OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA"

Transkrypt

1 OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

2 INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo Dolny Śląsk 6 Lubelskie no local event Województwo Lubuskie 8 Województwo Małopolskie two local events 10 Mazowsze 16 Województwo Opolskiego 17 Województwo Podlaskiego 18 Województwo Pomorskie 19 Województwo Śląskiego Miasta Starogard Gdański 20 Województwo Świetokrzyskie 21 Województwo Warminsko-Mazurskiego 22 Wielkopolska 23 Wrocław 24 2

3 I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie (Europe of Traditions - Linking through itineraries) "Najdłuższa ulica Europy. Sobota na Camino de Santiago" Mszano-Szafarnia 4 października 2014 Territorial cooperation Piesza wędrówka Szlakiem św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim oraz panel dyskusyjny Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna Ośrodek Chopinowski w Szafarni OM PTTK Wydział Teologiczny UMK Dr hab. Piotr Roszak, Kierownik Pracowni Szlaku św. Jakuba, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szymon Wiśniewski, Golub-Dobrzyn Tourist Organization (member of the board) Agnieszka Brzezińska, The Chopin s Centre in Szafarnia (director) Chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom regionu przejście odcinka Camino de Santiago z Mszana do Szafarni, aby wspólnie podziwiać naturalne skarby województwa, jego dziedzictwo historyczne, oraz zwyczaje i tradycje osób mieszkających na Szlaku Jakubowym. Uczestnikom towarzyszyć będzie przewodnik, który wprowadzi w mało znane historie miejsc i postaci, przez które przechodzi Camino Polaco. Będzie to doskonała sposobność, aby odkryć, że Camino jest rzeczywiście «najdłuzszą ulicą Europy», na której spotykają się i harmonijnie rozwijają różne tradycje kulturowe czy religie. Jak zauważył Goethe, «Europa powstała pielgrzymując do Santiago», a realizowało się to praktycznie w całej Europie. Na zakończenie, w Ośrodku Chopinowskim, przewidywany jest panel dyskusyjny o współczesnym znaczeniu Camino de Santiago jako szkoły wartości europejskich. Mieszkańcy regionu, studenci, władze lokalne, przedstawiciele i lokalny przedsiębiorcy z sektora turystycznego. https://www.facebook.com/pages/camino-polaco/

4 Miasto Łódź (European challenges - local solutions) "Miasta w obliczu nowej perspektywy finansowej polityka miejska, wymiar regionalny" Łódź 15 września 2014 r. Connecting regional strategies Seminarium Miasto Łódź Andrzej Lubiatowski, Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich Lokalne wydarzenie organizowane przez Miasto Łódź, skoncentrowane będzie wokół wymiaru miejskiego polityki spójności w obliczu nowej perspektywy Seminarium, które będzie miało miejsce w Łodzi, dotyczyć będzie między innymi nowych instrumentów finansowych. Podczas wydarzenia eksperci skoncentrują się na najnowszych trendach w planowaniu finansowym w kontekście ośrodków miejskich. Seminarium będzie także stanowiło forum do dyskusji na temat Krajowej Polityki Miejskiej. Wydarzenie kierowane jest do ekspertów, urzędników oraz praktyków, przedstawicieli władz lokalnych, agencji rozwoju regionalnego, uczelni oraz organizacji pozarządowych. Przedstawiciele ośrodków miejskich z Polski i Europy, przedstawiciele ośrodków badawczych; ośrodków akademickich; władz lokalnych. 4

5 Województwo Łódzkie (Equity in Health for European Regions) "Rozwój przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora MŚP" Łódź 13 listopada 2014 r. Connecting regional strategies Konferencja: VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego (FFE) zostanie poświęcone po pierwsze doświadczeniom zdobytym w związku z wdrażaniem FE w województwie łódzkim w okresie , w tym przede wszystkim w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora MŚP oraz po drugie zagadnieniom związanym z nową perspektywą Ponadto w trakcie FFE zaprezentowane zostaną przykłady regionalnych projektów i inicjatyw stanowiących dobre praktyki w tym zakresie. Mieszkańcy regionu, władze regionu i jednostki samorządu terytorialnego, beneficjenci Funduszy Strukturalnych UE w regionie. 5

6 Województwo Dolny Śląsk (A³ Adapt, Advance, Accelerate) "Model polityki krajobrazowej dla regionów, z uwzględnieniem wymiaru transgranicznego" Wroclaw 23 września 2014 Territorial cooperation, Building capacity and Connecting regional strategies Konferencja Instytut Rozwoju, Województwo Dolnośląskie Maciej Borsa, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego do potwierdzenia Maciej Borsa, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego do potwierdzenia Konferencja pt. Model polityki krajobrazowej dla regionów, z uwzględnieniem wymiaru transgranicznego ma mieć wymiar międzynarodowy. Celem konferencji jest przedyskutowanie modelowych rozwiązań stosowanych w regionach przy wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz doświadczeń w zakresie gospodarowania, ochrony i zarządzania krajobrazem w skali regionalnej. Zakres tematyczny konferencji koncentrować się będzie na zagadnieniach dotyczących następujących kwestii: 1. Praktyczne możliwości wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej narzędzia i kompetencje regionów. 2. Ochrona i gospodarowanie krajobrazem przykłady współpracy regionów w ujęciu transgranicznym. 3. Możliwości wykorzystania potencjału i dorobku naukowego dla ochrony i kształtowania krajobrazu w ujęciu ponadlokalnym. Konferencja odbywa się w czasie intensywnych prac nad Polityką Krajobrazową dla Dolnego Śląska, która będzie jednym z istotnych elementów opracowywanej przez Województwo Dolnośląskie Regionalnej Strategii Klimatycznej. Konferencja będzie okazją do oceny dotychczasowych, zarówno europejskich jak i krajowych, doświadczeń w zakresie wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz dyskusji nad narzędziami służącymi ochronie i zarządzaniu krajobrazem na szczeblu regionalnym, także w ujęciu transgranicznym. Współpraca międzynarodowa, z uwagi na charakter zagadnienia, stanowić może istotny impuls dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie podejścia do realizacji regionalnej polityki krajobrazowej oraz wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W rezultacie, mógłby zostać opracowany, przy wsparciu Rady Europy, model wdrażania polityki krajobrazowej na poziomie regionalnym, który stanowiłby pewien wzorzec / standard, powszechnie wykorzystywany w regionach. 6

7 Przedstawiciele administracji rządowej i regionalnej, pracownicy naukowi, przedstawiciele innych instytucji oraz związków i stowarzeń szczebla regionalnego i lokalnego. 7

8 Województwo Lubuskie (European challenges - local solutions) "Doroczna konferencja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia " Nowa Sól 20 lub 21 września 2014 Territorial cooperation Konferencja Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Wydarzenie lokalne Województwa Lubuskiego będzie zrealizowane w ramach dorocznej konferencji Programu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Wydarzenie będzie jednocześnie powiązane z obchodami Europejskiego Dnia Współpracy. Lubuskie szeroko korzysta z funduszy programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej współpracując ze swoimi sąsiadami. Region zachęca także instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, MŚP oraz wszystkich innych potencjalnych beneficjentów do poszukiwania rozwiązań we współpracy z partnerami niemieckimi odpowiadających wspólnym wyzwaniom, które będą wzmacniać spójność gospodarczą oraz społeczną obu regionów. Konferencja ma na celu podsumowanie rezultatów programu, zatwierdzonych i wdrożonych projektów oraz całokształtu prac prowadzonych przez Wspólny Sekretariat Techniczny w 2013 roku a także zebranie doświadczeń z całości poprzedniego okresu programowania Grupą docelową są obecni i potencjalni beneficjenci program m.in. jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla (województwa, powiatu oraz gminy) ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej oraz ich jednostki organizacyjne, podmioty, w tym spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia lub Skarb Państwa; pozostałe jednostki sektora finansów publicznych; parki narodowe i krajobrazowe, podmioty zarządzające obszarami chronionymi, Lasy Państwowe; instytucje kultury, muzea i biblioteki, placówki naukowe, szkoły wyższe; osoby prawne prowadzące szkoły i placówki oświatowe; jednostki systemu ratownictwa medycznego; publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej; publiczne placówki zdrowotne, organizacje pozarządowe; fundacje i stowarzyszenia; kościoły i związki wyznaniowe oraz instytucje otoczenia biznesu, izby i MŚP. Wydarzenie jest otwarte również dla obywateli. 8

9 9

10 Województwo Małopolskie (Motors for Growth) "Małopolska Noc Naukowców" Kraków 26 września 2014 Territorial cooperation Jest to wydarzenie popularno-naukowe, którego celem jest promocja dokonań małopolskich naukowców oraz popularyzacja nauki i zawodu naukowca. Wydarzenia mają głównie formę działań interaktywnych angażujących bezpośrednio uczestników (warsztaty, demonstracje, pokazy, zwiedzanie laboratoriów) wzbogaconych o wykłady, wystawy, spektakle i widowiska naukowe Koordynator: Województwo Małopolskie Partnerzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Klaster Life Science w Krakowie, Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach, Multicentrum Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Andrychowie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Naukowcy z instytucji partnerskich (prawie 900 naukowców, ponad studentów) Projekt Małopolska Noc Naukowców 2014 realizowany będzie już po raz ósmy. Wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością i staje się jedną z największych Nocy w Europie. Program wydarzenia obejmie ponad 1 tys. aktywności, głównie interaktywnych warsztatów, pokazów, demonstracji i eksperymentów oraz widowisk z udziałem naukowców. W wydarzeniach organizowanych w 2014 roku uczestniczyć będzie blisko osób. Małopolska Noc Naukowców ma na celu przede wszystkim pokazanie uczestnikom jak bardzo interesująca jest praca naukowców i jak fascynujący są to ludzie. Główną myślą przewodnią projektu będzie przedstawienie sukcesów małopolskich naukowców pracujących w międzynarodowych zespołach naukowo-badawczych. Jednocześnie chcemy pokazać wszystkim uczestnikom Nocy jak ich odkrycia zmieniają świat. Wydarzenie odbędzie się w sześciu miastach Regionu: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie oraz w Andrychowie. Program przygotowany zostanie przez prawie 900 naukowców, ponad studentów, około 120 kół naukowych z ponad 30 instytucji partnerskich. Dzięki szerokiej kampanii promocyjnej 10

11 informacja o wydarzeniu dotrze każdego roku do blisko 3,5 mln osób, a w ramach działań upowszechniających i wymiany dobrych praktyk na skalę międzynarodową nawet do 5 mln osób. Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz wszystkich fascynatów nauki około osób. https://pl-pl.facebook.com/malopolskanocnaukowcow 11

12 Województwo Małopolskie (Motors for Growth) "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce" Obszar Województwa Małopolskiego (łącznie 17 miejscowości : Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Andrychów, Bochnia, Brzesko, Czarny Dunajec, Chrzanów, Dobczyce, Gorlice, Mszana Dolna, Myślenice, Rabka Zdrój, Wadowice, Oświęcim, Łętowe gm. Mszana Dolna, Tuchów) listopada 2014 Territorial cooperation Wydarzenie to ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi poprzez szkolenia, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne, gry edukacyjne oraz debaty, spotkania indywidualne i z praktykami biznesu. W ramach jednej edycji wydarzenia odbywa się ponad 200 róznych aktywności. Koordynator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, Zespół ds. Współpracy Gospodarczej. Parterzy - łącznie 45 instytucji: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, Młodzieżowe Centrum w Brzesku, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, eharmonogram portal internetowy, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Grupa Unity, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o., Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, K&T Business Solution s.c., Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska 12

13 Południowa, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Powiatowy Urząd Pracy Wadowicach, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Rynkowa Agencja Świętokrzyska Artur Pawelec, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Towarzystwo Miłośników Andrychowa, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa, Centrum Informacji FEM, Kraków, Województwo Małopolskie, Polska Południowa. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Prelegetami w ramach realizowanego wydarzenia są przedstawiciele instytucji partnerskich oraz współpracujący z nimi eksperci - związani z szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości i sami przedsiębiorcy, perezentujący praktyczną stronę wspomnianego zagadnienia. Aktualnie potwierdzana jest ostateczna lista prelegentów, natomist w roku ubiełym prezentowała się ona w sposób następujący: Agnieszka Skoczek, doradca zawodowy II stopnia, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, (Polska) Małgorzata Zasempa, doradca zawodowy I stopnia, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, (Polska) Kinga Pałka, doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, (Polska) Agnieszka Berny, lider klubu pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, (Polska) Agnieszka Kołodziejczyk, doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, (Polska) Kazimiera Bzdyk, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Chochołowski, (Polska) Sebastian Kolisz Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie, (Polska) Jacek Krupa, Doradca Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług, (Polska) 13

14 Sebastian Błaszkiewicz, Dyrektor Sprzedaży Grupy Unity, (Polska) Tomasz Czerwicki, ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstw, (Polska) Mateusz Dawidowski Trade Representative - Senior Consultant, (Shanghai, Chiny) Yann Girard właściciel chińskiego start-up u, wieloletni pracownik funduszy venture capital w Niemczech, autor książki Perfectly executed start-up, (Chiny) Paweł Szostak, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, (Polska) Katarzyna Pikusa, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, (Polska) Rafał Sułkowski, Małopolski Funduszu Ekonomii Społecznej, (Polska) Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Polska) Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Polska) Paulina Łysiak, Spółdzielnia Socjalna Republika Marzeń Mimo Wszystko, (Polska) Rafał Dąbrowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Polska) Rafał Brzoska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Polska) Iwona Urbaniak, Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, (Polska) Tomasz Zacłona, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, (Polska) Marek Jasiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, (Polska) Alina Marek, Biuro Obsługi Przedsiębiorcy w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza, (Polska) Dariusz Woźniak, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, (Polska) Maria Ćwiertnia, Klub Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Wadowicach, (Polska) Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to ogólnoświatowa inicjatywa, której głównym celem jest propagowanie postaw przedsiębiorczych i promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi poprzez tworzenie przyjaznego przedsiębiorczości klimatu społecznego. Długofalowym celem ŚTP jest inspirowanie młodych ludzi do zakładania własnych firm oraz dostarczanie wiedzy, w jaki sposób można to robić. Zapoczątkowany został w 2008 r. jako inicjatywa brytyjskiego Enterprise UK oraz Fundacji Kauffmana. ŚTP obędzie się tym roku po raz siódmy w Polsce i po raz piąty w Małopolsce. W programie ŚTP w Małopolsce uczestnikom przedstawiany jest każdego roku szeroki wachlarz różnego rodzaju aktywności, m.in. szkolenia, spotkania z przedsiębiorcami i aniołami biznesu, warsztaty, wykłady, konkursy, konferencje, turnieje cashflow. Wydarzenie inauguruje Gala Młodego Biznesu, w 2013 roku odbywająca się pod hasłem Świadoma Przedsiębiorczość - czyli jak trwale budować aby nie zbankrutować? z udziałem studentów, doktorantów, przedsiębiorców. Celem Gali Młodego Biznesu było pokazanie jak umiejętne planowanie, budowa trwałych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw oraz solidny plan w zakresie zarządzania firmą mogą przyczynić się do wieloletniego funkcjonowania podmiotów gospodarczych na coraz bardziej wymagającym rynku. Z każdą edycją w wydarzenie włącza się coraz więcej Partnerów. To przede wszystkim oni tworzą Tydzień Przedsiębiorczości, który wypełniony jest wydarzeniami o różnej formie i tematyce, a co za tym idzie, przyciąga coraz większe grono odbiorców. W pierwszym roku realizacji (2010 r.) w wydarzeniu uczestniczyło osób, a w ostatniej edycji ponad osób. 14

15 Wydarzenie skierowane jest do młodych ludzi, uczniów i studentów, ale także do przedsiębiorców i innych osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości. Facebook 15

16 Mazowsze (Regions for demographic change) "Trendy rozwojowe Mazowsza" Warszawa 10 września 2014 Building capacity Seminarium/warsztaty Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Prof. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Dr Mirosław Grochowski, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie / Uniwersytet Warszawski Dr Tomasz Sławiński, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Tomasz Zegar, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Głównym celem mazowieckiego wydarzenia lokalnego organizowanego w ramach OPEN DAYS (Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast) będzie dyskusja nad propozycjami rekomendacji dla władz regionu przygotowanymi przez zespół projektu Trendy rozwojowe Mazowsza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest dostarczenie wiedzy na temat czynników, warunków i skutków procesów rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim. Aby go osiągnąć wykonano liczne prace naukowe, badania oraz zgromadzono i przeanalizowano różne rodzaje danych. Na podstawie zgromadzonej wiedzy, przygotowano zalecenia dotyczące różnych aspektów rozwoju regionalnego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pod uwagę wzięto również kluczowe wyzwania zidentyfikowane na poziomie europejskim, takie jak strategia Europa 2020, inteligentne specjalizacji i włączenie społeczne. Spotkanie dedykowane jest Zarządowi Województwa oraz wysokiej i średniej kadrze zarządzającej regionem. Wprowadzeniem do dyskusji nad problemami, którym zarządzający muszą stawić czoło, będzie prezentacja dr Tomasz Sławińskiego, który przedstawi aktualną sytuację demograficzną oraz trendy i wyzwania w Polsce i na Mazowszu. Wystąpienie będzie się odnosić również do implementacji w regionalnych dokumentach strategicznych. Dyrektorzy i kierownicy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych (około 60 osób). Przedstawiciele mediów zostaną również zaproszone na spotkanie

17 Województwo Opolskiego (Europe of Traditions - Linking through itineraries) "Współpracy międzyregionalnej w ramach inauguracji roku akademickiego oraz studiów Europa Masters uniwersytetu Opolskiego" Opole 1 października 2014 Territorial cooperation Konferencja Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski Anna Bereznicka, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Tematem wydarzenia lokalnego będzie współpraca międzynarodowa ze specjalnym uwzględnieniem poziomu akademickiego oraz instytucjonalnego. Inauguracja roku akademickiego będzie najlepszą okazją dla poinformowania oraz podzielenia się wiedzą dotyczącą współpracy międzyregionalnej, tym bardziej, że zostanie ona pokazana na konkretnym przykładzie, tj. magisterskich studiach politologii o charakterze międzyregionalnym, który odbywa się w trzech regionach partnerskich: na Opolszczyźnie, w Burgundii oraz Nadrenii Palatynacie. Studenci, media, przedstawiciele instytucji. 17

18 Województwo Podlaskiego (Clusters for Regional growth) "ZAGADNIENOM TRANSGRANICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ" Bialystok PAŹDZIERNIK 2014 Building capacity KONFERENCJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO KONFERENCJA POŚWIĘCONA BĘDZIE NASTĘPUJĄCYM ZAGADNIENIOM 1. Zagrożenia zdrowotne w regionach transgranicznych. 2.Działalność Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w regionach transgranicznych/medycyna Ratunkowa w regionach transgranicznych. 3.Projekty transgraniczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia na przykładzie Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej. grupa docelowa obejmować będzie: pracowników służby zdrowia, podmioty świadczące opiekę zdrowotną, władze krajowe ds. zdrowia publicznego, krajowe i lokalne organizacje pozarządowe, ubezpieczycieli, przedstawicieli sektora przemysłu związanego ze zdrowiem, szpitale, opiekę społeczną, doradców ds. promocji zdrowia, stowarzyszenia medyczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, stowarzyszenia pacjentów, instytuty badawcze, sieci i stowarzyszenia międzynarodowe działające w dziedzinie zdrowia, stowarzyszenia pacjentów, fundacje charytatywne, stowarzyszenia menedżerów szpitali, naukowców i badaczy, władze regionalne i lokalne. 18

19 Województwo Pomorskie (EU4Health) "Pomorskie Dni Energii 2014" Gdańsk października 2013 r Connecting regional strategies & building capacity Targi Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego Inwestorzy, przedstawiciele uczelni, agencji energetycznych władz regionalnych i lokalnych, m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Politechnika Gdańska, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii. Nazwiska mówców zostaną potwierdzone. Pomorskie Dni Energii 2014 w Gdańsku - największe w północnej Polsce targi o tematyce energetycznej, odbędą się w dniach października 2014 r., a towarzyszyć im będą warsztaty, seminaria oraz debaty, działania edukacyjne i konkursy dla młodych gości. Ideą naszego projektu jest promocja oszczędzania i efektywnego korzystania z energii, promocja działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Pomorza i propagowanie przyjaznych środowisku postaw i zachowań, edukacja dzieci i dorosłych dla zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju energetyki opartej na źródłach konwencjonalnych i odnawialnych. Motto tegorocznej edycji PDE 2013 brzmi: Poznaj swoją energię. Czwarta edycja Pomorskich Dni Energii stanowić będzie ważne wydarzenie oferujące kompleksową prezentację wiedzy i technologii energetycznych. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Województwa Pomorskiego, władz lokalnych, regionalnych agencji rozwoju, uczelni, organizacji pozarządowych i partnerów z regionu i z Europy. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty, a wstęp na nie jest bezpłatny. Program wydarzenia będzie skonstruowany w celu podniesienia świadomości obywateli w kwestii europejskich wyzwań energetycznych. Uczestnicy i mówcy będą reprezentować różne grupy interesariuszy np. inwestorów, przedsiębiorców, animatorów działań edukacyjnych, władze regionalne i lokalne. Grupą docelową są uczestnicy rynku energią i obywatele. https://www.facebook.com/pages/pomorskie-dni-energii/ ?ref=hl 19

20 Województwa Śląskiego (Smart Partnerships for Jobs and Growth) "Przedsiebiorcze odkrywanie w kontekscie inteligentnych specjalizacji jako regionalne wyzwania" Katowice October 2014 Territorial cooperation Konferencja połączona z wręczeniem nagród oraz galą InnoSilesia Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego Dr Jan Bondaruk, Kierownik Zakładu Ochrony Wód, GIG Jacek Kotra, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Patryk Białas, Dyrektor ds. Rozwoju; Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM; Izabela Czeremcha, Górnośląska Agencja Przedsiębioroczosci i Rozwoju Prof. Aleksander L. Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Tematem konferencji będzie analiza oraz interpretacja obecnych trendów gospodarczych jak i wyzwań technologicznych na poziomie regionalnym i globalnym. Dodatkowo eksperci z Sieci Obserwatorów Specjalistycznych będą oceniać proces przedsiebiorczego odkrywania w kontekście przemysłu przyszłości w Woj. Śląskim. Konferencja stanowi kontynuację zeszłorocznego seminarium zorganizowanego jako Local Event w ramach Open Days nt. koncepcji zintegrowanego modelu współpracy obserwatoriów, jako ważnego elementu innowacyjnego rozwoju regionalnego. Jak wiadomo, rolą Obserwatoriów jest przewidywanie trendów rynkowych w obszarach związanych z Programem Rozwoju Technologii na lata i tematycznej inteligentnej specjalizacji regionalnej przedstawionej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Od rozpoczęcia projektu, Sieć Obserwatoriów udowodniła swoje znaczenie i wkład w procesie rozwoju i wzmacniania potencjału regionalnej specjalizacji, która przyczynia się do pobudzenia rozwoju technologicznego regionu. Wydarzenie przeznaczone jest dla przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, sektora B+R, nauki i sektora przedsiębiorstw. 20

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Redakcja: Dorota Kowalewska Monika Tomczyk Kinga Rabińska Emilia Wolf Redaktor

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo