LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013"

Transkrypt

1 PL1-LEO Komenda Stołeczna Policji Warszawa PL1-LEO Komenda Miejska Policji w Lublinie Lublin PL1-LEO PL1-LEO Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Bezpieczne stolice metody zwalczania przestępczości kryminalnej w europejskich aglomeracjach Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy policyjna wymiana doświadczeń , , , ,00 Katowice Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami , ,00 Kraków Prometeusz - ujarzmić ogień - adaptacja cypryjskich wzorców szkoleniowych w zakresie pożarów wewnętrznych w małopolskich jednostkach straży pożarnych , ,00 Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami PL1-LEO WARSZAWA Zdrowotnej medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej 87952, ,00 Pies - partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń PL1-LEO Centrum Szkolenia Policji Legionowo w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów ksztalcenia zawodowego policjantów , ,00 przewodników psów sluzbowych. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną PL1-LEO Katowice "Metis" przeszłością , ,00 Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Nuczyciel - facylitator - gwarantem kształcenia PL1-LEO RACIBÓRZ Raciborzu aktywizującego uczniów , ,00 Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Duński przykład kształtowania postaw innowacyjności i PL1-LEO Brwinów EUROPEA POLSKA kreatywności uczniów inspiracją dla polskich nauczycieli szkół sektora zielonego , , PL1-LEO Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" Lublin GO GREEN ACROSS EUROPE 53800, ,00 Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z Wymiana doświadczeń - spółdzielczy system kształcenia i PL1-LEO Poznań o.o. doskonalenia zawodowego 20145, ,00 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Radzyń Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych PL1-LEO Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński Chełmiński wykluczeniem społecznym w oparciu o doświadczenia włoskich spółdzielni socjalnych 27940, , PL1-LEO Związek Firm Public Relations Warszawa Europejskie ramy kwalifikacji w Public Relations odpowiadające na potrzeby regionalnego rynku pracy 21504, , PL1-LEO Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie Lublin PL1-LEO LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści Jelenia Góra Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły, w trakcie negocjacji policyjnych Niemiecki system kształcenia muzyków - twórczość J.S.Bacha i R.Schumana , , , ,00 Strona 1 z 6

2 PL1-LEO Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu Poznań Energia ze źródeł odnawialnych - możliwości i perspektywy - wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych , ,00 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w PL1-LEO Katowice Katowicach Polskie rzemiosło w drodze do Europy 51870, , PL1-LEO Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin Strategie zwalczania przestępczości transgranicznej w Niemczech i w Polsce 15356, , PL1-LEO Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Brzesko Wymiana doświadczeń- szansa na sukces 39760, ,00 Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Ostrów Świat Wina - europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i PL1-LEO Wielkopolskim Wielkopolski przedsiębiorców branży gastronocznej z Ostrowa Wielkopolskiego 35249, , PL1-LEO Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Brwinów PL1-LEO Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach Kielce PL1-LEO Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Olsztyn PL1-LEO Dobre Kadry. Centrum badawczo - szkoleniowe Sp. z o.o. Wrocław PL1-LEO Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznań PL1-LEO Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie Częstochowa Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej. Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie Systemu Niemieckiego Wymiana doświadczeń służb odpowiedzialnych za zwalczanie międzynarodowej zorganizowanej przestępczości samochodowej Profesjonalne kształcenie kucharzy. Międzynarodowy transfer wiedzy. Wzrost kompetencji wielkopolskich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz pozbawiania korzyści z popełnianych przestępstw Nasze doświadczenia - wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników , , , , , , , , , , , ,00 Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej PL1-LEO Koszalin w Koszalinie Metodyka szkoleń e-learningowych 23640, , PL1-LEO Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Płock Budujemy polsko-niemiecki most w edukacji zawodowej 28120, , PL1-LEO Fundacja Family Center Katowice Doradztwo zawodowe dla zdolnych i utalentowanych uczniów jako klucz do całożyciowego uspołecznienia i zawodowej integracji , , PL1-LEO Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater Piaseczno Mobilny nauczyciel europejskiego kształcenia zawodowego 9 790, , PL1-LEO Miasto Poznań - Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej Poznań Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej 8 510, ,00 Strona 2 z 6

3 PL1-LEO Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódź Skracając dystans - działania policji autostradowej w celu minimalizacji skutków poważnych zdarzeń drogowych , ,00 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA PL1-LEO Lublin KWALIFIKACJE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY 99220, ,00 NAUCZYCIELI W LUBLINIE Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z PL1-LEO Kraków Inspirator rozwój zawodowy pracowników Wszechnicy UJ 67144, ,00 o.o. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Poznanie tajników dualnego systemu kształcenia w PL1-LEO Pszczyna Józefa Bema Niemczech i możliwość ich adaptacji do systemu 15360, ,00 krajowego PL1-LEO Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Łaziska Górne Mobilność zatrudnienia w praktyce 32745, ,00 Leśna Szkoła nowe kompetencje zawodowe nauczycieli PL1-LEO Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO) Warszawa 52880, , PL1-LEO Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim PL1-LEO Techniczne Zakłady Naukowe PL1-LEO Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku Ostrów Wielkopolski Dąbrowa Górnicza Białystok wiejskich szkół Europejski strażak - wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, KP PSP w Krotoszynie oraz KM PSP w Kaliszu. Mobilność nauczycieli gwarancją profesjonalnego kształcenia uczniów Interdyscyplinarny wymiar kształcenia zawodowego - jakość poprzez międzynarodową współpracę szkół zawodowych , , , , , , PL1-LEO Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów Zostań mistrzem w zawodzie 22400, ,00 Samorządowe Centrum Doradztwa i PL1-LEO Doskonalenia Nauczycieli Siedlce KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZGODNE Z POTRZEBAMI RYNKU 97930, ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Europie PL1-LEO Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Toruń wymiana doświadczeń Doskonalenia Nauczycieli 14320, , PL1-LEO PL1-LEO PL1-LEO WYDAWNICTWO EPK EWA PIĄTEK- KOŻUCHOWSKA Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich WOŁOMIN Łódź Siemianowice Śląskie ZAMIEŃ SZARE NA ZIELONE. DACHY I ŚCIANY ZIELONE W NIEMCZECH JAKO PRZYKŁAD NAJLEPSZYCH PRAKTYK. PROJEKT WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ TRENERÓW DACHÓW ZIELONYCH W POLSCE. Kształcenie zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym we Francji, polsko - francuska wymiana doświadczeń , , , ,00 Rynek pracy dla wszystkich , ,00 Strona 3 z 6

4 PL1-LEO Komenda Stołeczna Policji Warszawa Kontrola policji nad bronią palną: doskonalenie policjantów na rzecz bezpieczeństwa obywateli 71796, ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA DROGĄ SUKCESU PL1-LEO Lubliniec Lublińcu SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 23380, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-KSIĘGARSKICH PL1-LEO Kraków IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA Ujednolicenie kształcenia zawodowego 18492, , PL1-LEO Gmina Miasto Częstochowa Częstochowa Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń , , PL1-LEO Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Kraków Modele skutecznego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez służby patrolowe policji 31356, , PL1-LEO Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Toruń Nowoczesny nauczyciel - kompetentny uczeń 13920, , PL1-LEO Powiat Malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Malbork Euro-wzorce. Wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk w zakresie dostosowania kierunków i metod kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy , , PL1-LEO KOMENDA MIEJSKA POLICJI w SŁUPSKU Słupsk Wdrażanie doświadczeń europejskich Policji w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych 53600, ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w PL1-LEO Chorzów Ekonomistów im.l.krzywickiego ramach współpracy europejskiej 39156, ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ WYKLUCZONYCH PL1-LEO Jaworzno JAWORZNIE DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE 51024, , PL1-LEO Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wrocław Logistyka w Policji - najlepsze praktyki 26124, , PL1-LEO Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Katowice Działania wspierające młodzież na rynku pracy 28980, , PL1-LEO Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Zabrze Transfer wiedzy II 20700, , PL1-LEO Zespół Szkół Społecznych w Toruniu Toruń Kształcenie zawodowe w obszarze usług opiekuńczych - wyzwania demograficzne i doświadczenia Portugalii jako 28364, ,00 dobra praktyka dla Polski PL1-LEO POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBA W OSTRÓDZIE Ostróda Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim , , PL1-LEO PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W SANDOMIERZU SANDOMIERZ Europejski Nauczyciel - drogą do lepszego kształcenia zawodowego , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA Ostrów Nauka przedsiębiorczości na wysokim poziomie gwarancją PL1-LEO PRAKTYCZNEGO Mazowiecka sukcesu własnej firmy , ,00 Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w PL1-LEO Lublin Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką 22056, , PL1-LEO Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Brzesko Wymiana doświadczeń 33216, ,00 Strona 4 z 6

5 PL1-LEO Stowarzyszenie Jantar Elbląg Vademecum nauczyciela tańca w drodze do mistrzostwa , , PL1-LEO Liceum Plastyczne im. Jana Matejki Nowy Wiśnicz PL1-LEO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 RYDUŁTOWY Wymiana doświadczeń w kształceniu artystycznym gwarancją coraz wyższego poziomu nauczania Ucz się i pracuj w Europie - wymiana doświadczeń dotycząca rozwoju zawodowego i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, celem zwiekszenia mobilnosci uczniów Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydultowach , , , , PL1-LEO Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 Kraków Mobilności otwierają możliwości europejskich nauczycieli 9 576, , PL1-LEO Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z.o.o. Łódź PL1-LEO Zespół Szkół Budowlano Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach PL1-LEO Internationaler Bund Polska Kraków Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia - wymiana doświadczeń II , ,00 Żory Europa da się lubić wymiana doświadczeń w Niemczech , ,00 System kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych w Niemczech - wyiana doświadczeń kadry edukacyjnej , ,00 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Gorzów PL1-LEO Europejskie standardy pracy w WZDZ Gorzów 10092, ,00 w Gorzowie Wlkp. Wielkopolski POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚRODZIE Środa Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia PL1-LEO , ,00 WIELKOPOLSKIEJ Wielkopolska ustawicznego Europejska Fundacja Naukowa Instytut PL1-LEO Włocławek Ekobiznes to świetlana przyszłość 17940, ,00 Innowacji PL1-LEO Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego Kętrzyn Wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów ujawnionych na zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen , ,00 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej PL1-LEO Przedsiębiorczości w Katowicach Katowice Europejskie standardy kształcenia zawodowego 47800, ,00 Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w PL1-LEO Radomiu Radom Save our lives - Europejskie bezpieczeństwo na drogach 29112, , PL1-LEO ZESPÓł SZKÓŁ NR 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH KOZIENICE Nowe pomysły i przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym 23758, , PL1-LEO Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach Żarki Kreatywność w kształceniu zawodowym 14266, , PL1-LEO Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowej PAN - wymiana doświadczeń jako kluczowy element Warszawa Akademii Nauk kształcenia i szkolenia zawodowego 93420, ,00 Strona 5 z 6

6 PL1-LEO STOWARZYSZENIE WABAR NA RZECZ ROZWOJU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 Im. Kpt. Hm. ANDRZEJA ROMOCKIEGO MORRO W BARLINKU PL1-LEO Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Katowice PL1-LEO PL1-LEO Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu Miasto Stołeczne Warszawa / Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy Barlinek Rozwój kompetencji - Wzrost Jakości , ,92 Jarosław PL1-LEO Komenda Wojwódzka Policji w Białymstoku Białystok PL1-LEO Komenda Miejska Policji w Radomiu Radom PL1-LEO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU Gdańsk PL1-LEO Politechnika Lubelska Lublin PL1-LEO Zespół Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie. Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie nie ma siebie za doskonałego - międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej. Międzynarodowa wymiana doświadczeń drogą do podniesienia jakości kształcenia zawodowego , , , ,00 Warszawa Bezpieczeństwo turystów w centrach europejskich miast , ,00 Wyszków PL1-LEO Politechnika Białostocka Białystok To moja decyzja - zastosowanie elementów sprawiedliwości naprawczej w systemie przeciwdziałania przestępczości nieletnich Młodzież w niebezpieczeństwie - policyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w krajach europejskich Policja w oczach społeczństwa - wymiana doświadczeń w zakresie planowania polityki wizerunkowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków na Politechnice Lubelskiej Międzynarodowy proces dydaktyczny w dobie reformy kształcenia zawodowego. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk jako najlepszy sposób na poprawę jakości kształcenia inżynierów , , , , , , , , , , , , PL1-LEO Greenwich Language Services sp. z o.o. Włocławek Coaching for success 13920, ,00 Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców Wodzisław PL1-LEO INWESTYCJA W EDUKACJĘ INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 22976, ,00 w Wodzisławiu Śląskim Śląski PL1-LEO Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Łódź PL1-LEO Żorska Izba Gospodarcza Żory Wypracowanie metod obsługi pacjenta i pracy przy użyciu nowoczesnych metod badań obrazowych w kontekście administracyjnym i specjalistycznym. Poznajemy austriacki system kształcenia zawodowego plusy i minusy , , , ,00 Strona 6 z 6

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2015 (termin składania wniosków: 04.03.2015) 15 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL//2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z dnia... 2010

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Zgoda z dnia 1 października 2014 r. DPS- VI-51111-6988-115-MJ/14(20) Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny DZIEŃ PIERWSZY KOMPETENCJE DLA FIRM 23.06.2015 SESJA PLENARNA inauguracyjna 09.00-10.30 23 czerwca, 09.00

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Kucharz. Polska

Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Kucharz. Polska Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych Wykaz szkoleń Kucharz Polska Łódź 2008 Authors: Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI Społeczna Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo