T i R INFORMATOR BUDOWNICTWO. i WYPOSA ENIE WNÊTRZ. Katalog firm wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ pism. oraz ART-PRO MAGAZYN BUDOWLANY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T i R INFORMATOR BUDOWNICTWO. i WYPOSA ENIE WNÊTRZ. Katalog firm wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ pism. oraz ART-PRO MAGAZYN BUDOWLANY."

Transkrypt

1 1 INFORMATOR BUDOWNICTWO i WYPOSA ENIE WNÊTRZ Katalog firm wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ pism T i R TARGI i REKLAMA ISSN oraz MAGAZYN BUDOWLANY ART-PRO ódÿ 2003

2 2 Wydanie specjalne pisma TiR Targi i Reklama ISSN Informator zawiera podstawowe dane klientów pism TiR, Magazyn Budowlany oraz Informator Budowlany, którzy wspó³pracowali z Redakcj¹ w 2001 r., 2002 r. i 2003 r. Redaguje zespó³ w sk³adzie: Bo ena Grodzka, Janina Grzegorczyk, Barbara Majewska, Monika Kunkel Wydawca: ART-PRO Firma Wielobran owa ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax (0-42) , tel , , Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam.

3 AGD - sprzêt 6 AGREGATY PR DOTWÓRCZE 6 AKCESORIA BUDOWLANE 6 AKCESORIA DO SZAF 6 AKCESORIA MALARSKIE 6 AKRYLE 7 ALARMOWE INSTALACJE 7 - monta 7 ALUMINIOWE PROFILE 7 AKCESORIA MEBLOWE 7 AKUMULATORY 8 AKWARIA 8 ANTENY 8 APARATURA ELEKTRYCZNA 8 ARAN ACJE WNÊTRZ 8 ARMATURA 8 ARTYKU Y BHP 9 ARTYKU Y WYPOSA ENIA WNÊTRZ 9 ASFALTOWE MASY HYDROIZOLACYJNE 9 AUTOMATYKA INSTALACYJNA 9 AUTOMATYZACJA BRAM, WJAZDÓW, PARKINGÓW 9 BALUSTRADY 9 BANERY 9 BATERIE UMYWALKOWE, WANNOWE 10 BEJCE 10 BAZALTY 10 BEDNARKA 10 BELKI 10 BETON KOMÓRKOWY 10 BETON SPECJALNY 10 BETON TOWAROWY 10 BETONIARKI 11 BETONOWOZY 11 BEZPIECZNIKI 11 BIURA RACHUNKOWE 11 BIZNES PLAN 11 BLACHA 11 BLATY KUCHENNE, BIUROWE, BAROWE 12 BLATY SZKLANE 12 BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 12 BOAZERIE 12 BOISKA SPORTOWE - 13 budowa 13 BOJLERY 13 BRAMY 13 BRAMY GARA OWE 13 BRODZIKI 13 BRYKIETY DRZEWNE 14 BUTLE GAZOWE wymiana 14 CEG Y DZIURAWKI, KRATÓWKI, K2, PD3 14 CEG Y KLINKIEROWE 14 CEG Y PE NE 16 CEG Y SZAMOTOWE 16 CELNA OBS UGA 16 CEMENT 16 CEMENTOPLAST 17 CERATY 17 CHEMIA BUDOWLANA 17 CHEMOODPORNE ZABEZPIECZENIA 17 CH ODNICTWO 17 CHODNIKI 17 - uk³adanie 17 CI GNIKI SIOD OWE 17 CIESIELSKIE US UGI 17 CIÊCIE DREWNA 17 COKO Y 18 C.W. (CIEP EJ WODY) INSTALACJE 18 CYFRY, NAPISY 18 CYSTERNY 18 DACHÓWKI 18 DACHOWE KONSTRUKCJE 18 DACHY - krycie 18 DESKI 18 DOCIEPLENIA - 19 materia³y 19 wykonwstwo 19 DODATKI DO BETONÓW 19 DOKUMENTACJA BUDOWLANA 19 DOMOFONOWE INSTALACJE 19 - monta 20 - produkcja 20 DOMY DREWNIANE I LETNISKOWE 20 DORADZTWO INWESTYCYJNE 20 DRABINY 20 DRABINKI NOŒNE KABLI 20 DREWNO EGZOTYCZNE 21 DROGI - 21 wykonawstwo 21 DROGOWNICTWO 21 DRUT NAWOJOWY 21 DRZWI DO SZAF WNÊKOWYCH 21 DRZWI DREWNIANE 21 - monta 22 - naprawa 22 DRZWI HARMONIJKOWE 22 DRZWI METALOWE 22 - monta 23 DRZWI P.PO 23 DRZWI PCV 23 - monta 24 DRZWI PRZESUWANE - SYSTEMY 24 DYSPERBIT 24 D WIGI 24 EKRANY D WIÊKOCH ONNE 25 EKSPERTYZY 25 ELEKTRONARZÊDZIA 25 ELEKTRODY 26 ELEKTROTECHNICZNE ARTYKU Y 26 ELEKTRYCZNE INSTALACJE 27 - monta 27 EMULBITY 27 EUROKUCHNIE 27 FARBY 27 FASADY 28 FILCE 28 FILTRY 28 FILTRY OLEJU, POWIETRZA, PALIWA DO SPRZÊTU 29 FIRANY 29 FOLIE 29 FOLIE GRZEWCZE 29 FORNIRY 29 FRONTY MEBLOWE 29 FUGI 29 FUNDAMENTY GRZEWCZE 30 FURTKI 30 GABLOTY 30 GA KI MEBLOWE 30 GARA E 30 GARDEROBY 30 GAZOWYCH INSTALACJI - artyku³y 31 - us³ugi 31 GEODEZYJNE US UGI 31 GEOW ÓKNINY 31 GIPSOWO-KARTONOWE P YTY - monta 31 - sprzeda 31 GIPSY I MASY SZPACHLOWE 32 GLAZURA 32 - uk³adanie 32 GLINKI 33 G ADZIE GIPSOWE 33 GNIAZDA 33 GONTY 33 GRANITY 33 GRUNTY WZMACNIAJ CE 34 GRAWEROWANIE 34 GRESY 34 - uk³adanie 34 GRYSY (POSYPKI) 34 GRZEWCZE INSTALACJE 34 GRZEJNIKI 36 GRZEWCZE SYSTEMY ENERGOOSZCZÊDNE 36 GWO DZIE 36 HIGROMETRY 37 HURTOWNIE MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 37 HUTNICZE WYROBY 39 HYDRAULICZNE ARTYKU Y 39 HYDRAULICZNE ROBOTY 39 HYDROIZOLACJE 39 IMPREGNATY 39 IMPREGNACJE 40 INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 40 INSTALACJE Z MIEDZI 40 INWESTOR ZASTÊPCZY 41 INWESTYCYJNA OBS UGA 41 IZOLACJE BETONÓW, TYNKÓW 41 IZOLACJE RUROCI GÓW 41 IZOLBET 41 KABINY NATRYSKOWE 41 KABLE 42 KAFLE PIECOWE 42 KALFASY 42 KAMIEÑ NATURALNY 42 KAMIEÑ POLNY 42 KANALIZACYJNE ARTYKU Y 42 KANA Y ODWADNIAJ CE Z KRATK 43 KANA Y INSTALACYJNE 43 KASY PANCERNE 43 KANA Y WENTYLACYJNE 43 KARCZOWANIE PNI 44 KARNISZE 44 - monta 44 KASETONY 44 KIEROWNIK BUDOWY - pe³nienie funkcji 44 KITY SPECJALISTYCZNE 44 KLAMKI 44 KLAPY P.PO 45 KLEJE 45 KLIMATYZACYJNE INSTALACJE 45 - monta 45 - urz¹dzenia 46 KLINIEC DROGOWY 46 K ÓDKI 46 KOLEKTORY S ONECZNE 46 KO ATKI 46 KO KI ROZPOROWE 46 KOMINKI - kafle, osprzêt 47 KOMINY 47 KOMPRESORY 47 KONSTRUKCJE OZDOBNE 47 KONSTRUKCJE STALOWE 47 KONTENERY 47 KONTROLA DOSTÊPU 47 KOPARKI 47 KORTY TENISOWE - budowa 47 KORYTA DO KABLI 47 KOSTKA BRUKOWA - produkcja 48 - uk³adanie 48 KOSY 48 KOSZE 48 KOSZENIE TRAW 48 3 Spis treœci SPIS TREŒCI

4 KOSZTORYSY 48 KOT OWNIE GAZOWE I OLEJOWE 48 KOT Y C.O. 48 KÓ KA MEBLOWE 49 KRATKI PRZEJAZDOWE 49 KRATY 49 KRAWÊDZIAKI 49 KRAWÊ NIKI 49 KRÊGI BETONOWE 50 KROKWIE 50 KRUSZARKI 50 KRUSZYWA BUDOWLANE, DROGOWE 50 KSZTA TKI INSTALACYJNE 52 KSZTA TOWNIKI 52 KUCHNIE 52 LABORATORYJNE US UGI 52 LADY 52 LAKIERY 52 LAKIEROWANIE PROSZKOWE 53 LAMPY 53 LEGARY 53 LEPIKI 54 LICZNIKI CIEP A 54 LISTWY INSTALACYJNE 54 LISTWY OZDOBNE 54 LISTWY PRZYPOD OGOWE 55 LISTWY TYNKARSKIE 55 LISTWY WIBRACYJNE 55 LISTWY WYKOÑCZENIOWE 55 LITERNICTWO 56 LOGISTYKA 56 LUSTRA 56 ADOWARKI - wynajem 56 - sprzeda 56 ATY 56 AZIENKI 57 CZNIKI MOCOWAÑ 57 CZNOŒÆ 57 Ó KA 57 MAGAZYNOWE US UGI 57 MALOWANIE 57 MA A ARCHITEKTURA 58 MARKIZY 58 MARMURY 58 MASY USZCZELNIAJ CE 58 MASZYNY BUDOWLANE 58 - wynajem 58 MASZYNY INNE 58 MATERACE 58 MATERIA Y ŒCIERNE 58 MATOWANIE SZK A 58 MATY 58 M CZKA CEGLANA 59 MEBLE 59 MEBLE BIUROWE 60 MEBLE KUCHENNE 60 MEBLE AZIENKOWE 61 MEBLE SKLEPOWE 61 MEBLE WED UG PROJEKTU 61 MEBLE Z PROFILI ALUMINIOWYCH 61 MEBLE ZE SZK A 61 MELIORACJE WODNE 61 MIED 61 METALOWE ARTYKU Y 62 MIESZKANIA - INWESTORZY 62 M OTKI 63 M OTY WYBURZENIOWE 63 MODU Y WE/WY 63 MONITORING 63 MOSKITIERY 63 MOSTY - budowa 63 NADPRO A 63 NADZÓR BUDOWLANY 64 NADZÓR INWESTYCYJNY 64 NACZYNIA PRZEPONOWE 64 NAG OŒNIENIA OBIEKTÓW 64 4 NAGROBKOWE US UGI 64 NAGRZEWNICE 64 NAK ADKI BITUMICZNE 64 NARZÊDZIA, PRZYRZ DY 64 NATRYSKOWE IZOLACJE TERMICZNE 65 NIERUCHOMOŒCI - 65 obrót 65 NIWELACJE 65 NIWELATORY 65 NITY ZRYWALNE 66 NOGI MEBLOWE 66 NO YCE i PI Y DO BETONU, ASFALTU 66 OB OGI 66 OBRAZY 66 OBRZE A BETONOWE 66 OBRZE A PCV 66 OCHRONA OBIEKTÓW 66 OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW - przydomowe 66 OCZYSZCZANIE ZBIORNIKÓW 67 ODBIORY BUDYNKÓW 67 ODBOJE DRZWIOWE 67 ODGROMOWE INSTALACJE 67 - monta 67 ODKURZACZE - CENTRALNE 67 - przemys³owe 67 ODWADNIANIE BUDYNKÓW, DZIA EK 67 - materia³y 67 ODWA NIKI 67 ODZIE OCHRONNA I ZAWOD. 67 OGRODY NA TARASACH I DACHACH 67 OGRODY ZIMOWE 67 OGRODZENIA 68 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 68 OGRZEWANIE NADMUCHOWE 68 OGRZEWANIE POD OGOWE, SUFITOWE 68 OGUMIENIE SPRZÊTU BUDOWLANEGO 68 OKAPY KUCHENNE 68 OKLEINY 68 OKLEJANIE PCV 69 OKNA DREWNIANE 69 - monta 69 - naprawa 69 OKNA METALOWE 70 - monta 70 OKNA PCV 70 - monta 72 OKUCIA BUDOWLANE 72 OKUCIA MEBLOWE 72 OLEJE OPA OWE 72 OPRAWY OŒWIETLENIOWE 73 OSPRZÊT ODGROMOWY, INSTALACYJNY 73 OŒCIE NICE 73 OŒWIETLENIE 73 OTULINY RUR 74 OTWORY BADAWCZE 74 PALNIKI 74 PANELE BOAZERYJNE 74 PANELE POD OGOWE 75 - uk³adanie 75 PAPA 75 PARAPETY 77 PARKIETY 77 PARKINGI - budowa 77 PARY INSTALACJE 78 PAWILONY - wykonawstwo 78 PÊDZLE 78 PIANKI MONTA OWE 78 PIASEK 78 PIECE C.O. 79 PIGMENTY DO FARB 79 PI Y 79 PISUARY 80 PLACE - wykonawstwo 80 PLEXI 80 P YTKI BASENOWE 80 P YTKI ELEWACYJNE 80 P YTKI SCHODOWE 80 P YTY CHODNIKOWE 80 P YTY OSB 81 P YTY PCV 81 P YTY PILŒNIOWE, WIÓROWE, LAMINOWANE, MDF 81 P YTY POD OGOWE 81 P YTY PREFABRYKOWANE 81 P YTY TERMOIZOLACYJNE 81 P YTY WIELOWARSTWOWE 81 PNEUMATYKA 82 POCZTA PNEUMATYCZNA 82 PODGRZEWACZE WODY 82 PODJAZDY 82 POD OGI DREWNIANE 82 POD OZA 82 PODNOŒNIKI 82 - wynajem 82 PODOKIENNIKI 82 POKRYCIA DACHOWE 82 POLIETYLEN, POLIURETAN 83 POLIWÊGLANY 83 POMIARY ELEKTRYCZNE 83 POMIARY GRZEWCZE 83 POMIARY INWENTARYZACYJNE 83 POMPY 83 PORZ DKOWO - CZYSTOŒCIOWE US UGI 84 POSADZKI 84 POSPÓ KA 84 POZIOMICE 84 PRAWNA OBS UGA INWESTYCJI 84 PREFABRYKATY BETONOWE 84 PRÊTY STALOWE 84 PRÊTY GWINTOWANE 85 PROFILE 85 PROFILE USZCZELNIAJ CE 85 PROJEKTOWANIE 85 PROJEKTOWANIE INSTALACJI 86 PROWADNICE DO DRZWI PRZESUWNYCH 86 PRZECINARKI 86 PRZECISKI 86 PRZECIWPO AROWE INSTALACJE - monta 86 PRZECIWW AMANIOWE INSTALACJE 86 PRZEGL DY TECHNICZNE BUDYNKÓW 86 PRZEGRODY P.PO 86 PRZEKA NIKI 87 PRZEPUSTY - budowa 87 PRZETWORNIKI SYGNA U 87 PRZEWIERTY 87 PRZEWIJANIE SILNIKÓW 87 PRZEWODY 87 PRZY CZA INSTALACYJNE 87 PUSTAKI CERAMICZNE 87 PUSTAKI STROPOWE 88 PUSTAKI SZKLANE 88 PUSTAKI WENTYLACYJNE, DYMOWE 88 PUSTAKI U LOBETONOWE, BETONOWE, KERAMZYTOWE88 RADIOTELEFONY 89 RAMKI DYSTANSOWE 89 REGA Y 89 REGULATORY TEMPERATURY 89 REKULTYWACJE TERENÓW 89 REMONTY BUDOWLANE 89 REMONTY SPRZÊTU BUDOWLANEGO i TRANSPORTOWEGO 89 SPIS TREŒCI

5 REMONTY, MODERNIZACJA TURBIN I KOT ÓW ENERGETYCZNYCH 90 RÊKAWICE OCHRONNE 90 ROLETY 90 - monta 90 ROZBIÓRKOWE ROBOTY 91 ROZDZIELNICE 91 - monta 91 RTV - monta - sprzêt 91 RURY 91 RUSZTOWANIA 92 RUSZTY 92 RYNNY 92 SAMOCHODY WYWROTKI, SKRZYNIE - wynajem 92 SANITARNE ARTYKU Y 92 SAUNY 94 SCHODY DREWNIANE 94 SCHODY GRANITOWE MARMUROWE 94 SCHODY RUCHOME 94 SCHODY SPIRALNE 94 SEDESY 94 SEJFY 94 SIATKA PODTYNKOWA 94 SIECI ELEKTRYCZNE 95 SIECI KOMPUTEROWE 95 SIEKIERY 95 SILIKONY 95 SKLEJKI 95 SKLEPOWE PANELE ŒCIENNE 96 SKLEPY Z MATERIA AMI BUDOWLANYMI 96 SK ADOWANIE ZIEMI, ODPADÓW 96 SK ADY MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 96 SKRZYNKI NA LISTY 97 SMO A 97 SPAWALNICTWO 97 SPAWALNICZY SPRZÊT 97 SPEDYCJE 97 SPÓ DZIELNIE MIESZKANIOWE 98 SPRÊ ARKI 98 SPRZÊT BUDOWLANY 98 - wynajem 98 - sprzeda 99 SPYCHARKI 99 STACJE TRANSFORMATOROWE 99 STACJE UZDATNIANIA WODY 99 STAL BUDOWLANA 99 STAWY - budowa 99 STEROWNIKI 99 STETTER - wynajem 99 STOLARSTWO 99 STO Y, KRZES A 100 STROPY 100 STYCZNIKI 100 STYRODUR 100 STYROPIAN 100 STUDNIE 100 STUDNIE WODOMIERZOWE, INSTALACYJNE 101 SUCHE TYNKI 101 SUFITY PODWIESZANE 101 SUSZENIE DREWNA 101 SYFONY 101 SYPIALNIE 101 SYSTEMY DOCIEPLEÑ 102 SYSTEMY KOMINOWE 102 SYSTEMY OCHRONY CIEP A 102 SYSTEMY RELINGÓW 102 SYSTEMY ŒWIETLNE BIUROWE 102 SZAFY 102 SZAFY NA AKTA, KARTOTEKOWE 103 SZAFY WNÊKOWE 103 SZALUNKI 103 SZAMBA 103 SZCZELIWA 103 SZCZOTKI 103 SZKLARSTWO 103 SZK O ARTYSTYCZNE 103 SZK O BUDOWLANE 104 SZK O - WIERCENIE OTWORÓW 104 SZLABANY PARKINGOWE 104 SZLIFIERKI 104 SZLIFOWANIE SZK A 104 SZNURY 104 SZPACHLE 104 SZPADLE 104 SZPROSY SAMOPRZYLEPNE 105 SZTUKATERIE 105 SZUFLADY 105 SZYBY ZESPOLONE 105 ŒCIANKI DZIA OWE 105 ŒCIANY Z P YT GOTOWYCH 105 ŒCIERNE MATERIA Y 105 ŒLUSARSTWO 106 ŒRODKI DO RENOWACJI KOSTKI BRUKOWEJ 106 ŒRUBY 106 ŒWIAT OWODOWE INSTALACJE 106 ŒWIDROSTAWIACZE 106 ŒWIETLIKI DACHOWE 106 ŒWIETLÓWKI 106 TACZKI 106 TAPETY 106 TAPETOWANIE 107 TARASY 107 TARCICA 107 TARCZE 108 TAŒMY USZCZELNIAJ CE 108 TECHNIKA ZASILANIA 108 TEFLONOWE WYROBY 108 TELEFONICZNE INSTALACJE monta 109 TELEWIZJA PRZEMYS OWA 109 TERAKOTA uk³adanie 109 TERMOIZOLACJE 109 TERMOMETRY 110 TERMY 110 TEXTOLITOWE WYROBY 110 TKANINY 110 TKANINY IZOLACYJNE 110 T UCZEÑ 110 TRANSPORT 110 -us³ugi 110 TRAWNIKI - pielêgnacja 111 TRYLINKA 111 TWORZYWA 111 TYCZENIE BUDYNKÓW 111 TYNKI DEKORACYJNE 111 TYNKI MINERALNE I AKRYLOWE wykonawstwo 112 UBEZPIECZENIA 112 UBIJAKI 112 UCHWYTY MEBLOWE 112 ULICE - wykonawstwo 112 UMYWALKI 112 UNI-MATA 113 URZ DZANIE TERENÓW ZIELONYCH 113 URZ DZENIA PROSTOWNIKOWO ROZRUCHOWE 113 USZCZELKI 113 USZCZELNIENIA 113 WAGI 113 WALCE 113 WA KI 113 WANNY 114 WAPNO 114 WE NA MINERALNA I SZKLANA 114 WENTYLACYJNE INSTALACJE monta produkcja, sprzêt 115 WENTYLATORY 115 WÊ E 115 WIADRA 115 WIATRO APY 115 WIATY 115 WIBRATORY 116 WÓZKI WID OWE 116 WID Y 116 WIERCENIE W SZKLE 116 WIERT A 116 WIESZAKI 116 WIÊ BY DACHOWE 116 WITRYNY 116 WK ADKI DRZWIOWE 116 WK ADY KOMINOWE 116 WKRÊTY 117 W ÓKNINY 117 WODOCI GOWE ARTYKU Y 117 WODOCI GOWE ROBOTY 117 WODOMIERZE monta 118 WODOUSZCZELNIACZE 118 WORKI RASZLOWE 118 WÓZKI AKUMULATOROWE 118 WÓZKI PALETOWE 118 WÓZKI PLATFORMOWE 118 WÓZKI WID OWE 118 WSTÊGI DO DRZWICZEK 118 WTYKI SI OWE 118 WYBURZENIOWE ROBOTY 119 WYCENY NIERUCHOMOŒCI 119 WYK ADZINY DYWANOWE 119 WYK ADZINY PCV monta 119 WYKONAWSTWO BUDOWLANE OBIEKTÓW MIESZKANIOWYCH 119 WYKONAWSTWO BUDOWLANE OBIEKTÓW PRZEMYS OWYCH 120 WYKOÑCZENIA ELEWACJI 121 WYKOÑCZENIA WNÊTRZ 121 WYLEWKI 121 WYLEWKI YWICZNE 122 WY CZNIKI 122 WYPOSA ENIE SKLEPÓW, SALONÓW, HURTOWNI, WARSZTATÓW 122 WYSTRÓJ WNÊTRZ 122 WYWÓZ NIECZYSTOŒCI P YNNYCH 122 ZABUDOWY INDECO 122 ZABUDOWY -PCV, ALU 122 ZACIERACZKI 123 ZACISKI 123 ZADASZENIA 123 ZAGÊSZCZARKI 123 ZAMKI 123 ZAPRAWY BUDOWLANE 123 ZAPRAWY KLEJOWE 124 ZASTÊPSTWO INWESTORSKIE 124 ZARZ DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI 124 ZAWIASY 124 ZAWORY 125 ZBIORNIKI NA OLEJ OPA OWY 125 ZBROJENIA 125 ZDOBIENIE SZK A 126 ZDUÑSKIE US UGI 126 ZESPO Y PR DOTWÓRCZE 126 ZIELEÑ - kompleksowe wykonawstwo126 ZIEMNE ROBOTY 126 ZLEWOZMYWAKI 126 Z CZA KABLOWE 126 RÓD A ŒWIAT A 127 ALUZJE monta 127 ARÓWKI 127 WIR SPIS TREŒCI

6 6 A SPIS FIRM WG ASORTYMENTU I US UG AGD - sprzêt AMBASADOR ódÿ- agiewniki (Zgierz), ul. Okólna 242 tel. (0-42) , tel./fax (0-42) SOL-POL SKLEPY: ódÿ, ul. Zgierska 69 tel (DOM HANDLOWY ABC) ul. Przybyszewskiego 47/49 tel ul. Piotrkowska 204/210 tel ul. Franciszkañska 99 tel al. Pi³sudskiego 54 tel al. Wyszyñskiego 61 tel ul. Lutomierska 1 tel ul. Tatrzañska 42 tel ul. Lelewela 3/7 tel HURTOWNIA ul. Kopernika 36 tel AGREGATY PR DOTWÓRCZE ALKA-BIS ódÿ, ul. Przêdzalniana 34 tel. (0-42) tel./fax elektronarzêdzia DIESELMOT S.C. ódÿ, ul. Strykowska 21 tel./fax (0-42) , TYTAN CO ódÿ, ul. Tuwima 95 tel. (0-42) , fax , kom. (0601) ACZEK P.P.H.U. MASZYNY I NARZÊDZIA BUDOWLANE ódÿ, ul. Pomorska 510 tel./fax (0-42) tel AKCESORIA BUDOWLANE BUD-MEX S.C. MATERIA Y BUDOWLANE HURT-DETAL Zgierz, ul. Armii Krajowej 18 tel. (0-42) , BUDO-ART S.C. ódÿ, ul. Brukowa 20 tel./fax (0-42) , tel , GIPSBUD Hurtownia Art. Budowlanych ódÿ, ul. Podmiejska 23tel. (0-42) , ROL-BUD Ozorków, ul. Gêbicka 65, tel. (0-42) , fax AKCESORIA DO SZAF TIMBER ódÿ, Pl. Barlickiego 8 tel. (0-42) ódÿ, ul. Rzgowska 7A D.M. STANLEY tel. (0-42) w. 420 ódÿ, ul. Nastrojowa 54 D.H. BRONTEX tel. (0-42) ódÿ, ul. Rajdowa 12 Sobieradek tel. (0-42) Pabianice, ul. Grota Roweckiego 18 A D.H. DOMINO tel. (0-42) w. 21 Pabianice, ul. Zamkowa 41 D.H. DOMINO tel. (0-42) G³owno, ul. Sikorskiego 100 AKCESORIA MALARSKIE BIR-MAR PPHU ódÿ, ul. Zachodnia 23c tel. (0-42) BUD-EX P.P.H.U. ódÿ, ul. Sk³adowa 33 tel./fax (0-42) , tel

7 7 BUD-MEX S.C. MATERIA Y BUDOWLANE HURT-DETAL Zgierz, ul. Armii Krajowej 18 tel. (0-42) , HANDLOWE CHEMIFARB S.C. RZESZÓW, O/ ÓD ódÿ, ul. Artyleryjska 3/5 tel. (0-42) , tel./fax (0-42) FIRMA HANDLOWA "DREWNO" ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SKLEPY: SOBIERADEK I ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SOBIERADEK II ódÿ, ul. Kasprzaka 4a tel wew. 170, 171 SOBIERADEK III tel HURT-DETAL - ódÿ, ul. Rokiciñska 142 tel HURTOWNIE: ódÿ, ul. Rokiciñska 142 (teren Rolmaszu) tel , tel./fax tel , tel./fax MAR S.C. ódÿ, ul. odzianka 26 tel. (0-42) , , fax (0-42) MAKO RYSZARD TOMA Zgierz, ul. Wschodnia 29, tel. (0-42) P.P.H.U. MIECZYS AW KOZERA CENTRA MEBLARSKO - STOLARSKIE Konstantynów, ul. ódzka 57 tel. (0-42) ódÿ, ul. Inflancka 53 tel. (0-42) ódÿ, ul. Milionowa 23 tel. (0-42) , AKRYLE KVADRO POLSKA S.A. ódÿ, ul. Ogrodowa 74tel. (0-42) , ALARMOWE INSTALACJE - monta AL-ROB ódÿ, ul. Plantowa 1 ódÿ, ul. Pojezierska 32 tel. (0-42) , AUTORYZOWANY ZAK AD TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA ALARM SERVICE ódÿ, ul. Prze³omowa 6 tel. (0-42) , ELEKTRONIKA A ódÿ, ul. Topolowa 5 tel./fax (0-42) SAT-TEL S.C. T. KOBUS, M. KOWALSKI ódÿ, ul. Rybna 8 tel./fax (0-42) TP TELTECH ódÿ, ul. Tuwima 36 tel. inf. bezp³ Z.W. TELVID ódÿ, ul. Admiralska 14a tel. (0-42) , fax w. 12 ALUMINIOWE PROFILE ALUMINIUM PROFILSYSTEM ódÿ, ul. Brukowa 16 tel. (0-42) , , fax AKCES ódÿ, ul. Piekarska 27 tel./fax (0-42) , MET-MAX ódÿ, ul. Stalowa 3 tel./fax (0-42) , Ksawerów, ul. Tymiankowa 24 tel./fax (0-42) wiêcej o naszej firmie w reklamie na wewnêtrznej stronie ok³adki UNIPROFIL SK AD FABRYCZNY FIRMA MARYS S.C. ódÿ, ul. D¹browskiego 17/21 tel. (0-42) ódÿ, ul. Gorkiego 24 bl. 503 tel. (0-42) AKCESORIA MEBLOWE FIRMA HANDLOWA "DREWNO" ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SKLEPY: SOBIERADEK I ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SOBIERADEK II ódÿ, ul. Kasprzaka 4a tel wew. 170, 171 SOBIERADEK III tel HURT-DETAL - ódÿ, ul. Rokiciñska 142 tel HURTOWNIE: ódÿ, ul. Rokiciñska 142 (teren Rolmaszu) tel , tel./fax tel , tel./fax O.B.M. - CENTRUM tel./fax (0-42) LUXMET S.C. ódÿ, ul. Przybyszewskiego 55 tel. (0-42)

8 8 A P.H.U. MIKOMAX HURTOWNIA: ódÿ, ul. Elektronowa 4 tel. (0-42) , , , tel./fax (0-42) DETAL: ódÿ, ul. Próchnika 16 tel. (0-42) P.P.H.U. MIECZYS AW KOZERA CENTRA MEBLARSKO - STOLARSKIE Konstantynów, ul. ódzka 57 tel. (0-42) ódÿ, ul. Inflancka 53 tel. (0-42) ódÿ, ul. Milionowa 23 tel. (0-42) , AKUMULATORY P.T.K. I K.T. BOCZNICA SP. Z O.O. ódÿ, ul. Aleksandrowska 67/93 Sklep: ódÿ, ul. Borowa 1b tel. (0-42) , , , AKWARIA P.P.H.U. TOM-GLASS ódÿ, ul. Zgierska 85 tel./fax (0-42) tel ANTENY AL-ROB ódÿ, ul. Plantowa 1 ódÿ, ul. Pojezierska 32 tel. (0-42) , SAT-TEL S.C. T. KOBUS, M. KOWALSKI ódÿ, ul. Rybna 8 tel./fax (0-42) TELRAD Zgierz, ul. Baczyñskiego 3 m.3, tel. (0-42) APARATURA ELEKTRYCZNA P.P.H.U. LUXI S.C. ódÿ, ul. Gdañska 126 tel. (0-42) , tel./fax ARAN ACJE WNÊTRZ ABC WNÊTRZ EWA MUSIA OWICZ ódÿ, ul. ród³owa 43 tel./fax (0-42) , BONI PPHU ódÿ, ul. Kopernika 58 tel./fax (0-42) PPHU DEKOR SERWIS S.C. ódÿ, ul. Brukowa 6/8 tel. (0-42) Sklep firmowy ódÿ, ul. Pomorska 5 tel PRACOWNIA PLASTYCZNA EWA SKRZYÑSKA ódÿ, ul. Ossowskiego 14/24 tel. (0-42) BIG JAROS AW BALCEREK ódÿ, ul. Legionów 96 tel./fax (0-42) ódÿ, ul. Wiêckowskiego 29 tel./fax (0-42) ARMATURA AKWEDUKT MAREK PAWLAK ódÿ, ul. 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich 30 tel. (0-42) , fax ANPI P.H.U. A. PIETRZAK Zgierz, ul. Szarych Szeregów 4 tel. (0-42) , FIRMA HANDLOWA AH ódÿ, ul. Jaracza 16 tel.(0-42) FIRMA HANDLOWA "VODKAN" ódÿ, ul. Rojna 22, tel. (0-42) , sanitarne artyku³y FIRMA NASZA AZIENKA ódÿ, ul. Kiliñskiego 195a tel. (0-42) ódÿ, ul. Gorkiego 16 tel. (0-42) ódÿ, ul. Klonowa 4 tel. (0-42) FIRMA TERWO ódÿ, ul. Pogonowskiego 69 tel./fax (0-42) , ódÿ, ul. Tatrzañska 14tel. (0-42) , GRUDNIK ódÿ, ul. Wólczañska 258a tel. (0-42) , , , HYDROMAR S.C. Zgierz, ul. ódzka 4/8 tel. (0-42) JANCZES HURTOWNIA MATERIA ÓW WODOCI GOWO - KANALIZACYJNYCH Pabianice, ul. Partyzancka 17/19 tel. (0-42) , tel./fax (0-42) SBS MIED ódÿ, ul. Pogonowskiego 5/7 tel./fax (0-42) Pabianice, ul. Tkacka 23 b tel./fax (0-42) "OLMAR" S.J. TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA ódÿ, ul. Traktorowa 202 tel. (0-42) fax wiêcej o naszej firmie w reklamie w dziale grzewcze instalacje P.P.H.U. PANTA SP. Z O.O. ódÿ, ul. Kasprzaka 6 tel./fax (0-42) ROL-BUD Ozorków, ul. Gêbicka 65, tel. (0-42) , fax ROLMASZ-CARS S.C. HURTOWNIA ARTYKU ÓW

9 9 SANITARNYCH, METALOWYCH I INSTALACYJNYCH ódÿ, ul. Rokiciñska 142, tel. (0-42) ARTYKU Y BHP SPÓ DZIELNIA INWALIDÓW ZGODA ZPCH Konstantynów, ul. 8-go Marca 1 tel. centr.(0-42) , fax , marketing ARTYKU Y WYPOSA ENIA WNÊTRZ FIRMA HANDLOWA "DREWNO" ódÿ, ul. Tuwima 22/26tel.(0-42) , SKLEPY: SOBIERADEK I ódÿ, ul. Tuwima 22/26, tel , SOBIERADEK II ódÿ, ul. Kasprzaka 4a, tel wew. 170, 171 SOBIERADEK III tel HURT-DETAL ódÿ, ul. Rokiciñska 142, tel HURTOWNIE: ódÿ, ul. Rokiciñska 142 (teren Rolmaszu) tel , tel./fax tel , tel./fax FIRMA HANDLOWO- US UGOWA "DOMATOR" S.C. Sklep: ódÿ, ul. D¹browskiego 93,tel. (0-42) MASTER BED MEBLE SYPIALNE ódÿ, ul. P³ocka 40 tel. (0-42) , , fax P.H.U. MÓJ DOM G. MARCZAK Konstantynów, ul. ódzka 10 tel. (0-42) , PPHU DEKOR SERWIS S.C. ódÿ, ul. Brukowa 6/8 tel. (0-42) Sklep firmowy ódÿ, ul. Pomorska 5 tel ASFALTOWE MASY HYDROIZOLACYJNE BUD-IZOL WIELOBRAN OWE ódÿ, ul. Olechowska 87/89 tel. (0-42) , , fax AUTOMATYKA INSTALACYJNA P.P.H.U. PANTA SP. Z O.O. A ódÿ, ul. Kasprzaka 6 tel./fax (0-42) ARTUS B ódÿ, ul. Limanowskiego 40 tel./fax (0-42) , tel , ELEKTRONIKA ódÿ, ul. Topolowa 5 tel./fax (0-42) FIRMA TERWO ódÿ, ul. Pogonowskiego 69 tel./fax (0-42) , ódÿ, ul. Tatrzañska 14tel. (0-42) , "OLMAR" S.J. TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA ódÿ, ul. Traktorowa 202 tel. (0-42) fax wiêcej o naszej firmie w reklamie w dziale grzewcze instalacje AUTOMATYZACJA BRAM, WJAZDÓW, PARKINGÓW ALUMINIUM PROFILSYSTEM ódÿ, ul. Brukowa 16 tel. (0-42) , , fax DOVENA ódÿ, ul. Duñska 1 tel./fax (0-42) BIG JAROS AW BALCEREK ódÿ, ul. Legionów 96, tel./fax (0-42) ódÿ, ul. Wiêckowskiego 29, tel./fax (0-42) BALUSTRADY ALUMINIUM PROFILSYSTEM ódÿ, ul. Brukowa 16 tel. (0-42) , , fax PAWE BARTCZYK tel. (0-42) PPHU DEKOR SERWIS S.C. ódÿ, ul. Brukowa 6/8 tel. (0-42) Sklep firmowy ódÿ, ul. Pomorska 5 tel P.P.U. GROTESQUE ódÿ, ul. Jagoszewskiego 100 tel./fax (0-42) ZAK AD ŒLUSARSKI W. SKOWROÑSKI Zgierz, ul. Grudziñska 23 tel. (0-42) BANERY AKCES ódÿ, ul. Piekarska 27 tel./fax (0-42) , BATERIE

10 10 B UMYWALKOWE, WANNOWE ARSMED PU-H ódÿ, ul. Gdañska 96 tel. (0-42) , , fax FIRMA HANDLOWA AH ódÿ, ul. Jaracza 16 tel.(0-42) FIRMA HANDLOWA "VODKAN" ódÿ, ul. Rojna 22, tel. (0-42) , sanitarne artyku³y FIRMA NASZA AZIENKA ódÿ, ul. Kiliñskiego 195a tel. (0-42) ódÿ, ul. Gorkiego 16 tel. (0-42) ódÿ, ul. Klonowa 4 tel. (0-42) JANCZES HURTOWNIA MATERIA ÓW WODOCI GOWO - KANALIZACYJNYCH Pabianice, ul. Partyzancka 17/19 tel. (0-42) , tel./fax (0-42) PPHU TEC S.C. Pabianice, ul. Warszawska 37 tel. (0-42) , tel./fax Pabianice, ul. aska 36 tel. (0-42) Radomsko, ul. Narutowicza 216 tel. (0-44) , tel./fax ROLMASZ-CARS S.C. HURTOWNIA ART. SANITARNYCH, METAL. I INSTAL. ódÿ, ul. Rokiciñska 142, tel. (0-42) BATERIE ELEKTRYCZNE - patrz akumulatory BEJCE FIRMA HANDLOWA "DREWNO" ódÿ, ul. Tuwima 22/26tel.(0-42) , SKLEPY: SOBIERADEK I ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SOBIERADEK II ódÿ, ul. Kasprzaka 4a tel wew. 170, 171 SOBIERADEK III tel HURT-DETAL - ódÿ, ul. Rokiciñska 142 tel HURTOWNIE: ódÿ, ul. Rokiciñska 142 (teren Rolmaszu) tel , tel./fax tel , tel./fax BAZALTY ARTUR FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA AGNIESZKA SOÑTA ódÿ-andrzejów, ul. Szaniawskiego 5 tel./fax (0-42) wir BEDNARKA P.P.H.U. LUXI S.C. ódÿ, ul. Gdañska 126 tel. (0-42) , tel./fax BELKI DARWAL S.C. ódÿ, ul. agiewnicka 253, tel./fax (0-42) , tel.kom PRZEMYS U DRZEWNEGO PETRYKOZY Bia³aczów; Skronina 260 tel. (0-44) , , tel./fax (0-44) wiêcej o naszej firmie w reklamie na tylnej ok³adce informatora WELAM SK AD DREWNA Sokolniki, ul. Reja 31 tel. (0-42) BETON KOMÓRKOWY PREFABET ÓD SP. Z O.O. ódÿ, ul. Wieniawskiego 5 tel./fax (0-42) BETON SPECJALNY GÓRA D E BETON SP. Z O.O. ul. Cementowa 1, Chorula; Opole Zak³ad w odzi, ul. Pojezierska 95 tel. (0-42) , fax wiêcej o naszej spó³ce w reklamie na tylnej, wewnêtrznej ok³adce informatora BETON TOWAROWY

11 11 GÓRA D E BETON SP. Z O.O. ul. Cementowa 1, Chorula; Opole Zak³ad w odzi, ul. Pojezierska 95 tel. (0-42) , fax wiêcej o naszej spó³ce w reklamie na tylnej, wewnêtrznej ok³adce informatora MAXBET ódÿ, ul. Gojawiczyñskiej 1/3 tel. (0-42) MIRBUD SP. Z O.O. Skierniewice, ul. Czerwona 18a tel. (0-46) , fax Oddzia³ w odzi ul. Dostawcza 6 tel. (0-42) , fax Oddzia³ w Konstantynowie ódzkim ul. Koœcielna 13a, tel. (0-42) PROSBUD SP. Z O.O. Zgierz, ul. Sadowa 6, tel. (0-42) NASTAROWICZ ódÿ, ul. Romana 39/41 tel./fax (0-42) UNICON BETON ódÿ, ul. Demokratyczna 89/93tel./fax (0-42) BETONIARKI ROL-BUD Ozorków, ul. Gêbicka 65, tel. (0-42) , fax STANDART Zgierz, ul. 1 Maja 19, tel./fax (0-42) BETONOWOZY PROSBUD SP. Z O.O. Zgierz, ul. Sadowa 6, tel. (0-42) P.U.H. SPRZÊTBUD-PLUS SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 107 tel./fax (0-42) , w. 272 BEZPIECZNIKI NOWA FRANCE ELMET ódÿ, ul. Brukowa 12 tel. centr.(0-42) , fax HURTOWNIA: tel , SOLAR ÓD SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ódÿ, ul. Rokiciñska 162 tel. (0-42) tel. (0-42) ódÿ, ul. Duñska 1 tel. (0-42) WIGUS S.C. HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ódÿ, ul. œw. Teresy 105 tel./fax (0-42) , tel wew. 233 BIURA RACHUNKOWE ABAK BIURO RACHUNKOWO-KONSULTACYJNE ódÿ, ul. œw. Teresy 91 tel./fax (0-42) BDB - AGOS SPÓ KA Z O.O. Biuro Us³ug Finansowo-Ksiêgowych ódÿ, ul. Wigury 13 tel: (0-42) , tel./fax: (0-42) DORADZTWO PODATKOWE ódÿ, Wólczañska 12 tel./fax (0-42) KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH ódÿ, ul. Sienkiewicza 38 tel. (0-42) US UGI BIUROWO- RACHUNKOWE ódÿ, ul. Wodna 35 tel. (0-42) WN & MA Biuro Rachunkowe ódÿ, ul. eligowskiego 3/5 tel./fax (0-42) BIURA PROJEKTÓW - patrz projektowanie BIZNES PLAN ARKADA BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ódÿ, ul. Tramwajowa 3 m. 7 tel/fax , tel. kom ul. Grodzieñska 14/16 m. 28, tel , ZAK AD OGÓLNOBUDOWANY "MAL-BUD-REM" Pabianice, ul. Zamkowa 48 m. 2 tel./fax (0-42) BLACHA BUD-EX P.P.H.U. ódÿ, ul. Sk³adowa 33 tel./fax (0-42) , tel CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , K-4 CENTRUM DYSTRYBUCJI WYROBÓW HUTNICZYCH I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH Brzeziny, ul. Sienkiewicza 87 tel./fax (0-46) PIOMAR FIRMA HANDLOWA S.J. ódÿ, ul. Kolumny 51 tel./fax (0-42) hutnicze wyroby B

12 12 B RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42) ROL-BUD S.C. SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH I OPA U Rzgów, ul. Kusociñskiego 20 tel. (0-42) , tel./fax Z.P.H.U. "WIK" Sêdziejowice, ul. Leœna 18 tel. (0-43) , BLATY KUCHENNE, BIUROWE, BAROWE FIRMA HANDLOWA "DREWNO" ódÿ, ul. Tuwima 22/26tel.(0-42) , SKLEPY: SOBIERADEK I, ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SOBIERADEK II, ódÿ, ul. Kasprzaka 4a tel wew. 170, 171 SOBIERADEK III, tel HURT-DETAL - ódÿ, ul. Rokiciñska 142 tel HURTOWNIE: ódÿ, ul. Rokiciñska 142 (teren Rolmaszu) tel , tel./fax tel , tel./fax HIPO GMBH ódÿ, ul. Elektronowa 1/3 tel. (0-42) , fax , KAPROT JAN TOMASZEWSKI Krzywiec, ul. Oko³owicza 3/5 tel. (0-42) , tel./fax P.H.U. MIKOMAX HURTOWNIA: ódÿ, ul. Elektronowa 4 tel. (0-42) , , , tel./fax (0-42) DETAL: ódÿ, ul. Próchnika 16 tel. (0-42) P.H.U. MÓJ DOM G. MARCZAK Konstantynów, ul. ódzka 10 tel.(0-42) , P.P.H.U. MIECZYS AW KOZERA CENTRA MEBLARSKO - STOLARSKIE Konstantynów, ul. ódzka 57, tel. (0-42) ódÿ, ul. Inflancka 53, tel. (0-42) ódÿ, ul. Milionowa 23, tel. (0-42) BIG JAROS AW BALCEREK ódÿ, ul. Legionów 96 tel./fax (0-42) ódÿ, ul. Wiêckowskiego 29 tel./fax (0-42) BLATY SZKLANE LECHGLASS ZAK AD HANDLU I US UG SZKLARSKICH ódÿ, ul. Bat. Ch³opskich 8, tel. (0-42) ódÿ, ul. Lniana 14, tel. (0-42) BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO BEZET MATERIA Y BUDOWLANE ódÿ, ul. Olkuska 6 tel./fax (0-42) B.U.-H. PROMARK ódÿ, ul. Wólczañska 128 tel. (0-42) , BUD-MEX S.C. MATERIA Y BUDOWLANE HURT-DETAL Zgierz, ul. Armii Krajowej 18 tel. (0-42) , NASTAROWICZ ódÿ, ul. Romana 39/41 tel./fax (0-42) PREFABET ÓD SP. Z O.O. ódÿ, ul. Wieniawskiego 5 tel./fax (0-42) ROL-BUD S.C. SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH I OPA U Rzgów, ul. Kusociñskiego 20 tel. (0-42) , tel./fax SARA WERNAU SP. Z O.O. ódÿ ul. Senatorska 12, tel./fax (0-42) SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax BOAZERIE PAWE BARTCZYK tel. (0-42) BIR-MAR PPHU ódÿ, ul. Zachodnia 23c tel. (0-42) DREWMAR Rzgów, ul. Leœna 15 tel. (0-42) , tel./fax FIRMA HANDLOWA "DREWNO" ódÿ, ul. Tuwima 22/26tel.(0-42) , SKLEPY: SOBIERADEK I ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SOBIERADEK II ódÿ, ul. Kasprzaka 4a, tel wew. 170, 171 SOBIERADEK III tel HURT-DETAL - ódÿ, ul. Rokiciñska 142, tel HURTOWNIE:

13 13 ódÿ, ul. Rokiciñska 142 (teren Rolmaszu) tel , tel./fax tel , tel./fax P.H.U. MÓJ DOM G. MARCZAK Konstantynów, ul. ódzka 10 tel.(0-42) , P.P.H.U. MIECZYS AW KOZERA CENTRA MEBLARSKO - STOLARSKIE Konstantynów, ul. ódzka 57 tel. (0-42) ódÿ, ul. Inflancka 53 tel. (0-42) ódÿ, ul. Milionowa 23 tel. (0-42) , PPHU TARTAK ódÿ, ul. Krucza 10 tel. (0-42) , UNIPROFIL SK AD FABRYCZ. FIRMA MARYS S.C. ódÿ, ul. D¹browskiego 17/21 tel. (0-42) ódÿ, ul. Gorkiego 24 bl. 503 tel. (0-42) BOISKA SPORTOWE - budowa MIEJSKO - GMINNA SPÓ KA WODNA Aleksandrów., ul. Franciszkañska 24/26 tel./fax (0-42) BOJLERY GALMET G³ubczyce, ul. Raciborska 36 tel fax Dystrybutorzy: Kano Zgierz, ul. êczycka 108 tel. 42/ Grudnik ódÿ, ul. Wólczañska 258a tel. 42/ Onninen ódÿ, ul. PKP 6 tel. 42/ Tadmar ódÿ, ul. Brukowa 16/18 tel. 42/ Tech-Gaz ódÿ, ul. Zarzewska 63/65 tel. 42/ ROLMASZ-CARS S.C. HURTOWNIA ARTYKU ÓW SANITARNYCH, METALOWYCH I INSTALACYJNYCH ódÿ, ul. Rokiciñska 142 tel. (0-42) TERMED ódÿ, ul. Warneñczyka 5 tel. (0-42) ódÿ, ul. Przêdzalniana 98 tel. (0-42) ódÿ, ul. Z³otno 12 tel. (0-42) BRAMY ALUMINIUM PROFILSYSTEM ódÿ, ul. Brukowa 16 tel. (0-42) , , fax ALU-STOREX - ROLEX ódÿ, ul. Padewskiego 5/7 tel. (0-42) , AN.DO.VE. B ódÿ, ul. Duñska 1 tel./fax (0-42) P.P.U.H. PO UDNIE S.C. ZAK AD KONSTRUKCJI TALOWYCH ódÿ, ul. Traktorowa 196 tel. (0-42) VOX SK ADY BUDOWLANE Zgierz, ul. Kolejowa 18/22, tel./fax (0-42) ZAK AD ŒLUSARSKI W. SKOWROÑSKI Zgierz, ul. Grudziñska 23, tel. (0-42) BRAMY GARA OWE ALUMINIUM PROFILSYSTEM ódÿ, ul. Brukowa 16 tel. (0-42) , , fax AN.DO.VE. ódÿ, ul. Duñska 1 tel./fax (0-42) P.P.U.H. PO UDNIE S.C. ZAK AD KONSTRUKCJI STALOWYCH ódÿ, ul. Traktorowa 196 tel. (0-42) BIG JAROS AW BALCEREK ódÿ, ul. Legionów 96 tel./fax (0-42) ódÿ, ul. Wiêckowskiego 29 tel./fax (0-42) UNIPROFIL SK AD FABRYCZNY FIRMA MARYS S.C. ódÿ, ul. D¹browskiego 17/21 tel. (0-42) ódÿ, ul. Gorkiego 24 bl. 503 tel. (0-42) VOX SK ADY BUDOWLANE Zgierz, ul. Kolejowa 18/22, tel./fax (0-42) BRODZIKI FIRMA HANDLOWA AH ódÿ, ul. Jaracza 16, tel.(0-42) FIRMA HANDLOWA "VODKAN" ódÿ, ul. Rojna 22, tel. (0-42) , sanitarne artyku³y FIRMA NASZA AZIENKA ódÿ, ul. Kiliñskiego 195a tel. (0-42) ódÿ, ul. Gorkiego 16 tel. (0-42) ódÿ, ul. Klonowa 4 tel. (0-42) JANCZES HURTOWNIA MATERIA ÓW WODOCI GOWO - KANALIZACYJNYCH Pabianice, ul. Partyzancka 17/19 tel. (0-42) , tel./fax (0-42)

14 14 C NOWA FRANCE ELMET ódÿ, ul. Brukowa 12 tel. centr.(0-42) , fax HURTOWNIA: tel , PPHU TEC S.C. Pabianice, ul. Warszawska 37 tel. (0-42) , tel./fax Pabianice, ul. aska 36 tel. (0-42) Radomsko, ul. Narutowicza 216 tel. (0-44) , tel./fax RIHO POLSKA SP. Z O.O. ódÿ, ul. Dubois 119 tel. (0-42) , fax STANDART Zgierz, ul. 1 Maja 19, tel./fax (0-42) BRYKIETY DRZEWNE SK AD TARCICY SUSZONEJ, CENTRUM FRONTÓW MEBLI KUCHENNYCH ódÿ, ul. Pabianicka 119/131 tel. (042) tarcica BUTLE GAZOWE - - wymiana PPHU JAM S.C. Zgierz, ul. Pi³sudskiego 86, tel. (0-42) CEG Y DZIURAWKI, KRATÓWKI, K2, PD3 BEZET MATERIA Y BUDOWLANE ódÿ, ul. Olkuska 6 tel./fax (0-42) BUD-EX P.P.H.U. ódÿ, ul. Sk³adowa 33 tel./fax (0-42) , tel BUD-IZOL WIELOBRAN OWE ódÿ, ul. Olechowska 87/89 tel. (0-42) , , fax BUDOWLANKA S.C. CENTRUM OBS UGI BUDOWNICTWA ódÿ, ul. Szczeciñska 28 tel. (0-42) tel./fax B.U.-H. PROMARK ódÿ, ul. Wólczañska 128 tel. (0-42) CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , CEGIELNIA D BRÓWKA Zgierz, D¹brówka, ul. Cegielniana 6 tel. (0-42) P.P.H.U. "CECH-MAR" MARIUSZ CHRZANOWSKI Zelów, Zelówek 36 tel. (0-44) , wiêcej o naszej firmie w reklamie obok PPHU CEGIELNIA ALEKSANDRÓW Aleksandrów. ul. Daszyñskiego tel. (0-42) ROL-BUD Ozorków, ul. Gêbicka 65, tel. (0-42) , fax RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42) SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax CEG Y KLINKIEROWE BEZET MATERIA Y BUDOWLANE ódÿ, ul. Olkuska 6 tel./fax (0-42) BUDOWLANKA S.C. CENTRUM OBS UGI BUDOWNICTWA ódÿ, ul. Szczeciñska 28 tel. (0-42) tel./fax CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , P.P.H.U. "CECH-MAR" MARIUSZ CHRZANOWSKI Zelów, Zelówek 36 tel. (0-44) , wiêcej o naszej firmie w reklamie obok RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42)

15 C P.P.H.U. "CECH-MAR" Mariusz Chrzanowski Zelów, Zelówek 36 tel./fax /044/ kom NIP

16 16 C ROL-BUD S.C. SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH I OPA U Rzgów, ul. Kusociñskiego 20 tel. (0-42) , tel./fax SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax CEG Y PE NE BEZET MATERIA Y BUDOWLANE ódÿ, ul. Olkuska 6 tel./fax (0-42) BUD-EX P.P.H.U. ódÿ, ul. Sk³adowa 33 tel./fax (0-42) , tel BUD-IZOL WIELOBRAN OWE ódÿ, ul. Olechowska 87/89 tel. (0-42) , fax BUDOWLANKA S.C. CENTRUM OBS UGI BUDOWNICTWA ódÿ, ul. Szczeciñska 28 tel. (0-42) , tel./fax CEGIELNIA D BRÓWKA Zgierz, D¹brówka, ul. Cegielniana 6 tel. (0-42) CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , KRYSTYNA MIKO AJCZYK Zgierz, ul. Grudziñska 16, tel. (0-42) PPHU CEGIELNIA ALEKSANDRÓW Aleksandrów. ul. Daszyñskiego tel. (0-42) P.P.H.U. "CECH-MAR" MARIUSZ CHRZANOWSKI Zelów, Zelówek 36 tel. (0-44) , wiêcej o naszej firmie w reklamie na poprzedniej stronie ROL-BUD Ozorków, ul. Gêbicka 65, tel. (0-42) , fax RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42) ROL-BUD S.C. SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH I OPA U Rzgów, ul. Kusociñskiego 20 tel. (0-42) , tel./fax CEG Y SZAMOTOWE SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax CELNA OBS UGA SCHENKER - BTL Gdynia SCHENKER-BTL ul. Hutnicza 36, Gdynia Tel.: , Fax: Kraków SCHENKER-BTL ul. Kamienna 12, PL Kraków Tel.: , Fax: ódÿ SCHENKER-BTL ul. Nowe Sady 11/13 PL ódÿ Tel.: , Fax: Poznañ SCHENKER-BTL ul. acina 1PL Poznañ Tel.: , Fax: Warszawa SCHENKER-BTL ul. Sowiñskiego 47 PL Warszawa Tel.: , Fax: Wroc³aw SCHENKER-BTL ul. Krzemieniecka 50 PL Wroc³aw Tel.: , Fax: CEMENT BEZET MATERIA Y BUDOWLANE ódÿ, ul. Olkuska 6 tel./fax (0-42) BUD-EX P.P.H.U. ódÿ, ul. Sk³adowa 33 tel./fax (0-42) , tel BUD-IZOL WIELOBRAN OWE ódÿ, ul. Olechowska 87/89 tel. (0-42) , fax CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42) PREFABET ÓD SP. Z O.O. ódÿ, ul. Wieniawskiego 5 tel./fax (0-42)

17 17 SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax CEMENTOPLAST PPHU MALSPOL ódÿ, ul. Tabelowa 36 tel , CERATY P.W. IT-POL ódÿ, ul. Brukowa 11 tel./fax (0-42) w. 116, w. 116 CHEMIA BUDOWLANA ATH 5 ódÿ, ul. Obywatelska 121/129 tel. (0-42) , tel./fax BEZET MATERIA Y BUDOWLANE ódÿ, ul. Olkuska 6 tel./fax (0-42) CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , K-4 CENTRUM DYSTRYBUCJI WYROBÓW HUTNICZYCH I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH Brzeziny, ul. Sienkiewicza 87 tel./fax (0-46) RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42) SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax STOLARBUD S.C. ódÿ, al. Politechniki 5 tel./fax (42) , TORGGLER EKOR SP. Z O.O. Zgierz, ul. Sadowa 6, tel. (0 42) , fax CHEMOODPORNE ZABEZPIECZENIA CHEMAKOR ZAK AD ROBÓT INSTALACYJNYCH WIES AW BOBOWSKI ódÿ, ul. Brzoskwiniowa 22 tel./fax (0-42) CH ODNICTWO ABATRONIC C Radom, ul. Poselska 18 tel. (0-48) , fax JOULEX ódÿ, ul. Sienkiewicza 58 tel. (0-42) CHODNIKI - uk³adanie MIEJSKO - GMINNA SPÓ KA WODNA Aleksandrów., ul. Franciszkañska 24/26 tel./fax (0-42) WOJEWÓDZKIE ROBÓT DROGOWYCH W ODZI ódÿ, ul. Warecka 3 tel , ZAK AD URZ DZANIA I KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH ORAZ ROBÓT DROGOWYCH ZIEL-DRÓG ódÿ, ul. Smulska 22, tel. (0-42) CI GNIKI SIOD OWE ENTECH SP. Z.O.O. ódÿ, ul. Szczeciñska 48/58 tel. (0-42) , tel./fax CIESIELSKIE US UGI PPHU MALSPOL ódÿ, ul. Tabelowa 36 tel , CIÊCIE DREWNA FIRMA HANDLOWA "DREWNO" ódÿ, ul. Tuwima 22/26tel.(0-42) , SKLEPY: SOBIERADEK I ódÿ, ul. Tuwima 22/26 tel , SOBIERADEK II ódÿ, ul. Kasprzaka 4a tel wew. 170, 171 SOBIERADEK III tel HURT-DETAL - ódÿ, ul. Rokiciñska 142, tel HURTOWNIE: ódÿ, ul. Rokiciñska 142 (teren Rolmaszu) tel , tel./fax tel , tel./fax P.H.U. MIKOMAX HURTOWNIA: ódÿ, ul. Elektronowa 4 tel. (0-42) , , , tel./fax (0-42) DETAL: ódÿ, ul. Próchnika 16 tel. (0-42) PPHU MIECZYS AW KOZERA CENTRA MEBLARSKO -

18 18 C D STOLARSKIE Konstantynów, ul. ódzka 57 tel. (0-42) ódÿ, ul. Inflancka 53 tel. (0-42) ódÿ, ul. Milionowa 23tel. (0-42) , SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax COKO Y BUD-MEX S.C. MATERIA Y BUDOWLANE HURT-DETAL Zgierz, ul. Armii Krajowej 18 tel. (0-42) , COMPACTY - patrz sedesy C.W. (CIEP EJ WODY) INSTALACJE FIRMA TERWO ódÿ, ul. Pogonowskiego 69 tel./fax (0-42) , ódÿ, ul. Tatrzañska 14 tel. (0-42) , ITA P.P.-U.P.H. S.C. ódÿ, al. Pi³sudskiego 135 tel. (0-42) , w.348, fax CYFRY, NAPISY O.B.M. - CENTRUM tel./fax (0-42) LUXMET S.C. ódÿ, ul. Przybyszewskiego 55 tel. (0-42) CYSTERNY TRANSPORTU I SPRZÊTU BUDOWLANEGO S.A. ódÿ, ul. Traktorowa 109 tel. centr. (0-42) , tel./fax DACHÓWKI BUDO-ART S.C. ódÿ, ul. Brukowa 20 tel./fax (0-42) , tel , CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , K-4 CENTRUM DYSTRYBUCJI WYROBÓW HUTNICZYCH I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH Brzeziny, ul. Sienkiewicza 87 tel./fax (0-46) RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42) DACHOWE KONSTRUKCJE PPHU MALSPOL ódÿ, ul. Tabelowa 36 tel , PHU NOVA ódÿ, ul. Augustów 5 tel. (0-42) , PRZEMYS U DRZEWNEGO PETRYKOZY Bia³aczów; Skronina 260 tel. (0-44) , , tel./fax (0-44) wiêcej o naszej firmie w reklamie na tylnej ok³adce informatora SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax WELAM SK AD DREWNA Sokolniki, ul. Reja 31 tel. (0-42) DACHY - krycie BUDO-ART S.C. ódÿ, ul. Brukowa 20 tel./fax (0-42) , tel , ZAK AD REMONTOWO- BUDOWLANY ódÿ, ul. Kopernika 15/17, tel./fax (0-42) ZAK AD REMONTOWO- BUDOWLANY ZYGMUNT DURLIK ódÿ, ul. Szczeciñska 113 tel./fax (0-42) , Hurtownia: ódÿ, ul. Legnicka 19 tel./fax (0-42) DESKI BUDOWLANKA S.C. CENTRUM OBS UGI BUDOWNICTWA ódÿ, ul. Szczeciñska 28 tel. (0-42) , tel./fax DARWAL S.C. ódÿ, ul. agiewnicka 253, tel./fax (0-42) , tel.kom

19 19 PPHU MALSPOL ódÿ, ul. Tabelowa 36 tel , PRZEMYS U DRZEWNEGO PETRYKOZY Bia³aczów; Skronina 260 tel. (0-44) , , tel./fax (0-44) wiêcej o naszej firmie w reklamie na tylnej ok³adce informatora WELAM SK AD DREWNA Sokolniki, ul. Reja 31 tel. (0-42) DOCIEPLENIA - materia³y PPHU MALSPOL ódÿ, ul. Tabelowa 36 tel , TORGGLER EKOR SP. Z O.O. Zgierz, ul. Sadowa 6, tel. (0 42) , fax wykonwstwo BUD-IZOL WIELOBRAN OWE ódÿ, ul. Olechowska 87/89 tel. (0-42) , fax CAPA-LAND FIRMA HANDLOWA ódÿ, ul. Rewolucji 1905 r. 60 tel./fax (0-42) wiêcej o naszej firmie w reklamie na ok³adce informatora FIRMA BUDOWLANA RASZEWSKI Pabianice, ul. Zamkowa 61 tel./fax (0-42) LAMBDA S.A. ódÿ, ul. Morgowa 9 tel. (0-42) , , fax PPHU JAM S.C. Zgierz, ul. Pi³sudskiego 86, tel. (0-42) INSTALACYJNE REMONTOWO - BUDOWLANE BIREX RYSZARD DOBROSZEK ódÿ, ul. Pierwiosnków 38a tel. (0-42) , REMO-BUD ÓD ódÿ, ul. Urzêdnicza 36, tel./fax (0-42) , FILIA: HURTOWNIA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH ódÿ, ul. Pojezierska 81, tel. (0-42) ZAK AD REMONTOWO- BUDOWLANY ódÿ, ul. Kopernika 15/17, tel./fax (0-42) ZAK AD US UG BUDOWLANYCH RAFI Pabianice, ul. Zamkowa 61, tel./fax (0-42) DODATKI DO BETONÓW BEZET MATERIA Y BUDOWLANE ódÿ, ul. Olkuska 6 tel./fax (0-42) BUD-IZOL WIELOBRAN OWE ódÿ, ul. Olechowska 87/89 tel. (0-42) , fax CENTROBUD Ozorków, ul. Konstytucji 3 Maja 128 tel./fax (0-42) hurtownie materia³ów budowlanych DOMBUD S. J. Zduñska Wola, ul. aska 227/229 tel./fax (0-43) , K-4 CENTRUM DYSTRYBUCJI WYROBÓW HUTNICZYCH I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH Brzeziny, ul. Sienkiewicza 87 tel./fax (0-46) RAAB KARCHER MATERIA Y BUDOWLANE SP. Z O.O. ódÿ, ul. œw. Teresy 91a tel. (0-42) SELL-BUD ódÿ, ul. R¹bieñska 132 tel. (0-42) , tel./fax DOKUMENTACJA BUDOWLANA WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W ODZI ul. Solna 14, ódÿ, Polska, Tel. (.48.42) , Fax (.48.42) , ZAK AD STUDNIARSKI LEOPOLD ŒMIA KOWSKI ódÿ, ul. Hortensji 28 tel./fax (0-42) , DOMOFONOWE INSTALACJE D

20 20 D - monta P.T.-H. TELESYSTEM ódÿ, ul. Przyszkole 2 tel. (0-42) , fax TELRAD Zgierz, ul. Baczyñskiego 3 m.3, tel. (0-42) ZURT ÓD SP. Z O.O. ódÿ, ul. Zaolziañska 49 tel. (0-42) , produkcja LASKOMEX ódÿ, ul. Nowa 20, tel. (0-42) ZURT ÓD SP. Z O.O. ódÿ, ul. Zaolziañska 49 tel. (0-42) , DOMY DREWNIANE I LETNISKOWE MAGNUS Pabianice, ul. Warszawska 72 tel. (0-42) fax (0-42) ask, Przemys³owa 21 tel. (0-43) , , fax (0-43) PPHU TARTAK ódÿ, ul. Krucza 10 tel. (0-42) , DORADZTWO INWESTYCYJNE ART-PRO FIRMA WIELOBRAN OWA ódÿ, ul. Tuwima 28 tel./fax (0-42) ASPOL FV SP. Z O.O. ódÿ, ul. Helska 39/45 tel./fax (0-42) , AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA EKO ódÿ, ul. eromskiego 37 m. 15 tel. (0-42) ódÿ, ul. Uniwersytecka 33/35 tel. (0-42) agiewniki Nowe, ul. Spacerowa 11 tel.(0-42) BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO BPBK ÓD ódÿ, ul. Tuwima 22/26, tel. centr. (0-42) , dyrektor , tel./fax BUDO-ART S.C. ódÿ, ul. Brukowa 20 tel./fax (0-42) , tel , CAPA-LAND FIRMA HANDLOWA ódÿ, ul. Rewolucji 1905 r. 60 tel./fax (0-42) wiêcej o naszej firmie w reklamie na ok³adce informatora IN. BUD. L D. JERZY NOWAKOWSKI ódÿ, ul. Piotrkowska m. 30 tel./fax (0-42) , tel PERIMEX S.C. Pabianice, ul. Konstantynowska 39 tel. (0-42) , fax P.P.H.U. PANTA SP. Z O.O. ódÿ, ul. Kasprzaka 6 tel./fax (0-42) PRZEMYS U DRZEWNEGO PETRYKOZY Bia³aczów; Skronina 260 tel. (0-44) , , tel./fax (0-44) wiêcej o naszej firmie w reklamie na tylnej ok³adce informatora SARA WERNAU SP. Z O.O. ódÿ ul. Senatorska 12, tel./fax (0-42) ZAK AD PROJEKTOWANIA I WYCENY NIERUCHOMOŒCI Zgierz, ul. ytnia 72, tel. (0-42) DRABINY JAMET S.C. ódÿ, ul. Wólczañska 248, tel. (0-42) NOWA FRANCE ELMET ódÿ, ul. Brukowa 12 tel. centr.(0-42) , fax HURTOWNIA: tel , PW POLSIL Zgierz, ul. êczycka 54, tel. (0-42) , fax DRABINKI NOŒNE KABLI SOLAR ÓD SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ódÿ, ul. Rokiciñska 162 tel. (0-42) tel. (0-42) ódÿ, ul. Duñska 1 tel. (0-42)

Lista branż dostawców i podwykonawców

Lista branż dostawców i podwykonawców HOCHTIEF Lista branż dostawców i podwykonawców Lista branż dostawców i podwykonawców rejestrowanych w bazie HOCHTIEF Spis treści 1. DOSTAWCY... 2 1.1. Materiały Budowlane... 2 1.2. Wyroby gotowe, półfabrykaty,

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW Drodzy Wystawcy, Goście wielce szanowni, Barbara Kropka v-ce prezes Biuro Promocji i Wystaw ASTRA Bardzo serdecznie witam Państwa na X Tyskich Targach Budownictwa i Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej KATALOG WYSTAWCÓW ORGANIZATOR Biuro Promocji i Wystaw ASTRA 43-300 Bielsko-Biała ul. Sixta

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU

KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU ADAPTACJE RÓŻNE F.U. STASIOWSKI UL. Potockiego 64 38-430 Łężany Tel. 601 878 635; email: stasiowski123@wp.pl piotrbednarek191@wp.pl "Crudi" Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych Administracje cmentarzy Administracje obiektów biurowych

Bardziej szczegółowo

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49 OBN/OSA Wykaz Branż: Nazwa Branży 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych (komunalnych, prywatnych, spółdzielczych, osiedli wojskowych) Administracje cmentarzy

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.800 egz. nr 415 R E K L A M A.... 1950 2009 GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników.

Bardziej szczegółowo

Wykaz katalogów dostarczanych wraz z licencją programu WINBUD Kosztorys:

Wykaz katalogów dostarczanych wraz z licencją programu WINBUD Kosztorys: Wykaz katalogów dostarczanych wraz z licencją programu WINBUD Kosztorys: KNCK 1701 Nawierzchnie drogowe (wyd.1979r.) KNCK 1702 Nawierzchnie lotniskowe (wyd.1975r.) KNCK 1703 Mosty drogowe i kolejowe KNCK

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz.

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz. Ukazuje się od 1997 roku 15 kwietnia 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.000 egz. nr 412 R E K L A M A.... Na ulicach Gliwic ubędzie samochodów z charakterystyczną L -ką Kursanci Tatuœ pije, dziecko prowadzi

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

BAZA NORMATYWNA stan na 02.2011; NORMA 4.33

BAZA NORMATYWNA stan na 02.2011; NORMA 4.33 BAZA NORMATYWNA stan na 02.2011; NORMA 4.33 KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD wyd. II 1987, biuletyny do 9 KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB wyd. I 1997, errata z Zeszytu 3/2001]] KNR

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI ISSN 1643-7861 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren 1. Otoczenie teren chodniki, pochylnie zieleń miejsce gromadzenia odpadów drogi, parkingi rekreacja dla dzieci rekreacja dla młodzieży instalacje związane z otoczeniem budynku ogrodzony od strony działek

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

www.ibiss.pl Szanowni Państwo

www.ibiss.pl Szanowni Państwo Szanowni Państwo Nie róbmy polityki, budujmy stadiony. Odpowiada nam to hasło wyborcze. Odpowiada nam atmosfera wokół budownictwa sportowego w Polsce. W szybkim tempie rosną obiekty sportowe wre praca

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo