Dobre praktyki aktywizacji zawodowej, zarządzania wiekiem wolontariatu osób dojrzałych i starszych z Polski i Stanów Zjednoczonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki aktywizacji zawodowej, zarządzania wiekiem wolontariatu osób dojrzałych i starszych z Polski i Stanów Zjednoczonych"

Transkrypt

1 Tomasz Schimanek Dobre praktyki aktywizacji zawodowej, zarządzania wiekiem i wolontariatu osób dojrzałych i starszych z Polski i Stanów Zjednoczonych Poznań, 26 stycznia 2012 r.

2 Plan prezentacji 1. Działania Akademii na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób Dlaczego warto zadbać o aktywność zawodową i zatrudnienie osób 50+ w Polsce? 3. Przykłady zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej i wolontariatu osób 50+

3 1. Działania Akademii na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób 50+

4 O Akademii Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r. Prowadzimy działania w czterech obszarach: rozwój społeczności lokalnych, programy stypendialne, aktywność osób dojrzałych i starszych oraz społeczne zaangażowanie biznesu. Działania Akademii służą pobudzaniu oraz wspieraniu aktywności obywatelskiej i skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Od pięciu lat podejmujemy działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób 50+.

5 Nasze działania ogólnopolskie badanie Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse (2006/2007), publiczna debata na temat sytuacji osób 50+ na rynku pracy (od 2008), kampania społeczna w mediach (2008), seminaria dla pracodawców i instytucji rynku pracy (od 2009), portal internetowy (od 2008), siedem publikacji, w tym trzy poradniki dotyczące zarządzania wiekiem i aktywizacji zawodowej osób 50+ (od 2009),

6 Nasze działania test, umożliwiający pracodawcy samoocenę środowiska pracy i prowadzonej działalności pod kątem przyjazności dla osób 50+ (od 2010), mapa projektów aktywizacji zawodowej, wolontariatu i zarządzania wiekiem (od 2011), popularyzowanie krajowych i zagranicznych dobrych praktyk (od 2007), Konkurs na praktyki rynku pracy przyjazne osobom 50+ (od 2009), w którym dotychczas nagrodziliśmy i wyróżniliśmy 17 dobrych praktyk.

7 Konkurs Zysk z dojrzałości 2011 trzy kategorie konkursowe: pracodawca przyjazny pracownikom 50+, instytucja rynku pracy przyjazna osobom 50+ oraz nowa kategoria: organizator wolontariatu osób 50+, wnioski składane on-line przez pracodawców, instytucje rynku pracy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe wdrażające dobre praktyki, wnioski oceniane przez Kapitułę Konkursu, przede wszystkim pod kątem spójności, przejrzystości, kompleksowości, perspektywiczności i użyteczności prowadzonych działań.

8 2. Dlaczego warto zadbać o aktywność zawodową i zatrudnienie osób 50+ w Polsce?

9 Bierność zawodowa Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej poziomów zatrudnienia osób dojrzałych i starszych (niższy ma tylko Malta). W 2010 roku tylko 34% Polaków w wieku lata miało zatrudnienie, a w całej populacji 50+ było to zaledwie 30,3%. Dla porównania stopa zatrudnienia osób w wieku lata wynosiła: w Szwecji 70,5%, w Niemczech 57,7%, w Czechach 46,5%, w Bułgarii 43,5%, w Stanach Zjednoczonych 60,2%.

10 Stopa zatrudnienia w grupie wiekowej lata w 2010 roku (w %) źródło: Eurostat , , , ,6 37,3 39,6 39,7 40,5 41,1 42,3 42,4 43,5 43,6 46,5 48,2 48,6 49, ,7 53,8 56,2 56,8 57,1 57,6 57, , ,3 10 0

11 Bierność zawodowa Średni wiek przejścia na emeryturę w Polsce to 59,3 lat, co oznacza, że przeciętny emeryt ma jeszcze przed sobą 15 lat życia. Szczególnie trudna jest sytuacja kobiet 50+; w tym przedziale wiekowym zatrudnionych jest 39% mężczyzn i jedynie 22% kobiet. Z ok. 13,4 miliona Polaków powyżej 50. roku życia 9,3 miliona nie ma stałego zatrudnienia. W większości są to osoby pobierające renty lub emerytury, prawie 7,5 miliona osób.

12 Demografia Na niską aktywność zawodową osób 50+ nakłada się proces starzenia się Polaków. W 2002 roku co czwarty Polak był osobą 50+, w 2012 będzie to co trzeci Polak, a za 25 lat osoby 50+ będą stanowiły już połowę polskiego społeczeństwa. Starzenie się społeczeństwa spowodowane jest wydłużaniem się ludzkiego życia, zmniejszającą się liczbą urodzin oraz ujemnym bilansem migracji zagranicznych.

13 Udział w całości populacji (w%): 60,0 osób 50+ osób w wieku poprodukcyjnym 50,0 47,8 40,0 30,0 20,0 25,4 15,1 30,3 16,9 26,7 10,0 0, Źródło: GUS

14 Przyczyny niskiego poziomu zatrudnienia polityka państwa lat 90-tych XX wieku, brak lidera zmian, niewielkie zachęty ze strony państwa, stereotypy u pracodawców, niska jakość zarządzania zasobami ludzkimi, rynek pracodawcy, niechętny stosunek do pracy, bariery psychologiczne, kompetencje i kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

15 Jeżeli nic się nie zmieni, to: pogłębiać się będzie luka między wpływami i wydatkami na świadczenia emerytalne, co najpierw doprowadzi do zwiększania obciążeń osób pracujących i spadku wartości świadczeń, a w dłuższej perspektywie do krachu systemu ubezpieczeń społecznych, zmniejszać się będzie produktywność społeczeństwa i konkurencyjność gospodarki, obniżać się będzie jakość życia osób 50+ i całego społeczeństwa, ograniczać się będzie krąg konsumentów, zwiększać się będzie marginalizacja społeczna osób 50+, nie tylko w wymiarze materialnym, ale także społecznym i publicznym.

16 Można temu przeciwdziałać realizując kompleksowe programy aktywizacji zawodowej i stymulowania zatrudnienia osób 50+, uwzględniające także zmianę sposobów myślenia o aktywności zawodowej osób dojrzałych i starszych. Przykładem mogą być rządowe programy realizowane w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii czy w Stanach Zjednoczonych. W USA poziom zatrudnienia osób w grupie wiekowej lata wzrósł z około 54% na początku lat 90- tych do prawie 61% obecnie, w Finlandii w ciągu kilku lat udało się podnieść poziom zatrudnienia w tej grupie wiekowej z 35 % do 50%. Innym krajom, na przykład Danii czy Wielkiej Brytanii, pomimo starzenia się ich społeczeństw i kryzysu udaje się utrzymywać wysoki poziom zatrudnienia osób 50+.

17 Można temu przeciwdziałać Osoby 50+: my nie mamy czego szukać na rynku pracy, bo wiemy, co myślą o nas pracodawcy, a w pośredniaku nic nam nie mogą zaoferować Zaklęte koło niemożności w Polsce Instytucje rynku pracy: osoby 50 plus nie chcą się szkolić, są bierni, a pracodawcy nie chcą ich zatrudniać Pracodawcy: 50 plus mają duże oczekiwania płacowe, a niskie kwalifikacje, a na dodatek instytucje rynku pracy nie mają takich kandydatów, skąd ich brać? 17

18 Programy rządowe i przywództwo Zatrudnienie i programy społeczne Programy szkoleniowe Programy gospodarcze Zdrowy styl życia Indywidualna odpowiedzialność obywateli Podejście orientacja na pracę Rozwój umiejętności Programy zdrowotne Pozytywne efekty dla wszystkich Procesy i planowanie w przedsiębiorstwie Zatrzymanie pracownikó w Praktyki dotyczące zatrudnienia Rozwój kadr Oszczędzanie Wsparcie pracownikó w Źródło:IBM, Lisbon Council. Living longer. Living Better

19 Można temu przeciwdziałać Zarządzanie wiekiem dotyczy istotnych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, od planowania zatrudnienia, poprzez rekrutację, organizacji pracy, na zarządzaniu rozwojem i karierą zawodową kończąc. Oznacza uwzględnienie w zarządzaniu zasobami ludzkimi takich rozwiązań, które z jednej strony czynią firmę przyjazną pracownikom 50+, z drugiej pozwalają firmie wykorzystać w pełni ich potencjał. Zarządzanie wiekiem to nie jest nowy system, to nowe podejście do zarządzania zróżnicowanymi wiekowo zespołami pracowniczymi.

20 Można temu przeciwdziałać Korzyści dla pracowników: zatrudnienie, wysokie poczucie własnej wartości i przydatności, utrzymanie wysokiej jakości życia, aktywność w życiu społecznym. Korzyści dla pracodawców: wizerunkowe, zmniejszenie kosztów zatrudniania i szkoleń, stabilizacja zatrudnienia, wzrost satysfakcji i lojalności pracowników i klientów, wsparcie publiczne.

21 3. Przykłady zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej i wolontariatu osób 50+

22 Dobre przykłady Stanley Consultants, 16 miejsce w rankingu 50 firm najbardziej przyjaznych osobom 50+ w 2011 Stanley Consultants to firma inżynieryjno-budowlana z Iowa, działająca od 1913 roku, mająca na swoim koncie realizację wielu projektów w zakresie budownictwa i ochrony środowiska w 98 krajach świata. Firma zatrudnia ponad 650 pracowników, około 40% z nich to osoby w wieku 50+. wypłacanie odchodzącym z pracy osobom starszym równowartości niewykorzystanych godzin zwolnienia zdrowotnego, opłacanie członkostwa w organizacji AARP, zrzeszającej emerytów, opłacanie usług medycznych dostępnych dzięki temu bezpłatnie dla pracowników,

23 Dobre przykłady opłacanie okresowych badań stanu zdrowia, nagrody za długoletni staż pracy, system wewnętrznego mentoringu, szkolenia dotyczące zarządzania planami emerytalnymi, ergonomiczne krzesła, podwyższone stanowiska pracy przeciwdziałające bólom pleców, specjalnie ukształtowane klawiatury do komputerów, przygotowania się do przejścia na emeryturę poprzez stopniowe zmniejszanie ich czasu pracy w firmie, współpraca z byłymi pracownikami firmy, którzy przeszli na emeryturę.

24 Dobre przykłady Employ Experience to serwis internetowy założony przez Workforce Development Council of Seattle King County, organizację pozarządową z Seattle. Serwis ma pomagać pracodawcom zarządzać wiekiem. Najważniejsza część serwisu to test dla pracodawców, połączony z edukacją w zakresie zarządzania wiekiem. Pracodawcy znajdą tu poradniki i użyteczne rady dotyczące zarządzania wiekiem, a także dobre przykłady firm stosujących je w praktyce. W serwisie jest także baza wiedzy przeznaczona dla pracodawców oraz porady użyteczne dla osób 50+ poszukujących pracy. Całość uzupełniają linki do serwisów pośrednictwa pracy dla osób 50+.

25 Volkswagen Poznań Sp.z o.o, Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ roku Dobre przykłady Firma Volkswagen Poznań powstała w 1993 roku i jest jednym z największych prywatnych pracodawców w Wielkopolsce. Zatrudnia blisko 7 tysięcy pracowników, z czego około 8% stanowią osoby 50+. system rekrutacji wewnętrznych, w ramach którego osoby starsze mają szansę przejść na stanowiska mniej obciążające fizycznie, gdzie rolę odgrywa ich doświadczenie. Rekrutacje dają możliwość rozwoju i zdobywania nowych kwalifikacji. Ma to wpływ na zadowolenie z pracy, które jest corocznie badane w anonimowej ankiecie. Obecnie ponad 90% deklaruje zadowolenie z pracy,

26 Dobre przykłady wszyscy pracownicy bez względu na wiek mają dostęp do szerokiej oferty szkoleń i kursów. Pozwalają one na utrzymanie wiedzy na wysokim poziomie oraz rozwój zawodowy. Raz do roku przełożony spotyka się z każdym pracownikiem na specjalnym spotkaniu, podczas którego ustalane są cele oraz oceniana jest jakość i efektywność wykonywanej przez podwładnego pracy, stanowiska pracy w firmie są regularnie poddawane ocenie ergonomicznej z uwzględnieniem metody EAWS (European Assembly Worksheet), a jego wyniki są pomocne przy zwiększaniu wydajności stanowisk pracy, zmniejszaniu obciążenia fizycznego pracowników wprowadzaniu technicznych i organizacyjnych zmian. Wpływa to na koszty, satysfakcję z pracy oraz zdrowotność. Projekty zmian mogą zgłaszać również pracownicy. Corocznie proponowane przez nich ulepszenia przynoszą firmie wymierne oszczędności,

27 Dobre przykłady Volkswagen Poznań realizuje także projekt Wyzwania demograficzne w Volkswagen Poznań, którego celem jest przygotowanie przedsiębiorstwa do prognozowanego na najbliższe lata wzrostu liczby pracowników starszych.

28 Dobre przykłady Senior Service America, Inc. (SSAI) to organizacja pozarządowa współpracująca z siecią lokalnych partnerów w całym kraju. Ponad 60% partnerów działa na terenach rolniczych. SSAI realizuje trzy programu rządowe, z których najważniejszym jest Senior Community Service Employment Program, w ramach którego osoby 50+ otrzymują doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz czasowe, subsydiowane miejsca pracy w domach pomocy, szkołach, szpitalach. Średnio ok. 30% z nich usamodzielnia się na rynku pracy. Pozostałe dwa programy dotyczą zatrudniania osób 50+ w ochronie środowiska oraz podnoszenia ich kompetencji cyfrowych.

29 Dobre przykłady ReServe jest organizacją pozarządową, która umożliwia kontakt wolontariuszy - ekspertów i profesjonalistów w wieku powyżej 55 roku życia (ReServistów) z organizacjami pozarządowymi, agendami rządowymi i innymi instytucjami publicznymi. ReServistą można zostać przesyłając do ReServe swoje zgłoszenie, którego format dostępny jest na stronie internetowej ReServe. Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy ekspertów, zainteresowana organizacja musi zostać Organizacją Partnerską ReServe poprzez rejestrację w specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej.

30 Dobre przykłady Zarówno wolontariusze, jak i organizacje są przygotowywane do wolontariatu. Praca w ramach wolontariatu obejmuje nie mniej niż 10 godzin tygodniowo i trwa co najmniej trzy miesiące. Każda organizacja zatrudniająca ekspertów 50+ wpłaca ReServe 15 dolarów za każdą przepracowaną przez nich godzinę. Z powyższej kwoty: 10 dolarów zasila stypendium ReServisty, 2,40 dolara służy pokryciu ubezpieczenia zdrowotnego, a pozostała suma pozwala pokryć koszty działania programu. Wysokość stypendium ReServistów jest znacznie niższa niż rynkowa wartość ich pracy. Celem stypendium nie jest zapewnienie utrzymania eksperta, lecz sformalizowanie współpracy z organizacją i docenienie w wymierny sposób jego lub jej wkładu w jej rozwój.

31 Dobre przykłady Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół Pomost z Łodzi, Organizator wolontariatu przyjazny osobom 50+ w 2011 roku Stowarzyszenie powstało w 2000 roku w Łodzi. W 2008 roku powołało do życia integracyjny Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej Centerko. Łącznie do tej pory z usług Punktu skorzystało 455 osób, w tym 51 osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Wsparcie Centerka jest szczególnie cenne, gdyż większość osób 50+ korzystających z jego oferty to osoby niepełnosprawne fizycznie lub psychicznie. Biuro prowadzi stałą rekrutację wolontariuszy i organizacji, poszukuje miejsc pracy wolontarystycznej, szkoli wolontariuszy i organizacje, kieruje do pracy, koordynuje pracę wolontariuszy, a także sprawuje nad wolontariuszami opiekę podczas wykonywania przez nich świadczeń wolontarystycznych.

32 Dobre przykłady Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Instytucja rynku pracy przyjazna osobom 50+ w 2011 roku programy 45/50 + realizowane cyklicznie od 2008 roku; łącznie wzięło w nich udział ponad 400 osób, które podniosły swoje umiejętności poszukiwania pracy oraz zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe, projekt dla zwalnianych pracowników z zakładów H. Cegielski Poznań S.A. oraz firm stanowiących ich łańcuch dostaw, który objął 128 pracowników 50+, w większości pracujących dotychczas na jednym stanowisku, w jednym zakładzie pracy. Osoby te obok wsparcia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy otrzymali także możliwość zdobycia nowych zawodów,

33 Dobre przykłady projekt partnerski Reintegracja 45 plus ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego, w ramach którego 135 osób bezrobotnych 50+ korzysta ze wsparcia w znalezieniu zatrudnienia, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego, kursów szkoleniowych i staży zawodowych u pracodawców, zwalczanie stereotypów dotyczących starszych pracowników, m.in. poprzez współudział w realizacji cyklu programów tworzonych przez TVP Poznań Pracodawco Twój wybór oraz współudział w realizacji cyklu telewizyjnego Nadal młodzi, poświęconego w całości przedstawieniu sylwetek osób po 50. roku życia, które z sukcesem powróciły na rynek pracy.

34 Dobre przykłady Same plusy. Wolontariat 50+, projekt realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu rozpoznanie postaw osób 50+ wobec aktywności woluntarystycznej, a także stosunku organizacji i instytucji do wolontariatu osób 50+, wypracowanie modelu pracy ze starszymi wolontariuszami, nagłośnienie wolontariatu jako sposobu na aktywność w starszym wieku (publikacje, informacje w Internecie i w mediach, spoty telewizyjne), szkolenia i warsztaty dla 20 starszych wolontariuszy, utworzenie lokalnego partnerstwa w powiecie Elbląg na rzecz wolontariatu 50+.

35 Dobre przykłady Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, Instytucja rynku pracy przyjazna osobom 50+ w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w województwie opolskim od kilku lat prowadzi działania aktywizujące zawodowo osoby 50+, w szczególności kobiety. Zrealizował i realizuje obecnie kilka projektów. Projekt Pigmalion, w ramach którego osoby 50+ otrzymały pomoc psychologa, szkolenia i doradztwo zawodowe oraz pomoc w zakresie poprawy wizerunku bezrobotnych po pięćdziesiątce. projekt GO!spodynie, współfinansowany przez EFS, skierowany do 25 nie pracujących 45+ zamieszkałych na wsi. Projekt zakończył się w połowie tego roku, ale w jego efekcie już 16 uczestniczek podjęło zatrudnienie.

36 Dobre przykłady Spółdzielnia Socjalna "50+" z Gdyni, wyróżnienie w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ w 2010 roku. Spółdzielnia socjalna została założona 4 lata temu przez pięć kobiet 50+ po przebytej chorobie nowotworowej. Obecnie zatrudnia 7 kobiet 50+, które świadczą usługi opiekuńcze, sprzątania pomieszczeń, dystrybucji materiałów reklamowych. Usługi zamawiane są przez firmy, osoby indywidualne i miasto Gdynia. Spółdzielnia prowadzi także działania rehabilitacyjne dla swoich pracowników oraz wolontariat na rzecz kobiet po mastektomii.

37 Projekt Zysk z dojrzałości oraz Ministerstwo Gospodarki

Gala Finałowa Konkursu

Gala Finałowa Konkursu Gala Finałowa Konkursu Zysk z dojrzałości 2011 Tomasz Schimanek Działalność Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w sferze aktywizacji zawodowej osób 50+ Nasz cel Zwiększenie poziomu zatrudnienia Polaków

Bardziej szczegółowo

Praktyczne metody aktywizacji zawodowej osób 50+ i zarządzania wiekiem

Praktyczne metody aktywizacji zawodowej osób 50+ i zarządzania wiekiem Tomasz Schimanek Praktyczne metody aktywizacji zawodowej osób 50+ i zarządzania wiekiem Zgorzelec, 22 marca 2011 r. Wprowadzenie Aktywizacją zawodową osób 50+ zajmują się w Polsce przede wszystkim powiatowe

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy?

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 20 maja 2010 r., Rawa Mazowiecka Rynek pracy wyzwania na przyszłość Starzenie się ludności

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Informacja prasowa Warszawa, 31.05.2012 r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana

Bardziej szczegółowo

ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011

ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011 ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011 1 ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011 POLSKIE I AMERYKAŃSKIE PRAKTYKI PRZYJAZNE OSOBOM 50+ 2 1 Spis treści wstęp Wstęp 3 List Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego BuZKA 4 List

Bardziej szczegółowo

ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011

ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011 ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011 1 C2-broszura zysk z dojrzalosci 2011.indd 1 07.11.2011 15:04 2 C2-broszura zysk z dojrzalosci 2011.indd 2 07.11.2011 15:04 ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI 2011 POLSKIE I AMERYKAŃSKIE PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Projekt realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Projekt realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce WEDŁUG PROGNOZ DEMOGRAFÓW W ROKU POŁOWA LUDNOŚCI NASZEGO KONTYNENTU OSIĄGNIE WIEK EMERYTALNY. W KONSEKWENCJI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY ZABRAKNIE

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS. PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM września 6 października 2010

OGÓLNOPOLSKI KONKURS. PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM września 6 października 2010 OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ 2 września 6 października 2010 JESTEŚ PRACODAWCĄ LUB INSTYTUCJĄ RYNKU PRACY PRZYJAZNĄ OSOBOM 50+? DAJ PRZYKŁAD! WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Projekt: Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Działalność Fundacji Razem osiągniemy sukces Razem zadbamy o Twój rozwój Razem uwolnimy Twój potencjał Razem znajdziemy pracę dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Grażyna Boczar - Wolańska Obszar i zakres działania Lidera ds. osób 50+ Działania aktywizacyjne w ramach RO EFS w Krośnie, realizowane są na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Charakterystyka rządowych programów rynku pracy skierowanych do osób 50+/45+

Załącznik nr 2 Charakterystyka rządowych programów rynku pracy skierowanych do osób 50+/45+ Załącznik nr 2 Charakterystyka rządowych programów rynku pracy skierowanych do osób 50+/45+ A. Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Program Solidarność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Młodzież na rynku pracy. młodzieŝ. Małgorzata Rusewicz Słupsk, 12 grudnia 2012r. Gdańsk

Młodzież na rynku pracy. młodzieŝ. Małgorzata Rusewicz Słupsk, 12 grudnia 2012r. Gdańsk młodzieŝ Gdańsk 12.12.2012 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież na rynku pracy Małgorzata Rusewicz Słupsk, 12 grudnia 2012r. Gdzie

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY 50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY Alina Paluchowska Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 22 luty 2012 r. Przemiany demograficzne w Małopolsce Starzenie się społeczeństwa w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI Oddział Fundacji powstał 1 lipca 2012 Prowadzimy projekt skierowany dla: osób z orzeczoną niepełnosprawnością niepracujących w wieku

Bardziej szczegółowo

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 Pochodzimy ze Szwecji IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 2 Dlaczego IKEA nazywa się IKEA? IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 3 Jesteśmy w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom Różni Obywatele - Jedno Miasto Partnerzy Gmina Wrocław Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Fundacja In Posterum Fundacja Integracji Społecznej Prom Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Wrocław

Bardziej szczegółowo

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, 4.04.2013

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Styczeń 2011 r.

tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Styczeń 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Działania podejmowane

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Efektywność działań aktywizujących osoby 50+. Podstawa realizowanych działań Zagrożenia Osób 50+ lęk przed utratą pracy relatywnie niskie kwalifikacje konieczność

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doświadczenie życiowe i zawodowe potencjałem dla pracodawców Publikacja bezpłatna Warto zatrudniać pracowników starszych! Doświadczenie życiowe i zawodowe jest jednym z głównych atutów osób w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FOSA Federacja FOSa Związek stowarzyszeń działających

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+ Dzięki współpracy międzysektorowej w postaci powołanego w 2012 r. Forum Wolontariatu 50+, zainicjowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, skupiającego poznańskie organizacje pozarządowe, w czerwcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności. Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Jakie emerytury otrzymują Polacy?

Jakie emerytury otrzymują Polacy? 13.01.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Jakie emerytury otrzymują Polacy? Przez cały

Bardziej szczegółowo

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej?

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Debata w Brzesku Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Europa się starzeje Komisja Europejska:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych r Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych Bożena Kołaczek B 374809 Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE WOKÓŁ ZASAD POLITYKI SPOŁECZNEJ. CEL I ZAKRES ANALIZY 13 Część pierwsza Rozwój polityki

Bardziej szczegółowo

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r.

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ program z misją Wzmacnianie lokalnych środowisk Znoszenie barier edukacyjnych Inspiracja do społecznej aktywizacji Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Załącznik do uchwały Nr L/353/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011 2020 Chodzież, 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy przeciwdziałanie bezrobociu. Sokółka,

Rynek pracy przeciwdziałanie bezrobociu. Sokółka, Rynek pracy przeciwdziałanie bezrobociu Sokółka, 12.09.2016 Osoby bezrobotne woj. podlaskie / powiat sokólski Stopa bezrobocia lipiec 2016 10,7 % - województwo podlaskie 8,6 % - Polska 14,2 % - powiat

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo