ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI"

Transkrypt

1

2 Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera <<< * * * Czy wiesz jak zarobić pieniądze na bardzo dochodowej inwestycji - BEZ POSIADANIA GOTÓWKI NA START - BEZ BANKÓW I BEZ KREDYTÓW - BEZ SPECJALNEJ WIEDZY I BEZ DOŚWIADCZENIA - BEZ RYZYKA STRAT I SPADKU WARTOŚCI INWESTYCJI inwestując w bezpieczne, trwałe i prestiŝowe aktywa korzystając z najbardziej opłacalnej metody finansowania? PowaŜne dochody dziś Bezpieczna przyszłość jutro MoŜesz to osiągnąć, nawet jeśli dziś Ŝyjesz jeszcze ze skromnej pensji. Jedyne czego potrzebujesz to INFORMACJA, którą zechcesz MĄDRZE wykorzystać. Poznaj więc sekrety inwestorskiej elity

3 KONKRETY BEZ METAFOR I OGÓLNIKÓW. Nie jest to kolejny zbiór banalnych twierdzeń, truizmów i barwnych opowieści na temat bogactwa. Bez pustosłowia i ogólników. Po tej lekturze będziesz znał konkretne odpowiedzi na powyŝsze pytania, na tyle dokładnie i jednoznacznie, abyś samodzielnie rozumiał i wiedział co konkretnie krok po kroku masz zrobić. DołoŜyłem starań, aby zawarte tu informacje przekazać Ci w sposób jasny, zwięzły, rzeczowy i zrozumiały. Dowiesz się jak realnie wejść w bardzo dochodową inwestycję bez konieczności ponoszenia ryzyka, nawet jeśli w tym momencie nie masz wolnych środków. I zaczniesz jeszcze dziś, jeśli tylko nie jesteś osobą, która odkłada wszystko na nigdy nie nadchodzące jutro. Sięgnąłeś jednak po tą wiedzę, więc taką osobą nie jesteś. Dlatego jest krótko i rzeczowo szanuję Twój czas. Przeczytaj zatem od początku do końca, a znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Dotychczas zarabianie na nieruchomościach, zwłaszcza na inwestycjach ziemskich zarezerwowane było tylko dla najbogatszych. Posiadanie ziemi od zawsze wiązało się z prestiŝem, a Ci, którzy kupowali ziemię, stawali się krezusami. Nie jest tajemnicą, Ŝe inwestycje ziemskie przynoszą krociowe zyski. Dziś pojawiają się nowe moŝliwości, które na zawsze zmienią sposób inwestowania w nieruchomości. MoŜliwości, które na zawsze zmienią Twoją sytuację finansową. ZATEM DZIAŁAJ SZYBKO NIE TYLKO TY CHCESZ SKORZYSTAĆ Z TEJ NIEZWYKŁEJ SZANSY A ZIEMIA JEST DOBREM OGRANICZONYM *** str. 3

4 Istota inwestowania Nie wiem, czy uświadamiasz sobie, Ŝe Ty takŝe moŝesz skutecznie inwestować w nieruchomości i zarabiać na tym duŝe pieniądze, nawet jeśli dziś jesteś bez grosza. Warunkiem jest jednak to, Ŝe będziesz wiedział jak to robić. Wiele osób uwaŝa, Ŝe bogaci ludzie inwestują pieniądze, poniewaŝ są bogaci i mają pieniądze, które mogą inwestować. Po tej lekturze zrozumiesz, Ŝe w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. W rzeczywistości większość bogatych ludzi stało się bogatymi dlatego, Ŝe oszczędzali i inwestowali juŝ wtedy, kiedy jeszcze byli biedni. Dlatego jeśli chcesz zbudować swój majątek w dniu wypłaty KUPUJ AKTYWA. Bez względu na to ile zarabiasz, jeśli wydajesz na bieŝącą konsumpcję wszystkie swoje dochody, to zawsze będziesz biedny. Cała tajemnica kryje się w sposobie myślenia o pieniądzach, mądrym gospodarowaniu nimi i wiedzy o tym jak zarządzać pieniędzmi, aby pracowały i przynosiły zysk. I nie ma tu znaczenia czy są to duŝe czy bardzo niewielkie pieniądze. Przeciętny człowiek zyskując dodatkowe 100zł najczęściej wyda te pieniądze na rzeczy zbędne, straci je i pozostanie w dotychczasowej sytuacji finansowej. Rozsądny człowiek zyskując dodatkowe 100zł najpierw pomyśli jak z tych 100zł zrobić 300zł. Następnie moŝe pozwolić sobie wydać 100zł na konsumpcję, a jednocześnie z pozostałych 200zł moŝe zrobić kolejne 600zł, mądrze nimi obracając. Rozumiesz zatem? Biedni ludzie w dniu wypłaty kupują pasywa i dlatego wciąŝ są biedni. Bogaci ludzie stali się bogaci, poniewaŝ kupowali aktywa i stają się jeszcze bardziej bogaci, poniewaŝ wciąŝ kupują kolejne. str. 4

5 Jeśli tracisz wszystkie pieniądze kupując pasywa zawsze będziesz miał problem z pieniędzmi. Aktywa, które raz pozyskasz, pracują potem dla Ciebie i przynoszą Ci regularne zyski, za które moŝesz kupić kolejne aktywa, które przyniosą Ci kolejne zyski. Przez pasywa naleŝy rozumieć tutaj wszystkie wydatki, bez których moŝesz się obejść, rzeczy niepotrzebne, wszystko to, co sprawia, Ŝe tracisz gotówkę, a nie przynosi Ci zysków. Przez aktywa natomiast naleŝy rozumieć wszystko to, co raz kupione przyniesie potem dochód poprzez wzrost swojej wartości i/lub regularne zyski i buduje tym samym materialne bezpieczeństwo dla Ciebie. JuŜ od dziś powinieneś odkładać część swoich dochodów i regularnie inwestować zaoszczędzone pieniądze. Jedna z tajemnic bogactwa brzmi: nigdy nie wydawaj więcej niŝ zarabiasz, zawsze zarabiaj więcej niŝ wydajesz. Jeśli juŝ to sobie uświadomiłeś jesteś ogromny krok do przodu na swojej drodze do finansowej wolności i bogactwa. Tak bogactwa to naprawdę nie są poboŝne Ŝyczenia, to rzeczywistość. Musisz równieŝ pamiętać, Ŝe kaŝdy zysk jest wynikiem Twojego działania oraz upływu czasu. Bez względu na to czy Twoim osobistym wkładem będą pieniądze czy Twoja praca (np. na etacie), zawsze musi upłynąć pewien czas, by osiągnąć dochód. W przypadku inwestycji jednak to pieniądze pracują dla Ciebie podczas gdy Ty robisz coś innego i zarabiają dla Ciebie nie zabierając Ci czasu, ale kaŝda inwestycja wymaga czasu (czas x pieniądze), aby przynieść zysk, a im więcej czasu tym bardziej potęŝny staje się Twój majątek. Dlatego musisz działać szybko, poniewaŝ zwlekając tracisz nie tylko czas, ale przede wszystkim duŝo pieniędzy. Po tej lekturze natomiast zrozumiesz jak działać i w jaki sposób łatwo moŝesz zaangaŝować cudze pieniądze tak, aby pracowały dla Ciebie! str. 5

6 Dlaczego właśnie na nieruchomościach moŝna najłatwiej i najbezpieczniej zarobić pieniądze? Nieruchomości bez wątpienia naleŝą do najbardziej bezpiecznych i najbardziej dochodowych aktywów. Cele inwestycyjne, o których tutaj mówimy moŝesz osiągnąć inwestując w nieruchomości, w szczególności w grunty rolne, na których moŝesz naprawdę dobrze zarobić. W kolejnych rozdziałach wyjaśnię Ci krok po kroku dlaczego grunty są najbardziej opłacalną i jednocześnie bardzo bezpieczną formą inwestycji oraz wskaŝę Ci model finansowania, który pozwoli Ci z dnia na dzień stać się inwestorem ziemskim i zarabiać kilkaset procent rocznie, nawet jeśli nie masz pieniędzy na inwestycje, ani zdolności kredytowej. Mądrze zorganizowany zakup nieruchomości ziemskich jest doskonałą i dochodową inwestycją, która nie wymaga wiele gotówki, czasu, obsługi, wiedzy, ani banków i kredytów. Jeśli przeanalizujesz moŝliwości inwestycyjne, jakie daje Ci dzisiejszy rynek, szybko sam dojdziesz do wniosku, Ŝe najkorzystniejsze są inwestycje ziemskie. Z tego teŝ powodu sam zajmuję się takimi właśnie inwestycjami. I wcale nie musisz mieć na to duŝego kapitału, jak się powszechnie sądzi. Rynek oferuje nam dziś całkiem sporo rozmaitych moŝliwości inwestycyjnych, jak np. lokata w banku, fundusz inwestycyjny, samodzielna gra na giełdzie lub forex itp. Nie zamierzam ich jednak omawiać zapewne znasz wszystkie podobne moŝliwości i wiesz doskonale, Ŝe przynoszą one mizerne zyski albo wiąŝą się z duŝym ryzykiem utraty kapitału. Dodatkowo są one wraŝliwe na koniunkturę i podlegają spekulacji. Jeśli nie masz do zainwestowania sporej gotówki, ani zbyt duŝego doświadczenia w tym zakresie, najprostszym rozwiązaniem, z którego moŝesz skorzystać będzie lokata lub fundusz inwestycyjny. Jeśli posiadasz pewną wiedzę, wówczas moŝesz skorzystać z bardziej ryzykownych moŝliwości, jak np. samodzielna inwestycja na giełdzie papierów wartościowych lub forex itp. str. 6

7 Lokata w banku bardzo niskie oprocentowanie wraz z kosztami obsługi sprawiają, Ŝe Twoje zyski bywają niŝsze od inflacji, czyli realnie tracisz pieniądze, poniewaŝ spada ich siła nabywcza. Jednocześnie tracisz czas, w którym te pieniądze mogłyby efektywnie pracować dla Ciebie i przynosić Ci realne korzyści. Fundusze inwestycyjne rozwiązanie to jest w swej istocie nienajgorsze. Nie potrzebujesz do tego specjalistycznej wiedzy, ani wiele czasu, a rozpocząć inwestycje moŝesz mając nawet niewielkie środki. Jakikolwiek sens ma to jednak tylko w bardzo długim okresie czasu. Musisz długo czekać na zyski, które i tak nie są tutaj oszałamiające, nie są równieŝ do końca pewne. Pamiętaj, Ŝe na rynku są wzrosty, ale takŝe spadki. Jeśli stracisz 50% kapitału musisz odzyskać 100%, aby znaleźć się w punkcie wyjścia. Musisz takŝe wziąć pod uwagę koszty TFI nie pracuje dla Ciebie za darmo! Znam osoby, które nieźle zarabiają samodzielnie inwestując w akcje lub inne podobne instrumenty, ale są to nieliczne jednostki, którym udało się to osiągnąć kosztem sporego wysiłku, stresu, poświęcanego czasu i edukacji. Grając na giełdzie ponosisz duŝe ryzyko i w kaŝdej chwili moŝesz stracić swoje pieniądze. Ponadto musisz mieć sporą wiedzę na ten temat i regularnie poświęcać czas, obserwować rynek i Ŝyć w ciągłej niepewności, bo na giełdzie nigdy nie ma nic do końca pewnego. Nie masz wpływu na ceny akcji i nie masz Ŝadnej kontroli nad swoją inwestycją. Owszem, moŝna zarabiać na giełdzie nawet duŝe pieniądze, ale dotyczy to tylko wąskiej grupy ludzi, którzy w tej dziedzinie są specjalistami. Mi osobiście inwestycja w akcje nie podoba się z uwagi na to, Ŝe muszę tutaj wnieść kapitał, ryzykować i poświęcać czas to sporo. W zamian mam jednorazowy zysk i nic więcej. Z pewnością nie jest to stabilne źródło dochodów, na którym moŝesz oprzeć finansowe bezpieczeństwo, swoje i swojej rodziny. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy inwestujesz w nieruchomości. Jeśli zamierzam kupić np. mieszkanie, mogę wybrać jego lokalizację i wszystkie inne parametry, mogę równieŝ negocjować jego cenę. Mogę wreszcie wynająć go tak, aby lokatorzy pokryli koszty spłaty kredytu, a nawet tak skalkulować spłatę rat i cenę najmu, Ŝe juŝ od samego początku mieszkanie będzie przynosiło mi pewny dochód. Zwróć uwagę na to, Ŝe w tym przypadku Twoja inwestycja jest trwała i mądra. str. 7

8 Zakup mieszkania nic Cię nie kosztował, poniewaŝ tak naprawdę to przecieŝ lokatorzy zapłacili za mieszkanie. Spłaciłeś kredyt nie wydając pieniędzy a mieszkanie jest Twoje i teraz w kaŝdym miesiącu osiągasz pasywny zysk z najmu. Ponadto moŝesz sprzedać mieszkanie kiedy zechcesz i moŝesz negocjować cenę. Podobnie to Ty decydujesz ile wynosić będzie odstępne, które co miesiąc zapłacą Ci lokatorzy. Ceny rynkowe wymuszają oczywiście pewne ograniczenia w tym zakresie, ale chodzi o to, Ŝe masz pełną kontrolę nad swoją inwestycją. Jeśli nawet zechcesz drastycznie zawyŝyć cenę to jest szansa, Ŝe wystarczy trochę poczekać i znajdzie się klient, który zapłaci tyle ile chcesz, bo po prostu będzie mu na tym zaleŝało, np. na lokalizacji. Na rynku nieruchomości podaŝ zawsze jest ograniczona, dlatego ceny nieruchomości w dobrej lokalizacji są wiele bardziej stabilne niŝ wartość aktywów podlegających spekulacji. Na inwestycji ziemskiej natomiast po prostu nie da się stracić. Zakup nieruchomości jest inwestycją bezpieczną. Mieszkanie jest dobrem trwałym i namacalnym, masz go na własność, moŝesz w nim mieszkać, moŝesz go wynająć lub sprzedać kiedy zechcesz. Ziemia jest wiele tańsza i daje Ci jednocześnie ogromne pole manewru i duŝo większe zyski. Podsumowując śeby zarobić np. na akcjach musisz mieć wystarczającą wiedzę, regularnie nad tym pracować monitorując sytuację na giełdzie, wreszcie musisz je sprzedać i masz tylko dochód lub teŝ ponosisz bolesne straty. Gdy kupujesz nieruchomość, jesteś właścicielem trwałego dobra, z którym moŝesz zrobić co zechcesz. Inwestycja jest bezpieczna i przynosi Ci stały, regularny i pewny dochód. Lokaty, fundusze inwestycyjne i inne podobne produkty są dobre w swojej istocie i znajdują swoje miejsce na rynku. Nie potępiam takŝe gry na giełdzie i innych form samodzielnego inwestowania. Najczęściej jednak kaŝde z wymienionych, a takŝe im podobne rozwiązania cechują się niskim potencjałem zysku i/lub zbyt wysokim poziomem ryzyka. My natomiast szukając moŝliwości inwestycyjnych pragniemy efektywnie i skutecznie budować swój majątek. Chodzi przecieŝ o to, by zyski były wysokie, a majątek bezpieczny, bez ryzyka, Ŝe któregoś dnia jego wartość nagle drastycznie spadnie. str. 8

9 Takie moŝliwości dają nam właśnie inwestycje ziemskie. Z tego teŝ powodu doświadczeni inwestorzy zawsze kupowali ziemię. RównieŜ dlatego inwestycje ziemskie stają się dziś coraz popularniejsze i pojawiają się na rynku rozwiązania, które takŝe zwykłym, niezamoŝnym ludziom dają moŝliwość zarabiania duŝych pieniędzy. Jeśli chcesz zatem dobrze zainwestować swoje pieniądze KUPUJ ZIEMIĘ. Zakup mieszkania choć jest dobrą inwestycją, wymaga sporej gotówki lub kosztownego kredytu, a ceny takiej nieruchomości nie rosną tak szybko, jakbyśmy sobie tego Ŝyczyli. Banki natomiast nie są juŝ tak liberalne jak kiedyś, a koszty kredytu poniesiesz albo Ty albo Twoi lokatorzy. Inwestycja w grunty natomiast, jeśli zrobisz to z głową, jest pozbawiona wymienionych tutaj wad i jest dalece bardziej korzystna. Spośród wszystkich nieruchomości ziemia rolna (klas IV VI) jest najtańsza, a jednocześnie przynosi największe zyski. Dlatego powinieneś pilnie poznać szczegóły. Inwestycje ziemskie są najbardziej opłacalne poniewaŝ juŝ sam upływ czasu często wiąŝe się z moŝliwością osiągnięcia satysfakcjonującej stopy wzrostu, a ponadto ziemia jest dobrem nieprzetworzonym, daje to ogromne pole manewru i moŝliwości zwielokrotnienia dochodów z przemyślanej i dobrze zorganizowanej inwestycji. Nie wszystkie działki rolne przyniosą jednak Ci bardzo wysoki Ci zysk. Mam na myśli grunty rolne naleŝące do IV VI klasy bonitacyjnej, atrakcyjnie zlokalizowane, z moŝliwością przekształcenia, z perspektywą rozwoju infrastruktury, np. poprzez obecność na danym terenie innych inwestorów. Niedługo przekonasz się, Ŝe na takich gruntach zarobisz naprawdę dobrze i stosunkowo szybko. str. 9

10 A oto lista niektórych powodów, dzięki którym zrozumiesz, dlaczego ziemia jest tak atrakcyjną inwestycją: Ziemia jest dobrem ograniczonym i niepowtarzalnym. Nie da się jej więcej wyprodukować, dlatego jest i zawsze będzie poŝądana i zawsze będzie wielu chętnych Ŝeby ją kupić. W związku z tym ceny ziemi nieustannie rosną i nigdy nie spadną. Niezabudowane grunty rolne pozwalają na dokonywanie przekształceń, dzięki którym jej wartość drastycznie rośnie. Grunty nie taniały nigdy od czasów II wojny światowej. Ziemia zawsze była w cenie. śadne nieruchomości nie cechują się taką stabilnością jak grunty. Średnia roczna stopa wzrostu cen gruntów rolnych w Polsce wynosi 20-30%! Jest to jednocześnie inwestycja bezpieczna i namacalna. W kaŝdym kraju po wejściu do Unii Europejskiej ceny ziemi rosły. Dla przykładu, w Hiszpanii w ciągu 10 lat od wejścia do UE ceny ziemi wzrosły o 1000%!!! Niedługo jednak poznasz moŝliwości, dzięki którym moŝna jeszcze bardziej zwiększyć te wyniki. Inwestycje w grunty rolne są bezpieczne i stabilne, dzięki czemu moŝesz spokojnie spać. Jednocześnie przynoszą o wiele wyŝsze zyski niŝ papiery wartościowe, działki budowlane czy fundusze inwestycyjne. str. 10

11 Inwestując w ziemię rolną stajesz się właścicielem trwałej wartości. MoŜesz ją przekazać np. jako spadek. Spośród wszystkich nieruchomości ziemia rolna obłoŝona jest najniŝszymi podatkami. W związku z procesem konwergencji państw starej i nowej UE, przewiduje się skokowy wzrost wartości gruntów. Ceny gruntów inwestycyjnych zbliŝą się do cen, jakie obowiązują na rozwiniętych rynkach europejskich. Kulminacją tego procesu będzie wejście do strefy EURO. W 2016r. prawdopodobnie nastąpi uwolnienie ograniczeń w nabywaniu polskich gruntów przez cudzoziemców, co prawdopodobnie równieŝ spowoduje wzrost wartości ziemi. Rozpocznie się rywalizacja o polskie grunty pomiędzy globalnymi inwestorami i funduszami inwestującymi w ziemię. Dzięki temu ceny ziemi z pewnością będą rosły. Inwestując w ziemię stajesz się niezaleŝny od systemu emerytalnego, który, jak zapewne wiesz, bardzo kuleje. Musisz pamiętać, Ŝe Twoja emerytura będzie wynosić 30% Twoich ostatnich zarobków, dlatego potrzebujesz dobrego zabezpieczenia na przyszłość. To waŝny aspekt inwestycji ziemskich. str. 11

12 SprzedaŜ gruntu jest transakcją, która w pewnych okolicznościach pozwala Ci uniknąć podatku dochodowego PIT ze sprzedaŝy gruntu. rolnych. Liberalizacja i ułatwienia w moŝliwości przekształcenia gruntów Wprowadzenie centralnego rejestru ksiąg wieczystych (Internet) spowodował brak ryzyka zakupu gruntu obciąŝonego roszczeniami (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). MoŜliwość zastosowania dźwigni finansowej. Specjaliści z branŝy prognozują, Ŝe trend wzrostowy będzie trwał przez najbliŝsze lat. Szacuje się, Ŝe w ciągu najbliŝszych lat ceny gruntów w niektórych lokalizacjach wzrosną nawet o 1000%. Myślę, Ŝe uświadamiasz juŝ sobie jak duŝy potencjał tkwi w inwestycjach ziemskich. Jak widzisz, jest wiele dowodów i argumentów dowodzących prawdziwości tezy, Ŝe inwestycja w grunty rolne to strzał w dziesiątkę. Wiele spośród wyŝej wymienionych argumentów wskazuje czynniki, które będą powodować bardzo duŝe wzrosty cen gruntów w najbliŝszym czasie. Nie tylko więc sam upływ czasu, ale wiele innych czynników nakłada się na siebie wpływając na to, Ŝe kupioną dzisiaj ziemię będziesz mógł sprzedać z bardzo duŝym zyskiem. Zwróć teŝ uwagę na to, Ŝe dzieje się to bez Twojego udziału, bez Twojej pracy. To jednak nie wszystko. str. 12

13 Jest wiele innych czynników, dzięki którym ceny ziemi rosną jeszcze bardziej. Oto niektóre z nich: MoŜesz podzielić grunt na mniejsze działki. Od razu wzrośnie wartość kaŝdego metra. O wiele łatwiej będzie Ci wówczas sprzedać mniejsze działki i moŝesz łatwo wyjść z dochodowej inwestycji w dowolnym momencie. Uzyskanie warunków zabudowy, aby przekształcić działkę rolną w działkę budowlaną ogromny wzrost wartości działki z dnia na dzień Gdy przez gminę zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzeni, wartość Twojej inwestycji niewątpliwie wzrośnie. Cenę podniesie takŝe wytyczenie drogi dojazdowej lub jej utwardzenie. Usunięcie wad prawnych, np. wpisy w Księgach wieczystych wymaga raczej wiedzy niŝ nakładów finansowych to takŝe sprawia, Ŝe cena gruntu rośnie. Rozwój infrastruktury w sąsiedztwie drogi, hotele, turystyka, sąsiad wybuduje dom itd. podnosi wartość gruntu. Dlatego waŝna jest lokalizacja ZłoŜa bogactw naturalnych (piasek, torf) kolejny wzrost wartości Jeśli poprawisz estetykę gruntu, np. skosisz trawę itp. wymaga to nieco pracy i małego wkładu finansowego, ale to równieŝ podnosi cenę. Uzbrojenie gruntu woda, prąd, kanalizacja, gaz wymaga pewnych kosztów, ale znacząco podnosi wartość działki str. 13

14 Jak widzisz, sam takŝe masz pełną kontrolę nad inwestycją i masz duŝy wpływ na jej przebieg. Często nawet wystarczy jedynie poczekać trochę na rozwój sytuacji, aby inwestycja w ziemię przyniosła ogromne korzyści. Działam w tej branŝy i znam wiele przypadków, gdzie wystarczyło załatwić trochę zwykłych formalności i poczekać kilka lat (podczas których gmina np. wyremontowała drogę i uchwaliła plan zagospodarowania przestrzeni, ktoś w sąsiedztwie postawił dom itd.), Ŝeby zarobić na działce kilkaset a nawet 1000% i więcej. Policz sam ile wynosi 1000% zysku, gdy działka kosztowała np. 100 tyś zł. Oczywiście nie dzieje się tak w przypadku kaŝdego gruntu. WaŜna jest jego lokalizacja, klasa, moŝliwości rozwoju i inne parametry. Chodzi o to, Ŝe powinieneś sobie po prostu uświadomić, Ŝe takie moŝliwości są realne i Ty teŝ moŝesz osiągnąć takie zyski. Potrzebujesz tylko dokładnie wiedzieć jak to zrobić. Tabela 1. Średnie ceny gruntów ornych wg GUS. Polska Grunt orny w złotych za hektar OKRES Ogółem Dobry (klasy I, II, IIIa) Średni (klasy IIIb, IV) Słaby (klasy V, VI) II kwartał 2005 r , , , II kwartał 2006 r , , , II kwartał 2007 r , , , II kwartał 2008 r , , , ,50 II kwartał 2009 r , , , ,5 II kwartał 2010 r , , , ,20 II kwartał 2011 r , , , ,0 Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zapewne zauwaŝyłeś sukcesywny i zdecydowany wzrost. Jak juŝ wspomnieliśmy wcześniej, od czasów II wojny światowej ziemia nigdy nie taniała. PowyŜsza tabela przedstawia średnie ceny gruntów w okresie ostatnich 6 lat. W tym okresie ceny gruntów wzrosły odpowiednio: Klasy: I, II, IIIa ponad 210% Klasy: IIIb, IV ponad 240% Klasy: V, VI ponad 280% Musisz jednak pamiętać, Ŝe ceny te uwzględniają wartość ziemi z punktu widzenia ich uprawy. Dlatego teŝ klasy V i VI są najtańsze. Z punktu widzenia inwestycji jest natomiast dokładnie odwrotnie, poniewaŝ grunty te moŝna najłatwiej odrolnić, dzięki czemu ich wartość drastycznie rośnie. str. 14

15 Tabela 2. Porównanie cen gruntów rolnych i budowlanych: Ceny ziemi rolnej Ceny działek budowlanych Warszawa zł mkw zł mkw. Gdańsk zł mkw zł mkw. Poznań zł mkw zł mkw. Źródło: Gazeta Prawna, artykuł Roman Grzyb Jak widzisz, samo tylko odrolnienie działki sprawia, Ŝe Twoją działkę moŝesz sprzedać za cenę kilkukrotnie wyŝszą niŝ cena, za jaką kupiłeś ten sam grunt przed odrolnieniem. Przeliczmy więc zysk w następującej sytuacji: W roku 2005 kupiłeś działkę rolną o wartości 100 tyś. złotych. Do dnia dzisiejszego stopa wzrostu wynosi 200% (patrz Tabela 1.). Twoja działka kosztuje więc 200 tyś zł. Dzięki odrolnieniu cena rośnie trzykrotnie (patrz Tabela 2.). Sprzedajesz działkę za 600 tyś. zł. Zarobiłeś 500 tyś. złotych w ciągu 6 lat, czyli 83 tyś. złotych rocznie. Dlatego inwestycje ziemskie warto traktować długoterminowo. Tą sytuację aktualnie zaczyna wykorzystywać coraz więcej osób chcących tym sposobem zabezpieczyć swoją emeryturę, poniewaŝ jak wiadomo, na emeryturę z ZUSu liczą juŝ tylko najbardziej naiwne i lekkomyślne osoby. Kupując natomiast ziemię na raty, podobnie jak wpłaca się comiesięczne składki w ramach oszczędnościowych, emerytalnych programów III filaru, funduszy inwestycyjnych itd., regularnie budujesz swój majątek ziemski, który jest trwały, bezpieczny i cały czas przynosi Ci zyski. Dziś juŝ są takie moŝliwości, dlatego nie musisz się martwić o to, Ŝe na taką inwestycję potrzeba duŝego kapitału. W kolejnym rozdziale omówimy zatem sposoby finansowania zakupu gruntów inwestycyjnych. W jaki sposób moŝesz kupić grunty inwestycyjne? Pamiętaj, Ŝe na ostateczny rezultat inwestycji w ziemię moŝe wpłynąć wiele czynników. Szczególną uwagę zwrócić powinieneś na formę finansowania zakupu. Czynnik ten moŝe zadecydować, czy inwestycja w ogóle ma sens i czy Cię na nią stać. Ma on często takŝe główny wpływ na wysokość Twoich zysków. str. 15

16 Ogólnie przyjęte i najbardziej znane są dwa modele finansowania zakupu nieruchomości. Jest to zakup w 100% za własną gotówkę oraz spółka celowa. ZAKUP ZA GOTÓWKĘ Zakup gruntu w całości za własną gotówkę ma wiele zalet, poniewaŝ daje to moŝliwość negocjacji, dyktowania warunków oraz niejednokrotnie pozwala złapać okazję. Jest to jednak często nieopłacalne, poniewaŝ taką inwestycję często moŝna sfinansować korzystniej, a gotówkę jednocześnie zaangaŝować w kolejne inwestycje. KREDYT Skorzystanie z kredytu jest uzasadnionym rozwiązaniem tylko wówczas, gdy nie masz innych moŝliwości sfinansowania inwestycji. Uzyskana gotówka pozwala na dokonanie inwestycji od razu, nie musisz czekać tak długo aŝ sam zgromadzisz potrzebną sumę. Niestety często nie tak łatwo jest taki kredyt uzyskać, a jego koszty często sprawiają, Ŝe rozwiązanie to okazuje się zupełnie nieopłacalne. Musisz sobie uświadomić, Ŝe biorąc 200 tyś. zł np. na 30 lat, spłacisz ponad 400 tyś. zł. Aktualnie tylko 3 banki udzielają kredytu na zakup gruntów rolnych, a warunki uzyskania takiego kredytu są dość rygorystyczne. Ponadto bank sfinansuje zwykle nie więcej niŝ 50% inwestycji, czyli połowę ceny nieruchomości musisz pokryć sam. SPÓŁKA CELOWA (NP. KOMANDYTOWA) Rozpoczynając inwestycję w ramach takiej spółki nie koniecznie musisz znać się na rynku ziemi i samodzielnie zarządzać inwestycją, a pod względem prawnym jest to takŝe przejrzyste i bezpieczne. Po prostu wnosisz swój wkład i stajesz się współwłaścicielem nieruchomości. Minimalna wysokość wkładu kaŝdego inwestora, który zamierza przystąpić do takiej spółki waha się najczęściej w granicach 100 tyś. zł, co ogranicza liczbę inwestorów, ale ich łączny kapitał pozwala na dokonanie zakupu ciekawej kilkuhektarowej działki rolnej w pobliŝu aglomeracji, a w takie właśnie działki najbardziej opłaca się inwestować i po dokonaniu podziału takiego gruntu sprzedawać w postaci mniejszych działek z doskonałym zyskiem. str. 16

17 Spółka celowa jest więc ciekawym rozwiązaniem, poniewaŝ pozwala stosunkowo tanio wejść w bardzo dochodową inwestycję i uczestniczyć w zyskach na trudno dostępnym rynku. Świetnym przykładem działania spółki komandytowej jest doskonała oferta spółki Wealth Solutions, gdzie kapitał pochodzący od inwestorów pozwala doświadczonym ekspertom nabywać duŝe działki rolne. W trakcie trwającego ok. 4 lat procesu zwiększania wartości, ziemia rolna zostanie przekształcana w niewielkie działki budowlane, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Osiągany jest w ten sposób skokowy wzrost wartości ziemi wynikający z podziału, zmiany jej przeznaczenia i dokonanych inwestycji. Inwestorzy dodatkowo zarabiają dzięki trendowi wzrostowemu, jaki na rynku ziemi powodowany jest systematyczną migracją mieszkańców miast na obrzeŝa aglomeracji. Tabela 3. Przykładowe transakcje w trakcie realizacji: Miejscowość i powierzchnia Cena (zł) Cena 1 m² ziemi rolnej Cena 1 m² ziemi budowlanej Stopa zwrotu (4 lata) Roczna stopa zwrotu Stara Wieś, 2,76 ha. gm. Nadarzyn ,2 zł/m² 195 zł/m² 840% 210% Radziwiłłów, 1,31 ha. gm. Puszcza Mariańska ,0 zł/m² 88 zł/m² 550% 138% Grodzisk Mazowiecki, 1,8 ha. ul. Narutowicza ,2 zł/m² 430 zł/m² 718% 179% Grodzisk Mazowiecki, 1,93 ha. ul. Korfantego ,0 zł/m² 430 zł/m² 1023% 256% śabia Wola, 4,18 ha. gm. śabia Wola ,0 zł/m² 150 zł/m² 517% 129% Kłudno Nowe, 1,65 ha. gm. Grodzisk Mazowiecki ,0 zł/m² 90 zł/m² 375% 94% Średnia roczna stopa zwrotu brutto 167% Źródło: Parametry Inwestycji Ziemskich w ofercie Wealth Solutions: Minimalna wpłata tys. zł Okres inwestycji - 4 lata Opłata wstępna - 9%+VAT wkładu Inwestora Opłata za zarządzanie 3,15%+VAT rocznie (pobierana z kapitału zebranego w spółce) Udział zarządzających w zysku - 30% Forma prawna - spółka komandytowa Źródło: str. 17

18 Spółki komandytowe stanowią coraz popularniejszą formę inwestycji, poniewaŝ w ostatnim czasie inwestowanie w ziemię stanowi doskonałą alternatywę dla przeszacowanego rynku mieszkaniowego, będąc równie bezpieczną, a jednocześnie wiele bardziej zyskowną formą inwestycji. PowyŜszy przykład doskonale ilustruje moŝliwości zysku na rynku ziemi. Niestety nie zmienia to jednak faktu, Ŝe z powodu konieczności posiadania kapitału rozwiązanie to jest dla większości ludzi niedostępne. MoŜesz zatem spróbować zapoznać się bliŝej z działaniem spółek komandytowych lub skorzystać z moŝliwości, gdzie nie potrzebujesz kapitału. RóŜnice w sposobach inwestowania w nieruchomości gruntowe zebrane w przejrzystej tabeli znajdziesz tutaj: * * * Znasz juŝ zatem podstawowe formy inwestycji dostępne na rynku gruntów inwestycyjnych. Nie spełniają one naszych oczekiwań i nie odpowiadają w pełni na pytanie, które zadaliśmy sobie na wstępie. Samodzielny zakup ziemi za własną gotówkę wymaga ogromnych moŝliwości finansowych oraz wiedzy i poświęconego czasu, a nawet wymagania spółki celowej przekraczają moŝliwości finansowe przeciętnego człowieka. Kredyty są natomiast trudnodostępne i często nieopłacalne. Dlatego w tym miejscu, jako ostatnią z form finansowania inwestycji ziemskich, chcę przedstawić Ci dokładnie to czego szukasz, co pozwoli Ci odpowiedzieć na to pytanie i zrealizować inwestycję swojego Ŝycia. Przypomnijmy zatem: Czy wiesz jak zarobić pieniądze na bardzo dochodowej inwestycji - BEZ POSIADANIA GOTÓWKI NA START - BEZ BANKÓW I BEZ KREDYTÓW - BEZ SPECJALNEJ WIEDZY I BEZ DOŚWIADCZENIA - BEZ RYZYKA STRAT I SPADKU WARTOŚCI INWESTYCJI inwestując w bezpieczne, trwałe i prestiŝowe aktywa korzystając z najbardziej opłacalnej metody finansowania? str. 18

19 Jak więc moŝna sfinansować inwestycję ziemską i kupić działkę bez pieniędzy, banków i poŝyczek oraz sprzedać ją z zyskiem? Odpowiedź jest naprawdę prosta: Współfinansowanie Zakupu Przez Właściciela Jest to najlepsza z moŝliwych metod zakupu nieruchomości. Nie musisz mieć duŝej gotówki, wystarczy tylko jakaś część całej ceny, a pomimo to czerpiesz zyski ze 100% wartości inwestycji i jednocześnie moŝesz uniknąć odsetek. Zasadę działania tej metody najlepiej zrozumiesz na realnym przykładzie: Wyobraź sobie, Ŝe znalazłeś świetną działkę 3000m² w bardzo dobrej lokalizacji i chcesz ją kupić, bo wiesz, Ŝe w tej okolicy szybko rozwija się przemysł turystyczny i cena tego gruntu za jakiś czas drastycznie wzrośnie. Cena jednak wynosi 100 tyś. zł, a Ty masz tylko 20 tyś. zł. Właściciel gruntu natomiast chce ją sprzedać szybko, poniewaŝ pilnie potrzebuje gotówki. Po wstępnych negocjacjach okazuje się, Ŝe potrzebuje on uzyskać bardzo szybko 20 tyś. zł, bo ma jakiś pilny wydatek. Zgodził się więc, Ŝe zapłacisz 20 tyś. zł, a resztę spłacisz w nieoprocentowanych ratach, np. 400zł miesięcznie. Takie rozwiązanie ma same zalety: Właściciel gruntu jest zadowolony, poniewaŝ dzięki tej transakcji udało mu się uzyskać tyle gotówki ile pilnie potrzebował. Ty kupiłeś atrakcyjną działkę, pomimo Ŝe miałeś tylko 20% jej ceny. Nie musisz płacić odsetek. str. 19

20 Gdy cena działki wzrośnie cały zysk naleŝy do Ciebie, pomimo Ŝe nie zapłaciłeś całości. W kaŝdej chwili moŝesz sprzedać działkę z zyskiem, nawet zanim skończysz ją spłacać. Dźwignia finansowa działa na Twoją korzyść. Masz całkowitą kontrolę nad inwestycją, jak równieŝ moŝesz z niej wyjść kiedy zechcesz. Przeliczmy teraz Twoje realne zyski. Ceny gruntów w Polsce rosną średnio o 25% rocznie (wg GUS). Przy tym wzroście działka o wartości 100 tyś. zł. po roku czasu ma wartość 125 tyś. zł i za tyle ją sprzedałeś. Zapłaciłeś za nią 20 tyś. oraz miesięczne raty: 400zł x 12 miesięcy = 4800zł. Cała inwestycja kosztowała Cię dotąd 24800zł oraz drobne opłaty przy załatwianiu formalności. Na potrzeby tego przykładu umówmy się, Ŝe zainwestowałeś 25000zł. Twój zysk wynosi natomiast 25 tyś. zł o tyle wzrosła wartość Twojej inwestycji. Zarobiłeś drugie tyle niŝ zainwestowałeś 100% zysku! Istnieją dwa waŝne aspekty takiej metody, które w szczególności musisz zrozumieć. Po pierwsze 25% to średni wzrost cen gruntu, realnie moŝe on wynieść trochę mniej lub więcej. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe w rzeczywistości na tej transakcji mogłeś zarobić wielokrotnie więcej dzięki wielu innym czynnikom, które wpływają na wzrost wartości gruntów, a których tutaj nie wzięliśmy pod uwagę, ale omawialiśmy je wcześniej. Po drugie zastosowałeś tutaj zasadę dźwigni finansowej na swoją korzyść. Dzięki temu zainwestowałeś tylko ok. 25 tyś. zł, a jednak zainkasowałeś zysk liczony w % nie od 25 tyś zł, ale z całej kwoty 100 tyś. zł. Właśnie dlatego nie opłaca się płacić od razu całej ceny gotówką. str. 20

PROGRAM RATALNEGO NABYWANIA NIEZABUDOWANYCH GRUNTÓW ROLNYCH

PROGRAM RATALNEGO NABYWANIA NIEZABUDOWANYCH GRUNTÓW ROLNYCH PROGRAM RATALNEGO NABYWANIA NIEZABUDOWANYCH GRUNTÓW ROLNYCH Agrofortis jest programem ratalnego zakupu gruntów o wysokim potencjale inwestycyjnym. Procedura zakupu jest niezwykle prosta. Wpłacasz 30% wartości

Bardziej szczegółowo

Copyright by treeneo.com sp. z o.o. FOLDER INWESTYCYJNY

Copyright by treeneo.com sp. z o.o. FOLDER INWESTYCYJNY FOLDER INWESTYCYJNY Definicja programu Agrofortis Program oszczędnościowo-inwestycyjny, oparty na ratalnym nabywaniu gruntów rolnych o wysokim potencjale inwestycyjnym. W naszym programie możesz oszczędzać

Bardziej szczegółowo

http://dochodpasywny.edu.pl

http://dochodpasywny.edu.pl Strona 1 Tylko teraz masz niepowtarzalną okazję sięgnąć po wiedzę, której nie posiada 99% ludzi w Polsce. OTO KLUCZ DO TAJEMNIC MILIONERÓW >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY 350 sprzedanych działek 900 000 m2 gruntów 50 000 000 zł kapitału w gruntach FIRMA KOORDYNUJE DZIAŁANIA 60 EKSPERTÓW Z 30 LETNIM DOŚWIADCZENIEM W CO INWESTOWAĆ?

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat spotkania: Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? Prowadzący: dr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28 maj

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja 2012/2013. gromadzenie i pomnażanie trwałego majątku w oparciu o własność gruntów rolnych

Prezentacja 2012/2013. gromadzenie i pomnażanie trwałego majątku w oparciu o własność gruntów rolnych Prezentacja 2012/2013 gromadzenie i pomnażanie trwałego majątku w oparciu o własność gruntów rolnych definicja programu agrofortis to nowy sposób nabywania nieruchomości gruntowych przy pomocy dźwigni

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt?

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Poniższy tekst jest przeniesiony z książki TAJNA BROŃ KREDYTOBIORCY praktycznego poradnika dla wszystkich kredytobiorców. Założenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

Agrofortis. Dlaczego warto oszczędzać. Program Oszczędnościowo Inwestycyjny

Agrofortis. Dlaczego warto oszczędzać. Program Oszczędnościowo Inwestycyjny Program Oszczędnościowo Inwestycyjny Agrofortis Dlaczego warto oszczędzać Program oszczędnościowo-inwestycyjny, oparty na ratalnym nabywaniu gruntów rolnych o wysokim potencjale inwestycyjnym. W naszym

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Krajobraz bezpiecznych inwestycji

Krajobraz bezpiecznych inwestycji Krajobraz bezpiecznych inwestycji BRILAND to nowoczesny i kompleksowy program inwestycyjny, przeznaczony dla osób zainteresowanych bezpiecznym lokowaniem kapitału w nieruchomości. BRILAND oferuje własnościowy

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Autor: Maciej Rogala Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie? Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze... Oceń fundusz inwestycyjny pod kątem swoich

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa 25 listopada 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich Informacje o badaniu Cel badania Odpowiedź na pytanie, jakie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dziecięcy FINANSE DLA SPRYTNYCH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21 października 2014 r. Pieniądz to tylko miernik bogactwa Bogactwo może być gromadzone w różnych formach np. akcje, obligacje, nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet w Białymstoku 28 kwietnia 2011 r. Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY

INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY ARKUSZE DO TWOICH WŁASNYCH OBLICZEŃ POZNAŃ OZNAŃ,, 11 KWIETNIA 2011, 11 2011 BLOGI: WIEDZA I SZKOLENIA: BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan KRAKÓW 2012 2 Spis treści Wstęp...3 1. Co jest potrzebne do sukcesu?...3 2. Czy inwestowanie jednosesyjne się opłaca?...5 3. System

Bardziej szczegółowo

Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości

Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Kalkulator finansowy 10BII pierwsze kroki www.edukacjainwestowania.pl Kalkulator finansowy 10BII, oprócz typowych funkcji matematycznych i statystycznych,

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości Damian Kleczewski Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości PRZEDMOWA WSTĘP ROZDZIAŁ I Najważniejszy jest cel ROZDZIAŁ II Dlaczego inwestować w mieszkania? Dlaczego inwestowanie w mieszkania się opłaca?

Bardziej szczegółowo

1. Grasz w miasteczku Memphis, podejmujesz decyzje. Obserwując sytuację na rynku zboŝa widzisz coś takiego:

1. Grasz w miasteczku Memphis, podejmujesz decyzje. Obserwując sytuację na rynku zboŝa widzisz coś takiego: 1. Grasz w miasteczku Memphis, podejmujesz decyzje. Obserwując sytuację na rynku zboŝa widzisz coś takiego: a) sprzedajesz na rynek lokalny b) eksportujesz c) nabywasz spichlerz 2. Zdecydowałeś się nabyć

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego ZALETY POLIS Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM Ponadprzeciętna stopa zwrotu inwestycji Inwestycja w oparciu o portfel funduszy pozwala przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. MoŜna to uzyskać dzięki inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

korepetycje zdalne, na żywo, przez internet.

korepetycje zdalne, na żywo, przez internet. Zacznij budować własny dochodowy biznes oparty o korepetycje zdalne, na żywo, przez internet. Oferuj korepetytorom pracę, polecaj korepetycje zdalne uczniom, zachęcaj inne osoby do budowania własnego biznesu.

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa

Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa Informacja prasowa Warszawa, 3 listopada 2009 r. Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa Oferowane w sprzedaŝy detalicznej obligacje skarbowe są wciąŝ atrakcyjną formą oszczędzania. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

zarabiać więcej pieniędzy mieć więcej czasu dla siebie i dla rodziny cieszyć się niezależnością finansową i pasywnym dochodem

zarabiać więcej pieniędzy mieć więcej czasu dla siebie i dla rodziny cieszyć się niezależnością finansową i pasywnym dochodem Witam, Czas na podstawową informację, byś mógł: zarabiać więcej pieniędzy mieć więcej czasu dla siebie i dla rodziny cieszyć się niezależnością finansową i pasywnym dochodem Chcę ci teraz przedstawić pomysł

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Tak, CHCĘ! 70 pkt. KONSUMUJ POLECAJ. PREMIA START Minimum formalności ZARABIAJ. Produkty na własne potrzeby. Nie musisz sprzedawać

Tak, CHCĘ! 70 pkt. KONSUMUJ POLECAJ. PREMIA START Minimum formalności ZARABIAJ. Produkty na własne potrzeby. Nie musisz sprzedawać Tak, CHCĘ! KONSUMUJ 70 pkt. Produkty na własne potrzeby POLECAJ Nie musisz sprzedawać ZARABIAJ PREMIA START Minimum formalności To fantastycznie! Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie Akuna, czyli

Bardziej szczegółowo

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych 2010 Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych Szymon Wieloch Niniejszy dokument opisuje zjawiska mikroekonomiczne, które występują na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. W szczególności rozpatrywane

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo Tytuł: Magia 5zł Autor: Wydawnictwo: Gastół Consulting Miejsce wydania: Darłowo Data wydania: 1 września 2011 roku Nr wydania: Wydanie II - poprawione Cena: publikacja bezpłatna Miejsce zakupu: ekademia.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa CZY ZNASZ WSZYSTKIE KORZYŚCI Z BYCIA W FM? MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE I MIEĆ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW! MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania:

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: ANALIZA INWESTOWANIA K NA ZASADZIE KUP I TRZYMAJ RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE 09.2004-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Data opracowania: 2009-09-10 WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa Wartość pieniądza w czasie 1 złoty posiadany dzisiaj jest wart więcej niż 1 złoty posiadany w przyszłości, np. za rok. Powody: Suma posiadana

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Łomża, 04.01.2016 1 Podsumowanie Niniejszy raport przedstawia w wielkim skrócie rządowy program w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES NASZE ŻYCIE NIE MAMY WPŁYWU NA TO, JAK SIĘ RODZIMY I JAK UMIERAMY (ZAZWYCZAJ) Dobry mąż, dobry ojciec, ale zły elektryk NASZE ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA OBLIGACJI Z WYSOKIM OPROCENTOWANIEM

NOWA OFERTA OBLIGACJI Z WYSOKIM OPROCENTOWANIEM Informacja prasowa Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. NOWA OFERTA OBLIGACJI Z WYSOKIM OPROCENTOWANIEM Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu oferuje obligacje detaliczne o atrakcyjnym oprocentowaniu. Papiery

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na Giełdzie dr Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna w Katowicach 19 Kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWE I CO DALEJ?

KIESZONKOWE I CO DALEJ? Dopłata z góry Po ustaleniu celu przez dziecko sprawdzasz, swój budżet na kieszonkowe i inne wydatki na dziecko i zastanawiasz się, ile pieniędzy możesz mu dać. Tak, by ono uzbierało resztę. Jeśli zebranie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Temat: Dochody z kapitału Opracowała Grażyna Drożdżowska Uwagi realizacyjne Lekcja jest przewidziana jako jednostka 2- godzinna stanowiąca utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Osobisty Plan Finansowy

Osobisty Plan Finansowy Osobisty Plan Finansowy Kapitał Bezpieczeństwo Serwis Sp. z o.o. www.kbs.pl Firma powstała w maju 1994 roku w Sztumie, gdzie mieści się siedziba główna. Działamy na terenie całego kraju jako Niezależni

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

program partnerski Polecaj kody

program partnerski Polecaj kody program partnerski Polecaj kody o nas Cra CV oferuje proste w obsłudze narzędzie do tworzenia unikalnych dokumentów aplikacyjnych CV. Naszą misją jest pomoc w zainteresowaniu przyszłego pracodawcy, kreatywną

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Bardzo często w skład gospodarstwa rolnego wchodzą równieŝ grunty, które nie stanowią własności rolnika lecz są przez niego dzierŝawione lub teŝ

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY. zabezpieczenia potrzeb emerytalnych przygotowany dla: Joanny Nowak. przez : Mariusza Zimeckiego. w dniu : 20.03.2007 r.

PLAN FINANSOWY. zabezpieczenia potrzeb emerytalnych przygotowany dla: Joanny Nowak. przez : Mariusza Zimeckiego. w dniu : 20.03.2007 r. PLAN FINANSOWY zabezpieczenia potrzeb emerytalnych przygotowany dla: Joanny Nowak przez : Mariusza Zimeckiego w dniu : 20.03.2007 r. I ZAŁOśENIA - OCZEKIWANIA 1. Dodatkowe świadczenie emerytalne na poziomie

Bardziej szczegółowo