Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

2 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma ANTONOWICZ, Dominik (1977- ). Ewaluacja jednostek naukowych z perspektywy podatnika / Dominik Antonowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Edukacja , nr 3, s Nauka finanse Polska od 1989 r. 2. Szkolnictwo wyższe finanse Polska od 1989 r. 00:378:336 BZCz 30081/2011 BAJER, Magdalena (1934- ). Estreicherowie. Cz. 1, Sztuka, nauka, historia / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; [cz.] 156) // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Estreicher (rodzina) 2. Rody Polska w. 3. Polska kultura w. 4. Biografie 00:929 BZCz 30082/2011 BOBRYK, Adam. [Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach - recenzja] / Adam Bobryk // Szkice Podlaskie. - Z. 17/18 (2009/2010), s Zawiera rec. książki: Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach. - Siedlce, Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach 2. Recenzje 00:06 BZCz 30083/2011 BOBRYK, Jerzy. Nauka normalna, nauka globalna : fakty instytucjonalne jako cel nauki / Jerzy Bobryk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 3 (2010), s Nauka filozofia 2. Neuropsychologia 00:1:159.9 BZCz 30084/2011 BURCHART, Jan (1932- ). O dobrotliwych recenzentach / Jan Burchart. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Pracownicy naukowi etyka Polska 2. Stopnie i tytuły naukowe Polska 00:378:17 BZCz 30085/2011 CHYROWICZ, Barbara (1960- ). Krytycyzm na cenzurowanym : Saula Smilansky ego paradoks korzystnej emerytury / Barbara Chyrowicz. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Smilansky, Saul 2. Pracownicy naukowi etyka 00:17 BZCz 30086/2011 CUKIER, Elżbieta. Plemię psiogłowych (gr. kynokephaloi) jako Żydzi? : miniatury do Ps. 22 [21], 17 we wschodniochrześcijańskich psałterzach z ilustracjami na marginesach / Elżbieta Cukier. - Bibliogr. // Nowy Filomata. - R. 14, nr 3 (2010), s Rękopisy iluminowane bizantyńskie historia 9-14 w. 2. Psałterze historia 9-14 w. 00:76 BZCz 30087/2011 FILAR, Marian (1942- ). Etyka, nauka, prawo / Marian Filar. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 2. Norma prawna 00:17:34 BZCz 30088/2011 FISHMAN, David E. (1957- ). Okruchy ocalone z płomieni / David E. Fishman ; tł. Iwona i Karolina Szymaniak // Cwiszn. - R. 1, nr 1/2 (2010), s Wojenne i powojenne losy zasobów Żydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie. 1. Żydowski Instytut Naukowy 2. Żydzi kultura straty wojenne Polska r. 3. Wilno (Litwa) bibliotekarstwo 20 w. 00:01/02 BZCz 30089/2011 3

4 FRANCIK, Anna. Innowacja i zmiana w organizacji : istota, relacje, implikacje / Anna Francik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 812 (2010), s Innowacje 00 BZCz 30090/2011 GRABSKI, Maciej Władysław (1934- ). Nauka zaściankowa / Maciej W. Grabski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Referat. 1. Nauka socjologia Polska od 1989 r. 00:316 BZCz 30091/2011 GRABSKI, Maciej Władysław (1934- ). Uczony w polityce / Maciej W. Grabski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Referat. 1. Polityka 2. Pracownicy naukowi a polityka 00:32 BZCz 30092/2011 GRZEGORCZYK, Andrzej (1922- ). Uczciwość w nauce : próba podsumowania / Andrzej Grzegorczyk. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 00:17 BZCz 30093/2011 HAJDUK, Zygmunt (1935- ). Metanaukowe ujęcie relacji między etyką a nauką / Zygmunt Hajduk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Etyka a nauka 2. Nauka a etyka 00:17 BZCz 30094/2011 HÜBNER, Piotr. Nędze pod szatą złocistą / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; [cz.] 125) // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Akademia Zamojska 2. Szkolnictwo wyższe Polska w. 3. Zamość (woj. lubelskie) szkolnictwo wyższe w. 00:378 BZCz 30095/2011 Informatyczne wsparcie nauki // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Nauka komputeryzacja Polska 2. Superkomputery Polska 00:004 BZCz 30096/2011 JAKUBOWSKI, Adam (1954- ). Reguły parametryzacji / Adam Jakubowski // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Instytuty naukowe Polska od 2001 r. 2. Nauka finanse Polska od 2001 r. 00 BZCz 30097/2011 JEMIELNIAK, Dariusz. Reforma obok nauki / Dariusz Jemielniak // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Nauka polityka Polska od 2001 r. 2. Stopnie i tytuły naukowe Polska 3. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 00:378 BZCz 30098/2011 KLEIBER, Michał (1946- ). Cel - mądra Polska / Michał Kleiber ; rozm. przepr. Krzysztof Michalski. - Streszcz. ang. // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 1 (2011), s Innowacje polityka Polska od 2001 r. 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 3. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 4. Wywiady 00:378 BZCz 30099/2011 KLEIBER, Michał (1946- ). Jestem zwolennikiem surowego systemu / Michał Kleiber ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s

5 1. Polska Akademia Nauk 2. Nauka Polska od 2001 r. 3. Wywiady 00 BZCz 30100/2011 MACHWIC-ADAMKIEWICZ, Anna (1976- ). Projektowanie książek dla dzieci / Anna Machwic-Adamkiewicz. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Biuletyn Sztuki Projektowania. - [Nr] 4 (2009), s Ilustracje dla dzieci historia Polska 2. Wydawnictwa dla dzieci projekty Polska 00:7:655 BZCz 30101/2011 O lepsze jutro : dziesięć koncepcji, trendów i rozwiązań, dzięki którym przyszłość może być doskonalsza. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 1, s Ranking Idei Zmieniających Świat Innowacje 00 BZCz 30102/2011 OKOŃ, Jan (1940- ). [Swada i milczenie - recenzja] / Jan Okoń // Ruch Literacki. - R. 51, z. 4/5 (2010), s Zawiera rec. książki: Swada i milczenie : zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku : prolegomena filologiczne / Maria Barłowska. - Katowice, Barłowska, Maria. Swada i milczenie 2. Recenzje naukowe 00:80/81: (091) BZCz 30103/2011 PASZEWSKI, Andrzej (1938- ). Ludzie nauki w polityce / Andrzej Paszewski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Referat. 1. Polityka 2. Pracownicy naukowi a polityka 00:32 BZCz 30104/2011 PICHLAK, Magdalena. Bariery innowacyjności organizacji / Magdalena Pichlak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 99 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka 00 BZCz 30105/2011 PROMIEŃSKA, Halina. Co ma do zaoferowania etyka badaczom, nauczycielom akademickim i organizatorom życia naukowego? / Halina Promieńska. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 00:17 BZCz 30106/2011 PROMIEŃSKA, Halina. Etyka w nauce : nowe wyzwania i nowe dylematy / Halina Promieńska. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 00:17 BZCz 30107/2011 SŁOMIŃSKA, Janina. Druga strona medalu / Janina Słomińska // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Gorzelańczyk, Edward 2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Instytut Psychologii 3. Instytuty naukowe Polska od 2001 r. 4. Konflikt społeczny Polska od 2001 r. 5. Pracownicy naukowi Polska od 2001 r. 6. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) nauka od 2001 r. 00:378 BZCz 30108/2011 STAŚKIEWICZ, Joanna. Pozycja innowacyja wybranych krajów Unii Europejskiej w latach / Joanna Staśkiewicz. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 18 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 00 BZCz 30109/2011 5

6 STEFANOWICZ, Bogdan (1937- ). Etyka informacji / Bogdan Stefanowicz. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 56, nr 1 (2011), s Informacja etyka 00:17 BZCz 30110/2011 STĘPIEŃ, Kazimierz (1940- ). Zaangażowanie i odpowiedzialność : podsumowanie pracy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Naukowej II kadencji / Kazimierz Stępień // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Rada Nauki. Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 00 BZCz 30111/2011 SZAWARSKI, Zbigniew. Czy ludzie nauki powinni tolerować głupotę? / Zbigniew Szawarski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Głupota 2. Nauka etyka 3. Tolerancja 00:17 BZCz 30112/2011 SZOSTEK, Andrzej (1945- ). Dlaczego dobremu kandydatowi na profesora trudno dziś zostać w Polsce dobrym profesorem? / Andrzej Szostek. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Pracownicy naukowi Polska od 1989 r. 2. Stopnie i tytuły naukowe Polska 00:378 BZCz 30113/2011 SZREDER, Mirosław. O weryfikacji i falsyfikacji hipotez / Mirosław Szreder. - Bibliogr. // Przegląd Statystyczny. - T. 57, z. 2/3 (2010), s Nauka statystyka 00 BZCz 30114/2011 SZWED, Jerzy (1950- ). Trzynaście miesięcy / Jerzy Szwed // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 00:378: BZCz 30115/2011 TOŁŁOCZKO, Tadeusz (1929- ). Nauka i jej pracownicy / Tadeusz Tołłoczko. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka socjologia Polska 2. Pracownicy naukowi socjologia Polska 00:316 BZCz 30116/2011 WAWRZYŃSKI, Adam (1978- ). Wynalazki, które zmienią życie / Adam Wawrzyński. - Streszcz. ang. // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 1 (2011), s Wynalazki od 2001 r. 00 BZCz 30117/2011 WĄSIEWSKI, Grzegorz J. Historia sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach / Grzegorz Wąsiewski. - Streszcz. ang. // Notatki Płockie , [nr] 1, s Towarzystwo Naukowe Płockie. Oddział (Sierpc) w. 2. Sierpc (woj. mazowieckie) nauka organizacje w. 00:06 BZCz 30118/2011 WOLEŃSKI, Jan (1940- ). Struktura grup naukowych a problemy etyki nauki / Jan Woleński. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka Polska 2. Pracownicy naukowi etyka Polska 00:378:17 BZCz 30119/2011 ZAWANOWSKA, Marzena. Odrzucony kamień węgielny / Marzena Zawanowska // Cwiszn. - R. 1, nr 1/2 (2010), s

7 Zawiera rec. książki: Księga liter : mistyczny alef-bet / Lawrence Kushner. - Kraków, Kushner, Lawrence (1943- ). Księga liter 2. Recenzje 00 BZCz 30120/2011 ZWOLIŃSKA, Grażyna. Czy można ufać elitom / Grażyna Zwolińska // Pro Libris , nr 3, s Pracownicy naukowi etyka 2. Pracownicy naukowi etyka Polska 3. Świadomość społeczna od 2001 r. 4. Świadomość społeczna Polska od 2001 r. 5. Lubuskie, województwo socjologia 00:378:316 BZCz 30121/2011 ŻYDOWO, Mariusz Maciej (1925- ). Przykłady konsekwencji współdziałania ludzi nauki z polityką w XX wieku / Mariusz M. Żydowo. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Polityka 20 w. 2. Pracownicy naukowi a polityka 00:32 BZCz 30122/2011 ŻYLICZ, Maciej. Czas na dyskusję / Maciej Żylicz // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Nauka prawo Polska stan na 2011 r. 2. Stopnie i tytuły naukowe prawo Polska stan na 2011 r. 3. Szkolnictwo wyższe prawo Polska stan na 2011 r. 00:378 BZCz 30123/2011 BAJER, Magdalena: Czy media deprawują naukę? zob. poz BARUK, Jerzy: Wspomaganie innowacji finansowanych przez przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej zob. poz BOGUCKA, Maria: Kultura masowa i postmodernizm jako czynniki kształtujące środowisko naukowe w Polsce przełomu XX i XXI wieku zob. poz DRELICH, Kamila: Transfer of innovation in structural funds zob. poz GOLAŃSKA, Maria: The importance of intellectual property rights in international technology transfer zob. poz GRUSZEWSKA, Ewa: Koncepcja twórczej destrukcji w działalności przedsiębiorstw zob. poz KARWOT, Janusz: Innowacyjna współpraca pomiędzy sektorem B+R a przemysłem w praktyce zob. poz KONÛŠENKO, Svetlana M.: Ob innovacionnyh preobrazovaniâh v obrazovatel nyh učreždeniâh vysšej školy zob. poz LIPIŃSKA, Alicja: Wczesne polonica zielonogórskiej książnicy zob. poz LIS, Artur: [Dokumenty we współczesnym prawie - recenzja] zob. poz MODZELEWSKI, Tomasz: Ekwifinalność a skuteczność zastosowania zasobów innowacji do budowy strategii przywództwa w przemyśle wysokich technologii zob. poz POMYKALSKI, Andrzej: Interakcyjna strategia innowacji zob. poz RYMARCZYK, Jan: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz RYNIO, Dorota: Podstawy budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej zob. poz SIEDLECKA, Katarzyna: ICT a wykorzystanie innowacji w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa zob. poz SKAWIŃSKA, Eulalia: Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i przemysłem dla wzrostu innowacyjności w Polsce zob. poz SZOPIK-DEPCZYŃSKA, Katarzyna: Marketing w procesach B+R zob. poz ŚWIADEK, Arkadiusz: Zbliżenie przestrzenne a aktywność innowacyjna regionalnych systemów przemysłowych w warunkach transformacji zob. poz WIŚNIEWSKA, poz Joanna: Processes of international technology transfer in theoretical conceptions of FDIs zob. ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA, Agnieszka: Strategie przedsiębiorstw wysokich technologii zob. poz ZALEWSKI, Romuald I.: Czy nowe metody generowania innowacji ożywią współpracę nauka-przemysł? zob. poz

8 004 Informatyka BANAŚ, Jarosław. Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych : ujęcie teoretyczne / Jarosław Banaś. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Konsumenci (ekon.) teoria 2. Systemy informatyczne stosowanie 004 BZCz 30124/2011 BERNERS-LEE, Tim. Niech nam żyje www / Tim Berners-Lee. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 1, s Strony WWW 004 BZCz 30125/2011 HOŁYST, Brunon (1930- ). Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia / Brunon Hołyst, Jacek Pomykała. - Streszcz. ang. // Prokuratura i Prawo , [nr] 1, s Informacja ochrona 2. Przestępstwo komputerowe zapobieganie i zwalczanie 3. Szyfry stosowanie 4. Biometria stosowanie 004:343 BZCz 30126/2011 KORDEL, Piotr. Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji : studium przypadku przedsiębiorstwa z branży informatycznej / Piotr Kordel. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Informatyka zakłady 2. Zarządzanie wiedzą 004:005 BZCz 30127/2011 MOROZ, Mirosław. Serwisy społecznościowe jako przestrzeń reklamowa : istota, narzędzia, pomiar skuteczności / Mirosław Moroz. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Marketing elektroniczny 2. Portal społecznościowy 3. Reklama internetowa 004:339.1/.5 BZCz 30128/2011 SIEŃKO, Marcin. Myśleć jak komputer : o wpływie mediów elektronicznych na strategie poznawcze / Marcin Sieńko // Pro Libris , nr 3, s Hipertekst i hipermedia 2. Komputery 3. Myślenie psychologia 4. Poznanie psychologia 004:659 BZCz 30129/2011 SZCZĘSNA, Ewa (1967- ). Epistemologia Internetu : neostrukturalizm i strukturalizm technologiczny / Ewa Szczęsna. - Streszcz. ang. // Przegląd Humanistyczny. - R. 54, nr 4 (2010), s Hipertekst i hipermedia 2. Internet 3. Komunikacja społeczna 4. Teoria poznania 004:1 BZCz 30130/2011 WIĘCKOWSKA, Marta. Analiza hierarchii czytelności elementów graficznych oraz struktury informacyjnej portalu www / Marta Więckowska. - Netogr. - Streszcz. ang. // Biuletyn Sztuki Projektowania. - [Nr] 4 (2009), s Strony WWW budowa i organizacja 2. Grafika komputerowa 004:73 BZCz 30131/2011 WOJNAR, Anna. Życie w sieci / Anna Wojnar // Alma Mater. - Nr 130/131 (2010/2011), s Internet socjologia 2. Rzeczywistość wirtualna 004:316 BZCz 30132/2011 WOŹNIAK, Bartosz. Internetowy czat w świetle prawa karnego / Bartosz Woźniak. - Streszcz. ang. // Prokuratura i Prawo , [nr] 1, s Internet socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Przestępstwo komputerowe prawo Polska stan na 2011 r. 004:343 BZCz 30133/2011 8

9 ZOLEŃSKI, Wojciech. Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę / Wojciech Zoleński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Systemy ekspertowe 004:005 BZCz 30134/2011 BOROWIAK, Xymena: Słowo inspirowane Internetem zob. poz CĘCELEK, Grażyna: Kształcenie na odległość ważnym wyzwaniem dla edukacji w społeczeństwie informacyjnym zob. poz CHLEBOWICZ, Piotr: [Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego - recenzja] zob. poz INFORMATYCZNE wsparcie nauki zob. poz JAGODA, Agnieszka: Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym zob. poz JAWORSKA, Barbara: A może jednak e-twinning... zob. poz JELONEK, Dorota: Wpływ strategicznej harmonizacji monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej na wyniki rynkowe przedsiębiorstwa zob. poz KACZMAREK-TEMPLIN, Berenika: Kilka uwag o elektronicznej postaci umowy o arbitraż w kontekście przepisów regulujących formę zapisu na sąd polubowny zob. poz KARŁOWICZ, Dariusz: Show w piórkach obiektywizmu zob. poz KĘDZIORA, Renata: Rynek kart płatniczych w Polsce zob. poz KOCUR-BERA, Katarzyna: Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową zob. poz KOPEĆ, Jacek: System informacji o talentach zob. poz KUBIK, Krzysztof: Zbory ewangelickie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. zob. poz LIS, Artur: [Dokumenty we współczesnym prawie - recenzja] zob. poz MAHARBIZ, Michel M.: Chrząszcze zdalnie sterowane zob. poz MALCHAREK-MUCHA, Ewelina: Polski Wikisłownik jako zjawisko leksykograficzne i socjologiczne zob. poz. MASTALERZ, Marcin W.: E-edukacja w strategii rozwoju przedsiębiorstwa zob. poz PRAUZNER, Tomasz: Blended learning - nowa metoda nauczania zob. poz RÓZIEWICZ, Grażyna: Dzieci sieci - specyfika pokolenia zob. poz SACHPAZIDU-WÓJCICKA, podlaskim zob. poz Karina: Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie SIEDLECKA, Katarzyna: ICT a wykorzystanie innowacji w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa zob. poz SIWICKI, Maciej: Prasa internetowa a obowiązek rejestracji prasy zob. poz SŁYK, Jan: Antitectonics - architecture for information society zob. poz TABERSKI, Daniel: System digitalizacji akt Sydig w praktyce zob. poz TELECKA, Kinga: Prawne aspekty wdrażania elektronicznych zamówień w polskim systemie zamówień publicznych zob. poz TYLEC, Grzegorz: Media w Internecie zob. poz UZUN, Levent: English-Turkish cognates and false cognates zob. poz ŻAK, Marcin: Wnoszenie pism drogą elektroniczną oraz elektroniczne doręczenia w procesie karnym zob. poz. 005 Zarządzanie. Biurowość ANDRZEJCZAK, Aldona. Praktyka pomiaru efektów zarządzania zasobami ludzkimi / Aldona Andrzejczak. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 17, nr [spec.] grudz. (2010), s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 30135/2011 9

10 ARANOWSKA, Elżbieta. Wielowymiarowa analiza wariancji - MANOVA / Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Psychologia Społeczna. - T. 5, nr 2/3 (2010), s Menedżerowie praca efektywność badanie 2. Menedżerowie psychologia 3. Statystyka metody 005:159.9:311 BZCz 30136/2011 BARTKOWIAK, Marek. Przywództwo w zespole wdrażającym Six Sigma / Marek Bartkowiak. - Streszcz. ang., ros., chiń. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , nr 3, s Praca zespołowa organizacja 2. Przywództwo 3. Six Sigma 005:331 BZCz 30137/2011 BARTOSIK-STRZALIŃSKA, Barbara. Kultura organizacji XYZ / Barbara Bartosik-Strzalińska. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Kultura organizacyjna 005 BZCz 30138/2011 BECLA, Agnieszka. Wady i zalety metody KAM (knowledge assessment methodology) służącej do identyfikacji poziomu zaawansowania gopodarki opartej na wiedzy / Agnieszka Becla. - Streszcz. ang. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 10 (2010), s Gospodarka oparta na wiedzy badanie metody 005:33 BZCz 30139/2011 BIELAWA, Anna. Rozwój systemów zarządzania w globalnej gospodarce / Anna Bielawa, Józef Frąś. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 17 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30140/2011 BOLIŃSKA, Anna. Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO / Anna Bolińska, Mariusz Giemza. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 815 (2010), s Zarządzanie jakością normalizacja 005:006 BZCz 30141/2011 BRYCZ, Bogumiła. Case study jako popularna metoda w naukach o zarządzaniu / Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz. - Streszcz. ang., ros., chiń. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , nr 3, s Zarządzanie teoria 005 BZCz 30142/2011 BUKOWSKA, Urszula. Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu personelem / Urszula Bukowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Kadry polityka 2. Komunikacja wewnętrzna 3. Zarządzanie 005 BZCz 30143/2011 ĆWIKLICKI, Marek. Metodyka Scrum w Polsce w świetle badań / Marek Ćwiklicki, Tomasz Włodarek. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Zarządzanie projektami metody 005 BZCz 30144/2011 DAHL, Martin. [Zarządzanie ryzykiem - recenzja] / Martin Dahl // Myśl Ekonomiczna i Polityczna , [nr] 3, s Zawiera rec. książki: Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa, Kaczmarek, Tadeusz Teofil (1936- ). Zarządzanie ryzykiem 2. Recenzje 005 BZCz 30145/

11 DZIADKOWIEC, Joanna. Japońska Nagroda Jakości W. E. Deminga / Joanna Dziadkowiec. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 815 (2010), s Nagrody gospodarcze Japonia 2. Zarządzanie jakością Japonia 005 BZCz 30146/2011 DZIEMBEK, Damian. Wiedza w organizacji wirtualnej / Damian Dziembek. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 101 (2010), s Przedsiębiorstwo wirtualne zarządzanie 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 30147/2011 FLIEGER, Michał (1973- ). Sposoby zwiększania skuteczności bieżącego zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach : perspektywa szczebla kierowniczego / Michał Flieger. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 30148/2011 FURMAŃCZYK, Joanna. Zarządzanie kulturową różnorodnością w organizacji / Joanna Furmańczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Kultura organizacyjna 2. Zarządzanie różnorodnością 005 BZCz 30149/2011 GIEMZA, Mariusz. Benchmarking w organizacjach / Mariusz Giemza, Łucja Karpiel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 815 (2010), s Benchmarking 005 BZCz 30150/2011 GRUSZEWSKA, Ewa. Instytucjonalny wymiar przedsiębiorczości / Ewa Gruszewska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 3, s Przedsiębiorczość (postawa) 005 BZCz 30151/2011 KOPEĆ, Jacek. System informacji o talentach / Jacek Kopeć. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Kadry polityka 2. Systemy informatyczne zarządzania 3. Zdolności 005:004 BZCz 30152/2011 KORASZEWSKI, Andrzej (1940- ). Droga do gospodarki opartej na wiedzy / Andrzej Koraszewski // Realia i co Dalej , nr 3, s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Oświata a gospodarka oparta na wiedzy 3. Oświata polityka 4. Oświata polityka Polska od 1989 r. 005:37 BZCz 30153/2011 KOŚMICKI, Eugeniusz. [Das Wirtschaftslexikon - recenzja] / Eugeniusz Kośmicki // Optimum , nr 3, s Zawiera rec. książki: Das Wirtschaftslexikon : Begriffe, Zahlen, Zusammenhnge / Volker Happe, Gustav A. Horn, Kim Otto. - Bonn, Happe, Volker (1942- ). Wirtschaftslexikon 2.Horn, Gustav A. (1954- ). Wirtschaftslexikon 3.Otto, Kim (1968- ). Wirtschaftslexikon 4. Recenzje 005 BZCz 30154/2011 KOŻUCH, Barbara (1950- ). An essence of cross-sector cooperation / Barbara Kożuch, Antoni Kożuch. - Bibliogr. // Optimum , nr 3, s

12 1. Kultura organizacyjna 2. Partnerstwo publiczno-prywatne 005: BZCz 30155/2011 KUBIK, Krystyna. Menedżer w procesie zarządzania różnorodnością kulturową na przykładzie województwa podlaskiego / Krystyna Kubik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 98 (2010), s Zarządzanie międzykulturowe Polska 2. Podlaskie, województwo gospodarka 005:332 BZCz 30156/2011 KWIOTKOWSKA, Anna. Rola otwartych innowacji w przełomie strategicznym / Anna Kwiotkowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 99 (2010), s Przedsiębiorczość akademicka 2. Transfer technologii 005:658.1/.5:378 BZCz 30157/2011 LOCK, Grahame (1946- ). La guerre totale industrielle : kilka uwag o zarządzaniu jako globalnym fundamentalizmie / Grahame Lock, Francesco Maiolo ; tł. Jakub Ozimek // Kronos , nr 3, s Legendre, Pierre (1930- ) 2. Zarządzanie teoria historia Francja od 1945 r. 005 BZCz 30158/2011 ŁUKASIK, Paweł. Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą / Paweł Łukasik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 99 (2010), s Zarządzanie wiedzą metody 005 BZCz 30159/2011 MAMOK, Adam. Zarys wybranych stylów zarządzania w krajach triady ekonomicznej / Adam Mamok. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 104 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30160/2011 MARSZAŁKIEWICZ, Katarzyna. Issue management (zarządzanie zagadnieniami) w świetle kulturowych wartości przedsiębiorstwa : wymiar teoretyczny i praktyczny / Katarzyna Marszałkiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 103 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30161/2011 MAZUREK-KUCHARSKA, Beata. Komercjalizacja wiedzy i uwarunkowania postawy przedsiębiorczości w środowisku naukowym / Beata Mazurek- -Kucharska. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Przedsiębiorczość akademicka 2. Transfer technologii 3. Zarządzanie wiedzą 005:658.1/.5:378 BZCz 30162/2011 MEŠAJKINA, Elena I. Postrzeganie przedsiębiorczości w Polsce i na Białorusi / Elena Mieszajkina. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Przedsiębiorczość (postawa) socjologia Białoruś 2. Przedsiębiorczość (postawa) socjologia Polska 005 BZCz 30163/2011 MISIOŁEK, Krzysztof. Kwalitatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa : wybrane zagadnienia / Krzysztof Misiołek. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 100 (2010), s Menedżerowie praca 2. Oceny pracowników 3. Zarządzanie metody 005 BZCz 30164/

13 MROZOWICZ, Kazimierz. Kultura organizacyjna w świetle badań postaw pracowniczych wobec klimatu organizacyjnego / Kazimierz Mrozowicz. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Kadry polityka 2. Kultura organizacyjna 005:331 BZCz 30165/2011 NADOLNA, Maria. Rola procesu w zarządzaniu / Maria Nadolna. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 97 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30166/2011 NOWACKI, Robert. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wyzwania zarządcze w zmieniającej się gospodarce, poświęcone Jubileuszowi 80. rocznicy urodzin Profesora dr hab. Mariana Strużyckiego / Robert Nowacki // Handel Wewnętrzny. - [R.] 56, nr 4/5 (2010), s Konferencja w Warszawie. 1.Strużycki, Marian (1930- ) 2. Zarządzanie 3. Sprawozdania z konferencji 005 BZCz 30167/2011 OLKO, Sławomir. Marketing w procesie innowacyjnym : studium przypadku komercjalizacji autonomicznego robota Hexor / Sławomir Olko, Maciej Sajkowski, Tomasz Stenzel. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Politechnika Śląska (Gliwice) 2. Maszyny kroczące 3. Przedsiębiorczość akademicka Polska 4. Transfer technologii Polska 005:658.1/.5:378 BZCz 30168/2011 PIECHNIK-KURDZIEL, Anna. Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej / Anna Piechnik-Kurdziel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Kadry polityka 2. Outsourcing 3. Przedsiębiorstwo zatrudnienie 005 BZCz 30169/2011 PODKOWIŃSKA, Monika. Motywacyjna funkcja komunikacji i kultury organizacyjnej / Monika Podkowińska. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Kadry polityka 2. Kultura organizacyjna a motywacja pracy 3. Motywacja pracy 005:331 BZCz 30170/2011 POHULAK-ŻOŁĘDOWSKA, Elżbieta. Spin-offs as examples of industrial and post-academic science adoption / Elżbieta Pohulak-Żołędowska. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. pol. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 9 (2010), s Innowacje stosowanie 2. Przedsiębiorczość akademicka 3. Transfer technologii 005:658.1/.5:378 BZCz 30171/2011 POKRZYCKA, Lidia. Innowacyjna przedsiębiorczość : formy spin off/spin out / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - R. 67, nr 1 (2011), s Przedsiębiorczość (postawa) nauczanie 2. Przedsiębiorczość akademicka Polska 005:658.1/.5:378 BZCz 30172/2011 ROSIŃSKA-BUKOWSKA, Magdalena. The offshore centres in Southeast Asia / Magdalena Rosińska. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. pol. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 8 (2010), s Oazy podatkowe Azja Południowo-Wschodnia 2. Outsourcing Azja Południowo-Wschodnia 005:336 BZCz 30173/2011 RYNIO, Dorota. Podstawy budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej / Dorota Rynio. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 7 (2010), s

14 1. Globalizacja 2. Gospodarka oparta na wiedzy 3. Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 005:00 BZCz 30174/2011 STOMPÓR-ŚWIDERSKA, Jagoda. Jak menedżerowie spostrzegają ryzyko? : analiza zjawiska ryzyka w procesie podejmowania kluczowych decyzji zawodowych / Jagoda Stompór-Świderska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 100 (2010), s Decyzje psychologia 2. Menedżerowie psychologia 3. Ryzyko psychologia 005:159.9 BZCz 30175/2011 UŚCINOWICZ, Marcin. Wybrane elementy kultury i etyki organizacji XYZ : studium przypadku / Marcin Uścinowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Etyka biznesu 2. Kultura organizacyjna 005 BZCz 30176/2011 WACH, Krzysztof. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania / Krzysztof Wach. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 812 (2010), s Otoczenie firmy 2. Zarządzanie teoria historia Stany Zjednoczone od 1945 r. 005:658.1/.5 BZCz 30177/2011 ZAJĄC, Piotr. Controlling w obszarze funkcji personalnej / Piotr Zając. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Controlling 2. Kadry polityka 005 BZCz 30178/2011 ZALEWSKI, Romuald I. Czy nowe metody generowania innowacji ożywią współpracę nauka-przemysł? / Romuald I. Zalewski. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 17, nr [spec.] grudz. (2010), s Innowacje stosowanie przemysł 2. Przedsiębiorstwo organizacja 3. Zarządzanie wiedzą 005:00 BZCz 30179/2011 ANDRUSZKIEWICZ, Krzysztof: Trudności pomiaru i diagnozy stanu kryzysowego w przedsiębiorstwie zob. poz AUSTEN-TYNDA, Agata: Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia zob. poz BACHNIK, Katarzyna: Wybrane trendy w zarządzaniu w dobie kryzysu zob. poz BACZYŃSKA, Anna: Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji zob. poz BALON, Urszula: Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością zob. poz BALON, Urszula: Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego zob. poz BANASZYK, Piotr: Współczesny kryzys ekonomiczny jako imperatyw odnowy strategicznej przedsiębiorstwa zob. poz BARANIECKA, Anna: Przełomy strategiczne w kontaktach przedsiębiorstw z dostawcami - przyczyny i konsekwencje zob. poz BĄKOWSKA-MORAWSKA, Urszula: Implementacja strategii zarządzania w kontekście procesów obsługi klienta zob. poz BEYER, Karolina: Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa zob. poz BIAŁASIEWICZ, Maria: Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz BIELAWA, Anna: Miejsce jakości w usługach zob. poz BUGAJ, Justyna: Kompetencje dziekanów jako menedżerów średniego szczebla zarządzania zob. poz BUTA, Nina: Kierunki zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Onninen Sp. z o.o. zob. poz CZAJA, Stanisław: Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zob. poz

15 CZARNECKI, Maciej: Kryzys gospodarczy impulsem do przełomu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem zob. poz ĆWIKLIŃSKI, Krzysztof: Globalizacja ekonomiczna państwa w XXI wieku zob. poz DOKURNO, Zbigniew: Fenomen wzrostu gospodarczego w warunkach globalizacji w kontekście wybranych współczesnych teorii ekonomicznych zob. poz DOMAŃSKI, Jarosław: Analizy strategiczne w polskim trzecim sektorze zob. poz DROZDOWSKA, Alicja: Ékonomičeskaâ kul tura Rossii zob. poz DUDEK, Danuta: Kultura organizacji na przykładzie międzynarodowej firmy kosmetycznej zob. poz FORNALCZYK, Agnieszka: Od rywalizacji do kooperacji - innowacyjne podejście do rozwiązywania konfliktu interesów w sytuacjach gospodarczych zob. poz GERYK, Marcin: Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej zob. poz GERYK, Żaneta: Strategia personalna uczelni niepublicznych w obliczu zmian na rynku edukacyjnym zob. poz GŁODZIŃSKI, Eryk: Wpływ hiperkonkurencji na przedsiębiorstwa stosujące podejście zarządzania przez projekty w warunkach kryzysu gospodarczego zob. poz GOLIŃSKA, Paulina: Wpływ sieci gospodarczych na budowę gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie Wielkopolski zob. poz JAGODA, Agnieszka: Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym zob. poz JANASZ, Krzysztof: Innovation in company development strategy in Poland zob. poz JANASZ, Władysław: Kreowanie społecznej wizji organizacji na podstawie koncepcji foresight zob. poz JANKOWIAK, Anna H.: Współczesny wymiar klastrów w globalnej gospodarce zob. poz JAREMCZUK, Kazimierz: Zaangażowanie i współdziałanie w tworzeniu strategii personalnej organizacji zob. poz JARZYŃSKI, Paweł: Cele właścicieli w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce w latach zob. poz JASIŃSKI, Bartosz: Rola Rady Nadzorczej w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa zob. poz JASIŃSKI, Leszek Jerzy: O kryzysie gospodarczym, ale nie o tym ostatnim zob. poz JASIŃSKI, Zdzisław: Adaptacyjność pracowników warunkiem przezwyciężania zakłóceń w organizacji zob. poz. JELONEK, Dorota: Wpływ strategicznej harmonizacji monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej na wyniki rynkowe przedsiębiorstwa zob. poz KACZMAREK, Tadeusz Teofil: Czy globalizacja zagraża społecznej gospodarce rynkowej? zob. poz KAFEL, Piotr: Kluczowe czynniki TQM wpływające na wyniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej zob. poz KALETA, Andrzej: Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw zob. poz KAŁOWSKI, Adam: Skuteczność organizacji przedsiębiorstw w Polsce zob. poz KANDEFER, Krzysztof: Globalizacja i jej wpływ na gospodarkę zob. poz KARDAS, Marcin: Restrukturyzacja rozwojowa przedsiębiorstwa na przykładzie Nucor Corporation zob. poz. KARPACZ, Jarosław: Kształtowanie swobody decyzyjnej przedsiębiorców w sferze relacji z podmiotami otoczenia konkurencyjnego zob. poz KARWACKA, Anna: Analiza wybranych elementów kultury organizacyjnej w holdingu medialnym zob. poz KASIEWICZ, Stanisław: Lustrzane odbicie zarządzania ryzykiem operacyjnym zob. poz KAWA, Arkadiusz: Proces doboru dostawców do łańcucha logistycznego zob. poz KLIMEK, Jan: Dylematy edukacji przedsiębiorczości - nauka czy praktyka? zob. poz KNOP, Lilla: Klastry - perspektywa organizacji, regionu i kraju zob. poz KORDEL, Piotr: Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji zob. poz KOSAŁA, Małgorzata: Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej zob. poz KOZERA, Cezary: Stan rozwoju przedsiębiorczości w powiecie chodzieskim zob. poz KOZIEŃ, Ewa: Zastosowanie struktury sieciowej w zarządzaniu projektami zob. poz

16 KOZIOŁ, Katarzyna: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia zob. poz KRAMARZ, Marzena: Logistyczne uwarunkowania strategii różnicowania produktu w sieci dystrybucji zob. poz KRAŚNICKA, Teresa: Przywództwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstwa zob. poz KUŹNIAR, Katarzyna: Influence of effects of the last world financial and economic crisis on the perspectives of knowledge-based economy development in Poland zob. poz LEŚNIEWSKI, Michał Adam: Wyznaczanie profilu kultur organizacyjnych z wykorzystaniem modelu K. S. Camerona i R. E. Quinna, na przykładzie urzędów gmin regionu świętokrzyskiego zob. poz ŁASKAWIEC, Jacek: Strategia globalna firmy McDonald s i jej społeczne implikacje zob. poz MEISEL-DOBRZAŃSKI, Jan: Certyfikacja organizacji pożytku publicznego zob. poz MODZELEWSKI, Tomasz: Ekwifinalność a skuteczność zastosowania zasobów innowacji do budowy strategii przywództwa w przemyśle wysokich technologii zob. poz NAJDA-JANOSZKA, Marta: Badanie elastyczności w organizacjach sieciowych zob. poz NOWAK, Mariusz: Rola oceny ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeństwem zob. poz OCZKI, Jarosław: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a konkurencyjność przedsiębiorstwa zob. poz OLEŚKÓW-SZŁAPKA, Joanna: Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji - plan działania dla przedsiębiorstw zob. poz OLSZEWSKA, Barbara: Czynniki zmian przełomowych w przedsiębiorstwie zob. poz OLSZEWSKA, Monika: Aksjologia kadry zarządzającej z perspektywy funkcjonowania i konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz PACHUTA, Kamil: Nowoczesne rozwiązania bankowe wspomagające procesy zarządzania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie zob. poz PAKULSKA, Teresa: Zakorzenienie BIZ a rozwój przedsiębiorczości zob. poz PARKITNA, Agnieszka: Ocena skuteczności restrukturyzacyjnej szpitala zob. poz PIASECKA-GŁUSZAK, zob. poz Agnieszka: Logistyka i controlling w działalności przedsiębiorstwa międzynarodowego PIASECKA-GŁUSZAK, Agnieszka: Manager - required skills and attributes in effective management of a company zob. poz PIETRAS, Agnieszka: Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy zob. poz PIETRZAK, Maria: Globalizacja łańcuchów wartości przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego zob. poz PIOTRKOWSKI, Kazimierz: Centra logistyczne jako ważny element sieci logistycznej zob. poz POMYKALSKA, Bożyna: Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kreowaniu jego wartości zob. poz PRZYTUŁA, Sylwia: Kadra menedżerów ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych zob. poz ROJEK, Marcin: Liderzy w edukacji zob. poz ROMANOWSKA, Maria: Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie zob. poz ROMANOWSKA, Mirela: Istota celu przedsiębiorstwa i jego realizacja na przykładzie Spółki Stomil SA zob. poz ROŻEK, Agnieszka: Wykorzystanie i rozwój kapitału intelektualnego osób 50+ w przedsiębiorstwie zob. poz SCHEIBE, Anna: Przemiany w strukturze powiązań biznesowych a możliwości masowej indywidualizacji zob. poz SIEDLECKA, Katarzyna: ICT a wykorzystanie innowacji w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa zob. poz SOBIECKI, Roman: Jak uczyć przedsiębiorców - na podstawie przedsiębiorczości rodzinnej zob. poz SOLARZ, Jan Krzysztof: Zarządzanie ryzykiem systemowym w gospodarce zob. poz STAWICKA, Magdalena Kinga: Asia - an attractive region for offshoring? zob. poz STĘPKA, Paweł: Struktury sieciowe - możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa zob. poz SZCZEPAŃCZYK, Maciej: Działania antykryzysowe firm sektora MSP zob. poz SZCZEPKOWSKA, Malwina: Nadzór korporacyjny firm rodzinnych zob. poz SZYMIK, Eugeniusz: [Drama w edukacji - recenzja] zob. poz

17 ŚCIBIORSKA, Izabela: Universality of selected components of the Japanese economic culture in the area corporate social responsibility zob. poz ŚWIATOWIEC-SZCZEPAŃSKA, Justyna: Planowanie ryzyka strategicznego w przedsiębiorstwie zob. poz TARCZYDŁO, Beata: Wizerunek organizacji w sytuacji przełomu strategicznego zob. poz TYRAŃSKA, Małgorzata: Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym zob. poz URBANOWSKA-SOJKIN, Elżbieta: Informacyjne wspomaganie wyborów strategicznych przedsiębiorstw w warunkach niepewności zob. poz WALECKA, Anna: Rola restrukturyzacji w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie zob. poz WINCEWICZ-BOSY, Marta: Wybrane elementy logistyki CDI Wrocław zob. poz WITEK-CRABB, Anna: Zrównoważone zarządzanie strategiczne - w kierunku większej równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem zob. poz WOLAŃSKA, Marianna: Rola jakości i wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim Ukrainy zob. poz ZAKRZEWSKA-PÓŁTORAK, Alicja: Rozwój regionalny w warunkach globalizacji zob. poz ZOLEŃSKI, Wojciech: Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę zob. poz ŻĄDŁO, Katarzyna: Wybrane elementy kultury i etyki organizacji na przykładzie Fortis Banku Polska zob. poz Normalizacja BOLIŃSKA, Anna: Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO zob. poz KAFEL, Piotr: Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO - integracja systemów zob. poz Kultura BAJKOWSKA, Hanna. Kronika kulturalna / oprac. Hanna Bajkowska // Podlaski Kwartalnik Kulturalny , nr 3, s Biała Podlaska (woj. lubelskie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 30180/2011 BEDNARSKA, Lena. Kronika wydarzeń w województwie wielkopolskim w pierwszym kwartale 2010 roku / oprac. Lena Bednarska // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Wielkopolskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30181/2011 BOGUCKA, Maria (1929- ). Kultura masowa i postmodernizm jako czynniki kształtujące środowisko naukowe w Polsce przełomu XX i XXI wieku / Maria Bogucka. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Kultura masowa socjologia Polska od 1989 r. 2. Nauka socjologia Polska od 1989 r. 3. Postmodernizm Polska 008:00 BZCz 30182/2011 DROSHL, Sandro. Linz 2009 : subiektywnie / Sandro Droshl ; [tł. na ang. Jessica Taylor-Kucia] // Herito , nr 1, s Europejska Stolica Kultury 2. Linz (Austria) kultura od 1945 r. 008 BZCz 30183/2011 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : lipiec wrzesień 2010 / [oprac.] Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s Łódź (woj. łódzkie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 30184/

18 Kronika lubuska : czerwiec - sierpień 2009 // Pro Libris , nr 3, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30185/2011 Kronika lubuska : grudzień luty 2009 // Pro Libris , nr 1, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30186/2011 Kronika lubuska : marzec - maj 2009 // Pro Libris , nr 2, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30187/2011 Kronika lubuska : wrzesień - listopad 2009 // Pro Libris , nr 4, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30188/2011 KRÓL, Andrzej. Przegląd wydarzeń : maj - lipiec 2010 / [Andrzej Król] // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Poznań (woj. wielkopolskie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 30189/2011 MURZYN, Monika A. (1973- ). Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego / Monika Murzyn-Kupisz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Regionalne i Lokalne , nr 3, s Polska kultura zabytki 008:7 BZCz 30190/2011 OLIVIER, Mathieu. Pola bitew jako miejsca pamięci w historii Europy : szkic / Mathieu Olivier ; tł. z fr. Marta Duda-Gryc ; [tł. na ang. Jessica Taylor-Kucia]. - Tekst równol. pol., ang. // Herito , nr 1, s Miejsca pamięci narodowej Europa 2. Europa historia 008:316 BZCz 30191/2011 SANETRA-SZELIGA, Joanna (1977- ). Linz : zmiana / Joanna Sanetra-Szeliga ; [tł. na ang. Jessica Taylor-Kucia]. - Tekst równol. pol., ang. // Herito , nr 1, s Europejska Stolica Kultury 2. Linz (Austria) kultura od 1945 r. 008 BZCz 30192/2011 SAPIEJEWSKI, Maciej. Kultura przestrzenią spotkania / Maciej Sapiejewski // Poezja Dzisiaj. - Nr 77 (2009), s Kultura filozofia 008:1 BZCz 30193/2011 SOBOTKOVÁ, Marie (1947- ). Z historie a současnosti Česko-polského kulturně vzdělávacího partnerství Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika / Marie Sobotková // Bohemistyka. - R. 10, [nr] 3 (2010), s Współpraca kulturalna Czechy od 2001 r. 2. Współpraca kulturalna Polska od 2001 r. 008 BZCz 30194/2011 ZIÓŁKOWSKA, Beata (1967- ). Passusy konferencyjne / Beata Ziółkowska // Migotania, Przejaśnienia , nr 2/3, s Konferencja Interdyscyplinarna Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, Rogi-Paradyż. 1. Regiony przygraniczne kultura Niemcy 2. Regiony przygraniczne kultura Polska 3. Regiony przygraniczne kultura Ukraina 4. Sprawozdania z konferencji 008 BZCz 30195/2011 BIAŁAS, Maciej: Muzyczny geniusz czy kulturowy fenomen? zob. poz FRYC, Stanisław: [Współczesne problemy kształcenia humanistycznego - recenzja] zob. poz

19 GLENSK, Urszula: Who is who we Wrocławiu zob. poz KENDZIOREK, Piotr: Między emancypacyjnym projektem kulturalnym a totalitarnym podporządkowaniem zob. poz KOLINKO, Emilia: Powrót szpargalisty zob. poz KONDRAT, Agata: Nikt nie mówi dzisiaj w jidysz? zob. poz MIZIOŁEK, Jerzy: [Chopin w kulturze polskiej - recenzja] zob. poz OJCEWICZ, Grzegorz: [Hipertrofia - recenzja] zob. poz OJCEWICZ, Grzegorz: [Rosja, Rosja... - recenzja] zob. poz OSTANEK, Adam: Życie kulturalne i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach zob. poz PORADZISZ-CINCIO, Magdalena: Krosno Odrzańskie - szkice z dziejów i kultury miasta zob. poz RACZKOWSKA, Jadwiga: Wybrane zagadnienia kultury i edukacji kulturalnej zob. poz ROSOSIŃSKA-KOZUB, Natalia: Co zdarzyło się w Păltinişu? - czyli o kulturze na wysokościach zob. poz SHANDLER, Jeffrey: Wyprawy do Jidyszlandu zob. poz SUCHOMŁYNOW, Lech Aleksy: Działalność Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku zob. poz SZCZUKOWSKI, Ireneusz: [Pomiędzy tragicznością a groteską - recenzja] zob. poz TŁOMACKA, Elwira: Człowiek Podlasia zob. poz TRZESZCZYŃSKA, Patrycja: Żywotność pojęcia Kresów ukraińskich w polskiej kulturze zob. poz WŁODARCZYK, Małgorzata: Culture or tact in architecture zob. poz WŁODARSKI, Maciej: [Między literaturą a kulturą - recenzja] zob. poz ZARĘBIANKA, Zofia: Z Wenecji do Lourdes - po odrodzenie zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 IV - 31 VI 2009 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Iwona Tysiak-Kowalska // Notatki Płockie , [nr] 2, s Płock (woj. mazowieckie ; okręg) 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 30196/2011 BIELAK, Małgorzata. Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 I - 31 III 2009 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska // Notatki Płockie , [nr] 1, s Płock (woj. mazowieckie ; okręg) 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 30197/2011 DAFNER, Alex (1949- ). Kadima! znaczy Naprzód / Alex Dafner ; tł. Iwona Szymaniak // Cwiszn. - R. 1, nr 1/2 (2010), s ,95 1. Bibliotekarstwo Australia w. 2. Żydzi kultura 01/02 BZCz 30198/2011 DMOWSKI, Rafał (1974- ). Skarbnica regionaliów - o Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach słów kilka / Rafał Dmowski // Szkice Podlaskie. - Z. 17/18 (2009/2010), s Miejska Biblioteka Publiczna (Siedlce) 2. Biblioteki publiczne Polska od 1989 r. 3. Siedlce (woj. mazowieckie) bibliotekarstwo od 1989 r. 01/02 BZCz 30199/2011 GOSTYŃSKI, Witold (1946- ). Nowości wydawnicze / oprac. Witold Gostyński // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Wielkopolska 2. Bibliografia adnotowana 3. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 30200/2011 KOWALCZUK, Marzena. Stan bibliotek szkolnych regionu siedleckiego w latach : wyniki badań ankietowych / Marzena Kowalczuk // Szkice Podlaskie. - Z. 17/18 (2009/2010), s

20 1. Biblioteki szkolne Polska od 2001 r. 2. Siedlce (woj. mazowieckie ; okręg) bibliotekarstwo od 2001 r. 01/02 BZCz 30201/2011 KURZWELLY, Michael (1963- ). Die Słubfurter Mediathek / Michael Kurzwelly. - Tekst równol. niem., pol. // Pro Libris , nr 3, s Kurzwelly, Michael (1963- ). Słubfurt 2. Biblioteki publiczne Niemcy od 2001 r. 3. Biblioteki publiczne Polska od 2001 r. 4. Frankfurt nad Odrą (Niemcy) bibliotekarstwo od 2001 r. 5. Słubice (woj. lubuskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 01/02 BZCz 30202/2011 LIPIŃSKA, Alicja. Wczesne polonica zielonogórskiej książnicy / Alicja Lipińska // Pro Libris , nr 1, s Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (Zielona Góra) zbiory 2. Polonica w. 3. Polonica zbiory 4. Zielona Góra (woj. lubuskie) bibliotekarstwo zbiory 01/02:00 BZCz 30203/2011 BIBLIOGRAFIA krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i politycznych stosunków międzynarodowych Polski z 2009 r. zob. poz DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA, Zofia: [Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji - recenzja] zob. poz FISHMAN, David E.: Okruchy ocalone z płomieni zob. poz GĄSIOROWSKI, Antoni: Nad bibliografią zawartości Kwartalnika Historycznego za lata zob. poz. KRYSZCZUK, Anna: Bibliografia prac i osiągnięć naukowych prof. Jadwigi Ziętarskiej zob. poz ŁAZOWSKA, Bożena: Wystawa: Statystyka narodowościowa w Polsce w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej zob. poz MŁODYSZEWSKA, Sylwia: Bibliografia z ubezpieczeń zob. poz OSZCZĘDA, Aleksandra: Przegląd bibliograficzny zob. poz OŻÓG, Maria: Jan Paweł II o sprawach ostatecznych zob. poz PANEK, Emil: Sylwetka naukowa Profesora Zbigniewa Czerwińskiego ( ) zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz POTRZESZCZ, Jadwiga: Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2006 zob. poz PUDŁOCKI, Tomasz: [Aleksy Gilewicz - recenzja] zob. poz RACZKOWSKA, Jadwiga: Wybrane zagadnienia kultury i edukacji kulturalnej zob. poz ŚWIĄTEK, Adam: Biblioteka kresoznawcy za rok 2008 zob. poz WAROWNA-WYPYCH, Marianna: Przegląd wybranych czasopism prawniczych zob. poz ZWIERZYŃSKA, Bożena: Nieśmiałość zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo FERENC-SZYDEŁKO, Ewa (1953- ). Kilka uwag o wolności wypowiedzi prasowej / Ewa Ferenc // Pomosty. - [T.] 14 (2009), s Wolność prasy Polska BZCz 30204/2011 GĘBOŁYŚ, Zdzisław (1961- ). Śląsk 2010 r. XVI : spis treści / oprac. Zdzisław Gębołyś // Śląsk. - R. 17, nr 1 (2011), s Śląsk (czasop.) 2. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia 3. Spisy treści BZCz 30205/2011 KARPIŃSKI, Marek (1948- ). Nouvelle cuisine dziennikarstwa / Marek Karpiński // Nowe Książki , nr 1, s Zawiera rec. książki: Biblia dziennikarstwa. - Kraków, Biblia dziennikarstwa 2. Recenzje BZCz 30206/

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo