PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY pod redakcją Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Preisner Toruń 2013

2 Projekt nr WND-POKL /10 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-00 z dn. 10 czerwca 2011 r. Okres realizacji projektu: r r. Lider Projektu: Partner Projektu I: Partner Projektu II: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu Autorzy: Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 prof. dr hab. Zenon Wiśniewski dr Monika Wojdyło-Preisner dr Monika Wojdyło-Preisner dr Edward Dolny dr Monika Maksim dr Monika Maksim dr Barbara Jaskólska dr Dominik Śliwicki dr Barbara Jaskólska dr Dominik Śliwicki Strona 2

3 CZĘŚĆ III (dla informatyków zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy) INSTALACJA I KONFIGURACJA ŚRODOWISKA OBLICZENIOWEGO

4 ROZDZIAŁ 9 PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DANYCH DLA APLIKACJI DO PROFILOWANIA BEZROBOTNYCH PROFIL 9.1. Pobieranie surowych danych historycznych z systemu Syriusz STD Czynności opisane niżej powinny być wykonywane po raz pierwszy przy wdrażaniu profilowania bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy. 1 1 Instrukcja pobierania surowych danych historycznych została opracowana przez Pawła Frańczaka, informatyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu. Wymienione w niej szablony: DanePodstawowe.jfs, HistoriaZdarzeń.jrs, Szkolenia.jfs znajdują się na dołączonym nośniku CD. Strona 4

5 PUNKT 1 Przed wykonaniem kolejnych kroków należy bezwzględnie wykonać procedurę wypełnienia tablicy fo_st_osoba. W tym celu wchodzimy w Administracja Lokalna >Parametryzacja>Harmonogram zadań>(nazwa zadania)wypełnianie tablicy fo_st_osoba. Następnie naciskamy przycisk Wykonaj. Procedurę można wykonać w czasie pracy Urzędu. Strona 5

6 PUNKT 2 Przechodzimy do zakładki Formalna Obsługa Beneficjenta. Następnie klikamy Obsługa Klienta RP. W oknie FO0005L muszą być zaznaczone pola wyboru określające status osoby ( Bezrobotni, Poszukujący Pracy, Aktywni, Nieaktywni, Wszyscy ), odznaczamy jedynie osoby Nieokreślone. Na liście osób klikamy PPM i wybieramy z rozwiniętego menu Selekcja złożona. W oknie Selekcja złożona wciskamy w lewym górnym rogu Szablon> Importuj wczytujemy plik DanePodstawowe.jfs. Klikamy przycisk Akceptuj. Po przejściu do okna FO0005L na liście wciskamy PPM i wybieramy Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Plik zapisujemy jako DanePodstawowe.csv. Strona 6

7 PUNKT 3 W oknie głównym Systemu Syriusz AD0000 na dolnej belce wciskamy PPM wybieramy Raport złożony. Następnie w oknie SY1200 wciskamy w lewym górnym rogu Szablon> Importuj wczytujemy plik HistoriaZdarzeń.jrs. Należy zwrócić uwagę na warunek zapytania. W poniższym przykładzie wpisano: Data do >= r. W zależności od potrzeb datę można w tym miejscu dowolnie modyfikować. Gdyby dane historyczne miały dotyczyć roku 2012, to w warunku należałoby wpisać Data do >= r. Wciskamy przycisk Generuj. W wygenerowanym oknie w lewym górnym rogu klikamy symbol dyskietki Zapisz. Jako typ pliku wybieramy *.csv. Koniecznie odznaczamy pole wyboru Zachowaj podział stron Nazwę pliku zapisujemy jako HistoriaZdarzeń. Strona 7

8 Strona 8

9 PUNKT 4 Przechodzimy do modułu Usługi i Instrumenty Rynku Pracy>Szkolenia>Uczestnicy szkoleń W oknie UIR3130L Wybieramy zakres Szkolenia w okresie od wybranej daty do dnia dzisiejszego. Jako Sposób organizacji szkolenia zaznaczamy wszystkie. Wciskamy Ctr+Z. Wybieramy Szablon>Importuj wczytujemy plik Szkolenia.jfs. Naciskamy Akceptuj. Na liście wciskamy PPM i wybieramy Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Plik zapisujemy jako Szkolenia.csv. Pliki DanePodstawowe.csv, HistoriaZdarzeń.csv, Szkolenia.csv zawierają wszystkie dane niezbędne do otrzymania informacji opisanych w tabeli 7.1 rozdziale 7 niniejszej publikacji. Strona 9

10 9.2. Przygotowanie danych bieżących Etap 1 - Pobieranie surowych danych bieżących z systemu Syriusz STD2 PUNKT 1 Przed wykonaniem kolejnego kroku należy bezwzględnie wykonać procedurę wypełnienia tablicy fo_st_osoba. W tym celu wchodzimy w Administracja Lokalna >Parametryzacja>Harmonogram zadań>(nazwa zadania) Wypełnianie tablicy fo_st_osoba. Następnie naciskamy przycisk Wykonaj. Procedurę można wykonać w czasie pracy Urzędu. 2 Instrukcja pobierania surowych danych bieżących została opracowana przez Pawła Frańczaka, informatyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu. Szablon Dane_aktualne.jrs znajduje się na dołączonym nośniku CD. Strona 10

11 PUNKT 2 Przechodzimy do zakładki Formalna Obsługa Beneficjenta. Następnie klikamy Obsługa Klienta RP. W oknie FO0005L muszą być zaznaczone pola wyboru określające status osoby ( Bezrobotni, Aktywni, Wszyscy ), odznaczamy osoby Nieaktywne, Nieokreślone Poszukujący Pracy. Na liście osób klikamy PPM wybieramy z rozwiniętego menu wybieramy Raport (Ctrl+R). W otwartym oknie SY1100 wciskamy w lewym górnym rogu Szablon> Importuj, wczytujemy plik Dane_aktualne.jrs. Przechodzimy na zakładkę Warunek zapytania. W tym miejscu wpisujemy aktualną datę generowania raportu. (w zależności od potrzeb/wskazań datę możemy dowolnie zdefiniować) Strona 11

12 Wciskamy przycisk Generuj. W wygenerowanym oknie w lewym górnym rogu klikamy symbol dyskietki Zapisz. Jako typ pliku wybieramy *.csv. Koniecznie odznaczamy pole wyboru Zachowaj podział stron Nazwę pliku zapisujemy jako Dane_aktualne.csv. Etap 2 Przygotowanie danych wejściowych dla aplikacji PROFIL Po zainstalowaniu aplikacji DaneAktualne (według instrukcji przedstawionej w pkt. 9.3 niniejszego rozdziału) można ją wykorzystać do przekształcenia danych surowych wygenerowanych na poprzednim etapie do postaci akceptowanej przez aplikację PROFIL. Strona 12

13 Po uruchomieniu aplikacji (najlepiej poprzez skrót dostępny na pulpicie): należy ją otworzyć mimo ewentualnego komunikatu o możliwym problemie dotyczącym zabezpieczeń: Następnie należy wczytać wyeksportowany uprzednio z Syriusza plik Dane_aktualne.csv, podając ścieżkę wskazującą na jego położenie: Strona 13

14 Uwaga plik musi się nazywać Dane_aktualne.csv i znajdować się we wskazanym (dowolnym) folderze. W innym przypadku pojawi się komunikat o błędzie: Po podaniu właściwych danych pojawia się komunikat: Strona 14

15 We wskazanym folderze zostanie utworzony pomocniczy plik DaneBieżąceA. Po zakończeniu pracy z aplikacją można go usunąć. W kolejnym kroku należy zapisać przekształcone dane: Należy podać lokalizację pliku docelowego, jak w poniższym przykładzie: W wyniku działania aplikacji we wskazanym folderze zostanie utworzony plik DaneBieżącePROFIL.xlsx, który dalej jest wykorzystywany jako plik wejściowy dla aplikacji PROFIL. Strona 15

16 9.3. Instalacja aplikacji DaneAktualne 1. Wymagania systemowe: System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional SP2 lub nowszy Miejsce na dysku: co najmniej 70MB 2. Z dostarczonego nośnika, z folderu DaneAktualne należy uruchomić setup.exe i wykonywać kolejne polecenia Instalatora: Strona 16

17 Strona 17

18 Strona 18

19 Po kilku minutach pojawią się komunikaty: Na pulpicie zostaną utworzone: folder zawierający aplikację oraz skrót pozwalający na jej uruchomienie: Strona 19

20 ROZDZIAŁ 10 PROCEDURA INSTALACJI ŚRODOWISKA R Instalacja środowiska obliczeniowego Aplikacja do profilowania bezrobotnych PROFIL została napisana w edytorze Tinn-R będącym programem wspomagającym środowisko R. Program R jest programem typu open source, co oznacza, że można go pobrać ze strony internetowej i legalnie wykorzystywać w pełnej wersji bez żadnych ograniczeń co do formy zastosowań. Program może być wykorzystywany zarówno w celach naukowych jak i komercyjnych. R opiera się na licencji GNU, która reguluje prawne aspekty korzystania z programu. Instalacja środowiska obliczeniowego składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest pobranie programu instalacyjnego z serwera CRAN: Program oraz potrzebne później pakiety znajdują się w zakładce CRAN w sekcji Download. Wystarczy pobrać wersję podstawową programu. Rysunek Widok strony startowej programu R Źródło: opracowanie własne. Strona 20

21 Kolejnym krokiem jest wybór serwera, z którego chcemy pobrać program. Najlepiej wybrać jeden z geograficznie najbliżej położonych serwerów. Rysunek Widok strony www służącej do wyboru serwera do pobrania programu R Źródło: opracowanie własne. Po wybraniu serwera strona przekierowuje do linków programu R dla różnych systemów operacyjnych. Rysunek Widok strony z likami do programu R Źródło: opracowanie własne. Strona 21

22 Po kliknięciu linku otwiera się strona z wersjami programu. Należy wybrać base. Rysunek Widok strony www z wersjami programu R Źródło: opracowanie własne. Otworzy się teraz strona pobierania programu. Rysunek Widok strony pobierania programu R Źródło: opracowanie własne. Program ma ok. 46MB pojemności. Plik z aktualnie dostępną wersją oprogramowania nosi nazwę: R win.exe. Oczywiście jest to tylko silnik programu, który dla bardziej zaawansowanych obliczeń musi być wzbogacony dodatkowymi pakietami, instalowanymi już z poziomu samego programu R. Pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie, a w przypadku posiadania systemu Windows Vista albo Win7 poprzez rozwinięcie menu prawym klawiszem Strona 22

23 myszy i wybranie opcji Uruchom jako administrator. Następnie system Windows zapyta, czy uruchomić program pochodzący od nieznanego mu dostawcy-należy wybrać Tak. Kolejnym krokiem jest wybór języka instalacji (należy wybrać polski) i zapoznanie z licencją. Dalej wybieramy folder, w którym ma być zainstalowany program R albo poprzez wskazanie własnej lokalizacji albo poprzez zaakceptowanie proponowanej przez instalator ścieżki: C:\Program Files\R\R Następnie instalator zapyta o komponenty-tu nie należy nic zmieniać i wybrać Instalacja użytkownika. W kolejnym kroku instalator zapyta o dopasowanie opcji-należy wybrać Tak i zaznaczyć SDI, pomoc HTML, Standard. Potem można potworzyć sobie skróty i ewentualne powiązania. Generalnie etap ten można przejść klikając przycisk Dalej. Na końcu odbędzie się właściwa instalacja programu R Konfiguracja programu R Aby program R działał poprawnie w systemie Windows Vista albo Win7 należy zmienić uprawnienia dla katalogów, w których program jest zainstalowany. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem na folder, w którym zainstalowane jest środowisko R, wybrać Właściwości, a następnie zakładkę Zabezpieczenia. Następnie należy kliknąć Edytuj i wybrać grupę Użytkownicy. W kolumnie Zezwalaj należy zaznaczyć Pełna kontrola i zatwierdzić OK. Strona 23

24 Rysunek Widok zakładki Zabezpieczenia w programie R Źródło: opracowanie własne Instalacja edytora Tinn-R Edytor Tinn-R jest zintegrowanym ze środowiskiem R edytorem tekstu. Edytor Tinn- R działa tylko na systemie Windows. Plik instalacyjny edytora można pobrać z serwera: Aktualna wersja pliku instalacyjnego nosi nazwę: Tinn- R_ _setup.exe. Po pobraniu pliku należy go uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie, a w przypadku posiadania systemu Windows Vista albo Win7 poprzez rozwinięcie menu prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Uruchom jako administrator. Następnie system Windows zapyta, czy uruchomić program pochodzący od nieznanego mu dostawcy-należy wybrać Tak. W kolejnym kroku należy zaakceptować licencję-jest ona identyczna jak w przypadku R. Następnie trzeba wybrać folder, w którym ma być zainstalowany edytor albo Strona 24

25 zaakceptować proponowaną przez instalator lokalizację. W ostatnim kroku tworzymy skróty i wybieramy skojarzenia-najlepiej zostawić domyślne ustawienia, ewentualnie dodać skrót na pulpicie. Po tym następuje właściwa instalacja edytora Tinn-R Konfiguracja edytora +Tinn-R W celu poprawnego działania edytora Tinn-R należy zmienić uprawnienia katalogów, w których jest on zainstalowany, w sposób identyczny jak to miało miejsce w przypadku programu R. Następnie należy skonfigurować edytor tak, aby działał ze środowiskiem R. W tym celu należy uruchomić edytor i w menu R wybrać Configure, a następnie Permanent. Rysunek Widok edytora Tinn-R Źródło: opracowanie własne. W kolejny kroku należy uruchomić konsolę programu R za pomocą przycisku. Od tego momentu program R będzie uruchamiany z poziomu edytora Tinn-R za pomocą tego przycisku. Rysunek Położenie przycisku w edytorze Tinn-R Źródło: opracowanie własne. Strona 25

26 10.5. Instalacja pakietów w programie R Zainstalowany program R jest tylko silnikiem. Aby napisane programy działały poprawnie należy zainstalować szereg pakietów, które stanowią zestawy gotowych procedur obliczeniowych dla różnego rodzaju analiz. Instalacji pakietów dokonuje się z poziomu konsoli programu R poprzez wybranie z menu Packages opcji Install package(s) Rysunek Widok okna do instalacji pakietów w programie R Źródło: opracowanie własne. Po kliknięciu tej opcji rozwinie się lista pakietów, z której należy wybrać potrzebny pakiet. Po kliknięciu rozpocznie się automatyczne pobieranie danego pakietu z serwera i jego instalacja. Na potrzeby działania aplikacji należy zainstalować następujące pakiety: Cairo, cairodevice, RGtk2, gwidgets, TinnR Razem z nimi automatycznie zainstalują się również wszystkie inne pakiety, których obecność jest wymagana do ich prawidłowego działania. Pakiety można również zainstalować lokalnie z dysku komputera ale najpierw trzeba te pakiety pobrać ze strony środowiska R. Aby dokonać instalacji z dysku komputera należy wybrać w menu Packages opcję Install package(s) from local zip files a następnie wskazać pliki instalacyjne pakietów na dysku. Konieczne jest również zainstalowanie dodatku GTK+, którego plik instalacyjny można pobrać ze strony: Jeżeli dodatek nie zostanie zainstalowany przed uruchomieniem aplikacji PROFIL, program R zapyta czy zainstalować ten dodatek, należy kliknąć Install GTK+. Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić program R. Strona 26

27 LITERATURA Adda J., Dias C.M., Meghir C., Sianesi B. (2007), Labour market programmes and labour market outcomes: a study of the Swedish active labour market interventions, IFAU: Working Paper 27, Uppsala. Baranowska A., Bukowski M., Górski A., Lewandowski P., Magda I., Zawistowski J.(2005), Instytucje rynku pracy, w: Zatrudnienie w Polsce 2005, Red. M. Bukowski, Warszawa: Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Biewen M., Fitzenberger B., Osikominu A, Waller M. (2007), Which Program for Whom? Evidence on the Comparative Effectiveness of Public Sponsored Training Programs in Germany, IZA: Discussion Paper 2885, Bonn. Calmfors L., Forslund A., Hemström M. (2001), Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences, Swedish Economic Policy Review nr 2. Calmfors L., Forslund A., Hermstrӧm M. (2002), Does active labour market policy work? Lessons from the Swedish experiences, IFAU: Working Paper 4, Uppsala. Card D. (2013), Evaluating Active Labor Market Programs: What Have We Learned In 40Years?, Paris: Conference on Active Labor Market Policies. European Commission (2001), Study on Early Identification of High Risk Unemployed; Final Report and Annex Report I, DG Employment and Social Affairs. European Commission (2006), Labour Market Policy Database, Methodology Revision of June European Commission (2010), Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM Eurostat (2006), Labour Market Policy Database. Methodology. Revision of June 2006, European Communities. Fitzenberger B., Speckesser S. (2007), Employment Effects of the Provision of specific Professional Skills and Techniques in Germany, Empirical Economics nr 32. Gazier B., Lechevalier A. (2008), The European Employment Strategy, Macroeconomic Policies, Institutional Regimes and Transitional Labour Marktes, w: R. Rogowski (red.), The European Social Model and Transitional Labour Markets. Law and Policy, Surrey: Ashgate. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, Janoski T. (1996), Explaining State Intervention to Prevent Unemployment: The Impact of Institutions on Active Labour Market Policy Expenditures in 18 Countries, w: G. Schmid, J. O Reilly, K. Schömann (red.), International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Cheltenham: Edward Elgar. Jaskólska B., Maksim M, Śliwicki D. (2012), Badanie efektywności ex post podstawowych aktywnych programów rynku pracy, w: Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Red. M. Maksim, Z. Wiśniewski, Warszawa: CRZL. Jaskólska B., Maksim M, Śliwicki D. (2012), Badanie efektywności ex ante podstawowych aktywnych Strona 27

28 programów rynku pracy, w: Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Red. M. Maksim, Z. Wiśniewski, Warszawa: CRZL. Kabaj M. (1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy?, w: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciw działania bezrobociu, Warszawa: IPiSS. Kabaj M., Koptas G. (1995), Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i metody przeciwdziałania, Warszawa: IPiSS. Kahn L.M. (2003), Labour Market Institutions and Unemployment in OECD Countries, Journal for Institutional Comparisons vol. 1, no. 4. Konarski R., Kotnarowski R. (2007), Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji expost, w: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Red. A. Haber, Warszawa: PARP. Kryńska E. (1996), Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Łódź: UŁ. Kwiatkowski E.(2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: PWN. Lechner M., Miquel R., Wunsch C. (2005), Long-Run Effects of Public Sector Sponsored Training in West Germany, IZA: Discussion Paper 1443, Bonn. Maksim M., Wiśniewski Z. (red.) (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Warszawa: CRZL. Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie, Raisanen, H. et al. (2012), Labour Market Reforms and Performance in Denmark, Germany, Sweden and Finland, Employment and entrepreneurship, nr 9, Ministry of Employment and the Economy. Rosholm M., Svarer M. (2004), Estimating the Threat Effect of Active Labor Market Programs, Uniwersity of Aarhus, Department of Economics: Working Paper , Aarhus. Rudolph H. (2001), Profiling as an instrument for early identification of people at risk of long-term unemployment, w: Employability: From theory to practice, Red. P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapènne, U. Walwei, USA: Library of Congress. Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa. Schmid G. (1995), Is Full Employment Still Possible? Transitional Labour Markets as a New Strategy of Labour Market Policy, Economic and Industrial Policy, nr 16. Schmid G. (2002), Towards a Theory of Transitional Labour Markets, w: G. Schmid, B. Gazier (red.), The Dynamics of Full Employment, Cheltenham: Edward Elgar. Sidelmann P., Bason C., Köllner A. (2001), Früherkennung von Personen mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko: Ergebnisse einer EU-Studie, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nr 34. Śliwicki D. (2012), Metoda propensity score matching, w: Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Red. M. Maksim, Z. Wiśniewski, Warszawa: CRZL. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, Strategia rozwoju powiatu wąbrzeskiego na lata (2012), Wąbrzeźno. Strona 28

29 The OECD Jobs Study. Evidence and Explanation. PartI: Labour Market Trends and Underlying Forces of Change, Part II: The Adjustment Poetntial of the Labour Market, OECD, Paris Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Dz. U. 2004, nr 99, poz. 101, z późn. zm. Watts A. G., Knasel E.G. (1985) Adult unemployment and the curriculum: A manual for practicioners, London: Replan. Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń: UMK. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: UMK. Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (2012), Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku, Toruń Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Zawadzki K. (2005), Przejściowe rynki pracy. Koncepcja implementacje perspektywy, Toruń: Wydawnictwo UMK. Strona 29

30 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 3.1. Powiat wąbrzeski... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 3.2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 7.1. Schemat wykorzystania danych historycznych w aplikacji PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 7.2. Schemat wykorzystania danych bieżących w aplikacji PROFIL. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.1. Widok okna w edytorze Tinn-R z otartym skryptem aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.2. Widok okna w edytorze Tinn-R z uruchomioną konsolą programu R... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.3. Położenie przycisku w edytorze Tinn-R... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.4. Położenie przycisku czyszczenia konsoli programu R Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.5. Położenie przycisku zatrzymania aktualnie wykonywanej procedury... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.6. Widok okna z uruchomioną aplikacją PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.7. Widok prognoz czasu trwania bezrobocia uzyskanych na podstawie aplikacji PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.8. Komunikat o braku wymaganych danych w aplikacji PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.9. Widok struktury tabeli z danymi o bezrobotnych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o występowaniu powtarzających się identyfikatorów w bazie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o błędnym zdefiniowaniu rekomendacji. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o wygenerowaniu listy osób według zadanych kryteriów... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o konieczności wpisania identyfikatora.. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok aplikacji PROFIL po podstawieniu danych przykładowego pierwszego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok wykresu wygenerowanego przez aplikację PROFIL dla przykładowego pierwszego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok aplikacji PROFIL po podstawieniu danych przykładowego drugiego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok wykresu wygenerowanego przez aplikację PROFIL dla przykładowego drugiego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok przykładowego pliku z danymi o bezrobotnych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok przykładowego pliku z danymi o bezrobotnych uzupełnionego o informacje wyliczone przez aplikację PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok strony startowej programu R Rysunek Widok strony www służącej do wyboru serwera do pobrania programu R Rysunek Widok strony z likami do programu R Rysunek Widok strony www z wersjami programu R Rysunek Widok strony pobierania programu R Rysunek Widok zakładki Zabezpieczenia w programie R Rysunek Widok edytora Tinn-R Strona 30

31 Rysunek Położenie przycisku w edytorze Tinn-R Rysunek Widok okna do instalacji pakietów w programie R Strona 31

32 SPIS TABEL Tabela 1.1. Koszty i efekty podstawowych instrumentów polityki rynku pracy w długim i krótkim okresie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 2.1. Porównanie różnych metod profilowania bezrobotnych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 3.1. Bezrobotni, stopa bezrobocia i osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 3.2. Bezrobotni objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie w 2010 i 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.1. Respondenci według cech demograficznych w odsetkach... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.2. Struktura społeczno-zawodowa respondentów w odsetkach... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.3. Mobilność i niektóre inne charakterystyki bezrobotnych wpływające na ich sytuację na rynku pracy w odsetkach... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.4. Zróżnicowanie demograficzne i społeczno-zawodowe respondentów aktualnie pracujących i nadal bezrobotnych (w odsetkach)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 6.1. Efekty brutto i netto ex post aktywnych programów rynku pracy w PUP w Wąbrzeźnie w 2009 roku ogółem i według płci... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 6.2. Efekty brutto i netto ex post aktywnych programów rynku pracy w PUP w Wąbrzeźnie w 2010 roku ogółem i według płci... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 6.3. Ocena trafności prognoz na podstawie porównania przewidywanej i zrealizowanej efektywności brutto i netto w PUP w Wąbrzeźnie w 2010 r.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 7.1. Zawartość danych historycznych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 7.2. Zawartość danych bieżących... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 8.1. Schemat kodowania zmiennych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. SPIS WYKRESÓW Wykres 3.1. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według wieku w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 3.2. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według poziomu wykształcenia w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 3.3. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według stażu pracy w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 3.4. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według czasu pozostawania bez pracy w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 5.1. Uczestnicy i zatrudnieni po odbyciu szkolenia dla bezrobotnych w Polsce w latach (w tys.)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Strona 32

Część ii. Aplikacja do profilowania bezrobotnych Profil w codziennej pracy pracowników powiatowych urzędów pracy

Część ii. Aplikacja do profilowania bezrobotnych Profil w codziennej pracy pracowników powiatowych urzędów pracy Część ii (dla wszystkich pracowników powiatowych urzędów pracy) Aplikacja do profilowania bezrobotnych Profil w codziennej pracy pracowników powiatowych urzędów pracy Rozdział 7 Dane dla aplikacji do

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści 1. Instalacja aplikacji Comarch Crypto Provider w systemie Windows....

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec Instrukcja Obsługi aplikacji Copyright by FlyElectronics Marzec 2012 SPIS TREŚCI Instalacja PPGinfo Diagnostic Tool... - 3 - Pierwsze uruchomienie... - 4 - Opis funkcji programu Data Diagnostic... - 5-1.

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla programu Ocena.XP

Instrukcja dla programu Ocena.XP Instrukcja dla programu Ocena.XP Należy zalogować się do Serwisu WSJO lub bezpośrednio do Wirtualnej Uczelni (www.wu.wsjo.pl). Po wybraniu zakładki: Uczelnia w menu po lewej stronie widoczny będzie przycisk:

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. programu NFZMonit

Instrukcja użytkownika. programu NFZMonit Instrukcja użytkownika programu NFZMonit INFOKLINIKA S.A., ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa, tel.: +48 22 548 91 70, fax: +48 22 548 91 72, www.infoklinika.pl Sąd Rejonowy M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker.

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. 1. Pobierz plik instalacyjny NOL3plugin.exe ze strony https://rbrokers.pl/amibroker-plugin

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo