Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny"

Transkrypt

1 Rozdział 16 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny Streszczenie. Przedstawiono badania reakcji użytkowników systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, wykorzystywanego w ponad stu firmach w Polsce, na zmianę interfejsu, przy zmianie platformy systemu z DOS na Windows. Badania przeprowadzono na grupie 12 użytkowników. W badaniach wykorzystano system, służący do obsługi operacji kasowych. Ocenianymi aspektami były skuteczność, wydajność i satysfakcja użytkownika. Badania wykazały, że system Dos-owy umożliwiał bardziej efektywną pracę i był lepiej oceniany przez użytkowników posiadających doświadczenie w pracy z systemami Dosowymi. Nowi użytkownicy, jako system bardziej intuicyjny i prostszy w obsłudze, wybierali system Windows-owy. 1 Wstęp W wielu polskich firmach, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korzysta się z aplikacji napisanych jeszcze dla systemu Dos, pomimo, że już od kilku lat nikt nie korzysta z tego systemu operacyjnego. Nie ma też powszechnej tendencji do zmiany tego oprogramowania. Zmiany, jeżeli już do nich dochodzi, wywołane są najczęściej nie zniechęceniem do systemu Dos-owego, ale wymogami związanymi z wprowadzaniem nowych technologii wewnątrz firmy. W aplikacjach pisanych dla systemu Dos użytkownik korzysta z interfejsu tekstowego. W takim modelu interfejsu informacje przedstawiane są jako symbole z określonego zestawu znaków, a ekran (urządzenie wyjściowe) ma postać prostokątnej macierzy, której najmniejszą rysowaną jednostką jest znak. Interakcja użytkownika systemu z komputerem polega na wpisywaniu poszczególnych znaków do systemu przy użyciu klawiatury. Z kolei w systemie Windows mamy do czynienia z graficznym sposobem prezentacji danych. Graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI Graphical User Interface) przedstawia informacje i pozwala na interakcje człowiek-komputer poprzez rysowanie i obsługiwanie elementów graficznych, zwanych widżetami lub kontrolkami. Głównym elementem systemu z graficznym interfejsem użytkownika jest okno programu, wewnątrz tego okna rozmieszczone są elementy graficzne wspomagające interakcje człowieka z komputerem. Pierwszą zauważalną różnicą pomiędzy tymi trybami jest obsługa z wykorzystaniem myszy, w trybie tekstowym wszystkie interakcje wykonywane są z użyciem jedynie Bogdan Trawiński, Barbara Trzcińska: Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław, Polska

2 B. Trawiński, B. Trzcińska klawiatury, podczas gdy w trybie graficznym wiele akcji użytkownika wykonywanych jest właśnie za pomocą myszy. W trakcie przejścia z systemu obsługiwanego w trybie tekstowym na system w trybie graficznym możliwy jest etap pośredni z wykorzystaniem tzw. okna hybrydowego, czyli okna w trybie tekstowym, który umożliwia umieszczanie elementów graficznych oraz obsługę zdarzeń za pomocą myszy. Celem badań prezentowanych w niniejszym rozdziale było pokazanie, w jaki sposób użytkownicy reagują na zmianę interfejsu oprogramowania, porównanie efektywności pracy na aplikacjach Dos-owych i Windows-owych, a więc dokonanie oceny jakości, w tym przede wszystkim użyteczności aplikacji w obu systemach operacyjnych. 2 Użyteczność systemów informacyjnych Dostępnych jest wiele pozycji literaturowych na temat teorii użyteczności [7], [9], [1], projektowania zorientowanego na użytkownika [5], [6], [8], [12], [13] i badania użyteczności [2], [3], [6], [11], [14] wiele przydatnych materiałów można znaleźć na polskiej stronie internetowej Zgodnie z normą ISO 9241 użyteczność można określić jako zakres, w jakim produkt może być wykorzystywany przez określonych użytkowników w celu osiągnięcia wymaganych rezultatów z odpowiednią skutecznością, efektywnością i satysfakcją w określonym kontekście użycia [1]. Wpływ na użyteczność mają wydajność, trafność, dokładność pracy i uzyskanych wyników, ale przede wszystkim satysfakcja użytkownika, czyli stopień swobody, komfortu i pozytywnego nastawienia do oprogramowania. Rys. 1. Struktura badania użyteczności [1] W celu zbadania użyteczności systemu niezbędne jest stworzenie odpowiednich testów, a do ich przeprowadzenia niezbędne jest dokonanie: opisu celu, jaki chcemy uzyskać wskazanymi działaniami użytkownika; opisu wszystkich składników kontekstu użycia systemu takich, jak: charakterystyka użytkownika, opis wykonywanych zadań, wykorzystywany sprzęt i środowisko testów. 2

3 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny Oceniając użyteczność systemu należy posługiwać się trzema podstawowymi miarami: skuteczność (ang. effectiveness), która określa, w jakim stopniu został osiągnięty oczekiwany i wymagany rezultat; wydajność (ang. efficiency) określający jakość działania systemu, czyli zasoby wykorzystane w trakcie wykonywania poszczególnych zadań; zadowolenie użytkownika (ang. user satisfaction) odczucia użytkownika w trakcie używania systemu, komfort działania. Produkt informatyczny charakteryzujący się wysoką użytecznością pozwala na wykonanie zadania szybciej, łatwiej i z mniejszą liczbą popełnionych błędów; skrócenie czasu nauki i szkolenia, zapobiegające frustracji użytkownika; osiągnięcie zadowolenia przez użytkownika ze sprawnie wykonanej pracy; pozytywne nastawienie użytkownika i brak jego oporów przed ponownym użyciem oprogramowania. 3 Opis badanego systemu Badaniu poddano program Kasa-Dos (aplikacja dla systemu Dos) oraz jego unowocześnioną wersję Kasa-Win (aplikację dla systemu Windows) [1]. Program ten przeznaczony jest dla firm, które dokumentują obrót gotówkowy, czyli wpłaty lub wypłaty pieniężne do lub z kasy firmy. System Kasa-Dos sprzedawany jest od kilkunastu lat i aktualnie jest wykorzystywany przez ponad 1 klientów na terenie całego kraju. Jest to odrębne oprogramowanie, jednak zwykle jest dołączane do innych systemów, jak systemy finansowo-księgowe; księgi przychodów i rozchodów; systemy ewidencji magazynowej i fakturowania sprzedaży. Rys. 2. Struktura powiązań relacyjnych w bazie danych systemu Kasa-Win System Kasa-Dos został oprogramowany przy użyciu języka Clipper 5.1 i korzysta z bazy danych w formacie dbase, natomiast system Kasa-Win został zrealizowany 3

4 B. Trawiński, B. Trzcińska w środowisku Borland Delphi 6., a jego baza danych w systemie Microsoft SQL Server. Struktury baz danych obu systemów są podobne na Rys. 2 przedstawiono diagram powiązań relacyjnych pomiędzy podstawowymi tabelami w systemie Kasa-Win. Systemy Kasa-Dos i Kasa-Win zostały podzielone na następujące moduły funkcjonalne (Rys. 3): kasa przyjmie, kasa wyda, raporty kasowe oraz funkcje systemowe. Rys. 3. Model funkcjonalny badanych systemów Kasa-Dos i Kasa-Win 4 Wyniki badań W badaniach wzięło udział 12 ochotników, których wybrano z dwóch grup: 6 uczestników spośród osób, które wcześniej pracowały z poprzednią Dos-ową wersją badanego systemu, pozostałych 6 uczestników nie miało żadnej styczności z systemem Kasa, rekrutowano ich spośród rekrutowano spośród studentów i absolwentów uczelni ekonomicznych. Uczestnicy mieli do wykonania 1 zadań w pełni odzwierciedlających funkcjonalność systemu. Zadania obejmowały podstawowe operacje wykonywane z wykorzystaniem systemu kasowego, były one następujące: 1) wystawienie i wydrukowanie dowodu Kasa Przyjmie(KP), 2) wystawienie i wydrukowanie dowodu Kasa Wyda(KW) z dopisaniem nowego kontrahenta, 3) zmiana danych kontrahenta, 4) otwarcie nowego raportu kasowego, wystawienie i wydrukowanie dowodu KW, 5) wyszukanie i wydrukowanie dowodu kasowego KP, 6) odczytanie podstawowych danych z raportu kasowego z danego tygodnia, 7) wyszukanie ostatniego dowodu KP i korekta pozycji, 8) wyszukanie dowodu kasowego dla wybranego kontrahenta, wystawionego w danym dniu, 9) wyszukanie i wydrukowanie określonego raportu kasowego, 1) wystawienie, wydrukowanie i usunięcie dowodu KW. Dla każdego zadania określono warunek zaliczenia zadania oraz wartości procentowe poszczególnych etapów zadnia, aby możliwe było późniejsze określenie stopnia poprawności wykonania. 4.1 Poprawność wykonywania zadań Oceniano poprawność danych wpisywanych do systemu dotyczących kontrahentów, pracowników oraz dowodów kasowych. Zaobserwowano, że uczestnicy nie popełniali wielu błędów w trakcie badania. Dla obu systemów poprawność wykonywania zadań sięgała 1%, wynika z tego, że oba systemy są proste i intuicyjne. Biorąc pod uwagę 4

5 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny kryterium poprawności wprowadzania danych nie zauważono różnic pomiędzy systemem Kasa-Dos a Kasa-Win. 4.2 Czas wykonywania zadań a) pracujący w cześniej b) nieznający systemu Czas [s] Kasa-Dos Kasa-Win Czas [s] Kasa-Dos Kasa-Win Nr zadania Nr zadania Rys. 4. Średni czas wykonania zadań Użytkownicy pracujący wcześniej z systemem Kasa-Dos początkowo czuli dyskomfort w trakcie korzystania z systemu Kasa-Win. Świadczą o tym wyniki przedstawione na wykresie na Rys. 4a, gdzie zaobserwowano znacznie dłuższy czas wykonywania zadań w systemie Kasa-Win aniżeli w systemie Kasa-Dos. Podobne zestawienie dla użytkowników nieznających systemu Kasa-Dos przebiega na korzyść systemu Kasa-Win. Czas wykonywania zadań w systemie Kasa-Win był krótszy (Rys. 4b). a) system Kasa-Dos b) system Kasa-Win Kliknięcia Pracujący wcześniej Nieznający systemu Kliknięcia Pracujący wcześniej Nieznający systemu Nr zadania Nr zadania Rys. 5. Średnia liczba kliknięć (lub uderzeń w klawiaturę) przy wykonywaniu zadań 5

6 B. Trawiński, B. Trzcińska 4.3 Liczba kliknięć lub uderzeń w klawiaturę Wykresy na Rys. 5 przedstawiają liczbę kliknięć i/lub uderzeń w klawiaturę dla badanych systemów. W przypadku pracy z systemem Dos bardzo ważna okazała się praktyka oraz okres, jaki użytkownik przepracował z systemem. Pracując z systemami Dosowymi niezbędne jest poświęcenie czasu na naukę systemu i zapamiętanie podstawowych funkcji systemu (skrótów klawiszowych), jednak z upływem czasu praca z takim systemem jest szybsza, wręcz automatyczna. Po analizie zachowania uczestników badania w systemie Windows zaobserwowano, że dla obu grup średnia ilość kliknięć jest podobna, co pozwala wyciągnąć wniosek, że system jest jednakowy dla wszystkich, jest prosty, intuicyjny i prawdopodobnie doświadczenie w niewielkim stopniu może wpłynąć na szybkość i wydajność pracy z takim systemem. 4.4 Wyniki ankiety Analizując wyniki oceny łatwości nauki i obsługi systemu, intuicyjności i przejrzystości systemu oraz satysfakcji pracy z systemem zestawiono wyniki obu systemów ze względu na jedenaście następujących kryteriów, zawartych w pytaniach ankiety: 1) Szybkość nauki systemu; 2) Łatwość nauki systemu; 3) Przyjazność systemu; 4) Konieczność korzystania z pomocy; 5) Łatwość zrozumienia poleceń i funkcji systemu; 6) Łatwość obsługi skrótów klawiszowych; 7) Czytelność prezentowanych w systemie danych; 8) Rozpoznawalność ekranów oraz funkcji systemu; 9) Satysfakcja pracy z systemem; 1) Kolorystyka interfejsu i jej wpływ na czytelność danych w systemie; 11) Szybkość wykonywania pracy.. a) Oceny kryteriów b) Oceny użytkow ników Liczba punktów Kasa- Dos Kasa-Win Liczba punktów Kasa-Dos Kasa-Win Nr pytania Nr uczestnika Rys. 6. Suma punktów przyznanych przez uczestników dla poszczególnych kryteriów Sumę punktów przyznanych przez użytkowników dla każdego z kryteriów pokazano na Rys. 6a. System Kasa-Dos został oceniony zdecydowanie lepiej dla kryteriów 6 i 11, natomiast system w Kasa-Win dla kryteriów 3, 4 i 8. Dla każdego z kryteriów sumaryczna 6

7 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny ocena zawierała się w przedziale od do 24 punktów. Przyjęto, więc że kryterium jest ocenione bardzo dobrze, jeśli suma punktów przekracza 16, natomiast źle, gdy suma punktów nie przekracza 8 punktów. Na tej podstawie za najlepiej ocenione cechy systemu Kasa-Dos przyjęto: szybkość nauki systemu, łatwość nauki systemu, łatwość obsługi skrótów klawiszowych, kolorystykę interfejsu i jej wpływ na czytelność danych prezentowanych w systemie oraz szybkość wykonywania pracy w systemie. Najniższe noty zanotowano dla konieczności korzystania z pomocy w trakcie pracy z systemem. Dla systemu Kasa-Win najlepsze wyniki wypadły dla: szybkości nauki systemu, łatwości nauki systemu, przyjazności systemu, braku konieczności korzystania z pomocy oraz łatwości rozpoznania ekranów i funkcji systemu. Najniżej oceniono łatwość obsługi skrótów klawiszowych oraz szybkość pracy z systemem. Rys. 6b przedstawia wykres sumy punktów przyznanych przez każdego użytkownika obu systemom. Pierwsza grupa sześciu użytkowników zdecydowanie lepiej oceniła system Kasa-Dos, są to uczestnicy wcześniej korzystający z tej wersji systemu, natomiast druga grupa to uczestnicy nieznający żadnej wersji i dla tej grupy lepszy wydaje się być system Kasa-Win. Wynika to z wcześniej zauważonych już cech decydujących o łatwości nauki i obsługi systemu z interfejsem graficznym oraz intuicyjności działań w takim systemie. Zalety systemów Dos-owych, takie jak wydajność i szybkość pracy są w stanie zauważyć jedynie użytkownicy, którzy przez dłuższy czas pracują z takim systemem, dzieje się tak w przypadku użytkownika 12, który posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w pracy z systemami Dos-owymi, dlatego mimo pierwszego kontaktu z systemem Kasa-Dos lepiej ocenia właśnie ten system. 5 Podsumowanie badań W dobie powszechnie przyjętego systemu operacyjnego Windows, każdy użytkownik jest przyzwyczajony do interfejsu okienkowego i zaczynają pojawiać się opinie, że taki interfejs jest jedynym słusznym. System Windows powstał w wyniku rozwoju technologii, ale jedną z podstawowych przyczyn powstania systemu operacyjnego z graficznym interfejsem i obsługą myszy, ułatwiającą poruszanie się po systemie, była próba upowszechnienia używania sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych. Systemy ze środowiskiem graficznym miały pomóc zwykłemu użytkownikowi, nieznającemu zaawansowanych zasad działania systemów komputerowych, zapoznać się z komputerem i możliwościami, jakie oferuje. Niestety wprowadzenie interfejsu graficznego ma również swoje wady. Bardzo często obsługa myszy spowalnia pracę z aplikacją. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że system umożliwiający aktywowanie wszystkich poleceń tylko i wyłącznie za pomocą klawiatury będzie obsługiwany znacznie szybciej niż system, który do poprawnego wykonywania funkcji potrzebuje obsługi myszy komputerowej. Nasuwa się więc wniosek, że poprawnie zaprojektowana aplikacja Windows-owa powinna umożliwiać obsługę wszystkich funkcji i poleceń za pomocą klawiszy. Jednakże nawet, jeśli taka obsługa jest zapewniona, użytkownicy często nie potrafią oprzeć się użyciu myszy. Wynika to z przyzwyczajenia i traktowania myszy jako podstawowego urządzenia wskazującego. Technologię Dos-ową można uznać za technologię przestarzałą oraz pod każdym niemal względem ustępującą technologii Windows. Aplikacje Dos-owe tracą udziały w rynku, ale jednak ku zdziwieniu ekspertów, bardzo powoli. W związku z tym należałoby spróbować wydobyć z nich to, co najlepsze i wykorzystać te cechy w nowoczesnych aplikacjach. 7

8 B. Trawiński, B. Trzcińska Literatura 1. International Standard ISO :1998(E): Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 11: Guidance on usability, Ivory M.Y., Hearst M. A.: The State of the Art in Automating Usability Evaluation of User Interfaces. ACM Computing Surveys, Vol. 33, No. 4, December 21, pp Karwicki T., Trawiński B.: Badanie użytkowników w czasie wdrażania nowego internetowego systemu informacyjnego. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Czesława Daniłowicza. [Szklarska Poręba, września 24]. Vol. 1.: Oficyna Wydaw. PWroc., Wrocław, Maguire M.C.: User Centered Requirements Handbook. Report D5.3. RESPECT Consortium, Nielsen J.: Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, wydawnictwo Helion, Gliwice Nielsen J.: Why You only need to Test With 5 Users, Norman D. A.: Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books Norman D. A.: The Design of Everyday Things. Basic Books Pearrow M.: Funkcjonalność stron internetowych. Helion Prętczyński Z., Materny M., Kotulski Z.: HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w: J.Kisielnicki [ed.], Informatyka narzędziem zarządzania w XXI w., s , PJWSTK i Wydział Zarządzania UW, Warszawa Rubin J.: Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests, John Wiley & Sons, Spolsky J.: Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programistów, Mikom, Warszawa Tidwell J.: Designing interfaces: Patterns for effective interaction design, O Reilly Media, Trzcińska B.: Problemy przenoszenia systemów informacyjnych ze środowiska DOS do Windows, Praca magisterska na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 25. Paper title: Investigation of information system users when changing from text to graphical interface Abstract. Users response to the change of textual interface to graphical one in an information system for cash management is reported in a chapter. Twelve users participated in the experiment. Effectiveness, efficiency and user satisfaction were the main aspects investigated. It was observed that the Dos system enabled more effective work and was assessed as a better one by the users experienced in the cash management system with a textual interface. The users beginning their work with the cash management system chose the Windows system as more intuitive and simpler to operate. Słowa kluczowe: system informacyjny, użyteczność, badanie użytkowników 8

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Wprowadzenie do interakcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Testy z użytkownikami jako narzędzia wspomagające projektowanie interfejsów użytkownika

Testy z użytkownikami jako narzędzia wspomagające projektowanie interfejsów użytkownika Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Testy z użytkownikami jako narzędzia wspomagające projektowanie interfejsów użytkownika dr inż. Walery Susłow mgr inż. Michał Statkiewicz Podstawowe pojęcia Interfejs

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Komunikacja człowiek - komputer 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika: od pracy, przez emocje, do relacje

Interfejs użytkownika: od pracy, przez emocje, do relacje This paper should be cited as: Sikorski, M. (2006). Interfejs użytkownika: od pracy, przez emocje, do relacje. Unpublished paper presented at Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce Conference, Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Agenda: 1. Kim są Użyteczni.pl i czym się zajmują? 2. Składowe User Experience 3. Architektura informacji 4. Czym jest użyteczność 5. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Problematyka użyteczności serwisów internetowych

Problematyka użyteczności serwisów internetowych Przykład 1 Paweł J. owalski Problematyka użyteczności serwisów internetowych wykład 10 Przykład 3 Przykład 2 Etapy projektowania serwisu internetowego projekt informacji 1. Zdefiniowanie wymagań (cel,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Testy użyteczności w praktyce

Testy użyteczności w praktyce Testy użyteczności w praktyce PAWEŁ GUZ IMPAQ Sp. z o.o. Wiśniowy Business Park, ul. 1-go Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa Wstęp Grupa Kompetencyjna Software Usability Group (SUG) powstała w 2004 roku w celu

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. System komputerowy

System komputerowy. System komputerowy System komputerowy System komputerowy System komputerowy układ współdziałających ze sobą (według pewnych zasad) dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) po to,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Projektowanie interfejsu użytkownika

Wykład 9. Projektowanie interfejsu użytkownika Wykład 9 Projektowanie interfejsu użytkownika Treść wykładu generacje w rozwoju interfejsu użytkownika tryb wsadowy graficzny interfejs użytkownika interfejs znakowy język poleceń metafory technika okien

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek:., Specjalność:... PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Opracowanie: dr inż. Paweł Skrobanek Wrocław 2006

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Information Architecture

Information Architecture Information Architecture KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura Informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie darmowych rozwiązań do testów użyteczności aplikacji internetowych

Zastosowanie darmowych rozwiązań do testów użyteczności aplikacji internetowych Zastosowanie darmowych rozwiązań do testów użyteczności aplikacji internetowych Konferencja SQAM 2008 Agenda Proces Projektowanie zorientowane na użytkownika 2. Dla początkujących : ) zlastrona.org; 3.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Interbase. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Interbase. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Interbase Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szanowni Państwo, Serwis finite.pl powstał w modelu SaaS, dzięki czemu zapewnia użytkownikom dostęp przez Internet w systemie 24/7. Aplikacja została przygotowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.

Bardziej szczegółowo

Użyteczność stron internetowych

Użyteczność stron internetowych Użyteczność stron internetowych Użyteczność Użyteczność (ang. usability) jest to dziedzina wiedzy dotycząca interaktywnych urządzeń i aplikacji, która określa stopień, w jakim ludzie są w stanie wykonać

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów.

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. WETI 23 lutego 2010 Plan prezentacji Harmonogram 1 Harmonogram Definicja Zależności miedzy zadaniami Wykres Gantta Diagram PERT 2 3 4 5 Prawie jak motto

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200 INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-15 MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania I

Inżynieria oprogramowania I Kontakt Inżynieria I Andrzej Jaszkiewicz Andrzej Jaszkiewicz p. 424y, Piotrowo 3a tel. 66 52 371 jaszkiewicz@cs.put.poznan.pl www-idss.cs.put.poznan.pl/~jaszkiewicz Literatura A. Jaszkiewicz, Inżynieria,

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC Projekt i implementacja filtra pakietów w dla urządze dzeń Pocket PC Jakub Grabowski opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski 2005-10-25 Zagrożenia Ataki sieciowe Problemy z bezpieczeństwem sieci

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mobilny system wspomagający pracę terminala kontenerowego autor: Bartłomiej Urbanowicz opiekun pracy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski -

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - S t r o n a 2 SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - Copyright by Artur Niewiarowski 2013 ISBN: 978-83-937802-0-4 - Artur Niewiarowski Self-Publishing - All rights reserved. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

WPAM. Wstęp do programowania aplikacji mobilnych. Piotr Gawrysiak. pgawrysiak@supermedia.pl

WPAM. Wstęp do programowania aplikacji mobilnych. Piotr Gawrysiak. pgawrysiak@supermedia.pl WPAM Wstęp do programowania aplikacji mobilnych Piotr Gawrysiak pgawrysiak@supermedia.pl Politechnika Warszawska Instytut Informatyki Zakład Systemów Informacyjnych 2011 CC-BY-SA Piotr Gawrysiak Sprawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ANALIZA, PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Analysis, design and object-oriented programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach

Bardziej szczegółowo

Agenda. Co to jest RWD? Dlaczego warto myśleć o RWD w kontekście aplikacji biznesowych? Przykłady. ericpol.com 2013-06-20 2

Agenda. Co to jest RWD? Dlaczego warto myśleć o RWD w kontekście aplikacji biznesowych? Przykłady. ericpol.com 2013-06-20 2 Agenda Co to jest RWD? Dlaczego warto myśleć o RWD w kontekście aplikacji biznesowych? Przykłady 2013-06-20 2 Ericpol Ericpol - fakty Na polskim rynku od 22 lat Siedziba w Łodzi Biura: Kraków, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT O co chodzi? - Przypomnienie Hackathon - http://en.wikipedia.org/wiki/hackathon A hackathon is an event in which computer programmers

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Komunikacja człowiek komputer. Dr inż. Agnieszka Szydłowska

Komunikacja człowiek komputer. Dr inż. Agnieszka Szydłowska Komunikacja człowiek komputer Dr inż. Agnieszka Szydłowska Projektowanie zorientowane na użytkownika Dr inż. Agnieszka Szydłowska Definicja Projektowanie zorientowane na użytkownika - Usercentered design,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

I. Raport wykonywalności projektu

I. Raport wykonywalności projektu Spis treści: " I. " Raport wykonywalności projektu..." str. 2 " II. " Glosariusz projektu... " str. 4 " III. " Diagramy relacji encja-związek..." str. 6 " IV. " Diagramy przepływu danych..." str. 7 " V.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe 2013.1

Symfonia Środki Trwałe 2013.1 Symfonia Środki Trwałe 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Możliwość korekty umorzenia niezapłaconych środków trwałych Dodano mechanizm umożliwiający przeprowadzenie korekty dokonanego umorzenia środka trwałego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa

Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa 1 Spis treści Specyfikacja wymagań...3 Diagram przypadków użycia...4 Scenariusze...5 Diagramy sekwencji...6 Diagram modelu domeny...8 Projekt graficznego

Bardziej szczegółowo

Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców

Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Kierownik Działu Rekrutacji mgr Paweł

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo