01_Okladki2009_v3.indd :13:42

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42"

Transkrypt

1 01_Okladki2009_v3.indd :13:42

2 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Zbigniew Liptak, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie), Paweł Barański, Bartosz Igielski, Dorota Klimczak, Łukasz Kolczyński, Piotr Kuskowski, Mirosław Michna, Mariusz Strojny, Tomasz Wojtyś, Leszek Wroński, Kiejstut Żagun (firma doradcza KPMG) oraz Robert Przybylski. W Raporcie wykorzystano dane: Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, GUS, INFOBUS JMK, Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Raport branży motoryzacyjnej _poczatek.indd :56:26

3 Kluczowa branża dla gospodarki Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie Rocznika Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, mając nadzieję, że podane w nim informacje pozwolą jeszcze lepiej przeanalizować i zrozumieć branżę motoryzacyjną oraz jej znaczenie dla polskiej gospodarki. Ubiegły rok przyniósł branży motoryzacyjnej poważne kłopoty. Z okresu dużego wzrostu przemysł przeszedł w fazę spadku produkcji i redukcji zatrudnienia. Choć zmiany warunków funkcjonowania zostały wywołane na skutek kryzysu w USA i Europie Zachodniej, to kłopoty nie ominęły także Polski. W ostatnim kwartale roku produkcja i eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego gwałtownie spadły. Co prawda wyniki za cały rok okazały się rekordowe, ale z niepokojem patrzymy na obecny 2009 rok. Popyt na rynkach eksportowych jest niski a jedyną pozytywną informacją jest wzrost sprzedaży małych samochodów, głównie na rynku niemieckim. Pamiętać jednak należy że spowodowane jest to decyzjami administracyjnymi rządów kilkunastu państw europejskich dopłatami z budżetu przy zakupie nowych pojazdów i jednoczesnym złomowaniu starych. Niestety, sprzedaż samochodów nowych na polskim rynku pozostaje niewielka w porównaniu z możliwościami. W roku przekroczyła 300 tys. sztuk ale w tym samym czasie import aut używanych z Unii Europejskiej, na ogół w kiepskim stanie technicznym, był czterokrotnie większy. W roku 2009 sprzedaż spada. O ile spadek sprzedaży samochodów osobowych jest stosunkowo mały, o tyle sytuacja w segmencie dostawczych jest zła, a w segmencie ciężkich pojazdów bardzo zła. Nieco lepiej wygląda sprzedaż jednośladów, choć i tu spada sprzedaż motorowerów. Uważamy, że przemysł i branża motoryzacyjna są ciągle w Polsce niedoceniane, a jest to koło zamachowe gospodarki. Kolejne regulacje prawne, jak podniesienie akcyzy na samochody z silnikami o pojemności powyżej dwóch litrów, niestety pogarszają sytuację. Naszym zdaniem warto dbać o rynek nowych samochodów aby mógł się rozwijać. Choćby dlatego, że ma to wpływ na wielkość budżetu ze sprzedaży nowych pojazdów wpływy podatkowe są znacznie większe niż ze sprzedaży blisko czterokrotnie większej liczby importowanych samochodów używanych. Warto pamiętać o budowaniu wizerunku Polski, jako miejsca gdzie opłaca się inwestować. W tym celu jednak musi zostać rozwiązanych kilka ważnych problemów: zastąpienie akcyzy podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych, wprowadzenie odliczenia podatku VAT przy zakupie pojazdu osobowego przez firmy, poprawienie systemu recyklingu, wprowadzenie daty pierwszej rejestracji zamiast roku produkcji czy uelastycznienie czasu pracy. Mamy nadzieję, że rząd zmierzy się z tymi tematami i sytuacja poprawi się. Wierzymy, że wydarzy się to szybko, ponieważ czas to pieniądz. Jakub Faryś Prezes PZPM A Key Branch for the Economy We present the second edition of the Polish Automotive Industry Association Yearbook, hoping that information contained therein will contribute to a better insight and understanding of the automotive sector and its weight for the Polish economy. Last year brought serious challenges for the automotive industry. A boom in the sector gave way to a decline in production and curbed employment rate. And although changes in the business environment were triggered by the crisis in the US and the Western Europe, problems began to surface in Poland, too. Production and export of the Polish automotive industry plunged in the final quarter of. And despite the record-breaking results for the entire, we are looking forward to 2009 with anxiety. Demand on export markets remains low and the only good news is growth in the sales of small cars, mainly on the German market. It should be stressed that this trend has been stimulated by administrative decisions of over a dozen European Union states budget-financed bonuses for the purchase of new cars and scrapping old ones. Regrettably, new vehicle sales on the Polish market are scarce in terms of its true potential. Sales figures for exceeded 300,000 cars, whereas imports of second hand cars, usually demonstrating poor technical condition, from the European Union states was four times bigger. Sales continue to decline in Whilst slump in passenger car sales is relatively low, the situation in the delivery van segment is worrying, and highly worrying in the truck segment. Sales of two-wheeled vehicles are slightly better, although figures for mopeds continue to plunge. We are convinced that the automotive industry and segment, which are the drive force of the economy, continue to be underrated in Poland. Unfortunately, subsequent legal regulations, such as the higher rate of excise duty on cars fitted with engines bigger than 2 litres, tend to aggravate the situation. We believe that it is vital to support further growth of the new vehicle market, which has a substantial impact on the size of the budget tax revenue on new vehicle sales is much higher than receipts on almost four-fold imports of used vehicles. It is important that we build the image of Poland as a destination for profitable investments. Yet to do so, we have to solve several substantial issues: replace the excise duty with a tax driven by environmental parameters, enforce full deduction of input VAT on the purchase of passenger cars by businesses, enhance the recycling system, replace production year with first registration date, and make work time flexible. We hope that the government will address these topic to improve the current situation. We become it will happen soon as time is money. Jakub Faryś President of PZPM R a p o r t P Z P M _poczatek.indd :56:32

4 Wyzwania dla branży Kryzys gospodarczy, który pojawił się w roku, w bardzo szybkim tempie wpłynął negatywnie na branżę samochodową, znacznie pogarszając panującą w niej sytuację. W chwili obecnej, europejscy producenci stoją w obliczu ogromnego spadku sprzedaży, co zmusza ich do ograniczania produkcji. Utrudniony dostęp do kredytów sprawił zaś, że wiele firm ma problemy z pozyskaniem źródeł finansowania bieżących działań. Kryzys zagraża nie tylko firmom będącym w dobrej kondycji, ale niesie ze sobą znacznie poważniejsze zagrożenie dla całego europejskiego przemysłu samochodowego, który tworzy nowe miejsca pracy, sprzyja innowacjom, jest światowym liderem w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Przedstawiciele branży i politycy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej powinni podejmować niestandardowe działania w odpowiedzi na pogłębiającą się dekoniunkturę zarówno na poziomie struktur UE, jak i poszczególnych państw. Pomoc finansowa i stymulowanie popytu to niezbędne działania, które pozwolą nam przetrwać kryzys. Złożone przez Kraje Członkowskie gwarancje rządowe oraz pożyczki udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny są w tym zakresie pomocne, ale zapewnienie odpowiedniego finansowania dla naszego przemysłu wymaga o wiele szerzej zakrojonych działań. Wdrożone przez 12 krajów europejskich programy stymulujące proces odmładzania parku pojazdów okazały się skuteczny instrumentem zwiększania popytu. Podobne mechanizmy powinny zostać wdrożone przez więcej Krajów Członkowskich UE, tym bardziej, że pomagają one w wyeliminowaniu z ruchu drogowego starszych modeli, zastępując je bezpieczniejszymi pojazdami, które emitują mniej szkodliwych substancji i zużywają znacznie mniej paliwa. W obecnej sytuacji, staje się jasne, że realizacja założeń dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego stoi pod znakiem zapytania tak, jak i postęp w realizacji celów zrównoważonej mobilności. Politycy i liderzy naszej branży będą musieli zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. Producenci są zdecydowani kontynuować prace nad technologiami przyjaznymi dla środowiska oraz rozwiązaniami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa, które stanowią podstawę przyjętych strategii rozwoju. Przemysł samochodowy jest gotowy na te innowacje, ale potrzebne są odpowiednie podstawy prawne, które umożliwią ich wprowadzenie w życie. I w czasach kryzysu i normalnej koniunktury, założenia polityki mogą w ogromnym stopniu przyczyniać się do podnoszenia konkurencyjności naszej branży, likwidacji nadmiernych obciążeń administracyjnych i wdrażania lepszych regulacji. Challenges for the industry The economic downturn that already started in has hit the automotive industry particularly fast and particularly hard. European manufacturers are not only facing a massive sales slump, forcing them to scale down production. Due to the credit crunch, they have also been experiencing unprecedented difficulties in financing daily operations. The crisis jeopardises viable businesses, but even more is at stake: the European automotive industry is an engine of jobs and innovation and a world leader in environmental and safety technologies. Industry and policy makers throughout the EU needed, and still need, to take extraordinary steps to respond to the crisis, both at EU and at national level. Financial support and stimulating demand remain essential for getting through the crisis. Government guarantees by Member States and loans by the European Investment Bank are helping, although more may be needed to ensure sufficient financing. Fleet renewal schemes, put into place by twelve European countries, have proven to be a good means for supporting demand. They should be adopted by more EU Member States, all the more so as the schemes help taking older vehicles off the road to replace them by safer, less polluting and more fuel efficient ones. However, it has become clear that, together with assumptions about jobs and economic growth, progress towards sustainable mobility goals may increasingly be put into question as well. Both politicians and industry leaders will need to confront this double challenge. Manufacturers are committed to move ahead, with environmental protection and road safety forming the core of their development strategies. While industry is thus ready for innovation, it needs the right framework to deliver. This is where a supportive policy framework can make a key contribution, in crisis and in normal times: ensuring that the industry can remain competitive, avoiding unnecessary administrative burden and applying better regulation. By IVAN HODAC Secretary General of European Automobile Manufacturers Association ACEA By IVAN HODAC Secretary General of European Automobile Manufacturers Association ACEA R a p o r t P Z P M _poczatek.indd :56:36

5 CZŁONKOWIE BMW Polska Hyundai Motor Poland Sp.z o.o. Chrysler Polska sp. z o.o. Iberia Motor Company S.A. Citroën Polska Sp. z o.o. Iveco Poland Sp. z o.o. DAF Trucks Polska Fiat Auto Poland S.A. JLR Polska Sp. Z o.o. KIA Motors Polska Sp. z o.o. Ford Polska Sp. z o.o. General Motors Poland Sp. z o.o. Gruau Polska Honda Poland Kulczyk Tradex Sp. z o.o. MAN-STAR TRUCKS MAZDA Motor Poland Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Marubeni Motors Poland Sp. z o.o. Dystrybutor samochodów marki TATA R a p o r t P Z P M _poczatek.indd :56:48

6 Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. SsangYong Poland Sp. z o.o. MMC Car Poland Sp. z o.o. Subaru Import Polska Sp. z o.o. Nissan Sales Central& Eastern Europe Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. Peugeot Polska Sp. z o.o. Toyota Motor Poland Co, Ltd. Polonia Cup Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Renault Polska Sp. z o.o. Volvo Auto Polska Sp. z o.o. Renault Trucks Polska Sp. z o.o. Volvo Polska Sp. z o.o. Scania Polska S.A Yamaha Motor Polska Skoda Auto Polska S.A. Zipp Sp. z o.o. R a p o r t P Z P M _poczatek.indd :57:07

7 Kim jesteśmy Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą 36 firm: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów w Polsce. Głównym celem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organem zapraszanym przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy również w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego przewiduje zagrożenia, reaguje w sytuacjach trudnych i kryzysowych, zna problemy branży i poszukuje sposobów ich rozwiązania. PZPM stanowi forum wymiany doświadczeń i poglądów we wszelkich kwestiach istotnych dla sektora motoryzacyjnego. Zabiega o stworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy członkowskie oraz dąży do integracji branży motoryzacyjnej w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej, w tym na forum najważniejszych instytucji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Historia W 1992 roku grupa importerów nowych pojazdów powołała Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów (SOIS). Od początku istnienia Stowarzyszenie odgrywało istotną rolę w kształtowaniu i porządkowaniu polskiego rynku motoryzacyjnego. Jego głównym celem było wspieranie działań i wysiłków podejmowanych przez prywatnych importerów. W 2003 roku Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów zostało przekształcone w Związek Motoryzacyjny SOIS, organizację zrzeszającą podmioty gospodarcze, czyli firmy (importerów i producentów pojazdów) będące przedstawicielami światowych koncernów motoryzacyjnych w Polsce. Związek Motoryzacyjny SOIS kontynuował idee i cele Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów i znacznie poszerzył zakres i rodzaj działalności, stanowiąc silną reprezentację branży motoryzacyjnej wobec mediów, rządu, parlamentu oraz innych organizacji pozarządowych. W 2004 roku ZM SOIS został członkiem ACEA, organizacji zrzeszającej trzynastu europejskich producentów pojazdów, a także 21 organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W roku, w związku z rozwojem naszej organizacji m.in. po przystąpieniu do Związku firm przedstawicieli producentów motocykli, decyzją Walnego Zgromadzenia nastąpiła zmiana nazwy na obecnie obowiązującą Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Who we are The Polish Automotive Industry Association is the biggest Polish organisation of automotive industry employers with 36 member organisations: manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds in Poland. The main goal of the Polish Automotive Industry Association is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. The Polish Automotive Industry Association initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and participates in efforts of parliamentary and government commissions. The Polish Automotive Industry Association forecasts threats, reacts to challenging and crisis situations, has an insight into issues of the sector and seeks for their solution. The Association serves as a platform for exchange of experiences and opinions on all issues critical for the automotive sector. It strives to create the optimum conditions for business operations pursued by its member organisations and aims at integration of the Polish automotive industry. As a member of ACEA, the European Automobile Manufacturers Association, the Polish Automotive Industry Association represents the interests of member organisations in relations with the European Union bodies, and on the forum of key EU institutions the European Parliament and the European Commission. History In 1992, a group of importers of new vehicles founded the Association of Official Automotive Importers (SOIS). Since the beginning of its operations, the Association played a vital role in the modelling and structuring of the Polish automotive market. Its key goal was to support activities and efforts undertaken by private importers. In 2003, the Association of Official Automotive Importers was transformed into SOIS Automotive Association, an organisation associating economic entities, that is, organisations (of importers and automotive manufacturers) which represented multinational automotive corporations in Poland. SOIS Automotive Association continued to pursue ideas and objectives of the Association of Official Automotive Importers and significantly expanded the scope and type of its activities to become the key representative of the automotive industry in relations with the media, government, parliament as well as other non-government organisations. In 2004, SOIS Automotive Association became a member of ACEA, an organisation associating thirteen European automobile manufacturers as well as 21 organisations representing the automotive sector in the European Union Member States. As a result of growth of our organisation i.e. representatives of motorcycle manufacturers, in the General Meeting took a decision on adoption of the current name of the Polish Automotive Industry Association. R a p o r t P Z P M _poczatek.indd :57:07

8 09_35_43_53_Srodtytuly.indd :25:51

9 R y n e k SAMOCHODY osobowe Park samochodowy Półtora miliona rocznie W roku park samochodowy w Polsce powiększył się o 8 procent w stosunku do roku, do blisko 19,5 mln pojazdów. Rok wcześniej tempo wzrostu wyniosło 7,3 procent. Liczba samochodów osobowych wzrosła o 9 procent do niemal 14,6 mln. Według danych GUS po raz pierwszy zostało zarejestrowane tys. pojazdów samochodowych (1 108 tys. rok wcześniej), w tym tys. aut osobowych (924 tys. w roku) i 201 tys. samochodów ciężarowych i ciągników drogowych (147 tys. rok wcześniej). W roku w Polsce sprzedano 293 tys. nowych samochodów osobowych, natomiast import aut używanych wyniósł 995 tys. Dzięki dużemu importowi samochodów używanych, w roku na 1000 mieszkańców Polski przypadały 383 samochody osobowe. Zaledwie w 2003 roku były to 294 samochody. Masowo sprowadzane samochody z drugiej ręki przyniosły także niekorzystne skutki. Ponieważ w prywatnym imporcie przeważają samochody mające ponad 10 lat (42 procent w ubiegłym i 50 procent w roku), park samochodowy w Polsce starzeje się. Aut mających do pięciu lat było 11,6 procent. W 2003 roku, przed wstąpieniem Polski do UE, gdy obowiązywały ograniczenia w przywozie starszych modeli, samochodów najnowszych, liczących do pięciu lat było ponad 18 procent. Niemal połowa zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych miała od sześciu do piętnastu lat (49 procent). Ponad jedna trzecia (34,6 procent) parku liczyła od szesnastu do trzydziestu lat. Samochodów mających powyżej trzydziestu jeden lat było w roku w Polsce więcej niż aut liczących do dwóch lat! Konsekwencje utrzymywania starego parku samochodów są ponoszone nie tylko przez właścicieli samochodów (m.in. w postaci wyższych rachunków za naprawy), ale i społeczeństwo. Stare samochody są mniej bezpieczne i nieekologicz- 10 R a p o r t P Z P M ne rozregulowane silniki emitują znacznie więcej trujących spalin niż nowe modele. Benzyna najpopularniejsza Wśród zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych, w roku zdecydowanie najpopularniejsze były modele z silnikami benzynowymi, których było blisko 6 razy więcej niż wyposażonych w silniki wysokoprężne. Ich popularność wynika z niższej od diesli ceny, oraz spadającej atrakcyjności oleju napędowego, który kosztuje niemal tyle samo co benzyna. Samochody należące do prywatnych właścicieli mają niewielkie przebiegi, które często nie uzasadniają wyższych wydatków na samochody wypo- Park samochodowy w Polsce [w tys. szt.] Car fleet in Poland [in thousand] Pojazdy samochodowe Motor vehicles 67, , W tym samochody osobowe In which passenger cars Udział osobowych [%] The share of passenger cars 74,9 74, ,8 71,7 73,4 71,0 70, ,0 71, , ,9 70, , , , ,3 9991, , , , , , , ,7 7517,3 Pojazdy samochodowe w roku Motor vehicles in Polska Poland W tym samochody osobowe In which cars Samochody ciężarowe* In which trucks* Ciągniki samochodowe - siodłowe Road Tractors Autobusy Buses Motocykle Motorcycles Inne Others *w tym ciężarowo-osobowe ( ) * including LCVs ( ) passenger CARS One and a Half Million Per Year As compared to, the size of the Polish park went up by 8 percent to almost 19.5 million cars. Growth rate observed the year before stood at 7.3 percent. The number of passenger cars increased by 9 percent to account for almost 14.6 million. Data of the Central Statistical Office of Poland indicate that the number of new registrations covered 1,377,000 motor vehicles (1,108,00 the year before), including 1,129,000 passenger cars (924,000 in ) as well as 201,000 trucks and road tractors (147,000 in ). 293,000 new passenger cars were sold in Poland, whereas second hand imports brought in 995,000 vehicles. Źródło: GUS Source: GUS Źródło: GUS Source: GUS Car Fleet With massive used car imports, there were 383 passenger cars per 1000 population in Poland in. Barely four years earlier, the figure stood at 294 cars. Massive imports of second hand cars triggered negative effects, too. Private import is mainly focused on vehicles aged 10 years and over (42 percent last year and 50 percent in ), what contributes to ageing of the Polish car park. There were 11.6 percent cars aged 5 years and under. In 2003, prior to Poland s accession to the EU when limits on imports of older models were still in force, the number of the newest cars aged 5 years and under stood at over 18 percent. Almost a half of all passenger cars registered in Poland was from six to 15 years old (49 percent), whereas over onethird (34.6 percent) of the park was from 16 to 30 years old. In, cars over 31 year old cars in Poland outnumbered vehicles under two years of age! Consequences of maintaining an ageing car park take a toll on vehicle owners (who are forced to pay more expensive repair bills) and the entire society. Older cars are less safe and eco-friendly their worn engines demonstrate higher emission of noxious substances than new models. Petrol Tops the Popularity Charts Outnumbering the number of vehicles powered by Diesel units by six times, models fitted with petrol units were the most popular choice among the registered Polish car park in. Their popularity is driven by the price, which is lower than in Diesel, as well as the fading appeal of Diesel oil whose price has been almost levelled with petrol prices. Private cars demonstrate modest mileage, what often fails to justify high investments in models fitted with a Diesel engine. Nevertheless, there were over 540,000 models fitted with Diesel power units among total new registrations. LPG is yet another economic fuel whose popularity is on the dec _Polska.indd :35:38

10 M a r k e t Struktura wiekowa aut osobowych w roku [%] The age structure of passenger cars in [in %] 15,9% 6,9% 18,7% 4,8% 4,7% 26,7% 22,3% < Do 2 lat 2 lat Do 2 lat 3-5 lat lat lat lat lat > Powyżej 31 lat 31 Powyżej 31 Źródło: GUS Source: GUS Struktura wiekowa parku samochodów osobowych [%] The age structure of passenger car park [in %] Do 5 lat Powyej 10 lat Up to 5 years Over 10 years 61 63,3 56, ,2 19, ,7 11,5 11,6 66,1 Źródło: GUS Source: GUS sażone w diesle. Mimo to wśród noworejestrowanych aut ponad 540 tys. było wyposażonych w silnik wysokoprężny. Tanim paliwem, którego popularność zmniejsza się jest LPG. Polska Organizacja Gazu Płynnego szacuje, że w roku instalacja LPG została zamontowana w 160 tys. samochodów. Flota aut przystosowanych do spalania autogazu wzrosła jednak tylko o 30 tys. z powodu wymiany parku samochodowego. Malejąca liczba montowanych instalacji autogazu jest skutkiem zaniku aut wyposażonych w gaźniki, które najłatwiej i najtaniej przystosować do spalania gazu. Powszechnie występujące układy wtryskowe wymagają droższych systemów zasilania LPG i nie zawsze są opłacalne. Utrzymały popularność samochody małolitrażowe, z silnikami o pojemności do 1,399 litrów. Ich liczba wzrosła o 3,8 procent z 7,1 do 7,4 mln sztuk. Znacznie szybciej, bo o 13,8 procent rosła klasa aut wyposażonych w silniki o pojemności od 1,4 do 2 litrów. Przybyło ich ponad 770 tys. do 6,3 mln. Najmniej popularne pozostały modele z dużymi silnikami o pojemności powyżej dwóch litrów. Jednak właśnie w tym segmencie przyrost rejestracji był największy i wyniósł 23,8 procent. Także w podziale na masy widoczna była w parku samochodowym przewaga modeli małych i kompaktowych nad klasą średnią. Aut o masie do 1399 kg było ponad 6,3 mln. Następny segment rynku aut o masie od 1400 do 1649 kg liczył prawie 4,9 mln sztuk. Jednak nawet i przy tym podziale widać rosnącą Samochody osobowe z podziałem na rodzaj paliwa w roku Passenger cars by fuel in Diesel Benzyna line. The Polish Liquid Petroleum Organisation estimates that LPG conversions were fitted in 160,000 cars in. Yet, the size of the LPG-compliant car park went up by barely 30,000 cars as a result of fleet renewal. The declining number of LPG conversions reflects the fact that vehicles are no longer fitted with carburettors, which may be easily and economically converted to liquid petroleum. Popular modern injection system require more expensive LPG conversions, which are not always cost-effective. Ponad jedna trzecia (34,6 procent) parku liczyła od szesnastu do trzydziestu lat. Samochodów mających powyżej trzydziestu jeden lat było w roku w Polsce więcej niż aut liczących do dwóch lat Over one-third (34.6 percent) of the car park was from 16 to 30 years old. In, passenger automobiles over 31 year old in Poland outnumbered vehicles under two years of age! Models fitted with small capacity engines up to litres continued to be sought after. Their number soared by 3.8 percent from 7.1 to 7.4 million cars. The segment of cars fitted with 1.4 to 2 litre engines demonstrated much bigger growth estimated at as much as 13.8 percent. Their number went up from over 770,000 to 6.3 million. Models with substantial engine capacity exceeding two litres were the least popular, although this segment demonstrated a more dramatic increase in new registrations by 23.8 percent. A split by weight also points out to that the majority of the park accounted for small and compact models which definitely outnumbered the middle segment. There were over 6.3 million cars weighting up to 1399 kg. The next automotive segment with weight ranging from 1400 to 1649 kg accounted for almost 4.9 million cars. Even such split reflects the growing popularity of more generously dimensioned models. In, the share of the heaviest vehicles with empty Liczba samochodów przystosowanych do spalania LPG [000] The number of cars converted to LPG [in thousand] Olej napędowy Diesel fuel Benzyna i LPG Petrol and LPG Źródło: GUS Source: GUS Źródło: POGP Source: POGP R a p o r t P Z P M _Polska.indd :35:39

11 R y n e k Samochody osobowe w Polsce w podziale na masę całkowitą w roku Passenger cars by gross vehicle weight in Do 1399 kg < 1399 Do kg 1399 kg kg kg kg kg kg kg Powyżej 1900 kg > 1900 Powyżej kg 1900 kg Samochody osobowe w Polsce w podziale na pojemność silnika w roku Passenger cars by engine size in Do 1399 cm3 Do < cm cm cm cmcm3 Powyżej cm3 Powyżej > 2000 cm cm3 Razem Total Razem Total Źródło: GUS Source: GUS Źródło: GUS Source: GUS popularność modeli dużych. Najcięższe samochody o masie własnej powyżej 1900 kg, w roku zwiększyły udział w parku samochodowym z ok. sześciu do dziewięciu procent. Województwa bogate i biedne W roku najwięcej pojazdów samochodowych, bo ponad 3 mln, było zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Śląskie miało ponad 2,1 mln pojazdów, a poznańskie blisko 2 mln. Mazowieckie miało także największą gęstość samochodów na 1000 mieszkańców województwa przypadało 440 samochodów osobowych. Wielkopolskie (w roku najbardziej zmotoryzowane) miało 438 aut na 1000 mieszkańców, a opolskie 414. Na drugim końcu pod względem zmotoryzowania były województwa: warmińsko-mazurskie z 333 samochodami i zachodniopomorskie, mające 337 aut na 1000 mieszkańców. Oba tradycyjnie zamykają listę najsłabiej zmotoryzowanych. Jedenaście województw miało nasycenie samochodami poniżej średniej, która w roku wynosiła 383 auta osobowe na 1000 mieszkańców. Pojazdy samochodowe przypadające na województwa i w przeliczeniu na 1000 ludności w roku Motor vehicles by voivodships and per 1000 population in Województwa Voivodships Ogółem [szt] Total Motocykle Motorcycles Samochody osobowe Passenger cars Autobusy Buses Samochody ciężarowe Trucks* Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie * W tym ciągniki siodłowe Including road tractors Źródło: GUS Source: GUS weight of over 1900 kg went up from around 6 to 9 percent. Affluent and Underprivileged Voivodeships In, the biggest number of motor vehicles over 3 million was registered in the Mazowieckie voivodeship. There were over 2.1 million cars registered in Śląskie voivodehip and almost 2 million in Poznańskie province. On the top of that, Mazowieckie province demonstrated the highest density of motor vehicles 440 passenger cars per 1000 population. The figure for Wielkopolskie (demonstrating the highest motorisation rate in ) stood at 438 cars per 1000 inhabitants, and 414 for opolskie province. Ranking on the top of the list were the following provinces: warmińsko-mazurskie with 333 cars per 1000 population and zachodniopomorskie with 337 cars per 1000 inhabitants. Both regions traditionally rank on the final positions of the motorisation list. Eleven voivodeships demonstrated lower than average vehicle saturation which stood at 383 passenger cars per 1000 population in. Produkcja samochodów osobowych Kryzysowy czwarty kwartał W z polskich fabryk wyjechało samochody osobowe i dostawcze o 14 procent więcej niż roku, gdy z taśm zjechało blisko 762 tys. sztuk. W roku było to 609 tys. aut, a w roku 527 tys. według statystyk Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Z wyprodukowanych w Polsce aut 96,92 procent zostało wyeksportowane. Wzrostowy trend produkcji, trwający do ubiegłego roku zakłócił kryzys, który nadszedł w ostatnim kwartale roku. Passenger car production Crisis-stricken Fourth Quarter In, Polish manufacturing sites produced 990,982 passenger cars and light delivery vans, that is by 14 percent more than in when production volume accounted for almost 762,000 cars and vans. Statistical data of Samar Automotive Research Institute indicate that almost 609,000 passenger cars were produced in, whereas the figure for stood at 527, percent of all cars made in Poland were later exported. Growing production volumes, 12 R a p o r t P Z P M _Polska.indd :35:39

RapoRt branży motoryzacyjnej

RapoRt branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie), Paweł Barański, Bartosz

Bardziej szczegółowo

passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars

passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars POLSKA poland Tractors Samochody ciężarowe Buses Ciągniki samochodowe Motorcycles Autobusy Rośnie liczba rejestracji W roku (z tego roku pochodzą najnowsze dane GUS) park pojazdów samochodowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

IGU WORLD LNG REPORT 2013

IGU WORLD LNG REPORT 2013 IGU WORLD LNG REPORT 2013 NGV USA MARKET OVERVIEW: Key Considerations GERMAN TAX BREAK EXTENSION ON NG FUEL LPG MARKET IN ITALY AND NETHERLANDS GasLube Spezial With the P1000 formula! The test* certifies

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej 1 Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Białek Podsumowanie Już od 20 lat Europa Środkowa i Wschodnia przyciąga sobą inwestorów. Od czasów postkomunistycznej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom Blue Corridor 2013 Hansa Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom and Mr David Graebe from GAZPROM Germania Mikrokogeneracja - technologia skojarzonej produkcji energii DLM vs LDI - Technical

Bardziej szczegółowo