Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML"

Transkrypt

1 Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Wersja zgodna ze specyfikacjami komunikatów INVOIC (ver. 8.1) oraz CORRECTING INVOICE (ver. 6.5) przyjętych przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Data: Nazwa pola Typ Format Opis <Invoice> M <InvoiceHeader> M Nagłówek faktury <InvoiceNumber>301928</InvoiceNumber> M AN(35) Numer faktury <Date> </Date> M Data faktury <InvoiceIssueDate> </InvoiceIssueDate> M1 Data sprzedaży <InvoiceDueDate> </InvoiceDueDate> M11 Data płatności <InvoiceDuplicateDate> </InvoiceDuplicateDate> M6 Data oryginału, obligatoryjne dla duplikatu faktury <PaymentTerms>10</PaymentTerms> M11 N(3) Liczba dni płatności <PaymentTermsReferenceDate>I</PaymentTermsReferenceDate> M11 I D <PaymentMethod> Sposób płatności <Code>P</Code> D G P W Odniesienie liczby dni płatności do: I - daty faktury D - daty dostawy Kod sposobu płatności: D - Gotówka przy dostawie G - Gotówka terminowo P - Przelew W - Przelew 'Direct Debit' <Description>Przelew</Description> AN(100) Opis sposobu płatności </PaymentMethod> <InvoiceCurrencyCoded>PLN</InvoiceCurrencyCoded> M AN(3) Waluta faktury <InvoicePurposeCoded>O</InvoicePurposeCoded> M O C Typ faktury: O-oryginał, C-korekta <DocumentRole>O</DocumentRole> M O D Rola dokumentu: O-oryginał, D-duplikat <Comment>123ABC</Comment> O AN(350) Komentarz dostawcy <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> M9 AN(35) <RefInvoiceDate> </RefInvoiceDate> M9 <ReasonForCorrection>Rabat 10%</ReasonForCorrection> O AN(1000) Powód korekty </InvoiceHeader> <InvoiceParty> M <OrderParty> M Dane zamówienia <BuyerOrderNumber>123778</BuyerOrderNumber> AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate> T00:00:00</BuyerOrderDate> </OrderParty> Numer faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury Data faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury Data/Czas zamówienia <DeliveryParty> Dane dostawy <DeliveryDate> T00:00:00</DeliveryDate> M Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate> T00:00:00</DeliveryDocumentDate> Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> AN(35) Numer awiza dostawy (nr DESADV) <DespatchAdviceDate> T00:00:00</DespatchAdviceDate> <DeliveryDescription>Opis dodatkowy</deliverydescription> O AN(350) Opis dodatkowy </DeliveryParty> <BuyerParty> M Dane Nabywcy <ILN> </ILN> M N(13) ILN nabywcy <SellerBuyerID> </SellerBuyerID> O AN(35) Kod nabywcy <TaxID> </TaxID> M AN(35) NIP nabywcy Data awiza dostawy (data DESADV) <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego nabywcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy INFINITE SP. Z O.O. STRONA 1

2 <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa nabywcy <Street>Ulica</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </BuyerParty> <PayerParty> Dane płatnika <ILN> </ILN> N(13) ILN płatnika <SellerPayerID></SellerPayerID> O AN(35) Kod płatnika <TaxID> </TaxID> AN(35) NIP płatnika <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego płatnika <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa płatnika <Street>Ulica</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </PayerParty> <IssuerParty> O Dane przewoźnika <ILN> </ILN> O1 N(13) ILN przewoźnika <TaxID> </TaxID> O1 AN(35) NIP przewoźnika <BankAccount></BankAccount> O1 AN(35) Numer konta bankowego przewoźnika <Name>Nazwa</Name> O1 AN(175) Nazwa przewoźnika <Street>Ulica</Street> O1 AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O1 AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O1 AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O1 AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O1 AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </IssuerParty> <InvoiceeParty> O Dane odbiorcy faktury <ILN> </ILN> O1 N(13) ILN odbiorcy faktury <TaxID> </TaxID> O1 AN(35) NIP odbiorcy faktury <BankAccount> </BankAccount> O1 AN(35) Numer konta bankowego odbiorcy faktury <Name>Nazwa</Name> O1 AN(175) Nazwa odbiorcy faktury <Street>Ulica</Street> O1 AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O1 AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O1 AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O1 AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O1 AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </InvoiceeParty> <ShipToParty> M Dane miejsca dostawy <ILN> </ILN> M N(13) ILN miejsca dostawy <SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto INFINITE SP. Z O.O. STRONA 2

3 <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </ShipToParty> <SellerParty> M Dane dostawcy <ILN> </ILN> M N(13) ILN dostawcy <BuyerSellerID>12345</BuyerSellerID> AN(35) Kod dostawcy <TaxID> </TaxID> M AN(35) NIP dostawcy <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego dostawcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa dostawcy <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <WEEERegNum>E1234</WEEERegNum> M7 AN(35) Numer rejestrowy (utylizacyjny) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska <RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał zakładowy 12345</RegisterInfo> M8 AN(350) Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony <Contact> O Dane kontaktowe <Person>Piotr Trzesniewski</Person> O AN(70) Imię Nazwisko, Nazwa <Tel> </Tel> O AN(35) Telefon <Fax> </Fax> O AN(35) Fax </Contact> </SellerParty> <ShipFromParty> Dane miejsca wywozu <ILN> </ILN> N(13) ILN miejsca wywozu <BuyerShipFromID> </BuyerShipFromID> O AN(35) Kod miejsca wywozu <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa miejsca wywozu <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </ShipFromParty> <SellerHeadquartersParty> Dane siedziby spółki wystawiającej fakturę <ILN> </ILN> N(13) Kod lokalizacyjny <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa siedziby spółki <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </SellerHeadquartersParty> <PayeeParty> Dane odbiorcy płatności <ILN> </ILN> N(13) Kod lokalizacyjny <TaxID> </TaxID> AN(35) NIP odbiorcy płatności <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa odbiorcy płatności <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto O INFINITE SP. Z O.O. STRONA 3

4 <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </PayeeParty> <ReceivingAdviceParty> <ReceivingAdviceDate> T00:00:00</ReceivingAdviceDate> Dane potwierdzenia przyjęcia towaru Data dokumentu przyjęcia <ReceivingAdviceDocumentNumber>17</ReceivingAdviceDocumentNumber> AN(35) Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy (RECADV) </ReceivingAdviceParty> <ReturnsAnnouncementParty> <RetAnnDate> T00:00:00</RetAnnDate> Dane zawiadomienia o zwrotach faktura korekta Data dokumentu zawiadomienia o zwrotach <RetAnnNumber>ZW00115</RetAnnNumber> AN(35) Numer zawiadomienia o zwrotach </ReturnsAnnouncementParty> </InvoiceParty> <InvoiceDetail> M Pozycje faktury <Item> M Pozycja faktury <BuyerItemNum>1</BuyerItemNum> O N Numer pozycji wg wystawcy zamówienia <ItemNum>1</ItemNum> M N(3) Numer pozycji faktury <EAN> </EAN> M N(14) Kod EAN towaru <BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID> AN(35) Indeks towaru według nabywcy <SellerItemID>123ABC</SellerItemID> AN(35) Indeks towaru według dostawcy <FactoryItemID>123ABC</FactoryItemID> O AN(35) Indeks fabryczny towaru <PKWiU> </PKWiU> M2 AN(35) Indeks PKWiU towaru <ProductIdentifierExt>CU</ProductIdentifierExt> CU RC... Typ opakowania: CU = jednostka konsumencka RC = opakowanie zwrotne IN = jednostka fakturowana DU = Jednostka wysyłkowa TU = jednostka handlowa VQ = towar o zmiennej ilości SER = serwis - usługa <PacketContentQuantity>2</PacketContentQuantity> N(15) Ilość jednostek konsumenckich w opakowaniu zbiorczym <QuantityValue>10</QuantityValue> M N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru <QuantityValueWas>1</QuantityValueWas> M9 N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - było <QuantityValueDiff>9</QuantityValueDiff> M9 N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - różnica <RealQuantityValue>10</RealQuantityValue> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro <RealQuantityValueWas>1.00</RealQuantityValueWas> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - było <RealQuantityValueDiff>9.00</RealQuantityValueDiff> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - różnica <PacketQuantity>5.00</PacketQuantity> N(15) Ilość opakowań zbiorczych <PacketMeasure>PCE</PacketMeasure> M5 PCE PF Rodzaj opakowań zbiorczych: PCE = jednostka zbiorcza (karton, pudełko, skrzynka) PF = paleta <TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M12 S E Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M12 S E Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M12 N(2.2) Stawka VAT (%) <TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M12 N(2.2) Stawka VAT (%) - było <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M N(15.3) Wartość VAT pozycji <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M9 N(15.3) Wartość VAT pozycji - było <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M9 N(15.3) Wartość VAT pozycji - różnica <MonetaryNetValue>10.00</MonetaryNetValue> M N(15.3) Wartość Netto pozycji <MonetaryNetValueWas>1.00</MonetaryNetValueWas> M9 N(15.3) Wartość Netto pozycji - było <MonetaryNetValueDiff>9.00</MonetaryNetValueDiff> M9 N(15.3) Wartość Netto pozycji - różnica <MonetaryGrossValue>12.20</MonetaryGrossValue> N(15.3) Wartość Brutto pozycji <DepositAmount>0.00<DepositAmount> O N(15.3) Wartość kaucji <DepositAmountWas>0.00<DepositAmountWas> O N(15.3) Wartość kaucji - było <DepositAmountDiff>0.00<DepositAmountDiff> O N(15.3) Wartość kaucji - różnica <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure> M5 PCE KGM... Jednostka miary <PackUnitOfMeasure>PCE</PackUnitOfMeasure> M5 PCE KGM... Jednostka miary opakowania zbiorczego <UnitPriceValue>1.00</UnitPriceValue> M AN(13.3) Cena netto jednostki towaru <UnitPriceValueWas>1.00</UnitPriceValueWas> M9 AN(13.3) Cena netto jednostki towaru - było INFINITE SP. Z O.O. STRONA 4

5 <UnitPriceValueDiff>0.00</UnitPriceValueDiff> M9 AN(13.3) Cena netto jednostki towaru - różnica <UnitPriceValueGross>1.22</UnitPriceValueGross> M AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru <UnitPriceValueGrossWas>1.22</UnitPriceValueGrossWas> M9 AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru - było <UnitPriceValueGrossDiff>0.00</UnitPriceValueGrossDiff> M9 AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru - różnica <Name>Nazwa produktu</name> M AN(70) Nazwa towaru lub usługi <Description>Dodatkowy opis</description> O AN(170) Dodatkowy opis towaru <Order> M4 Dane zamówienia jeśli brak w nagłówku <BuyerOrderNumber>123</BuyerOrderNumber> M4 AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate> T00:00:00</BuyerOrderDate> </Order> M4 Data zamówienia <DeliveryDetail> M4 Dane dostawy jeśli brak w nagłówku <ILN> </ILN> M4 N(13) Kod lokalizacyjny ILN <SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <DeliveryDate> T12:00:00</DeliveryDate> M4 Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate> T00:00:00</DeliveryDocumentDate> Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> M4 AN(35) Numer awiza dostawy (DESADV) <DespatchAdviceDate> T00:00:00</DespatchAdviceDate> Data awiza dostawy (DESADV) <PartyName>Name</PartyName> AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa 61</Street> AN(120) Ulica i numer budynku <CityName>Lublin</CityName> AN(35) Miasto <PostCode>87-800</PostCode> AN(9) Kod pocztowy </DeliveryDetail> <ReasonForCorrection>Zmiana ceny</reasonforcorrection> O AN(350) Powód korekty - tekst <ReceivingAdvice> <ReceivingAdviceDate> T00:00:00</ReceivingAdviceDate> <ReceivingAdviceDocumentNumber>11</ReceivingAdviceDocumentNumber> AN(35) </ReceivingAdvice> <RefInvoice> O Dane potwierdzenia przyjęcia lub zwrotu towaru Data dokumentu przyjęcia lub zwrotu Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy Faktura korekta: Numer zwrotu Dane faktury korygowanej Używane w przypadku korekty do wielu faktur <RefInvoiceDate> </RefInvoiceDate> Data faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> AN(35) Numer faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej </RefInvoice> <UnitWeight>5</UnitWeight> O N(15.3) Waga produktu <KGO> O Koszt Gospodarowania Odpadami <Value>0.03</Value> O AN(13.3) Koszt Gospodarowania Odpadami (wartość) <Description></Description> O AN(35) Koszt Gospodarowania Odpadami (informacja tekstowa) </KGO> <DiscountDetail> Dane bonifikaty na linii towarowej <DiscountNumber>Rabat 112</DiscountNumber> AN(35) Numer lub opis bonifikaty <YearDiscount>64E</YearDiscount> 64E 64E = upust obrotu rocznego (kod GS1) <DiscountCode></DiscountCode> <DiscountSequence></DiscountSequence> N(1) <SpecialDiscount>ADS</SpecialDiscount> ADS ADT... Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrywa sprzedający 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd = dziewiąty krok w obliczeniach Usługi specjalne: ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie DI = upust (np. marża urzędowa) FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy INFINITE SP. Z O.O. STRONA 5

6 <DiscountDescription>Cukrownia</DiscountDescription> AN(35) Opis słowny <DiscountPercent>1.5</DiscountPercent> N(2.2) Wartość procentowa bonifikaty <DiscountValue>1.50</DiscountValue> N(15.3) Wartość bonifikaty w walucie </DiscountDetail> <ChargeDetail> Dane obciążenia na linii towarowej <ChargeNumber>Fee 115</ChargeNumber> AN(35) Numer lub opis obciążenia <YearCharge>64E</YearCharge> 64E 64E = obciążenie obrotu rocznego (kod GS1) <ChargeCode></ChargeCode> <ChargeSequence></ChargeSequence> N(1) <SpecialCharge>ADS</SpecialCharge> ADS ADT... Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrya sprzedający 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd = dziewiąty krok w obliczeniach Usługi specjalne, kodowane: ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie DI = upust (np. marża urzędowa) FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy <ChargeDescription>Cukrownia</ChargeDescription> AN(35) Opis słowny kosztów <ChargePercent>1.5</ChargePercent> N(2.2) Wartość procentowa obciążenia <ChargeValue>1.50</ChargeValue> N(15.3) Wartość obciążenia w walucie </ChargeDetail> </Item> </InvoiceDetail> <InvoiceSummary> M Podsumowanie faktury <AmountInWords></AmountInWords> O AN(350) Kwota słownie <NumberOfLines>1</NumberOfLines> M N(3) Liczba pozycji towarowych na fakturze <TotalWeight>55</TotalWeight> O N(15.3) Waga całkowita <NetValue>10.00</NetValue> M N(15.3) Wartość netto <NetValueWas>1.00</NetValueWas> M9 N(15.3) Wartość netto - było <NetValueDiff>9.00</NetValueDiff> M9 N(15.3) Wartość netto - różnica <DepositValue>0.00</DepositValue> O N(15.3) Wartość kaucji <DepositValueWas>0.00</DepositValueWas> O N(15.3) Wartość kaucji - było <DepositValueDiff>0.00</DepositValueDiff> O N(15.3) Wartość kaucji - różnica <TaxValue>2.20</TaxValue> M N(15.3) Wartość podatku <TaxValueWas>0.22</TaxValueWas> M9 N(15.3) Wartość podatku - było <TaxValueDiff>1.98</TaxValueDiff> M9 N(15.3) Wartość podatku - różnica <TaxableValue>10.00</TaxableValue> M N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu <TaxableValueWas>1.00</TaxableValueWas> M9 N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu - było <TaxableValueDiff>9.00</TaxableValueDiff> M9 N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu - różnica <GrossValue>12.20</GrossValue> M N(15.3) Wartość brutto <GrossValueWas>1.22</GrossValueWas> M9 N(15.3) Wartość brutto - było <GrossValueDiff>10.98</GrossValueDiff> M9 N(15.3) Wartość brutto - różnica <TaxNetValue>10.00</TaxNetValue> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji <TaxNetValueWas>1.00</TaxNetValueWas> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji - było <TaxNetValueDiff>9.00</TaxNetValueDiff> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji - różnica <TaxGrossValue>12.20</TaxGrossValue> O N(15.3) Wartość brutto bez kaucji <TaxGrossValueWas>1.22</TaxGrossValueWas> O N(15,3) Wartość brutto bez kaucji - było <TaxGrossValueDiff>10.98</TaxGrossValueDiff> O N(15,3) Wartość brutto bez kaucji - różnica <DiscountValue>1.83</DiscountValue> N(15.3) Wartość kwoty upustu <ChargeValue>1.83</ChargeValue> N(15.3) Całkowita wartość obciążeń/bonifikat <CurrencyType>1</CurrencyType> 1 2 <TaxSummary> M Sekcja stawek VAT Waluta: 1 = lokalna waluta odbiorcy 2 = lokalna waluta wysyłającego <Tax> M Sekcja danej stawki VAT INFINITE SP. Z O.O. STRONA 6

7 <TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M S E Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M9 S E Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M N(5.2) Stawka VAT(%) <TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M9 N(5.2) Stawka VAT (%) - było <TaxNettoAmount>10.00</TaxNettoAmount> M N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT <TaxNettoAmountWas>1.00</TaxNettoAmountWas> M9 N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT - było <TaxNettoAmountDiff>9.00</TaxNettoAmountDiff> M9 N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT - różnica <TaxableAmount>10.00</TaxableAmount> M10 N(13.3) Wartość podlegająca opodatkowaniu dla danej stawki VAT <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M9 N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki - było <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M9 N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki - różnica <TaxGrossAmount>12.20</TaxGrossAmount> M10 N(13.3) Wartość brutto dla danej stawki VAT </Tax> </TaxSummary> </InvoiceSummary> </Invoice> O - Opcjonalne O1 - Obowiązkowe jeśli wystąpi sekcja zawierająca dane pole M - Obowiązkowe M1 - Obowiązkowe gdy data sprzedaży inna niż data wystawienia faktury lub/i gdy odbiorca faktury tego wymaga M2 - Podanie kodu PKWiU jest obowiązkowe w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku - Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga M4 - Obowiązkowe, jeśli nie występuje w nagłówku faktury M5 - Dopuszczalne jednostki: PCE KGM MTR MTK LTR PR TNE KMT PA SET CT PK sztuka kilogram metr metr kwadratowy litr para (dwa przedmioty połączone) tona metryczna (1000kg) kilometr opakowanie komplet karton opakowanie zbiorcze M6 - Obowiązkowe w przypadku duplikatu faktury. M7 - Obowiązkowe dla faktur dotyczących produktów objętych opłatą produktową. M8 - Pole powinno zawierać oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Segment ten musi wystąpić w dokumencie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego), zgodnie z Ustawą (DZ.U nr 208 poz.1540 Ustawa z dnia 18 października 2006r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw). M9 Obowiązkowe w przypadku korekty faktury. M10 Obowiązkowe dla faktur oryginałów i ich duplikatów. Nie może wystąpić na fakturze korekcie. M11 Obowiązkowe jest wskazanie terminu płatności poprzez wskazanie daty płatności lub liczby dni po dacie odniesienia. Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga. M12 Nie dotyczy opakowań objętych kaucją. Uwaga: Specyfikacja jest ogólną reprezentacją danych wymaganych na fakturze aczkolwiek wymagania poszczególnych odbiorców faktury mogą się nieznacznie różnić, np.: w zakresie maksymalnej ilości znaków danej informacji lub obligatoryjności konkretnych danych. Wymagania te są podyktowane specyficznymi wymaganiami systemów wczytujących faktury u odbiorców faktur. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z konkretnym odbiorcą faktury. INFINITE SP. Z O.O. STRONA 7

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 22.10.2014 Prawa autorskie : INFINITE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.6 / 18.02.2015 Prawa autorskie : INFINITE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 19.02.2014 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)

Specyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0) Specyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.09.2012 Prawa autorskie : INFINITE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0-

Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0- Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0- Przygotował: Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl) Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.06.2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3)

Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3) Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.3 / 11.04.2017 Prawa autorskie : Infinite Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami.

EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami. EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami. Założenia : 1. Elektronicznej wymianie z Dostawcą podlegają następujące dokumenty : zamówienie zakupu wysyłane przez Veldach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień 2010. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień 2010. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.8, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.3, 03.2013 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Awizo wysyłki XL CARCH EDI Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Nazwa pola Typ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 9.0, 10.2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków

Bardziej szczegółowo

Wydanie 6.7, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Wydanie 6.7, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 6.7, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, 11.2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Wersja 1.2 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1.0, grudzień 2012

Wydanie 1.0, grudzień 2012 Polska KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE CORRECTION EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, grudzień 2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików wyjścia XML

Specyfikacja plików wyjścia XML Specyfikacja plików wyjścia XL Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji 2.5 / 03.08.2015 Prawa autorskie: INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742 71 38; (81)

Bardziej szczegółowo

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play 1. Wstęp... 1 2. Nagłówek faktury... 1 3. Linia treści faktury... 3 4. Nagłówek faktury cd... 3 5. Podsumowanie faktury... 4 5.1 Sumaryczne informacje o podatku... 4 5.2 Informacje o płatności... 5 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Komunikat FAKTURA INVOIC. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat FAKTURA INVOIC. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat FAKTURA INVOIC EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy

Bardziej szczegółowo

Faktura xml - struktura

Faktura xml - struktura Faktura xml - struktura Wstęp... 1 Notacja... 1 Typy pól... 2 Specyfikacja pliku dla faktur... 2 Dodatkowe znaczniki dla faktur korygujących... 2 Struktura dla faktury korygującej:... 2 Specyfikacja poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.9.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.9. Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Awizo wysyłki XL CARCH EDI Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.9. Nazwa pola Typ

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015. 120,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich 44 66-400 Gorzów Wielkopolski

20 czerwca 2015. 120,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich 44 66-400 Gorzów Wielkopolski EF Faktura VAT nr 5067475681/22/0 Data wystawienia 3 czerwca 2015 Numer konta Abonenta 45478702 Adres do korespondencji: skr. poczt. nr 597 40-950 Katowice S105 firma@netia.pl, 801 888 999 Sprzedawca:

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2.3, Sierpień 2009

Wydanie 2.3, Sierpień 2009 Polska KOMUNIKAT RECADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 2.3, Sierpień 2009 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Struktura pliku importu do bazy Shark6 Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej

Bardziej szczegółowo

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.9, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne tymczasowe dostarczania danych produktowych / Wersja 1.2 Status: 2014-01-15

Wytyczne tymczasowe dostarczania danych produktowych / Wersja 1.2 Status: 2014-01-15 Wytyczne tymczasowe dostarczania danych produktowych / Wersja 1.2 Status: 2014-01-15 Dokumentacja dla użytkowników dostarczających dane produktowe w formacie przejściowym CENNIK_ETIM Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1.0, Grudzień 2012

Wydanie 1.0, Grudzień 2012 Polska KOMUNIKAT CONSOLIDATED CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, Grudzień 2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych,

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL. Webinar, 23 października 2014

Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL. Webinar, 23 października 2014 Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL Webinar, 23 października 2014 Webinar Dr inż. Krzysztof Muszyński ILiM GS1 Polska krzysztof.muszynski@gs1pl.org T + 48 61 850 48 77 Agenda Wprowadzenie Omówienie Projektu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki - zadanie zaliczeniowe - gospodarka magazynowa

Wyższa Szkoła Gospodarki - zadanie zaliczeniowe - gospodarka magazynowa UWAGA! Do wykonania zadania użyj programu magazynowego Lomag (lomag.pl). Dokumentację magazynową przedstawiającą obrót magazynowy oraz raport sprzedaży prześlij w postaci plików PDF na adres pawel@tura.edu.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 6.4, Grudzień 2012

KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 6.4, Grudzień 2012 Polska KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 6.4, Grudzień 2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja wstępna systemu ISOF

Parametryzacja wstępna systemu ISOF HEUTHES Sp. z O.O. ul. Koński Jar 8/30 02-785 Warszawa marketing@isof.pl www.isof.pl Adres do korespondencji: ul. Metalowa 6 70-744 Szczecin Tel./fax: (+48 91) 460 89 74 KRS 0000184163, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.0, kwiecień 2011

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.0, kwiecień 2011 Polska KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, kwiecień 2011 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska. Wydanie 6.5, Styczeń 2018

KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska. Wydanie 6.5, Styczeń 2018 Polska KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 6.5, Styczeń 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.1, Styczeń 2018

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.1, Styczeń 2018 Polska KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, Styczeń 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

NUMER LISTU PRZEWOZOWEGO PRZEWOŹNIK PRZEWOŹNICY KOLEJNI PRZEWOŹNIKA UWAGI 14 UWAGA! ZWROT 2 PALET EUR WYMIANA PALET. 15 POBRANIE 200 zł, 00 gr

NUMER LISTU PRZEWOZOWEGO PRZEWOŹNIK PRZEWOŹNICY KOLEJNI PRZEWOŹNIKA UWAGI 14 UWAGA! ZWROT 2 PALET EUR WYMIANA PALET. 15 POBRANIE 200 zł, 00 gr Poczta Polska Spółka Akcyjna ul., : 525-000-73-, KRS: 00 00 33 49 72. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony. Poczta Polska Spółka Akcyjna świadczy usługi

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN EAN 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1.0 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ECOD GT

Instrukcja obsługi programu ECOD GT Instrukcja obsługi programu ECOD GT 1. Informacja o obsługiwanych systemach Program służy do współpracy z wszystkimi systemami wymiany danych dokumentów opartych o standard EDIFACT/EDI. Pierwotnie standard

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Opis plików wymiany danych.

Opis plików wymiany danych. Opis plików wymiany danych. WPROWADZENIE...2 PLIKI XML...2 PRZYKŁADOWE WARTOŚCI W PLIKU XML...5 PLIKI PDF...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. DHL 2012 Strona 1 z 7 Wprowadzenie Dokument opisuje poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Syriusz Sp. z o.o Rzeszów, Sportowa 3 NIP Opracował: Aleksander Smyk Rzeszów,

Syriusz Sp. z o.o Rzeszów, Sportowa 3 NIP Opracował: Aleksander Smyk Rzeszów, Program: Merkury-Quattro Opcja: Opis: Zaopatrzenie (F1) Poczta Wczytanie z pliku dokumentu dostawy Opis struktury pliku dbase z fakturami zakupu przekazywanego przez dostawcę. Struktura pliku z danymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2015 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016 r. Wynagrodzenie Raben Logistics

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Wykaz typów rekordów

Wykaz typów rekordów Struktura rekordów meldunku EWD Nazwa typu rekordu Wykaz typów rekordów Oznaczenie (kodowanie) Liczba pól w rekordzie Rekord Dane o Fakturze Rekord Dane o Kwotach Faktury 1 1 7 Rekord Dane Listu Przewozowego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.03.2016 r. Wynagrodzenie Raben Logistics

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur Nazwa dostawcy Nazwa dostawcy musi być zgodny z Zamówienie dla na zamówieniu z Colgate/Hill s. Jeśli Państwa nazwa lub adres zmienieły się w porównaniu z danymi na zamówieniu, prosimy skontakować się z

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH. zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH. zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3097/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 3097/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 3097/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę-Miasto

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2.3, Maj przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Wydanie 2.3, Maj przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 2.3, Maj 2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.3.2 z dnia 06.07.2015 (obowiązuje od wersji 8.00.8) Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie się do wyżej wymienionego sposobu rozliczenia naprawy gwarancyjnej spowoduje szybkie i bezproblemowe rozpatrzenie naprawy gwarancyjnej.

Zastosowanie się do wyżej wymienionego sposobu rozliczenia naprawy gwarancyjnej spowoduje szybkie i bezproblemowe rozpatrzenie naprawy gwarancyjnej. SPOSÓB ROZLICZENIA NAPRAWY GWARANCYJNEJ SILNIKA BRIGGS & STRATTON, WYKONANEJ W AUTORYZOWANYM SERWISIE (ARSD) Możliwość i obowiązek wykonywania napraw gwarancyjnych posiadają tylko i wyłącznie Autoryzowane

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

FIRMA NOBEL REFERENCJE KONTAKT nobel@nobel.pro www.nobel.pro

FIRMA NOBEL REFERENCJE KONTAKT nobel@nobel.pro www.nobel.pro FIRMA NOBEL oferuje usługi, które ułatwiają przedsiębiorcom funkcjonowanie w polskich realiach biznesowych. Firma stawia na kompleksowość oraz wygodę Klienta. Przedsiębiorca może skupić się na swoim "core"

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2011 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo