danych dla modułu platformy rozliczeniowej b2b co umożliwi efektywną realizację procesu rozliczenia zdarzeń pomiędzy partnerami. Do celów pozyskiwania danych będzie wykorzystywana sieć mediatorów czyli interfejsów do połączenia z centralami telefonicznymi i innymi źródłami danych. System składać się będzie z kilku węzłów mediacyjnych oraz centralnego kolektora zapewniających pozyskiwanie kompletu danych dla systemu rozliczeń. Moduł powinien móc pobierać dane z następujących źródeł: - centrale telefoniczne (pobieranie ruchu abonenckiego), - centrale softswitch (ruch międzyoperatorski, ruch WLR - Wholesale Line Rental), - platforma usług inteligentnych (nr-y usług 0800, 0700), - system autoryzacji dostępu do Internetu, - TPSA: ruch WLR nie przechodzący przez punkty styku, - system bilingowy czasu rzeczywistego (dla usług przepłaconych), - sieciowe urządzenia teletransmisyjne jak routery, switche itp. komunikacja odbywać się będzie poprzez protokół SNMP (Simple Network Management Protocol), zakres danych udostępnianych przez dane urządzenie jest określony w tzw. tablicach MIB. Moduł winien udostępniać dane różnym modułom informatycznym, jak np.: - Modułowi rozliczeń platformy rozliczeniowej b2b, - Modułowi rozliczeń międzyoperatorskich b2b. 3) Moduł zarządzania partnerami b2b - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiada za szereg funkcjonalności związanych z zarządzaniem relacjami z partnerami. Moduł stanowić będzie niezbędną, integralną część systemu b2b. Moduł będzie podsystemem informatycznym zintegrowanym z modułem platformy rozliczeniowej b2b, która wspomagać ma jego pracę. Odpowiada on za przepływ informacji związanych z obsługą partnerów, realizacją ich zleceń, 5

6 reklamacji oraz obsługę awarii zgłaszanych przez partnerów. Będzie również odpowiedzialny za integrację systemu B2B z oprogramowaniem biura obsługi klienta Globitel. Główne funkcje modułu: - obsługa partnerów i usług przy wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów generowanych w Globitelu i wymienianych z partnerami, - dostęp do danych partnera i umów o świadczenie usług, - generowanie elektronicznych zleceń dla służb technicznych i partnera, - aktywowanie i modyfikowanie usług partnerów, - generowanie raportów z procesów obsługi partnerów, - konfiguracja obiegów dokumentów związanych z obsługą partnerów. Moduł winien przechowywać m.in. następujące dane: - dane ewidencyjne partnerów, - dane o świadczonych usługach, - dokumenty finansowe i historia rozliczeń, - wnioski i zlecenia, - historia wysłanej korespondencji. Integracja z oprogramowaniem biura - wymiana danych z systemem Insert Subiekt GT, Gestor GT (Sfera). 4) Moduł dystrybucji informacji b2b - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiada za funkcjonalności związane z przesyłem danych do interfejsów komunikacyjnych w warstwie technicznej. Moduł dystrybucji informacji odpowiedzialny będzie za przekazywanie wszelkich wymienianych danych w warstwie technicznej transmisji. Implementować ma kanały komunikacyjne w tym m.in. usługi wymiany danych poprzez odpowiednie interfejsy w tym poprzez interfejsy bezpośrednich linków bazodanowych czy obsługę importów exportów i transferu plików typu ftp. Moduł powinien dystrybuować zarówno strumienie danych o usługach jak i komunikaty w różnych formatach (np. txt, csv, xml oraz komunikaty sms). 5) Moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł rozliczeń międzyoperatorskich obsługuje kompleksowo partnerów - operatorów sieci telekomunikacyjnych. Moduł stanowić będzie niezbędną integralną część systemu b2b. Moduł będzie odpowiedzialny za tworzenie raportów okresowych zgodnych z wymaganiami wynikającymi z umów o współpracy z partnerami-operatorami telekomunikacyjnymi. Również odpowiedzialny będzie za tworzenie bilingów. Będzie zasilany danymi z modułu mediacji danych i modułu platformy rozliczeniowej b2b. Będzie umożliwiać w sposób automatyczny zarówno stworzenie jak i udostępnienie raportów na rzecz poszczególnych partnerów oraz porównanie ich z raportami przygotowanymi przez partnerów. Moduł realizować będzie w szczególności proces rozliczeń zdarzeń międzyoperatorskich pomiędzy partnerami. Kluczowymi założeniami funkcjonalnymi dla modułu są: - pełny cykl obsługi operatorów wraz z prowadzeniem odpowiednich rozliczeń i zmianami taryfikacji, - obsługa wielu punktów styku między operatorami i wielu central w różnych regionach, - otwartość (tzn. łatwa rozbudowa, standaryzacja oraz możliwość współpracy z różnymi systemami bilingowymi i raportującymi), - automatyzacja procesów przetwarzania danych, 6

7 - uniezależnienie modułu od platformy sprzętowej i systemowej, - zapewnienie dużego bezpieczeństwa i poufności danych; - pełna rejestracja zmian parametrów. Funkcjonalność modułu rozliczeń międzyoperatorskich można określić w odniesieniu do jego podmodułów a) podmoduł ewidencji operatora: - zarządzanie danymi dotyczącymi logicznej struktury operatora regiony, centrale, punkty styku i wiązki, - zarządzanie danymi dotyczącymi informacji o kontrahentach, - zarządzanie danymi referencyjnymi, które stanowią odzwierciedlenie umów o wzajemnych rozliczeniach pomiędzy operatorami, - rejestracja umów międzyoperatorskich, - raportowanie konfiguracji; b) podmoduł ładowania danych: - konfiguracja procesu; - monitorowanie cyklu ładowania; - raportowanie procesu; c) podmoduł taryfikacji i wyceny danych: - tworzenie i dostęp do informacji, które stanowią podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur za używanie infrastruktury telekomunikacyjnej, - tabele prefiksów dla każdej centrali, - tabele stawek, taryf i walut dla każdej umowy, - dowolność w kształtowaniu stawek i taryf, - wielowalutowość, - administracja procesem taryfikacji i wyceny, - raportowanie parametrów procesów, - raportowanie błędów procesów (np. błędy konfiguracji prefiksów), d) podmoduł agregacji: - tworzenie agregatów danych dla raportów statystycznych, - raporty statystyczne (np. bilans połączeń dla wiązek za okres), e) podmoduł raportowania, weryfikacji i uzgadniania: - generacja raportów do umów, - możliwość grupowania raportów w zestawy (generacja zestawów raportów), - administracja i monitorowanie generowania raportów, - możliwość migracji wyników raportów do środowiska MS Windows (MS Excel), - przegląd danych od ogółu do szczegółu (tzw. drill-down ) od raportu do pojedynczego rekordu połączeniowego możliwość całkowitej weryfikacji poprawności wyceny na każdym z poziomów włącznie z poziomem rekordu, d) podmoduł bezpieczeństwa: - raportowanie błędów, - kontrola dostępu. 6) Moduł obsługi migracji usług hurtowych - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiedzialny za realizację procesu migracji usług hurtowych. Moduł obsługiwać ma migrację usług hurtowych pomiędzy operatorami. Moduł opierać się ma o szczególną integrację z systemem partnera TP SA w ramach komunikacji z jego systemem tzw. Modelu Przejść Międzyoperatorskich. Moduł umożliwiać ma automatyczną obsługę przenaszalności numerów macierzystych TP SA i Globitel pomiędzy ich sieciami a także automatyzować wymianę komunikatów 7

8 związanych z procesem przenaszalności z wszystkimi innymi operatorami którzy przystąpili do MPM. (Model Przejść Międzyoperatorskich (MPM) to oferta TP SA skierowana do wszystkich operatorów umożliwiająca realizację migracji usług hurtowych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (dawcy) do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (biorcy) w zakresie usług: WLR, BSA, LLU). Ponadto moduł umożliwiać ma identyfikację operatora aktualnie świadczącego usługi dla numerów telefonicznych komunikując się z Platformą Lokalizacyjno Informacyjną z Centralną Bazą Danych. Ma także zasilać moduły rozliczeniowe w informacje niezbędne do poprawnej taryfikacji połączeń do numeracji przeniesionej. Moduł w ramach integracji w Modelu Przejść Międzyoperatorskich będzie obsługiwać migracje usług hurtowych oraz będzie umożliwiać realizację następujących typów migracji - wg nomenklatury TPSA: 1. WLR na NP, 2. WLR na LLU, 3. WLR i BSA na LLU, 4. WLR na WLR, 5. BSA na BSA, 6. BSA na LLU,7. BSA powroty do TP, 8. NP, 9. POTS TP i BSA na LLU. Integracje do wykonania: - MPM Model Przejść Międzyoperatorskich TP S.A.(proces NP. i pozostałe) - PLI CBD Platformą Lokalizacyjno Informacyjną z Centralną Bazą Danych - Portal ISI TP S.A. (usługi RLLO, ROI, RIO prognozy BSA, LLU, WLR oraz IC) wymiana informacji i danych odbywa się za pomocą Elektronicznych Kanałów Wymiany Danych (EKWD) oraz WebService. 7) Moduł integracji z bankiem - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiedzialny za implementację mechanizmów obsługi i wymiany danych w aspekcie monitorowania rozliczeń i realizacji przelewów. Moduł integracji z systemami partnerskiego banku. Jego rolą jest automatyzacja monitorowania rozliczeń finansowych z kontrahentami poprzez integracje z Systemem Identyfikacji Masowych Płatności oraz systemem obsługi przelewów masowych. Dane do modułu będą pobierane z modułu platformy rozliczeniowej b2b i modułu rozliczeń międzyoperatorskich b2b za pośrednictwem modułu zarządzania partnerami oraz z banku za pośrednictwem modułu dystrybucji informacji. 8) Moduł integracji z systemem biura księgowego - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiedzialny za implementację mechanizmów obsługi i wymiany danych z partnerem - biurem rachunkowym. Moduł będzie odpowiedzialny za integrację systemu rejestracji zdarzeń gospodarczych funkcjonującego w biurze Globitela z systemem księgowym w biurze rachunkowym. Jego praca będzie polegała na takim automatycznym przygotowaniu danych rozliczeniowych aby usprawnić proces rejestracji i księgowań dokumentów w systemie obsługiwanym przez biuro księgowe. Wprowadzenie tej automatyzacji jest niezbędne do wzrostu operacyjnej zdolności obsługi dokumentów finansowo księgowych. Dane do modułu będą pobierane z modułu platformy rozliczeniowej b2b i modułu rozliczeń międzyoperatorskich b2b za pośrednictwem modułu zarządzania partnerami. 8

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 03.01.2013. na:

Zapytanie ofertowe. z dnia 03.01.2013. na: Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013. na: Zakup zewnętrznych usług eksperckich, informatycznych i technicznych oraz wartości niematerialnej i prawnej 1. Informacje ogólne 1.1 Dane Zamawiającego: FORUM

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01 Zapytanie Ofertowe Na budowę systemu informatycznego B2B Wersja 1.00 Warszawa, 2013-03-01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach STRONA 2 Z 7 Spis treści: 1 Cel dokumentu... 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00 zawartej w dniu 30.10.2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. oraz opcjonalne dostarczenie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. oraz opcjonalne dostarczenie: ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostarczenie: 1. powierzchni centrum danych w/g specyfikacji w 1 punktach 1 i 2 do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE

PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń; 10/02/2014 W związku z wdrażaniem przez firmę PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. projektu informatycznego pod nazwą Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo