Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. Redakcja techniczna: Agnieszka Wasiuk Emil Mariusz Szymański

2 Spis treści Ekonomia... 5 Zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu... 6 Koncepcja rozwoju gospodarczego Gujany Francuskiej do 2030 r... 7 Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa współczesnym problem branży transportowej... 8 Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce... 9 Kolejne życie Platform Inwestycyjnych, czyli związek z funduszami ETF... 9 Analiza czynników wpływających na rozwój startupów. Studium porównawcze wybranych ośrodków miejskich w Polsce Przyczyny globalnego kryzysu finansowego Swoboda przedsiębiorczości w prawie polskim Pomiar efektywności publicznego szkolnictwa wyższego - istota i problem Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w aspekcie współczesnych mikrofinansów przesłanki i obszar badań Opłaty i podatki służące ochronie powietrza i klimatu Zakres przedmiotowy i podmiotowy swobody przedsiębiorczości Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania firmy Analiza struktury własnościowej polskiej gospodarki Pogranicze Dolny Śląsk-Saksonia, współpraca czy konkurencja? Racjonalność wyborów inwestycyjnych na gruncie finansów behawioralnych Lokalna polityka społeczna Finansowe instrumenty zarządzania przestrzenią miast Młodzież pokolenie stracone na rynku pracy Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej Place development strategy towards creative human capital evolution Czynniki podatności gospodarki na kryzys Inwestycje zagraniczne jako stymulator rozwoju Jeleniej Góry Oscylator stochastyczny jako narzędzie do prognozowania zmian wartości indeksów S&P500 i BUX Rynek pracy i polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w latach

3 Obsługa i rentowność klienta w ujęciu kosztowym. Cost-to-Serve jako nowoczesna metoda rachunku kosztów klienta Optymalizacja portfela giełdowego z zastosowaniem teorii gier System wsparcia finansowego w rozwoju polskiego rolnictwa Zarządzanie Wybrane nurty metodologiczne w kontekście badania przedsiębiorstw kreatywnych Zarządzanie w regionie: przedsiębiorczość i innowacyjność regionalna w warunkach konkurencji Czy polskie przedsiębiorstwa dostrzegają wpływ barier wynikających z różnic kulturowych na prowadzenie biznesu w otoczeniu międzynarodowym? Znaczenie mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku marki Zdrowie z butelki, czy woda z mózgu? O roli młodego konsumenta w strategiach producentów butelkowanych wód mineralnych w Polsce Zarządzanie inteligentnym miastem Zarządzanie wiedzą z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa Schematy i modele w procesach zatrudnienia realizowanych wśród przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim Metody identyfikacji i oceny ryzyka kontrahenta w transakcjach handlowych Marketing wspólnej sprawy w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami Charakterystyka wybranych ujęć zasady orientacji na klienta Rola narzędzi marketingowych w kreowaniu lojalności klientów Banku PKO SA I Oddział w Rzeszowie Raportowanie społeczne - świadomość przedsiębiorców Projekt logistyczny w organizacji i zarządzaniu imprezami sportowymi Znaczenie nowoczesnych narzędzi promocji w budowaniu wizerunku i konkurencyjności miast Outsourcing w podmiotach leczniczych Outsourcing HR analiza trendu we współczesnych organizacjach System zarządzania przez kompetencje na przykładzie PMP Poland Potrzeba wprowadzania zmian w normie ISO Znaczenie procesu zarządzania kosztami w projektach z wykorzystaniem funduszy UE Narażenie korozyjne oraz korozja w czasie transportu i składowania Zarządzanie jakością w zarządzaniu projektami

4 Controlling w zarządzaniu gminą Działalność gospodarcza banków a poczucie odpowiedzialności za otoczenie na przykładzie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Wykorzystanie mediów w konstruowaniu przekazów reklamowych jako kluczowa forma zarządzania promocją podmiotów Turystyka Uwarunkowania rozwoju przemysłu turystycznego Antyli Francuskich w warunkach kryzysu gospodarczego Problematyka wprowadzania pakietu turystycznego przez biuro podróży na rynek (na przykładzie własnej propozycji) Przystosowanie obiektów turystycznych do m-turystyki na przykładzie woj. dolnośląskiego Konie islandzkie jako jedna z ofert konnej turystyki górskiej na obszarze Sudetów Ocena jakości usług publicznych na przykładzie punktów informacji turystycznej w województwie pomorskim Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego biur podróży Analiza wzorców konsumpcji turystycznej mieszkańców Majorki Analiza strategii rozwoju turystyki Czarnogóry Sad mieszany przy gospodarstwie agroturystycznym jako element podniesienia atrakcyjności oferty turystycznej Analiza potencjalnych korzyści płynących z turystyki w kontekście pszczelarstwa Obiekty edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego jako element infrastruktury turystycznej regionu Turystyka miejsc opuszczonych Ośrodki olimpijskie jako agenci globalizacji turystyki sportowej. Analiza przypadku

5 Ekonomia 5

6 Referaty Zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu Marcin Balana Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: biznesplan, outsourcing, opracowanie biznesplanu Key words: business plan, outsourcing, business plan development Podstawowym dokumentem planistycznym przedsiębiorstwa ukierunkowanego na racjonalne i usystematyzowane podejmowanie decyzji przez jego kadrę jest biznesplan. Choć w przypadku zakładania działalności gospodarczej zwykle nie jest dokumentem obligatoryjnym, jest coraz chętniej i powszechniej opracowywany. Jego zakres uzależniony jest m.in.: od indywidualnych potrzeb organizacji, otoczenia w którym jest planowana lub prowadzona działalność gospodarcza oraz od przyjętego horyzontu czasowego; i ściśle związany z przyjętymi, mierzalnymi celami. Struktura typowego biznesplanu obejmuje streszczenie, identyfikację przedsiębiorstwa (w tym charakterystykę zespołu zarządzającego oraz jego potencjał), charakterystykę przedsięwzięcia (w tym wskazanie celów, opis oferowanych produktów i usług oraz plany rozwojowe), analizę rynkową (w tym w szczególności analizę SWOT, analizę konkurencji, wskazanie grupy docelowej), plan marketingowy, harmonogram wdrażania przedsięwzięcia oraz opłacalność i efektywność ekonomiczną. Autor publikacji na podstawie własnego doświadczenia nabytego podczas opracowywania biznesplanów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeprowadzonych obserwacji wskazuje w jego opinii czynniki wpływające na wzrost liczby zapytań ofertowych dotyczących opracowania biznesplanów, a także zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu oraz zlecenia jego przygotowania przez zewnętrzny podmiot. 6

7 Koncepcja rozwoju gospodarczego Gujany Francuskiej do 2030 r. Paweł Brzegowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Słowa kluczowe: Gujana Francuska, gospodarka, strategia rozwoju. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych projektów z zakresu ekonomii rozwoju realizowanych współcześnie w Gujanie Francuskiej będącej największym pod względem terytorialnym obszarem Francji zamorskiej. Wykorzystując koncepcję rozwoju zrównoważonego (développement durable), w wariancie francuskim od wielu dekad czyni się starania w wypracowaniu modelu gospodarki służącej z pożytkiem człowiekowi i środowisku. Upowszechnianie sprawiedliwości społecznej przy jednoczesnym odchodzeniu od postawy konsumpcjonistycznej, wraz z poszanowaniem regionalnych ekosystemów, w szerokim zakresie propagowane jest również we Francji niemetropolitalnej, w szczególności zaś w jej departamentach zamorskich, pozostających integralną częścią wspólnoty europejskiej. Francuska Gujana pozostaje dogodnym miejscem do wdrażania strategii innowacyjności. Dokonując gospodarczej dywersyfikacji w obszarach rolnictwa, rybołówstwa oraz energetyki, planuje się w niedalekiej przyszłości przekształcić departament w zieloną technopolię UE. Przez wzgląd na unijną peryferyjność nadarza się sposobność wypromowania regionu, jako europejskiej bramy do Ameryki Południowej. Czynione jest to poprzez triadę TBS - Tourisme, Bioressources, Spatial (Turystyka, Biozasoby, Centrum kosmiczne). Poprzez przeanalizowanie działalności innowacyjnej w tym systemu oferowanych szkoleń w duchu gospodarki opartej na wiedzy oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii, prelegent spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Gujana Francuska do roku 2030 ma szansę stać się nowym ośrodkiem innowacyjności UE w Ameryce Południowej? 7

8 Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa współczesnym problem branży transportowej Grzegorz Czapski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Słowa kluczowe: embargo, owoce i warzywa, zakaz. Key words: embargo, fruits and vegetables, the prohibition. Rosyjski nadzór fitosanitarny Rossielchoznadzor wprowadził od 1 sierpnia 2014 roku,,czasowe ograniczenie wwozu do Rosji z Polski owoców i warzyw. Zakaz ten objął również produkty wyprodukowane w Polsce a sprzedawane z udziałem państw trzecich. Zakaz wwozu dotyczy do Rosji dotyczy m.in. jabłek, gruszek, wiśni, czereśni, nektaryn, śliwek, kapusty oraz kalafiorów. Straty jakie spowodowało wprowadzenie rosyjskiego embarga na owoce i warzywa z Polski szacuje się na około 3,5 mld zł, gdyż w przybliżeniu tyle wyniósł eksport towarów do Rosji w roku Najbardziej ucierpieli sadownicy gdyż aż 56,2% produkcji krajowej jabłek i 62,4% produkcji gruszek sprzedawana była na ten rynek. Natomiast prawie połowa polskiej produkcji pomidorów i kapusty trafiała na wschód. Spowodowało to zachwianie finansowe wśród producentów owoców i warzyw, którzy często mieli zaciągnięte kredyty lub rozpoczęte inwestycje. Embargo spowodowało również problemy finansowe w branży transportowej, która to sporą część swoich przewozów wykonywała do krajów wschodnich. Spowodowało to zastój w tej branży, co w dalszym ciągu spowodowało zwalnianie pracowników firm z branży transportowej, jak również sprzedaż samochód ciężarowych chłodni, które niebyły już potrzebne a generowały koszty. Władze na szczeblu gminnym często by ratować sytuacje sadowników wprowadzali akcje rozdawania jabłek. 8

9 Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce Agata Gadek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Słowa kluczowe: rynek nieruchomości Key words: real estate market Rynek nieruchomości to niewątpliwie bardzo obszerny temat. Jednakże jego rozwój w Polsce rozpoczął się dopiero w okresie międzywojennym. Można zatem sądzić, że należy on do nowo powstających segmentów rynku kapitałowego, który bardzo dynamicznie się rozwija. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce powstaje coraz więcej budynków. Warto przyjrzeć się bliżej, jak kształtuje się sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce. Zaleca się odpowiedzenie na pytania typu: czy rynek nieruchomości mieszkaniowej w Polsce rozwija się, czy nie? Czy rozwój następuje równomiernie na całym terenie kraju? Czy ilość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości ulega zmianie. Celem niniejszego artykuły jest odpowiedzenie na zadane pytania, poprzez przedstawienie i przeanalizowanie danych, dotyczących ilości budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz przeciętnych cen za m 2 tych nieruchomości, a także ilości zawieranych transakcji. Należałoby również przyjrzeć się bliżej rynkom nieruchomości w poszczególnych województwach. Kolejne życie Platform Inwestycyjnych, czyli związek z funduszami ETF Karol Marek Kraiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Słowa kluczowe: Platformy Inwestycyjne, fundusze ETF Platformy Inwestycyjne, pomimo krótkiego stażu na polskim rynku, ulegają ciągłemu rozwojowi. Zaczątkiem powstania tego produktu były fundusze inwestycyjne parasolowe. Umożliwiały one swobodne przechodzenie pomiędzy funduszami bez dodatkowych kosztów i nazbyt skomplikowanych formalności. Forma ta jednakże okazała się niewystarczająca dla uczestników, gdyż taka dywersyfikacja to tylko mistyfikacja. Oczywiście jednym 9

10 z czynników, który wpłynął pozytywnie na rozwój platform były zmiany w systemie emerytalnym. Hybrydy inwestycyjne zapoczątkowały swoisty nowy rozdział w życiu funduszy inwestycyjnych. Produkt pozwolił uczestnikom na swobodne przechodzenie pomiędzy funduszami różnych towarzystw, często o różnym profilu inwestycyjnym i stopniu ryzyka, bez jednoczesnego opuszczania produktu jako całości. Niestety wśród tych platform pojawiły się produkty niechlubne, które w znaczącym stopniu obciążają uczestników opłatami. Głównym czynnikiem, który w Polsce wymusił zmiany stały się pozwy sądowe, dotyczące głownie Ubezpieczeniowych Platform Inwestycyjnych i pobieranych przez nie opłat likwidacyjnych. Pierwszy niekorzystny wyrok w tej sprawie dotyczył Towarzystwa Ubezpieczeniowego AEGON, kolejne sprawy natomiast są w toku. Ciąg powyższych wydarzeń spowodował nowy kierunek rozwoju platform, a mianowicie związek z Funduszami ETF. Powiązanie to ma na celu zmniejszenie ponoszonych opłat przez uczestników, ale przede wszystkim zwiększenie uzyskiwanych stóp zwrotu. W związku z tym, warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Analiza czynników wpływających na rozwój startupów. Studium porównawcze wybranych ośrodków miejskich w Polsce. Piotr Kurkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: startup, innowacyjność, rozwój, nowe technologie Key words: startup, innovation, development, new technologies Od początków cywilizacji jednym z największych stymulatorów wzrostu gospodarczego są innowacje. Czołowe światowe gospodarki opierają swój postęp ekonomiczny na nowych technologiach. W pracy przedstawiono jak innowacje na przestrzeni ostatnich pięciuset lat wpływały na rozkwity i upadki wybranych cywilizacji. Obecnie ekonomiści i politycy prześcigają się w pomysłach mających na celu wspieranie i rozwój nowo powstałych innowacyjnych przedsiębiorstw, czyli startupów. W związku z brakiem jego spójnej definicji, na podstawie literatury i opinii najbardziej znanych założycieli nowatorskich firm, podjęto próbę określenia, czym jest startup. 10

11 Przedstawiono elementy wpływające na rozwój startupów. Wzięto pod uwagę aspekty nie tylko ekonomiczne, ale również społeczno-kulturowe, wsparcie władz samorządowych, przedsiębiorczość i innowacyjność mieszkańców oraz ich edukację. Czynniki te poddano analizie uwzględniając aktualną widzę jak i aspekty historyczne. Stosując metody porządkowania liniowego oraz klasyfikacji grup dokonano analizy porównawczej, na przykładzie głównych ośrodków rozwoju tego typu przedsiębiorczości w Polsce. W analizie uwzględniono Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław. Przedstawiono, które miasta ze względu na poszczególne czynniki są potencjalnie najbardziej atrakcyjne pod względem rozwoju startupów. Wyciągnięto wnioski i zaproponowano działania, które mogą wpłynąć na rozwój startupów w poszczególnych ośrodkach miejskich. Przyczyny globalnego kryzysu finansowego Paweł Pantuchowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Słowa kluczowe: agencje ratingowe, zarządzanie ryzykiem, fundusze hedgingowe, wadliwe modele ryzyka, globalne nierówności Key words: rating agencies, risk management, hedge funds, faulty risk models, global imbalances Cały artykuł jest oparty na pomyśle rodziału Why did it happen and what now? 1 pochodzącego z książki Wolfganga Munchau The Meltdown Years. Wybiórcza analiza owego rodziału połączona z niejednokrotnym cytowaniem całych zdań w wolnym tłumaczeniu pozwoliły mi na podjęcie próby zrozumienia poglądu autora książki na temat przyczyn globalnego kryzysu finansowego. Przytacza on za Martinem Feldsteinem sześć elementów, które zdaniem Feldsteina miały być przyczynami kryzysu, a które zdaniem Muchau jedynie go opisują. Należą do nich: nadmiernie niskie stopy procentowe, złe przepisy finansowe, zła polityka mieszkaniowa, porażka agencji ratingowych, złe zarządzanie ryzykiem oraz nadmierne zadłużenie 2. Munchau rozważa jedank elementy, które najczęściej podaje się jako przyczyny globalnego kryzysu fnansowego. Są to: chciwi bankierzy, fundusze hedgingowe i raje podatkowe, wadliwe modele ryzyka, finansowa deregulacja i słaby nadzór, polityka 1 Munchau W., The Meltdown Years, Wydawnictwo Mc Graw Hill, Londyn, 2010, s Munchau W., The Meltdown, s

12 pieniężna oraz globalne nierówności 3. Na koniec próbuje podać rozwiąznia dla zaistniałej sytuacji. Proponuje również reformę finansową opartą na jedeastu tezach, a także analizuje skutki polityki makroekonomicznej. Swoboda przedsiębiorczości w prawie polskim Michał Partykowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: swoboda przedsiębiorczości, prawo gospodarcze Key words: freedom of establishment, commercial law Tematem referatu jest omówienie wprowadzenia zasad swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług do prawa polskiego. Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do wdrożenia na gruncie prawa krajowego zasad prawa unijnego. Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w UE jest swoboda przedsiębiorczości, wyrażona m.in. w artykule 49. Traktatu o Funkcjowaniu Unii Europejskiej. Autor przedstawia w referacie wybór najważniejszych przepisów prawa polskiego implementujących tą zasadę. Przepisy te zawierają się głównie w Ustawie dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U nr 173 poz. 1807). Omówione zostają definicję osoby zagranicznej i przedsiębiorstwa zagranicznego oraz wymogi jakie ustawodawca stawia podmiotom, ubiegającym się o uprawnienie do korzystania z zasady swobody przedsiębiorczości. Przedstawione zostają zapisy umożliwiające zakładanie w Polsce filii, agencji i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych. Następnie omówione zostają wymogi ich zakładania, prowadzenia oraz likwidacji. Przedstawione zostają obowiązki nakładane przez ustawodawcę na przedsiębiorców zagranicznych. We wnioskach następuje analiza skuteczności wdrożenia przepisów dotyczących swobody działalności gospodarczej. Autor stawia tezę, że przedsięwzięcie to powiodło się: omówione zostają dane statystyczne dotyczące liczby założonych oddziałów, przedstawicielstw oraz filii, a także dane o napływie inwestycji zagranicznych do Polski z Unii Europejskiej. 3 Ibidem. 12

13 Pomiar efektywności publicznego szkolnictwa wyższego - istota i problem Piotr Grzegorz Pietrzak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Słowa kluczowe: sektor publiczny, szkolnictwo wyższe, efektywność Key words: public sector, higher education, efficiency W wielu krajach rządy interweniują w mechanizm rynkowy wspierając szkolnictwo wyższe. W 2011 r. wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe w Polsce wynosiły 12 mld zł, co w porównaniu z rokiem 1995, dawało blisko pięciokrotny wzrost. Z tego względu pojawia się pytanie o efektywność szkół wyższych w alokacji rzadkich zasobów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja na temat efektywności publicznych szkół wyższych i metod jej pomiaru. Autor koncentruje swoją uwagę na nieparametrycznej metodzie granicznej analizy danych (Data Envelopment Analysis DEA). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w aspekcie współczesnych mikrofinansów przesłanki i obszar badań Adriana Przybyszewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet, mikrofinanse, kultura Celem artykułu będzie prezentacja przesłanek oraz obszaru badań w przygotowywanej rozprawie doktorskiej. W pierwszej części artykułu dokonana zostanie charakterystyka części składowych tematu czyli: przedsiębiorczości kobiet na świecie, mikrofinansów, kultury oraz łączące je aspekty. Następnie przedstawione zostaną cele i hipotezy ogólne i szczegółowe przypisane poszczególnym rozdziałom, oraz zastosowane metody badawcze. Autor ponadto zaprezentuje dotychczas przeprowadzone badania wstępne w zaproponowanym obszarze oraz wnioski z nich wynikające. 13

14 Opłaty i podatki służące ochronie powietrza i klimatu Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: opłaty emisyjne, podatek akcyzowy, zmiany klimatu Key words: emission charges, excise duty, climate change Celem artykułu jest analiza tych opłat i podatków funkcjonujących w Polsce, które mogą przyczyniać się do realizacji celów polityki ekologicznej z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony klimatu. Pierwsza część artykułu poświęcona jest teoretycznym podstawom opłat i podatków ekologicznych, w tym koncepcji podatku produktowego i jednolitego podatku emisyjnego. Podatki te można traktować jako jeden z instrumentów polityki ekologicznej, za pośrednictwem których możliwa jest internalizacja ekologicznych kosztów zewnętrznych. Z rozważań teoretycznych wynika, że ważną zaletą podatków nakładanych na emisję zanieczyszczeń jest minimalizacja kosztów społecznych osiągnięcia określonego celu ekologicznego. W drugiej części opracowania analizie poddano zalety i wady opłat emisyjnych ponoszonych przez podmioty gospodarcze w Polsce. Opłaty te w mniejszym lub większym stopniu skłaniają korzystających ze środowiska do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Poza tym, ważną funkcją tych instrumentów jest gromadzenie środków finansowych, stanowiących m.in. przychody funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ostatnia część artykułu zawiera analizę innych instrumentów podatkowych, które mogą przyczyniać się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bądź też do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zwrócono uwagę, że realizacja funkcji stymulacyjnej możliwa jest nie tylko dzięki obciążeniu określonych nośników energii podatkiem akcyzowym, ale również dzięki zwolnieniu z akcyzy odnawialnych źródeł energii. 14

15 Zakres przedmiotowy i podmiotowy swobody przedsiębiorczości Marcin Słowikowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: swoboda przedsiębiorczości, prawo gospodarcze Key words: freedom of establishment, commercial law Tematem pracy jest omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w Unii Europejskiej, na podstawie zapisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (przede wszystkim art. 49) oraz późniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. W referacie omówiona zostaje historia wprowadzenia swobody przedsiębiorczości, w szczególności oparta o Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej z 1957 r oraz o wdrażanie ujętych w nim zapisów w późniejszych traktatach. Następnie przedstawione zostają podstawowe założenia tej swobody. Autor przedstawia zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości, który został umieszczony w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz grono podmiotów uprawionych do korzystania ze swobody przedsiębiorczości. Omówione zostaną formy w jakich przejawia się ta swoboda dla osób fizycznych i prawnych. Przedstawiony zostaje podział na pierwotną i wtórną swobodę przedsiębiorczości. Omówione zostają szczegółowe swobody osób fizycznych i prawnych w Unii Europejskiej dotyczące zakładania spółek. Druga część referaty skupiona jest na zakresie przedmiotowym swobody przedsiębiorczości. Omówiona tutaj zostaje definicja przedsiębiorczości według prawodawstwa unijnego. Przedstawiona zostaje interpretacja cech działalności gospodarczej, mianowicie odpłatności, stałości i transgraniczności. Kolejnym aspektem, który zostaje poruszony jest zakaz dyskryminacji oraz wymogi wobec przepisów prawa państw członkowskich. Referat kończy podsumowanie autora oraz wnioski. 15

16 Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania firmy Dominika Agnieszka Sowa Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Słowa kluczowe: leasing, leasingobiorca, umowa leasingowa Key words: leasing, lessee, lease Popularność leasingu w ostatnim czasie wynika z faktu, iż jest on dobrym źródłem pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie, nie tylko przez firmy działające na rynku od wielu lat, ale też przez firmy stosunkowo młode, rozwijające się i zaczynające stawiać pierwsze kroki. Jest on zjawiskiem coraz bardziej spotykanym w Polsce, którego korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Dzieje się tak, ponieważ leasing jest jednym z najnowocześniejszych źródeł pozyskiwania zasobów, bez którego firma nie mogłaby rozwijać i poszerzać prowadzonej przez siebie działalności. Sektor leasingu, w porównaniu z pozostałymi segmentami rynku, rozwija się na szeroką skalę. Przyczynić się do tego może stwierdzenie, że leasing jest stosunkowo obecnie prosty i łatwy w pozyskaniu, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa z sektora MSP. Rozwój leasingu doprowadził do tego, iż stał się on ważnym instrumentem finansowania oraz kredytowania inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Stale wzrasta liczba firm które oferują usługę leasingu. Ich oferty ulegają ciągłemu ulepszaniu i doskonaleniu, tak aby przynosiły coraz to więcej korzyści dla klientów. W wielu przypadkach leasing stanowi dla firmy najlepszą i alternatywną formę finansowania inwestycji, jeżeli nie spełnia on rygorystycznych i surowych warunków potrzebnych do pozyskania kredytu. Zatem leasing zapewnia większą elastyczność dla klienta. Jest on mało sformalizowaną formą finansowania, a czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania jest krótki. Leasing jest związany w stosunkowo dużym stopniu z obowiązkami podatkowymi i to właśnie kwestie podatkowe stanowią dla przedsiębiorców największe problemy. Przed kilkoma laty regulacje podatkowe w dużym stopniu wpływały na działalność leasingową i utrudniały do niej dostęp. Obecnie kompleksowo regulują zasady opodatkowania leasingu i sytuacja prawna jest stabilna. Ale leasing to nie tylko problemy podatkowe to także wielkie korzyści. Przez cały czas trwania umowy przedmiot jest własnością firmy leasingowej, natomiast przedsiębiorca płacąc raty wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. 16

17 Analiza struktury własnościowej polskiej gospodarki Justyna Małgorzata Ziobrowska Uniwersytet Wrocławski Słowa kluczowe: prawo własności, sektor publiczny, sektor prywatny, trzeci sektor Key words: ownership, the public sector, the private sector, third sector Prawo własności jest jedną z najważniejszych instytucji, która wpływa na efektywność gospodarowania oraz leży u podstaw porządku społecznego. Jest to konstytucyjnie chronione najsilniejsze prawo człowieka. W polskiej gospodarce wyodrębnia się tylko dwa sektory własnościowe sektor publiczny i sektor prywatny. Istnieje potrzeba dokonania ekonomicznej analizy prawa w celu określenia czy podział ten ma charakter zupełny. Należy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jaka struktura własności zapewni racjonalność i efektywność gospodarowania w Polsce? W referacie zaprezentowane zostały rodzaje zawodności sektora publicznego oraz sektora prywatnego. Wynika z nich potrzeba prawnego zdefiniowania podmiotów trzeciego sektora i ich praw własności. Aktualne regulacje prawne nie uwzględniają bowiem całej złożoności struktury gospodarczej. Podział gospodarki narodowej na dwa sektory nie ma charakteru dychotomicznego (zupełny i rozłączny), tylko zachodzi stosunek przeciwieństw (zakresy nazw nie tworzą całości). Pojęcie sektora publicznego jest bowiem węższe od sektora nieprywatnego, a pojęcie sektora prywatnego jest węższe od sektora niepublicznego. Istnieją w gospodarce podmioty, które realizują zadania publiczne, ale ich forma działania zbliżona jest do podmiotów prywatnych. Autorka zauważa, że podział gospodarki na trzy sektory własności może złagodzić lub wyeliminować obszary zawodności rynku i państwa oraz przyspieszyć wzrost gospodarczy. W badaniach wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. 17

18 Postery Pogranicze Dolny Śląsk-Saksonia, współpraca czy konkurencja? Anna Czapska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, konkurencyjność, pogranicze. Keywords: transborder cooperation, competitiveness, borderland. Zmiany zachodzące na obszarach pograniczy były i są nadal przedmiotem wielu teorii. Ze względu na różnokierunkowość problemu, analizuje się je na gruncie nauk, takich jak: ekonomia, geografia, socjologia, historia czy polityka. Pogranicza ze względu na swój charakter są przestrzenią, gdzie na równi z relacjami współpracy pojawiają się również relacje konkurencji. W procesie integracji europejskiej ulegają one silnej aktywizacji. W nowych realiach zauważa się postępującą integrację obszarów pogranicza polsko-niemieckiego, w konsekwencji której granica państwowa traci stopniowo status bariery w przepływach ludzi, kapitału czy usług. Coraz większe możliwości finansowania wspólnych projektów polsko-niemieckich (Interreg III na lata , kolejny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej ), owocuje intensywnością obopólnie podejmowanych działań we wszystkich dziedzinach życia społecznogospodarczego, m. in. gospodarce, turystyce, innowacyjności i w badaniach naukowych. Likwidowanie wyżej wymienionych barier sprzyja nawiązywaniu i realizowaniu współpracy przygranicznej na odmiennych płaszczyznach: politycznej, gospodarczej czy społecznej, zwiększając tym samym nacisk konkurencji na terenie pogranicza ze strony obszarów sąsiadujących przez granice państwową. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim jednostek terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych. Należy tu zwrócić jednak uwagę na różnice pojawiające się w mechanizmach relacji współpracy i konkurencji między firmami a jednostkami terytorialnymi. Dysproporcja wynika z uwarunkowań formalnoprawnych oraz odmiennych możliwości z zakresu współpracy oraz konkurencji. Regiony mogą zarówno spełniać rolę konkurentów jak i sprzymierzeńców o wiele częściej niż podmioty gospodarcze. 18

19 Konkurencyjność dla regionów stwarza możliwość poprawy własnego potencjału wewnętrznego, a nie zniszczenie rywala. Relacjom współpracy i konkurencji towarzyszą głównie zmiany wywołane różnicami w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Widoczne są one zarówno na poziomie międzypaństwowym (Polska Niemcy), jak i w układzie intraregionalnym, w obrębie poszczególnych państw. Istotną rolę w integracji regionu pogranicza Dolny Śląsk Saksonia odgrywają projekty zawarte w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, które ze zjawisk pojawiają się silniej, słabiej lub oddziałują z taką samą siłą na pograniczu Dolny Śląsk Saksonia, współpraca czy konkurencja? Racjonalność wyborów inwestycyjnych na gruncie finansów behawioralnych Dagmara Dyrda Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse behawioralne, wybory inwestycyjne, racjonalność Key words: behavioral finance, investment choices, rationality W ostatnich latach, wraz z tempem wzrostu rozwoju poszczególnych subdyscyplin nauki finansów, przekształceniom i rozwojowi zaczęły ulegać założenia leżące u jej podstaw. Schyłek XX wieku wyraźnie zaowocował zwróceniem uwagi na osiągnięcia w dziedzinie psychologii i jej związki z finansami. Finanse behawioralne, które wyewoluowały na gruncie owych zmian zwracają się bowiem do podmiotów faktycznie kierujących procesami na rynkach- do ludzi, do ich emocji i uczuć. Autorka pragnie dokonać prezentacji zjawisk o charakterze pozaekonomicznym, które najczęściej są niedostrzegane, a stanowią istotne uwarunkowania decyzji finansowych. Potwierdzają one, iż dotychczasowe spojrzenie na podstawy podejmowanych decyzji gospodarczych nie uwzględnia zasadniczych czynników, które mają na nie wpływ. Autorka pragnie zaprezentować przegląd definicji finansów behawioralnych, związków między racjonalnością ekonomiczną a decyzjami gospodarczymi, oraz dokonać analizy zachowań inwestorów na gruncie finansów behawioralnych, opartej na współczesnej literaturze. 19

20 Lokalna polityka społeczna Katarzyna Głoskowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: polityka społeczna, pomoc społeczna, MOPS Pomoc społeczna jest istotnym elementem polityki państwa służącym wsparciu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie przezwyciężyć i rozwiązać przy wykorzystaniu swoich możliwości i własnych środków. Stąd celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Polityka pomocy społecznej stanowi zinstytucjonalizowany system działań na rzecz osób w stosunku do których istnieje zagrożenie wykluczeniem społecznym i ma ona na celu udzielenie im świadczeń jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób i ich rodzin. Wynikiem postępującej decentralizacji w funkcjonowaniu państwa jest fakt, iż wybrane sprawy m.in. pomoc społeczna oddane zostały w ręce instytucji samorządności lokalnej. Samorząd terytorialny jako najbliżej związany z lokalnymi potrzebami swoich mieszkańców zajmuje szczególne miejsce w realizacji zadań publicznych. Stąd mowa o lokalnej polityce społecznej, która tworzona jest i realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Samorządowa polityka społeczna stanowi istotny element polityki społecznej państwa, gdyż w niektórych obszarach jako jedyna ma możliwość wpływania na sytuację mieszkańców danego terenu. Celem opracowania jest ocena lokalnej polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej w mieście Jelenia Góra w latach Oceny tej dokonano w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. 20

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych Spis treści Wstęp............................................................. 9 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska.... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy Zarządzaj efektywnie swoim budżetem domowym Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy O projekcie Cel główny

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Stanisław Krasowicz Brwinów/Puławy, 2016 Wstęp 1. Ocena i podsumowanie 2-dniowego spotkania w ramach Forum Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo