Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish"

Transkrypt

1

2

3 Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish in Toronto, St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited has been serving the Polish community in the Province of Ontario ever since. At present, it takes pride in being the largest Parish-based Credit Union in the world. It has branched out to eleven locations in the Province of Ontario and it provides a full range of financial services in the form of mortgages, personal, commercial loans and lines of credit, investment products, electronic services via the Internet, Telephone, Mobile, ATMs, THE EXCHANGE Network, INTERAC DIRECT. Credit Union also own and operate the Polish Studio TV program aired weekly, every Saturday, on CityTV station. The Credit Union is a 100% member-owned and member-run organization with the members reaping all the benefits from its operations. Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza założona została w sierpniu 1945 roku przez ks. Stanisława Puchniaka, OMI, proboszcza parafii św. Stanisława w Toronto. W chwili obecnej jesteśmy największym bankiem spółdzielczym na świecie, zorganizowanym na bazie parafii. Credit Union posiada jedenaście oddziałów w prowincji Ontario i oferuje pełny zakres usług finansowych, w tym pożyczki hipoteczne, personalne i komercyjne, linie kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi elektroniczne przez internet, telefon, mobile, sieć bankomatową, THE EXCHANGE Network oraz INTERAC DIRECT. Credit Union posiada i prowadzi własny program telewizyjny Polish Studio nadawany co tydzień, w soboty, ze stacji CityTV. Credit Union należy w 100% do swoich Członków i jest przy ich współudziale zarządzana, a wypracowane zyski dzielone są między Członków. St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 1

4 Board of Directors / Rada Dyrektorów ELŻBIETA MORGAN Chair MARK TABOROWSKI Vice Chair ANTONI PAKULSKI Corporate Secretary Andrzej Dutkiewicz Director Henryk Gadomski Director Arthur Roszak Director Alfred Zawadzki Director Audit Committee / Komisja Kontroli Mark Taborowski, Chair Andrzej Dutkiewicz, Member Antoni Pakulski, Member

5 Senior Management / Zarząd Standing, left to right: Ron Smith, CFO/CCO; krzysztof Dicuk, Manager, IT; Andrzej Pitek, CEO; Gerry Rodrigues, VP, Credit; Tomasz Falfus, Manager, Human Resources; Sitting, left to right: GraCE Shapiro, Manager, PCA; Alina Karanikolov, Regional Manager; Lucyna Jankowicz, VP, Operations; Theresa Koscielski, Enterprise Risk Management Coordinator; Elżbieta Michalczak, Manager, Marketing. Managers / Kierownicy Standing, left to right: Branch Managers: ANNA KORNAŚ, ALICJA GRELA, BOGUMIŁA KOLCH; Sitting, left to right: Branch Managers: ANNA BINCZYK, BARBARA MARSZALEK; BOŻENA BRATOS; Not present: Branch Managers: KRYSTYNA DZIADKOWIEC, ELŻBIETA LEPPEK, ELŻBIETA PLUSA; Tomasz cudzich, Accounting Manager.

6 CHAIR OF THE BOARD REPORT SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY DYREKTORÓW Dear Valued Members, I am pleased to report that 2014 has been another profitable year for St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union. The 2014 global economic uncertainties continued through the year which impacted our national and local economies. It resulted in a reduced interest rate margin spread. Despite this, our credit union recorded a profit and increased our capital ratio to 5.25%. Our institution remained competitive with our lending and deposit rates, while continuing to support all our Members. As the requirements for legislative compliance for credit unions remain high, we continue to review regulatory requirements ensuring our Credit Union remains compliant in all areas. We have followed the Regulators new guidelines to improve the collective Board and individual Director s competencies. We have reviewed the Board appointment process to ensure that it recruits the best qualified individuals for our Board. This has included deliberation and approval of a new Election Package for Nominees to the Board of Directors. We introduced important changes to the nomination process, where all potential candidates for the Board will be screened and interviewed by a Nominating Committee prior to a recommendation being made to the Election Committee. The Board continually reviews emerging issues and risk management practices within the Credit Union to ensure that our Enterprise Risk Management (ERM) Plan reflects the most current industry standards and best business practices. We are constantly looking for ways to improve the level of service we offer and to stay on top of the changing demands of our industry. Thinking ahead and looking for opportunities to raise our corporate and community profile is always a priority for us. Our staff, management and the Board of Directors are key to our success and they consistently strive to meet the needs of our membership and the communities we serve. Employees are our Credit Union s greatest resource. Further education and training is continuously being addressed and encouraged. Szanowni Członkowie Credit Union Z przyjemnością pragnę poinformować, że 2014 r. był kolejnym pomyślnym okresem dla Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza. Niepewna globalna sytuacja ekonomiczna jaką obserwowaliśmy na przestrzeni całego 2014 roku, wywarła niekorzystny wpływ na gospodarkę krajową i lokalną. Obniżenie stóp procentowych do bardzo niskich poziomów wpłynęło na redukcję marży procentowej. Pomimo tej trudnej sytuacji ekonomicznej, nasza Credit Union wypracowała zysk, a wskaźnik kapitałowy podniósł się do poziomu 5.25%. Credit Union nadal pozostawała konkurencyjna w zakresie oferowanych oprocentowań na pożyczki i lokaty, wspierając w ten sposób interes naszych członków. W związku z wysokimi wymaganiami regulacyjnymi wprowadzanymi przez instytucje nadrzędne dla sektora credit unions, Rada Dyrektorów kontynuowała monitoring wszystkich nowych regulacji, ze szczególnym naciskiem na wdrażanie tych przepisów w działalności naszej instytucji. Dotyczyło to także działalności Rady Dyrektorów, gdzie zastosowaliśmy się do przepisów dotyczących podnoszenia kompetencji Rady Dyrektorów jako całości, oraz poszczególnych dyrektorów. W celach naboru wykwalifikowanych osób na pozycje dyrektorskie, poddaliśmy analizie cały proces nominacyjny. W wyniku dyskusji i analiz opracowany został nowy Pakiet Wyborczy dla kandydatów do Rady Dyrektorów. Wprowadziliśmy istotne zmiany w procesie nominacyjnym, zobowiązując Komisję Nominacyjną do odbycia rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi potencjalnymi kandydatami, przed sporządzeniem końcowych rekomendacji dla Komisji Wyborczej. W minionym roku Rada Dyrektorów na bieżąco monitorowała wszystkie sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem w Credit Union aby mieć pewność, że nasz plan zarządzania ryzykiem odzwierciedla najbardziej aktualne standarty branżowe i najlepsze praktyki stosowane w biznesie. Poszukujemy nieustannie sposobów na poprawę poziomu serwisu, przy jednoczesnym rozpoznawaniu kierunków Annual Report Sprawozdanie roczne St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited

7 The Board of Directors continues to be committed to supporting the Church as well as related community events. To show our continuing support our Credit Union held a lunch for pilgrims during the traditional walking pilgrimage to the Shrine of Canadian Martyrs in Midland. We have also sponsored many other events organized by our parishes. As a Credit Union we appreciate and value our religious based origin with our Oblate Fathers, Fr. Stanley Puchniak and Fr. Michael Smith, and our Catholic community. In 2014, we continued our sponsorship role as part of the Toronto based Roncesvalles Polish Festival. This traditional Polish Festival attracts over 200,000 individuals from the GTA, as well as Ontario and parts of the U.S.A. It showcases a wide variety of Polish culture including folklore dancers, folklore singers and best of all Polish food. In conclusion I would like to thank my fellow Board members, our senior management, and all employees for all their hard work and commitment to our Credit Union. Moreover, on behalf of the Board of Directors I would like to thank our Clergy for their continued patronage and trust. Most importantly, I would like to thank our Members for being loyal and supportive to our Credit Union throughout the past year. We are looking forward to the upcoming 2015 year, in which, we will be celebrating our 70th Anniversary. May the success of our Credit Union, continue to benefit our Members and the Polish community. Respectfully submitted ELZBIETA MORGAN Chair, Board of Directors zmian i priorytetów w całym sektorze finansowym. Myślimy o przyszłości i rozwoju, szukając możliwości podniesienia rangi naszej instytucji na rynku usług finansowych. Personel, kadra kierownicza i Rada Dyrektorów są kluczem do sukcesu Credit Union i wysiłki nasze nakierowane są zawsze na jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań członków oraz całej naszej społeczności. Pracownicy są motorem rozwoju Credit Union, dlatego Rada Dyrektorów zachęca i popiera działalność szkoleniową i zawodowe dokształcanie. Bardzo dobrze układa się współpraca Rady Dyrektorów z Kościołem i parafiami. Wyraża się to we wzajemnej pomocy i popieraniu wydarzeń organizowanych dla społeczności. W minionym roku, po raz kolejny, Credit Union zorganizowała posiłek dla pielgrzymów, podczas pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Ponadto objęliśmy sponsorstwem wiele innych imprez w naszych parafiach. W Credit Union z wdzięcznością pamiętamy o wkładzie Ojców Oblatów w założenie naszej instytucji, a w szczególności założycielską rolę ks. Stanisława Puchniaka i ks. Michała Smitha, oraz naszej katolickiej wspólnoty. W 2014 roku, już tradycyjnie, braliśmy udział w Polskim Festiwalu na Roncesvalles. Ten największy polski festiwal przyciąga corocznie ponad dwustutysięczne tłumy mieszkańców z całej aglomeracji torontońskiej, a także z prowincji Ontario i z USA. Jest to szeroka prezentacja barwnej polskiej kultury, z udziałem polonijnych folklorystycznych zespołów tanecznych i zespołów muzycznych, uzupełniona najlepszą ofertą polskiej kuchni. Kończąc, chciałabym podziękować moim kolegom z Rady Dyrektorów, kierownictwu i pracownikom Credit Union za ich odpowiedzialną pracę i zaangażowanie na rzecz naszej instytucji. W imieniu Rady chciałabym także podziękować Duchowieństwu za okazywane poparcie i zaufanie. Przede wszystkim, serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich członków Credit Union za lojalne korzystanie z usług tej instytucji w minionym roku. Wraz z nadejściem 2015 roku przygotowujemy się do obchodów 70 rocznicy założenia naszej instytucji finansowej. Ten wielki sukces, jakim jest nasza Credit Union, niech nadal i nieustannie przekłada się na pomyślność jej członków oraz całej polskiej społeczności. Z wyrazami szacunku, ELŻBIETA MORGAN Przewodnicząca Rady Dyrektorów St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 5

8 CHIEF EXECUTIVE OFFICER S REPORT SPRAWOZDANIE PREZESA ZARZĄDU In a challenging financial and regulatory environment, our Credit Union s 2014 financial results were strong and very successful. Through our continued focus on sustainable growth, our Credit Union was able to strengthen its financial position through returns on regulatory capital and loan growth. Our 2014 results demonstrate that our institution is able to successfully meet the challenges of today s competitive environment. I would like to express gratitude to our senior management team, our employees and the members of our Board of Directors for helping to lead our institution towards financial success in With our focus on sustainable growth, we will ensure that our Credit Union is in a position to continue to deliver our products and services and enhance the lives of our members. At the end of 2014, we recorded a profit of $ 246,000 before income taxes and our institution continues to meet the regulatory requirements. Our strategic focus has been on raising our brand identity, creating a differentiated member experience, and leveraging our technological capabilities. In 2014, our Credit Union was focused on raising awareness about our institution. Through extensive advertising, leveraging of social media and numerous public relations campaigns - we were able to successfully increase our brand identity within our community. Over the year, we were strongly committed to investing within our community to enhance the lives of our members. Our presence at our Polish community s events and the usage of our media outlet, Polish Studio, allowed our institution to broadcast and market our brand to an increasing number of individuals, groups and businesses in Not only were we able to successfully attract new members to our institution, but we strengthened the commitment of our existing membership, as well. Upholding our community traditions, our Credit Union continued to be actively involved in the Roncesvalles Polish Festival, Carassauga, and our Polish Parishes annual pilgrimage to the Shrine of the Canadian Martyrs in Midland. In 2014, we are also proud to say that we provided educational scholarships to young members of our institution. W 2014 roku, pomimo trudnej sytuacji na rynku finansowym i wzrastających wymagań regulacyjnych, nasza Credit Union osiągnęła dobre wyniki finansowe i zanotowała wiele sukcesów. Koncentrując się na strategii zrównoważonego rozwoju, byliśmy w stanie wzmocnić pozycję finansową Credit Union w zakresie kapitału regulacyjnego oraz sumy wydanych pożyczek. Wyniki finansowe za 2014 wskazują, że Credit Union może skutecznie sprostać wyzwaniom na dzisiejszym konkurencyjnym rynku finansowym. Chciałbym wyrazić wdzięczność grupie kierowniczej, pracownikom i członkom Rady Dyrektorów za wkład w osiągnięte sukcesy w 2014 roku. Kontynuując działania na drodze zrównoważonego rozwoju możemy sprawić, że instytucja nasza będzie oferowała szeroki wachlarz produktów i usług finansowych oraz będzie korzystnie wpływała na poprawę jakości życia swoich członków. Na koniec 2014 roku odnotowaliśmy zysk w wysokości 246 tysięcy dolarów przed opodatkowaniem i spełnialiśmy wymagane przepisami poziomy kapitałowe. Strategiczne działania ukierunkowane były na podniesienie rangi naszej instytucji w środowisku, podniesienie jakości serwisu oraz lepsze wykorzystanie naszych możliwości technologicznych. W 2014 roku wiele starań ukierunkowanych zostało na działania wzmacniające wizerunek naszej instytucji. Dzięki działalności reklamowej, wykorzystaniu mediów społecznościowych i licznym kampaniom public relations byliśmy w stanie skutecznie podnieść prestiż naszej Credit Union w środowisku. Na przestrzeni całego roku staraliśmy się intensywnie angażować w działania służące naszej społeczności, aby w ten sposób wpłynąć na poprawę warunków życia członków. Nasza obecność na imprezach polonijnych oraz wykorzystanie możliwości medialnych programu telewizyjnego Polish Studio, pozwoliło zareklamować naszą instytucję w szerokich kręgach osób, grup i organizacji oraz przedsiębiorstw. Nie tylko byliśmy w stanie skutecznie przyciągnąć nowych członków do naszej Credit Union, ale również zauważyliśmy zwiększone zaangażowanie naszych obecnych członków Annual Report Sprawozdanie roczne St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited

9 Over the course of 2014, our Credit Union continued to keep the interests of our members at the centre of all of our activities. Through training and development of our employees and Board members, engagement of branch employees, and a differentiated and personalized banking experience we were able to make our members feel like they were a part of our family. Our Credit Union continued to invest in sustainable technology to improve our members experience and access to our services. Our mobile banking app allows our members to deposit their cheques anywhere and anytime using their mobile devices. We have also ensured greater security with our mobile app leading to an improved mobile banking experience will be another busy year for our Credit Union. As an institution dedicating to our members, we will continue to focus on strategic growth and making a difference in the lives of our members. Preparations are underway for the 70th anniversary of our institution and we are confident that our strategic positioning will lead to decades of continued financial success. A sincere thank you to all of our Credit Union employees for their hard work and dedication in stewarding our institution towards success. Thank you to our Board of Directors for their trust and continuous support of our management team. Finally, on behalf of all of us at St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union, a sincere thank you to all of our members for their continued loyalty and commitment. Sincerely, ANDRZEJ PITEK, M.ED. Chief Executive Officer W 2014 roku kontynuowaliśmy naszą pomoc i udział w tradycyjnych imprezach jak Polski Festiwal na Roncesvalles, Carassauga i w dorocznej pielgrzymce naszych polskich parafii do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Z zadowoleniem i dumą informujemy, że w 2014 roku nasza Credit Union stworzyła findusz stypendialny i przyznała stypendia dla studentów, młodych członków naszej instytucji. Interes członków Credit Union był w 2014 roku przedmiotem wszystkich naszych starań i wysiłków. Od szkoleń pracowników i członków Rady Dyrektorów, przez zaangażowanie pracowników w oddziałach, wszystko to służyło poprawie serwisu i miało sprawić by członkowie poczuli się integralną częścią naszej wielkiej rodziny. W minionym roku Credit Union nadal inwestowała w nowoczesne technologie, które podniosły jakość serwisu i dostęp do usług. Udoskonalona została między innymi aplikacja mobilnej bankowości i dzięki temu wprowadziliśmy nowy serwis elektroniczego deponowania czeków z każdego miejsca i w dowolnym czasie przez telefony komórkowe, ipads i komputery. Poprawiliśmy także bezpieczeństwo transakcji finansowych w bankowości mobilnej. Rok 2015 stawia przed naszą Credit Union kolejne wyzwania. Jako instytucja przyjazna członkom i otwarta na ich potrzeby, będziemy nadal koncentrować się na rozwoju strategicznym i poprawiać jakość naszych usług. Trwają już przygotowania do obchodów 70 Rocznicy Credit Union i jesteśmy pewni, że dalsza realizacja naszych strategicznych planów doprowadzi do kolejnych dekad nieprzerwanego rozwoju i finansowych sukcesów. Kończąc, chiałbym przekazać szczere podziękowania wszystkim pracownikom Credit Union za ich odpowiedzialną pracę i poświęcenie w celu osiągania kolejnych sukcesów. Dziękuję Radzie Dyrektorów za zaufanie i nieustające wsparcie okazywane kierownictwu. W imieniu całego personelu Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza przekazuję szczere wyrazy wdzięczności członkom naszej instytucji za okazywaną lojalność i zaangażowanie. Z wyrazami szacunku, ANDRZEJ PITEK, M.ED. Prezes Zarządu / CEO St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 7

10 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION / SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ As at December 31, 2014 / Za 31 grudnia 2014 r. (CDN dollars in thousands / w tysiącach dolarów CDN) $ $ Assets Aktywa Cash and cash equivalents 7,386 8,674 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Investments 49,084 53,525 Inwestycje Loans to members 295, ,350 Pożyczki dla członków Property and equipment 8,659 8,739 Nieruchomości i wyposażenie Other intangible assets Inne aktywa niematerialne i prawne Defined benefit asset 2,324 3,565 Aktywa zdefiniowanego planu świadczeń Other assets Inne aktywa 364, ,549 Liabilities Pasywa Deposits from members 341, ,285 Depozyty członków Other liabilities Inne zobowiązania Deferred income tax liability , ,562 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Members equity Członkowski kapitał własny Membership shares 3,281 3,480 Udziały członkowskie Retained earnings 17,904 18,507 Dochód odłożony 21,185 21, , ,549 On behalf of the Board / W imieniu Rady Dyrektorów ELZBIETA MORGAN Director / Dyrektor MARK TABOROWSKI Director / Dyrektor Annual Report Sprawozdanie roczne St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited

11 STATEMENT OF INCOME / RACHUNEK ZYSKÓW As at December 31, 2014 / Za 31 grudnia 2014 r. (CDN dollars in thousands / w tysiącach dolarów CDN) $ $ Interest income 9,907 10,329 Przychody z tytułu odsetek Investment income Przychody z inwestycji 10,732 11,242 Interest expense 2,378 2,283 Koszty z tytułu odsetek Other interest expense 3 4 Inne koszty z tytułu odsetek 2,381 2,287 Net interest income 8,351 8,955 Przychody z tytułu odsetek netto Provision for impaired loans Rezerwa na nieregularne pożyczki Net interest margin 8,198 8,804 Marża odsetkowa netto Other operating income 1,845 1,969 Pozostałe przychody operacyjne Total operating income 10,043 10,773 Dochody z działalności operacyjnej Salaries and benefits 5,069 5,254 Wynagrodzenia i świadczenia Operations 1,412 1,585 Operacyjne General and administrative 1,219 1,304 Ogólne i administracyjne Occupancy 893 1,060 Najem Deposit insurance premium Składka na ubezpieczenie depozytów Depreciation and amortization Deprecjacja i amortyzacja Marketing Marketing Other Inne Total operating expenses 9,797 10,686 Koszty operacyjne ogółem Income before income taxes Dochód przed opodatkowaniem Income tax expense (recovery) 50 (127) Podatek dochodowy (odzysk) Net income Zysk netto St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 9

12 Polonia kanadyjska już od ponad 30 lat pielgrzymuje do sanktuarium w Midland, gdzie przed wiekami misjonarze oddali swoje życie za wiarę, a papież Jan Paweł II w 1984 roku celebrował Mszę Św. Nasza Credit Union co roku, od 2011 r., sponsoruje i przygotowuje posiłek dla Pielgrzymów w piątki. W tym roku zupę gotowaliśmy w kuchni parafialnej kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga. Polish Canadian s for over 30 years take part in the pilgrimage to the sanctuary in Midland, where missionaries have given up their lives for their faith. In addition, Pope John Paul II celebrated a Holy Mass in Our Credit Union every year, since 2011, sponsors a dinner for pilgrims on Friday. This year soup was prepared in St. Maximilian Kolbe church kitchen.

13

14 Annual Graduation Ball Grade 8 Students - School Year from Polish Parish Schools of: St. Stanislaus, St. Casimir, St. Teresa & St. Leo

15 Awarding the Scholarship On December 12th, 2014 the St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited held a celebration presenting students with the Polish Credit Union Scholarship Award, The recipients of this scholarship were: Victoria Gratkowska, Patrick Jachyra, Barbara Piasecka, and Ewelina Siemaszko. Requirements to apply for this scholarship are: being an active member of our Credit Union, in addition to being a full-time student enrolled in post-secondary education or higher. Students interested in applying for the 2015 Scholarship, can find application forms on listed under section Scholarships in August Elżbieta Morgan, Chair, Board of Directors and Ewelina Siemaszko Andrzej Pitek, CEO and Patrick Jachyra Lucyna Jankowicz, VP Operations and Barbara Piasecka Lucyna Jankowicz, VP Operations and Victoria Gratkowska Współpraca z dziećmi i młodzieżą przybrała wszechstronne formy. Jedną z najważniejszych jest współpraca z polskimi szkołami przyparafialnymi. Corocznie nasza Credit Union organizuje bal dla absolwentów klas ósmych. Jest to okazja do spotkania z gronem nauczycielskim i uczniami ze szkół parafiach: Św. Kazimierza, Św. Stanisława, Św. Teresy i Św. Leona w Toronto. Credit Union funduje pamiątkowe nagrody dla uczniów i poczęstunek. Po zakończeniu części oficjalnej zaczyna się młodzieżowa zabawa taneczna.

16

17 This is important: to get to know people, listen, expand the circle of ideas. The world is crisscrossed by roads that come closer together and move apart, but the important thing is that they lead towards the Good. Pope Francis Ważnym jest: aby poznawać ludzi, słuchać, poszerzyć krąg idei. Świat jest poprzecinany drogami, które zbliżają się do siebie i oddalają się od siebie, ale ważne jest to, że prowadzą one do Dobra. Papież Franciszek

18 St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited is proudly working with and supporting our Polish Parishes; organizations and associations in encouraging and promoting Polish language, culture, traditions and values. Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza blisko współpracuje ze społecznością polskiego pochodzenia. Wspomagamy polskie parafie, organizacje i stowarzyszenia. Popieramy polski język, kulturę, tradycje i wartości. The Polish Studio TV program is owned and operated by our Credit Union since The program is produced in the Polish language. It is aired weekly every Saturday from the CityTV - largest independent television station in Canada.

19 Toll Free: Services Mortgages High-ratio Mortgages (CMHC, Genworth) Personal Loans Business Loans Lines of Credit: Overdraft Personal Home Equity Student Line of Credit Membership Share Accounts Personal Chequing Accounts Business Chequing Accounts Joint Accounts Trust Accounts Organizational Accounts Child-Youth-Student Accounts Silver 60+ Saving Accounts T-Bill Accounts Term Deposit Certificates (CAD, USD) GIC s - Guaranteed Investment Certificates TFSA RRSP RRIF Index-Linked Term Deposits Canada Savings Bonds Canada Premium Bonds Ontario Savings Bonds Investment Services: Mutual Funds, Money Market Funds, RESP, RRSP and more Western Union Money Transfers Currency exchange (USD, CAD) Bill payments Safety Deposit Boxes ATM Card in worldwide INTERAC system for Personal and Business Accounts Point of Sale THE EXCHANGE Network MasterCard Internet Banking Mobile Banking Telephone Banking MasterCard and VISA Merchant Services Insurance

20

MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO

MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO www.polcu.com MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO To open an account, you will need Two (2) pieces of identification [one (1) with a photograph]. We accept: Driver s Licence, Passport, Certificate of Canadian Citizenship,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO OUR CREDIT UNION WITAMY W NASZEJ UNII WITAMY W NASZEJ UNII WELCOME TO OUR CREDIT UNION

WELCOME TO OUR CREDIT UNION WITAMY W NASZEJ UNII WITAMY W NASZEJ UNII WELCOME TO OUR CREDIT UNION WITAMY W NASZEJ UNII WELCOME TO OUR CREDIT UNION WITAMY W NASZEJ UNII WELCOME TO OUR CREDIT UNION Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (P-SFUK) to Nasza Unia. P -SFUK jest największą polską instytucją

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS EDYCJA 4. LISTOPAD 2013 4TH EDITION NOVEMBER 2013 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS PARTONAT

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo