OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie szereg nowych profili i jest konkurencyjna dla placówek krakowskich. Szczycimy się faktem, iż jesteśmy szkołą zapewniającą uczniom bezpieczeństwo i znakomitą atmosferę pracy. Zgodnie z proponowanymi kierunkami kształcenia dysponujemy odpowiednim zapleczem w postaci nowoczesnych pracowni. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOŁY DZIENNE (bezpłatny internat) NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU- 4 letnie Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22) W naszej szkole uczymy: projektować ogrody małe i duże, wykonywać projekty przy pomocy programów komputerowych, podstaw geodezji, praktycznie realizować projekty w terenie, dekorować wnętrza. Z nami masz szansę wyjechać na praktykę zawodową za granicę. Jeśli szukasz ciekawego zawodu, dającego szansę na samodzielność i zatrudnienie we własnej firmie - przyjdź do Technikum Architektury Krajobrazu! Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski. Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, biologia, plastyka.

2 TECHNIK AGROBIZNESU- 4 letnie Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3) Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6) W naszej szkole uczymy: jak założyć i prowadzić własną firmę, grać na giełdzie i inwestować w papiery wartościowe, pozyskiwać dotacje unijne. Zapewnimy Ci wymianę międzynarodową ze szkołą we Francji oraz praktyki zawodowe w Holandii. Tutaj opanujesz wiedzę o światowym biznesie, a umiejętności praktyczne zdobędziesz w urzędach i wyspecjalizowanych firmach w kraju oraz za granicą. Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski. Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, biologia, informatyka. TECHNIK HOTELARSTWA- 4 letnie Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11) Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12) W naszej szkole uczymy: radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, stosować zasady estetyki ubioru i kultury zachowania, udzielać informacji turystycznej, sportowej i użytkowej, obsługiwać urządzenia biurowe, stosować zasady Kodeksu Etyki Hotelarza, obsługiwać gości w recepcji, stosować procedury obsługi gości typu VIP i gości niepełnosprawnych. Prowadzimy praktyki w wielu renomowanych krakowskich hotelach. Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski. Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, geografia, informatyka.

3 TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 4 letnie - nowy zawód Obsługa podróżnych w portach i terminalach (A.33) Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (A.34) W naszej szkole uczymy: funkcjonowania portów i terminali lotniczych, kolejowych i drogowych organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach, planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali, organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu, magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach. Jedyna taka szkoła w Małopolsce! Ten zawód daje największe szanse pracy! Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia. Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, geografia, informatyka. ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA 3 letnia Pewny start w zawodową przyszłość Wybierz zawód o jakim marzysz i przyjdź do nas Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w zawodach: betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kamieniarz, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter elektronik, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monster sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych, operator maszyn leśnych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, rolnik, ogrodnik. Przedmioty punktowane: język polski, wiedza o społeczeństwie, technika, wychowanie fizyczne.

4 Dla uczniów naszej szkoły organizujemy darmowe kursy w ramach unijnego programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : prawo jazdy kat. B, kosmetyka pielęgnacyjna, kelner, barman, operator wózków widłowych, spawacz, florysta, ratownik wodny alpinizm przemysłowy oraz dodatkowe zajęcia z: informatyki, matematyki języka angielskiego. BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH kształcące w systemie zaocznym LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 letnie po Gimnazjum, dawnej Szkole Podstawowej lub Szkole Zasadniczej zdobycie wykształcenia średniego możliwość Twojego rozwoju Nie przegap szansy! Na naukę nigdy nie jest za późno! Szkoła kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, po ukończeniu istnieje możliwość nauki w szkołach policealnych. Stypendia dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia.

5 Szkoła Policealna: TECHNIK INFORMATYK 2 lata Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Nie musisz być informatykiem, aby zapisać się do policealnej szkoły informatycznej. Jeżeli chcesz lepiej wykorzystać komputer do pracy, rozrywki lub edukacji, samemu usunąć usterki oraz skonfigurować swój sprzęt - zapraszamy do policealnej szkoły w zawodzie technik informatyk. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 2 lata Obsługa podróżnych w portach i terminalach (A.33) Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (A.34) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany funkcjonowania portów i terminali lotniczych, kolejowych i drogowych, organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach, planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali, organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu, magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach. Jedyna taka szkoła w Małopolsce! Ten zawód daje największe szanse pracy!

6 TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - 2 lata - nowy zawód Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, planowania i organizowania działalności agroturystycznej, obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Turystyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się usług na rynku. To Twój pomysł na biznes w branży turystycznej! FLORYSTA 1 rok Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: projektowania dekoracji roślinnych; wykonywania dekoracji roślinnych; aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni. Jeśli lubisz kwiaty i masz zacięcie artystyczne, to tutaj możesz się spełnić. Poznasz zasady tworzenia kompozycji i dekoracji z roślin ciętych, suszonych lub doniczkowych a w przyszłości będziesz mógł założyć firmę usługową z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - 2 lata nowy zawód Świadczenie usług opiekuńczo wspierających osobie starszej (Z.7) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej będzie przygotowany rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności; rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osoba starszą;

7 dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczowspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej; udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym. OPIEKUNKA DZIECIĘCA 2 lata nowy zawód (kształcenie w formie stacjonarnej) Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca będzie przygotowany planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych; udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka. KURSY KWALIFIKACYJNE: ROLNIK bezpłatny kurs dający uprawnienia rolnicze; prowadzenie, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Absolwent kursu dającego kwalifikacje w zawodzie rolnik będzie przygotowany wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich; obliczania opłacalności produkcji rolniczej. W trakcie nauki odbywa się kurs na prawo jazdy ciągnikiem, kończący się egzaminem państwowym. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej.

8 TECHNIK ROLNIK bezpłatny kurs dający uprawnienia rolnicze; prowadzenie, organizacja, nadzorowanie a także rozliczanie produkcji rolniczej Absolwent kursu dającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich; organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej; podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego. W trakcie nauki odbywa się kurs na prawo jazdy ciągnikiem, kończący się egzaminem państwowym. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej. OGRODNIK Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych; wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą ( przyczepami). Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej.

9 PSZCZELARZ Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (R.4) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi; wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej; prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej. ARCHITEKT KTAJOBRAZU Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni; urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień; Po ukończonym kursie i zdobyciu kwalifikacji zawodowych R.21 naukę można kontynuować na kursie z kwalifikacji R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Po zdanym egzaminie uzyskuje się tytuł Technika Architektury Krajobrazu. Dane teleadresowe: Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie os. Szkolne 8, Giebułtów tel , fax ; facebook/zsp Giebułtów MPK 220

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Dlaczego do technikum po ukończeniu szkoły gimnazjalnej? Młody przyjacielu! Jeżeli chcesz to szkoła, która jest bliżej

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.10.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia Spis treści 1. Wstęp..2 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy 3. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.3 4. Opis programu.5 5. Cel główny..5 6. Cele szczegółowe.5 7. Adresat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 26.08.2013r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Marcin

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Słowniczka pojęć dla użytkowników Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Załącznik do Słowniczka pojęć dla użytkowników Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Załącznik do Słowniczka pojęć dla użytkowników Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych OBSZARY SZKOLENIA W REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH Wyodrębnienie obszarów szkolenia na potrzeby Rejestru

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo