Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL"

Transkrypt

1 Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Raport 4: Badania ofert pracy dla pracowników ochrony zdrowia oraz zasiłków pobieranych przez niepracująca kadrę medyczną. Ocena procesy współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami poszukującymi kadry medycznej Projekt realizowany w ramach Priorytetu II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie PROJEKT REALIZUJĄ: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/ fax. 024/ Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLSTMED Siedziba- Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej Szpital Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 tel. 022/ Kutno Łódź - Warszawa, Wrzesień 2006 Priorytet II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

2 Spis treści INFORMACJA O PROJEKCIE...5 WPROWADZENIE Źródła informacji o ofertach pracy dla białego personelu Najczęściej występujące oferty pracy Zasiłki pobierane przez niepracujących posiadających zawód związany z ochroną zdrowia Analiza danych o bezrobociu, ofertach pracy oraz zasiłkach dla zawodów związanych z opieką medyczną Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód Powiatowy Urząd pracy Nr 1 w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy Oferty pracy z Powiatowych Urzędów Pracy województwa łódzkiego, zamieszczane na stronie internetowej Konkluzje Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy Instytucje branżowe Czasopisma branżowe Oferty dla lekarzy Ofert pracy dla pielęgniarek i położnych Prasa lokalna Internet Analiza ofert pracy podsumowanie Główne źródła występowania ofert pracy Zawody i specjalizacje medyczne najbardziej poszukiwane na terenie województwa łódzkiego Najbardziej poszukiwane zawody medyczne Specjalizacje lekarskie, które cieszą się największym zainteresowaniem ze strony pracodawców z terenu województwa Rodzaje placówek oferujących miejsca pracy dla personelu medycznego Zamieszczone w ofertach wymagania i oferowane warunki Ocena procesu współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami poszukującymi kadry medycznej Ocena współpracy na podstawie zamieszczanych ofert pracy Kanały rekrutacji białego personelu, współpraca z instytucjami rynku pracy opinie pracodawców z sektora medycznego...63 ZAŁĄCZNIKI...74 I. Wykaz niepublicznych agencji pośrednictwa pracy na terenie działających województwa łódzkiego...74 II. Oferty pracy w zasobach instytucji branżowych...80 III. Oferty pracy w czasopismach medycznych...84 IV. Oferty pracy w gazetach codziennych...93 V. Oferty pracy w Internecie VI. Informacje nadesłane przez Powiatowe Urzędy Pracy

3 Spis tabel Tabela 2.1. Zawody szczegółowe (specjalizacje) lekarzy oraz pielęgniarek i położnych...11 Tabela Suma zarejestrowanych z poszczególnych lat okresu dla zawodów związanych z ochroną zdrowia...15 Tabela Liczba bezrobotnych w sektorze medycznym w okresie według zawodów...16 Tabela Oferty pracy dla białego personelu zgromadzone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2005 r Tabela Wyszczególnienie zawodów posiadanych przez bezrobotnych, dla których nie wpłynęły oferty pracy Tabela Oferty pracy według zawodów PUP w Pajęcznie...20 Tabela Bezrobotni wg zawodów w PUP Zgierz na dzień Tabela Bezrobotni wg. zawodów w PUP Zgierz...22 Tabela Personel medyczny zarejestrowany w PUP w Tomaszowie Mazowieckim w latach Tabela Ilość ofert pracy w poszczególnych zawodach medycznych zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w latach Tabela Liczba zarejestrowanego personelu oraz ilość ofert pracy w poszczególnych zawodach medycznych zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w latach Tabela Oferty pracy dla białego personelu zgromadzone na stronie Tabela 6.1. Oferty pracy dostępne w OIL...43 Tabela 6.2. Oferty pracy dostępne w OIPiP pod względem placówki zgłaszającej...44 Tabela 6.3. Oferty pracy dostępne w OIPiP według specjalizacji pielęgniarskich...45 Tabela Oferty pracy dla lekarzy według specjalizacji...47 Tabela Oferty pracy dla lekarzy ze względu na rodzaj placówki zamieszczającej ogłoszenie 48 Tabela 8.1. Oferty pracy dla lekarzy ze względu na poszukiwaną specjalizację...51 Tabela 8.2. Oferty pracy dla kadry medycznej ze względu na rodzaj placówki zgłaszającej...52 Tabela 9.1. oferty pracy dla lekarzy według specjalizacji...53 Tabela 9.2. Oferty pracy dla personelu medycznego wg rodzaju placówki

4 Spis wykresów Wykres Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach Wykres Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Zduńskiej Woli w podziale na zawody główne...18 Wykres Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Pajęcznie w latach w podziale na zawody główne...19 Wykres Główne grupy personelu medycznego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w okresie Wykres Bezrobotni, którzy uzyskali bądź nie oferty pracy z PUP w Rawie Mazowieckiej...23 Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi w okresie Wykres Personel medyczny pobierający zasiłki wg grup zawodowych (dane Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w okresie Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w latach Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w okresie Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w latach Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w latach Wykres Oferty pracy według miejsca ich zamieszczenia...56 Wykres Oferty pracy dla kadry medycznej w podziale na zawód główny...57 Wykres Oferty pracy według specjalizacji szczegółowej...58 Wykres Oferty pracy ze względu na rodzaj placówki zgłaszającej...59 Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników [N=500, wskazania w %] Wykres Najczęściej wybierane sposoby poszukiwania nowych pracowników a rodzaj placówki[wskazania w %]...65 Wykres Najczęściej wybierane sposoby poszukiwania nowych pracowników a wielkość placówki [wskazania w %]...66 Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające do 9 osób [N=317, wskazania w %]...66 Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające od 10 do 49 osób [N=123, wskazania w %] Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające od 50 do 250 osób [N=23, wskazania w %] Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające ponad 250 osób [N=37, wskazania w %] Wykres Ocena współpracy pracodawców z instytucjami medycznego rynku pracy w zakresie poszukiwania nowych pracowników [N=500, wskazania w %]...68 Wykres Powody pozytywnej oceny współpracy pracodawców z instytucjami medycznego rynku pracy w zakresie poszukiwania nowych pracowników [wskazania w %] Wykres Powody negatywnej oceny współpracy pracodawców z instytucjami medycznego rynku pracy w zakresie poszukiwania nowych pracowników [wskazania w %] Wykres Zatrudnienie nowych lekarzy (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników [wskazania w %]...70 Wykres Zatrudnienie nowych lekarzy stomatologów (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników [wskazania w %] Wykres Zatrudnienie nowych pielęgniarek (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników wskazania w %]...71 Wykres Zatrudnienie nowych położnych (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników [wskazania w %]

5 INFORMACJA O PROJEKCIE Projekt badawczy Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie. Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będący podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich powstał w 1957 r. Przewidziany dla Polski okres programowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przypada na lata Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowią podstawę dla realizacji polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i działania wynikają z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadają głównym założeniom Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) na lata Program rozwija cele NPR poprzez określenie priorytetów, kierunków rozwoju polityki regionalnej państwa oraz wysokości środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na jej realizację. Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE). Całkowity czas realizacji działań przewidzianych w projekcie: 1 grudnia września Realizacja projektu jest nadzorowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Projekt realizowany jest przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLTSMED. Cele projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL sprowadzają się do: -zdiagnozowania sytuacji rynku pracy w zakładach ochrony zdrowia; -dokonania analizy systemu edukacji i szkoleń dla kadry związanej z ochroną zdrowia; -dokonania analizy zbieżności i prognozowania potrzeb pracodawców, planów pracowników i istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego poprzez zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań różnych uczestników rynku pracy. Rezultaty projektu mogą posłużyć do rozwiązania problematyki aktywizacji zawodowej i edukacyjnej kadry ochrony zdrowia. Efekt realizacji projektu w postaci przygotowania i rozpowszechniania wyników badań, 5

6 ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy kadry medycznej w zakresie min. rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz działań edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych w regionie stanowi jeden z możliwych rodzajów wsparcia udzielanego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Beneficjentami Ostatecznymi projektu, zgodnie z zapisami Uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są instytucje zajmujące się monitorowaniem rynku pracy, ofert edukacyjnych i szkoleniowych: - powiatowe urzędy pracy; - firmy zajmujące się pośrednictwem pracy; - szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego; - instytucje pomocy społecznej; - inne podmioty zainteresowane monitoringiem i rozwojem regionalnego rynku pracy. Projekt Biały Personel przewiduje dostarczenie Beneficjentom Ostatecznym następujących danych w postaci raportów: Raport z oceny bazy wykonawczej (świadczeniodawcy) w którym zawarte zostaną wyniki m.in. z takich analiz jak: o analiza stanu infrastruktury jednostek ochrony zdrowia w wybranych powiatach województwa; o analiza oceny efektywności ekonomicznej; Raport z analizy zatrudnienia w ochronie zdrowia, w tym wyniki m.in. z - oceny tendencji zmian w zasobach kadry medycznej, - analizy struktury zatrudnienia w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia; Raport z badań potrzeb pracodawców publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia w zakresie kwalifikacji i umiejętności; Raport z badań ofert pracy dla pracowników ochrony zdrowia oraz ocena procesu współpracy instytucji rynku z pracodawcami; Raport z analizy świadczeń realizowanych przez NFZ oraz wyniki z badań pacjentów oceniających ich realizację; Raport zawierający prognozę demograficzną oraz przewidywania zachorowań mieszkańców województwa; Raport z analizy systemu edukacji i kształcenia ustawicznego w województwie, w tym wyniki analizy istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych, oraz analiza wykorzystania wykształconej kadry pracowników; Raport z diagnozy zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania bądź przekształcania kwalifikacji zawodowych z potrzebami "medycznego" rynku pracy, w tym prognoza zasobów pracy. Rezultaty projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL zostaną rozpowszechnione wśród Beneficjentów Ostatecznych za pośrednictwem publikacji z wybranymi wynikami 6

7 z przeprowadzonych badań w postaci papierowej o nakładzie 500 sztuk oraz raportów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu: 7

8 WPROWADZENIE Celem raportu jest po pierwsze, analiza występujących ofert pracy dla personelu medycznego w województwie łódzkim. Przedmiotem analizy są w tym przypadku oferty pracy, które gromadzone są w zasobach publicznych i niepublicznych placówek pośrednictwa pracy, instytucjach branżowych oraz publikowane w prasie i w internecie. Po drugie, prezentacja danych dotyczących zasiłków pobieranych przez niepracującą kadrę medyczną. Celem prezentowanych analiz jest uzyskanie informacji na temat: 1. głównego źródła występowania ofert pracy. Wyróżniono następujące miejsca pojawiania się ofert pracy dla białego personelu: urzędy pracy prywatne agencje pośrednictwa pracy instytucje branżowe prasa branżowa prasa o zasięgu regionalnym internet 1.a. najczęściej występujących ofert przy uwzględnieniu: zawodu głównego specjalizacji (lekarskiej i pielęgniarskiej) rodzaju placówek zgłaszających ofertę stawianych wymagań oferowanych warunków 2. zasiłków pobieranych przez niepracujących posiadających zawód związany z opieką medyczną z uwzględnieniem: struktury bezrobocia wśród kadry medycznej struktury zawodowej grupy pobierających zasiłki najczęściej występujących specjalizacji 1. Źródła informacji o ofertach pracy dla białego personelu. Wyodrębniono sześć głównych obszarów potencjalnego występowania ofert pracy dla osób posiadających zawód związany z ochroną zdrowia. Do pierwszej kategorii zaliczono Powiatowe Urzędy Pracy znajdujące się na terenie województwa łódzkiego. Z uwagi na fakt, iż Powiatowe Urzędy Pracy za wyjątkiem trzech nie dostarczyły informacji dotyczącej ilości ofert pracy dla białego personelu dane te nie mogą być objęte pełną analizą. Zaprezentowane zostaną także informacje na temat ofert pracy gromadzonych przez PUP zamieszczanych na stronie internetowej Przeprowadzona analiza obejmowała zasoby dostępne na stronie w chwili przeprowadzania badania. Dla porównania w raporcie zamieszczone zostało również wyszczególnienie ofert pracy dla 8

9 poszczególnych zawodów medycznych przy uwzględnieniu specjalizacji za rok 2005 (wg. stanu na dzień ) 1 Kategorię drugą stanowią niepubliczne agencje pośrednictwa pracy działające na terenie województwa łódzkiego występujące w Rejestrze Agencji Pośrednictwa Pracy z dn zamieszczonego w Serwisie Urzędów Pracy (www.praca.gov.pl). Z analizy wyłączone zostały następujące instytucje: o Agencje pracy tymczasowej o Akademickie spółdzielnie pracy o Agencje działające przy publicznych i niepublicznych szkołach wyższych o Ośrodki doradztwa zawodowego o Agencje produkcyjno i handlowe o Agencje doradztwa marketingowego o Fundacja wspierania młodzieży o Centrum finansowo marketingowe o Instytut badań i terapii psychologicznej o Wojewódzki ośrodek kształcenia zawodowego i języków obcych o Agencja Pomoc domowa Wszystkie pozostałe agencje, zostały sprawdzone pod kątem oferowania pracy w zawodach medycznych. Kategorię trzecią tworzą instytucje branżowe. Zainteresowaniem w tym przypadku objęte zostały Okręgowa Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, obie z siedzibą w Łodzi. Warto zwrócić uwagę, iż wskazane instytucje posiadają swoje strony internetowe, na których także zamieszczają oferty pracy. Te zostaną uwzględnione przy analizie ofert internetowych. Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych obejmuje prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla pielęgniarek i położnych należących do samorządu. Przedmiotem zainteresowania zostały objęte oferty zgromadzone w biurze od początku 2006 roku. W przypadku Okręgowej Izby Lekarskiej brak w strukturze organizacyjnej agencji pośrednictwa pracy. Oferty dla lekarzy pozostawiane są jednak w siedzibie izby. Analizą objęte zostaną oferty dostępne w chwili przeprowadzania badania. Do kategorii czwartej zaliczono oferty pracy publikowane w prasie branżowej. Ogółem przeanalizowano następujące czasopisma: 1. Gazeta Lekarska - miesięcznik 2. Panaceum miesięcznik 3. Służba zdrowia dwutygodnik 4. Magazyn Pielęgniarki i Położnej miesięcznik 5. Biuletyn - miesięcznik Wybór tytułów podyktowany był informacjami uzyskanymi w OIPiP oraz w OIL na temat możliwości występowania ofert pracy w określonych czasopismach. Badaniem objęte zostały oferty zamieszczone w okresie od stycznia do kwietnia Kategoria piąta to oferty publikowane w prasie codziennej o zasięgu regionalnym. Zainteresowaniem objęte zostały trzy gazety codzienne: 1 Sprawozdanie dla celów statystycznych, Wojewódzki Urząd Pracy 9

10 1. Gazeta Wyborcza 2. Dziennik Łódzki 3. Ekspress Ilustrowany W przypadku dwóch pierwszych tytułów uwzględniono oferty pracy ukazujące się w dodatku Praca. Ekspress Ilustrowany takiego dodatku nie posiada. Przyjęto, iż badanie obejmować będzie wydania poniedziałkowe. Uwzględniono przy tym informacje o ilości ukazujących się każdego dnia ofert pracy. Analiza dotyczy ofert, które ukazały się w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia Kategorię szóstą stanowią oferty pracy ukazujące się na wybranych stronach internetowych. Badaniem objęte zostały następujące strony www: Wskazane strony zostały znalezione przy wykorzystaniu wyszukiwarki Google po wpisaniu słów oferty pracy, medycyna, ochrona zdrowia 2. Najczęściej występujące oferty pracy Analiza ofert występujących w różnego rodzaju źródłach przeprowadzona została przy uwzględnieniu: 1. rodzaju zawodu głównego występującego w ofercie. Wyróżniamy następujące zawody główne: a. lekarze b. lekarze dentyści c. pozostali specjaliści ochrony zdrowia (Np. diagnosta laboratoryjny, epidemiolog, logopeda, promotor zdrowia, optometrystka, toksykolog, kosmetolog itd.) d. pielęgniarki e. położne f. higieniści g. asystenci i technicy stomatologiczni h. fizjoterapeuci i pokrewni i. technicy farmaceutyczni j. operatorzy aparatury medycznej k. średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej nie sklasyfikowany (felczer, instruktor terapii uzależnień, protetyk słuchu, ratownik medyczny). 10

11 2. specjalizacji lekarskiej i pielęgniarskiej (położniczej). Poniższa tabela ukazuje występujące specjalizacje z podziałem na lekarskie i pielęgniarskie. Tabela 2.1. Zawody szczegółowe (specjalizacje) lekarzy oraz pielęgniarek i położnych Specjalizacje lekarskie Alergologia Anestezjologia Angiologia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia naczyniowa Chirurgia onkologiczna Chirurgia plastyczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Choroby płuc Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diabetologia Diagnostyka laboratoryjna Endokrynologia Epidemiologia Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Genetyka kliniczna Geriatria Hematologia Immunologia kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia dziecięca Medycyna nuklearna Medycyna paliatywna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Specjalizacje pielęgniarskie i położnicze Pielęgniarstwo anestezjologiczna i intensywnej opieki Pielęgniarstwo chirurgiczne Pielęgniarstwo diabetologiczne Pielęgniarstwo epidemiologiczne Pielęgniarstwo geriatryczne Pielęgniarstwo kardiologiczne Pielęgniarstwo nefrologiczne Pielęgniarstwo neonatologiczne Pielęgniarstwo onkologiczne Pielęgniarstwo operacyjne Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Pielęgniarstwo pediatryczne Pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Położna Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego 11

12 Medycyna sportowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Nefrologia Neurochirurgia Neurologia Neurologia dziecięca Okulistyka Onkologia i hematologia dziecięca Onkologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczna Ginekologia onkologiczna Hipertensjologia Neuropatologia Otorynolaryngologia dziecięca Urologia dziecięca Ginekologia Pulmonologia Dentysta Źródło: Na podstawie ustawy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz. Nr 222,poz.1868) 12

13 3. rodzaj placówki zgłaszającej ofertę (poszukującej pracownika) o Szpital o Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o Gabinet, klinika specjalistyczna (prywatna) o Dom Pomocy Społecznej (publiczny, niepubliczny) o Hospicjum o Placówki oświatowe: szkoła, przedszkole, żłobek o Inne 4. rodzaju stawianych wymagań A. rodzaj specjalizacji (w przypadku lekarzy także jaj stopień) B. ukończenie stażu C. doświadczenie zawodowe o na określonym stanowisku o w określonym typie placówki o inne D. posiadanie określonych uprawnień zawodowych o ukończone kursy specjalistyczne o ukończone kursy dokształcające o przebyte szkolenia o inne E. posiadanie określonych umiejętności o prawo jazdy o znajomość języków obcych o umiejętność obsługi komputera o inne F. umiejętności indywidualne, predyspozycje i cechy osobowościowe 5. oferowanych warunków pracy w tym np.: o rodzaj zawieranej umowy (umowa o praca, umowa zlecenie) o wymiar czasu pracy o warunki płacowe o mieszkanie o inne 13

14 3. Zasiłki pobierane przez niepracujących posiadających zawód związany z ochroną zdrowia Analiza zasiłków pobieranych przez niepracującą kadrę medyczną wymaga ustalenia poziomu bezrobocia w branży medycznej. Informacje potrzebne do jej przeprowadzenia zaczerpnięte zostaną z dostępnych źródeł pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Analiza ilości zasiłków pobieranych przez niepracująca kadrę medyczna przeprowadzona zostanie w oparciu o materiały uzyskane z Powiatowych Urzędów Pracy. Ze względu na niepełne dane uzyskane od powyższych instytucji, badanie obejmować będzie analizę danych tylko z tych PUP, które udostępniły potrzebne materiały. 4. Analiza danych o bezrobociu, ofertach pracy oraz zasiłkach dla zawodów związanych z opieką medyczną 4.1. Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi W latach Wojewódzki Urząd Pracy odnotował 1409 rejestracji bezrobotnych w zawodach związanych z ochroną zdrowia. W roku 2003 zarejestrowało się 260 bezrobotnych z czego 172 (66%) stanowiły kobiety. Wykres Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach Ogółem Kobiety Mężczyźni 14

15 W roku 2004 odnotowano 309 rejestracji bezrobotnych z czego 207 (67%) stanowiły kobiety. W roku 2005 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 840 z czego 741 (88%) stanowiły kobiety. W latach najwięcej rejestracji miało miejsce w następujących zawodach: pielęgniarka (446), fizjoterapeuta (117), specjalista zdrowia publicznego (106), lekarz zdrowie publiczne (101), lekarze wysoce wyspecjalizowani i bez kwalifikacji (97), położne (90). lekarz medycyna rodzinna (62), specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia (61). W przypadku pozostałych zawodów liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczała 50. Tabela Suma zarejestrowanych z poszczególnych lat okresu dla zawodów związanych z ochroną zdrowia Ilość bezrobotnych Zawód suma z lat w roku 2005 Pielęgniarka Fizjoterapeuta Specjalista zdrowia publicznego Lekarz zdrowie publiczne Lekarze wysoce wyspecjalizowani i bez kwalifikacji Położne Lekarz medycyna rodzinna Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Promotor zdrowia 47 8 Farmaceuta farmacja apteczna Lekarz weterynarii Lekarz choroby wewnętrzne 30 9 Lekarz dentysta zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny 18 4 Logopeda 13 6 W pozostałych zawodach na przestrzeni omawianych trzech lat łącznie nie stwierdzono więcej jak 9 zarejestrowanych bezrobotnych. Ponadto w grupie zawodów w latach zanotowano tendencję wzrostową w ilości bezrobotnych. Zmiany przedstawia tabela. 15

16 Tabela Liczba bezrobotnych w sektorze medycznym w okresie według zawodów Zawód Liczba bezrobotnych w roku: Pielęgniarka Położna Fizjoterapeuta Lekarz zdrowie publiczne Lekarze wysoce wyspecjalizowani i bez kwalifikacji Lekarz weterynarii Lekarz dentysta zdrowie publiczne Natomiast w jednym zawodzie zanotowano tendencję spadkową. Promotor zdrowia W roku 2005 do Powiatowych Urzędów Pracy zgłoszonych zostało ogółem 117 ofert dla białego personelu. W tym 28 ofert adresowanych było do lekarzy różnych specjalizacji, 52 do pielęgniarek i położnych, 33 do specjalistów ochrony zdrowia, 4 do dentystów. Poniższa tabela zawiera szczegółową prezentację zgromadzonych informacji. 16

17 Tabela Oferty pracy dla białego personelu zgromadzone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2005 r. Zawód główny Zawód szczegółowy (specjalizacja) Ilość ofert Lekarz 28 Anestezjologia, intensywna terapia 4 Balneologia i medycyna fizykalna 1 Choroby wewnętrzne 3 Medycyna rodzinna 8 Pediatria 1 Rehabilitacja medyczna 3 Zdrowie publiczne 8 Dentysta - zdrowie publiczne 4 Pielęgniarka i położna 52 Pielęgniarka 48 Bez podania specjalizacji 36 Opieka długoterminowa 3 Pielęgniarstwo psychiatryczne 4 Pielęgniarstwo rodzinne 2 Pielęgniarstwo środowiska nauczania 3 i wychowania Położna 4 Bez podania specjalizacji 4 Specjalista ochrony zdrowia 33 Diagnosta laboratoryjny 7 Fizjoterapeuta 25 Toksykolog 1 Ogółem 117 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania do celów statystycznych sporządzonego przez WUP w Łodzi Uzyskane wyniki ukazują, iż najwięcej ofert pracy adresowanych jest do pielęgniarek, najczęściej bez określenia specjalizacji pielęgniarskiej. Na drugim miejscu pod względem ilości oferowanych miejsc pracy plasują się specjaliści ochrony zdrowia w tym przede wszystkim fizjoterapeuci (25). Trzecie miejsce zajmują oferty pracy adresowane do lekarzy różnych specjalizacji. Najwięcej w omawianym okresie pojawiło się ofert dla lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego. W dalszej kolejności poszukiwano anestezjologów i stomatologów. 17

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo