Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego"

Transkrypt

1 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie olkuskim... 5 Absolwenci wg szkół i zawodów w latach 2011 i... 7 Absolwenci wg zawodów w latach i 2013 oraz bezrobotni zarejestrowani w PUP w końcu roku Wnioski i propozycje Spis tabel Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 2

3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań Urzędów Pracy, pozwala w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring zawodów, w których kształcą szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe funkcjonujące na terenie powiatu. Ze względu na fakt, że analiza jest prowadzona w dużej mierze dla potrzeb szkolnictwa zawodowego wykorzystana została tutaj Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. W niniejszym opracowaniu wykorzystana została kategoryzacja zawodów wg kodu sześciocyfrowego. Dodatkowo, dla przyporządkowania profilów nauczania w Liceach Profilowanych wykorzystane zostało nazewnictwo zgodne z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego. Niniejsza publikacja stanowi część prognostyczną raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie olkuskim w r. i zawiera roczną prognozę w zakresie liczby i struktury absolwentów kończących szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu. Podstawą do opracowania tej części raportu są dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) odnośnie badania popytu na pracę i bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Dane z aplikacji Monitoring Zawodów, do której zaimportowane zostały dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) odnośnie absolwentów publicznych i niepublicznych Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 3

4 szkół ponadgimnazjalnych, a także informacje będące w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. W tej części raportu zostanie scharakteryzowana struktura zawodowa absolwentów w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według szkół i zawodów w roku oraz przewidywana liczba osób bezrobotnych kończących edukację w 2013 roku. Ponadto przedstawiona zostanie sytuacja zawodowa osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ujęciu wg poziomu wykształcenia i uzyskanych zawodów w powiecie olkuskim. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 4

5 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie olkuskim Na terenie powiatu olkuskiego funkcjonują następujące szkoły ponadgimnazjalne 1 : 1) Liceum Ogólnokształcące w Kluczach 2) Liceum Profilowane w Kluczach 3) Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 4) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 5) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 6) Liceum Profilowane w Olkuszu 7) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 8) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 9) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolbromiu 10) Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu 11) Liceum Profilowane w Wolbromiu 12) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolbromiu Szkoły zawodowe funkcjonujące na terenie powiatu olkuskiego to 2 : 1) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 2) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 3) Technikum w Bukownie 1 Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej, stan aktualny na r. 2 Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej, stan aktualny na r. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 5

6 4) Technikum nr 3 w Olkuszu 5) Technikum dla Dorosłych w Olkuszu 6) Szkoła Policealna nr 3 w Olkuszu 7) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna w Olkuszu 8) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Olkuszu 9) Technikum nr 1 w Olkuszu 10) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu 11) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu 12) Technikum nr 4 w Olkuszu 13) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wolbromiu 14) Technikum w Wolbromiu 15) Technikum w Kluczach Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 6

7 Absolwenci wg szkół i zawodów w latach 2011 i System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostarcza szczegółowych danych na temat ilości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu. Absolwentami wszystkich typów szkół w roku zostało łącznie 909 osób. Uwzględniając podział na poszczególne rodzaje szkół zauważyć należy, że w tym gronie znalazło się 292 absolwentów liceów ogólnokształcących/szkół przysposabiających do pracy/liceów profilowanych, 171 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 377 absolwentów średnich szkół technicznych oraz 69 absolwentów szkół policealnych. W roku 2013 spodziewać należy się niewielkiego wzrostu liczby absolwentów łącznie o 28 osób. Wzrost jednakże dotyczyć będzie wyłącznie liczby absolwentów szkół policealnych o 76 osób. Spadek z kolei odnotowany zostanie w: liceach ogólnokształcących/szkołach przysposabiających do pracy/liceach profilowanych o 33 osoby, zasadniczych szkołach zawodowych o 6 osób, a także w średnich szkołach technicznych o 9 osób. Omawiane dane przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Liczba absolwentów w roku wg rodzaju szkoły w powiecie olkuskim Szkoły Ponadgimnazjalne Szkoły Zawodowe Absolwenci Licea Ogólnokształcące i Szkoły Ogółem Przysposabiające do Pracy i Licea Zasadnicze Szkoły Zawodowe Średnie szkoły techniczne Szkoły policealne Profilowane Liczba absolwentów w roku Przewidywana liczba absolwentów w roku Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu (98 absolwentów) i III Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu (52 absolwentów). Na trzecim miejscu pod względem liczby uczniów opuszczających szkołę z tytułu zakończenia nauki znalazło się III Liceum Profilowane w Olkuszu (45 absolwentów). Ponadto 37 absolwentów ukończyło naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczach, a 28 w Liceum Profilowanym w Wolbromiu. 20 osób zakończyło naukę w Dwuletnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Olkuszu, natomiast 12 osób opuściło Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu. W pozostałych placówkach nie odnotowano absolwentów. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 7

8 Należy spodziewać się, że roku 2013 największa ilość absolwentów zakończy edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Wolbromiu (84 absolwentów). III Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu opuści 63 absolwentów, Liceum Ogólnokształcące w Kluczach oraz III Liceum Profilowane w Olkuszu ukończą po 32 osoby, natomiast Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu opuszczą 22 osoby. Warto ponadto zauważyć, że 17 absolwentów zakończy naukę w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Wolbromiu, a 9 osób w Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Olkuszu. Pozostałe placówki nie dostarczą na rynek pracy absolwentów. Analizując zmiany liczby absolwentów w poszczególnych placówkach edukacyjnych zauważyć należy, że w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Wolbromiu liczba absolwentów w roku 2013 zwiększy się o 17 osób w relacji do roku poprzedzającego. Wzrost liczby absolwentów odnotowany zostanie jeszcze tylko w III Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu o 11 osób oraz w Dwuletnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Olkuszu o 2 osoby. Mniejszej niż w roku ubiegłym liczby absolwentów spodziewać należy się w 5 placówkach, z czego największy spadek odnotowany zostanie w Liceum Profilowanym w Wolbromiu o 28 osób. Spadek dotyczyć będzie ponadto: Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu o 14 osób, III Liceum Profilowanego w Olkuszu o 13 osób, Liceum Ogólnokształcącego w Kluczach o 5 osób, a także Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olkuszu o 3 osoby. Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiadają: III Liceum Profilowane w Olkuszu (37,8% bezrobotnych absolwentów), Liceum Ogólnokształcące w Kluczach (24,3% bezrobotnych absolwentów), Liceum Profilowane w Wolbromiu (21,4% bezrobotnych absolwentów) oraz Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu (19,4% bezrobotnych absolwentów). W pozostałych placówkach liczba bezrobotnych wśród absolwentów jest mniejsza niż 18,0%. Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 2. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 8

9 Tabela 2. Absolwenci liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejscowoś ć Nazwa Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestro wani w PUP w Przewidyw ani w roku 2013 Wzrost/sp adek liczby absolwentó w Klucze Liceum Ogólnokształcące Bez ,3% 2 Klucze Liceum Profilowane Bez ,0% 3 Olkusz III Liceum Ogólnokształcące Bez ,3% 4 Olkusz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% 5 Olkusz Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,3% 6 Olkusz III Liceum Profilowane Bez ,8% 7 Olkusz Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (7) : (6) w % Bez ,0% 8 Olkusz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% 9 Wolbrom Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% 10 Wolbrom Liceum Ogólnokształcące Bez ,4% 11 Wolbrom Liceum Profilowane Bez ,4% 12 Wolbrom Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% Największa liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w roku zakończyła naukę w zawodzie fryzjera 34 (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu). Minimum 10 absolwentów zakończyło jeszcze naukę w zawodach: murarza 21 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu), mechanika pojazdów samochodowych 20 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Olkuszu), posadzkarza 17 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu), pracownika pomocniczego obsługi hotelowej 10 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Olkuszu) oraz w zawodzie sprzedawcy 10 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu). Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 9

10 W roku 2013 na rynek pracy wejdzie przede wszystkim: 35 posadzkarzy (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu), 30 mechaników pojazdów samochodowych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Olkuszu), 13 technologów robót wykończeniowych w budownictwie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu), a także po 11 fryzjerów i sprzedawców (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu). Ogółem wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie 14 kierunków oferowanych przez poszczególne szkoły. Największy odnotowany zostanie w zawodzie posadzkarza o 18 osób (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu), a także technologa robót wykończeniowych w budownictwie o 13 osób (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu). Spadku liczby absolwentów spodziewać należy się w przypadku 12 kierunków. Największy odnotowany zostanie w zawodzie fryzjera o 23 osoby (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu) oraz w zawodzie murarza o 21 osób (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu). Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiadają (spośród szkół, które ukończyło minimum 5 absolwentów w danym zawodzie): Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu sprzedawca (50,0% bezrobotnych absolwentów), Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna w Olkuszu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (40,0% bezrobotnych absolwentów), Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wolbromiu fryzjer (33,3% bezrobotnych absolwentów), Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu fryzjer (29,4% bezrobotnych absolwentów). Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 3. Tabela 3. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejsco wość Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spadek liczby absolwentów Olkusz 2 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna (7) : (6) w % Kucharz małej gastronomii ,0% Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ,0% 3 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Ślusarz ,0% Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 10

11 Lp. Miejsco wość Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spadek liczby absolwentów Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Mechanik pojazdów samochodowych Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 11 (7) : (6) w % ,0% 5 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Kucharz ,0% 6 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Kucharz małej gastronomii ,0% 7 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Fryzjer ,4% 8 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Sprzedawca ,0% 9 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Murarz ,3% 10 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Posadzkarz ,9% 11 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Lakiernik ,0% 12 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Blacharz samochodowy ,0% 13 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych ,0% ,0% 15 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Cukiernik ,3% 16 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Piekarz ,0% 17 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Rzeźnik-wędliniarz ,0% 18 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Stolarz ,0% 19 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,0% ,0% 21 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Murarz-tynkarz ,0% 22 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz ,0% 23 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz małej gastronomii ,1% 24 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjer ,3%

12 Lp. Miejsco wość Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spadek liczby absolwentów Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sprzedawca ,0% 26 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Murarz ,0% (7) : (6) w % 27 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Posadzkarz ,0% 28 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Blacharz samochodowy ,0% 29 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych ,3% 30 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektryk ,0% 31 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik ,0% 32 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cukiernik ,0% 33 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Piekarz ,0% 34 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzeźnik-wędliniarz ,0% 35 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stolarz ,0% 36 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,0% 37 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Murarz-tynkarz ,0% 38 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wędliniarz ,0% W roku największa liczba absolwentów szkół technicznych zakończyła naukę w zawodzie technika ekonomisty w Technikum nr 3 w Olkuszu (46 absolwentów). Ponadto minimum 25 absolwentów opuściło szkoły uzyskując następujące zawody: technik budownictwa 45 osób (Technikum nr 4 w Olkuszu), technik pojazdów samochodowych 41 osób (Technikum nr 1 w Olkuszu), technik hotelarstwa 40 osób (Technikum nr 4 w Olkuszu), technik obsługi turystycznej 25 osób (Technikum nr 3 w Olkuszu). Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 12

13 Z kolei najwięcej absolwentów w roku 2013 zakończy naukę w zawodach: technika budownictwa 42 osoby (Technikum nr 4 w Olkuszu), technika pojazdów samochodowych 33 osoby (Technikum nr 1 w Olkuszu), technika usług fryzjerskich 25 osób (Technikum nr 4 w Olkuszu), technika hotelarstwa 24 osoby (Technikum nr 4 w Olkuszu), a także technika obsługi turystycznej 24 osoby (Technikum nr 3 w Olkuszu). Analizując wzrost liczby absolwentów w poszczególnych placówkach edukacyjnych zauważyć należy, że największy wzrost w roku 2013 w relacji do roku poprzedzającego odnotowany zostanie w zawodach technika elektronika 23 osoby (Technikum w Kluczach), technika logistyka 12 osób (Technikum nr 1 w Olkuszu) oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego 12 osób (Technikum w Wolbromiu). Ogółem wzrost odnotowany zostanie w 10 kierunkach, spadek natomiast w 11. Największy spadek dotyczyć będzie zawodów technika agrobiznesu 23 osoby (Technikum w Wolbromiu) oraz technika ekonomisty 23 osoby (Technikum nr 3 w Olkuszu). Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiadają (spośród szkół, które ukończyło minimum 5 absolwentów w danym zawodzie): Technikum nr 4 w Olkuszu technik usług fryzjerskich (36,4% bezrobotnych absolwentów), Technikum w Wolbromiu technik agrobiznesu (26,1% bezrobotnych absolwentów), Technikum w Zespole w Bukownie technik organizacji usług gastronomicznych (19,0% bezrobotnych absolwentów) oraz Technikum nr 4 w Olkuszu technik ochrony środowiska (18,2% bezrobotnych absolwentów). Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 4. Tabela 4. Absolwenci szkół technicznych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów (7) : (6) w % 1 Bukowno Technikum w Zespole Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,8% 2 Bukowno Technikum w Zespole Technik organizacji usług gastronomicznych ,0% 3 Bukowno Technikum w Zespole Technik żywienia i usług ,0% Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 13

14 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów gastronomicznych (7) : (6) w % 4 Olkusz Technikum Nr Technik informatyk ,0% 5 Olkusz Technikum Nr Technik ekonomista ,7% 6 Olkusz Technikum Nr Technik obsługi turystycznej ,0% 7 Olkusz Technikum Nr Technik organizacji reklamy ,0% 8 Olkusz Technikum dla Dorosłych Technik ekonomista ,0% 9 Olkusz Technikum Nr Technik elektronik ,0% 10 Olkusz Technikum Nr Technik elektryk ,0% 11 Olkusz Technikum Nr Technik geodeta ,0% 12 Olkusz Technikum Nr Technik mechanik ,0% 13 Olkusz Technikum Nr Technik ochrony środowiska ,4% 14 Olkusz Technikum Nr Technik mechatronik ,0% 15 Olkusz Technikum Nr Technik architektury krajobrazu ,1% 16 Olkusz Technikum Nr Technik logistyk ,0% 17 Olkusz Technikum Nr Technik pojazdów samochodowych ,3% 18 Olkusz Technikum nr Technik budownictwa ,4% 19 Olkusz Technikum nr Technik ochrony środowiska ,2% 20 Olkusz Technikum nr Technik hotelarstwa ,0% 21 Olkusz Technikum nr Technik usług fryzjerskich ,4% 22 Wolbrom Technikum Technik mechanik ,0% 23 Wolbrom Technikum Technik informatyk ,0% 24 Wolbrom Technikum Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,0% Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 14

15 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów (7) : (6) w % 25 Wolbrom Technikum Technik agrobiznesu ,1% 26 Klucze Technikum Technik elektronik ,0% Najwięcej absolwentów szkół policealnych w roku ukończyło naukę w zawodzie technika górnictwa podziemnego w Szkole Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu (19 absolwentów). Minimum 10 absolwentów na rynku pracy pojawiło się również w zawodach technika farmaceutycznego 13 osób (Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu) i technika informatyka 10 osób (Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach). W roku 2013 wśród absolwentów szkół policealnych pojawi się przede wszystkim: 32 techników górnictwa podziemnego (Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu), 30 opiekunów medycznych (Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu), 24 florystów (Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu) oraz 15 techników administracji (Szkoła Policealna nr 3 w Olkuszu). Największy wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie opiekunów medycznych ze Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu (o 30 absolwentów). Zaś największy spadek odnotowany zostanie wśród techników informatyków z Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (o 10 absolwentów). Ogółem wzrost liczby absolwentów odnotowany zostanie w przypadku 6 kierunków, spadek natomiast w przypadku 2. Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w odnotowano wyłącznie w przypadku techników farmaceutycznych 1 osoba, tj. 7,7% absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku. Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 5. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 15

16 Tabela 5. Absolwenci szkół policealnych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów Olkusz 2 Olkusz 3 Olkusz 4 Olkusz 5 Olkusz 6 Olkusz Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (7) : (6) w % Asystentka stomatologiczna ,0% Technik farmaceutyczny ,7% Technik masażysta ,0% Technik informatyk ,0% Technik drogownictwa ,0% Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,0% 7 Olkusz Szkoła Policealna Nr Technik administracji ,0% 8 Olkusz 9 Olkusz 10 Olkusz 11 Olkusz Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Technik górnictwa podziemnego ,0% Florysta ,0% Opiekun medyczny ,0% Technik górnictwa podziemnego ,0% Celem uzupełnienia niniejszego raportu zobrazować należy jeszcze strukturę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiadających wykształcenia wyższe. Najwięcej 5 absolwentów zarejestrowanych było w zawodzie specjalisty ochrony środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz pedagoga (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie). Ponadto po 4 bezrobotnych ukończyło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z zawodem pedagoga oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zawodem specjalisty do spraw Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 16

17 logistyki. Należy również zauważyć, że po 3 osoby bezrobotne zarejestrowane były w zawodach: specjalisty do spraw rachunkowości (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), inżynieria technologii żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), politologa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz specjalisty administracji publicznej (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). W pozostałych zawodach po ukończeniu poszczególnych uczelni wyższych zarejestrowane były nie więcej niż 2 osoby. Omawiane dane zawiera tabela nr 6. Tabela 6. Absolwenci szkół wyższych zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w końcu roku Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Geolog 1 2. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Inżynier energetyk 1 3. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa 1 4. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna 1 5. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 1 6. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 1 7. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 1 8. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Specjalista do spraw finansów 1 9. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Specjalista ochrony środowiska Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Zarządca nieruchomości Kraków Akademia Ignatium w Krakowie Pedagog Kraków Akademia Ignatium w Krakowie Specjalista pracy socjalnej Częstochowa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Doradca zawodowy Warszawa Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Pedagog Częstochowa Akademia Polonijna w Częstochowie Nauczyciel języka angielskiego 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 17

18 Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Wrocław Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Plastyk Katowice Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Fizjoterapeuta Kraków Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Fizjoterapeuta Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Pedagog Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Pielęgniarka Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Położna specjalista organizacji i zarządzania Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Specjalista administracji publicznej Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Specjalista zarządzania kryzysowego Kraków Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie Fizjoterapeuta Kraków Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie Kosmetolog Kraków Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie Kosmetolog Kraków Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie Pedagog Chełm Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Nawigator lotniczy Częstochowa Politechnika Częstochowska w Częstochowie Specjalista do spraw finansów Częstochowa Politechnika Częstochowska w Częstochowie Specjalista do spraw rachunkowości Częstochowa Politechnika Częstochowska w Częstochowie Toksykolog Kraków Politechnika Krakowska Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych Kraków Politechnika Krakowska Specjalista do spraw logistyki Kraków Politechnika Krakowska Specjalista kontroli jakości 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 18

19 Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Kraków Politechnika Krakowska Specjalista zastosowań informatyki Katowice Politechnika Śląska w Katowicach Inżynier transportu Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach Architekt Kielce Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Radom Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Specjalista ochrony środowiska Łódź Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Łódź Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Łódź Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Specjalista do spraw rachunkowości Kraków Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie Projektant mody Katowice 47. Katowice 48. Katowice Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach Pedagog Specjalista do spraw integracji europejskiej Specjalista ochrony środowiska Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Diagnosta laboratoryjny Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kosmetolog Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Logistyk Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Specjalista do spraw finansów Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ekonomista Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Specjalista bankowości 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 19

20 Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Specjalista do spraw integracji europejskiej Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Towaroznawca Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Chemik Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historyk Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawca Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Menedżer sportu Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Politolog Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Specjalista administracji publicznej Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Uniwersytet Papieski w Krakowie Specjalista do spraw public relations Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Bibliotekoznawca Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Filolog - filologia polska Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Nauczyciel bibliotekarz Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Pedagog Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Politolog Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Specjalista administracji publicznej Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 75. Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Lublin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Inżynier zootechniki Kraków Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Biotechnolog 1 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 20

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo