Ankieta dla Czytelników BUW The University of Warsaw Library Patron Survey

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta dla Czytelników BUW The University of Warsaw Library Patron Survey"

Transkrypt

1 Ankieta dla Czytelników BUW The University of Warsaw Library Patron Survey 2,5% Język Language polski / Polish angielski / English 97,5% Z której biblioteki korzysta Pan/Pani najczęściej? Which library do you use most often? 7,5% 25% BUW / University of Warsaw Library z biblioteki wydziałowej UW // a faculty library of the UW 67,5% z innej biblioteki warszawskiej // some other library situated in Warsaw

2 W jakim celu Pan/Pani przychodzi do BUW? Why do you visit the University of Warsaw Library? * możliwośd wielokrotnego wyboru / multiple choice wypożyczyd książkę / to borrow a book 64% zebrad materiał do pracy dyplomowej/badao naukowych // to collect data for a thesis/research przygotowad się do zajęd/sesji egzaminacyjnej // to get prepared for the classes/exams w celach towarzyskich/lektura dla przyjemności // to meet people/to read for leisure skorzystad z internetu/zasobów elektronicznych // to use Internet/electronic resources uczestniczyd w wydarzeniach kulturalnych/naukowych // to attend cultural/scholarly events 13% 10% 6% 49% 59% inne / other 5% Częstotliwośd korzystania z księgozbioru w Wolnym Dostępie Use of Open Stacks 2% 6% 8% 14% 33% 37%

3 Częstotliwośd korzystania z Czytelni Ogólnej Use of Main Reading Room 1% 15% 21% 9% 23% 31% Częstotliwośd korzystania z Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform Use of Current Periodicals and Microforms Reading Room 0,3% 2,7% 5% 60% 13% 19%

4 Częstotliwośd korzystania z gabinetów zbiorów specjalnych Use of Special Collection Departments 0,3% 1% 1,7% 5% 11% 81% Częstotliwośd korzystania z Księgozbioru Dydaktycznego Use of Textbook Collection 0,3% 7,7% 42% 20% 10% 20%

5 Częstotliwośd korzystania z Wypożyczalni Use of Circulation Desk 0,4% 6% 23% 9% 33,6% 28% Częstotliwośd korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Use of Interlibrary Loan services 0,2% 1,3% 72% 4,5% 9% 13%

6 Częstotliwośd korzystania z pomocy pracowników Informatorium i bibliotekarzy dziedzinowych Use of Information Desk and Subject Reference Librarians Desks 0,4% 2% 6,6% 42% 22% 27% Częstotliwośd korzystania z katalogu online bibliotek UW Use of online computer catalog (OPAC) of the University libraries 3% 5% 5% 19% 31% 37%

7 Częstotliwośd korzystania z katalogu NUKAT Use of NUKAT union catalog 64% 1,5% 5% 9% 10% 10,5% Częstotliwośd korzystania z zasobów elektronicznych Use of electronic resources 42% 12% 2% 10% 17% 17%

8 Częstotliwośd korzystania z zeskanowanych katalogów kartkowych Use of scanned card catalogs 0,3% 2% 3,7% 7% 11% 76% Częstotliwośd korzystania z tradycyjnych katalogów kartkowych Use of traditional card catalogs 0,2% 1,5% 3,3% 7% 74% 14%

9 Jakośd katalogu online bibliotek UW The quality of online computer catalog (OPAC) of the University libraries 3% 1,5% 5,5% bardzo dobra / very high 16% 31% dobra / high niezadowalająca / unsatisfactory zła / very low 43% nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use Jakośd katalogu NUKAT The quality of NUKAT union catalog 6% bardzo dobra / very high 13% dobra / high 72% 7% 1,3% 0,7% niezadowalająca / unsatisfactory zła / very low nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use

10 Jakośd zasobów elektronicznych The quality of electronic resources 9% bardzo dobra / very high dobra / high 48% 24% niezadowalająca / unsatisfactory zła / very low 1,5% 3% 14,5% nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use Jakośd zeskanowanych katalogów kartkowych The quality of scanned card catalogs 3,5% 8% bardzo dobra / very high 5,5% 1,5% 1% dobra / high niezadowalająca / unsatisfactory 80,5% zła / very low nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use

11 Jakośd tradycyjnych katalogów kartkowych The quality of traditional card catalogs 5% 10% bardzo dobra / very high dobra / high 7% 0,8% 1,2% niezadowalająca / unsatisfactory zła / very low 76% nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use

12 Proszę określid obszary swoich zainteresowao (wg klasyfikacji w Wolnym Dostępie) Specify the domain of your interest (Open Stacks classification) * możliwośd wielokrotnego wyboru / multiple choice dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory), metodologia nauk, bibliotekoznawstwo / general works, library science muzyka, architektura, sztuki piękne / music, architecture, fine arts nauki społeczne, antropologia / social science, anthropology prawo, nauki polityczne / law, political science geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane / geography, mathematical, natural and applied sciences nauki historyczne / history filozofia, psychologia, religia, oświata / philosophy, psychology, religion, education język, literatura / language, literature 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

13 Ogólna ocena oferty zbiorów BUW General evaluation of Library collections and services 4% 1% 2% bardzo dobra / very high 16% 28% dobra / high niezadowalająca / unsatisfactory zła / very low 49% nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use

14 Dostępnośd pozycji poszukiwanych w BUW The availability of titles you search at the Library bardzo dobra / very high dobra / high Księgozbiór w Wolnym Dostępie / Open Stacks inne książki i czasopisma drukowane / other printed books and journals biblioteka cyfrowa e-buw / e-buw digital library niezadowalająca / unsatisfactory zła / very low elektroniczne czasopisma, książki i bazy danych / electronic journals, books and databases płyty CD-ROM, mikrofilmy / CD-ROMs, microfilms nie wiem/nie korzystam // I have no opinion/i don t use 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 Funkcjonalnośd Wolnego Dostępu (układ i oznakowanie zbiorów) The usability of Open Stacks 4,5% 1,8% 5,2% 22% bardzo dobra / very high dobra / high 20% niezadowalająca / unsatisfactory 46,5% zła / very low nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use

16 Ogólna ocena poszczególnych grup pracowników BUW General evaluation of each group of the Library staff Informatorium / Information Desk Wypożyczalnia / Circulation Desk Czytelnia Ogólna / Main Reading Room bardzo dobra / very good dobra / good gabinety zbiorów specjalnych / Special Collection Departments bibliotekarze dziedzinowi w Wolnym Dostępie / Subject Reference Librarians in Open Stacks area niezadowalająca / unsatisfactory zła / poor ochrona / Library guards nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use szatnia / cloakroom staff 0% 20% 40% 60% 80% 100%

17 Szczegółowa ocena pracowników BUW Evaluation of the Library staff work mode kompetencje i profesjonalizm / skills and knowledge bardzo dobra / very good kultura osobista / manners dobra / good niezadowalająca / unsatisfactory życzliwośd / kindness zła / poor nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use dostępnośd / availability 0% 10% 20% 30% 40% 50%

18 Godziny pracy BUW Opening hours w dni powszednie / week days bardzo dobre / very good dobre / good w weekendy / weekends średnie / average niezadowalające / unsatisfactory w czasie sesji egzaminacyjnej / exam session złe / poor nie mam zdania // I have no opinion w wakacje / holidays 0% 20% 40% 60%

19 Warunki pracy Study conditions at the Library w Wolnym Dostępie / in Open Stacks area bardzo dobre / very good w Czytelni Ogólnej / in Main Reading Room dobre / good średnie / average w gabinetach zbiorów specjalnych / in Special Collection Departments niezadowalające / unsatisfactory w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform / in Current Periodicals and Microforms Reading Room złe / poor nie mam zdania // I have no opinion w pokojach pracy zbiorowej / in group study rooms w kabinach pracy indywidualnej / in carrels 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Infrastruktura BUW The Library infrastructure szatnie / cloackrooms windy / lifts toalety / restrooms czystośd w budynku / clean premises bardzo dobra / very good dostęp do gniazdek elektrycznych / access to AC power sockets dobra / good dostęp do sieci Wi-Fi / Wi-Fi access dostępnośd i stan komputerów / availability and quality of the Library computers dostępnośd i stan kserografów / availability and quality of the copy machines dostępnośd i stan skanera / availability and quality of the scanner niezadowalająca / unsatisfactory zła / poor nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don t use ułatwienia dla osób niepełnosprawnych / solutions for the disabled users oznakowanie i informacja wizualna / special marks/signs and visual information 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Oferta kulturalna BUW The cultural offer of the Library 10% bardzo dobra / very good dobra / good 23,0% niezadowalająca / unsatisfactory 59% zła / poor 7,0% nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don't use 1% 0,3% Jakośd i przydatnośd fanpage BUW na Facebooku The quality and usefulness of the Library Facebook fanpage 5% 13% bardzo dobra / very good dobra / good 8% 0,8% 1,5% niezadowalająca / unsatisfactory zła / poor 71,7% nie mam zdania/nie korzystam // I have no opinion/i don't use

22 Metryczka Legenda Płed Sex 30,3% kobieta / female mężczyzna / male 69,7% Wiek Age 3,2% 0,8% 9% 19% 68% < > 65

23 Status Czytelnika Patron status 2% 1,5% 1% 2,5% 7% 16% student lub doktorant UW / the University student or postgraduate nauczyciel akademicki UW / the University teacher nauczyciel akademicki spoza UW / other university teacher bibliotekarz UW / the University librarian 70% inny pracownik UW / other University staff tegoroczny maturzysta / this secondary school graduate inna osoba spoza UW / other non- University user

niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 220 129 91

niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 220 129 91 Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych w 2013 r. / Performance of public libraries in 2013 (Opracowano

Bardziej szczegółowo

niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 187 112 75

niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 187 112 75 Dostępność w tygodniu / Access during the Biblioteki i filie usytuowane / Library and branches situatet Połączone z innymi jednostkami / Merged structures Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki

Bardziej szczegółowo

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników Maria Wrocławska * Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO BAZĄ SUKCESÓW NAUKOWYCH UŻYTKOWNIKÓW? ZMIANY W ORGANIZACJI KOMUNIKACJI NAUKOWEJ W LATACH 2006 2007 [THE LIBRARY

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKOW KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 WARSZAWA WARSAW 2013 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE STATISTICAL

Bardziej szczegółowo

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl 2 0 0 8. I N F O R M A C J A D L A N A U K I A ŚWIAT ZASOBÓW C Y F R O W Y C H Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Emilia Lepkowska Politechnika Poznańska w Poznaniu Biblioteka Główna emilia@ml.put.poznan.pl Grzegorz Kostecki Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.

GEOLAND Consulting International Sp. z o.o. GEOLAND Consulting International Sp. z o.o. od 1991 roku partner Presspubliki, wydawcy dziennika Rzeczpospolita 00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 20, tel. 022 850-03-30, fax 022 850-03-40 e-mail: geoland@geoland.pl,

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych

Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych SESJA POSTEROWA 391 Ewa Piotrowska, Renata M. Zając Akademia Pedagogiczna w Krakowie Biblioteka Główna Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych W artykule przedstawiono definicje wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oprac. Bogumiła Konieczny-Rozenfeld 1 Celem szkolenia jest zapoznanie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ Polska wiodącą lokalizacją BPO/SSC w rejonie CEE Według f irmy doradczej Hacket Group, właśnie Polska zajęła trzecie miejsce

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo