Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych"

Transkrypt

1 Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość w programach nauczania szkół zawodowych ( czy jest to przedmiot obowiązkowy, ile godzin jest mu przypisanych, jakie cele dydaktyczne są w nim założone ) Szkoły zawodowe w Polsce są przypisane w systemie edukacji do szkół ponadgimazjalnych. W ramach tego etapu edukacji nauczanie podstaw przedsiębiorczości jest obowiązkowe. Na nauczanie podstaw przedsiębiorczości w ramach kształcenia ogólnego przeznaczono 60 godzin. Przedmiot zapewnia uczestnikom podstawowe informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarki. Również przygotowuje do dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej oraz zaznajamia uczniów z etyką biznesu i zasadami współpracy pomiędzy pracownikiem a przedsiębiorcą Cele edukacyjne 1.Kształtowanie postawy przedsiębiorczości. 2. Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. 3.Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i współpracy. 4. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej. 5. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru. 6. Poznanie roli państwa w gospodarce rynkowej oraz procesów integracji i globalizacji gospodarki. 2. Prosimy wyjaśnić, nabycie jakich umiejętności i kompetencji związane z przedsiębiorczością przez uczniów postrzegane jest jako najbardziej istotny cel dydaktyczny nauczania w szkole zawodowej Realizacja programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości powinna doprowadzić ostatecznie do uzyskania przez ucznia poniższych umiejętności. 1. Umiejętność autoprezentacji i samooceny, z uwzględnieniem predyspozycji do podejmowania działalności zawodowej. 2. Identyfikowanie podstawowych cech i funkcji rynku. 3. Umiejętność planowania budżetu gospodarstwa domowego. 4. Rozróżnianie form inwestowania. 5. Identyfikowanie podstawowych celów działania oraz form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw.

2 6. Umiejętność określania kosztów i przychodów oraz obliczania wyniku finansowego (proste przykłady). 7. Umiejętność przygotowania podstawowych dokumentów niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. 8. Identyfikowanie podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego. 9. Umiejętność przygotowania dokumentów związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy oraz umiejętność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą w warunkach symulowanych. 10. Wskazywanie korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym z integracji Polski z Unią Europejską. 3. Prosimy opisać najbardziej popularne narzędzia edukacyjne do nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych. Prosimy o wyjaśnienie czy są one ograniczone do warstwy teoretycznej czy zawierają również elementy praktyczne Nauczyciele dysponują szerokim dostępem do pomocy dydaktycznych, przewodników i multimedialnych materiałów pomocniczych ułatwiających prowadzenie lekcji przedsiębiorczości. Oczywiście na polskim rynku edukacyjnym dostępnych jest przynajmniej kilka podręczników do nauczania podstaw przedsiębiorczości ale poza tym można znaleźć też materiały edukacyjne oferowane przez inne instytucje, o bardziej zróżnicowanej formie I. Materiały z projektu En-teach Materiały dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych mające na celu wspieranie nauczania przedsiębiorczości- rezultat projektu unijnego w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Głównym celem projektu jest odpowiednie wyposażenie nauczycieli średnich szkól zawodowych, tak aby byli w stanie przekazać uczniom najważniejszą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości z naciskiem na otwieranie małych przedsiębiorstw (start-up). Strona internetowa projektu oferuje materiały edukacyjne z następujących tematów: Zrozumienie przedsiębiorczości Rozpoznawanie możliwości Analiza rynku Pozyskiwanie i zarządzanie finansami Zarządzanie własnością intelektualną Zarządzanie projektami Spotkania z przedsiębiorcami (Jak zaangażować ekspertów z różnych przedsiębiorstw do przeprowadzenia zajęcia w klasie?) Oprócz scenariuszy lekcji i ćwiczeń, na stronie znajdują się również materiały wideo. Strona jest dostępna w języku angielskim, holenderskim, hiszpańskim oraz greckim II. Program Bycie przedsiębiorczym- nauka przez działanie Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym nauka przez działanie" jest rozwiązaniem kompleksowym i całkowicie bezpłatnym. Uwzględnia specyfikę nauczania w liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Zakłada naukę przez działanie. Uczniowie poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń zaproponowanych przez nauczyciela mogą nabywać określone w programie umiejętności i wiedzę oraz kształtować

3 oczekiwane postawy. Integralną częścią autorskiego programu nauczania jest zestaw narzędzi zamieszczonych na portalu wymiany wiedzy: należą do nich: a. e-book dla ucznia - zawiera treści prezentowane w ciekawy i interaktywny sposób. Do wykorzystania na lekcji podczas pracy z całą klasą oraz indywidualnie przez uczniów po zajęciach lekcyjnych. b. poradnik metodyczny dla nauczycielki/nauczyciela - zawiera scenariusze lekcji obejmujące szczegółowe wskazówki i przykłady do przeprowadzenia poszczególnych tematów, ułatwiające organizację lekcji według nowej podstawy programowej. Poszczególne propozycje lekcji oferują możliwość wyboru spośród szerokiego zestawu metod aktywizujących (ćwiczenia, studium przypadku, gry dydaktyczne). c. e-zeszyt ćwiczeń dla ucznia - zawiera zestawy zadań do kolejnych tematów. Materiał przeznaczony jest dla nauczycielek/nauczycieli do pracy z uczniami w trakcie lekcji i programowania ewentualnych prac domowych. Materiał dostępny w formie elektronicznej daje możliwości uatrakcyjnienia lekcji (np. krzyżówki, quizy, itp.). d. prezentacje multimedialne do poszczególnych jednostek lekcyjnych gotowe prezentacje, które za pomocą czytelnej i nowoczesnej grafiki ilustrują nawet najtrudniejsze zagadnienia. Prezentacje zawierają interaktywne plansze podsumowujące dany temat. e. gry kierownicze i symulacje biznesowe kierując się zasadą praktyka zamiast teorii, użytkownicy portalu znajdą wśród jego zasobów 3 gry kierownicze/symulacje biznesowe. - "Małe przedsiębiorstwo produkcyjne" - Co jest najważniejsze w prowadzeniu firmy? Sprawna matematyczna kalkulacja? Śledzenie działań konkurencji? A może ostry marketing? Teraz uczniowie/uczennice mogą próbować odpowiedzieć na te pytania wcielając się w rolę szefa/szefowej firmy. Celem gry jest osiągnięcie maksymalnego zysku. Rozgrywka prowadzona jest w zespołach, które startują z identyczną pulą środków, a na podstawie ich decyzji i innych zespołów kształtują się mechanizmy wirtualnego rynku. - "Inwestor" - Zadaniem graczy jest zarządzanie portfelem posiadanych inwestycji i jak najlepsze zainwestowanie kapitału początkowego, którego wysokość jest ustalana na początku. Posiadany kapitał można inwestować w wirtualne akcje, obligacje, surowce, waluty lub lokaty bankowe. Tutaj uczennice/uczniowie mają szansę poczuć się jak prawdziwi milionerzy! "Inwestor" to prawdziwe wyzwanie i dobry sprawdzian przed rozpoczęciem inwestycji giełdowych w realnym świecie. - "E-kariera" - to symulacja runku pracy, a właściwie kariery zawodowej z elementami życia rodzinnego i planowania czasu wolnego. Symulacja obejmuje okres 45 lat "od matury do emerytury", czyli okres zaczynający się od sytuacji życiowej większości uczniów przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. "E-kariera" to bardzo oryginalna propozycja w ramach projektu "Być przedsiębiorczym". Wyniki indywidualnych decyzji i zasymulowanych świadomych wyborów zaskoczyły niejednego użytkownika! f. e-baza przedsiębiorczości narzędzie umożliwiające przygotowywanie i prezentowanie na tablicy multimedialnej indywidualnych scenariuszy i prezentacji, na bazie multimedialnych zasobów encyklopedycznych - treści, rysunków, filmów, tabel, zdjęć, artykułów itp. g. zestaw 10 wzorcowych projektów edukacyjnych - propozycja projektów dla grup uczniowskich pracujących pod okiem nauczycielki/nauczyciela. Według wyników badań i analiz europejskich jedna z najskuteczniejszych form kształtowania postaw przedsiębiorczych w procesie nauki podstaw przedsiębiorczości. Projekty angażują uczennice/uczniów w realne przedsięwzięcia, stawiające przed nimi atrakcyjne i rozwijające wyzwania. https://portal.bycprzedsiebiorczym.pl/frontpage/index.html III. Zestaw filmów edukacyjnych ABC Przedsiębiorczości Cykl zawiera sześć odrębnych około 25 minutowych filmów, wyjaśniających zasady funkcjonowanie gospodarki, państwa i przedsiębiorstwa. Treść pokrywa się z programem nauczania przedmiotu przedsiębiorczość.

4 IV. Scenariusz warsztatów z przedsiębiorczości Moja mapka Scenariusz zajęć Moja MAPKA zawodowa przygotowany został na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku. Jeden ze scenariuszy tam zawartych dotyczy 16ha warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych V. Komiks System wspomagania nauczania podstaw przedsiębiorczości: studium przypadku Jest to publikacja upowszechniająca mająca formę komiksu, która została opublikowana przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Scenariusz i dialogi napisał Andrzej Baron a rysunki wykonał Hubert Ronek. Broszura obejmuje 62 strony, z czego 31 to strony komiksowe. Publikacja ta stanowi prezentację możliwości i przeznaczenia systemu wspomagania nauczania podstaw przedsiębiorczości. Broszura jest dostarczana nauczycielom podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy zarejestrują się w systemie wspomagania nauczania podstaw przedsiębiorczości. 4. Prosimy powiedzieć czy istnieją materiały edukacyjne adresowane do szkół zawodowych, które są oparte na symulacji zakładania i zarządzania firmy ( np. gry online, specyficzne scenariusze lekcji, studia przypadku itp.) Gry symulacyjne na temat przedsiębiorczości: Przemo Piekarz - ekonomiczna gra decyzyjna Ekonomiczna gra dydaktyczna Piekarz Przemo - obejmująca swoją tematyką podstawowe zagadnienia ekonomiczne i biznesowe, takie jak: przychody i koszty prowadzenia działalności, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, popyt rynkowy, podaż, zarządzanie finansami, osiąganie celów biznesowych Strona gry : Pierwszy milion W ramach Pierwszego miliona będziesz mieć do dyspozycji lokaty bankowe, możliwość inwestowania w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, surowce, a nawet rynek nieruchomości. Wybrane akcje reprezentują poszczególne branże rynku. Nie musisz się na tym znać by móc inwestować, gdyż możesz skorzystać z funduszy inwestycyjnych, wystarczy tylko właściwie rozpoznać koniunkturę rynkową. Model ekonomiczny zastosowany w grze podlega wahaniom zbliżonym do tych występujących w prawdziwej gospodarce. Gra uczy więc powiązań rządzących realną gospodarką i ich wpływu na poszczególne sektory rynku.

5 Symuluje również zdarzenia losowe, które dotyczą twojego codziennego życia, zarówno te przyjemne jak i pochłaniające twoje pieniądze oraz czas. Wzrost wynagrodzenia poprzez awans uzyskiwany dzięki szkoleniom obrazuje możliwy rozwój zawodowej kariery. Strona gry: Finanse bez tajemnic Gra strategiczna - symulacja zarządzania finansami osobistymi Programy nauczania symulujące przedsiębiorstwo: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze społecznym, jak i zawodowym: -przygotowanie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, - pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia, - przygotowanie do wejścia na rynek pracy, - pomoc w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych, - kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości - rozwijanie cech i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym polega program? Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej, polegającej na założeniu w szkole własnej, realnie działającej firmy, zorganizowanej na wzór spółki jawnej: - szukają pomysłu na produkt, - przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, - gromadzą kapitał, - podejmują działania marketingowe, - produkują i sprzedają swoje produkty /usługi, - prowadzą dokumentację finansową, - podejmują ryzyko biznesowe. Strona programu: Zarządzanie firmą Jest to program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych. W trakcie gry uczniowie przekonują się o przydatności, a wręcz konieczności posiadania wiedzy teoretycznej do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, prowadzących drużynę do zwycięstwa w symulowanej konkurencji. Strona programu:

6 5. Prosimy opisać w krótkich słowach jak oceniany jest poziom nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych ( jakie są mocne i słabe strony tego nauczania, jaki jest procent absolwentów szkół średnich, którzy otwierają własne firmy itp. ) Niestety nie można dotrzeć do informacji jaki procent absolwentów szkół zawodowych otwiera własne firmy, ale są badania, które stwierdzają, że około 60% osób zakładających firmę z wykształceniem zawodowym swoją decyzje motywuje koniecznością, nie zaś dostrzeżeniem szansy. Czyli nie mogą znaleźć pracy najemnej i muszą się samozatrudnić. We współczesnych realiach gospodarczych szczególnego wymiaru nabiera kształcenie przedsiębiorczości w szkolnictwie zawodowym. To w tym segmencie edukacyjnym uczenie przedsiębiorczości ma najbardziej bezpośredni wymiar praktyczny, bo przecież to właśnie absolwenci szkół technicznych i zawodowych najczęściej wchodzą na rynek pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w szkołach ponadgminazjalnych, ogólnie stwierdzić można, że skuteczność nauczania przedmiotu została oceniona przez nauczycieli w sposób umiarkowany. Najwięcej ocen bardzo dobrych uzyskała umiejętność planowania własnej ścieżki zawodowej i przygotowanie do ubiegania się o pracę (27,7%), posługiwanie się substytutami pieniądza: czekiem, kartą bankową (19,1%) oraz zrozumienie roli pracy i inwestycji w kapitał ludzki w gospodarce (14,9%). Wśród umiejętności, które uzyskały najwięcej ocen słabych znajdują się: znajomość funkcjonowania giełdy i wskaźników giełdowych (24,8%), znajomość mierników gospodarczych w skali makro (17,7%) oraz umiejętność zarządzania, w tym inwestowania własnych pieniędzy (15,6%). Nauczyciele zostali także zapytani o to, co ich zdaniem ma największy wpływ na skuteczność nauczania podstaw przedsiębiorczości. Najczęściej wskazywaną determinantą była dostępność rozmaitych pomocy i materiałów dydaktycznych (71,6%). Na kolejnych miejscach znalazły się: zainteresowanie uczniów tematyką lekcji (68,1%), postawa i zaangażowanie nauczycieli (58,9%), motywacja i nakład pracy ucznia (55,3%), wymiar godzinowy przedmiotu (52,5%). Podstawowym problemem jest jednak teoretyczny charakter tej nauki. Po pierwsze program nauki przedsiębiorczości pozostawia wiele do życzenia te lekcje powinny nazywać się de facto ekonomią, gdyż uczą definicji typu co to jest bank centralny, a nie kreowania pomysłów na biznes. Zajęcia nie zawsze zachęcają do aktywności, własnej inicjatywy, brania spraw w swoje ręce i zakładania własnych firm. Ten minus trzeba zniwelować Trudności dotyczą głównie realizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, udziału pracodawców w procesie kształcenia i egzaminowania oraz odpowiedniego dla potrzeb pracodawców inwestowania w rozwój bazy techniczno-dydaktycznej szkół. Kierownicy praktycznej nauki zawodu wskazują na problemy z pozyskiwaniem dużych, nowoczesnych zakładów oraz brak realnej możliwości organizowania praktyk poza miejscem zamieszkania ucznia. Stąd m.in. trudności szkół ze znalezieniem odpowiedniej ilości miejsc na praktyki: jeśli jest w klasie uczniów 35 czy 36, przyjmą nam dwie, trzy osoby, a jest zakładów w danej branży w rejonie, to ciężko znaleźć Edukacja przedsiębiorczości powinna skupić się na takich celach jak: praca w grupie, proces podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, przywództwo, branie ryzyka i kreatywność.

7 Prawdopodobnie większość obecnych nauczycieli ma małe lub żadne doświadczenie w edukacji przedsiębiorczej. Nauczyciele powinni być wyposażeni w specjalne umiejętności i wiedzę, które pozwolą im na wdrożenie pedagogiki przedsiębiorczości. Tradycyjne metody mają niewielki wpływ na rozwój umiejętności i postaw przedsiębiorczych. Sukces edukacji przedsiębiorczej zależy od nauczycieli i metod nauczania stosowanych w klasach. Potrzebne jest budowanie sieci współpracy między nauczycielami, budowanie kontaktów we wspólnocie lokalnej, organizowanie wydarzeń informacyjnych, dzielenie się dobrymi praktykami, włączenie biznesmenów w proces uczenia się. Szkoła i jej otoczenie ma kluczową rolę do odebrania. Zachęca, do otwarcia na lokalną wspólnotę, społeczność i przedsiębiorstwa. Lokalna społeczność jest bogatym źródłem praktycznych zasobów dla eksperymentów w nauczaniu i uczeniu się przedsiębiorczości. Oznacza to włączenie lokalnego biznesu i innych organizacji również z trzeciego sektora oraz władz lokalnych. 6. Prosimy wyjaśnić w jaki sposób nauczyciele mogą rozwijać swoje kompetencje zawodowe związane z nauczaniem przedsiębiorczości w szkołach zawodowych ( specjalne studia podyplomowe, kursy zawodowe itp.) Istnieje potrzeba wsparcia rozwoju ich postaw i umiejętności, które są centralne dla edukacji przedsiębiorczej wśród nauczycieli oraz studentów, którzy w przyszłości będą nauczycielami (znaczenie inicjatywy, tolerancja dla błędów, pewność siebie, kreatywność). Przyszli nauczyciele nie mogą krzewić postaw wśród swoich uczniów, jeżeli sami nie są wierzą w siebie i nie są przekonani o swoich mocnych stronach. Wzrost świadomości przyszłych nauczycieli i rozumienia edukacji przedsiębiorczej, jej celów i metod pracy, jest bardzo istotny. Przyszli nauczyciele powinni być nauczani w ten sam sposób, w jaki oni sami będą później uczyć swoich uczniów. Podkreśla się potrzebę nauczania przyszłych nauczycieli aktywnymi metodami po to, by ukształtować w nich postawy przedsiębiorcze. Regionalne centra kształcenia nauczycieli oferują wsparcie metodologiczne dla nauczycieli przedsiębiorczości. Centra zatrudniają wykwalifikowanych nauczycieli-konsultantów w dziedzinie przedsiębiorczości, którzy pomagają nauczycielom rozwiązywać problemy merytoryczne i dydaktyczne w tym zakresie, pomagają też uczyć się nowych metod, poznawać nowe techniki i możliwości ułatwiające przekazywanie wiedzy w oparciu o nowoczesne technologie, itd. Centra organizują również tematyczne szkolenia dla nauczycieli, często biorą udział w projektach rozwijających nowe metody kształcenia oraz wprowadzających nowe narzędzia dydaktyczne. Ponadto nauczyciele przedsiębiorczości mają możliwość korzystania ze szkoleń organizowanych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Narodowy Bank Polski w ramach prowadzonego internetowego Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl, podejmuje szereg inicjatyw pro-przedsiębiorczych, adresowanych i do nauczycieli, i bezpośrednio do młodzieży. Prowadzony za pomocą portalu Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS umożliwia zainteresowanym nauczycielom dostęp do szerokiej bazy programów, materiałów i gotowych scenariuszy lekcyjnych z zakresu nauczania i ćwiczenia zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Klub animuje działania szkoleniowe rozwijające wiedzę i przygotowanie nauczycieli oraz inspiruje do poszukiwania aktywnych, rozszerzających program nauczania form pracy z młodzieżą, w tym wirtualnych gier ekonomiczno-gospodarczych.

8 Nauczyciele chcący poszerzyć swoją wiedzę dydaktyczną mogą uczestniczyć: - w specjalistycznych studiach podyplomowych - w krótkich kursach zawodowych Wiele z tych ofert edukacyjnych jest proponowanych w ramach projektów unijnych i jest umożliwia nauczycielom bezpłatne uczestnictwo w zajęciach. Szkolenia takie są organizowane przez uczelnie wyższe, przez NGOs specjalizujące się w promocji przedsiębiorczości itp. Nauczyciele mogą skorzystać z tradycyjnych form nauczania lub też z kursów e-learningowych 7. Prosimy wyjaśnić w jaki sposób przedsiębiorstwa są lub mogą być włączone w proces nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych ( np. współpraca przy tworzeniu programów nauczania, lekcje oparte o rozwiązywanie realnych problemów, jakie zaistniały w przedsiębiorstwach, prowadzenie lekcji przez przedsiębiorców itp.) Do współpracy najczęściej dochodzi, gdy na rynku jest deficyt konkretnych specjalistów, a pracodawca ma wysokie potrzeby dotyczące zatrudnienia. W przypadku gdy sytuacja na rynku pracy nie zmusza pracodawców do szukania pracowników, to gotowość do zaangażowania się w edukację, co jest zrozumiałe, obniża się. Zdecydowanie brakuje (zwłaszcza w przedsiębiorstwach sektora MSP) myślenia strategicznego, planowania, a także odpowiedzialności biznesu, która przejawia się zaangażowaniem finansowym i merytorycznym w lokalny lub regionalny system szkolnictwa, z którego w przyszłości będą pozyskiwane kadry. Udział pracodawców w praktycznej nauce przedsiębiorczości jest przede wszystkim skutkiem relacji między szkołami a przedsiębiorstwami, brakuje jednak zaangażowania w ten proces istotnych z punktu widzenia efektywności współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Organy kierujące szkołami nie partycypują w tworzeniu relacji między szkołami a pracodawcami. Stroną inicjującą kontakt pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego a pracodawcami jest nieprzerwanie szkoła. z wypowiedzi przedstawicieli szkoły najtrudniejszym etapem współpracy z przedsiębiorcami jest jej rozpoczęcie. Formy współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorcą: Seminaria branżowe to forma spotkań przedstawicieli szkół określonej branży z sektorem produkcji. Organizowane w poszczególnych branżach spotkania gromadzą szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, jednostki badawczo-rozwojowe oraz fundacje działające w danej branży zawodowej. Organizacja seminariów wymaga: - wyboru i zaproszenia przedstawicieli szkół i pracodawców określonej branży; - określenia użytecznych i konkretnych celów wspólnej pracy; - zatrudnienia moderatorów; - przygotowania scenariuszy spotkań uwzględniających: wprowadzenie w tematykę, organizację pracy nad zaproponowanymi zagadnieniami, możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i oczekiwań uczestników - nawiązania kontaktów między szkołami i pracodawcami

9 Klasy patronackie Duże firmy odchodzą od tradycyjnych metod rekrutacji, które często okazują się zawodne. Coraz częściej stawiają na kształcenie swoich przyszłych pracowników poprzez wspieranie klas patronackich, fundowanie stypendiów i kursów językowych, a najzdolniejszym uczniom oferują pracę u siebie. Od kilku lat funkcjonują w szkołach zawodowych klasy patronackie, których uczniowie w trakcie kształcenia korzystają z pomocy uznanych na rynku firm. Tworzenie klas patronackich wymaga: - inicjatywy ze strony pracodawców i szkoły; - uwzględnienia oczekiwań pracodawców w konstruowaniu oferty edukacyjnej dla uczniów klas patronackich; -uczestnictwa pracodawców w życiu szkoły; - organizacji kształcenia praktycznego na bazie firmy patronackiej; - dotowania i doposażenia klas patronackich przez firmy, na przykład w formie stypendiów bądź kursów specjalistycznych; - zagwarantowania pracy najzdolniejszym absolwentom; - organizacji wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu firmowego; - partycypowania pracodawców w unowocześnianiu bazy szkoły. Praktyczna nauka zawodu u pracodawców Warunkiem dobrej jakościowo i skutecznej praktycznej nauki zawodu u pracodawców jest: - organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach pracy, z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu; - wypracowanie przez szkoły we współpracy z pracodawcami i wdrożenie w poszczególnych zawodach standardów praktyk zawodowych; - przygotowanie programów kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami; - opracowanie i wdrożenie procedury organizacji praktyk zawodowych; - opracowanie wzorów wymaganej dokumentacji, na przykład: umowy o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą, regulaminu praktyk zawodowych, dzienniczka praktyki zawodowej, kryteriów i kart oceny praktykantów;65 - monitorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu we współpracy z pracodawcami; - diagnozowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów i praktykantów. Staże dla nauczycieli i uczniów Podczas staży można uzupełnić posiadaną wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia. Warunki realizacji staży: - organizacja nauki w miejscu pracy; - opracowanie we współpracy z pracodawcami warunków i programu realizacji stażu; - wskazanie/przydzielenie opiekuna stażysty; - dokumentowanie przebiegu stażu w specjalnym dzienniczku; - monitorowanie realizacji stażu; - diagnozowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez stażystów Specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym przez pracodawców Celem tych kursów/szkoleń jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji/uprawnień, które są honorowane przez pracodawców. Dzięki tej formie wsparcia młodzież zwiększa swoje szanse na rynku pracy. Organizacja specjalistycznych kursów/szkoleń wymaga: - wskazania specjalistycznych umiejętności, które nabędzie uczestnik szkolenia oraz możliwości ich wykorzystania w rzeczywistych warunkach pracy; - określenia dodatkowych kwalifikacji/uprawnień, które zdobędzie uczestnik szkolenia; - opracowania programów szkoleń, z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych;

10 - zapewnienia profesjonalnej kadry szkoleniowej oraz odpowiednich warunków, w tym nowoczesnych środków dydaktycznych i materiałów szkoleniowych. Specjalistyczne szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Bardzo szybki postęp i rozwój technologiczny sprawia, że elementem koniecznym rozwoju szkolnictwa zawodowego jest ciągły wzrost kompetencji obecnie zatrudnionej kadry dydaktycznej szkół kształcących zawodowo Organizacja dokształcania/doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych wymaga: - pogłębionej diagnozy specjalistycznych potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych; - opracowania specjalistycznych programów szkoleń; - ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w zakresie możliwości wykorzystania ich zasobów kadrowych i materialnych. Wycieczki zawodowe Zrozumienie celów i zadań wycieczki oraz istoty charakteru zwiedzanych obiektów jak również przypomnienie materiału nauczania niezbędnego do prowadzenia świadomej i ukierunkowanej obserwacji to warunki niezbędne efektywnej wycieczki zawodowej. Po powrocie do szkoły wycieczkę należy omówić, systematyzując i uogólniając zdobyte wiadomości i umiejętności oraz sprawdzić i ocenić przygotowane przez uczniów sprawozdania i materiały. Krajowe i zagraniczne wizyty studyjne To kilkudniowy pobyt uczniów w zakładach pracy znajdujących się na terytorium Polski. Celem wizyty jest kompleksowe poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych właściwych dla danej branży zawodowej oraz gromadzenie i wymiana doświadczeń. Do udziału w krajowych wizytach studyjnych może być zapraszana młodzież, która osiągała najlepsze wyniki na miesięcznych praktykach zawodowych lub podczas zajęć praktycznej nauki zawodu w centrach kształcenia praktycznego. Konkursy zawodowe Organizacja i udział w konkursach zawodowych to istotna forma pracy z uczniami uzdolnionymi i zainteresowanymi poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności. Konkursy zawodowe stwarzają ponadto tak cenną możliwość twórczej rywalizacji oraz uczą funkcjonowania w sytuacjach trudnych, które wymagają mobilizacji w określonym czasie Organizacja konkursów zawodowych wymaga: - określenia tematu, celu oraz formy realizacji konkursu; - wskazania zakresu wiedzy i umiejętności uczestników; - promocji i organizacji przedsięwzięcia; - powołania komisji konkursowej; - zapewnienia atrakcyjnych nagród; - zorganizowania podsumowującej gali konkursowej; - upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Zatrudnianie praktyków do prowadzenia zajęć Możliwe jest zatrudnianie w szkołach publicznych wysoko wykwalifikowanych specjalistów nie mających przygotowania pedagogicznego, ale dysponujących dużą wiedzą i praktyką fachową. Przepis ten stwarza okazję dla szkół zawodowych do pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów z firm lub przedsiębiorstw jako np. nauczycieli zawodu. Stwarza to dużą szansę uzupełnienia przez szkoły o profilu zawodowym posiadanej kadry nauczycielskiej o osoby z doświadczeniem praktycznym w nauczanych w szkole zawodach.

11 8. Prosimy opisać w bardziej szczegółowy sposób co najmniej jeden przykład dobrej praktyki nauczania przedsiębiorczości w szkole zawodowej Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego od września 2012r. uczestniczy w projekcie Przedsiębiorcze szkoły realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne Wirtualny Doradca i Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne oraz kursy e-learningowe. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogą zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. Uczniowie rywalizują ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekają na najlepsze zespoły! Przedsiębiorczy z naszej szkoły prowadzą wirtualne firmy i uczą się pod opieką przewodników to jest pani Danuty Skwarczewskiej i pani Małgorzaty Maniak jak w tych wirtualnych grach podejmować trafne decyzje biznesowe. Celem projektu Przedsiębiorcze szkoły jest zwiększenie zainteresowania uczniów oraz uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych zarówno dla prowadzących ww. przedmioty jak i uczniów/uczennic. Na kompleksowy zestaw narzędzi dydaktycznych składają się: programy nauczania do przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce dostosowane do nowej podstawy programowej; gra symulacyjna Wirtualny doradca, do wykorzystania podczas zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, zawierająca 100 problemów (zadań praktycznych) obejmujących materiał wynikający z nowej podstawy programowej; gra symulacyjna Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne do wykorzystania w procesie dydaktycznym w ramach fakultatywnego przedmiotu ekonomia w praktyce; zestaw 10 kursów e-learning zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, rozszerzone o zagadnienia związane z Unią Europejską oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu; scenariusze lekcji obejmujące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier symulacyjnych dla nauczycieli, wraz z ćwiczeniami i prezentacjami multimedialnymi (łącznie 150 scenariuszy); scenariusze lekcji odnoszące się do krajowych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, do wykorzystania samodzielnego lub jako uzupełnienie kursu Zakładanie własnej firmy Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco; instrukcje obsługi dla użytkowników wszystkich produktów: gry Wirtualny doradca, gry Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne (w obu przypadkach zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów) oraz platformy e-learning, a także poradnik dla koordynatorów i trenerów Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco.

12 Uczennice należące do najlepszego zespołu otrzymały certyfikaty oraz tablety wraz z zestawem publikacji multimedialnych

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo