SPIS DUCHOWIENSTW A. I PARAFIJ DIECEZJI ł..odzkiej NAKŁADEM KURII DIECEZJALNEJ W ŁODZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS DUCHOWIENSTW A. I PARAFIJ DIECEZJI ł..odzkiej NAKŁADEM KURII DIECEZJALNEJ W ŁODZI"

Transkrypt

1 - SPIS DUCHOWIENSTW A I PARAFIJ DIECEZJI ł..odzkiej 1948 NAKŁADEM KURII DIECEZJALNEJ W ŁODZI

2 SPIS DUCHOWIENSTW A I PARAFIJ DIECEZJI ŁODZKIEJ 1948 ROK NAKŁADEM KURII DIECEZJALNEJ W ŁODZI

3 Nr Imprimatur Lodziae, die 8 Julii 1948 an. + Michael Klepacz L. S.

4 BISKUP ŁÓDZKI JEGO EKSCELENCJA NAJPRZEWIELEBNIEJSZY KSIĄDZ MICHAŁ KLEPACZ DO:RTOR SW. TEOLOGII Urodzony w Warszawie, dnia 23 lipca 1893 roku, wyświęcony na kapłana 2 czerwca 1915 :r:oku. Prekonizowany na Stolicę Biskupią w Łodzi dnia 20 grudnia 1946 roku. Objął kanonicznie rządy Diecezji dnia 2 marca 1947 roku. Konsekrowany dnia 13 kwietnia 1947 roku. Intronizowany uroczyście dnia 20 kwietnia 1947 roku, którego Bóg Wszechmocny niech nam zachowa na długie lata. BISKUP- SUFRAGAN JEGO EKSCELENCJA NAJPRZEWIELEBNIEJSZY KSIĄDZ KAZIMIERZ TOMCZAK DOKTOR SW. TEOLOGII BISKUP TYT. SYKCEŃSKJ, PRAŁAT DZIEKAN KAPITUŁY KATEDRALNEJ Urodzony w Biesiekierzu 7 lutego 1883 roku. Wysw1ęcony na kapłana 1907 roku. Biskupem mianowany i konsekrowany w 1927 roku.

5 KAPITUŁA KATEDRALNA ŁODZKA. Prałaci: 1. Dziekan: J. E. ks. Biskup Kazimierz Tomczak, Biskup Sufragan, urodzony 7 lutego 1883, 1907, ; 2. Archidiakon: ks. Józef Dzioba, kand. T., Prałat Domowy J. św., Oficjał Sądu Biskupiego, administrator parafii św. Anny w Łodzi, urodzony 7 grudnia 1891, 1915, Scholastyk: ks. Stanisław Szabelski, Szambelan J. św. kan. hon. Kaliski, administrator parafii św. Franciszka w Łodzi, urodzony 28 lipca 1873, 1896, Kustosz: ks. Franciszek Jeliński, kand. T., Radca Kurii, wizytator szkół, administrator parafii Najśw. Zbawiciela w Łodzi, urodzony 28 marca 1885, 1909, 46. Kanonicy Gremialni: 5. ks. Walenty Małczyński, Prałat Domowy J. św.,. kan. hon. Podlaski, proboszcz parafii św. Józefa w Łodzi, urodz. 13 lutego 1869, 94, ks. Feliks Kąkolewski, administrator par. św. Kazimie'."" rza w Łodzi, urodz. 7 stycznia 1882, 07, ks. Józef Orłowski, mgr T administrator par. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, urodz. 17 marca 1878, 04, ks. Jan Żdżarski, lic. T kanclerz Kurii, urodz. 13 czerwca 1901, 27, ks. Bolesław Żukowski, administrator parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Łodzi, urodz. 16 maja 1885, 13, ks. Jan Fondaliński, mgr T. ~ i F., kand. nauk Pedag., ojciec duchowny Seminarium, urodz. 29 czerwca 1900, 24, ks. Stanisław Wiśniewski, dr F., administrator parafii katedralnej. 12. vacat.

6 5 Prałatami Mianowani przez Ojca Sw.: Domowymi Jego Świątobliwości: 1. ks. Walenty Małczyński w roku ks. Józef Dzioba,. w roku ks. Kazimierz Naskręcki. Szambelani Jego Swiątobliwości: 1. ks. Stanisław Szabelski w roku ks. S tanisła v.r Sobczyński. Kanonicy honorowi: 1. ks. Adam Wolski w roku ks. Józef Zalewski w roku ks. Jan Ktzyszkowski w roku ks. Zygmunt Wertyński w roku ks. Stanisław Nowicki w roku ks. Franciszek Gwoździcki w roku ks. Antoni Woroniecki w roku ks. Antoni Szymanowski (senior) w roku ks. Antoni Kaczewiak w roku ks. dziekan Jan Ostrowski w roku ks. Zygmunt Zych w roku ks. Czesław Ochnicki w roku ks. Edmund Bielicki w roku ks. Wacław Sitek w roku Odznaczeni rokietą i mantoletem: 1. ks. Wacław Brajtenwald w roku ks. Kazimierz Maluga w 1930 r. 3. ks. Józef Kacprzak w 1933 r. 4. ks. Feliks Wójcik w 1946 r. 5. ks. Ignacy Kotlicki w 1946 r. 6. ks. Roman Borowski w 1946 r. 7. ks. Leon Leszczyński w 1946 r. 8. ks. Ludwik Ziętek w 1947 r. 9. ks. Zygmunt Skowroński w 1947 r. 10. ks. Emil Weber w 1947 r. 11. ks. Jan Kawecki w 1947 r. 12. ks. Stanisław Lesiewicz w 1947 r. 13. ks. Stanisław Maciejewski w 1948 r. 14. ks. Stefan Pawłowski w 1948 r. 15. ks. Rudolf Weiser w 1948 r.

7 6 16. ks. Antoni Ostrowski w 1948 r. 17. ks. Szczepan Rembowski. Kapłani po wyższych studiach: 1. ks. Arc ab Jan, mgr Fil. 2. ks. Baczmaga Kazimierz, mgr T. 3. ks. Bałczewski Kazimierz, dr T. 4. ks. Bielicki Edmund, dr T. 5. ks. Burzyński Jan, mgr T. 6. ks. Chmiel Stefan, mgr T. 7. ks. Dzioba Józef, kand. T. 8. ks. Fijałkowski Jan, mgr Pr. Kan. 9. ks. Folwarski Henryk, dr T. 10. ks. Fondaliński Jan, mgr T. i F., kand. nauk pedagog i psych. 11. ks. Harbich Wiktor, mgr T. 12. ks. Heidrich Zdzisław 1 dr Pr. Kan. 13. ks. Jarosz Leopold, mgr T. 14. ks. Jeliński Franciszek, kand. T. 15. ks. J ęczalik Aleksander, mgr T. 16. ks. Kaczewiak Antoni, dr 'r 1 7. ks. Kalinowski Marian, dr T. 18. ks. Kieller Józef, dr T. 19. ks. Kowalski Alfons, mgr T. 20. ks. Kulesza Józef, rngr T. 21. ks. Łomiński Leon, dr 'P. 22. ks. Malinowski Władysław, mgr T. 23. ks. Mąka Jan, mgr T. 24. ks. Michalak Władysłav\r, mgr T. 25. ks. Mirowski Edmund, mgr T. 26. ks. Ochnicki Czesław, dr Pr. Kan. 27. ks. Orłowski Józef, mgr. T. 28. ks. Ostrowski Jan (Dziekan Zgierski) mgr T., Lic. Nauk społ. i polit. 29. ks. Fabiańczyk Franciszek, mgr T. 30. ks. Pietkun Witold, dr T. 31. ks. Pniewski Stanisław, mgr Pr. Kan. 32. ks. Rogowski Henryk, dr T. 33. ks. Rybus Henryk, dr T. 34. ks. Sawoniewski Ludwik, kand. T. 35. ks. Sienkiewicz Antoni, mgr T. 36. ks. Skowroński Zygmunt, dr T ks. Smarzych Szczepan, dr T.

8 38. ks. Sobczyński Antoni, dr T. 39. ks. Stępień Stefan, mgr Pr. Kan. 40. ks. Kabziński Jan, mgr T. 41. ks. Szychowski Jan, dr Fil. 42. ks. Szychowski Franciszek, mgr Pr. Kan. 43. ks. Szyszkiewicz Tymoteusz, mgr Pr. Kan. 44. ks. Warczak Jan, dr T. 45. ks. Weber Emil, dr T. 46. ks. Wirszyłło Jerzy, dr T. 47. ks. Wiśniewski Stanisław, dr Fil. 48. ks. Woroniecki Antoni, dr Pr. Kan. 49. ks. Ziętek Ludwik, dr Fil. 50. ks. Żaboklicki Zbigniew, mgr T. 51. ks. Żdżarski Jan, lic. T. KURIA BISKUPIA ul. ks. Skorupki 1. tel , tel. pryw. ks. kanclerza: 13&~14. Przewodniczący: JE. N ajprzewielebniejszy ks. Biskup Ordynariusz. Wikariusz Generalny: JE. Najdostojniejszy ks. Biskup Sufragan. Wizytator Zgromadzeń Zakonnych: ks. kan. Bolesław Żukowski. Wizytatorowie szkół: 1) ks. prałat Franciszek Jeliński, 2) ks. Jan Arcab. Kanclerz: ks. kan. Jan Żdżarski, lic. T. 1901, 27, 34. Skarbnik: ks. dr Edmund Bielicki, 1907, 31', 47. Notariusz: ks. dr Henryk Folwarski, 1909, 31, 34. Archiwariusz: ks. Jan Frontczak, 1902, 26, 32. Woźny: Antoni Dzięcielski. Referat do spraw duszpasterskich: Referent: ks. kan. Stanisław Wiśniewski - kierownik działu duszpastersko-nauczycielskiego i wychowawczego wiernych oraz Bractw Różańcowych i Żywego Różańca. Kierownicy działów: 1. ks. prałat Antoni Sobczyński - kierownik Konferencyj św. Wincentego i Bractw Trzeźwości. 2. ks. prof. Kazimierz Bałczewski - kierownik Bractw Nauki Chrześcijańskiej. 3. ks. Cecylian Rudnicki - kierownik III Zakonu św. Franciszka.

9 8 4. ks. Franciszek Przybylski T. J. - kierownik Apostoł- stwa Modlitwy i Krucjat Eucharystycznych z Kołami Ministrantów. 5. ks. Antoni Olszewski T. J. - kierownik Sadalicyj Mariańskich. 6. ks. kan. Jan Fondaliński - kierownik działu powołań kapłańskich. 7. ks. kan. Zygmunt Skowroński - kierownik Unii Apostolskiej Kapłanów. 8. ks. prob. Marian Nowak - kierownik działu misyjnego i rekolekcyjnego. 9. ks. Tomasz Rostworowski T. J. - kierownik młodzieży akademickiej. 10. ks. pref. Jan Arcab - kierownik młodzieży szkół średnic::h i powszechnych. 11. ks. pref. Antoni Ostrowski - kierownik młodzieży pozaszkolnej. 12. ks. kan. Antoni Kaczewiak - kierownik dla spraw robotniczych. Diecezjalna Rada Administracyjna mienia kościelnego: 1. JE. Najprzewielebniejszy ks. Biskup Ordynariusz, przewodniczący. 2. ks. prałat Józef Dzioba. 3. ks. prałat Walenty Małczyński. 4. ks. Szamb. Stanisław Szabelski. Diecezjalna Rada Finansowa: i. JE. ks. Bp. dr Kazimierz Tomczak, prezes. 2. ks. prałat Józef Dzioba. 3. ks. kanonik Jan Żdżarski. Diecezjalna Rada a Vigilantia: 1. JE. N aj dostojniejszy ks. Biskup Sufragan 2. ks. kan.. Bolesław Żukowski. 3. ks. kan. Zygmunt Skowroń~ki. 4. ks. kan. Antoni Woroniecki. Proboszczowie konsultorzy: 1. ks. kan. Stanisław Wiśniewski. 2. ks. kan. Bolesław Żukowski. 3. ks. kan. Antoni Kaczewiak.

10 9 4. ks. kan. Zygmunt Zych. 5. ks. kan. Leon Leszczyński. 6. ks. dr Henryk Rybus. Egzaminatorzy synodalni: 1. ks. prałat Józef Dzioba. 2. ks. kan. Jan Żdżarski. 3. ks. dr Antoni Woroniecki. 4. ks. dr Ludwik Ziętek. 5. ks. dr Zygmunt Skowroński. 6. ks. dr Emil Weber. 7. ks. dr Kazimierz Bałczewski. Cenzorzy ksiąg treści religijnej: 1. JE. Najdostojniejszy ks. Biskup Sufragan. 2. ks. prałat Józef Dzioba. 3. ks. prałat Franciszek Jeliński. 4. ks. kan. Józef Orłowski. 5. ks. kan. Jan Żdżarski. 6. ks. dr Antoni Kaczewiak. 7. ks. dr Ludwik Ziętek. 8. ks. dr Zygmunt Skowroński. 9. ks. dr Kazimierz Bałczewski. 10. ks. dr Henryk Rybus. Komisja konserwatorsko-budowlana.: 1. ks. kan. Franciszek Gwoździcki. 2. ks. kan. Bolesław Żukowski. 3. p. Chwalisław Zieliński. Komisja do spraw organistów diecezji łódzkiej: 1. ks. kan. Stanisław Wiśniew s ki. 2. ks. kan. Bolesław Zukowski. 3. ks. kan. Franciszek Gwoździcki. 4. p. prof. Jan Kucharski. 5. p. Mieczysław Królikowski. 6. p. Kazimierz Golasiński. 7. ks. Mieczysław Paciej - - patron. Diecezjalny Związek Caritas, ul. Gdańska IIJ 1 tel Dyrektor: ks. kan. Antoni Ostrowski, ul. Rzgowska 86, tel

11 10 SĄD BISKUPI ul. ks. Skorupki 1, tel Oficjał: ks. prałat Józef Dzioba. Vice - Oficjał: ks. prałat Franciszek Jeliński. Sędziowie synodalni: 1. ks. kan. Jan Żdżarski. 2. ks. dr Antoni Woroniecki. 3. ks. dr Czesław Ochnicki. 4. ks. dr Zdzisław Heidrich. Promotor Sprawiedliwości: ks. dr Czesław Ochnicki. Obrońca Węzła Małżeńskiego: ks. mgr Stefan Stępień. Notariusze Sądu: 1. ks. dr Kazimierz Bałczewski. 2. vacat. Adwokaci: 1. Dąbrowski Marian - Łódź, Piotrkowska Grzywacz Ferdynand - Łódź, Nawrot Kamiński Wład. Leon - Łódź, Wierzbowa Kępiński Tadeusz - Łódź, Piotrkowska Kornecki Jerzy - Warszawa, Piłsudskiego Moskwa Jan - Łódź, Piotrkowska Prądzyński Edward - Łódź, Sienkiewicza 34. 8: Roszkowski Władysław - Łódź, Gdańska Szawłowski Wincenty - Łódź, Daszyńskiego Szwajdler Paweł - Łódź, Daszyńskiego Trzeciak Tadeusz - STUDIUM WYŻSZEJ WIEDZY RELIGIJNEJ Rektor: JE. ks. Bp. dr Kazimierz Tomczak. Dziekan: ks. Jan Piwiński, T.J. Wykładowcy: 1. ks. dr Stanisław Wiśniewski. 2. ks. dr Antoni Sobczyński. 3. ks. Tomasz Rostworowski, T.J. 4. ks. mgr Jan Fondaliński.

12 11 5. ks. dr An toni Kaczewiak. 6. ks. dr Zygmunt Skowroński. 7. ks. dr Emil Weber. 8. ks. dr Kazimierz Bałczewski. 9. ks. dr Witold Pietkun. 10. ks. dr Henryk Rybus. WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ul. św. Stanisława 14, tel Rektor: ks. Antoni Woroniecki, dr Pr. Kan., kan. hon. Kapituły Łódzkiej, 1907, 1929, Vice-Rektor: ks. Zygmunt Skowroński, dr T., odzn. rok. i mant. 1909, 1932, Ojciec Duchowny: ks. Jan Fondaliński, mgr T. i Fil. i kand. Nauk Ped., kan. Kap. Łódzkiej. Prokurator: ks. Edmund Bielicki, dr T., kan. hon. Kap. Łódzkiej, 1907, 1931, Lekarz: p. dr Antoni Malenda. Profesorowie: 1. ks. Jan Żdżarski, lic. T. 1901, 1927, ks. Antoni Kaczewiak, dr T., kan. hon. Kap. Łódzkiej, 1906, 1930, ks. Zygmunt Skowroński, dr T. odzn. rok.. i mant. 1909, 1932, ks. Henryk Fol'Yarski, dr T. 1909, 1931, ks. Jan Fondaliński, mgr T. i Nauk Ped. 1900, 1924, ks. Antoni Woroniecki, dr. Pr. Kan., kan. hon. Kap. Łódzkiej, 1907, 1929, ks. Kazimierz Bałczewski, dr T., 1911, 1934, ks. Emil Weber, dr T., odzn. rok. i mant., 1904, 1931, ks. Witold Pietkun, dr T., 1911, 1937, ks. Jan Piwiński, T.J., 1909, 1936, ks. prof. Mieczysław Paciej. 12. p. prof. Józef Żukowski. Komisja do spraw nauczania i wychowania: 1. ks. kan. Bolesław Żukowski. 2. ks. dr Czesław Ochnicki.

13 12 Komisja do spraw gospodarczych: 1. ks. prałat Józef Dzioba. 2. ks. kanonik Jan Ostrowski. 3. ks. proboszcz Władysław Ditrych. Alumni Seminarium: Kurs III. 1. Kawecki Tadeusz, 4 S.M., syn Michała, ur. w Sosnowcu dnia 18. VII Papis Franciszek, S.M., syn Marcina, ur. w Gałkach dnia 2.XI r. 3. Grosman Zbigniew, 4 S.M., syn Bolesława, ur. w Łodzi dnia 21.II r. 4. Ulass Jerzy, 4 S.M., syn Bolesława, ur. w Łodzi dnia 26. II r. 5. Beniuszko Leopold, 4 S.M., syn Józefa, ur. w Łodzi 3. XI r. 6. Sobczak Tadeusz, 4 S.M., syn Antoniego, ur. w Przekorze 22. X r. 7. Lasota Władysław, 4 S.lVI., syn Adama, ur. V./ Oblęgorku dnia 6. VI r. 8. Jaworski Stanisław, 4 S.M., syn Stanisława, ur. w Wzdo~ wie dnia 28. X r. 9. Bawolski Edward, 2 S.M., syn Piotra, ur. \V Wilnie 17. IX r. Kurs II. 1. Głowacki Jan, 2 S.M., syn Tomasza, ur. \V Chrząstowie dnia 15. VI r. 2. Rylski Sylwester, 2 S.M., syn Edwarda, ur. w Chęcinach dnia 19. VI r. 3. Krzyżaniak Ignacy, 2 S.M., syn Władysława, ur. v..1 Wądczewie dnia 15. XI r. 4. Ambrozi Józef, 2 S.M., syn Józefa, ur. w Rokicinach dnia 10. III r. 5. Lipiński Mieczysław, 2 S.M., syn Romana, ur. w Tuszynie dnia 13. IV r. 6. Nadolski Tadeusz, 2 S.M., syn Władysława, ur. v..r Grzegorzewie dnia 4. XII r. 7. Wagner Mieczysław, 2 S.M., syn Franciszka, ur. w Piotr- kawie dnia 23. III r. 8. Musialik Zdzisław, 2 S.M., syn Michała, ur. w Iv'Iarkowicach dnia 29. VI r.

14 9. Smiałkowski Jan, 2 S.M., syn Aleksandra, ur. w Szadku dnia 2. IV r. 10. Czosnykowski. Zdzisław, 2 S.M., syn Jana, ur. w Makoszce dnia 30. VII r. 11. Naruszewicz Józef, syn Konstantego, ur. w Lidzie dnia 7. IX r. Kurs I. 1. Sujkowski Tadeusz, syn Kazimierza, ur. 5. VIII r. w Dębołękach. 2.. Chmielewski Wacław, syn Józefa, ur. w Warszawie dnja 4. I r. 3. Fiutkowski Henryk, syn Władysława, ur. w Warszawie dnia 4. I r. 4. Giro Piotr, syn Józefa, ur. w Białymstoku dnia 31. I r.. 5. Grzegołowski Tadeusz, syn Jana, ur. w Bujałach dnia 17. III r. 6. Królikowski Józef, syn Stanisława, ur. w Warszawie dnia 24. I r. 7. Natkański Henryk, syn Bronisława, ur. w Łodzi dnia 25. XII r. 8. Narbutt Olgierd, syn Antoniego, ur. w Warszawie dnia 15. II r. 9. Ornaf Stanisław, syn Kazimierza, ur. w Pabianicach dnia 8. VI r. 10. Płoszaj Józef, syn Józefa, ur. w Brudakach dnia 1. I r. 11. Stachowiak Lech, syn Ignacego, ur. w Poznaniu dnia 24. V r. 12. Salski Ryszard, syn Józefa, ur. w Rzgowie dnia 23. VIII r. 13. Sadowski Wincenty, syn Franciszka; ur. w Kanicach dnia 21. I r. 14. Wymysłowski Henryk, syn Antoniego, ur. w Łodzi dnia 16. I r. 15. Szymczyński Tadeusz, syn Władysława, ur. w Szczercowie dnia 7. VI r. 16. Boniecki Jan, syn Bolesława, ur. w Małszycach dnia 23. VI r. 17. Stachurski Aleksy, syn Nepomucena, ur. w Gorzycach Wielkich dnia 3. II r Gołębowski J.ózef, syn Lucjana, ur. w Zduńskiej Woli dnia 19. II r. 13

15 Jończyk Albin, syn Władysława, ur. 6. XII r. w Komaszycach. 20. Pacewicz Kazimierz, syn Pawła, ur. w Sopoćkinie dnia 18. V r. 21. Ignatowicz Stanisław, syn l\tiichała, ur. w Prolykach dnia 18. VII r. 22. Rogoziński Lucjan, syn Mieczysława, ur. w Siedlcach dnia 7. VI r. 23. Kuryłek Zbigniew, syn Konstantego, ur. w Bielsku Pod laskim dnia 25. II r. NIŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ul. św. Stanisława 14, tel Kierownik: ks. Kazimierz Bałczewski, dr T. 1911, 1934, Klasa II lic. 1. Bednarski Stefan, urodzony dnia r. w Nalewajkowie. 2. Cieluba Edward, urodzony dnia r. w Plądkowicach. 3. Ciesielski Stefan, urodzony dnia r. w Trzepnicy. 4. Gad Władysław, urodzony dnia r. w Niedziałkach. 5. Krucz Kazimierz, urodzony dnia r. w Oszkowicach. 6. Lilpop Zygmunt, urodz. dnia r. w Stąporkowie. 7. Pabich Antoni, urodz. dnia r. w Broszęcinie. 8. Wieteska Stanisław, urodz. dnia r. w Konopkach. 9. Zamolski Tadeusz, urodzony dnia r. w Łodzi. Klasa I lic. 10. Bobrowski Jan, ur. dnia r. w Wysokienicach. 11. Fortak Juliusz, urodz. dnia r. w Czarnocinie. 12. Grabowski Eugeniusz, urodz. dnia r. w Słomiankach. 13. Gruchała Henryk, urodzony dnia r. w Białyminiu. 14. Jaszczura Marian, urodzony dnia r. w Kościelnicy. 15. Juśkiewicz Tadeusz, urodz. dnia r. w Rzgowie. 16. Kowalski Franciszek, urodzony dnia r. w Woli Miedniewskiej. 17. Kukiełka Marian, urodzony dnia r. w Koćmierzowie.

16 18. Leśniewski Wiktor, urodzony dnia r. w Niewodnicy Kościelnej. 19. Marat Bolesław, urodzony dnia r. w Kawenczynie. 20. Skura Stanisław, urodzony dnia r. w Lesisku. 21. Nować Władysław, urodz. dnia r. w Kurowie. 22. Zuchmański Ludwik, urodzony dnia r. w Olszamowicach. Klasa III Gimn. 23. Minakowski Andrzej, urodzony dnia r. v.r Warszawie. 24. Żebrak Zenon, urodzony dnia r. w Tczycy. DEKANATY I XX DZIEKANI 1. Bełchatowski - ks. kan. Wacław Sitek. 2. Brzeziński - ks. Zygmunt Hołdrowicz (Koluszki) 3. Konstantynowski - ks. kan. Jan Kawecki. 4. Łaski - p.o. ks. kan. Wacław Brajtenwald (Dobroń). 5. Łęczycki - ks. kan. Zygmunt Zych. 6. Łódzki Południowy: - ks. kan. Stanisław Wiśniewski. 7. Łódzki Północny: - ks. kan. Bolesław Żukowski. 8. Ozorkowski - ks. kan. Leon Leszczyński. 9. Pabianicki - ks. kan. Antoni Kaczewiak. 10. Piotrkowski - ks. kan. Zygmunt Wertyński., 11. Poddębicki - ks. Zenon N azdrowicz. 12. Strykowski - ks. kan. Ludwik Ziętek (Głowno). 13. Tomaszowski - ks. kan. Stanisław Lesiewicz. 14. Tuszyński - ks. Leon Dębicki. 15. Widawski - ks. kan. Stefan Pawłowski. 16. Zgierski - ks. kan. Jan Ostrowski. SPIS ALFABETYCZNY PARAFIJ 1. Aleksandrów, dekanat Łódzki Północny, p. loco, tel. 20, wiernych Adm. ks. Stanisław Koziński, wik. ks. Tadeusz Wysocki, kapelan w szpitalu w Kochanówce: ks. Jan Nazarewicz. 2. Bałdrzychów, d. Poddębicki, p. Poddębice, w. 2120, adm. ks. Walerian Głowacz. 3. Bełchatów, siedziba d. Bełchatowskiego, p. loco, tel. 66, kł. filialny, w Adm. ks. Wacław Sitek, wik. ks. Stanisław Krawczyk. 4. Bełdów, d. Konstantynowski, p. Aleksandrów, w Adm. ks. Antoni Bilski. 15

17 16 5. Będków, d. Tomaszowski, p. loco, kł. fil. w Rososze, w Prob. ks. Nikodem Szemborski. 6. Będoń, d. Łódzki Północny, p. Andrzejów, w Adm. ks. Antoni Sienkiewicz. 7. Biała, d. Zgierski, p. Zgierz, w Adm. ks. Albin Mydlarz. 8. Błonie, d. Łęczycki, p. Łęczyca, w Adn1. ks. Franciszek Szychowski. 9. Borszewice, d. Łaski, p. Łask, w Adm. ks. Zygfryd Szpetulski. 10. Bratoszewice, d. Strykowski, p. Głowno, w Adm. ks. Stefan Porczyk. 11. Brzeziny, d. Brzeziński, p. loco, kły fil. św. Ducha i św. Anny, w Adm. ks. Jerzy Wirszyłło, rezyd. ks. Kazi... mierz N askręcki. 12. Brzyków, d. Widawski, p. Widawa, kł. fil. w Rychłocicach, w Adm. ks. Franciszek Solarczyk. 13. Buczek, d. Łaski, p. loco, w Adm. ks. Mieczysław Klimkiewicz. 14. Budzynek, d. Ozorkowski, p. Dalików, w Adm. ks. Józef Paluch. 15. Chabielice, d. Bełchatowski, p. loco, w Adm. ks. Józef Strózik. 16. Chorzęcin, d. Tomaszowski, p. Wolbórz, w Adm. ks. Bolesław Wojciechowski. 17. Czarnocin, d. Tuszyński, p. loco, w Prob. ks. Feliks Wójcik. 18. Dalików, d. Poddębicki, p. loco, w Adm. ks. Władysław Włodarczyk Dłutów, d. Pabianicki, p. loco, w Adm. ks. Tymoteusz Szyszkiewicz. 20. Dmosin, d. Strykowski, p. Głowno, w Adm. ks. Kazimierz Rusin, pref. ks. Franciszek Mioduszewski, rektor kościoła w Osinach. 21. Dobra, d. Strykowski, p. Stryków, w Adm. ks. Kazimierz Klimczyk, pref. ks. Edward Wilk, kapelan w Moskulach. 22. Dobroń, siedziba d. Łaskiego, p. loco, w Prob. ks. Wacław Brajtenwald. 23. Domaniew, d. Poddębicki, p. Dalików, w Adm. ks. Roman Skarbek. 24. Drużbice, d. Bełchatowski, p. loco, w Adm. ks. Antoni Łukasik. 25. Gałków, d. Brzeziński, p. Gałkówek, w Adm. ks. Adam Trzciński.

18 26. Gieczno, d. Zgierski, p. Wypychów, w Adm. ks. Ludwik Kaczmarek. 27. Głowno, siedziba d. Strykowskiego, p. loco, w Adm. ks. Ludwik Ziętek, wik ks. Mieczysław Olszyński Gomulin, d. Piotrkowski, p.piotrków, w Adm. ks. Leonard Wideński. 29. Góra św. Małgorzaty, d. Łęczycki, p. loco, kł. fil. w Leśmierzu, w Adm. ks. Ignacy Nowak. 30. Górka Pabjanicka, d. Pabianicki, p. Pabianice, w Adm. ks. Feliks Cieszkowski. 31. Grabno, d. Widawski, p. Widawa, w Adm. ks. Jerzy Ryszelewski. 32. Grabów, d. Łęczycki, p. loco, tel. 24, w Adm. ks. Wacław Trzcionka. 33. Grocholice, d. Bełchatowski, p. loco, w Adm. ks. Teodor Kwarto. 34. Jeżów, d. Brzeziński, p. loco, tel. 6, w Prob. ks. Adam Wolski, wik. ks. Zygmunt Opala T.J. 35. Kałów, d. Poddębicki, p. Poddębice, w Adm. ks. Henryk Adamczyk. 36. Karsznice, d. Łaski, p. loco, w Adm. ks. Stefan Brzozowski. 37. Kaszewice, d. Bełchatowski, p. Kurnos, w Adm. ks. Wacław Wasilewski. 38. Kazimierz, d. Konstantynowski, p. Lutomiersk, w Adm. ks. Bronisław Wesołowski. 39. Kociszew, d. Bełchatowski, p. Zelów, w Prob. ks. Franciszek Szymczyk. 40. Koluszki, siedziba d. Brzezińskiego, p. loco, kł. fil. w Kaletniku, w Adm. ks. Zygmunt Hołdrowicz, wik. ks. Antoni Stajuda, pref. ks. Stanisław Bott. 41. Kołacinek, d. Brzeziński, p. Rogów, w Adm. ks. Stefan Pietrusiak. 42. Konstantynów, siedziba d. Konstantynowskiego, p. loco, tel. 9, w Adm. ks. Jan Kawecki. 43. Koźle, d. Strykowski, p. Stryków, w Adm. ks. Stanisław Wira. 44. Krzepczów, d. Piotrkowski, p. Grabica, w Adm. k.s. Bolesław Kalinowski..45. Ksawerów, d. Pabianicki, p. Pabianice, w Adm. ks. Stanisław Pierzchała. 46. Kurowice, d. Tuszyński, p. Rokiciny, w Adm. ks. Bolesław Łaziński. 17

19 Kwiatkowice, d. Konstanynowski, p. loco, w Adm. ks. Zygmunt Jarczak Leźnica Mała, d. Łęczycki, p. Łęczyca, w Adm. ks. Józef Matusiak. 49. Leźnica Wielka, d. Ozorkowski, p. Łęczyca, w Adm. ks. Franciszek Pabjańczyk. 50. Lutomiersk, d. Konstantynowski, p. loco, w Adm. ks. Jan Wróblewski. 51. Łask, d. Łaski, p. loco, tel. 91, kł. fil. św. Ducha, w Adm. tymcz. ks. Bronisław Gajda, kapelan w Kolumnie: ks. Józef Zimoń. 52. Łaznów, d. Tomaszowski, p. Rokiciny, w Adm. ks. Franciszek Rzazek. 53. Łęczyca, siedziba d. Łęczyckiego, p. loco, tel. 83, w Adm. ks. Zygmunt Zych, wik. ks. Antoni Kowalski, pref. ks. Franciszek Czechmestrzyński. 54. Łękawa, d. Bełchatowski, p. Grocholice, w Adm. ks. Henryk Zagroba. 55. Łobudzice, d. Bełchatowski, p. Zelów, w Adm. ks. Władysław Homka. Łódź: 56. par. Katedralna, św. Stanisława Kostki, ul. ks. Skorupki la, tel , siedziba d. Łódzkiego-Południowego, w Adm. ks. Stanisław Wiśniewski, wik.: ks. Zdzisław Heidrich, ks. Teofil Mielczarski, ks. Stefan Stępień, pref.: ks. Henryk Grabowski, rektor kościoła św. Urszuli, ks. Marian Kalinowski, kapelan szpitala św. Jana. 57. par. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Bałuty, ul. Kościelna 8/10, tel , siedziba d. Łódzkiego-Północnego, w Adm. ks. Bolesław Żukowski, tel , wik.: ks. Henryk Błaszczyk, ks. Dominik Sierszulski, pref. ks. Bolesław Per ka, kap. szpitala św. Józefa. 58. par. Podwyższenia św. Krzyża, ul. Sienkiewicza 36/38, tel , d. Łódzki-Południowy, w Adm. JE. ks. Bp. Kazimierz Tomczak, tel , wik.: ks. Jan Fijałkowski, ks. Rudolf Weiser, pref. ks. Stanisław Malinowski, ks. Włady sław Michalak, rez. ks. Donat Łaposzko. 59. par. św. Anny - Zarzew, ul. Wandy 1/3, tel d. Łódzki-Południowy, w Adm. ks. Józef Dzioba, wik.: ks. Anatol Staszyński, ks. Mieczysław Paciej, pref. ks. Aleksander Jęczalik, kap. szpitala św. Antoniego, ks. Kazimierz Nowosielski, kap. cm. na Zarzewie.

20 60. par. św. Józefa, ul. Ogrodowa 22, tel , d. Łódzki Północny, w Prob. ks. Walenty Małczyński, wik.: ks. Zygmunt Franczewski, ks. Leopold Szwanko.wski, pref. ks. Edwin Grochowski. 61. par. św. Kazimierza - Widzew, ul. św. Kazimierza, tel , d. Łódzki-Południowy, w Adm. ks. Feliks Kąkolewski, wik. ks. Jan Mąka. 62. par. Przemienienia Pańskiego - Dąbrówka, ul. Rzgowska 84/88, tel , d. Łódzki-Południowy, w Adm. ks. Józef Orłowski, wik.: ks. Jan Bienias, ks. Maksymilian Skarbek, pref. ks. Władysław Baczmaga, kap. kpl. SS. Małych, ks. Antoni Ostrowski, dyrektor Caritasu". 63. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Julianów, ul. Zgierska 123, tel , d. Łódzki-Północny, w Adm. ks. Franciszek Gwoździcki, wik. ks. Bronisław Wąsowicz, pref. ks. Ludwik Sawoniewski. 64. par. św. Antoniego - Żubardź, ul. św. Antoniego 4, tel , d. Łódzki-Północny, w Adm. ks. Franciszek Patynowski, wik. ks. Piotr Beściak, pref. ks. Augustyn Nowicki. 65. par. Matki Boskiej Zwycięskiej, ul. Łąkowa 27, tel , d. Łódzki-Południowy, w Adm. ks. Stanisław Nowicki, wik.: ks. Tadeusz Graliński, ks. Wacław Popławski, pref.: ks. Jan Arcab, ks. Stanisław Pniewski. 66. par. św. Wojciecha - Chojny, ul. Rzgowska 240/242, tel , d. Łódzki-Południowy, w Adm. ks. Józef Zalewski, wik.: ks. Wacław Borowski, ks. Zbigniew Żaboklicki par. św. Teresy, ul. Nowotki 123, tel , d. Łódzki Północny, w. 8500~ Adm. ks. Aleksander Drozd, wik.: ks. Edward Bańdo, ks. Kazimierz Popławski, ks. Leon Szala. 68. par. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Nawrot 104, tel , d. Łódzki-Południowy, w Adm. ks. Czesław Ochnicki, wik. ks. Walenty Liberski, pref. ks. Jan Burzyński, kap. szpit. św. Magdaleny, pref. ks. Władysław Wesołowski. 69. par. św. Franciszka - Rokicie, ul. Przyszkole 2, tel Sienkiewiczówka", d. Łódzki-Południowy, w Adm. ks. Stanisław Szabelski~ wik. ks. Józef Gawęda, pref. ks. Alfons Kowalski. 70. par. Najświętszego Zbawiciela - Koziny, ul. Letnia 2, tel , d. Łódzki-Północny, w Adm. ks. Franciszek Jeliński, wik. ks. Władysław Balcerak, pref. ks. Julian Dratwa. 71. par. Opatrzności Bożej - Marysin Il, ul. dra Kolińskiego 18, , d. Łódzki-Północny, w Adm. ks. Henryk Rybus, wik. ks. Stanisław Świerczek, pref. ks. Antoni Jagodziński, rez. ks. Jan Levliński, kap. cmentarza na Dołach. 19

21 par. św. Ducha, ul. Piotrkowska 2/4, tel , d. Łódzki-Północny, w Adm. ks. Włodzimierz Ławrynowicz, wik.: ks. Franciszek Barański, ks. Piotr Lisiecki, rez. ks. Stanisław Olszewski. 73. par. św. Antoniego - Łagiewniki, d. Zgierski, p. Zgierz, w Adm. O. Cecylian Rudnicki. 74. par. św. Jana Ch. - Nowe Złotno, ul. Artylerzystów 5 ~ d. Łódzki-Północny, p. Łódź 3, w Adm. ks. Władysław Miłaszewski. 75. par. N. S. J. - Retkinia, ul. Retkińska 127, d. Łódzki Południowy, p. Łódź 3, tel p. Kaźmierczak, w Adm. ks. Roman Liszewski. 76. par. św. Józefa - Ruda Pabianicka, ul. Farna 12, d. Łódzki-Południowy, p. loco, w Adm. ks. Adam Nowak, wik. ks. Stanisław Lemczak, pref. ks. Antoni Kaleta, rektor k-ła św. Stanisława. 77. par. M. B. Różańcowej - Stoki, ul. Szczawnicka 7, d. Łódzki-Północny, p. Łódź 6, w Adm. ks. Antoni Szymanowski iun. 78. par. M.B. Nieustającej Pomocy- Reymontów, d. Łódzki Północny, p. Łódź 3, w Adm. ks. Józef Pryc. 79. Marzenin, d. Łaski, p. Karsznice k. Zduńskiej Wolit w Prob. ks. Edward Dąbrowski. 80. Mazew, d. Łęczycki, p. Łęczyca, kł. fil. w Sławoszewie, V.."' Adm. ks. Jan Szychowski. 81. Mikołajewice, d. Konstantynowski, p. Lutomiersk, w Adm. ks. Franciszek Olszacki. 82. Milejów, d. Piotrkowski, p. Piotrków, w Adm. vacat, wik. ks. Eugeniusz Nowakowski. 83. Mileszki, d. Łódzki-Północny, p. Łódź 6, w Adm. ks. Henryk Rogowski. 84. Modlna, d. Ozorkowski, p. Ozorków, w Adm. ks. Mieczysław Rossowski. 85. Moszczenica, d. Piotrkowski, p. loco, w Adm. ks. Stanisław Ciesielski. 86. Niesułków, d. Strykowski, p. Stryków, w Adm. ks. Jan Kulik. 87. Nowosolna, d. Łódzki-Północny, p. Łódź 6, w Adm. ks. Ryszard Moskwa. 88. Ozorków, siedziba d. Ozorkowskiego, p. loco, tel. 19, kł. fil. św. Tadeusza, w Adm. ks. Leon Leszczyński, wik. ks. Bolesław Grześkowiak, pref. ks. Wincenty Wojakowski, rektor kła św. Urszuli.

22 89. Pabianice, par. św. Mateusza Ap., ul. Grobelna 2, tel. 246, siedziba d. Pabianickiego, w Adm. ks. Antoni Kaczewiak, wik.: ks. Franciszek Szarek, ks. Zygmunt Rutkowski, pref. ks. Antoni Sobczyński, rektor k-ła św. Floriana, tel Pabianice, par. Matki Boskiej Różańcowej, ul. Zamkowa 39, tel. 247, d. Pabianicki, w Adm. ks. Józef Cecho! C.M., wik.: ks. Zdzisław Budziszewski C.M., ks. Jan Rymkiewicz C.M., pref.: ks. Alojzy Pustelnik C.M., ks. Stanisław Kaczmarczyk C.M., ks. Jan Rogowiec C.M. 91. Parzęczew, d. Ozorkowski, p. loco, w Adm. ks. Kazimierz Gadzinowski. 92. Parzno, d. Bełchatowski, p. Kluki, kł. fil. w Klukach, w Adm. ks. Stefan Chmiel. 93., Piątek, d. Łęczycki, p. loco, kł. fil. w Ciechosławicach, w Adm. ks. Władysław Ditrych, wik. ks. Mieczysław Szurgociński. 94. Piotrków, par. św. Jakóba Ap., ul. Krakowska 2, kł. fil. na Krakówce, siedziba d. Piotrkowskiego, w Adm ks. Zygmunt Wertyński, wik. ks. Marian Konrady, rez. ks. Roman Zieliński. 95. Piotrków, par. św. Jacka, ul. Bykowska 35, d. Piotrkowski, w Prob. ks. Jan Krzyszkowski, wik. ks~ Zygmunt Cherczyński, pref. ks. Tadeusz Pecold, rektor kła podominikańskiego. 96. Piotrków, par. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Słowackiego 75, d. Piotrkowski, w Prob. ks. Ignacy Raszka, wik. ks. Bolesław Kopytek. 97. Poddębice, siedziba d. Poddębickiego, p. loco, w Adm. ks. Zenobiusz Nazdrowicz, wik. ks. Józef Roman Krajewski. 98. Restarzew, d. Widawski, p. Widawa, w Adm. ks. Franciszek. Szczepański. 99. Rogów, d. Brzeziński, p. loco, w Prob. ks. Ignacy Kotlicki Rokiciny, d. Tomaszowski, p. loco, w Adm. ks. Edward Knop Rusiec, d. Widawski, p. loco, w Adm. ks. Aleksy Płuszka Rzgów, d. Tuszyński, p. loco, w Adm. ks. Karol Antoni Zych Sędziejowice, d. Łaski, p. loco, w Adm. ks J. Polak 104. Siedlec, d. Łęczycki, p. Łęczyca, w Adm. ks. Stanisław Gajdzicki. 21

23 Skoszewy, d. Strykowski, p. Stryków, w Adm. ks. Marian N owak Sobótka, d. Łęczycki, p. Grabów Łęczycki, w Adm. ks. Jan Choiński Solca Wielka, d. Ozorkowski, p. Ozorków, w Adm. ks. Władysław Rogowski Srocko, d. Tuszyński, p. Moszczenica, w Prob. ks. Michał Bieliński, wik. ks. Jarosław Antoni Rokicki Strońsko, d. Widawski, p. loco, w Adm. ks. Władysław Puczyński Struża, d. Bełchatowski, p. Sulmierzyce, w Adm. ks. Kazimierz Wańkowicz Stryków, d. Strykowski, p. loco, w Adm. ks. Cze- sław Rączaszek Strzegocin, d. Łęczycki, p. Witonia, v..r Adm. ks. Józef Rogacki Suchcice, d. Bełchatowski, p. loco, w Adm. ks. Jan Frankowski Sulejów, d.piotrkowski, p. loco, w Prob. ks. Roman Borowski, wik. ks. Kazimierz Gorszwa Swiny, d. Brzeziński, p. Koluszki, w Adm. ks. Stanisław Zalewski Szczawin, d. Zgierski, p. Zgierz, w Adm. ks. Józef Świątczak. 117._ Szczerców, d. Widawski, p. loco, w Adm. ks. Aleksander Kaleta Tomaszów, par. św. Antoniego, ul. Pałacowa 2, tel. 256, siedziba d. Tomaszowskiego, w Adm. ks. Stanisław Lesiewicz, wik. ks. Tadeusz Kowalczyk, pref. ks. Kazimierz Zembrowski, rektor k-ła św. Wacława Tomaszów, par. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Daszyńskiego 2, tel. 197, w Adm. ks. Stanisław Maciejewski, wik. ks. Józef Grabski Topola, d. Łęczycki, p. Łęczyca, sk. p. 5, w Adm. ks. Józef Kulesza Tum, d. Łęczycki, p. Łęczyca, w Adm. ks. Władysław Chmiel Tur, d. Poddębicki, p. Wartkowice, w Adm. ks. Antoni Szarejko Tuszyn, siedziba d. Tuszyńskiego, p. loco, tel. 12, \iv Adm. ks. Leon Dębicki, wik. ks. Bolesław Grabowicz Ujazd, d. Tomaszowski, p. loco, w Adm. ks. Leopold Jarosz.

24 125. Wartkowice, d. Poddębicki, p. loco, w Adm. ks. Jan Grzywna Widawa, siedziba d. Widawskiego, p. loco, tel. 14, kł. fil. św. Marcina, w Adm. ks. Stefan Pawłowski Witonia, d. Łęczycki, p. loco, w Adm. ks. Jan Jachimek Witów, d. Piotrkowski, p. Piotrków, w Adm. ks. Roch Łaski Wola Kamocka, d. Piotrkowski, p. Grabica, w Adm. ks. Wincenty Chmiel Wola Wiązowa, d. Widawski, p. Rusiec, w Adm. ks. Eugebiusz Zioło Wolbórz, d. Piotrkpwski, p. loco, w Ad1n. ks. Kazimierz Olszewski, wik. ks. Wacław Banaszkiewicz Wrzeszczewice, d. Łaski, p. Łask, w Adm. ks. Adolf Frydrykiewicz Wygiełzów, d. Widawski, p. ZelÓ\V, \V Adm. ks. Józef Czerkawski Zelów, d. Łaski, p. loco, w kł. -ni. w Pożdżenicach. Adm. ks. Józef Sulwiński Zgierz, par. św. Katarzyny, siedziba d. Zgierskiego, p. loco, tel. 92, w Adm. ks. J an Ostrowski, wik.: ks. Stanisław Mazur, ks. Antoni Sawicki Zgierz, par. Matki Boskiej Dobrej Rady, d. Zgierski, w Adm. ks. Szczepan Rembowski Żeronie, d. Tuszyński, p.. Grabica, w Adm. ks Adam Bąkowicz. SPIS ALFABETYCZNY KSIĘŻY 1. Adamczyk Henryk, adm. par. Kałów, 1906, 1933, Arcab Jan, z diec. Sandomierskiej, mgr Fil., wizytator nauki religii, pref. szkół, 1905, 1933, Babiuch Franciszek, z archd. Lwowskiej. 4. Baczmaga Kazimierz, mgr T. z archd. Lwowskiej, prefekt szkół w Łodzi, kap. SS. Małych. 5. Balcerak Władysław, wik. par. Zbawiciela w ł..1odzi, 1910, 1939, Bałczewski Kazimierz, dr T., prof. Sem. Duch., Notariusz Sądu Biskupiego, 1911, 1934, Banaszkiewicz Wacław, wik. par. Wolbórz, 1914, 1941, Barański Franciszek, kap. W. P.,. wik. par. św. Ducha -vv Łodzi. 23

25 24 9. Bąkowicz Adam, adm. par. Żeronie, 1910, 1934, Beściak Piotr, wik. par. św. Antoniego w Łodzi, 1913, 1938, Bielicki Edmund, dr T., kan. hon. Kap. Łódzkiej, Prokurator Sem. Duch., Skarbnik Kurii Diecezjalnej, 1907, 1931, Bieliński Michał, prob. par. Srocko, 1883, 1909, Bienias Jan, wik. par. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, 1901, 1928, Bilski Antoni, adm. par. Bełdów, 1904, 1932, Błaszczyk Henryk, wik. par. W.N.M.P. w Łodzi, 1909, 1931, Borowski Roman, odzn. rok. i mant. prob. par. Sulejów, 1886, 1909, Borowski Wacław, wik. par. Chojny, 1910, 1938, Bott Stanisław, wik. par. Koluszki, 1911, 1936, Brajtenwald Wacław, odzn. rok. i mant. p.o. dziekan d. Łaskiego, prob. par. Dobroń, 1885, 1909, Burzyński Jan, mgr T., pref. szkół w ~odzi, 1908, 1931, Brzozowski Stefan, adm. par. Karsznice, 1904, 1933, Chart Edmund, zagranicą, 1912, 1938, Cherczyński Zygmunt, wik. par. św. Jacka w Piotrkowie, 1913, 1939, Chmiel Wincenty, adm. par. Wola Kamocka, 1907, 1932, Chmiel Stefan, mgr T., adm. par. Parzno, 1908, 1934, Chmiel Władysław, adm. par. Tum, 1910, 1935, Choiński Jan, adm. par. Sobótka, 1905, 1933, Ciesielski Stanisław, adm. par. Moszczenica, 1904, 1931, Cieciołkiewicz Roman, zaginął, 1906, 1931, Cieszkowski Feliks, adm. par. Górka Pabianicka, 1901, 1929, Czechmestrzyński Franciszek, z diec. Łuckiej, kan. kolegiaty Ołyckiej, pref. szkół w Łęczycy 1891, 1911, Czerkawski Józef, z archd. Lwowskiej, odzn. rok mant. adm. par. Wygiełzów, 1896, 1919, Dąbrowski Edward, prob. par. Marzenin, 1898, 1922, D.ębicki Leon, adm. par. Tuszyn, dziekan d. Tuszyńskiego, 1900, 1922, Ditrych Władysław, adm. par. Piątek, 1898, 1924, Dobrski Zygmunt, z archid. Wileńskiej. 37. Dratwa Julian, pref. szkół w Łodzi, 1914, 1940, Dzioba Józef, kand. T., prałat Dom. J. Św., prałat Kap.

26 Ł., Oficjał Sądu Biskupiego, Radca Kurii, admin. par. św. Anny w Łodzi, 1891, 1915, Fijałkowski Jan, mgr Pr., wik. par. św. Krzyża w Łodzi, 1907, 1934, Folwarski Henryk, dr T., prof. Sem. Duch., Notariusz Kurii Biskupiej, kapelan szpitala św. Rodziny, 1909, 1931, Fondaliński Jan, mgr T. i Fil., kand. Nauk Ped., kan. Kap. Łódzkiej, prof. Sem. Duch. 1900, 1924, Franczewski Zygmunt, wik. par. św. Józefa w Łodzi, 1906, 1930, Frankowski Jan, adm. par. Suchcice, 1913, 1938, Frontczak Jan, Archiwariusz Kurii Bisk., 1902, 1926, Frydrykiewicz Adolf, adm. par. Wrzeszczewice, 1906, 1932, Gadzinowski Kazimierz, adm. par. Parzęczew, 1901, 1927, Gajda Bronisław, t. adm. }:;clr. Łask, 1907, 1934, Gajdzicki Stanisław, adm. par. Siedlec, 1905, 1930, Gawęda Józef~ v. adm. par. św. Franciszka w Łodzi,_ 1907, 1931, Gielec Emil, zagranicą, 1896, 1920, Głowacz Walerian, z diec. Łuckiej, adm. par. Bałdrzychów. 52. Gorszwa Kazimierz, wik. par. Sulejów, 1916, 1944, Grabowicz Bolesław, wik. par. Tuszyn, 1915, 1945, Grabowski Henryk, z diec. Kieleckiej, rektor k-ła św. Urszuli w Łodzi. 55. Grabowski Stanisław, kap. cm. na Zarzewie w Łodzi, 1892, 1919, Grabski Józef, wik. par. N.S.J. w Tomaszowie, 1908, 1935, Graliński Tadeusz, wik. par. M.B.Zw. w Łodzi, Redaktor Wiadomości Diecezji Łódzkiej, 1905, 1931, Grochowski Edwin, pref. szkół w Łądzi, 1912, 1938, Gwoździcki Franciszek, kan. hon. Kap. Łódzkiej, admin. par. N.S.J. w Łodzi, 1878, 1904, Grzesiak Tadeusz, w diec. Pińskiej, 1901, 1926 r. 61. Grześkowiak Bolesław, wik. par. Ozorków, 1909, 1935, Grzywna Jan, adm. par. Wartkowice, 1910, 1937, Harbich Wiktor, z archd. Lwowskiej, mgr T., rektor k-ła Dobrego Pasterza, prefekt szkół w Łodzi. _ 64. Heidrich Zdzisław, dr Pr. Kan., Sędzia audytor, 1907, 1930,

27 Hołdrowicz Zygmunt, adm. par. Koluszki, dziekan d. Brzezińskiego, 1903, 1926, Homka Władysław, adm. par. Łobudzice, 1904, 1940, Jachimek Jan, adm. par. Witonia, 1903, 1930, Jagodziński Antoni, prefekt szkół w Łodzi. 69. Jastalski Eugeniusz, zagranicą, 1912, 1937, Jarczak Zygmunt, adm. par. Kwiatkowice, 1906, 1931, Jarosz Leopold, mgr T., adm. par. Ujazd, Jaroszka Lucjan, zagranicą, 1913, 1939, Jeliński Franciszek, kand. T., prałat kap. Łódzkiej, Radca Kurii, Wizytator Nauki Religii, v. oficjał Sądu Biskupiego, adm. par. Najśw. Zbawiciela w Łodzi, 1885, 1909, Jęczalik Aleksander, z arch. Lwowskiej, mgr T., prefekt szkół w Łodzi. 75. Jędruszuk Władysław, z diec. Pińskiej, na studiach w Warszawie. 76. Kabziński Jan, mgr T., stud. K.U.L., 1915, 1938, Kacprzak Józef, odz. rok. i mant., zaginął, 1886, 1913, Kaczewiak Antoni, dr T., kan. hon. Kap. Łódzkiej, prof. Sem. Duch adm. par. św. Mateusza w Pabianicach, dziekan d. Pabianickiego, 1906, 1930, 1947 r. 79. Kaczmarek Ludwik, adm. par. Gieczno, 1894, 1928, Kaleta Antoni, z diec. Kieleckiej, pref. szkół, rektor kościoła św. Stanisława w Rudzie Pabianickiej. 81. Kalinowski Bolesław, adm. par. Krzepczów, 1891, Kalinowski Marian, z archd. Wileńskiej, dr T., pref. szkół w Łodzi. 83. Kawecki Jan, odzn. rok. i mant., adm. par. i dziekan konstantynowski, 1899, 1927, Kąkolewski Feliks, kan. Kap. Łódzkiej, adm. par. św. Kazimierza w Łodzi, 1882, 1907, Kieller Józef, dr T., zastępca prof. Kat. Uniw. Lubelskiego, 1911, 1935, Klepacz Michał, J.E. Ordynariusz diecezji. 87. Klimczyk Kazimierz, adm. par. Dobra, 1906, 1931, Klimkiewicz Mieczysław, adm. par. Buczek, Kłosowicz Wiktor, kap. Wojsk Polskich, Żary, Śląsk Dolny, 1914, 1939, Knop Edward, z diec. Lubelskiej, adm. par. Rokiciny, 1912, 1937, 1947.

28 91. Kołodziejski Stefan, w diec. Włocławskiej, 1898, 1824, Konrady Marian, wik. par. św. Jakóba w Piotrkowie, 1911, 1941, Kopytek Bolesław, wik. par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Piotrkowie, 1910, 1936, Kott Władysław, w diec. śląskiej, 1906, Kotlicki Ignacy, odzn. rok. i mant., prob. par. Rogów, 1878, 1900, Kowalczyk Roman, zagranicą, 1902, 1929, Kowalczyk Tadeusz, wik. par. św. Antoniego. w Tomaszowie, 1912, 1944, Kowalski Alfons, mgr T., pref. szkół średnich, 1907, 1935, Kowalski Antoni, wik. par. Łęczyca Koziński Stanisław, adm. par. Aleksandrów, 1900, 1926, Krajewski Józef Roman, wik. par. Poddębice Krawczyk Stanisław, z archd. Wileńskiej, wik. par. Bełchatów, Krysiak Michał, zagranicą, 1905, 1930, Krzyszkowski Jan, kan. hon. Kap. Ł-ódz., prob. par. św. Jacka w Piotrkowie, 1887, 1912, Kulesza Józef, mgr T., adm. par. Topola, 1887, 1912, Kuleta Aleksander, adm. par. Szczerców, 1908, 1932, Kulik Jan, adm. par. Niesułków, Kwarto Teodor, adm. par. Grocholice, 1901, 1930, Lemczak Stanisław, wik. par. Ruda Pabianicka, 1911, 1936, Lesiewicz Stanisław, odzn. rok. i mant. adm. par. św. Antoniego w Tomaszowie Maz., dziekan d. Tomaszo"rskiego, 1901, 1925, Lewiński Jan, z diec. Łuckiej, Szambelan J. Św kan. kol. Ołyckiej, kap. cm. na Dołach w Łodzi Leszczyński Leon, odzn. rok. i mant., adm. par. Ozorków, dziekan d. Ozorkowskiego, 1894, 1920, Liberski Walenty, wik. par. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi, 1906, 1931, Lisiecki Piotr, ze Zgr. ks. Mis. św. Rodziny, wik. par. św. Ducha w Łodzi Liszewski Roman, adm. par. Retkinia, 1898, 1923,

29 Łaposzko Donat, z diec.pińskiej, rezydent przy kościele św. Krzyża w Łodzi Łaski Roch, adm. par. Witów, 1902, 1927, Ławrynowicz Włodzimierz, z diec. Łuckiej, kap. płk. Wojsk Polskich, admin. par. św. Ducha w Łodzi Łaziński Bolesław, adm. par. Kurowice, 1903, 1930, Łomiński Leon, dr T., zagranicą, 1891, 1918, Łukasik Antoni, adm. par. Drużbice, 1902, 1928, Maciejewski Stanisław, odzn. rok. i mant., adm. par. N.S.J. w Tomaszowie Maz., 1902, 1926, Majchrzak Zygmunt, w diec. Śląskiej, 1901, 1924, Malak Edwin, zagranicą, 1912, 1937, Malinowski Władysław, mgr T., z archd. Lwowskiej, prefekt szkół łódzkich Maluga Kazimierz, odzn. rok. i mant., 1887, 1909, Małczyński Walenty, prałat Dom. Jego św., kan. Kap. Łódzkiej,,..,kan.. hon. Kap. Podlaskiej, proboszcz parafii św. Józefa w Łodzi, 1869, 1894, Matusiak Józef, adm. par. Leźnica Mała, 1903, 1931, Mazur Stanisław, wik. par. św. Katarzyny w Zgierzu, 1910, 1938, Mąka Jan, z arch. Wileńskiej, mgr T., wik. par. św. Kazimierza w Łodzi Michalak Władysław, archd. Wileńskiej, mgr T., prefekt szkół w Łodzi Michalak Stefan, student, l914, 1939, Mielczarski Teofil, wik. par. Katedralnej, 190~, 1932, Miłaszewski Władysław, z diec. Pińskiej, adm. par. Nowe Złotno, 1885, 1909, Mioduszewski Franciszek, rektor k-ła w Osinach, 1907, 1936, Miodyński Roman, zagranicą, 1909, 1934, Mirowski Edmund, z archd. Wileńskiej, mgr T., 1902, 1932, Moskwa Ryszard, adm. par. Nowosolna, 1906, 1930, Mróz Władysław, mjr. Wojsk Polskich, odzn. krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem zasługi z mieczami,,krzyżem Monte Cassino, 1904, 1930, Mydlarz Albin, z archd. Lwowskiej, adm.par. Biała, 1886, 1912, 1946.

30 141. Naskręcki Kazimierz, z diec. Łuckiej, prałat Dom. J. św., rezydent w Brzezinach, 1878, 1902, Nazarewicz Jan, z diec. Sandomierskiej - jubilat, kap. szpitala w Kochanówce Nazdrowicz Zenobiusz, adm. par. Poddębice, dziekan d. Poddębickiego, 1886, 1911, Nowak Adam, adm. par. Ruda Pabianicka, 1897, 1921, Nowak Ignacy, adm. par. Góra św. Małgorzaty, 1893, 1927, Nowak Marian, adm. par. Skoszewy, 1904, 1933, Nowakowski Eugeniusz, wik. par. Milejów, 1901, 1927, Nowicki Augustyn, ~ diec. Pińskiej, pref. szkół w Łodzi Nowicki Stanisław, kan. hon. Kap. Łódzkiej, adm. par. M.B.Zw. w Łodzi, 1892, 1917, Nowosielski Kazimierz, z archd. Warszawskiej, emeryt Ochnicki Czesław, dr Pr. Kan., kan. hon. Kap. Łódzkiej, adm. par. św. ap. Piotra i Pawła w Łodzi, 1907, 1930, Olszacki Franciszek, adm. par. Mikołajewice, 1903, 1931, Olszewski Kazimierz, adm. par. Wolbórz, 1899, 1922, Olszews.ki Stanisław, student U. Ł., z diec. Podlaskiej Olszyński Mieczysław, wik. par. Głownó, 1913, 1939, opala Zygmunt, T.J., wik. par. Jeżów, 1909, 1938, Orłowski Józef, mgr T., kan. kap. Łódz., adm. par. Przem. P.ańskiego w Łodzi, 1878, 1904, Ostrowski Antoni, odzn. rok. i mant., dyrektor Caritasu, 1909, 1932, Ostrowski Jan, mgr T., lic. Nauk sp. i pol., kan. hon. Kap. Łódzkiej, adm. par. św. Katarzyny w Zgierzu, dziekan d. Zgierskiego, 1901, 1924, Pabjańczyk Franciszek, mgr T., adm. par. Leźnica W., 1904, 1928, Paciej Mieczysław, z diec. Kieleckiej, prof. Sem. Duch. wik. par. św. Anny w Łodzi, Patron Organistów Diec. Łódzkiej Paluch Józef, z diec. Sand. adm. par. Budzynek Paraszewski Stanisław, zagranicą, 1906, 1931, Patynowski Franciszek, adm. par. św. Antoniego w Łodzi, 1901, 1926,

31 Wąsowicz Bronisław, z diec. Chełmińskiej, wik. par. N.S.P.J. i pref. szkół w Łodzi Pawłowski Stefan, od.zn. rok. i mant., adm. par. Widawa, dziekan d. Widawskiego, 1904, 1927, Perka Bolesław, z archd. Warsz., pref. szkół w Łodzi, kap. szp. św. Józefa, 1914, 1941, : Pecolt Tadeusz, rektor k-ła po Dt..ninikankach, pref. szkół w Piotrkowie, 1910, 1937, , Pierzchała Stanisław, C.M. adm. par. Ksawerów, pref. szkół w Łodzi Pietkun Witold, z archd. Wileńskiej, dr T., prof. Sem. Duch. w Łodżi Pietrusiak Stefan, adm. par. Kołacinek, 1903, 1931, Plewik Władysław, zaginął, 1903, 1931, Pluciński Wacław, zagranicą, 1906, 1934, Płuszka Aleksy, adm. par. Rusiec, 1910, 1934, Pniewski Stanisław, mgr T., pref. szkół w Łodzi, 1911, 1935, Polak Jan, adm. par. Sędziejowice, 1908, 1932, Popławski Wacław, wik. par. Matki Boskiej Zw. w Łodzi, 1908, 1935, Porczyk Stefan, adm. par. Bratoszewice Fryc Józef, adm. par. Reymontów, 1906, 1933, Przychodzeń Eugeniusz, zagranicą, 1909, 1936, Puczyński Władysław, adm. par. Strońsko, 1914, 1938, Raszka Ignacy, prob. par. N.S.J. w Piotrkowie, 1886, 1909, Rączaszek Czesław, adm. par. Stryków, 1907, 1933, Rembowski Szczepan, kaw. ord. Virtuti Militari, odzn. rok. i mant., mjr. Wojsk Polskich~ admin. par. M.B. Dobrej Rady w Zgierzu, 1905, 1933, Retkiewicz Marian, zagranicą, 1914, 1939, Robert Stanisław, zagranicą, 1912, 1938, Rogacki Józef, adm. par. Strzegocin, 1903, 1930, Rogowski Henryk, dr T., adm. par. Mileszki, 1907, 1930, Rogowski Władysław, adm. par. Solca Wielka, 1914, 1938, Rokicki Jarosław-Antoni, wik. par. Srocko, Rossowski Mieczysław, z diec. Łuckiej, kan. kolg. Ołyckiej, adm. par. Modlna, 1895, 1923, Rusi.n Kazimierz, adm. par. Dmosin, 1893, 1919, 1945.

32 193. Rutkowski Zygmunt, wik. par. św. Mateusza w Pabianicach, 1910, 1937, Ruszkiewicz Paweł, w diec. Włocławskiej, 1897, Rybus Henryk, dr T., adm. par. Opatrzności Bożej w Łodzi, 1946, 1907, Ryszelewski Jerzy, adm. par. Grabno, 1910, 1936, Rzazek Franciszek, adm: par. Łaznów, 1906, 1934, Sawicki Antoni, z archd. Wileńskiej, wik. par. św. Katarzyny w Zgierzu, Sawoniewski Ludwik, kand. T., z archd. Wileńskiej, pref. szkół w Łodzi Siekiera Stanisław, zagranicą, 1906, 1930, Sienkiewicz Antoni, z archd. Wileńskiej, mgr T., adm. par. Będoń, 1905, 1929, Sierszulski Dominik, wik. par. W.N.M.P. w Łodzi, 1907, 1934, Sitek Wacław, kan. hon. Kap. Łódzkiej, adm. par. Bełchatów, dziekan d. Bełchatowskiego, 1903, 1926, Skarbek Maksymilian, wik. par. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, 1910, 1938, Skarbek Roman, adm. par. Domaniew, 1903, 1930, Skowroński Zygmunt, dr T., Vice-Rektor Sem. Duch., odzn. rok. i mant., 1.909, 1932, Smarzych Szczepan, dr T., w diec. Warmińskiej, 1903, 1929, Sobczyński Antoni, dr T., _Szamb. J.św., rektor k-ła św. Floriana, pref. szkół w Pabianicach Solarczyk Franciszek, adm. par. Brzyków, 1909, 1937, Stajuda Antoni, wik. par. Koluszki, 1911, 1938, L Stańczyk ~arian, zagranicą, 1909, 1932, Stanisławski Stefan, zaginął, 1908, 1932, Starzyński Anatol, wik~ par. św. Anny w Łodzi, 1913, 1937, Stępień Stefan, mgr Pr. Kan., wik. par. Katedralnej, 1907, 1930, Strózik Józef, adm. par. Chabielice, 1906, 1930, Sudak Edward, wik. par. św. Antoniego w Tomaszowie M., 1913, 1937, Suliga Władysław, w diec. Włocł., 1902, 1936, Sulwiński Józef, adm. par. Zelów, 1900, 1925, Świątczak Józef, prob. par. Szczawin, 1904, 1932, Świerczek Stanisław, wik. par. Opatrzności Bożej w Łodzi, 1914, 1939,

33 Szebelski Stanisław, Szamb. J.św., prałat l{ap. Łódz. kan. hon. kolg. Kaliskiej, admin. par. św. Franciszka w Łodzi, 1873, 1896, Szarejko Antoni, z archd. Wileńskiej, adm. par. Tur, 1903, 1934, Szarek Franciszek, wik. par. św. Mateusza w Pabianicach, Szczepański Franciszek, adm. par. Restarzew, 1903, 1931, Szemborski Nikodem, prob. par. Będków, 1891, 1916, Szpetulski Zygfryd, adm. par. Borszewice~ 1904, 1931, Szubiński Stanisław, w diec.włocł., 1897; 1922, Szurgociński Mieczysław, wik. par: Piątek, 1911, 1947, Szwankowski Leopold, dr Fil., mgr Pr. Kan., Kaw. Ord. Virtuti Militari, odz. Złotym Krzyżem Zasługi, wik. par. św. Józefa w Łodzi, 1903, 1925, Szychowski Jan, dr Fil., adm. par. Mazew, 1905, 1927, Szychowski Franciszek, mgr Pr. Kan., adm. par. Błonie, 1908i;1932, Szymanowski Antoni, sen., zagranicą, kan. hon. Kap. Łódzkiej, 1900, 1922, 1939; 233. Szymanowski Antoni, iun., adm. par. Stoki, 1907, 1930, Szymczyk Franciszek, prob. par. Kociszew, 1897, 1927, Szyszkiewicz Tymoteusz, z diec. Łuckiej, mgr Pr. Kan adm. par. Dłutów, 1904, 1930, Tokarek Wacław,. zagranicą, 1911, 1936, Tomczak Kazimierz, JE. ks. Bp. Sufragan Trzciński Adam, adm. par. Gałków, 1903, 1930, Trzcionka Wacław, adm. par. Grabów, 1896, 1924, Tyczyński Arkadiusz, zagranicą, 1908, 1933, Urbański Tadeusz, zagranicą, 1891, 1913, Walczak Władysław, w diec. \Varmińskiej, 1905, 1933, Walczyk Tadeusz, w archd. Lwowskiej, 1906, 1930, Wańkowicz Kazimierz, z diec. Moh., adm. par.. Struża, Warczak Jan, dr T., zagranicą, 1906, 1928, 1939.

JUSTYNÓW Miłosierdzia Bożego 32,2 GOMULIN Św. Mikołaja Biskupa 32,3. PARZĘCZEW Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św.

JUSTYNÓW Miłosierdzia Bożego 32,2 GOMULIN Św. Mikołaja Biskupa 32,3. PARZĘCZEW Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Miasto Parafia na mszy % GÓRKA PABIANICKA Św. Marcina 7,5 ŁÓDŹ Św. Michała Archanioła 11,0 ŁÓDŹ Św. Marka Ewangelisty 12,1 ŁÓDŹ Zesłania Ducha Świętego 12,7 ŁASK Św. Faustyny Kowalskiej 12,8 ŁÓDŹ Św. Józefa

Bardziej szczegółowo

Misje Miłosierdzia Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

Misje Miłosierdzia Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego Misje Miłosierdzia Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego Lp. Termin Parafia Dekanat Parafia Dekanat 1. 19-26 XI Archikatedra Św. Stanisława Kostki (rozpoczęcie 20 XI) 2. 26 XI 3 XII Matki Bożej Zwycięskiej

Bardziej szczegółowo

Dekret Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o reorganizacji dekanatów Archidiecezji Łódzkiej

Dekret Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o reorganizacji dekanatów Archidiecezji Łódzkiej Łódź, dnia 15 sierpnia 2015 roku Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Abp-4-1249/15 Dekret Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o reorganizacji dekanatów Archidiecezji Łódzkiej Dla wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Proboszcz: Duszpasterze parafialni. Ks. kan. dr Andrzej Blewiński

Proboszcz: Duszpasterze parafialni. Ks. kan. dr Andrzej Blewiński Duszpasterze parafialni Proboszcz: Ks. kan. dr Andrzej Blewiński Ksiądz Andrzej Blewiński urodził się 3 kwietnia 1953 w Łodzi. Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Ukończył Wyższe Seminarium

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

Modlitwa Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny Modlitwa Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny Od 2 lutego tj. od Święta Ofiarowania Pańskiego do 22 listopada tj. Uroczystości Chrystusa Króla na

Bardziej szczegółowo

Proboszcz: Duszpasterze parafialni. Ks. kan. dr Andrzej Blewiński

Proboszcz: Duszpasterze parafialni. Ks. kan. dr Andrzej Blewiński Duszpasterze parafialni Proboszcz: Ks. kan. dr Andrzej Blewiński Ksiądz Andrzej Blewiński urodził się 3 kwietnia 1953 w Łodzi. Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Ukończył Wyższe Seminarium

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015)

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015) Załącznik nr 12 Lista gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w których opieką instytucjonalną tj. w ramach żłobków, klubów dziecięcych, lub usług opiekuna dziennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Powiat Brzeziński 0, ,00 7. Gmina Brzeziny ,00 8. Gmina Dmosin ,00 9. Gmina Rogów , Powiat Brzeziński ,00

Powiat Brzeziński 0, ,00 7. Gmina Brzeziny ,00 8. Gmina Dmosin ,00 9. Gmina Rogów , Powiat Brzeziński ,00 Podział środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w 2017 r. Numer

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Duszpasterze w parafii. Proboszcz: Ksiądz Kanonik Stanisław Leszek Jackiewicz (1958; 1986; 2006), tel

Duszpasterze w parafii. Proboszcz: Ksiądz Kanonik Stanisław Leszek Jackiewicz (1958; 1986; 2006), tel Duszpasterze w parafii Proboszcz: Ksiądz Kanonik Stanisław Leszek Jackiewicz (1958; 1986; 2006), tel. 22 756 34 58 e-mail: xleszek@poczta.onet.pl Wikariusz: Ksiądz Paweł Kudlak (---; ---; 2012), tel. 22

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Duszpasterze. Proboszcz: Ksiądz prałat Jerzy Kalinka r. z dniem 1 sierpnia objął urząd Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie.

Duszpasterze. Proboszcz: Ksiądz prałat Jerzy Kalinka r. z dniem 1 sierpnia objął urząd Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie. Duszpasterze Proboszcz: Ksiądz prałat Jerzy Kalinka - 01.08.2014r. z dniem 1 sierpnia objął urząd Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie. Wikariusz: Ksiądz Paweł Wysokiński - wikariusz - 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PERSONALNE CZERWIEC 2012 R.

ZMIANY PERSONALNE CZERWIEC 2012 R. ZMIANY PERSONALNE CZERWIEC 2012 R. Stan z dnia 27 czerwca 2012 r. 1. Proboszczowie/Administratorzy 1. Ks. mgr lic. Robert AWERJANOW 2. Ks. dr Krzysztof BIAŁKOWSKI 3. Ks. dr Krzysztof CHOJNACKI 4. Ks. dr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 3160 UCHWAŁA NR XL/503/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część I Renata Kulik, Henryk Kulik 2

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - stan na 30.09.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja przyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1

Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1 Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1 Zdjęcie 1 Rok 1943, 12 sierpnia. Sosnowiec. Wanda i Jerzy przesyłają swoje podobizny kochanemu Stefankowi. 2 Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo łódzkie bełchatowski m. Bełchatów Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ul. Edwardów 5 Bełchatów polski 113

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PARAFIA DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU ŚRÓDMIEŚCIE TELEFON, E-MAIL Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 poniedziałek, 18-21 22/831 02 89, (pon.-pt. 10-12,

Bardziej szczegółowo

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski Wskaźnik "wypożyczenia na 100 mieszkańców" w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego na obszarach wiejskich w roku 2010 - zestawienie od wskaźnika największego do najmniejszego (kolumna zaciemniona) Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zmiany personalne czerwiec 2011 r.

Zmiany personalne czerwiec 2011 r. Zmiany personalne czerwiec 2011 r. (stan z dnia 21 czerwca) 1. Proboszczowie/Administratorzy 1. Ks. mgr lic. Maciej Mroczkowski 2. Ks. Jacek Warzecha 3. Ks. prał. dr Stanisław Lech 4. Ks. kan. dr Dariusz

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2005 Numery 1-390* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2005 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /15

RPLD IZ /15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/16 z dnia 05 lutego 2016 r. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2006 Numery 1-433* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2006 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

Parafia p.w. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej. Parafia Katolicka NMP Częstochowskiej w Starczy

Parafia p.w. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej. Parafia Katolicka NMP Częstochowskiej w Starczy 1. 19.08.2015 X indywid ualna 300 2. 19.08.2015 12:00 4 100 3. 21.08.2015 16:30 4. 21.08.2015 19:00-20:00 4 zmodyfi kowana 150 3 100 5. 09:00 8 2500 6. 11:00 8 450 Parafia p.w. Bożego Narodzenia w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Numer dekretu data wydania dekanat

Numer dekretu data wydania dekanat Lp. Parafialny Zespół Caritas 1 Parafialny Zespół Caritas Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego ul. Letniskowa 35; 85-480 2 Parafialny Zespół Caritas Parafia p.w. Św. Kazimierza Królewicza ul. Dębowa 3;

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2004 Numery 1-355* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2004 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny.

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny. PONIEDZIAŁEK 13.11.2017 r Odpust Parafialny. 7.oo Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Leona w dniu imienin 7.oo + Rodzice: Czesława (k), Stanisław

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 PARAFIA Archidiecezjalna Poradnia Katolicka, ul. Nowogrodzka 49 Poradnia Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14 Archikatedra

Bardziej szczegółowo

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin tel. 91/454-22-92; fax 91/453-69-08 Szczecin, 30 września 2010 r. Znak: CK 98/2010 Komunikat Kurii

Bardziej szczegółowo

28 Filip Kubicki Łódź 29 Paulina Kwiatkowska Ujazd 30 Karolina Lewandowska Łódź 31 Jakub Lewandowski Łódź

28 Filip Kubicki Łódź 29 Paulina Kwiatkowska Ujazd 30 Karolina Lewandowska Łódź 31 Jakub Lewandowski Łódź L.p. Imię Nazwisko Miejscowość 1 Mateusz Andrzej Ałaszewski Łódź 2 Małgorzata Antczak Łódź 3 Zofia Białek Sieradz 4 Wojciech Błasiak Tomaszów Mazowiecki 5 Hubert Borzuta Tomaszów Mazowiecki 6 Kamil Chrząszczyk

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2002 Numery 1-340* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2002 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

Księża wikariusze pracujący w parafii Sękowa od 1650 r.

Księża wikariusze pracujący w parafii Sękowa od 1650 r. Księża wikariusze pracujący w parafii Sękowa od 1650 r. Imię i nazwisko kapłana Okres sprawowania L.p. oraz funkcja funkcji 1. Michał Złoczyński - wikariusz 1650 1652 r. 2. Marcin Szufnarowicz - wikariusz

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Rozkłady wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo łódzkie. Bardzo wysokie.

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Rozkłady wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo łódzkie. Bardzo wysokie. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Rozkłady wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo łódzkie bełchatowski m. Bełchatów Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ul. Edwardów 5 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2003 Numery 1-363* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2003 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymki Archidiecezji Łódzkiej

Pielgrzymki Archidiecezji Łódzkiej Pielgrzymki Archidiecezji Łódzkiej Z terenów łódzkiej archidiecezji na Jasną Górę co roku wyrusza prawie 7000 pątników w 17 pieszych pielgrzymkach. Z Częstochowy wrócili już piotrkowianie, ale większość

Bardziej szczegółowo

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30 18 października niedziela 7.30 Ks. Heliodor : + Józef Wojsz greg. 7.30 Dziękcz. z pr. o Boże bł. dla Daniela Zaczka w 18 ur., oraz op. MB dla Iwony i Jana w 20 r. ślubu i p 7.30 + Kazimierz Szabłowski

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP eliminacje międzypowiatowe

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP eliminacje międzypowiatowe Chłopcy 12-13 Organizator Tel Kontaktowy Wieruszów Rafał Prokop 782 463 093 Wieruszów Łubnice Mokrsko Lututów Nowak Żaneta 609 667 048 Czestków Sieradz Wróblew Grzegorz Sobiński 665 811 382 Poddębice Pęczniew

Bardziej szczegółowo

Przewodniczy: Ksiądz Roland Zagóra, proboszcz ewangelickiej parafii w Nidzicy

Przewodniczy: Ksiądz Roland Zagóra, proboszcz ewangelickiej parafii w Nidzicy PROGRAM MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ A.D. 2016 Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2, 9) 10 stycznia 2016 niedziela godz. 18.00 Frombork Bazylika Mniejsza Katedra

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski Historia Grabowca, ksiądz Stefan Ginalski, inne parafie i nie tylko 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski 03.11.1889 27.10.1954 (praca w trakcie opracowywania) Tomasz Ginalski, Renata

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gnieźnie. Proboszcz: ks. Jan KASPROWICZ, mgr nauk hum. z zakresu historii sztuki, kan. grem. Kap. Prym.,

Urząd Miejski w Gnieźnie. Proboszcz: ks. Jan KASPROWICZ, mgr nauk hum. z zakresu historii sztuki, kan. grem. Kap. Prym., Kościoły Kościół katolicki I dekanat gnieźnieński par. przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP Sanktuarium św. Wojciecha ul. Łaskiego 9, 62-200 Gniezno tel. 61 428 40 80 e-mail: parafia@archikatedra.com

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

1956 rok. 4 czerwca Klasa II a. Wychowawca Czesław Nowacki. Nazwisko i imię. Pierwszy rocznik absolwentów

1956 rok. 4 czerwca Klasa II a. Wychowawca Czesław Nowacki. Nazwisko i imię. Pierwszy rocznik absolwentów 1956 rok Pierwszy rocznik absolwentów Klasa II a Wychowawca Czesław Nowacki 1. Białecki Mieczysław 2. Bieńczak Stanisław 3. Błażejczyk Edward 4. Bodziachowski Jerzy 5. Bogdański Władysław 6. Ciecierski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r. ZPOW-640-26/15 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja

Bardziej szczegółowo

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne.

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Aleksandrów Łódzki SP ZOZ Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 tel. (042) 712-00-26 Andrespol NZOZ "Medar" ul. Rokicińska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 Rej. 84/2013 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Opracowano w Oddziale Zdrowia Publicznego

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Ilość punktów w etapie wojewódzkim I LO im. Gen. J. H. Emila 1 Dąbrowskiego Konwerska. ul. Dąbrowskiego Kutno Piotr Dąbrowicz 52

Łódzkie. Ilość punktów w etapie wojewódzkim I LO im. Gen. J. H. Emila 1 Dąbrowskiego Konwerska. ul. Dąbrowskiego Kutno Piotr Dąbrowicz 52 Lp. Nazwa szkoły Nauczyciel Adres Kod Miasto Uczniowie Uczniowie poza konkursem Ilość punktów w etapie wojewódzkim I LO im. Gen. J. H. Emila 1 Dąbrowskiego Konwerska ul. Dąbrowskiego 1 99-300 Kutno Piotr

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Załącznik nr 5 do Regulaminu W stępna lista rankingow a w n i o s k ó w o d o f i n a n s o w a n i e z a d a ń w r a m a c h Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność

Bardziej szczegółowo

Bieg nr 2, start: 11.30, Chłopcy, CH2 ( ), 500 m

Bieg nr 2, start: 11.30, Chłopcy, CH2 ( ), 500 m 211 Jan Antczak sp 15 Poznań POL CH 2 2007 II - 500 m 212 Paweł Appelt SP KICIN POTASZE POL CH 2 2008 II - 500 m 213 Wojciech Barański SP Pijarów Poznań Poznań POL CH 2 2007 II - 500 m 214 Andrzej Bartkowiak

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WŚRÓD DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ - 22 czerwca 2009 r.

ZMIANY WŚRÓD DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ - 22 czerwca 2009 r. ZMIANY WŚRÓD DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ - 22 czerwca 2009 r. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie w szkołach zmian osób zatrudnionych na stanowisku katechety. Poniższe zmiany mogą jeszcze ulec korekcie.

Bardziej szczegółowo

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień 1 stycznia 2013 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1/1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1933

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1933 1 Zdjęcie 1 1 Rok 1933 (rocznik 1924). Pamiątka I Komunii Świętej (zdjęcie ze zbiorów Haliny Szczuki z Czubarów, autor Leon Sokołowski). W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Anna Buczak z Wysockich, Marianna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie najlepszych wyników Mistrzostw w Lekkoatletyce w latach

Zestawienie najlepszych wyników Mistrzostw w Lekkoatletyce w latach Zestawienie najlepszych wyników Mistrzostw w Lekkoatletyce w latach 1999 2011 Konkurencja 1999 (I Mistrzostwa) 2000 (II Mistrzostwa) przeciąganie liny 1 Krzysztof Ambroziak Łowicz 11,993 Krzysztof Ambroziak

Bardziej szczegółowo

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w kolejnych dniach wierni będą gromadzić się na indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Wszystkich Świętych Sprawdź, jak dojechać na cmentarze w Łodzi [MAPY]

Wszystkich Świętych Sprawdź, jak dojechać na cmentarze w Łodzi [MAPY] 1/23 jak dojechać na cmentarze w Łodzi 24.10.2017 12:21 Tomasz Andrzejewski / ZDiT kategoria: Aktualności ZDiT Aktualności - Transport i komunikacja Miasto Na czas Wszystkich Świętych uruchomione zostanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 24 grudnia 2014 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r.

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r. NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-01 RADOMSKO URZĄD MIASTA UL. TYSIĄCLECIA 5 09:00 17:00 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-02 WIELUŃ WIELUŃSKI DOM KULTURY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5 09:00 17:00

Bardziej szczegółowo

KAROL KLIMEK SEKRETARZ MIASTA PABIANIC W LATACH 1993 1998 SEKRETARZ POWIATU PABIANICKIEGO W LATACH 1998 2008 EMERYT OD 1 SIERPNIA 2008 ROKU

KAROL KLIMEK SEKRETARZ MIASTA PABIANIC W LATACH 1993 1998 SEKRETARZ POWIATU PABIANICKIEGO W LATACH 1998 2008 EMERYT OD 1 SIERPNIA 2008 ROKU KAROL KLIMEK SEKRETARZ MIASTA PABIANIC W LATACH 1993 1998 SEKRETARZ POWIATU PABIANICKIEGO W LATACH 1998 2008 EMERYT OD 1 SIERPNIA 2008 ROKU DOCHODY I WYDATKI WYBRANYCH 30 GMIN MIEJSKICH I GMIN WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI STYCZEŃ 1 ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 3 4 (pierwszy piątek) 6 Niedziela po Narodzeniu Pańskim: OBJAWIENIE PAŃSKIE (adoracja Najśw. Sakramentu) 3 Niedziela

Bardziej szczegółowo

Bieg nr 2, start: 11.30, Chłopcy, CH2 ( ), 500 m

Bieg nr 2, start: 11.30, Chłopcy, CH2 ( ), 500 m 1 217 Ignacy Bielecki sp 15 Poznań 2007 CH 2 1 1 00:02:04 2 291 Oliwier Potok SP KICIN KICIN 2007 CH 2 2 2 00:02:08 3 288 Wojciech Pietruszka SP 3 Wolsztyn Wolsztyn 2007 CH 2 3 3 00:02:12 4 280 Leon Napierała

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja sprawozdań z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2009 roku

Weryfikacja sprawozdań z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2009 roku L.P. Świadcz Nazwa Świadczeniodawcy Ulica Miasto Opis błędu/problem Umowa i kod techniczny (centralny) brakujących w sprawozdaniu komórek 1 100011 SP ZOZ Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue

Bardziej szczegółowo

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza WOJEWÓDZTWO SUWALSKIE Nazwisko i imię Imię ojca KW MO/WUSW w Suwałkach Komendanci/szefowie Kaczmarek Franciszek Franciszek płk 1 VI 1975 16 IV 1989 Wi licz-iwańczyk

Bardziej szczegółowo

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr.

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr. Niedziela 5 lutego 2012; V Niedziela Zwykła 07:30 - Różaniec 08:00-1. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za odebrane łaski oraz pomoc i pracę duszpasterską w minionych latach z prośbą o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

t o c z t o t e c h c z

t o c z t o t e c h c z 267 Kadra zarządzająca Dyrektorzy naczelni Zbigniew Nowicki (1953) inż. Marian Moraczewski (1953-?) Tadeusz Karkuciński (?-?)) inż. Henryk Banaszyński (1959 1963) mgr inż. Zbigniew Łazarek (1963 1968)

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r.

PONIEDZIAŁEK r. PONIEDZIAŁEK 19.06.2017 r. 8.oo + Jadwiga i Józef Karczewscy, mąż Zdzisław, brat Stanisław, Rodzice: Stanisława (k) i Jan Gałka, Kazimierz Gałka 8.oo O łaskę zdrowia i wszelkiej pomyślności, opiekę Matki

Bardziej szczegółowo

2 sierpnia 1983r. św. Maria Franciszka Kozłowska otrzymuje objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, co staje się momentem zwrotnym w dziejach

2 sierpnia 1983r. św. Maria Franciszka Kozłowska otrzymuje objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, co staje się momentem zwrotnym w dziejach 2 sierpnia 1983r. św. Maria Franciszka Kozłowska otrzymuje objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, co staje się momentem zwrotnym w dziejach Zgromadzenia Sióstr i początkiem Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina.

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina. L.P. Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej Totus Tuus Ul. Ostrobramska 72 04-175 Warszawa Dzień i godzina 1. 10.01.2015 godz. 15.00 Kalendarium 2015 Parafia Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Bardziej szczegółowo

Lucyna Muniak Koordynator.media@caritas.gniezno.pl Nr gg 10440127 Tel. 61 425 57 82. L.p Dekanat Parafia pw. Żydowo

Lucyna Muniak Koordynator.media@caritas.gniezno.pl Nr gg 10440127 Tel. 61 425 57 82. L.p Dekanat Parafia pw. Żydowo 1. Barcin Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej LUBOSTROŃ Dekanat barciński 2. Barcin Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. NMP Różańcowej Jabłówko Dekanat barciński

Bardziej szczegółowo

Kwatera II Rzędy od 1-10

Kwatera II Rzędy od 1-10 1 wolny II 1 1 pojedyńczy 2 Mikołajczak Franciszek 1985 II 1 2 pojedyńczy prolongata do 2022 roku 3 Koncewicz Stanisław 2005 II 1 3 pojedyńczy głębinowy 4 wolny II 1 4 pojedyńczy 5 Budój Agnieszka 1943

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA XXII Ministranckie Święto Dominika Savio Debrzno, 30 kwietnia 2 maja 2015 r.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA XXII Ministranckie Święto Dominika Savio Debrzno, 30 kwietnia 2 maja 2015 r. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA XXII Ministranckie Święto Dominika Savio Debrzno, 30 kwietnia 2 maja 2015 r. LEKKOATLETYKA Bieg - 100 m - kat. 2 MIEJSCE 1 - (pkt. 6) - wynik: 14,25 s - Petryczko Maciej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁA CARITAS

SZKOLNE KOŁA CARITAS SZKOLNE KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L.p. Nazwa szkoły Adres 1. Przedszkole Miejskie nr 10 Przędzalniana 70, 90-338 Łódź 2. Przedszkole miejskie nr 56 Pogonowskiego 71, 90-619 łódź 3. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

2. Walkowery Kolejka 5: LKS Polonia Andrzejów - KKS Koluszki 0 : 3 V

2. Walkowery Kolejka 5: LKS Polonia Andrzejów - KKS Koluszki 0 : 3 V L. dz 2012/2014 I. A1 Junior Łódź, listopad 2014 roku Komunikat łódzkich grup A1 Junior, B1 Junior Młodszy, B2 Junior Młodszy, C1 Trampkarz grupa I, C1 Trampkarz grupa II, C2 Trampkarz, D1 Młodzik grupa

Bardziej szczegółowo

III. Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień r. 0,00. IV. Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010r.

III. Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień r. 0,00. IV. Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010r. Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze

Bardziej szczegółowo

Adamski Andrzej i Zofia: Antoni, Józefa, Maria, Józef Adamski Franciszek i Katarzyna: Józef, Jan, Zofia Adamski Jan i Anna Adamski Józef i Zofia:

Adamski Andrzej i Zofia: Antoni, Józefa, Maria, Józef Adamski Franciszek i Katarzyna: Józef, Jan, Zofia Adamski Jan i Anna Adamski Józef i Zofia: Adamski Andrzej i Zofia: Antoni, Józefa, Maria, Józef Adamski Franciszek i Katarzyna: Józef, Jan, Zofia Adamski Jan i Anna Adamski Józef i Zofia: Stanisław Adamski Józef Adamski Ludwik i Anastazja: Zofia,

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM Wykaz Placówek, które zarejestrowały Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi, ul. Zamenhofa 13 (opracowała

Bardziej szczegółowo

Wykaz lekarzy sądowych

Wykaz lekarzy sądowych Wykaz lekarzy sądowych ustanowionych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi utworzony na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849 z

Bardziej szczegółowo

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk W styczniu rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski. 1 Husaria Gealan Rzgów. 2 KS Włókniarz Konstantynów 1. 3 LKS Zamek Skotniki 1. 4 MKS Mianów 1. 5 LKS Bzura Młogoszyn 1

Puchar Polski. 1 Husaria Gealan Rzgów. 2 KS Włókniarz Konstantynów 1. 3 LKS Zamek Skotniki 1. 4 MKS Mianów 1. 5 LKS Bzura Młogoszyn 1 Puchar Polski Husaria Gealan Rzgów 2 KS Włókniarz Konstantynów 3 LKS Zamek Skotniki 4 MKS Mianów 5 LKS Bzura Młogoszyn 6 GLKS Dąbrowianka Dąbrowice 7 Grom Powodów 8 Hetman Łódź 9 LKS Huragan Swędów 0 KS

Bardziej szczegółowo