PROVEN BY TIME.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROVEN BY TIME. www.wasko.pl"

Transkrypt

1 PROVEN BY TIME

2 Biometria jako metoda uwierzytelniania Dominik Pudykiewicz Departament Systemów Bezpieczeństwa WASKO S.A.

3 Biometria jako metoda uwierzytelniania

4 Agenda Uwierzytelnianie jako potwierdzanie tożsamości, Wybór cechy biometrycznej, Wzorce biometryczne, Uwierzytelnianie biometryczne oraz identyfikacja biometryczna, Bezpieczeństwo uwierzytelniania, Biometria w dokumentach system PERSON.

5 Czym jest i z czym wiąże się biometria we współczesnym świecie? Dzisiaj rządy wielu państwa próbują chronić swój kraj i ludzi w nim mieszkających przed atakami terrorystycznymi, przestępczością i napływem niepożądanych grup osób to właśnie temu ma służyć biometria nauka zajmująca się badaniem organizmów żywych pod kątem występowania w nich mierzalnych indywidualnych cech.

6 Uwierzytelnianie jako potwierdzanie tożsamości

7 Uwierzytelnianie, identyfikacja i autoryzacja Uwierzytelnianie (nazywane często, lecz niepoprawnie autentykacją ) to potwierdzanie tożsamości osoby, czyli określenie z pewnym prawdopodobieństwem czy tożsamość, którą deklaruje osoba jest zgodna z prawdą. Stuprocentowa pewność w przypadku uwierzytelniania nie jest w praktyce możliwe, stąd mowa o prawdopodobieństwie. Identyfikacja jest wyszukaniem osoby w pewnym zbiorze na podstawie pewnego identyfikatora lub określonych cech. Identyfikację określa się także jako dopasowanie 1:N. Nie zawsze w wyniku identyfikacji otrzymuje się dokładnie jeden wynik. Autoryzacja jest procesem weryfikacji uprawnień osoby do określonych zasobów. Autoryzację zwykle poprzedza uwierzytelnienie: najpierw kto, potem do czego ma prawo.

8 Uwierzytelnianie, identyfikacja i autoryzacja Każdy z wymienionych procesów odpowiada na inne pytanie.

9 Klasyfikacja metod uwierzytelniania Ze względu na typ informacji przekazywanej przez osobę, a wykorzystywanej do weryfikacji jej tożsamości, wyodrębniono trzy metody uwierzytelniania: Coś, co wiesz logowanie w systemach informatycznych przy pomocy loginu i hasła, Coś, co masz pewien obiekt fizyczny tzw. token uwierzytelniający to warunek uwierzytelnienia, To, kim jesteś cechy fizyczne organizmu, które podlegają rejestracji. Czynnikowa klasyfikacja metod uwierzytelniania obejmuje: Uwierzytelnianie jednoczynnikowe (ang. Single-factor Authentication) np. kod klienta i hasło, Uwierzytelnianie wieloczynnikowe /silne uwierzytelnianie/ (ang. Multi-factor Authentications, Strong Authentication) np. karta i kod PIN lub nazwa użytkownika, hasło i obraz linii papilarnych.

10 Bezpieczeństwo uwierzytelniania

11 Bezpieczeństwo uwierzytelniania Przytoczona klasyfikacja metod uwierzytelniania ma swoje odzwierciedlenie w ich bezpieczeństwie. Uwierzytelnianie wieloczynnikowe /silne uwierzytelnianie/ charakteryzuje się większym bezpieczeństwem niż jednoczynnikowe. Rozpatrując kategorię informacji uwierzytelniającej można sformułować ogólną prawidłowość: Najmniejszy poziom bezpieczeństwa zapewnia podejście coś, co masz a najwięcej to, kim jesteś.

12 Jakość metod uwierzytelniania Bezpieczeństwo systemu uwierzytelniania jest często wyrażane przez jego dokładność. Sposób pomiaru dokładności zależy od czynnika uwierzytelniania: Przeciętna przestrzeń ataku (ang. Average Attack Space AAS) oznacza średnią liczbę prób, jaką musi wykonać atakujący aby odgadnąć sekret, Współczynnik fałszywego odrzucenia (ang. False Rject Rate) Oznacza liczbę przypadków, w których uprawniony użytkownik jest odrzucany przez biometryczny system uwierzytelniania w stosunku do wszystkich prób, Współczynnik fałszywej akceptacji (ang. False Acceptance Rate) Oznacza liczbę przypadków, w których nieuprawniony użytkownik jest wpuszczany przez biometryczny system uwierzytelniania w stosunku do wszystkich pól.

13 Bezpieczeństwo i użyteczność metod uwierzytelniania Opis Zalety Wady Czas wprowadzania Dokładność Hasło Znajomość ciągu od 8 do 12 znaków Łatwość wdrożenia Może zostać zapomniane PIN Znajomość ciągu 4 znaków Możliwośc pracy off-line Może zostać zapomniane Karta inteligentna Token uwierzytelniają cy Wbudowane mechanizmy przetwarzania danych Wymaga czynika kart PKI Algorymy kryptograficzne, asymetryczna para kluczy Wzajemne uwierzytelnieni e osoby i systemu PKI stanowi pojedynczy cel ataku Biometria (linie papilarne) Zeskanowany obraz linii papilarnych Łatwość pobrania próbki Skojarzenia z kryminalistyką 7-20 sekund 5-10 sekund 7-20 sekund 7-20 sekund < 5 sekund AAS od 2 15 do 2 23 AAS 13 bitów Brak danych AAS = 1024 bity FRR od 1 do 20% FAR od 0,001 do 5% Bezpieczeństw o Użyteczność Źródło: Christiana Braz, Jean-Marc Robert - Security and Usability: The Case of the User Authentication Methods

14 Wybór cech biometrycznych

15 Cechy biometryczne (biometryki) Prace nad wykorzystaniem biometrii jako bezpiecznej metody weryfikacji tożsamości, skłoniły do poszukiwania takich cech organizmu, które mogłyby zostać skutecznie w tym celu wykorzystane. Biometryki można podzielić na dwie grupy: Biometryki fizjologiczne niosą informacje o cechach fizycznych organizmu w momencie dokonania pomiaru (pobrania próbki), Biometryki behawioralne /zachowawcze/ - opisują charakterystyczne cechy zachowania badanej osoby

16 Cechy biometryczne (biometryki) przykłady Do najczęściej wykorzystywanych cech fizycznych należą: Wśród ciekawych, lecz rzadko stosowanych rozwiązań warto wymienić cechy behawioralne, takie jak: Odcisk palca, Geometria dłoni, Geometria twarzy, Siatkówka oka, Rozpoznawanie głosu, Dynamika podpisu odręcznego, Charakterystyka pisania na klawiaturze. Tęczówka oka, Wzór naczyń krwionośnych.

17 Bezpieczeństwo systemu biometrycznego Od wyboru cechy biometrycznej zależy dokładność i bezpieczeństwo systemu biometrycznego. Cecha taka powinna spełniać określone właściwości, aby była przydatna do skutecznej analizy biometrycznej: Niepowtarzalność, Niezmienność, Odporność na fałszerstwa, Łatwość pobrania próbki, Możliwość automatycznej analizy. XIX- wieczna instrukcja wykonywania pomiarów metoda Bertillona

18 Wzorce biometryczne

19 Rejestracja pobranej próbki biometrycznej Pobranie próbki biometrycznej zwykle polega na zarejestrowaniu obrazu wybranego fragmentu ciała przy pomocy odpowiedniego urządzania rejestrującego, tzw. skanera biometrycznego: Układ optyczny działający w świetle widzialnym lub w podczerwieni biometria linii papilarnych, biometria żył palca lub dłoni. Skalibrowany cyfrowy aparat fotograficzny lub kamera geometria twarzy, geometria dłoni, tęczówka oka. Urządzenia audio, dyktafon, itp. biometria głosu ludzkiego.

20 Tworzenie wzorca biometrycznego Pobrana próbka biometryczna ma formę surowej porcji danych, nie pozwala to na porównanie jej z innymi, a więc do identyfikacji lub uwierzytelniania. Próbka ta musi zostać przekształcona w tzw. wzorzec biometryczny. Jest to mała porcja danych, która opisuje cechę biometryczną w taki sposób, że możliwe jest wydajne jej porównywanie.

21 Uwierzytelnianie biometryczne oraz identyfikacja biometryczna

22 Uwierzytelnianie biometryczne i identyfikacja biometryczna Każdy proces uwierzytelniania polega na porównaniu informacji uwierzytelniającej zapisanej w repozytorium informacji o osobach z informacją uwierzytelniająca okazaną w danym momencie przez badaną osobę. Wypełnienie tego repozytorium rekordami opisującymi poszczególne osoby odbywa się w procesie rejestracji: Rejestracja danych osobowych, Pobranie danych biometrycznych, Szyfrowanie danych biometrycznych (opcjonalnie), Zapisanie rekordu w repozytorium.

23 Uwierzytelnianie użytkownika w systemie biometrycznym Uwierzytelnianie użytkownika w systemie biometrycznym odbywa się według scenariusza: Pobranie identyfikatora osoby, Pobranie próbki biometrycznej, Porównanie danych biometrycznych. Załadowanie rekordu użytkownika,

24 Identyfikacja użytkownika w systemie biometrycznym Identyfikacja użytkownika w systemie biometrycznym obejmuje następujące kroki: Pobranie próbki biometrycznej, Dopasowanie wzorca, Identyfikacja osób.

25 Biometria w dokumentach

26 Paszporty Konieczność podążania dokumentu za postępem technologicznym, a także rosnące zagrożenie międzynarodowe, wymogły opracowanie międzynarodowych norm, których celem było ujednolicenie dokumentów podróży i wprowadzenie w nich identyfikatorów biometrycznych. ICAO (International Civil Aviation Organization) wydała zbiór rekomendacji określających specyfikację techniczną dokumentów odczytywanych maszynowo w tym także wizy i paszporty. Dokument Doc ewoluował i zalecenia ICAO znalazły odzwierciedlenie m.in. w Normach ISO/IEC dedykowanym dokumentom. 13 grudnia 2004 r. Unia Europejska określa termin wprowadzenia biometryków w paszportach. Pierwszym polskim dokumentem biometrycznym, zawierający elektroniczny nośnik informacji, był paszport. 28 sierpnia 2006 r. każdy obywatel wnioskujący o wydanie paszportu i uprawniony do jego posiadania, mógł już otrzymać paszport biometryczny.

27 Jak rozpoznać dokument zawierający elektroniczny nośnik danych? Grupa ICAO o nazwie New Technologies Working Group ustaliła znak symbolizujący układ elektroniczny. Zalecono, aby ten znak był umieszczony w dolnej części przedniej okładki, poniżej słowa PASZPORT. Do sprawdzania tożsamości osoby służą różne dokumenty: Dowody osobiste, Paszporty, Karty ubezpieczeniowe, Prawa jazdy.

28 Technologia RFID Odczyt danych zapisanych na elektronicznym dokumencie biometrycznym jest możliwy dzięki RFID (Radio Frequency IDentification). Polskie paszporty zawierają dwie cechy biometryczne wizerunek twarzy oraz odciski palców posiadacza zabezpieczone poprzez BAC (Basic Access Control) i EAC (Extended Access Control).

29 Jak wykorzystać potencjał nauki? Finger Vein technologia oparta na analizie unikalnego wzorca naczyń krwionośnych palca.

30 Proces produkcji dokumentów w systemie PERSON System PERSON realizuje proces rejestracji danych osobowych, proces personalizacji graficznej oraz elektronicznej, jak również dystrybucję i wydawanie gotowego dokumentu identyfikacyjnego. Dokumenty identyfikacyjne wydawane przez system PERSON stanowią uniwersalny nośnik tożsamości użytkownika możliwy do zastosowania w dowolnych systemach informatycznych, identyfikator może być wykorzystany również jako nośnik danych biometrycznych.

31 Biometria w praktyce Uwierzytelnianie w systemach informatycznych Kontrola dostępu do pomieszczeń Zakupy bezgotówkowe

32 Kontakt Dominik Pudykiewicz Departament Systemów Bezpieczeństwa tel fax WASKO S.A Gliwice, ul. Berbeckiego 6 tel fax

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie biometrycznej, multiaplikacyjnej karty kibica: Stadium VeinCard

Rozwiązanie biometrycznej, multiaplikacyjnej karty kibica: Stadium VeinCard Rozwiązanie biometrycznej, multiaplikacyjnej karty kibica: Stadium VeinCard Koncepcja rozwiązania Version 1.1 Spis treści: Wstęp...3 Technologie...3 Koncepcja Karty Kibica Stadium VeinCard...10 Korzyści

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH Andrzej

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce Ukazuje się od 1919 roku 3'14 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Michał SZEWCZYK Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wybrane analizy

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKA POZNAŃSKA MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH inż. Mateusz LESZNER Promotor:

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 1 z 36 SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 stęp...4 1.1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 29.12.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 01248/07/PL WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca Niniejsza grupa robocza została powołana na mocy

Bardziej szczegółowo