XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku"

Transkrypt

1 Centrum Nauki Kopernik XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku wspierana finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Sternicza Warszawa tel.:

2 GIEŁDY WYNALAZKÓW ważnym czynnikiem promocji innowacji Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od początku swojej działalności prowadzi promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach i targach innowacji. Od ponad 20 lat są organizowane w Warszawie imprezy wystawiennicze pod nazwą Pokaz Wynalazków, a od 9 lat przekształcone w Giełdę Wynalazków. Odgrywają one istotną rolę w promocyjnych działaniach Stowarzyszenia i służą zaprezentowaniu polskiej publiczności i rodzimym przedsiębiorcom, tych innowacyjnych rozwiązań, które w roku poprzednim zdobyły uznanie w świecie. Jednocześnie są dobrą okazją do torowania tym wynalazkom możliwości wdrożeń. Uroczystość otwarcia Giełdy jest corocznie wydarzeniem dla środowiska wynalazczego w Polsce. Uczestniczący w niej wynalazcy bardzo sobie cenią wręczane im z tej okazji statuetki, dyplomy i listy gratulacyjne. W tych uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, goście oraz dziennikarze. Giełdy Wynalazków spełniają także ważną funkcję popularyzatorską i edukacyjną wśród młodzieży. W 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało dzięki finansowym wsparciu instytucji sfery nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego narodowe stoiska na wystawach innowacji w Kuala Lumpur, Moskwie, Genewie, Seulu, Sewastopolu, Tajpej, Norymberdze, Warszawie, Brukseli, prezentując ponad 420 innowacyjnych rozwiązań technicznotechnologicznych, które uzyskały 334 medali, z tego złotych polskich wynalazków nagrodzonych na ubiegłorocznych światowych wystawach i targach innowacji uczestniczy w tegorocznej XXI Giełdzie Wynalazków odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w okresie od 11 do 12 lutego. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wyraża podziękowanie Patronom XXI Giełdy, przede wszystkim Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za finansowe wsparcie instytucji sfery nauki Prezydium Krajowej Rady SPWiR

3 Szanowni Państwo Warszawa, dn. 14 stycznia 2014 r. Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości od wielu lat jest wydarzeniem promującym osiągnięcia polskiej nauki i techniki z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych. Zdolność kreowania nowych produktów i rozwiązań technologicznych wpływa niewątpliwie na rozwój gospodarczy kraju. Polska myśl naukowo-techniczna jest na tym polu nie tylko znana, lecz również doceniana na całym świecie. Sukcesy polskich wystawców to wynik wysiłku i zaangażowania wielu podmiotów. Jednakże należy pamiętać, że oprócz stworzenia nowatorskiego rozwiązania w danej dziedzinie, niezbędne jest wdrożenie danego wynalazku z sukcesem na rynek. To wymaga kolei ścisłej współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości to idealne miejsce na integrację środowisk związanych z rozwojem i inspirowaniem wynalazczości w Polsce ze środowiskiem przedsiębiorców. Umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów i współpracę pomiędzy wynalazcami a inwestorami. Biorąc pod uwagę ogromną konkurencję na rynku międzynarodowym w zakresie nowych technologii, ścisłe współdziałanie wynalazców oraz przedsiębiorców jest w obecnych czasach nieodzowne. Współpraca ta, pozwoli lepiej chronić polskie produkty i myśl technologiczną, a także wpłynie korzystnie na efektywność promocyjną i marketingową. W imieniu Ministerstwa Gospodarki pragnę wyrazić nadzieję, ze tegoroczna edycja Giełdy Wynalazków spełni pokładane w niej oczekiwania i przyczyni się do popularyzacji osiągnięć polskich twórców rozwiązań innowacyjnych. Chciałbym życzyć Laureatom samych sukcesów w procesie komercjalizacji swoich wynalazków i podziękować za wkład w rozwój polskiej gospodarki. Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński - 5 -

4 Szanowni Państwo! Kolejny już raz Rada Główna Instytutów Badawczych ma zaszczyt objąć patronatem Giełdę Wynalazków ekspozycję promującą nowatorskie rozwiązania naukowo-techniczne nagrodzone na międzynarodowych wystawach wynalazczości. Cieszy ogromnie fakt, że każdego roku polskie wynalazki, w tym liczne innowacyjne technologie, które powstały w instytutach badawczych, zyskują uznanie w Europie i na świecie. Reprezentując środowisko 118 instytutów badawczych, dysponujących prawie 190 akredytowanymi laboratoriami badawczymi, mam świadomość ogromnego potencjału, którym dysponują polskie instytuty badawcze. Sukces naszych instytutów to niewątpliwie rezultat połączenia nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz inwencji twórczej wielu naukowców i badaczy, którzy starają się odpowiadać na aktualne potrzeby gospodarki. Zapraszając do udziału w XXI Giełdzie Wynalazków życzę, aby kolejna edycja tego wartościowego przedsięwzięcia okazała się sukcesem zarówno dla Organizatorów, jak i Wystawców, aby zaowocowała efektywną współpracą pomiędzy wynalazcami a inwestorami. Gratuluję także wszystkim Laureatom, życząc szybkich wdrożeń i kolejnych śmiałych pomysłów. prof. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych - 6 -

5 Szanowni organizatorzy i uczestnicy XXI Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości Organizowane od 21 lat przez SPWiR giełdy na stałe wpisały się w działania środowiska technicznego na rzecz promowania i wspierania wdrożeń innowacyjnych rozwiązań. Gospodarka polska, a także unijna, choć w niektórych bardziej rozwiniętych krajach w mniejszym stopniu, potrzebuje zwiększenia swojej konkurencyjności w stosunku do USA i dynamicznie rozwijających się gospodarek Chin, Brazylii, czy Indii. Okazało się bowiem, że przeniesienie przemysłu poza kontynent europejski niezbyt dobrze odbiło się na ekonomice krajów UE. Komisja Europejska planuje zwiększenie znaczenia przemysłu, co da nowe miejsca pracy i pobudzi rozwój gospodarczy. Do tego jednak oprócz woli politycznej, rozwiązań legislacyjnych oraz organizacyjnych jest potrzebny wsad innowacyjny, który da się przełożyć na konkurencyjne wyroby i technologie. Polscy wynalazcy, naukowcy, w tym także młodzi, odznaczają się dużą kreatywnością. Fakt, iż nie daje to oczekiwanych rezultatów powinien być bardzo poważnie przeanalizowany. Wnioski z tej analizy winny stać się podstawą decyzji politycznych. Giełda wynalazków, które w ostatnim roku zdobyły nagrody, medale i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i targach to pokaz możliwości i oferta dla przedsiębiorców. To oni głównie powinni wspólnie z wynalazcami powiedzieć, co zrobić, aby te medalowe rozwiązania w końcowym efekcie stały się hitami rynkowymi. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, której SPWiR jest członkiem, od lat działa na rzecz zbliżania i współpracy miedzy nauką a przemysłem. Życzę by tegoroczna XXI Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości, jeszcze bardziej przełamała barierę między wynalazcami a producentami i by nasz kraj stał się w tym dziele liderem międzynarodowych rankingów innowacyjności. Organizatorom gratuluję wytrwałości, resortowi nauki dziękuję za wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez środowisko techniczne. Życzę, byśmy wszyscy mieli satysfakcję z kreatywności polskich wynalazców. Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT-NOT - 7 -

6 PATRONAT HONOROWY Lena Kolarska-Bobińska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Janusz PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów Alicja ADAMCZAK Prezes Urzędu Patentowego RP Leszek RAFALSKI Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Bożena LUBLIŃSKA-KASPRZAK Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY Prezes FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej - 8 -

7 PATRONAT MEDIALNY Gazeta Prawna Radio Dla Ciebie Polish Market Magazyn Przemysłowy Teberia The Warsaw Voice Przegląd Techniczny Portal Techniczny Czwórka Polskie Radio TV Orion Magazyn Gospodarczy FAKTY Perspektywy inżynierka.pl Nauka w Polsce PAP FOCUS Nowoczesne Technologie w Przemyśle - 9 -

8 WYNAKLAZKI WYRÓŻNIONE na międzynarodowych wystawach i targach innowacji prezentowane w 2013 roku w stoiskach Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów TEHERAN 5 Wystawa Wynalazków i Innowacji FINEX 2013 KUALA LUMPUR MOSKWA GENEWA KUALA LUMPUR Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji MTE 2013 XVI Moskiewski salon Własności Przemysłowej ARCHIMEDES 41. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions 12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji Technologicznych ITEX PRAGA Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INVENTO 2013 MAKAU TAJPEJ SEWASTOPOL Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2013 MACAU Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart IX Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY ZAGRZEB 11. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2013 WARSZAWA VITÓRIA NORYMBERGA BRUKSELA VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS Targi Wynalazków i Biznesu InventaBrasil 62. Międzynarodowa Wystawa Innowacji IENA 62. Światowa Wystawa Innowacji Brussels Innova SEUL IX Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF

9 DOROBEK WYSTAWIENNICZY Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w 2013 roku Lp. Nazwa, miejsce i termin imprezy Medal złoty z wyróżnieni em Jury Medal złoty Uzyskane wyróżnienia Medal srebrny Medal brązowy Nagrody specjalne 1. 5 Wystawa Wynalazków i Innowacji FINEX Teheran, 4 7 lutego 2. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTE 2013, Kuala Lumpur, lutego Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES Moskwa, 2 5 kwietnia Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Genewa, kwietnia Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX Kuala Lumpur, 9 11 maja 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INVENTO Praga, 6 8 czerwca 7. Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości Makau, czerwca 8. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart Taipei, września 9. 9 Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY Sewastopol, września 10. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA Zagrzeb Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS Warszawa, 8 10 października Targi Wynalazków i Biznesu InventaBrasil Vitória października Międzynarodowa Wystawa Pomysły Wynalazki Nowe Produkty IENA Norymberga, 31 października 3 listopada Salon Innowacji Brussels Innova Bruksela, listopada Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF Seul, listopad/grudzień RAZEM

10 LISTA WYNALAZKÓW Politechnika Częstochowska str Innowacyjność interpretacji wyników metody servqual nowe podejście 2. Innowacyjność w zakresie określenia stylów kierowania 3. Nowa metoda wytwarzania funkcjonalnych materiałów na bazie 4-składnikowych stopów żelaza 4. Unikalne materiały przeznaczone do produkcji wysokotemperaturowych czujników magnetycznych 5. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne do zastosowań medycznych Politechnika Krakowska str Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych. 7. Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej 8. Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych 9. Kompozyty na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych Politechnika Łódzka str Technologia wytwarzania polikrystalicznego grafenu na skalę przemysłową 11. ARchiwum - nowa metoda prezentacji i interakcji z obiektami dziedzictwa kulturalnego w przestrzeni muzeum. 12. Biodegradowalne tekstylia medyczne i sposób ich wytwarzania 13. Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej Politechnika Świętokrzyska str Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych. Wojskowa Akademia Techniczna str SENSE - Teleinformatyczny system monitorowania napadów epilepsji z wykorzystaniem sensorów inercjalnych i elektromiografii powierzchniowej 16. COPE Common Operational Picture Environment 17. Algorytm cyfrowej korekcji głębi ostrości w skaningowej mikroskopii elektronowej 18. Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA 19. Innowacyjna ekologiczna metoda wydobycia gazu z łupków i składowania CO Metoda zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów

11 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z o.o. str Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu 22. Sposób automatycznej regulacji mocy czynnej i częstotliwości cieplnych bloków energetycznych Instytut Chemii Przemysłowej im Prof. Ignacego Mościckiego str Małocząsteczkowe dendrymery peptydowe o strukturze amfifilowej o własnościach przeciwdronoustrojowych 24. Synteza węglowodorowej frakcji dieslowskiej z hydrorafinacji tłuszczu utylizacyjnego 25. Eko-Preparat. Grzybobójczy, bakteriobójczy koncentrat z kapusty Instytut Chemii i Techniki Jądrowej str Sposób i układ transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i w fermentorze. 27. Sposób unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w szkłach krzemionkowych Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk str Manostat źródło strumienia gazu z precyzyjną stabilizacją ciśnienia Instytut Maszyn Matematycznych str MSAS II for USAR 30. Europejska Multimedialna Encyklopedia Geografii dla Niewidomych 31. TeleEdu LMS 2.0 Instytut Mechaniki Precyzyjnej str Metoda diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu. 33. Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali Instytut Nafty i Gazu str Biodegradowalny smar plastyczny. 35. Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach solankowych 36. Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym 37. Uniwersalny pakiet detergentowy do olejów napędowych

12 38. Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych 39. Mikroemulsja woskowa na bazie wosków pochodzących z odzysku oraz sposób jej wytwarzania 40. Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów napędowych 41. Klaryfikator ferromagnetyczny do rozdzielania emulsji wodno-olejowych Instytut Nawozów Sztucznych str Kompozycja do chmielenia piwa. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy str Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP str Robot Mobilny PIAP GRYF 45. Urządzenie Do Wspomagania Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej PIAPLife Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań str Urządzenie do obrabiania warzyw, zwłaszcza papryki 47. Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika 48. Maszyna do zbioru, wiązania i układania snopów wikliny plecionkarskie 49. Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa str FascioDerm błona kolagenowa do regeneracji tkanek dziąsła Młodzi Innowatorzy str Odzyskiwane energii windy 52. Komórkowy licznik mediów: Eko aplikacja na telefon, kontroler zużycia energii, wody, gazu i ilości odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym 53. Nocne świetliki 54. Manipulator ramię robota sterowane ręcznie Marek Rauchfleisz str Łazik marsjański MR

13 - 15 -

14 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Innowacyjność interpretacji wyników metody servqual nowe podejście Multi prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, dr Joanna Rosak-Szyrocka, mgr inż. Marta Jagusiak-Kocik, prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Nabiałek, mgr inż. Krzysztof Mielczarek Metoda Servqual służy do określenia satysfakcji klientów, pracowników. Jej ankieta zawiera trzy grupy ocen: ważność oczekiwania (O), ważność postrzegania (P), podział 100% na pięć części grup. Wynikiem jest różnica P-O, która może być dodatnia (satysfakcja), ujemna (brak satysfakcji), neutralna (P-O = 0). Różnica może być jeszcze skorygowana o strukturę ważności grupy. Otrzymujemy w ostateczności jeden wynik. Metoda Servqual opiera się na ocenie 22 czynników (skala 1 7) w dwóch fazach: oczekiwanie i postrzeganie oraz podziału 100 punktów na pięć części. Nakład pracy jest duży, a w ostateczności uzyskujemy tylko jeden wynik. Uzyskanych wyników nie można wykorzystać w metodzie Herzberga ponieważ uzyskana mapa satysfakcji nie może być podzielona na cztery równoważne obszary. Informacja o wypełnieniu ankiety nie jest jednoznaczna. Zmieniono część początkową ankiety Servqual, nadając jej bardzo czytelną formę. Respondenci wyrażają bezpośrednio swoją opinię nie na zasadzie porównania. Zmieniono skalę z 1 7 na 1 6. Wprowadzono trzy kryteria satysfakcji: różnicowe procentowe wskaźnikowe Kryterium różnicowe polega na obliczeniu różnicy P-O, uszeregowaniu wyników od wartości największej do najmniejszej. Utworzony szereg wskazuje, którymi wynikami należy szczególnie się zainteresować, aby klienci, pracownicy osiągnęli z niego satysfakcję. Różnica P-O jest podejściem indywidualnym (do każdego czynnika oddzielnie). Kryterium procentowe. Uzyskane wyniki odnoszą się do całości, czyli 100%. W ten sposób wprowadzono porównanie ocen ważności czynników względem siebie. Kryterium wskaźnikowe. Wprowadzono wagę oczekiwań. To kryterium umożliwiło zaproponowanie skali satysfakcji. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa

15 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Innowacyjność w zakresie określenia stylów kierowania Multi Prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, dr Joanna Rosak-Szyrocka, dr inż. Manuela Ingaldi, dr inż. Piotr Sygut, prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota, dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska Tradycyjne style kierowania (zintegrowany, autokratyczny, nieingerujący, demokratyczny) określone są na podstawie nastawienia na produkcję i nastawienia na ludzi. Oba czynniki ocenione są w skali 1 9. Uzyskane wyniki badań nanoszone są mapę kierowania i w zależności od położenia na niej określony jest styl kierowania. Skala jest w zakresie 1 9, wymienia się natomiast cztery klasyczne style kierowania, co oznacza, że powinny na mapie kierowania wystąpić cztery równoważne strefy. Jest to trudne do realizacji, ponieważ trzeba wyłączyć skrajne oceny lub oceny środkowe. Takie postępowanie generuje paski (obszary) obojętne. Przypuszczono, że osiągnięcie punktu o współrzędnych 9;9 symbolizuje zyski firmy. Praktyka tego nie potwierdziła. Neutralne fragmenty mapy kierowania zlikwidowano poprzez zmianę skali ważności podmiotowych czynników z 1 9 na 1 8. Określono obszar na mapie kierowania, gwarantujący osiągniecie maksymalnego zysku, które nazwano optimum Toyoty, obejmujące ¼ wszystkich punktów. Zastąpiono również w ankiecie wyraz nastawienie (respondentom źle się kojarzyło) na ważność. Zaproponowane zmiany w określeniu tradycyjnych stylów kierowania pozwalają: wydzielić cztery równoważne sfery na mapie kierowania (odpowiadające odpowiednim stylom kierowania) wydzielić tzw. optimum Toyoty, utworzone ono poprzez współrzędne punktów wszystkich czterech stylów kierowania zlikwidowano źle kojarzące się terminy w ankiecie Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa

16 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Nowa metoda wytwarzania funkcjonalnych materiałów na bazie 4-składnikowych stopów żelaza prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota, dr hab. Marcin Nabiałek, dr Marcin Dośpiał, mgr inż. Jarosław Jędryka, dr Katarzyna Błoch, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr inż. Paweł Pietrusiewicz, mgr inż. Anna Bukowska Przedstawione rozwiązanie wiąże się z nową metodą produkcji jednej z najnowszych grup materiałów funkcjonalnych - stopów na bazie Fe o strukturze amorficznej lub nanokrystalicznej. Prezentowane masywne materiały są produkowane z bardzo dużą prędkością krzepnięcia sięgającą 1000 K/s. Stosowana metoda produkcji, polega na wtryskiwaniu ciekłego stopu do miedzianej formy i jego szybkim zestalaniu w wyniku kontaktu z powierzchnią chłodzącą (zimny palec). Taki sposób produkcji prowadzi do otrzymania struktury amorficznej lub nanokrystalicznej w całej objętości materiału. Wyprodukowane przy pomocy tej metody materiały, w zależności od składu chemicznego, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i magnetycznymi, znacznie lepszymi niż w obecnie stosowanych materiałach krystalicznych o tym samym składzie chemicznym. Wykorzystanie takich nowoczesnych materiałów do produkcji rdzeni magnetycznych lub na przykład w przemyśle elektronicznym lub do urządzeń medycznych, może znacznie zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych oraz przyczynić się do ochrony środowiska Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2013; Makau 9 Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul 3 Targi Wynalazków i Biznesu InventaBrasil Vitória złoty medal

17 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Unikalne materiały przeznaczone do produkcji wysokotemperaturowych czujników magnetycznych dr Marcin Dośpiał, prof. nzw. Dr hab. inż. Michał Szota, dr Marcin Nabiałek, mgr inż. Paweł Pietrusiewicz, dr Jacek Sobczyk, dr Katarzyna Błoch, dr Joanna Gondro, dr Konrad Gruszka Prezentowane wysokotemperaturowe materiały magnetyczne, których parametry są stabilne w szerokim zakresie temperatur, są bardzo poszukiwanymi materiałami, służącymi do produkcji magnesów wykorzystywanych w budowie np. czujników lub silników, pracujących w podwyższonych temperaturach. Stosując materiał na bazie związków typu Sm-Co oraz metodę ultra szybkiego chłodzenia ciekłego stopu można uzyskać materiał obdarzony unikalną mikrostrukturą. Ten typ struktury posiada stabilne lub nietypowe zmiany koercji i remanencji w bardzo szerokim zakresie temperatur. Uzyskanie takiego materiału jest bardzo trudne ze względu na metastabilne charakter fazy. Tematyka związana z tego typu nowoczesnymi materiałami funkcjonalnymi stanowi jeden z dominujących trendów w dziedzinie materiałów magnetycznych. Podsumowując, doskonałe właściwości sprawiają, że materiały te doskonale nadaje się do zastosowań w urządzeniach pracujących w wysokich temperaturach i przy niekorzystnych warunkach środowiskowych. Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2013; Makau

18 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Materiały amorficzne i nanokrystaliczne do zastosowań medycznych dr hab. inż. Michał Szota, dr hab. Marcin Nabiałek, dr inż. Paweł Piertusiewicz, mgr inż. Anna Bukowska Materiały amorficzne i nanokrystaliczne na bazie żelaza wytworzone są przy użyciu metody wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej formy. Metoda ta pozwoliła uzyskać materiały, które charakteryzują się dobrymi właściwościami magnetycznie miękkimi takimi jak: wysoka magnetyzacja nasycenia, małe pole koercji oraz mechanicznymi: wysoka mikrotwardość, odporność na ścieranie i odporność na korozję. Wytworzone materiały miały postać prętów o średnicy 4 mm i długości 12 mm. Jednym z głównych parametrów decydującym o realnych możliwościach zastosowania elektrotechnicznych stopów amorficznych i nanokrystalicznych w miniaturowych urządzeniach elektrycznych używanych w medycynie jest ich temperatura Curie określająca stabilność stanu ferromagnetycznego. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne na bazie żelaza mogą być wykorzystane jako miniaturowe urządzanie elektryczne używane w medycynie. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart ; Taipei

19 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych Twórca: dr inż. Aleksander Pabiś Przedmiotem wynalazku jest separator niejednorodnych mieszanin ciekłych, takich jak przykładowo wodna emulsja olejowa lub zawodniony olej. Zastosowanie dwóch, trzech lub więcej współśrodkowych stref w separatorze pozwala na znaczące zmniejszenie jego całkowitej wysokości w stosunku do klasycznych hydrocyklonów w których stosunek wysokości do średnicy wynosi od 20 do 25. Zastosowanie przedstawionego wynalazku pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni niezbędnej do zabudowy, obniżenie kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, ułatwia również transport ( w przypadku przenośnych jednostek) oraz obsługę pojedynczego separatora lub agregatu zespolonego z kilku lub kilkudziesięciu separatorów. Wykorzystanie siły odśrodkowej do separacji, pozwala, podobnie jak w stosowanych dotychczas hydrocyklonach, oddzielać od wody krople oleju o rozmiarach 30 do 100 m z praktycznie ze 100% sprawnością. Natomiast dolna granica wielkości kropel oleju możliwych do usunięcia z wody waha się w granicach 3 do 15 m. Badania przeprowadzone na uproszczonej, dwustrefowej wersji urządzenia potwierdziły jego zdolność do rozdziału emulsji wodno olejowej lub podobnych nierozpuszczających się w sobie dwuskładnikowych układów ciecz-ciecz. Możliwość regulacji szerokości pierścieniowej szczeliny w górnej części strefy centralnej, którą odprowadzana jest część cieczy o większej gęstości (np. woda) pozwala na dobranie jej optymalnego wydatku z punktu widzenia sprawności rozdziału. Wynalazek może mieć zastosowanie w przemyśle wydobywczym, w petrochemii, na stacjach benzynowych i wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność rozdziału emulsji dwuskładnikowych. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INVENTO Praga Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA Zagrzeb Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa

20 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann, dr inż. Krystyna Hoffmann Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej. Proces filtracji gnojowicy świńskiej pozwala otrzymać frakcję stałą (SF) i ciekłą (LF). Badania potwierdziły mineralizację składników gnojowicy świńskiej dzięki stosowaniu kwasów fosforowego i siarkowego, oraz superfosfatu, a następnie obróbce cieplnej i filtracji ciśnieniowej przetworzonej zawiesiny. Celem dodatku kwasów mineralnych było przekształcenie makro- i mikro-składników nawozowych w postać biodostępną dla roślin, związanie lotnych związków nieorganicznych i organicznych zawierających azot (zmniejszenie strat azotu podczas przechowywania i stosowania), hydroliza i mineralizacja materii organicznej. Wprowadzenie kwasów zwiększa ponadto bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne poprzez zniszczenie bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów (higienizacja). W trakcie procesu obrabiana zawiesina gnojowicy była w dwóch etapach zobojętniana mlekiem wapiennym. W celu zbilansowania zawartości azotu i fosforu, produkt był wzbogacany przez nawóz typu superfosfat. W wyniku filtracji otrzymywano filtrat koloru jasno słomkowego oraz osad. Zaletą nowej metody jest wprowadzenie do fazy organicznej osadu pofiltracyjnego 40-59% fazy krystalicznej co ułatwia filtrację, na filtrach ciśnieniowych z wydajnością filtracji >1000 L/m 2 /h. Pomimo dużych różnic w chemicznym zapotrzebowaniu tlenu ChZT (10,000 80,000 mg/l), oraz zawartości substancji stałych w gnojowicy (10,000 20,000 mg/l), metoda pozwala na usunięcie > 90% ChZT i > 99% suchej masy z filtratu. Opracowana metoda pozwala na wyeliminowanie odorów z produktów filtracji zawiesiny gnojowicy tj. osadu i filtratu oraz na usunięcie fosforu, wapnia i magnezu z tego filtratu. W efekcie otrzymuje się filtraty, w których zawartość P wynosi od mg/l, zawartość Ca 4-30 mg/l; zawartość Mg 4-20 mg/l. Równocześnie następuje obniżenie o 93-98% ładunku ChZT w filtracie w stosunku do jego zawartości w wyjściowej gnojowicy. Końcowym efektem dalszych badań będzie otrzymanie z osadu pofiltracyjnego nawozu mineralno-organicznego zawierającego związki azotu, fosforu, potasu i wapnia, a także siarki, oraz mikroelementy o uniwersalnym charakterze. Oczyszczony filtrat zostanie przeznaczony do deszczowania pól. W razie potrzeby może być również kierowany do klasycznych biologicznych oczyszczalniach ścieków. Otrzymane wyniki wskazują, że proponowana technologia jest obiecująca, prosta i efektywna i stwarza szanse rozwiązania problemu wykorzystania gnojowicy świńskiej

21 9 Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY, Sewastopol Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa 64 Międzynarodowa Wystawa Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty IENA; Norymberga 62 Salon Innowacji Brussels Innova ;Bruksela 9 Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul

22 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, mgr inż. Dagmara Malina Przedmiotem wynalazku są kompozycje polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi. Doskonałe właściwości aplikacyjne proponowanych kompozycji wynikają z dobrego dopasowania szybkości uwalniania substancji aktywnej z polimeru. Proponowana synteza matrycy polimerowej z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego jest nowoczesną i bezodpadową metodą typu green chemistry. Technologia jest prosta, szybka i bardzo wydajna. W opracowanej metodzie wykorzystuje się energię do zainicjowania reakcji polimeryzacji oraz sterylizacji produktów biomedycznych. Stosowane ekstrakty roślinne to wyciągi z roślin: kwiatów, liści, kory, owoców, pyłków oraz korzeni. Zawierają one: witaminy, aminokwasy, garbniki, flawonoidy, saponiny, olejki eteryczne, śluzy, i inne cenne substancje. Mają właściwości lecznicze, nawilżające, dezynfekujące oraz pielęgnujące. Proponowane bioaktywne opatrunki nie tylko chronią ranę przed czynnikami działającymi z zewnątrz, ale także dzięki swoim właściwościom bezpośrednio współdziałają z procesami gojenia: chronią przed infekcją w ranie, pochłaniają wysięk, zapewniają prawidłową wymianę gazową i odpowiednie ph. Dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie zarówno do opatrywania płytkich, jak i głębokich rany oraz zmian martwiczych. Produkt jest dedykowany dla osób, które mają problemy z leczeniem ran przewlekłych: odleżyny oraz owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia w przebiegu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej. Produkt będzie dostępny w plastrach o różnych wymiarach, tak aby każdy pacjent mógł go swobodnie dopasować do swoich potrzeb. Ponadto, nowoczesne materiały opatrunkowe nie wymagają codziennej wymiany, starczają na co najmniej 48h (zależy od stadium leczenia rany), przez co zmniejszają się również koszty leczenia

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials Nr 6 ISSN 1899-3230 Rok III Warszawa Opole 2010 212 DZIAŁALNOŚĆ ICiMB Minister nauki

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie infomat-e

Informacja o systemie infomat-e Informacja o systemie infomat-e infomat- e to to zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający na skuteczny przekaz informacji. System ułatwia dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

innowacyjne rozwiązania biomateriały - nanotechnologie

innowacyjne rozwiązania biomateriały - nanotechnologie www.btyliszczak.pl Bioktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane Młody Naukowiec II - kreator rzeczywistości gospodarczej W dniu 15.12.2011r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie w celu szkolenia pracowników,

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji

Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji Med & Life Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rok założenia: 1995 Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Lata 2011-2012. Nr umowy: UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00

Lata 2011-2012. Nr umowy: UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00 Projekt Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo rozwojowych Nr umowy: UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00

Bardziej szczegółowo

"Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej" Dr hab. inż. Michał Szota

Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej Dr hab. inż. Michał Szota Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w kadencji 2012-2016 "Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej" Dr hab. inż. Michał Szota

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 8 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 174 DZIAŁALNOŚĆ ICIMB Twórcy: Cecylia Dziubak,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji PODSUMOWANIE Zakończyła się druga edycja Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami

Bardziej szczegółowo

Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru. Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh

Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru. Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh POIG 01.01.02-10-025/09 Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh Projekt badawczy strategiczny POIG

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii Katarzyna Bergier Wydział Biologii Uniwersytet Łódzki Karolina H. Czarnecka Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź, 08.06.2015

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA TRICOMED SA SUKCES INNOWACYJNOŚCI Toruń, UMK 24.02.2014 TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA Tricomed SA to firma, która od lat jest chlubą Łodzi. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1995 roku, jednak tradycją

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie targów Instalacje 2014

Podsumowanie targów Instalacje 2014 Podsumowanie targów Instalacje 2014 W dniach 8-11 kwietnia 2014 r. odbyły się Międzynarodowe Targi instalacyjne INSTALACJE 2014. Na te cztery dni Poznań stał się stolicą instalatorów i projektantów instalacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Portal Innowacyjnego Technika Portal Innowacyjnego Technika jest aplikacją umożliwiającą w sposób kreatywny pogłębiać nauki techniczne

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Seminarium Komisji Gospodarki Narodowej Stan i perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce Senat RP, Warszawa, 15 maja 2012 r. dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 2014-06-02 Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Sebastiana Garusa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU Politechnika Łódzka obszary aktywności Uczenie wyższe KSZTAŁCENIE PROWADZENIE BADAŃ WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM Potencjał Politechniki

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME ZrównowaŜona produkcja cementu przy wykorzystaniu kompozytów cementu: Kierunki zmian i korzyści z produkcji cementu MoŜemy wyróŝnić główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków 8 października 2013, POZNAŃ Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków prof. Jarosław Arabas, prof. Jarosław Mizera, dr hab. Jerzy Weremczuk

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o.

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy - powstaje w procesie biologicznego rozkładu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2015, zwanego dalej KONKURSEM. 2 Organizatorzy i

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 2 Przedstawiamy Państwu informacje nt. konkursu "Laur Innowacyjności 2015". LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 V edycja ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie!!!

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie!!! Szanowni Państwo! Chcielibyśmy wziąć udział w II edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. Ambasador Szkolnej Wynalazczości W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia. Jury konkursu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Władze Wydziału Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, prof. nzw. Pol. Śl., Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU REGULAMIN RANKINGU 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu jest Amadeus Art z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 24/5, zwany

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA Piotr KOWALIK Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studenckie Koło Naukowe Informatyków KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA 1. Ciekłe układy niejednorodne Ciekły układ niejednorodny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków PEE00332EN 1606 Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków Jacek Pyskło PROCESY I URZĄDZENIA Alfa Laval Przegląd procesu Urządzenia Alfa Laval Aeracja Filtracja SBR Zagęszczanie Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Technik Wytwarzania Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym Marcin Perzyk Dlaczego eksploracja danych?

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo