i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L ),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72),"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki. Obecnie ponownie rośnie liczba firm działających w przewozach międzynarodowych zwiększając swoje usługi transportowo-spedycyjne. Pomimo trudniejszej sytuacji niż w roku 2008 posiadana przez nie flota transportowa jest coraz nowocześniejsza (EURO 5) i spełnia wysokie wymogi techniczne przepisów międzynarodowych. Pomimo tego, skutki kryzysu objawiają się wciąż, chociaż w inny soosób, powodując problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw czy terminowymi płatnościami za wykonane przewozy. Na kondycję przewoźników drogowych mają wpływ m.in. nieuregulowane. /zrosty cen paliw i wprowadzenie od roku e-myta na wybranych drogach krajowych. Paliwo w kosztach firm przewozowych stanowi ok proc. wydatków. Każdy ruch w jego renach ma natychmiastowy i duży wpływ na całość kosztów przewoźników. Od 1 lipca 2011 r. został uruchomiony już wspomniany system elektronicznego pobierania opłat rogowych za infrastrukturę liniową w Polsce, który zastąpił system winietowy. Jednak wzrost kosztów nie spowodował w znaczący sposób zahamowania w inwestycje, w tabor przewozowy, który w Polsce jest jeden z najlepszych w krajach europejskich. W momencie wejścia do Unii Europejskiej - eliśmy w transporcie międzynarodowym ok. 40 tys. samochodów. Obecnie jest ich ok. 140 tys. W kole -ych latach inwestycje w tabor będą zmierzały raczej w kierunku jego udoskonalenia niż samego po.mększenia floty. Jednak wysoki poziom kosztów sprawia również, że można obawiać się spadku «onkurencyjności polskich przewoźników w stosunku do firm z innych krajów. Problemem sąteżskomowane stosunki z Rosją (problemy z odpowiednią ilością zezwoleń zagranicznych), która jest tradyy m rynkiem dla polskich przewoźników. "ransport drogowy w Polsce uzyskał pozycję lidera na rynku europejskim. Świadczy o tym chociażto że w 2010 r. polskie samochody zapłaciły na niemieckich autostradach najwięcej myta, oczywi- Doza tamtejszymi pojazdami. Dd 4 grudnia 2011 roku wchodzą wżycie nowe przepisy prawne, w sposób istotny zmieniające lizację pracy przedsiębiorstw transportowych. Na przygotowanie do tych zmian firmy transporniiały 2 lata, ale nie wykorzystały go w odpowiedni sposób. Można z całą pewnością powiedzieć, tym kątem jest to rok zmian rewolucyjnych. Począwszy od zmian prawnych obowiązujących -stwach Unii Europejskiej do zmian w przepisach międzynarodowych (Umowa ADR ). - aj ważniejszych zmian prawnych wchodzących w życie w dniu r, należy zaliczyć: Trzy Rozporządzenia Unijne opublikowane 14 listopada 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Euiej (Dz. Urz. UE L ) data wydania r., regulujące nowe zasady wykonywaisoortu drogowego w Europie. Są to: : rzporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października ;0 09 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika d' ogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L ), : rzporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L ), : ::oorządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 3DC 9 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych, ibusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE L ).

2 Regulacje zawarte w tych aktach prawnych muszą być stosowane od dnia 4 grudnia 2011 r. w każdym państwie członkowskim. Ogromna skala zmian zwłaszcza dla nowo powstających podmiotów na rynku oraz wymagania stawiane państwom członkowskim w zakresie ujednolicenia przepisów krajowych z materią zawartą w pakiecie rozporządzeń, stawia cały polski obszar prawny przed dostosowaniem polskiego porządku prawnego do przepisów wspólnotowych Następnym bardzo ważnym aktem prawnym w transporcie drogowym - Unii Europejskiej jest Rozporządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. UE /2009). Rozporządzenie dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Niektórzy uważają, że są to zmiany rewolucyjne, podobne do roku Oprócz zmian prawnych bardzo ważna kwestią w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego staje się coraz bardziej znalezienie odpowiedniego pracownika, który będzie zajmował się zarządzaniem działalnością transportową przedsiębiorstwa. Od 4 grudnia 2011 roku taka osoba (zarządzający transportem) musi być zatrudniona w firmie transportowej. Jest to wymóg powyższych rozporządzeń unijnych. Następną bardzo ważną kwestią działalności firmy transportowej na rynku międzynarodowym i krajowym jest posiadanie odpowiednich spedytorów. Na rynku działa wiele firm spedycyjnych, dlatego wybór rzetelnego spedytora nie jest łatwy. Zależy on od potrzeb zleceniodawcy i kierunku działania oraz oczekiwań wobec firmy spedycyjnej. Istotną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę przy zatrudnieniu spedytora jest jego staż oraz doświadczenie na rynku spedycyjnym. Znajomość rynku, na którym działa zleceniodawca decyduje o poczuciu bezpieczeństwa klienta. Równie ważnym elementem jest terminowość dostaw. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy towar dostarczany jest na linie produkcyjne, gdzie opóźnienie w dostawie może skutkować zatrzymaniem produkcji, co naraża odbiorcę na olbrzymie straty finansowe. Decydując się na ofertę konkretnego spedytora, przedsiębiorstwo powinno również kierować się reputacją wśród klientów i ogólnym pozytywnym wrażeniem kontaktu i komfortu komunikacji z nim. O dobrej współpracy świadczy w szczególności ten drugi aspekt, który ważny jest w uzyskiwaniu bieżących informacji oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Kolejnym ważnym kryterium jest kompleksowość usługi logistycznej. Jeśli spedytor posiada doświadczenie zarówno w spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, jak również lotniczej, to wybierając sposób dostawy będzie kierować się wyłącznie interesem klienta (czas, koszty dostawy) - wtedy zdecyduje się na najbardziej optymalne rozwiązania (transport intermodalny) dla zleceniodawcy, a nie na te, które jest w stanie wykonać. Bardzo ważnym elementem w tej kwestii jest możliwość skorzystania w usług giełd transportowych których wachlarz usług i produktów jest coraz większy. Wszystkie firmy biorą pod uwagę także cenę zawierającą stawki frachtu oraz dodatkowe ubezpieczenia przesyłek i przygotowanie dokumentacji przewozowej. Zdecydowanie złym pomysłem jest jednak wybór oferty z kilku czy kilkunastu porównywanych kierując się jedynie kryterium cenowym. Bardzo często zdarza się tak, że oferty nie zawierają wszystkich kosztów np. dodatków paliwowych u armatora, a zostają one ujawnione dopiero przy wystawianiu faktury za obsługę. Początkowa niska cena bez podania wszystkich kosztów może być myląca, a po wykonaniu zlecenia i zliczeniu wszystkich pozycji na fakturze okazuje się, że wybrany został niekoniecznie najtańszy spedytor. Często taka polityka prowadzi do podpisania zlecenia z nieuczciwym przewoźnikiem co niestety może skończyć się w drastycznym przypadku utratą ładunku i dużymi stratami finansowymi.

3 Spis treści Od Wydawcy X Wprowadzenie XI Symbole, oznaczenia oraz definicje XIII 1. Przepisy prawne Charakterystyka zunifikowanego pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) obowiązujące od dnia roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE Zakres stosowania Definicje Zarządzający transportem - Manager transportu Kwalifikacje zawodowe - certyfikat kompetencji zawodowej Uprawnienia (dokumenty) do wykonywania działalności przewozowej Katalog naruszeń przepisów wspólnotowych Zdolność finansowa Kontrole przedsiębiorstwa i system oceny ryzyka Sankcje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE ) Zakres stosowania Definicje Licencja wspólnotowa Świadectwo kierowcy Przewóz kabotażowy Zasady karania w przypadku naruszeń przez przyjmujące państwo członkowskie Wpis do krajowego rejestru elektronicznego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/ ' Zakres stosowania 43 ' Przepisy szczegółowe 44 ' Warunki wykonywania usługi transportowej Definicje 45 ' Swoboda świadczenia usług 46 ' Licencja wspólnotowa i dostęp do rynku 46 ''.3.7. Warunki wykonywania usług regularnych 51 1' 3.8. Usługi okazjonalne i inne usługi nie wymagające zezwolenia 54 11'3.9. Wycieczki lokalne, 55 II' Zasady kabotażu 55 II Obowiązki przewoźników 56 ' Kontrole i kary 56 ' Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi 57

4 VI Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej Zmiana rozporządzenia (WE) 561/ Rozporządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. UE /2009). Rozporządzenie dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Zakres stosowania Definicje Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 1266/ Anulowanie trybu praca Rejestracja odpoczynku podczas jazdy Istotne zmiany w wymaganiach 60 Podsumowanie 64 Literatura Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu handlowego Formuła Incoterms Formuła Incoterms Interpretacja formuł Incoterms Incoterms Edycja Incoterms Literatura Systemy pobierania opłat za infrastrukturę drogową w Europie Podstawy prawne funkcjonowania systemów opłat drogowych w Europie Zasady ustalania opłat drogowych Rodzaje systemów opłat drogowych Elektroniczny system opłat drogowych Rodzaje urządzeń służące do poboru opłat drogowych System pobierania opłat drogowych na terytorium Niemiec Podstawy prawne Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta Pojazdy zwolnione od obowiązku płacenia myta Sieć dróg podlegająca opłacie Klasyfikacja myta [1] Kontrola płatności myta Charakterystyka systemu możliwości poboru myta firmy Toll Collect GmbH Zasady funkcjonowania automatycznego systemu księgowania myta Zasady funkcjonowania ręcznego systemu księgowania myta Czynności kierowcy przy opłacie myta przez terminal w systemie ręcznym Zasady funkcjonowania ręcznego księgowania myta przez Internet Awaryjny sposób opłaty myta w Niemczech System kontrolny dotyczący płacenia myta Inne opłaty za infrastrukturę w Niemczech System pobierania opłat drogowych (GO) na terytorium Austrii Podstawowe wiadomości o systemie Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych Budowa systemu pobierania opłat (GO) Charakterystyka urządzenia GO-BOX Sposoby elektronicznego pobierania opłat [1] 109

5 Spis treści VII Zasada działania systemu Istotne informacje dla kierowcy z urządzenia GO-BOX w czasie jazdy (funkcjonowania systemu) Kontrola systemu opłat drogowych Kary dla przewoźników Różnice i podobieństwa w pobieraniu opłaty za korzystanie z infrastruktury liniowej pomiędzy Niemcami i Austrią Inne opłaty za infrastrukturę w Austrii System pobierania opłat drogowych na terytorium Republiki Czeskiej Elektroniczna opłata drogowa Zasady naliczania opłat Sposoby zapłaty myta Kontrola opłat drogowych Kontrola wykonania opłat drogowych Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych System pobierania opłat drogowych na terytorium Francji Ramy prawne regulujące pobieranie opłat za przejazdy francuskimi autostradami Zarządcy francuskich autostrad Zasada działania systemu Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta Zalety systemu Sieć dróg objętych opłatą Wysokość należnych opłat Zasady naliczania opłat Postępowanie awaryjne Wysokość zniżek ustalonych przez poszczególnych operatorów System pobierania opłat drogowych na terytorium Słowacji Przepisy prawne regulujące pobieranie opłat Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta '10.4. Pojazdy zwolnione od opłat drogowych mające obowiązek rejestracji Stawki opłaty drogowej Sposoby płatności opłaty drogowej Zasada działania i budowa jednostki pokładowej System pobierania opłat drogowych na terytorium Włoch 151 BlII.1. Kategorie pojazdów 151 3" 2. Rodzaje dróg objętych mytem System pobierania opłat drogowych na terytorium Polski Geneza '2.2. Unijne Ustawodawstwo prawne 156 KJ 2.3. Ustawodawstwo krajowe 157 ŁI2.4. Podstawowe definicje Sieć płatnych odcinków dróg w Polsce 164 f 2.6. Klasyfikacja elektronicznego myta w Polsce 168 ' 2 7. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia e-myta w systemie viatoll Metody rozliczania płatności 172

6 VI11 Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej Sposób działania systemu viatoll Kontrola płatności myta dla pojazdów na płatnych odcinkach dróg krajowych Podstawowe zasady korzystania z systemu viatoll przez kierowcę w czasie wykonywania operacji transportowych System pobierania opłat drogowych na terytorium Hiszpanii System pobierania opłat drogowych na terytorium Szwajcarii System pobierania opłat drogowych na terytorium krajów Beneluksu - Dania i Szwecja System pobierania opłat drogowych na terytorium Rosji Porównanie (podobieństwa i różnice) poszczególnych systemów opłat drogowych Planowane zmiany w elektronicznych opłatach drogowych w państwach europejskich 215 Literatura Giełdy transportowe Giełda Ofert Transportowych TC TRUCK & CARGO Europejska Giełda Transportowa TRANS Giełda transportowa Teleroute Giełda transportowa Benelog Giełda transportowa WTRANSNET Giełda transportowa OCX Kierunki rozwoju giełd transportowych 291 Literatura Ubezpieczenia transportowe Definicja ubezpieczenia Rodzaje polis ubezpieczeniowych Ubezpieczenia komunikacyjne Pojęcia związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym Ubezpieczenia OC Pojęcie odpowiedzialności cywilnej (OC) Polisa ubezpieczeniowa OC Warunki prawne wypłaty odszkodowań Minimalna suma gwarancyjna System Zielonej karty Ubezpieczenie autocasco i jego zakres Regulacje prawne umowy ubezpieczenia autocasco Zasady i warunki ubezpieczenie autocasco (AC) Zakresy ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW Rodzaje ubezpieczenia NW Przypadki w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW Ubezpieczenie assistance komunikacyjne Ubezpieczenia związane z transportem drogowym Główne zakresy ubezpieczenia ładunków w transporcie drogowym Ubezpieczenie cargo Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Wyłączenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów krajowych Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów międzynarodowych Odpowiedzialność spedytora w świetle przepisów krajowych 317

7 Spis treści IX Odpowiedzialność kierowcy w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych Inne ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialność kontraktowa Suma gwarancyjna Roszczenie Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu Gwarancja ubezpieczeniowa i jej rodzaje Rodzaje ubezpieczenia towaru - przykłady Ubezpieczenie kierowcy - przykłady Planowane zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych w 2011 roku 327 Literatura 328

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1. Podstawy prawne Do 3 grudnia 2011 r. zasady prowadzenia działalności transportowej nie były jednolicie uregulowane w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej.

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiamy merytoryczne omówienie trudnego tematu, jakim jest kwestia naruszeń oraz kar na terenie Unii Europejskiej. Biuletyn zawiera szereg wyjaśnień na temat różnic w stosowanych w krajach UE karach

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo