13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14."

Transkrypt

1 Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM i WA UAM Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM... 1 Rozprawy doktorskie obronione na WA UAM Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM 1. Dr Henryk Zbierski: Shakespeare and the War of the Theatres. A reinterpretation. Promotor prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski Dr Andrzej Kopcewicz: Obraz w strukturze wiersza (na przykładzie wcześniejszej poezji anglo-amerykańskiej XX w). Promotor doc. dr Jacek Fisiak (Literaturoznawstwo) Dr Franciszek Hajnos: Porównanie notacji ortograficznej i fonetyczno-spółgłoskowej oraz stenograficznej czasownika angielskiego w świetle teorii informacji. Promotor doc. dr Wiktor Jassem 4. Dr Marta Sienicka: The structure of the poetry of William Carlos Williams. Promotor doc. dr Henryk Zbierski 5. Dr Waldemar Marton: Noun modification in English and Polish. Promotor doc. dr Jacek Fisiak Dr Andrzej Kopczyński: The Polish and English consonant phonemes. Promotor doc. dr Jacek Fisiak 7. Dr Wiesław Awedyk: The Old English syllable. Promotor doc. dr Jacek Fisiak 8. Dr Piotr Kakietek: Modal verbs in Shakespeare s English. Promotor doc. dr Jacek Fisiak Dr Łucja Semka: Tess of the d Urbervilles in the light of Thomas Hardy s philosophy and thought. Promotor doc. dr Henryk Zbierski 10. Dr Antoni Gajewski: Nowelistyka John a Steinbeck a w latach międzywojennych. Promotor doc. dr Henryk Zbierski 11. Dr Janusz Arabski: Infinitival constructions in English and Polish. Promotor doc. dr Jacek Fisiak Dr Ireneusz Jakubczak: Relative clauses in English and Polish. Promotor doc. dr Kazimierz Polański 1973

2 13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański 14. Dr Lucjan Benisz: Wpływ filmu dydaktycznego na kształtowanie się nawyków mowy (obraz fonologiczny języka) u studentów. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 15. Dr Tadeusz Zabrocki: Attitudinal sentence adverbs in English and their equivalents in Polish. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Mirosław Nowakowski: Old English nominalizations. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 17. Dr Stefan Makowiecki: Malcolm Lowry and the lyrical convention of fiction. Promotor doc. dr Henryk Zbierski 18. Dr Bogdan Krakowian: An attempt to analyze the efficiency of communication in teaching faster reading in English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 19. Dr Roman Kalisz: The syntax of the clauses of result in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański 20. Dr Krystyna Kapitułka: Structural principles of Gerald Manley Hopkins poetry. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski 21. Dr Jerzy Wełna: Linguistic analysis of borrowings in Old English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 22. Dr Jadwiga Fisiak: The er derived nominal in English. Promotor prof. dr hab. Ludwik Zabrocki 23. Dr Sharwood Smith, M. : Aspects of future reference in a pedagogical grammar of English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 24. Dr Alicja Wegner: Infinitive structures in Festial by John Mirk. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 25. Dr Maria Lipińska-Grzegorek: Some problems of contrastive analysis: sentences with verbs and nouns of sensual perception in English and Polish Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 26. Dr Jerzy Staszewski: Ways of expressing purpose in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański 27. Dr Andrzej Kaznowski: The development of phrasal verbs in English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Anna Kaznowska: Ben Johnson s grammar in theory and practice. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 29. Dr Maria Nowakowska: Language of poetry and generative grammar toward generative poetics. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Daniela Zacharzewska: Kształtowanie się wizji artystycznej we współczesnych powieściach D. H. Lawrence a. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski

3 31. Dr Bernard Buchwald: Polish translation equivalents of English determiners. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Ewa Siarkiewicz-Bivand: The efficiency of language laboratory use in university departments of English in Poland. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 33. Dr Karol Janicki: Toward contrasting communicative competence: an analysis of style. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 34. Dr Wiesław Oleksy: Interrogative constructions in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański 35. Dr Wiesława Wysiecka: Ways of expressing condition in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański 36. Dr Magdalena Jakólczyk-Rakowska: Ways of expressing accessory circumstances in Polish and English. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański Dr Teresa Bałazy: Structural patterns in Flannery O'Connor's fiction Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz 38. Dr Grzegorz Dogil: Some aspects of emphasis in English and Polish phonology. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 39. Dr Andrzej Ceynowa: Thornton Wilder s dramatic art. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski 40. Dr Konrad Majchrzak: The structure of the noun phrase in English and Polish: a contrastive study. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański 41. Dr Aleksandra Mieszek-Horn: Cleft and pseudo-cleft constructions in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Teresa Retelewska: The grammar of the verb in The Vespasian Psalter. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 43. Dr Anna Melerowicz: Verb complementation in English and Polish: sentential complements. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański 44. Dr Ryszard Bajoński: Kontrastywny segment tematyczny jako narzędzie intensyfikacji doświadczeń semantycznych w języku obcym. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 45. Dr Alicja Pisarska: Comparative constructions in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 46. Dr Stanisław Puppel: Word stress in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 47. Dr Barbara Kryk: Active verbs in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 48. Dr Anna Monkiewicz: A contrastive analysis of English prepositions and their equivalents and its pedagogical application. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton

4 49. Dr Jerzy Limon: Geneza i rozwój oddziaływań Teatru Elżbietańskiego w Gdańsku w pierwszej połowie XVII w. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski Dr Elżbieta Oleksy: The dimensions of allegory in the American fable of the Nineteen-Sixties. Promotor doc. dr hab. Andrzej Kopcewicz 51. Dr Cezary Mendelius: Code learning versus learning for communicative competence. A pedagogical experiment. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 52. Dr Joanna Burzyńska: Perspectives in the fictional world presentation in the dramatic works of William Butler Yeats. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski 53. Dr Andrzej Pisarski: Aspect determining verbal prefixes in Polish and the equivalent constructions in English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Maria Sysak-Borońska: The spatial system in Polish and English. Prepositions of direct position. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Polański 55. Dr Stefan Dyra: Evidence for inversion in Polish and English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 56. Dr Danuta Romanowska: The perception of British English stops and spirants by Polish speakers. Promotor doc. dr hab. Maria Steffen-Batóg 57. Dr Emilia Dykczak: Semi-idioms in English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 58. Dr Henryk Krzyżanowski: The optimal format of cognitively based programmed materials for learning English grammar: theoretical analysis. Promotor doc. dr hab. Waldemar Marton Dr Zenon Grabarczyk: Teksty prawnicze w procesie nauczania języka angielskiego w szkole wyższej. Promotor prof. dr hab. Aleksander Szwedek 60. Dr Zbigniew Jankowski: Location in space and time. Constrastive study of English and Polish prepositions. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 61. Dr Witold Skowroński: Translation as a technique of teaching the productive skills to advanced learners of English as a foreign language. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 62. Dr Adam Krassowski: The stylistic function of sentence structure in the poetry of Emily Dickinson. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Jan Majer: A study of foreign language learners lexical borrowings. Promotor prof. dr hab. Aleksander Szwedek 64. Dr Halina Majer: Teaching English two-word verbs at the advanced level: a study in Pedagogic Grammar. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 65. Dr Roman Kopytko: Middle English verbs of perception: a semantic-syntactic study. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 1984

5 66. Dr Jerzy Durczak: Varieties of contemporary American literary nonfiction. Promotor doc. dr hab. Andrzej Kopcewicz 67. Dr Krystyna Droździał: A critical analysis of Caleb Gattegno s The silent way. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 68. Dr Janusz Semrau: Donald Barthelme, Robert Coover, Ronald Sukenick. A study in recent self-conscious American fiction. Promotor doc. dr hab. Andrzej Kopcewicz 69. Dr Barbara Nykiel-Herbert: Chronological and morphological analysis of pre-fixation Polish and English. Promotor doc. dr hab. Jerzy Rubach Dr Anna Barbag-Stoll: Social and linguistic history of Nigerian Pidgin English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 71. Dr Bolesław Borycki: Teoretyczne podstawy nauczania języka angielskiego rejestru morskiego w wyższych szkołach morskich w Polsce. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 72. Dr Jerzy Kutnik: The novel as performance: Raymond Federman and Ronald Sukenick. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz 73. Dr Ewa Kremky: Timing-control of contrastive stress in Polish and English genitive constructions. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 74. Dr Mirosława Stawna: The communicative approach to foreign language teaching: an attempt at evaluation. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 75. Dr Włodzimierz Sobkowiak: Phonostylistic derivation in English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 76. Dr Adam Jaworski: The linguistic picture of women s position in society. A Polish-English contrastive study. Promotor doc. dr hab. Karol Janicki 77. Dr Ryszard Wenzel: Teaching modern languages on the basis of complex linguistic structures: a proposal for a syllabus design and a teaching method within the framework of the cognitivecode approach to language teaching. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton Dr Jacek Serwański: Morfologia zapożyczeń angielskich w języku Polonii. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 79. Dr Hanna Maush: Personal pronouns in the Tretyse of Love: some aspects of their use and coding. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 80. Dr Arleta Adamska-Sałaciak: Teleological explanations in diachronic phonology. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Elżbieta Górska: Productivity of word formation rules. Developments in word formation lexicalism. Promotor doc. dr hab. Jerzy Rubach 82. Dr Andrzej Jankowski: Shakespeare s idea of art. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski

6 83. Dr Wojciech Jasiakiewicz: British public opinion on Polish Affairs Connected with the November Uprising of Promotor doc. dr hab. Wojciech Lipoński Dr Ewa Eland-Jankowska: Przedstawienia Szekspirowskie i ich recepcja we współczesnym teatrze amerykańskim Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski 85. Dr Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk: A theory of Second Language Acquisition within the framework of Natural Phonology- a Polish-English contrastive study. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 86. Dr Leszek Skibniewski: Teaching composition skills to Polish advanced learners of English: an empirical study. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 87. Dr Krzysztof Sawala: Ira Aldridge the Black Tragedian. A review of the actor s biography and Polish performacne Promotor doc. dr hab. Wojciech Lipoński Dr Ewa Buczowska: The acquisition of temporal systems in English as a native language and English as a foreign language. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton Dr Benedykt Szumilewicz: Miejsce i rola programów komputerowych w dydaktyce (na przykładzie nauczania języka angielskiego jako obcego). Promotor prof. dr hab. Jan Zaniewski 90. Dr Przemysław Tajsner: Case assignment in English and Polish. Promotor doc. dr hab. Tadeusz Zabrocki 91. Dr Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak: Socjolingwistyczne studium porównawcze rozwoju polskiego i angielskiego systemu adresatywnego. Promotor doc. dr hab. Karol Janicki 92. Dr Roger Berry: Teaching the English articles: an exercise in pedagogic grammar. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 93. Dr Aleksandra Jankowska: Directed listening at the advanced level of foreign language learning. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 94. Dr Stanisław Bartnicki: Technique for teaching English as a second or foreign language a comparative study in England, Poland and Nigeria. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton Dr Anna Zbierska-Sawala: Semantic aspects of derivational affixation in the AB language. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 96. Dr Marek Wilczyński: Textual strategies in Robert Coover s fiction. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz 97. Dr Jarosław Sokół: Landscape as myth. A study in English-Canadian poetry. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz 98. Dr Julita Rydlewska-Fatalska: Introductory elements in Shakespeare s and Jonson's plays. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski

7 99. Dr Ewa Maria Kębłowska-Ławniczak: Shakespeare and the controversy over baroque. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski Dr Janusz Malak: Syntactically untransformable participial constructions with habban and beon in Old English. Promotor prof. dr hab. Wiesław Awedyk Dr Józef Wysoczański: A pedagogical model of teaching Polish adult learners of English how to express modality: theory and practice. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton 102. Dr Marcin Krygier: The shift from strong to weak verbs in English before Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 103. Dr Jacek Witkoś: Some aspects of phrasal movement in Polish. A Polish-English contrastive study. Promotor prof. dr hab. Tadeusz Zabrocki Dr Liliana Sikorska: The figures in Samuel Becket s plays as multidimensional semiotic signs: an attempt at intertextual interpretation. Promotor prof. dr hab. Henryk Zbierski 105. Dr Piotr Gąsiorowski: The phonology of Old English stress and metrical structure. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 106. Dr Wiesław Bestrzyński: Indywidualne wyznaczniki sukcesu w uczeniu się języka angielskiego przez Polaków. Promotor prof. dr hab. Waldemar Marton Dr Józef Kowalewski: An alternative ESP educational course for polish maritime colleges a design. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 108. Dr Gerard T. Nawrocki: H.G.Wells modern utopia. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz Dr Robert Lew: An ambiguity-based theory of the linguistic verbal joke in English. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak Dr Anna Cieślicka-Ratajczak: Psycholinguistic aspect of language processing in adult bilingual Polish speakers of English: the case of lexical representation and processing in the Polish students of English. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 111. Dr Jacek Fabiszak: MASTER and master : a role-play grouping of characters in Shakespeare s last plays. A study in dramatic style. Promotor prof. dr hab. Roman Kopytko 112. Dr Anwar M. Abdelnhamid Osman: The impact of instructional methods on the acquisition of English as a foreign language (EFL) in the United Arab Emirates: the case of spoken and reading skills. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 113. Dr Fiona Ryan: TEMPUS phase 1 ( ) English language teacher programmes in Poland. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak

8 114. Dr Marek Kuczyński: Selection of words to be taught in the English philology department. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak Dr Anna Ewert: Teaching English to young children. input, processing and capacity limitations. Promotor prof. dr hab. Hanna Komorowska 116. Dr Sylwia Scheuer: Interference-motivated pronunciation errors in Polish students of English. A corpus-based study. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak 117. Dr Aleksandra Hans: The phonological and morphological analysis of three selected manuscripts of the Cantenbury Tales. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 118. Dr Małgorzata Fabiszak: The concept of joy in Old and Middle English. A semantic analysis. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 119. Dr Anna Cetera: The shaping power of stage: the referential vs. performant function of the non-verbal codes in King Lear and selected Polish translations of the play. Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 120. Dr Agnieszka Rzepa: Androgynous texts, androgynous characters: the concept of androgyny in novels by contemporary American women writers. Promotor: prof. dr hab. Elzbieta Oleksy Dr Piotr Woryma: The interaction of arts in the late novels of Henry James. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz 122. Dr Monika Pawłowska: Grammaticalization in language history and acquisition: the case of be going to in English. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 123. Dr Magdalena Kębłowska: The changing role of the teacher in the process of language learning and teaching. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 124. Dr Katarzyna Bromberek-Dyzman: The pragmatic interpretation of text: Lewis Carroll s Adventures in Wonderland. Promotor prof. dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky 125. Dr Mirosław Pawlak: Interactive processes in the foreign language classroom. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 126. Dr Marcin Turski: Intertextual elements in John Barth s fiction. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz 127. Dr Janusz Kaźmierczak: Anti-American and Anti-British propaganda in the Polish posters of the 1940s and the 1950s. Promotor prof. dr hab. Wojciech Lipoński 128. Dr Monika Foster: Foreign language teacher education models. A comparative approach. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub Dr Grażyna Korytowska: Towards an ESP model in language teaching. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 130. Dr Michael Oliver: Cross-cultural aspects of Polish-English translation. Promotor prof. dr hab. Zenon Grabarczyk 131. Dr Dorota Anna Nowacka: Communication strategies in the process of adult second language development. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest

9 132. Dr Bogusława Whyatt: A psycholinguistic investigation of the processes of comprehension and production: a decisionmaking approach to the presentation of meaning in translation. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 133. Dr Ewelina Jagła: Language changes as projection of (mis)understanding. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 134. Dr Urszula Okulska: The influence of women s language on the formation of modern Standard English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 135. Dr Joanna Pawelczyk: The role of gender in language choice: African American English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 136. Dr Piotr Kwieciński: Foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry. Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 137. Dr Jarosław Weckwerth: The associational phoneme. The emergence of consolidated vocal motor control. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 138. Dr Tomasz Skirecki: Tammany Hall: popular images of the organization in American political culture. Promotor prof. dr hab. Wojciech Lipoński 139. Dr Paweł Scheffler: Reflexivisation phenomena in English and Polish: theoretical analyses and empirical studies of second language acquisition. Promotor prof. dr hab. Tadeusz Zabrocki 140. Dr Magdalena Zapędowska: Nature and subjectivity in American and Polish romanticism. Promotor prof. dr hab. Marek Wilczyński 141. Dr Przemysław Kaszubski: Selected aspects of lexicon, phraseology and style in the writing of the Polish advanced learners of English. A contrastive, corpus-based approach. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak 142. Dr Jakub Saternus: Object-oriented dictionary making. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska- Sałaciak 143. Dr Mohammed Hamid Awwad: The comparative effectiveness of three pre-reading instructional strategies for activating student s background of English texts in the United Arab Emirates. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 144. Dr Maria Sicińska: Adult and their choice use of second language learning strategies. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest Dr Marcin Feder: Computer Assisted Translation. A proposal for tool evaluation methodology. Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 146. Dr Paweł Sobkowiak: Issues in ESP: designing a model for teaching English for business purposes. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 147. Dr Michał Remiszewski: Language attitudes and their socio-psychological determinants: the case of Polish students attitudes towards English. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 148. Dr Agnieszka Setecka: We other Victorians : Victorian inspiration in the fiction of contemporary British women. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska

10 149. Dr Marcin Kilarski: Gender assignment of English loanwords in Danish, Swedish and Norwegian. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 150. Dr Hanna Rutkowska: The language of the Cely letters (a morphosyntactic analysis). Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 151. Dr Piort Jakubowski: The loss of adjectival inflection in early Middle English: a dialect criterion. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 152. Dr Kinga Nettmann-Multanowska: English loanwords in Polish and German after 1945: orthography and morphology. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak Dr Katarzyna Turska: The role of universal grammar in language acquisition. A contrastive study of setting of the null subject parameter in first and second language acquisition. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel 154. Dr Dagmara Drewniak: Imaginary homelands lost and found in the selected texts of the postcolonial literature written in English. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 155. Dr Joanna Zawodniak: The evaluation of vocabulary syllabus design for young children learning English as a foreign language. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 156. Dr Ryszard Bartnik: (De)construction of female identity in contemporary women s writing. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 157. Dr Joanna Maciulewicz: Vestiges of the eighteenth century debate of history and fiction in selected historical novels by Sir Walter Scott. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 158. Dr Justyna Zborowska: Rhythmic organization of language a Polish-English contrastive study. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 159. Dr Wojciech Kwarciński: A speech act approach to legal discourse. Promotor prof. dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky 160. Dr Patrycja Kamińska: The use of mnemonics in the process of developing a second language, with a particular emphasis on phrasal verbs. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 161. Dr Jarosław Krajka: The Internet as a course book in EFL. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak 162. Dr Dagmara Krzyżaniak: Miscommunication, aggression and violence. A sociolinguistic study of contemporary drama. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 163. Dr Ewa Urbaniak-Rybicka: The interplay of high and low literary forms in English Canadian novels by women writers. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 164. Dr Radosław Dylewski: The history of ablaut verbs in early American English. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 165. Dr Agnieszka Kamisznikow: The psycholinguistic relationship between verbal and nonverbal modalities: implications for the skilled management of face-to-face didactic interaction. Promotor prof. dr hab. Stanisław Puppel

11 166. Dr Joanna Bugaj: Aspects of the inflectional system in the south-west of Scotland: the Middle Scots period. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 167. Dr Krzysztof Fordoński: The symbolic systems of the Italian Novels of Morgan Foster. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 168. Dr Monika Hagarty: Driving towards wholeness: a study of six novels by Joyce Carol Oates. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz Dr Maria Walat: Culture in a foreign language classroom. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 170. Dr Paulina Ambroży: The supreme poem: the poetry of Wallace Stevens and Edgar Allan Poe. Promotor prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz 171. Dr Agata Rozumko: Count, noncount, and collective nouns in Late Modern English. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 172. Dr Dorota Werbińska: A profile of an effective Polish teacher of English - a qualitative approach. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 173. Dr Aleksandra Wach: The effects of foreign language songs on foreign language vocabulary acqusition with special reference to ELT. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 174. Dr Anna Jopek-Bosiacka: Legal discourse as cross-cultural communication. Promotor prof. dr hab. Anna Duszak 175. Dr Anna Szczepaniak-Kozak: Military discourse in the NATO logistics: a textual analysis. Promotor prof. dr hab. Roman Kopytko 176. Dr Elżbieta Adamczyk: Elimination of Vernerian alternations from the Old English and Middle English strong verb paradigms. Promotor prof. dr hab. Piotr Gąsiorowski 177. Dr Joanna Bukowska: Between the concept of man and the concept of romance hero. Semiotic cultural analysis of characters in Thomas Malory s Morte Darthur. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 178. Dr Joanna Śmiecińska: Bridge requirements and island conditions on wh-movement in English: an evaluation of successive cyclic derivation of wh-questions. Promotor prof. dr hab. Przemysław Tajsner 179. Dr Adriana Biedroń: Attribution-related affects as a function of perceived causality of academic success or failure among successful foreign language learners. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 180. Dr Ewa Kościałkowska: The paradox of translation competence experts or semiprofessionals? Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 181. Dr Danuta Wiśniewska: Introducing autonomy in the foreign language classroom: qualitative research on teachers practice and problems. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 182. Dr Joanna Puppel: Rola elementów niewerbalnych w procesie komunikacji na przykładzie komunikacji dydaktycznej w języku angielskim w świetle teorii wymiany społecznej i teorii wpływu społecznego. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak

12 183. Dr Magdalena Sambor: Cultural factors in business communication and contrastive rhetoric. The case of cover letters. Promotor prof. dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky 184. Dr Beata Skwarska: Literature of survivance: Three modes of contemporary native american writing. Promotor prof. dr hab. Marek Wilczyński Dr Marek Derenowski: Dialogue journal as a means of developing the teacher's reflective awareness. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 186. Dr Leszek Montowski: The modern English particle as an aspectualiser. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 187. Dr Agnieszka Chmiel: Neurocognitive plausibility of conference interpreting. Applications of cognitive neuroscience to interpreting research. Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 188. Dr Anna Dziemianko: Verb syntax in monolingual English learners' dictionaries: a study of user-friendlines. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 189. Dr Maciej Machniewski: Interfacing contrastive analysis and corpus-based translation studies: towards a research paradigm. Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 190. Dr Jacek Rysiewicz: Language aptitude as a predictor of success in the learning of English as a second language. A quantitative study. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 191. Dr Joanna Sadownik: Logical syntax? A study in language faculty, logical form and English phrase structure in the minimalist programme. Promotor prof. dr hab. Przemysław Tajsner 192. Dr Agnieszka Stępkowska: English loanwords in Polish naval vocabulary: chronology, orthography and semantics. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 193. Dr Renata Szczepaniak: An empirical study into the use of a monolingual learner's dictionary: the effects on the comprehension of idiom variation for advanced students of English. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 194. Dr Joanna Witkowska: The language and the literature of anti-british propaganda in Poland of the Stalinist period. Promotor prof. dr hab. Wojciech Lipoński 195. Dr Hanna Wysocka: Temporal and spatial location in First and Second Language Acquisition. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 196. Dr Paweł Zajas: Młodzi żołnierze De Weta. Obraz południowej I Wojny Anglo-Burskiej ( ) w polskiej literaturze młodzieżowej początku XX wieku. Promotor prof. dr hab. Jerzy Koch Dr Magdalena Wrembel: Phonological metacompetence in the acquisition of second language phonetics. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 198. Dr Katarzyna Miechowicz-Mathiasen: The syntax of subjects on the example of English and Polish. Promotor prof. dr hab. Jacek Witkoś 199. Dr Minako Nakayasu: Modals in Shakespeare: a reappraisal. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak

13 200. Dr Katarzyna Janicka: Pronunciation standards of English for non-native speakers of English: a case against the Lingua Franca Core. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska- Kołaczyk 201. Dr Iwona Paskal: Globalization and translation: localized English-language magazines in Poland. Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 202. Dr Ewa Ciszek: Word derivation in Early Middle English. Promotor prof. dr hab. Jacek Fisiak 203. Dr Matylda Włodarczyk: Pragmatic aspects of reported speech in Early Modern English court records and trial transcripts. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 204. Dr Anna Hebda: Consonantal phonology of The Cursor Mundi. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 205. Dr Anna Wawrzyniak: Mimesis and becoming in Nathaniel Hawthorne s selected fiction. Promotor prof. dr hab. Marek Wilczyński 206. Dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak: Phonotactic preferences of English and Spanish. Promotor prof. dr hab. Wiesław Awedyk 207. Dr Magdalena Brchanova: Individual and social aspects of the process of learner autonomy development on the basis of English. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest Dr Iwona Łęska-Drajerczak: Polish EFL teacher self-perception of job-related motivation. A social constructivist perspective. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub Dr Paweł Stachura: The making and disintegration of the American Frontier: the discourses of space in Antebellum fiction, travelogues, and maps. Promotor prof. dr hab. Marek Wilczyński 210. Dr Dominika Ruszkowska-Buchowska: Between poetry and painting: David Bomberg s life and art. Promotor prof. dr hab. Wojciech Lipoński 211. Dr Iwona Knaś: English at : An integrated semantic analysis. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 212. Dr Marcin Ptaszyński: A diachronic study of usage information in dictionaries between English and Danish. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 213. Dr Piotr Cegłowski: Why move? The analysis of the representational and derivational approaches to English syntax. Promotor prof. dr hab. Przemysław Tajsner 214. Dr Agnieszka Wawrzyniak: The emergence of epistemic senses in preterite-present verbs in Old English. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 215. Dr Grzegorz Krynicki: Compilation, annotation and alignment of a Polish-English parallel corpus. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak 216. Dr Magdalena Adamczyk: Pragmatic aspects of punning in Shakespeare s comedies. Promotor prof. dr hab. Roman Kopytko

14 217. Dr Malgorzata Ekiert: Investigating the role of learner training in effective English language teaching aimed at the development of learning strategies and learner autonomy. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest Dr Monika Połczyńska-Fiszer: First and second language dysarthria in patients with traumatic brain injury after prolonged coma. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 219. Dr Agata Maćków: Joseph Strutt as a writer on the history and folklore of sports. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Lipoński 220. Dr Urszula Juzwa: The syntax of ellipsis in English and Polish: a comparative view. Promotor: prof. dr hab. Jacek Witkoś 221. Dr Agnieszka Kujałowicz: Cross-linguistic factors in multilingual lexical processing: a case of trilingual speakers with English or German as L2. Promotor: prof. dr hab. Anna Cieślicka 222. Dr Anna Bogacka: Repopulating vowel space: English diphthong production by Polish learners of English. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 223. Dr Agnieszka Pysz: Prenominal and postnominal adjectives in Old English: a syntactic study. Promotor: prof. dr hab. Jacek Witkoś/prof. dr hab. Marcin Krygier 224. Dr Małgorzata Kul: The principle of least effort within the hierarchy of linguistic preferences: External evidence from English. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 225. Dr Anna Warmuz: Metaphors they lived by, the language of English Medieval literary texts. A stylistic investigation. Promotor: prof. dr hab. Liliana Sikorska 226. Dr Monika Zięba Plebankiewicz: The acquisition of English intonation by Polish adult learners. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 227. Dr Wiesława Ferlacka: Towards a model of a pedagogical e-dictionary for children. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak/prof. dr hab. Aleksander Szwedek 228. Dr Michał Janowski: Inheritance of features in metaphoric transfer in English. Promotor: prof. dr hab. Aleksander Szwedek 229. Dr Aleksandra Górska: Instant messaging as conversation: Conversation analysis of instant messaging exchanges. Promotor: prof. dr hab. Barbara Kryk - Kastovsky Dr Magdalena Bator: Obsolete Scandinavian loanwords in English. Promotor: prof. dr hab. Jacek Fisiak 231. Dr Sylwester Jaworski: Lenition processes in English and other languages: A hierarchy of susceptibility to inertia. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 232. Dr Ewa Maciejewska Stępień: Incorporating intercultural communication training into the foreign language classroom: A case study evaluation of a Socrates project. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Droździał - Szelest

15 233. Dr Barbara Pastuszek Lipińska: The influence of music education and training on second language acquisition. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 234. Dr Maciej Kielar: The language of valuation in journalistic discourse pertaining to the ideology of the European Union enlargement (on the basis of the British and Irish press of 2004). Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik 235. Dr Karolina Krawczak: Epiphenomenal semantics: Cognition, context and convention. Promotor: prof. dr hab. Arleta Adamska - Sałaciak 236. Dr Bartosz Wolski: Measuring the usability of American studies online resources to Polish EFL students: from language to history. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak 237. Dr Kamila Dębowska: Extending the pragma-dialectal model of argumentation (on the basis of naturally occurring discussions in English and Polish). Promotor: prof. dr hab. Anatolij Dorodnych 238. Dr Ewa Dynarowicz: Transformacja w RPA: Komisja Prawdy i Pojednania i literackie reprezentacje procesu negocjowania i (re)konstruowania tożsamości. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Koch 239. Dr Andrzej Cirocki: Extensive reading approach to literature in the EFL secondary school classroom. A qualitative study. Promotor: prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub Dr Krzysztof Vorbrich: Memoirs of the Forsters the Polish-born participants of Cook s expedition: The same voyage, worlds apart. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Lipoński 241. Dr Katarzyna Gmerek: Dziewiętnastowieczne relacje literackie i kulturalne między Polską a krajami celtyckimi: Irlandią, Walią, Szkocją i Kornwalią. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Lipoński 242. Dr Paulina Zydorowicz: English and Polish morphonotactics in first language acquisition. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 243. Dr Paula Orzechowska: Morphonotactics in English and Polish. A dictionary- and corpusbased study of word-final consonant clusters. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska - Kołaczyk 244. Dr Marek Krawiec: Cultural stereotypes in the context of English language learning and teaching. Representations of the British and American people and their cultures conveyed in the opportunities course book material and in cultural associations of polish EFL secondary school students Promotor: prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 245. Dr Sylwia Wojciechowska-Bartkiewicz: Metonymy in cognitive semantics: Representation problems in English monolingual learner s dictionaries. Promotor: prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 246. Dr Anna Snarska: On certain issues of control in English and Polish: Partial control, split control and super-equi. Promotor: prof. dr hab. Jacek Witkoś

16 247. Dr Anna Ekert-Centowska: Predicting the costs of switching between languages in multilingual speakers. Promotor: prof. dr hab. Anna Cieślicka 248. Dr Bartosz Wiland: Aspects of order preservation in Polish and English. Promotor: prof. dr hab. Jacek Witkoś 249. Dr Grzegorz Michalski: Phonology with interfaces. The morphophonology and postlexical phonology of English and Polish. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 250. Dr Christian Ugorji: Nigerian English phonology: A preference grammar. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gąsiorowski 251. Dr Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak: The use of pseudonyms and nicknames in the British isles with emphasis on Wales. Promotor: prof. dr hab. Sabine Heinz 252. Dr Robert Lee: Orthographic variation in MS F of the Anglo-Saxon chronicle. Promotor: prof. dr hab. Marcin Krygier 253. Dr Łukasz Hudomięt: Medieval vices, modern texts. Tracing vanity, greed and lust in medieval and (post)colonial literature. Promotor: prof. dr hab. Liliana Sikorska 254. Dr Małgorzata Milczarek: Writing against the closure: genre, time and space in new woman fiction. Promotor: prof. dr hab. Liliana Sikorska Dr Katarzyna Kuczma: Remembering Oneself, Charting the Other Memory as Intertextuality and Self-reflexivity In the Works of Paul Auster. Promotor prof. dr hab. Marek Wilczyński 256. Dr Radosław Lewandowski: Testing advanced EFL learners knowledge of lexical collocations. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 257. Dr Mariusz Kruk: The development of learner autonomy through internet resources and its impact on English language attainment. Promotor prof. dr hab. Mirosław Pawlak 258. Dr Anna Mystkowska-Wiertelak: Production-oriented and reception-based approaches to teaching English grammar: An empirical study. Promotor prof. dr hab. Mirosław Pawlak 259. Dr Magdalena Murawska: Is there a patient in the text? A discourse study of patient imaging in case reports from British and American medical studies. Promotor prof. dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak 260. Dr Ilona Banasiak-Ryba: The influence of cultural background on the choice of vocabulary learning strategies. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 261. Dr Dorota Owczarek: Dialogic Approach to the Evaluation of Intercultural Competence in Pre- Service English Language Teacher Training. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 262. Dr Karolina Rosiak: Diminutive expressions in modern Welsh. Promotor prof. dr hab. Sabine Heinz

17 263. Dr Katarzyna Jasiewicz: Pinteresque Themes in Harold Pinter s Adapted Screenplays. Promotor prof. dr hab. Jacek Fabiszak Dr Urszula Kizelbach: Friend or Foe (?) in Early Modern England: Pragmatic Strategies of Performing Leadership and Kingship in William Shakespeare s History Plays. Promotor prof. dr hab. Jacek Fabiszak 265. Dr Jacek Partyka: Poezja jako palimpsest. Analiza dłuższych form poetyckich z amerykańskiego okresu twórczości Wystana Hugh Audena. Promotor prof. dr hab. Marek Wilczyński 266. Dr Klaudiusz Bobowski: Literary Propagating of British Culture in the Years Aimed at Poles in the Light of British Life and Thought Series. Promotor prof. dr hab. Wojciech Lipoński 267. Dr Ewa Glapka: The discursive construction of gendered subjectivity: Production and reception of media texts on the basis of British bridal magazines. Promotor prof. dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak 268. Dr Krzysztof Przygoński: Sociolinguistic aspects of the functioning of English in post-1989 Poland. Promotor Prof. dr hab. Roman Kopytko 269. Dr Magdalena Perdek: English phrasal verbs in translation: A lexicographic and corpus study of equivalence. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 270. Dr Anna Raulinajtys: Educational Discourse in Teaching EFL to Kindergarten Children: An Ethnographic Study. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 271. Dr Tomasz Mokrowiecki: Scribal practices and vowel quantity: Homorganic cluster lengthening in Late Old English manuscripts. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 272. Dr Maria Tymczyńska: Lexical processing in online translation tasks. The case of Polish- English-German professional and trainee conference interpreters. Promotor prof. dr hab. Alicja Pisarska 273. Dr Wojciech Wachowski: Understanding Metonymy. Promotor prof. dr hab. Aleksander Szwedek 274. Dr Justyna Rogos: Scribes As Editors: Spelling Systems in Group D Manuscripts of Geoffrey Chaucer s Man Of Law s Tale. Promotor prof. dr hab. Marcin Krygier 275. Dr Anna Sikora-Sabat: Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce. Przekłady literackie, polityka wystawiennicza i kulturalna. Promotor prof. dr hab. Paweł Zajas 276. Dr Katarzyna Bronk: From Religious to Secular Drama. Female Saints and Sinners in Medieval and Restoration Theatre/Drama. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 277. Dr Anna Broszkiewicz: Exploring the Effects of Focused Communications Tasks on the Acquisition of Complex Grammar Structures by Advanced Learners of English. Promotor prof. dr hab. Mirosław Pawlak

18 278. Dr Jakub Bielak: Applying Cognitive Grammar in the Foreign Language Classroom: Teaching English Possessives, Tense and Aspect. Promotor prof. dr hab. Mirosław Pawlak 279. Dr Aleksander Płaczkowski: The Origin and Properties of English Multi-Word Verbs. Promotor prof. dr hab. Piotr Gąsiorowski 280. Dr Marta Grochocka: Lexical Creativity in English: A Corpus-Based Study. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 281. Dr Anna Kuzio: Exploitation of Schemata in Persuasive and Manipulative Discourse in English, Polish and Russian Texts. Promotor prof. dr hab. Anatolij Dorodnych 282. Dr Joanna Bobin: A pragmatic analysis of conflict between father and son in selected 20 th century American plays. Promotor prof. dr hab. Roman Kopytko Dr Artur Skweres: Democratic author in search for truth and freedom Philip K. Dick s fiction and its movie adaptations in light of Alexis de Tocqueville s thought. Promotor prof. dr hab. Jacek Fabiszak 284. Dr Karolina Sznycer: Persuasive and manipulative devices targeting gender in English mass media. Promotor prof. dr hab. Anatolij Dorodnych 285. Dr Anna Gapińska: Attribution of success and failure in foreign language learning and the use of communication strategies. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 286. Dr Jacek Olesiejko: Sin and moral tradition in Old English poetry: A study in tropological poetics. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 287. Dr Elżbieta Koralewska: The postgraduate trainee teachers attitudes, motivation and achievement in an online EFL methodology course. The social constructivist approach. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub 288. Dr Alicja Paszkowska: Polish-American adaptation and communication: their historic contexts and a contemporary cross-cultural study of Polish students learning English as a second language at the A.P. Bilingual Services School of English in New York Promotor prof. dr hab. Wojciech Lipoński 289. Dr Marta Kajzer-Wietrzny: Interpreting universals and interpreting style. Promotor prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak Rozprawy doktorskie obronione na WA UAM Dr Dorota Juźwin: Human needs and values in political discourse (on the basis of inaugural addresses of American presidents after the Second World War). Promotor prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

19 291. Dr Małgorzata Zawilińska-Janas: Synaesthetic metaphors with the target domain of sound in English and Polish: Directionality and structure in music reviews vs. poetry. Promotor prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak 292. Dr Grażyna Bednarek: Polish vs. American courtroom discourse: inquisitorial and adversarial procedures of witness examination in penal cases. Promotor prof. dr hab. Roman Kopytko 293. Dr Tomasz Róg: An investigation into the impact of study abroad programmes on tertiary students' intercultural communicative competence. Promotor prof. dr hab. Teresa Siek- Piskozub 294. Dr Katarzyna Gęborys: Modalność deontyczna w dyskursie prawnym (na podstawie wybranych anglojęzycznych tekstów Traktatów Unii Europejskiej). Promotor prof. dr hab. Zdzisław Wąsik 295. Dr Mateusz Fabiszewski-Jaworski: Spontaneous defining by native speakers of English. Implications for lexicography. Promotor prof. dr hab. Robert Lew 296. Dr Katarzyna Wiercińska: Het linguïstische beeld van de dagelijkse leefwereld in tussentaal, een hedendaagse variëteit van het Vlaams. Op basis van recente films in Vlaanderen. Promotor prof. dr hab. Elżbieta Wąsik 297. Dr Katarzyna Nowicka: Popular fiction in translation: Transediting category romance in Poland. Promotor prof. dr hab. Jacek Fabiszak 298. Dr Piotr Jagodziński: Impoliteness strategies in a British airline call centre: A pragmatic analysis of customer service interactions. Promotor prof. dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz- Janowiak 299. Dr Sylwiusz Żychliński: On some aspects of the syntax of object Experiencers in Polish and English. Promotor prof. dr hab. Jacek Witkoś 300. Dr Anna Jelec: Are abstract concepts like dinosaur feathers? Objectification as a conceptual tool: evidence from language and gesture of English and Polish native speakers. Promotor prof. dr hab. Aleksander Szwedek 301. Dr Agata Lewandowska: The effectiveness of data-driven learning techniques in eliminating Polish advanced EFL learners interference errors. Promotor prof. dr hab. Krystyna Droździał- Szelest 302. Dr Danuta Główka: The influence of social characteristics on attainment in learning English as a foreign language. Promotor prof. dr hab. Mirosław Pawlak 303. Dr Marta Rominiecka: Fortitions and lenitions in persuasive political speeches. A study within the framework of Natural Phonology. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 304. Dr Joanna Jarząb: Houses, towns, cities the changing perception of space and place in contemporary Irish novels. Promotor prof. dr hab. Liliana Sikorska 305. Dr Zofia Malisz: Speech rhythm variability in Polish and English: A study of interaction between rhythmic levels. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

20 306. Dr Zuzana Buchowska: Negotiating Native American identities The role of tradition, narrative and the English language at Haskell. Promotor prof. dr hab. Wojciech Lipoński 307. Dr Jolanta Sypiańska: Quantity and quality of language use and L1 attrition of Polish due to L2 Danish and L3 English. Promotor prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 308. Dr Natalia Brzozowska: The angry frowne and the dramatic world: An analysis of anger in selected English renaissance plays from the social structural perspective. Promotor prof. dr hab. Jacek Fabiszak 309. Dr Martyna Łazuga: Pomiędzy lojalizmem a walką. Społeczno-polityczne postawy i idee Walijczyków w XIX wieku w oparciu o źródła historyczne i literackie. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz 310. Dr Natalia Stachura: Przestrzeń intertekstualna i geohistoryczna w powieściach André P. Brinka. Promotor prof. dr hab. Paweł Zajas 311. Dr Robertus de Louw: Language awareness and language attitudes towards Netherlandic and Belgian Dutch among Polish students of Dutch. Promotor dr hab. Anna Ewert 312. Dr Dominika Dziubała-Szrejbrowska: Aspects of morphosyntactic constraints on quantification in English and Polish. Promotor prof. dr hab. Jacek Witkoś Przygotowanie: - dygitalizacja: Paulina Szeszuła-Wojciechowska i Katarzyna Koprowska - korekta: Włodzimierz Sobkowiak i Jacek Fisiak - konwersja do pdf i upload: Przemysław Kaszubski Aktualizacja:

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency Anna D. Biedrzyńska Nowy Sącz 2014 ` Editorial Board doc.

Bardziej szczegółowo

Philological School of Higher Education

Philological School of Higher Education Academic Journal of Modern Philology Polish Academy of Sciences Wroclaw Branch Philological School of Higher Education in Wroclaw Academic Journal of Modern Philology e-issn 2353-3218 ISSN 2299-7164 Vol.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POZNAŃ, MAJ 2013 Przygotowanie i opracowanie danych DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI SAMODZIELNA SEKCJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations A N A L E C TA A R C H A E O L O G I C A R E S S O V I E N S I A VOLUME 4 RZESZÓW 2009 (2011) Anna Zalewska Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations The eponymous

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl 1 Language, Literacy, and Media Theory 2 AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl T R E N D S I N I N T E R D I S C I P L I N A R Y S T U D I E S

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych TOM II Specyfika języków specjalistycznych Warszawa 2009 1 Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Redaktor wydawniczny Rada Redakcyjna - prof. UW dr hab. Stanisław Szadyko - dr Łukasz Karpiński - dr Monika

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u

nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u Rzeszów 2011 półrocznik nr 1/2011 (1) semi-annual Rzeszów s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u Rada Programowa Editorial Board Pirkkoliisa Ahponen,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdasku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2010 (25) Szczecin 2010 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo