DM-MR Koszalin, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r."

Transkrypt

1 DM-MR Koszalin, dnia r. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, z podziałem na zadania. Dotyczy: postępowania nr 43/MR-4/NO/2012/SNP, o udzielenie zamówienia sektorowego, którego równowartość wyraŝona w złotych jest mniejsza od kwoty euro dla usług, prowadzonego w trybie przetargu dwustopniowego. Szanowni Państwo W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków. Zadanie nr 2: ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, udziela odpowiedzi. I GRUPA PYTAŃ ZałoŜenia ogólne Prosimy o wprowadzenie do SIWZ, regulacji o moŝliwości renegocjacji warunków złoŝonej oferty w przypadku, gdy wskaźnik szkodowości prostej ( stosunek utworzonych rezerw i wypłaconych odszkodowań do przypisanej składki x 100 %) wg stanu na listopad 2012 r. przekroczy 40% w jakimkolwiek ryzyku. Zamawiający nie wyraŝa zgody na renegocjacje warunków złoŝonej oferty ostatecznej i zawartej umowy. Wykonawca posiada pełną informację o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich siedmiu lat, natomiast informacja o przebiegu ubezpieczenia w ostatnim okresie polisowym jest dostępna za pełne trzy kwartały. Zamawiający przesunął termin składania ofert do 10 października. 1

2 W ubezpieczeniu od poŝaru i innych zdarzeń losowych Proszę o opis konstrukcji wszystkich budynków z uwzględnieniem konstrukcji ścian, stropów, dachu. LP Adres nieruchomości, Nr Materiał nazwa budynku inwent. budowlany 1 Mieszka I 20A : kotłownia 103/0039 stacja trafo 103/0063 stacja trafo nieuŝytkowana 105/0040 warsztat 109/0085 mag. poinwestycyjny (biurowiec ) 132/0106 portiernia 149/0065 wagownia 195/0064 wiata na placu opałowym 291/ E. Plater 3 wymiennikownia 104/ Sikorskiego 6e wymiennikownia 104/ Sucharskiego 2d wymiennikownia 104/ M. Wańkowicza 7 wymiennikownia 104/ Jana Pawła II 11 wymiennikownia 104/ Jana Pawła II 5 wymiennikownia 104/ Staszica 17 wymiennikownia 104/ Spasowskiego 2 f wymiennikownia 104/ KrzyŜanowskiego 28 wymiennikownia 104/ Kotarbińskiego 4 wymiennikownia 104/0126 konstrukcja stalowa, stropy Ŝelbetowe, dach z blachy fałdowej ocieplony i kryty papą, ściany Ŝelbetowe i przeszklone konstrukcja szkieletowa Ŝelbetowa, strop Ŝelbetowy, dach płaski z płyt korytkowych, ściany murowane z cegły konstrukcja Ŝelbetowa, strop Ŝelbetowy, dach z płytek prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą, ściany z cegły dach z płytek prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą, ściany murowane z cegły konstrukcja szkielet., Ŝelb., dach płaski z płyt panwiowych Ŝelb., papa, ściany z cegły i gazobetonu, sufity z kasetonów z w. miner. i płyt g-k z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą fundamenty słupów Ŝelbetowe, konstrukcja stalowa, pokrycie z blachy stalowej fałdowej z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu 2

3 12 KrzyŜanowskiego 17 wymiennikownia 104/ Próchnika 2 wymiennikownia 104/ M. Wańkowicza 54 bud. Byłej kotłowni w tym wymiennikownia 103/ BoŜka 1 wymiennikownia 104/ BoŜka 24 wymiennikownia 104/ Malownicza 44 wymiennikownia 104/ Śmiała 5a wymiennikownia 104/ Bosmańska 16d konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. Papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. Papowy, ściany z cegły i gazobetonu konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. Papowy, ściany z cegły i gazobetonu z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, stropodach Ŝelb. Wentylowany wymiennikownia 104/0152 dach płaski, papa, ściany z cegły kratówki i gazobetonu 20 Sikorskiego 6f wymiennikownia 104/ M. Grochowskiego 25 wymiennikownia 104/ W. Turowskiego 1 wymiennikownia 104/ Franciszkańska 44a wymiennikownia 104/ Orląt Lwowskich 20a wymiennikownia nieuŝytk. 103/ H. Sawickiej 8d wymiennikownia 104/ H. Sawickiej 20d wymiennikownia 104/ Broniewskiego 2 bud. Byłej kotłowni 103/0011 w tym wymiennik. I rozdzielnia mienie komin H=41 m wspólne z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą konstrukcja szkieletowa Ŝelbetowa, dach płaski z płyt Ŝelbetowych kryty papą, ściany z cegły kratówki i gazobetonu konstrukcja szkielet. śelb., stropodach wentylowany, dach płaski Ŝelb., papa, obrzeŝe dachu blachodachówka na krokwiach drewnianych, ściany z cegły i gazobet. konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, stropodach Ŝelb. Wentylowany, dach płaski papa, ściany Ŝelbetowe, z cegły i gazobetonu konstrukcja. Szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. Papowy, ściany z cegły i gazobetonu dach wylewany, Ŝelbetowy na podciągach z kształtowników stalowych, ściany murowane z cegły i gazobetonu ceramiczny Dz=3,6 m 3

4 28 M. Karłowicza 5H wymiennikownia 104/ Młyńska 73 A wymiennikownia 103/ A. Mickiewicza 24A wymiennikownia 103/ Szeroka 28 wymiennikownia 104/ świrowa 5 wymiennikownia 103/ ŁuŜycka 25 A budynek biurowy 103/0001 komin h=42m nieczynny 34 Poprzeczna 26 c wymiennikownia 104/ Poprzeczna 9d wymiennikownia 104/ Kolejowa 45A wymiennikownia 104/ Słowiańska 8 : bud. kotł.. FUB 103/0002 główna rozdz. ciepła 103/0141 bud. kotłowni II 103/0145 stacja trafo nieuŝytkowana 105/0134 stacja trafo II 105/0159 stacja uzd. wody 109/0144 bud. magaz. kwasów 180/0143 z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, dach z płyt panwiowych Ŝelbetowych, ociepl. papowy, ściany z cegły i gazobetonu ściany z cegły, dach dwuspadowy z blachy fałdowej na wiązarach stalowych, kratowych konstrukcja szkieletowa Ŝelbetowa, dach płaski z płyt Ŝelbetowych kryty papą, ściany z cegły kratówki i gazobetonu konstrukcja szkieletowa Ŝelbetowa, dach z płyt korytkowych na kratownicach stalowych, kryty papą, ściany z cegły kratówki i gazobetonu konstrukcja mieszana, Ŝelbetowa, w części szkieletowa, stropy Ŝelbetowe oraz z pustaków DZ, ściany z cegły pełnej i kratówki stropodach wentylowany, dach płaski z płytek korytkowych i panwiowych, kryty papą (bud. byłej kotłowni przebudowany na biuro) Ŝelbetowy, trzon wewnętrzny i zewnętrzny Dz=2,6 m ściany murowane z gazobetonu ocieplone, stropodach drewniany, kryty blachą powlekaną, dwuspadowy ściany murowane z gazobetonu i cegły licówki, stropodach drewniany, kryty dachówką, dwuspadowy ściany murowane z gazobetonu ocieplone, stropodach drewniany, kryty blachą powlekaną, dwuspadowy konstrukcja szkieletowa Ŝelbetowa, strop Ŝelbetowy, dach płaski z płyt korytkowych na kratownicach stalowych, ściany z cegły komora Ŝelbetowa z nadbudową z cegły i gazobetonu, dach o konstrukcji stalowej, kryty płytami PW-8 konstrukcja stalowa, stropy Ŝelbetowe, dach z blachy fałdowej ocieplony i kryty papą, ściany Ŝelbetowe i przeszklenie stalowe, konstrukcja Ŝelbetowa, strop Ŝelbetowy, dach z płytek prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą, ściany murowane z cegły konstrukcja szkieletowa Ŝelbetowa, strop Ŝelbetowy, dach płaski z płyt korytkowych na kratownicach stalowych, ściany z cegły konstrukcja szkieletowa Ŝelbetowa, strop Ŝelbetowy, dach płaski z płyt panwiowych, ściany z cegły i Ŝelbetowe z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych, kryty papą wiata nad kratą zasyp. 180/0178 ramy stalowe, dach z blachy fałdowej z cegły kratówki, dach płaski z elementów prefabrykowanych bud. portierni 195/0136 Ŝelbetowych, kryty papą bud. Lokomotywowni 111/0205 bud. Poinwestycyjny 132/0204 hala o konstr. stalowej, dach z blachy fałdowej, ociepl., kryty papą, ściany z gazobetonu, ociepl., obudowane blachą falistą hala o konstrukcji stalowej ramy stalowe, dach i ściany osłonowe blacha fałdowa 38 Orla 37 konstrukcja Ŝelbetowa, stropodach wentylowany, dach płaski, wymiennikownia 104/0153 papa, ściany z cegły kratówki i gazobetonu 4

5 39 Gnieźnieńska 27 wymiennikownia 103/ Chałubińskiego 18 wymiennikownia 104/0185 Słowackiego Sianów : 42 kotłownia 101/0209 warsztat/trafostacja 101/0210 portiernia 105/0211 wagownia 105/0212 z cegły kratówki i gazobetonu, dach płaski drewniany na wiązarach drewnianych kratowych, kryty papą konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa dach z płyt Ŝelbetowych płaski kryty papą, ściany z cegły kratówki i gazobetonu konstrukcja szkieletowa stalowa, ściany z cegły kratówki, stropy Ŝelbetowe, dach z blachy fałdowej, ocieplonej, kryty papą konstrukcja szkieletowa stalowa, ściany z gazobetonu, stropy Ŝelbetowe, dach z płyt korytkowych, ocieplonych, kryty papą ściany z gazobetonu, dach Ŝelbetowy z płyt korytkowych, ocieplony, kryty papą ściany z gazobetonu, dach Ŝelbetowy z płyt korytkowych, ocieplony, kryty papą komin H=48 203/2058 typowy stalowy z trzema odciągami, D=0,813 m Słowackiego 15 Sianów konstrukcja szkieletowa, Ŝelbetowa, stropodach Ŝelbetowy (płyty kanałowe) wentylowany, dach płaski z płytek korytkowych, papa wymiennikownia 101/0208 ściany z cegły kratówki i gazobetonu 43 Piłsudskiego 92 : pom. węzłów cieplnych w bud. Nr 8 i 42 - ściany murowane, dach Ŝelbetowy 44 Spokojna 50 pomieszczenie kotłowni 103/0191 dach płaski z blachy na konstrukcji stalowej, ściany murowane stalowa szklone 45 Piłsudskiego 30/32 strop Ŝelbetowy, ściany murowane Pomieszczenie kotłowni 103/ Zwycięstwa 186 ściany murowane, dach Ŝelbetowy płaski kryty papa, pom. wymiennikowni 104/ Zwycięstwa 187 ściany murowane, dach Ŝelbetowy płaski kryty papa, pom. wymiennikowni 101/ Mieszka I 24 ściany murowane, dach Ŝelbetowy pom. wymiennikowni 101/ Zwycięstwa 187 ściany murowane, dach Ŝelbetowy płaski kryty papa, pom. wymiennikowni 101/0208 Pytanie nr 2: Czy jakiekolwiek obiekty zbudowane są z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem pianką poliuratenową lub styropianem jeśli tak proszę wymienić jakie?. Płyty warstwowe z wypełnieniem pianką poliuratenową lub styropianem występują w konstrukcji budynków wymienionych w poz. 5, 12, 14 i 15 w załączniku nr 2 do SIWZ. Pytanie nr 3: Proszę wymienić wszystkie obiekty, które w swej konstrukcji mają jakiekolwiek elementy drewniane: ścian, stropów, dachu. Elementy drewniane występują w konstrukcji płyt zadaszenia kotłowni FUB i DPM poz. 12 i 15 oraz w daszkach zewnętrznych nad wejściami do obiektów wymienionych 5

6 w poz. 8, 9, 12, 15, 22, 31, 32, 35, 39, 42, 46 i 48 w załączniku nr 2 do SIWZ. Pytanie nr 4: Czy wszystkie obiekty posiadają pozwolenie na uŝytkowanie? Tak. Pytanie nr 5: Czy wszystkie obiekty mają aktualne przeglądy: 1/ Protokół przeglądu sprzętu ppoŝ (gaśnice, hydranty, tryskacze - jeśli występują). Gaśnice i hydranty posiadają aktualne badania. Przeglądy są wykonywane corocznie. 2/ Protokół z pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego w hydrantach wewnętrznych (jeśli występują) i zewnętrznych (jeśli są dostępne, jeśli badania robi klient). Przeglądy oraz próby ciśnienia statycznego i dynamicznego w instalacjach hydrantowych przeprowadza się zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu PrzeciwpoŜarowego Gaśnica w Koszalinie. Spółka posiada aktualne protokoły z pomiarów ciśnień. 3/ Protokół badania węŝy hydrantowych (jeśli występują) nie starszy niŝ 5 lat. Przegląd i badania węŝy hydrantowych w poszczególnych obiektach przeprowadzany zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu PrzeciwpoŜarowego Gaśnica w Koszalinie. Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie. 4/ Protokół przeglądu systemów ppoŝ (sap, rop, dso, oddymianie) - jeśli istnieją te instalacje. Przeglądy systemów ppoŝ. w poszczególnych obiektach przeprowadzamy zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu PrzeciwpoŜarowego Gaśnica w Koszalinie. Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie. 5/ Protokół pomiarów szczelności izotopowych czujek dymowych - jeśli występują czujki. W obiektach Spółki występują czujki dymowe, które są własnością Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego Sprzętu PoŜarniczego i Ochronnego SUPON w Koszalin. 6/ Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej - ostatni (nie starszy niŝ 5 lat). Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie, które są przeprowadzane zgodnie z procedurą ISO pn. Monitorowanie i pomiary BHP. W kotłowniach badania przeprowadza się corocznie, natomiast w węzłach i pozostałych budynkach raz na dwa lata. 7/ Protokół pomiaru rezystancji izolacji przewodów - ostatni (nie starszy niŝ 5 lat). Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie, które są przeprowadzane zgodnie z procedurą ISO pn. Monitorowanie i pomiary BHP. W kotłowniach badania przeprowadza się corocznie, natomiast w węzłach i pozostałych budynkach raz na dwa lata. 6

7 8/ Protokół badania uziomów instalacji piorunochronnej -jeśli występuje instalacja. Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie, które są przeprowadzane zgodnie z procedurą ISO pn. Monitorowanie i pomiary BHP. W kotłowniach badania przeprowadza się corocznie, natomiast w węzłach i pozostałych budynkach raz na dwa lata. 9/ Księgi rewizyjne, protokoły z przeglądów i decyzje udt (jeśli są urządzenia podlegające pod urząd, np. windy, wózki widłowe, zbiorniki ciśnieniowe). Spółka posiada aktualne badania urządzeń: wind, zbiorników ciśnieniowych i wózka widłowego. 10/ Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych - jeśli występują kominy dymowe (kotłownia). Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie. Przeglądy kominów dymowych przeprowadzane są corocznie. 11/ Protokół przeglądu technicznego i szczelności instalacji gazowej -jeśli występuje instalacja. Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie. 12/ Protokół przeglądu systemu detekcji gazów (jeśli występuje). Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie. 13/ Protokół okresowej kontroli budynków (pięcioletni i/lub roczny). Spółka posiada aktualne badania w tym zakresie. Wszystkie budynki i budowle podlegają kontroli rocznej i pięcioletniej. Ostatnia kontrola pięcioletnia budynków była w 2009 r. natomiast budowli (kominów) w 2007 r. We wrześniu br. odbyły się przeglądy wszystkich kominów. Protokoły z kontroli otrzymamy najpóźniej do końca października. Pytanie nr 6: Prosimy o modyfikację SIWZ i wyłączenie z zakresu szkód wynikłych z zalań wskutek przedostania się wód gruntowych. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Ubezpieczyciela. Pytanie nr 7: Prosimy o modyfikację zakresu i wyłączenie szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej. Pytanie nr 8: W przypadku braku wyłączenia szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na niniejsze szkody. 7

8 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ wprowadzając limit w pkt 1.5, części III, załącznika nr 1. Pytanie nr 9: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN. Pytanie nr 10: Prosimy o podanie wysokości szkód w ostatnich 5 latach, jakie miały miejsce w wyniku zalań wskutek przedostania się wód gruntowych i wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej. Nie było takich szkód. Ryzyko zalania wskutek przedostania się wód gruntowych zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie nr 11: Jakie obiekty są przeznaczone do sprzedaŝy? Dwa budynki stacji trafo wymienione w poz. 50 i 51 oraz dwa budynki wymiennikowni wymienione w poz. 6 i 7 załącznika nr 2 do SIWZ. Pytanie nr 12: Jakie obiekty wyłączone są z eksploatacji na okres powyŝej 30 dni? Obiekty wyłączone z eksploatacji wykazano w załączniku nr 2 do SIWZ w poz. 6, 7 i 50. Pytanie nr 13: Jakie zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe i przeciwpoŝarowe posiadają obiekty przeznaczone do sprzedaŝy i wyłączone z eksploatacji i w jakim są stanie technicznym? Zabezpieczenie przeciwkradzieŝowe podstawowe zgodnie z opisem SIWZ. Są to obiekty wyłączone z eksploatacji w związku z tym nie mają zabezpieczenia przeciwpoŝarowego gaśnic lub kocy. Wszystkie obiekty przeznaczone do sprzedaŝy i wyłączone z eksploatacji są w naleŝytym stanie technicznym. Potwierdzeniem tego faktu są przeglądy okresowe odnotowane w ksiąŝkach obiektów. Pytanie nr 14: Prosimy o wyłączenie szkód powstałych w wyniku dewastacji i kradzieŝy zwykłej w stosunku do obiektów wyłączonych z eksploatacji. Pytanie nr 15: Rok produkcji transformatorów i rodzaj transformatorów. Transformatory Ŝywiczne RESIBLOK OC z 1998 i 1999 r. Transformator olejowy 16 kva z 1990 r. 8

9 Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieŝy elementów budynku i budowli w wysokości 10% szkody. Pytanie nr 2: Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej dla pozostałego zakresu w wysokości 100,00 EUR. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Ubezpieczyciel moŝe zastosować dowolną franszyzę integralną, która podlega ocenie. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Prosimy o moŝliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł. Pytanie nr 2: Prosimy wymienić mienie czasowo wyłączone z eksploatacji. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada takiego mienia. Ubezpieczenie OC Prosimy o potwierdzenie, iŝ ochroną nie mają być objęte szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu w SIWZ brak jest określenia niniejszego zakresu, ale przy określaniu wysokości franszyz podano moŝliwość dla takiego zakresu w wysokości 1 000,00 PLN, co wprowadza w błąd, co do zakresu. Ubezpieczeniem nie będą ujęte szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Zamawiający wykreśla zapis w punkcie 5 załącznika nr 1 do SIWZ o treści: (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niŝ 1 000,00 PLN). Pytanie nr 2: Prosimy o podanie scenariusza czystych strat finansowych? W wyniku nie dostarczenia zakontraktowanego ciepła, poszkodowany moŝe nie mieć moŝliwości wykonywania swojej działalności, co z kolei narazi go na szkody finansowe. W związku z tym moŝe ponieść stratę, która nie będzie miała charakteru szkody materialnej lub osobowej. Pytanie nr 3: Co jest produktem w ramach klauzuli produktowej? Produktem wprowadzonym do obrotu jest para wodna i gorąca woda. 9

10 Pytanie nr 4: Jaki obrót klient osiągnął za rok Obrót w 2011 r. wyniósł ,00 PLN. Pytanie nr 5: Czy podane limity są podlimitami w ramach podanej sumy gwarancyjnej? Tak. Pytanie nr 6: Jaki rodzaj szkód zamawiający ma na myśli w przypadku szkód powstałych podczas realizacji robót eksploatacyjnych w obiektach własnych ( pkt 1 i 2 str 4 SIWZ ). Wszystkie szkody wynikłe w trakcie prac związanych z bieŝącą eksploatacją maszyn, urządzeń, budynków i budowli, a które nie są remontem. Pytanie nr 7: Prosimy o zmianę klauzuli reprezentantów, warunków i taryf, pro rata temporis z obligatoryjnej na fakultatywną. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Pytanie nr 8: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN. Pytanie nr 9: Prosimy o doprecyzowanie, iŝ klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc będzie miała zastosowanie w OC pod warunkiem, iŝ dotyczyło to będzie identycznego profilu działalności jak zgłoszony w SIWZ. Potwierdzamy. Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie, iŝ zamawiający akceptuje następującą definicję wypadku: za wypadek uznaje się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, czysta strata finansowa. Potwierdzamy. Prosimy o wyjaśnienie intencji niniejszych zapisów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu. Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek usunięcia przyczyny szkody lub zabezpieczenia miejsca zdarzenia w maksymalnym okresie 72 godzin od zdarzenia. W praktyce działania takie wykonywane są bezzwłocznie. 10

11 Pytanie nr 2: Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na fakt, iŝ wystąpiła istotna przyczyna, która uniemoŝliwiała zgłoszenie szkody w tym terminie. Warunkiem podjęcia działań przez Zamawiającego jest powzięcie informacji o szkodzie lub jej przyczynie. Nie kaŝda szkoda moŝe się ujawnić w momencie zdarzenia a nieprawidłowości mogą być stwierdzone dopiero w trakcie normalnej eksploatacji. Pytanie nr 3: Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagroŝeń związanych z zarządzanym podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania przyczyny zagroŝenia i powzięcia informacji o tej przyczynie. Wg nas pkt 5.4 wyklucza zapis pkt 5.3, dlatego proponujemy wykreślenie pkt 5.4 Dokonano modyfikacji pkt 5.3, 5.4 i 5.5. Ubezpieczenia komunikacyjne Pytania nr 1: Prosimy o stanowisko klienta czy będą wyrównywane okresy ubezpieczenia? Pytanie nr 2: Czy w przypadku decyzji w zakresie wyrównywania okresów ubezpieczenia zamawiający deklaruje kontynuację umów ubezpieczenia u ubezpieczyciela, który dokona wyrównania okresów ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2: Nie będą wyrównywane okresy ubezpieczenia. Zamawiający dokonał stosownych zmian w SIWZ. Pytanie nr 3: Czy zamawiający oczekuje rozszerzenia zakresu ochrony o szkody kradzieŝowe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itp. Nie. Pytanie nr 4: Prosimy o wprowadzenie w AC franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN, w przypadku samochodów osobowych, cięŝarowych, do 2 t. oraz 1% sumy ubezpieczenia nie mniej niŝ 500,00 PLN w przypadku pozostałych pojazdów. WyraŜamy zgodę. Pytanie nr 5: W AC w pkt prosimy o dopisanie zdania: pod warunkiem, iŝ ubezpieczenie stanowi kontynuację". WyraŜamy zgodę. Pytanie nr 6: Prosimy o doprecyzowanie, iŝ zgłoszenie nowego pojazdu musi nastąpić najpóźniej w dniu rejestracji auta i zawierać dane niezbędne do identyfikacji auta ( nr nadwozia, nr rejestracyjny). 11

12 W zapisach SIWZ jest stwierdzenie wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia ubezpieczenia Zamawiający rozumie pod tym zapisem dane niezbędne do identyfikacji pojazdu. Klauzule Czy zamawiający zaakceptuje w miejsce klauzuli przeniesienia mienia klauzulę: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŝ w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi ,00 PLN w danej lokalizacji. Brak zgody z uwagi na brak ochrony mienia podczas transportu oraz przy załadunku i wyładunku. Pytanie nr 2: Czy zamawiający w miejsce klauzuli ochrony prac remontowych zaakceptuje treść klauzuli: KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych, b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Pytanie nr 3: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym prosimy o dodanie 3 dni roboczych. Zamawiający potwierdza moŝliwość szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym w ciągu trzech dni roboczych. Zapis 24 godziny dotyczy działalności Zamawiającego. Ponadto informujemy, Ŝe treść klauzuli nr 18 została zmodyfikowana. 12

13 Pytanie nr 4: Czy zamawiający akceptuje w miejsce klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc treść klauzuli: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe PZU SA udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem ,00 PLN na jedno zdarzenie i ,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez kaŝde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoŝ. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych juŝ PZU S.A. Zamawiający dokonał modyfikacji klauzuli nr 20. Prosimy o zastosowanie treści klauzuli po modyfikacji. Pytanie nr 5: Prosimy o modyfikację klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych przez wykreślenie zdania: "łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody lub gruntu włącznie z kosztami ich rekultywacji lub wymiany". W pkt 14.7 prosimy o dopisanie zdania za którą ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyŝszych warunków, pod warunkiem, Ŝe zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez ubezpieczyciela". Brak zgody na usuniecie szkód środowiskowych z klauzuli nr 14. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w pkt Pytanie nr 6: Prosimy o modyfikację klauzuli terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie przez zmianę terminu: zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w ciągu 3 dni roboczych od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu szkodowym. WyraŜamy zgodę na zapis w ciągu 5 dni roboczych. Pytanie nr 7: Prosimy o modyfikację klauzuli przepięć przez dodatnie zdania: "Przez przepięcie naleŝy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagroŝenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciąŝenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 13

14 II GRUPA PYTAŃ I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody powstałe w wyniku: Uderzenia pioruna i jego pośrednich następstw prosimy o wprowadzenie limitu PLN na pośrednie następstwa uderzenia pioruna Uderzenia pioruna i jego pośrednich następstw są traktowane przez Zamawiającego jako następstwa przepięć i zgodnie z klauzulą nr 16 obowiązuje limit ,00 PLN. Pytanie nr 2: Awarii instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych i innych prosimy o sprecyzowanie zakresu ubezpieczenia, jakie szkody mają być objęte ubezpieczeniem Pod pojęciem szkód ujętych w pytaniu nr 2 Zamawiający rozumie: rozszczelnienie instalacji, pęknięcie elementów instalacji, armatury i urządzeń, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów, niewłaściwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających. Pytanie nr 3: Zalania wskutek przedostania się wód gruntowych prosimy o podanie definicji. Ryzyko zalania wskutek przedostania się wód gruntowych zostało wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie nr 4: Szkód powstałych wskutek nieszczelności dachach rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej prosimy o sprecyzowanie, jakie szkody mają być objęte ubezpieczeniem (definicja) czy zakresem ubezpieczenia objęte mają być równieŝ szkody powstałe w skutek złego stanu technicznego budynków / budowli, prosimy równieŝ o wprowadzenie limitu ,00 PLN. Wszystkie budynki i budowle Zamawiającego są w naleŝytym stanie technicznym. Dotyczy to równieŝ obiektów wyłączonych z eksploatacji. Potwierdzeniem tego faktu są przeglądy okresowe odnotowane w ksiąŝkach obiektów. Zamawiający wprowadza pkt. 1.5 z określeniem limitu dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachach rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej w wysokości ,00 PLN. II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Zakresem ubezpieczenia są objęte równieŝ: czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi prosimy o wprowadzenie limitu ,00 PLN 14

15 Zamawiający wprowadza pkt 5.6 z określeniem limitu dla czystych strat finansowych w wysokości ,00 PLN. III. Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń będących skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów, powodujących u kierowcy lub pasaŝerów trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć prosimy o weryfikację zakresu ubezpieczenia ze względu fakt, Ŝe spośród wymienionego sprzętu cięŝkiego: Wykaz sprzętu cięŝkiego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia: Spycharka Catepilar D4H, rok produkcji 1993, nr inwentarzowy 580/0065, Spycharka HSW TD-10, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy 580/0077, Koparka CAT, rok produkcji 1994, nr inwentarzowy 580/ Ładowarka CASE 721E, rok produkcji 2011, nr VIN NBHE 53005, własność Millennium Leasing Spółka z o.o. w Warszawie. W załączniku 7 widnieje jedynie Koparka CAT nr inwentarzowy 580/0067, pozostałego sprzętu nie ma w Ŝadnym z wykazów do ubezpieczenia (wobec czego nie będą one ubezpieczonymi pojazdami). Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki w pojazdach nie podlegających ubezpieczeniu. W związku z tym wykreślono w tabeli słowo ubezpieczonych. Pytanie nr 2: Zwrot kosztu transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku prosimy o wykreślenie zapisu. Zapis został wykreślony. Pytanie nr 3: Łącznie ubezpieczeniem objętych jest 6 osób prosimy o akceptację formy imiennej. Do ubezpieczenia zostanie przygotowany wykaz imienny pracowników. IV. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i PasaŜerów pojazdów mechanicznych i rehabilitacji, zwrot kosztu transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku prosimy o wykreślenie zapisu. Wykreślamy zwrot kosztów transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku. Pozostawiamy wyraz rehabilitacji. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iŝ Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy ubezpieczenia ,00 PLN, na jedną osobę w wyniku jednego zdarzenia. III GRUPA PYTAŃ 15

16 Prosimy o doprecyzowanie terminu składania ofert (str. 8 SIWZ) w związku z występującą rozbieŝnością pomiędzy oznaczeniem koperty nie otwierać przed r. godz. 12:00, a terminem składania i otwarcia ofert wstępnych. do dnia r. do godziny 12:00. Właściwymi terminami dla składania i otwarcia ofert są terminy wskazane w pkt 13.1 i 13.6 SIWZ oraz pkt 13 i 14 ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Pytanie nr 2: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego ubezpieczenia (str. 10 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) tj. w pkt. 2 określono zakres terytorialny poza granicami RP i jest on właściwy w stosunku do litery a), natomiast niezrozumiały jest w tym kontekście zapis w literze b). W załączniku nr 1, części III Wymagane warunki ubezpieczenia, w pkt 5, ppkt. 2 zostaje wykreślona litera b). Pytanie nr 3: W ubezpieczeniu zbiorowym następstw nieszczęśliwych wypadków prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zwrotu kosztów transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku. Wykreślamy zwrot kosztów transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku. Pytanie nr 4: W ubezpieczeniu Assistance (załącznik nr 7) prosimy o określenie zakresu odpowiedzialności dla Assistance minimalnego i Assistance pełnego. Zakres Assistance pełnego określono w pkt 7.4 załącznika nr 1 i dopisano treść Assistance minimalnego. Pytanie nr 5: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyrównania okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu pojazdów. Odstępujemy od moŝliwości wyrównania okresu ubezpieczenia pkt 7.1, 7.2.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 7.4.1, 7.5 i 7.5.2, załącznika nr 1. Pytanie nr 6: Prosimy o podanie przebiegu szkodowego we wszystkich ryzykach ubezpieczeniowych za lata z uwzględnieniem: przyczyny kaŝdej z wypłaconych szkód i utworzonych rezerw oraz liczby i wysokości wypłacanego odszkodowania i utworzonej rezerwy. 16

17 Ubezpieczenia majątkowe Ryzyko Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC w związku z prowadzaną działalnością i posiadanym mieniem Data zaistnienia szkody Przyczyna roszczenia Zalanie sufitu w pomieszczeniu toalety w biurowcu przy ul. ŁuŜyckiej 25A K-lin w wyniku pęknięcia instalacji kanalizacyjnej Uszkodzenie szafy elektrycznej, zniszczenie izolacji termicznej, w wyniku rozszczepienia filtra siatkowego w wymiennikowni przy ul. Wł. Andersa 24 K-lin PoŜar wymiennikowni ( na zewnątrz) przy ul. H. Sawickiej 20D K-lin wywołany przez osoby trzecie Zalanie pomieszczeń piwnicznych Urzędu Skarbowego przy ul. Moniuszki 15 w Koszalinie, w wyniku pęknięcia rury ciepłowniczej Wysokość wypłacanego odszkodowania w PLN 151, , ,00 708,00 Ubezpieczenia komunikacyjne Ryzyko AC OC Data zaistnienia szkody Przyczyna roszczenia ZK zderzak przedni, chłodnica, atrapa grille -radiator, nadkole, osłona silnika, klamry mocujące i inne, wym. tablicy rejestracyjnej, Wysokość wypłacanego odszkodowania w PLN (netto) 9.794, ZK maska, błotnik i reflektor 4.511, ZK zderzak oraz błotnik z lewej strony 3.795,06 ZK porysowany lakier oraz pęknięte 8.358, dwa zaciski klapy przedniej, popękaną ramy tablicy rejestracyjnej ZK zarysowane nadkole oraz tylne 6.135,13 lewe drzwi ZK wybita szyba 533, Kolizja drogowa b.d Kolizja drogowa b.d Kolizja drogowa b.d Kolizja drogowa b.d Kolizja drogowa b.d. Wysokość odszkodowania w OC w rozbiciu rocznym zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Utworzone rezerwy zgodnie z załącznikiem nr 6 i 8 do SIWZ. Pytanie nr 7: Prosimy o przedłuŝenie terminu składania ofert do dnia r. 17

18 W związku z modyfikacją SIWZ opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pytań, z którymi wystąpili Państwo oraz inni Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu, Zamawiający na podstawie pkt 8.8. SIWZ oraz 61 ust. 5 Instrukcji udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, przychyla się do Państwa prośby i przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Termin składania i otwarcia ofert został przedłuŝony do dnia r. składanie ofert godz. 12:00, otwarcie ofert godz. 12:15. Otwarcie ofert wstępnych jest niejawne. IV GRUPA PYTAŃ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Prosimy o potwierdzenie, Ŝe sprzęt elektroniczny jest ubezpieczany w systemie sum stałych. Potwierdzamy. Pytanie nr 2: W świetle zapisów w klauzulach proszę o informację, w jakiej wartości powinien zostać ubezpieczony sprzęt elektroniczny wartość księgowa brutto czy wartość odtworzeniowa jak podano w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wartość odtworzeniowa zgodnie z załącznikiem. Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wartość odtworzeniowa podana w Załączniku nr 5 do SIWZ to wartość nowo odtworzeniowa, która stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do danego przedmiotu. Jest to wartość odtworzenia mienia nowym sprzętem o takich samych parametrach technicznych. Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia. Pytanie nr 4: Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt znajdujący się poniŝej poziomu gruntu jeśli tak prosimy o podanie wartości w danej lokalizacji. Nie. ZAŁĄCZNIK NR 9 WYKAZ KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Prosimy o dopisanie prokurentów do katalogu reprezentantów i pełnomocników w treści klauzuli nr 1 Klauzula reprezentantów. W klauzuli nr 1 dopisano i prokurenci. 18

19 Pytanie nr 2: Prosimy o wykreślenie pkt. 4.3 w klauzuli nr 3 Klauzula regresowa. Nie wyraŝamy zgody. Pytanie nr 3: Prosimy o dopisanie w klauzuli nr 6 Klauzula przeniesienia mienia następującej treści: Ochrona w ramach niniejszej klauzuli nie dotyczy demontaŝu i ponownego montaŝu oraz testów. Dopisano zaproponowaną treść do klauzuli nr 6. Pytanie nr 4: Wnosimy o dodanie w treści klauzuli nr 11 Klauzula samolikwidacji drobnych szkód obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela. Dopisano zaproponowaną treść do klauzuli nr 11. Pytanie nr 5: Wnosimy o dodanie w treści klauzuli nr 12 Klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym następującego zapisu: Górną granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia ustalona dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia. Dopisano zaproponowaną treść do klauzuli nr 12. Pytanie nr 6: Prosimy o dopisanie w treści klauzuli nr 14 Klauzula ubezpieczonych kosztów dodatkowych, Ŝe wymienione koszty pokrywane są w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia. Pytanie nr 7: Klauzula nr 14 Klauzula ubezpieczonych kosztów dodatkowych wnosimy o obniŝenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wskazany limit jest wyŝszy niŝ łączna suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w związku z tym wnosimy o zmianę limitu maksymalnie do wysokości ,00 PLN w agregacie, łącznie na wszystkie koszty z podlimitem na koszty w pkt 14.8 w wysokości 20% szkód. Pytanie nr 8: Klauzula nr 14 Klauzula ubezpieczonych kosztów dodatkowych wnosimy o wykreślenie kosztów usunięcia zanieczyszczenia wody i gruntu oraz w pkt 14.4 kosztów montaŝu, cła i innych tego typu opłat. Odpowiedź na pytanie nr 6, 7 i 8: Wprowadzono modyfikację klauzuli nr 14. Z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dla wszystkich ryzyk wykreśla się klauzulę nr 14. Pytanie nr 9: Klauzula nr 15 Klauzula 48 godzin prosimy o dopisanie, Ŝe zapisy klauzuli dotyczą zdarzeń o charakterze naturalnym. Nie wyraŝamy zgody. 19

20 Pytanie nr 10: Prosimy o dopisanie w klauzuli nr 17 Klauzula warunków i taryf informacji, Ŝe klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochrona w ramach zamówienia. Pytanie nr 11: Klauzula nr 17 Klauzula warunków i taryf i klauzula nr 21 Klauzula pro rata temporis prosimy o doprecyzowanie, Ŝe klauzule nie dotyczą art. 816 KC. Odpowiedź na pytanie nr 10 i 11: W klauzuli nr 17 i 21 dopisano postulowane zmiany. Pytanie nr 12: Klauzula nr 18 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym prosimy o dopisanie na końcu klauzuli za zgodą Ubezpieczyciela i potwierdzenie, Ŝe likwidacja odbywa się na zasadach określonych w klauzuli nr 11 Klauzula samolikwidacji drobnych szkód (nie dotyczy ustalonego limitu). W klauzuli nr 18 dopisano postulowane zmiany. Pytanie nr 13: Klauzula nr 19 Klauzula okolicznościowa o dodanie w treści klauzuli zapisu o ile postępowanie nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu lub jego reprezentantowi. Nie wyraŝamy zgody. Pytanie nr 14: Klauzula nr 20 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji wnosimy o zmianę parametru czasowego z 90 na 30 dni. WyraŜamy zgodę. Pytanie nr 15: Klauzula nr 21 Klauzula wypłaty zaliczek wnosimy o ustalenie wypłaty bezspornej części szkody w wysokości do 50%. Nie wyraŝamy zgody. Pytania II ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA I ZAŁĄCZNIK NR 9 WYKAZ KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków / budowli znajdują się takie o konstrukcji nośnej drewnianej lub z elementami drewnianymi konstrukcji nośnej, o ścianach zewnętrznych drewnianych lub krytych strzechą ze słomy lub trzciny jeŝeli tak, prosimy o ich wskazanie i podanie wartości jednostkowej. Nie posiadamy budynków i budowli o konstrukcji nośnej drewnianej lub z elementami drewnianymi konstrukcji nośnej, o ścianach zewnętrznych drewnianych lub krytych strzechą ze słomy lub trzciny. 20

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo