Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele"

Transkrypt

1 Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

2 Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne szkolenie II Etap/Zjazd 16 godzinne szkolenie III Etap/Zjazd 16 godzinne szkolenie Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na przeprowadzenie i nadzorowanie przebiegu gry edukacyjnej OZE Gra o prąd.

3 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia Prowadzący szkolenia odpowiada za: dotrzymanie harmonogramu kursu, nadzoruje terminowość realizacji obowiązków kursantów, motywuje do uczestnictwa poprzez indywidualny kontakt. Prowadzący szkolenie będzie przekazywał informacje o celu i sposobie przebiegu zadania, które realizuje grupa. Celem prowadzącego, przekazującego precyzyjną i skondensowaną treść, jest ułatwienie uczestnikom zaangażowania się w realizację danego zadania.

4 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja kursu Środki i materiały dydaktyczne do wykorzystania w czasie szkolenia: stanowisko komputerowe, komputery połączone siecią z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej, projektor multimedialny i tablica interaktywna, zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik metodyczny, poradnik e-ozel instrukcja do gry, materiały biurowe.

5 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia Metody pracy: wykład - prezentacja multimedialna z omówieniem, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, symulacja, burza mózgów.

6 WPROWADZENIE: organizacja kursu Program kursu tematyka szkolenia I zjazd Dzień pierwszy: wprowadzenie, Portal e-ozel krótkie informacje techniczne umożliwiające korzystanie z platformy e- learningowej podczas szkolenia, struktura portalu, konta i role użytkowników, logowanie do portalu, Gra o prąd wprowadzenie, struktura gry, interfejsy, rola ucznia i nauczyciela. Dzień drugi: Gra o prąd: - czynności administracyjne, jakie powinien wykonywać nauczyciel, - rozgrywka poziom I rola ucznia i nauczyciela.

7 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Program kursu tematyka szkolenia II zjazd Dzień pierwszy: rozgrywka poziom II rola ucznia i nauczyciela. Dzień drugi: rozgrywka poziom III rola ucznia i nauczyciela.

8 WPROWADZENIE: organizacja kursu Program kursu tematyka szkolenia III zjazd Dzień pierwszy: Metodyka: docelowe kompetencje ucznia, motywacja, monitoring, zasady współpracy ze szkołami wyższymi, Odnawialne źródła energii: przejście przez treści platformy, łącznie z rozwiązywaniem testów pełna problematyka zgodnie z zawartością platformy. Dzień drugi: Odnawialne źródła energii: przejście przez treści platformy, łącznie z rozwiązywaniem testów pełna problematyka zgodnie z zawartością platformy cd., Ewaluacja, podsumowanie, uwagi: pomysły uczestników, jak gra może wpływać na wybory zawodowe uczniów.

9 WPROWADZENIE Założenia podstawowe energetyka, w tym odnawialne źródła energii to dziedziny kluczowe. OZE, ale na poziomie dostosowanym do potrzeb i oczekiwań uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. zastosowanie rozwiązań, które będą związane z rzeczywistością internetową. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie z czasem na wzrost zapotrzebowania na pracowników branży energetycznej.

10 WPROWADZENIE: cele Cel szkolenia wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy: energetyka i ochrona środowiska.

11 WPROWADZENIE Cele szczegółowe rozwój współpracy szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych w zakresie wsparcia uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia wzmocnienie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie systemu e- OZEL uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej

12 WPROWADZENIE: cele Zdiagnozowane problemy niskie zainteresowanie uczniów kształceniem na kierunkach politechnicznych, mało atrakcyjna oferta edukacyjna, niezgodność oczekiwań lokalnego rynku pracy i ofert kształcenia, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie z czasem na wzrost zapotrzebowania na pracowników branży energetycznej.

13 WPROWADZENIE Prace badawcze Prace analityczne dotyczące systemowych i praktycznych rozwiązań w zakresie angażowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego w studiowanie na kierunkach: energetyka i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań kobiet.

14 WPROWADZENIE: cele Kluczowe badanie Wzrost zainteresowania studiowaniem na kierunkach GOW uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa Lubelskiego Główne problemy badawcze: 1. dlaczego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie chcą studiować na kierunkach GOW? 2. oczekiwania kobiet, co musiałoby się zmienić, aby wzbudzić ich zainteresowanie, jakie elementy byłyby atrakcyjne dla kobiet aby podejmowały naukę na kierunkach o szczególnym znaczeniu dla GOW? Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 WPROWADZENIE Ekspertyzy potencjału OZE w WL obejmujące energię słoneczną, wiatrową, wodną i biogazu

16 WPROWADZENIE: cele projektu Opracowanie systemu e-odnawialne źródła energii Lubelszczyzny (e-ozel) innowacyjne i praktyczne narzędzie edukacyjne dla szkół w postaci portalu internetowego z grą edukacyjną z zakresu OZE z kompleksowym wsparciem uzupełniającym.

17 WPROWADZENIE Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) nowoczesna, interaktywna, łatwo dostępna, wychodząca poza standardowy schemat nauczania forma edukacyjna, angażująca uczniów w internetową grę zespołową. To przedsięwzięcie ma na celu zobrazować tematykę odnawialnych źródeł energii w sposób wielowymiarowy i rzeczywisty.

18 Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) Gra edukacyjna on-line: GRA o PRĄD dotycząca branży energetycznej/oze odzwierciedlająca uwarunkowania rozwoju OZE w województwie lubelskim. Platforma e-learningowa pozwalająca w przystępny i ciekawy sposób przyswoić wiedzę z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

19 Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) Program szkolenia dla nauczycieli zawierający wskazówki dotyczące obsługi gry i platformy e-learningowej. Podręcznik metodologiczny dla nauczycieli zawierający materiały dydaktyczne umożliwiające wsparcie ucznia w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

20 Gra edukacyjna on-line GRA O PRĄD (dostęp przez przeglądarkę www) Przedmiot gry: energia wiatrowa, słoneczna, wodna i biogazu odzwierciedlająca uwarunkowania rozwoju OZE w województwie lubelskim. Gra będzie zakładała premiowanie wiedzy zgromadzonej w zespołach. Moduł gry zespołowej daje umiejętności miękkie: praca w grupie, planowanie strategiczne, komunikowanie się. Gra podzielona będzie na poziomy trudności. Zakłada budowę i eksploatację OZE w WL. Na podstawie wyników zespołów i graczy powstaną rankingi. Forma atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy poprzez zabawę będą przyswajać wiedzę o OZE.

21 WPROWADZENIE: cele projektu Platforma e-learningowa dot. zagadnień OZE obejmie 30 kursów e-learningowych na 3 poziomach trudności. zagadnienia Zrównoważonego Rozwoju, elementy polskiego prawodawstwa z zakresu OZE, opis rozwiązań technologicznych w obszarze wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i biogazu. wiadomości dostosowane do poziomu wiedzy uczniów.

22 Co wyróżnia SYSTEM e-ozel? opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu rozwoju kompetencji uczniów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii z kompleksowym wsparciem uzupełniającym (e-ozel), wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, unikatowe podejście uwzględniające równe szanse kobiet i mężczyzn w działaniach kierowanych do potencjalnych odbiorców projektu.

23 WPROWADZENIE: cele projektu Co powstanie w ramach projektu? PRODUKT FINALNY: Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-ozel (e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny), obejmujący innowacyjny internetowy system rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzący do wzrostu ilości uczniów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW energetyka, ochrona środowiska.

24 Innowacyjność proponowanych rozwiązań polega na: tworzeniu kompleksowego i niespotykanego dotychczas w województwie lubelskim narzędzia w obszarze kierunków o kluczowym znaczeniu dla GOW, skierowanego do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, budowaniu warunków dla wzrostu zainteresowania uczniów kształceniem na kierunkach GOW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska przez atrakcyjną, nowoczesną formę, wielowymiarowy rozwój kompetencji oraz wiedzy uczniów i uczennic.

25 WPROWADZENIE: cele projektu Odbiorcami projektu (osobami, które bezpośrednio skorzystają z efektów innowacji), są: uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (technika i licea) z województwa lubelskiego, w wymiarze testowania - nauczyciele i nauczycielki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowani zwiększeniem własnego potencjału z zakresie wspierania uczniów w wyborze kierunku kształcenia związanego z GOW. Nauczyciele są traktowani jako przedstawiciele użytkowników (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), więc nie stanowią w wymiarze upowszechniania, mainstreamingu i docelowym oddzielnej grupy. Podczas testowania zweryfikują oni przydatność i założenia produktów pośrednich P.3 i P.4.

26 Użytkownikami projektu (instytucje i podmioty, które dzięki ISRK e-ozel będą wpływały na modernizację kształcenia zwiększając szanse uczniów i uczennic na kontynuację kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW w województwie lubelskim), są: szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne kończące się egzaminem maturalnym (technika i licea), urzędy gmin/miast organy prowadzące dla szkół gimnazjalnych, starostwa powiatowe/urzędy miast na prawach powiatu organy prowadzące dla szkół ponadgimnazjalnych.

27 Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: PORTAL e-ozel PORTAL OZE - Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD, wprowadzenie, struktura gry, interfejsy, role, czynności administratora

28 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Plan prezentacji Warunki wstępne konieczne do Rankingi uruchomienia rozgrywki Przebieg i zasady gry Nauczyciel Cel gry Uczeń Rozpoczęcie i postępy gry Uruchomienie rozgrywki Platforma e-learningowa Interfejs gry i jego elementy: Mapa i jej warstwy Sklep Panel eksperta i notyfikacje

29 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - przygotowanie stanowisk komputerowych: Sale komputerowe wyposażone w stanowiska (po jednym dla każdego ucznia + stanowisko dla nauczyciela) Stanowiska posiadają szerokopasmowy dostęp do sieci Internet oraz umożliwiają uruchomienie przeglądarki (Firefox, Chrome, Opera) Nauczyciel dba o zasady BHP uczniów przy komputerze

30 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - tworzenie konta: Nauczyciel wchodzi na stronę internetową serwisu i klika w przycisk Zarejestruj się

31 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel tworzenie konta: Nauczyciel uzupełnia pola formularza rejestracyjnego: Login, Hasło (dwukrotnie, w dwóch różnych polach), Adres (adres poczty elektronicznej, należy zwrócić uwagę na literówki ), Imię, Nazwisko, Szkoła (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej), Potwierdza rejestrację

32 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel tworzenie konta (c.d.): Aktywacja konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres podany podczas rejestracji Ponowienie wysyłki wiadomości aktywacyjnej Przypomnienie hasła

33 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel tworzenie konta (c.d.): Uzupełnienie profilu konta Nauczyciela Modyfikacja danych konta Nauczyciela

34 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - tworzenie konta Ucznia: Nauczyciel zalogowany do systemu Przechodzi na zakładkę Uczniowie, klika Nowy Uzupełnia pola formularza: Imię Nazwisko Płeć Adres Szkoła Klasa

35 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - tworzenie konta Ucznia (c.d.): Nauczyciel zatwierdza rejestrację Modyfikacja danych konta Ucznia poprzez akcję edytuj Usunięcie konta Ucznia poprzez akcję Usuń Nauczyciel tworzy konta dla wszystkich uczniów w danej grupie

36 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Uczeń aktywacja konta: Uczeń aktywuje konto poprzez kliknięcie w link aktywacyjny Ustawia hasło podczas pierwszego logowania Opcja przypomnienia hasła Nie zakłada się konieczności przeprowadzenia szkoleń dla Uczniów interfejs gry ma być intuicyjny w obsłudze. Po utworzeniu rozgrywki i przypisaniu do niej graczy przez Nauczyciela, Uczeń zostaje po zalogowaniu przekierowany do dedykowanej rozgrywki.

37 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Nauczyciel tworzenie nowej rozgrywki: Uruchomienie rozgrywki Przejście na zakładkę Rozgrywki, przycisk Nowy

38 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Nauczyciel tworzenie nowej rozgrywki: Uruchomienie rozgrywki Na karcie Ustawienia Nauczyciel podaje nazwę oraz datę rozpoczęcia rozgrywki Potwierdzenie przycisk Stwórz (poniżej przesłonięty przez kalendarz)

39 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Uruchomienie rozgrywki Nauczyciel przypisanie Uczniów do rozgrywki: Przejście na zakładkę Rozgrywki, karta Grupa, przycisk Nowa grupa Wybór uczniów, którzy mają zostać przypisani do rozgrywki Potwierdzenie przycisk Stwórz Grupa zostanie automatycznie podzielona na czteroosobowe zespoły (ew. 3-os.)

40 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Sterowanie istniejącą rozgrywką Nauczyciel sterowanie istniejącą rozgrywką: Przejście na zakładkę Rozgrywki, Zatrzymanie (pauza) rozgrywki i wznowienie rozgrywki, Zakończenie rozgrywki przed czasem i edytowanie rozgrywki,

41 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Interfejs gry i jego elementy Mapa i jej warstwy: Mapa widok główny gry Nawigacja Warstwy zawierające informacje o zasobach OZE

42 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Interfejs gry i jego elementy Sklep: Wybór obiektów (elektrowni) Warstwy Wyświetlanie szczegółowych informacji dot. poszczególnych elektrowni. Modele 3D

43 Panel Budynki umożliwia wybór obiektów budowlanych (elektrowni), które może nabywać Uczeń o ile posiada on odpowiednie zasoby finansowe oraz nabył odpowiednie uprawnienia.

44 Z poziomu okna sklepu Uczeń używając myszki (klikając na dany obiekt) ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji na temat obiektu (opisu, wydajności, kosztów inwestycji i konserwacji, okresu gwarancji) poprzez kliknięcie w jego miniaturę.

45 W panelu Inwestycje prezentowane są informacje odnośnie do rozpoczętych inwestycji (posiadanych lub budowanych przez Ucznia obiektów) oraz ich lokalizacji.

46 W panelu Wiedza Uczeń ma dostęp do informacji o swoich postępach poczynionych w ramach szkoleń e-learningu oraz ma dostęp do rankingu.

47 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Interfejs gry i jego elementy Panel eksperta i notyfikacje: Ekspert to doradca, który towarzyszy Uczniowi w trakcie trwania rozgrywki Notyfikacje wyświetlane w panelu: Promocji na szkolenia z pozwoleń (budowlanych itp.) Zakresu uprawnień Informacji o awarii Informacji o zmniejszeniu wydajności produkcji Informacji o ukończeniu Inwestycji. Notyfikacje pojawiają się na każdym etapie gry i posiadają status przeczytane/nieprzeczytane Poprzez notyfikacje możliwe jest przejście do szkoleń e-learningowych

48 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Rankingi Rankingi w grze: Reprezentują aktualny poziom przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii Wartości prezentowane w rankingach stanowią podstawę do tworzenia klasyfikacji uczniów oraz grup w ramach rozgrywki

49 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Przebieg i zasady gry Cele gry: Produkcja zielonej energii Zysk ze sprzedaży zielonej energii Zdobycie wysokiej pozycji w rankingu A przede wszystkim: Zwiększenie świadomości Uczniów nt. OZE Zainteresowanie Uczniów kontynuacją kształcenia na kier. GOW

50 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Przebieg i zasady gry Rozpoczęcie gry: Gra toczy się w obrębie widoku głównego Gry (mapy), z poziomu którego dostępne są wszelkie akcje Ucznia. W momencie rozpoczęcia właściwej rozgrywki Uczeń przenoszony jest do mapy gminy losowo wybranej przez silnik gry. Inwestycje podejmowane przez Ucznia w wylosowanej gminie są objęte 30% rabatem. Uczeń może również prowadzić inwestycje poza wylosowanym obszarem, wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia pełnych kosztów inwestycji. Rozgrywka prowadzona jest w trybie multiplayer, co oznacza, że wszyscy Uczniowie mają dostęp do tej samej mapy i widzą na niej inwestycje swoje oraz inwestycje innych Uczniów (inwestycje innych Uczniów są oznaczone ich danymi). Dany teren inwestycyjny dostępny jest w danej chwili tylko dla jednego Ucznia.

51 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Przebieg i zasady gry Postępy gry: Poprzez budowę i eksploatację (utrzymanie, dokonywanie napraw) elektrowni OZE Elektrownie posiadają okres eksploatacji Wymagają napraw (informacja o awarii w postaci notyfikacji) Naprawa polega na zaliczeniu szkolenia Poprzez odbyte i zaliczone (zakończone testem) kursy e-learningowe W zależności od parametrów terenu zasoby OZE dla danej lokalizacji W zależności od występujących zdarzeń losowych W perspektywie przyspieszonego czasu (wspólnego dla wszystkich graczy) Gracz ma możliwość zakupu / uruchomienia kolejnych inwestycji Nagradzanie osiągnieć w zespole poprzez dotacje dla całego zespołu za osiągnięcia jego członków.

52 Przebieg i zasady gry Postępy Gry realizowane są w perspektywie upływającego czasu wspólnego dla wszystkich uczestników rozgrywki. Czas w Grze w porównaniu do czasu rzeczywistego ustawiony jest jako relacja: 1 rok w Grze to 10 minut w rzeczywistości. Relacja ta może być regulowana przez administratora Gry (domyślnie żaden użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień tego rodzaju) na zasadzie ustawienia parametru konfiguracyjnego.

53 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Platforma e-learningowa Zintegrowana z interfejsem gry (jedno logowanie) Przenoszenie do szkoleń za pośrednictwem notyfikacji Szkolenia zakończone testami, które mają odzwierciedlenie w punktach w grze Dostęp do szkoleń poza notyfikacjami (przede wszystkim dla Nauczyciela)

54 Przykładowa lekcja: PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Platforma e-learningowa

55 Wybrane kursy e-learningowe zakończone są testem z treści szkolenia. Wynik testu przekłada się na osiągnięcia w Grze

56 Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: GRA O PRĄD Rozgrywka poziom I rola ucznia i nauczyciela Rozgrywka poziom II rola ucznia i nauczyciela Rozgrywka poziom III rola ucznia i nauczyciela

57 GRA O PRĄD szablon scenariusza Numer kolejny scenariusza oraz poziom gry, w którym występuje Temat zajęć Miejsce i czas trwania zajęć Warunki wstępne wymagane przygotowanie ucznia i postęp w grze Sprzęt i materiały (komputer zgodny ze specyfikacja, dostęp do sieci Internet) Cele zajęć Przebieg zajęć (czynności ucznia i nauczyciela) Podsumowanie

58 GRA O PRĄD tematyka Poziom I NR zajęć 01-PI 02-PI 03-PI 04-PI 05-PI Temat zajęć Poznanie genezy i celów projektu oraz gry eozel. Wdrożenie uczestników do gry Warunki lokalizacji elektrowni Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obowiązki inwestora elektrowni Budowa elektrowni proces inwestycyjny Uruchamianie działalności przyłączenie do sieci Finansowanie elektrowni przychody i koszty Czas życia inwestycji elektrowni - likwidacja Podsumowanie I Poziomu elektrownie małe

59 GRA O PRĄD przebieg zajęć 01-PI Nauczyciel omawia i prezentuje projekt OZEL: prezentacja multimedialna dostępna także na platformie e-learningowej, prezentacje zagadnienia dotyczące energii odnawialnej i nieodnawialnej, jej wady oraz zalety. Uczniowie logują się w systemie e-ozel na konta podane przez nauczyciela, uzupełniają swój profil, poznają interfejs i sposób nawigowania, platformę elearningową i sposób korzystania z niej oraz samodzielnie docierają do instrukcji gry (help).

60 GRA O PRĄD przebieg zajęć 01-PI (c.d.) Uczniowie zapoznają się z wersją prezentacyjną gry Uczniowie rozwiązują test dotyczący różnych OZE i wybierają typ inwestycji (rodzaj elektrowni), którą zamierzają rozpocząć.

61 GRA O PRĄD przebieg zajęć 02-PI Uczestnik gry samodzielnie zapoznaje się z kryteriami wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji (wybranej przez siebie elektrowni w poprzednim kroku rozgrywki) i rozwiązuje test. Po jego rozwiązaniu i uzyskaniu wyniku pozytywnego uczeń wskazuje miejsce lokalizacji.

62 GRA O PRĄD przebieg zajęć 02-PI (c.d.) Uczeń zapoznaje się z danymi wyjściowymi dotyczącymi inwestowania, zdobywa wiedzę dotyczącą takich dokumentów, jak plan zagospodarowania przestrzennego, prawo do terenu, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, raport oddziaływania na środowisko, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, koncesja i inne. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

63 GRA O PRĄD przebieg zajęć 03-PI Uczeń specyfikuje dokumenty niezbędne dla budowy elektrowni wybranego typu i zdobywa niezbędne dokumenty do rozpoczęcia inwestycji mając do dyspozycji dwa możliwe sposoby: uczeń zapoznaje się z procedurami formalno-prawnymi korzystając ze szkolenia umieszczonego na platformie e-learningowej i po rozwiązaniu testu z wynikiem pozytywnym tworzy samodzielnie niezbędną dokumentację, uczeń kupuje dokumentację za wirtualne pieniądze, którymi dysponuje w momencie rozpoczęcia gry e-ozel.

64 GRA O PRĄD przebieg zajęć 03-PI (c.d.) Uczeń buduje elektrownię płacąc za nią wirtualnymi pieniędzmi (o ile zachodzi taka konieczność), umieszczając jej ikonę w wybranym przez siebie miejscu na mapie i staje się producentem energii odnawialnej. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

65 GRA O PRĄD przebieg zajęć 04-PI Uczeń przechodzi szkolenie dotyczące zasad działania oraz produkcji energii w zbudowanej przez siebie elektrowni. Szkolenie na platformie e- learningowej obejmuje także finansowe aspekty zarządzania elektrownią dotyczące świadectw pochodzenia energii oraz funkcjonowania na Towarowej Giełdzie Energii. Zakończeniem szkolenia jest test, którego zaliczenie warunkuje uruchomienie elektrowni jej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, produkcję energii oraz jej sprzedaż. Uczeń eksploatuje elektrownię.

66 GRA O PRĄD przebieg zajęć 04-PI (c.d.) Uzyskane ze sprzedaży środki (pieniądze wirtualne) uczeń może wydać przechodząc do II Poziomu gry e-ozel na inwestycje, czyli budowę kolejnych większych elektrowni )także innego typu) na terenach innych niż dotychczasowa elektrownia. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

67 GRA O PRĄD przebieg zajęć 05-PI Uczeń przechodzi szkolenie dotyczące długości życia i likwidacji elektrowni poprzez jej sprzedaż lub utylizację. Uczeń likwiduje elektrownie. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na inwestycję. Uzyskane ze sprzedaży środki (pieniądze wirtualne) uczeń może wydać przechodząc do II Poziomu gry eozel na inwestycje, czyli budowę kolejnych większych elektrowni, także innego typu na terenach innych niż dotychczasowa elektrownia. Uczniowie uczestnicy gry uzupełniają swoje osiągniecia I Poziomie. Poznają treści modułu Podsumowanie. Wykonują test końcowy umożliwiający przejście do II Poziomu.

68 GRA O PRĄD przebieg zajęć 05-PI (c.d.) Nauczyciel omawia przebieg gry na podstawie raportów i analiz uzyskanych z systemu ISRK e-ozel oraz własnych obserwacji dotyczących postępów uczniów - uczestników rozgrywki. Nauczyciel inicjuje dyskusje dotyczące całego I Poziomu gry (być może w formie burzy mózgów). Uczniowie przedstawiają swoje opinie, co się podobało, a co nie, jak uczniowie widza grę, co trzeba zmienić itp. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

69 GRA O PRĄD tematyka Poziom II NR zajęć 06-PII 07-PII 08-PII 09-PII 10-PII Temat zajęć Wpływ OZE na poprawę stanu środowiska Efektywność w zależności od lokalizacji dla elektrowni Pozwolenie na budowę - procedura dla elektrowni średniej Aspekty społeczne - konsultacje społeczne dotyczące elektrowni Budowa elektrowni dostępne źródła finansowania dla elektrowni Uruchamianie działalności rekrutacja pracowników elektrowni Świadectwa pochodzenie energii z elektrowni Zarządzanie pozostałościami po elektrowni Likwidacja elektrowni średniej Podsumowanie II Poziomu - elektrownie średnie

70 GRA O PRĄD przebieg zajęć 06-PII Korzystając z platformy e-learningowej uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą zagadnień ochrony naturalnych zasobów środowiska, zahamowania jego degradacji, zmian klimatycznych. Uczeń poznaje zasady lokalizacji oraz efektywność średnich elektrowni OZE różnego typu. Pozytywny wynik testu pozwala na wybranie typu elektrowni średniej wielkości. Uczeń wybiera typ elektrowni. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

71 GRA O PRĄD przebieg zajęć 07-PII Uczeń specyfikuje dokumenty niezbędne dla budowy elektrowni średniej wybranego typu i zdobywa niezbędne dokumenty do rozpoczęcia inwestycji, mając do dyspozycji dwa możliwe sposoby: uczeń zapoznaje się z procedurami formalno-prawnymi dotyczącymi elektrowni średnich korzystając ze szkolenia umieszczonego na platformie elearningowej i po rozwiązaniu testu z wynikiem pozytywnym tworzy samodzielnie niezbędną dokumentację, uczeń kupuje dokumentację za wirtualne pieniądze, które uzyskał w wyniku działalności w poprzednim etapie.

72 GRA O PRĄD przebieg zajęć 07-PII (c.d.) Uczeń analizuje aspekty społeczne i uwzględnia je przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

73 GRA O PRĄD przebieg zajęć 08-PII Po szkoleniu dotyczącym źródeł finansowania inwestycji i zaliczeniu stosownego testu, uczeń pobiera kwotę wirtualnych pieniędzy będących uzupełnieniem środków własnych kupuje elektrownie średnią. Kolejny etap to rekrutacja pracowników w oparciu o ustalone kryteria i uruchomienie elektrowni średniej. Elektrownia rozpoczyna wytwarzanie energii. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

74 GRA O PRĄD przebieg zajęć 09-PII Uczeń wykorzystuje wiedzę zdobytą na I Poziomie gry dotyczącą świadectw pochodzenia energii do zarządzania elektrownią, sprzedaży energii i pozyskiwania funduszy umożliwiających dalsze inwestowanie. Po upływie czasu życia elektrowni lub wystąpienia warunków nieopłacalności, uczeń dokonuje utylizacji lub sprzedaje elektrownie uzyskując środki na inwestycje w III Poziomie gry eozel. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

75 GRA O PRĄD przebieg zajęć 10-PII Uczeń likwiduje elektrownię. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na inwestycję. Uzyskane ze sprzedaży środki (pieniądze wirtualne) uczeń może wydać przechodząc do III Poziomu gry e-ozel na inwestycje, czyli budowę kolejnych większych elektrowni, także innego typu, na terenach innych niż dotychczasowa elektrownia. Uczniowie - uczestnicy gry uzupełniają swoje osiągniecia II Poziomie. Poznają treści modułu Podsumowanie. Wykonują test końcowy umożliwiający przejście do III Poziomu.

76 GRA O PRĄD przebieg zajęć 10-PII (c.d.) Nauczyciel omawia przebieg gry na podstawie raportów i analiz uzyskanych z systemu ISRK e-ozel oraz własnych obserwacji dotyczących postępów uczniów uczestników rozgrywki. Nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą całego II Poziomu gry (być może w formie burzy mózgów). Uczniowie przedstawiają swoje opinie, co się im podobało, a co nie, jak uczniowie widzą grę, co trzeba zmienić itp. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

77 GRA O PRĄD tematyka Poziom III NR zajęć 11-PIII 12-PIII 13-PIII 14-PIII 15-PIII Temat zajęć Wpływ OZE na rozwój społeczno - gospodarczy Efektywność ekonomiczna lokalizacji elektrowni dużej Aspekty środowiskowe dla elektrowni dużej Strategie rozwoju energetycznego poziom krajowy, regionalny i lokalny dla elektrowni dużej Budowa elektrowni wybór technologii dla elektrowni dużej Uruchamianie działalności umowy z odbiorcami elektrowni Handel zielonymi i białymi certyfikatami z elektrowni Utylizacja instalacji elektrowni Podsumowanie III Poziomu elektrownie duże Podsumowanie gry

78 GRA O PRĄD przebieg zajęć 11-PIII Korzystając z platformy e-learningowej uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą społecznych skutków wprowadzania dużych elektrowni OZE i ich oddziaływania na różne sfery życia. Uczeń poznaje zasady lokalizacji oraz efektywność dużych elektrowni OZE różnego typu. Pozytywny wynik testu pozwala na wybranie typu elektrowni dużej i uczeń wybiera typ elektrowni. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

79 GRA O PRĄD przebieg zajęć 12-PIII Przy pomocy platformy elearningowej uczeń zapoznaje się z dokumentami i aspektami dotyczącymi polityki energetycznej i ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Uczeń zalicza testy zdobywając środki inwestycyjne na budowę elektrowni dużej. Uczeń analizuje te aspekty i uwzględnia je przy podejmowaniu decyzji o typie i lokalizacji inwestycji. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE Lublin, październik 2014 r. ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje 2. 2 Tworzenie gry Rejestracja do gry Lista gier 7. 4 Gry Archiwalne 8. 5 Lista Graczy 9

1 Podstawowe informacje 2. 2 Tworzenie gry Rejestracja do gry Lista gier 7. 4 Gry Archiwalne 8. 5 Lista Graczy 9 I n s t r u k c j a k o r z y s t a n i a z P a n e l u N a u c z y c i e l a H o t e l S t a r s 1 S t y c z n i a 2 0 1 4 S p i s t r e ś c i 1 Podstawowe informacje 2 2 Tworzenie gry 4 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Pokolenie 3F fun, friends and feedback, czyli: frajda, przyjaciele i komunikacja WITOLD KOŁODZIEJCZYK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości Produkt finalny projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ZASADY 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela

Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela Rejestracja i logowanie Tworzenie grup* Praca z kreatorem rozpoczyna się od utworzenia klas, które będą korzystać

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi dla uczestnika szkolenia Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU FINALNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU FINALNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU FINALNEGO Szanowny Użytkowniku, oddajemy do Twojej dyspozycji produkt finalny Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej.

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Informacja dla rady pedagogicznej. Cel prezentacji. Zapoznanie nauczycieli z programem: Młodzi Przedsiębiorczy program

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) Kraków, 2014 Spis treści 1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 MATEMATYKA Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić różne sposoby pozyskiwania informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznej;

Scenariusz lekcji. wymienić różne sposoby pozyskiwania informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznej; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poznajemy program edukacyjny 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić różne sposoby pozyskiwania informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznej;

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Aktywne metody nauczania.

Aktywne metody nauczania. Literka.pl Aktywne metody nauczania. Data dodania: 2005-03-16 11:30:00 Referat na posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącej aktywnych metod nauczania w szkole podstawowej. Referat na posiedzenie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU Nazwa projektodawcy: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J. Tytuł projektu: Jestem Przedsiębiorczy kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ Spis treści 1. Wprowadzenie do platformy e-learning Akademia NFZ 3 Cel instrukcji obsługi dla użytkowników Platformy E-learning 3 Przejście

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie Spis treści Wstęp... 3 Logowanie domyślne... 4 Pierwszy ekran użytkownika Moduł komunikacyjny... 5 Logowanie bezpośrednio do e-dziennika...

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. 1. Strona internetowa platformy szkoleniowej.

INSTRUKCJA. 1. Strona internetowa platformy szkoleniowej. INSTRUKCJA Żeby uczestniczyć w kursie, należy w pierwszej kolejności zalogować się na stronie internetowej platformy www.e-szkolenia.fewe.pl. Jak tego dokonać? Niniejsza instrukcja, krok po kroku, pomoże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo