Dobre Praktyki. Kwartał II. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre Praktyki. Kwartał II. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy."

Transkrypt

1 Dobre Praktyki Kwartał II projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku organizacja audycji w Polskim Radiu Białystok poświęconej problemowi palenia tytoniu w ramach cyklu Szlachetne zdrowie, w audycji wzięła udział dyrektor Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku Pani Teresa Kamińska oraz wojewódzki Koordynator Projektu; zawiązywanie koalicji lokalnych w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim, suwalskim, kolneńskim, wysokomazowieckim; organizacja szkoleń dla koalicjantów w Łomży, Hajnówce, Wysokiem Mazowieckim, Siemiatyczach, Suwałkach, Sejnach i Kolnie. WSSE w Bydgoszczy wspólnie kontrole PSSE i Policji w Aleksandrowie Kujawskim sprawdzające przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w strefach bezdymnych; informowanie o projekcie oraz zapisach ustawy za pomocą radiowęzła na Targowisku Miejskim i Giełdzie Samochodowej w Rypinie (informacje przekazywane w 15 min. blokach); pozyskanie nowych partnerów m.in. IMFSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA (Oddział Bydgoszcz), Urzędy Miast i Starostwa Powiatowe, władze samorządowe miasta Brodnicy i Jabłonowa Pomorskiego, Straż Miejska w Chełmży; oznakowanie wspólnie ze Strażą Miejską przystanków autobusowych w Nakle nad Notecią, PSSE i Urzędu Miasta Aleksandrowie Kujawskim przygotowują koncepcję trwałego poziomego znakowania ulic w reakcji na zaśmiecanie ulic i chodników niedopałkami papierosów (szczególnie w obrębie Domu Dziecka i Zespołu Szkół), obecnie trwają prace nad projektem graficznym oznakowania. WSSE w Gdańsku podpisanie listów intencyjnych z Wiceprezydentem Miasta Gdyni oraz Komendantem Policji w Nowym Dworze Gdańskim i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, NZOZ Gemini która oferuje leczenie nałogu palenia w ramach kontraktu z NFZ w Chojnicach; pracownicy PSSE, Policji oraz Straży Miejskiej w Sopocie przeprowadzili 7 wspólnych kontroli w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych; 1

2 organizacja szkoleń w Kole Gospodyń Wiejskich oraz dla przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych w Pucku (łącznie 24 osoby); przekazanie materiałów edukacyjnych dot. tytoniu osobom bezrobotnych i planujących założyć działalność gospodarczą na spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku; propagowanie projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) podczas festynu prozdrowotnego zorganizowanego w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku; udzielenie wywiadu na temat założeń projektu do Radia Weekend, artykuł w Głosie Pomorza, emisja spotu radiowego Miasta wolne od dymu w Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej Radia Głos oraz kontynuacja emisji spotu telewizyjnego w TV Te Tka. WSSE w Gorzowie Wielkopolskim organizacja szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji (łącznie 47 osób); rozpoczęcie kampanii medialnej na terenie województwa lubuskiego, w tym: zorganizowanie konferencji prasowej z Udziałem Wojewody Lubuskiego na temat wdrażania projektu, bezpłatna emisja spotu Miasta wolne od dymu w TVP Oddział Gorzów Wielkopolskim oraz zamieszczenie informacji o założeniach projektu i realizowanych działaniach na stronach WSSE, PSSE, urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, placówek nauczania i wychowania, internetowych mediów; organizacja 16 szkoleń m.in. dla pracowników nadzoru bieżącego PSSE i WSSE, sprzedawców tytoniu i wyrobów tytoniowych, uczestników kwalifikacji wojskowej, koordynatorów szkolnych programów antytytoniowych, organizatorów i opiekunów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, mieszkańców miast, pracowników zakładów pracy (łącznie 273 osoby); pozyskanie nowych koalicjantów i podpisanie 34 nowych porozumień m.in. z przedstawicielami Urzędów Miast, Gmin, Starostw Powiatowych, podmiotów leczniczych, poradni rodzinnych działających przy parafiach, placówek nauczania i wychowania, domów kultury, lokalnych mediów; organizacja 7 punktów informacyjno edukacyjnych dla społeczności lokalnej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których informowano o medycznych i społecznych aspektach palenia tytoniu i miejscach publicznych objętych zakazem palenia tytoniu, udzielano porad jak rzucić palenie tytoniu oraz prowadzono bezpłatne badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu (łącznie 790 osób). WSSE w Katowicach nawiązanie współpracy m.in. z Instytutem Onkologii w Gliwicach, Chrześcijańską Służbą Charytatywną, oddziałami terenowymi PCK, Stowarzyszeniem Amazonek; uzyskanie honorowego patronatu Starosty Powiatowego w Raciborzu; organizacja szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 2

3 współpracujących w ramach projektu; emisja baneru projektu na ekranie LCD na dachu Klubu Muzycznego Opera w Jaworznie oraz emisja spotu Miasto wolne od dymu na telebimie ustawionym na żywieckim rynku; promowanie założeń projektu podczas 6 akcji prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki antytytoniowej: V Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Światowego Dnia Walki z Rakiem 2012, XI Forum Nauki, Jarmarku Zdrowia w Siemianowicach Śląskich, Jarmarku Zdrowia w Mysłowicach, imprezie prozdrowotnej w Centrum Handlowo-Rozrywkowym w Rudzie Śląskiej. WSSE w Kielcach organizacja konferencji dla studentów z okazji Światowego Dnia Zdrowia, w trakcie której jeden z bloków dotyczył profilaktyki tytoniowej (480 osób); uzyskanie zgody od Miejskiego Zarządu Dróg na oznakowanie 250 przystanków autobusowych znakami zakazu palenia, oznakowaniem przystanków zajmie się ekipa techniczna MZD; kontynuacja akcji informacyjnej - Opatowski Patrol Antytytoniowy, którą przeprowadzono w 3 gminach powiatu opatowskiego; uzyskanie wsparcia ze strony starosty buskiego dot. nieodpłatnego przekazania PSSE w Busko-Zdroju smokolizera oraz namiotu do działań profilaktycznych; narady z przedstawicielami Policji dotyczące wspólnej organizacji akcji Rowerzysto! Jedziesz na rowerze nie pal w plenerze w Busku-Zdroju oraz akcji skierowanej do kierowców Jedziesz nie pal w Jędrzejowie; organizacja punktów profilaktycznych w ramach akcji Promocja Zdrowego Stylu Życia i Bezpieczeństwa Pracy dla dorosłej młodzieży w placówkach szkolnych na terenie PSSE w Końskim (150 osób). WSSE w Krakowie przygotowanie kampanii społecznej skierowanej do pracodawców i pracowników Małopolska wolna od dymu tytoniowego, opracowanie we współpracy ze Stowarzyszaniem MANKO plakatu i broszury; przeprowadzenie wspólnych kontroli (PSSE i Policja) w lokalach gastronomicznych, pubach, restauracjach, barach, klubach na terenie powiatu nowotarskiego (19 kontroli w Nowym Targu, Szczawnicy, Rabce-Zdrój, Szczawnicy-Jaworki); podpisanie 30 listów intencyjnych, w tym: z Wojewodą Małopolskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Starostą Powiatowym w Krakowie, Prezydentem Miasta Krakowa, Komendantem Wojewódzkiej Policji, Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Miejskiej Policji w Krakowie, Komendantem Straży Miejskiej w Krakowie, FMSA Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny, Stowarzyszeniem MANKO, Policealną Szkołą Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu, Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowym Sączu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Kinem Sokół w Nowym Sączu, 3

4 Kinem Klaps w Limanowej, Małopolskim Stowarzyszeniem-Przewoźników Osobowych w Krakowie, Galerią Myślenice Sp. z o.o, Spółdzielnią/Wspólnotą Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej, Oświęcimskim Centrum Kultury, Wadowickim Centrum Kultury - Kino Wadowice; emisja spotu TV w 5 samoobsługowych sklepach na terenie powiatu limanowskiego oraz przed seansami filmowymi w Wadowickim Centrum Kultury Kino Centrum. WSSE w Lublinie ustanowienie na mocy Uchwały Rady Miasta parku publicznego w Rykach strefą wolną od dymu tytoniowego; organizacja szkoleń na temat projektu, celów i roli PIS w realizacji ustawy dla pracowników pionu nadzoru bieżącego PSSE w Lublinie, Zamościu i we Włodawce; organizacja przez WSSE prelekcji na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz przestrzegania ustawy dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz personelu przedszkola (18 osób) i członków Klubu Seniora w Zamościu (37 osób), szkolenia pracowników Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZu w Chełmie (34 osoby), dorosłej młodzieży w Zamościu i Lubartowie (160 osób), instruktaży dla przedstawicieli Urzędów Gmin (PSSE w Krasnymstawie), dodatkowo założenia projektu zaprezentowano Lokalnemu Zespołowi Koordynującemu Program promocji i ochrony zdrowia w Chełmie na rok 2012 (8 osób); organizacja 3 prelekcji na temat projektu i ustawy tytoniowej wygłoszonych przez Komendanta Straży Miejskiej do 300 uczestników Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie; wspólne kontrole lokali gastronomiczno-rozrywkowych przeprowadzone przez pracowników PSSE i Policji oraz przeprowadzenie rozmów na temat egzekwowania ustawy tytoniowej z ok. 45 osobami, dodatkowe kontrole pracownika PSSE w Parczewie w 5 lokalach rozrywkowo-gastronomicznych podczas których przedstawiał założenia projektu i poinstruował o konsekwencjach nieprzestrzegania ustawy; oznakowano ponad 186 przystanków (Chełm, Łuków, Ryki, Zamość), park miejski (Łuków), skwer miejski (Łuków), 6 przedszkolnych placów zabaw (Łuków), poczekalnię w pobliżu Centrum Handlowego (Ryki); ekspozycja ulotek w Komendzie Straży Miejskiej oraz budynku PSSE w Lubartowie, wystawa plakatów o tematyce antynikotynowej w Łukowie (1000 odbiorców), na terenie PSSE w Puławach, w budynku Straży Miejskiej, Policji i Urzędu Miasta w Puławach (ok. 600 odbiorców), organizacja wystawy plakatów uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radzyniu; kampania społeczna informująca na temat ustawy i skutków zdrowotnych palenia tytoniu przeprowadzona w ramach akcji Kobiety w czerwieni, mężczyźni w czerni ; przystąpienie do koalicji Burmistrza Radzynia Podlaskiego oraz zawiązanie koalicji w Puławach; przeprowadzono rozmowy z 6 przedstawicielami spółdzielni Mieszkaniowych w Zamościu na temat objęcia zakazem palenia klatek schodowych bloków 4

5 mieszkalnych oraz przypomniano o konieczności prawidłowego oznakowania znakami zakazu palenia placów zabaw dla dzieci. WSSE w Łodzi organizacja 3 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z 14 powiatów (łącznie 126 osób); organizacja konferencji profilaktycznej pt. Brzeziny stawiają na zdrowie we współpracy z Urzędem Miasta w Brzezinach i Studiem Terapii Mowy w Brzezinach, podczas której przedstawiono zapisy ustawy antytytoniowej i założenia projektu. Konferencja adresowana była do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych, rodziców, przedstawicieli władz lokalnych, Policji i Straży Miejskiej (łącznie 90 osób); organizacja szkolenia dla pracowników PSSE w Bełchatowie (18 osób), Brzezinach (14 osób) i Kutnie (10 osób) na temat systemu legislacyjnego ustawy antytytoniowej, pogadanki dla rodziców z dwóch szkół i przedszkola w Łowiczu (120 osób) oraz spotkania z nauczycielami oraz rodzicami uczniów ze szkoły w Kutnie (110 osób); organizacja stoisk informacyjno-edukacyjnych (rozdawanie ulotek, badanie smokolizerem, poradnictwo) podczas spotkania słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (przebadanie 50 osób), ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Koluszki CUP 2012 w Koluszkach (przebadano 12 osób), akcji prozdrowotnej w Łodzi (przebadano 16 osób), w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie oraz w Miejskim Domu Kultury (organizacja 2 wykładów nt. profilaktyki tytoniowej, celów i założeń projektu 104 osoby); nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu oraz spółdzielniami mieszkaniowymi; przeprowadzenie akcji znakowania przystanków i autobusów PKS w Pajęcznie; organizacja akcji informacyjno edukacyjnej dla pracowników Komendy Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach akcji przeprowadzono m.in. wykład Wpływ nikotyny i dymu tytoniowego na zdrowie człowieka (łącznie 16 osób). WSSE w Olsztynie opracowanie kampanii wojewódzkiej skierowanej do przedsiębiorców Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego, uzyskanie honorowego patronatu nad kampanią Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, opracowanie merytoryczne i graficzne ulotki oraz plakatu; wystąpienie do Burmistrzów 4 miast powiatu piskiego o podjęcie uchwał wprowadzających zakaz palenia m.in. na plażach miejskich oraz na wszystkich placach rekreacji wypoczynku i zabaw; organizacja 11 szkoleń na temat zapisów ustawy tytoniowej oraz zapoznanie z projektem dla pracowników Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, 5

6 przedstawicieli Starostwa Powiatowego, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, dyrektorów szkół i pedagogów (łącznie 167 osób), zajęcia edukacyjne m. in. w Klubach Seniora, Zespołach Szkół Ogólnokształcących i internatach (łącznie 223 osoby). WSSE w Opolu organizacja szkoleń dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu powiatu krapkowickiego, pracowników PSSE w Krapkowicach i Głubczycach, spotkanie edukacyjne i informacyjne dla personelu medycznego z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powiatu strzeleckiego (10 osób) i dla przedstawicieli samorządu terytorialnego w powiecie prudnickim (zorganizowane we współpracy z posłanką na Sejm RP Panią Janiną Okrągły - w trakcie posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Głogówku i Sesji Rady Gminy w Lubrzy); wprowadzenie stref bezdymnych do Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni mieszkaniowej Zgoda w Brzegu oraz poinformowanie wszystkich członków Spółdzielni o realizacji projektu; nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, gazetą Nowa Trybuna Opolska, Powiatowymi Komendami Policji, Strażą Miejską, Urzędami Miast i Gmin (PSSE w Oleśnie, PSSE w Krapkowicach, PSSE w Opolu, PSSE w Kluczborku, PSSE w Namysłowie, PSSE w Strzelcach Opolskich), Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu oraz Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich (PSSE w Brzegu, PSSE w Strzelcach Opolskich), Starostą Strzeleckim (PSSE w Strzelcach Opolskich), posłanką na Sejm RP (PSSE w Kędzierzynie Koźle, PSSE w Prudniku); organizacja stoiska informacyjnego podczas Krapkowickich Targów Pracy, gdzie udzielano porad dot. profilaktyki palenia tytoniu; przekazanie ulotek o tematyce antytytoniowej Policji i Straży Miejskiej w Brzegu (funkcjonariusze rozdawali ulotki osobom dorosłym w ramach obowiązków służbowych) oraz Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu; zawiązanie koalicji na poziomie powiatowym przez PSSE w Oleśnie, PSSE w Brzegu, PSSE w Krapkowicach, PSSE w Opolu, PSSE w Strzelcach Opolskich, PSSE w Kluczborku i PSSE w Prudniku. WSSE w Poznaniu podpisanie 134 listów intencyjnych m.in. z Policją, Strażą Miejską i Gminną, Starostwami Powiatowymi, Urzędami Miast i Gmin, prasą oraz mediami lokalnymi. WSSE w Rzeszowie zawiązanie koalicji lokalnych w Rzeszowie, Krośnie i Ustrzykach Dolnych; organizacja przez Straż Miejską i w Krośnie akcji informacyjnej, w trakcie której informowano sprzedawców o obowiązującym zakazie sprzedaży wyrobów 6

7 tytoniowych osobom niepełnoletnim, lokalnych; współorganizacja ze Starostwem Powiatu Krośnieńskiego Powiatowego Pikniku Żyj zdrowo i kolorowo (ok. 500 osób) podczas którego pracownicy PSSE zorganizowali punkt informacyjno-edukacyjny (pomiary ciśnienia krwi, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, rozmowy i porady indywidualne nt. szkodliwości palenia i zakazu palenia, wystawę plakatów antynikotynowych) oraz przeprowadzili prelekcję nt. projektu, punkt informacyjno-edukacyjny w trakcie Targów Edukacyjnych Edusalon (łącznie 2500 osób); organizacja 11 szkoleń m.in. dla pracowników zakładów pracy (Brzozów), studentów (Przemyśl i Stalowa Wola), pracowników samorządowych (Przemyśl i Ropczyce), społeczności lokalnej w gminie Jedlicze (łącznie 583 osób); organizacja wystaw antynikotynowych w Starostwach Powiatowych, PSSE, Powiatowych i Miejskich Bibliotekach Publicznych oraz przychodniach lekarskich. WSSE w Szczecinie objęcie honorowym patronatem projektu przez Prezydenta Miasta Świnoujście; organizacja szkolenia dla pedagogów szkół powiatu szczecineckiego (6 osób); funkcjonariuszy służby więziennej w Zakładzie Karnym w Szczecinku (32 osoby) oraz przygotowanie wykładów nt. szkodliwości palenia dla pełnoletnich uczniów liceów i podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego w Stargardzie Szczecińskim oraz rodziców uczniów w Szczecinku; oznakowanie znakami zakazu palenia zakładów pracy, przystanków komunikacji miejskiej, dworców PKP i PKS na terenie woj. zachodniopomorskiego przez 11 PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Koszalin, Myślibórz, Police, Łobez, Wałcz; emisja spotu Miasta wolne od dymu w kinie Centrum w Białogardzie przed każdym seansem filmowym; organizacja punktów informacyjno-edukacyjnych w Łobeskim Domu Kultury (90 osób), Urzędzie Miasta Połczyn Zdrój oraz przy współpracy z PCK na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie (130 osób); akcja edukacyjna w zakładzie fryzjerskim w Bornem Sulinowie - celem akcji była edukacja klientów pracowni fryzjerskiej na temat przestrzegania prawa w zakresie stref wolnych od dymu tytoniowego, dodatkowo w zamian za wyrzucenie paczki papierosów klienci otrzymywali bonus rabatowy jakim była 30% zniżka na usługi fryzjerskie w salonie (podczas akcji wrzucono 8 paczek papierosów). WSSE w Warszawie organizacja 5 szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji (w Płocku, Pułtusku, Wołominie, Wyszkowie, Zwoleniu łącznie 65 osób). Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach środków finansowych koalicjantów; organizacja w WSSE szkolenia dla pracowników nadzoru bieżącego PSSE (łącznie 81 osób), a następnie organizacja 6 szkoleń/narad kaskadowych dla pozostałych 7

8 pracowników nadzoru w PSSE (łącznie 110 osób); nawiązanie współpracy z 7 spółdzielniami mieszkaniowymi w Płocku dot. zakazu palenia tytoniu na klatkach schodowych bloków mieszkalnych, znaki zakazu palenia umieszczono w 10 blokach; zawiązanie 29 lokalnych koalicji; organizacja 2 akcji informacyjno edukacyjnych, połączonych z pomiarami tlenku węgla i ciśnienia tętniczego na Zjeździe PCK w Żyrardowie i w SPZOZ w Wołominie (łącznie 130 osób); oznakowanie znakami zakazu palenia 25 przystanków MZK w Ostrołęce, przystanku autobusowego oraz boisk w kompleksie sportowym Orlik w Żurominie. WSSE we Wrocławiu organizacja 2 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej (łącznie 58 osób); organizacja szkolenia dla pracowników w Świebodzicach (120 osób) oraz 4 szkoleń dla pracowników nadzoru bieżącego PSSE (73 osoby); organizacja punktów informacyjno-konsultacyjnych (łączny zasięg 1600 osób), wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu zorganizowano punkt informacyjny w Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Zgorzelcu; przygotowano i wydrukowano ulotki informujące o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc objętych zakazem palenia tytoniu, które przekazano Policji oraz Strażnikom Miejskim; emisja spotów na ekranach LCD w Zgorzelcu i Bogatyni, w Urzędzie Miasta Zgorzelec oraz w TVK Bogatynia; nawiązanie współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Burmistrzu Oleśnicy; pozyskanie środków finansowych na wydruk ulotek informujących o obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego. 8

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Szkolenie dla Policjantów i Strażników Miejskich ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Koordynator projektu: Główny Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Szkolenie Koordynatorów Projektu Olsztyn, 12 kwietnia 2012 r. ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Koordynator projektu: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. Najważniejsze działania zrealizowane w ramach obchodów Światowego

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 3 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Szkolenie pt. Edukacja zdrowotna jako element zapobiegania uzależnieniom dla wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego. Cz. 2 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe działania edukacyjno interwencyjne oraz szkoleniowe.

ZADANIE 1. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe działania edukacyjno interwencyjne oraz szkoleniowe. Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w województwie lubuskim za rok 2012 ZADANIE 1 Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 1 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r. Działania kampanijne w ramach projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych podejmowane w listopadzie 2014 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonego przez WHO w dniu 31 maja 2009 roku pt. Ostrzeżenia Zdrowotne. I.ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Dn. 28 marca 2012 w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities) odbyło się spotkanie koalicyjne zorganizowane przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 Cele szczegółowe: - kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci, - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie multimedialnej kampanii społecznej Wróć bez HIV 8 maja- 13 września 2009 r.

Kontynuacja działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie multimedialnej kampanii społecznej Wróć bez HIV 8 maja- 13 września 2009 r. Kontynuacja działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie multimedialnej kampanii społecznej Wróć bez HIV 8 maja- 13 września 2009 r. Działania realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w całym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r.

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r. Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 4-16 listopad 2009r. Wystawa odbywa się w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw

Bardziej szczegółowo

Szkoły biorące udział w programie

Szkoły biorące udział w programie ZBIORCZA INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PT. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. Liczba szkół podstawowych w woj. zachodniopomorskim,

Bardziej szczegółowo

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK stoku 010000 Biuro Terenowe w Grajewie 010001 Biuro Terenowe w Kolnie 010002 Inspektorat w Augustowie 010100 Inspektorat w Bielsku Podlaskim 010200 Inspektorat w Hajnówce 010300 Inspektorat w Siemiatyczach

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki. Kwartał III. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy

Dobre Praktyki. Kwartał III. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy Dobre Praktyki Kwartał III projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku Z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu Policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łomży podczas

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r.

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. dr n.med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych W dniu 25.06.2013r. odbyła się narada dotycząca przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Działania prozdrowotne realizowane w ramach projektu szwajcarskiego w woj. łódzkim

Bardziej szczegółowo

Placówki biorące udział w programie

Placówki biorące udział w programie ZBIORCZA INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS W ROKU PRZEDSZKOLNYM 20/2014 1. Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form

Bardziej szczegółowo

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI w woj. warmińsko-mazurskim II edycja 1. Nazwa interwencji programowej: Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży 2. Grupa docelowa: uczniowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych było

Bardziej szczegółowo

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) REALIZACJA PROJEKTU W LATACH 2011-2013 Warszawa, 11.12.2013 r. Milena Snopkiewicz Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie ODŚWIEŻAMY

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach NASZ CEL: Rozszerzanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014.

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Spis urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Lista urzędów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 1 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach 2 Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 3 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej 4 Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach 5 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

1. Programy krajowe. 2. Programy wojewódzkie. 3. Programy lokalne i akcje prozdrowotne.

1. Programy krajowe. 2. Programy wojewódzkie. 3. Programy lokalne i akcje prozdrowotne. 1. Programy krajowe. 2. Programy wojewódzkie. 3. Programy lokalne i akcje prozdrowotne. Profilaktyka HIV/AIDS Akcja Bezpieczne Walentynki : W ramach akcji w dniu 11 lutego 2016 r. pracownicy PSSE przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki. Kwartał VI. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Dobre Praktyki. Kwartał VI. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Dobre Praktyki Kwartał VI projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku Oznakowanie znakami zakazu palenia samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia w ramach kampanii,,nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu w okresie od stycznia do kwietnia 2015r. w Małopolsce (wybrane przykłady):

Wydarzenia w ramach kampanii,,nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu w okresie od stycznia do kwietnia 2015r. w Małopolsce (wybrane przykłady): W styczniu 2015r. Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. małopolskiego rozpoczęła realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej,,nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. W jej ramach zrealizowano wiele działań.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów :

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów : W dn. 11 czerwca 2013 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury w Myśliborzu pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się Konferencja Szkoleniowa pod hasłem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz Działalność Antytytoniowa Barbara Moskalewicz Koordynator ds. Promocji Zdrowia Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od wielu lat prowadził różnorodne działania w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 3 listopada 2011r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki. Kwartał V. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Dobre Praktyki. Kwartał V. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Dobre Praktyki Kwartał V projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja szkolnych programów antytytoniowych w roku szkolnym. 2014/15 w województwie zachodniopomorskim.

Realizacja szkolnych programów antytytoniowych w roku szkolnym. 2014/15 w województwie zachodniopomorskim. Realizacja szkolnych programów antytytoniowych w roku szkolnym 2014/15 w województwie zachodniopomorskim. Krajowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów pt. Czyste

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008 Janusz Marek Jaworski Europejski Kodeks Walki z Rakiem Kontekst: przystąpienie

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011 Informacja z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS III edycja rok szkolny 2010/2011 1. Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl)

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Ośrodku Diagnostyczno - Badawczym Chorób Przenoszonych Droga Płciową ul. Św.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Podsumowanie VI edycji programu edukacyjnego, realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie mazowieckim

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Podsumowanie VI edycji programu edukacyjnego, realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie mazowieckim 1. DANE OGÓLNE Liczba powiatów w województwie 38 Liczba powiatów realizujących program 37 (oprócz Pruszkowa) Liczba szkół ponadgimnazjalnych w województwie 640 Liczba szkół ponadgimnazjalnych, którym zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane. w Gimnazjum nr 10 im. J.Kukuczki w Katowicach. w roku szkolnym 2012/2013

Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane. w Gimnazjum nr 10 im. J.Kukuczki w Katowicach. w roku szkolnym 2012/2013 Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w Gimnazjum nr 10 im. J.Kukuczki w Katowicach w roku szkolnym 2012/2013 1. Znajdź właściwe rozwiązanie program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów

Bardziej szczegółowo

W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci

W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego wrzesień 2013r. Dzień Zdrowia w Tychach W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci i Młodzieży wzięli

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego. Joanna Skowron Kierownik Projektu Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny

Bardziej szczegółowo

Zdrowe piersi są OK!

Zdrowe piersi są OK! 1. DANE OGÓLNE Liczba powiatów w województwie mazowieckim 38 Liczba powiatów, które zrealizowały pilotaż 38 Liczba szkół ponadgimnazjalnych w województwie Liczba szkół ponadgimnazjalnych, które zadeklarowały

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki. Kwartał VII. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Dobre Praktyki. Kwartał VII. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Dobre Praktyki Kwartał VII projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku Przygotowano trzy 30 sekundowe spoty radiowe informujące o problemach zdrowotnych wywoływanych

Bardziej szczegółowo

Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas VII edycja programu - rok szkolny 2014/2015 Czyste powietrze wokół nas Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, Magda Petryniak, Jacek Jassem, Janusz M. Jaworski, Witold

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego Sprawozdanie z wykonania w 2013 roku Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców na lata 2010-2013 - Uchwała Nr LXVIII/1081/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. CEL I.

Bardziej szczegółowo