WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Uczeń potrafi być aktywny na katechezie Uczeń wie, że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi, uwielbienia, dziękczynienia i prośby Uczeń wie, że w drugim człowieku obecny jest Chrystus: dobro i krzywda czynione bliźnim, są czynami względem Chrystusa Uczeń wie, co znaczy nawrócenie Uczeń wie, że Msza święta jest ucztą dziękczynną, na którą zaprosił nas Jezus Chrystus, Uczeń potrafi pozdrowić Najświętszy Sakrament Dział: JEZUS ZAPRASZA NAS DO SIEBIE uczeń zna różne formy zaproszeń i rozumie ich znaczenie. Zna pojęcie gościnności wie, że list Boga do człowieka to Pismo Święte uczeń wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem uczeń wie, że w drugim człowieku obecny jest Chrystus uczeń wie, że zło rani innych wie, że Msza Św. to najważniejsze nabożeństwo wie, że Komunia Św. to Ciało i Krew potrafi powiedzieć jak można dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem uczeń wie, że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi wie też, że modlitwa może być indywidualna i wspólnotowa wie że może innym pomóc i że jego pomoc jest ważna wie też że Jezus może nas ze zła uleczyć w sakramencie pokuty i uczeń wie, że Msza Święta jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus uczeń wie, że chleb i wino staje się podczas Mszy świętej Ciałem i Krwią dostrzega potrzebę przyjęcia zaproszenia potrafi ukazać różnicę między Pismem Świętym a innymi książkami wie, że modlitwa to nie tylko prośba, ale także mówienie Bogu o wszystkich ważnych sprawach i dziękowanie Mu uczeń potrafi współczuć drugiemu i pomagać uczeń potrafi poprosić innych o przebaczenie i potrafi sam przebaczyć potrafi powiązać osobę kapłana z Chrystusem obecnym pod postaciami Eucharystycznymi wie, co znaczą słowa tabernakulum, monstrancja pragnie przygotować się jak najlepiej do przyjęcia sakramentu i uczy się szanować Słowo Boga potrafi ułożyć swoją modlitwę być dobry i otwarty na innych szczególnie na tych, którzy go otaczają uczeń nie chce czynić zła innym chce uczestniczyć w pełni w uczeń potrafi pozdrowić Najświętszy Sakrament potrafi wymienić etapy przygotowania pragnie go uważnie słuchać i rozumieć zależy mu na rozmowie z Bogiem. Chce się modlić wymienia sposoby dobroci i otwartości chce otrzymać od przebaczenie zła, które popełnił chce angażować się podczas uczeń chce się spotykać z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie

2 Dział: SŁUCHAMY SŁÓW BOGA I ODPOWIADAMY Uczeń umie szanować Pismo Święte i wie, że Pismo Święte składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Uczeń potrafi wskazać obecność Boga Stwórcy w pięknie przyrody. Uczeń potrafi powiedzieć, co Bóg uczynił dla nas przez Chrystusa Uczeń wie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, dlatego człowiek jest zdolny do miłości Uczeń potrafi powtórzyć i wyjaśnić dziesięć przykazań Bożych Uczeń potrafi ułożyć prostą modlitwę Uczeń potrafi prowadzić starannie zeszyt i odrabiać zadania domowe Uczeń potrafi opowiedzieć o niektórych postaciach z Pisma Świętego, np. o Abrahamie, Mojżeszu, Samuelu Uczeń potrafi powtórzyć i wyjaśnić przykazania miłości Uczeń potrafi powtórzyć i wyjaśnić dziesięć przykazań Bożych Uczeń wie, że w drugim człowieku obecny jest Chrystus: dobro i krzywda czynione bliźnim, są czynami względem Chrystusa wie, że Pismo Sw. to najważniejsza księga dla chrześcijan wie, że świat jest stworzony przez Boga, który nas kocha wie, ze Jezus jest Synem Bożym wie, że człowiek jest stworzony przez Boga potrafi powtórzyć pierwsze wie kto to jest patron., powtarza drugie wie, że niedziela jest świętem po naprowadzeniu uczeń wie, kto to był Samuel powtarza czwarte powtarza piąte powtarza szóste powtarza siódme wie, że Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament potrafi dostrzec obecność Boga w pięknie świata wie, że w Jezusie najpełniej objawiła się miłość Boga wie, że człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo wie, kim był Abraham wie, że Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię wie, że niedziela jest dniem Zmartwychwstania wie, kto to był Samuel rozumie czwarte rozumie piąte rozumie szóste rozumie siódme zna aklamację, którą wypowiada się przed i po czytaniu Pisma Świętego w czasie liturgii zna sens Hymnu o stworzeniu wie kto to jest prorok umie wytłumaczyć dlaczego Boga nazywamy Dawcą Życia wie, co znaczy zawierzyć Bogu potrafi powtórzyć i wytłumaczyć drugie wie, że niedziela jest dniem Zmartwychwstania potrafi powiedzieć że służba Bogu i bliźnim polega na miłości. potrafi powtórzyć czwarte i wyjaśnić, jak je zachowujemy wie że zabijać można także poprzez nienawiść, gniew i mściwość wie że chroni ono miłość potrafi powtórzyć to i wyjaśnić pojęcie poznawać Pismo Święte i zna najważniejsze księgi odkrywać Boga przez piękno świata potrafi powiedzieć, co Bóg uczynił dla nas przez być podobny do Boga przez miłość, podaje potrafi powtórzyć i wyjaśnić pierwsze szanować imię Boga, wymienia wiele Imion właściwie przeżywać niedzielę podaje słuchać Boga i kochać Go podaje sposoby. potrafi powtórzyć czwarte i wyjaśnić, jak je zachowujemy potrafi powtórzyć piąte i potrafi wymienić kilka swoich dobrych cech, które ukazują, że jest darem dla innych i że jest wyjątkowy potrafi powtórzyć szóste. Potrafi odróżnić to co dobre, od tego co przyjemne i łatwe szanować swoją i cudzą własność chce aktywnie uczestniczyć w Liturgii Słowa, wie jak to zrobić spontanicznie dziękuje Bogu za piękny świat wyraża w modlitwie pragnie poznawania i przyjaźni z Jezusem chce okazywać Bogu wdzięczność za życie ufać Bogu i zawierzać Mu swoje życie spontanicznie modli się za rodziców troszczyć się o siebie i o innych, i szanować zdrowie życie ludzkie, aby jego miłość była prawdziwa, piękna i czysta

3 1 1 1 Uczeń wie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, dlatego człowiek jest zdolny do miłości Uczeń potrafi powtórzyć akt wiary, nadziei, ufności i miłości Uczeń potrafi opowiedzieć o niektórych postaciach z Pisma Świętego, np. Janie Chrzcicielu (zgodnie z podręcznikiem ucznia) Uczeń potrafi opowiedzieć o niektórych postaciach z Pisma Świętego, np. Najświętszej Maryi Pannie, u (zgodnie z podręcznikiem ucznia) Uczeń potrafi śpiewać (np. w grupie) wybrane przez nas pieśni Uczeń umie powtórzyć formuły liturgii słowa przed i po czytaniu Pisma Świętego Uczeń potrafi wskazać w kościele tabernakulum i monstrancję Uczeń wie, że Msza święta jest ucztą dziękczynną, na którą zaprosił nas Jezus Chrystus Uczeń wie, że Boga Ojca poznajemy przez Chrystusa, bo są jedno powtarza ósme powtarza dziewiąte i dziesiąte wie, że istnieje jeszcze miłości zna i rozumie ósme zna i rozumie dziewiąte i dziesiąte wie, że wszystkie przykazania zawierają się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego własność wspólna potrafi powtórzyć ósme i powiedzieć, kto to jest męczennik potrafi powtórzyć te przykazania i wytłumaczyć, co znaczy słowo pożądanie potrafi powtórzyć miłości Dział: BÓG POSYŁA DO NAS JEZUSA OKRES ADWENTU I NARODZENIA PAŃSKIEGO Janie Chrzcicielu zna wydarzenie Zwiastowania wie dlaczego Święta Narodzenia Pańskiego są tak ważne z pomocą opowiada wydarzenie znalezienia chrzcie Pana Bożym pokarmie dla ludzi potrafi opowiedzieć co wie o Jezusie wie, kto to był Jan Chrzciciel potrafi wyczerpująco opowiedzieć o zwiastowaniu wie, kiedy przeżywamy Boże Narodzenie. dobrze zna historię dwunastoletniego w świątyni zna historię Chrztu Pańskiego Dział: JEZUS UKAZUJE NAM OJCA wie, co to jest Boży pokarm wie, że słowo zobaczyć, widzieć może mieć nie tylko znaczenie dosłowne, ale i głębsze wie, że grzech rani życie Boże w nas (przyjaźń z Bogiem) i oddziela ludzi od siebie potrafi wyjaśnić co znaczą słowa: adwent i nawrócić się. potrafi powiedzieć co to są tajemnice Boże potrafi opowiedzieć o tradycji świątecznej i zna zadaną kolędę. potrafi powiedzieć co to znaczy wypełniać wolę Ojca. potrafi posługiwać się modlitwą Baranku Boży. potrafi powiedzieć swoimi słowami, co nam daje spożywanie pokarmu potrafi powiedzieć, w jakich dziełach Bóg ukazał siebie i swoją miłość do nas mówić prawdę, chce żyć zgodnie z prawdą stawać się dorosłym przez panowanie nad własnymi pragnieniami pragnie iść drogą, którą wskazuje mu Bóg podaje pragnie przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego podaje ufać Bogu i kochać Go pragnie przeżywać dobrze Święta podaje wypełniać polecenia Boga. potrafi powiedzieć co znaczy słowo Chrystus. pragnie spożywać pokarm Boga wie jakie trzeba spełnić warunki pragnie okazywać Bogu wdzięczności za Jego dzieła w Jezusie Chrystusie potrafi ułożyć modlitwę przeproszenia potrafi modlić się wg przykazania miłości porównuje życie Maryi do naszego zna co najmniej 5 kolęd pragnie spotkać się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. przygotowanie do przyjęcia Bożego pokarmu potrafi opowiedzieć I część Uczeń wie, że zło rani jego samego i innych, nie chce czynić zła wyjaśnia konieczność przygotowanie do przypowieści o kochającym oddala od Boga i wspólnoty ludzi (skutki grzechu) grzeszyć, bo to rani Boga sakramentu pokuty sakramentu pokuty i ojcu wie, że trzeba prosić o przebaczenie i przebaczać wie, że Bóg go kocha i potrafi powiedzieć w jaki wyraża chęć i sposoby być prosi Boga o pomoc w

4 Uczeń wie, że chociaż w sakramencie pokuty i widzimy kapłana, to sam Bóg odpuszcza nam grzechy Uczeń wie, że w Adwencie przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, w Wielkim Poście do Wielkanocy Uczeń wie, co znaczy nawrócenie 8. Uczeń wie, że zło rani jego samego i innych, oddala od Boga i wspólnoty ludzi (skutki grzechu) Uczeń wie, że trzeba prosić o przebaczenie i przebaczać Uczeń wie, że chociaż w sakramencie pokuty i widzimy kapłana, to sam Bóg odpuszcza nam grzechy uwielbienia, dziękczynienia i prośby uwielbienia, dziękczynienia i prośby, Uczeń zna wydarzenia i historie z Pisma Świętego: zdradzie Piotra i wybaczeniu Chrystusa, o śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa, o Ostatniej Wieczerzy czeka na niego, cokolwiek by nie uczynił wie, że Jezus go kocha takiego jakim jest, sposób możemy wrócić do Boga że go nie ocenia i pragnie dla niego dobra poprawy życia potrafi powtórzyć akt ufności Dział: JEZUS PRZEBACZA NAM GRZECHY I OFIARUJE SIEBIE ZA NAS - OKRES WIELKIEGO POSTU wie, jaki okres liturgiczny przeżywamy z pomocą opowiada jak przygotować się do spowiedzi wie, co to jest sumienie i rachunek sumienia wie, że do dobrej spowiedzi potrzebny jest żal wie, po co jest sakrament wie, że po spowiedzi należy odmówić pokutę potrafi powiedzieć, dlaczego ludzie obdarowują się nawzajem wie, co to jest krzyż wie do czego wzywa nas Bóg w Wielkim Poście wie, jakie są obowiązki przystępującego do spowiedzi potrafi dokonać rachunku sumienia wie, co to jest skrucha wie, jak przebiega sakrament wie, dlaczego ksiądz zadaje pokutę wie, że w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował siebie za nas i dał nam swoje Ciało i Krew na pokarm wie, dlaczego krzyż jest tak ważnym znakiem dla chrześcijan potrafi powiedzieć, jakimi trzema drogami powracamy w tym okresie do Boga (modlitwa, jałmużna post) potrafi skojarzyć nazwy oznaczające sakrament pokuty i potrafi wymienić przykładowe grzechy potrafi wyjaśnić na czym polega żal doskonały i żal niedoskonały potrafi powiedzieć co znaczy szczerość i rozgrzeszenie potrafi wyjaśnić, co znaczy słowo zadośćuczynienie. wie, że jest to pokarm na życie wieczne potrafi powiedzieć czego pamiątkę obchodzimy w Wielki Piątek blisko Ojca. podaje pragnie powierzać się Jezusowi, mimo swoich słabości pragnie się nawracać w Wielkim Poście konkretne przystąpić do sakramentu potrafi dokonać rachunku sumienia wg przykazań pragnie szczerze żałować za grzechy i naprawdę chce się poprawić pragnie wyznać Jezusowi swoje grzechy bez ukrywania ich potrafi wymienić wszystkie czynności spowiadającego się i części sakramentu pokuty pragnie ofiarowywać swoje dary Bogu i przyjmować w pragnie bardziej miłować i szanować krzyż Jego znak podaje nawracaniu się wierzy w bezwarunkowe przebaczenie Boga Ojca przeżycie Wielkiego Postu przygotowanie do sakramentu pokuty i spontanicznie formułuje modlitwę przed rachunkiem sumienia spontanicznie odmawia modlitwę żalu za grzechy spontanicznie formułuje modlitwę po spowiedzi pragnie naprawiać swoje błędy i zadośćuczynić Bogu i bliźnim dziękczynienie po Komunii wie, że pokarm Boży wie, jak zachować się potrafi powiedzieć, w jaki pragnie godnie uczestniczyć Uczeń wie, że pokarmem Bożym jest słowo Boże i utrzymuje w nas życie Boże 9. podczas przystępowania do sposób obecny jest Jezus w w i wie co to modli się przed Mszą Św. Komunia święta (przyjaźń Komunii świętej czasie znaczy z Bogiem) 10. Uczeń zna wydarzenia i historie z Pisma opowiada o wie, że wyznajemy wiarę potrafi wyjaśnić słowo wie co oznacza Paschał ufać

5 Świętego: zdradzie Piotra i wybaczeniu Chrystusa, o śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa, o Ostatniej Wieczerzy Uczeń potrafi wymienić siedem sakramentów świętych Uczeń wie, że w drugim człowieku obecny jest Chrystus: dobro i krzywda czynione bliźnim, są czynami względem Chrystusa Uczeń wie, że Msza święta jest ucztą dziękczynną, na którą zaprosił nas Jezus Chrystus Uczeń wie, że w Wielką Sobotę wieczorem i w Wielkanoc obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Pana Uczeń wie, że Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy ofiarował pod postacią chleba i wina swoje Ciało i Krew i powtarza tę ofiarę w czasie każdej Mszy świętej, Uczeń wie, że pokarmem Bożym jest słowo Boże i Komunia święta zmartwychwstaniu. z pomocą wyjaśnia co to jest Eucharystia. wie, że w osobie kapłana Jezus odpuszcza grzechy Z pomocą opowiada historię Piotra z pomocą porównuje do przyjaciela wydarzeniach Triduum Paschalnego godnym przyjęciu Komunii Św. opowiada czym jest kościół w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstać Dział: JEZUS ŻYJE WŚRÓD NAS I DAJE NAM SIEBIE wie, że Eucharystia jest ucztą z Jezusem zmartwychwstałym wie, że Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów Apostołom i ich następcom wie, że Jezus zmartwychwstały przebaczył Piotrowi zdradę i że nam przebacza grzechy w sakramencie pokuty i wie, że przyjaciel kocha ludzi, wypełnia Jego polecenia i spotyka się z Nim podczas wie, że spotyka się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas (jak uczniowie w Wieczerniku) wie, co to jest post eucharystyczny opowiada o Kościele jako wspólnocie potrafi opowiedzieć, jak świętuje się uczty i ucztę Eucharystyczną potrafi powiedzieć, kogo widzi i słyszy w sakramencie, a Kto odpuszcza grzechy potrafi przeprosić i dziękować za dar przebaczenia potrafi wymienić cechy przyjaciela potrafi powiedzieć, czym Jezus obdarowuje nas podczas potrafi godnie przyjąć Komunię świętą wie, kiedy piszemy słowo KOŚCIÓŁ małą, a kiedy wielką literą raduje się ze spotkania z Jezusem zmartwychwstałym na wierzy w prawdę o odpuszczeniu grzechów w Kościele gdy zawini, chce przepraszać jak Piotr i prosić o wybaczenie. konkretne pragnie być przyjacielem na wzór św. Dominika Savio. Chce często przystępować do sakramentu pokuty i oraz wierzy w spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem na wspólnej modlitwie i w znakach sakramentalnych chce świadomie i czynnie uczestniczyć w sposób pełny w potrafi odróżnić obraz (wicher, ogień) od rzeczywistości działania Ducha Świętego. Zna pojęcie Kościoła ludzie zgromadzeni według planu Boga Ojca przez Chrystusa, dzięki Duch.Św. Jezusowi i żyć razem z Nim samodzielnie wyraża dziękczynienie za dar dziękuje za odpuszczone grzechy formułuje codzienną modlitwę wieczorną żalu modli się do swojego patrona św. Dominika wierzy w działanie Ducha Świętego. konkretne

6 Dział:ZAPRASZAMY JEZUSA DO SIEBIE Uczeń potrafi wymienić siedem sakramentów świętych Uczeń wie, że chociaż w sakramencie pokuty i widzimy kapłana, to sam Bóg odpuszcza nam grzechy Uczeń na wydarzenia i historie z Pisma Świętego: o Zesłaniu Ducha Świętego, Uczeń wie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, dlatego człowiek jest zdolny do miłości Uczeń wie, że niedziela jest świętowaniem zmartwychwstania Uczeń wie, że Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy ofiarował pod postacią chleba i wina swoje Ciało i Krew i powtarza tę ofiarę w czasie każdej Mszy świętej, Uczeń wie, że pokarmem Bożym jest słowo Boże i Komunia święta Uczeń wie, że przystępując w każdy pierwszy piątek miesiąca do Komunii świętej, okazuje szczególnie miłość Jezusowi uwielbienia, dziękczynienia i prośby opowiada czym jest chrzest opowiada czym jest spowiedź wymienia cuda Pana tłumaczy kim jest Duch Św. opowiada czym jest małżeństwo opowiada czym jest kapłaństwo opowiada czym jest Msza Św. wie co to jest Boże Ciało z pomocą opowiada historię Małgorzaty wie jak żyć z Jezusem podczas wakacji wie, że rodzice przez chrzest zaprosili Pana do jego życia zna historię Zacheusza wie, że Jezus wzmacnia cierpiących sakramencie namaszczenia chorych wie, że w sakramencie bierzmowania przyjmujemy dary Ducha Świętego wie, że dwoje ludzi zakładając rodzinę zaprasza Pana w sakramencie małżeństwa wie, że księża przyjęli sakrament święceń wie ogólnie, co dzieje się po kolei na Mszy świętej wie za co dziękujemy Bogu w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wie, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca wie, w jaki sposób może w czasie wakacji okazać wierność Panu Jezusowi potrafi ogólnie powiedzieć o przyrzeczeniach chrztu i wyznaniu wiary potrafi opowiedzieć na czym polegało nawrócenie Zacheusza potrafi wymienić sakrament namaszczenia chorych, jako działanie w znakach sakramentalnych wie, że w sakramencie bierzmowania przyjmujemy dary Ducha Świętego, aby dojrzale wyznawać wiarę potrafi opowiedzieć, co ludzie w sakramencie małżeństwa przyrzekają potrafi wymienić niektóre posługi kapłana w imieniu Chrystusa potrafi powiedzieć niektóre modlitwy: Spowiedź powszechną, Święty, Święty,... itd. wie jak zachować się na procesji potrafi wyjaśnić, dlaczego w piątek szczególnie czcimy Serce potrafi uzasadnić, dlaczego uczestniczymy w wakacje w niedzielę w chce sam podjąć zobowiązania wynikające z chrztu świętego konkretne chce nawracać się i często korzystać z sakramentu pokuty i chce modlić się z ufnością za chorych potrafi powiedzieć (), jak działa Duch Święty i porównać jego działanie do obrazów wichru, ognia, gołębicy chce modlić się za swoją rodzinę szanuje księży i pragnie modlić się o powołania kapłańskie pragnie uczestniczyć w obchodach białego tygodnia tłumaczy co to oznacza chce wziąć udział w procesji w Boże Ciało, aby zaprosić tam, gdzie mieszka i wyznać wiarę w Niego ma motywację (odpowiedź na miłość ) do praktykowania pierwszych piątków miesiąca pragnie być wierny Jezusowi konkretne potrafi powiedzieć formułę chrzcielną dobrze zna formułę spowiedzi modlitwę za chorych pragnie kiedyś przyjąć sakrament bierzmowania i już teraz modlić się do Ducha Świętego modlitwę za rodzinę modlitwę za kapłanów samodzielnie wyraża dziękczynienie za dar formułuje modlitwę pomocną w trakcie procesji przeżycie dziewięciu pierwszych piątków modli się o dobre przeżycie wakacji

PLAN WYNIKOWY. Przedmiot : religia Etap: pierwszy Klasa: druga Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-1-01/1 Budżet godzin: 66 godz.

PLAN WYNIKOWY. Przedmiot : religia Etap: pierwszy Klasa: druga Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-1-01/1 Budżet godzin: 66 godz. PLAN WYNIKOWY Przedmiot : religia Etap: pierwszy Klasa: druga Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-1-01/1 Budżet godzin: 66 godz. Opracowała: Ewa Czyplis PLAN WYNIKOWY kl. II 1. Temat 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

I. Jezus zaprasza nas do siebie

I. Jezus zaprasza nas do siebie I. Jezus zaprasza nas do siebie 2 3 4 5 6 Uczeń wskazuje na rysunku, jak można dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem. Uczeń wie że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi. Uczeń potrafi powiedzieć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym.

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga, a nie tylko sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra ) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozdział I. Słuchamy słów Boga Mów, Panie!

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozdział I. Słuchamy słów Boga Mów, Panie! Wymagania programowe w zakresie kl. 3 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (klasy I i III)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (klasy I i III) Barbara Włodarczyk Rok szkolny 2009/2010 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (klasy I i III) KLASA I. Przypominamy, że ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ETAP EDUKACYJNY < KATECHEZA INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII > Program nauczania dla klas I-III nr AZ-1-01/1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 według programu nauczania W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 według programu nauczania W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 według programu nauczania W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10. Cele PSO 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM Ocena z religii zawiera we własnym zakresie kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n d l a k l a s y 2 W d r o d z e d o W i e c z e r n i k a B L I S C Y S E R C U J E Z U S A

K r y t e r i a o c e n d l a k l a s y 2 W d r o d z e d o W i e c z e r n i k a B L I S C Y S E R C U J E Z U S A K r y t e r i a o c e n d l a k l a s y 2 W d r o d z e d o W i e c z e r n i k a B L I S C Y S E R C U J E Z U S A O p r a c o w a ł a m g r G r a ż y n a S i w i e c I. JEZUS ZAPRASZA NAS DO SIEBIE Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM 2018/2019 Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach ucznia i motywacją

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem,

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem, Wymagania edukacyjne z religii Jesteśmy rodziną Pana, red. ks. Piotr Goliszek Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA DOBRA I. SŁUCHAMY MÓW, PANIE

OCENA DOSTATECZNA DOBRA I. SŁUCHAMY MÓW, PANIE KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO PROGRAMU NR AZ-1-01/10 I PODRĘCZNIKA NR RA-12-01/10-RA-2/13 KOCHAMY PANA JEZUSA POD REDAKCJĄ KS. STANISŁAWA ŁABENDOWICZA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII KLASY I III. Opracowała: BOGUMIŁA GAWROŃSKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII KLASY I III. Opracowała: BOGUMIŁA GAWROŃSKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII KLASY I III Opracowała: BOGUMIŁA GAWROŃSKA Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W ocenianiu z religii obowiązują poniższe

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Plan Wynikowy Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem.

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem. Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II Uczeń: Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Bóg jest z nami w domu, szkole, Kościele, w świecie. Jakie są znaki Jego obecności? Wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA Z SERII W DRODZE DO WIECZERNIKA Postanowienia wstępne: W klasie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI

Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klasy I Wiedza uczeń wie: co oznacza krzyż, że od chrztu został dzieckiem Bożym,

Bardziej szczegółowo

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła,

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła, Kryteria oceniania z religii do klasy I Szkoły Podstawowej opracowane według programu: W drodze do Wieczernika Numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Podręcznik: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa Tytuł działu Bardzo

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa II. Wymagania programowe Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa II. Wymagania programowe Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Klasa II Ocena celujący Wymagania programowe Uczeń: - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia świata, rozumie i potrafi wyjaśnić na czym polegał raj, grzech pierworodny,

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA DRUGA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Rozdział I Żyję w przyjaźni z Jezusem - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa - wymienia warunki przyjaźni z Jezusem praktykowanie pierwszych piątków

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn. Ocena CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn. uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI DZIAŁ I TAJEMNICA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO bardzo celująca - wie, komu objawił się Duch Święty; - podaje przykłady, dotyczące budowania wspólnoty - wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I. okres II

Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I. okres II Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I okres I I Modlitwy II Wiadomości: III Umiejętności: IV Stosunek do przedmiotu 1. Odróżnia modlitwę od innych czynności. 2. Odtwarza z pamięci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I MAŁGORZATA WITA. Ocena dobra Katechizowany spełnia wymagania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I MAŁGORZATA WITA. Ocena dobra Katechizowany spełnia wymagania KLASA I : -zna chrześcijańskie powitania -wie, gdzie spotykamy się z Jezusem -poprawnie wykonuje znak krzyŝa Zdrowaś Maryjo -wie, Ŝe Maryja jest matką Jezusa i naszą Matką -wie kto stworzył świat -rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE W roku 2012 dzieci sześcioletnie w całej Polsce staną się uczniami klas pierwszych. Będzie to wyzwanie dla nauczycieli uczących do tej pory dzieci siedmioletnie, gdyż muszą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba wykraczającą poza wymagania na ocenę 1. Wyjaśnia, dlaczego w Komunii Świętej najpełniej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z religii:

Zasady oceniania z religii: Zasady oceniania z religii: - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania; - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia; - wskazanie na występujące braki; - mobilizacja do dalszej pracy. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej I. Jezus nas zaprasza wykraczającą poza wymagania na ocenę 1. Wyjaśnia, dlaczego w Komunii Świętej najpełniej jednoczymy się z Jezusem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE DRUGIEJ OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE DRUGIEJ OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE DRUGIEJ OCENA DOPUSZCZAJĄCA: wie, że na katechezie spotykamy się ze względu na Jezusa Chrystusa; tworzy obraz ilustrację do wybranej zwrotki hymnu o stworzeniu świata;

Bardziej szczegółowo

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Wymagania Klasa I Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Uczeń w klasie I powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: Niech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI. O Panu Bogu

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI. O Panu Bogu ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI O Panu Bogu 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? Pana Boga nazywamy

Bardziej szczegółowo