MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r. Nr 243 (1067) Poz ISSN X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że od dnia 1 maja 2000 r. uległ zmianie numer konta, na które wnoszone są opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze: KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 87, poz. 977) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,50 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 11 listopada 1999 r. Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Zamówienie wraz z opłatą należy dołączać do dokumentów składanych do publikacji. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Opłaty za zamówione egzemplarze należy wnosić na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie nr konta: z dopiskiem: Opłata za numer Monitora.

2 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. W siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, I klatka, V p., pokój 504, istnieje punkt, gdzie można wpłacić do kasy i od razu zakupić dowolne numery Monitora (tak bieżące, jak i archiwalne). W Biurze można nabyć numer Monitora już w dniu ukazania się! Ponadto w Biurze Monitora można złożyć zamówienie na wybrany okres prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego, na pojedyncze, dowolne numery Monitora, a także na indeksy kwartalne. Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące kolportażu można uzyskać pod numerami telefonów: (0 22) , , ; faks: Adres pocztowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa

3 Formularz zamówienia dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić Monitor (można zamówić dowolny numer!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Sposób opłaty: - za zaliczeniem pocztowym, - płatne po otrzymaniu faktury (w przypadku zamówienia co najmniej 5 egz.). Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego: Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

4 Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić prenumeratę Monitora (można zamówić od dowolnego numeru i na dowolny okres!), a także indeksu kwartalnego, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; Uwaga: koszt wysyłki ponosi Biuro. ZAMÓWIENIE PRENUMERATY 1. Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego* 2. Zamawiam prenumeratę tylko kwartalnego indeksu rzeczowego i osobowego* od numeru/dnia do numeru/dnia Zamawiam egz. Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Proponujemy comiesięczne wystawianie faktur Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. * niepotrzebne skreślić Data, podpis, pieczęć

5 MSiG 243(1067)/2000 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz Biuro Handlowe JANINA Spółka z o.o. w Libiążu Poz Biuro Księgowe Biegłych Rewidentów INFRACH Spółka z o.o. w Łodzi Poz JAPA EKSPORT-IMPORT Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz PROIMPEX Spółka z o.o. w Łodzi Poz TRC POLAND Spółka z o.o. w Zgierzu Poz Zakłady Papiernicze Spółka z o.o. w Młynowie Spółki akcyjne Poz Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. w Łubianie Poz BROWARY WARSZAWSKIE KRÓLEWSKIE S.A. w Warszawie Poz Zakłady Elektrod Węglowych S.A. w Raciborzu Poz Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A. w Gliwicach Poz Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. w Łodzi II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO 1. Pierwsze c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AGRO BIO TEST Spółka z o.o. w Warszawie Poz ALBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Poz Agencja Usług Kurierskich ALIS Spółka z o.o. w Katowicach Poz ARPAK Spółka z o.o. w Koźminie Wielkopolskim Poz ART U Spółka z o.o. w Katowicach Poz ENERGO-INFO Spółka z o.o. w Toruniu Poz HIPOKRATES Spółka z o.o. w Warszawie Poz INTER-QUELLE Spółka z o.o. w Gniewkowie Poz KNOWLEDGE SYSTEMS Spółka z o.o. w Warszawie Poz LEGATO SYSTEMS POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz NATRA Spółka z o.o. w Warszawie Poz OFFICE PLUS Meble Biurowe Spółka z o.o. w Warszawie Poz ORTOPEDIA KALISKA-SPECJALIŚCI Spółka z o.o. w Kaliszu Poz PATRON I Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ZBUDMAT Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SPALENIAK & GRIMM Spółka z o.o. w Gołuchowie Poz TABAK GRUPA Spółka z o.o. w Kaliszu Poz TAL COM Spółka z o.o. w Mrokowie Poz TRANSACTA-POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Wytwórnia Opakowań Tekturowych ECO-PAK-IR Spółka z o.o. w Sulmierzycach Poz Zakłady Przetwórstwa Zbożowego Nowe Miasto Lubawskie Spółka z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim GRUDNIA 2000 R. 5 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 243(1067)/2000 SPIS TREŚCI d) Spółki akcyjne Poz Beskidzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego S.A. w Bielsku-Białej Poz PLUSZOWNIA S.A. w Kaliszu Poz Polski Leasing Nieruchomości S.A. w Szczecinie Poz PULS BIZNESU NET S.A. w Warszawie Zmiany c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz Agencja Consultingowa UNIVEX Spółka z o.o. w Wiśle Poz Agencja Consultingowa UNIVEX Spółka z o.o. w Wiśle Poz BUDEXCO Spółka z o.o. w Nowej Rudzie Poz BUDEXCO Spółka z o.o. w Nowej Rudzie Poz Centrala Techniczna Spółka z o.o. w Świdnicy Poz Centrum Promocji Biznesu Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz Centrum Samochodowe IZNS ICAR Spółka z o.o. w Iławie Poz DG Spółka z o.o. w Olsztynie Poz DOBART Spółka z o.o. w Krakowie Poz DOLNOŚLĄSKIE KAOLINY Spółka z o.o. w Świdnicy Poz ELEMEX Spółka z o.o. w Gorlicach Poz Firma Usług Komunalno-Sanitarnych Spółka z o.o. w Ostrołęce Poz GELLWE-DYSTRYBUCJA Spółka z o.o. w Zabierzowie Poz GEOFIZYKA KRAKÓW Spółka z o.o. w Krakowie Poz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne BOROWIE Spółka z o.o. w Borowiu Poz GOLDEN DRAGON Spółka z o.o. w Olsztynie Poz GRANIT TRADING Spółka z o.o. w Świdnicy Poz HASCO - Service & Consulting Spółka z o.o. w Niepołomicach Poz HOLDING LIWA Spółka z o.o. w Krakowie Poz HUZAR Spółka z o.o. w Krakowie Poz IKB LEASING POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz JAWAL S.J.A. Spółka z o.o. w Gumnach Poz KAZ-PIAST Spółka z o.o. w Białej Poz Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe i Usługowe JAGROL Spółka z o.o. w Szczodrzykowie Poz Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kudowie Zdroju Poz LAMINEX Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim Poz Małopolska Spółka Handlowa Spółka z o.o. w Krakowie Poz MASSIVE WOOD WORKS Spółka z o.o. we Wrześni Poz MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Spółka z o.o. w Krakowie Poz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Gorlicach Poz NICOLA Spółka z o.o. w Krakowie Poz NORLYS Spółka z o.o. w Nowym Sączu Poz NORLYS Spółka z o.o. w Nowym Sączu Poz NOWY KLEPARZ Spółka z o.o. w Krakowie Poz Porty Lotnicze MAZURY SZCZYTNO Spółka z o.o. w Szczytnie Poz Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Spółka z o.o. w Krakowie Poz PRO-AUDITOR LIBERKRAK Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Przemysłu MONTOREM-1 Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PETPOL Spółka z o.o. w Nowym Sączu Poz Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Spółka z o.o. w Gałowie Poz Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Produkcyjne AGRO-FARMER Spółka z o.o. w Owieczkach MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 8 GRUDNIA 2000 R.

7 MSiG 243(1067)/2000 SPIS TREŚCI Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KONSMET Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo-Produkcyjno-Handlowe MALMUR Spółka z o.o. w Ustce Poz RAK Spółka z o.o. w Świebodzinie Poz REMAT I Spółka z o.o. w Krakowie Poz Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PRZEWORNO Spółka z o.o. w Przewornie Poz Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz STILL POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz SYNTE APPLIED SCIENCE Spółka z o.o. w Świdnicy Poz SYSTEM Spółka z o.o. w Gnieźnie Poz TECTUM Spółka z o.o. w Krakowie Poz TRUCK PARTNER Spółka z o.o. w Nowym Sączu Poz Usługi Komunalne Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Poz WARDOM Spółka z o.o. w Olsztynie Poz WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o. w Słupsku Poz WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o. w Słupsku Poz Zakład Ceramiczno-Betoniarski CERBET Spółka z o.o. w Nowym Targu Poz Zakład Projektowania i Realizacji Obiektów PROJBUD Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Zakład Usług Informatycznych Rachunkowości i Handlu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce INTERFIN Spółka z o.o. w Krakowie Poz Zakład Usługowo-Handlowy OKO Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz ZDROWIE-ZDRÓJ Spółka z o.o. w Komorowie Poz Zespół Elektrowni Wodnych ROŻNÓW Spółka z o.o. w Rożnowie Poz ZŁOTOPOLSCY NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. w Siedlcach Poz ABM FORMTEC Spółka z o.o. w Łodzi Poz Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC Spółka z o.o. w Krakowie Poz ALMIT SERWIS Spółka z o.o. w Rybniku Poz Biuro Inżyniersko-Projektowe INTERPROJEKT Spółka z o.o. w Łodzi Poz Biuro Rachunkowe EKOCONSULTANT Spółka z o.o. w Krakowie Poz Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego LOGOSTOUR Spółka z o.o. w Krakowie Poz BROK-HURT Spółka z o.o. w Koszalinie Poz CAN-PACK Biuro Handlu i Marketingu Spółka z o.o. w Krakowie Poz CUKIER KRÓLEWSKI Spółka z o.o. w Krakowie Poz DESCOFARM Spółka z o.o. w Lubaniu Poz ELIR Spółka z o.o. w Krakowie Poz EURO-KONSULT Spółka z o.o. w Słupsku Poz Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Spółka z o.o. w Łodzi Poz FROZEN FOOD GROUP POLAND Ltd Spółka z o.o. w Poznaniu Poz FUTURE K & K Spółka z o.o. w Jeleniej Górze Poz Galicyjska Agencja Handlowa SPOŁEM Spółka z o.o. w Krakowie Poz GERLACH AUTO Spółka z o.o. w Krakowie Poz Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach Spółka z o.o. w Gliwicach Poz GRIDO Spółka z o.o. w Stalowej Woli Poz GUNCO Spółka z o.o. w Poznaniu Poz H & B INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Krakowie Poz HANDLEX Spółka z o.o. w Łodzi Poz HSW - Zakład Sprężynownia Spółka z o.o. w Stalowej Woli Poz Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Inżynieryjne HYDROWIERT Spółka z o.o. w Osieku Poz IBISIT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz INTELSTER Spółka z o.o. w Grzybowie Poz INWESTOR POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz JEDNOŚĆ Spółka z o.o. w Rudniku n. Sanem Poz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka z o.o. w Lubomierzu Poz Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jeleniej Górze Poz KARMA BELLA LOGISTYKA Spółka z o.o. w Śremie Poz KON-TEC Spółka z o.o. w Pyskowicach Poz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych Spółka z o.o. w Koszalinie Poz KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW Spółka z o.o. w Krakowie Poz METAL-BIT Spółka z o.o. w Krakowie Poz MEWTAR Spółka z o.o. w Tarnobrzegu Poz MISTRAL-INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Nowym Targu Poz MOTEL B.D. Spółka z o.o. w Krakowie Poz MP Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MP Spółka z o.o. w Poznaniu GRUDNIA 2000 R. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 243(1067)/2000 SPIS TREŚCI Poz MP Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MP Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MULTI MAGNUM Co. Ltd. Spółka z o.o. w Krakowie Poz NAFTO-PLAN Spółka z o.o. w Krakowie Poz NAFTO-PLAN Spółka z o.o. w Krakowie Poz NAFTO-PLAN Spółka z o.o. w Krakowie Poz OSIVO POLAND Spółka z o.o. w Łodzi Poz RHONDDA-POLSKA Spółka z o.o. w Łodzi Poz POLCER Spółka z o.o. w Skawinie Poz Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej CERAMIKA HARASIUKI Spółka z o.o. w Harasiukach Poz Przedsiębiorstwo EKOLOGIA Spółka z o.o. w Dygowie Poz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku Poz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku Poz Przedsiębiorstwo Infrastruktury i Linii Elektroenergetycznych ELBUD Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKO-WODROL Spółka z o.o. w Koszalinie Poz Przedsiębiorstwo KOMIN EKO SYSTEM Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych WODA GRODZISKA Spółka z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGRO-TERM Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DIAMOND Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POL-BUD Spółka z o.o. w Złotoryi Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROPOL Spółka z o.o. w Grzybowie Poz Przedsiębiorstwo TROTON Spółka z o.o. w Ząbrowie Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BYTPOL Spółka z o.o. w Bytowie Poz S.TYTUŁA Spółka z o.o. w Krynicy Poz Zakłady Działalności Gospodarczej STALEX Spółka z o.o. w Stalowej Woli Poz Technika Instalacyjna PLUS-INSTALACJE Spółka z o.o. w Koszalinie Poz Towarzystwo Usług Finansowych Spółka z o.o. w Krakowie Poz VALEO AUTOSYSTEMY Spółka z o.o. w Zielonkach Poz VIVA-MED Spółka z o.o. w Krakowie Poz Zakład Produkcyjno-Handlowy WODEX Spółka z o.o. w Stalowej Woli Poz ZAJEZDNIA ŚW. WAWRZYŃCA Spółka z o.o. w Krakowie Poz Zakłady Drzewne T i S Spółka z o.o. w Kobiórze Poz Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SŁAWA Spółka z o.o. w Bolesławcu Poz ADALBERTO-TINO Spółka z o.o. w Warszawie Poz AFK International Spółka z o.o. w Warszawie Poz AGA Spółka z o.o. w Płońsku Poz Agencja Ochrony Mienia SEKURITAS Spółka z o.o. w Gdyni Poz Agencja Reklamy Zewnętrznej GALICJA Spółka z o.o. w Krakowie Poz Agencja Usługowo-Handlowa CORRIDA Spółka z o.o. w Warszawie Poz AGRO-ALCOOL P.D. & Partners Business Consulting Spółka z o.o. w Warszawie Poz AGROPOL Spółka z o.o. w Rybnicy Poz Air Tours Poland Poznań Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Air Tours Poland Poznań Spółka z o.o. w Poznaniu Poz ARNAUD POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz AUKCJA POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz BROK - DYSTRYBUCJA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz BROK - DYSTRYBUCJA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz CAN-PACK Biuro Handlu i Marketingu Spółka z o.o. w Krakowie Poz CARRY Spółka z o.o. w Poznaniu Poz CEMBRIT POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Centrum Tkanin Spółka z o.o. w Grudziądzu Poz Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka z o.o. w Warszawie Poz DIAMENT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz DOMINO-WEST Spółka z o.o. w Poznaniu Poz DR ZDROWIE Spółka z o.o. w Warszawie Poz EDUKATOR Spółka z o.o. w Jaśle Poz EIFFAGE POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz FIDEA MANAGEMENT Spółka z o.o. w Warszawie Poz INTERMEDIA Spółka z o.o. w Śremie Poz INTERPOLCOM Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego - Grupa Jedynka Wrocławska Spółka z o.o. w Jeleniej Górze Poz JERONIMO MARTINS Dystrybucja Spółka z o.o. w Poznaniu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 GRUDNIA 2000 R.

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. Poz. 2486-2875 Index nr 0033507X Nrl8 Cena 7,00 zł (70 000 zł) SPIS TREŚCI I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy l. Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Wilbo SA

STATUT Spółki Wilbo SA STATUT Spółki Wilbo SA I. Postanowienia ogólne 1 Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3 Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej polskiej oraz za

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo