PROGRAM STUDIÓW 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW 2013"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2013 Kierunek Transport specjalność ET, LTZ, UT, ZSTwE, ŻŚ studia inżynierskie niestacjonarne Szczecin 2013

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia na kierunku TRANSPORT w składzie: Przewodnicząca Dziekan WI-ET dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM - koordynator ds. kierunku TRANSPORT Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WI-ET dr inż. Tomasz Dudek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych WI-ET dr inż. Bogusz Wiśnicki p.o. Z - cy Dyrektora IIT mgr inż. Joanna Tuleja p.o. Z - cy Dyrektora IZT mgr inż. Violetta Jendryczka Opracowanie planu studiów oraz treści kształcenia: prof. dr hab. inż. Igor Arefyev, prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, prof. dr hab. inż. Mieczysław Hann, prof. dr hab. Janusz Soboń, prof. dr hab. Jerzy Sołdek, prof. dr hab Jan Zawadzki, dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, prof. AM, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM, dr hab. Henryk Salmonowicz, prof. AM, dr inż. Jarosław Chmiel, dr inż. Agnieszka Deja, dr inż. Beata Drzewieniecka, dr inż. Tomasz Dudek, dr inż. Zenon Grządziel, dr inż. Katarzyna Kędzierska, dr inż. Wojciech Konicki, dr inż. Izabela Kotowska, dr inż. Maciej Kozak, dr inż. Marek Landowski, dr inż. kpt. ż. w. Piotr Lewandowski, dr inż. Andrzej Montwiłł, dr inż. Leszek Piotrowski, dr inż. Małgorzata Szyszko, dr inż. Dariusz Tarnapowicz, dr inż. Witold Torbacki, dr inż. kpt. ż.ś. Jacek Trojanowski, dr inż. Natalia Wagner, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr inż. Anna Wolnowska, dr inż. Ryszard Żełudziewicz, dr Dariusz Bernacki, dr Bohdan Bieg, dr Joanna Brózda, dr Janusz Chrzanowski, dr Stanisław Iwan, dr Monika Kijewska, dr Mieczysław Łozowski, dr Sylwester Kowalski, dr Ryszard Pikuła, dr Joanna Rogozińska-Mitrut, dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś, mgr inż. Marta Barańska, mgr inż. Piotr Durajczyk, mgr inż. Ewa Hącia, mgr inż. Violetta Jendryczka, mgr Kinga Kijewska, mgr inż. Artur Kujawski, mgr inż. Aleksandra Łapko, mgr inż. Oliwia Pietrzak, mgr inż. Krystian Pietrzak, mgr inż. Roman Rybak, mgr inż. Arkadiusz Rzeczycki, mgr inż. Joanna Tuleja, mgr Marek Biegański, mgr Marzena Cisło- Kuźmińska, mgr Halina Gajewska, mgr Zofia Korcz, mgr Magda Kosińska, mgr Marcin Krogulec, mgr Justyna Lemke, mgr Elżbieta Plucińska, mgr Katarzyna Wilanowska, mgr Grzegorz Wilento, mgr Anna Wójcik, mgr Małgorzata Zgrych. Opracowanie techniczne i skład komputerowy mgr inż. Justyna Bogdzia Program kształcenia zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu w dniu 13 czerwca 2013 roku Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

3 SPIS TREŚCI Informacje o planach i programach studiów, sylwetki absolwentów... 7 Specjalność: EKOLOGISTYKA TRANSPORTU... 9 Specjalność: LOGISTYKA TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO Specjalność: UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE Specjalność: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI w EUROPIE Specjalność: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Wprowadzone zmiany Plan praktyk i szkoleń Plan studiów specjalność ET Plan studiów specjalność LTZ Plan studiów specjalność UT Plan studiów specjalność ZSTwE Plan studiów specjalność ŻŚ Szczegółowy program studiów karty przedmiotów PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE, KIERUNKOWE 1 Język angielski Język niemiecki a Filozofia b Socjologia a Psychologia b Komunikacja społeczna Ochrona własności intelektualnej Technologie informacyjne Matematyka Badania operacyjne Fizyka Informatyka Nauka o materiałach Mechanika techniczna Podstawy ekonomii Logistyka Inżynieria ruchu Systemy transportowe Ekonomika transportu Infrastruktura transportu Grafika inżynierska Podstawy budowy maszyn

4 20 Środki transportu Teoria niezawodności i podstawy eksploatacji technicznej Metrologia Automatyka Elektrotechnika i elektronika Organizacja zarządzanie w transporcie BHP i ergonomia pracy PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE Specjalność Ekologistyka w Transporcie 27 Wytrzymałość materiałów Techniki wytwarzania i napraw Prawo ochrony środowiska Inwestycje proekologiczne Polityka ekologiczna Chemia środowiska Transport a środowisko Inżynieria ładunków Inżynieria ochrony środowiska Ekologistyka Meteorologia i klimatologia Monitoring środowiska Systemy recyklingu Techniki jakości w ochronie środowiska Inżynieria bezpieczeństwa Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Modelowanie procesów transportowych Ochrona środowiska w transporcie Specjalność Logistyka Transportu Zintegrowanego 27 Wytrzymałość materiałów Techniki wytwarzania i napraw Ekonomika przedsiębiorstw Polityka transportowa Zarządzanie transportem zintegrowanym Towaroznawstwo i inżynieria jakości Ładunkoznawstwo Podstawy projektowania procesów technologicznych Technika transportu zintegrowanego Transportowe urządzenia przeładunkowe Technologie transportu zintegrowanego Procedury projektowania FIDIC

5 39 Modelowanie procesów transportowych Telematyka transportu Ochrona środowiska w transporcie Specjalność Ubezpieczenia Transportowe 27 Wytrzymałość materiałów Techniki wytwarzania i napraw Podstawy ubezpieczeń Ekonomika przedsiębiorstw ubezpieczeniowych Ubezpieczenia gospodarcze, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i na życie Statystyka w ubezpieczeniach Inteligentne systemy decyzyjne Ubezpieczenia środków transportu Ubezpieczenia mienia w transporcie Likwidacja szkód w ubezpieczeniach transportowych Programowanie w Ecelu Systemy eksperckie w likwidacji szkód Telematyka transportu Ochrona środowiska w transporcie Specjalność Zarządzanie Systemami Transportowymi w Europie 27 Wytrzymałość materiałów Techniki wytwarzania i napraw Nowoczesne techniki i technologie przewozowe Ładunki w procesach transportowych i ich magazynowanie Transportowe urządzenia przeładunkowe Europejskie korytarze transportowe Innowacyjność przedsiębiorstw transportowych Bezpieczeństwo w transporcie Spedycja Międzynarodowa polityka transportowa Metody zarządzania jakością usług Modelowanie procesów transportowych Telematyka transportu Ochrona środowiska w transporcie Specjalność Żegluga Śródlądowa 27 Wytrzymałość materiałów Techniki wytwarzania i napraw Siłownie okrętowe statków śródlądowych Budowle hydrotechniczne i drogi wodne Eksploatacja portów śródlądowych Towaroznawstwo i inżynieria jakości

6 33 Ładunkoznawstwo Portowe urządzenia techniczne Budowa statku śródlądowego Eksploatacja statku śródlądowego Nawigacja śródlądowa Technologia procesów transportowych Telematyka transportu Ochrona środowiska w transporcie POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 41 Przedmiot fakultatywny Wykład monograficzny Inżynierskie seminarium dyplomowe T1 Praktyki kierunkowe T2 Praktyki dyplomowe

7 Informacje o planach i programach studiów, sylwetki absolwentów 7

8

9 KIERUNEK TRANSPORT specjalność: EKOLOGISTYKA TRANSPORTU studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki transportowej i potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie ekologistyki transportu. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 47 przedmiotów stanowiących 1903 godziny zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 225 przedmioty podstawowe 345 przedmioty kierunkowe 629 przedmioty specjalistyczne 704 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym roku przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyk, pracy dyplomowej inżynierskiej oraz zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów zawodowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, kierunku Transport, specjalność Ekologistyka Transportu są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w jednostkach eksploatacyjnych transportu, w podmiotach gospodarczych transportu, logistyki i spedycji oraz w administracji regionalnej i państwowej, biurach projektowo-konsultingowych zajmujących się systemami ekologistycznymi, jako kadra menedżersko-techniczna zajmująca się problematyką ochrony środowiska w transporcie, zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Absolwenci są przygotowani do pracy, jako specjaliści w dziedzinie nowoczesnego transportu, inżynierii środków transportu, inżynierii ruchu transportowego oraz analizy systemów transportowych a także inżynierii środowiska, strategii logistycznych, zarządzania łańcuchem dostaw, gospodarki odpadami. Ponadto są dobrze przygotowani w zakresie technik ochrony środowiska, wykorzystania informatyki i zarządzania w proekologicznej eksploatacji środków transportu oraz ekonomiki środowiska. pracy zawodowej. Absolwenci posiadają znajomość języka obcego oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w Absolwenci opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej w różnych organach administracji państwowej, samorządowej, instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki transportowej oraz spedycji i logistyki. Absolwenci potrafią ocenić zagrożenia ekologiczne związane z transportem oraz zaproponować rozwiązania całkowicie je eliminujące lub przynajmniej znacznie ograniczające. Legitymują się dyplomem inżyniera. Charakteryzują się: 9

10 dobrym przygotowaniem zawodowym; nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską; dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego; umiejętnością wdrażania postępu technicznego; umiejętnością samokształcenia; umiejętnością pracy w grupie. 10

11 KIERUNEK TRANSPORT specjalność: LOGISTYKA TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową, odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki transportowej i potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie logistyki transportu zintegrowanego. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 44 przedmioty z 1843 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 225 przedmioty podstawowe 345 przedmioty kierunkowe 629 przedmioty specjalistyczne 644 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym roku przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyk, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, kierunku Transport, specjalność Logistyka Transportu Zintegrowanego, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w dziedzinie nowoczesnego transportu i logistyki w zagadnieniach: inżynierii ruchu transportowego; inżynierii środków transportu; analizy systemów transportowych; logistyki transportu. Absolwent posiada dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie procesu integracji transportu i nowoczesnych systemów logistycznych. W szczególności zna: infrastrukturę transportu zintegrowanego; środki transportu i jednostki ładunkowe transportu zintegrowanego; systemy i technologie transportu zintegrowanego; strategie, formuły i zasady zarządzania we współczesnej logistyce; logistyczne zintegrowane łańcuchy transportowe; politykę rozwoju transportu zintegrowanego w Europie i na świecie; krajowy, europejski i światowy rynek przewozów zintegrowanych; 11

12 zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych pełniących rolę operatorów, spedytorów, przewoźników i przeładowców w łańcuchu transportu zintegrowanego. Absolwent jest specjalistą w zakresie eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji i zarządzania łańcuchem transportowym dom-dom. Może podjąć pracę w jednostkach eksploatacyjnych transportu oraz w administracji w kraju jak i za granicą. Absolwent posiada dobrą znajomość języka obcego oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Legitymuje się dyplomem inżyniera. Charakteryzuje się: dobrym przygotowaniem zawodowym; nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską; dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego; umiejętnością wdrażania postępu technicznego; umiejętnością samokształcenia; umiejętnością pracy w grupie. 12

13 KIERUNEK TRANSPORT specjalność: UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową, odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki transportowej i potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie ubezpieczeń transportowych. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 43 przedmioty z 1825 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 225 przedmioty podstawowe 345 przedmioty kierunkowe 629 przedmioty specjalistyczne 626 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym roku przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyk, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, kierunku Transport, specjalność Ubezpieczenia Transportowe, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w dziedzinie ubezpieczeń ze szczególnym ukierunkowaniem na ubezpieczenia transportowe. Absolwent posiada dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ubezpieczeń transportowych. W szczególności zna: funkcje i zasady świadczenia usług ubezpieczeniowych; zasady organizacji przedsiębiorstw ubezpieczeniowych; proces zarządzania likwidacją szkód ze szczególnym uwzględnieniem szkód w transporcie; współczesne systemy eksperckie wykorzystywane w likwidacji szkód. Legitymują się dyplomem inżyniera. Charakteryzują się: dobrym przygotowaniem zawodowym; nowoczesną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynków ubezpieczeniowych w kraju i na świecie; dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego; umiejętnością wdrażania postępu technicznego; umiejętnością samokształcenia; umiejętnością pracy w grupie. 13

14 KIERUNEK TRANSPORT specjalność: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI w EUROPIE studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową, odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki transportowej i potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie zarządzania systemami transportowymi. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 43 przedmioty z 1776 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 225 przedmioty podstawowe 345 przedmioty kierunkowe 629 przedmioty specjalistyczne 577 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym roku przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyk, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwent specjalności Zarządzanie Systemami Transportowymi w Europie powinien posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Zna nowoczesne rozwiązania z zakresu projektowania i zarządzania systemami transportowymi w połączeniu z telematyką. Studenci tej specjalności zostają wyposażeni w nowoczesną wiedzę inżynierską, mającą szerokie zastosowanie w praktyce. Absolwent posiada dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie procesu integracji transportu na terenie Europy. Posiada umiejętności z zakresu: projektowania, organizacja i zarządzania systemami transportowymi w łańcuchu dostaw; analizy i optymalizacji europejskich łańcuchów dostaw; stosowania informatyki w procesach logistycznych; gospodarki elektronicznej i automatycznej identyfikacji; podstaw elektrotechniki, elektroniki, automatyki i mechaniki; analizy budowy i eksploatacji urządzeń w logistyce. Absolwenci tej specjalności, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami potrzebnymi do pracy zawodowej w: firmach zajmujących się rozwiązaniami transportowymi; dużych firmach transportowych i spedycyjnych; 14

15 dużych magazynach i hurtowniach; europejskich centrach dystrybucji; przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych; centrach usług logistycznych; jednostkach projektowo-doradczych działających w branży logistycznej. 15

16 KIERUNEK TRANSPORT specjalność: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową, odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki transportowej i potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie żeglugi śródlądowej. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 43 przedmioty z 1807 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 225 przedmioty podstawowe 345 przedmioty kierunkowe 629 przedmioty specjalistyczne 608 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyk, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, kierunku Transport, specjalność Żegluga Śródlądowa uzyskują wszechstronną wiedzę zapewniającą wykształcenie w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu, głównie w portach śródlądowych, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze. Absolwenci tej specjalności, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Absolwenci posiadają dobrą znajomość języka obcego oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Absolwenci legitymują się dyplomem inżyniera. Charakteryzują się: dobrym przygotowaniem zawodowym; nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską; dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego; umiejętnością wdrażania postępu technicznego; umiejętnością samokształcenia. 16

17 Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 17

18

19 Plan praktyk i szkoleń specjalność: ET, LTZ, UT, ZSTwE, ŻŚ Rok studiów Rekrutacja I rok Rodzaj praktyki i szkolenia OSRM: Szkolenie BHP Wakacje VII VIII I h po II roku Praktyki kierunkowe 120 h po III roku Praktyki dyplomowe 120 h 19

20

21 PLAN STUDIÓW inżynierskich - niestacjonarnych Symbol siatki: TRANSPORT_Ez2 Kierunek: TRANSPORT Specjalność: Ekologistyka transportu Lp. Nazwa przedmiotu ECTS Liczba godzin I ROK II ROK III ROK IV ROK Suma A C L P S ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P S ECTS A C L P S Przemioty ogólne Język angielski / Język niemiecki a)e) a Przedmiot humanistyczny - Filozofia b)e) 2 b Przedmiot humanistyczny - Socjologia b)e) a Przedmiot humanistyczny - Psychologia b)e) 3 b Przedmiot humanistyczny - Komunikacja społeczna b)e) Ochrona własności intelektualnej a)e) Technologie informacyjne a)e) Przedmioty podstawowe Matematyka e) Badania operacyjne f) Fizyka e) Informatyka g) Nauka o materiałach e) Mechanika techniczna Podstawy ekonomii g) Przedmioty kierunkowe Logistyka Inżynieria ruchu Systemy transportowe Ekonomika transportu f) Infrastruktura transportu Grafika inżynierska Podstawy budowy maszyn Środki transportu Teoria niezawodności i podstawy eksploatacji technicznej Metrologia e) Automatyka Elektrotechnika i elektronika Organizacja i zarządzanie w transporcie BHP i ergonomia pracy Przedmioty specjalistyczne Wytrzymałość materiałów c) Techniki wytwarzania i napraw c) Prawo ochrony środowiska c) Inwestycje proekologiczne c) Polityka ekologiczna c) Chemia środowiska c) Transport a środowisko c) Inżynieria ładunków c) Inżynieria ochrony środowiska c) Ekologistyka c) Meteorologia i klimatologia c) Monitoring środowiska c) Systemy recyklingu c) Techniki jakości w ochronie środowiska c) Inżynieria bezpieczeństwa c) Nadzwyczjne zagrożenia środowiska c) Modelowanie procesów transportowych c) Ochrona środowiska w transporcie c) Przedmiot fakultatywny c) Wykład monograficzny c) Inżynierskie seminarium dyplomowe c) OGÓŁEM Liczba godzin w roku akademickim Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zatwierdzona na Radzie Wydziału r. (od naboru 2013) Lp. PRAKTYKI: po 2 roku 3 tygodnie a) przedmioty ogólne obowiązkowe e) przedmiot prowadzony wspólnie z kierunkiem Logistyka i ZiIP po 3 roku 3 tygodnie b) przedmioty ogólne do wyboru f) przedmiot prowadzony wspólnie z kierunkiem Logistyka c) przedmioty specjalistyczne obowiązkowe g) przedmiot prowadzony wspólnie z kierunkiem ZiIP d) przedmioty specjalistyczne do wyboru

22

23 PLAN STUDIÓW inżynierskich - niestacjonarnych Symbol siatki:transport_ltz_z4 Kierunek: TRANSPORT Specjalność: Logistyka Transportu Zintegrowanego Lp. Nazwa przedmiotu ECTS Liczba godzin I ROK II ROK III ROK IV ROK Suma A C L P S ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P S ECTS A C L P S Przemioty ogólne Język angielski / Język niemiecki a)e) a Przedmiot humanistyczny - Filozofia b)e) 2 b Przedmiot humanistyczny - Socjologia b)e) a Przedmiot humanistyczny - Psychologia b)e) 3 b Przedmiot humanistyczny - Komunikacja społeczna b)e) Ochrona własności intelektualnej a)e) Technologie informacyjne a)e) Przedmioty podstawowe Matematyka e) Badania operacyjne f) Fizyka e) Informatyka g) Nauka o materiałach e) Mechanika techniczna Podstawy ekonomii g) Przedmioty kierunkowe Logistyka Inżynieria ruchu Systemy transportowe Ekonomika transportu f) Infrastruktura transportu Grafika inżynierska Podstawy budowy maszyn Środki transportu Teoria niezawodności i podstawy eksploatacji technicznej Metrologia e) Automatyka Elektrotechnika i elektronika Organizacja i zarządzanie w transporcie BHP i ergonomia pracy Przedmioty specjalistyczne Wytrzymałość materiałów c) Techniki wytwarzania i napraw c) Ekonomika przedsiębiorstwa c) Polityka transportowa c) Zarządzanie transportem zintegrowanym c) Towaroznawstwo i inżynieria jakości c) Ładunkoznawstwo c) Podstawy projektowania procesów technologicznych c) Technika transportu zintegrowanego c) Transportowe urządzenia przeładunkowe c) Technologie transportu zintegrowanego c) Procedury projektowania FIDIC c) Modelowanie procesów transportowych c) Telematyka transportu c) Ochrona środowiska w transporcie c) Przedmiot fakultatywny c) Wykład monograficzny c) Inżynierskie seminarium dyplomowe c) OGÓŁEM Liczba godzin w roku akademickim Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zatwierdzona na Radzie Wydziału r. (od naboru 2013) Lp. PRAKTYKI: po 2 roku 3 tygodnie a) przedmioty ogólne obowiązkowe e) przedmiot prowadzony wspólnie z kierunkiem Logistyka i ZiIP po 3 roku 3 tygodnie b) przedmioty ogólne do wyboru f) przedmiot prowadzony wspólnie z kierunkiem Logistyka c) przedmioty specjalistyczne obowiązkowe g) przedmiot prowadzony wspólnie z kierunkiem ZiIP d) przedmioty specjalistyczne do wyboru

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo