Ogólne warunki handlowe*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki handlowe*"

Transkrypt

1 Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne... 7 (7) Rachunki... 7 (8) Wielkość rachunku... 8 (9) Hasła... 8 (10) Powiadomienia i dane kontaktowe... 9 (11) Prowizje / opłaty / podatek (12) Wpłaty / wypłaty / salda (13) Minimalna/maksymalna wielkość transakcji (14) Depozyt zabezpieczający (15) Transakcje (16) Transakcje rolujące (17) Transakcje terminowe (18) Rynki (19) Spready (20) Zlecenia (21) Gapping (22) Finansowanie (23) Dywidendy (24) Rynki pozasesyjne (25) Istotne zmiany w sytuacji przedsiębiorstwa *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 1

2 (26) Ogólne zasady realizacji zleceń (27) Oczywisty błąd (28) Siła Wyższa (29) Osoby upoważnione (30) Strona internetowa (31) Dostawcy zewnętrzni (32) Własność intelektualna (33) Ujemne salda (34) Nadużycia na rynku (35) Pranie brudnych pieniędzy (36) Konflikty interesów (37) Zasada uczciwego traktowania klientów (TCF) (38) Prywatność i ochrona danych (39) Zamknięcie rachunków (40) Procedura składania skarg (41) Odpowiedzialny handel (42) Załącznik *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 2

3 (1) Ostrzeżenie o ryzyku Zarówno transakcje walutowe (Foreign Exchange) jak i kontrakty różnic kursowych (Contracts for Difference) prowadzone z GKFX są produktami związanymi z depozytami zabezpieczającymi. Dlatego ze swej natury wiążą się z wysokim poziomem ryzyka w porównaniu do innych inwestycji, i w związku z tym można szybko stracić więcej środków niż się początkowo zainwestowało. Na podstawie ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. transakcje takie są zgodne z prawem. Transakcje związane z depozytami zabezpieczającymi są transakcjami wykorzystującymi ruch cen produktu. Rozlicza się je na podstawie różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia transakcji. Nie należy handlować produktami zabezpieczonymi rachunkami depozytowymi, jeśli nie rozumie się w pełni wszystkich rodzajów ryzyka z tym związanego i jeśli nie ma się wystarczających środków dostępnych w przypadku, gdy chociaż mało prawdopodobne, jednak możliwe ceny danego produktu poszybują w niepożądanym kierunku, co może się wiązać z zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z wypłat depozytów i stratami. Obrót wykorzystujący depozyt zabezpieczający posługuje się dźwignią finansową, która pozwala na manewrowanie zadłużeniem, co oznacza, że można realizować wielką transakcję, posługując się do tego małą sumą pieniędzy służącą jako depozyt zabezpieczający. Jeżeli cena zmienia się na korzyść inwestora, może on znacznie zwiększyć swoje zyski. Jednak nawet niewielki ruch cen na niekorzyść inwestora może prowadzić do znacznych strat i może wiązać się koniecznością natychmiastowego złożenia dodatkowego depozytu zabezpieczającego, aby transakcje mogły pozostać otwarte. (f) (g) Odpowiedzialność za to, jak i za wszelkie straty, które mogą wystąpić, jeśli pozycje będą zamknięte ponosi inwestor. Potencjalne straty lub zyski w przypadku handlu z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego są lub mogą być nieograniczone, i to właśnie należy zawsze brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do transakcji. Nie wszystkie transakcje mogą być otwarte lub zamknięte przez 24 godziny na dobę. Wiele z nich podlega ścisłym godzinom otwarcia i zamknięcia, które w dodatku mogą się zmieniać. Są one zamieszczane na naszych Kartach Informacji o Rynku (MIS), które są dostępne online i które staramy się aktualizować, jednakże bez żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności po naszej stronie, w tym co do ich prawidłowości i dokładności. Na przykład święta państwowe i zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie wpływają na godziny, w których można dokonywać transakcji. Tak samo może dojść do zawieszenia rynku z różnych powodów i w takich okolicznościach zwykle nie ma możliwości realizowania transakcji. Oferty składa się według naszych cen, a nie tych występujących na giełdzie. W zależności od rynku nasze ceny zazwyczaj są oparte na kursie wymiany, ale mogą się wahać względem cen podstawowych, co wynika z różnych powodów. Wszystkie otwarte transakcje można zamknąć i rozliczyć wyłącznie za naszym pośrednictwem. GKFX przechowuje niewykorzystane środki klientów detalicznych na odrębnym rachunku bankowym. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania części lub całości tych środków do poziomu, jakiego klient używa do finansowania otwartych pozycji. Jednak nawet posiadając odrębny rachunek, klient nie może otrzymać pełnej ochrony. Wszystkie środki indywidualnych klientów *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 3

4 (h) (i) podlegają Regulaminowi Środków Klientów FSA, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, i na jego podstawie objęte są gwarancją w ramach Programu Rekompensat dla Usług Finansowych do maksimum od 1 stycznia 2010 r. (Zobacz rozdział Wpłaty / Wypłaty / Salda ). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pod względem wszelkich aspektów ryzyka związanego z FX lub CFD zaleca się zasięgnąć niezależnej profesjonalnej pomocy lub porady przed podjęciem dalszych kroków. Jeśli klient rozważa obrót akcjami spółki, w któ rej sam pracuje, powinien zasięgnąć porady prawnej, aby wcześniej ustalić, czy nie narusza jakichkolwiek przepisów. (j) Transakcje wykorzystujące depozyty zabezpieczające niekoniecznie mają służyć zastąpieniu już istniejących czy tradycyjnych metod inwestowania i dlatego nie nadają się dla wszystkich. (2) Wprowadzenie GKFX ( my, nasz, nas ) jest nazwą handlową firmy GKFX Financial Services Ltd, która została dopuszczona do działalności i podlega regulaminom brytyjskiej instytucji finansowej Financial Services Authority (FSA). FSA działa pod adresem 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, a jej adres internetowy to Adres siedziby GKFX Financial Services Ltd to: Regent Street, London SW1Y 4PH. Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą zarówno transakcji walutowych (Foreign Exchange FX) jak i transakcji dotyczących kontraktów na różnice kursowe (Contracts for Difference CFD). Klient wyraża zgodę na bycie związanym tymi obszarami niniejszej umowy, które dotyczą rodzajów rachunków przez niego prowadzonych i rodzajów transakcji dokonanych w naszej firmie. Niniejsze ogólne warunki handlowe stanowią porozumienie pomiędzy nami a klientem ( klient ). Klient winien się dokładnie zapoznać zarówno z nimi jak i z wszelkimi ich zmianami i uzupełnieniami. Niniejsze ogólne warunki handlowe nie mają w żaden sposób wpływu na ustawowe prawa klientów i nie ograniczają naszej odpowiedzialności wobec klientów na mocy ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. lub innych przepisów nałożonych na nas przez FSA. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego dokumentu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, wówczas pozostała jego część będzie nadal wykonalna. (f) (g) (h) Niniejsze ogólne warunki handlowe będą uznawane za najbardziej aktualne, wiążące i zaczną obowiązywać w momencie otwarcia przez nas rachunku lub rachunków dla klienta lub powiadomienia go przez nas o wchodzących w życie nowych ogólnych warunkach handlowych zmienionych względem poprzedniej wersji. Będą one miały zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących transakcji. W miarę możliwości klienci zostaną powiadomieni o wszelkich istotnych zmianach wchodzących w życie z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych. Powiadomienia mogą zostać wysłane na piśmie, pocztą elektroniczną, zamieszczone jako wiadomość na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych środków uznanych za odpowiednie przez GKFX. Zasada ta nie może mieć zastosowania do wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających lub spreadów, które mogą szybko się zmieniać ze względu na zmiany na rynku. Podobnie niektóre rynki mogą zostać zawieszone lub nasza firma może zaprzestać realizowania transakcji na niektórych rynkach, *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 4

5 za co nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej lub prawnej. (i) W niniejszych ogólnych warunkach handlowych słowa transakcja, obrót i handel są używane zamiennie. (j) (k) Wraz z przyjęciem tych ogólnych warunków handlowych przez klienta i naszej akceptacji klienta, klient gwarantuje wobec GKFX, że każda transakcja prowadzona z nami będzie realizowana bezpośrednio z nami zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi. Każdy klient GKFX zobowiązuje się również, że będzie realizował transakcje wyłącznie, jeśli: nie narusza żadnych przepisów w kraju, z którym się znajduje w danej chwili; będzie miał co najmniej 18 lat; nie jest w stanie upadłości ani nie przechodzi postępowania upadłościowego ani nie podlega przepisom prawa, które mogą uniemożliwiać stosowanie się do niniejszych ogólnych warunków handlowych; jego dane osobowe przekazane naszej firmie są aktualne; będąc zatrudnionym przez firmę prowadzącą działalność regulowaną, złożył wniosek o pozwolenie na realizowanie transakcji do dyrektora ds. zgodności z przepisami i upoważnił nas do podania wydziałowi kontroli zgodności kopii świadectwa transakcji na rachunku osobistym. Jeśli klient podejmie się inwestycji i jednocześnie narusza przynajmniej jeden z wyżej wymienionych warunków, wówczas nadal może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej i prawnej odnośnie wszystkich transakcji i wynikających z nich zysków lub strat. (3) Postanowienia ogólne Podczas gdy transakcje FX są przedmiotem obrotu na całym świecie, transakcje CFD już nie są. Niektóre kraje nie zezwalają na ich stosowanie i to każda osoba musi samodzielnie upewnić się, że są one zgodne z wszelkimi przepisami lokalnymi, które odnoszą się do nich, zarówno w zakresie rzeczywistego posiadania rachunku jak i stosownych obowiązujących przepisów podatkowych. W szczególności na posiadanie u nas rachunku nie pozwalamy mieszkańcom ani obywatelom USA. Klient zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do dowolnych stron internetowych i platform transakcyjnych związanych z GKFX z USA lub innego kraju, w którym prowadzenie transakcji z firmą, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem tego kraju. Wszelkie ceny lub oferty cenowe, jakie możemy pokazywać w reklamach, materiałach promocyjnych, w telewizji lub na naszej stronie internetowej nie mają charakteru wiążącego. Na potrzeby obrotu wiążące są wyłącznie ceny na naszej Internetowej Platformie Transakcyjnej, z zastrzeżeniem dla innych postanowień niniejszego dokumentu. Klient akceptuje, że w miarę możliwości będziemy komunikować się ze sobą za pomocą środków elektronicznych takich jak poczta elektroniczna. Poza tym, jeśli klient będzie prawnie zobowiązany do przyjęcia czegokolwiek, do czego normalnie będzie wymagany podpis, wówczas można to zrobić drogą elektroniczną przez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Klient zobowiązuje się stosować wszelkie odpowiednie środki uniemożliwiające przekazywanie wirusów komputerowych lub podobnego oprogramowania do naszej sieci systemowej. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia korzyści prawnych i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu, według naszego uznania, na osoby trzecie, jednak po przekazaniu wcześniejszego *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 5

6 powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych. Dla celów niniejszych ogólnych warunków handlowych firmę GKFX Financial Services Ltd oraz rynki GKFX należy uważać za tę samą osobę prawną. (4) Definicje GKFX = GKFX Financial Services Ltd SL = Stop Loss = zlecenie z limitem straty Bid = cena sprzedaży = cena, po której można dokonać sprzedaży Offer = cena kupna = cena, za którą można dokonać zakupu TP = Take Profit Limit Order = zlecenie z limitem ceny = zlecenie kupna poniżej aktualnej ceny lub sprzedaży powyżej aktualnej ceny FX = Foreign Exchange = transakcja walutowa ITP = Internet Trading Platform = internetowa platforma transakcyjna CFD = Contract for Difference = kontrakt na różnice kursowe NTR = Notional Trading Requirement = bazowy wymóg transakcyjny FSA = Financial Services Authority = brytyjska instytucja nadzoru finansowego MIS = Market Information Sheets = Karty Informacji o Rynku. P+L = Profit and/or loss = zyski i/lub straty. Tic / PIP / Point = punkt bazowy = najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego, za jaki prowadzona jest transakcja, i jaki jest wyświetlany na kartach MIS Spread = różnica między ofertą sprzedaży a ofertą kupna Slippage = poślizg = różnica pomiędzy oczekiwaną i rzeczywistą ceną realizacji zlecenia Gapping = sytuacja, gdy cena na rynku skacze Margin Call = wezwanie do uzupełnienia depozytu = po wyczerpaniu środków na rachunku klient zostaje poproszony o uzupełnienie środków, aby zapobiec zamknięciu jego pozycji (Sytuacja, w której saldo środków pieniężnych nie pokrywa bazowego wymogu transakcyjnego i otwartych pozycji zysków i strat) Grey Market = Szary Rynek = rynek, który jest jeszcze przedmiotem obrotu z naszą firmą, choć bazowy czy rzeczywisty rynek może być już zamknięty Business Day = dzień roboczy = dzień pracy, nie licząc weekendów i niektórych świąt Long = pozycja długa = zajęcie pozycji, z której klient zarabia na rynku, których zwyżkuje. Określana także jako kupowanie lub kupno Short = pozycja krótka = zajęcie pozycji, z której klient zarabia na rynku, który zniżkuje. Określana także jako sprzedawanie lub sprzedaż (5) Prawo właściwe i właściwość sądów Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich transakcji lub zleceń wszelkiego rodzaju realizowanych z naszą firmą i podlegają przepisom prawa Anglii i Walii. W przypadku niedotrzymania umowy przez klienta GKFX Financial Services Limited, i wszystkie jego spółki zależne, zastrzegają sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko klientowi w sądzie o jakiejkolwiek innej właściwości miejscowej dozwolonej przez prawo, jeżeli zostanie to uznane przez nas za właściwe bez względu na miejsce stałego zamieszkania klienta w momencie otwarcia rachunku lub realizacji transakcji. Każdy klient będzie kwalifikowany jako klient detaliczny, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej z GKFX na piśmie. Jednakże klient może zażądać w dowolnym momencie, albo my możemy według naszego własnego uznania *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 6

7 zażądać od klienta, aby został przekwalifikowany na Klienta Profesjonalnego lub Kontrahenta Kwalifikowanego. Decyzja taka musi zostać uzgodniona w formie pisemnej pomiędzy obiema stronami i klient musi potwierdzić, że jest świadomy, że straci niektóre prawa przysługujące mu zgodnie z zasadami FSA, podpisując zaświadczenie o utracie ochrony. Aby zostać uznanym za klienta profesjonalnego, klient musi również zagwarantować, że: posiada oszczędności; przeprowadził co najmniej po 10 transakcji w każdym z ostatnich czterech kwartałów; jest, lub niedawno był, zatrudniony na stanowisku, które wymaga znajomości rynków, na kt órych będzie prowadził transakcje. W razie śmierci klienta, po otrzymaniu świadectwa zgonu, bezzwłocznie lub tak szybko jak to możliwe dokonamy zamknięcia wszystkich otwartych transakcji. Spadkobiercy klienta będą wówczas beneficjentem wszelkich środków pieniężnych posiadanych przez klienta lub płatnych z tytułu wszelkich strat lub zobowiązań. Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie wydatki, straty i inne koszty obsługi prawnej, które nasza firma może ponieść w wyniku naruszenia przez klienta ogólnych warunków handlowych, lub jakiegokolwiek innego zaniedbania klienta, oraz w pełni zabezpieczy GKFX przed takimi wydatkami, stratami i kosztami. (f) Maksymalna wysokość odpowiedzialności, jaką GKFX ponosi w odniesieniu do jakiejkolwiek straty finansowej poniesionej przez klienta jest równowartością wstępnego wymaganego depozytu zabezpieczającego dla danej transakcji. (g) Jeżeli niniejsze ogólne warunki handlowe zostały przetłumaczone na inny język, wówczas oryginalne warunki handlowe zapisane w języku angielskim będą uznawane za prawnie wiążące. (6) Rachunki demonstracyjne Dostęp na platformę demonstracyjną (demo) wygasa po 30 dniach. Z poziomu rachunku demonstracyjnego lub wirtualnego GKFX nie prowadzi się transakcji prawdziwymi pieniędzmi. Wszystkie pieniądze zarabia się i traci jedynie fikcyjnie i nie mogą one zostać przeniesione na prawdziwy rachunek, wypłacone gotówką lub umorzone w jakikolwiek sposób. Rachunek demonstracyjny służy wyłącznie do ćwiczeń i do celów demonstracyjnych i zawiera niewielki wybór rynków, które oferujemy. Zyski lub straty poniesione podczas obrotu w środowisku demonstracyjnym niekoniecznie odzwierciedlają to, co można osiągnąć podczas obrotu w środowisku rzeczywistym. FX i CFD są instrumentami lotnymi i istnieje możliwość szybkiego zarobku lub straty przekraczających wysokość początkowego depozytu zabezpieczającego. (7) Rachunki GKFX może odrzucić wniosek o otwarcie rachunku z dowolnej przyczyny i nie ma obowiązku dostarczenia powodów takiego postępowania. GKFX może według własnego uznania ujawnić dane osobowe potencjalnego klienta dowolnej agencji informacji kredytowej która może zachować wyniki takiego zapytania w celu zweryfikowania danych tego klienta ubiegającego się o otwarcie rachunku. Pomiędzy GKFX a klientem zawierana jest tylko jedna umowa, która obejmuje wszystkie rachunki w naszej firmie, nawet jeśli są one w różnych klasach aktywów (tzn. FX lub CFD). Umowa ta obejmuje wszystkie transakcje, *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 7

8 otwarte lub zamknięte, zlecenia i wszelkie inne transakcje. W przypadku, gdy wykonamy nasze prawa na mocy niniejszego dokumentu w celu zamknięcia wszystkich lub niektórych pozycji klienta oraz anulowania wszystkich oczekujących zleceń lub zamknięcia rachunku(ów), będziemy mieli pełne prawo do konsolidacji środków pieniężnych utrzymywanych na dowolnych z tych rachunków prowadzonych w GKFX lub jego spółce stowarzyszonej. Możemy również, według naszego uznania, zrekompensować dodatnie salda na rachunkach klienta z ujemnymi saldami na jego rachunkach, a zyski z otwartych transakcji na jednym z rachunków możemy przeznaczyć na pokrycie strat poniesionych w otwartych pozycjach na innym rachunku. Możemy także przesunąć wszelkie środki na inne zobowiązania należne nam od klienta, w tym między innymi na pokrycie kosztów sądowych i odsetek. W przypadku, gdy środki pieniężne przechowywane są w różnych walutach będziemy konwertować je na jedną uniwersalną walutę po obowiązującym kursie rynkowym, uzyskując w ten sposób jedną kwotę, która będzie należna klientowi od nas lub nam od klienta. Klient niniejszym przyjmuje nasze ogólne warunki handlowe i wszelkie ich zmiany lub uzupełnienia, dla wszystkich rachunków, które posiada w naszej firmie lub firmach z nami stowarzyszonymi, niezależnie od tego, czy są to rachunki główne lub rachunki podrzędne i bez względu na to, jakich obszarów działalności dotyczą. (8) Wielkość rachunku Zastrzegamy sobie prawo do określania maksymalnego rozmiaru rachunku, na prowadzenie którego jesteśmy gotowi pozwolić swoim klientom. Dla różnych typów rachunków (FX lub CFD) możliwe będzie określenie takiego samego lub innego rozmiaru. Istnieje możliwość posiadania większych środków na rachunku niż wskazuje jego limit, ale środki powyżej tego limitu nie będą mogły zostać wykorzystane w obrocie. Klient może zostać poinformowany o wielkości swojego rachunku w momencie przyjęcia jego wniosku o założenie tego rachunku, lecz zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego limitu bez uprzedzenia w dowolnym momencie działania rachunku. Limit wielkości rachunku nie wpływa na ustawową ochronę przewidzianą dla klienta w powyżej wskazanym Planie Rekompensat dla Usług Finansowych. Limit będzie określany przez nas w dolarach amerykańskich, euro lub funtach szterlingach i będzie dostosowany do waluty bazowej, w któ rej prowadzony jest rachunek klienta. Jeżeli z jakiegoś powodu otwarte pozycje przekraczają wielkość, jaka jest dopuszczalna dla rachunku klienta, wskutek błędu lub innej przyczyny, zastrzegamy sobie prawo, ale bez obowiązku, do doprowadzenia rachunku klienta z powrotem do określonego limitu poprzez zamknięcie części lub całości otwartych pozycji. (f) Niezależnie od maksymalnego rozmiaru obowiązującego dla danego rachunku, klienci mogą wygenerować zyski lub ponieść straty znacznie większe od tego limitu. (9) Hasła Bezwzględnie konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa i poufności hasła. W żadnym wypadku nie należy go nikomu ujawniać. Nikt z GKFX nigdy nie poprosi klienta o podanie hasła. Jeśli klient wybrał hasło, to do jego obowiązków należy zapewnienie, aby było one *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 8

9 niepowtarzalne, bezpieczne i mało prawdopodobne do zgadnięcia przez kogokolwiek. Jeśli klient uważa, że bezpieczeństwo jego hasła zostało naruszone, wówczas winien nas o tym niezwłocznie poinformować. GKFX nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione użycie rachunku. Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa nazwy użytkownika / numeru rachunku, które są stosowane jako część naszego procesu identyfikacji. (10) Powiadomienia i dane kontaktowe Klient zobowiązuje się do dostarczenia nam aktualnych danych kontaktowych przy otwieraniu rachunku oraz do powiadamiania nas na bieżąco o wszelkich zmianach tych danych. Do danych tych należą numery telefonów, pod którymi można znaleźć klienta w ciągu całego dnia oraz aktualny adres. Klient jest również zobowiązany do powiadamiania nas o każdej tymczasowej zmianie tych danych, na przykład, jeśli wyjedzie na wakacje, na wypadek, gdy będziemy musieli się z nim skontaktować w związku z wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (patrz rozdział dot. depozytu zabezpieczającego). Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie możliwości skontaktowania się z klientem, jest on jedyną osobą odpowiedzialną za to, aby zapewnić wystarczająco dużo środków na rachunku oraz wprowadzić procedury, które umożliwią utrzymanie dobrego stanu jego rachunku. Jeśli klient ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojej umiejętności osiągnięcia tego celu, winien zamknąć wszystkie otwarte pozycje i zlecenia. Wszelkie transakcje na rachunku muszą być wykonane przez klienta, a nie przez osobę trzecią, chyba że klient udzielił jej specjalnego (f) (g) (h) (i) zezwolenia na prowadzenie transakcji na jego rachunku na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia handlowego, lub klient uaktywnił robota transakcyjnego. Jeśli klient umożliwi prowadzenie transakcji komukolwiek innemu niż on sam bez uprzedniej pisemnej umowy z nami, wówczas cały czas jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje przeprowadzone na tym rachunku. Wszystkie transakcje i zlecenia dowolnego rodzaju muszą być składane przez ITP lub, w wyjątkowych okolicznościach, przez telefon. Pod żadnym pozorem nie będziemy akceptować transakcji lub zleceń za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty lub wiadomości tekstowych, chyba że klient otrzymał od GKFX uprzednią zgodę na takie działania. Za każdym razem, gdy klient będzie realizował transakcje lub składał zlecenie przez ITP lub telefon, będziemy używać jego nazwiska, numeru rachunku i innych danych osobowych w celu jego identyfikacji. Jeśli klient podejrzewa, że bezpieczeństwo numeru jego rachunku czy hasła zostało naruszone, do jego obowiązków należy nas o tym natychmiast zawiadomić. Jeśli wyrazimy na to zgodę, w ekstremalnych okolicznościach możemy przyjąć transakcję lub zlecenie w sposób inny od tych podanych powyżej, wówczas nie będziemy ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku błędu, opóźnienia lub zaniechania. Klient niniejszym zgadza się na rejestrowanie przez nas wszystkich rozmów telefonicznych między nami a klientem zgodnie z wytycznymi FSA, a zapisy te pozostaną wyłączną własnością GKFX i mogą zostać wykorzystane jako dowód w jakichkolwiek sporach. GKFX będzie regularnie wysyłało klientowi elektroniczne zestawienia na adres . Jeśli klient znajdzie błąd na rachunku, musi nas *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 9

10 (j) o tym niezwłocznie powiadomić lecz nie później niż w ciągu trzech dni roboczych. Dotyczy to zarówno błędnych jak i brakujących transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do komunikowania się z klientem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie w każdym momencie w celu omówienia lub przekazania informacji o dowolnym aspekcie jego rachunku lub działalności naszej firmy, niezależnie od tego, czy w tym momencie dotyczy to bezpośrednio danego klienta czy nie. (11) Prowizje / opłaty / podatek GKFX nie pobiera żadnych prowizji od jakichkolwiek transakcji. Zarabia pieniądze ze spreadu, który jest różnicą pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za obliczenie i zapłatę zobowiązań podatkowych, jakie mogą wystąpić w związku z prowadzeniem przez niego wszelkich transakcji. Jeśli kwestia ta jest niezrozumiała dla klienta, winien zasięgnąć niezależnej porady podatkowej u upoważnionej do tego osoby z własnej jurysdykcji podatkowej. (Należy zasięgnąć porady księgowego, urzędu skarbowego lub innych odpowiednich ekspertów). Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich kosztów lub opłat, jakie mogą powstać w przyszłości (na przykład zmiana płatności opłat skarbowych w przypadku zmiany przepisów regulujących lub prawa). Możemy przenieść na klientów podwyżki kosztów związanych z brakującym kapitałem (tj. złożeniem transakcji sprzedaży otwarcia), jeżeli nasze opłaty zostały zwiększone przez naszych brokerów (tj. marża lub finansowanie). Nie jesteśmy i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do ujawnienia zysku, odsetek lub innego rodzaju wynagrodzenia uzyskanych przez nas z tytułu dowolnych transakcji. (12) Wpłaty / wypłaty / salda Swój rachunek GKFX klient może zasilić w dowolnym momencie w trybie online na naszej stronie internetowej. Klient może używać szerokiego wachlarza metod, które stale się rozwijają, a których szczegóły można znaleźć w internecie. Oprócz tego można dokonać przelewu bankowego bezpośrednio ze swojego banku do naszego na rachunek, którego szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli GKFX nie postanowi inaczej, płatności mogą być dokonywane tylko z własnego osobistego rachunku bankowego klienta. Wypłaty z rachunku można zażądać w dowolnym momencie. Wnioski są realizowane codziennie przez nasz dział księgowości. Wszystkie zwrócone środki pieniężne zostaną wypłacone z powrotem do źródła, skąd pochodzą. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ byłoby to naruszeniem limitów depozytów stosowanych przez daną instytucję finansową, wówczas będziemy musieli zwrócić środki bezpośrednio na rachunek bankowy klienta. Będzie się to odbywać zgodnie z naszymi surowymi procedurami służącymi przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i może obejmować konieczność zapewnienia dodatkowej identyfikacji i dostarczenia dowodu, że rachunek bankowy należy faktycznie do danego klienta. Zastrzegamy sobie prawo do wypłacenia odsetek od niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku. W tym przypadku klient zostanie przez nas o tym uprzednio poinformowany. Będą one naliczane codziennie i wypłacane co miesiąc z dołu. Możemy również wprowadzić *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 10

11 minimalne niewykorzystane saldo na rachunku, którego będzie to dotyczyć. (Obecnie tak nie jest, ponieważ nie otrzymujemy odsetek od depozytów klientów przechowywanych na oddzielnych rachunkach.) Gdy środki zostały zdeponowane na rachunku, klient może składać oferty z wykorzystaniem tych funduszy. Jeśli inwestor chce umieścić dodatkową transakcję, ale ma niewystarczający depozyt zabezpieczający, aby to zrobić, musi najpierw wpłacić więcej środków na swój rachunek. Wszystkie koszty związane z przyjmowaniem depozytów od klientów będą przenoszone na nich. Mogą one przybrać formę prowizji procentowej pobieranej przez operatora karty debetowej/kredytowej. (f) Na klientów będą przenoszone wszelkie koszty, które mogą być związane z przelewem pieniędzy z powrotem do banku klienta, na kartę kredytową lub debetową z rachunku klienta podczas wypłacania pieniędzy. (g) (h) Klient może w dowolnej chwili zażądać zwrotu wszystkich niewykorzystanych środków z jego rachunku. Jeśli od momentu złożenia takiego żądania do momentu, w którym zrealizujemy to żądanie wartość wszystkich otwartych pozycji zmieniła się na tyle, że na rachunku nie ma już wnioskowanej kwoty, wówczas klient zostanie o tym przez nas poinformowany. Zastrzegamy sobie także prawo do wstrzymania wypłaty, jeśli czujemy, że mogą one być potrzebne do zaspokojenia przyszłych płatności krótkoterminowych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy saldo na rachunku klienta ma wartość ujemną, co mogło wyniknąć z gappingu rynku (zobacz rozdziały Salda Ujemne i Gapping ), klient będzie zobowiązany do natychmiastowego wyjaśnienia tej kwestii. Powinien to zrobić za pomocą karty debetowej/kredytowej lub (i) innego równie szybkiego sposobu płatności. Jeśli ujemne saldo pozostaje niezapłacone przez 7 dni, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do odzyskania takiego długu wraz z odsetkami w ramach takiego procesu. (j) Wszystkie środki klientów detalicznych zdeponowane w GKFX będą przechowywane na odrębnym rachunku zgodnie z Regulaminem FSA ws. Pieniędzy Klientów. Kiedy klient dokonuje transakcji otwarcia lub robi zakład na swoim rachunku(ach), wówczas jako początkowy depozyt zabezpieczający wykorzystana zostanie części lub całość wniesionego przez niego depozytu. Ten depozyt zabezpieczający nadal będzie przechowywany na odrębnym rachunku. (k) (l) GKFX będzie przelewało środki na odrębny rachunek i z odrębnego rachunku, jaki jest potrzebny do utrzymania otwartych pozycji w postaci codziennych zysków lub strat z otwartych pozycji. W tym okresie klient nie będzie mógł rościć sobie prawa do tych środków, a w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa klient nie będzie miał żadnych praw lub roszczeń do tych pieniędzy, jeśli są one wykorzystywane do finansowania otwartych pozycji. Zgodnie z Regulaminem FSA ws. Pieniędzy Klientów posiadane przez nas środki klientów nie będą już uważane za pieniądze klienta, gdy te pieniądze staną się nam należne poprzez zamknięcie transakcji, która przyniosła stratę. GKFX zastrzega sobie prawo zgodnie z ppkt Księgi Źródłowej FSA ws. Aktywów Klienta do wykorzystania części lub całości oddzielnych środków klientów niedetalicznych, jeśli są one wykorzystywane do finansowania otwartej transakcji lub zakładu. Z prawnego punktu widzenia środki te w tym czasie nie będą już uznawane za *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 11

12 środki klientów, nie są oddzielone i mogą być wykorzystywane przez nas w ramach naszej działalności. (m) W żadnym momencie GKFX nie będzie akceptować ani dokonywać płatności na rzecz osoby trzeciej, chyba że według swojego wyłącznego uznania, zgodziła się to zrobić ściśle przestrzegając przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. (n) W przypadku rachunku pozostawionego w stanie uśpienia lub nieużytkowanego przez okres 5 lat GKFX może rozpocząć postępowanie, próbując skontaktować się z zarejestrowanym właścicielem tego rachunku. W przypadku śmierci posiadacza rachunku podjęta zostanie próba skontaktowania się z administratorem spadku lub spadkobiercami. Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione kroki, jakie będą możliwe, aby zlokalizować posiadacza tytułu prawnego do rachunku. Jednakże, jeśli po upływie kolejnego okresu 12 miesięcy kontakt nie zostanie nawiązany, wówczas GKFX może zamknąć rachunek, a środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku nie będzie już uznawało za środki tego klienta. (13) Minimalna/maksymalna wielkość transakcji Każdy rynek, na którym prowadzimy transakcje, zarówno FX jak i CFD, ma swoją minimalną wielkość transakcji i maksymalną wielkość transakcji. Są one wyraźnie widoczne w naszych Kartach informacji Rynkowych, lub można je znaleźć, kontaktując się z Biurem Transakcyjnym. (14) Depozyt zabezpieczający W momencie zawarcia transakcji zapewniony musi być wymagany wstępny depozyt zabezpieczający. Jest to minimalna kwota depozytu, jaki musi zostać złożony na sfinansowanie tej pozycji. Jest on znany również jako bazowy wymóg transakcyjny (f) (NTR) i jest wymagany jako forma zabezpieczenia w przypadku, gdy transakcja zaczyna przynosić straty. Środki te muszą być środkami pieniężnymi dostępnymi natychmiastowo i bez ograniczeń, wpłaconymi nam za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej lub za pośrednictwem systemu Chaps lub SWIFT. Nie przyjmujemy czeków z wyjątkiem sporadycznych sytuacji i wyłącznie za uprzednią zgodą GKFX. Wymogi transakcyjne NTR różnią się znacząco dla poszczególnych produktów; można je sprawdzać na kartach MIS. Na przykład w FX może wynosić tylko 1 procent rzeczywistej łącznej wartości transakcji, a w przypadku CDF sięgać aż do 50 procent wartości transakcji. Wymogi transakcyjne NTR dla wszystkich rynków są publikowane na naszych Kartach Informacji Rynkowej (MIS) na naszej stronie internetowej. Mogą się one zmieniać w zależności od tego jak lotne są warunki rynkowe w tym czasie. Jeśli zmienimy wymóg transakcyjny NTR, a klient posiada otwartą transakcję w tym czasie, wówczas postaramy się powiadomić go o tej zmianie z tygodniowym wyprzedzeniem. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia tej zmiany w trybie natychmiastowym, co może oznaczać, że klient zostanie natychmiast wezwany do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub przekroczy dopuszczalną wielkość rachunku. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, będziemy się starać zachować wyrozumiałość dla wszelkich problemów, jakie mogą w związku z tym wystąpić. (g) Chociaż wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są zautomatyzowane w naszym systemie, klient jest cały czas zobowiązany do tego, aby znać swoje pozycje *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 12

13 i monitorować stan swojego rachunku, i w razie konieczności uzupełniać środki na rachunku. Wszelkie straty lub dodatkowe straty wynikające z niezamknięcia tych pozycji będę ponoszone na odpowiedzialność klienta. (h) Nasza platforma MT4 zlikwiduje pozycje klienta, gdy jego aktualny stan rachunku, na który składają się środki pieniężne oraz otwarty zysk/strata, osiągnie wartość poniżej 10% całkowitego depozytu zabezpieczającego wymaganego dla wszystkich pozycji klienta. (i) Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zostanie wystosowane, gdy dostępne środki klienta spadną poniżej zera. Stanie się tak, gdy saldo środków pieniężnych plus wymagany depozyt zabezpieczający plus zysk/strata klienta jest mniejsze niż zero. Odpowiedzialność za to saldo ponosi klient, a w zarządzaniu poziomem salda na rachunku może pomóc funkcja zleceń stop loss zatrzymania straty (zobacz rozdział Zlecenia ). (j) GKFX może wystosować wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wówczas wezwiemy klienta do natychmiastowego wpłacenia środków, które muszą być dostępne natychmiastowo i bez ograniczeń. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za to, czy klient otrzyma czy nie otrzyma wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. (k) Jesteśmy uprawnieni do żądania takich środków na pokrycie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w dowolnym momencie, a klient jest zobowiązany do natychmiastowego wpłacenia środków, które muszą być dostępne natychmiastowo i bez ograniczeń na pokrycie kosztów. Możemy według własnego uznania częściowo lub w całości zamknąć pozycję klienta, jeśli zbywalne fundusze znajdą się poniżej zera. (l) Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego mogą być składane telefonicznie, pocztą głosową, pocztą elektroniczną, faksem, listownie lub w inny sposób uznany za odpowiedni przez GKFX. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie, że GKFX zawsze posiada dokładne i aktualne informacje umożliwiające skontaktowanie się z nim. Jeżeli nie będziemy w stanie skontaktować się z klientem, ale zostawimy wiadomość z wezwaniem do uzupełnienia depozytu, lub jeśli nie będziemy mogli skontaktować się z klientem w jakikolwiek sposób nie z naszej winy, klient zastanie uznany za powiadomionego. (m) (n) (o) Każde wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w wysokości ponad lub równowartości wykonane przed południem czasu brytyjskiego musi zostać zapłacone do godz. 16:00 czasu brytyjskiego tego samego dnia, lub jeśli zostało wykonane po południu do godz. 16:00 następnego dnia roboczego. Nawet jeśli złożono wezwanie do uzupełnienia depozytu i klient organizuje płatność, GKFX nadal może zamknąć pozycję lub jej część, jeśli pozycja wykonuje ruch na niekorzyść klienta. Środki muszą być dostępne natychmiastowo i bez ograniczeń i muszą być na naszym rachunku, aby były wpłacone w sposób ważny. GKFX nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez klienta w wyniku zamknięcia pozycji spowodowanego nieterminową lub niewystarczającą wypłatą depozytu zabezpieczającego. Depozyty zabezpieczające można wpłacać kartą debetową lub kredytową. Dla kwot powyżej lub równowartości można dokonywać przelewu bankowego lub wpłaty w systemie Chaps. (15) Transakcje GKFX będzie działać jako podstawowy *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 13

14 kontrahent we wszystkich transakcjach lub zleceniach podejmowanych między firmą GKFX a klientem. Wszystkie transakcje spot lub rolowane transakcje FX odnawiają się codziennie następnego dnia roboczego, jeśli pozycję zajmuje się o godz. 17:00 czasu nowojorskiego, i podlegają finansowaniu. Może to ulec zmianie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a GKFX postara się informować o wszelkich zmianach na naszej stronie internetowej. Walutowe kontrakty terminowe nie podlegają finansowaniu. Wszystkie wykonywane przez nas transakcje lub zlecenia są realizowane wyłącznie w trybie wykonawczym, chyba że wcześniej osiągnięto porozumienie i uzgodniono inaczej na piśmie. Wszystkie transakcje i zlecenia zainicjowane przez klienta będą traktowane jako oferty złożone przez tego klienta do handlowania według naszych ofert, które możemy według własnego uznania zaakceptować lub odrzucić. Nasze wyświetlane oferty cenowe nie powinny być uznawane za wiążącą ofertę handlową. Nie mamy obowiązku proponowania klientom sposobów zmniejszenia ryzyka, na jakie klient może być narażony. (f) Naszą rolą ani możliwością, w związku z brakiem stosownej licencji, nie jest udzielanie konkretnych porad inwestycyjnych lub innych zaleceń. Jeżeli taka porada lub zalecenie zostaną udzielone, celowo lub nie, i klient postąpi zgodnie z nimi, winien to uczynić wyłącznie według własnego uznania i nie może nas w związku z tym pociągać w jakikolwiek sposób do odpowiedzialności. (g) Wszelkie informacje podane przez nas w dobrej wierze i działania lub zaniechania klienta, w przypadku niewystąpienia oszustwa lub zaniedbania, nie będą skutkowały możliwością pociągnięcia nas do odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek (h) (i) straty lub zyski klienta. Wszystkie transakcje przeprowadzane przez klienta będą realizowane w całości na podstawie jego własnego osądu, niezależnie od tego, czy klient działał na podstawie lub polegał na treści informacji podanych przez nas dla danego rynku, wliczając w to podanie ceny lub zajmowanej pozycji. Wszelkie transakcje dokonywane przez klienta w takiej sytuacji będą uważane za wiążące i ważne. Przed przystąpieniem do transakcji należy w pełni zrozumieć i uświadomić sobie wszystkie kwestie finansowe, z jakimi ta transakcja się wiąże. Należy do nich bazowy wymóg transakcyjny (NTR) i konsekwencje ruchu transakcji w kierunku niekorzystnym dla klienta. (j) Klient jest odpowiedzialny za pełne zrozumienie wszystkich aspektów każdej transakcji, do której przystąpił oraz przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących tę transakcję. W przypadku wątpliwości dotyczących dowolnego zakresu transakcji należy zwrócić się do nas po wyjaśnienia przed jej realizacją. (k) (l) (m) Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do przyjęcia zlecenia od klienta, zarówno jeśli chodzi o otwarcie jak i zamknięcie pozycji, jeśli uważamy, że byłoby to nielegalne. W przypadku gdyby transakcja została już otwarta, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia tej pierwotnej transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia lub zmiany transakcji, jaka mogła wynikać z podania złej ceny z powodu ewidentnego błędu pisarskiego lub działania Siły wyższej (zobacz dalsze rozdziały). Jesteśmy firmą internetową i w związku z tym klient potwierdza, że ma świadomość, że istnieje ryzyko awarii w połączeniu internetowym z naszą stroną internetową oraz że nasza Internetowa Platforma Transakcyjna *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 14

15 (n) (o) (p) (ITP) może przestać działać. W takich okolicznościach klient przyjmuje całą odpowiedzialność za wszystkie straty handlowe, jakie mogą w wyniku tego wystąpić, i jest zobowiązany do skontaktowania się bezpośrednio z GKFX, abyśmy mogli spróbować naprawić sytuację. Jeśli klient stwierdzi wystąpienie jakichś problemów, wtedy koniecznie musi bezzwłocznie skontaktować się z działem transakcji. Dokonując transakcji, klient zgadza się na obrót po cenie GKFX. To my jesteśmy kontrahentem każdego z naszych klientów. Klient sprzedaje po naszej cenie sprzedaży (bid price) i kupuje po naszej cenie zakupu (offer price). Wszystkie zlecenia są traktowane w ten sam sposób i zostaną uruchomione po naszej sprzedaży lub po naszym zakupie. Klient może zajmować pozycje przeciwstawne do GKFX. Oznacza to, że może zajmować pozycje długie i krótkie dla tego samego produktu. Należy być ostrożnym, gdy chce się zamknąć pozycję, aby faktycznie to uczynić, a nie utworzyć pozycję przeciwną. Chociaż zmniejszy to ryzyko klienta, jednak będzie miał on potem więcej otwartych pozycji. Można zamknąć część swojej pozycji, jeśli taka jest potrzeba, wpisując na kuponie transakcyjnym kwotę niższą od kwoty, którą klient ma już otwartą. (q) Jeśli dana transakcja nie roluje się automatycznie, ponieważ ma datę ważności, tak jak na rynku terminowym, wówczas zamknie się automatycznie na rachunku klienta po obowiązującym kursie zamknięcia. Kurs ten nie zawsze może być taki jak określano w kartach MIS, a w skrajnych przypadkach GKFX zastrzega sobie prawo do dodawania spreadu zamknięcia do tej ceny, aby uczciwie wskazać miejsce, w którym znieśliśmy zabezpieczenie z pozycji. Może się tak zwykle dziać w przypadkach ekstremalnej (r) (s) zmienności lub braku płynności. W bardzo rzadkich okolicznościach GKFX zastrzega sobie prawo do przedłużenia daty ważności produktu, jeśli płynność rynku jest taka, że nie mamy możliwości zamknięcia hedgingu na rynku. Może to być na przykład spowodowane ograniczeniem rynku w dół, co może mieć podobny skutek jak zamknięcie rynku. Jeśli GKFX odrzuci transakcję (niezależnie od przyczyny), klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, jakie pozycje ma otwarte a jakie nie w wyniku tego odrzucenia, a jeśli to konieczne za podjęcie próby zrealizowania kolejnej transakcji w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. (t) Transakcje na FX lub CFD są zawsze wykonywane według Kwoty Bazowej lub przez 'Loty', które są wyświetlona na kartach MIS. (u) (1) Oznacza to, że jeśli klient dokonuje transakcji walutowej, to jeśli chce kupić EUR/USD, wówczas kupuje 1 lota. Może kupić zaledwie 0,1 lota, jeśli chce kupić jedynie (2) Jeśli klient chciałby obracać akcjami spółek i kupiłby 1 kontrakt CFD, wówczas kupowałby 1 udział. Tak więc, jeśli chciałby kupić akcji Microsoftu, musiałby kupić kontraktów CFD. (Zobacz przykład w Załączniku) (16) Transakcje rolujące Transakcje rolujące nie mają teoretycznej daty ważności. Są one rolowane automatycznie przez nas na zamknięciu każdego dnia i mogą podlegać opłacie finansowej (lub kredytowej) w zależności od tego, na jakim są rynku. Jeśli na rachunku nie ma wystarczających środków w momencie gdy transakcja jest rolowana, GKFX zastrzega sobie prawo do *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 15

16 nieprzesuwania tej pozycji, którą pozostawi do wygaśnięcia po cenie rynkowej. Wszystkie transakcje rolowane, zarówno FX jak i CFD, podlegają finansowaniu. Oblicza się je na różne sposoby. Dla FX oblicza się je na podstawie stawki rynkowej znanej również jako tom next. Dla wszystkich innych transakcji rolowanych finansowanie oblicza się według obowiązującej stopy procentowej danego produktu z maksymalnie 2% opłatą. W ten sposób, jeśli klient ma pozycję długą na rynku (kupuje), wówczas zostaje obciążony opłatą w wysokości do 2% powyżej międzysesyjnej stawki finansowania dla waluty tego rynku, lub jeśli klient ma pozycję krótką na rynku, wówczas w jego dobro zostaje zapisana opłata w wysokości do 2% poniżej międzysesyjnej stawki finansowania dla waluty tego rynku na podstawie równoważnej wartości rynkowej transakcji. W zależności od stawek w tym momencie, może to spowodować, że opłata zostanie naliczona niezależnie od tego, czy pozycja jest długa czy krótka. (Na przykład, gdy stopy procentowe wynoszą 1%, klient zapłaci opłatę w wysokości 1 2 = 1%). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu obliczania finansowania. Z wyłączeniem transakcji FX, nasze transakcje rolujące oparte są zwykle na rynku pierwotnym. Jednak czasami te ceny mogą wyglądać, jakby znacząco różniły się od tych, jakimi posługuje się rynek pierwotny w danym momencie, ponieważ opieramy nasze ceny dla niektórych z tych rynków na poziomych, na których znajdują się kontrakty terminowe skorygowanych o wartość godziwą. Jest to całkiem typowa praktyka rynkowa i pozwala nam podawać notowania niektórych rynków poza godzinami ich pracy, a także w przypadku ważnego zdarzenia ogłoszonego w mediach, gdyby normalne ceny z rynku bazowego byłyby w stanie stagnacji lub ich zakres był bardzo szeroki. Obliczenia wykonuje się na podstawie Ceny Kontraktów Terminowych po odjęciu szacowanej dywidendy lub punktów indeksowych i dodaniu kosztu finansowania na podstawie stopy procentowej. W niektórych przypadkach możemy podać notowania rynku niestandardowego lub niepowtarzalnego, jeśli nie ma rynku bazowego. W takich przypadkach GKFX wycenia ten szary rynek w możliwie najbardziej uczciwy i przejrzysty sposób. GKFX może według własnego uznania krystalizować zyski lub straty wszelkich klientów z transakcji rolowanych. Taka krystalizacja, znana jako B&B, będzie realizowana po aktualnej średniej cenie w danym czasie i nie będzie wiązała się z żadnymi opłatami karnymi lub spreadem. Klient może w każdej chwili zażądać przeprowadzenia operacji B&B na pozycji rolowanej w celu wykrystalizowania zysku lub straty. Za tę usługę może zostać pobrana symboliczna opłata. (17) Transakcje terminowe Wszystkie transakcje nierolowane będą traktowane jako transakcje terminowe. Oznacza to, że jeśli nie jest to kontrakt terminowy rolowany, wówczas wygasa w określonym dniu i godzinie. Dane te można znaleźć na naszych kartach MIS. (18) Rynki GKFX oferuje szeroką, stale rozwijającą się gamę rynków. Karty MIS (Karty Informacji Rynkowych) będą aktualizowane online, aby mogły odzwierciedlać wszelkie uzupełnienia lub zmiany na rynkach, których notowania podajemy oraz specyfikacje tych rynków. Ważne aby zawsze znać aktualne specyfikacje tych rynków, ponieważ mogą one ulegać *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 16

17 zmianom. Żaden z rynków, dla których GKFX podaje ceny nie rozlicza się dostarczając dany produkt w formie fizycznej. Wszystkie rynki są rozliczane w gotówce, którą albo my płacimy klientowi albo klient płaci nam. Klient nie uzyskuje żadnych praw w spółkach w formie dywidend, prawa głosu lub własności, jeśli klient handluje akcjami spółek w formie kontraktów CFD. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby ceny, które GKFX publikuje na naszym ITP były poprawne, czasem ceny podawane przez nas mogą takie nie być. W takich przypadkach GKFX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku niemożności handlowania w podanej cenie. (f) W przypadku dowolnego zdarzenia powodującego zakłócenia na rynku GKFX może według własnego uznania zamknąć rynek, anulować zlecenia lub zrealizować zlecenia na poziomie, który w dobrej wierze uzna za właściwy. Może to bezpośrednio spowodować wezwanie klienta do uzupełniania depozytu zabezpieczającego, co oznacza, że klient będzie zbliżał się do zamknięcia, ponieważ będą mu się kończyć dostępne środki. (19) Spready Dołożymy wszelkich starań, aby spready były zawsze możliwie najmniejsze w czasie otwarcia rynku jak i w godzinach jego zamknięcia. GKFX zastrzega sobie prawo do zmiany spreadów w dowolnej chwili dla dowolnego rynku z dowolnego powodu. Do przykładów należą brak płynności, niestabilne warunki lub rynki poza godzinami pracy. W tym czasie możemy również zmieniać maksymalne wielkości transakcji. (20) Zlecenia Zlecenie to żądanie klienta, abyśmy zrealizowali transakcję, gdy osiągnięta zostanie określona cena produktu. Może to doprowadzić do otwarcia nowej pozycji lub zamknięcia istniejącej pozycji. Zlecenia dzielą się na trzy zasadnicze kategorie. Są to zlecenia z limitem ceny, zlecenia stop i zlecenia z limitem straty (Limits, Stops and Stop Losses). Zlecenie z limitem ceny to polecenie, aby dokonać sprzedaży po cenie na poziomie wyższym niż obecny albo zakupu po cenie na poziomie niższym niż obecny. Jeśli zlecenie z limitem ceny zostanie zrealizowane, wtedy może to albo otworzyć nową transakcję albo zamknąć istniejącą. Zlecenie stop to polecenie, aby dokonać zakupu po cenie na poziomie wyższym niż obecny albo sprzedaży po cenie na poziomie niższym niż obecny. Jeśli zlecenie stop zostanie zrealizowane, wtedy może to albo otworzyć nową transakcję albo zamknąć istniejącą. Zazwyczaj zlecenia stop są używane do otwierania nowych pozycji, podczas gdy zlecenie z limitem straty stosuje się do zamknięcia pozycji. Zlecenie z limitem straty to polecenie dołączane do istniejącej transakcji. Służy do dokonywania zakupu po cenie na poziomie wyższym niż obecny lub sprzedaży po cenie na poziomie niższym niż obecny. Jeśli zlecenie z limitem straty zostanie zrealizowane, wtedy istniejąca pozycja, do której jest dołączone zostanie zamknięta. (f) Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli wydamy zlecenie stop, a nie zlecenie z limitem straty, aby otwarta pozycja została zamknięta, gdy osiągnięty zostanie pewien poziom ceny, wówczas to zlecenie nadal będzie obowiązywało, nawet jeśli transakcja lub pozycja zostaną zamknięte ręcznie. Zatem *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 17

18 (g) zlecenie stop trzeba będzie odwołać ręcznie. Zlecenia z limitem straty są zleceniami typu GTC (Good Till Cancelled ważne do odwołania), w których stopy lub limity mogą być albo typu GTC albo GT (Good Till ważne do), co oznacza, że klient sam wybiera, kiedy traci ono ważność. (h) Wszystkie zlecenia będą uruchamiane dopiero, gdy cena GKFX osiągnie, lub przekroczy, wskazany poziom. Dla zleceń KUP będzie to wtedy, gdy nasza oferta kupna osiągnie ten poziom. Dla zleceń SPRZEDAJ będzie to wtedy, gdy nasza oferta sprzedaży osiągnie ten poziom. (i) (j) (k) (l) Zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania się od realizacji zlecenia, jeśli na rachunku nie ma wystarczających środków w momencie, gdy uruchomiona zostaje opcja spełnienia NTR (Notional Trading Requirement Bazowy Wymóg Transakcyjny). Wszystkie zlecenia są wykonywane według zasady bez gwarancji. Oznacza to, że GKFX nie gwarantuje wykonania żadnego z typów zleceń dokładnie w żądanej cenie. We wszystkich możliwych przypadkach zawsze będziemy dążyć do wykonania zlecenia w żądanej cenie lub na wyższym poziomie, jeśli to będzie możliwe. Jednakże mogą zaistnieć okoliczności, gdy tak się nie stanie, gdy na przykład cena rynkowa skacze, a my wykonamy zlecenie w najbliższej dostępnej cenie. (Zobacz rozdział Gapping ). Wszystkie zlecenia, niezależnie od ich rodzaju, mogą być uruchamiane w czasie godzin otwarcia rynku GKFX dla danego rynku (zobacz rozdział MIS ). Wszystkie zlecenia mogą być wystawiane na wartości różniące się jedynie niewiele od cen podawanych przez GKFX w danym momencie. Można to zobaczyć na kuponie transakcji lub kartach MIS lub kontaktując się z działem (m) obsługi klienta. Na platformie Meta Trader 4 można zostawić kroczące zlecenia z limitem straty, które będą automatycznie przesuwały się w górę lub w dół w zależności od pozycji i tego, czy klient zarabia pieniądze. Działa to tylko wtedy, gdy klient jest zalogowany na platformie. (n) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wprowadzania jakichkolwiek zmian w dowolnym typie istniejących zleceń. (21) Gapping Żaden rynek nie jest odporny na gapping. Do gappingu dochodzi, gdy ceny na rynku skaczą (lub robią luki gaps ) często po zapowiedziach prasowych. W przypadku akcji może to nastąpić po uzyskaniu informacji o wynikach lub zysku. Na innych rynkach może to nastąpić po publikacji ważnych wiadomości gospodarczych. Będziemy starać się zrealizować zlecenie klienta po pierwszej dostępnej nam cenie, gdy taka sytuacja wystąpi. Zgodnie ze swą naturą dany rynek może skoczyć w górę lub w dół. Ma to duże znaczenie, jeśli ma się zlecenie kupna lub sprzedaży na tym rynku. Na przykład: Jeśli klient miał pozycję długą na akcjach oraz zlecenie z limitem straty na sprzedaż swojej pozycji, jeśli cena rynkowa poszłaby w dół i klient nie chciałby stracić zbyt dużo pieniędzy, wówczas jeśli rynek skoczy w dół, to może podskoczyć poziom ceny klienta do niższej ceny i to na tej cenie zlecenie klienta zostałoby zrealizowane. W ten sposób klient straciłby więcej pieniędzy niż był przygotowany do stracenia. W wyjątkowych przypadkach może to doprowadzić do ujemnego salda na rachunku, za co ponosi się odpowiedzialność prawną. Można również skorzystać z gappingu, ponieważ można mieć pozycję krótką na rynku ze zleceniem limitu ceny w systemie na pobranie zysku na niższym poziomie, *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 18

19 a następnie odkupienie go. Jeśli rynek przeskoczyłby poziom ustalony przez klienta, wówczas klient odkupiłby pozycję po lepszej stawce niż zamierzał. (22) Finansowanie GKFX zwykle codziennie oblicza finansowania należne za wszystkie pozycje, jakie klient posiada przez noc, chyba że są to kontrakty terminowe. Dla transakcji FX oznacza to koszt rolowania pozycji z jednego dnia roboczego na następny. Z reguły do obrotu FX dochodzi na dwa dni robocze do przodu, i zawsze gdy to możliwe używamy kursów rynkowych, aby dać klientom możliwie najlepsze ceny na rolowanie ich pozycji. Zazwyczaj odbywa się to na wszystkich pozycjach zajmowanych o 17:00 czasu nowojorskiego (EST), a my rolujemy je za pomocą punktów Tom Next na następny dzień roboczy. Takie finansowanie może spowodować, że klient będzie musiał zapłacić lub otrzyma środki finansowe w zależności od swojej pozycji i tego, w jakich parach walutowych są te pozycje. Bardziej prawdopodobne jest otrzymanie środków, jeśli klient ma pozycję długą na walucie o wyższym oprocentowaniu niż dla tej, na której ma pozycję krótką. Finansowanie oblicza się od rzeczywistej wartości bazowej danej transakcji. Dla akcji, indeksów i towarów finansowanie jest również oparte na rzeczywistej wartości wszystkich posiadanych transakcji. Jeśli klient ma pozycję długą, to w praktyce pożycza środki na utrzymanie transakcji, dlatego naliczana jest mu opłata w wysokości do 2% powyżej obowiązującej stopy procentowej. Jeśli klient ma pozycję krótką, to w praktyce deponuje środki na utrzymanie transakcji i otrzymuje opłatę w wysokości do 2% poniżej obowiązującej stopy procentowej. Oblicza się to korzystając z dziennego kursu zamknięcia produktu. Gdy stopy procentowe są niskie, może to doprowadzić do naliczenia odsetek. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stawek finansowania lub metod obliczeniowych w dowolnym momencie. (Zobacz przykłady w załączniku) (23) Dywidendy W przypadku akcji lub indeksów, gdy należna jest dywidenda, będziemy stosowną kwotę zapisywali w dobro lub w ciężar rachunku klienta, jeśli trzyma on pozycję w pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy. Jeśli klient ma długą pozycję na akcjach lub indeksach, wówczas taka kwota zostanie zapisana w dobro klienta. Jeśli klient ma krótką pozycję na akcjach lub indeksach, wówczas taka kwota zostanie zapisana w ciężar klienta. GKFX może według swego własnego uznania wstrzymać lub zmienić sposób, w jaki dokonywane są korekty dywidendy. (24) Rynki pozasesyjne GKFX może według swego własnego uznania podać notowania szarego rynku dla dowolnego wybranego przez siebie rynku. Cenę na tym rynku będzie obliczał na podstawie innych stosownych rynków, jakie są otwarte przy użyciu złożonego algorytmu. Podczas gdy rynek będzie otwarty w GKFX, wszystkie zlecenia będą monitorowane. Godziny handlu należy sprawdzać na kartach MIS. (25) Istotne zmiany w sytuacji przedsiębiorstwa Wszystkie transakcje na akcjach i indeksach podlegają istotnym zmianom w sytuacji przedsiębiorstwa. GKFX będzie wprowadzał korekty odnośnie wszystkich transakcji, na które takie zmiany *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 19

20 mogą mieć wpływ. Mogą one być spowodowane rozwodnieniem, konsolidacją, przekwalifikowaniem akcji, emisją akcji premiowych lub dowolnym innym zdarzeniem, jakie GKFX według swego własnego uznania uzna za istotne. Taka korekta może w niektórych przypadkach prowadzić do odwołania pierwotnej transakcji i zastąpienia jej nową transakcją po nowej cenie. W przypadku jawnego przejęcia przedsiębiorstwa, którego dotyczy jakaś transakcja klienta GKFX zamknie tę pozycję po końcowej uzgodnionej cenie sprzedaży. Na żadnym etapie transakcji klient nie uzyskuje prawa głosu w danym przedsiębiorstwie. (26) Ogólne zasady realizacji zleceń Działalność GKFX jest regulowana przez FSA i w związku z tym musi przestrzegać zasad realizacji zleceń. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich transakcji i zleceń złożonych i wykonywanych za pośrednictwem GKFX. Zasady realizacji zleceń GKFX stanowią część niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i w związku z tym, przyjmując niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, klient zgadza się na nasze Zasady Realizacji Zleceń. Zasady te odnoszą się do zleceń i transakcji tak samo klientów detalicznych jak i profesjonalnych. GKFX świadczy usługi obrotu zabezpieczonymi depozytami kontraktami walutowymi FX i kontraktami CFD. GKFX podejmuje decyzje o tym, jakie rynki zaoferować swoim klientom i czyni to nie jako broker lecz jako zleceniodawca i kontrahent odnośnie każdej transakcji. W takiej sytuacji dla każdego rynku oferowanego przez GKFX podawane jest notowanie jako pochodnego rynku bazowego i GKFX jest jedynie miejscem realizacji, do którego klient ma dostęp za naszym pośrednictwem. GKFX ułatwia obrót finansowy za pomocą wielu internetowych terminali handlowych w zależności od rynków, na których klient pragnie handlować. W wyjątkowych okolicznościach, na przykład jeśli wystąpi awaria łączy internetowych, dopuszcza się prowadzenie handlu drogą telefoniczną. GKFX oferuje 24-godzinny serwis przez pięć dni w tygodniu. Nie wszystkie rynki będą otwarte lub prowadziły obroty w tym czasie wszystkie istotne informacje na ten temat są dostępne na naszych kartach MIS (Market Information Sheets). (f) GKFX może według własnego uznania ustanowić hedging niektórych lub wszystkich pozycji klienta na rynku bazowym. GKFX w żadnym momencie nie pełni wobec klienta obowiązku powierniczego jako agent lub broker innego niż normalne obowiązki regulowane przepisami finansowymi. (g) Czynniki Mimo wszelkich starań w celu zapewnienia, aby ceny GKFX były najlepszymi cenami dostępnymi dla klientów, nie dajemy gwarancji, że są to najlepsze ceny, jakie można by uzyskać w innych miejscach. Zasady realizacji zleceń obowiązujące w GKFX monitorują kilka czynników, które wpływają na te zasady. Naszym zdaniem do najważniejszych z nich należą: a) Cena: GKFX bierze cenę instrumentu pochodnego z rynku bazowego, którego notowania podaje, a następnie stosuje algorytm do tej ceny w celu uzyskania swojej ceny rynkowej. Podstawowe dane wykorzystywane przez GKFX mogą pochodzić z jednego źródła lub giełdy lub, jak w przypadku FX, z kilku źródeł. W przypadku korzystania z kilku kanałów, używa się najlepszych kombinacji ofert *Dokument przetłumaczony. Jedyną wersją ważną i prawnie wiążącą jest angielska wersja językowa. 20

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN Październik 2015 Promocja HotForex Poland odbywa się na rachunkach live i oferuje Klientom możliwość zdobycia jednej z 3 nagród: ipad Air, iphone 6 lub MacBook Air, po

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014 OFERTA DLA FIRM Sierpień 2014 FX4Biz Oferta dla firm Sierpień 2014 USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ PLATFORMY FX4BIZ Dokonywanie przelewów na konta osób trzecich... Otrzymywanie przelewów z kont osób trzecich...

Bardziej szczegółowo

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń Plus500UK Limited Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Wstęp Mamy obowiązek prowadzić naszą współpracę z Tobą, uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz działać w Twoim najlepszym

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin środków debetowych DEGIRO

Regulamin środków debetowych DEGIRO Regulamin środków debetowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Rejestracja kredytu... 4 Artykuł 4. Środki Debetowe... 4 Artykuł 5. Execution

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku RTGS w systemie SORBNET- EURO Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro 1. Definicje Dla celów niniejszego Załącznika

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo