XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku"

Transkrypt

1 Centrum Nauki Kopernik XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku wspierana finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Sternicza Warszawa tel.:

2 GIEŁDY WYNALAZKÓW ważnym czynnikiem promocji innowacji Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od początku swojej działalności prowadzi promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach i targach innowacji. Od ponad 20 lat są organizowane w Warszawie imprezy wystawiennicze pod nazwą Pokaz Wynalazków, a od 9 lat przekształcone w Giełdę Wynalazków. Odgrywają one istotną rolę w promocyjnych działaniach Stowarzyszenia i służą zaprezentowaniu polskiej publiczności i rodzimym przedsiębiorcom, tych innowacyjnych rozwiązań, które w roku poprzednim zdobyły uznanie w świecie. Jednocześnie są dobrą okazją do torowania tym wynalazkom możliwości wdrożeń. Uroczystość otwarcia Giełdy jest corocznie wydarzeniem dla środowiska wynalazczego w Polsce. Uczestniczący w niej wynalazcy bardzo sobie cenią wręczane im z tej okazji statuetki, dyplomy i listy gratulacyjne. W tych uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, goście oraz dziennikarze. Giełdy Wynalazków spełniają także ważną funkcję popularyzatorską i edukacyjną wśród młodzieży. W 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało dzięki finansowym wsparciu instytucji sfery nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego narodowe stoiska na wystawach innowacji w Kuala Lumpur, Moskwie, Genewie, Seulu, Sewastopolu, Tajpej, Norymberdze, Warszawie, Brukseli, prezentując ponad 420 innowacyjnych rozwiązań technicznotechnologicznych, które uzyskały 334 medali, z tego złotych polskich wynalazków nagrodzonych na ubiegłorocznych światowych wystawach i targach innowacji uczestniczy w tegorocznej XXI Giełdzie Wynalazków odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w okresie od 11 do 12 lutego. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wyraża podziękowanie Patronom XXI Giełdy, przede wszystkim Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za finansowe wsparcie instytucji sfery nauki Prezydium Krajowej Rady SPWiR

3 Szanowni Państwo Warszawa, dn. 14 stycznia 2014 r. Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości od wielu lat jest wydarzeniem promującym osiągnięcia polskiej nauki i techniki z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych. Zdolność kreowania nowych produktów i rozwiązań technologicznych wpływa niewątpliwie na rozwój gospodarczy kraju. Polska myśl naukowo-techniczna jest na tym polu nie tylko znana, lecz również doceniana na całym świecie. Sukcesy polskich wystawców to wynik wysiłku i zaangażowania wielu podmiotów. Jednakże należy pamiętać, że oprócz stworzenia nowatorskiego rozwiązania w danej dziedzinie, niezbędne jest wdrożenie danego wynalazku z sukcesem na rynek. To wymaga kolei ścisłej współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości to idealne miejsce na integrację środowisk związanych z rozwojem i inspirowaniem wynalazczości w Polsce ze środowiskiem przedsiębiorców. Umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów i współpracę pomiędzy wynalazcami a inwestorami. Biorąc pod uwagę ogromną konkurencję na rynku międzynarodowym w zakresie nowych technologii, ścisłe współdziałanie wynalazców oraz przedsiębiorców jest w obecnych czasach nieodzowne. Współpraca ta, pozwoli lepiej chronić polskie produkty i myśl technologiczną, a także wpłynie korzystnie na efektywność promocyjną i marketingową. W imieniu Ministerstwa Gospodarki pragnę wyrazić nadzieję, ze tegoroczna edycja Giełdy Wynalazków spełni pokładane w niej oczekiwania i przyczyni się do popularyzacji osiągnięć polskich twórców rozwiązań innowacyjnych. Chciałbym życzyć Laureatom samych sukcesów w procesie komercjalizacji swoich wynalazków i podziękować za wkład w rozwój polskiej gospodarki. Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński - 5 -

4 Szanowni Państwo! Kolejny już raz Rada Główna Instytutów Badawczych ma zaszczyt objąć patronatem Giełdę Wynalazków ekspozycję promującą nowatorskie rozwiązania naukowo-techniczne nagrodzone na międzynarodowych wystawach wynalazczości. Cieszy ogromnie fakt, że każdego roku polskie wynalazki, w tym liczne innowacyjne technologie, które powstały w instytutach badawczych, zyskują uznanie w Europie i na świecie. Reprezentując środowisko 118 instytutów badawczych, dysponujących prawie 190 akredytowanymi laboratoriami badawczymi, mam świadomość ogromnego potencjału, którym dysponują polskie instytuty badawcze. Sukces naszych instytutów to niewątpliwie rezultat połączenia nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz inwencji twórczej wielu naukowców i badaczy, którzy starają się odpowiadać na aktualne potrzeby gospodarki. Zapraszając do udziału w XXI Giełdzie Wynalazków życzę, aby kolejna edycja tego wartościowego przedsięwzięcia okazała się sukcesem zarówno dla Organizatorów, jak i Wystawców, aby zaowocowała efektywną współpracą pomiędzy wynalazcami a inwestorami. Gratuluję także wszystkim Laureatom, życząc szybkich wdrożeń i kolejnych śmiałych pomysłów. prof. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych - 6 -

5 Szanowni organizatorzy i uczestnicy XXI Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości Organizowane od 21 lat przez SPWiR giełdy na stałe wpisały się w działania środowiska technicznego na rzecz promowania i wspierania wdrożeń innowacyjnych rozwiązań. Gospodarka polska, a także unijna, choć w niektórych bardziej rozwiniętych krajach w mniejszym stopniu, potrzebuje zwiększenia swojej konkurencyjności w stosunku do USA i dynamicznie rozwijających się gospodarek Chin, Brazylii, czy Indii. Okazało się bowiem, że przeniesienie przemysłu poza kontynent europejski niezbyt dobrze odbiło się na ekonomice krajów UE. Komisja Europejska planuje zwiększenie znaczenia przemysłu, co da nowe miejsca pracy i pobudzi rozwój gospodarczy. Do tego jednak oprócz woli politycznej, rozwiązań legislacyjnych oraz organizacyjnych jest potrzebny wsad innowacyjny, który da się przełożyć na konkurencyjne wyroby i technologie. Polscy wynalazcy, naukowcy, w tym także młodzi, odznaczają się dużą kreatywnością. Fakt, iż nie daje to oczekiwanych rezultatów powinien być bardzo poważnie przeanalizowany. Wnioski z tej analizy winny stać się podstawą decyzji politycznych. Giełda wynalazków, które w ostatnim roku zdobyły nagrody, medale i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i targach to pokaz możliwości i oferta dla przedsiębiorców. To oni głównie powinni wspólnie z wynalazcami powiedzieć, co zrobić, aby te medalowe rozwiązania w końcowym efekcie stały się hitami rynkowymi. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, której SPWiR jest członkiem, od lat działa na rzecz zbliżania i współpracy miedzy nauką a przemysłem. Życzę by tegoroczna XXI Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości, jeszcze bardziej przełamała barierę między wynalazcami a producentami i by nasz kraj stał się w tym dziele liderem międzynarodowych rankingów innowacyjności. Organizatorom gratuluję wytrwałości, resortowi nauki dziękuję za wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez środowisko techniczne. Życzę, byśmy wszyscy mieli satysfakcję z kreatywności polskich wynalazców. Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT-NOT - 7 -

6 PATRONAT HONOROWY Lena Kolarska-Bobińska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Janusz PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów Alicja ADAMCZAK Prezes Urzędu Patentowego RP Leszek RAFALSKI Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Bożena LUBLIŃSKA-KASPRZAK Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY Prezes FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej - 8 -

7 PATRONAT MEDIALNY Gazeta Prawna Radio Dla Ciebie Polish Market Magazyn Przemysłowy Teberia The Warsaw Voice Przegląd Techniczny Portal Techniczny Czwórka Polskie Radio TV Orion Magazyn Gospodarczy FAKTY Perspektywy inżynierka.pl Nauka w Polsce PAP FOCUS Nowoczesne Technologie w Przemyśle - 9 -

8 WYNAKLAZKI WYRÓŻNIONE na międzynarodowych wystawach i targach innowacji prezentowane w 2013 roku w stoiskach Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów TEHERAN 5 Wystawa Wynalazków i Innowacji FINEX 2013 KUALA LUMPUR MOSKWA GENEWA KUALA LUMPUR Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji MTE 2013 XVI Moskiewski salon Własności Przemysłowej ARCHIMEDES 41. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions 12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji Technologicznych ITEX PRAGA Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INVENTO 2013 MAKAU TAJPEJ SEWASTOPOL Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2013 MACAU Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart IX Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY ZAGRZEB 11. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2013 WARSZAWA VITÓRIA NORYMBERGA BRUKSELA VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS Targi Wynalazków i Biznesu InventaBrasil 62. Międzynarodowa Wystawa Innowacji IENA 62. Światowa Wystawa Innowacji Brussels Innova SEUL IX Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF

9 DOROBEK WYSTAWIENNICZY Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w 2013 roku Lp. Nazwa, miejsce i termin imprezy Medal złoty z wyróżnieni em Jury Medal złoty Uzyskane wyróżnienia Medal srebrny Medal brązowy Nagrody specjalne 1. 5 Wystawa Wynalazków i Innowacji FINEX Teheran, 4 7 lutego 2. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTE 2013, Kuala Lumpur, lutego Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES Moskwa, 2 5 kwietnia Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Genewa, kwietnia Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX Kuala Lumpur, 9 11 maja 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INVENTO Praga, 6 8 czerwca 7. Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości Makau, czerwca 8. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart Taipei, września 9. 9 Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY Sewastopol, września 10. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA Zagrzeb Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS Warszawa, 8 10 października Targi Wynalazków i Biznesu InventaBrasil Vitória października Międzynarodowa Wystawa Pomysły Wynalazki Nowe Produkty IENA Norymberga, 31 października 3 listopada Salon Innowacji Brussels Innova Bruksela, listopada Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF Seul, listopad/grudzień RAZEM

10 LISTA WYNALAZKÓW Politechnika Częstochowska str Innowacyjność interpretacji wyników metody servqual nowe podejście 2. Innowacyjność w zakresie określenia stylów kierowania 3. Nowa metoda wytwarzania funkcjonalnych materiałów na bazie 4-składnikowych stopów żelaza 4. Unikalne materiały przeznaczone do produkcji wysokotemperaturowych czujników magnetycznych 5. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne do zastosowań medycznych Politechnika Krakowska str Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych. 7. Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej 8. Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych 9. Kompozyty na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych Politechnika Łódzka str Technologia wytwarzania polikrystalicznego grafenu na skalę przemysłową 11. ARchiwum - nowa metoda prezentacji i interakcji z obiektami dziedzictwa kulturalnego w przestrzeni muzeum. 12. Biodegradowalne tekstylia medyczne i sposób ich wytwarzania 13. Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej Politechnika Świętokrzyska str Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych. Wojskowa Akademia Techniczna str SENSE - Teleinformatyczny system monitorowania napadów epilepsji z wykorzystaniem sensorów inercjalnych i elektromiografii powierzchniowej 16. COPE Common Operational Picture Environment 17. Algorytm cyfrowej korekcji głębi ostrości w skaningowej mikroskopii elektronowej 18. Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA 19. Innowacyjna ekologiczna metoda wydobycia gazu z łupków i składowania CO Metoda zwiększania odzysku ciepła z głębokich otworów

11 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z o.o. str Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu 22. Sposób automatycznej regulacji mocy czynnej i częstotliwości cieplnych bloków energetycznych Instytut Chemii Przemysłowej im Prof. Ignacego Mościckiego str Małocząsteczkowe dendrymery peptydowe o strukturze amfifilowej o własnościach przeciwdronoustrojowych 24. Synteza węglowodorowej frakcji dieslowskiej z hydrorafinacji tłuszczu utylizacyjnego 25. Eko-Preparat. Grzybobójczy, bakteriobójczy koncentrat z kapusty Instytut Chemii i Techniki Jądrowej str Sposób i układ transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i w fermentorze. 27. Sposób unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w szkłach krzemionkowych Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk str Manostat źródło strumienia gazu z precyzyjną stabilizacją ciśnienia Instytut Maszyn Matematycznych str MSAS II for USAR 30. Europejska Multimedialna Encyklopedia Geografii dla Niewidomych 31. TeleEdu LMS 2.0 Instytut Mechaniki Precyzyjnej str Metoda diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu. 33. Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali Instytut Nafty i Gazu str Biodegradowalny smar plastyczny. 35. Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach solankowych 36. Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym 37. Uniwersalny pakiet detergentowy do olejów napędowych

12 38. Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych 39. Mikroemulsja woskowa na bazie wosków pochodzących z odzysku oraz sposób jej wytwarzania 40. Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów napędowych 41. Klaryfikator ferromagnetyczny do rozdzielania emulsji wodno-olejowych Instytut Nawozów Sztucznych str Kompozycja do chmielenia piwa. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy str Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP str Robot Mobilny PIAP GRYF 45. Urządzenie Do Wspomagania Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej PIAPLife Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań str Urządzenie do obrabiania warzyw, zwłaszcza papryki 47. Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika 48. Maszyna do zbioru, wiązania i układania snopów wikliny plecionkarskie 49. Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa str FascioDerm błona kolagenowa do regeneracji tkanek dziąsła Młodzi Innowatorzy str Odzyskiwane energii windy 52. Komórkowy licznik mediów: Eko aplikacja na telefon, kontroler zużycia energii, wody, gazu i ilości odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym 53. Nocne świetliki 54. Manipulator ramię robota sterowane ręcznie Marek Rauchfleisz str Łazik marsjański MR

13 - 15 -

14 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Innowacyjność interpretacji wyników metody servqual nowe podejście Multi prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, dr Joanna Rosak-Szyrocka, mgr inż. Marta Jagusiak-Kocik, prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Nabiałek, mgr inż. Krzysztof Mielczarek Metoda Servqual służy do określenia satysfakcji klientów, pracowników. Jej ankieta zawiera trzy grupy ocen: ważność oczekiwania (O), ważność postrzegania (P), podział 100% na pięć części grup. Wynikiem jest różnica P-O, która może być dodatnia (satysfakcja), ujemna (brak satysfakcji), neutralna (P-O = 0). Różnica może być jeszcze skorygowana o strukturę ważności grupy. Otrzymujemy w ostateczności jeden wynik. Metoda Servqual opiera się na ocenie 22 czynników (skala 1 7) w dwóch fazach: oczekiwanie i postrzeganie oraz podziału 100 punktów na pięć części. Nakład pracy jest duży, a w ostateczności uzyskujemy tylko jeden wynik. Uzyskanych wyników nie można wykorzystać w metodzie Herzberga ponieważ uzyskana mapa satysfakcji nie może być podzielona na cztery równoważne obszary. Informacja o wypełnieniu ankiety nie jest jednoznaczna. Zmieniono część początkową ankiety Servqual, nadając jej bardzo czytelną formę. Respondenci wyrażają bezpośrednio swoją opinię nie na zasadzie porównania. Zmieniono skalę z 1 7 na 1 6. Wprowadzono trzy kryteria satysfakcji: różnicowe procentowe wskaźnikowe Kryterium różnicowe polega na obliczeniu różnicy P-O, uszeregowaniu wyników od wartości największej do najmniejszej. Utworzony szereg wskazuje, którymi wynikami należy szczególnie się zainteresować, aby klienci, pracownicy osiągnęli z niego satysfakcję. Różnica P-O jest podejściem indywidualnym (do każdego czynnika oddzielnie). Kryterium procentowe. Uzyskane wyniki odnoszą się do całości, czyli 100%. W ten sposób wprowadzono porównanie ocen ważności czynników względem siebie. Kryterium wskaźnikowe. Wprowadzono wagę oczekiwań. To kryterium umożliwiło zaproponowanie skali satysfakcji. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa

15 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Innowacyjność w zakresie określenia stylów kierowania Multi Prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, dr Joanna Rosak-Szyrocka, dr inż. Manuela Ingaldi, dr inż. Piotr Sygut, prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota, dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska Tradycyjne style kierowania (zintegrowany, autokratyczny, nieingerujący, demokratyczny) określone są na podstawie nastawienia na produkcję i nastawienia na ludzi. Oba czynniki ocenione są w skali 1 9. Uzyskane wyniki badań nanoszone są mapę kierowania i w zależności od położenia na niej określony jest styl kierowania. Skala jest w zakresie 1 9, wymienia się natomiast cztery klasyczne style kierowania, co oznacza, że powinny na mapie kierowania wystąpić cztery równoważne strefy. Jest to trudne do realizacji, ponieważ trzeba wyłączyć skrajne oceny lub oceny środkowe. Takie postępowanie generuje paski (obszary) obojętne. Przypuszczono, że osiągnięcie punktu o współrzędnych 9;9 symbolizuje zyski firmy. Praktyka tego nie potwierdziła. Neutralne fragmenty mapy kierowania zlikwidowano poprzez zmianę skali ważności podmiotowych czynników z 1 9 na 1 8. Określono obszar na mapie kierowania, gwarantujący osiągniecie maksymalnego zysku, które nazwano optimum Toyoty, obejmujące ¼ wszystkich punktów. Zastąpiono również w ankiecie wyraz nastawienie (respondentom źle się kojarzyło) na ważność. Zaproponowane zmiany w określeniu tradycyjnych stylów kierowania pozwalają: wydzielić cztery równoważne sfery na mapie kierowania (odpowiadające odpowiednim stylom kierowania) wydzielić tzw. optimum Toyoty, utworzone ono poprzez współrzędne punktów wszystkich czterech stylów kierowania zlikwidowano źle kojarzące się terminy w ankiecie Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa

16 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Nowa metoda wytwarzania funkcjonalnych materiałów na bazie 4-składnikowych stopów żelaza prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota, dr hab. Marcin Nabiałek, dr Marcin Dośpiał, mgr inż. Jarosław Jędryka, dr Katarzyna Błoch, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr inż. Paweł Pietrusiewicz, mgr inż. Anna Bukowska Przedstawione rozwiązanie wiąże się z nową metodą produkcji jednej z najnowszych grup materiałów funkcjonalnych - stopów na bazie Fe o strukturze amorficznej lub nanokrystalicznej. Prezentowane masywne materiały są produkowane z bardzo dużą prędkością krzepnięcia sięgającą 1000 K/s. Stosowana metoda produkcji, polega na wtryskiwaniu ciekłego stopu do miedzianej formy i jego szybkim zestalaniu w wyniku kontaktu z powierzchnią chłodzącą (zimny palec). Taki sposób produkcji prowadzi do otrzymania struktury amorficznej lub nanokrystalicznej w całej objętości materiału. Wyprodukowane przy pomocy tej metody materiały, w zależności od składu chemicznego, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i magnetycznymi, znacznie lepszymi niż w obecnie stosowanych materiałach krystalicznych o tym samym składzie chemicznym. Wykorzystanie takich nowoczesnych materiałów do produkcji rdzeni magnetycznych lub na przykład w przemyśle elektronicznym lub do urządzeń medycznych, może znacznie zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych oraz przyczynić się do ochrony środowiska Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2013; Makau 9 Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul 3 Targi Wynalazków i Biznesu InventaBrasil Vitória złoty medal

17 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Unikalne materiały przeznaczone do produkcji wysokotemperaturowych czujników magnetycznych dr Marcin Dośpiał, prof. nzw. Dr hab. inż. Michał Szota, dr Marcin Nabiałek, mgr inż. Paweł Pietrusiewicz, dr Jacek Sobczyk, dr Katarzyna Błoch, dr Joanna Gondro, dr Konrad Gruszka Prezentowane wysokotemperaturowe materiały magnetyczne, których parametry są stabilne w szerokim zakresie temperatur, są bardzo poszukiwanymi materiałami, służącymi do produkcji magnesów wykorzystywanych w budowie np. czujników lub silników, pracujących w podwyższonych temperaturach. Stosując materiał na bazie związków typu Sm-Co oraz metodę ultra szybkiego chłodzenia ciekłego stopu można uzyskać materiał obdarzony unikalną mikrostrukturą. Ten typ struktury posiada stabilne lub nietypowe zmiany koercji i remanencji w bardzo szerokim zakresie temperatur. Uzyskanie takiego materiału jest bardzo trudne ze względu na metastabilne charakter fazy. Tematyka związana z tego typu nowoczesnymi materiałami funkcjonalnymi stanowi jeden z dominujących trendów w dziedzinie materiałów magnetycznych. Podsumowując, doskonałe właściwości sprawiają, że materiały te doskonale nadaje się do zastosowań w urządzeniach pracujących w wysokich temperaturach i przy niekorzystnych warunkach środowiskowych. Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2013; Makau

18 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Materiały amorficzne i nanokrystaliczne do zastosowań medycznych dr hab. inż. Michał Szota, dr hab. Marcin Nabiałek, dr inż. Paweł Piertusiewicz, mgr inż. Anna Bukowska Materiały amorficzne i nanokrystaliczne na bazie żelaza wytworzone są przy użyciu metody wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej formy. Metoda ta pozwoliła uzyskać materiały, które charakteryzują się dobrymi właściwościami magnetycznie miękkimi takimi jak: wysoka magnetyzacja nasycenia, małe pole koercji oraz mechanicznymi: wysoka mikrotwardość, odporność na ścieranie i odporność na korozję. Wytworzone materiały miały postać prętów o średnicy 4 mm i długości 12 mm. Jednym z głównych parametrów decydującym o realnych możliwościach zastosowania elektrotechnicznych stopów amorficznych i nanokrystalicznych w miniaturowych urządzeniach elektrycznych używanych w medycynie jest ich temperatura Curie określająca stabilność stanu ferromagnetycznego. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne na bazie żelaza mogą być wykorzystane jako miniaturowe urządzanie elektryczne używane w medycynie. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart ; Taipei

19 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych Twórca: dr inż. Aleksander Pabiś Przedmiotem wynalazku jest separator niejednorodnych mieszanin ciekłych, takich jak przykładowo wodna emulsja olejowa lub zawodniony olej. Zastosowanie dwóch, trzech lub więcej współśrodkowych stref w separatorze pozwala na znaczące zmniejszenie jego całkowitej wysokości w stosunku do klasycznych hydrocyklonów w których stosunek wysokości do średnicy wynosi od 20 do 25. Zastosowanie przedstawionego wynalazku pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni niezbędnej do zabudowy, obniżenie kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, ułatwia również transport ( w przypadku przenośnych jednostek) oraz obsługę pojedynczego separatora lub agregatu zespolonego z kilku lub kilkudziesięciu separatorów. Wykorzystanie siły odśrodkowej do separacji, pozwala, podobnie jak w stosowanych dotychczas hydrocyklonach, oddzielać od wody krople oleju o rozmiarach 30 do 100 m z praktycznie ze 100% sprawnością. Natomiast dolna granica wielkości kropel oleju możliwych do usunięcia z wody waha się w granicach 3 do 15 m. Badania przeprowadzone na uproszczonej, dwustrefowej wersji urządzenia potwierdziły jego zdolność do rozdziału emulsji wodno olejowej lub podobnych nierozpuszczających się w sobie dwuskładnikowych układów ciecz-ciecz. Możliwość regulacji szerokości pierścieniowej szczeliny w górnej części strefy centralnej, którą odprowadzana jest część cieczy o większej gęstości (np. woda) pozwala na dobranie jej optymalnego wydatku z punktu widzenia sprawności rozdziału. Wynalazek może mieć zastosowanie w przemyśle wydobywczym, w petrochemii, na stacjach benzynowych i wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność rozdziału emulsji dwuskładnikowych. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INVENTO Praga Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA Zagrzeb Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa

20 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann, dr inż. Krystyna Hoffmann Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej. Proces filtracji gnojowicy świńskiej pozwala otrzymać frakcję stałą (SF) i ciekłą (LF). Badania potwierdziły mineralizację składników gnojowicy świńskiej dzięki stosowaniu kwasów fosforowego i siarkowego, oraz superfosfatu, a następnie obróbce cieplnej i filtracji ciśnieniowej przetworzonej zawiesiny. Celem dodatku kwasów mineralnych było przekształcenie makro- i mikro-składników nawozowych w postać biodostępną dla roślin, związanie lotnych związków nieorganicznych i organicznych zawierających azot (zmniejszenie strat azotu podczas przechowywania i stosowania), hydroliza i mineralizacja materii organicznej. Wprowadzenie kwasów zwiększa ponadto bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne poprzez zniszczenie bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów (higienizacja). W trakcie procesu obrabiana zawiesina gnojowicy była w dwóch etapach zobojętniana mlekiem wapiennym. W celu zbilansowania zawartości azotu i fosforu, produkt był wzbogacany przez nawóz typu superfosfat. W wyniku filtracji otrzymywano filtrat koloru jasno słomkowego oraz osad. Zaletą nowej metody jest wprowadzenie do fazy organicznej osadu pofiltracyjnego 40-59% fazy krystalicznej co ułatwia filtrację, na filtrach ciśnieniowych z wydajnością filtracji >1000 L/m 2 /h. Pomimo dużych różnic w chemicznym zapotrzebowaniu tlenu ChZT (10,000 80,000 mg/l), oraz zawartości substancji stałych w gnojowicy (10,000 20,000 mg/l), metoda pozwala na usunięcie > 90% ChZT i > 99% suchej masy z filtratu. Opracowana metoda pozwala na wyeliminowanie odorów z produktów filtracji zawiesiny gnojowicy tj. osadu i filtratu oraz na usunięcie fosforu, wapnia i magnezu z tego filtratu. W efekcie otrzymuje się filtraty, w których zawartość P wynosi od mg/l, zawartość Ca 4-30 mg/l; zawartość Mg 4-20 mg/l. Równocześnie następuje obniżenie o 93-98% ładunku ChZT w filtracie w stosunku do jego zawartości w wyjściowej gnojowicy. Końcowym efektem dalszych badań będzie otrzymanie z osadu pofiltracyjnego nawozu mineralno-organicznego zawierającego związki azotu, fosforu, potasu i wapnia, a także siarki, oraz mikroelementy o uniwersalnym charakterze. Oczyszczony filtrat zostanie przeznaczony do deszczowania pól. W razie potrzeby może być również kierowany do klasycznych biologicznych oczyszczalniach ścieków. Otrzymane wyniki wskazują, że proponowana technologia jest obiecująca, prosta i efektywna i stwarza szanse rozwiązania problemu wykorzystania gnojowicy świńskiej

21 9 Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY, Sewastopol Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa 64 Międzynarodowa Wystawa Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty IENA; Norymberga 62 Salon Innowacji Brussels Innova ;Bruksela 9 Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul

22 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, mgr inż. Dagmara Malina Przedmiotem wynalazku są kompozycje polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi. Doskonałe właściwości aplikacyjne proponowanych kompozycji wynikają z dobrego dopasowania szybkości uwalniania substancji aktywnej z polimeru. Proponowana synteza matrycy polimerowej z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego jest nowoczesną i bezodpadową metodą typu green chemistry. Technologia jest prosta, szybka i bardzo wydajna. W opracowanej metodzie wykorzystuje się energię do zainicjowania reakcji polimeryzacji oraz sterylizacji produktów biomedycznych. Stosowane ekstrakty roślinne to wyciągi z roślin: kwiatów, liści, kory, owoców, pyłków oraz korzeni. Zawierają one: witaminy, aminokwasy, garbniki, flawonoidy, saponiny, olejki eteryczne, śluzy, i inne cenne substancje. Mają właściwości lecznicze, nawilżające, dezynfekujące oraz pielęgnujące. Proponowane bioaktywne opatrunki nie tylko chronią ranę przed czynnikami działającymi z zewnątrz, ale także dzięki swoim właściwościom bezpośrednio współdziałają z procesami gojenia: chronią przed infekcją w ranie, pochłaniają wysięk, zapewniają prawidłową wymianę gazową i odpowiednie ph. Dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie zarówno do opatrywania płytkich, jak i głębokich rany oraz zmian martwiczych. Produkt jest dedykowany dla osób, które mają problemy z leczeniem ran przewlekłych: odleżyny oraz owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia w przebiegu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej. Produkt będzie dostępny w plastrach o różnych wymiarach, tak aby każdy pacjent mógł go swobodnie dopasować do swoich potrzeb. Ponadto, nowoczesne materiały opatrunkowe nie wymagają codziennej wymiany, starczają na co najmniej 48h (zależy od stadium leczenia rany), przez co zmniejszają się również koszty leczenia

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC 2013 NR 3 (181) Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM Centrum Nanotechnologii PG, przedstawia kryształy tlenku cynku (ZnO)

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie str. 07 str. 09

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo