Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. Redakcja techniczna: Agnieszka Wasiuk Emil Mariusz Szymański

2 Spis treści Ekonomia... 5 Zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu... 6 Koncepcja rozwoju gospodarczego Gujany Francuskiej do 2030 r... 7 Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa współczesnym problem branży transportowej... 8 Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce... 9 Kolejne życie Platform Inwestycyjnych, czyli związek z funduszami ETF... 9 Analiza czynników wpływających na rozwój startupów. Studium porównawcze wybranych ośrodków miejskich w Polsce Przyczyny globalnego kryzysu finansowego Swoboda przedsiębiorczości w prawie polskim Pomiar efektywności publicznego szkolnictwa wyższego - istota i problem Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w aspekcie współczesnych mikrofinansów przesłanki i obszar badań Opłaty i podatki służące ochronie powietrza i klimatu Zakres przedmiotowy i podmiotowy swobody przedsiębiorczości Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania firmy Analiza struktury własnościowej polskiej gospodarki Pogranicze Dolny Śląsk-Saksonia, współpraca czy konkurencja? Racjonalność wyborów inwestycyjnych na gruncie finansów behawioralnych Lokalna polityka społeczna Finansowe instrumenty zarządzania przestrzenią miast Młodzież pokolenie stracone na rynku pracy Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej Place development strategy towards creative human capital evolution Czynniki podatności gospodarki na kryzys Inwestycje zagraniczne jako stymulator rozwoju Jeleniej Góry Oscylator stochastyczny jako narzędzie do prognozowania zmian wartości indeksów S&P500 i BUX Rynek pracy i polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w latach

3 Obsługa i rentowność klienta w ujęciu kosztowym. Cost-to-Serve jako nowoczesna metoda rachunku kosztów klienta Optymalizacja portfela giełdowego z zastosowaniem teorii gier System wsparcia finansowego w rozwoju polskiego rolnictwa Zarządzanie Wybrane nurty metodologiczne w kontekście badania przedsiębiorstw kreatywnych Zarządzanie w regionie: przedsiębiorczość i innowacyjność regionalna w warunkach konkurencji Czy polskie przedsiębiorstwa dostrzegają wpływ barier wynikających z różnic kulturowych na prowadzenie biznesu w otoczeniu międzynarodowym? Znaczenie mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku marki Zdrowie z butelki, czy woda z mózgu? O roli młodego konsumenta w strategiach producentów butelkowanych wód mineralnych w Polsce Zarządzanie inteligentnym miastem Zarządzanie wiedzą z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa Schematy i modele w procesach zatrudnienia realizowanych wśród przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim Metody identyfikacji i oceny ryzyka kontrahenta w transakcjach handlowych Marketing wspólnej sprawy w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami Charakterystyka wybranych ujęć zasady orientacji na klienta Rola narzędzi marketingowych w kreowaniu lojalności klientów Banku PKO SA I Oddział w Rzeszowie Raportowanie społeczne - świadomość przedsiębiorców Projekt logistyczny w organizacji i zarządzaniu imprezami sportowymi Znaczenie nowoczesnych narzędzi promocji w budowaniu wizerunku i konkurencyjności miast Outsourcing w podmiotach leczniczych Outsourcing HR analiza trendu we współczesnych organizacjach System zarządzania przez kompetencje na przykładzie PMP Poland Potrzeba wprowadzania zmian w normie ISO Znaczenie procesu zarządzania kosztami w projektach z wykorzystaniem funduszy UE Narażenie korozyjne oraz korozja w czasie transportu i składowania Zarządzanie jakością w zarządzaniu projektami

4 Controlling w zarządzaniu gminą Działalność gospodarcza banków a poczucie odpowiedzialności za otoczenie na przykładzie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Wykorzystanie mediów w konstruowaniu przekazów reklamowych jako kluczowa forma zarządzania promocją podmiotów Turystyka Uwarunkowania rozwoju przemysłu turystycznego Antyli Francuskich w warunkach kryzysu gospodarczego Problematyka wprowadzania pakietu turystycznego przez biuro podróży na rynek (na przykładzie własnej propozycji) Przystosowanie obiektów turystycznych do m-turystyki na przykładzie woj. dolnośląskiego Konie islandzkie jako jedna z ofert konnej turystyki górskiej na obszarze Sudetów Ocena jakości usług publicznych na przykładzie punktów informacji turystycznej w województwie pomorskim Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego biur podróży Analiza wzorców konsumpcji turystycznej mieszkańców Majorki Analiza strategii rozwoju turystyki Czarnogóry Sad mieszany przy gospodarstwie agroturystycznym jako element podniesienia atrakcyjności oferty turystycznej Analiza potencjalnych korzyści płynących z turystyki w kontekście pszczelarstwa Obiekty edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego jako element infrastruktury turystycznej regionu Turystyka miejsc opuszczonych Ośrodki olimpijskie jako agenci globalizacji turystyki sportowej. Analiza przypadku

5 Ekonomia 5

6 Referaty Zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu Marcin Balana Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: biznesplan, outsourcing, opracowanie biznesplanu Key words: business plan, outsourcing, business plan development Podstawowym dokumentem planistycznym przedsiębiorstwa ukierunkowanego na racjonalne i usystematyzowane podejmowanie decyzji przez jego kadrę jest biznesplan. Choć w przypadku zakładania działalności gospodarczej zwykle nie jest dokumentem obligatoryjnym, jest coraz chętniej i powszechniej opracowywany. Jego zakres uzależniony jest m.in.: od indywidualnych potrzeb organizacji, otoczenia w którym jest planowana lub prowadzona działalność gospodarcza oraz od przyjętego horyzontu czasowego; i ściśle związany z przyjętymi, mierzalnymi celami. Struktura typowego biznesplanu obejmuje streszczenie, identyfikację przedsiębiorstwa (w tym charakterystykę zespołu zarządzającego oraz jego potencjał), charakterystykę przedsięwzięcia (w tym wskazanie celów, opis oferowanych produktów i usług oraz plany rozwojowe), analizę rynkową (w tym w szczególności analizę SWOT, analizę konkurencji, wskazanie grupy docelowej), plan marketingowy, harmonogram wdrażania przedsięwzięcia oraz opłacalność i efektywność ekonomiczną. Autor publikacji na podstawie własnego doświadczenia nabytego podczas opracowywania biznesplanów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeprowadzonych obserwacji wskazuje w jego opinii czynniki wpływające na wzrost liczby zapytań ofertowych dotyczących opracowania biznesplanów, a także zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu oraz zlecenia jego przygotowania przez zewnętrzny podmiot. 6

7 Koncepcja rozwoju gospodarczego Gujany Francuskiej do 2030 r. Paweł Brzegowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Słowa kluczowe: Gujana Francuska, gospodarka, strategia rozwoju. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych projektów z zakresu ekonomii rozwoju realizowanych współcześnie w Gujanie Francuskiej będącej największym pod względem terytorialnym obszarem Francji zamorskiej. Wykorzystując koncepcję rozwoju zrównoważonego (développement durable), w wariancie francuskim od wielu dekad czyni się starania w wypracowaniu modelu gospodarki służącej z pożytkiem człowiekowi i środowisku. Upowszechnianie sprawiedliwości społecznej przy jednoczesnym odchodzeniu od postawy konsumpcjonistycznej, wraz z poszanowaniem regionalnych ekosystemów, w szerokim zakresie propagowane jest również we Francji niemetropolitalnej, w szczególności zaś w jej departamentach zamorskich, pozostających integralną częścią wspólnoty europejskiej. Francuska Gujana pozostaje dogodnym miejscem do wdrażania strategii innowacyjności. Dokonując gospodarczej dywersyfikacji w obszarach rolnictwa, rybołówstwa oraz energetyki, planuje się w niedalekiej przyszłości przekształcić departament w zieloną technopolię UE. Przez wzgląd na unijną peryferyjność nadarza się sposobność wypromowania regionu, jako europejskiej bramy do Ameryki Południowej. Czynione jest to poprzez triadę TBS - Tourisme, Bioressources, Spatial (Turystyka, Biozasoby, Centrum kosmiczne). Poprzez przeanalizowanie działalności innowacyjnej w tym systemu oferowanych szkoleń w duchu gospodarki opartej na wiedzy oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii, prelegent spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Gujana Francuska do roku 2030 ma szansę stać się nowym ośrodkiem innowacyjności UE w Ameryce Południowej? 7

8 Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa współczesnym problem branży transportowej Grzegorz Czapski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Słowa kluczowe: embargo, owoce i warzywa, zakaz. Key words: embargo, fruits and vegetables, the prohibition. Rosyjski nadzór fitosanitarny Rossielchoznadzor wprowadził od 1 sierpnia 2014 roku,,czasowe ograniczenie wwozu do Rosji z Polski owoców i warzyw. Zakaz ten objął również produkty wyprodukowane w Polsce a sprzedawane z udziałem państw trzecich. Zakaz wwozu dotyczy do Rosji dotyczy m.in. jabłek, gruszek, wiśni, czereśni, nektaryn, śliwek, kapusty oraz kalafiorów. Straty jakie spowodowało wprowadzenie rosyjskiego embarga na owoce i warzywa z Polski szacuje się na około 3,5 mld zł, gdyż w przybliżeniu tyle wyniósł eksport towarów do Rosji w roku Najbardziej ucierpieli sadownicy gdyż aż 56,2% produkcji krajowej jabłek i 62,4% produkcji gruszek sprzedawana była na ten rynek. Natomiast prawie połowa polskiej produkcji pomidorów i kapusty trafiała na wschód. Spowodowało to zachwianie finansowe wśród producentów owoców i warzyw, którzy często mieli zaciągnięte kredyty lub rozpoczęte inwestycje. Embargo spowodowało również problemy finansowe w branży transportowej, która to sporą część swoich przewozów wykonywała do krajów wschodnich. Spowodowało to zastój w tej branży, co w dalszym ciągu spowodowało zwalnianie pracowników firm z branży transportowej, jak również sprzedaż samochód ciężarowych chłodni, które niebyły już potrzebne a generowały koszty. Władze na szczeblu gminnym często by ratować sytuacje sadowników wprowadzali akcje rozdawania jabłek. 8

9 Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce Agata Gadek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Słowa kluczowe: rynek nieruchomości Key words: real estate market Rynek nieruchomości to niewątpliwie bardzo obszerny temat. Jednakże jego rozwój w Polsce rozpoczął się dopiero w okresie międzywojennym. Można zatem sądzić, że należy on do nowo powstających segmentów rynku kapitałowego, który bardzo dynamicznie się rozwija. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce powstaje coraz więcej budynków. Warto przyjrzeć się bliżej, jak kształtuje się sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce. Zaleca się odpowiedzenie na pytania typu: czy rynek nieruchomości mieszkaniowej w Polsce rozwija się, czy nie? Czy rozwój następuje równomiernie na całym terenie kraju? Czy ilość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości ulega zmianie. Celem niniejszego artykuły jest odpowiedzenie na zadane pytania, poprzez przedstawienie i przeanalizowanie danych, dotyczących ilości budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz przeciętnych cen za m 2 tych nieruchomości, a także ilości zawieranych transakcji. Należałoby również przyjrzeć się bliżej rynkom nieruchomości w poszczególnych województwach. Kolejne życie Platform Inwestycyjnych, czyli związek z funduszami ETF Karol Marek Kraiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Słowa kluczowe: Platformy Inwestycyjne, fundusze ETF Platformy Inwestycyjne, pomimo krótkiego stażu na polskim rynku, ulegają ciągłemu rozwojowi. Zaczątkiem powstania tego produktu były fundusze inwestycyjne parasolowe. Umożliwiały one swobodne przechodzenie pomiędzy funduszami bez dodatkowych kosztów i nazbyt skomplikowanych formalności. Forma ta jednakże okazała się niewystarczająca dla uczestników, gdyż taka dywersyfikacja to tylko mistyfikacja. Oczywiście jednym 9

10 z czynników, który wpłynął pozytywnie na rozwój platform były zmiany w systemie emerytalnym. Hybrydy inwestycyjne zapoczątkowały swoisty nowy rozdział w życiu funduszy inwestycyjnych. Produkt pozwolił uczestnikom na swobodne przechodzenie pomiędzy funduszami różnych towarzystw, często o różnym profilu inwestycyjnym i stopniu ryzyka, bez jednoczesnego opuszczania produktu jako całości. Niestety wśród tych platform pojawiły się produkty niechlubne, które w znaczącym stopniu obciążają uczestników opłatami. Głównym czynnikiem, który w Polsce wymusił zmiany stały się pozwy sądowe, dotyczące głownie Ubezpieczeniowych Platform Inwestycyjnych i pobieranych przez nie opłat likwidacyjnych. Pierwszy niekorzystny wyrok w tej sprawie dotyczył Towarzystwa Ubezpieczeniowego AEGON, kolejne sprawy natomiast są w toku. Ciąg powyższych wydarzeń spowodował nowy kierunek rozwoju platform, a mianowicie związek z Funduszami ETF. Powiązanie to ma na celu zmniejszenie ponoszonych opłat przez uczestników, ale przede wszystkim zwiększenie uzyskiwanych stóp zwrotu. W związku z tym, warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Analiza czynników wpływających na rozwój startupów. Studium porównawcze wybranych ośrodków miejskich w Polsce. Piotr Kurkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: startup, innowacyjność, rozwój, nowe technologie Key words: startup, innovation, development, new technologies Od początków cywilizacji jednym z największych stymulatorów wzrostu gospodarczego są innowacje. Czołowe światowe gospodarki opierają swój postęp ekonomiczny na nowych technologiach. W pracy przedstawiono jak innowacje na przestrzeni ostatnich pięciuset lat wpływały na rozkwity i upadki wybranych cywilizacji. Obecnie ekonomiści i politycy prześcigają się w pomysłach mających na celu wspieranie i rozwój nowo powstałych innowacyjnych przedsiębiorstw, czyli startupów. W związku z brakiem jego spójnej definicji, na podstawie literatury i opinii najbardziej znanych założycieli nowatorskich firm, podjęto próbę określenia, czym jest startup. 10

11 Przedstawiono elementy wpływające na rozwój startupów. Wzięto pod uwagę aspekty nie tylko ekonomiczne, ale również społeczno-kulturowe, wsparcie władz samorządowych, przedsiębiorczość i innowacyjność mieszkańców oraz ich edukację. Czynniki te poddano analizie uwzględniając aktualną widzę jak i aspekty historyczne. Stosując metody porządkowania liniowego oraz klasyfikacji grup dokonano analizy porównawczej, na przykładzie głównych ośrodków rozwoju tego typu przedsiębiorczości w Polsce. W analizie uwzględniono Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław. Przedstawiono, które miasta ze względu na poszczególne czynniki są potencjalnie najbardziej atrakcyjne pod względem rozwoju startupów. Wyciągnięto wnioski i zaproponowano działania, które mogą wpłynąć na rozwój startupów w poszczególnych ośrodkach miejskich. Przyczyny globalnego kryzysu finansowego Paweł Pantuchowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Słowa kluczowe: agencje ratingowe, zarządzanie ryzykiem, fundusze hedgingowe, wadliwe modele ryzyka, globalne nierówności Key words: rating agencies, risk management, hedge funds, faulty risk models, global imbalances Cały artykuł jest oparty na pomyśle rodziału Why did it happen and what now? 1 pochodzącego z książki Wolfganga Munchau The Meltdown Years. Wybiórcza analiza owego rodziału połączona z niejednokrotnym cytowaniem całych zdań w wolnym tłumaczeniu pozwoliły mi na podjęcie próby zrozumienia poglądu autora książki na temat przyczyn globalnego kryzysu finansowego. Przytacza on za Martinem Feldsteinem sześć elementów, które zdaniem Feldsteina miały być przyczynami kryzysu, a które zdaniem Muchau jedynie go opisują. Należą do nich: nadmiernie niskie stopy procentowe, złe przepisy finansowe, zła polityka mieszkaniowa, porażka agencji ratingowych, złe zarządzanie ryzykiem oraz nadmierne zadłużenie 2. Munchau rozważa jedank elementy, które najczęściej podaje się jako przyczyny globalnego kryzysu fnansowego. Są to: chciwi bankierzy, fundusze hedgingowe i raje podatkowe, wadliwe modele ryzyka, finansowa deregulacja i słaby nadzór, polityka 1 Munchau W., The Meltdown Years, Wydawnictwo Mc Graw Hill, Londyn, 2010, s Munchau W., The Meltdown, s

12 pieniężna oraz globalne nierówności 3. Na koniec próbuje podać rozwiąznia dla zaistniałej sytuacji. Proponuje również reformę finansową opartą na jedeastu tezach, a także analizuje skutki polityki makroekonomicznej. Swoboda przedsiębiorczości w prawie polskim Michał Partykowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: swoboda przedsiębiorczości, prawo gospodarcze Key words: freedom of establishment, commercial law Tematem referatu jest omówienie wprowadzenia zasad swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług do prawa polskiego. Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do wdrożenia na gruncie prawa krajowego zasad prawa unijnego. Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w UE jest swoboda przedsiębiorczości, wyrażona m.in. w artykule 49. Traktatu o Funkcjowaniu Unii Europejskiej. Autor przedstawia w referacie wybór najważniejszych przepisów prawa polskiego implementujących tą zasadę. Przepisy te zawierają się głównie w Ustawie dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U nr 173 poz. 1807). Omówione zostają definicję osoby zagranicznej i przedsiębiorstwa zagranicznego oraz wymogi jakie ustawodawca stawia podmiotom, ubiegającym się o uprawnienie do korzystania z zasady swobody przedsiębiorczości. Przedstawione zostają zapisy umożliwiające zakładanie w Polsce filii, agencji i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych. Następnie omówione zostają wymogi ich zakładania, prowadzenia oraz likwidacji. Przedstawione zostają obowiązki nakładane przez ustawodawcę na przedsiębiorców zagranicznych. We wnioskach następuje analiza skuteczności wdrożenia przepisów dotyczących swobody działalności gospodarczej. Autor stawia tezę, że przedsięwzięcie to powiodło się: omówione zostają dane statystyczne dotyczące liczby założonych oddziałów, przedstawicielstw oraz filii, a także dane o napływie inwestycji zagranicznych do Polski z Unii Europejskiej. 3 Ibidem. 12

13 Pomiar efektywności publicznego szkolnictwa wyższego - istota i problem Piotr Grzegorz Pietrzak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Słowa kluczowe: sektor publiczny, szkolnictwo wyższe, efektywność Key words: public sector, higher education, efficiency W wielu krajach rządy interweniują w mechanizm rynkowy wspierając szkolnictwo wyższe. W 2011 r. wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe w Polsce wynosiły 12 mld zł, co w porównaniu z rokiem 1995, dawało blisko pięciokrotny wzrost. Z tego względu pojawia się pytanie o efektywność szkół wyższych w alokacji rzadkich zasobów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja na temat efektywności publicznych szkół wyższych i metod jej pomiaru. Autor koncentruje swoją uwagę na nieparametrycznej metodzie granicznej analizy danych (Data Envelopment Analysis DEA). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w aspekcie współczesnych mikrofinansów przesłanki i obszar badań Adriana Przybyszewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet, mikrofinanse, kultura Celem artykułu będzie prezentacja przesłanek oraz obszaru badań w przygotowywanej rozprawie doktorskiej. W pierwszej części artykułu dokonana zostanie charakterystyka części składowych tematu czyli: przedsiębiorczości kobiet na świecie, mikrofinansów, kultury oraz łączące je aspekty. Następnie przedstawione zostaną cele i hipotezy ogólne i szczegółowe przypisane poszczególnym rozdziałom, oraz zastosowane metody badawcze. Autor ponadto zaprezentuje dotychczas przeprowadzone badania wstępne w zaproponowanym obszarze oraz wnioski z nich wynikające. 13

14 Opłaty i podatki służące ochronie powietrza i klimatu Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: opłaty emisyjne, podatek akcyzowy, zmiany klimatu Key words: emission charges, excise duty, climate change Celem artykułu jest analiza tych opłat i podatków funkcjonujących w Polsce, które mogą przyczyniać się do realizacji celów polityki ekologicznej z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony klimatu. Pierwsza część artykułu poświęcona jest teoretycznym podstawom opłat i podatków ekologicznych, w tym koncepcji podatku produktowego i jednolitego podatku emisyjnego. Podatki te można traktować jako jeden z instrumentów polityki ekologicznej, za pośrednictwem których możliwa jest internalizacja ekologicznych kosztów zewnętrznych. Z rozważań teoretycznych wynika, że ważną zaletą podatków nakładanych na emisję zanieczyszczeń jest minimalizacja kosztów społecznych osiągnięcia określonego celu ekologicznego. W drugiej części opracowania analizie poddano zalety i wady opłat emisyjnych ponoszonych przez podmioty gospodarcze w Polsce. Opłaty te w mniejszym lub większym stopniu skłaniają korzystających ze środowiska do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Poza tym, ważną funkcją tych instrumentów jest gromadzenie środków finansowych, stanowiących m.in. przychody funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ostatnia część artykułu zawiera analizę innych instrumentów podatkowych, które mogą przyczyniać się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bądź też do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zwrócono uwagę, że realizacja funkcji stymulacyjnej możliwa jest nie tylko dzięki obciążeniu określonych nośników energii podatkiem akcyzowym, ale również dzięki zwolnieniu z akcyzy odnawialnych źródeł energii. 14

15 Zakres przedmiotowy i podmiotowy swobody przedsiębiorczości Marcin Słowikowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: swoboda przedsiębiorczości, prawo gospodarcze Key words: freedom of establishment, commercial law Tematem pracy jest omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w Unii Europejskiej, na podstawie zapisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (przede wszystkim art. 49) oraz późniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. W referacie omówiona zostaje historia wprowadzenia swobody przedsiębiorczości, w szczególności oparta o Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej z 1957 r oraz o wdrażanie ujętych w nim zapisów w późniejszych traktatach. Następnie przedstawione zostają podstawowe założenia tej swobody. Autor przedstawia zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości, który został umieszczony w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz grono podmiotów uprawionych do korzystania ze swobody przedsiębiorczości. Omówione zostaną formy w jakich przejawia się ta swoboda dla osób fizycznych i prawnych. Przedstawiony zostaje podział na pierwotną i wtórną swobodę przedsiębiorczości. Omówione zostają szczegółowe swobody osób fizycznych i prawnych w Unii Europejskiej dotyczące zakładania spółek. Druga część referaty skupiona jest na zakresie przedmiotowym swobody przedsiębiorczości. Omówiona tutaj zostaje definicja przedsiębiorczości według prawodawstwa unijnego. Przedstawiona zostaje interpretacja cech działalności gospodarczej, mianowicie odpłatności, stałości i transgraniczności. Kolejnym aspektem, który zostaje poruszony jest zakaz dyskryminacji oraz wymogi wobec przepisów prawa państw członkowskich. Referat kończy podsumowanie autora oraz wnioski. 15

16 Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania firmy Dominika Agnieszka Sowa Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Słowa kluczowe: leasing, leasingobiorca, umowa leasingowa Key words: leasing, lessee, lease Popularność leasingu w ostatnim czasie wynika z faktu, iż jest on dobrym źródłem pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie, nie tylko przez firmy działające na rynku od wielu lat, ale też przez firmy stosunkowo młode, rozwijające się i zaczynające stawiać pierwsze kroki. Jest on zjawiskiem coraz bardziej spotykanym w Polsce, którego korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Dzieje się tak, ponieważ leasing jest jednym z najnowocześniejszych źródeł pozyskiwania zasobów, bez którego firma nie mogłaby rozwijać i poszerzać prowadzonej przez siebie działalności. Sektor leasingu, w porównaniu z pozostałymi segmentami rynku, rozwija się na szeroką skalę. Przyczynić się do tego może stwierdzenie, że leasing jest stosunkowo obecnie prosty i łatwy w pozyskaniu, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa z sektora MSP. Rozwój leasingu doprowadził do tego, iż stał się on ważnym instrumentem finansowania oraz kredytowania inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Stale wzrasta liczba firm które oferują usługę leasingu. Ich oferty ulegają ciągłemu ulepszaniu i doskonaleniu, tak aby przynosiły coraz to więcej korzyści dla klientów. W wielu przypadkach leasing stanowi dla firmy najlepszą i alternatywną formę finansowania inwestycji, jeżeli nie spełnia on rygorystycznych i surowych warunków potrzebnych do pozyskania kredytu. Zatem leasing zapewnia większą elastyczność dla klienta. Jest on mało sformalizowaną formą finansowania, a czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania jest krótki. Leasing jest związany w stosunkowo dużym stopniu z obowiązkami podatkowymi i to właśnie kwestie podatkowe stanowią dla przedsiębiorców największe problemy. Przed kilkoma laty regulacje podatkowe w dużym stopniu wpływały na działalność leasingową i utrudniały do niej dostęp. Obecnie kompleksowo regulują zasady opodatkowania leasingu i sytuacja prawna jest stabilna. Ale leasing to nie tylko problemy podatkowe to także wielkie korzyści. Przez cały czas trwania umowy przedmiot jest własnością firmy leasingowej, natomiast przedsiębiorca płacąc raty wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. 16

17 Analiza struktury własnościowej polskiej gospodarki Justyna Małgorzata Ziobrowska Uniwersytet Wrocławski Słowa kluczowe: prawo własności, sektor publiczny, sektor prywatny, trzeci sektor Key words: ownership, the public sector, the private sector, third sector Prawo własności jest jedną z najważniejszych instytucji, która wpływa na efektywność gospodarowania oraz leży u podstaw porządku społecznego. Jest to konstytucyjnie chronione najsilniejsze prawo człowieka. W polskiej gospodarce wyodrębnia się tylko dwa sektory własnościowe sektor publiczny i sektor prywatny. Istnieje potrzeba dokonania ekonomicznej analizy prawa w celu określenia czy podział ten ma charakter zupełny. Należy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jaka struktura własności zapewni racjonalność i efektywność gospodarowania w Polsce? W referacie zaprezentowane zostały rodzaje zawodności sektora publicznego oraz sektora prywatnego. Wynika z nich potrzeba prawnego zdefiniowania podmiotów trzeciego sektora i ich praw własności. Aktualne regulacje prawne nie uwzględniają bowiem całej złożoności struktury gospodarczej. Podział gospodarki narodowej na dwa sektory nie ma charakteru dychotomicznego (zupełny i rozłączny), tylko zachodzi stosunek przeciwieństw (zakresy nazw nie tworzą całości). Pojęcie sektora publicznego jest bowiem węższe od sektora nieprywatnego, a pojęcie sektora prywatnego jest węższe od sektora niepublicznego. Istnieją w gospodarce podmioty, które realizują zadania publiczne, ale ich forma działania zbliżona jest do podmiotów prywatnych. Autorka zauważa, że podział gospodarki na trzy sektory własności może złagodzić lub wyeliminować obszary zawodności rynku i państwa oraz przyspieszyć wzrost gospodarczy. W badaniach wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. 17

18 Postery Pogranicze Dolny Śląsk-Saksonia, współpraca czy konkurencja? Anna Czapska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, konkurencyjność, pogranicze. Keywords: transborder cooperation, competitiveness, borderland. Zmiany zachodzące na obszarach pograniczy były i są nadal przedmiotem wielu teorii. Ze względu na różnokierunkowość problemu, analizuje się je na gruncie nauk, takich jak: ekonomia, geografia, socjologia, historia czy polityka. Pogranicza ze względu na swój charakter są przestrzenią, gdzie na równi z relacjami współpracy pojawiają się również relacje konkurencji. W procesie integracji europejskiej ulegają one silnej aktywizacji. W nowych realiach zauważa się postępującą integrację obszarów pogranicza polsko-niemieckiego, w konsekwencji której granica państwowa traci stopniowo status bariery w przepływach ludzi, kapitału czy usług. Coraz większe możliwości finansowania wspólnych projektów polsko-niemieckich (Interreg III na lata , kolejny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej ), owocuje intensywnością obopólnie podejmowanych działań we wszystkich dziedzinach życia społecznogospodarczego, m. in. gospodarce, turystyce, innowacyjności i w badaniach naukowych. Likwidowanie wyżej wymienionych barier sprzyja nawiązywaniu i realizowaniu współpracy przygranicznej na odmiennych płaszczyznach: politycznej, gospodarczej czy społecznej, zwiększając tym samym nacisk konkurencji na terenie pogranicza ze strony obszarów sąsiadujących przez granice państwową. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim jednostek terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych. Należy tu zwrócić jednak uwagę na różnice pojawiające się w mechanizmach relacji współpracy i konkurencji między firmami a jednostkami terytorialnymi. Dysproporcja wynika z uwarunkowań formalnoprawnych oraz odmiennych możliwości z zakresu współpracy oraz konkurencji. Regiony mogą zarówno spełniać rolę konkurentów jak i sprzymierzeńców o wiele częściej niż podmioty gospodarcze. 18

19 Konkurencyjność dla regionów stwarza możliwość poprawy własnego potencjału wewnętrznego, a nie zniszczenie rywala. Relacjom współpracy i konkurencji towarzyszą głównie zmiany wywołane różnicami w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Widoczne są one zarówno na poziomie międzypaństwowym (Polska Niemcy), jak i w układzie intraregionalnym, w obrębie poszczególnych państw. Istotną rolę w integracji regionu pogranicza Dolny Śląsk Saksonia odgrywają projekty zawarte w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, które ze zjawisk pojawiają się silniej, słabiej lub oddziałują z taką samą siłą na pograniczu Dolny Śląsk Saksonia, współpraca czy konkurencja? Racjonalność wyborów inwestycyjnych na gruncie finansów behawioralnych Dagmara Dyrda Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse behawioralne, wybory inwestycyjne, racjonalność Key words: behavioral finance, investment choices, rationality W ostatnich latach, wraz z tempem wzrostu rozwoju poszczególnych subdyscyplin nauki finansów, przekształceniom i rozwojowi zaczęły ulegać założenia leżące u jej podstaw. Schyłek XX wieku wyraźnie zaowocował zwróceniem uwagi na osiągnięcia w dziedzinie psychologii i jej związki z finansami. Finanse behawioralne, które wyewoluowały na gruncie owych zmian zwracają się bowiem do podmiotów faktycznie kierujących procesami na rynkach- do ludzi, do ich emocji i uczuć. Autorka pragnie dokonać prezentacji zjawisk o charakterze pozaekonomicznym, które najczęściej są niedostrzegane, a stanowią istotne uwarunkowania decyzji finansowych. Potwierdzają one, iż dotychczasowe spojrzenie na podstawy podejmowanych decyzji gospodarczych nie uwzględnia zasadniczych czynników, które mają na nie wpływ. Autorka pragnie zaprezentować przegląd definicji finansów behawioralnych, związków między racjonalnością ekonomiczną a decyzjami gospodarczymi, oraz dokonać analizy zachowań inwestorów na gruncie finansów behawioralnych, opartej na współczesnej literaturze. 19

20 Lokalna polityka społeczna Katarzyna Głoskowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: polityka społeczna, pomoc społeczna, MOPS Pomoc społeczna jest istotnym elementem polityki państwa służącym wsparciu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie przezwyciężyć i rozwiązać przy wykorzystaniu swoich możliwości i własnych środków. Stąd celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Polityka pomocy społecznej stanowi zinstytucjonalizowany system działań na rzecz osób w stosunku do których istnieje zagrożenie wykluczeniem społecznym i ma ona na celu udzielenie im świadczeń jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób i ich rodzin. Wynikiem postępującej decentralizacji w funkcjonowaniu państwa jest fakt, iż wybrane sprawy m.in. pomoc społeczna oddane zostały w ręce instytucji samorządności lokalnej. Samorząd terytorialny jako najbliżej związany z lokalnymi potrzebami swoich mieszkańców zajmuje szczególne miejsce w realizacji zadań publicznych. Stąd mowa o lokalnej polityce społecznej, która tworzona jest i realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Samorządowa polityka społeczna stanowi istotny element polityki społecznej państwa, gdyż w niektórych obszarach jako jedyna ma możliwość wpływania na sytuację mieszkańców danego terenu. Celem opracowania jest ocena lokalnej polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej w mieście Jelenia Góra w latach Oceny tej dokonano w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. 20

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

Management New Challenges

Management New Challenges Management New Challenges Konferencje Politechnika Lubelska Partnerzy: Management New Challenges Politechnika Lubelska Lublin 2012 XX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE LUBLIN 15-16 MAJA 2012 KOMITET ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz.

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. Przedsiębiorczość jako proces tworzenia bogactwa... 8 1.1. Istota i funkcje przedsiębiorczości...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk Kraków 2014 Redakcja naukowa: Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo