Dobre Praktyki. Kwartał II. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre Praktyki. Kwartał II. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy."

Transkrypt

1 Dobre Praktyki Kwartał II projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku organizacja audycji w Polskim Radiu Białystok poświęconej problemowi palenia tytoniu w ramach cyklu Szlachetne zdrowie, w audycji wzięła udział dyrektor Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku Pani Teresa Kamińska oraz wojewódzki Koordynator Projektu; zawiązywanie koalicji lokalnych w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim, suwalskim, kolneńskim, wysokomazowieckim; organizacja szkoleń dla koalicjantów w Łomży, Hajnówce, Wysokiem Mazowieckim, Siemiatyczach, Suwałkach, Sejnach i Kolnie. WSSE w Bydgoszczy wspólnie kontrole PSSE i Policji w Aleksandrowie Kujawskim sprawdzające przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w strefach bezdymnych; informowanie o projekcie oraz zapisach ustawy za pomocą radiowęzła na Targowisku Miejskim i Giełdzie Samochodowej w Rypinie (informacje przekazywane w 15 min. blokach); pozyskanie nowych partnerów m.in. IMFSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA (Oddział Bydgoszcz), Urzędy Miast i Starostwa Powiatowe, władze samorządowe miasta Brodnicy i Jabłonowa Pomorskiego, Straż Miejska w Chełmży; oznakowanie wspólnie ze Strażą Miejską przystanków autobusowych w Nakle nad Notecią, PSSE i Urzędu Miasta Aleksandrowie Kujawskim przygotowują koncepcję trwałego poziomego znakowania ulic w reakcji na zaśmiecanie ulic i chodników niedopałkami papierosów (szczególnie w obrębie Domu Dziecka i Zespołu Szkół), obecnie trwają prace nad projektem graficznym oznakowania. WSSE w Gdańsku podpisanie listów intencyjnych z Wiceprezydentem Miasta Gdyni oraz Komendantem Policji w Nowym Dworze Gdańskim i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, NZOZ Gemini która oferuje leczenie nałogu palenia w ramach kontraktu z NFZ w Chojnicach; pracownicy PSSE, Policji oraz Straży Miejskiej w Sopocie przeprowadzili 7 wspólnych kontroli w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych; 1

2 organizacja szkoleń w Kole Gospodyń Wiejskich oraz dla przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych w Pucku (łącznie 24 osoby); przekazanie materiałów edukacyjnych dot. tytoniu osobom bezrobotnych i planujących założyć działalność gospodarczą na spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku; propagowanie projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) podczas festynu prozdrowotnego zorganizowanego w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku; udzielenie wywiadu na temat założeń projektu do Radia Weekend, artykuł w Głosie Pomorza, emisja spotu radiowego Miasta wolne od dymu w Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej Radia Głos oraz kontynuacja emisji spotu telewizyjnego w TV Te Tka. WSSE w Gorzowie Wielkopolskim organizacja szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji (łącznie 47 osób); rozpoczęcie kampanii medialnej na terenie województwa lubuskiego, w tym: zorganizowanie konferencji prasowej z Udziałem Wojewody Lubuskiego na temat wdrażania projektu, bezpłatna emisja spotu Miasta wolne od dymu w TVP Oddział Gorzów Wielkopolskim oraz zamieszczenie informacji o założeniach projektu i realizowanych działaniach na stronach WSSE, PSSE, urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, placówek nauczania i wychowania, internetowych mediów; organizacja 16 szkoleń m.in. dla pracowników nadzoru bieżącego PSSE i WSSE, sprzedawców tytoniu i wyrobów tytoniowych, uczestników kwalifikacji wojskowej, koordynatorów szkolnych programów antytytoniowych, organizatorów i opiekunów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, mieszkańców miast, pracowników zakładów pracy (łącznie 273 osoby); pozyskanie nowych koalicjantów i podpisanie 34 nowych porozumień m.in. z przedstawicielami Urzędów Miast, Gmin, Starostw Powiatowych, podmiotów leczniczych, poradni rodzinnych działających przy parafiach, placówek nauczania i wychowania, domów kultury, lokalnych mediów; organizacja 7 punktów informacyjno edukacyjnych dla społeczności lokalnej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których informowano o medycznych i społecznych aspektach palenia tytoniu i miejscach publicznych objętych zakazem palenia tytoniu, udzielano porad jak rzucić palenie tytoniu oraz prowadzono bezpłatne badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu (łącznie 790 osób). WSSE w Katowicach nawiązanie współpracy m.in. z Instytutem Onkologii w Gliwicach, Chrześcijańską Służbą Charytatywną, oddziałami terenowymi PCK, Stowarzyszeniem Amazonek; uzyskanie honorowego patronatu Starosty Powiatowego w Raciborzu; organizacja szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 2

3 współpracujących w ramach projektu; emisja baneru projektu na ekranie LCD na dachu Klubu Muzycznego Opera w Jaworznie oraz emisja spotu Miasto wolne od dymu na telebimie ustawionym na żywieckim rynku; promowanie założeń projektu podczas 6 akcji prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki antytytoniowej: V Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Światowego Dnia Walki z Rakiem 2012, XI Forum Nauki, Jarmarku Zdrowia w Siemianowicach Śląskich, Jarmarku Zdrowia w Mysłowicach, imprezie prozdrowotnej w Centrum Handlowo-Rozrywkowym w Rudzie Śląskiej. WSSE w Kielcach organizacja konferencji dla studentów z okazji Światowego Dnia Zdrowia, w trakcie której jeden z bloków dotyczył profilaktyki tytoniowej (480 osób); uzyskanie zgody od Miejskiego Zarządu Dróg na oznakowanie 250 przystanków autobusowych znakami zakazu palenia, oznakowaniem przystanków zajmie się ekipa techniczna MZD; kontynuacja akcji informacyjnej - Opatowski Patrol Antytytoniowy, którą przeprowadzono w 3 gminach powiatu opatowskiego; uzyskanie wsparcia ze strony starosty buskiego dot. nieodpłatnego przekazania PSSE w Busko-Zdroju smokolizera oraz namiotu do działań profilaktycznych; narady z przedstawicielami Policji dotyczące wspólnej organizacji akcji Rowerzysto! Jedziesz na rowerze nie pal w plenerze w Busku-Zdroju oraz akcji skierowanej do kierowców Jedziesz nie pal w Jędrzejowie; organizacja punktów profilaktycznych w ramach akcji Promocja Zdrowego Stylu Życia i Bezpieczeństwa Pracy dla dorosłej młodzieży w placówkach szkolnych na terenie PSSE w Końskim (150 osób). WSSE w Krakowie przygotowanie kampanii społecznej skierowanej do pracodawców i pracowników Małopolska wolna od dymu tytoniowego, opracowanie we współpracy ze Stowarzyszaniem MANKO plakatu i broszury; przeprowadzenie wspólnych kontroli (PSSE i Policja) w lokalach gastronomicznych, pubach, restauracjach, barach, klubach na terenie powiatu nowotarskiego (19 kontroli w Nowym Targu, Szczawnicy, Rabce-Zdrój, Szczawnicy-Jaworki); podpisanie 30 listów intencyjnych, w tym: z Wojewodą Małopolskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Starostą Powiatowym w Krakowie, Prezydentem Miasta Krakowa, Komendantem Wojewódzkiej Policji, Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Miejskiej Policji w Krakowie, Komendantem Straży Miejskiej w Krakowie, FMSA Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny, Stowarzyszeniem MANKO, Policealną Szkołą Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu, Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowym Sączu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Kinem Sokół w Nowym Sączu, 3

4 Kinem Klaps w Limanowej, Małopolskim Stowarzyszeniem-Przewoźników Osobowych w Krakowie, Galerią Myślenice Sp. z o.o, Spółdzielnią/Wspólnotą Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej, Oświęcimskim Centrum Kultury, Wadowickim Centrum Kultury - Kino Wadowice; emisja spotu TV w 5 samoobsługowych sklepach na terenie powiatu limanowskiego oraz przed seansami filmowymi w Wadowickim Centrum Kultury Kino Centrum. WSSE w Lublinie ustanowienie na mocy Uchwały Rady Miasta parku publicznego w Rykach strefą wolną od dymu tytoniowego; organizacja szkoleń na temat projektu, celów i roli PIS w realizacji ustawy dla pracowników pionu nadzoru bieżącego PSSE w Lublinie, Zamościu i we Włodawce; organizacja przez WSSE prelekcji na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz przestrzegania ustawy dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz personelu przedszkola (18 osób) i członków Klubu Seniora w Zamościu (37 osób), szkolenia pracowników Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZu w Chełmie (34 osoby), dorosłej młodzieży w Zamościu i Lubartowie (160 osób), instruktaży dla przedstawicieli Urzędów Gmin (PSSE w Krasnymstawie), dodatkowo założenia projektu zaprezentowano Lokalnemu Zespołowi Koordynującemu Program promocji i ochrony zdrowia w Chełmie na rok 2012 (8 osób); organizacja 3 prelekcji na temat projektu i ustawy tytoniowej wygłoszonych przez Komendanta Straży Miejskiej do 300 uczestników Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie; wspólne kontrole lokali gastronomiczno-rozrywkowych przeprowadzone przez pracowników PSSE i Policji oraz przeprowadzenie rozmów na temat egzekwowania ustawy tytoniowej z ok. 45 osobami, dodatkowe kontrole pracownika PSSE w Parczewie w 5 lokalach rozrywkowo-gastronomicznych podczas których przedstawiał założenia projektu i poinstruował o konsekwencjach nieprzestrzegania ustawy; oznakowano ponad 186 przystanków (Chełm, Łuków, Ryki, Zamość), park miejski (Łuków), skwer miejski (Łuków), 6 przedszkolnych placów zabaw (Łuków), poczekalnię w pobliżu Centrum Handlowego (Ryki); ekspozycja ulotek w Komendzie Straży Miejskiej oraz budynku PSSE w Lubartowie, wystawa plakatów o tematyce antynikotynowej w Łukowie (1000 odbiorców), na terenie PSSE w Puławach, w budynku Straży Miejskiej, Policji i Urzędu Miasta w Puławach (ok. 600 odbiorców), organizacja wystawy plakatów uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radzyniu; kampania społeczna informująca na temat ustawy i skutków zdrowotnych palenia tytoniu przeprowadzona w ramach akcji Kobiety w czerwieni, mężczyźni w czerni ; przystąpienie do koalicji Burmistrza Radzynia Podlaskiego oraz zawiązanie koalicji w Puławach; przeprowadzono rozmowy z 6 przedstawicielami spółdzielni Mieszkaniowych w Zamościu na temat objęcia zakazem palenia klatek schodowych bloków 4

5 mieszkalnych oraz przypomniano o konieczności prawidłowego oznakowania znakami zakazu palenia placów zabaw dla dzieci. WSSE w Łodzi organizacja 3 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z 14 powiatów (łącznie 126 osób); organizacja konferencji profilaktycznej pt. Brzeziny stawiają na zdrowie we współpracy z Urzędem Miasta w Brzezinach i Studiem Terapii Mowy w Brzezinach, podczas której przedstawiono zapisy ustawy antytytoniowej i założenia projektu. Konferencja adresowana była do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych, rodziców, przedstawicieli władz lokalnych, Policji i Straży Miejskiej (łącznie 90 osób); organizacja szkolenia dla pracowników PSSE w Bełchatowie (18 osób), Brzezinach (14 osób) i Kutnie (10 osób) na temat systemu legislacyjnego ustawy antytytoniowej, pogadanki dla rodziców z dwóch szkół i przedszkola w Łowiczu (120 osób) oraz spotkania z nauczycielami oraz rodzicami uczniów ze szkoły w Kutnie (110 osób); organizacja stoisk informacyjno-edukacyjnych (rozdawanie ulotek, badanie smokolizerem, poradnictwo) podczas spotkania słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (przebadanie 50 osób), ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Koluszki CUP 2012 w Koluszkach (przebadano 12 osób), akcji prozdrowotnej w Łodzi (przebadano 16 osób), w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie oraz w Miejskim Domu Kultury (organizacja 2 wykładów nt. profilaktyki tytoniowej, celów i założeń projektu 104 osoby); nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu oraz spółdzielniami mieszkaniowymi; przeprowadzenie akcji znakowania przystanków i autobusów PKS w Pajęcznie; organizacja akcji informacyjno edukacyjnej dla pracowników Komendy Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach akcji przeprowadzono m.in. wykład Wpływ nikotyny i dymu tytoniowego na zdrowie człowieka (łącznie 16 osób). WSSE w Olsztynie opracowanie kampanii wojewódzkiej skierowanej do przedsiębiorców Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego, uzyskanie honorowego patronatu nad kampanią Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, opracowanie merytoryczne i graficzne ulotki oraz plakatu; wystąpienie do Burmistrzów 4 miast powiatu piskiego o podjęcie uchwał wprowadzających zakaz palenia m.in. na plażach miejskich oraz na wszystkich placach rekreacji wypoczynku i zabaw; organizacja 11 szkoleń na temat zapisów ustawy tytoniowej oraz zapoznanie z projektem dla pracowników Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, 5

6 przedstawicieli Starostwa Powiatowego, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, dyrektorów szkół i pedagogów (łącznie 167 osób), zajęcia edukacyjne m. in. w Klubach Seniora, Zespołach Szkół Ogólnokształcących i internatach (łącznie 223 osoby). WSSE w Opolu organizacja szkoleń dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu powiatu krapkowickiego, pracowników PSSE w Krapkowicach i Głubczycach, spotkanie edukacyjne i informacyjne dla personelu medycznego z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powiatu strzeleckiego (10 osób) i dla przedstawicieli samorządu terytorialnego w powiecie prudnickim (zorganizowane we współpracy z posłanką na Sejm RP Panią Janiną Okrągły - w trakcie posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Głogówku i Sesji Rady Gminy w Lubrzy); wprowadzenie stref bezdymnych do Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni mieszkaniowej Zgoda w Brzegu oraz poinformowanie wszystkich członków Spółdzielni o realizacji projektu; nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, gazetą Nowa Trybuna Opolska, Powiatowymi Komendami Policji, Strażą Miejską, Urzędami Miast i Gmin (PSSE w Oleśnie, PSSE w Krapkowicach, PSSE w Opolu, PSSE w Kluczborku, PSSE w Namysłowie, PSSE w Strzelcach Opolskich), Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu oraz Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich (PSSE w Brzegu, PSSE w Strzelcach Opolskich), Starostą Strzeleckim (PSSE w Strzelcach Opolskich), posłanką na Sejm RP (PSSE w Kędzierzynie Koźle, PSSE w Prudniku); organizacja stoiska informacyjnego podczas Krapkowickich Targów Pracy, gdzie udzielano porad dot. profilaktyki palenia tytoniu; przekazanie ulotek o tematyce antytytoniowej Policji i Straży Miejskiej w Brzegu (funkcjonariusze rozdawali ulotki osobom dorosłym w ramach obowiązków służbowych) oraz Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu; zawiązanie koalicji na poziomie powiatowym przez PSSE w Oleśnie, PSSE w Brzegu, PSSE w Krapkowicach, PSSE w Opolu, PSSE w Strzelcach Opolskich, PSSE w Kluczborku i PSSE w Prudniku. WSSE w Poznaniu podpisanie 134 listów intencyjnych m.in. z Policją, Strażą Miejską i Gminną, Starostwami Powiatowymi, Urzędami Miast i Gmin, prasą oraz mediami lokalnymi. WSSE w Rzeszowie zawiązanie koalicji lokalnych w Rzeszowie, Krośnie i Ustrzykach Dolnych; organizacja przez Straż Miejską i w Krośnie akcji informacyjnej, w trakcie której informowano sprzedawców o obowiązującym zakazie sprzedaży wyrobów 6

7 tytoniowych osobom niepełnoletnim, lokalnych; współorganizacja ze Starostwem Powiatu Krośnieńskiego Powiatowego Pikniku Żyj zdrowo i kolorowo (ok. 500 osób) podczas którego pracownicy PSSE zorganizowali punkt informacyjno-edukacyjny (pomiary ciśnienia krwi, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, rozmowy i porady indywidualne nt. szkodliwości palenia i zakazu palenia, wystawę plakatów antynikotynowych) oraz przeprowadzili prelekcję nt. projektu, punkt informacyjno-edukacyjny w trakcie Targów Edukacyjnych Edusalon (łącznie 2500 osób); organizacja 11 szkoleń m.in. dla pracowników zakładów pracy (Brzozów), studentów (Przemyśl i Stalowa Wola), pracowników samorządowych (Przemyśl i Ropczyce), społeczności lokalnej w gminie Jedlicze (łącznie 583 osób); organizacja wystaw antynikotynowych w Starostwach Powiatowych, PSSE, Powiatowych i Miejskich Bibliotekach Publicznych oraz przychodniach lekarskich. WSSE w Szczecinie objęcie honorowym patronatem projektu przez Prezydenta Miasta Świnoujście; organizacja szkolenia dla pedagogów szkół powiatu szczecineckiego (6 osób); funkcjonariuszy służby więziennej w Zakładzie Karnym w Szczecinku (32 osoby) oraz przygotowanie wykładów nt. szkodliwości palenia dla pełnoletnich uczniów liceów i podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego w Stargardzie Szczecińskim oraz rodziców uczniów w Szczecinku; oznakowanie znakami zakazu palenia zakładów pracy, przystanków komunikacji miejskiej, dworców PKP i PKS na terenie woj. zachodniopomorskiego przez 11 PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Koszalin, Myślibórz, Police, Łobez, Wałcz; emisja spotu Miasta wolne od dymu w kinie Centrum w Białogardzie przed każdym seansem filmowym; organizacja punktów informacyjno-edukacyjnych w Łobeskim Domu Kultury (90 osób), Urzędzie Miasta Połczyn Zdrój oraz przy współpracy z PCK na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie (130 osób); akcja edukacyjna w zakładzie fryzjerskim w Bornem Sulinowie - celem akcji była edukacja klientów pracowni fryzjerskiej na temat przestrzegania prawa w zakresie stref wolnych od dymu tytoniowego, dodatkowo w zamian za wyrzucenie paczki papierosów klienci otrzymywali bonus rabatowy jakim była 30% zniżka na usługi fryzjerskie w salonie (podczas akcji wrzucono 8 paczek papierosów). WSSE w Warszawie organizacja 5 szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji (w Płocku, Pułtusku, Wołominie, Wyszkowie, Zwoleniu łącznie 65 osób). Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach środków finansowych koalicjantów; organizacja w WSSE szkolenia dla pracowników nadzoru bieżącego PSSE (łącznie 81 osób), a następnie organizacja 6 szkoleń/narad kaskadowych dla pozostałych 7

8 pracowników nadzoru w PSSE (łącznie 110 osób); nawiązanie współpracy z 7 spółdzielniami mieszkaniowymi w Płocku dot. zakazu palenia tytoniu na klatkach schodowych bloków mieszkalnych, znaki zakazu palenia umieszczono w 10 blokach; zawiązanie 29 lokalnych koalicji; organizacja 2 akcji informacyjno edukacyjnych, połączonych z pomiarami tlenku węgla i ciśnienia tętniczego na Zjeździe PCK w Żyrardowie i w SPZOZ w Wołominie (łącznie 130 osób); oznakowanie znakami zakazu palenia 25 przystanków MZK w Ostrołęce, przystanku autobusowego oraz boisk w kompleksie sportowym Orlik w Żurominie. WSSE we Wrocławiu organizacja 2 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej (łącznie 58 osób); organizacja szkolenia dla pracowników w Świebodzicach (120 osób) oraz 4 szkoleń dla pracowników nadzoru bieżącego PSSE (73 osoby); organizacja punktów informacyjno-konsultacyjnych (łączny zasięg 1600 osób), wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu zorganizowano punkt informacyjny w Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Zgorzelcu; przygotowano i wydrukowano ulotki informujące o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc objętych zakazem palenia tytoniu, które przekazano Policji oraz Strażnikom Miejskim; emisja spotów na ekranach LCD w Zgorzelcu i Bogatyni, w Urzędzie Miasta Zgorzelec oraz w TVK Bogatynia; nawiązanie współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Burmistrzu Oleśnicy; pozyskanie środków finansowych na wydruk ulotek informujących o obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego. 8

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) REALIZACJA PROJEKTU W LATACH 2011-2013 Warszawa, 11.12.2013 r. Milena Snopkiewicz Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie ODŚWIEŻAMY

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW Razem bezpieczniej Kalendarium PaT LISTOPAD 2015 21 listopada Tczew IV Pomorski Festiwal Społeczności PaT PAŹDZIERNIK 2015 2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? PORADNIK DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, wrzesień 2013 r. 1 ISBN 978-83-64309-08-3 Łamanie i druk ZWP MPiPS.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo