Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora"

Transkrypt

1 Moje Fundusze Nr 1 (6) 2009 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Kalendarzowa wiosna już za pasem, tymczasem w światowej gospodarce zima zdaje się nie odpuszczać. Kryzys w branży finansowej wywarł duży wpływ na realny biznes i najbliższe miesiące zapewne nie będą należały do najłatwiejszych dla gospodarki. Dobrą wiadomością jest to, że potencjalne trudności zarówno w skali makro, jak i mikro przynajmniej częściowo są już uwzględnione w niskich cenach akcji. Pojawiają się też pewne przesłanki optymizmu. W krajach, które zmagają się z kryzysem dłużej niż nasz Region, przedsiębiorstwa uczą się funkcjonować w nowych warunkach i co najważniejsze osiągać zyski. Więcej o perspektywach w krótszym i dłuższym okresie piszemy w artykule Co przyniesie przyszłość?. W bieżącym numerze przedstawiamy również sylwetki trzech inwestorów, którzy od lat stanowią wzór dla wielu innych uczestników rynku. Metody wypracowane i udoskonalane przez Benjamina Grahama, Petera Lyncha i Warrena Buffetta jeszcze niedawno bywały postrzegane jako mało nowoczesne. Jednak w dobie kryzysu zaufania do inżynierii finansowej, opartej na złożonych instrumentach pochodnych, nabierają one nowego blasku. CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ? Zachęcam do lektury! Jacek Dembiński Dyrektor Sprzedaży Indywidualnej BZ WBK AIB TFI S.A. W NUMERZE: Co przyniesie przyszłość?...2 Nowe możliwości systematycznego inwestowania...5 Wzór inwestora...6 W gospodarce i finansach ubiegły rok okazał się wyjątkowo trudny. I choć obecnie optymizmu jest wciąż jak na lekarstwo, pojawiają się sygnały mogące zwiastować poprawę. czytaj na str. 2

2 Temat numeru CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ? regionu jednym z najważniejszych rynków zbytu, z drugiej istotnym źródłem inwestycji. Tymczasem konsumenci w Europie Zachodniej zaciskają pasa, co mogą odczuć eksporterzy, nawet mimo relatywnie słabych walut regionalnych. Problemy mogą mieć na przykład Czechy, a poniekąd również Polska, która najwięcej towarów eksportuje do Niemiec, pogrążających się obecnie w recesji. Z kolei zachodnie firmy, dotychczas inwestujące w regionie na szeroką skalę, koncentrują się na gromadzeniu gotówki, odsuwając większe wydatki na przyszłość. Dużym zagrożeniem może się okazać zadłużenie gospodarstw domowych w walucie obcej na przykład na Węgrzech i w Polsce. Silne spadki wartości forinta czy złotego mogą spowodować istotny wzrost niespłacanych kredytów głównie hipotecznych. Często osoby decydujące się na kredyt walutowy były nieświadome ryzyka związanego z tego rodzaju zobowiązaniami i nie przygotowały się do zmiany koniunktury. Może to być także duży problem dla banków, zwłaszcza tych, które agresywnie udzielały kredytów w walutach obcych. Szczęśliwie dla kredytobiorców wzrost wartości walut został w istotnej mierze zrekompensowany spadkiem stóp procentowych, dzięki czemu odsetki od kredytów spadły. Obecnie regulatorzy jak KNF w Polsce oraz banki zaczęły ograniczać dostępność tego rodzaju produktów. Rządy niektórych państw starają się powstrzymać spadki walut poprzez różnego rodzaju pakiety pomocowe, na przykład na Węgrzech przyjęto taki pakiet o wartości 25 mld euro. Mimo to bezpieczniej mogą czuć się mieszkańcy tych krajów, gdzie kredyty detaliczne były udzielane tylko w walucie krajowej (m.in. Czechy i Turcja). Ponadto te państwa, których waluta się osłabiła, tylko częściowo skorzystają ze spadków cen surowców i tendencji deflacyjnych na świecie. Równie ważnym czynnikiem jest kryzys zaufania na rynku międzybankowym i niechęć instytucji finansowych do pożyczania sobie nawzajem pieniędzy. W efekcie ograniczona została akcja kredytowa i to nie tylko dla gospodarstw domowych, ale co gorsze dla firm. Warto także zwrócić uwagę, że w ostatnich latach mieliśmy w Polsce do czynienia z bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości mieszkaniowych. W obecnej sytuacji, gdy zagrożone są spłaty części walutowych kredytów hipotecznych, a równocześnie zmniejsza się liczba nowych pożyczek i tym samym popyt na mieszkania, ceny mogą znacznie spaść. Efekt ten pogłębia fakt, że deweloperzy w ostatnich latach rozpoczęli wiele inwestycji mieszkaniowych, co sprawia, że obecnie w gwałtownym tempie rośnie podaż gotowych do odbioru mieszkań. Podsumowując, w Europie Środkowej i Wschodniej jako całości raczej trudno liczyć na wzrost w tym roku. Podobnie zresztą w Polsce należy liczyć się z dynamiką PKB zbliżoną do 0% (być może nawet ze spadkiem PKB), W gospodarce i finansach rok 2008 okazał się bardzo trudnym okresem. Dość powiedzieć, że był to najgorszy rok w dotychczasowej historii warszawskiej giełdy, a w przypadku giełdy amerykańskiej od początku XX wieku gorszy był tylko 1931 rok. Choć w obecnej sytuacji optymizm wydaje się co najmniej nie na miejscu, w dłuższym terminie perspektywy dla Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej są dobre. Trudności największych światowych gospodarek zapewne nie zostaną w pełni przezwyciężone w tym roku. Wydaje się, że kryzys, początkowo ograniczony do sfery finansowej, odcisnął już zbyt głębokie piętno na gospodarce realnej, aby jego konsekwencje udało się szybko i łatwo wyeliminować. Rok 2009 już przyniósł wiele negatywnych wiadomości i należy liczyć się z napływem kolejnych. Jednak obok informacji pesymistycznych, pojawiają się też sygnały mogące zwiastować poprawę sytuacji (patrz ramka). Zagrożenia w Europie Środkowo-Wschodniej Gospodarki krajów regionu w dużej mierze są uzależnione od koniunktury i sytuacji gospodarczej w Europie Zachodniej. Z jednej strony Europa Zachodnia jest dla krajów naszego Źródła optymizmu i ryzyka w 2009 dla globalnych rynków akcji Przesłanki optymizmu: Determinacja rządów i banków centralnych: zdecydowane obniżki stóp procentowych przez banki centralne i wprowadzanie pakietów stymulacyjnych w USA, Unii Europejskiej oraz Chinach. Atrakcyjne wyceny akcji, które uwzględniają już spadek zysków spółek w roku Niskie wartości wskaźników: cena/zysk (P/E), cena/przychody ze sprzedaży (P/S) oraz cena/wartość księgowa (P/BV). Pesymizm inwestorów na świecie i duże poziomy gotówki w globalnych funduszach. Jeśli pojawią się pierwsze oznaki wzrostów, na giełdę mogą trafić znaczne kwoty przeznaczone na zakup akcji. Czynniki ryzyka: Dalsze ewentualne problemy na rynku nieruchomości oraz w sektorze finansowym w USA i w innych krajach. Wzrost emisji obligacji skarbowych na pokrycie zwiększonych wydatków i zmniejszonych wpływów podatkowych, co może doprowadzić do wzrostu rynkowych stóp procentowych mimo niskiej bieżącej inflacji. Ryzyko istotnego spowolnienia gospodarczego w Europie i krajach wschodzących (np. w Chinach) oraz ryzyko deflacji w największych gospodarkach świata. Możliwa do utrzymania się przez dłuższy czas awersja do ryzyka (a więc w konsekwencji niski popyt na akcje), duża zmienność i nieprzewidywalność sytuacji. 2 3

3 Temat numeru > LUDZIE ARKI Szymon Borawski-Reks Zarządzający funduszem Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Jest związany z BZ WBK AIB Asset Management S.A. od maja 2003 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy, następnie po uzyskaniu licencji w 2006 roku jako doradca inwestycyjny. Obecnie kieruje zespołem ds. inwestycji na rynkach globalnych. Obok funduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO zarządza też dwoma subfunduszami Lukas (Lukas Akcyjny oraz Lukas Stabilnego Wzrostu). Po pracy wymagającej mocnego stąpania po ziemi lubię zagłębić się w czytaniu książek z gatunku fantastyki, głównie polskich autorów uśmiecha się Szymon Borawski-Reks. Lubi podróżować, chętnie też fotografuje, szczególnie ciekawe miejsca i krajobrazy. mimo że obecne prognozy rządowe mówią o wzroście krajowego PKB w tym roku o co najmniej 1,7%. Poprawa sytuacji w dalszej perspektywie Kraje zachodnie podjęły zdecydowane działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji światowej. Rządy państw zarówno za oceanem, jak i w Europie Zachodniej przygotowały różnego rodzaju pakiety pomocowe. W wielu krajach stopy procentowe obniżają się lub już są na rekordowo niskich poziomach. Gdy w gospodarkach zachodnich, szczególnie w USA, kryzys minie, do krajów Europy Środkowej i Wschodniej powinny znowu szerokim strumieniem napływać inwestycje zagraniczne. W efekcie między innymi umocnią się waluty lokalne. Wydaje się więc, że przedstawione problemy nie powinny mieć długoterminowego negatywnego wpływu na gospodarkę krajów regionu. Z perspektywy giełdowej warto też zauważyć, że wielu inwestorów w tym instytucjonalnych ma obecnie wysoki poziom gotówki lub jest zaangażowanych w różnego rodzaju inwestycje bezpieczne. Na przykład w Polsce stosunkowo niskie poziomy zaangażowania w akcje notują obecnie Otwarte Fundusze Emerytalne. W momencie poprawy sytuacji na giełdę mogą więc trafić znaczne kwoty, co pozytywnie przełoży się na kursy akcji. Czy już warto kupować akcje? Jako że obecna sytuacja gospodarcza jest niepewna i mało stabilna, poziom zmienności indeksów giełdowych w przeciągu roku będzie zapewne duży. Trudno powiedzieć, czy giełdowe kursy jeszcze spadną, jednak już teraz akcje są bardzo tanie. Warto spojrzeć na przykład na często powoływany przez analityków wskaźnik cena/zysk (P/E). W uproszczeniu można powiedzieć, że pokazuje on, ile inwestor płaci za każdą złotówkę zysku spółki. Dla indeksu WIG20 od 2004 do 2007 roku wskaźnik ten nie schodził poniżej 11, natomiast na koniec 2008 wynosił tylko 6,6. Jeszcze wyraźniej widać to w przypadku spółek średnich i małych. Wskaźniki P/E dla indeksów mwig40 i swig80 były na koniec 2008 od dwóch do ponad pięciu razy mniejsze niż w poprzednich czterech latach. To oznacza, że przy obecnych poziomach cenowych zyski spółek musiałyby obniżyć się o połowę, by wskaźniki P/E wróciły do stanu z ostatnich lat. Jak widać, już dzisiaj w ceny akcji wliczony jest znaczny spadek zysków przedsiębiorstw w przyszłości. Jeśli akcje to jakie? W dobie ograniczonej akcji kredytowej szczególną uwagę warto zwrócić na spółki z dużym zapasem gotówki i niskim poziomem zadłużenia. Równie ważnym aspektem jest kompetentny i zdeterminowany zarząd, który ma pomysły i plan działania w gorszych czasach oraz umie prowadzić biznes w tych warunkach. Tego rodzaju przedsiębiorstwa mają największe szanse przekuć trudną sytuację w sukces, a zaangażowanie w ich akcje w długim terminie pięciu lat i dłużej powinno przynieść satysfakcjonujące efekty. Informacje zawarte w artykule są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. Nowe możliwości systematycznego inwestowania W najbliższym czasie planujemy znacząco rozszerzyć możliwości dotychczasowego Indywidualnego Przedsięwzięcia Emerytalnego Pewna Emerytura. Efektem będzie nowy Program Inwestycyjny Moja Przyszłość, który zapewni dogodne możliwości systematycznego inwestowania w Funduszach Arka. Program Inwestycyjny Moja PrzyszłoÊç pozwoli w łatwy sposób inwestować systematycznie w dowolny Fundusz Arka. Do wyboru będzie pięć wariantów z różną wysokością zadeklarowanych miesięcznych wpłat (od 100 do 800 zł). Warto zwrócić uwagę, że będzie można otworzyć kilka programów w różnych wariantach opartych na różnych funduszach. W ten sposób można stworzyć indywidualny koszyk inwestycji dopasowany do własnych oczekiwań. Warto podkreślić, że obecni Uczestnicy IPE Moja Emerytura przejdą płynnie do nowego programu na podstawie zmienionego regulaminu. Dłuższy okres mniejsze opłaty Jedną z kluczowych zalet PI Moja PrzyszłoÊç jest obniżka w opłacie dystrybucyjnej. Wysokość zniżki waha się Ziarnko do ziarnka Zaletą systematycznego inwestowania jest możliwość zbudowania pokaźnego kapitału stosunkowo niewielkim wysiłkiem finansowym. Ponadto odłożone pieniądze pracują na zyski, które w odpowiednio długim okresie mogą nawet przekroczyć sumę wpłat. Obrazuje to poniższy wykres, ilustrujący efekty comiesięcznego inwestowania kwoty 800 zł: Systematyczne inwestowanie w Fundusz Arka BZ WBK Akcji FIO Podane wyniki obrazują wartość inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii A funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO w okresie od do , uwzględniają zniżki oferowane w PI Moja Przyszłość, nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie: Wynik ten jest oparty na danych historycznych i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Większe możliwości odkładania na emeryturę Inwestorzy, którzy z myślą o emeryturze chcą inwestować systematycznie w Fundusze Arka poprzez Indywidualne Konto Emerytalne, mają obecnie większe możliwości. W związku z nowelizacją ustawy o IKE limit rocznych wpłat do IKE w roku 2009 zwiększył się do zł. Dzięki temu IKE może stać się ważnym składnikiem przyszłej emerytury, ponieważ limit ten jest wyższy niż maksymalna kwota składek... na obowiązkowe OFE(!). w przedziale od 10% do 100% w zależności od zadeklarowanej kwoty wpłaty oraz faktycznego czasu inwestycji. Szczegółowe informacje na temat systemu zniżek zamieszczone zostaną na stronie: w momencie uruchomienia Programów. Systematycznie i jednorazowo w jednym Do programu można wpłacać kwoty większe niż zadeklarowane w konkretnym wariancie. Dzięki temu, inwestując długoterminowo większą kwotę, można skorzystać z relatywnie większych zniżek w opłacie dystrybucyjnej. Ponadto pierwsza wpłata, bez względu na jej wartość, będzie całkowicie zwolniona z opłaty dystrybucyjnej pod warunkiem uczestnictwa w programie przez co najmniej 5 lat. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. 4 5

4 Inwestycyjni guru WZÓR inwestora W każdej dziedzinie są osoby osiągające spektakularne wyniki, ojcowie nowych rozwiązań, liderzy uważani za wzór do naśladowania. Często analiza ich metod, przemyśleń i poglądów pozwala wiele się nauczyć, a czasami też wypracować własne sposoby działania. Nie inaczej jest w przypadku inwestowania. Warto więc przyjrzeć się osobom, które dzięki mistrzowskiemu wykorzystaniu analizy fundamentalnej odniosły największe sukcesy inwestycyjne, stając się tym samym wzorem dla pozostałych uczestników rynku. Giełda nieodzownie kojarzy się z dwoma słowami: inwestycja i spekulacja. Inwestycję można rozumieć jako lokatę kapitału opartą na wszechstronnej analizie, która pozwala ograniczyć ryzyko oraz daje podstawy, by oczekiwać satysfakcjonującej stopy zwrotu. Wszystkie inne lokaty kapitału to spekulacja. Autorem takiego rozróżnienia jest Benjamin Graham, zwany też ojcem analizy finansowej. Od gońca do inwestora Kariera Benjamina Grahama na Wall Street rozpoczęła się niepozornie od posady gońca w domu maklerskim, którą dostał w 1914 roku. Jednak Graham bardzo szybko awansował. Pięć lat później, w wieku 25 lat, należał już do grona wspólników w firmie. W 1926 roku założył własną spółkę inwestycyjną, która jak się okazało działała przez następne 30 lat. Zaczął też wykładać w Szkole Biznesu Uniwersytetu Columbia. Kariera Grahama rozwijała się znakomicie do czasu Wielkiego Kryzysu w roku Benjamin Graham Jego spółka inwestycyjna przetrwała ten trudny czas głównie dzięki kapitałowi wspólników. Sam przyszły ojciec analizy finansowej stracił jednak swój majątek i musiał zacząć go gromadzić praktycznie od zera. Te trudne doświadczenia spowodowały, że Graham postanowił stworzyć zasady, które miałyby zapewnić optymalną równowagę między zyskiem a ryzykiem inwestycji. Zasady te spisał wraz z Davidem Doddem, innym wykładowcą Uniwersytetu Columbia, w książce Security Analysis, czyli Analiza papierów wartoêciowych. Ukazała się ona już w pięć lat po krachu lat trzydziestych. Obecnie jest to już klasyczny podręcznik konserwatywnego inwestowania. Po pierwsze nie trać Tak brzmiała pierwsza z zasad inwestowania przedstawionych w Security Analysis. Druga natomiast mówiła: nie zapominaj o zasadzie numer jeden. To niełatwe, dlatego Graham przedstawił kilka autorskich sposobów, które mają pomóc w spełnianiu obu powyższych zasad. Ojciec analizy finansowej stwierdził, że ze względu na ludzkie emocje rynek błędnie wycenia papiery wartościowe: podczas hossy są one zazwyczaj droższe przez chciwość, a w czasie bessy z powodu strachu tańsze od ich prawdziwej wartości. I to właśnie trzeba wykorzystać, bo jak mawiał Graham, cytując Horacego: wielu dziś upadłych powróci i wielu dziś czczonych upadnie. Autor Security Analysis zaleca inwestować w aktywa posiadające tzw. margines bezpieczeństwa, czyli kosztujące mniej niż wynosi ich prawdziwa wartość bez względu na koniunkturę giełdową. Na przykład w przypadku akcji margines bezpieczeństwa istnieje, gdy ich cena rynkowa jest niższa niż ich wartość wewnętrzna obliczana na podstawie aktywów, zysków, dywidend i innych danych finansowych. Obliczenie wartości wewnętrznej nie należy jednak do zadań łatwych, zresztą już samo określenie wartość wewnętrzna niewiele mówi osobom spoza świata finansów i ekonomii. Graham zaproponował więc dwa prostsze sposoby łatwe do zastosowania nawet dla inwestorów indywidualnych: inwestowanie w akcje spółek, których kapitalizacja rynkowa jest niższa od 2/3 wartości jej aktywów netto, lub w akcje o niskim wskaźniku cena/ zysk (P/E), przy czym majątek spółki musi być większy od jej zobowiązań. Ojciec analizy finansowej potrafił skutecznie zastosować własne zasady. Aż do przejścia Grahama na emeryturę w 1956 roku jego spółka inwestycyjna nie przyniosła już żadnych strat klientom, a średnia stopa zwrotu wyniosła 17% rocznie. Warren Buffett to obecnie jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Swój majątek zyskał, inwestując w aktywa różnego rodzaju. Warto przyjrzeć się, jak zdobył on swoją fortunę jego historia może okazać się dla wielu inspirująca. Złoty inwestor W 1950 roku Buffett został studentem Benjamina Grahama na Uniwersytecie Columbia, a cztery lata później zaczął pracować w jego spółce. Kiedy ojciec analizy finansowej zamknął firmę, przechodząc na emeryturę, Buffett sam założył spółkę inwestycyjną. Miał tak zarządzać wkładem wniesionym przez wspólników (w sumie ponad 100 tysięcy dolarów), aby rocznie otrzymywali zysk na poziomie co najmniej 6% swojego wkładu. Jeśli stopa zwrotu przekraczała 6%, wspólnicy otrzymywali ¾ nadwyżki, a reszta trafiała do Buffetta. Warren Buffett Przez 13 lat, do momentu rozwiązania spółki w 1969 roku, średnioroczna stopa zwrotu z wpłaconych środków wynosiła prawie 30%. Po rozwiązaniu spółki Buffett przejął kontrolę nad firmą tekstylną Berkshire Hathaway, choć produkcja tekstyliów zbytnio go nie interesowała. Utworzył za to dział inwestycyjny i zajął się zarządzaniem akcjami w portfelu firmy. Dział ten rozwijał z roku na rok, a dział tekstylny został ostatecznie zamknięty w 1985 roku. Działalność Buffetta opiera się zarówno na przejmowaniu całych firm (obecnie posiada ich około 50), jak i na inwestowaniu w akcje spółek publicznych, na przykład Coca-Cola, American Express, Johnson & Johnson, Procter & Gamble i wiele innych. Uczeń przerósł mistrza W 1969 roku Warren Buffett powiedział, że w 85% opiera się na sposobach opracowanych przez Benjamina Grahama. Teraz byłoby to zapewne jeszcze mniej. Dlaczego? Po pierwsze w praktyce okazało się, że nie zawsze reguły ojca analizy finansowej się sprawdzają. Wszak niska cena akcji może być po prostu odzwierciedleniem złych perspektyw dla firmy. Po drugie Graham opierał się tylko na finansach, interesowały go Peter Lynch Peter Lynch w Polsce jest może mniej popularny niż Warren Buffett, ale na świecie uznaje się go za jednego z najlepszych zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Przez 13 lat aktywa Magellan Fund zarządzanego przez Lyncha w firmie Fidelity Investments wzrosły z 20 milionów do 14 miliardów dolarów. wyłącznie liczby opisujące spółkę. Buffett obrał inny kierunek stwierdził, że trzeba poznać i przeanalizować całe spektrum działalności spółki. Profesjonalne i zmotywowane kierownictwo, sposób zarządzania i relacje z pracownikami, wady i zalety produktów lub usług, sytuacja całej branży i konkurentów, zapotrzebowanie na inwestycje odtworzeniowe czy cykle należności i wiele innych aspektów mogą być nie mniej istotne niż historyczne wyniki finansowe. Dlatego inwestor powinien wybierać akcje tylko tych spółek, których działalność jest dla niego zrozumiała, prosta i przejrzysta i które dzięki temu może rzetelnie wycenić. Mówiąc krótko, Warren Buffett uważa, że inwestowanie to nie handel papierami wartościowymi, ale nabywanie przedsiębiorstwa. Sam inwestuje tak, jakby był właścicielem kupowanych spółek i okazuje się, że ta zasada zdaje egzamin rewelacyjnie. Przez ponad 44 lata wartość księgowa na akcję Berkshire Hathaway rosła w tempie 20,3% rocznie, co oznacza, że w tym czasie przypadający na jedną akcję majątek firmy zwiększył się ponad 3600-krotnie, mimo że na przestrzeni tych lat mieliśmy do czynienia z wieloma okresami bessy. Na początku był golf Pierwszy raz o giełdzie i akcjach Peter Lynch dowiedział się w wieku 11 lat na polu golfowym, gdzie pracował jako chłopak noszący kije do gry. Wielu graczy było inwestorami i wymieniało się opiniami na temat konkretnych spółek. Zaciekawiony Peter co jakiś 6 7

5 czas sprawdzał w gazecie ceny akcji firm, których nazwy usłyszał, i stwierdził, że inwestowanie ma sens. To przeświadczenie zaowocowało tym, że w 1966 roku, mając 22 lata, Lynch zaczął starać się o staż w Fidelity Investments firmie zarządzającej funduszami inwestycyjnymi. Firma oferowała 3 miejsca, chętnych było 75. Lynch dostał staż, a po odsłużeniu dwóch lat w armii stałą pracę i jak się później okazało nigdy nie musiał już szukać kolejnej. Najpierw pracował jako analityk, potem powoli piął się w strukturze firmy, by wreszcie w 1977 roku, w wieku 33 lat, przejąć stery niewielkiego funduszu akcji Magellan. Nigdy nie wiesz, kiedy akcje złapią dołek Peter Lynch to gorący zwolennik analizy fundamentalnej. Tak jak Buffett uważa, że należy dobrze poznać i zrozumieć działalność spółki, w której akcje chce się zainwestować. Lynch często sam używał produktów konkretnych firm, obserwował też, co lubią kupować jego żona, dzieci i znajomi. W ten sposób często typował spółki do analizy i ewentualnej inwestycji. Natomiast mało wiarygodne jest według Lyncha przewidywanie zachowań rynku i gospodarki. Nikt ze stuprocentową pewnością nie jest w stanie stwierdzić, kiedy przyjdzie bessa. Na przykład krach w 1987 roku zaskoczył zarządzającego na wakacjach, a wartość aktywów Magellan Fund w ciągu dwóch dni zmalała o jedną trzecią. Jednak ponadprzeciętne wyniki można osiągać mimo okresów giełdowych spadków. Lynch przyznał, że i jemu zdarzyło się kupować akcje po 12 dolarów, które potem spadały do 2, by potem wzrosnąć do 30. Jedna z jego kluczowych zasad to nie dać się przestraszyć przez zachowania rynku. Dzięki Lynchowi i jego zasadom osoby, które rozpoczęły inwestycje w Magellan Fund w 1977 roku, mogły w momencie przejścia zarządzającego na emeryturę w 1990 wypłacić 28 razy większy kapitał. Warto zaznaczyć, że analiza fundamentalna, którą współtworzyły i rozwijały przedstawione osoby, narodziła się po Wielkim Kryzysie. Ojcowie inwestowania opartego na dogłębnym badaniu spółek Benjamin Graham czy nieopisani tutaj Philip Fisher, John Burr Williams i inni byli świadkami wydarzeń z 1929 roku i na własnej skórze odczuli skutki drastycznych spadków. Stworzone przez nich narzędzia miały chronić kolejnych inwestorów przed nierozważnymi decyzjami, opartymi na przekonaniach czy modzie. Oczywiście żadna inwestycja nie jest w 100% bezpieczna i żadna analiza jakkolwiek dogłębna nie jest w stanie zupełnie wyeliminować ryzyka, zapewniając określony poziom zysku. Siła podejścia fundamentalnego polega na wszechstronnej analizie przedsiębiorstwa i jego otoczenia, co umożliwia identyfikację wielu szans i zagrożeń dla spółki. Tym samym prawidłowo zastosowana analiza fundamentalna zwiększa prawdopodobieństwo inwestycji w te właściwe spółki. Podczas przygotowania artykułu korzystano z książki Roberta G. Hagstroma: Na sposób Warrena Buffetta. Przeł. T. Rzychoń. Warszawa Wartość aktywów netto Funduszy: Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka BZ WBK Energii FIO, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie: oraz u Dystrybutorów Funduszy. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Adres redakcji: Plac Wolności 16, Poznań Redaktor naczelny: Marcin Petrykowski Wydawca: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Wolności 16, Poznań Skład i druk: GPD Advertising Sp. z o.o. Sp. k., ul. Roosevelta 18, Poznań 8

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977 Inwestycje Pierwsze kroki na giełdzie ANALIZY I REKOMENDACJe Korzystaj z unikalnej wiedzy analityków Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M.

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M. W Y D A R Z E N I A, W IED Z A, E D U K A C J A PIONEER CZERWIEC NR 1/2010 6 SYLWETKA: Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF.

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

"Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych"

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych "Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych" W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego kwestia oszczędzania pojawia się znowu w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 Numer 12/ 2010 Niezależni doradcy finansowi Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce grudniowe wydanie Raportu Rynkowego przygotowanego przez zespół analityków

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo