Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL"

Transkrypt

1 Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Raport 4: Badania ofert pracy dla pracowników ochrony zdrowia oraz zasiłków pobieranych przez niepracująca kadrę medyczną. Ocena procesy współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami poszukującymi kadry medycznej Projekt realizowany w ramach Priorytetu II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie PROJEKT REALIZUJĄ: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/ fax. 024/ Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLSTMED Siedziba- Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej Szpital Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 tel. 022/ Kutno Łódź - Warszawa, Wrzesień 2006 Priorytet II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

2 Spis treści INFORMACJA O PROJEKCIE...5 WPROWADZENIE Źródła informacji o ofertach pracy dla białego personelu Najczęściej występujące oferty pracy Zasiłki pobierane przez niepracujących posiadających zawód związany z ochroną zdrowia Analiza danych o bezrobociu, ofertach pracy oraz zasiłkach dla zawodów związanych z opieką medyczną Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód Powiatowy Urząd pracy Nr 1 w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy Oferty pracy z Powiatowych Urzędów Pracy województwa łódzkiego, zamieszczane na stronie internetowej Konkluzje Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy Instytucje branżowe Czasopisma branżowe Oferty dla lekarzy Ofert pracy dla pielęgniarek i położnych Prasa lokalna Internet Analiza ofert pracy podsumowanie Główne źródła występowania ofert pracy Zawody i specjalizacje medyczne najbardziej poszukiwane na terenie województwa łódzkiego Najbardziej poszukiwane zawody medyczne Specjalizacje lekarskie, które cieszą się największym zainteresowaniem ze strony pracodawców z terenu województwa Rodzaje placówek oferujących miejsca pracy dla personelu medycznego Zamieszczone w ofertach wymagania i oferowane warunki Ocena procesu współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami poszukującymi kadry medycznej Ocena współpracy na podstawie zamieszczanych ofert pracy Kanały rekrutacji białego personelu, współpraca z instytucjami rynku pracy opinie pracodawców z sektora medycznego...63 ZAŁĄCZNIKI...74 I. Wykaz niepublicznych agencji pośrednictwa pracy na terenie działających województwa łódzkiego...74 II. Oferty pracy w zasobach instytucji branżowych...80 III. Oferty pracy w czasopismach medycznych...84 IV. Oferty pracy w gazetach codziennych...93 V. Oferty pracy w Internecie VI. Informacje nadesłane przez Powiatowe Urzędy Pracy

3 Spis tabel Tabela 2.1. Zawody szczegółowe (specjalizacje) lekarzy oraz pielęgniarek i położnych...11 Tabela Suma zarejestrowanych z poszczególnych lat okresu dla zawodów związanych z ochroną zdrowia...15 Tabela Liczba bezrobotnych w sektorze medycznym w okresie według zawodów...16 Tabela Oferty pracy dla białego personelu zgromadzone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2005 r Tabela Wyszczególnienie zawodów posiadanych przez bezrobotnych, dla których nie wpłynęły oferty pracy Tabela Oferty pracy według zawodów PUP w Pajęcznie...20 Tabela Bezrobotni wg zawodów w PUP Zgierz na dzień Tabela Bezrobotni wg. zawodów w PUP Zgierz...22 Tabela Personel medyczny zarejestrowany w PUP w Tomaszowie Mazowieckim w latach Tabela Ilość ofert pracy w poszczególnych zawodach medycznych zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w latach Tabela Liczba zarejestrowanego personelu oraz ilość ofert pracy w poszczególnych zawodach medycznych zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w latach Tabela Oferty pracy dla białego personelu zgromadzone na stronie Tabela 6.1. Oferty pracy dostępne w OIL...43 Tabela 6.2. Oferty pracy dostępne w OIPiP pod względem placówki zgłaszającej...44 Tabela 6.3. Oferty pracy dostępne w OIPiP według specjalizacji pielęgniarskich...45 Tabela Oferty pracy dla lekarzy według specjalizacji...47 Tabela Oferty pracy dla lekarzy ze względu na rodzaj placówki zamieszczającej ogłoszenie 48 Tabela 8.1. Oferty pracy dla lekarzy ze względu na poszukiwaną specjalizację...51 Tabela 8.2. Oferty pracy dla kadry medycznej ze względu na rodzaj placówki zgłaszającej...52 Tabela 9.1. oferty pracy dla lekarzy według specjalizacji...53 Tabela 9.2. Oferty pracy dla personelu medycznego wg rodzaju placówki

4 Spis wykresów Wykres Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach Wykres Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Zduńskiej Woli w podziale na zawody główne...18 Wykres Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Pajęcznie w latach w podziale na zawody główne...19 Wykres Główne grupy personelu medycznego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w okresie Wykres Bezrobotni, którzy uzyskali bądź nie oferty pracy z PUP w Rawie Mazowieckiej...23 Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi w okresie Wykres Personel medyczny pobierający zasiłki wg grup zawodowych (dane Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w okresie Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w latach Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w okresie Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w latach Wykres Personel medyczny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w latach Wykres Oferty pracy według miejsca ich zamieszczenia...56 Wykres Oferty pracy dla kadry medycznej w podziale na zawód główny...57 Wykres Oferty pracy według specjalizacji szczegółowej...58 Wykres Oferty pracy ze względu na rodzaj placówki zgłaszającej...59 Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników [N=500, wskazania w %] Wykres Najczęściej wybierane sposoby poszukiwania nowych pracowników a rodzaj placówki[wskazania w %]...65 Wykres Najczęściej wybierane sposoby poszukiwania nowych pracowników a wielkość placówki [wskazania w %]...66 Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające do 9 osób [N=317, wskazania w %]...66 Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające od 10 do 49 osób [N=123, wskazania w %] Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające od 50 do 250 osób [N=23, wskazania w %] Wykres Sposoby poszukiwania nowych pracowników przez jednostki zatrudniające ponad 250 osób [N=37, wskazania w %] Wykres Ocena współpracy pracodawców z instytucjami medycznego rynku pracy w zakresie poszukiwania nowych pracowników [N=500, wskazania w %]...68 Wykres Powody pozytywnej oceny współpracy pracodawców z instytucjami medycznego rynku pracy w zakresie poszukiwania nowych pracowników [wskazania w %] Wykres Powody negatywnej oceny współpracy pracodawców z instytucjami medycznego rynku pracy w zakresie poszukiwania nowych pracowników [wskazania w %] Wykres Zatrudnienie nowych lekarzy (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników [wskazania w %]...70 Wykres Zatrudnienie nowych lekarzy stomatologów (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników [wskazania w %] Wykres Zatrudnienie nowych pielęgniarek (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników wskazania w %]...71 Wykres Zatrudnienie nowych położnych (lata ) wg źródeł pozyskiwania nowych pracowników [wskazania w %]

5 INFORMACJA O PROJEKCIE Projekt badawczy Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie. Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będący podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich powstał w 1957 r. Przewidziany dla Polski okres programowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przypada na lata Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowią podstawę dla realizacji polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i działania wynikają z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadają głównym założeniom Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) na lata Program rozwija cele NPR poprzez określenie priorytetów, kierunków rozwoju polityki regionalnej państwa oraz wysokości środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na jej realizację. Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE). Całkowity czas realizacji działań przewidzianych w projekcie: 1 grudnia września Realizacja projektu jest nadzorowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Projekt realizowany jest przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLTSMED. Cele projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL sprowadzają się do: -zdiagnozowania sytuacji rynku pracy w zakładach ochrony zdrowia; -dokonania analizy systemu edukacji i szkoleń dla kadry związanej z ochroną zdrowia; -dokonania analizy zbieżności i prognozowania potrzeb pracodawców, planów pracowników i istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego poprzez zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań różnych uczestników rynku pracy. Rezultaty projektu mogą posłużyć do rozwiązania problematyki aktywizacji zawodowej i edukacyjnej kadry ochrony zdrowia. Efekt realizacji projektu w postaci przygotowania i rozpowszechniania wyników badań, 5

6 ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy kadry medycznej w zakresie min. rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz działań edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych w regionie stanowi jeden z możliwych rodzajów wsparcia udzielanego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Beneficjentami Ostatecznymi projektu, zgodnie z zapisami Uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są instytucje zajmujące się monitorowaniem rynku pracy, ofert edukacyjnych i szkoleniowych: - powiatowe urzędy pracy; - firmy zajmujące się pośrednictwem pracy; - szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego; - instytucje pomocy społecznej; - inne podmioty zainteresowane monitoringiem i rozwojem regionalnego rynku pracy. Projekt Biały Personel przewiduje dostarczenie Beneficjentom Ostatecznym następujących danych w postaci raportów: Raport z oceny bazy wykonawczej (świadczeniodawcy) w którym zawarte zostaną wyniki m.in. z takich analiz jak: o analiza stanu infrastruktury jednostek ochrony zdrowia w wybranych powiatach województwa; o analiza oceny efektywności ekonomicznej; Raport z analizy zatrudnienia w ochronie zdrowia, w tym wyniki m.in. z - oceny tendencji zmian w zasobach kadry medycznej, - analizy struktury zatrudnienia w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia; Raport z badań potrzeb pracodawców publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia w zakresie kwalifikacji i umiejętności; Raport z badań ofert pracy dla pracowników ochrony zdrowia oraz ocena procesu współpracy instytucji rynku z pracodawcami; Raport z analizy świadczeń realizowanych przez NFZ oraz wyniki z badań pacjentów oceniających ich realizację; Raport zawierający prognozę demograficzną oraz przewidywania zachorowań mieszkańców województwa; Raport z analizy systemu edukacji i kształcenia ustawicznego w województwie, w tym wyniki analizy istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych, oraz analiza wykorzystania wykształconej kadry pracowników; Raport z diagnozy zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania bądź przekształcania kwalifikacji zawodowych z potrzebami "medycznego" rynku pracy, w tym prognoza zasobów pracy. Rezultaty projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL zostaną rozpowszechnione wśród Beneficjentów Ostatecznych za pośrednictwem publikacji z wybranymi wynikami 6

7 z przeprowadzonych badań w postaci papierowej o nakładzie 500 sztuk oraz raportów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu: 7

8 WPROWADZENIE Celem raportu jest po pierwsze, analiza występujących ofert pracy dla personelu medycznego w województwie łódzkim. Przedmiotem analizy są w tym przypadku oferty pracy, które gromadzone są w zasobach publicznych i niepublicznych placówek pośrednictwa pracy, instytucjach branżowych oraz publikowane w prasie i w internecie. Po drugie, prezentacja danych dotyczących zasiłków pobieranych przez niepracującą kadrę medyczną. Celem prezentowanych analiz jest uzyskanie informacji na temat: 1. głównego źródła występowania ofert pracy. Wyróżniono następujące miejsca pojawiania się ofert pracy dla białego personelu: urzędy pracy prywatne agencje pośrednictwa pracy instytucje branżowe prasa branżowa prasa o zasięgu regionalnym internet 1.a. najczęściej występujących ofert przy uwzględnieniu: zawodu głównego specjalizacji (lekarskiej i pielęgniarskiej) rodzaju placówek zgłaszających ofertę stawianych wymagań oferowanych warunków 2. zasiłków pobieranych przez niepracujących posiadających zawód związany z opieką medyczną z uwzględnieniem: struktury bezrobocia wśród kadry medycznej struktury zawodowej grupy pobierających zasiłki najczęściej występujących specjalizacji 1. Źródła informacji o ofertach pracy dla białego personelu. Wyodrębniono sześć głównych obszarów potencjalnego występowania ofert pracy dla osób posiadających zawód związany z ochroną zdrowia. Do pierwszej kategorii zaliczono Powiatowe Urzędy Pracy znajdujące się na terenie województwa łódzkiego. Z uwagi na fakt, iż Powiatowe Urzędy Pracy za wyjątkiem trzech nie dostarczyły informacji dotyczącej ilości ofert pracy dla białego personelu dane te nie mogą być objęte pełną analizą. Zaprezentowane zostaną także informacje na temat ofert pracy gromadzonych przez PUP zamieszczanych na stronie internetowej Przeprowadzona analiza obejmowała zasoby dostępne na stronie w chwili przeprowadzania badania. Dla porównania w raporcie zamieszczone zostało również wyszczególnienie ofert pracy dla 8

9 poszczególnych zawodów medycznych przy uwzględnieniu specjalizacji za rok 2005 (wg. stanu na dzień ) 1 Kategorię drugą stanowią niepubliczne agencje pośrednictwa pracy działające na terenie województwa łódzkiego występujące w Rejestrze Agencji Pośrednictwa Pracy z dn zamieszczonego w Serwisie Urzędów Pracy (www.praca.gov.pl). Z analizy wyłączone zostały następujące instytucje: o Agencje pracy tymczasowej o Akademickie spółdzielnie pracy o Agencje działające przy publicznych i niepublicznych szkołach wyższych o Ośrodki doradztwa zawodowego o Agencje produkcyjno i handlowe o Agencje doradztwa marketingowego o Fundacja wspierania młodzieży o Centrum finansowo marketingowe o Instytut badań i terapii psychologicznej o Wojewódzki ośrodek kształcenia zawodowego i języków obcych o Agencja Pomoc domowa Wszystkie pozostałe agencje, zostały sprawdzone pod kątem oferowania pracy w zawodach medycznych. Kategorię trzecią tworzą instytucje branżowe. Zainteresowaniem w tym przypadku objęte zostały Okręgowa Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, obie z siedzibą w Łodzi. Warto zwrócić uwagę, iż wskazane instytucje posiadają swoje strony internetowe, na których także zamieszczają oferty pracy. Te zostaną uwzględnione przy analizie ofert internetowych. Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych obejmuje prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla pielęgniarek i położnych należących do samorządu. Przedmiotem zainteresowania zostały objęte oferty zgromadzone w biurze od początku 2006 roku. W przypadku Okręgowej Izby Lekarskiej brak w strukturze organizacyjnej agencji pośrednictwa pracy. Oferty dla lekarzy pozostawiane są jednak w siedzibie izby. Analizą objęte zostaną oferty dostępne w chwili przeprowadzania badania. Do kategorii czwartej zaliczono oferty pracy publikowane w prasie branżowej. Ogółem przeanalizowano następujące czasopisma: 1. Gazeta Lekarska - miesięcznik 2. Panaceum miesięcznik 3. Służba zdrowia dwutygodnik 4. Magazyn Pielęgniarki i Położnej miesięcznik 5. Biuletyn - miesięcznik Wybór tytułów podyktowany był informacjami uzyskanymi w OIPiP oraz w OIL na temat możliwości występowania ofert pracy w określonych czasopismach. Badaniem objęte zostały oferty zamieszczone w okresie od stycznia do kwietnia Kategoria piąta to oferty publikowane w prasie codziennej o zasięgu regionalnym. Zainteresowaniem objęte zostały trzy gazety codzienne: 1 Sprawozdanie dla celów statystycznych, Wojewódzki Urząd Pracy 9

10 1. Gazeta Wyborcza 2. Dziennik Łódzki 3. Ekspress Ilustrowany W przypadku dwóch pierwszych tytułów uwzględniono oferty pracy ukazujące się w dodatku Praca. Ekspress Ilustrowany takiego dodatku nie posiada. Przyjęto, iż badanie obejmować będzie wydania poniedziałkowe. Uwzględniono przy tym informacje o ilości ukazujących się każdego dnia ofert pracy. Analiza dotyczy ofert, które ukazały się w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia Kategorię szóstą stanowią oferty pracy ukazujące się na wybranych stronach internetowych. Badaniem objęte zostały następujące strony www: Wskazane strony zostały znalezione przy wykorzystaniu wyszukiwarki Google po wpisaniu słów oferty pracy, medycyna, ochrona zdrowia 2. Najczęściej występujące oferty pracy Analiza ofert występujących w różnego rodzaju źródłach przeprowadzona została przy uwzględnieniu: 1. rodzaju zawodu głównego występującego w ofercie. Wyróżniamy następujące zawody główne: a. lekarze b. lekarze dentyści c. pozostali specjaliści ochrony zdrowia (Np. diagnosta laboratoryjny, epidemiolog, logopeda, promotor zdrowia, optometrystka, toksykolog, kosmetolog itd.) d. pielęgniarki e. położne f. higieniści g. asystenci i technicy stomatologiczni h. fizjoterapeuci i pokrewni i. technicy farmaceutyczni j. operatorzy aparatury medycznej k. średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej nie sklasyfikowany (felczer, instruktor terapii uzależnień, protetyk słuchu, ratownik medyczny). 10

11 2. specjalizacji lekarskiej i pielęgniarskiej (położniczej). Poniższa tabela ukazuje występujące specjalizacje z podziałem na lekarskie i pielęgniarskie. Tabela 2.1. Zawody szczegółowe (specjalizacje) lekarzy oraz pielęgniarek i położnych Specjalizacje lekarskie Alergologia Anestezjologia Angiologia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia naczyniowa Chirurgia onkologiczna Chirurgia plastyczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Choroby płuc Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diabetologia Diagnostyka laboratoryjna Endokrynologia Epidemiologia Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Genetyka kliniczna Geriatria Hematologia Immunologia kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia dziecięca Medycyna nuklearna Medycyna paliatywna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Specjalizacje pielęgniarskie i położnicze Pielęgniarstwo anestezjologiczna i intensywnej opieki Pielęgniarstwo chirurgiczne Pielęgniarstwo diabetologiczne Pielęgniarstwo epidemiologiczne Pielęgniarstwo geriatryczne Pielęgniarstwo kardiologiczne Pielęgniarstwo nefrologiczne Pielęgniarstwo neonatologiczne Pielęgniarstwo onkologiczne Pielęgniarstwo operacyjne Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Pielęgniarstwo pediatryczne Pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Położna Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego 11

12 Medycyna sportowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Nefrologia Neurochirurgia Neurologia Neurologia dziecięca Okulistyka Onkologia i hematologia dziecięca Onkologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczna Ginekologia onkologiczna Hipertensjologia Neuropatologia Otorynolaryngologia dziecięca Urologia dziecięca Ginekologia Pulmonologia Dentysta Źródło: Na podstawie ustawy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz. Nr 222,poz.1868) 12

13 3. rodzaj placówki zgłaszającej ofertę (poszukującej pracownika) o Szpital o Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o Gabinet, klinika specjalistyczna (prywatna) o Dom Pomocy Społecznej (publiczny, niepubliczny) o Hospicjum o Placówki oświatowe: szkoła, przedszkole, żłobek o Inne 4. rodzaju stawianych wymagań A. rodzaj specjalizacji (w przypadku lekarzy także jaj stopień) B. ukończenie stażu C. doświadczenie zawodowe o na określonym stanowisku o w określonym typie placówki o inne D. posiadanie określonych uprawnień zawodowych o ukończone kursy specjalistyczne o ukończone kursy dokształcające o przebyte szkolenia o inne E. posiadanie określonych umiejętności o prawo jazdy o znajomość języków obcych o umiejętność obsługi komputera o inne F. umiejętności indywidualne, predyspozycje i cechy osobowościowe 5. oferowanych warunków pracy w tym np.: o rodzaj zawieranej umowy (umowa o praca, umowa zlecenie) o wymiar czasu pracy o warunki płacowe o mieszkanie o inne 13

14 3. Zasiłki pobierane przez niepracujących posiadających zawód związany z ochroną zdrowia Analiza zasiłków pobieranych przez niepracującą kadrę medyczną wymaga ustalenia poziomu bezrobocia w branży medycznej. Informacje potrzebne do jej przeprowadzenia zaczerpnięte zostaną z dostępnych źródeł pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Analiza ilości zasiłków pobieranych przez niepracująca kadrę medyczna przeprowadzona zostanie w oparciu o materiały uzyskane z Powiatowych Urzędów Pracy. Ze względu na niepełne dane uzyskane od powyższych instytucji, badanie obejmować będzie analizę danych tylko z tych PUP, które udostępniły potrzebne materiały. 4. Analiza danych o bezrobociu, ofertach pracy oraz zasiłkach dla zawodów związanych z opieką medyczną 4.1. Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi W latach Wojewódzki Urząd Pracy odnotował 1409 rejestracji bezrobotnych w zawodach związanych z ochroną zdrowia. W roku 2003 zarejestrowało się 260 bezrobotnych z czego 172 (66%) stanowiły kobiety. Wykres Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach Ogółem Kobiety Mężczyźni 14

15 W roku 2004 odnotowano 309 rejestracji bezrobotnych z czego 207 (67%) stanowiły kobiety. W roku 2005 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 840 z czego 741 (88%) stanowiły kobiety. W latach najwięcej rejestracji miało miejsce w następujących zawodach: pielęgniarka (446), fizjoterapeuta (117), specjalista zdrowia publicznego (106), lekarz zdrowie publiczne (101), lekarze wysoce wyspecjalizowani i bez kwalifikacji (97), położne (90). lekarz medycyna rodzinna (62), specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia (61). W przypadku pozostałych zawodów liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczała 50. Tabela Suma zarejestrowanych z poszczególnych lat okresu dla zawodów związanych z ochroną zdrowia Ilość bezrobotnych Zawód suma z lat w roku 2005 Pielęgniarka Fizjoterapeuta Specjalista zdrowia publicznego Lekarz zdrowie publiczne Lekarze wysoce wyspecjalizowani i bez kwalifikacji Położne Lekarz medycyna rodzinna Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Promotor zdrowia 47 8 Farmaceuta farmacja apteczna Lekarz weterynarii Lekarz choroby wewnętrzne 30 9 Lekarz dentysta zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny 18 4 Logopeda 13 6 W pozostałych zawodach na przestrzeni omawianych trzech lat łącznie nie stwierdzono więcej jak 9 zarejestrowanych bezrobotnych. Ponadto w grupie zawodów w latach zanotowano tendencję wzrostową w ilości bezrobotnych. Zmiany przedstawia tabela. 15

16 Tabela Liczba bezrobotnych w sektorze medycznym w okresie według zawodów Zawód Liczba bezrobotnych w roku: Pielęgniarka Położna Fizjoterapeuta Lekarz zdrowie publiczne Lekarze wysoce wyspecjalizowani i bez kwalifikacji Lekarz weterynarii Lekarz dentysta zdrowie publiczne Natomiast w jednym zawodzie zanotowano tendencję spadkową. Promotor zdrowia W roku 2005 do Powiatowych Urzędów Pracy zgłoszonych zostało ogółem 117 ofert dla białego personelu. W tym 28 ofert adresowanych było do lekarzy różnych specjalizacji, 52 do pielęgniarek i położnych, 33 do specjalistów ochrony zdrowia, 4 do dentystów. Poniższa tabela zawiera szczegółową prezentację zgromadzonych informacji. 16

17 Tabela Oferty pracy dla białego personelu zgromadzone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2005 r. Zawód główny Zawód szczegółowy (specjalizacja) Ilość ofert Lekarz 28 Anestezjologia, intensywna terapia 4 Balneologia i medycyna fizykalna 1 Choroby wewnętrzne 3 Medycyna rodzinna 8 Pediatria 1 Rehabilitacja medyczna 3 Zdrowie publiczne 8 Dentysta - zdrowie publiczne 4 Pielęgniarka i położna 52 Pielęgniarka 48 Bez podania specjalizacji 36 Opieka długoterminowa 3 Pielęgniarstwo psychiatryczne 4 Pielęgniarstwo rodzinne 2 Pielęgniarstwo środowiska nauczania 3 i wychowania Położna 4 Bez podania specjalizacji 4 Specjalista ochrony zdrowia 33 Diagnosta laboratoryjny 7 Fizjoterapeuta 25 Toksykolog 1 Ogółem 117 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania do celów statystycznych sporządzonego przez WUP w Łodzi Uzyskane wyniki ukazują, iż najwięcej ofert pracy adresowanych jest do pielęgniarek, najczęściej bez określenia specjalizacji pielęgniarskiej. Na drugim miejscu pod względem ilości oferowanych miejsc pracy plasują się specjaliści ochrony zdrowia w tym przede wszystkim fizjoterapeuci (25). Trzecie miejsce zajmują oferty pracy adresowane do lekarzy różnych specjalizacji. Najwięcej w omawianym okresie pojawiło się ofert dla lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego. W dalszej kolejności poszukiwano anestezjologów i stomatologów. 17

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja wg danych z 2005 r.

Aktualizacja wg danych z 2005 r. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE PROGRAM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADR DLA POTRZEB OCHRONY ZDROWIA KIIELCE 2004 R.. Aktualizacja wg danych z 2005 r. Spis treści Wstęp...2 I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Wiadomości ogólne

Część pierwsza. Wiadomości ogólne Część pierwsza Wiadomości ogólne Rozdział 1 Pojęcie i źródła prawa medycznego 1. Pojęcie prawa medycznego Pojęcie prawa medycznego zarówno w piśmiennictwie prawniczym, jak i medycznym jest coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 lipca 011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału WNIOSKOPOLISA Seria LEK nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 080 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 :00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02013 r.) Alergologia w Białymstoku, Klinika Alergologii i Chorób

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Śląska Izba Lekarska w statystyce

Śląska Izba Lekarska w statystyce Statystyka ma swoją poezję. Któż z nas myśli o tym, że gdyby co dzień pił nie osłodzoną herbatę, a parę łyżeczek sypał do kąta pokoju, pod koniec życia nie mógłby wyjść z domu bez użycia łopaty. Antoni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Kwalifikacje zawodowe Pytania ogólne #MULTIVALUE Pytania pomagające określić zawód Pytania dotyczące zawodu..,,,, Czy zawód [${Profession}] jest na terytorium Państwa kraju regulowany? - Tak - Nie.. Jakiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI 31.03.2015 r. Katowice Alergologia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Alergologia województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02014 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH 1977-1995 SIERPIEŃ 1997 URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W OCHRONIE ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W OCHRONIE ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W OCHRONIE ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO L.p. Dziedzina Imię i nazwisko Adres miejsca pracy Kontakt 1. anestezjologia i Dr n. med. intensywna Dariusz Onichimowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Lp. Dziedzina Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy Data powołania Adres do korespondencji (tel/fax) 1 alergologia

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W OCHRONIE ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W OCHRONIE ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO L.p. Dziedzina Imię i nazwisko 1. 2. anestezjologia i intensywna terapia audiologia i foniatria 3. chirurgia dziecięca 4. chirurgia klatki piersiowej 5. chirurgia ogólna 6. choroby wewnętrzne Dariusz Onichimowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Pytania pomagające określić zawód Pytania dotyczące zawodu 1. 1. 1 1. 1. 2 Kwalifikacje zawodowe 01 Pytania ogólne Czy zawód [${Profession}] jest na terytorium Państwa kraju regulowany? - Tak - Nie Jakiego

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo