Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele"

Transkrypt

1 Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

2 Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne szkolenie II Etap/Zjazd 16 godzinne szkolenie III Etap/Zjazd 16 godzinne szkolenie Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na przeprowadzenie i nadzorowanie przebiegu gry edukacyjnej OZE Gra o prąd.

3 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia Prowadzący szkolenia odpowiada za: dotrzymanie harmonogramu kursu, nadzoruje terminowość realizacji obowiązków kursantów, motywuje do uczestnictwa poprzez indywidualny kontakt. Prowadzący szkolenie będzie przekazywał informacje o celu i sposobie przebiegu zadania, które realizuje grupa. Celem prowadzącego, przekazującego precyzyjną i skondensowaną treść, jest ułatwienie uczestnikom zaangażowania się w realizację danego zadania.

4 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja kursu Środki i materiały dydaktyczne do wykorzystania w czasie szkolenia: stanowisko komputerowe, komputery połączone siecią z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej, projektor multimedialny i tablica interaktywna, zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik metodyczny, poradnik e-ozel instrukcja do gry, materiały biurowe.

5 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia Metody pracy: wykład - prezentacja multimedialna z omówieniem, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, symulacja, burza mózgów.

6 WPROWADZENIE: organizacja kursu Program kursu tematyka szkolenia I zjazd Dzień pierwszy: wprowadzenie, Portal e-ozel krótkie informacje techniczne umożliwiające korzystanie z platformy e- learningowej podczas szkolenia, struktura portalu, konta i role użytkowników, logowanie do portalu, Gra o prąd wprowadzenie, struktura gry, interfejsy, rola ucznia i nauczyciela. Dzień drugi: Gra o prąd: - czynności administracyjne, jakie powinien wykonywać nauczyciel, - rozgrywka poziom I rola ucznia i nauczyciela.

7 WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Program kursu tematyka szkolenia II zjazd Dzień pierwszy: rozgrywka poziom II rola ucznia i nauczyciela. Dzień drugi: rozgrywka poziom III rola ucznia i nauczyciela.

8 WPROWADZENIE: organizacja kursu Program kursu tematyka szkolenia III zjazd Dzień pierwszy: Metodyka: docelowe kompetencje ucznia, motywacja, monitoring, zasady współpracy ze szkołami wyższymi, Odnawialne źródła energii: przejście przez treści platformy, łącznie z rozwiązywaniem testów pełna problematyka zgodnie z zawartością platformy. Dzień drugi: Odnawialne źródła energii: przejście przez treści platformy, łącznie z rozwiązywaniem testów pełna problematyka zgodnie z zawartością platformy cd., Ewaluacja, podsumowanie, uwagi: pomysły uczestników, jak gra może wpływać na wybory zawodowe uczniów.

9 WPROWADZENIE Założenia podstawowe energetyka, w tym odnawialne źródła energii to dziedziny kluczowe. OZE, ale na poziomie dostosowanym do potrzeb i oczekiwań uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. zastosowanie rozwiązań, które będą związane z rzeczywistością internetową. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie z czasem na wzrost zapotrzebowania na pracowników branży energetycznej.

10 WPROWADZENIE: cele Cel szkolenia wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy: energetyka i ochrona środowiska.

11 WPROWADZENIE Cele szczegółowe rozwój współpracy szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych w zakresie wsparcia uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia wzmocnienie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie systemu e- OZEL uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej

12 WPROWADZENIE: cele Zdiagnozowane problemy niskie zainteresowanie uczniów kształceniem na kierunkach politechnicznych, mało atrakcyjna oferta edukacyjna, niezgodność oczekiwań lokalnego rynku pracy i ofert kształcenia, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie z czasem na wzrost zapotrzebowania na pracowników branży energetycznej.

13 WPROWADZENIE Prace badawcze Prace analityczne dotyczące systemowych i praktycznych rozwiązań w zakresie angażowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego w studiowanie na kierunkach: energetyka i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań kobiet.

14 WPROWADZENIE: cele Kluczowe badanie Wzrost zainteresowania studiowaniem na kierunkach GOW uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa Lubelskiego Główne problemy badawcze: 1. dlaczego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie chcą studiować na kierunkach GOW? 2. oczekiwania kobiet, co musiałoby się zmienić, aby wzbudzić ich zainteresowanie, jakie elementy byłyby atrakcyjne dla kobiet aby podejmowały naukę na kierunkach o szczególnym znaczeniu dla GOW? Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 WPROWADZENIE Ekspertyzy potencjału OZE w WL obejmujące energię słoneczną, wiatrową, wodną i biogazu

16 WPROWADZENIE: cele projektu Opracowanie systemu e-odnawialne źródła energii Lubelszczyzny (e-ozel) innowacyjne i praktyczne narzędzie edukacyjne dla szkół w postaci portalu internetowego z grą edukacyjną z zakresu OZE z kompleksowym wsparciem uzupełniającym.

17 WPROWADZENIE Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) nowoczesna, interaktywna, łatwo dostępna, wychodząca poza standardowy schemat nauczania forma edukacyjna, angażująca uczniów w internetową grę zespołową. To przedsięwzięcie ma na celu zobrazować tematykę odnawialnych źródeł energii w sposób wielowymiarowy i rzeczywisty.

18 Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) Gra edukacyjna on-line: GRA o PRĄD dotycząca branży energetycznej/oze odzwierciedlająca uwarunkowania rozwoju OZE w województwie lubelskim. Platforma e-learningowa pozwalająca w przystępny i ciekawy sposób przyswoić wiedzę z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

19 Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) Program szkolenia dla nauczycieli zawierający wskazówki dotyczące obsługi gry i platformy e-learningowej. Podręcznik metodologiczny dla nauczycieli zawierający materiały dydaktyczne umożliwiające wsparcie ucznia w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

20 Gra edukacyjna on-line GRA O PRĄD (dostęp przez przeglądarkę www) Przedmiot gry: energia wiatrowa, słoneczna, wodna i biogazu odzwierciedlająca uwarunkowania rozwoju OZE w województwie lubelskim. Gra będzie zakładała premiowanie wiedzy zgromadzonej w zespołach. Moduł gry zespołowej daje umiejętności miękkie: praca w grupie, planowanie strategiczne, komunikowanie się. Gra podzielona będzie na poziomy trudności. Zakłada budowę i eksploatację OZE w WL. Na podstawie wyników zespołów i graczy powstaną rankingi. Forma atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy poprzez zabawę będą przyswajać wiedzę o OZE.

21 WPROWADZENIE: cele projektu Platforma e-learningowa dot. zagadnień OZE obejmie 30 kursów e-learningowych na 3 poziomach trudności. zagadnienia Zrównoważonego Rozwoju, elementy polskiego prawodawstwa z zakresu OZE, opis rozwiązań technologicznych w obszarze wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i biogazu. wiadomości dostosowane do poziomu wiedzy uczniów.

22 Co wyróżnia SYSTEM e-ozel? opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu rozwoju kompetencji uczniów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii z kompleksowym wsparciem uzupełniającym (e-ozel), wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, unikatowe podejście uwzględniające równe szanse kobiet i mężczyzn w działaniach kierowanych do potencjalnych odbiorców projektu.

23 WPROWADZENIE: cele projektu Co powstanie w ramach projektu? PRODUKT FINALNY: Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-ozel (e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny), obejmujący innowacyjny internetowy system rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzący do wzrostu ilości uczniów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW energetyka, ochrona środowiska.

24 Innowacyjność proponowanych rozwiązań polega na: tworzeniu kompleksowego i niespotykanego dotychczas w województwie lubelskim narzędzia w obszarze kierunków o kluczowym znaczeniu dla GOW, skierowanego do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, budowaniu warunków dla wzrostu zainteresowania uczniów kształceniem na kierunkach GOW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska przez atrakcyjną, nowoczesną formę, wielowymiarowy rozwój kompetencji oraz wiedzy uczniów i uczennic.

25 WPROWADZENIE: cele projektu Odbiorcami projektu (osobami, które bezpośrednio skorzystają z efektów innowacji), są: uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (technika i licea) z województwa lubelskiego, w wymiarze testowania - nauczyciele i nauczycielki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowani zwiększeniem własnego potencjału z zakresie wspierania uczniów w wyborze kierunku kształcenia związanego z GOW. Nauczyciele są traktowani jako przedstawiciele użytkowników (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), więc nie stanowią w wymiarze upowszechniania, mainstreamingu i docelowym oddzielnej grupy. Podczas testowania zweryfikują oni przydatność i założenia produktów pośrednich P.3 i P.4.

26 Użytkownikami projektu (instytucje i podmioty, które dzięki ISRK e-ozel będą wpływały na modernizację kształcenia zwiększając szanse uczniów i uczennic na kontynuację kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW w województwie lubelskim), są: szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne kończące się egzaminem maturalnym (technika i licea), urzędy gmin/miast organy prowadzące dla szkół gimnazjalnych, starostwa powiatowe/urzędy miast na prawach powiatu organy prowadzące dla szkół ponadgimnazjalnych.

27 Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: PORTAL e-ozel PORTAL OZE - Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD, wprowadzenie, struktura gry, interfejsy, role, czynności administratora

28 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Plan prezentacji Warunki wstępne konieczne do Rankingi uruchomienia rozgrywki Przebieg i zasady gry Nauczyciel Cel gry Uczeń Rozpoczęcie i postępy gry Uruchomienie rozgrywki Platforma e-learningowa Interfejs gry i jego elementy: Mapa i jej warstwy Sklep Panel eksperta i notyfikacje

29 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - przygotowanie stanowisk komputerowych: Sale komputerowe wyposażone w stanowiska (po jednym dla każdego ucznia + stanowisko dla nauczyciela) Stanowiska posiadają szerokopasmowy dostęp do sieci Internet oraz umożliwiają uruchomienie przeglądarki (Firefox, Chrome, Opera) Nauczyciel dba o zasady BHP uczniów przy komputerze

30 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - tworzenie konta: Nauczyciel wchodzi na stronę internetową serwisu i klika w przycisk Zarejestruj się

31 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel tworzenie konta: Nauczyciel uzupełnia pola formularza rejestracyjnego: Login, Hasło (dwukrotnie, w dwóch różnych polach), Adres (adres poczty elektronicznej, należy zwrócić uwagę na literówki ), Imię, Nazwisko, Szkoła (poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej), Potwierdza rejestrację

32 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel tworzenie konta (c.d.): Aktywacja konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres podany podczas rejestracji Ponowienie wysyłki wiadomości aktywacyjnej Przypomnienie hasła

33 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel tworzenie konta (c.d.): Uzupełnienie profilu konta Nauczyciela Modyfikacja danych konta Nauczyciela

34 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - tworzenie konta Ucznia: Nauczyciel zalogowany do systemu Przechodzi na zakładkę Uczniowie, klika Nowy Uzupełnia pola formularza: Imię Nazwisko Płeć Adres Szkoła Klasa

35 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Nauczyciel - tworzenie konta Ucznia (c.d.): Nauczyciel zatwierdza rejestrację Modyfikacja danych konta Ucznia poprzez akcję edytuj Usunięcie konta Ucznia poprzez akcję Usuń Nauczyciel tworzy konta dla wszystkich uczniów w danej grupie

36 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Warunki wstępne - uruchomienie rozgrywki Uczeń aktywacja konta: Uczeń aktywuje konto poprzez kliknięcie w link aktywacyjny Ustawia hasło podczas pierwszego logowania Opcja przypomnienia hasła Nie zakłada się konieczności przeprowadzenia szkoleń dla Uczniów interfejs gry ma być intuicyjny w obsłudze. Po utworzeniu rozgrywki i przypisaniu do niej graczy przez Nauczyciela, Uczeń zostaje po zalogowaniu przekierowany do dedykowanej rozgrywki.

37 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Nauczyciel tworzenie nowej rozgrywki: Uruchomienie rozgrywki Przejście na zakładkę Rozgrywki, przycisk Nowy

38 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Nauczyciel tworzenie nowej rozgrywki: Uruchomienie rozgrywki Na karcie Ustawienia Nauczyciel podaje nazwę oraz datę rozpoczęcia rozgrywki Potwierdzenie przycisk Stwórz (poniżej przesłonięty przez kalendarz)

39 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Uruchomienie rozgrywki Nauczyciel przypisanie Uczniów do rozgrywki: Przejście na zakładkę Rozgrywki, karta Grupa, przycisk Nowa grupa Wybór uczniów, którzy mają zostać przypisani do rozgrywki Potwierdzenie przycisk Stwórz Grupa zostanie automatycznie podzielona na czteroosobowe zespoły (ew. 3-os.)

40 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Sterowanie istniejącą rozgrywką Nauczyciel sterowanie istniejącą rozgrywką: Przejście na zakładkę Rozgrywki, Zatrzymanie (pauza) rozgrywki i wznowienie rozgrywki, Zakończenie rozgrywki przed czasem i edytowanie rozgrywki,

41 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Interfejs gry i jego elementy Mapa i jej warstwy: Mapa widok główny gry Nawigacja Warstwy zawierające informacje o zasobach OZE

42 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Interfejs gry i jego elementy Sklep: Wybór obiektów (elektrowni) Warstwy Wyświetlanie szczegółowych informacji dot. poszczególnych elektrowni. Modele 3D

43 Panel Budynki umożliwia wybór obiektów budowlanych (elektrowni), które może nabywać Uczeń o ile posiada on odpowiednie zasoby finansowe oraz nabył odpowiednie uprawnienia.

44 Z poziomu okna sklepu Uczeń używając myszki (klikając na dany obiekt) ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji na temat obiektu (opisu, wydajności, kosztów inwestycji i konserwacji, okresu gwarancji) poprzez kliknięcie w jego miniaturę.

45 W panelu Inwestycje prezentowane są informacje odnośnie do rozpoczętych inwestycji (posiadanych lub budowanych przez Ucznia obiektów) oraz ich lokalizacji.

46 W panelu Wiedza Uczeń ma dostęp do informacji o swoich postępach poczynionych w ramach szkoleń e-learningu oraz ma dostęp do rankingu.

47 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Interfejs gry i jego elementy Panel eksperta i notyfikacje: Ekspert to doradca, który towarzyszy Uczniowi w trakcie trwania rozgrywki Notyfikacje wyświetlane w panelu: Promocji na szkolenia z pozwoleń (budowlanych itp.) Zakresu uprawnień Informacji o awarii Informacji o zmniejszeniu wydajności produkcji Informacji o ukończeniu Inwestycji. Notyfikacje pojawiają się na każdym etapie gry i posiadają status przeczytane/nieprzeczytane Poprzez notyfikacje możliwe jest przejście do szkoleń e-learningowych

48 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Rankingi Rankingi w grze: Reprezentują aktualny poziom przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii Wartości prezentowane w rankingach stanowią podstawę do tworzenia klasyfikacji uczniów oraz grup w ramach rozgrywki

49 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Przebieg i zasady gry Cele gry: Produkcja zielonej energii Zysk ze sprzedaży zielonej energii Zdobycie wysokiej pozycji w rankingu A przede wszystkim: Zwiększenie świadomości Uczniów nt. OZE Zainteresowanie Uczniów kontynuacją kształcenia na kier. GOW

50 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Przebieg i zasady gry Rozpoczęcie gry: Gra toczy się w obrębie widoku głównego Gry (mapy), z poziomu którego dostępne są wszelkie akcje Ucznia. W momencie rozpoczęcia właściwej rozgrywki Uczeń przenoszony jest do mapy gminy losowo wybranej przez silnik gry. Inwestycje podejmowane przez Ucznia w wylosowanej gminie są objęte 30% rabatem. Uczeń może również prowadzić inwestycje poza wylosowanym obszarem, wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia pełnych kosztów inwestycji. Rozgrywka prowadzona jest w trybie multiplayer, co oznacza, że wszyscy Uczniowie mają dostęp do tej samej mapy i widzą na niej inwestycje swoje oraz inwestycje innych Uczniów (inwestycje innych Uczniów są oznaczone ich danymi). Dany teren inwestycyjny dostępny jest w danej chwili tylko dla jednego Ucznia.

51 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Przebieg i zasady gry Postępy gry: Poprzez budowę i eksploatację (utrzymanie, dokonywanie napraw) elektrowni OZE Elektrownie posiadają okres eksploatacji Wymagają napraw (informacja o awarii w postaci notyfikacji) Naprawa polega na zaliczeniu szkolenia Poprzez odbyte i zaliczone (zakończone testem) kursy e-learningowe W zależności od parametrów terenu zasoby OZE dla danej lokalizacji W zależności od występujących zdarzeń losowych W perspektywie przyspieszonego czasu (wspólnego dla wszystkich graczy) Gracz ma możliwość zakupu / uruchomienia kolejnych inwestycji Nagradzanie osiągnieć w zespole poprzez dotacje dla całego zespołu za osiągnięcia jego członków.

52 Przebieg i zasady gry Postępy Gry realizowane są w perspektywie upływającego czasu wspólnego dla wszystkich uczestników rozgrywki. Czas w Grze w porównaniu do czasu rzeczywistego ustawiony jest jako relacja: 1 rok w Grze to 10 minut w rzeczywistości. Relacja ta może być regulowana przez administratora Gry (domyślnie żaden użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień tego rodzaju) na zasadzie ustawienia parametru konfiguracyjnego.

53 PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Platforma e-learningowa Zintegrowana z interfejsem gry (jedno logowanie) Przenoszenie do szkoleń za pośrednictwem notyfikacji Szkolenia zakończone testami, które mają odzwierciedlenie w punktach w grze Dostęp do szkoleń poza notyfikacjami (przede wszystkim dla Nauczyciela)

54 Przykładowa lekcja: PORTAL e-ozel: Platforma e-learningowa, GRA O PRĄD Platforma e-learningowa

55 Wybrane kursy e-learningowe zakończone są testem z treści szkolenia. Wynik testu przekłada się na osiągnięcia w Grze

56 Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: GRA O PRĄD Rozgrywka poziom I rola ucznia i nauczyciela Rozgrywka poziom II rola ucznia i nauczyciela Rozgrywka poziom III rola ucznia i nauczyciela

57 GRA O PRĄD szablon scenariusza Numer kolejny scenariusza oraz poziom gry, w którym występuje Temat zajęć Miejsce i czas trwania zajęć Warunki wstępne wymagane przygotowanie ucznia i postęp w grze Sprzęt i materiały (komputer zgodny ze specyfikacja, dostęp do sieci Internet) Cele zajęć Przebieg zajęć (czynności ucznia i nauczyciela) Podsumowanie

58 GRA O PRĄD tematyka Poziom I NR zajęć 01-PI 02-PI 03-PI 04-PI 05-PI Temat zajęć Poznanie genezy i celów projektu oraz gry eozel. Wdrożenie uczestników do gry Warunki lokalizacji elektrowni Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obowiązki inwestora elektrowni Budowa elektrowni proces inwestycyjny Uruchamianie działalności przyłączenie do sieci Finansowanie elektrowni przychody i koszty Czas życia inwestycji elektrowni - likwidacja Podsumowanie I Poziomu elektrownie małe

59 GRA O PRĄD przebieg zajęć 01-PI Nauczyciel omawia i prezentuje projekt OZEL: prezentacja multimedialna dostępna także na platformie e-learningowej, prezentacje zagadnienia dotyczące energii odnawialnej i nieodnawialnej, jej wady oraz zalety. Uczniowie logują się w systemie e-ozel na konta podane przez nauczyciela, uzupełniają swój profil, poznają interfejs i sposób nawigowania, platformę elearningową i sposób korzystania z niej oraz samodzielnie docierają do instrukcji gry (help).

60 GRA O PRĄD przebieg zajęć 01-PI (c.d.) Uczniowie zapoznają się z wersją prezentacyjną gry Uczniowie rozwiązują test dotyczący różnych OZE i wybierają typ inwestycji (rodzaj elektrowni), którą zamierzają rozpocząć.

61 GRA O PRĄD przebieg zajęć 02-PI Uczestnik gry samodzielnie zapoznaje się z kryteriami wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji (wybranej przez siebie elektrowni w poprzednim kroku rozgrywki) i rozwiązuje test. Po jego rozwiązaniu i uzyskaniu wyniku pozytywnego uczeń wskazuje miejsce lokalizacji.

62 GRA O PRĄD przebieg zajęć 02-PI (c.d.) Uczeń zapoznaje się z danymi wyjściowymi dotyczącymi inwestowania, zdobywa wiedzę dotyczącą takich dokumentów, jak plan zagospodarowania przestrzennego, prawo do terenu, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, raport oddziaływania na środowisko, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, koncesja i inne. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

63 GRA O PRĄD przebieg zajęć 03-PI Uczeń specyfikuje dokumenty niezbędne dla budowy elektrowni wybranego typu i zdobywa niezbędne dokumenty do rozpoczęcia inwestycji mając do dyspozycji dwa możliwe sposoby: uczeń zapoznaje się z procedurami formalno-prawnymi korzystając ze szkolenia umieszczonego na platformie e-learningowej i po rozwiązaniu testu z wynikiem pozytywnym tworzy samodzielnie niezbędną dokumentację, uczeń kupuje dokumentację za wirtualne pieniądze, którymi dysponuje w momencie rozpoczęcia gry e-ozel.

64 GRA O PRĄD przebieg zajęć 03-PI (c.d.) Uczeń buduje elektrownię płacąc za nią wirtualnymi pieniędzmi (o ile zachodzi taka konieczność), umieszczając jej ikonę w wybranym przez siebie miejscu na mapie i staje się producentem energii odnawialnej. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

65 GRA O PRĄD przebieg zajęć 04-PI Uczeń przechodzi szkolenie dotyczące zasad działania oraz produkcji energii w zbudowanej przez siebie elektrowni. Szkolenie na platformie e- learningowej obejmuje także finansowe aspekty zarządzania elektrownią dotyczące świadectw pochodzenia energii oraz funkcjonowania na Towarowej Giełdzie Energii. Zakończeniem szkolenia jest test, którego zaliczenie warunkuje uruchomienie elektrowni jej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, produkcję energii oraz jej sprzedaż. Uczeń eksploatuje elektrownię.

66 GRA O PRĄD przebieg zajęć 04-PI (c.d.) Uzyskane ze sprzedaży środki (pieniądze wirtualne) uczeń może wydać przechodząc do II Poziomu gry e-ozel na inwestycje, czyli budowę kolejnych większych elektrowni )także innego typu) na terenach innych niż dotychczasowa elektrownia. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

67 GRA O PRĄD przebieg zajęć 05-PI Uczeń przechodzi szkolenie dotyczące długości życia i likwidacji elektrowni poprzez jej sprzedaż lub utylizację. Uczeń likwiduje elektrownie. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na inwestycję. Uzyskane ze sprzedaży środki (pieniądze wirtualne) uczeń może wydać przechodząc do II Poziomu gry eozel na inwestycje, czyli budowę kolejnych większych elektrowni, także innego typu na terenach innych niż dotychczasowa elektrownia. Uczniowie uczestnicy gry uzupełniają swoje osiągniecia I Poziomie. Poznają treści modułu Podsumowanie. Wykonują test końcowy umożliwiający przejście do II Poziomu.

68 GRA O PRĄD przebieg zajęć 05-PI (c.d.) Nauczyciel omawia przebieg gry na podstawie raportów i analiz uzyskanych z systemu ISRK e-ozel oraz własnych obserwacji dotyczących postępów uczniów - uczestników rozgrywki. Nauczyciel inicjuje dyskusje dotyczące całego I Poziomu gry (być może w formie burzy mózgów). Uczniowie przedstawiają swoje opinie, co się podobało, a co nie, jak uczniowie widza grę, co trzeba zmienić itp. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

69 GRA O PRĄD tematyka Poziom II NR zajęć 06-PII 07-PII 08-PII 09-PII 10-PII Temat zajęć Wpływ OZE na poprawę stanu środowiska Efektywność w zależności od lokalizacji dla elektrowni Pozwolenie na budowę - procedura dla elektrowni średniej Aspekty społeczne - konsultacje społeczne dotyczące elektrowni Budowa elektrowni dostępne źródła finansowania dla elektrowni Uruchamianie działalności rekrutacja pracowników elektrowni Świadectwa pochodzenie energii z elektrowni Zarządzanie pozostałościami po elektrowni Likwidacja elektrowni średniej Podsumowanie II Poziomu - elektrownie średnie

70 GRA O PRĄD przebieg zajęć 06-PII Korzystając z platformy e-learningowej uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą zagadnień ochrony naturalnych zasobów środowiska, zahamowania jego degradacji, zmian klimatycznych. Uczeń poznaje zasady lokalizacji oraz efektywność średnich elektrowni OZE różnego typu. Pozytywny wynik testu pozwala na wybranie typu elektrowni średniej wielkości. Uczeń wybiera typ elektrowni. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

71 GRA O PRĄD przebieg zajęć 07-PII Uczeń specyfikuje dokumenty niezbędne dla budowy elektrowni średniej wybranego typu i zdobywa niezbędne dokumenty do rozpoczęcia inwestycji, mając do dyspozycji dwa możliwe sposoby: uczeń zapoznaje się z procedurami formalno-prawnymi dotyczącymi elektrowni średnich korzystając ze szkolenia umieszczonego na platformie elearningowej i po rozwiązaniu testu z wynikiem pozytywnym tworzy samodzielnie niezbędną dokumentację, uczeń kupuje dokumentację za wirtualne pieniądze, które uzyskał w wyniku działalności w poprzednim etapie.

72 GRA O PRĄD przebieg zajęć 07-PII (c.d.) Uczeń analizuje aspekty społeczne i uwzględnia je przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

73 GRA O PRĄD przebieg zajęć 08-PII Po szkoleniu dotyczącym źródeł finansowania inwestycji i zaliczeniu stosownego testu, uczeń pobiera kwotę wirtualnych pieniędzy będących uzupełnieniem środków własnych kupuje elektrownie średnią. Kolejny etap to rekrutacja pracowników w oparciu o ustalone kryteria i uruchomienie elektrowni średniej. Elektrownia rozpoczyna wytwarzanie energii. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

74 GRA O PRĄD przebieg zajęć 09-PII Uczeń wykorzystuje wiedzę zdobytą na I Poziomie gry dotyczącą świadectw pochodzenia energii do zarządzania elektrownią, sprzedaży energii i pozyskiwania funduszy umożliwiających dalsze inwestowanie. Po upływie czasu życia elektrowni lub wystąpienia warunków nieopłacalności, uczeń dokonuje utylizacji lub sprzedaje elektrownie uzyskując środki na inwestycje w III Poziomie gry eozel. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

75 GRA O PRĄD przebieg zajęć 10-PII Uczeń likwiduje elektrownię. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na inwestycję. Uzyskane ze sprzedaży środki (pieniądze wirtualne) uczeń może wydać przechodząc do III Poziomu gry e-ozel na inwestycje, czyli budowę kolejnych większych elektrowni, także innego typu, na terenach innych niż dotychczasowa elektrownia. Uczniowie - uczestnicy gry uzupełniają swoje osiągniecia II Poziomie. Poznają treści modułu Podsumowanie. Wykonują test końcowy umożliwiający przejście do III Poziomu.

76 GRA O PRĄD przebieg zajęć 10-PII (c.d.) Nauczyciel omawia przebieg gry na podstawie raportów i analiz uzyskanych z systemu ISRK e-ozel oraz własnych obserwacji dotyczących postępów uczniów uczestników rozgrywki. Nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą całego II Poziomu gry (być może w formie burzy mózgów). Uczniowie przedstawiają swoje opinie, co się im podobało, a co nie, jak uczniowie widzą grę, co trzeba zmienić itp. Nauczyciel nadzoruje zajęcia i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

77 GRA O PRĄD tematyka Poziom III NR zajęć 11-PIII 12-PIII 13-PIII 14-PIII 15-PIII Temat zajęć Wpływ OZE na rozwój społeczno - gospodarczy Efektywność ekonomiczna lokalizacji elektrowni dużej Aspekty środowiskowe dla elektrowni dużej Strategie rozwoju energetycznego poziom krajowy, regionalny i lokalny dla elektrowni dużej Budowa elektrowni wybór technologii dla elektrowni dużej Uruchamianie działalności umowy z odbiorcami elektrowni Handel zielonymi i białymi certyfikatami z elektrowni Utylizacja instalacji elektrowni Podsumowanie III Poziomu elektrownie duże Podsumowanie gry

78 GRA O PRĄD przebieg zajęć 11-PIII Korzystając z platformy e-learningowej uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą społecznych skutków wprowadzania dużych elektrowni OZE i ich oddziaływania na różne sfery życia. Uczeń poznaje zasady lokalizacji oraz efektywność dużych elektrowni OZE różnego typu. Pozytywny wynik testu pozwala na wybranie typu elektrowni dużej i uczeń wybiera typ elektrowni. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

79 GRA O PRĄD przebieg zajęć 12-PIII Przy pomocy platformy elearningowej uczeń zapoznaje się z dokumentami i aspektami dotyczącymi polityki energetycznej i ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Uczeń zalicza testy zdobywając środki inwestycyjne na budowę elektrowni dużej. Uczeń analizuje te aspekty i uwzględnia je przy podejmowaniu decyzji o typie i lokalizacji inwestycji. Nauczyciel nadzoruje zajęcia, weryfikuje stan rozgrywki, koryguje błędy i służy pomocą oraz radą w przypadku pojawienia się problemów towarzyszących grze.

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO Podręcznik Szczecin, kwiecień 2015 Beata Dobińska Beata Dobińska Zalecenia dla Brokera Edukacyjnego Zawartość Wstęp... 3 1. Broker Edukacyjny i jego rola w Modelu K@W...

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo