Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora"

Transkrypt

1 Moje Fundusze Nr 1 (6) 2009 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Kalendarzowa wiosna już za pasem, tymczasem w światowej gospodarce zima zdaje się nie odpuszczać. Kryzys w branży finansowej wywarł duży wpływ na realny biznes i najbliższe miesiące zapewne nie będą należały do najłatwiejszych dla gospodarki. Dobrą wiadomością jest to, że potencjalne trudności zarówno w skali makro, jak i mikro przynajmniej częściowo są już uwzględnione w niskich cenach akcji. Pojawiają się też pewne przesłanki optymizmu. W krajach, które zmagają się z kryzysem dłużej niż nasz Region, przedsiębiorstwa uczą się funkcjonować w nowych warunkach i co najważniejsze osiągać zyski. Więcej o perspektywach w krótszym i dłuższym okresie piszemy w artykule Co przyniesie przyszłość?. W bieżącym numerze przedstawiamy również sylwetki trzech inwestorów, którzy od lat stanowią wzór dla wielu innych uczestników rynku. Metody wypracowane i udoskonalane przez Benjamina Grahama, Petera Lyncha i Warrena Buffetta jeszcze niedawno bywały postrzegane jako mało nowoczesne. Jednak w dobie kryzysu zaufania do inżynierii finansowej, opartej na złożonych instrumentach pochodnych, nabierają one nowego blasku. CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ? Zachęcam do lektury! Jacek Dembiński Dyrektor Sprzedaży Indywidualnej BZ WBK AIB TFI S.A. W NUMERZE: Co przyniesie przyszłość?...2 Nowe możliwości systematycznego inwestowania...5 Wzór inwestora...6 W gospodarce i finansach ubiegły rok okazał się wyjątkowo trudny. I choć obecnie optymizmu jest wciąż jak na lekarstwo, pojawiają się sygnały mogące zwiastować poprawę. czytaj na str. 2

2 Temat numeru CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ? regionu jednym z najważniejszych rynków zbytu, z drugiej istotnym źródłem inwestycji. Tymczasem konsumenci w Europie Zachodniej zaciskają pasa, co mogą odczuć eksporterzy, nawet mimo relatywnie słabych walut regionalnych. Problemy mogą mieć na przykład Czechy, a poniekąd również Polska, która najwięcej towarów eksportuje do Niemiec, pogrążających się obecnie w recesji. Z kolei zachodnie firmy, dotychczas inwestujące w regionie na szeroką skalę, koncentrują się na gromadzeniu gotówki, odsuwając większe wydatki na przyszłość. Dużym zagrożeniem może się okazać zadłużenie gospodarstw domowych w walucie obcej na przykład na Węgrzech i w Polsce. Silne spadki wartości forinta czy złotego mogą spowodować istotny wzrost niespłacanych kredytów głównie hipotecznych. Często osoby decydujące się na kredyt walutowy były nieświadome ryzyka związanego z tego rodzaju zobowiązaniami i nie przygotowały się do zmiany koniunktury. Może to być także duży problem dla banków, zwłaszcza tych, które agresywnie udzielały kredytów w walutach obcych. Szczęśliwie dla kredytobiorców wzrost wartości walut został w istotnej mierze zrekompensowany spadkiem stóp procentowych, dzięki czemu odsetki od kredytów spadły. Obecnie regulatorzy jak KNF w Polsce oraz banki zaczęły ograniczać dostępność tego rodzaju produktów. Rządy niektórych państw starają się powstrzymać spadki walut poprzez różnego rodzaju pakiety pomocowe, na przykład na Węgrzech przyjęto taki pakiet o wartości 25 mld euro. Mimo to bezpieczniej mogą czuć się mieszkańcy tych krajów, gdzie kredyty detaliczne były udzielane tylko w walucie krajowej (m.in. Czechy i Turcja). Ponadto te państwa, których waluta się osłabiła, tylko częściowo skorzystają ze spadków cen surowców i tendencji deflacyjnych na świecie. Równie ważnym czynnikiem jest kryzys zaufania na rynku międzybankowym i niechęć instytucji finansowych do pożyczania sobie nawzajem pieniędzy. W efekcie ograniczona została akcja kredytowa i to nie tylko dla gospodarstw domowych, ale co gorsze dla firm. Warto także zwrócić uwagę, że w ostatnich latach mieliśmy w Polsce do czynienia z bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości mieszkaniowych. W obecnej sytuacji, gdy zagrożone są spłaty części walutowych kredytów hipotecznych, a równocześnie zmniejsza się liczba nowych pożyczek i tym samym popyt na mieszkania, ceny mogą znacznie spaść. Efekt ten pogłębia fakt, że deweloperzy w ostatnich latach rozpoczęli wiele inwestycji mieszkaniowych, co sprawia, że obecnie w gwałtownym tempie rośnie podaż gotowych do odbioru mieszkań. Podsumowując, w Europie Środkowej i Wschodniej jako całości raczej trudno liczyć na wzrost w tym roku. Podobnie zresztą w Polsce należy liczyć się z dynamiką PKB zbliżoną do 0% (być może nawet ze spadkiem PKB), W gospodarce i finansach rok 2008 okazał się bardzo trudnym okresem. Dość powiedzieć, że był to najgorszy rok w dotychczasowej historii warszawskiej giełdy, a w przypadku giełdy amerykańskiej od początku XX wieku gorszy był tylko 1931 rok. Choć w obecnej sytuacji optymizm wydaje się co najmniej nie na miejscu, w dłuższym terminie perspektywy dla Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej są dobre. Trudności największych światowych gospodarek zapewne nie zostaną w pełni przezwyciężone w tym roku. Wydaje się, że kryzys, początkowo ograniczony do sfery finansowej, odcisnął już zbyt głębokie piętno na gospodarce realnej, aby jego konsekwencje udało się szybko i łatwo wyeliminować. Rok 2009 już przyniósł wiele negatywnych wiadomości i należy liczyć się z napływem kolejnych. Jednak obok informacji pesymistycznych, pojawiają się też sygnały mogące zwiastować poprawę sytuacji (patrz ramka). Zagrożenia w Europie Środkowo-Wschodniej Gospodarki krajów regionu w dużej mierze są uzależnione od koniunktury i sytuacji gospodarczej w Europie Zachodniej. Z jednej strony Europa Zachodnia jest dla krajów naszego Źródła optymizmu i ryzyka w 2009 dla globalnych rynków akcji Przesłanki optymizmu: Determinacja rządów i banków centralnych: zdecydowane obniżki stóp procentowych przez banki centralne i wprowadzanie pakietów stymulacyjnych w USA, Unii Europejskiej oraz Chinach. Atrakcyjne wyceny akcji, które uwzględniają już spadek zysków spółek w roku Niskie wartości wskaźników: cena/zysk (P/E), cena/przychody ze sprzedaży (P/S) oraz cena/wartość księgowa (P/BV). Pesymizm inwestorów na świecie i duże poziomy gotówki w globalnych funduszach. Jeśli pojawią się pierwsze oznaki wzrostów, na giełdę mogą trafić znaczne kwoty przeznaczone na zakup akcji. Czynniki ryzyka: Dalsze ewentualne problemy na rynku nieruchomości oraz w sektorze finansowym w USA i w innych krajach. Wzrost emisji obligacji skarbowych na pokrycie zwiększonych wydatków i zmniejszonych wpływów podatkowych, co może doprowadzić do wzrostu rynkowych stóp procentowych mimo niskiej bieżącej inflacji. Ryzyko istotnego spowolnienia gospodarczego w Europie i krajach wschodzących (np. w Chinach) oraz ryzyko deflacji w największych gospodarkach świata. Możliwa do utrzymania się przez dłuższy czas awersja do ryzyka (a więc w konsekwencji niski popyt na akcje), duża zmienność i nieprzewidywalność sytuacji. 2 3

3 Temat numeru > LUDZIE ARKI Szymon Borawski-Reks Zarządzający funduszem Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Jest związany z BZ WBK AIB Asset Management S.A. od maja 2003 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy, następnie po uzyskaniu licencji w 2006 roku jako doradca inwestycyjny. Obecnie kieruje zespołem ds. inwestycji na rynkach globalnych. Obok funduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO zarządza też dwoma subfunduszami Lukas (Lukas Akcyjny oraz Lukas Stabilnego Wzrostu). Po pracy wymagającej mocnego stąpania po ziemi lubię zagłębić się w czytaniu książek z gatunku fantastyki, głównie polskich autorów uśmiecha się Szymon Borawski-Reks. Lubi podróżować, chętnie też fotografuje, szczególnie ciekawe miejsca i krajobrazy. mimo że obecne prognozy rządowe mówią o wzroście krajowego PKB w tym roku o co najmniej 1,7%. Poprawa sytuacji w dalszej perspektywie Kraje zachodnie podjęły zdecydowane działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji światowej. Rządy państw zarówno za oceanem, jak i w Europie Zachodniej przygotowały różnego rodzaju pakiety pomocowe. W wielu krajach stopy procentowe obniżają się lub już są na rekordowo niskich poziomach. Gdy w gospodarkach zachodnich, szczególnie w USA, kryzys minie, do krajów Europy Środkowej i Wschodniej powinny znowu szerokim strumieniem napływać inwestycje zagraniczne. W efekcie między innymi umocnią się waluty lokalne. Wydaje się więc, że przedstawione problemy nie powinny mieć długoterminowego negatywnego wpływu na gospodarkę krajów regionu. Z perspektywy giełdowej warto też zauważyć, że wielu inwestorów w tym instytucjonalnych ma obecnie wysoki poziom gotówki lub jest zaangażowanych w różnego rodzaju inwestycje bezpieczne. Na przykład w Polsce stosunkowo niskie poziomy zaangażowania w akcje notują obecnie Otwarte Fundusze Emerytalne. W momencie poprawy sytuacji na giełdę mogą więc trafić znaczne kwoty, co pozytywnie przełoży się na kursy akcji. Czy już warto kupować akcje? Jako że obecna sytuacja gospodarcza jest niepewna i mało stabilna, poziom zmienności indeksów giełdowych w przeciągu roku będzie zapewne duży. Trudno powiedzieć, czy giełdowe kursy jeszcze spadną, jednak już teraz akcje są bardzo tanie. Warto spojrzeć na przykład na często powoływany przez analityków wskaźnik cena/zysk (P/E). W uproszczeniu można powiedzieć, że pokazuje on, ile inwestor płaci za każdą złotówkę zysku spółki. Dla indeksu WIG20 od 2004 do 2007 roku wskaźnik ten nie schodził poniżej 11, natomiast na koniec 2008 wynosił tylko 6,6. Jeszcze wyraźniej widać to w przypadku spółek średnich i małych. Wskaźniki P/E dla indeksów mwig40 i swig80 były na koniec 2008 od dwóch do ponad pięciu razy mniejsze niż w poprzednich czterech latach. To oznacza, że przy obecnych poziomach cenowych zyski spółek musiałyby obniżyć się o połowę, by wskaźniki P/E wróciły do stanu z ostatnich lat. Jak widać, już dzisiaj w ceny akcji wliczony jest znaczny spadek zysków przedsiębiorstw w przyszłości. Jeśli akcje to jakie? W dobie ograniczonej akcji kredytowej szczególną uwagę warto zwrócić na spółki z dużym zapasem gotówki i niskim poziomem zadłużenia. Równie ważnym aspektem jest kompetentny i zdeterminowany zarząd, który ma pomysły i plan działania w gorszych czasach oraz umie prowadzić biznes w tych warunkach. Tego rodzaju przedsiębiorstwa mają największe szanse przekuć trudną sytuację w sukces, a zaangażowanie w ich akcje w długim terminie pięciu lat i dłużej powinno przynieść satysfakcjonujące efekty. Informacje zawarte w artykule są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. Nowe możliwości systematycznego inwestowania W najbliższym czasie planujemy znacząco rozszerzyć możliwości dotychczasowego Indywidualnego Przedsięwzięcia Emerytalnego Pewna Emerytura. Efektem będzie nowy Program Inwestycyjny Moja Przyszłość, który zapewni dogodne możliwości systematycznego inwestowania w Funduszach Arka. Program Inwestycyjny Moja PrzyszłoÊç pozwoli w łatwy sposób inwestować systematycznie w dowolny Fundusz Arka. Do wyboru będzie pięć wariantów z różną wysokością zadeklarowanych miesięcznych wpłat (od 100 do 800 zł). Warto zwrócić uwagę, że będzie można otworzyć kilka programów w różnych wariantach opartych na różnych funduszach. W ten sposób można stworzyć indywidualny koszyk inwestycji dopasowany do własnych oczekiwań. Warto podkreślić, że obecni Uczestnicy IPE Moja Emerytura przejdą płynnie do nowego programu na podstawie zmienionego regulaminu. Dłuższy okres mniejsze opłaty Jedną z kluczowych zalet PI Moja PrzyszłoÊç jest obniżka w opłacie dystrybucyjnej. Wysokość zniżki waha się Ziarnko do ziarnka Zaletą systematycznego inwestowania jest możliwość zbudowania pokaźnego kapitału stosunkowo niewielkim wysiłkiem finansowym. Ponadto odłożone pieniądze pracują na zyski, które w odpowiednio długim okresie mogą nawet przekroczyć sumę wpłat. Obrazuje to poniższy wykres, ilustrujący efekty comiesięcznego inwestowania kwoty 800 zł: Systematyczne inwestowanie w Fundusz Arka BZ WBK Akcji FIO Podane wyniki obrazują wartość inwestycji w jednostki uczestnictwa kategorii A funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO w okresie od do , uwzględniają zniżki oferowane w PI Moja Przyszłość, nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie: Wynik ten jest oparty na danych historycznych i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Większe możliwości odkładania na emeryturę Inwestorzy, którzy z myślą o emeryturze chcą inwestować systematycznie w Fundusze Arka poprzez Indywidualne Konto Emerytalne, mają obecnie większe możliwości. W związku z nowelizacją ustawy o IKE limit rocznych wpłat do IKE w roku 2009 zwiększył się do zł. Dzięki temu IKE może stać się ważnym składnikiem przyszłej emerytury, ponieważ limit ten jest wyższy niż maksymalna kwota składek... na obowiązkowe OFE(!). w przedziale od 10% do 100% w zależności od zadeklarowanej kwoty wpłaty oraz faktycznego czasu inwestycji. Szczegółowe informacje na temat systemu zniżek zamieszczone zostaną na stronie: w momencie uruchomienia Programów. Systematycznie i jednorazowo w jednym Do programu można wpłacać kwoty większe niż zadeklarowane w konkretnym wariancie. Dzięki temu, inwestując długoterminowo większą kwotę, można skorzystać z relatywnie większych zniżek w opłacie dystrybucyjnej. Ponadto pierwsza wpłata, bez względu na jej wartość, będzie całkowicie zwolniona z opłaty dystrybucyjnej pod warunkiem uczestnictwa w programie przez co najmniej 5 lat. Wymagane prawem informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na ostatniej stronie biuletynu. 4 5

4 Inwestycyjni guru WZÓR inwestora W każdej dziedzinie są osoby osiągające spektakularne wyniki, ojcowie nowych rozwiązań, liderzy uważani za wzór do naśladowania. Często analiza ich metod, przemyśleń i poglądów pozwala wiele się nauczyć, a czasami też wypracować własne sposoby działania. Nie inaczej jest w przypadku inwestowania. Warto więc przyjrzeć się osobom, które dzięki mistrzowskiemu wykorzystaniu analizy fundamentalnej odniosły największe sukcesy inwestycyjne, stając się tym samym wzorem dla pozostałych uczestników rynku. Giełda nieodzownie kojarzy się z dwoma słowami: inwestycja i spekulacja. Inwestycję można rozumieć jako lokatę kapitału opartą na wszechstronnej analizie, która pozwala ograniczyć ryzyko oraz daje podstawy, by oczekiwać satysfakcjonującej stopy zwrotu. Wszystkie inne lokaty kapitału to spekulacja. Autorem takiego rozróżnienia jest Benjamin Graham, zwany też ojcem analizy finansowej. Od gońca do inwestora Kariera Benjamina Grahama na Wall Street rozpoczęła się niepozornie od posady gońca w domu maklerskim, którą dostał w 1914 roku. Jednak Graham bardzo szybko awansował. Pięć lat później, w wieku 25 lat, należał już do grona wspólników w firmie. W 1926 roku założył własną spółkę inwestycyjną, która jak się okazało działała przez następne 30 lat. Zaczął też wykładać w Szkole Biznesu Uniwersytetu Columbia. Kariera Grahama rozwijała się znakomicie do czasu Wielkiego Kryzysu w roku Benjamin Graham Jego spółka inwestycyjna przetrwała ten trudny czas głównie dzięki kapitałowi wspólników. Sam przyszły ojciec analizy finansowej stracił jednak swój majątek i musiał zacząć go gromadzić praktycznie od zera. Te trudne doświadczenia spowodowały, że Graham postanowił stworzyć zasady, które miałyby zapewnić optymalną równowagę między zyskiem a ryzykiem inwestycji. Zasady te spisał wraz z Davidem Doddem, innym wykładowcą Uniwersytetu Columbia, w książce Security Analysis, czyli Analiza papierów wartoêciowych. Ukazała się ona już w pięć lat po krachu lat trzydziestych. Obecnie jest to już klasyczny podręcznik konserwatywnego inwestowania. Po pierwsze nie trać Tak brzmiała pierwsza z zasad inwestowania przedstawionych w Security Analysis. Druga natomiast mówiła: nie zapominaj o zasadzie numer jeden. To niełatwe, dlatego Graham przedstawił kilka autorskich sposobów, które mają pomóc w spełnianiu obu powyższych zasad. Ojciec analizy finansowej stwierdził, że ze względu na ludzkie emocje rynek błędnie wycenia papiery wartościowe: podczas hossy są one zazwyczaj droższe przez chciwość, a w czasie bessy z powodu strachu tańsze od ich prawdziwej wartości. I to właśnie trzeba wykorzystać, bo jak mawiał Graham, cytując Horacego: wielu dziś upadłych powróci i wielu dziś czczonych upadnie. Autor Security Analysis zaleca inwestować w aktywa posiadające tzw. margines bezpieczeństwa, czyli kosztujące mniej niż wynosi ich prawdziwa wartość bez względu na koniunkturę giełdową. Na przykład w przypadku akcji margines bezpieczeństwa istnieje, gdy ich cena rynkowa jest niższa niż ich wartość wewnętrzna obliczana na podstawie aktywów, zysków, dywidend i innych danych finansowych. Obliczenie wartości wewnętrznej nie należy jednak do zadań łatwych, zresztą już samo określenie wartość wewnętrzna niewiele mówi osobom spoza świata finansów i ekonomii. Graham zaproponował więc dwa prostsze sposoby łatwe do zastosowania nawet dla inwestorów indywidualnych: inwestowanie w akcje spółek, których kapitalizacja rynkowa jest niższa od 2/3 wartości jej aktywów netto, lub w akcje o niskim wskaźniku cena/ zysk (P/E), przy czym majątek spółki musi być większy od jej zobowiązań. Ojciec analizy finansowej potrafił skutecznie zastosować własne zasady. Aż do przejścia Grahama na emeryturę w 1956 roku jego spółka inwestycyjna nie przyniosła już żadnych strat klientom, a średnia stopa zwrotu wyniosła 17% rocznie. Warren Buffett to obecnie jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Swój majątek zyskał, inwestując w aktywa różnego rodzaju. Warto przyjrzeć się, jak zdobył on swoją fortunę jego historia może okazać się dla wielu inspirująca. Złoty inwestor W 1950 roku Buffett został studentem Benjamina Grahama na Uniwersytecie Columbia, a cztery lata później zaczął pracować w jego spółce. Kiedy ojciec analizy finansowej zamknął firmę, przechodząc na emeryturę, Buffett sam założył spółkę inwestycyjną. Miał tak zarządzać wkładem wniesionym przez wspólników (w sumie ponad 100 tysięcy dolarów), aby rocznie otrzymywali zysk na poziomie co najmniej 6% swojego wkładu. Jeśli stopa zwrotu przekraczała 6%, wspólnicy otrzymywali ¾ nadwyżki, a reszta trafiała do Buffetta. Warren Buffett Przez 13 lat, do momentu rozwiązania spółki w 1969 roku, średnioroczna stopa zwrotu z wpłaconych środków wynosiła prawie 30%. Po rozwiązaniu spółki Buffett przejął kontrolę nad firmą tekstylną Berkshire Hathaway, choć produkcja tekstyliów zbytnio go nie interesowała. Utworzył za to dział inwestycyjny i zajął się zarządzaniem akcjami w portfelu firmy. Dział ten rozwijał z roku na rok, a dział tekstylny został ostatecznie zamknięty w 1985 roku. Działalność Buffetta opiera się zarówno na przejmowaniu całych firm (obecnie posiada ich około 50), jak i na inwestowaniu w akcje spółek publicznych, na przykład Coca-Cola, American Express, Johnson & Johnson, Procter & Gamble i wiele innych. Uczeń przerósł mistrza W 1969 roku Warren Buffett powiedział, że w 85% opiera się na sposobach opracowanych przez Benjamina Grahama. Teraz byłoby to zapewne jeszcze mniej. Dlaczego? Po pierwsze w praktyce okazało się, że nie zawsze reguły ojca analizy finansowej się sprawdzają. Wszak niska cena akcji może być po prostu odzwierciedleniem złych perspektyw dla firmy. Po drugie Graham opierał się tylko na finansach, interesowały go Peter Lynch Peter Lynch w Polsce jest może mniej popularny niż Warren Buffett, ale na świecie uznaje się go za jednego z najlepszych zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Przez 13 lat aktywa Magellan Fund zarządzanego przez Lyncha w firmie Fidelity Investments wzrosły z 20 milionów do 14 miliardów dolarów. wyłącznie liczby opisujące spółkę. Buffett obrał inny kierunek stwierdził, że trzeba poznać i przeanalizować całe spektrum działalności spółki. Profesjonalne i zmotywowane kierownictwo, sposób zarządzania i relacje z pracownikami, wady i zalety produktów lub usług, sytuacja całej branży i konkurentów, zapotrzebowanie na inwestycje odtworzeniowe czy cykle należności i wiele innych aspektów mogą być nie mniej istotne niż historyczne wyniki finansowe. Dlatego inwestor powinien wybierać akcje tylko tych spółek, których działalność jest dla niego zrozumiała, prosta i przejrzysta i które dzięki temu może rzetelnie wycenić. Mówiąc krótko, Warren Buffett uważa, że inwestowanie to nie handel papierami wartościowymi, ale nabywanie przedsiębiorstwa. Sam inwestuje tak, jakby był właścicielem kupowanych spółek i okazuje się, że ta zasada zdaje egzamin rewelacyjnie. Przez ponad 44 lata wartość księgowa na akcję Berkshire Hathaway rosła w tempie 20,3% rocznie, co oznacza, że w tym czasie przypadający na jedną akcję majątek firmy zwiększył się ponad 3600-krotnie, mimo że na przestrzeni tych lat mieliśmy do czynienia z wieloma okresami bessy. Na początku był golf Pierwszy raz o giełdzie i akcjach Peter Lynch dowiedział się w wieku 11 lat na polu golfowym, gdzie pracował jako chłopak noszący kije do gry. Wielu graczy było inwestorami i wymieniało się opiniami na temat konkretnych spółek. Zaciekawiony Peter co jakiś 6 7

5 czas sprawdzał w gazecie ceny akcji firm, których nazwy usłyszał, i stwierdził, że inwestowanie ma sens. To przeświadczenie zaowocowało tym, że w 1966 roku, mając 22 lata, Lynch zaczął starać się o staż w Fidelity Investments firmie zarządzającej funduszami inwestycyjnymi. Firma oferowała 3 miejsca, chętnych było 75. Lynch dostał staż, a po odsłużeniu dwóch lat w armii stałą pracę i jak się później okazało nigdy nie musiał już szukać kolejnej. Najpierw pracował jako analityk, potem powoli piął się w strukturze firmy, by wreszcie w 1977 roku, w wieku 33 lat, przejąć stery niewielkiego funduszu akcji Magellan. Nigdy nie wiesz, kiedy akcje złapią dołek Peter Lynch to gorący zwolennik analizy fundamentalnej. Tak jak Buffett uważa, że należy dobrze poznać i zrozumieć działalność spółki, w której akcje chce się zainwestować. Lynch często sam używał produktów konkretnych firm, obserwował też, co lubią kupować jego żona, dzieci i znajomi. W ten sposób często typował spółki do analizy i ewentualnej inwestycji. Natomiast mało wiarygodne jest według Lyncha przewidywanie zachowań rynku i gospodarki. Nikt ze stuprocentową pewnością nie jest w stanie stwierdzić, kiedy przyjdzie bessa. Na przykład krach w 1987 roku zaskoczył zarządzającego na wakacjach, a wartość aktywów Magellan Fund w ciągu dwóch dni zmalała o jedną trzecią. Jednak ponadprzeciętne wyniki można osiągać mimo okresów giełdowych spadków. Lynch przyznał, że i jemu zdarzyło się kupować akcje po 12 dolarów, które potem spadały do 2, by potem wzrosnąć do 30. Jedna z jego kluczowych zasad to nie dać się przestraszyć przez zachowania rynku. Dzięki Lynchowi i jego zasadom osoby, które rozpoczęły inwestycje w Magellan Fund w 1977 roku, mogły w momencie przejścia zarządzającego na emeryturę w 1990 wypłacić 28 razy większy kapitał. Warto zaznaczyć, że analiza fundamentalna, którą współtworzyły i rozwijały przedstawione osoby, narodziła się po Wielkim Kryzysie. Ojcowie inwestowania opartego na dogłębnym badaniu spółek Benjamin Graham czy nieopisani tutaj Philip Fisher, John Burr Williams i inni byli świadkami wydarzeń z 1929 roku i na własnej skórze odczuli skutki drastycznych spadków. Stworzone przez nich narzędzia miały chronić kolejnych inwestorów przed nierozważnymi decyzjami, opartymi na przekonaniach czy modzie. Oczywiście żadna inwestycja nie jest w 100% bezpieczna i żadna analiza jakkolwiek dogłębna nie jest w stanie zupełnie wyeliminować ryzyka, zapewniając określony poziom zysku. Siła podejścia fundamentalnego polega na wszechstronnej analizie przedsiębiorstwa i jego otoczenia, co umożliwia identyfikację wielu szans i zagrożeń dla spółki. Tym samym prawidłowo zastosowana analiza fundamentalna zwiększa prawdopodobieństwo inwestycji w te właściwe spółki. Podczas przygotowania artykułu korzystano z książki Roberta G. Hagstroma: Na sposób Warrena Buffetta. Przeł. T. Rzychoń. Warszawa Wartość aktywów netto Funduszy: Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka BZ WBK Energii FIO, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie: oraz u Dystrybutorów Funduszy. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Adres redakcji: Plac Wolności 16, Poznań Redaktor naczelny: Marcin Petrykowski Wydawca: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Wolności 16, Poznań Skład i druk: GPD Advertising Sp. z o.o. Sp. k., ul. Roosevelta 18, Poznań 8

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Arka w Nowej Europie

Arka w Nowej Europie Warszawa, 3.12.2007 Arka w Nowej Europie Informacja prasowa stawia na fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej i ocenia go jako najbardziej atrakcyjny region na świecie pod względem spodziewanych

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek.

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. Z jednej strony mówią o poprawie płynności tego segmentu rynku. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Mogę zarabiać, korzystając z wiedzy i doświadczenia liderów światowych inwestycji. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 28 czerwca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje WARSZAWSKA GPW NAJGORSZE MA JUŻ ZA SOBĄ? 2160 punktów to poziom do jakiego spadł

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Bonus VIP. Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy

Twoje inwestycje. Bonus VIP. Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy Twoje inwestycje Bonus VIP Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy 2/ Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. / Eurypides Witamy w świecie Aviva Investors Aviva Investors to połączenie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo