Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish"

Transkrypt

1

2

3 Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish in Toronto, St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited has been serving the Polish community in the Province of Ontario ever since. At present, it takes pride in being the largest Parish-based Credit Union in the world. It has branched out to eleven locations in the Province of Ontario and it provides a full range of financial services in the form of mortgages, personal, commercial loans and lines of credit, investment products, electronic services via the Internet, Telephone, Mobile, ATMs, THE EXCHANGE Network, INTERAC DIRECT. Credit Union also own and operate the Polish Studio TV program aired weekly, every Saturday, on CityTV station. The Credit Union is a 100% member-owned and member-run organization with the members reaping all the benefits from its operations. Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza założona została w sierpniu 1945 roku przez ks. Stanisława Puchniaka, OMI, proboszcza parafii św. Stanisława w Toronto. W chwili obecnej jesteśmy największym bankiem spółdzielczym na świecie, zorganizowanym na bazie parafii. Credit Union posiada jedenaście oddziałów w prowincji Ontario i oferuje pełny zakres usług finansowych, w tym pożyczki hipoteczne, personalne i komercyjne, linie kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi elektroniczne przez internet, telefon, mobile, sieć bankomatową, THE EXCHANGE Network oraz INTERAC DIRECT. Credit Union posiada i prowadzi własny program telewizyjny Polish Studio nadawany co tydzień, w soboty, ze stacji CityTV. Credit Union należy w 100% do swoich Członków i jest przy ich współudziale zarządzana, a wypracowane zyski dzielone są między Członków. St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 1

4 Board of Directors / Rada Dyrektorów ELŻBIETA MORGAN Chair MARK TABOROWSKI Vice Chair ANTONI PAKULSKI Corporate Secretary Andrzej Dutkiewicz Director Henryk Gadomski Director Arthur Roszak Director Alfred Zawadzki Director Audit Committee / Komisja Kontroli Mark Taborowski, Chair Andrzej Dutkiewicz, Member Antoni Pakulski, Member

5 Senior Management / Zarząd Standing, left to right: Ron Smith, CFO/CCO; krzysztof Dicuk, Manager, IT; Andrzej Pitek, CEO; Gerry Rodrigues, VP, Credit; Tomasz Falfus, Manager, Human Resources; Sitting, left to right: GraCE Shapiro, Manager, PCA; Alina Karanikolov, Regional Manager; Lucyna Jankowicz, VP, Operations; Theresa Koscielski, Enterprise Risk Management Coordinator; Elżbieta Michalczak, Manager, Marketing. Managers / Kierownicy Standing, left to right: Branch Managers: ANNA KORNAŚ, ALICJA GRELA, BOGUMIŁA KOLCH; Sitting, left to right: Branch Managers: ANNA BINCZYK, BARBARA MARSZALEK; BOŻENA BRATOS; Not present: Branch Managers: KRYSTYNA DZIADKOWIEC, ELŻBIETA LEPPEK, ELŻBIETA PLUSA; Tomasz cudzich, Accounting Manager.

6 CHAIR OF THE BOARD REPORT SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY DYREKTORÓW Dear Valued Members, I am pleased to report that 2014 has been another profitable year for St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union. The 2014 global economic uncertainties continued through the year which impacted our national and local economies. It resulted in a reduced interest rate margin spread. Despite this, our credit union recorded a profit and increased our capital ratio to 5.25%. Our institution remained competitive with our lending and deposit rates, while continuing to support all our Members. As the requirements for legislative compliance for credit unions remain high, we continue to review regulatory requirements ensuring our Credit Union remains compliant in all areas. We have followed the Regulators new guidelines to improve the collective Board and individual Director s competencies. We have reviewed the Board appointment process to ensure that it recruits the best qualified individuals for our Board. This has included deliberation and approval of a new Election Package for Nominees to the Board of Directors. We introduced important changes to the nomination process, where all potential candidates for the Board will be screened and interviewed by a Nominating Committee prior to a recommendation being made to the Election Committee. The Board continually reviews emerging issues and risk management practices within the Credit Union to ensure that our Enterprise Risk Management (ERM) Plan reflects the most current industry standards and best business practices. We are constantly looking for ways to improve the level of service we offer and to stay on top of the changing demands of our industry. Thinking ahead and looking for opportunities to raise our corporate and community profile is always a priority for us. Our staff, management and the Board of Directors are key to our success and they consistently strive to meet the needs of our membership and the communities we serve. Employees are our Credit Union s greatest resource. Further education and training is continuously being addressed and encouraged. Szanowni Członkowie Credit Union Z przyjemnością pragnę poinformować, że 2014 r. był kolejnym pomyślnym okresem dla Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza. Niepewna globalna sytuacja ekonomiczna jaką obserwowaliśmy na przestrzeni całego 2014 roku, wywarła niekorzystny wpływ na gospodarkę krajową i lokalną. Obniżenie stóp procentowych do bardzo niskich poziomów wpłynęło na redukcję marży procentowej. Pomimo tej trudnej sytuacji ekonomicznej, nasza Credit Union wypracowała zysk, a wskaźnik kapitałowy podniósł się do poziomu 5.25%. Credit Union nadal pozostawała konkurencyjna w zakresie oferowanych oprocentowań na pożyczki i lokaty, wspierając w ten sposób interes naszych członków. W związku z wysokimi wymaganiami regulacyjnymi wprowadzanymi przez instytucje nadrzędne dla sektora credit unions, Rada Dyrektorów kontynuowała monitoring wszystkich nowych regulacji, ze szczególnym naciskiem na wdrażanie tych przepisów w działalności naszej instytucji. Dotyczyło to także działalności Rady Dyrektorów, gdzie zastosowaliśmy się do przepisów dotyczących podnoszenia kompetencji Rady Dyrektorów jako całości, oraz poszczególnych dyrektorów. W celach naboru wykwalifikowanych osób na pozycje dyrektorskie, poddaliśmy analizie cały proces nominacyjny. W wyniku dyskusji i analiz opracowany został nowy Pakiet Wyborczy dla kandydatów do Rady Dyrektorów. Wprowadziliśmy istotne zmiany w procesie nominacyjnym, zobowiązując Komisję Nominacyjną do odbycia rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi potencjalnymi kandydatami, przed sporządzeniem końcowych rekomendacji dla Komisji Wyborczej. W minionym roku Rada Dyrektorów na bieżąco monitorowała wszystkie sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem w Credit Union aby mieć pewność, że nasz plan zarządzania ryzykiem odzwierciedla najbardziej aktualne standarty branżowe i najlepsze praktyki stosowane w biznesie. Poszukujemy nieustannie sposobów na poprawę poziomu serwisu, przy jednoczesnym rozpoznawaniu kierunków Annual Report Sprawozdanie roczne St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited

7 The Board of Directors continues to be committed to supporting the Church as well as related community events. To show our continuing support our Credit Union held a lunch for pilgrims during the traditional walking pilgrimage to the Shrine of Canadian Martyrs in Midland. We have also sponsored many other events organized by our parishes. As a Credit Union we appreciate and value our religious based origin with our Oblate Fathers, Fr. Stanley Puchniak and Fr. Michael Smith, and our Catholic community. In 2014, we continued our sponsorship role as part of the Toronto based Roncesvalles Polish Festival. This traditional Polish Festival attracts over 200,000 individuals from the GTA, as well as Ontario and parts of the U.S.A. It showcases a wide variety of Polish culture including folklore dancers, folklore singers and best of all Polish food. In conclusion I would like to thank my fellow Board members, our senior management, and all employees for all their hard work and commitment to our Credit Union. Moreover, on behalf of the Board of Directors I would like to thank our Clergy for their continued patronage and trust. Most importantly, I would like to thank our Members for being loyal and supportive to our Credit Union throughout the past year. We are looking forward to the upcoming 2015 year, in which, we will be celebrating our 70th Anniversary. May the success of our Credit Union, continue to benefit our Members and the Polish community. Respectfully submitted ELZBIETA MORGAN Chair, Board of Directors zmian i priorytetów w całym sektorze finansowym. Myślimy o przyszłości i rozwoju, szukając możliwości podniesienia rangi naszej instytucji na rynku usług finansowych. Personel, kadra kierownicza i Rada Dyrektorów są kluczem do sukcesu Credit Union i wysiłki nasze nakierowane są zawsze na jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań członków oraz całej naszej społeczności. Pracownicy są motorem rozwoju Credit Union, dlatego Rada Dyrektorów zachęca i popiera działalność szkoleniową i zawodowe dokształcanie. Bardzo dobrze układa się współpraca Rady Dyrektorów z Kościołem i parafiami. Wyraża się to we wzajemnej pomocy i popieraniu wydarzeń organizowanych dla społeczności. W minionym roku, po raz kolejny, Credit Union zorganizowała posiłek dla pielgrzymów, podczas pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Ponadto objęliśmy sponsorstwem wiele innych imprez w naszych parafiach. W Credit Union z wdzięcznością pamiętamy o wkładzie Ojców Oblatów w założenie naszej instytucji, a w szczególności założycielską rolę ks. Stanisława Puchniaka i ks. Michała Smitha, oraz naszej katolickiej wspólnoty. W 2014 roku, już tradycyjnie, braliśmy udział w Polskim Festiwalu na Roncesvalles. Ten największy polski festiwal przyciąga corocznie ponad dwustutysięczne tłumy mieszkańców z całej aglomeracji torontońskiej, a także z prowincji Ontario i z USA. Jest to szeroka prezentacja barwnej polskiej kultury, z udziałem polonijnych folklorystycznych zespołów tanecznych i zespołów muzycznych, uzupełniona najlepszą ofertą polskiej kuchni. Kończąc, chciałabym podziękować moim kolegom z Rady Dyrektorów, kierownictwu i pracownikom Credit Union za ich odpowiedzialną pracę i zaangażowanie na rzecz naszej instytucji. W imieniu Rady chciałabym także podziękować Duchowieństwu za okazywane poparcie i zaufanie. Przede wszystkim, serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich członków Credit Union za lojalne korzystanie z usług tej instytucji w minionym roku. Wraz z nadejściem 2015 roku przygotowujemy się do obchodów 70 rocznicy założenia naszej instytucji finansowej. Ten wielki sukces, jakim jest nasza Credit Union, niech nadal i nieustannie przekłada się na pomyślność jej członków oraz całej polskiej społeczności. Z wyrazami szacunku, ELŻBIETA MORGAN Przewodnicząca Rady Dyrektorów St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 5

8 CHIEF EXECUTIVE OFFICER S REPORT SPRAWOZDANIE PREZESA ZARZĄDU In a challenging financial and regulatory environment, our Credit Union s 2014 financial results were strong and very successful. Through our continued focus on sustainable growth, our Credit Union was able to strengthen its financial position through returns on regulatory capital and loan growth. Our 2014 results demonstrate that our institution is able to successfully meet the challenges of today s competitive environment. I would like to express gratitude to our senior management team, our employees and the members of our Board of Directors for helping to lead our institution towards financial success in With our focus on sustainable growth, we will ensure that our Credit Union is in a position to continue to deliver our products and services and enhance the lives of our members. At the end of 2014, we recorded a profit of $ 246,000 before income taxes and our institution continues to meet the regulatory requirements. Our strategic focus has been on raising our brand identity, creating a differentiated member experience, and leveraging our technological capabilities. In 2014, our Credit Union was focused on raising awareness about our institution. Through extensive advertising, leveraging of social media and numerous public relations campaigns - we were able to successfully increase our brand identity within our community. Over the year, we were strongly committed to investing within our community to enhance the lives of our members. Our presence at our Polish community s events and the usage of our media outlet, Polish Studio, allowed our institution to broadcast and market our brand to an increasing number of individuals, groups and businesses in Not only were we able to successfully attract new members to our institution, but we strengthened the commitment of our existing membership, as well. Upholding our community traditions, our Credit Union continued to be actively involved in the Roncesvalles Polish Festival, Carassauga, and our Polish Parishes annual pilgrimage to the Shrine of the Canadian Martyrs in Midland. In 2014, we are also proud to say that we provided educational scholarships to young members of our institution. W 2014 roku, pomimo trudnej sytuacji na rynku finansowym i wzrastających wymagań regulacyjnych, nasza Credit Union osiągnęła dobre wyniki finansowe i zanotowała wiele sukcesów. Koncentrując się na strategii zrównoważonego rozwoju, byliśmy w stanie wzmocnić pozycję finansową Credit Union w zakresie kapitału regulacyjnego oraz sumy wydanych pożyczek. Wyniki finansowe za 2014 wskazują, że Credit Union może skutecznie sprostać wyzwaniom na dzisiejszym konkurencyjnym rynku finansowym. Chciałbym wyrazić wdzięczność grupie kierowniczej, pracownikom i członkom Rady Dyrektorów za wkład w osiągnięte sukcesy w 2014 roku. Kontynuując działania na drodze zrównoważonego rozwoju możemy sprawić, że instytucja nasza będzie oferowała szeroki wachlarz produktów i usług finansowych oraz będzie korzystnie wpływała na poprawę jakości życia swoich członków. Na koniec 2014 roku odnotowaliśmy zysk w wysokości 246 tysięcy dolarów przed opodatkowaniem i spełnialiśmy wymagane przepisami poziomy kapitałowe. Strategiczne działania ukierunkowane były na podniesienie rangi naszej instytucji w środowisku, podniesienie jakości serwisu oraz lepsze wykorzystanie naszych możliwości technologicznych. W 2014 roku wiele starań ukierunkowanych zostało na działania wzmacniające wizerunek naszej instytucji. Dzięki działalności reklamowej, wykorzystaniu mediów społecznościowych i licznym kampaniom public relations byliśmy w stanie skutecznie podnieść prestiż naszej Credit Union w środowisku. Na przestrzeni całego roku staraliśmy się intensywnie angażować w działania służące naszej społeczności, aby w ten sposób wpłynąć na poprawę warunków życia członków. Nasza obecność na imprezach polonijnych oraz wykorzystanie możliwości medialnych programu telewizyjnego Polish Studio, pozwoliło zareklamować naszą instytucję w szerokich kręgach osób, grup i organizacji oraz przedsiębiorstw. Nie tylko byliśmy w stanie skutecznie przyciągnąć nowych członków do naszej Credit Union, ale również zauważyliśmy zwiększone zaangażowanie naszych obecnych członków Annual Report Sprawozdanie roczne St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited

9 Over the course of 2014, our Credit Union continued to keep the interests of our members at the centre of all of our activities. Through training and development of our employees and Board members, engagement of branch employees, and a differentiated and personalized banking experience we were able to make our members feel like they were a part of our family. Our Credit Union continued to invest in sustainable technology to improve our members experience and access to our services. Our mobile banking app allows our members to deposit their cheques anywhere and anytime using their mobile devices. We have also ensured greater security with our mobile app leading to an improved mobile banking experience will be another busy year for our Credit Union. As an institution dedicating to our members, we will continue to focus on strategic growth and making a difference in the lives of our members. Preparations are underway for the 70th anniversary of our institution and we are confident that our strategic positioning will lead to decades of continued financial success. A sincere thank you to all of our Credit Union employees for their hard work and dedication in stewarding our institution towards success. Thank you to our Board of Directors for their trust and continuous support of our management team. Finally, on behalf of all of us at St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union, a sincere thank you to all of our members for their continued loyalty and commitment. Sincerely, ANDRZEJ PITEK, M.ED. Chief Executive Officer W 2014 roku kontynuowaliśmy naszą pomoc i udział w tradycyjnych imprezach jak Polski Festiwal na Roncesvalles, Carassauga i w dorocznej pielgrzymce naszych polskich parafii do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Z zadowoleniem i dumą informujemy, że w 2014 roku nasza Credit Union stworzyła findusz stypendialny i przyznała stypendia dla studentów, młodych członków naszej instytucji. Interes członków Credit Union był w 2014 roku przedmiotem wszystkich naszych starań i wysiłków. Od szkoleń pracowników i członków Rady Dyrektorów, przez zaangażowanie pracowników w oddziałach, wszystko to służyło poprawie serwisu i miało sprawić by członkowie poczuli się integralną częścią naszej wielkiej rodziny. W minionym roku Credit Union nadal inwestowała w nowoczesne technologie, które podniosły jakość serwisu i dostęp do usług. Udoskonalona została między innymi aplikacja mobilnej bankowości i dzięki temu wprowadziliśmy nowy serwis elektroniczego deponowania czeków z każdego miejsca i w dowolnym czasie przez telefony komórkowe, ipads i komputery. Poprawiliśmy także bezpieczeństwo transakcji finansowych w bankowości mobilnej. Rok 2015 stawia przed naszą Credit Union kolejne wyzwania. Jako instytucja przyjazna członkom i otwarta na ich potrzeby, będziemy nadal koncentrować się na rozwoju strategicznym i poprawiać jakość naszych usług. Trwają już przygotowania do obchodów 70 Rocznicy Credit Union i jesteśmy pewni, że dalsza realizacja naszych strategicznych planów doprowadzi do kolejnych dekad nieprzerwanego rozwoju i finansowych sukcesów. Kończąc, chiałbym przekazać szczere podziękowania wszystkim pracownikom Credit Union za ich odpowiedzialną pracę i poświęcenie w celu osiągania kolejnych sukcesów. Dziękuję Radzie Dyrektorów za zaufanie i nieustające wsparcie okazywane kierownictwu. W imieniu całego personelu Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza przekazuję szczere wyrazy wdzięczności członkom naszej instytucji za okazywaną lojalność i zaangażowanie. Z wyrazami szacunku, ANDRZEJ PITEK, M.ED. Prezes Zarządu / CEO St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 7

10 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION / SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ As at December 31, 2014 / Za 31 grudnia 2014 r. (CDN dollars in thousands / w tysiącach dolarów CDN) $ $ Assets Aktywa Cash and cash equivalents 7,386 8,674 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Investments 49,084 53,525 Inwestycje Loans to members 295, ,350 Pożyczki dla członków Property and equipment 8,659 8,739 Nieruchomości i wyposażenie Other intangible assets Inne aktywa niematerialne i prawne Defined benefit asset 2,324 3,565 Aktywa zdefiniowanego planu świadczeń Other assets Inne aktywa 364, ,549 Liabilities Pasywa Deposits from members 341, ,285 Depozyty członków Other liabilities Inne zobowiązania Deferred income tax liability , ,562 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Members equity Członkowski kapitał własny Membership shares 3,281 3,480 Udziały członkowskie Retained earnings 17,904 18,507 Dochód odłożony 21,185 21, , ,549 On behalf of the Board / W imieniu Rady Dyrektorów ELZBIETA MORGAN Director / Dyrektor MARK TABOROWSKI Director / Dyrektor Annual Report Sprawozdanie roczne St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited

11 STATEMENT OF INCOME / RACHUNEK ZYSKÓW As at December 31, 2014 / Za 31 grudnia 2014 r. (CDN dollars in thousands / w tysiącach dolarów CDN) $ $ Interest income 9,907 10,329 Przychody z tytułu odsetek Investment income Przychody z inwestycji 10,732 11,242 Interest expense 2,378 2,283 Koszty z tytułu odsetek Other interest expense 3 4 Inne koszty z tytułu odsetek 2,381 2,287 Net interest income 8,351 8,955 Przychody z tytułu odsetek netto Provision for impaired loans Rezerwa na nieregularne pożyczki Net interest margin 8,198 8,804 Marża odsetkowa netto Other operating income 1,845 1,969 Pozostałe przychody operacyjne Total operating income 10,043 10,773 Dochody z działalności operacyjnej Salaries and benefits 5,069 5,254 Wynagrodzenia i świadczenia Operations 1,412 1,585 Operacyjne General and administrative 1,219 1,304 Ogólne i administracyjne Occupancy 893 1,060 Najem Deposit insurance premium Składka na ubezpieczenie depozytów Depreciation and amortization Deprecjacja i amortyzacja Marketing Marketing Other Inne Total operating expenses 9,797 10,686 Koszty operacyjne ogółem Income before income taxes Dochód przed opodatkowaniem Income tax expense (recovery) 50 (127) Podatek dochodowy (odzysk) Net income Zysk netto St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 2014 Annual Report Sprawozdanie roczne 9

12 Polonia kanadyjska już od ponad 30 lat pielgrzymuje do sanktuarium w Midland, gdzie przed wiekami misjonarze oddali swoje życie za wiarę, a papież Jan Paweł II w 1984 roku celebrował Mszę Św. Nasza Credit Union co roku, od 2011 r., sponsoruje i przygotowuje posiłek dla Pielgrzymów w piątki. W tym roku zupę gotowaliśmy w kuchni parafialnej kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga. Polish Canadian s for over 30 years take part in the pilgrimage to the sanctuary in Midland, where missionaries have given up their lives for their faith. In addition, Pope John Paul II celebrated a Holy Mass in Our Credit Union every year, since 2011, sponsors a dinner for pilgrims on Friday. This year soup was prepared in St. Maximilian Kolbe church kitchen.

13

14 Annual Graduation Ball Grade 8 Students - School Year from Polish Parish Schools of: St. Stanislaus, St. Casimir, St. Teresa & St. Leo

15 Awarding the Scholarship On December 12th, 2014 the St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited held a celebration presenting students with the Polish Credit Union Scholarship Award, The recipients of this scholarship were: Victoria Gratkowska, Patrick Jachyra, Barbara Piasecka, and Ewelina Siemaszko. Requirements to apply for this scholarship are: being an active member of our Credit Union, in addition to being a full-time student enrolled in post-secondary education or higher. Students interested in applying for the 2015 Scholarship, can find application forms on listed under section Scholarships in August Elżbieta Morgan, Chair, Board of Directors and Ewelina Siemaszko Andrzej Pitek, CEO and Patrick Jachyra Lucyna Jankowicz, VP Operations and Barbara Piasecka Lucyna Jankowicz, VP Operations and Victoria Gratkowska Współpraca z dziećmi i młodzieżą przybrała wszechstronne formy. Jedną z najważniejszych jest współpraca z polskimi szkołami przyparafialnymi. Corocznie nasza Credit Union organizuje bal dla absolwentów klas ósmych. Jest to okazja do spotkania z gronem nauczycielskim i uczniami ze szkół parafiach: Św. Kazimierza, Św. Stanisława, Św. Teresy i Św. Leona w Toronto. Credit Union funduje pamiątkowe nagrody dla uczniów i poczęstunek. Po zakończeniu części oficjalnej zaczyna się młodzieżowa zabawa taneczna.

16

17 This is important: to get to know people, listen, expand the circle of ideas. The world is crisscrossed by roads that come closer together and move apart, but the important thing is that they lead towards the Good. Pope Francis Ważnym jest: aby poznawać ludzi, słuchać, poszerzyć krąg idei. Świat jest poprzecinany drogami, które zbliżają się do siebie i oddalają się od siebie, ale ważne jest to, że prowadzą one do Dobra. Papież Franciszek

18 St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited is proudly working with and supporting our Polish Parishes; organizations and associations in encouraging and promoting Polish language, culture, traditions and values. Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza blisko współpracuje ze społecznością polskiego pochodzenia. Wspomagamy polskie parafie, organizacje i stowarzyszenia. Popieramy polski język, kulturę, tradycje i wartości. The Polish Studio TV program is owned and operated by our Credit Union since The program is produced in the Polish language. It is aired weekly every Saturday from the CityTV - largest independent television station in Canada.

19 Toll Free: Services Mortgages High-ratio Mortgages (CMHC, Genworth) Personal Loans Business Loans Lines of Credit: Overdraft Personal Home Equity Student Line of Credit Membership Share Accounts Personal Chequing Accounts Business Chequing Accounts Joint Accounts Trust Accounts Organizational Accounts Child-Youth-Student Accounts Silver 60+ Saving Accounts T-Bill Accounts Term Deposit Certificates (CAD, USD) GIC s - Guaranteed Investment Certificates TFSA RRSP RRIF Index-Linked Term Deposits Canada Savings Bonds Canada Premium Bonds Ontario Savings Bonds Investment Services: Mutual Funds, Money Market Funds, RESP, RRSP and more Western Union Money Transfers Currency exchange (USD, CAD) Bill payments Safety Deposit Boxes ATM Card in worldwide INTERAC system for Personal and Business Accounts Point of Sale THE EXCHANGE Network MasterCard Internet Banking Mobile Banking Telephone Banking MasterCard and VISA Merchant Services Insurance

20

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO

MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO www.polcu.com MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO To open an account, you will need Two (2) pieces of identification [one (1) with a photograph]. We accept: Driver s Licence, Passport, Certificate of Canadian Citizenship,

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Rozliczenie Finansowe za rok szkolny 2013/2014

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Rozliczenie Finansowe za rok szkolny 2013/2014 Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Rozliczenie Finansowe za rok szkolny 2013/2014 Balance Sheet as at 31 August 2014 Current assets 2013-14 2012-13 Bank & Cash 1 229,652

Bardziej szczegółowo

2014 Annual Report Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2014

2014 Annual Report Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 2014 Annual Report Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 39 th Annual Membership Meeting Thursday, April 23, 2015 American-Polish Cultural Center, Troy, Michigan Agenda Call to Order Ascertainment

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

AGENDA. NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS

AGENDA. NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS The Board of Directors of St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited hereby gives notice that the 69 th Annual General Meeting of

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA II Krakowskie Forum Wynagrodzeń 31.05 01.06.2007 BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA dr Kazimierz Sedlak 1 Satysfakcja z wynagrodzenia jako ważny element badania postaw wobec pracy Wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2012/2013

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2012/2013 Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2012/2013 Balance Sheet as at 31 August 2013 Current Assets 2012-13 2011-12 Bank & Cash 1 228,752.80

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

40 th Annual Membership Meeting Thursday, April 21, 2016 American-Polish Cultural Center, Troy, Michigan

40 th Annual Membership Meeting Thursday, April 21, 2016 American-Polish Cultural Center, Troy, Michigan 40 th Annual Membership Meeting Thursday, April 21, 2016 American-Polish Cultural Center, Troy, Michigan Agenda Call to Order Ascertainment of Quorum Reading of Annual Meeting Minutes Board of Directors'

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo