Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1

2 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA... 5 PISANIE TEKSTÓW KOMUNIKACJA Z MEDIAMI EFEKTYWNA KOMUNIKACJA TELEFONICZNA ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ

3 PUBLIC RELATIONS WPROWADZENIE Public Relations jest sztuką i nauką społeczną, analizującą trendy, przepowiadającą ich konsekwencje, doradzającą kierownictwu przedsiębiorstwa oraz wdrażającą zaplanowane programy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb (interesów) zarówno organizacji, jak i społeczności/publicznych. (Źródło: K. Wojcik, Public Relations, Warszawa 2009). Najpowszechniejszym ujęciem public relations (w skrócie PR) jest kreowanie wizerunku i budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem. Jego celem jest uzyskanie akceptacji i życzliwości dla działań organizacji oraz tworzenie i utrzymywanie korzystnych warunków (zewnętrznych i wewnętrznych) dla jej funkcjonowania. Działania, jakie podejmowane są w ramach public relations służą zatem wytworzeniu odpowiedniego klimatu, który sprzyjać będzie rozwojowi, a tym samym wzmacnianiu roli organizacji. Public relations zmierza do przekonania szeroko pojętego otoczenia, że organizacja postępuje zgodnie z jego potrzebami, a zatem jest społecznie pożyteczna. Budowanie wizerunku organizacji i rozwijanie relacji z otoczeniem może przebiegać w różny sposób. Zależy to od między innymi od roli organizacji, jej celów, charakteru czy dostępnych zasobów. (Źródło: B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002). PR to zarządzanie procesami komunikacyjnymi między organizacją i osobami, a ich grupami odniesienia przez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych procesów. Prostym celem PR jest pomoc organizacji w stworzeniu i utrzymaniu takiego klimatu, w którym mogłaby się dobrze rozwijać. Według R.D. Smith a cele strategiczne PR są trojakiego typu: Cele dotyczące zarządzania reputacją firmy (Reputation Management Goals), wspierające kreowanie tożsamości i wizerunku organizacji, w ramach których na uwagę zasługuje dążenie do wzmocnienia reputacji, podniesienia prestiżu w grupach docelowych czy też siły firmy w otoczeniu, Cele dotyczące relacji z otoczeniem (Relationship Management Goals), skupione na powiązaniach organizacji z grupami docelowymi, wśród których znajdują się m.in. utrzymanie sprzyjających relacji wewnętrznych, a także wzmacnianie powiązań między firmą a jej klientami, Cele dotyczące zarządzania problemami (Task Management Goals), skoncentrowane na rozwiązaniu zaistniałych problemów, wskazujące głównie na zwiększenie szans powodzenia zadań 3

4 czy też wpływanie na zachowania grup w sprawach skupionych na misji organizacji. ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE I. STRATEGIA PR PR często kojarzy się z działaniami kreatywnymi. Dobry public relations jest jednak także zaplanowany. Strategia PR zawiera analizę odbiorców i otoczenia, określa działania i ich harmonogram oraz kosztorys. II. WEWNĘTRZNE PR Budowa dobrych relacji z otoczeniem zaczyna się od dobrego wizerunku wewnętrznego, czyli w samej organizacji wśród jej pracowników, członków oraz wolontariuszy. Podstawą budowania wewnętrznego PR jest skuteczna informacja. III. KONTAKTY Z MEDIAMI Media mogą być zarówno naszym przyjacielem, jak i wrogiem. Dobre kontakty z mediami pomogą nam w budowaniu zewnętrznego wizerunku organizacji i jej działań. Najbardziej efektywną formą komunikacji z mediami jest stały kontakt i bezpośrednie relacje z dziennikarzami, dzięki którym w mediach (prasie, radiu, telewizji) upowszechniane są osiągnięcia i dokonania organizacji czy instytucji. Narzędziami media relations są między innymi: informacja prasowa, wywiad okolicznościowy w gazecie, relacja telewizyjna z imprezy, program radiowy, zaproszenie dziennikarzy na uroczystości, stała rubryka w gazecie lokalnej itp. IV. ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ PR przychodzi z pomocą w sytuacjach kryzysowych. Pełni on wówczas funkcję mediacyjną między organizacją a otoczeniem. Jest to odpowiednio przygotowane i przeprowadzone działanie (z wykorzystaniem wszystkich innych narzędzi promocji) w sytuacji nagłej, niespodziewanej czy trudnej dla organizacji. Celem nie jest ukrycie prawdy (nawet najtrudniejszej), ale przedstawienie jej zgodnie z rzeczywistością, z równoczesnym podjęciem działań niwelujących skutki kryzysu. V. IDENTYFIKACJA ORGANIZACJI W ramach działań PR ważnym elementem jest identyfikacja wizualna organizacji. Tworzenie tożsamości instytucji (firmy, organizacji) to tak zwane Corporate Identity (CI). Są to wszystkie działania, które zmierzają do budowania oraz utrwalania określonego wizerunku instytucji wśród jej odbiorców. W działaniach CI bardzo ważna jest spójność, konsekwencja oraz dbałość o szczegóły. Przykładami tworzenia tożsamości organizacji są na przykład: znak graficzny, logo, barwa, czcionka, papier i koperty firmowe, wizytówki, pieczątki, wzór pisma do odbiorców, ulotka z informacjami o organizacji, siedziba instytucji. VI. WYDAWNICTWA To jedna z podstawowych form szerokiej komunikacji dzięki wydawnictwom możemy zaistnieć 4

5 w świadomości odbiorców. Są to publikacje wydawane przez instytucje, organizacje, związane z ich codzienną działalnością. Choć tematyka może dotyczyć różnych obszarów (bardzo specjalistycznych czy branżowych), wydawnictwo może być nośnikiem komunikatu i przesłania organizacji. Przykładami wydawnictw są: foldery o organizacji, roczne sprawozdanie z działania, raport finansowy, strona internetowa, wystawa okolicznościowa. VII. LOBBING Obejmuje różnorodne działania, które zmierzają do upowszechniania idei, zyskiwania sojuszników dla konkretnych działań. Lobbing to działalność na rzecz określonych rozwiązań czy spraw, w celu uzyskania przychylności władz, mediów, innych zainteresowanych. VIII. ORGANIZACJA IMPREZ Pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z odbiorcami, adresatami PR. IX. WIZERUNEK OSÓB Organizacje często kojarzone są dzięki kluczowym osobom, które ją reprezentują. Budując wizerunek organizacji pamiętajmy, że jest ona postrzegana także przez pryzmat osób, z którymi się kojarzy. X. EWALUACJA DZIAŁAŃ PR Ważnym elementem PR jest ocena skuteczności podejmowanych działań. Dzięki temu możemy zmieniać naszą strategię i dostosowywać tak, by podejmowane działania były jak najbardziej skuteczne. XI. ORGANIZACJA PR Działania PR powinny być wpisane w strukturę działalności organizacji. Powinno być jasne, kto jest odpowiedzialny za działania PR i jakie ma kompetencje. Najczęściej działania PR są umiejscowione blisko organów zarządczych organizacji. AUTOPREZENTACJA Korzystna autoprezentacja na co dzień jest sztuką przydatną, ale w przypadku kontaktów z mediami - konieczną. Należy zwrócić uwagę na to, jak postrzegają nas osoby, do których zwracamy się z prośbą o radę, pomoc lub proponując współpracę. Poniższe Złote zasady są uniwersalne w przypadku każdego kontaktu medialnego. KAŻDY CZŁOWIEK JEST SPECYFICZNYM ZBIOREM PLUSÓW I MINUSÓW Skuteczna i korzystna autoprezentacja polega na wysyłaniu plusów jako komunikatów, a bagatelizowaniu minusów. Naszym celem jest kontrola wrażenia, jakie sprawiamy na naszym rozmówcy czy 5

6 słuchaczu, tak aby jego sposób odbioru naszej osoby był zgodny z naszymi założeniami i celami. NIGDY NIE KŁAM! Wielu ludziom wydaje się, że autoprezentacja to po prostu kłamstwo lub przynajmniej częściowe ukrywanie prawdy. Jest to absolutnie błędny wniosek! Mówienie prawdy to żelazna zasada autoprezentacji. W przeciwnym razie możemy wiele stracić, gdy prawda wyjdzie na jaw. Poza tym umiejętne przedstawienie swoich wad może nam także przynieść wiele korzyści. AUTOPREZENTACJA NIE JEST MANIPULACJĄ Manipulacja jest czymś z założenia niekorzystnym dla partnera interakcji. W autoprezentacji naszym celem jest osiągnięcie obopólnych korzyści. Dlatego staramy się podkreślić wszelkie swoje mocne strony, które mogą okazać się przydatne dla obu stron, a umniejszamy znaczenie słabości, które obu stronom mogą zaszkodzić. Najważniejsze, aby samemu wierzyć, że silniejsze i istotniejsze są nasze pozytywy. NIGDY NIE BĘDZIESZ MIEĆ DRUGIEJ SZANSY, ABY ZROBIĆ PIERWSZE WRAŻENIE Różni naukowcy odmiennie definiują czas, w którym wywołujemy pierwsze wrażenie (11 sekund; 3x20 - sekund, słów, gestów; 3x9 - sekund, cm twarzy, słów). Niezależnie od tego, jak go sprecyzujemy, pierwszy kontakt w znacznej mierze decyduje o dalszych relacjach. Warto zatem skupić się i popracować nad wrażeniem szczególnie przy pierwszym spotkaniu. Tym bardziej, że dobre zdanie rozmówcy na nasz temat może działać na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA WYMAGA KONTROLI Porównanie autoprezentacji do odgrywanej roli nie jest przypadkowe. I nie chodzi tu o sztywność czy udawanie czegokolwiek. Jeśli jednak chcemy, aby budowany przez nas obraz własnej osoby był spójny i wiarygodny powinniśmy nauczyć się kontrolować nasze emocje, odpowiednio dobierać słowa, dostosowywać język do rozmówcy, zwracać uwagę na nasz ubiór i przedmioty, którymi się otaczamy. KOMUNIKACJA W autoprezentacji również, a może nawet przede wszystkim, obowiązują wszystkie zasady dobrej komunikacji. W sferze werbalnej liczy się język jakim się posługujemy. Powinien być jasny, konkretny, logiczny i w miarę zwięzły. Jeżeli tego wymaga sytuacja lub słuchacz powinniśmy również popracować nad obrazowością stylu. Najważniejsze jest by nasz sposób wysławiania się był dostosowany do odbiorcy. Nasz szacunek do rozmówcy wyraża się także w umiejętności słuchania i reagowania na jego potrzeby czy pytania. Ważne jest również szanowanie wspólnego czasu, dlatego staramy się go wykorzystać maksymalnie, a jednocześnie nie zabieramy go więcej niż jest to niezbędne do klarownego przekazania informacji. 6

7 POZYTYWNE NASTAWIENIE TO POŁOWA SUKCESU Zdaniem Thompsona Nieznajomy jest przyjacielem, którego jeszcze nie poznaliśmy, dlatego warto być pozytywnie nastawionym do każdej nowo spotykanej osoby. Najwięcej korzyści osiągniemy z tego my sami. Nasze otoczenie z reguły działa jak lustro jeżeli my jesteśmy nastawieni entuzjastycznie, otoczenie odpowiada nam tym samym. UŚMIECH I PEWNOŚĆ SIEBIE Nasza autoprezentacja będzie mało przekonywująca, jeśli sami nie uwierzymy w nasz obraz, który chcemy pokazać innym. Dlatego trzeba uwierzyć w siebie i uśmiechnąć się - najpierw do odbicia w lustrze, a później do tych, którzy mają nas słuchać. 7

8 MEDIA SPECYFIKA BRANŻY Każdy, kto promuje organizację i jej działania lub zajmuje się kontaktami z mediami, zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno zainteresować odbiorców własnymi inicjatywami i, co więcej, utrzymać ich uwagę. Szczególnym problemem, często wskazywanym przez organizacje, bywa brak lub ograniczone środki finansowe, które organizacja mogłaby przeznaczyć na promocję. Tutaj ważne jest zrozumienie podstawowych funkcji środków masowego przekazu i maksymalne ich wykorzystanie, przy minimalnym nakładzie finansowym. FUNKCJE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU Jako pierwszy funkcje środków masowego przekazu wyróżnił Harold Lasswell. Według niego, główne funkcje komunikowania w społeczeństwie to: koordynacja elementów systemu społecznego transmisja kultury, czyli transmisja dziedzictwa społecznego następnym pokoleniom Obecnie jednak mówi się raczej o funkcji: informacyjnej, interpretującej oraz kulturowej. W 1960 r. Charles Wright dodał jako czwarty element rozrywkę. Rozrywka jest częścią transmisji kultury, ale posiada też wymiar psychologiczny - dostarcza ludziom relaksu i redukuje napięcia, co ułatwia im radzenie sobie z problemami życiowymi, a społeczeństwu unikanie rozpadu. Dodając piątą funkcję mobilizację, a w jej obrębie wykorzystanie mediów do politycznej i handlowej promocji, możemy za Denisem McQuailem wskazać następujący zestaw zadań i funkcji mediów w społeczeństwie: INFORMACJA dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie, wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej, ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju. KORELACJA wyjaśnianie, interpretowanie oraz komentowanie znaczenia i sensu wydarzeń i informacji, popieranie ustalonych norm i autorytetów. socjalizacja koordynowanie jednostkowych i zbiorowych działań społecznych, tworzenie consensusu społecznego i politycznego, ustalanie autorytetów i nadawanie statusu społecznego. KONTYNUACJA 8

9 wyrażanie dominującej kultury oraz subkultur i nowych wydarzeń kulturalnych, wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartości. ROZRYWKA organizowanie zabawy, odprężenia i relaksu, redukowanie napięcia społecznego. MOBILIZACJA kampanie publiczne w sferze polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego i religii. Organizacja pozarządowa, podobnie jak firma, samodzielnie musi zapracować na to, by zaistnieć w świadomości swoich odbiorców. Im lepszy wizerunek posiada, tym większe zyskuje zaufanie. Im więcej osób ufa organizacji, tym chętniej włącza się w jej działania, powierza swoje środku, umiejętności i czas na to, by wspólnie poprawiać jakość życia w swoim otoczeniu na własnym podwórku, dzielnicy, mieście czy regionie. TWORZENIE INFORMACJI PRASOWEJ nie zainteresować, a zaintrygować W informacjach prasowych najbardziej podoba mi się to, że rozbudzają wyobraźnię moich czytelników, a nie Twojego klienta - anonimowy redaktor Informacja prasowa jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji z dziennikarzami. Służy przekazaniu informacji o wydarzeniach dotyczących funkcjonowania organizacji. Najlepiej, aby informacja była napisana tak, by dziennikarz mógł ją w całości opublikować bez konieczności dokonywania zmian. Im lepiej zredagowana informacja, tym większa szansa jej publikacji. Informację prasową tworzy się zgodnie z zasadą odwróconej piramidy. Na początku muszą znaleźć się informacje najbardziej istotne, czyli LEAD. Możliwe, że tylko ta część informacji zostanie opublikowana, dlatego też powinna ona odpowiadać na zasadnicze pytania i być kwintesencją całości. W rozwinięciu podajemy pozostałe informacje i również tutaj zachowujemy kolejność od faktów najważniejszych do mniej ważnych. I. Dziennikarze są zasypywani informacjami prasowymi, wielu z nich bardzo nie lubi ich otrzymywania. Aby nie zrazić do siebie dziennikarza, musisz być pewien, że przygotowana przez Ciebie informacja jest wartościowa i ciekawa. Ciekawa nie tylko dla samego dziennikarza, ale także dla potencjalnych dalszych czytelników. II. Masz tylko chwilę na zainteresowanie dziennikarza. Nie możesz pozwolić, aby przeszedł obojętnie nad Twoją informacją. CIEKAWY TYTUŁ jest pierwszym elementem, który przyciągnie wzrok i zachęci do zapoznania się z dalszą treścią. 9

10 III. IV. Drugim elementem składowym informacji prasowej jest LEAD. W nim musisz zawrzeć streszczenie całej treści i odpowiedzi na podstawowe pytania o czym w ogóle piszesz. Sztuka pisania dobrych LEAD ÓW należy do jednej z najtrudniejszych do opanowania. Musisz nie tylko zawrzeć wiele ważnych informacji w kilku zdaniach, ale też zaciekawić i zachęcić do przeczytania dalszego rozwinięcia. 4 W samym ROZWINIĘCIU znajdują się wszystkie informacje, które chcesz przekazać. Pamiętaj o odpowiednim dobraniu akapitów, ewentualnych śródtytułów (mile widziane) oraz długości tekstu zwyczajowo jedna strona A4, w skrajnych przypadkach mogą być dwie. Podtrzymuj ciągle zainteresowanie czytelnika, zwłaszcza na początku umieszczając najciekawsze wiadomości. Musisz być zwięzły, rzeczowy, przekazać jak najwięcej konkretów, gdyż te najbardziej interesują dziennikarza. Nawet jeśli forma będzie zła, zainteresowany dziennikarz dopasuje ją do swoich potrzeb, ale potrzebuje do tego konkretów czyli danych, które mu właśnie dostarczasz. V. Pamiętaj aby na samym końcu informacji prasowej umieścić datę jej wystosowania oraz osoby kontaktowe, które będą w stanie odpowiedzieć dziennikarzowi na dodatkowe pytania, jeśli głębiej zainteresuje się tematem. Pamiętaj! Informacja prasowa to nie reklama! Unikaj wartościowania, przesadnego chwalenia swoich możliwości czy nadużywania nazwy własnej Organizacji. Media zarabiają na reklamach, czemu więc Twoją chcieliby umieścić za darmo? Mogą za to umieścić za darmo informacje o Twojej Organizacji, jeśli uznają, że te będą wystarczająco ciekawe, aby zainteresować odbiorców. Uwaga! Najczęściej popełniane błędy: Związane z TEMATEM - informacja nie zawiera newsa, elementu zaskakującego czy przyciągającego uwagę Związane z JĘZYKIEM - informacja jest pisana w sposób niezrozumiały, jest nasycona fachowymi terminami, zawiera błędy ortograficzne Związane z FORMĄ - tekst jest napisany chaotycznie, brakuje w nim standardowych elementów wymaganych przy konstrukcji informacji prasowej, wygląda nieestetycznie Związane z CZASEM - informacja została wysłana po zamknięciu numeru lub jest już nieaktualna Związane z ADRESATEM - informację wysłano do dziennikarza, który nie zajmuje się daną tematyką 10

11 CHĘTNIEJ CZYTANE SĄ TEKSTY krótkie podzielone na niewielkie fragmenty, z wyraźnymi akapitami pisane rożną czcionką urozmaicone zdjęciami, wykresami, schematami, tabelami harmonijne, o uporządkowanej kompozycji pisane językiem zrozumiałym zawierające treści pozytywne atrakcyjne w formie, drukowane na dobrym gatunkowo papierze adresowane do konkretnego odbiorcy GORSZY ODBIÓR MAJĄ TEKSTY zbyt długie pisane w sposób ciągły bez zaznaczenia istotnych treści przeładowane, zbyt dużo urozmaiceń chaotyczne, nieuporządkowane pisane językiem zawiłym, specjalistycznym zbyt proste, potoczne ze zbytnim nagromadzeniem sformułowań negatywnych niedbałe bez jasno określonego adresata pisane anonimowo 11

12 PISANIE TEKSTÓW PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ Internet nie jest już nowinką technologiczną, ani medium niszowym. Jak dobrze wykorzystać Internet? Przede wszystkim należy zacząć od własnej strony internetowej. Dobrze zaprojektowany, atrakcyjny graficznie i regularnie aktualizowany serwis to dzisiaj niezbędne minimum. Każda organizacja, która poważnie myśli o komunikowaniu się z otoczeniem musi o tym pamiętać. Co ważne, własna strona internetowa to jedyne medium, które w pełni kontrolujemy i o którym - decydujemy sami. To na niej zamieszczamy wiadomości ważne z punktu widzenia naszej organizacji, a często niezbyt atrakcyjne z punktu widzenia mediów komercyjnych. Dzięki Internetowi organizacje pozarządowe nie potrzebują pośrednictwa tzw. tradycyjnych mediów (prasa, radio, telewizja) żeby komunikować się z wolontariuszami, współpracownikami, społecznościami lokalnymi itd. Oprócz własnej strony internetowej możemy wykorzystać popularne serwisy, na których można zamieszczać filmy, zdjęcia, prezentacje, krótkie komunikaty, itd. Skutecznym narzędziem mogą okazać się także profile w serwisach takich jak Facebook, Myspace, czy Nasza Klasa. Obecność w wielu miejscach w sieci umożliwia większą otwartość, przejrzystość, autentyczność. Organizacje powinny pojawiać się w tych samych miejscach, w których pojawiają się internauci. Obecnie najpopularniejsze są serwisy społecznościowe i nad ich sensownym zagospodarowaniem powinny myśleć organizacje. Internet to dziś jedno z najważniejszych źródeł wiedzy i informacji. Jest jednocześnie przepełniony wiadomościami, co nie ułatwia wyszukiwania tych najważniejszych. Łatwo jest zamieścić newsa w Internecie, ale trudniej dotrzeć z nim do określonych odbiorców i przykuć ich uwagę. Wiele zależy od tego jak konstruujemy nasz tekst zamieszczany w Internecie, jaka jest jego treść i jej kolejność, co chcemy podkreślić, a co jest mniej ważne. Poniżej przedstawiamy zasady przygotowywania tekstów na strony internetowe i komunikacji za pomocą tego medium. (Tekst został opracowany na podstawie: M. Fiedziukiewicz, Wbrew regułom, czyli jak konstruować tekst na stronę internetową, Pierwszą, złotą zasadą przy pisaniu tekstów na stronę internetową jest pamiętanie o tym, że strona internetowa to przekaz, który ma trafić do konkretnego odbiorcy. Im więcej wiemy o ludziach odwiedzających nasz serwis, tym lepiej jesteśmy w stanie go dostosować do ich potrzeb. Można więc: Dobrać tematy, które się okażą faktycznie interesujące dla naszego audytorium Uporządkować tematy w sposób czytelny i łatwy do odnalezienia na stronie Dobrać styl pisanych tekstów tak, by był on łatwy do zrozumienia dla użytkowników 12

13 Ustalić stopień zażyłości z odbiorcą. Internet dopuszcza bowiem komunikaty mniej formalne niż inne media. Od nas jednak zależy podjęcie decyzji, czy i w jakim stopniu chcemy tę zażyłość budować. Do spełnienia tych wszystkich punktów potrzebna jest jednak gruntowna wiedza na temat odwiedzających naszą witrynę osób. Tekst wyświetlany na ekranie monitora jest słabiej przyswajalny przez oko człowieka. Czyta się go około 25% wolniej niż tekst na papierze. Dodatkowo ogromna ilość wyników wyszukiwania powoduje, że bardzo często internauci trafiają pod niewłaściwy adres, a ponieważ nie chcą czytać niczego, co nie jest związane z poszukiwaną informacją bardzo często zachowują się jak skaner. Zanim zaczną czytać, przeglądają najpierw tekst od góry do dołu, zwracając uwagę na wytłuszczone fragmenty, nagłówki i początki kolejnych akapitów. Tekst powinien być więc przygotowany w ten sposób, aby już przy pierwszym kontakcie zachęcił użytkowników naszej strony do dalszego czytania i szukania innych treści w obrębie naszego serwisu. STRUKTURALNE KONSTRUOWANIE TEKSTU Przygotowując tekst na potrzeby strony internetowej zastanów się nad jego strukturą, skonstruuj szablon, który potem będziemy wypełniać. REDAGOWANIE TEKSTU Aby mieć pewność, że ktoś w sieci przeczyta to, co napisałeś skróć swój tekst o połowę, zachowując tylko jego główny sens. Rzeczy ważne, lecz nie odnoszące się do głównego nurtu, umieść w materiałach dodatkowych. Lepiej, by nie znajdowały się one w głównym tekście, gdyż zbyt długie wypowiedzi są rzadko czytane przez internautów. Pamiętaj o umieszczaniu każdej nowej myśli w nowym akapicie. Krótkie akapity pozwalają na szybką ocenę przydatności tekstu, dlatego ich długość nie powinna przekraczać dwóch trzech zdań. TEKST SKANOWALNY Twórz jasne nagłówki, informujące o czym jest następujący po nich tekst. Stosowanie nagłówków i śródtytułów powinno stać się nawykiem w czasie pisania tekstu na potrzeby Internetów. Jeśli zależy nam na podkreśleniu fragmentu tekstu lub słowa, najlepiej użyć wytłuszczenia. Ten sposób sprawdza się Internecie o wiele lepiej niż wersaliki, kursywa czy tym bardziej podkreślenie (które zazwyczaj oznacza odnośnik). Jeśli decydujemy się na wyróżnienie kolorem, ważne by był to zawsze ten sam kolor. Nie należy przesadzać z ilością wyróżnień wystarczy jedna lub dwie frazy na akapit. Jeśli konieczne jest podkreślenie wielu elementów, można ułożyć je w listę. Lista taka nie powinna jednak przekraczać dziewięciu elementów i mieć nie więcej niż dwa poziomy zagłębienia. Jeśli lista jest długa warto podzielić ją na kilka sekcji, z których każda będzie opatrzona osobnym nagłówkiem. Warto również pomagać odbiorcy wyobrazić sobie dane poprzez stosowanie tabel, schematów i wykresów. KRÓTKO, TREŚCIWIE I OD KOŃCA Pamiętaj, że każdy akapit to początek nowej myśli i wciskaj Enter za każdym razem, gdy zaczynasz 13

14 nowy wątek. Każdy akapit powinien być zorganizowany wokół innego problemu i odpowiadać na inne pytania. Zaczynamy zawsze od rzeczy zrozumiałych dla czytelnika, po to by potem przejść do zagadnień nowych i bardziej złożonych. Przez cały czas trzeba pamiętać, że tekst jest pisany na potrzeby sieci. Aby użytkownik łatwiej i szybciej zrozumiał o czym jest dany tekst i chciał go przeczytać, konieczne jest przekazywanie najważniejszych wniosków i myśli już na początku. Użytkownicy Internetu są niecierpliwi i nie lubią być trzymani w niepewności. Oczekują szybkiej i prostej informacji. Warto postawić treść na głowie i rozpocząć, inaczej niż w tekście drukowanym, od podsumowania lub konkluzji. Internauta powinien z wyprzedzeniem wiedzieć, co ciekawego czeka na niego wewnątrz tekstu. Trzeba bowiem brać pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z użytkownikiem, który najpierw skanuje tekst, a dopiero później staje się jego czytelnikiem. KOMUNIKACJA Z MEDIAMI ETAPY PROWADZENIA ROZMOWY TELEFONICZNEJ 1. KIEDY TO MY DZWONIMY Powitanie Przedstawienie się (imię, potem nazwa instytucji, z której dzwonimy) Pytanie o czas i możliwość rozmowy(czy nie przeszkadzamy) Wyjaśnienie celu dzwonienia Właściwa rozmowa, dyskusja Podsumowanie Zakończenie rozmowy, podziękowanie za rozmowę (kończy osoba, która zadzwoniła- inicjowała kontakt) 2. KIEDY TO NAS DZWONIĄ Powitanie Przedstawienie się (nazwa instytucji potem nasze imię i nazwisko) Pytanie w czym możemy pomóc albo po prostu "słucham" Właściwa rozmowa, dyskusja Podsumowanie Zakończenie rozmowy, podziękowanie za rozmowę (kończy osoba, która zadzwoniła- inicjowała kontakt) 14

15 NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY TELEFONICZNEJ B Ą D Ź P R Z Y G O T O W A N Y D O O D B I E R A N I A T E L E F O N Ó W Odpowiednie przygotowanie to wprowadzenie się w dobry nastrój, naszykowanie sobie przyborów do pisania oraz zdobycie wszelkich aktualnych informacji, o które może spytać dzwoniący lub o które my chcemy spytać dzwoniąc. P O S T A R A J S I Ę O D E B R A Ć T E L E F O N M I Ę D Z Y P I E R W S Z Y M A T R Z E C I M S Y G N A Ł E M D Z W O N I Ą C, N I E C Z E K A J W N I E S K O Ń C Z O N O Ś Ć Zazwyczaj czekamy maksymalnie do siedmiu sygnałów- jeśli nikt nie reaguje na nasz telefon, najprawdopodobniej nie może go odebrać. Dzwoniąc natarczywie, sami sobie wydajemy zła opinię i kiedy ktoś w końcu podniesie słuchawkę, będzie już na wstępie miał do nas negatywny stosunek. P R Z E D S T A W S I Ę Zarówno kiedy dzwonisz, jak i kiedy odbierasz telefon (nawet telefon komórkowy) podaj swoje imię i nazwisko, dodatkowo nawet nazwę firmy. M Ó W P O W O L I, W Y R A Ź N I E I N I S K I M T O N E M W ten sposób zrobisz dobre wrażenie na odbiorcy i w krótkim czasie zdobędziesz autorytet. Przez powolne i wyraźne wymienienie swojego imienia i nazwiska pokazujemy, że nie mamy nic do ukrycia, że sami do siebie mamy szacunek i jesteśmy godni rozmowy, z osoba do której dzwonimy. Z A P Y T A J C Z Y N I E P R Z E S Z K A D Z A S Z, C Z Y M O Ż E S Z Z A J Ą Ć R O Z M Ó W C Y C Z A S Grzeczność wymaga żeby zapytać czy możemy spokojnie porozmawiać. Jeśli nie upewnimy się, że rozmówca ma dla nas w danej chwili czas, może sprawić, że stanie się on zdenerwowany i nie załatwimy pozytywnie sprawy, z którą dzwonimy. P O D K O N I E C R O Z M O W Y P O D S U M U J W S P Ó L N E U Z G O D N I E N I A N A K O N I E C R O Z M O W Y P O D Z I Ę K U J Z A R O Z M O W Ę I G R Z E C Z N I E P O Ż E G N A J S I Ę 15

16 NA SUKCES PODCZAS KONTAKTU TELEFONICZNEGO MA WPŁYW W 20% pozytywne nastawienie oraz przywitanie rozmówcy. W 30% rozpoznawanie potrzeb rozmówcy zadawanie pytań. W 30% rozpoznawanie typu rozmówcy umiejętność słuchania. W 15% prezentowanie swoich racji i radzenie sobie z obiekcjami. W 5% podziękowanie i pożegnanie rozmówcy. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA TELEFONICZNA ODBIERANIE TELEFONU W PRACY W wielu przypadkach wrażenie rozmówcy na temat całej Organizacji zależy od tego, w jaki sposób przyjmiemy rozmowę telefoniczną. Jeżeli będziemy mili i uprzejmi - odniesie on pozytywne wrażenie, gdy będziemy sprawiać wrażenie znudzonych i niechętnie udzielać pomocy - jego wrażenie będzie negatywne. W domu odbierając telefon mówimy po prostu: "Halo?". Kiedy odbieramy telefon w pracy, zasady są nieco inne: I. Słowa bufory To przyjazne powitanie na początku rozmowy. Przykładowe słowa - bufory: "Dzień dobry", "Dobry wieczór". To dowód, że cieszymy się z kontaktu z rozmówcą, że jest nam miło, że zadzwonił, że pomyślał o telefonie do nas. To także ten fragment naszej wypowiedzi który zapobiega ucięciu lub zniekształceniu nazwy firmy, którą wypowiadamy tuż po nim. II. Nazwa firmy (lub działu - w przypadku gdy ktoś inny odbierze telefon, po czym przekieruje rozmowę pod nasz numer) To najważniejsza informacja, która potwierdza, że rozmówca dodzwonił się pod właściwy numer, że rozmawia z właściwą osobą, która wie jakie kroki trzeba przedsięwziąć, by rozwiązać problem, który zgłasza w rozmowie. III. Imię i nazwisko osoby przyjmującej rozmowę Rozmówca chce wiedzieć z kim rozmawia lub kogo ma prosić, gdy będzie chciał zadzwonić później. Przedstawiając się ułatwimy mu nawiązanie kontaktu, budujemy z nim relację. Poza tym skłaniamy dzwoniącego o zrobienia podobnego gestu. Odwzajemnia się nam, samorzutnie przedstawiając się z imienia 16

17 i nazwiska. A przecież nie od dziś wiadomo, że przyjaźnie i związki tworzą się między ludźmi, a nie między instytucjami czy organizacjami. Szczery serdeczny uśmiech jest sygnałem zdecydowanie życzliwym i można bez ryzyka przyjąć, że osoba do której jest on skierowany, potraktuje uśmiech oraz powiązaną z nim wypowiedź jako przejaw naszej sympatii lub przyjaźni. Uśmiech wywoła u niej poczucie bezpieczeństwa. Bowiem przyjaźń i sympatia wiążą się naturalnie ze stanami niezagrożenia i spokoju nawet wtedy, gdy okazywane są w nie w bezpośredniej rozmowie, a tylko symbolicznie - przez telefon. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważną ludzką potrzebą. Zaspokojenie jej wywołuje u ludzi pozytywne emocje i wzmaga ich przychylność dla źródła, z którego pochodzą. Uśmiechanie się przez telefon do drugiej osoby usposabia ją życzliwie do nadawcy informacji. Co ciekawe, tym wrodzonym sposobem zachowania się jesteśmy w stanie zaprzyjaźnić się nawet z ludźmi zupełnie obcymi. POPROSZENIE KLIENTA, BY ZECHCIAŁ POCZEKAĆ PRZY TELEFONIE Parę lat temu wydawnictwo "USA Today" i Telephone Doctor Inc. przeprowadziły ankietę wśród czytelników pisma, pytając o to, co ich najbardziej złości podczas rozmów telefonicznych. W sondażu wzięło udział ponad tysiąc osób. Na pierwszym miejscu znalazła się konieczność oczekiwania przy telefonie. I nie tyle ważne było samo oczekiwanie, co sposób w jaki oświadczano ludziom, że muszą czekać. Wyniki amerykańskiego sondażu potwierdzają polskie opracowania na ten sam temat. Jednoznacznie dowodzą one, że najbardziej irytujący dla klientów jest długi czas oczekiwania na połączenie. Powszechną praktyką stało się, że odbierający telefon w pracy, często pozostawiają czekającego przy telefonie rozmówcę samemu sobie, nie pytając się nawet, czy się na to zgadza by czekać. Bywa i tak, że przyjmujący telefon w pracy oznajmiają rozmówcy, że "musi" poczekać lub - co urąga dobrym obyczajom i etykiecie zawodowej - po prostu włączają przycisk "hold" bez mówienia czegokolwiek. Jak w takiej sytuacji mówić w ogóle o poprawnej komunikacji? Gdy istnieje jakiś powód, aby rozmówca poczekał przy telefonie, najpierw zapytajmy, czy zgadza się na to, by czekać, a następnie zaczekajmy na jego odpowiedź. Zapytajmy, czy w ogóle może poczekać. Dajmy rozmówcy możliwość wyboru. UŻYWANIE IMIENIA I NAZWISKA To co wyróżnia każdą osobę to jej imię i nazwisko. Skoro podczas rozmowy telefonicznej poznaliśmy imię i nazwisko rozmówcy, stosujmy je, po to są! Ludzie lubią słyszeć swój imię czy nazwisko wypowiadane przez rozmówcę. To bardzo skuteczny sposób przekonania tej osoby, że jest traktowana wyjątkowo i indywidualnie, a my ze swej strony jesteśmy zainteresowani udzieleniem mu pomocy w rozwiązaniu jego problemu. Co nie mniej istotne, dostosujmy formę bezpośredniego zwrotu do oczekiwań naszego rozmówcy. Wsłuchajmy się w sposób jaki mówi sam o sobie, a następnie dostosujmy zwrot do jego przedstawienia. 17

18 Równie ważne jak wypowiadanie imienia i nazwiska rozmówcy jest upewnienie się czy zapisujemy i wymawiamy je w sposób prawidłowy. To pomoże nam zapamiętać jego brzmienie. UNIKANIE USPRAWIEDLIWIANIA SIĘ Dlaczego usprawiedliwienia się są tak irytujące? Jeśli się dobrze nad tym zastanowić z kilku powodów: Po pierwsze: rozmówcy nie otrzymują tego, czego potrzebują. Po drugie: najczęściej prowadzą do zmiany tematu, rozmówcy chcą rozmawiać o swoim problemie, osoba przyjmująca telefon o swoim, skutecznie tym samym zmieniając temat. Po trzecie: usprawiedliwienia są niepotrzebną stratą czasu. Rozmówcy chcą rozwiązań, a nie usprawiedliwień. Po stwierdzeniu tego jakie są możliwości rozwiązania problemu zasygnalizowanego w rozmowie telefonicznej, zaproponujmy konkretne rozwiązania w miejsce usprawiedliwień. Rozmówca chce usłyszeć nie to, czego nie możemy zrobić, lecz to co możemy zrobić dla niego i jego sprawy. POŚWIĘCANIE ROZMÓWCY CAŁKOWITEJ UWAGI Natura dała człowiekowi dwoje uszu a tylko jeden język: to widomy znak, że należy więcej słuchać niż mówić podczas rozmowy przez telefon. Poświęćmy rozmówcy całkowitą uwagę. Nie zamawiajmy posiłków, nie czytajmy poczty i nie piszmy na komputerze, chyba, że ma to związek z rozmową. Każdy dzwoniący zasługuje na niepodzielną uwagę. DOSTARCZANIE ROZMÓWCY SYGNAŁÓW POTWIERDZAJĄCYCH NASZE AKTYWNE SŁUCHANIE Każdy człowiek odczuwa potrzebę mówienia. Zrealizowanie jej zwykle wywołuje u człowieka pozytywne emocje, a ponadto zwiększa jego życzliwe usposobienie do osoby, która wyraża zainteresowanie tym, czego przekaz dotyczy, czyli do słuchacza. "Drogą do serca jest ucho" mówił Wolter, a to oznacza, że jeśli jeden z rozmówców będzie uważnie słuchał drugiego, to zyska dzięki temu jego przychylność. Rozmowa telefoniczna to wyjątkowa sytuacja. Podczas bezpośredniej rozmowy jedna osoba widzi reakcję drugiej. W rozmowie telefonicznej natomiast rozmówcy się nie widzą. Słuchanie rozmówcy oraz zapewnienie go, że został prawidłowo zrozumiany sprawia, że czuje się on usatysfakcjonowany okazaną mu uwagą i rzetelnym podejściem do przedstawianych przez niego problemów. Uważne słuchanie rozmówcy pozwala właściwie go zrozumieć. Błędem jest nieuważne słuchanie czy tym bardziej niesłuchanie rozmówcy, wynikające zazwyczaj z przyjętego z góry założenia, że i tak wiadomo, co chce on powiedzieć i o co mu chodzi. Efektywność słuchania przez telefon zwiększa okresowe przerywanie wypowiedzi rozmówcy po to, aby potwierdzić właściwe zrozumienie jego słów. Jest to charakterystyczne dla tzw. aktywnego słuchania, podczas którego odbiorca próbuje zrozumieć co odczuwa nadawca lub co chodzi 18

19 w jego wypowiedzi. W reakcji na to formułuje swoje zrozumienie własnymi słowami i oznajmia je na powrót nadawcy w celu uzyskania potwierdzenia. Musimy reagować głosem na to, co słyszymy. Takie reakcje są potrzebne, gdyż cisza może być frustrująca, a w dodatku może zostać źle zrozumiana - jako brak zainteresowania. Gdy wtrącamy słówka nasz rozmówca wie, że go słuchamy. Pamiętajmy o używaniu różnych "słów" i zwrotów, takich jak "dobrze", "tak", "rozumiem", "oczywiście", "tak właśnie zrobimy". Nie używajmy w kółko jednego zwrotu "dobrze, dobrze, dobrze"... Często gdy osoba dzwoniąca przekazuje wiadomość lub wydaje instrukcje, trzeba robić notatki. Pamiętajmy o tym, że gdy piszemy, rozmówca słyszy jedynie ciszę. Reagujmy więc na to, co mówi do nas rozmówca. DOKŁADNE PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI DLA INNEJ OSOBY Czasami osoba, do której ktoś dzwoni nie może odebrać telefonu. Wtedy powinniśmy przyjąć wiadomość. Nie śpieszmy się i nie skracajmy jej. Możemy przez to zmienić pierwotne znaczenie komunikatu. Jednym z obszarów odpowiedzialnych za brak porozumienia w rozmowie telefonicznej są słowa. Słowa, których używa osoba, która chce przekazać wiadomość mogą mieć szczególne znaczenie dla osoby, do której kieruje swą informację. Jeśli zmienimy słowa możemy zmienić sens wiadomości. KIEROWANIE ROZMOWY NA WŁAŚCIWE TORY Czasami zdarza się, że rozmówca przeskakuje z tematu na temat lub zagłębia się w sprawę, która nie ma żadnego związku z powodem dla którego dzwoni. To może być świetny sposób na nawiązanie bliskiego kontaktu z rozmówcą... Co zrobić jednak, gdy nie mamy czasu na taką nieuporządkowaną rozmowę? Musimy przejąć nad nią kontrolę. Największą zbrodnią jest zabijać czas tracąc go na nic nierobienie lub na bezcelowe działanie. Zbyt gadatliwi rozmówcy tracą czas: swój i osoby, która odebrała telefon i przyjęła rozmowę. A nie od dziś przecież wiadomo, że czas to pieniądz... Nawiążmy do tego, co powiedział w rozmowie klient, po czym zadajmy pytanie związane z powodem dla którego zadzwonił. By odpowiedzieć, klient będzie musiał wrócić do właściwego tematu rozmowy. UNIKANIE WYDAWANIA Z SIEBIE NIEARTYKUŁOWANYCH DŹWIĘKÓW Mikrofon w słuchawce telefonu wzmacnia dźwięki. Jeśli jest w pobliżu strzelba, to dobrze jest pamiętać o tym, że może być nabita. Analogicznie: jeśli w słuchawce telefonu zainstalowany jest mikrofon, to z pewnością przekazuje on wszystkie dźwięki. Unikajmy wydawania z siebie nieartykułowanych dźwięków w trakcie rozmowy telefonicznej. 19

20 Starajmy się nie urządzać swoim rozmówcom quizu dźwiękowego, skłaniającego do pytania "Hej, co się tam dzieje po drugiej stronie telefonicznego kabla?". POZOSTAWIENIE PO SOBIE DOBREGO OSTATNIEGO WRAŻENIA Wywieranie wrażenia na początku rozmowy jest tak samo ważne jak pozostawienie dobrego ostatniego wrażenia na jej końcu. Ludzie mają dar zapominania i z prowadzonych przez siebie rozmów zapamiętują to, co zostało powiedziane w ostatniej kolejności. By zechcieli połączyć się ponownie powinni usłyszeć na zakończenie kilka ciepłych słów umacniających ich przeświadczenie, że są ważni dla nas. Zwroty do wykorzystania na wywarcie dobrego ostatniego wrażenia: "Dziękuję za telefon" "Miło mi było Panią słyszeć" "Dziękuję za miłą rozmowę" UWAGA Zanim jednak w ogóle sięgniemy po słuchawkę telefonu pamiętajmy o uśmiechu. Uśmiech słychać w słuchawce telefonu! KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA Każda wiadomość powinna mieć tytuł - łatwiej wtedy odbiorcy odnaleźć poszukiwaną wiadomość Na początku listu elektronicznego, nawet krótkiej notatki, nie może zabraknąć zwrotu grzecznościowego "Szanowna Pani", "Szanowni Państwo" itp. Warto także zakończyć list stwierdzeniem "z poważaniem" lub "pozdrawiam serdecznie" Jeśli dołączamy załącznik warto w liście opisać krótko jego treść i przeznaczenie Przed wysłaniem wiadomości należy sprawdzić wszystkie błędy stylistyczne, ortograficzne i upewnić się czy treść listu jest jednoznacznie zrozumiała dla odbiorcy Jeśli wysyłamy list z firmowego konta warto ustawić opcję podpisu a w nim wszelkie przydatne odbiorcy dane- adres, telefon 20

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Psychologiczne typy zachowań klienta Istotne różnice między markami Niewielkie różnice między markami Silne zaangażowanie Kompleksowe Zmniejszające dysonans Słabe

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić wizerunek firmy?

Jak poprawić wizerunek firmy? Jak poprawić wizerunek firmy? Public Relations Poradnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Część 1 Komunikacja w firmie Celem komunikowania się jest: Przekazanie istotnych z punktu widzenia nadawcy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI

PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI Konferencja prasowa na miarę firmy Chcąc przekazać mediom informacje o nowościach lub wyjaśnić powody zaistnienia sytuacji kryzysowej w firmie, należy zorganizować konferencję prasową dobrze ją przygotować,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. KULTURALNI-e

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. KULTURALNI-e Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu KULTURALNI-e Konferencja prasowa jest kompleksową formą oficjalnego kontaktu osobistego z przedstawicielami mediów. Należy ona do najbardziej klasycznych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Dagmara Lis, Jan Zujewicz Miasto Obywateli - działania Działania w ramach projektu: badania opinii dotyczące rad osiedli, konferencja podsumowująca 4

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Paweł Podgórski Trener EDUKATOR ZZPN E-mail: kontakt@sport-edukacja.pl CEL GŁÓWNY w pracy z najmłodszymi CEL SZKOLENIOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Ins/01/ko/2011 biznes-informator24.pl Drogi użytkowniku! Dziękujemy za wybranie serwisu biznesinformator24.pl Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak dodać atrakcyjne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami

Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami Kim jestem? Anna Olej-Kobus dziennikarka fotografka blogerka podróżniczka Publikacje: 20 albumów 15 książek i przewodników 10 przewodników dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka Kandydatów. Szybki start

Wyszukiwarka Kandydatów. Szybki start Wyszukiwarka Kandydatów Szybki start Wyszukiwarka Kandydatów pozwala na szybkie przeszukanie bazy Kandydatów pod kątem różnorodnych kryteriów. Oprócz łatwego i szybkiego kontaktu z Kandydatami, będziesz

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI [czas trwania wywiadu do 120 minut] Ogólne wskazówki odnośnie przeprowadzania wywiadu: Pytania

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Sztuka zaprezentowania własnej osoby Anna Śleszyńska-Świderska Uniwersytet w Białymstoku 17 października 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii Brandle.pl Przykładowe opisy kampanii Opis kampanii to zestaw wytycznych dla wykonawców (agentów). Jest on najważniejszym elementem założeń, które tworzysz za pomocą kreatora kampanii. Poniżej stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW KARTA PROJEKTU

STRONA WWW KARTA PROJEKTU STRONA WWW KARTA PROJEKTU Aby poznać Twoją wizję przygotowaliśmy kwestionariusz pozwalający zebrać w jednym miejscu podstawowe informacje na temat projektu. Odpowiedz zwięźle na poniższe pytania pomijając

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Jak rekrutować przyjaźnie?

Jak rekrutować przyjaźnie? Jak rekrutować przyjaźnie? TWOJA ZAKŁADKA KARIERA Zadbaj, aby strona internetowa Twojej firmy, a w szczególności zakładka poświęcona karierze, była dla kandydata źródłem wyczerpujących informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze budować strony www.

Jak dobrze budować strony www. Jak dobrze budować strony www. W procesie projektowania stron www, kierujemy się różnymi zasadami, wytycznymi, badaniami użytkowników, doświadczeniem, opiniami itp. Wszystko to tworzy pewien zestaw przykazań

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak Skuteczna prezentacja PowerPoint Opracowanie: Anna Walkowiak Pomoce wizualne Pomoc wizualna jest dobra gdy: treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo zrozumiałe, jest ona czytelna, przekazuje pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON

TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 Perfect Consulting ul. Świętojańska 18/2, 81-368 Gdynia tel.: 48 58 690 60 60, faks: 48 58 690 60 90 perfect@perfectconsulting.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo