Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników."

Transkrypt

1 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie clicktracking u. 4. Mtintracking. Charakterystyka danych. Ścieżka wizyty użytkwnika. 5. System ewaluacji zachwań użytkwników na strnach internetwych bez udziału mderatra i użytkwnika: a. Architektura. b. Mdel. c. Kntrler. 6. Case study: Czytdziala.pl. a. Zadania dla użytkwników. b. Wyniki. 7. Metdy prównywania danych, uzyskanych pprzez zdalny system raz eyetracker. Dyrektr peracyjny Internet Wrks, autr Czytdziala.pl (mnitring dstępnści WWW) strna 1 z 13

2 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. P każdych przeprwadznych badaniach i testach jakści użytkwej strn WWW uzyskujemy zbiór infrmacji, który wymaga dpwiedniej analizy raz pdsumwania w pstaci raprtu. W zależnści d użytej metd badania mżna uzyskać następujące dane: Ntatka bserwatra dtycząca wyknywanych zadań przez użytkwników. Lista kntrlna z dpwiedziami. Uprządkwany zbiór danych ze skńczną liczbą pól, uzupełniany w trakcie badania w bazie danych lub arkuszu kalkulacyjnym przez prwadząceg badania lub bserwatra. Wywiad przed- i ptestwy. Dane pzyskane autmatycznie za pmcą sprzętu (np. Eyetrack 6000) lub prgramwania (np. GazeTracker, CrazyEgg, ClickMapa). ślad skupienia wzrku (Gaze Trail), bszary patrzenia 3D (Lk zne 3D), analiza knturów (Cntur Analysis), mapa cieplna (HeatMap), mapa kliknięć (ClickMap). Statystyczne dane: średni czas wyknywania każdeg zadania raz średnia ilść kliknięć, rzkład uczestników kńczących zadania, uprządkwany wg pmyślnści ukńczenia. Analiza ekspercka: analiza heurystyk i prblemy, analiza prównawcza knkurencji, raprt ekspercki wraz z prpzycją rzwiązań prblemów i uzasadnieniem uwag. Mając pwyższeg dane, w całści lub częściw, należy utwrzyć dkument, nazywany audytem, lub raprtem badania użytecznści. Metdy badań użytecznści z pasywnym udziałem użytkwników. Metdy z pasywnym udziałem użytkwnika nie wymagają pdjęcia ddatkwych działań z jeg strny. D takich metd zaliczane są badania eyetracking czy ewaluację z użytkwnikiem, pdczas której mżna pzyskać takie dane jak: ślady drgi (ślady myszki), mapę cieplną, mapę kliknięć, bszary skupienia wzrku, strna 2 z 13

3 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. pliki z histrią dknanych akcji na strnie. 2. Metryki użytecznści. Istnieje kilka mdeli metryki użytecznści - Metrics fr Usability Standards in Cmputing (MUSiC), Sftware Usability Measurement Inventry (SUMI), the Skill Acquisitin Netwrk (SANe), semi-autmated Interface Designer and Evaluatr (AIDE), Diagnstic Recrder fr Usability Measurement (DRUM). Metryki użytecznści służą p t, by cenić ile bardziej użyteczny jest prdukt p wprwadznych pprawkach uzyskanych z testów użytecznści. Najprstszym przykładem jest wyznaczenie kilku zadań d wyknania i zmierzenie takich wartści jak: ilść kliknięć ptrzebna d siągnięcia celu, czas ptrzebny d siągnięcia celu. Zadanie/Czas Przed pprawkami przeprjektwaniu Zadanie 1 20 s 6 s 233 Zadanie 2 80 s 55 s 45 Zadanie s 160 s -6 P Czas razem 250 s 121 s Arytmetycznie Gemetryczni e (birąc pd uwagę spadek użytecznści) Pprawa % 107% lepiej 63% lepiej Prces twrzenia prduktu Prces rzwju etap knceptualny Jakść prcesu mdelwania Miary jakści wewnętrznej Miary jakści zewnętrznej Miary jakści użytkwej Użytkwanie prduktu P naniesieniu pprawek w prdukcie, należy pwtórzyć badania stsując te same czynniki w zbliżnych d natywnych warunkach. Z klei w metryce jakści użytkwej ISO 9126 zawarta jest charakterystyka pzwalająca wymiernie cenić prdukt, c jest szczególnie ważne by móc prównać wskaźniki przed i p wprwadznych zmianach. Pierwsze pjęcie t efektywnść, którą cechują trzy miary: strna 3 z 13

4 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. skutecznść zadaniwa, kmpletnść zadaniwa, częsttliwść błędów. Prduktywnść jest ściśle związana z użytkwnikiem i zadaniami, które n wyknuje. Występują pjęcia: czasu wyknania zadania, czyli jak dług trwał zakńczenie zadania. skutecznści zadaniwej, czyli jak skuteczni są użytkwnicy, ile zadań w jednstce czasu ptrafią wyknać pprawnie. prduktywnść eknmiczna jak krzystny ksztw jest użytkwnik, czyli skutecznść zadaniwa / kszt zadania. Bezpieczeństw prduktu względem użytkwnika, rzumiane jest jak wpływ prduktu na pstawę i zdrwie. Strata finanswa jest miarą, która kreśla skalę mżliwści pniesienia strat z pwdu niewystarczającej użytecznści prduktu. Przy pmcy miar zadwlenia mżna zmierzyć: jak bardz jest usatysfakcjnwany użytkwnik (np. ankieta ptestwa, rzmwa z ekspertem), na ile z pszczególnych cech prduktu jest zadwlny użytkwnik? Na pdstawie pwyższych, raz innych mdeli metryki użytecznści, mżna stwrzyć jeden sknslidwany, hierarchiczny mdel mierzenia użytecznści. Taki mdel nsi nazwę Quality In Use Integrated Measurement (QUIM). W mdelu QUIM zawartych jest 10 składników: wydajnść, efektywnść, prduktywnść, zadwlenie, zdlnść uczenia się, bezpieczeństw, zaufanie, dstępnść, uniwersalnść i używalnść każdy dpwiada za dpwiedni faset użytecznści, który jest definiwany w istniejących standardach i mdelach. Następnie tych 10 czynników, jest rzłżne na 26 mniejszych, mierzalnych kryteriów, które statecznie składają się z 127 knkretnych metryk. 3. Zastswanie clicktrackingu. Zanim wyznaczę definicję clicktrackingu, należy wspmnieć narzędziach typu actintracker, które wykrzystuje się pdczas ewaluacji z użytkwnikiem, zarówn pasywnej jak i aktywnej. Pdczas dwiedzania pszczególnych strn, przeglądarka dntwuje klejne wyknywane przez użytkwnika akcje, zarówn między strnami jak i na samej strnie. D takich akcji mżna zaliczyć: wejście na strnę, przełączenie między strnami (zakładkami), przejście z jednej strny na drugą w ramach jedneg kna, wpisanie danych frmularzwych na strnie, kliknięcie przycisku/linku na strnie, zaznaczenie tekstu, kpiwanie, wklejanie, strna 4 z 13

5 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. edycja, jeśli na taką pzwala strna (najczęściej technlgia AJAX) przeciąganie, puszczanie elementów strny. Clicktracking jest metdą wykrzystywaną d śledzenia aktywnści użytkwników na strnach WWW, lecz nie samych akcji. Używane jest także, jak narzędzie przy testach A/B (Split A/B testing). Pdejście testwania A/B pzwala prównać dwie alternatywy d siebie, zweryfikwać funkcjnalnść dwóch knkurencyjnych prttypów systemu. Clicktracking pzwala stwrzyć mapę relacji użytkwników-link na strnie WWW. Mżna dwzrwać liczbę kliknięć w każdy link, czy też dwlny inny element na strnie. Dzięki temu wykrywana jest nieppularna treść raz miejsca, cieszące się największym zaintereswaniem. Dane, które uzyskuje się za pmcą clicktrackingu, t: czas kliknięcia pzycja kliknięcia liczba kliknięć w dany element parametry użytkwnika, który kliknął (przeglądarka, rzdzielczść, lkalizacja za pmcą GeIP, miejsce, z któreg nastąpił kliknięcie) Clicktracking jest bardz przydatny w e-cmmerce, pmaga rzwiązywać prblem tzw. prduct placement, czyli umieszczaniu prduktów na strnie internetwej. Mżliwe spsby prezentacji danych t: mapa kliknięć mapa cieplna Mapa kliknięć jest dwuwymiarwym brazem, składającym się z dwóch warstw badaneg systemu, raz nałżnej pwłki z infrmacją kliknięciach. Mapa cieplna, inaczej termiczna jest natmiast graficzną reprezentacyjna punktów skupinych w pewne bszary, dległe d siebie zdefiniwaną stałą. Aby pwstał bszar, w prmieniu R (kreślnym w systemie generwania mapy), musi znaleźć się X kliknięć. Mżliwa jest reprezentacja graficzna najbardziej grących miejsc na badanej strnie WWW. Wszystkie kliknięcia w danym bszarze są prezentwane jak brazy termiczne, gdzie miejsca najwyższym współczynniku kliknięć przybierają czerwny klr. Istnieje kilka znanych systemów, ferujących klekcję statystyk dt. strny raz prezentwania we wspmnianych frmach graficznych. D najbardziej ppularnych serwisów zagranicznych mżna zaliczyć Clickdensity, CrazyEgg raz ClickHeat, zaś w Plsce system statystyk stat24.cm (ClickMapa) raz SiteDctr. 4. Mtintracking. Charakterystyka danych. Mtintracking t spsób na nagrywanie ruchów i akcji wyknywanych przez użytkwnika na strnie WWW w czasie rzeczywistym. Pdczas wizyt na strnie, ruchy i kliknięcia użytkwnika są ntwane d zdalnej bazy danych lub plików lg. Zgdnie z kreślnym niżej mdelem, każdrazw zapamiętywana jest czwórka parametrów. Owe nagrywanie cechuje lgwanie w bardz krótkich dstępach czasu (< 100ms) ruchów wyknywanych przy pmcy myszki czy inneg narzędzia wskazująceg. strna 5 z 13

6 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Odbywa się t trybie dyskretnie ciągłym, dla każdeg użytkwnika z sbna, gdzie statecznie pwstaje zbiór danych zawierający takie infrmacje jak: pzycja kursra czas pzycji kursra w wyznacznym miejscu na strnie długść przestju kursra w jednym miejscu rdzaj akcji wyknanym pdczas przestju Nrmalizując t d czwórki danych MT = {P, T, L, A}, trzymamy następujące składwe: P = (x, y), jednstką dla x, y jest 1px (1 piksel). T = 00:00:00, h:m:s. L = 000 ms wyrażne w milisekundach A należy d zbiru { NULL, START, STOP, CLICK, FIX, CLOSE } NULL brak pdjętej akcji START naciśniecie przycisku myszki rzpczynająceg akcję (np. kliknięcie w element, przeciągniecie, wywłanie akcji skryptu wyknywaneg p strnie użytkwnika) STOP ukńczenie akcji CLICK kliknięcie w element FIX miejsce fiksacji, stan w który przechdzi A p minięciu kreślneg czasu CLOSE akcja zamknięcia strny lub puszczenia jej na rzecz innej Reprezentacją graficzną śladu jest dwuwymiarwą krzywą pwstałą pprzez aprksymację klejnych punktów typu MT. Na pdstawie tych danych mżna utwrzyć unikalną ścieżkę wizyty użytkwnika na danej strnie internetwej. Metda pniekąd jest pkrewna z mechanizmem twrzenia ścieżek dwiedzin strn na pdstawie bazy danych przebiegów czasów. Zagadnienie jest z dziedziny eksplracji danych. Analiza przebiegów czaswych bejmuje metdy analizy przebiegów czaswych w celu znalezienia: trendów, pdbieństw, anmalii raz cykli. Metdę tę mżna zastswać również d wykrycia pdbieństw między użytkwnikami i ich zachwaniem na strnie, by pznać najppularniejsze przebiegi wizyt na strnie i w następstwie skrygwać prttyp strny zgdnie z ukierunkwaniem właśnie użytkwników. Ścieżka wizyty użytkwnika. Przy metdzie mtintracking pmcny jest graf zachwań sieciwych użytkwników (eng. Web behavir graph), rysunek bk. Ciepłe klry w śrdku znaczają pprawną ścieżkę, dpwiednim kierunku, kierującą użytkwnika d właściwiej infrmacji, zimne ddalenie się d wyknania zadania czy pstawineg strna 6 z 13

7 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. celu. Za pmcą teg grafu badając strnę internetwą mżna wykryć bszary, które wymagają pprawy. W przypadku kreślenia ścieżki użytkwnika w systemie webwym, nie wyznaczamy punktu, który znacza spełnienie celu, lecz badamy wszystkie ścieżki użytkwników. Określana na wstępnie jest idealna ścieżka d pierwszeg punktu d statnieg, która stanwi wzrzec dla pzstały śladów, które są d niej prównywane. P przekrczeniu ustalneg prgu zgdnści, mżna załżyć, iż użytkwnik siągnął załżny cel lub nie. 5. System ewaluacji zachwań użytkwników na strnach internetwych bez udziału mderatra i użytkwnika. Przedstawiam pis spsbu działania aplikacji webwej typu tracker, wdrażanej pd nazwą bitracks.cm. Za pmcą niej mżna uzyskać mapę cieplną (heatmap) raz mapę kliknięć (clickmap). ObiTracks.cm wykrzystuje spsób wizualizacji party rzwiązanie ClickHeat firmy Labsmedia. System jest wyknany w technlgii PHP 5.2, w parciu bazę danych MySQL 5 raz bibliteki Javascript lgujące zdarzenia. Aby rzpcząć klekcjnwanie danych, należy umieścić kd Javascript przed znacznikiem </bdy> w sekcji strny, która ma być badana. Przykład: <script type="text/javascript" src="http://czytdziala.pl/svetvid/js/clickheat.js"></script><script type="text/javascript"><!-- clickheatsite = 'czytdziala.pl';clickheatgrup = dcument.title;clickheatserver = 'http://czytdziala.pl/svetvid/click.php';initclickheat(); //--> </script></bdy> Jak widać, zasada Event.lggera jest pdbna d tej, którą stsuje Ggle Analytics, przy klekcjnwaniu danych statystycznych. Dane są klekcjnwane d plików tekstwych: X Y szerkść_przegladarki liczba_klikniec czas_klikniecia numer_ip_uzytkwnika Aplikacje cechuje następująca architektura: ObiTracks Cntrllers ObiTracks mdules Lg Files Cre CreateFIle/Fill Dabase ClickHeat Generate Map HeatMap Lgin Cnfig Event Click Prcessr Website server Event.Lgger User Client Admin strna 7 z 13

8 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. W zależnści d badanej strny, należy ustawić dla Event.lggera infrmację tym, jaki układ na psiada. Mże t być strna wycentrwana zmiennym rzmiarze, stałym lewym menu i zmienną treścią, na cały ekran itp. Uprszczną wersją, a właściwie składwą mtintrackera jest kntrler clicktracker. Pniżej znaduje się rysunek z mdelem aplikacji, typ swimlanes. W przypadku ObiTracks, clicktracking składa się z dwóch mniejszych aplikacji skryptu zbierająceg kliknięcia ze strny klienta raz kntrlera, który zebrane dane przetwarza ze strny serwera, gdzie jest wdrżny cały system ObiTracks. Dzięki tak zebrany danym, prcesy w tym kntrlerze, dpwiadające za generwanie mapy kliknięć (ClickMap) raz mapy cieplnej (HeatMap), są w stanie wizualizwać akcje użytkwnika. W ramach badań przeprwadziłem analizę prównawczą jakści uzyskanych wyników na tych samych zestawach zadań dla aplikacji webwej raz Eyetrackingu, za pmcą urządzenia d badań Head Munted Tracker, mdel Eyetrack 6000 raz prgramwania GTAnaly. 6. Case study: Czytdziala.pl. W listpadzie 2007 rku nastąpiła zmiana wyglądu serwisu mnitrująceg działanie usług internetwych Czytdziala.pl. Wymagana była ewaluacja wprwadznych zmian. Zadania dla użytkwników. Aby uzyskać dane użytkwników dla prównania skutecznści aplikacji webwej z clicktrackingiem i heatmapą uzyskiwaną z eyetrackera, grupa 10 sób zstała pprszna wyknanie pniższych zadań. Zadanie 1 1. Wejdź na strnę 2. Spróbuj zapisać się na mnitring nasza-klasa.pl dla adresu Gadu-Gadu. 3. Pwtórz Krk nr 2 dla niepprawnych danych. strna 8 z 13

9 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Zadanie 2 Zadanie 3 1. Wejdź na strnę 2. Załóż nwe knt w serwisie. 3. Ddaj jeden kntakt mailwy raz jeden test na dwlny prtkół z dwlnymi ustawieniami. 4. Przypisz kntakt RSS d testu. 1. Wejdź na strnę 2. Zalguj się na swje knt. 3. Odpwiedz na trzy pytania: Czy wszystk, c widzę, jest dla mnie jasne? Wiesz gdzie jestes? Gdybym był w stanie, c bym pprawił na tej strnie? C przykuwa największą uwagę? Uwagi i sugestię zstały przesłane za pmcą prgramwania LiveChat Sftware, zainstalwaneg w rli kanału kntaktweg dla Czytdziala.pl. Na pniższym rysunku jest mapa kliknięć uzyskana pdczas badania. Wyniki uzyskan 15 stycznia 2008 rku, w labratrium Plitechniki Wrcławskiej. Dane ObiTracks.cm zstały zebrane d 8 użytkwników. Najczęściej pracwali ni z przeglądarką Firefx, w jednym przypadku był t MS Explrer. Rzdzielczść nie przewyższała 1280px na szerkść, gdzie najczęściej była t 1024 px na szerkść. Pniżej przykładwy wynik ścieżki kliknięć z danych systemu bitracks.cm. strna 9 z 13

10 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Użytkwnik Mapa cieplna dla wygenerwaneg ruchu przedstawia się następując: Zadania pwtórzn w labratrium ergnmii. Uzyskan wstępne wyniki, które wymagały przetwrzenia, niżej zbrazwane bszary skupienia w klejnści zapisania (duża czułść). strna 10 z 13

11 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. 7. Metda prównania danych. Uzyskany ścieżki ruchów użytkwników pdczas badania zdalneg raz testu z wykrzystaniem Eyetrackera, są prównywane za pmcą następujących pracwanych metd: 1. Suma różnic dległści między punktami w stsunku d łącznej długści ścieżki. 2. Różnica w płżeniu kursra i czasie przestju między pprzedzającym i następującym kliknięciu Wykrzystując uzyskane dane, należy wyznaczyć następujące parametry: NOOP TIME DURATION (ms) długść przestju myszki w danej pzycji, NOOP POINT punkt przestju myszki, uwarunkwany stałą NOOP_LIM, która kreśla ptrzebny czas d zmiany stanu z ACTIVE na NOOP, MAX_NORMALIZED_DIFF_LENGTH stała bliczana pprzez pierwiastkwanie ilczynu szerkści i wyskści ekranu przeglądarki użytkwnika. Definiuje, czy różnica długści dwóch ścieżek mieści się w zakresie pdbieństwa, c skutkuje rzpczęciem dkładnej punktwej analizie. Działanie algrytmu: NOOP_LIM = 100; Limit czasu w ms, p którym kursr przechdzi w stan przestju, MAX_NORMALIZED_DIFF_LENGTH pierwiastek z ilczynu szerkści i wyskści kna przeglądarki użytkwnika, prównanie następuje dpier gdy wartść bezwzględna między długścią ścieżek jest mniejsza niż MAX_NORMALIZED_DIFF_LENGTH, wyliczenie dległści między punktami dwóch ścieżek wykresu w stsunku d dległści d punktu (0,1) - pczątek ekranu, strna 11 z 13

12 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. wyliczenie różnic w czasie przestju między dwma ścieżkami, uwzględnienie dchylenia standardweg, bliczenie ilczynu z pszczególnych współczynników pdbieństwa pdbieństw gemetryczne. Na pdstawie przykładwych danych (ramka), mżna zbaczyć jak przebiega prces prównania ścieżek. Wg pierwszej metdy uzyskuje się większe pdbieństw ścieżek ruchu. Wadą tej metdy jest zakładanie, że użytkwnicy w spsób pdbny wyknują zadania. Dlateg, mże na być stswana w grupach użytkwników pdbnych prfilach. Druga metda wprwadza z klei zbyt restrykcyjne prównanie ścieżek, birąc pd uwagę płżenie punktu, klejnść raz czas przestju myszki w nim. Bezwzględne pdbieństw gemetryczne mżna bliczyć mnżąc przez siebie uzyskane wyniki z pwyższych dwóch metd. Przykładwe wyniki bliczeń: Literatura. dcument laded, functins dne Path1 and Path2 are qualified fr further analysis. 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746,566 standard deviatin fr path1: ms 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746, ,657,168,903,902,699,637,937,951,917,396,438,77,453,379,611,174,866, 536,258,971,504,202,376,444,400 Np pint path similarity is: 77.3% Psitin-Time pint path similarity is: 58% ========================================= 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746,566 standard deviatin fr path1: ms 190,92,873,922,378,799,628,759,337,120,663,107,811,558,127,189,634,665, 404,720,731,69,844,765,746, ,657,168,903,902,699,637,937,951,917,396,438,77,453,379,611,174,866, 536,258,971,504,202,376,444,400 Average similarity f tw track pathes: 44.83% 1. HACKOS, J. T., REDISH J. C., User and Task Analysis fr Interface Design, New Yrk, Jhn Wiley & Sns, 1998, 6-11, 52-71, , , HILBERT D. M., REDMILES D. F., Why Let Perfectly Gd Usability Data G t Waste? Human-Cmputer Interactin Cnsrtium Meeting USA, 1998, NIELSEN, J., Usability Engineering. Bstn, MA: Academic Press Prfessinal, NIELSEN, J., Designing Web usability - the practice f simplicity. 5. NIELSEN J., ISSN , NIELSEN, J., LORANGER H., Priritizing Web Usability, New Riders Press, April strna 12 z 13

13 Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. 7. NORMAN K. L., Levels f Autmatin and User Participatin in Usability Testing, SOFTWARE QUALITY JOURNAL, Vl. 14, N. 2. (June 2006), ZELDMAN J., Designing with Web Standards 2nd Editin, Peachpit Press, 2006, 22-24, 53-57, Standard ISO strna 13 z 13

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Dmitrij Żatuchin Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Spis treści. 1. Techniki analizy wyników badań użyteczności. Metody badań użyteczności z pasywnym udziałem użytkowników. 2. Metryki użyteczności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ślady użytkowników w procesie automatyzacji badania użyteczności strony WWW.

Ślady użytkowników w procesie automatyzacji badania użyteczności strony WWW. This paper should be cited as: Żatuchin, D. (2008). Ślady użytkowników w procesie automatyzacji badania użyteczności strony WWW. Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 1. Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 1 XHTML cechy Dkument HTML/XHTML jest zwykłym plikiem tekstwym, w którym znajdują się plecenia XHTML i mżna g utwrzyć przy pmcy zwykłeg edytra tekstów np. ntatnika, wprwadzając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie redakcyjne, graficzne i druk katalgu. Numer głszenia: 116492-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 2 Zakres tematyczny zajęć Tabele Tabele prezentacja danych. Tabele mają szerkie zastswanie na strnach WWW i umżliwiają zaawanswane frmatwanie elementów na strnie. Definicja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo