Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego"

Transkrypt

1 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie olkuskim... 5 Absolwenci wg szkół i zawodów w latach 2011 i... 7 Absolwenci wg zawodów w latach i 2013 oraz bezrobotni zarejestrowani w PUP w końcu roku Wnioski i propozycje Spis tabel Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 2

3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań Urzędów Pracy, pozwala w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring zawodów, w których kształcą szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe funkcjonujące na terenie powiatu. Ze względu na fakt, że analiza jest prowadzona w dużej mierze dla potrzeb szkolnictwa zawodowego wykorzystana została tutaj Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. W niniejszym opracowaniu wykorzystana została kategoryzacja zawodów wg kodu sześciocyfrowego. Dodatkowo, dla przyporządkowania profilów nauczania w Liceach Profilowanych wykorzystane zostało nazewnictwo zgodne z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego. Niniejsza publikacja stanowi część prognostyczną raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie olkuskim w r. i zawiera roczną prognozę w zakresie liczby i struktury absolwentów kończących szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu. Podstawą do opracowania tej części raportu są dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) odnośnie badania popytu na pracę i bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Dane z aplikacji Monitoring Zawodów, do której zaimportowane zostały dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) odnośnie absolwentów publicznych i niepublicznych Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 3

4 szkół ponadgimnazjalnych, a także informacje będące w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. W tej części raportu zostanie scharakteryzowana struktura zawodowa absolwentów w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według szkół i zawodów w roku oraz przewidywana liczba osób bezrobotnych kończących edukację w 2013 roku. Ponadto przedstawiona zostanie sytuacja zawodowa osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ujęciu wg poziomu wykształcenia i uzyskanych zawodów w powiecie olkuskim. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 4

5 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie olkuskim Na terenie powiatu olkuskiego funkcjonują następujące szkoły ponadgimnazjalne 1 : 1) Liceum Ogólnokształcące w Kluczach 2) Liceum Profilowane w Kluczach 3) Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 4) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 5) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 6) Liceum Profilowane w Olkuszu 7) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 8) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 9) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolbromiu 10) Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu 11) Liceum Profilowane w Wolbromiu 12) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolbromiu Szkoły zawodowe funkcjonujące na terenie powiatu olkuskiego to 2 : 1) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 2) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 3) Technikum w Bukownie 1 Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej, stan aktualny na r. 2 Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej, stan aktualny na r. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 5

6 4) Technikum nr 3 w Olkuszu 5) Technikum dla Dorosłych w Olkuszu 6) Szkoła Policealna nr 3 w Olkuszu 7) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna w Olkuszu 8) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Olkuszu 9) Technikum nr 1 w Olkuszu 10) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu 11) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu 12) Technikum nr 4 w Olkuszu 13) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wolbromiu 14) Technikum w Wolbromiu 15) Technikum w Kluczach Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 6

7 Absolwenci wg szkół i zawodów w latach 2011 i System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostarcza szczegółowych danych na temat ilości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu. Absolwentami wszystkich typów szkół w roku zostało łącznie 909 osób. Uwzględniając podział na poszczególne rodzaje szkół zauważyć należy, że w tym gronie znalazło się 292 absolwentów liceów ogólnokształcących/szkół przysposabiających do pracy/liceów profilowanych, 171 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 377 absolwentów średnich szkół technicznych oraz 69 absolwentów szkół policealnych. W roku 2013 spodziewać należy się niewielkiego wzrostu liczby absolwentów łącznie o 28 osób. Wzrost jednakże dotyczyć będzie wyłącznie liczby absolwentów szkół policealnych o 76 osób. Spadek z kolei odnotowany zostanie w: liceach ogólnokształcących/szkołach przysposabiających do pracy/liceach profilowanych o 33 osoby, zasadniczych szkołach zawodowych o 6 osób, a także w średnich szkołach technicznych o 9 osób. Omawiane dane przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Liczba absolwentów w roku wg rodzaju szkoły w powiecie olkuskim Szkoły Ponadgimnazjalne Szkoły Zawodowe Absolwenci Licea Ogólnokształcące i Szkoły Ogółem Przysposabiające do Pracy i Licea Zasadnicze Szkoły Zawodowe Średnie szkoły techniczne Szkoły policealne Profilowane Liczba absolwentów w roku Przewidywana liczba absolwentów w roku Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu (98 absolwentów) i III Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu (52 absolwentów). Na trzecim miejscu pod względem liczby uczniów opuszczających szkołę z tytułu zakończenia nauki znalazło się III Liceum Profilowane w Olkuszu (45 absolwentów). Ponadto 37 absolwentów ukończyło naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczach, a 28 w Liceum Profilowanym w Wolbromiu. 20 osób zakończyło naukę w Dwuletnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Olkuszu, natomiast 12 osób opuściło Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu. W pozostałych placówkach nie odnotowano absolwentów. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 7

8 Należy spodziewać się, że roku 2013 największa ilość absolwentów zakończy edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Wolbromiu (84 absolwentów). III Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu opuści 63 absolwentów, Liceum Ogólnokształcące w Kluczach oraz III Liceum Profilowane w Olkuszu ukończą po 32 osoby, natomiast Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu opuszczą 22 osoby. Warto ponadto zauważyć, że 17 absolwentów zakończy naukę w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Wolbromiu, a 9 osób w Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Olkuszu. Pozostałe placówki nie dostarczą na rynek pracy absolwentów. Analizując zmiany liczby absolwentów w poszczególnych placówkach edukacyjnych zauważyć należy, że w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Wolbromiu liczba absolwentów w roku 2013 zwiększy się o 17 osób w relacji do roku poprzedzającego. Wzrost liczby absolwentów odnotowany zostanie jeszcze tylko w III Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu o 11 osób oraz w Dwuletnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Olkuszu o 2 osoby. Mniejszej niż w roku ubiegłym liczby absolwentów spodziewać należy się w 5 placówkach, z czego największy spadek odnotowany zostanie w Liceum Profilowanym w Wolbromiu o 28 osób. Spadek dotyczyć będzie ponadto: Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu o 14 osób, III Liceum Profilowanego w Olkuszu o 13 osób, Liceum Ogólnokształcącego w Kluczach o 5 osób, a także Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olkuszu o 3 osoby. Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiadają: III Liceum Profilowane w Olkuszu (37,8% bezrobotnych absolwentów), Liceum Ogólnokształcące w Kluczach (24,3% bezrobotnych absolwentów), Liceum Profilowane w Wolbromiu (21,4% bezrobotnych absolwentów) oraz Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu (19,4% bezrobotnych absolwentów). W pozostałych placówkach liczba bezrobotnych wśród absolwentów jest mniejsza niż 18,0%. Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 2. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 8

9 Tabela 2. Absolwenci liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejscowoś ć Nazwa Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestro wani w PUP w Przewidyw ani w roku 2013 Wzrost/sp adek liczby absolwentó w Klucze Liceum Ogólnokształcące Bez ,3% 2 Klucze Liceum Profilowane Bez ,0% 3 Olkusz III Liceum Ogólnokształcące Bez ,3% 4 Olkusz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% 5 Olkusz Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,3% 6 Olkusz III Liceum Profilowane Bez ,8% 7 Olkusz Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (7) : (6) w % Bez ,0% 8 Olkusz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% 9 Wolbrom Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% 10 Wolbrom Liceum Ogólnokształcące Bez ,4% 11 Wolbrom Liceum Profilowane Bez ,4% 12 Wolbrom Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bez ,0% Największa liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w roku zakończyła naukę w zawodzie fryzjera 34 (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu). Minimum 10 absolwentów zakończyło jeszcze naukę w zawodach: murarza 21 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu), mechanika pojazdów samochodowych 20 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Olkuszu), posadzkarza 17 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu), pracownika pomocniczego obsługi hotelowej 10 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Olkuszu) oraz w zawodzie sprzedawcy 10 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Olkuszu). Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 9

10 W roku 2013 na rynek pracy wejdzie przede wszystkim: 35 posadzkarzy (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu), 30 mechaników pojazdów samochodowych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Olkuszu), 13 technologów robót wykończeniowych w budownictwie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu), a także po 11 fryzjerów i sprzedawców (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu). Ogółem wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie 14 kierunków oferowanych przez poszczególne szkoły. Największy odnotowany zostanie w zawodzie posadzkarza o 18 osób (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu), a także technologa robót wykończeniowych w budownictwie o 13 osób (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu). Spadku liczby absolwentów spodziewać należy się w przypadku 12 kierunków. Największy odnotowany zostanie w zawodzie fryzjera o 23 osoby (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu) oraz w zawodzie murarza o 21 osób (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu). Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiadają (spośród szkół, które ukończyło minimum 5 absolwentów w danym zawodzie): Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu sprzedawca (50,0% bezrobotnych absolwentów), Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna w Olkuszu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (40,0% bezrobotnych absolwentów), Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wolbromiu fryzjer (33,3% bezrobotnych absolwentów), Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Olkuszu fryzjer (29,4% bezrobotnych absolwentów). Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 3. Tabela 3. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejsco wość Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spadek liczby absolwentów Olkusz 2 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna (7) : (6) w % Kucharz małej gastronomii ,0% Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ,0% 3 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Ślusarz ,0% Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 10

11 Lp. Miejsco wość Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spadek liczby absolwentów Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Mechanik pojazdów samochodowych Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 11 (7) : (6) w % ,0% 5 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Kucharz ,0% 6 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Kucharz małej gastronomii ,0% 7 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Fryzjer ,4% 8 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Sprzedawca ,0% 9 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Murarz ,3% 10 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Posadzkarz ,9% 11 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Lakiernik ,0% 12 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Blacharz samochodowy ,0% 13 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych ,0% ,0% 15 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Cukiernik ,3% 16 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Piekarz ,0% 17 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Rzeźnik-wędliniarz ,0% 18 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Stolarz ,0% 19 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,0% ,0% 21 Olkusz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Murarz-tynkarz ,0% 22 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz ,0% 23 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz małej gastronomii ,1% 24 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjer ,3%

12 Lp. Miejsco wość Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spadek liczby absolwentów Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sprzedawca ,0% 26 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Murarz ,0% (7) : (6) w % 27 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Posadzkarz ,0% 28 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Blacharz samochodowy ,0% 29 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych ,3% 30 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektryk ,0% 31 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik ,0% 32 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cukiernik ,0% 33 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Piekarz ,0% 34 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzeźnik-wędliniarz ,0% 35 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stolarz ,0% 36 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,0% 37 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Murarz-tynkarz ,0% 38 Wolbrom Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wędliniarz ,0% W roku największa liczba absolwentów szkół technicznych zakończyła naukę w zawodzie technika ekonomisty w Technikum nr 3 w Olkuszu (46 absolwentów). Ponadto minimum 25 absolwentów opuściło szkoły uzyskując następujące zawody: technik budownictwa 45 osób (Technikum nr 4 w Olkuszu), technik pojazdów samochodowych 41 osób (Technikum nr 1 w Olkuszu), technik hotelarstwa 40 osób (Technikum nr 4 w Olkuszu), technik obsługi turystycznej 25 osób (Technikum nr 3 w Olkuszu). Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 12

13 Z kolei najwięcej absolwentów w roku 2013 zakończy naukę w zawodach: technika budownictwa 42 osoby (Technikum nr 4 w Olkuszu), technika pojazdów samochodowych 33 osoby (Technikum nr 1 w Olkuszu), technika usług fryzjerskich 25 osób (Technikum nr 4 w Olkuszu), technika hotelarstwa 24 osoby (Technikum nr 4 w Olkuszu), a także technika obsługi turystycznej 24 osoby (Technikum nr 3 w Olkuszu). Analizując wzrost liczby absolwentów w poszczególnych placówkach edukacyjnych zauważyć należy, że największy wzrost w roku 2013 w relacji do roku poprzedzającego odnotowany zostanie w zawodach technika elektronika 23 osoby (Technikum w Kluczach), technika logistyka 12 osób (Technikum nr 1 w Olkuszu) oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego 12 osób (Technikum w Wolbromiu). Ogółem wzrost odnotowany zostanie w 10 kierunkach, spadek natomiast w 11. Największy spadek dotyczyć będzie zawodów technika agrobiznesu 23 osoby (Technikum w Wolbromiu) oraz technika ekonomisty 23 osoby (Technikum nr 3 w Olkuszu). Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiadają (spośród szkół, które ukończyło minimum 5 absolwentów w danym zawodzie): Technikum nr 4 w Olkuszu technik usług fryzjerskich (36,4% bezrobotnych absolwentów), Technikum w Wolbromiu technik agrobiznesu (26,1% bezrobotnych absolwentów), Technikum w Zespole w Bukownie technik organizacji usług gastronomicznych (19,0% bezrobotnych absolwentów) oraz Technikum nr 4 w Olkuszu technik ochrony środowiska (18,2% bezrobotnych absolwentów). Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 4. Tabela 4. Absolwenci szkół technicznych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów (7) : (6) w % 1 Bukowno Technikum w Zespole Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,8% 2 Bukowno Technikum w Zespole Technik organizacji usług gastronomicznych ,0% 3 Bukowno Technikum w Zespole Technik żywienia i usług ,0% Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 13

14 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów gastronomicznych (7) : (6) w % 4 Olkusz Technikum Nr Technik informatyk ,0% 5 Olkusz Technikum Nr Technik ekonomista ,7% 6 Olkusz Technikum Nr Technik obsługi turystycznej ,0% 7 Olkusz Technikum Nr Technik organizacji reklamy ,0% 8 Olkusz Technikum dla Dorosłych Technik ekonomista ,0% 9 Olkusz Technikum Nr Technik elektronik ,0% 10 Olkusz Technikum Nr Technik elektryk ,0% 11 Olkusz Technikum Nr Technik geodeta ,0% 12 Olkusz Technikum Nr Technik mechanik ,0% 13 Olkusz Technikum Nr Technik ochrony środowiska ,4% 14 Olkusz Technikum Nr Technik mechatronik ,0% 15 Olkusz Technikum Nr Technik architektury krajobrazu ,1% 16 Olkusz Technikum Nr Technik logistyk ,0% 17 Olkusz Technikum Nr Technik pojazdów samochodowych ,3% 18 Olkusz Technikum nr Technik budownictwa ,4% 19 Olkusz Technikum nr Technik ochrony środowiska ,2% 20 Olkusz Technikum nr Technik hotelarstwa ,0% 21 Olkusz Technikum nr Technik usług fryzjerskich ,4% 22 Wolbrom Technikum Technik mechanik ,0% 23 Wolbrom Technikum Technik informatyk ,0% 24 Wolbrom Technikum Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,0% Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 14

15 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów (7) : (6) w % 25 Wolbrom Technikum Technik agrobiznesu ,1% 26 Klucze Technikum Technik elektronik ,0% Najwięcej absolwentów szkół policealnych w roku ukończyło naukę w zawodzie technika górnictwa podziemnego w Szkole Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu (19 absolwentów). Minimum 10 absolwentów na rynku pracy pojawiło się również w zawodach technika farmaceutycznego 13 osób (Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu) i technika informatyka 10 osób (Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach). W roku 2013 wśród absolwentów szkół policealnych pojawi się przede wszystkim: 32 techników górnictwa podziemnego (Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu), 30 opiekunów medycznych (Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu), 24 florystów (Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu) oraz 15 techników administracji (Szkoła Policealna nr 3 w Olkuszu). Największy wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie opiekunów medycznych ze Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu (o 30 absolwentów). Zaś największy spadek odnotowany zostanie wśród techników informatyków z Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (o 10 absolwentów). Ogółem wzrost liczby absolwentów odnotowany zostanie w przypadku 6 kierunków, spadek natomiast w przypadku 2. Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w odnotowano wyłącznie w przypadku techników farmaceutycznych 1 osoba, tj. 7,7% absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku. Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 5. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 15

16 Tabela 5. Absolwenci szkół policealnych w roku i przewidywani w roku 2013 Lp. Miejsco wość zawod u Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni zarejestrowan i w PUP w Przewidywani w roku 2013 Wzrost/spade k liczby absolwentów Olkusz 2 Olkusz 3 Olkusz 4 Olkusz 5 Olkusz 6 Olkusz Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (7) : (6) w % Asystentka stomatologiczna ,0% Technik farmaceutyczny ,7% Technik masażysta ,0% Technik informatyk ,0% Technik drogownictwa ,0% Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,0% 7 Olkusz Szkoła Policealna Nr Technik administracji ,0% 8 Olkusz 9 Olkusz 10 Olkusz 11 Olkusz Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych Technik górnictwa podziemnego ,0% Florysta ,0% Opiekun medyczny ,0% Technik górnictwa podziemnego ,0% Celem uzupełnienia niniejszego raportu zobrazować należy jeszcze strukturę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiadających wykształcenia wyższe. Najwięcej 5 absolwentów zarejestrowanych było w zawodzie specjalisty ochrony środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz pedagoga (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie). Ponadto po 4 bezrobotnych ukończyło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z zawodem pedagoga oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zawodem specjalisty do spraw Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 16

17 logistyki. Należy również zauważyć, że po 3 osoby bezrobotne zarejestrowane były w zawodach: specjalisty do spraw rachunkowości (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), inżynieria technologii żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), politologa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz specjalisty administracji publicznej (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). W pozostałych zawodach po ukończeniu poszczególnych uczelni wyższych zarejestrowane były nie więcej niż 2 osoby. Omawiane dane zawiera tabela nr 6. Tabela 6. Absolwenci szkół wyższych zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w końcu roku Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Geolog 1 2. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Inżynier energetyk 1 3. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa 1 4. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna 1 5. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 1 6. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 1 7. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 1 8. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Specjalista do spraw finansów 1 9. Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Specjalista ochrony środowiska Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Zarządca nieruchomości Kraków Akademia Ignatium w Krakowie Pedagog Kraków Akademia Ignatium w Krakowie Specjalista pracy socjalnej Częstochowa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Doradca zawodowy Warszawa Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Pedagog Częstochowa Akademia Polonijna w Częstochowie Nauczyciel języka angielskiego 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 17

18 Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Wrocław Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Plastyk Katowice Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Fizjoterapeuta Kraków Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Fizjoterapeuta Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Pedagog Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Pielęgniarka Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Położna specjalista organizacji i zarządzania Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Specjalista administracji publicznej Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie Specjalista zarządzania kryzysowego Kraków Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie Fizjoterapeuta Kraków Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie Kosmetolog Kraków Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie Kosmetolog Kraków Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie Pedagog Chełm Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Nawigator lotniczy Częstochowa Politechnika Częstochowska w Częstochowie Specjalista do spraw finansów Częstochowa Politechnika Częstochowska w Częstochowie Specjalista do spraw rachunkowości Częstochowa Politechnika Częstochowska w Częstochowie Toksykolog Kraków Politechnika Krakowska Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych Kraków Politechnika Krakowska Specjalista do spraw logistyki Kraków Politechnika Krakowska Specjalista kontroli jakości 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 18

19 Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Kraków Politechnika Krakowska Specjalista zastosowań informatyki Katowice Politechnika Śląska w Katowicach Inżynier transportu Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach Architekt Kielce Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Radom Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Specjalista ochrony środowiska Łódź Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Łódź Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Łódź Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Specjalista do spraw rachunkowości Kraków Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie Projektant mody Katowice 47. Katowice 48. Katowice Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach Pedagog Specjalista do spraw integracji europejskiej Specjalista ochrony środowiska Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Diagnosta laboratoryjny Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kosmetolog Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Logistyk Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Specjalista do spraw finansów Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ekonomista Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Specjalista bankowości 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 19

20 Bezrobotni Lp. Miejscowo ść zarejestrow ani w PUP w Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Specjalista do spraw integracji europejskiej Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Towaroznawca Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Chemik Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historyk Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawca Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Menedżer sportu Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Politolog Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Specjalista administracji publicznej Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Kraków Uniwersytet Papieski w Krakowie Specjalista do spraw public relations Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Bibliotekoznawca Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Filolog - filologia polska Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Nauczyciel bibliotekarz Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Pedagog Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Politolog Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Specjalista administracji publicznej Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 75. Kraków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Lublin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Inżynier zootechniki Kraków Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Biotechnolog 1 1 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego. Część druga prognostyczna 20

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla powiatu olkuskiego Olkusz, dnia 23.07.2012 roku Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu str. 1 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni i przyszłoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. centrali/fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2007 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2007 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2007 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA Skarżysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE POWIIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIIE Rankiing zawodów defiicytowych ii nadwyżkowych w powiieciie młławskiim za 2013 rok Część II raportu (prognostyczna) Oprracowałła:: Beatta JJakubowska Mława, 2014 rok 1

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo