Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych"

Transkrypt

1 Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość w programach nauczania szkół zawodowych ( czy jest to przedmiot obowiązkowy, ile godzin jest mu przypisanych, jakie cele dydaktyczne są w nim założone ) Szkoły zawodowe w Polsce są przypisane w systemie edukacji do szkół ponadgimazjalnych. W ramach tego etapu edukacji nauczanie podstaw przedsiębiorczości jest obowiązkowe. Na nauczanie podstaw przedsiębiorczości w ramach kształcenia ogólnego przeznaczono 60 godzin. Przedmiot zapewnia uczestnikom podstawowe informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarki. Również przygotowuje do dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej oraz zaznajamia uczniów z etyką biznesu i zasadami współpracy pomiędzy pracownikiem a przedsiębiorcą Cele edukacyjne 1.Kształtowanie postawy przedsiębiorczości. 2. Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. 3.Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i współpracy. 4. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej. 5. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru. 6. Poznanie roli państwa w gospodarce rynkowej oraz procesów integracji i globalizacji gospodarki. 2. Prosimy wyjaśnić, nabycie jakich umiejętności i kompetencji związane z przedsiębiorczością przez uczniów postrzegane jest jako najbardziej istotny cel dydaktyczny nauczania w szkole zawodowej Realizacja programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości powinna doprowadzić ostatecznie do uzyskania przez ucznia poniższych umiejętności. 1. Umiejętność autoprezentacji i samooceny, z uwzględnieniem predyspozycji do podejmowania działalności zawodowej. 2. Identyfikowanie podstawowych cech i funkcji rynku. 3. Umiejętność planowania budżetu gospodarstwa domowego. 4. Rozróżnianie form inwestowania. 5. Identyfikowanie podstawowych celów działania oraz form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw.

2 6. Umiejętność określania kosztów i przychodów oraz obliczania wyniku finansowego (proste przykłady). 7. Umiejętność przygotowania podstawowych dokumentów niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. 8. Identyfikowanie podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego. 9. Umiejętność przygotowania dokumentów związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy oraz umiejętność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą w warunkach symulowanych. 10. Wskazywanie korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym z integracji Polski z Unią Europejską. 3. Prosimy opisać najbardziej popularne narzędzia edukacyjne do nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych. Prosimy o wyjaśnienie czy są one ograniczone do warstwy teoretycznej czy zawierają również elementy praktyczne Nauczyciele dysponują szerokim dostępem do pomocy dydaktycznych, przewodników i multimedialnych materiałów pomocniczych ułatwiających prowadzenie lekcji przedsiębiorczości. Oczywiście na polskim rynku edukacyjnym dostępnych jest przynajmniej kilka podręczników do nauczania podstaw przedsiębiorczości ale poza tym można znaleźć też materiały edukacyjne oferowane przez inne instytucje, o bardziej zróżnicowanej formie I. Materiały z projektu En-teach Materiały dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych mające na celu wspieranie nauczania przedsiębiorczości- rezultat projektu unijnego w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Głównym celem projektu jest odpowiednie wyposażenie nauczycieli średnich szkól zawodowych, tak aby byli w stanie przekazać uczniom najważniejszą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości z naciskiem na otwieranie małych przedsiębiorstw (start-up). Strona internetowa projektu oferuje materiały edukacyjne z następujących tematów: Zrozumienie przedsiębiorczości Rozpoznawanie możliwości Analiza rynku Pozyskiwanie i zarządzanie finansami Zarządzanie własnością intelektualną Zarządzanie projektami Spotkania z przedsiębiorcami (Jak zaangażować ekspertów z różnych przedsiębiorstw do przeprowadzenia zajęcia w klasie?) Oprócz scenariuszy lekcji i ćwiczeń, na stronie znajdują się również materiały wideo. Strona jest dostępna w języku angielskim, holenderskim, hiszpańskim oraz greckim II. Program Bycie przedsiębiorczym- nauka przez działanie Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym nauka przez działanie" jest rozwiązaniem kompleksowym i całkowicie bezpłatnym. Uwzględnia specyfikę nauczania w liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Zakłada naukę przez działanie. Uczniowie poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń zaproponowanych przez nauczyciela mogą nabywać określone w programie umiejętności i wiedzę oraz kształtować

3 oczekiwane postawy. Integralną częścią autorskiego programu nauczania jest zestaw narzędzi zamieszczonych na portalu wymiany wiedzy: należą do nich: a. e-book dla ucznia - zawiera treści prezentowane w ciekawy i interaktywny sposób. Do wykorzystania na lekcji podczas pracy z całą klasą oraz indywidualnie przez uczniów po zajęciach lekcyjnych. b. poradnik metodyczny dla nauczycielki/nauczyciela - zawiera scenariusze lekcji obejmujące szczegółowe wskazówki i przykłady do przeprowadzenia poszczególnych tematów, ułatwiające organizację lekcji według nowej podstawy programowej. Poszczególne propozycje lekcji oferują możliwość wyboru spośród szerokiego zestawu metod aktywizujących (ćwiczenia, studium przypadku, gry dydaktyczne). c. e-zeszyt ćwiczeń dla ucznia - zawiera zestawy zadań do kolejnych tematów. Materiał przeznaczony jest dla nauczycielek/nauczycieli do pracy z uczniami w trakcie lekcji i programowania ewentualnych prac domowych. Materiał dostępny w formie elektronicznej daje możliwości uatrakcyjnienia lekcji (np. krzyżówki, quizy, itp.). d. prezentacje multimedialne do poszczególnych jednostek lekcyjnych gotowe prezentacje, które za pomocą czytelnej i nowoczesnej grafiki ilustrują nawet najtrudniejsze zagadnienia. Prezentacje zawierają interaktywne plansze podsumowujące dany temat. e. gry kierownicze i symulacje biznesowe kierując się zasadą praktyka zamiast teorii, użytkownicy portalu znajdą wśród jego zasobów 3 gry kierownicze/symulacje biznesowe. - "Małe przedsiębiorstwo produkcyjne" - Co jest najważniejsze w prowadzeniu firmy? Sprawna matematyczna kalkulacja? Śledzenie działań konkurencji? A może ostry marketing? Teraz uczniowie/uczennice mogą próbować odpowiedzieć na te pytania wcielając się w rolę szefa/szefowej firmy. Celem gry jest osiągnięcie maksymalnego zysku. Rozgrywka prowadzona jest w zespołach, które startują z identyczną pulą środków, a na podstawie ich decyzji i innych zespołów kształtują się mechanizmy wirtualnego rynku. - "Inwestor" - Zadaniem graczy jest zarządzanie portfelem posiadanych inwestycji i jak najlepsze zainwestowanie kapitału początkowego, którego wysokość jest ustalana na początku. Posiadany kapitał można inwestować w wirtualne akcje, obligacje, surowce, waluty lub lokaty bankowe. Tutaj uczennice/uczniowie mają szansę poczuć się jak prawdziwi milionerzy! "Inwestor" to prawdziwe wyzwanie i dobry sprawdzian przed rozpoczęciem inwestycji giełdowych w realnym świecie. - "E-kariera" - to symulacja runku pracy, a właściwie kariery zawodowej z elementami życia rodzinnego i planowania czasu wolnego. Symulacja obejmuje okres 45 lat "od matury do emerytury", czyli okres zaczynający się od sytuacji życiowej większości uczniów przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. "E-kariera" to bardzo oryginalna propozycja w ramach projektu "Być przedsiębiorczym". Wyniki indywidualnych decyzji i zasymulowanych świadomych wyborów zaskoczyły niejednego użytkownika! f. e-baza przedsiębiorczości narzędzie umożliwiające przygotowywanie i prezentowanie na tablicy multimedialnej indywidualnych scenariuszy i prezentacji, na bazie multimedialnych zasobów encyklopedycznych - treści, rysunków, filmów, tabel, zdjęć, artykułów itp. g. zestaw 10 wzorcowych projektów edukacyjnych - propozycja projektów dla grup uczniowskich pracujących pod okiem nauczycielki/nauczyciela. Według wyników badań i analiz europejskich jedna z najskuteczniejszych form kształtowania postaw przedsiębiorczych w procesie nauki podstaw przedsiębiorczości. Projekty angażują uczennice/uczniów w realne przedsięwzięcia, stawiające przed nimi atrakcyjne i rozwijające wyzwania. https://portal.bycprzedsiebiorczym.pl/frontpage/index.html III. Zestaw filmów edukacyjnych ABC Przedsiębiorczości Cykl zawiera sześć odrębnych około 25 minutowych filmów, wyjaśniających zasady funkcjonowanie gospodarki, państwa i przedsiębiorstwa. Treść pokrywa się z programem nauczania przedmiotu przedsiębiorczość.

4 IV. Scenariusz warsztatów z przedsiębiorczości Moja mapka Scenariusz zajęć Moja MAPKA zawodowa przygotowany został na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku. Jeden ze scenariuszy tam zawartych dotyczy 16ha warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych V. Komiks System wspomagania nauczania podstaw przedsiębiorczości: studium przypadku Jest to publikacja upowszechniająca mająca formę komiksu, która została opublikowana przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Scenariusz i dialogi napisał Andrzej Baron a rysunki wykonał Hubert Ronek. Broszura obejmuje 62 strony, z czego 31 to strony komiksowe. Publikacja ta stanowi prezentację możliwości i przeznaczenia systemu wspomagania nauczania podstaw przedsiębiorczości. Broszura jest dostarczana nauczycielom podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy zarejestrują się w systemie wspomagania nauczania podstaw przedsiębiorczości. 4. Prosimy powiedzieć czy istnieją materiały edukacyjne adresowane do szkół zawodowych, które są oparte na symulacji zakładania i zarządzania firmy ( np. gry online, specyficzne scenariusze lekcji, studia przypadku itp.) Gry symulacyjne na temat przedsiębiorczości: Przemo Piekarz - ekonomiczna gra decyzyjna Ekonomiczna gra dydaktyczna Piekarz Przemo - obejmująca swoją tematyką podstawowe zagadnienia ekonomiczne i biznesowe, takie jak: przychody i koszty prowadzenia działalności, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, popyt rynkowy, podaż, zarządzanie finansami, osiąganie celów biznesowych Strona gry : Pierwszy milion W ramach Pierwszego miliona będziesz mieć do dyspozycji lokaty bankowe, możliwość inwestowania w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, surowce, a nawet rynek nieruchomości. Wybrane akcje reprezentują poszczególne branże rynku. Nie musisz się na tym znać by móc inwestować, gdyż możesz skorzystać z funduszy inwestycyjnych, wystarczy tylko właściwie rozpoznać koniunkturę rynkową. Model ekonomiczny zastosowany w grze podlega wahaniom zbliżonym do tych występujących w prawdziwej gospodarce. Gra uczy więc powiązań rządzących realną gospodarką i ich wpływu na poszczególne sektory rynku.

5 Symuluje również zdarzenia losowe, które dotyczą twojego codziennego życia, zarówno te przyjemne jak i pochłaniające twoje pieniądze oraz czas. Wzrost wynagrodzenia poprzez awans uzyskiwany dzięki szkoleniom obrazuje możliwy rozwój zawodowej kariery. Strona gry: Finanse bez tajemnic Gra strategiczna - symulacja zarządzania finansami osobistymi Programy nauczania symulujące przedsiębiorstwo: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze społecznym, jak i zawodowym: -przygotowanie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, - pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia, - przygotowanie do wejścia na rynek pracy, - pomoc w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych, - kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości - rozwijanie cech i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym polega program? Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej, polegającej na założeniu w szkole własnej, realnie działającej firmy, zorganizowanej na wzór spółki jawnej: - szukają pomysłu na produkt, - przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, - gromadzą kapitał, - podejmują działania marketingowe, - produkują i sprzedają swoje produkty /usługi, - prowadzą dokumentację finansową, - podejmują ryzyko biznesowe. Strona programu: Zarządzanie firmą Jest to program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych. W trakcie gry uczniowie przekonują się o przydatności, a wręcz konieczności posiadania wiedzy teoretycznej do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, prowadzących drużynę do zwycięstwa w symulowanej konkurencji. Strona programu:

6 5. Prosimy opisać w krótkich słowach jak oceniany jest poziom nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych ( jakie są mocne i słabe strony tego nauczania, jaki jest procent absolwentów szkół średnich, którzy otwierają własne firmy itp. ) Niestety nie można dotrzeć do informacji jaki procent absolwentów szkół zawodowych otwiera własne firmy, ale są badania, które stwierdzają, że około 60% osób zakładających firmę z wykształceniem zawodowym swoją decyzje motywuje koniecznością, nie zaś dostrzeżeniem szansy. Czyli nie mogą znaleźć pracy najemnej i muszą się samozatrudnić. We współczesnych realiach gospodarczych szczególnego wymiaru nabiera kształcenie przedsiębiorczości w szkolnictwie zawodowym. To w tym segmencie edukacyjnym uczenie przedsiębiorczości ma najbardziej bezpośredni wymiar praktyczny, bo przecież to właśnie absolwenci szkół technicznych i zawodowych najczęściej wchodzą na rynek pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w szkołach ponadgminazjalnych, ogólnie stwierdzić można, że skuteczność nauczania przedmiotu została oceniona przez nauczycieli w sposób umiarkowany. Najwięcej ocen bardzo dobrych uzyskała umiejętność planowania własnej ścieżki zawodowej i przygotowanie do ubiegania się o pracę (27,7%), posługiwanie się substytutami pieniądza: czekiem, kartą bankową (19,1%) oraz zrozumienie roli pracy i inwestycji w kapitał ludzki w gospodarce (14,9%). Wśród umiejętności, które uzyskały najwięcej ocen słabych znajdują się: znajomość funkcjonowania giełdy i wskaźników giełdowych (24,8%), znajomość mierników gospodarczych w skali makro (17,7%) oraz umiejętność zarządzania, w tym inwestowania własnych pieniędzy (15,6%). Nauczyciele zostali także zapytani o to, co ich zdaniem ma największy wpływ na skuteczność nauczania podstaw przedsiębiorczości. Najczęściej wskazywaną determinantą była dostępność rozmaitych pomocy i materiałów dydaktycznych (71,6%). Na kolejnych miejscach znalazły się: zainteresowanie uczniów tematyką lekcji (68,1%), postawa i zaangażowanie nauczycieli (58,9%), motywacja i nakład pracy ucznia (55,3%), wymiar godzinowy przedmiotu (52,5%). Podstawowym problemem jest jednak teoretyczny charakter tej nauki. Po pierwsze program nauki przedsiębiorczości pozostawia wiele do życzenia te lekcje powinny nazywać się de facto ekonomią, gdyż uczą definicji typu co to jest bank centralny, a nie kreowania pomysłów na biznes. Zajęcia nie zawsze zachęcają do aktywności, własnej inicjatywy, brania spraw w swoje ręce i zakładania własnych firm. Ten minus trzeba zniwelować Trudności dotyczą głównie realizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, udziału pracodawców w procesie kształcenia i egzaminowania oraz odpowiedniego dla potrzeb pracodawców inwestowania w rozwój bazy techniczno-dydaktycznej szkół. Kierownicy praktycznej nauki zawodu wskazują na problemy z pozyskiwaniem dużych, nowoczesnych zakładów oraz brak realnej możliwości organizowania praktyk poza miejscem zamieszkania ucznia. Stąd m.in. trudności szkół ze znalezieniem odpowiedniej ilości miejsc na praktyki: jeśli jest w klasie uczniów 35 czy 36, przyjmą nam dwie, trzy osoby, a jest zakładów w danej branży w rejonie, to ciężko znaleźć Edukacja przedsiębiorczości powinna skupić się na takich celach jak: praca w grupie, proces podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, przywództwo, branie ryzyka i kreatywność.

7 Prawdopodobnie większość obecnych nauczycieli ma małe lub żadne doświadczenie w edukacji przedsiębiorczej. Nauczyciele powinni być wyposażeni w specjalne umiejętności i wiedzę, które pozwolą im na wdrożenie pedagogiki przedsiębiorczości. Tradycyjne metody mają niewielki wpływ na rozwój umiejętności i postaw przedsiębiorczych. Sukces edukacji przedsiębiorczej zależy od nauczycieli i metod nauczania stosowanych w klasach. Potrzebne jest budowanie sieci współpracy między nauczycielami, budowanie kontaktów we wspólnocie lokalnej, organizowanie wydarzeń informacyjnych, dzielenie się dobrymi praktykami, włączenie biznesmenów w proces uczenia się. Szkoła i jej otoczenie ma kluczową rolę do odebrania. Zachęca, do otwarcia na lokalną wspólnotę, społeczność i przedsiębiorstwa. Lokalna społeczność jest bogatym źródłem praktycznych zasobów dla eksperymentów w nauczaniu i uczeniu się przedsiębiorczości. Oznacza to włączenie lokalnego biznesu i innych organizacji również z trzeciego sektora oraz władz lokalnych. 6. Prosimy wyjaśnić w jaki sposób nauczyciele mogą rozwijać swoje kompetencje zawodowe związane z nauczaniem przedsiębiorczości w szkołach zawodowych ( specjalne studia podyplomowe, kursy zawodowe itp.) Istnieje potrzeba wsparcia rozwoju ich postaw i umiejętności, które są centralne dla edukacji przedsiębiorczej wśród nauczycieli oraz studentów, którzy w przyszłości będą nauczycielami (znaczenie inicjatywy, tolerancja dla błędów, pewność siebie, kreatywność). Przyszli nauczyciele nie mogą krzewić postaw wśród swoich uczniów, jeżeli sami nie są wierzą w siebie i nie są przekonani o swoich mocnych stronach. Wzrost świadomości przyszłych nauczycieli i rozumienia edukacji przedsiębiorczej, jej celów i metod pracy, jest bardzo istotny. Przyszli nauczyciele powinni być nauczani w ten sam sposób, w jaki oni sami będą później uczyć swoich uczniów. Podkreśla się potrzebę nauczania przyszłych nauczycieli aktywnymi metodami po to, by ukształtować w nich postawy przedsiębiorcze. Regionalne centra kształcenia nauczycieli oferują wsparcie metodologiczne dla nauczycieli przedsiębiorczości. Centra zatrudniają wykwalifikowanych nauczycieli-konsultantów w dziedzinie przedsiębiorczości, którzy pomagają nauczycielom rozwiązywać problemy merytoryczne i dydaktyczne w tym zakresie, pomagają też uczyć się nowych metod, poznawać nowe techniki i możliwości ułatwiające przekazywanie wiedzy w oparciu o nowoczesne technologie, itd. Centra organizują również tematyczne szkolenia dla nauczycieli, często biorą udział w projektach rozwijających nowe metody kształcenia oraz wprowadzających nowe narzędzia dydaktyczne. Ponadto nauczyciele przedsiębiorczości mają możliwość korzystania ze szkoleń organizowanych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Narodowy Bank Polski w ramach prowadzonego internetowego Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl, podejmuje szereg inicjatyw pro-przedsiębiorczych, adresowanych i do nauczycieli, i bezpośrednio do młodzieży. Prowadzony za pomocą portalu Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS umożliwia zainteresowanym nauczycielom dostęp do szerokiej bazy programów, materiałów i gotowych scenariuszy lekcyjnych z zakresu nauczania i ćwiczenia zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Klub animuje działania szkoleniowe rozwijające wiedzę i przygotowanie nauczycieli oraz inspiruje do poszukiwania aktywnych, rozszerzających program nauczania form pracy z młodzieżą, w tym wirtualnych gier ekonomiczno-gospodarczych.

8 Nauczyciele chcący poszerzyć swoją wiedzę dydaktyczną mogą uczestniczyć: - w specjalistycznych studiach podyplomowych - w krótkich kursach zawodowych Wiele z tych ofert edukacyjnych jest proponowanych w ramach projektów unijnych i jest umożliwia nauczycielom bezpłatne uczestnictwo w zajęciach. Szkolenia takie są organizowane przez uczelnie wyższe, przez NGOs specjalizujące się w promocji przedsiębiorczości itp. Nauczyciele mogą skorzystać z tradycyjnych form nauczania lub też z kursów e-learningowych 7. Prosimy wyjaśnić w jaki sposób przedsiębiorstwa są lub mogą być włączone w proces nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych ( np. współpraca przy tworzeniu programów nauczania, lekcje oparte o rozwiązywanie realnych problemów, jakie zaistniały w przedsiębiorstwach, prowadzenie lekcji przez przedsiębiorców itp.) Do współpracy najczęściej dochodzi, gdy na rynku jest deficyt konkretnych specjalistów, a pracodawca ma wysokie potrzeby dotyczące zatrudnienia. W przypadku gdy sytuacja na rynku pracy nie zmusza pracodawców do szukania pracowników, to gotowość do zaangażowania się w edukację, co jest zrozumiałe, obniża się. Zdecydowanie brakuje (zwłaszcza w przedsiębiorstwach sektora MSP) myślenia strategicznego, planowania, a także odpowiedzialności biznesu, która przejawia się zaangażowaniem finansowym i merytorycznym w lokalny lub regionalny system szkolnictwa, z którego w przyszłości będą pozyskiwane kadry. Udział pracodawców w praktycznej nauce przedsiębiorczości jest przede wszystkim skutkiem relacji między szkołami a przedsiębiorstwami, brakuje jednak zaangażowania w ten proces istotnych z punktu widzenia efektywności współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Organy kierujące szkołami nie partycypują w tworzeniu relacji między szkołami a pracodawcami. Stroną inicjującą kontakt pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego a pracodawcami jest nieprzerwanie szkoła. z wypowiedzi przedstawicieli szkoły najtrudniejszym etapem współpracy z przedsiębiorcami jest jej rozpoczęcie. Formy współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorcą: Seminaria branżowe to forma spotkań przedstawicieli szkół określonej branży z sektorem produkcji. Organizowane w poszczególnych branżach spotkania gromadzą szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, jednostki badawczo-rozwojowe oraz fundacje działające w danej branży zawodowej. Organizacja seminariów wymaga: - wyboru i zaproszenia przedstawicieli szkół i pracodawców określonej branży; - określenia użytecznych i konkretnych celów wspólnej pracy; - zatrudnienia moderatorów; - przygotowania scenariuszy spotkań uwzględniających: wprowadzenie w tematykę, organizację pracy nad zaproponowanymi zagadnieniami, możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i oczekiwań uczestników - nawiązania kontaktów między szkołami i pracodawcami

9 Klasy patronackie Duże firmy odchodzą od tradycyjnych metod rekrutacji, które często okazują się zawodne. Coraz częściej stawiają na kształcenie swoich przyszłych pracowników poprzez wspieranie klas patronackich, fundowanie stypendiów i kursów językowych, a najzdolniejszym uczniom oferują pracę u siebie. Od kilku lat funkcjonują w szkołach zawodowych klasy patronackie, których uczniowie w trakcie kształcenia korzystają z pomocy uznanych na rynku firm. Tworzenie klas patronackich wymaga: - inicjatywy ze strony pracodawców i szkoły; - uwzględnienia oczekiwań pracodawców w konstruowaniu oferty edukacyjnej dla uczniów klas patronackich; -uczestnictwa pracodawców w życiu szkoły; - organizacji kształcenia praktycznego na bazie firmy patronackiej; - dotowania i doposażenia klas patronackich przez firmy, na przykład w formie stypendiów bądź kursów specjalistycznych; - zagwarantowania pracy najzdolniejszym absolwentom; - organizacji wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu firmowego; - partycypowania pracodawców w unowocześnianiu bazy szkoły. Praktyczna nauka zawodu u pracodawców Warunkiem dobrej jakościowo i skutecznej praktycznej nauki zawodu u pracodawców jest: - organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach pracy, z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu; - wypracowanie przez szkoły we współpracy z pracodawcami i wdrożenie w poszczególnych zawodach standardów praktyk zawodowych; - przygotowanie programów kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami; - opracowanie i wdrożenie procedury organizacji praktyk zawodowych; - opracowanie wzorów wymaganej dokumentacji, na przykład: umowy o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą, regulaminu praktyk zawodowych, dzienniczka praktyki zawodowej, kryteriów i kart oceny praktykantów;65 - monitorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu we współpracy z pracodawcami; - diagnozowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów i praktykantów. Staże dla nauczycieli i uczniów Podczas staży można uzupełnić posiadaną wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia. Warunki realizacji staży: - organizacja nauki w miejscu pracy; - opracowanie we współpracy z pracodawcami warunków i programu realizacji stażu; - wskazanie/przydzielenie opiekuna stażysty; - dokumentowanie przebiegu stażu w specjalnym dzienniczku; - monitorowanie realizacji stażu; - diagnozowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez stażystów Specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym przez pracodawców Celem tych kursów/szkoleń jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji/uprawnień, które są honorowane przez pracodawców. Dzięki tej formie wsparcia młodzież zwiększa swoje szanse na rynku pracy. Organizacja specjalistycznych kursów/szkoleń wymaga: - wskazania specjalistycznych umiejętności, które nabędzie uczestnik szkolenia oraz możliwości ich wykorzystania w rzeczywistych warunkach pracy; - określenia dodatkowych kwalifikacji/uprawnień, które zdobędzie uczestnik szkolenia; - opracowania programów szkoleń, z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych;

10 - zapewnienia profesjonalnej kadry szkoleniowej oraz odpowiednich warunków, w tym nowoczesnych środków dydaktycznych i materiałów szkoleniowych. Specjalistyczne szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Bardzo szybki postęp i rozwój technologiczny sprawia, że elementem koniecznym rozwoju szkolnictwa zawodowego jest ciągły wzrost kompetencji obecnie zatrudnionej kadry dydaktycznej szkół kształcących zawodowo Organizacja dokształcania/doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych wymaga: - pogłębionej diagnozy specjalistycznych potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych; - opracowania specjalistycznych programów szkoleń; - ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w zakresie możliwości wykorzystania ich zasobów kadrowych i materialnych. Wycieczki zawodowe Zrozumienie celów i zadań wycieczki oraz istoty charakteru zwiedzanych obiektów jak również przypomnienie materiału nauczania niezbędnego do prowadzenia świadomej i ukierunkowanej obserwacji to warunki niezbędne efektywnej wycieczki zawodowej. Po powrocie do szkoły wycieczkę należy omówić, systematyzując i uogólniając zdobyte wiadomości i umiejętności oraz sprawdzić i ocenić przygotowane przez uczniów sprawozdania i materiały. Krajowe i zagraniczne wizyty studyjne To kilkudniowy pobyt uczniów w zakładach pracy znajdujących się na terytorium Polski. Celem wizyty jest kompleksowe poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych właściwych dla danej branży zawodowej oraz gromadzenie i wymiana doświadczeń. Do udziału w krajowych wizytach studyjnych może być zapraszana młodzież, która osiągała najlepsze wyniki na miesięcznych praktykach zawodowych lub podczas zajęć praktycznej nauki zawodu w centrach kształcenia praktycznego. Konkursy zawodowe Organizacja i udział w konkursach zawodowych to istotna forma pracy z uczniami uzdolnionymi i zainteresowanymi poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności. Konkursy zawodowe stwarzają ponadto tak cenną możliwość twórczej rywalizacji oraz uczą funkcjonowania w sytuacjach trudnych, które wymagają mobilizacji w określonym czasie Organizacja konkursów zawodowych wymaga: - określenia tematu, celu oraz formy realizacji konkursu; - wskazania zakresu wiedzy i umiejętności uczestników; - promocji i organizacji przedsięwzięcia; - powołania komisji konkursowej; - zapewnienia atrakcyjnych nagród; - zorganizowania podsumowującej gali konkursowej; - upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Zatrudnianie praktyków do prowadzenia zajęć Możliwe jest zatrudnianie w szkołach publicznych wysoko wykwalifikowanych specjalistów nie mających przygotowania pedagogicznego, ale dysponujących dużą wiedzą i praktyką fachową. Przepis ten stwarza okazję dla szkół zawodowych do pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów z firm lub przedsiębiorstw jako np. nauczycieli zawodu. Stwarza to dużą szansę uzupełnienia przez szkoły o profilu zawodowym posiadanej kadry nauczycielskiej o osoby z doświadczeniem praktycznym w nauczanych w szkole zawodach.

11 8. Prosimy opisać w bardziej szczegółowy sposób co najmniej jeden przykład dobrej praktyki nauczania przedsiębiorczości w szkole zawodowej Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego od września 2012r. uczestniczy w projekcie Przedsiębiorcze szkoły realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne Wirtualny Doradca i Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne oraz kursy e-learningowe. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogą zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. Uczniowie rywalizują ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekają na najlepsze zespoły! Przedsiębiorczy z naszej szkoły prowadzą wirtualne firmy i uczą się pod opieką przewodników to jest pani Danuty Skwarczewskiej i pani Małgorzaty Maniak jak w tych wirtualnych grach podejmować trafne decyzje biznesowe. Celem projektu Przedsiębiorcze szkoły jest zwiększenie zainteresowania uczniów oraz uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych zarówno dla prowadzących ww. przedmioty jak i uczniów/uczennic. Na kompleksowy zestaw narzędzi dydaktycznych składają się: programy nauczania do przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce dostosowane do nowej podstawy programowej; gra symulacyjna Wirtualny doradca, do wykorzystania podczas zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, zawierająca 100 problemów (zadań praktycznych) obejmujących materiał wynikający z nowej podstawy programowej; gra symulacyjna Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne do wykorzystania w procesie dydaktycznym w ramach fakultatywnego przedmiotu ekonomia w praktyce; zestaw 10 kursów e-learning zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, rozszerzone o zagadnienia związane z Unią Europejską oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu; scenariusze lekcji obejmujące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier symulacyjnych dla nauczycieli, wraz z ćwiczeniami i prezentacjami multimedialnymi (łącznie 150 scenariuszy); scenariusze lekcji odnoszące się do krajowych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, do wykorzystania samodzielnego lub jako uzupełnienie kursu Zakładanie własnej firmy Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco; instrukcje obsługi dla użytkowników wszystkich produktów: gry Wirtualny doradca, gry Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne (w obu przypadkach zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów) oraz platformy e-learning, a także poradnik dla koordynatorów i trenerów Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco.

12 Uczennice należące do najlepszego zespołu otrzymały certyfikaty oraz tablety wraz z zestawem publikacji multimedialnych

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Współpraca czy to się opłaca?

Współpraca czy to się opłaca? Współpraca między biznesem a edukacją katalog dobrych praktyk Bartosz Kosiński Miechów, 25/03/2014 Współpraca czy to się opłaca? 1 2 Możliwe formy współpracy 3 Forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRODUKTU FINALNEGO Wstęp Możliwości wykorzystania produktu finalnego w szkołach ponadgimnazjalnych są szerokie. Produkt finalny zawiera bowiem uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2001 roku 1 wprowadziło na III etapie edukacyjnym - gimnazjum- przedmiot wiedza

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości 00:14:07 00:13:59 Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekty innowacyjne Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jako przykłady nauki przez praktykę

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jako przykłady nauki przez praktykę Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jako przykłady nauki przez praktykę Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej.

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Informacja dla rady pedagogicznej. Cel prezentacji. Zapoznanie nauczycieli z programem: Młodzi Przedsiębiorczy program

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej Krystyna Ćwiąkała PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AUTORSKI PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU Nazwa projektodawcy: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J. Tytuł projektu: Jestem Przedsiębiorczy kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Czego po praktykach w administracji oczekuje środowisko studentów?

Czego po praktykach w administracji oczekuje środowisko studentów? Czego po praktykach w administracji oczekuje środowisko studentów? Warszawa 14.05.2015 r. Justyna Rokita Rzecznik Praw Studenta Czego po praktykach w administracji rządowej oczekuje środowisko studentów?

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 7 czerwca 2016 r. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą Projekt MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 1. Funkcjonowanie WSDZ. 2. Rola i zadania szkoły. 3. Metody i formy pracy adresowane do uczniów. 4. Metody i formy pracy

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Działamy od 1994 roku, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Realizujemy około 25 programów edukacyjnych. Współpracujemy regularnie z około 3 500 szkół w całej Polsce.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opiekun specjalności Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła 1 Co to jest przedsiębiorczość? Homo economicus Logiczne myślenie Efektywne

Bardziej szczegółowo

Ja jako nauczyciel/nauczycielka

Ja jako nauczyciel/nauczycielka Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu ustalenie w jakim stopniu Państwa oczekiwania dotyczące uczestnictwa w projekcie zostały spełnione. Ankieta jest anonimowa.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa. tel./fax. 22 663 55 69; e -mail: sp209@edu.um.warszawa.pl WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku ROLA SAMORZĄDU w budowaniu szkoły XXI wieku sierpień 2015 Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie tam nie dotrzesz /myśl Kubusia Puchatka/ LUDZIE DYREKTOR RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE Uzasadnienia programu akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie I. Podstawowe akty prawne 1. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Hatarzyna

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Spis treści Wstęp... 3 I. Charakterystyka programu... 4 II. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo