PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY pod redakcją Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Preisner Toruń 2013

2 Projekt nr WND-POKL /10 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-00 z dn. 10 czerwca 2011 r. Okres realizacji projektu: r r. Lider Projektu: Partner Projektu I: Partner Projektu II: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu Autorzy: Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 prof. dr hab. Zenon Wiśniewski dr Monika Wojdyło-Preisner dr Monika Wojdyło-Preisner dr Edward Dolny dr Monika Maksim dr Monika Maksim dr Barbara Jaskólska dr Dominik Śliwicki dr Barbara Jaskólska dr Dominik Śliwicki Strona 2

3 CZĘŚĆ III (dla informatyków zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy) INSTALACJA I KONFIGURACJA ŚRODOWISKA OBLICZENIOWEGO

4 ROZDZIAŁ 9 PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DANYCH DLA APLIKACJI DO PROFILOWANIA BEZROBOTNYCH PROFIL 9.1. Pobieranie surowych danych historycznych z systemu Syriusz STD Czynności opisane niżej powinny być wykonywane po raz pierwszy przy wdrażaniu profilowania bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy. 1 1 Instrukcja pobierania surowych danych historycznych została opracowana przez Pawła Frańczaka, informatyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu. Wymienione w niej szablony: DanePodstawowe.jfs, HistoriaZdarzeń.jrs, Szkolenia.jfs znajdują się na dołączonym nośniku CD. Strona 4

5 PUNKT 1 Przed wykonaniem kolejnych kroków należy bezwzględnie wykonać procedurę wypełnienia tablicy fo_st_osoba. W tym celu wchodzimy w Administracja Lokalna >Parametryzacja>Harmonogram zadań>(nazwa zadania)wypełnianie tablicy fo_st_osoba. Następnie naciskamy przycisk Wykonaj. Procedurę można wykonać w czasie pracy Urzędu. Strona 5

6 PUNKT 2 Przechodzimy do zakładki Formalna Obsługa Beneficjenta. Następnie klikamy Obsługa Klienta RP. W oknie FO0005L muszą być zaznaczone pola wyboru określające status osoby ( Bezrobotni, Poszukujący Pracy, Aktywni, Nieaktywni, Wszyscy ), odznaczamy jedynie osoby Nieokreślone. Na liście osób klikamy PPM i wybieramy z rozwiniętego menu Selekcja złożona. W oknie Selekcja złożona wciskamy w lewym górnym rogu Szablon> Importuj wczytujemy plik DanePodstawowe.jfs. Klikamy przycisk Akceptuj. Po przejściu do okna FO0005L na liście wciskamy PPM i wybieramy Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Plik zapisujemy jako DanePodstawowe.csv. Strona 6

7 PUNKT 3 W oknie głównym Systemu Syriusz AD0000 na dolnej belce wciskamy PPM wybieramy Raport złożony. Następnie w oknie SY1200 wciskamy w lewym górnym rogu Szablon> Importuj wczytujemy plik HistoriaZdarzeń.jrs. Należy zwrócić uwagę na warunek zapytania. W poniższym przykładzie wpisano: Data do >= r. W zależności od potrzeb datę można w tym miejscu dowolnie modyfikować. Gdyby dane historyczne miały dotyczyć roku 2012, to w warunku należałoby wpisać Data do >= r. Wciskamy przycisk Generuj. W wygenerowanym oknie w lewym górnym rogu klikamy symbol dyskietki Zapisz. Jako typ pliku wybieramy *.csv. Koniecznie odznaczamy pole wyboru Zachowaj podział stron Nazwę pliku zapisujemy jako HistoriaZdarzeń. Strona 7

8 Strona 8

9 PUNKT 4 Przechodzimy do modułu Usługi i Instrumenty Rynku Pracy>Szkolenia>Uczestnicy szkoleń W oknie UIR3130L Wybieramy zakres Szkolenia w okresie od wybranej daty do dnia dzisiejszego. Jako Sposób organizacji szkolenia zaznaczamy wszystkie. Wciskamy Ctr+Z. Wybieramy Szablon>Importuj wczytujemy plik Szkolenia.jfs. Naciskamy Akceptuj. Na liście wciskamy PPM i wybieramy Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Plik zapisujemy jako Szkolenia.csv. Pliki DanePodstawowe.csv, HistoriaZdarzeń.csv, Szkolenia.csv zawierają wszystkie dane niezbędne do otrzymania informacji opisanych w tabeli 7.1 rozdziale 7 niniejszej publikacji. Strona 9

10 9.2. Przygotowanie danych bieżących Etap 1 - Pobieranie surowych danych bieżących z systemu Syriusz STD2 PUNKT 1 Przed wykonaniem kolejnego kroku należy bezwzględnie wykonać procedurę wypełnienia tablicy fo_st_osoba. W tym celu wchodzimy w Administracja Lokalna >Parametryzacja>Harmonogram zadań>(nazwa zadania) Wypełnianie tablicy fo_st_osoba. Następnie naciskamy przycisk Wykonaj. Procedurę można wykonać w czasie pracy Urzędu. 2 Instrukcja pobierania surowych danych bieżących została opracowana przez Pawła Frańczaka, informatyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu. Szablon Dane_aktualne.jrs znajduje się na dołączonym nośniku CD. Strona 10

11 PUNKT 2 Przechodzimy do zakładki Formalna Obsługa Beneficjenta. Następnie klikamy Obsługa Klienta RP. W oknie FO0005L muszą być zaznaczone pola wyboru określające status osoby ( Bezrobotni, Aktywni, Wszyscy ), odznaczamy osoby Nieaktywne, Nieokreślone Poszukujący Pracy. Na liście osób klikamy PPM wybieramy z rozwiniętego menu wybieramy Raport (Ctrl+R). W otwartym oknie SY1100 wciskamy w lewym górnym rogu Szablon> Importuj, wczytujemy plik Dane_aktualne.jrs. Przechodzimy na zakładkę Warunek zapytania. W tym miejscu wpisujemy aktualną datę generowania raportu. (w zależności od potrzeb/wskazań datę możemy dowolnie zdefiniować) Strona 11

12 Wciskamy przycisk Generuj. W wygenerowanym oknie w lewym górnym rogu klikamy symbol dyskietki Zapisz. Jako typ pliku wybieramy *.csv. Koniecznie odznaczamy pole wyboru Zachowaj podział stron Nazwę pliku zapisujemy jako Dane_aktualne.csv. Etap 2 Przygotowanie danych wejściowych dla aplikacji PROFIL Po zainstalowaniu aplikacji DaneAktualne (według instrukcji przedstawionej w pkt. 9.3 niniejszego rozdziału) można ją wykorzystać do przekształcenia danych surowych wygenerowanych na poprzednim etapie do postaci akceptowanej przez aplikację PROFIL. Strona 12

13 Po uruchomieniu aplikacji (najlepiej poprzez skrót dostępny na pulpicie): należy ją otworzyć mimo ewentualnego komunikatu o możliwym problemie dotyczącym zabezpieczeń: Następnie należy wczytać wyeksportowany uprzednio z Syriusza plik Dane_aktualne.csv, podając ścieżkę wskazującą na jego położenie: Strona 13

14 Uwaga plik musi się nazywać Dane_aktualne.csv i znajdować się we wskazanym (dowolnym) folderze. W innym przypadku pojawi się komunikat o błędzie: Po podaniu właściwych danych pojawia się komunikat: Strona 14

15 We wskazanym folderze zostanie utworzony pomocniczy plik DaneBieżąceA. Po zakończeniu pracy z aplikacją można go usunąć. W kolejnym kroku należy zapisać przekształcone dane: Należy podać lokalizację pliku docelowego, jak w poniższym przykładzie: W wyniku działania aplikacji we wskazanym folderze zostanie utworzony plik DaneBieżącePROFIL.xlsx, który dalej jest wykorzystywany jako plik wejściowy dla aplikacji PROFIL. Strona 15

16 9.3. Instalacja aplikacji DaneAktualne 1. Wymagania systemowe: System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional SP2 lub nowszy Miejsce na dysku: co najmniej 70MB 2. Z dostarczonego nośnika, z folderu DaneAktualne należy uruchomić setup.exe i wykonywać kolejne polecenia Instalatora: Strona 16

17 Strona 17

18 Strona 18

19 Po kilku minutach pojawią się komunikaty: Na pulpicie zostaną utworzone: folder zawierający aplikację oraz skrót pozwalający na jej uruchomienie: Strona 19

20 ROZDZIAŁ 10 PROCEDURA INSTALACJI ŚRODOWISKA R Instalacja środowiska obliczeniowego Aplikacja do profilowania bezrobotnych PROFIL została napisana w edytorze Tinn-R będącym programem wspomagającym środowisko R. Program R jest programem typu open source, co oznacza, że można go pobrać ze strony internetowej i legalnie wykorzystywać w pełnej wersji bez żadnych ograniczeń co do formy zastosowań. Program może być wykorzystywany zarówno w celach naukowych jak i komercyjnych. R opiera się na licencji GNU, która reguluje prawne aspekty korzystania z programu. Instalacja środowiska obliczeniowego składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest pobranie programu instalacyjnego z serwera CRAN: Program oraz potrzebne później pakiety znajdują się w zakładce CRAN w sekcji Download. Wystarczy pobrać wersję podstawową programu. Rysunek Widok strony startowej programu R Źródło: opracowanie własne. Strona 20

21 Kolejnym krokiem jest wybór serwera, z którego chcemy pobrać program. Najlepiej wybrać jeden z geograficznie najbliżej położonych serwerów. Rysunek Widok strony www służącej do wyboru serwera do pobrania programu R Źródło: opracowanie własne. Po wybraniu serwera strona przekierowuje do linków programu R dla różnych systemów operacyjnych. Rysunek Widok strony z likami do programu R Źródło: opracowanie własne. Strona 21

22 Po kliknięciu linku otwiera się strona z wersjami programu. Należy wybrać base. Rysunek Widok strony www z wersjami programu R Źródło: opracowanie własne. Otworzy się teraz strona pobierania programu. Rysunek Widok strony pobierania programu R Źródło: opracowanie własne. Program ma ok. 46MB pojemności. Plik z aktualnie dostępną wersją oprogramowania nosi nazwę: R win.exe. Oczywiście jest to tylko silnik programu, który dla bardziej zaawansowanych obliczeń musi być wzbogacony dodatkowymi pakietami, instalowanymi już z poziomu samego programu R. Pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie, a w przypadku posiadania systemu Windows Vista albo Win7 poprzez rozwinięcie menu prawym klawiszem Strona 22

23 myszy i wybranie opcji Uruchom jako administrator. Następnie system Windows zapyta, czy uruchomić program pochodzący od nieznanego mu dostawcy-należy wybrać Tak. Kolejnym krokiem jest wybór języka instalacji (należy wybrać polski) i zapoznanie z licencją. Dalej wybieramy folder, w którym ma być zainstalowany program R albo poprzez wskazanie własnej lokalizacji albo poprzez zaakceptowanie proponowanej przez instalator ścieżki: C:\Program Files\R\R Następnie instalator zapyta o komponenty-tu nie należy nic zmieniać i wybrać Instalacja użytkownika. W kolejnym kroku instalator zapyta o dopasowanie opcji-należy wybrać Tak i zaznaczyć SDI, pomoc HTML, Standard. Potem można potworzyć sobie skróty i ewentualne powiązania. Generalnie etap ten można przejść klikając przycisk Dalej. Na końcu odbędzie się właściwa instalacja programu R Konfiguracja programu R Aby program R działał poprawnie w systemie Windows Vista albo Win7 należy zmienić uprawnienia dla katalogów, w których program jest zainstalowany. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem na folder, w którym zainstalowane jest środowisko R, wybrać Właściwości, a następnie zakładkę Zabezpieczenia. Następnie należy kliknąć Edytuj i wybrać grupę Użytkownicy. W kolumnie Zezwalaj należy zaznaczyć Pełna kontrola i zatwierdzić OK. Strona 23

24 Rysunek Widok zakładki Zabezpieczenia w programie R Źródło: opracowanie własne Instalacja edytora Tinn-R Edytor Tinn-R jest zintegrowanym ze środowiskiem R edytorem tekstu. Edytor Tinn- R działa tylko na systemie Windows. Plik instalacyjny edytora można pobrać z serwera: Aktualna wersja pliku instalacyjnego nosi nazwę: Tinn- R_ _setup.exe. Po pobraniu pliku należy go uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie, a w przypadku posiadania systemu Windows Vista albo Win7 poprzez rozwinięcie menu prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Uruchom jako administrator. Następnie system Windows zapyta, czy uruchomić program pochodzący od nieznanego mu dostawcy-należy wybrać Tak. W kolejnym kroku należy zaakceptować licencję-jest ona identyczna jak w przypadku R. Następnie trzeba wybrać folder, w którym ma być zainstalowany edytor albo Strona 24

25 zaakceptować proponowaną przez instalator lokalizację. W ostatnim kroku tworzymy skróty i wybieramy skojarzenia-najlepiej zostawić domyślne ustawienia, ewentualnie dodać skrót na pulpicie. Po tym następuje właściwa instalacja edytora Tinn-R Konfiguracja edytora +Tinn-R W celu poprawnego działania edytora Tinn-R należy zmienić uprawnienia katalogów, w których jest on zainstalowany, w sposób identyczny jak to miało miejsce w przypadku programu R. Następnie należy skonfigurować edytor tak, aby działał ze środowiskiem R. W tym celu należy uruchomić edytor i w menu R wybrać Configure, a następnie Permanent. Rysunek Widok edytora Tinn-R Źródło: opracowanie własne. W kolejny kroku należy uruchomić konsolę programu R za pomocą przycisku. Od tego momentu program R będzie uruchamiany z poziomu edytora Tinn-R za pomocą tego przycisku. Rysunek Położenie przycisku w edytorze Tinn-R Źródło: opracowanie własne. Strona 25

26 10.5. Instalacja pakietów w programie R Zainstalowany program R jest tylko silnikiem. Aby napisane programy działały poprawnie należy zainstalować szereg pakietów, które stanowią zestawy gotowych procedur obliczeniowych dla różnego rodzaju analiz. Instalacji pakietów dokonuje się z poziomu konsoli programu R poprzez wybranie z menu Packages opcji Install package(s) Rysunek Widok okna do instalacji pakietów w programie R Źródło: opracowanie własne. Po kliknięciu tej opcji rozwinie się lista pakietów, z której należy wybrać potrzebny pakiet. Po kliknięciu rozpocznie się automatyczne pobieranie danego pakietu z serwera i jego instalacja. Na potrzeby działania aplikacji należy zainstalować następujące pakiety: Cairo, cairodevice, RGtk2, gwidgets, TinnR Razem z nimi automatycznie zainstalują się również wszystkie inne pakiety, których obecność jest wymagana do ich prawidłowego działania. Pakiety można również zainstalować lokalnie z dysku komputera ale najpierw trzeba te pakiety pobrać ze strony środowiska R. Aby dokonać instalacji z dysku komputera należy wybrać w menu Packages opcję Install package(s) from local zip files a następnie wskazać pliki instalacyjne pakietów na dysku. Konieczne jest również zainstalowanie dodatku GTK+, którego plik instalacyjny można pobrać ze strony: Jeżeli dodatek nie zostanie zainstalowany przed uruchomieniem aplikacji PROFIL, program R zapyta czy zainstalować ten dodatek, należy kliknąć Install GTK+. Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić program R. Strona 26

27 LITERATURA Adda J., Dias C.M., Meghir C., Sianesi B. (2007), Labour market programmes and labour market outcomes: a study of the Swedish active labour market interventions, IFAU: Working Paper 27, Uppsala. Baranowska A., Bukowski M., Górski A., Lewandowski P., Magda I., Zawistowski J.(2005), Instytucje rynku pracy, w: Zatrudnienie w Polsce 2005, Red. M. Bukowski, Warszawa: Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Biewen M., Fitzenberger B., Osikominu A, Waller M. (2007), Which Program for Whom? Evidence on the Comparative Effectiveness of Public Sponsored Training Programs in Germany, IZA: Discussion Paper 2885, Bonn. Calmfors L., Forslund A., Hemström M. (2001), Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences, Swedish Economic Policy Review nr 2. Calmfors L., Forslund A., Hermstrӧm M. (2002), Does active labour market policy work? Lessons from the Swedish experiences, IFAU: Working Paper 4, Uppsala. Card D. (2013), Evaluating Active Labor Market Programs: What Have We Learned In 40Years?, Paris: Conference on Active Labor Market Policies. European Commission (2001), Study on Early Identification of High Risk Unemployed; Final Report and Annex Report I, DG Employment and Social Affairs. European Commission (2006), Labour Market Policy Database, Methodology Revision of June European Commission (2010), Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM Eurostat (2006), Labour Market Policy Database. Methodology. Revision of June 2006, European Communities. Fitzenberger B., Speckesser S. (2007), Employment Effects of the Provision of specific Professional Skills and Techniques in Germany, Empirical Economics nr 32. Gazier B., Lechevalier A. (2008), The European Employment Strategy, Macroeconomic Policies, Institutional Regimes and Transitional Labour Marktes, w: R. Rogowski (red.), The European Social Model and Transitional Labour Markets. Law and Policy, Surrey: Ashgate. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, Janoski T. (1996), Explaining State Intervention to Prevent Unemployment: The Impact of Institutions on Active Labour Market Policy Expenditures in 18 Countries, w: G. Schmid, J. O Reilly, K. Schömann (red.), International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Cheltenham: Edward Elgar. Jaskólska B., Maksim M, Śliwicki D. (2012), Badanie efektywności ex post podstawowych aktywnych programów rynku pracy, w: Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Red. M. Maksim, Z. Wiśniewski, Warszawa: CRZL. Jaskólska B., Maksim M, Śliwicki D. (2012), Badanie efektywności ex ante podstawowych aktywnych Strona 27

28 programów rynku pracy, w: Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Red. M. Maksim, Z. Wiśniewski, Warszawa: CRZL. Kabaj M. (1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy?, w: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciw działania bezrobociu, Warszawa: IPiSS. Kabaj M., Koptas G. (1995), Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i metody przeciwdziałania, Warszawa: IPiSS. Kahn L.M. (2003), Labour Market Institutions and Unemployment in OECD Countries, Journal for Institutional Comparisons vol. 1, no. 4. Konarski R., Kotnarowski R. (2007), Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji expost, w: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Red. A. Haber, Warszawa: PARP. Kryńska E. (1996), Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Łódź: UŁ. Kwiatkowski E.(2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: PWN. Lechner M., Miquel R., Wunsch C. (2005), Long-Run Effects of Public Sector Sponsored Training in West Germany, IZA: Discussion Paper 1443, Bonn. Maksim M., Wiśniewski Z. (red.) (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Warszawa: CRZL. Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie, Raisanen, H. et al. (2012), Labour Market Reforms and Performance in Denmark, Germany, Sweden and Finland, Employment and entrepreneurship, nr 9, Ministry of Employment and the Economy. Rosholm M., Svarer M. (2004), Estimating the Threat Effect of Active Labor Market Programs, Uniwersity of Aarhus, Department of Economics: Working Paper , Aarhus. Rudolph H. (2001), Profiling as an instrument for early identification of people at risk of long-term unemployment, w: Employability: From theory to practice, Red. P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapènne, U. Walwei, USA: Library of Congress. Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa. Schmid G. (1995), Is Full Employment Still Possible? Transitional Labour Markets as a New Strategy of Labour Market Policy, Economic and Industrial Policy, nr 16. Schmid G. (2002), Towards a Theory of Transitional Labour Markets, w: G. Schmid, B. Gazier (red.), The Dynamics of Full Employment, Cheltenham: Edward Elgar. Sidelmann P., Bason C., Köllner A. (2001), Früherkennung von Personen mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko: Ergebnisse einer EU-Studie, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nr 34. Śliwicki D. (2012), Metoda propensity score matching, w: Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Red. M. Maksim, Z. Wiśniewski, Warszawa: CRZL. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, Strategia rozwoju powiatu wąbrzeskiego na lata (2012), Wąbrzeźno. Strona 28

29 The OECD Jobs Study. Evidence and Explanation. PartI: Labour Market Trends and Underlying Forces of Change, Part II: The Adjustment Poetntial of the Labour Market, OECD, Paris Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Dz. U. 2004, nr 99, poz. 101, z późn. zm. Watts A. G., Knasel E.G. (1985) Adult unemployment and the curriculum: A manual for practicioners, London: Replan. Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń: UMK. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: UMK. Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (2012), Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku, Toruń Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Zawadzki K. (2005), Przejściowe rynki pracy. Koncepcja implementacje perspektywy, Toruń: Wydawnictwo UMK. Strona 29

30 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 3.1. Powiat wąbrzeski... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 3.2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 7.1. Schemat wykorzystania danych historycznych w aplikacji PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 7.2. Schemat wykorzystania danych bieżących w aplikacji PROFIL. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.1. Widok okna w edytorze Tinn-R z otartym skryptem aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.2. Widok okna w edytorze Tinn-R z uruchomioną konsolą programu R... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.3. Położenie przycisku w edytorze Tinn-R... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.4. Położenie przycisku czyszczenia konsoli programu R Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.5. Położenie przycisku zatrzymania aktualnie wykonywanej procedury... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.6. Widok okna z uruchomioną aplikacją PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.7. Widok prognoz czasu trwania bezrobocia uzyskanych na podstawie aplikacji PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.8. Komunikat o braku wymaganych danych w aplikacji PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek 8.9. Widok struktury tabeli z danymi o bezrobotnych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o występowaniu powtarzających się identyfikatorów w bazie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o błędnym zdefiniowaniu rekomendacji. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o wygenerowaniu listy osób według zadanych kryteriów... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Komunikat o konieczności wpisania identyfikatora.. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok aplikacji PROFIL po podstawieniu danych przykładowego pierwszego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok wykresu wygenerowanego przez aplikację PROFIL dla przykładowego pierwszego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok aplikacji PROFIL po podstawieniu danych przykładowego drugiego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok wykresu wygenerowanego przez aplikację PROFIL dla przykładowego drugiego bezrobotnego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok przykładowego pliku z danymi o bezrobotnych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok przykładowego pliku z danymi o bezrobotnych uzupełnionego o informacje wyliczone przez aplikację PROFIL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rysunek Widok strony startowej programu R Rysunek Widok strony www służącej do wyboru serwera do pobrania programu R Rysunek Widok strony z likami do programu R Rysunek Widok strony www z wersjami programu R Rysunek Widok strony pobierania programu R Rysunek Widok zakładki Zabezpieczenia w programie R Rysunek Widok edytora Tinn-R Strona 30

31 Rysunek Położenie przycisku w edytorze Tinn-R Rysunek Widok okna do instalacji pakietów w programie R Strona 31

32 SPIS TABEL Tabela 1.1. Koszty i efekty podstawowych instrumentów polityki rynku pracy w długim i krótkim okresie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 2.1. Porównanie różnych metod profilowania bezrobotnych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 3.1. Bezrobotni, stopa bezrobocia i osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 3.2. Bezrobotni objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie w 2010 i 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.1. Respondenci według cech demograficznych w odsetkach... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.2. Struktura społeczno-zawodowa respondentów w odsetkach... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.3. Mobilność i niektóre inne charakterystyki bezrobotnych wpływające na ich sytuację na rynku pracy w odsetkach... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 4.4. Zróżnicowanie demograficzne i społeczno-zawodowe respondentów aktualnie pracujących i nadal bezrobotnych (w odsetkach)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 6.1. Efekty brutto i netto ex post aktywnych programów rynku pracy w PUP w Wąbrzeźnie w 2009 roku ogółem i według płci... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 6.2. Efekty brutto i netto ex post aktywnych programów rynku pracy w PUP w Wąbrzeźnie w 2010 roku ogółem i według płci... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 6.3. Ocena trafności prognoz na podstawie porównania przewidywanej i zrealizowanej efektywności brutto i netto w PUP w Wąbrzeźnie w 2010 r.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 7.1. Zawartość danych historycznych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 7.2. Zawartość danych bieżących... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Tabela 8.1. Schemat kodowania zmiennych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. SPIS WYKRESÓW Wykres 3.1. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według wieku w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 3.2. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według poziomu wykształcenia w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 3.3. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według stażu pracy w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 3.4. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według czasu pozostawania bez pracy w końcu 2011 roku... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wykres 5.1. Uczestnicy i zatrudnieni po odbyciu szkolenia dla bezrobotnych w Polsce w latach (w tys.)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Strona 32

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo