Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika"

Transkrypt

1 Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Powiat Gryfiński informuje, że od wykonawcy wpłynęły zapytania poniżej treści, w związku z czym Zamawiający udziela wyjaśnień i jednocześnie modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższymi. Pytanie nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 1) Wykaz jednostek organizacyjnych a) Proszę o podanie liczby uczniów we wszystkich placówkach oświatowych Powiatu b) Proszę o podanie ilości podopiecznych w placówkach opiekuńczych powiatu Zamawiający wyjaśnia, iż łączna liczba uczniów we wszystkich placówkach oświatowych Powiatu to około 1560 natomiast łączna liczba podopiecznych w placówkach opiekuńczych Powiatu to około 160 osób. Pytanie nr 2 2) Zadanie I a) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Proszę o: i) uzupełnienie wykazu budynków o rok budowy oraz opis konstrukcji (rodzaj materiałów) ścian nośnych, stropów i dachu oraz datę i zakres ewentualnych remontów; ii) wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia, określenie wartości w szczególności wartości i długości linii światłowodowych, linii elektrycznych/ energetycznych z podziałem na podziemne i naziemne; iii) określenie wartości i rodzaju środków obrotowych we wszystkich placówkach, wskazanie jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze iv) informację czy od 1996 r. na terenach placówek powiatu wystąpiła powódź; v) informację, czy w zasobach Ubezpieczającego/ ubezpieczonego znajdują się obiekty zabytkowe; vi) wskazanie budynków wyłączonych z eksploatacji. Proszę o informację, czy w tych budynkach na czas wyłączenia z eksploatacji: wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane; obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej; sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia; 1

2 Zamawiający wyjaśnia, iż: - w załączeniu przekazuje wykaz z rozszerzonym zakresem informacji dotyczących poszczególnych budynków. Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną przedstawić szczegółowego wykazu budowli. - do ubezpieczenia zgłaszane są środki obrotowe wg sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, są to środki czystości, materiały biurowe itp. Sporadycznie mogą zdarzyć się sytuacje składowania mienia bezpośrednio na podłodze. - nie ma wiedzy na temat wystąpienia na terenach placówek Powiatu powodzi od 1996 r. - Budynek w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 znajduje się w rejonie starego miasta, ale nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zabytki są w Trzcińsku Zdrój - budynek al. Aleja Róż 1, w Moryniu ul. Rynkowa 27, - nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Rok budowy/ Konstrukcja L.p. Obiekt Starostwo Powiatowe 1 Budynek administracyjny, Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16D 2 Budynek administracyjny, Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Chojna ul. Dworcowa 1 3 Budynek administracyjny, Gryfino ul. Sprzymierzonych 4 4 Budynek administracyjny, Gryfino ul. Sprzymierzonych 9 5 Budynek OIOM i ZOL, Gryfino, ul. Niepodległości 39 (dzierżawiony przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.) Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 1 Agregatornia prądotwórcza murowana 2 Garaż samochodowy murowany 3 Bydynek magazynowo mieszkalny 4 Budynek główny (administracja, mieszkalne, kaplica, kuchnia, magazyn) 5 Budynek główny-przyłącze 6 Zwiększenie wartości budynku głównego-przedsionek windy 7 Budynek mieszkalny mężczyzn 8 Budynek pralni z suszarnią-murowany 9 Termomodernizacja budynku-wymiana okien 10 Stolarka okienna i drzwiowa - modernizacja obiektu Rok budowy: 1995 Konstrukcja ścian: szkieletowa Rok budowy: 1965 Konstrukcja ścian: żelbetowe podłużne Rok budowy: 1935 Konstrukcja ścian: cegła pełna Rok budowy: 1939 Konstrukcja ścian: cegła pełna Rok budowy Konstrukcja ścian: żelbetowa podłużna murowane, murowane, murowane, murowane, murowane, 2

3 11 Wiata murowana 12 Szopa murowana 13 Wiata na sprzęt 14 Chlewnia murowana 15 Piwnica murowana na warzywa 16 Budynek mieszkalny-rehabilitacyjny 17 Budynek rehabilitac - stolarka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 1 Budynek Szkolny 2 Budynek Szkolny 3 Budynek szkolny/warsztaty 4 Budynek szkolny/internat 5 Budynek mieszkalny 6 Wiata/magazyn 7 Wiata / suszarnia drewna 8 Garaże Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 1 Szkoła 2 Internat murowane, murowane, murowane, murowane, murowane, murowane, Rok budowy 1928 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1976 ściany z i prefabrykató w Rok budowy 1979 ściany z 3

4 Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 1 Szkoła, biura, część mieszkalna 2 Sala gimnastyczna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 1 Budynek gospodarczy-magazynek 2 Budynek szkoły 3 Internat dziewczęcy (mieszkaniowy + kotłownia olejowa) 4 Internat chłopięcy z salą gimnastyczną Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Chojnie Budynek mieszkalno biurowy 1 2 Budynek mieszkalno biurowy wraz ze stołówką 3 Budynek mieszkalno biurowy wraz z kuchnią żerańskiej Przedwojenn y Rok budowy 1980 drewniane Rok budowy: II połowa XIX w. Rok budowy: II połowa XIX w. Rok budowy: II połowa XIX w. Sala gimnastyczna : Rok budowy: II połowa XIX w. Internat rok budowy 2008 ściany przedwojenn y przedwojenn y przedwojenn y 4

5 4 Budynek z kotłownią, pralnią i magazynem 5 Budynek gospodarczo - garażowy Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 1 Pawilon I, budynek mieszkalny 2 Pawilon II, budynek mieszkalny 3 Pawilon III, budynek mieszkalny 4 Łącznik 5 Pawilon wielofunkcyjny 6 Wiata magazynowa 7 Węzeł CO 8 Garaż Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 1 Pralnia 2 Magazy, pomieszczenia biurowe 3 Gospodarcze garaże 4 Budynek kotłowni wraz z urządzeniami przedwojenn y przedwojenn y Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy: 2001 Konstrukcja ścian: murowane Rok budowy 1983, konstrukcja stalowa Rok budowy 2001, konstrukcja ścian: murowane Konstrukcja ścian: 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 5

6 5 Budynek gospodarczy-chlewnia 6 Hangar 7 Wiata o konstrukcji metalowej 8 Budynek główny nr 1 9 Pawilon nr 2 Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój 1 Budynek główny mieszkalno biurowy 2 Altana-okrąglak 3 Kostnica 4 Bud. gospod.garaże 5 Bud.gospod. magazyn 6 Budynek gospodarczy - kotłownia 7 Piwnica magazyn 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane rok budowy około 1898 parter cegła, piętro konstrukcja szkieletowa drewno wypełnione cegłą murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła Pytanie nr 3 a) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Proszę o: i) potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu wyposażenia budynków i budowli, trwałych elementów elewacji od kradzieży, jest pod warunkiem, że znajdują się na terenie ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i dozorowanym przynajmniej w czasie poza pracą placówki lub urządzenia i elementy znajdują się zamocowane na budynku na wysokości niemniejszej niż 2,5 metra od poziomu terenu lub na dachu budynku Wnioskowany zakres objęty jest ochroną w przypadku włączenia do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej. ii) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł iii) wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł dla ryzyka wandalizmu/ dewastacji Zamawiający wyjaśnia, iż nie może potwierdzić powyższego oraz nie akceptuje propozycji wprowadzenia powyższych franszyz. Pytanie nr 4 6

7 a) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Proszę o: i) wyłączenie z wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia (placówka Dom Pomocy Społecznej w Moryniu) instalacji oświetlenia ewakuacyjno awaryjnego poz. 7, dźwigów osobowych poz. 9 i 10 ii) potwierdzenie że Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania (gaszenia, rozbiórki, ewakuacji) przedmiotu ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia Zamawiający nie akceptuje wyłączenia powyższego sprzętu z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz potwierdza, iż Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania (gaszenia, rozbiórki, ewakuacji) przedmiotu ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia. Pytanie nr 5 a) Definicje pojęć dotyczących ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Proszę o: i) definicję ryzyka szadź ii) potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zalanie przez nieszczelności dachowe, okienne i drzwiowe jest pod warunkiem dobrego stanu technicznego dachu, okien i drzwi i nie wynika z nie zamknięcia otworów okiennych/ drzwiowych lub innych otworów technicznych. Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli zalanie nastąpiło w skutek złego stanu technicznego dachu/ okien/ drzwi bądź braku konserwacji Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Zamawiający wyjaśnia, iż szadź rozumiana będzie jako osad lodu utworzony z ziarenek rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury). Zamawiający potwierdza, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zalanie przez nieszczelności dachowe, okienne i drzwiowe jest pod warunkiem dobrego stanu technicznego dachu, okien i drzwi i nie wynika z nie zamknięcia otworów okiennych/ drzwiowych lub innych otworów technicznych. Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli zalanie nastąpiło w skutek złego stanu technicznego dachu/ okien/ drzwi bądź braku konserwacji Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pytanie nr 6 W jakim zakresie Zamawiający korzysta z usług podwykonawców, jakie zadania zlecane są wykonawcom Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie realizowanych i powierzonych Powiatowi zadań cześć z nich jest zlecana podwykonawcom. Dotyczy to np. realizacji napraw dróg i chodników. Pytanie nr 7 Czy Zmawiający we własnym zakresie zajmuje się utrzymaniem, remontem, zimowym i letnim utrzymaniem jezdni i chodników, czy zleca te czynności podmiotom zewnętrznym? (komu i w jakim zakresie?) Zamawiający wyjaśnia, iż w podanym zakresie czynności te wykonuje firma zewnętrzna tylko i wyłącznie na wcześniejsze polecenie zarządcy drogi. Pytanie nr 8 Jak często sprawdzany jest stan techniczny nawierzchni i skrajni dróg będących w zarządzie Zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, iż stan techniczny dróg sprawdzany jest na bieżąco przez pracowników Wydziału. Pytanie nr 9 Ile mostów jest w zarządzie powiatu i jaki jest ich stan techniczny? Zamawiający wyjaśnia, iż w zarządzie powiatu jest 19 mostów. Tak jak w przypadku dróg, mosty objęte są także bieżącym utrzymaniem. Ich stan należy określić jako dobry. Pytanie nr 10 Czy dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia określona suma gwarancyjna zł dotyczy jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (powstałych w okresie ubezpieczenia), oznaczających śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości jako skutków zdarzenia za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony? 7

8 Zamawiający potwierdza, iż określone suma gwarancyjna w wysokości ,00 zł dotyczy jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Pytanie nr 11 Proszę o potwierdzenie, że rozszerzenie wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV i WZW dotyczy odpowiedzialności cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej za szkody powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w Ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz z późniejszymi zmianami), w tym roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) a Ubezpieczyciel poza wyłączeniami ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowo nie odpowiada za szkody, powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, przewidzianych przepisami prawa w zakresie działalności wykonywanej przez Ubezpieczonego oraz spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Zamawiający potwierdza powyższe. Wykaz klauzul ubezpieczeniowych Pytanie nr 12 Proszę o wydzielenie z klauzuli reprezentantów, klauzuli zrzeczenia się regresu. Tym samym wnoszę o wykreślenie z treści klauzuli reprezentantów zapisu: Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe przeciwko pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji Pytanie nr 13 Wnioskuję o obniżenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu nie powodującego konieczności dopłaty składki do wartości zł Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji Pytanie nr 14 Wnioskuję o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia nowych miejsc limitu na lokalizację w wysokości nie więcej niż zł Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji Pytanie nr 15 wnoszę o wprowadzenie w klauzuli szybkiej likwidacji szkód zapisu: że klauzula dotyczy szkody nie większej niż zł Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu. ZADANIE II Ubezpieczenia komunikacyjne Pytanie nr 16 a) III ubezpieczenie autocasco i) Czy wartość rynkowa pojazdów w załączniku nr 11 zgłaszanych do ubezpieczenia obejmuje wnioskowaną wartość wyposażenia dodatkowego w wysokości zł Zamawiający potwierdza powyższe OGÓLNE Pytanie nr 17 Czy zastosowanie mają wyłącznie z Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez Zamawiającego w treści SIWZ? 8

9 Zamawiający potwierdza, iż w umowie ubezpieczenia znajdą zastosowanie wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ. PYTANIA OD KOLEJNEGO WYKONAWCY Pytanie nr Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej definicji uderzenia pojazdu: Za uderzenie pojazdu uważa się uderzenie przez pojazd mechaniczny w ubezpieczone mienie; definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność oraz szkód w pojazdach lub ich ładunkach. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej definicji szkód wodociągowych: Za szkody wodociągowe uważa się szkody powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek: a) wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a), d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, o ile zdarzenia wymienione w ppkt a), b) i d) nie wystąpiły w następstwie: huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie powyższej definicji szkód wodociągowych Pytanie nr 20 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w ramach definicji szkód wodociągowych na szkody spowodowane wskutek zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem w wysokości ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wprowadzenie limitu w tym zakresie w wysokości ,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 21 Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z katalogu zdarzenie zdefiniowane jako zalanie oraz wyłączenie zdarzenia zalania z zakresu ubezpieczenia w pkt A.3.2 Załącznika nr 1 do SIWZ. W zamian proponujemy włączenie klauzuli topnienia śniegu zgodnie z poniższą treścią: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu pokryte będą szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach. Limit odpowiedzialności ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z katalogu zdarzenie zdefiniowane jako podtopienie oraz wyłączenie zdarzenia podtopienia z zakresu ubezpieczenia w pkt. A.3.2 Załącznika nr 1 do SIWZ? Pytanie nr 23 Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia znajdują się budynki lub budowle nieużytkowane. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o wskazanie tych budynków i budowli oraz udzielenie informacji: jak długo są nieużytkowane, jakie są plany w stosunku do tych budynków/budowli, czy są odłączone media i czy jest w nich sprawowany dozór. 9

10 Zamawiający wyjaśnia, iż wyjaśnienia w tym zakresie zawarte są w odpowiedzi na Pytanie nr 2 Pytanie nr 24 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie środków niskocennych w systemie sum stałych? Jeżeli tak Wykonawca prosi o wskazanie sumy ubezpieczenia środków niskocennych oraz wskazanie według jakiej wartości zostały one zadeklarowane. Pytanie nr 25 Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie definicji terroryzmu zgodnie z poniższą treścią: 1. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wprowadzenie definicji terroryzmu zgodnie z powyższą treścią. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka szadzi (ryzyko niezdefiniowane w OWU)? Definicja dla ryzyka szadzi wskazana została w wyjaśnieniach do Pytania nr 5. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie środków niskocennych w systemie sum stałych? Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie księgozbiorów w systemie sum stałych? Pytanie nr 29 Wykonawca prosi o wskazanie według jakiej wartości zostały zadeklarowane do ubezpieczenia Księgozbiory. Zamawiający wyjaśnia, iż księgozbiory ubezpieczone powinny być wg wartości odtworzeniowej. Pytanie nr 30 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie nakładów adaptacyjnych według poniesionych lub przewidywanych w okresie ubezpieczenia wydatków? Jeżeli tak Wykonawca prosi o wskazanie tak oszacowanej Sumy Ubezpieczenia. Pytanie nr 31 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie środków obrotowych w systemie sum stałych według najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia wartości dziennej odpowiadającej cenie ich nabycia lub kosztom wytworzenia? Pytanie nr 32 Czy Zamawiający dopuszcza szacowanie sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego wg wartości rzeczywistej ( zgodnie z obowiązującymi OWU)? Pytanie nr 33 10

11 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie wartości pieniężnych w systemie sum stałych? Pytanie nr 34 Czy Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia winien obejmować upadek drzew, budynków, budowli lub innych rzeczy na przedmiot ubezpieczenia tylko i wyłącznie w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia? Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 35 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli przepięć zgodnie z poniższą treścią w zakresie ubezpieczenia zgodnym z pkt A.3.3. Załącznika nr 1 do SIWZ: 1.Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć, za które uważa się gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz wyłącznie jeżeli: a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwpiorunowej, b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione, 2.Zakresem ubezpieczenia obejmuje się również szkody powstałe wskutek przepięcia (przez które należy rozumieć gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej) oraz wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników, nie związanych z uderzeniem pioruna. 3. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. 4.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych linii przesyłowych. 5.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: - szkód powstałych w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, potwierdzonych protokołem, - szkód w sitach i wężach, ogumieniu, okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, łańcuchach, pasach, częściach szklanych i porcelanowych oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny, aparatu i urządzenia - szkód powstałych wskutek przyczyny mechanicznej. 6.Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 36 Czy Zamawiający dopuszcza w zamian za klauzulę obligatoryjną automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia w nowym miejscu wg poniższej treści z limitem odpowiedzialności dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla ubezpieczenia kradzieży z włamaniem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla ubezpieczenia szyb od stłuczenia: 5.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu innym niż miejsce ubezpieczenia określone w polisie pod następującymi warunkami: 1. W miejscu, do którego zostało przeniesione mienie spełnione są wymagania w zakresie zabezpieczeń określone w OWU, przy czym stan zabezpieczeń nie może być gorszy niż w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie. 2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w tym mieniu nie przekroczy kwoty określonej w umowie. 3. W terminie do 30 dni od daty przeniesienia mienia Ubezpieczający poinformuje o tym fakcie Ubezpieczyciela określając jednocześnie adres, przedmiot ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia przeniesionego mienia. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3) ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia. Pytanie nr 37 Wykonawca wnosi o uzupełnienie Załącznika nr 9 do SIWZ o informacje, z jakiego materiału wykonane są główne elementy konstrukcyjne budynków, czyli: szkielet, ściany, stropy i pokrycie dachowe oraz roku budowy budynków. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na powyższe zawarta jest w wyjaśnianiach dotyczących Pytania nr 2 11

12 Pytanie nr 38 Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia znajdują się budynki/budowle wpisane do rejestru zabytków lub objęte opieką konserwatora zabytków. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o akceptację poniższej klauzuli: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na powyższe zawarta jest w wyjaśnianiach dotyczących Pytania nr 2 Pytanie nr 39 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli odbudowy po stratach całkowitych poprzez modyfikację pkt 2 klauzuli zgodnie z poniższym: 2) jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy zniszczonego mienia na dotychczasowym miejscu lub innym miejscy na terenie RP, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscy i w tych samych rozmiarach. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości rzeczywistej. Pytanie nr 40 Wykonawca wnosi o wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy szkodowość w poszczególnych ryzykach (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne) przekroczy 60% lub o wprowadzenie możliwości renegocjacji stawek w przypadku, gdy szkodowość w poszczególnych ryzykach przekroczy 50%. Szkodowość liczona będzie jako stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na dzień obliczania szkodowości do składki zarobionej na dzień obliczania szkodowości. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższego, obowiązywać będą zapisy umowy generalnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ ( 7). Pytanie nr 41 W związku z brakiem w SIWZ definicji zdarzenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa i OC kontraktowa) w związku z prowadzoną działalnością Zamawiającego wykonawca wnosi o zamianę określenia zdarzenie na wypadek oraz potwierdzenie, że zastosowanie mają zapisy OWU wykonawcy i następująca definicja wypadku: za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Przewidywany trigger został opisany w SIWZ Załącznik nr 1 Pytanie nr 42 W związku z brakiem określenia w SIWZ momentu zajścia wypadku ( zdarzenia zgodnie z SIWZ) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa i OC kontraktowa) w związku z prowadzoną działalnością Zamawiającego wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zastosowanie mają OWU wykonawcy i następujący zakres czasowy: Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miał miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Przewidywany trigger został opisany w SIWZ Załącznik nr 1 Pytanie nr 43 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści klauzuli ratalnej dotyczącej wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie z poniższą treścią? 12

13 W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód całkowitych. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, z wypłaconego odszkodowania zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. Pytanie nr 44 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU wykonawcy (dotyczy wszystkich ryzyk) Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 45 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24 września 2014r. do godz ? Zamawiający wyjaśnia, iż przesuwa termin składania ofert do 22 września 2014 r. do godz PYTANIE OD KOLEJNEGO WYKANAWCY Pytanie nr 46 Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 12-stu miesięcy lub wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia przed końcem każdego okresu rozliczenia, w przypadku gdy wskaźnik szkodowości przekroczy próg 50% [wskaźnik szkodowości = (odszkodowania wypłacone + założone rezerwy) / (składka przypisana brutto 1,2 ) * 100%] Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje propozycji skrócenia okresu umowy generalnej do 12-stu miesięcy. Jeżeli chodzi o pozostałe, odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach do Pytania nr 40 Pytanie nr 47 W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie następującej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 40. Pytanie nr 48 Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia opisany w SIWZ jest tożsamy z zakresem w obecnie obowiązujących umowach? Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 49 Prosimy o podanie szkodowości klienta wraz z założonymi rezerwami od r. do r. (w SIWZ wskazany okres szkodowości to r r). Zamawiający poniżej podaje aktualne dane dotyczące szkodowości na dzień r.: 13

14 Pytanie nr 50 Prosimy o podanie szkodowości klienta w oparciu o okresy ubezpieczenia ( r r.; r r.; r r.). Zamawiający wyjaśnia, iż aktualne dane dotyczące szkodowości zawarte są w wyjaśnieniach do Pytania nr 49. Pytanie nr 51 Prosimy o podanie przyczyn szkód. Zamawiający wyjaśnia, iż dane dotyczące szkodowości zawarte są w wyjaśnieniach do Pytania nr 49. Pytanie nr 52 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ rozdział XXI Przewidywana zmiana umowy pkt. W następujący sposób: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 2. zmianie wysokości sum ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej za zgodą Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. Pytanie nr 53 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach zamówienia uzupełniającego (rozdział XXVI) nie wymaga zastosowania stawek i składek z zamówienia podstawowego. Zamawiający potwierdza powyższe. 14

15 Pytanie nr 54 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach do Pytania nr 45. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Pytanie nr 55 W związku z ubezpieczeniem gotówki w transporcie prosimy o podanie: - maksymalnej wartości transportu gotówki, - ogólnej wartości wszystkich transportów gotówki w okresie ubezpieczenia, - sposobu wykonywania transportu gotówki ( pieszo, samochodem służbowym, samochodem specjalnym) - w jakich pojemnikach transportowana jest gotówka - czy załadunek do samochodu i rozładunek z samochodu odbywa się w sposób niewidoczny z zewnątrz - w jaki sposób ochraniany jest transport gotówki Zamawiający wyjaśnia, iż maksymalna kwota transportu gotówki to ,00 zł, w okresie ubezpieczenia łączna wartość transportowanej gotówki szacowana jest na około ,00 zł. Transport odbywa się zazwyczaj samochodem służbowym, bez stosowania specjalnych zabezpieczeń/pojemników. Pytanie nr 56 Prosimy o wskazanie wysokości łącznego limitu dla ryzyka kosztów naprawy zabezpieczeń? Zamawiający wyjaśnia, iż limit kosztów naprawy zabezpieczeń objęty jest w ramach sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Pytanie nr 57 Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 9 wykaz budynków o: - rodzaj materiałów budowlanych z jakich wykonano budynek (mury, stropy, dach konstrukcja i pokrycie) - stan techniczny budynku (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, sieć wodnokanalizacyjna i centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i gazowa) Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 2. Pytanie nr 58 Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 9 wykaz budynków o: - rodzaj materiałów budowlanych z jakich wykonano budynek (mury, stropy, dach konstrukcja i pokrycie) - stan techniczny budynku (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, sieć wodnokanalizacyjna i centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i gazowa) Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 2. Pytanie nr 59 Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynk i i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Zamawiający potwierdza, iż w odpowiednim zakresie, w ramach obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, realizuje nałożone przez te przepisy obowiązki. Pytanie nr 60 Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? 15

16 Zamawiający potwierdza, iż w odpowiednim zakresie, w ramach obowiązujących aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, realizuje nałożone przez te przepisy obowiązki. Pytanie nr 61 Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Zamawiający potwierdza, iż w odpowiednim zakresie, w ramach obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawa budowlanego, realizuje nałożone przez te przepisy obowiązki. Pytanie nr 62 Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Zamawiający wyjaśnia, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Pytanie nr 63 Czy wszystkie elementy drewniane w budynkach pokryte są warstwami ogniochronnymi (np. fobos), lub są obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową? Zamawiający wyjaśnia, iż nie może potwierdzić powyższego. Pytanie nr 64 Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od elementów drewnianych (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących)? Zamawiający wyjaśnia, iż nie może potwierdzić powyższego. Pytanie nr 65 Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 latach w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia? Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy na temat wystąpienia na terenach placówek Powiatu powodzi w ostatnich 20 latach. Pytanie nr 66 Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych? Zamawiający wyjaśnia, iż wg aktualnego stanu wiedzy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych. Pytanie nr 67 Prosimy o podanie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako: wartość budynku, budowli, środków trwałych, nakładów wyposażenia zlokalizowanej w jednej strefie pożarowej (jednej lokalizacji). Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi ewidencji mienia wg powyższego. Pytanie nr 68 Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji oraz ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 16

17 Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 2. Pytanie nr 69 Prosimy o możliwość zawężenia zakresu ubezpieczenia do FLEXY w odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji. Pytanie nr 70 Czy Zamawiający potwierdza, że obiekty przeznaczone do rozbiórki nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia w ramach przedmiotowego postępowania? Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 71 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli dla obiektów wyłączonych z eksploatacji: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak po d warunkiem, że Ubezpieczający: zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni; prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych; podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym (regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących); zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. Pytanie nr 72 Prosimy o rozdzielenie s.u. dla mienia pracowniczego i uczniowskiego. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. Pytanie nr 73 Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej oraz o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe lub sumy zmienne dla następujących przedmiotów ubezpieczenia: środki niskocenne, nakłady adaptacyjne/inwestycyjne, mienie osób trzecich. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. Pytanie nr 74 Czy Zamawiający akceptuje w granicach sumy ubezpieczenia limit na pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10% wartości szkody nie więcej niż ,00 zł? Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego limitu. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pytanie nr 75 Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę dla sprzętu elektronicznego? Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology) Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia /warunków umowy ubezpieczenia/ dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 17

18 Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. Pytanie nr 76 Czy objęty ubezpieczeniem sprzęt elektroniczny poddawany jest serwisowi wraz z konserwacją? Proszę o wskazanie czy jest on serwisowany przez wyszkolony własny personel czy przez firmę zewnętrzną? Zamawiający wyjaśnia, iż sprzęt elektroniczny poddawany jest serwisowi oraz konserwacji wg indywidualnych potrzeb w tym zakresie. Serwis wykonywany jest przez własny personel lub firmę zewnętrzną. Pytanie nr 77 Czy Zamawiający akceptuje klauzulę dla urządzeń o okresie eksploatacji powyżej 6 lat: Klauzula Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. Pytanie nr 78 Prosimy o przedstawienie treści klauzuli konserwacji. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem klauzuli konserwacji rozumie się wymóg realizacji obowiązku konserwacji sprzętu elektronicznego zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pytanie nr 79 Czy Zamawiający akceptuje treść zmienionej klauzuli rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis): Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z umów ubezpieczenia, w szczególności związane ze zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego zapisu. Klauzule Pytanie nr 80 Prosimy o wprowadzenie w każdej klauzuli zapisu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z umów ubezpieczenia, w szczególności związane ze zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego zapisu. Pytanie nr 81 Czy Zamawiający akceptuje treść poniższych klauzul: KLAUZULA KOSZTÓW AKCJI RATOWNICZEJ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i 18

19 udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciela pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż ,00 zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 5. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. 19

20 KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: W ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych ,00 zł Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 20

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r. Strona 1 z 6 Wrocław, 17.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-08 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPZOZ ZZLOiZ im. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w MAKOWIE MAZOWIECKIM Znak sprawy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 29.11.2011 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/203/2011 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia. Poznań, 31.01.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-2/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo