Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka"

Transkrypt

1

2 ANALIZA OFERTY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWANEJ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH SPO RZL I REALIZOWANYCH W FORMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2004

3 Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka Wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich ul. Żurawia 4a, Warszawa tel. (+48 22) fax. (+48 22)

4 SPIS TREŚCI Spis Treści Informacje o badaniu Informacje zbiorcze Porównanie pomiędzy województwami Dane dotyczące poszczególnych województw... 8 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE... 8 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE... 9 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Rekomendacja dotycząca przyszłych edycji badania

5 1. INFORMACJE O BADANIU Celem raportu jest syntetyczne przedstawienie ogólnych informacji o ofercie szkoleń zawodowych skierowanych do osób bezrobotnych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Dzialania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL i realizowanej w formie zamówień publicznych. Podstawą analizy są informacje o postępowaniach w sprawie zamówień publicznych wszczętych przez Powiatowe Urzędy Pracy w okresie od stycznia do października Analiza opiera się na danych przekazanych Departamentowi Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy przez 12 Wojewódzkich Urzędów Pracy 1. Dane przekazane z pozostałych województwa nie zostały włączone, ponieważ dotyczyły planów, nie zaś postępowań faktycznie wszczętych. Przekazane przez Powiatowe Urzędy Pracy dane nie były kompletne co uniemożliwiło przeprowadzenie głębszej analizy oferty szkoleń skierowanych do bezrobotnych. Informacje o rodzaju działań w ramach SPO RZL umieściła w przesłanych formularzach tylko połowa PUP, a zaledwie jedna piąta podała kwoty na jakie opiewały przetargi. Raport przedstawia informacje zbiorcze oraz w podziale na województwa. Ponadto poszczególne województwa zostały porównane pod względem liczby ogłoszonych przetargów oraz tematycznej różnorodności szkoleń stanowiących przedmiot owych przetargów. Kluczowym etapem analizy było stworzenie tematycznej kategoryzacji szkoleń. Kategorie zostały określone na podstawie zebranych danych. W efekcie powstał obejmujący 44 kategorie tematyczne schemat, który umożliwił uporządkowanie zebranych danych. 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. 4

6 2. INFORMACJE ZBIORCZE W 12 województwach, z których wpłynęły stosowne dane, w badanym okresie wszczęto łącznie 1612 przetargów publicznych na szkolenia dla osób bezrobotnych. Najpopularniejszymi dziedzinami 2 szkoleń pod względem liczby wszczętych przetargów na ich przeprowadzenie były: kierowanie pojazdami, obsługa magazynu, prowadzenie kadr, płac i księgowości, handel, spawanie, języki obce, informatyka poszczególnych grafika komputerowa, przedsiębiorczość, prace administracyjno-biurowe, budownictwo, obsługiwanie ciężkich maszyn budowlanych, gastronomia, ochrona oraz energetyka. Szkoleń w każdej z wymienionych dziedzin dotyczyło nie mniej niż 2% wszczętych przetargów. Przetargi na szkolenia w podziale na dziedziny Elektroenergetyka 2% Agent ochrony 3% Gastronomia Operator ciężkich 3% maszyn budowlanych 4% Pracownik administracyjnobiurowy, sekretarka 4% Budownictwo 4% Inne (<2%) 17% Przedsiębiorczość 5% Informatyka i grafika komputerowa 6% Języki 6% Kierowca, instruktor jazdy 11% Obsługa magazynu 11% Kadry, płace i księgowość 8% Handlowiec, sprzedawca 8% Spawanie 8% 2 Dziedzina jest tu pojęciem szerszym, niż kategoria tematyczna, na przykład dziedzina kierowanie pojazdami obejmuje 3 kategorie: Prawo jazdy, Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub niebezpieczne materiały oraz Instruktor prawa jazdy. 5

7 Bardziej szczegółowe dane zawiera tabela: Typy szkoleń Liczba przetargów Procent Prawo jazdy 147 9,1 Handlowiec, sprzedawca 131 8,1 Spawanie 126 7,8 Księgowość 99 6,1 Kompleksowa obsługa magazynu 88 5,5 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 82 5,1 Przedsiębiorczość 82 5,1 Informatyka 80 5,0 Język angielski 71 4,4 Budownictwo 67 4,2 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 60 3,7 Agent ochrony 47 2,9 Pracownik administracyjno - biurowy 37 2,3 Elektroenergetyka 33 2,0 Kadry i płace 33 2,0 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub niebezpieczne materiały 33 2,0 Asystentka, sekretarka 31 1,9 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 31 1,9 Język niemiecki 29 1,8 Kucharz 29 1,8 Grafika komputerowa 21 1,3 Palacz 21 1,3 Barman, kelner 20 1,2 Strażak 19 1,2 Pozyskiwanie funduszy unijnych 18 1,1 Stolarz 18 1,1 Krawiec, szwacz 15 0,9 Fryzjer, kosmetyczka 13 0,8 Zarządzanie projektami z funduszy UE 12 0,8 Bukieciarstwo 9 0,6 Operator maszyn produkcyjnych 9 0,6 Badania lekarskie 8 0,5 Przetwórstwo 8 0,5 Magazynier 7 0,4 Marketing 7 0,4 Obsługa stacji paliw 7 0,4 Tapicer 6 0,4 Obsługa maszyn produkcyjnych 5 0,3 Agent celny 4 0,2 Poszukiwanie pracy 4 0,2 Instruktor prawa jazdy 3 0,2 Cukiernik 2 0,1 Język hiszpański 2 0,1 Marketing i zarządzanie na rynkach UE 2 0,1 Inne 36 2,2 Ogółem

8 3. PORÓWNANIE POMIĘDZY WOJEWÓDZTWAMI 3 Poszczególne województwa różniły się wyraźnie zarówno liczbą ogłoszonych przetargów, jak i stopniem różnorodności tematycznej szkoleń, których owe przetargi dotyczyły. Informacje o największej liczbie przetargów (329) na szkolenia zorganizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy zgłosił Wojewódzki Urząd Pracy z Lublina. Szkolenia, których dotyczyły przetargi, były najbardziej różnorodne również w województwie Lubelskim (należały do 33 kategorii). Kolejne województwa, Kujawsko- Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie znacznie ustępują lubelskiemu pod względem liczby przetargów (214 zgłoszonych przez WUP z Torunia i 175 przez WUP z Olsztyna), natomiast poziom różnorodności szkoleń jest podobny (w obu województwach szkolenia należały do 32 wyróżnionych kategorii tematycznych). Ostatnie miejsca pod względem liczby i zarazem różnorodności szkoleń zajmują województwo Zachodniopomorskie (WUP w Szczecinie zgłosił 44 przetargi należące do 17 kategorii) oraz Podlaskie (WUP w Białymstoku zgłosił 28 przetargów należących do 17 kategorii). Liczba wszczętych przetargów na szkolenia i poziom różnorodności szkoleń liczba przetargów liczba kategorii, do których należą przetargi WUP w Białymstoku WUP w Gdańsku WUP w Krakowie WUP w Lublinie WUP w Łodzi WUP w Olsztynie WUP w Opolu WUP w Poznaniu WUP w Rzeszowie WUP w Szczecinie WUP, który przekazał dane liczba przetargów liczba kategorii WUP w Toruniu WUP w Wałbrzychu 3 Przedstawione wyniki należy traktować ostrożnie. Zebrane dane pozwoliły ustalić liczbę wszczętych poszczególnych województwach przetargów, natomiast nie były wystarczające do zaproponowania wskaźników takich, jak choćby liczba osób objętych szkoleniami. Należy również pamiętać, że wartość wskaźnika liczba kategorii, do których nalezą przetargi jest efektem interpretacji danych, nie zaś analizy statystycznej. 7

9 4. DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Handlowiec, sprzedawca 5 Spawanie 3 Asystentka, sekretarka 2 Budownictwo 2 Elektroenergetyka 2 Informatyka 2 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 2 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub niebezpieczne materiały 2 Grafika komputerowa 1 Kadry i płace 1 Kucharz 1 Operator maszyn produkcyjnych 1 Prawo jazdy 1 Przedsiębiorczość 1 Zarządzanie projektami z funduszy UE 1 Inne 1 Ogółem 28 8

10 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Język angielski 13 Prawo jazdy 12 Księgowość 11 Język niemiecki 9 Handlowiec, sprzedawca 8 Budownictwo 7 Przedsiębiorczość 7 Spawanie 6 Kompleksowa obsługa magazynu 5 Informatyka 4 Przetwórstwo 4 Agent ochrony 3 Barman, kelner 3 Elektroenergetyka 3 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 3 Pozyskiwanie funduszy unijnych 3 Grafika komputerowa 2 Język hiszpański 2 Kucharz 2 Marketing i zarządzanie na rynkach UE 2 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 2 Pracownik administracyjno - biurowy 2 Fryzjer, kosmetyczka 1 Kadry i płace 1 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 1 Krawiec, szwacz 1 Poszukiwanie pracy 1 Stolarz 1 Zarządzanie projektami z funduszy UE 1 Inne 2 Ogółem 122 9

11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Spawanie 18 Księgowość 12 Handlowiec, sprzedawca 11 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 11 Informatyka 10 Kompleksowa obsługa magazynu 9 Asystentka, sekretarka 6 Kucharz 6 Prawo jazdy 6 Przedsiębiorczość 5 Pracownik administracyjno - biurowy 4 Grafika komputerowa 3 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub materiały niebezpieczne 3 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 3 Stolarz 3 Barman, kelner 2 Budownictwo 2 Język angielski 2 Kadry i płace 2 zarządzanie projektami z funduszy UE 2 Bukieciarstwo 1 Elektroenergetyka 1 Język niemiecki 1 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 1 Inne 1 Ogółem

12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Prawo jazdy 45 Język angielski 27 Przedsiębiorczość 21 Kompleksowa obsługa magazynu 20 Spawanie 20 Budownictwo 16 Informatyka 14 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 14 Handlowiec, sprzedawca 13 Księgowość 12 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub materiały niebezpieczne 12 Agent ochrony 11 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 10 Barman, kelner 8 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 7 Palacz 7 Pozyskiwanie funduszy unijnych 7 Kucharz 6 Pracownik administracyjno - biurowy 6 Strażak 6 Asystentka, sekretarka 5 Agent celny 4 Grafika komputerowa 4 Język niemiecki 4 Magazynier 4 Elektroenergetyka 3 Obsługa maszyn produkcyjnych 3 Obsługa stacji paliw 3 Operator maszyn produkcyjnych 2 Poszukiwanie pracy 2 Zarządzanie projektami z funduszy UE 2 Bukieciarstwo 1 Inne 10 Ogółem

13 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Księgowość 19 Prawo jazdy 18 Handlowiec, sprzedawca 11 Pracownik administracyjno - biurowy 9 Spawanie 9 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp.. 8 Kompleksowa obsługa magazynu 8 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 8 Kadry i płace 7 Informatyka 5 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub materiały niebezpieczne 5 Elektroenergetyka 4 Agent ochrony 3 Krawiec, szwacz 3 Przedsiębiorczość 3 Palacz 2 Asystentka, sekretarka 1 Budownictwo 1 Bukieciarstwo 1 Fryzjer, kosmetyczka 1 Grafika komputerowa 1 Język angielski 1 Język niemiecki 1 Kucharz 1 Obsługa stacji paliw 1 Pozyskiwanie funduszy unijnych 1 Stolarz 1 Inne 1 Ogółem

14 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Prawo jazdy 21 Spawanie 15 Handlowiec, sprzedawca 13 Budownictwo 12 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 9 Język angielski 8 Kompleksowa obsługa magazynu 8 Asystentka, sekretarka 7 Księgowość 7 Stolarz 7 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 6 Pracownik administracyjno - biurowy 6 Barman, kelner 5 Krawiec, szwacz 5 marketing 5 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 5 Kucharz 4 Informatyka 3 Palacz 3 Przedsiębiorczość 3 Tapicer 3 Agent ochrony 2 Fryzjer, kosmetyczka 2 Język niemiecki 2 Obsługa maszyn produkcyjnych 2 Zarządzanie projektami z funduszy UE 2 Cukiernik 1 Elektroenergetyka 1 Kadry i płace 1 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub materiały niebezpieczne 1 Pozyskiwanie funduszy unijnych 1 Przetwórstwo 1 Inne 4 Ogółem

15 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Spawanie 12 Księgowość 10 Elektroenergetyka 9 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 9 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 9 Handlowiec, sprzedawca 8 Strażak 8 Agent ochrony 6 Kompleksowa obsługa magazynu 6 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 6 Prawo jazdy 6 Budownictwo 4 Krawiec, szwacz 4 Pracownik administracyjno - biurowy 4 Przedsiębiorczość 4 Grafika komputerowa 2 Język angielski 2 Język niemiecki 2 Kadry i płace 2 Magazynier 2 Operator maszyn produkcyjnych 2 Palacz 2 Stolarz 2 Tapicer 2 Kucharz 1 Inne 1 Ogółem

16 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Spawanie 14 Handlowiec, sprzedawca 8 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 8 Informatyka 7 Prawo jazdy 7 Język angielski 6 Budownictwo 5 Język niemiecki 5 Księgowość 5 Asystentka, sekretarka 4 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 4 Operator maszyn produkcyjnych 3 Przedsiębiorczość 3 Agent ochrony 2 Bukieciarstwo 2 Fryzjer, kosmetyczka 2 Kompleksowa obsługa magazynu 2 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub materiały niebezpieczne 2 Palacz 2 Cukiernik 1 Elektroenergetyka 1 Grafika komputerowa 1 Kadry i płace 1 Magazynier 1 Obsługa stacji paliw 1 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 1 Poszukiwanie pracy 1 Pozyskiwanie funduszy unijnych 1 Przetwórstwo 1 Strażak 1 Zarządzanie projektami z funduszy UE 1 Inne 4 Ogółem

17 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Handlowiec, sprzedawca 12 Kompleksowa obsługa magazynu 10 Spawanie 10 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 9 Przedsiębiorczość 8 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 5 Budownictwo 4 Informatyka 3 Pracownik administracyjno - biurowy 3 Agent ochrony 2 Grafika komputerowa 2 Kadry i płace 2 Obsługa stacji paliw 2 Prawo jazdy 2 Asystentka, sekretarka 1 Fryzjer, kosmetyczka 1 Krawiec, szwacz 1 Księgowość 1 Kucharz 1 Strażak 1 Inne 4 Ogółem 84 16

18 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Budownictwo 8 Handlowiec, sprzedawca 7 Prawo jazdy 5 Kucharz 4 Informatyka 3 Agent ochrony 2 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 2 Pracownik administracyjno - biurowy 2 Stolarz 2 Elektroenergetyka 1 Język angielski 1 Księgowość 1 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 1 Palacz 1 Spawanie 1 Strażak 1 Tapicer 1 Inne 1 Ogółem 44 17

19 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Przedsiębiorczość 23 Handlowiec, sprzedawca 16 Księgowość 15 Informatyka 14 Prawo jazdy 14 Spawanie 13 Agent ochrony 12 Kompleksowa obsługa magazynu 10 badania lekarskie 8 Elektroenergetyka 8 Język angielski 8 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 8 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub materiały niebezpieczne 7 Kadry i płace 6 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 6 Pozyskiwanie funduszy unijnych 5 Asystentka, sekretarka 4 Bukieciarstwo 4 Fryzjer, kosmetyczka 4 Palacz 4 Budownictwo 3 Instruktor prawa jazdy 3 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 3 Grafika komputerowa 2 Język niemiecki 2 Marketing 2 Przetwórstwo 2 Stolarz 2 Strażak 2 Barman, kelner 1 Operator maszyn produkcyjnych 1 Zarządzanie projektami z funduszy UE 1 Inne 1 Ogółem

20 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Handlowiec, sprzedawca 19 Informatyka 15 Kadry i płace 10 Kompleksowa obsługa magazynu 10 Prawo jazdy 10 Operator wózka jezdniowego, widłowego, akumulatorowego itp. 9 Księgowość 6 Spawanie 5 Agent ochrony 4 Przedsiębiorczość 4 Budownictwo 3 Grafika komputerowa 3 Język angielski 3 Język niemiecki 3 Kucharz 3 Fryzjer, kosmetyczka 2 Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, pielęgniarstwo 2 Zarządzanie projektami z funduszy UE 2 Asystentka, sekretarka 1 Barman, kelner 1 Krawiec, szwacz 1 Kurs doszkalający kierowców przewożących osoby lub materiały niebezpieczne 1 Operator koparki, ładowarki lub innych ciężkich maszyn budowlanych 1 Pracownik administracyjno - biurowy 1 Inne 6 Ogółem

21 5. REKOMENDACJA DOTYCZĄCA PRZYSZŁYCH EDYCJI BADANIA Zdecydowanie wskazane byłoby opracowanie formularza, w który pracownicy Wojewódzkich Urzędów Pracy wpisywaliby potrzebne dane. Obecnie wobec braku takiego formularza z poszczególnych WUP uzyskano informacje różniące się znacznie stopniem szczegółowości, co ogranicza możliwości analizy i dokonywania porównań. Wstępnie proponujemy aby formularze uzupełniane przez Powiatowe Urzędy Pracy zawierały następujące informacje: 1. Nazwa urzędu, organizującego przetarg 2. Przedmiot przetargu (czego dotyczy szkolenie) 3. Data rozpoczęcia przetargu 4. Data zakończenia przetargu 5. Wartość przetargu (6000 E / E) 6. Cena zaoferowana przez zwycięzcę przetargu 7. Dane dotyczące zwycięzcy przetargu 8. Rodzaj działania w ramach SPO RZL 20

22

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU. Toruń, wrzesień 2011 r. Raport Analiza szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Raport końcowy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 I. DANE TELEADRESOWE ul. Żyrardowska 4 96-320 Mszczonów Tel./fax: 46 857 11 99, Tel. 46 857 30 71 www.gci.mszczonow.pl,

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo