Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

2 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma ANTONOWICZ, Dominik (1977- ). Ewaluacja jednostek naukowych z perspektywy podatnika / Dominik Antonowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Edukacja , nr 3, s Nauka finanse Polska od 1989 r. 2. Szkolnictwo wyższe finanse Polska od 1989 r. 00:378:336 BZCz 30081/2011 BAJER, Magdalena (1934- ). Estreicherowie. Cz. 1, Sztuka, nauka, historia / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; [cz.] 156) // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Estreicher (rodzina) 2. Rody Polska w. 3. Polska kultura w. 4. Biografie 00:929 BZCz 30082/2011 BOBRYK, Adam. [Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach - recenzja] / Adam Bobryk // Szkice Podlaskie. - Z. 17/18 (2009/2010), s Zawiera rec. książki: Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach. - Siedlce, Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach 2. Recenzje 00:06 BZCz 30083/2011 BOBRYK, Jerzy. Nauka normalna, nauka globalna : fakty instytucjonalne jako cel nauki / Jerzy Bobryk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 3 (2010), s Nauka filozofia 2. Neuropsychologia 00:1:159.9 BZCz 30084/2011 BURCHART, Jan (1932- ). O dobrotliwych recenzentach / Jan Burchart. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Pracownicy naukowi etyka Polska 2. Stopnie i tytuły naukowe Polska 00:378:17 BZCz 30085/2011 CHYROWICZ, Barbara (1960- ). Krytycyzm na cenzurowanym : Saula Smilansky ego paradoks korzystnej emerytury / Barbara Chyrowicz. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Smilansky, Saul 2. Pracownicy naukowi etyka 00:17 BZCz 30086/2011 CUKIER, Elżbieta. Plemię psiogłowych (gr. kynokephaloi) jako Żydzi? : miniatury do Ps. 22 [21], 17 we wschodniochrześcijańskich psałterzach z ilustracjami na marginesach / Elżbieta Cukier. - Bibliogr. // Nowy Filomata. - R. 14, nr 3 (2010), s Rękopisy iluminowane bizantyńskie historia 9-14 w. 2. Psałterze historia 9-14 w. 00:76 BZCz 30087/2011 FILAR, Marian (1942- ). Etyka, nauka, prawo / Marian Filar. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 2. Norma prawna 00:17:34 BZCz 30088/2011 FISHMAN, David E. (1957- ). Okruchy ocalone z płomieni / David E. Fishman ; tł. Iwona i Karolina Szymaniak // Cwiszn. - R. 1, nr 1/2 (2010), s Wojenne i powojenne losy zasobów Żydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie. 1. Żydowski Instytut Naukowy 2. Żydzi kultura straty wojenne Polska r. 3. Wilno (Litwa) bibliotekarstwo 20 w. 00:01/02 BZCz 30089/2011 3

4 FRANCIK, Anna. Innowacja i zmiana w organizacji : istota, relacje, implikacje / Anna Francik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 812 (2010), s Innowacje 00 BZCz 30090/2011 GRABSKI, Maciej Władysław (1934- ). Nauka zaściankowa / Maciej W. Grabski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Referat. 1. Nauka socjologia Polska od 1989 r. 00:316 BZCz 30091/2011 GRABSKI, Maciej Władysław (1934- ). Uczony w polityce / Maciej W. Grabski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Referat. 1. Polityka 2. Pracownicy naukowi a polityka 00:32 BZCz 30092/2011 GRZEGORCZYK, Andrzej (1922- ). Uczciwość w nauce : próba podsumowania / Andrzej Grzegorczyk. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 00:17 BZCz 30093/2011 HAJDUK, Zygmunt (1935- ). Metanaukowe ujęcie relacji między etyką a nauką / Zygmunt Hajduk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Etyka a nauka 2. Nauka a etyka 00:17 BZCz 30094/2011 HÜBNER, Piotr. Nędze pod szatą złocistą / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; [cz.] 125) // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Akademia Zamojska 2. Szkolnictwo wyższe Polska w. 3. Zamość (woj. lubelskie) szkolnictwo wyższe w. 00:378 BZCz 30095/2011 Informatyczne wsparcie nauki // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Nauka komputeryzacja Polska 2. Superkomputery Polska 00:004 BZCz 30096/2011 JAKUBOWSKI, Adam (1954- ). Reguły parametryzacji / Adam Jakubowski // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Instytuty naukowe Polska od 2001 r. 2. Nauka finanse Polska od 2001 r. 00 BZCz 30097/2011 JEMIELNIAK, Dariusz. Reforma obok nauki / Dariusz Jemielniak // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Nauka polityka Polska od 2001 r. 2. Stopnie i tytuły naukowe Polska 3. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 00:378 BZCz 30098/2011 KLEIBER, Michał (1946- ). Cel - mądra Polska / Michał Kleiber ; rozm. przepr. Krzysztof Michalski. - Streszcz. ang. // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 1 (2011), s Innowacje polityka Polska od 2001 r. 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 3. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 4. Wywiady 00:378 BZCz 30099/2011 KLEIBER, Michał (1946- ). Jestem zwolennikiem surowego systemu / Michał Kleiber ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s

5 1. Polska Akademia Nauk 2. Nauka Polska od 2001 r. 3. Wywiady 00 BZCz 30100/2011 MACHWIC-ADAMKIEWICZ, Anna (1976- ). Projektowanie książek dla dzieci / Anna Machwic-Adamkiewicz. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Biuletyn Sztuki Projektowania. - [Nr] 4 (2009), s Ilustracje dla dzieci historia Polska 2. Wydawnictwa dla dzieci projekty Polska 00:7:655 BZCz 30101/2011 O lepsze jutro : dziesięć koncepcji, trendów i rozwiązań, dzięki którym przyszłość może być doskonalsza. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 1, s Ranking Idei Zmieniających Świat Innowacje 00 BZCz 30102/2011 OKOŃ, Jan (1940- ). [Swada i milczenie - recenzja] / Jan Okoń // Ruch Literacki. - R. 51, z. 4/5 (2010), s Zawiera rec. książki: Swada i milczenie : zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku : prolegomena filologiczne / Maria Barłowska. - Katowice, Barłowska, Maria. Swada i milczenie 2. Recenzje naukowe 00:80/81: (091) BZCz 30103/2011 PASZEWSKI, Andrzej (1938- ). Ludzie nauki w polityce / Andrzej Paszewski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Referat. 1. Polityka 2. Pracownicy naukowi a polityka 00:32 BZCz 30104/2011 PICHLAK, Magdalena. Bariery innowacyjności organizacji / Magdalena Pichlak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 99 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka 00 BZCz 30105/2011 PROMIEŃSKA, Halina. Co ma do zaoferowania etyka badaczom, nauczycielom akademickim i organizatorom życia naukowego? / Halina Promieńska. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 00:17 BZCz 30106/2011 PROMIEŃSKA, Halina. Etyka w nauce : nowe wyzwania i nowe dylematy / Halina Promieńska. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka 00:17 BZCz 30107/2011 SŁOMIŃSKA, Janina. Druga strona medalu / Janina Słomińska // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Gorzelańczyk, Edward 2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Instytut Psychologii 3. Instytuty naukowe Polska od 2001 r. 4. Konflikt społeczny Polska od 2001 r. 5. Pracownicy naukowi Polska od 2001 r. 6. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) nauka od 2001 r. 00:378 BZCz 30108/2011 STAŚKIEWICZ, Joanna. Pozycja innowacyja wybranych krajów Unii Europejskiej w latach / Joanna Staśkiewicz. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 18 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 00 BZCz 30109/2011 5

6 STEFANOWICZ, Bogdan (1937- ). Etyka informacji / Bogdan Stefanowicz. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 56, nr 1 (2011), s Informacja etyka 00:17 BZCz 30110/2011 STĘPIEŃ, Kazimierz (1940- ). Zaangażowanie i odpowiedzialność : podsumowanie pracy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Naukowej II kadencji / Kazimierz Stępień // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Rada Nauki. Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 00 BZCz 30111/2011 SZAWARSKI, Zbigniew. Czy ludzie nauki powinni tolerować głupotę? / Zbigniew Szawarski. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Głupota 2. Nauka etyka 3. Tolerancja 00:17 BZCz 30112/2011 SZOSTEK, Andrzej (1945- ). Dlaczego dobremu kandydatowi na profesora trudno dziś zostać w Polsce dobrym profesorem? / Andrzej Szostek. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Pracownicy naukowi Polska od 1989 r. 2. Stopnie i tytuły naukowe Polska 00:378 BZCz 30113/2011 SZREDER, Mirosław. O weryfikacji i falsyfikacji hipotez / Mirosław Szreder. - Bibliogr. // Przegląd Statystyczny. - T. 57, z. 2/3 (2010), s Nauka statystyka 00 BZCz 30114/2011 SZWED, Jerzy (1950- ). Trzynaście miesięcy / Jerzy Szwed // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 00:378: BZCz 30115/2011 TOŁŁOCZKO, Tadeusz (1929- ). Nauka i jej pracownicy / Tadeusz Tołłoczko. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka socjologia Polska 2. Pracownicy naukowi socjologia Polska 00:316 BZCz 30116/2011 WAWRZYŃSKI, Adam (1978- ). Wynalazki, które zmienią życie / Adam Wawrzyński. - Streszcz. ang. // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 1 (2011), s Wynalazki od 2001 r. 00 BZCz 30117/2011 WĄSIEWSKI, Grzegorz J. Historia sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach / Grzegorz Wąsiewski. - Streszcz. ang. // Notatki Płockie , [nr] 1, s Towarzystwo Naukowe Płockie. Oddział (Sierpc) w. 2. Sierpc (woj. mazowieckie) nauka organizacje w. 00:06 BZCz 30118/2011 WOLEŃSKI, Jan (1940- ). Struktura grup naukowych a problemy etyki nauki / Jan Woleński. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka etyka Polska 2. Pracownicy naukowi etyka Polska 00:378:17 BZCz 30119/2011 ZAWANOWSKA, Marzena. Odrzucony kamień węgielny / Marzena Zawanowska // Cwiszn. - R. 1, nr 1/2 (2010), s

7 Zawiera rec. książki: Księga liter : mistyczny alef-bet / Lawrence Kushner. - Kraków, Kushner, Lawrence (1943- ). Księga liter 2. Recenzje 00 BZCz 30120/2011 ZWOLIŃSKA, Grażyna. Czy można ufać elitom / Grażyna Zwolińska // Pro Libris , nr 3, s Pracownicy naukowi etyka 2. Pracownicy naukowi etyka Polska 3. Świadomość społeczna od 2001 r. 4. Świadomość społeczna Polska od 2001 r. 5. Lubuskie, województwo socjologia 00:378:316 BZCz 30121/2011 ŻYDOWO, Mariusz Maciej (1925- ). Przykłady konsekwencji współdziałania ludzi nauki z polityką w XX wieku / Mariusz M. Żydowo. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Polityka 20 w. 2. Pracownicy naukowi a polityka 00:32 BZCz 30122/2011 ŻYLICZ, Maciej. Czas na dyskusję / Maciej Żylicz // Forum Akademickie. - R. 17[18], nr 1 (2011), s Nauka prawo Polska stan na 2011 r. 2. Stopnie i tytuły naukowe prawo Polska stan na 2011 r. 3. Szkolnictwo wyższe prawo Polska stan na 2011 r. 00:378 BZCz 30123/2011 BAJER, Magdalena: Czy media deprawują naukę? zob. poz BARUK, Jerzy: Wspomaganie innowacji finansowanych przez przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej zob. poz BOGUCKA, Maria: Kultura masowa i postmodernizm jako czynniki kształtujące środowisko naukowe w Polsce przełomu XX i XXI wieku zob. poz DRELICH, Kamila: Transfer of innovation in structural funds zob. poz GOLAŃSKA, Maria: The importance of intellectual property rights in international technology transfer zob. poz GRUSZEWSKA, Ewa: Koncepcja twórczej destrukcji w działalności przedsiębiorstw zob. poz KARWOT, Janusz: Innowacyjna współpraca pomiędzy sektorem B+R a przemysłem w praktyce zob. poz KONÛŠENKO, Svetlana M.: Ob innovacionnyh preobrazovaniâh v obrazovatel nyh učreždeniâh vysšej školy zob. poz LIPIŃSKA, Alicja: Wczesne polonica zielonogórskiej książnicy zob. poz LIS, Artur: [Dokumenty we współczesnym prawie - recenzja] zob. poz MODZELEWSKI, Tomasz: Ekwifinalność a skuteczność zastosowania zasobów innowacji do budowy strategii przywództwa w przemyśle wysokich technologii zob. poz POMYKALSKI, Andrzej: Interakcyjna strategia innowacji zob. poz RYMARCZYK, Jan: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz RYNIO, Dorota: Podstawy budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej zob. poz SIEDLECKA, Katarzyna: ICT a wykorzystanie innowacji w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa zob. poz SKAWIŃSKA, Eulalia: Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i przemysłem dla wzrostu innowacyjności w Polsce zob. poz SZOPIK-DEPCZYŃSKA, Katarzyna: Marketing w procesach B+R zob. poz ŚWIADEK, Arkadiusz: Zbliżenie przestrzenne a aktywność innowacyjna regionalnych systemów przemysłowych w warunkach transformacji zob. poz WIŚNIEWSKA, poz Joanna: Processes of international technology transfer in theoretical conceptions of FDIs zob. ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA, Agnieszka: Strategie przedsiębiorstw wysokich technologii zob. poz ZALEWSKI, Romuald I.: Czy nowe metody generowania innowacji ożywią współpracę nauka-przemysł? zob. poz

8 004 Informatyka BANAŚ, Jarosław. Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych : ujęcie teoretyczne / Jarosław Banaś. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Konsumenci (ekon.) teoria 2. Systemy informatyczne stosowanie 004 BZCz 30124/2011 BERNERS-LEE, Tim. Niech nam żyje www / Tim Berners-Lee. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 1, s Strony WWW 004 BZCz 30125/2011 HOŁYST, Brunon (1930- ). Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia / Brunon Hołyst, Jacek Pomykała. - Streszcz. ang. // Prokuratura i Prawo , [nr] 1, s Informacja ochrona 2. Przestępstwo komputerowe zapobieganie i zwalczanie 3. Szyfry stosowanie 4. Biometria stosowanie 004:343 BZCz 30126/2011 KORDEL, Piotr. Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji : studium przypadku przedsiębiorstwa z branży informatycznej / Piotr Kordel. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Informatyka zakłady 2. Zarządzanie wiedzą 004:005 BZCz 30127/2011 MOROZ, Mirosław. Serwisy społecznościowe jako przestrzeń reklamowa : istota, narzędzia, pomiar skuteczności / Mirosław Moroz. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Marketing elektroniczny 2. Portal społecznościowy 3. Reklama internetowa 004:339.1/.5 BZCz 30128/2011 SIEŃKO, Marcin. Myśleć jak komputer : o wpływie mediów elektronicznych na strategie poznawcze / Marcin Sieńko // Pro Libris , nr 3, s Hipertekst i hipermedia 2. Komputery 3. Myślenie psychologia 4. Poznanie psychologia 004:659 BZCz 30129/2011 SZCZĘSNA, Ewa (1967- ). Epistemologia Internetu : neostrukturalizm i strukturalizm technologiczny / Ewa Szczęsna. - Streszcz. ang. // Przegląd Humanistyczny. - R. 54, nr 4 (2010), s Hipertekst i hipermedia 2. Internet 3. Komunikacja społeczna 4. Teoria poznania 004:1 BZCz 30130/2011 WIĘCKOWSKA, Marta. Analiza hierarchii czytelności elementów graficznych oraz struktury informacyjnej portalu www / Marta Więckowska. - Netogr. - Streszcz. ang. // Biuletyn Sztuki Projektowania. - [Nr] 4 (2009), s Strony WWW budowa i organizacja 2. Grafika komputerowa 004:73 BZCz 30131/2011 WOJNAR, Anna. Życie w sieci / Anna Wojnar // Alma Mater. - Nr 130/131 (2010/2011), s Internet socjologia 2. Rzeczywistość wirtualna 004:316 BZCz 30132/2011 WOŹNIAK, Bartosz. Internetowy czat w świetle prawa karnego / Bartosz Woźniak. - Streszcz. ang. // Prokuratura i Prawo , [nr] 1, s Internet socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Przestępstwo komputerowe prawo Polska stan na 2011 r. 004:343 BZCz 30133/2011 8

9 ZOLEŃSKI, Wojciech. Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę / Wojciech Zoleński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Systemy ekspertowe 004:005 BZCz 30134/2011 BOROWIAK, Xymena: Słowo inspirowane Internetem zob. poz CĘCELEK, Grażyna: Kształcenie na odległość ważnym wyzwaniem dla edukacji w społeczeństwie informacyjnym zob. poz CHLEBOWICZ, Piotr: [Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego - recenzja] zob. poz INFORMATYCZNE wsparcie nauki zob. poz JAGODA, Agnieszka: Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym zob. poz JAWORSKA, Barbara: A może jednak e-twinning... zob. poz JELONEK, Dorota: Wpływ strategicznej harmonizacji monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej na wyniki rynkowe przedsiębiorstwa zob. poz KACZMAREK-TEMPLIN, Berenika: Kilka uwag o elektronicznej postaci umowy o arbitraż w kontekście przepisów regulujących formę zapisu na sąd polubowny zob. poz KARŁOWICZ, Dariusz: Show w piórkach obiektywizmu zob. poz KĘDZIORA, Renata: Rynek kart płatniczych w Polsce zob. poz KOCUR-BERA, Katarzyna: Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową zob. poz KOPEĆ, Jacek: System informacji o talentach zob. poz KUBIK, Krzysztof: Zbory ewangelickie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. zob. poz LIS, Artur: [Dokumenty we współczesnym prawie - recenzja] zob. poz MAHARBIZ, Michel M.: Chrząszcze zdalnie sterowane zob. poz MALCHAREK-MUCHA, Ewelina: Polski Wikisłownik jako zjawisko leksykograficzne i socjologiczne zob. poz. MASTALERZ, Marcin W.: E-edukacja w strategii rozwoju przedsiębiorstwa zob. poz PRAUZNER, Tomasz: Blended learning - nowa metoda nauczania zob. poz RÓZIEWICZ, Grażyna: Dzieci sieci - specyfika pokolenia zob. poz SACHPAZIDU-WÓJCICKA, podlaskim zob. poz Karina: Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie SIEDLECKA, Katarzyna: ICT a wykorzystanie innowacji w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa zob. poz SIWICKI, Maciej: Prasa internetowa a obowiązek rejestracji prasy zob. poz SŁYK, Jan: Antitectonics - architecture for information society zob. poz TABERSKI, Daniel: System digitalizacji akt Sydig w praktyce zob. poz TELECKA, Kinga: Prawne aspekty wdrażania elektronicznych zamówień w polskim systemie zamówień publicznych zob. poz TYLEC, Grzegorz: Media w Internecie zob. poz UZUN, Levent: English-Turkish cognates and false cognates zob. poz ŻAK, Marcin: Wnoszenie pism drogą elektroniczną oraz elektroniczne doręczenia w procesie karnym zob. poz. 005 Zarządzanie. Biurowość ANDRZEJCZAK, Aldona. Praktyka pomiaru efektów zarządzania zasobami ludzkimi / Aldona Andrzejczak. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 17, nr [spec.] grudz. (2010), s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 30135/2011 9

10 ARANOWSKA, Elżbieta. Wielowymiarowa analiza wariancji - MANOVA / Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Psychologia Społeczna. - T. 5, nr 2/3 (2010), s Menedżerowie praca efektywność badanie 2. Menedżerowie psychologia 3. Statystyka metody 005:159.9:311 BZCz 30136/2011 BARTKOWIAK, Marek. Przywództwo w zespole wdrażającym Six Sigma / Marek Bartkowiak. - Streszcz. ang., ros., chiń. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , nr 3, s Praca zespołowa organizacja 2. Przywództwo 3. Six Sigma 005:331 BZCz 30137/2011 BARTOSIK-STRZALIŃSKA, Barbara. Kultura organizacji XYZ / Barbara Bartosik-Strzalińska. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Kultura organizacyjna 005 BZCz 30138/2011 BECLA, Agnieszka. Wady i zalety metody KAM (knowledge assessment methodology) służącej do identyfikacji poziomu zaawansowania gopodarki opartej na wiedzy / Agnieszka Becla. - Streszcz. ang. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 10 (2010), s Gospodarka oparta na wiedzy badanie metody 005:33 BZCz 30139/2011 BIELAWA, Anna. Rozwój systemów zarządzania w globalnej gospodarce / Anna Bielawa, Józef Frąś. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 17 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30140/2011 BOLIŃSKA, Anna. Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO / Anna Bolińska, Mariusz Giemza. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 815 (2010), s Zarządzanie jakością normalizacja 005:006 BZCz 30141/2011 BRYCZ, Bogumiła. Case study jako popularna metoda w naukach o zarządzaniu / Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz. - Streszcz. ang., ros., chiń. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , nr 3, s Zarządzanie teoria 005 BZCz 30142/2011 BUKOWSKA, Urszula. Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu personelem / Urszula Bukowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Kadry polityka 2. Komunikacja wewnętrzna 3. Zarządzanie 005 BZCz 30143/2011 ĆWIKLICKI, Marek. Metodyka Scrum w Polsce w świetle badań / Marek Ćwiklicki, Tomasz Włodarek. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Zarządzanie projektami metody 005 BZCz 30144/2011 DAHL, Martin. [Zarządzanie ryzykiem - recenzja] / Martin Dahl // Myśl Ekonomiczna i Polityczna , [nr] 3, s Zawiera rec. książki: Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa, Kaczmarek, Tadeusz Teofil (1936- ). Zarządzanie ryzykiem 2. Recenzje 005 BZCz 30145/

11 DZIADKOWIEC, Joanna. Japońska Nagroda Jakości W. E. Deminga / Joanna Dziadkowiec. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 815 (2010), s Nagrody gospodarcze Japonia 2. Zarządzanie jakością Japonia 005 BZCz 30146/2011 DZIEMBEK, Damian. Wiedza w organizacji wirtualnej / Damian Dziembek. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 101 (2010), s Przedsiębiorstwo wirtualne zarządzanie 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 30147/2011 FLIEGER, Michał (1973- ). Sposoby zwiększania skuteczności bieżącego zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach : perspektywa szczebla kierowniczego / Michał Flieger. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 30148/2011 FURMAŃCZYK, Joanna. Zarządzanie kulturową różnorodnością w organizacji / Joanna Furmańczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Kultura organizacyjna 2. Zarządzanie różnorodnością 005 BZCz 30149/2011 GIEMZA, Mariusz. Benchmarking w organizacjach / Mariusz Giemza, Łucja Karpiel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 815 (2010), s Benchmarking 005 BZCz 30150/2011 GRUSZEWSKA, Ewa. Instytucjonalny wymiar przedsiębiorczości / Ewa Gruszewska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 3, s Przedsiębiorczość (postawa) 005 BZCz 30151/2011 KOPEĆ, Jacek. System informacji o talentach / Jacek Kopeć. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Kadry polityka 2. Systemy informatyczne zarządzania 3. Zdolności 005:004 BZCz 30152/2011 KORASZEWSKI, Andrzej (1940- ). Droga do gospodarki opartej na wiedzy / Andrzej Koraszewski // Realia i co Dalej , nr 3, s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Oświata a gospodarka oparta na wiedzy 3. Oświata polityka 4. Oświata polityka Polska od 1989 r. 005:37 BZCz 30153/2011 KOŚMICKI, Eugeniusz. [Das Wirtschaftslexikon - recenzja] / Eugeniusz Kośmicki // Optimum , nr 3, s Zawiera rec. książki: Das Wirtschaftslexikon : Begriffe, Zahlen, Zusammenhnge / Volker Happe, Gustav A. Horn, Kim Otto. - Bonn, Happe, Volker (1942- ). Wirtschaftslexikon 2.Horn, Gustav A. (1954- ). Wirtschaftslexikon 3.Otto, Kim (1968- ). Wirtschaftslexikon 4. Recenzje 005 BZCz 30154/2011 KOŻUCH, Barbara (1950- ). An essence of cross-sector cooperation / Barbara Kożuch, Antoni Kożuch. - Bibliogr. // Optimum , nr 3, s

12 1. Kultura organizacyjna 2. Partnerstwo publiczno-prywatne 005: BZCz 30155/2011 KUBIK, Krystyna. Menedżer w procesie zarządzania różnorodnością kulturową na przykładzie województwa podlaskiego / Krystyna Kubik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 98 (2010), s Zarządzanie międzykulturowe Polska 2. Podlaskie, województwo gospodarka 005:332 BZCz 30156/2011 KWIOTKOWSKA, Anna. Rola otwartych innowacji w przełomie strategicznym / Anna Kwiotkowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 99 (2010), s Przedsiębiorczość akademicka 2. Transfer technologii 005:658.1/.5:378 BZCz 30157/2011 LOCK, Grahame (1946- ). La guerre totale industrielle : kilka uwag o zarządzaniu jako globalnym fundamentalizmie / Grahame Lock, Francesco Maiolo ; tł. Jakub Ozimek // Kronos , nr 3, s Legendre, Pierre (1930- ) 2. Zarządzanie teoria historia Francja od 1945 r. 005 BZCz 30158/2011 ŁUKASIK, Paweł. Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą / Paweł Łukasik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 99 (2010), s Zarządzanie wiedzą metody 005 BZCz 30159/2011 MAMOK, Adam. Zarys wybranych stylów zarządzania w krajach triady ekonomicznej / Adam Mamok. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 104 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30160/2011 MARSZAŁKIEWICZ, Katarzyna. Issue management (zarządzanie zagadnieniami) w świetle kulturowych wartości przedsiębiorstwa : wymiar teoretyczny i praktyczny / Katarzyna Marszałkiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 103 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30161/2011 MAZUREK-KUCHARSKA, Beata. Komercjalizacja wiedzy i uwarunkowania postawy przedsiębiorczości w środowisku naukowym / Beata Mazurek- -Kucharska. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Przedsiębiorczość akademicka 2. Transfer technologii 3. Zarządzanie wiedzą 005:658.1/.5:378 BZCz 30162/2011 MEŠAJKINA, Elena I. Postrzeganie przedsiębiorczości w Polsce i na Białorusi / Elena Mieszajkina. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Przedsiębiorczość (postawa) socjologia Białoruś 2. Przedsiębiorczość (postawa) socjologia Polska 005 BZCz 30163/2011 MISIOŁEK, Krzysztof. Kwalitatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa : wybrane zagadnienia / Krzysztof Misiołek. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 100 (2010), s Menedżerowie praca 2. Oceny pracowników 3. Zarządzanie metody 005 BZCz 30164/

13 MROZOWICZ, Kazimierz. Kultura organizacyjna w świetle badań postaw pracowniczych wobec klimatu organizacyjnego / Kazimierz Mrozowicz. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 3, s Kadry polityka 2. Kultura organizacyjna 005:331 BZCz 30165/2011 NADOLNA, Maria. Rola procesu w zarządzaniu / Maria Nadolna. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 97 (2010), s Zarządzanie metody 005 BZCz 30166/2011 NOWACKI, Robert. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wyzwania zarządcze w zmieniającej się gospodarce, poświęcone Jubileuszowi 80. rocznicy urodzin Profesora dr hab. Mariana Strużyckiego / Robert Nowacki // Handel Wewnętrzny. - [R.] 56, nr 4/5 (2010), s Konferencja w Warszawie. 1.Strużycki, Marian (1930- ) 2. Zarządzanie 3. Sprawozdania z konferencji 005 BZCz 30167/2011 OLKO, Sławomir. Marketing w procesie innowacyjnym : studium przypadku komercjalizacji autonomicznego robota Hexor / Sławomir Olko, Maciej Sajkowski, Tomasz Stenzel. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 3, s Politechnika Śląska (Gliwice) 2. Maszyny kroczące 3. Przedsiębiorczość akademicka Polska 4. Transfer technologii Polska 005:658.1/.5:378 BZCz 30168/2011 PIECHNIK-KURDZIEL, Anna. Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej / Anna Piechnik-Kurdziel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Kadry polityka 2. Outsourcing 3. Przedsiębiorstwo zatrudnienie 005 BZCz 30169/2011 PODKOWIŃSKA, Monika. Motywacyjna funkcja komunikacji i kultury organizacyjnej / Monika Podkowińska. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Kadry polityka 2. Kultura organizacyjna a motywacja pracy 3. Motywacja pracy 005:331 BZCz 30170/2011 POHULAK-ŻOŁĘDOWSKA, Elżbieta. Spin-offs as examples of industrial and post-academic science adoption / Elżbieta Pohulak-Żołędowska. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. pol. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 9 (2010), s Innowacje stosowanie 2. Przedsiębiorczość akademicka 3. Transfer technologii 005:658.1/.5:378 BZCz 30171/2011 POKRZYCKA, Lidia. Innowacyjna przedsiębiorczość : formy spin off/spin out / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - R. 67, nr 1 (2011), s Przedsiębiorczość (postawa) nauczanie 2. Przedsiębiorczość akademicka Polska 005:658.1/.5:378 BZCz 30172/2011 ROSIŃSKA-BUKOWSKA, Magdalena. The offshore centres in Southeast Asia / Magdalena Rosińska. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. pol. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 8 (2010), s Oazy podatkowe Azja Południowo-Wschodnia 2. Outsourcing Azja Południowo-Wschodnia 005:336 BZCz 30173/2011 RYNIO, Dorota. Podstawy budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej / Dorota Rynio. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Ekonomia (Wrocław). - Nr 7 (2010), s

14 1. Globalizacja 2. Gospodarka oparta na wiedzy 3. Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 005:00 BZCz 30174/2011 STOMPÓR-ŚWIDERSKA, Jagoda. Jak menedżerowie spostrzegają ryzyko? : analiza zjawiska ryzyka w procesie podejmowania kluczowych decyzji zawodowych / Jagoda Stompór-Świderska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 100 (2010), s Decyzje psychologia 2. Menedżerowie psychologia 3. Ryzyko psychologia 005:159.9 BZCz 30175/2011 UŚCINOWICZ, Marcin. Wybrane elementy kultury i etyki organizacji XYZ : studium przypadku / Marcin Uścinowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów , nr 3, s Etyka biznesu 2. Kultura organizacyjna 005 BZCz 30176/2011 WACH, Krzysztof. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania / Krzysztof Wach. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 812 (2010), s Otoczenie firmy 2. Zarządzanie teoria historia Stany Zjednoczone od 1945 r. 005:658.1/.5 BZCz 30177/2011 ZAJĄC, Piotr. Controlling w obszarze funkcji personalnej / Piotr Zając. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 807 (2010), s Controlling 2. Kadry polityka 005 BZCz 30178/2011 ZALEWSKI, Romuald I. Czy nowe metody generowania innowacji ożywią współpracę nauka-przemysł? / Romuald I. Zalewski. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 17, nr [spec.] grudz. (2010), s Innowacje stosowanie przemysł 2. Przedsiębiorstwo organizacja 3. Zarządzanie wiedzą 005:00 BZCz 30179/2011 ANDRUSZKIEWICZ, Krzysztof: Trudności pomiaru i diagnozy stanu kryzysowego w przedsiębiorstwie zob. poz AUSTEN-TYNDA, Agata: Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia zob. poz BACHNIK, Katarzyna: Wybrane trendy w zarządzaniu w dobie kryzysu zob. poz BACZYŃSKA, Anna: Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji zob. poz BALON, Urszula: Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością zob. poz BALON, Urszula: Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego zob. poz BANASZYK, Piotr: Współczesny kryzys ekonomiczny jako imperatyw odnowy strategicznej przedsiębiorstwa zob. poz BARANIECKA, Anna: Przełomy strategiczne w kontaktach przedsiębiorstw z dostawcami - przyczyny i konsekwencje zob. poz BĄKOWSKA-MORAWSKA, Urszula: Implementacja strategii zarządzania w kontekście procesów obsługi klienta zob. poz BEYER, Karolina: Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa zob. poz BIAŁASIEWICZ, Maria: Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz BIELAWA, Anna: Miejsce jakości w usługach zob. poz BUGAJ, Justyna: Kompetencje dziekanów jako menedżerów średniego szczebla zarządzania zob. poz BUTA, Nina: Kierunki zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Onninen Sp. z o.o. zob. poz CZAJA, Stanisław: Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zob. poz

15 CZARNECKI, Maciej: Kryzys gospodarczy impulsem do przełomu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem zob. poz ĆWIKLIŃSKI, Krzysztof: Globalizacja ekonomiczna państwa w XXI wieku zob. poz DOKURNO, Zbigniew: Fenomen wzrostu gospodarczego w warunkach globalizacji w kontekście wybranych współczesnych teorii ekonomicznych zob. poz DOMAŃSKI, Jarosław: Analizy strategiczne w polskim trzecim sektorze zob. poz DROZDOWSKA, Alicja: Ékonomičeskaâ kul tura Rossii zob. poz DUDEK, Danuta: Kultura organizacji na przykładzie międzynarodowej firmy kosmetycznej zob. poz FORNALCZYK, Agnieszka: Od rywalizacji do kooperacji - innowacyjne podejście do rozwiązywania konfliktu interesów w sytuacjach gospodarczych zob. poz GERYK, Marcin: Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej zob. poz GERYK, Żaneta: Strategia personalna uczelni niepublicznych w obliczu zmian na rynku edukacyjnym zob. poz GŁODZIŃSKI, Eryk: Wpływ hiperkonkurencji na przedsiębiorstwa stosujące podejście zarządzania przez projekty w warunkach kryzysu gospodarczego zob. poz GOLIŃSKA, Paulina: Wpływ sieci gospodarczych na budowę gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie Wielkopolski zob. poz JAGODA, Agnieszka: Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym zob. poz JANASZ, Krzysztof: Innovation in company development strategy in Poland zob. poz JANASZ, Władysław: Kreowanie społecznej wizji organizacji na podstawie koncepcji foresight zob. poz JANKOWIAK, Anna H.: Współczesny wymiar klastrów w globalnej gospodarce zob. poz JAREMCZUK, Kazimierz: Zaangażowanie i współdziałanie w tworzeniu strategii personalnej organizacji zob. poz JARZYŃSKI, Paweł: Cele właścicieli w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce w latach zob. poz JASIŃSKI, Bartosz: Rola Rady Nadzorczej w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa zob. poz JASIŃSKI, Leszek Jerzy: O kryzysie gospodarczym, ale nie o tym ostatnim zob. poz JASIŃSKI, Zdzisław: Adaptacyjność pracowników warunkiem przezwyciężania zakłóceń w organizacji zob. poz. JELONEK, Dorota: Wpływ strategicznej harmonizacji monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej na wyniki rynkowe przedsiębiorstwa zob. poz KACZMAREK, Tadeusz Teofil: Czy globalizacja zagraża społecznej gospodarce rynkowej? zob. poz KAFEL, Piotr: Kluczowe czynniki TQM wpływające na wyniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej zob. poz KALETA, Andrzej: Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw zob. poz KAŁOWSKI, Adam: Skuteczność organizacji przedsiębiorstw w Polsce zob. poz KANDEFER, Krzysztof: Globalizacja i jej wpływ na gospodarkę zob. poz KARDAS, Marcin: Restrukturyzacja rozwojowa przedsiębiorstwa na przykładzie Nucor Corporation zob. poz. KARPACZ, Jarosław: Kształtowanie swobody decyzyjnej przedsiębiorców w sferze relacji z podmiotami otoczenia konkurencyjnego zob. poz KARWACKA, Anna: Analiza wybranych elementów kultury organizacyjnej w holdingu medialnym zob. poz KASIEWICZ, Stanisław: Lustrzane odbicie zarządzania ryzykiem operacyjnym zob. poz KAWA, Arkadiusz: Proces doboru dostawców do łańcucha logistycznego zob. poz KLIMEK, Jan: Dylematy edukacji przedsiębiorczości - nauka czy praktyka? zob. poz KNOP, Lilla: Klastry - perspektywa organizacji, regionu i kraju zob. poz KORDEL, Piotr: Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji zob. poz KOSAŁA, Małgorzata: Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej zob. poz KOZERA, Cezary: Stan rozwoju przedsiębiorczości w powiecie chodzieskim zob. poz KOZIEŃ, Ewa: Zastosowanie struktury sieciowej w zarządzaniu projektami zob. poz

16 KOZIOŁ, Katarzyna: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia zob. poz KRAMARZ, Marzena: Logistyczne uwarunkowania strategii różnicowania produktu w sieci dystrybucji zob. poz KRAŚNICKA, Teresa: Przywództwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstwa zob. poz KUŹNIAR, Katarzyna: Influence of effects of the last world financial and economic crisis on the perspectives of knowledge-based economy development in Poland zob. poz LEŚNIEWSKI, Michał Adam: Wyznaczanie profilu kultur organizacyjnych z wykorzystaniem modelu K. S. Camerona i R. E. Quinna, na przykładzie urzędów gmin regionu świętokrzyskiego zob. poz ŁASKAWIEC, Jacek: Strategia globalna firmy McDonald s i jej społeczne implikacje zob. poz MEISEL-DOBRZAŃSKI, Jan: Certyfikacja organizacji pożytku publicznego zob. poz MODZELEWSKI, Tomasz: Ekwifinalność a skuteczność zastosowania zasobów innowacji do budowy strategii przywództwa w przemyśle wysokich technologii zob. poz NAJDA-JANOSZKA, Marta: Badanie elastyczności w organizacjach sieciowych zob. poz NOWAK, Mariusz: Rola oceny ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeństwem zob. poz OCZKI, Jarosław: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a konkurencyjność przedsiębiorstwa zob. poz OLEŚKÓW-SZŁAPKA, Joanna: Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji - plan działania dla przedsiębiorstw zob. poz OLSZEWSKA, Barbara: Czynniki zmian przełomowych w przedsiębiorstwie zob. poz OLSZEWSKA, Monika: Aksjologia kadry zarządzającej z perspektywy funkcjonowania i konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz PACHUTA, Kamil: Nowoczesne rozwiązania bankowe wspomagające procesy zarządzania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie zob. poz PAKULSKA, Teresa: Zakorzenienie BIZ a rozwój przedsiębiorczości zob. poz PARKITNA, Agnieszka: Ocena skuteczności restrukturyzacyjnej szpitala zob. poz PIASECKA-GŁUSZAK, zob. poz Agnieszka: Logistyka i controlling w działalności przedsiębiorstwa międzynarodowego PIASECKA-GŁUSZAK, Agnieszka: Manager - required skills and attributes in effective management of a company zob. poz PIETRAS, Agnieszka: Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy zob. poz PIETRZAK, Maria: Globalizacja łańcuchów wartości przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego zob. poz PIOTRKOWSKI, Kazimierz: Centra logistyczne jako ważny element sieci logistycznej zob. poz POMYKALSKA, Bożyna: Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kreowaniu jego wartości zob. poz PRZYTUŁA, Sylwia: Kadra menedżerów ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych zob. poz ROJEK, Marcin: Liderzy w edukacji zob. poz ROMANOWSKA, Maria: Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie zob. poz ROMANOWSKA, Mirela: Istota celu przedsiębiorstwa i jego realizacja na przykładzie Spółki Stomil SA zob. poz ROŻEK, Agnieszka: Wykorzystanie i rozwój kapitału intelektualnego osób 50+ w przedsiębiorstwie zob. poz SCHEIBE, Anna: Przemiany w strukturze powiązań biznesowych a możliwości masowej indywidualizacji zob. poz SIEDLECKA, Katarzyna: ICT a wykorzystanie innowacji w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa zob. poz SOBIECKI, Roman: Jak uczyć przedsiębiorców - na podstawie przedsiębiorczości rodzinnej zob. poz SOLARZ, Jan Krzysztof: Zarządzanie ryzykiem systemowym w gospodarce zob. poz STAWICKA, Magdalena Kinga: Asia - an attractive region for offshoring? zob. poz STĘPKA, Paweł: Struktury sieciowe - możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa zob. poz SZCZEPAŃCZYK, Maciej: Działania antykryzysowe firm sektora MSP zob. poz SZCZEPKOWSKA, Malwina: Nadzór korporacyjny firm rodzinnych zob. poz SZYMIK, Eugeniusz: [Drama w edukacji - recenzja] zob. poz

17 ŚCIBIORSKA, Izabela: Universality of selected components of the Japanese economic culture in the area corporate social responsibility zob. poz ŚWIATOWIEC-SZCZEPAŃSKA, Justyna: Planowanie ryzyka strategicznego w przedsiębiorstwie zob. poz TARCZYDŁO, Beata: Wizerunek organizacji w sytuacji przełomu strategicznego zob. poz TYRAŃSKA, Małgorzata: Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym zob. poz URBANOWSKA-SOJKIN, Elżbieta: Informacyjne wspomaganie wyborów strategicznych przedsiębiorstw w warunkach niepewności zob. poz WALECKA, Anna: Rola restrukturyzacji w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie zob. poz WINCEWICZ-BOSY, Marta: Wybrane elementy logistyki CDI Wrocław zob. poz WITEK-CRABB, Anna: Zrównoważone zarządzanie strategiczne - w kierunku większej równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem zob. poz WOLAŃSKA, Marianna: Rola jakości i wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim Ukrainy zob. poz ZAKRZEWSKA-PÓŁTORAK, Alicja: Rozwój regionalny w warunkach globalizacji zob. poz ZOLEŃSKI, Wojciech: Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę zob. poz ŻĄDŁO, Katarzyna: Wybrane elementy kultury i etyki organizacji na przykładzie Fortis Banku Polska zob. poz Normalizacja BOLIŃSKA, Anna: Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO zob. poz KAFEL, Piotr: Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO - integracja systemów zob. poz Kultura BAJKOWSKA, Hanna. Kronika kulturalna / oprac. Hanna Bajkowska // Podlaski Kwartalnik Kulturalny , nr 3, s Biała Podlaska (woj. lubelskie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 30180/2011 BEDNARSKA, Lena. Kronika wydarzeń w województwie wielkopolskim w pierwszym kwartale 2010 roku / oprac. Lena Bednarska // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Wielkopolskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30181/2011 BOGUCKA, Maria (1929- ). Kultura masowa i postmodernizm jako czynniki kształtujące środowisko naukowe w Polsce przełomu XX i XXI wieku / Maria Bogucka. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Kultura masowa socjologia Polska od 1989 r. 2. Nauka socjologia Polska od 1989 r. 3. Postmodernizm Polska 008:00 BZCz 30182/2011 DROSHL, Sandro. Linz 2009 : subiektywnie / Sandro Droshl ; [tł. na ang. Jessica Taylor-Kucia] // Herito , nr 1, s Europejska Stolica Kultury 2. Linz (Austria) kultura od 1945 r. 008 BZCz 30183/2011 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : lipiec wrzesień 2010 / [oprac.] Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 3, s Łódź (woj. łódzkie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 30184/

18 Kronika lubuska : czerwiec - sierpień 2009 // Pro Libris , nr 3, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30185/2011 Kronika lubuska : grudzień luty 2009 // Pro Libris , nr 1, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30186/2011 Kronika lubuska : marzec - maj 2009 // Pro Libris , nr 2, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30187/2011 Kronika lubuska : wrzesień - listopad 2009 // Pro Libris , nr 4, s Lubuskie, województwo 2. Kalendarium 008 BZCz 30188/2011 KRÓL, Andrzej. Przegląd wydarzeń : maj - lipiec 2010 / [Andrzej Król] // Kronika Miasta Poznania , nr 3, s Poznań (woj. wielkopolskie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 30189/2011 MURZYN, Monika A. (1973- ). Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego / Monika Murzyn-Kupisz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Regionalne i Lokalne , nr 3, s Polska kultura zabytki 008:7 BZCz 30190/2011 OLIVIER, Mathieu. Pola bitew jako miejsca pamięci w historii Europy : szkic / Mathieu Olivier ; tł. z fr. Marta Duda-Gryc ; [tł. na ang. Jessica Taylor-Kucia]. - Tekst równol. pol., ang. // Herito , nr 1, s Miejsca pamięci narodowej Europa 2. Europa historia 008:316 BZCz 30191/2011 SANETRA-SZELIGA, Joanna (1977- ). Linz : zmiana / Joanna Sanetra-Szeliga ; [tł. na ang. Jessica Taylor-Kucia]. - Tekst równol. pol., ang. // Herito , nr 1, s Europejska Stolica Kultury 2. Linz (Austria) kultura od 1945 r. 008 BZCz 30192/2011 SAPIEJEWSKI, Maciej. Kultura przestrzenią spotkania / Maciej Sapiejewski // Poezja Dzisiaj. - Nr 77 (2009), s Kultura filozofia 008:1 BZCz 30193/2011 SOBOTKOVÁ, Marie (1947- ). Z historie a současnosti Česko-polského kulturně vzdělávacího partnerství Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika / Marie Sobotková // Bohemistyka. - R. 10, [nr] 3 (2010), s Współpraca kulturalna Czechy od 2001 r. 2. Współpraca kulturalna Polska od 2001 r. 008 BZCz 30194/2011 ZIÓŁKOWSKA, Beata (1967- ). Passusy konferencyjne / Beata Ziółkowska // Migotania, Przejaśnienia , nr 2/3, s Konferencja Interdyscyplinarna Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, Rogi-Paradyż. 1. Regiony przygraniczne kultura Niemcy 2. Regiony przygraniczne kultura Polska 3. Regiony przygraniczne kultura Ukraina 4. Sprawozdania z konferencji 008 BZCz 30195/2011 BIAŁAS, Maciej: Muzyczny geniusz czy kulturowy fenomen? zob. poz FRYC, Stanisław: [Współczesne problemy kształcenia humanistycznego - recenzja] zob. poz

19 GLENSK, Urszula: Who is who we Wrocławiu zob. poz KENDZIOREK, Piotr: Między emancypacyjnym projektem kulturalnym a totalitarnym podporządkowaniem zob. poz KOLINKO, Emilia: Powrót szpargalisty zob. poz KONDRAT, Agata: Nikt nie mówi dzisiaj w jidysz? zob. poz MIZIOŁEK, Jerzy: [Chopin w kulturze polskiej - recenzja] zob. poz OJCEWICZ, Grzegorz: [Hipertrofia - recenzja] zob. poz OJCEWICZ, Grzegorz: [Rosja, Rosja... - recenzja] zob. poz OSTANEK, Adam: Życie kulturalne i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach zob. poz PORADZISZ-CINCIO, Magdalena: Krosno Odrzańskie - szkice z dziejów i kultury miasta zob. poz RACZKOWSKA, Jadwiga: Wybrane zagadnienia kultury i edukacji kulturalnej zob. poz ROSOSIŃSKA-KOZUB, Natalia: Co zdarzyło się w Păltinişu? - czyli o kulturze na wysokościach zob. poz SHANDLER, Jeffrey: Wyprawy do Jidyszlandu zob. poz SUCHOMŁYNOW, Lech Aleksy: Działalność Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku zob. poz SZCZUKOWSKI, Ireneusz: [Pomiędzy tragicznością a groteską - recenzja] zob. poz TŁOMACKA, Elwira: Człowiek Podlasia zob. poz TRZESZCZYŃSKA, Patrycja: Żywotność pojęcia Kresów ukraińskich w polskiej kulturze zob. poz WŁODARCZYK, Małgorzata: Culture or tact in architecture zob. poz WŁODARSKI, Maciej: [Między literaturą a kulturą - recenzja] zob. poz ZARĘBIANKA, Zofia: Z Wenecji do Lourdes - po odrodzenie zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 IV - 31 VI 2009 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Iwona Tysiak-Kowalska // Notatki Płockie , [nr] 2, s Płock (woj. mazowieckie ; okręg) 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 30196/2011 BIELAK, Małgorzata. Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 I - 31 III 2009 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska // Notatki Płockie , [nr] 1, s Płock (woj. mazowieckie ; okręg) 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 30197/2011 DAFNER, Alex (1949- ). Kadima! znaczy Naprzód / Alex Dafner ; tł. Iwona Szymaniak // Cwiszn. - R. 1, nr 1/2 (2010), s ,95 1. Bibliotekarstwo Australia w. 2. Żydzi kultura 01/02 BZCz 30198/2011 DMOWSKI, Rafał (1974- ). Skarbnica regionaliów - o Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach słów kilka / Rafał Dmowski // Szkice Podlaskie. - Z. 17/18 (2009/2010), s Miejska Biblioteka Publiczna (Siedlce) 2. Biblioteki publiczne Polska od 1989 r. 3. Siedlce (woj. mazowieckie) bibliotekarstwo od 1989 r. 01/02 BZCz 30199/2011 GOSTYŃSKI, Witold (1946- ). Nowości wydawnicze / oprac. Witold Gostyński // Kronika Wielkopolski , nr 3, s Wielkopolska 2. Bibliografia adnotowana 3. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 30200/2011 KOWALCZUK, Marzena. Stan bibliotek szkolnych regionu siedleckiego w latach : wyniki badań ankietowych / Marzena Kowalczuk // Szkice Podlaskie. - Z. 17/18 (2009/2010), s

20 1. Biblioteki szkolne Polska od 2001 r. 2. Siedlce (woj. mazowieckie ; okręg) bibliotekarstwo od 2001 r. 01/02 BZCz 30201/2011 KURZWELLY, Michael (1963- ). Die Słubfurter Mediathek / Michael Kurzwelly. - Tekst równol. niem., pol. // Pro Libris , nr 3, s Kurzwelly, Michael (1963- ). Słubfurt 2. Biblioteki publiczne Niemcy od 2001 r. 3. Biblioteki publiczne Polska od 2001 r. 4. Frankfurt nad Odrą (Niemcy) bibliotekarstwo od 2001 r. 5. Słubice (woj. lubuskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 01/02 BZCz 30202/2011 LIPIŃSKA, Alicja. Wczesne polonica zielonogórskiej książnicy / Alicja Lipińska // Pro Libris , nr 1, s Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (Zielona Góra) zbiory 2. Polonica w. 3. Polonica zbiory 4. Zielona Góra (woj. lubuskie) bibliotekarstwo zbiory 01/02:00 BZCz 30203/2011 BIBLIOGRAFIA krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i politycznych stosunków międzynarodowych Polski z 2009 r. zob. poz DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA, Zofia: [Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji - recenzja] zob. poz FISHMAN, David E.: Okruchy ocalone z płomieni zob. poz GĄSIOROWSKI, Antoni: Nad bibliografią zawartości Kwartalnika Historycznego za lata zob. poz. KRYSZCZUK, Anna: Bibliografia prac i osiągnięć naukowych prof. Jadwigi Ziętarskiej zob. poz ŁAZOWSKA, Bożena: Wystawa: Statystyka narodowościowa w Polsce w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej zob. poz MŁODYSZEWSKA, Sylwia: Bibliografia z ubezpieczeń zob. poz OSZCZĘDA, Aleksandra: Przegląd bibliograficzny zob. poz OŻÓG, Maria: Jan Paweł II o sprawach ostatecznych zob. poz PANEK, Emil: Sylwetka naukowa Profesora Zbigniewa Czerwińskiego ( ) zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz POTRZESZCZ, Jadwiga: Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2006 zob. poz PUDŁOCKI, Tomasz: [Aleksy Gilewicz - recenzja] zob. poz RACZKOWSKA, Jadwiga: Wybrane zagadnienia kultury i edukacji kulturalnej zob. poz ŚWIĄTEK, Adam: Biblioteka kresoznawcy za rok 2008 zob. poz WAROWNA-WYPYCH, Marianna: Przegląd wybranych czasopism prawniczych zob. poz ZWIERZYŃSKA, Bożena: Nieśmiałość zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo FERENC-SZYDEŁKO, Ewa (1953- ). Kilka uwag o wolności wypowiedzi prasowej / Ewa Ferenc // Pomosty. - [T.] 14 (2009), s Wolność prasy Polska BZCz 30204/2011 GĘBOŁYŚ, Zdzisław (1961- ). Śląsk 2010 r. XVI : spis treści / oprac. Zdzisław Gębołyś // Śląsk. - R. 17, nr 1 (2011), s Śląsk (czasop.) 2. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia 3. Spisy treści BZCz 30205/2011 KARPIŃSKI, Marek (1948- ). Nouvelle cuisine dziennikarstwa / Marek Karpiński // Nowe Książki , nr 1, s Zawiera rec. książki: Biblia dziennikarstwa. - Kraków, Biblia dziennikarstwa 2. Recenzje BZCz 30206/

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Rozdział Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa - Monika Narojek

Rozdział Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa - Monika Narojek Wstęp CZĘŚĆ I PROBLEMY EKONOMICZNO-ZARZĄDCZE W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Ekonomiczne konsekwencje rytuałów przejścia - Monika Maria Majewska 1.1. Rytuały przejścia 1.1.2. Rytuał, obrzęd, zwyczaj

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Dyskurs o walorach poznawczych zarządzania i zarządzania procesowego (Kazimierz Doktór) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Naukowe zarządzanie a zarządzanie procesowe 1.3. Spór o

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (4-10.03.2011) 1 010 a p 2004436659 110 2. a Galeria Pod Rejtanem" (Kraków) 2 010 a p 2004525220 150 a Duchowieństwo katolickie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok 2011 ^ S P I S T R E Ś C I WSTĘP (Piotr Sochaczewski)

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 Wstęp... 15 STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PRZESŁANKI ZMIAN W TREŚCI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO... 21

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo