Instrukcja obsługi DealBook FX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi DealBook FX"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi DealBook FX Witaj w programie DealBook FX - potężnej platformie transakcyjnej pozwalającej szybko i bezpiecznie przeprowadzać operacje na rynku Forex w czasie rzeczywistym. Za pomocą tego programu tworzysz swoje własne środowisko transakcyjne z wykresami, zaawansowanymi wskaźnikami, analizami i bieżącymi wiadomościami rynkowymi, czyli wszystkim tym, czego potrzebujesz, aby osiągnąć zysk. DealBook FX to wyjątkowe środowisko pracy pozwalające inwestorowi w sposób intuicyjny korzystać z różnorodnych rozwiązań programu i skutecznie realizować własne strategie gry. Book to angielskie słowo oznaczające książkę i tak właśnie zorganizowany jest cały program. Sam tworzysz rozdziały (okienka) tej książki i dokładasz do nich strony, które zawierają dowolnie skonfigurowane przez Ciebie komponenty. Każdy rozdział może zawierać nieograniczoną liczbę stron a każda strona wiele różnych komponentów. DealBook FX to wygodne, szybkie i bezpieczne narzędzie z wieloma unikalnymi rozwiązaniami. Uważnie przeczytaj tą instrukcję, aby w pełni docenić jego ogromne możliwości. Pierwsze kroki Pobranie programu instalacyjnego Najnowszą wersję programu możesz pobrać ze strony Upewnij się, że zapamiętałeś folder, do którego zapisujesz program instalacyjny lub po prostu zapisz program instalacyjny na pulpicie. Instalacja programu Po zapisaniu programu instalacyjnego kliknij dwa razy w ściągnięty plik. Dalsze kroki wykonuj zgodnie z instrukcją. Kiedy proces instalacji zostanie zakończony powinieneś zobaczyć ikonę programu DealBook FX na swoim pulpicie. Na koniec zrestartuj komputer. Logowanie do systemu

2 Przed próbą zalogowania upewnij się, że jesteś połączony z internetem. Kliknij dwa razy w ikonę DealBook FX na swoim pulpicie lub wybierz Menu Start / Programy / Global Forex Trading / DealBook FX. Kiedy pojawi się ikona logowania wpisz uważnie swój login i hasło oraz wybierz odpowiedni system (System Demonstracyjny, System Transakcyjny). Ustawienia ekranu DealBook FX jest zaprojektowany dla rozdzielczości 1024 X 768. Upewnij się, że masz ustawioną taką właśnie lub wyższą rozdzielczość. Aby to sprawdzić lub zmienić kliknij prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce na pulpicie i wybierz Właściwości. Po ukazaniu się okna dialogowego kliknij w zakładkę Ustawienia. DealBook FX Przegląd możliwości Strony główne DealBook FX zawiera trzy strony główne: 1. Strona zarządzania Strona ta umożliwia profesjonalnym zarządzającym lub innym klientom obsługę kilku rachunków jednocześnie. Możliwe jest składanie zleceń tej samej wielkości lub stosowanie proporcjonalnego zaangażowania w zależności od wielkości portfela. Dodatkowo zarządzający ma możliwość uzyskania szczegółowych informacji i różnego rodzaju raportów na temat poszczególnych rachunków. 2. Strona wiadomości i komunikatów Na tej stronie dostępne są wiadomości rynkowe oraz komunikaty systemowe. Komunikaty dotyczą czasu zalogowania do systemu, potwierdzenia złożenia zlecenia (data, czas, numer zlecenia, waluta, strona transakcji, wielkość transakcji, cenę, sposób złożenia) oraz potwierdzenia jego wykonania. 3. Strona własna użytkownika DealBook FX daje możliwość utworzenia przez użytkownika ok. 250 różnego rodzaju stron, na które mogą składać się: wykresy, okno Otwarte pozycje, okno Zlecenia w toku, okno GFT Kursy wymiany i inne.

3 Ustawienia Dodawanie wykresów i okien ITX DealBook FX pozwala na dostosowanie obszarów roboczych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika dając mu możliwość korzystania z różnorodnych narzędzi. Zapełniasz swój obszar roboczy wykresami i/lub oknami ITX. Od Ciebie zależy jak zorganizujesz sobie miejsce pracy. Dodatkowo tworzysz wiele różnych stron na przykład dla poszczególnych par walut lub stosując różne okresy kompresji danych. Aby otworzyć nowy wykres z górnego menu wybierz Wykresy. Następnie kliknij w wybraną przez siebie parę walut. Pojawi się nowy wykres. Aby otworzyć nowe okno ITX kliknij w prawą część ikony ITX i wybierz żądaną parę walut. Pojawi się nowe okno ITX. Rozkład wykresów i okien ITX

4 Jeżeli chcesz ustawić okna wykresów i ITX obok siebie wówczas z menu Okno wybierz opcję Podziel w pionie. Natomiast, jeżeli chcesz ustawić okna wykresów i ITX jedno nad drugim, wybierz opcje Kaskada z menu Okno. Możesz również dowolnie ustawiać wielkość okna wykresu najeżdżając wskaźnikiem myszy na jego krawędź. Podwójne kliknięcie w pasek nazwy rozszerzy okno na cały ekran. Ponowne podwójne kliknięcie w tak powiększone okno spowoduje powrót do jego poprzednich rozmiarów. Możesz również przesuwać całe okno klikając w pasek nazwy i przytrzymując go. Pary walut Możesz dowolnie wybierać zawartość okna kursów rynkowych GFT Kursy Wymiany. Aby dodać lub usunąć wybrane pary walut należy w menu Opcje kliknąć w pole Wybierz symbole par walut. W oknie dialogowym, które się pojawi, posługując się strzałkami możesz dodawać lub usuwać wybrane przez siebie pary walut. Aby zachować żądane ustawienia kliknij w przycisk Zapisz. Jeżeli nie chcesz zachowywać zmian naciśnij Anuluj. Dodanie lub usunięcie pary walut spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie ich ilości w menu wykresów oraz ITX. Wszystkie menu będą pokazywać te same wybrane przez Ciebie pary walut.

5 Tworzenia obszarów roboczych Dodawanie stron DealBook FX pozwala na dodawanie nowych stron, tak abyś mógł się swobodnie poruszać pomiędzy różnymi wykresami i oknami. Na przykład możesz zdecydować się na stworzenie nowej strony dla każdej z obserwowanych walut. Tematem strony będzie jedna z wybranych para walut. DealBook FX pozwala uzyskać dużą ilość dowolnych kombinacji. Aby dodać nową stronę kliknij prawym klawiszem w panel oddzielający grupy okien. Pojawi się okno dialogowe z dostępną opcją Dodaj stronę. Kliknij w nią lewym klawiszem myszy i wpisz tytuł dodawanej strony. W ten sam sposób możesz zmienić nazwę lub wykasować istniejącą już stronę. Po pojawieniu się okna dialogowego wybierz jedną dostępnych opcji Zmień nazwę strony lub Usuń stronę. Dodawanie rozdziałów DealBook FX był tworzony z myślą, aby praca w nim przypominała pracę z książką. Książka zawiera różne rozdziały i strony, które reprezentują specyficzne idee i koncepcje. Każdy inwestor ma swoje osobiste koncepcje rynku oraz wypracowane strategie inwestycyjne. DealBook FX pozwala na stworzenie wielu oddzielnych sekcji reprezentujących poszczególne strategie. Aby dodać nowy rozdział w głównym menu kliknij Plik a następnie Rozdziały. Pojawi się okno dialogowe. Za jego pomocą możesz zachować aktualnie otwarty rozdział wpisując jego nazwę w polu na dole okna i klikając Zapisz. Możesz również załadować zapisany wcześniej rozdział podświetlając jego nazwę w oknie dialogowym, a następnie klikając Ładuj. Ważne! Za każdym razem, kiedy dokonasz zmian w rozdziale (na przykład zmieniając jego zawartość lub wygląd wykresów) na nowo zapisz swoje ustawienia. W przeciwnym razie po ponownym załadowaniu rozdziału będziesz musiał od nowa ustawić jego zawartość.

6 Instrukcje transakcyjne Sposoby dokonywania transakcji DealBook FX oferuje kilka różnych sposobów otwierania pozycji na rynku: - transakcja w czasie rzeczywistym - RAQ zapytanie o cenę (ta metoda jest używana do negocjacji z dealerem ceny dla dużych transakcji lub na rynkach mało płynnych tzw. exotic markets) - transakcja ITX ( wymiana bezpośrednia pomiędzy zalogowanymi do systemu klientami ) - transakcje za pomocą tradycyjnych zleceń zlecenie Stop, zlecenie po cenie rynkowej, zlecenie z limitem ceny i zlecenie warunkowe Ważne! Zlecenie warunkowe w chwili składania zlecenia z limitem ceny można jednocześnie złożyć zlecenia obronne. Na przykład decydujemy się na kupno Euro w parze Euro/Dolar składając zlecenie kupi z limitem Możemy w tym samym formularzu zlecenia zaznaczyć sprzedaj, jeśli po wykonaniu zlecenia głównego cena spadnie poniżej (stop loss) lub sprzedaj jeżeli cena wzrośnie do (stop limit) Jeżeli decydujesz się na kupno lub sprzedaż w danym momencie to istnieją trzy sposoby realizacji zlecenia: 1. wykonanie zlecenia po cenie rynkowej dostępnej w danej chwili w oknie GFT Kursy Wymiany 2. RAQ - zapytanie o cenę 3. ITX transakcja z innym zalogowanym do systemu klientem Jeżeli chcesz otworzyć pozycję w momencie, gdy rynek osiągnie określony poziom cenowy możesz złożyć zlecenie stop lub zlecenie z limitem. W pewnych sytuacjach wygodne może okazać się złożenie zlecenia warunkowego. W przypadku, gdy jest to np. zlecenie z limitem ceny, DealBook FX wykona je po zadanej cenie a następnie uaktywni zlecenie obronne oraz zlecenie z limitem ceny. Kupno Sprzedaż

7 Na rynku Forex istnieje możliwość otwarcia pozycji długiej (kupno) lub krótkiej (sprzedaż). Zawsze prezentowane są dwie ceny: kupna i sprzedaży. Kupno jest ceną, po której w danym momencie możesz sprzedać wybraną walutę. Sprzedaż jest ceną, po której możesz kupić wybraną walutę. Różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży nazywa się widełkami cenowymi. Na wykresach może być prezentowana tylko jedna cena. Zazwyczaj jest to cena kupna. Dlatego składając zlecenie kupna należy pamiętać, że cena, po której kupujemy jest wyższa od ceny prezentowanej na wykresie o ok. 5 pipsów. Ważne! Zlecenie sprzedaży jest realizowane po cenie kupna. Zlecenie kupna jest realizowane po cenie sprzedaży. Oferty kupna / sprzedaży (GFT Kursy Wymiany) Prezentowane w oknie GFT Kursy Wymiany ceny kupna oraz sprzedaży są aktualnymi cenami transakcyjnymi. Kolumna Kupno cena, po której sprzedajesz Kolumna Sprzedaż cena, po której kupujesz. Aby złożyć zlecenie kliknij dwukrotnie w cenę kupna lub sprzedaży waluty, na której chcesz dokonać transakcji. Pojawi się Formularz zlecenia. Następnie wybierz żądaną wielkość zlecenia Ilość lotów i naciśnij klawisz Wyślij, aby złożyć zlecenie. Po złożeniu zlecenia będzie ono przez chwilę widoczne w oknie Zlecenia w toku.

8 Kiedy Twoje zlecenie zostanie zrealizowane w oknie Otwarte Pozycje pojawi się nowa pozycja. Okno Otwarte pozycje wyświetla Twój stan portfela z wyszczególnieniem numeru konta, symbolem waluty, stroną transakcji, wielkością pozycji i średnią ceną zakupu. Ważne! Jeżeli po naciśnięciu klawisza Wyślij, zlecenie nie pojawi się w oknie Zlecenia w toku lub gdy złożone zlecenie nie spowoduje zmian w oknie Otwarte pozycje sprawdź swoje połączenie internetowe. Jeżeli pojawi się problem z systemem Windows przeładuj program lub zrestartuj komputer.

9 Zapytanie o cenę (RAQ ) Ta metoda złożenia zlecenia pozwoli Ci na uzyskanie lepszej niż aktualna cena rynkowa, ceny transakcyjnej. Jeżeli widełki cenowe na walucie, na której chcesz dokonać transakcji, są duże lub gdy chcesz dokonać transakcji o wielkości przekraczającej 10 lotów (milion dolarów) możesz zapytać bezpośrednio dealera o cenę. W ten sam sposób można również złożyć zlecenie na 5 lotów (500 tysięcy dolarów). Aby złożyć zlecenie z zapytaniem o cenę kliknij prawym klawiszem myszy w cenę widoczną w oknie GFT Kursy Wymiany. Pojawi się okno dialogowe zlecenia RAQ.

10 Możesz ustawić następujące parametry zlecenia: Waluta, na której chcesz dokonać transakcji symbol Strona transakcji kupi / sprzeda Wielkość transakcji ilość lotów Po ustawieniu parametrów zlecenia kliknij przycisk Wyślij. Jeżeli zaś rezygnujesz ze złożenia zlecenia naciśnij Anuluj. Pojawi się okno kwotowania. Po określeniu ceny przez dealera będziesz miał ok sekund na potwierdzenie realizacji zlecenia lub odstąpienie od transakcji. Jeżeli minie czas na potwierdzenie ceny będzie to równoznaczne z rezygnacją z wykonania transakcji. W momencie, kiedy zaakceptujesz cenę, transakcja zostanie zrealizowana i zapisana w oknie Otwarte pozycje. System ITX (Inter Trader exchange wymiana pomiędzy inwestorami) ITX został stworzony z myślą o graczach, którzy chcą zaoferować cenę różniącą się od aktualnej ceny rynkowej innym zalogowanym w danej chwili do systemu inwestorom. Dla przykładu, jeżeli aktualne ceny dla pary USD/JPY są następujące: Kupno 110,05 oraz Sprzedaż 110,10 możesz zaoferować swoją lepszą cenę, która zawiera się wewnątrz wyznaczonych przez brokera widełek cenowych. Jeżeli chcesz zająć krótką pozycję na tej parze możesz wystawić ofertę sprzedaży z ceną 110,08. Jeżeli znajdzie się chętny na kupno po zaoferowanej przez Ciebie cenie transakcja dojdzie do skutku. Obaj inwestorzy uzyskają lepszą niż aktualnie oferowana przez brokera cenę. Istnieja dwa sposoby na dokonanie transakcji w systemie ITX: - złożenie oferty innym inwestorom - odpowiedź na ofertę złożoną przez innych inwestorów Okno ITX W systemie ITX istnieje również możliwość zawarcia transakcji z brokerem po aktualnie obowiązujących cenach. Jednokrotne naciśnięcie klawisza Kupno lub Sprzedaż spowoduje natychmiastowe zawarcie transakcji na określonych warunkach (cena, wolumen). Jest to najszybsza metoda zawarcia transakcji (jeden klik).

11 Zawieranie transakcji w systemie ITX. Składanie ofert w systemie ITX Aby złożyć ofertę w systemie ITX kliknij prawym klawiszem wewnątrz okna ITX po jego lewej lub prawej stronie w zależności od tego czy chcesz złożyć ofertę kupna czy ofertę sprzedaży. Pojawi się okno dialogowe złożenia oferty ITX. Kliknij w pole Nowe zlecenie ITX. Jeżeli składasz ofertę sprzedaży Twoje zlecenie pojawi się w prawej części okna ITX. W przypadku oferty kupna zlecenie pojawi się w lewej części okna. Twoja oferta kupna / sprzedaży jest anonimowa. Złożone przez Ciebie w systemie ITX oferty kupna / sprzedaży będą podświetlone. W każdej chwili możesz anulować swoją ofertę klikając w nią prawym klawiszem myszy i wybierając panel Anuluj. Możesz również anulować wszystkie złożone oferty klikając prawym klawiszem w wolne pole okna ITX i wybierając panel Anuluj wszystkie oferty ITX. Wszystkie dostępne w danym momencie oferty w systemie ITX są podzielone pod względem atrakcyjności cenowej. Najlepsze oferty są podświetlone na żółto następne zielone, niebieskie, czerwone i białe. Wszystkie zlecenia z tą samą ceną mają ten sam kolor.

12 Zawieranie transakcji w systemie ITX. W celu zawarcia transakcji kliknij dwukrotnie w ofertę, na którą chcesz odpowiedzieć. Wybierz żądaną wielkość transakcji (wybrana wielkość może być mniejsza lub równa wielkości oferty) i zatwierdź zlecenie klikając przycisk Wyślij. Po wykonaniu zlecenia pojawi się nowa pozycja w oknie otwartych pozycji. Zabezpieczanie i zamykanie otwartych pozycji. Zabezpieczanie pozycji W oknie Otwarte pozycje możesz sprawdzić parametry wszystkich otwartych pozycji, ich wielkość i średnią cenę. Składając zlecenie obronne faktycznie składasz jednocześnie dwa zlecenia: zlecenie stop (stop loss -chroniące przed stratą) oraz zlecenie z limitem ceny (stop limit - realizujące zysk z otwartej pozycji na wyznaczonym przez Ciebie poziomie). Aby zabezpieczyć otwartą pozycję kliknij w nią prawym klawiszem myszy. Pojawi się okno dialogowe nowego zlecenia. Możesz w nim ustalić wielkość zlecenia oraz poziomy po osiągnięciu, których zlecenie zostanie zrealizowane. Po ustawieniu wszystkich parametrów zlecenia kliknij przycisk Wyślij. Po wysłaniu zlecenia w oknie Zlecenia w toku powinny pojawić się dwie nowe pozycje. W oknie Otwarte pozycje możesz sprawdzić parametry wszystkich otwartych pozycji, ich wielkość i średnią cenę. Składając zlecenie obronne faktycznie składasz jednocześnie dwa zlecenia: zlecenie stop (stop loss -chroniące przed stratą) oraz zlecenie z limitem ceny (stop limit - realizujące zysk z otwartej pozycji na wyznaczonym przez Ciebie poziomie). Aby zabezpieczyć otwartą pozycję kliknij w nią prawym klawiszem myszy. Pojawi się okno dialogowe nowego zlecenia. Możesz w nim ustalić wielkość zlecenia oraz poziomy po osiągnięciu, których zlecenie zostanie zrealizowane. Po ustawieniu wszystkich parametrów zlecenia kliknij przycisk Wyślij). Po wysłaniu zlecenia w oknie Zlecenia w toku powinny pojawić się dwie nowe pozycje. Ważne! Kiedy najedziesz wskaźnikiem myszy na wybrane zlecenie w oknie Zlecenia w toku lub na wybraną pozycję w oknie Otwarte Pozycje pojawi się żółte pole, z którego możesz odczytać wszystkie parametry zlecenia lub informacje dotyczące otwartej pozycji.

13 Zamykanie pozycji Jeżeli zdecydujesz się zamknąć otwartą pozycję ręcznie możesz to zrobić w bardzo prosty sposób klikając prawym klawiszem myszy na wybraną pozycję w oknie Otwarte Pozycje. W oknie dialogowym, które się pojawi wybierz opcję Zamknij po cenie rynkowej. Po wybraniu tej opcji zostanie zrealizowane zlecenie zamykające w całości Twoją pozycję, a Twój rachunek zostanie natychmiast zaktualizowany. Ważne! Innym sposobem zamknięcia pozycji jest złożenie zlecenia odwrotnego do zajmowanej pozycji o tej samej wielkości. Aby zamknąć krótką pozycję na jenie wielkości 1 lota możesz: - kupić jednego lota Usd/Jpy używając do tego GFT Kursy Wymiany - kupić jednego lota Usd/Jpy składając zapytanie o cenę (RAQ) - kupić jednego lota Usd/Jpy odpowiadając na ofertę złożoną przez innego gracza w systemie ITX Nie zapomnij anulować zleceń obronnych, jeżeli zdecydowałeś się na ręczne zamknięcie pozycji!

14 Składanie zleceń Aby złożyć zlecenie kliknij prawym klawiszem myszy w ofertę Kupno (otworzysz pozycję krótką) lub ofertę Sprzedaż (otworzysz pozycję długą). Pojawi się formularz zlecenia. Możesz edytować następujące parametry: 1. W polu Symbol wybierasz parę walut, na której chcesz złożyć zlecenie 2. W polu Typ możesz określić rodzaj zlecenia. Dostępne są następujące typy zleceń: - zlecenie po cenie rynkowej (Market Order) - zlecenie z limitem ceny (Limit Order) - zlecenie obronne stop (Stop Order) - zlecenie warunkowe (OCO Order Cancel Order Zlecenie anuluje zlecenie) 3. W polu Kupni / Sprzeda określasz kierunek transakcji 4. W polu Ilość lotów określasz wielkość transakcji 5. Zaznaczając pola Stop i/lub Limit musisz określić ceny, po których mają być zrealizowane zlecenia obronne 6. Zaznaczając pole OCO (Order Cancel Order - Zlecenie anuluje zlecenie) sprawiasz, że w sytuacji, gdy pozycja zostanie otwarta (po wykonaniu zlecenia głównego) a następnie zrealizowane zostanie jedno ze zleceń obronnych (Stop Loss lub Stop Limit) drugie zlecenie obronne będzie natychmiast anulowane. 7. Jeżeli w polu Ważne do zaznaczysz opcję ważne do anulowania zlecenie będzie ważne do momentu gdy je anulujesz. Zaznaczenie opcji Ważne do zamkniecia np. w Nowym Jorku spowoduje, że zlecenie zostanie anulowane w momencie zakończenia handlu w Nowy Jorku. Jeżeli określiłeś już swoje warunki zlecenia to naciśnij przycisk Wyślij, aby je przekazać do realizacji. Możesz przerwać składanie zlecenia naciskając przycisk Anuluj. Twoje zlecenie zostanie wyświetlone w oknie Zlecenia w toku.

15 Status zlecenia W oknie Zlecenia w toku jedną z pozycji jest Status zlecenia. Możliwe są trzy opcje: 1. Zlecenie w toku zlecenie w trakcie realizacji. Zostanie wykonane po osiągnięciu przez rynek określonego poziomu cenowego. 2. Zlecenie warunkowe zaznaczone na szaro zlecenia warunkowe (Stop Loss, Stop Limit). Ich status zostanie zmieniony na Zlecenie w toku w chwili realizacji zlecenia głównego. 3. Zlecenie Wykonywane jeżeli wykonujesz transakcję za pomocą GFT Kursy Wymiany zaakceptowane zlecenie pojawia się najpierw jako zlecenie wykonywane w oknie Zlecenia w toku a po jego realizacji zmienia się zawartość okna Otwarte Pozycje. Anulowanie zlecenia Aby wykonać anulatę zlecenia należy kliknąć prawym klawiszem myszy w odpowiednią pozycję w oknie Zlecenia w toku i wybrać opcję Anuluj. W przypadku zleceń warunkowych anulowanie zlecenia głównego spowoduje, że zostaną również anulowane zlecenia warunkowe. Anulowane zlecenie zniknie z okna Zlecenia w toku. Edytowanie zleceń Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w złożonym wcześniej zleceniu kliknij w odpowiednią pozycję w oknie Zlecenia w toku i w oknie dialogowym, które się pojawi wybierz opcję Edytuj zlecenie. Możesz zmienić cenę i wielkość zlecenia. Po dokonaniu zmian kliknij OK. Sprawdź w oknie Zlecenia w toku czy zmiany zostały zarejestrowane. Ważne! Przed zatwierdzeniem edytowanego zlecenia pamiętaj, aby sprawdzić, czy wprowadzane zmiany są zgodne z Twoimi zamierzeniami. Na bardzo szybkim rynku łatwo o pomyłkę!

16 Moduł wykresów Platforma DealBook FX oferuje darmowy moduł służący prezentacji wykresów. Wykresy są zbudowane na podstawie cen kupna i prezentowane są w czasie rzeczywistym. Dane mogą być prezentowane za pomocą wykresów: 1. Liniowych 2. Słupkowych 3. Świecowych Możesz używać różnej kompresji danych na wykresach, np: 1. wykres tikowy 2. wykres godzinowy 3. dzienny 4. tygodniowy Wykresy mogą być prezentowane na różnego rodzaju siatkach. Istnieje możliwość wykorzystania wielu, ogromnie przydatnych narzędzi graficznych, na przykład: 1. linie trendu (Trend Lines) 2. zniesienia Fibonacciego (Fibonacci Retracement) 3. wachlarz Ganna (Gann Fan) itp. Praca z danymi Wskaźniki techniczne Moduł wykresów platformy DealBook FX oferuje szeroki wachlarz najpopularniejszych wskaźników technicznych. Aby dodać wskaźnik kliknij ikonę Ustawienia wskaźników. Pojawi się okno konfiguracji wskaźnika. Kliknij przycisk Dodaj a następnie dokonaj wyboru z listy dostępnych wskaźników. Naciśnij przycisk OK. W oknie wykresu pojawi się wybrany przez Ciebie indykator. W każdej chwili możesz edytować dane wejściowe oraz wygląd wskaźnika, jego kolor, grubość linii itp.

17 Rysowanie i kasowanie linii oraz narzędzi graficznych Moduł wykresów platformy DealBook FX dostarcza pełny zestaw najbardziej popularnych narzędzi graficznych. Aby wykreślić na wykresie nową linię kliknij w ikonę Linia znajdującą się po lewej stronie okna wykresu. Następnie kliknij i przytrzymaj wskaźnik myszy w punkcie startowym linii i przeciągnij ją do punktu końcowego. Na wykresie pojawi się linia. Klikając w wybrany obiekt graficzny np. linię możesz edytować jej kolor, grubość jak również wydłużyć ją w prawo lub w lewo. Najeżdżając wskaźnikiem myszy na wybrany obiekt graficzny możesz w żółtym polu odczytać jego parametry. Aby wykasować wykreśloną wcześniej linię lub inne narzędzie graficzne wystarczy kliknąć w wybrany obiekt i nacisnąć klawisz wykasuj (Delete) na klawiaturze. Odczytywanie danych z wykresu Aby odczytać dane z wykresu najedź wskaźnikiem myszy na wybrany obiekt (np. świecę). Obok wskaźnika myszy pojawi się żółte pole, z którego możesz odczytać następujące dane: 1. datę 2. czas 3. poziomy: - otwarcia (Open) - maksimum (High) - minimum (Low) - zamknięcia (Close) Opcje wykresów Układ graficzny wykresów Aby zmienić układ graficzny wykresu kliknij w ikonę Ustawienia wykresów, znajdującą się w górnym menu okna wykresu. Pojawi się okno dialogowe ustawień. Przy jego pomocy możesz zmieniać kolory tła, siatki, czcionek oraz zmieniać kolory samego wykresu.

18 Tworzenie historycznych wykresów Moduł wykresów platformy DealBook FX daje możliwość prezentacji na wykresie historycznych notowań. Aby ustawić zakres danych historycznych kliknij ikonę Historia znajdującą się w górnej części okna wykresu. Ustaw żądany zakres danych i kliknij przycisk ok. Alarmy cenowe Jeżeli chcesz zostać poinformowany o osiągnięciu przez rynek określonego poziomu cenowego naciśnij ikonę Alarm w menu narzędzia. Następnie kliknij w okno wykresu. Pojawi się okno dialogowe ustawień alarmu. Będziesz w nim mógł określić poziom cenowy po osiągnięciu, którego alarm się uaktywni. Na wykresie pojawi się linia alarmu. Możesz wybrać jedną z dwóch metod powiadamiania: 1. em 2. SMS em Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk OK. W każdej chwili możesz edytować ustawienia klikając w linię alarmu. Wiadomości rynkowe, Informacje systemowe, Chat Kliknij w panel Wiadomości / Komunikaty, aby otworzyć okno informacji. Wiadomości rynkowe Aby wyświetlić w prawym oknie tekst wiadomości najedź wskaźnikiem myszy na wybrany tytuł w prawej części okna. Możesz również posługiwać się klawiszami Następna wiadomość lub Poprzednia wiadomość. Tak wyświetloną wiadomość możesz zachować na dysku lub wydrukować. Wiadomości systemowe Ukazujące się w dolnej części okna informacje na temat Twojej aktywności w systemie (daty i czasu zalogowania, złożonych zleceniach, potwierdzeniach wykonania transakcji, ustawionych alarmach etc.)

19 Historia konta i szczegółowy raport o wykonanych transakcjach DealBook FX zapewnia możliwość kontrolowania stanu rachunku w czasie rzeczywistym. W każdej chwili możesz sprawdzić historię swojej aktywności transakcyjnej. Aby wygenerować raport Historia konta, szczegółowy Raport o transakcjach lub raport Historia sesji naciśnij ikonę Wyciągi znajdującą się w górnym menu. Przed wygenerowaniem wyciągu będziesz musiał określić jego zakres czasowy. Zawartość poszczególnych raportów: 1. Historia rachunku zawiera listę zmian wartości rachunku klienta za dany okres, pogrupowaną według dni 2. Raport o transakcjach zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych transakcjach klienta 3. Historię sesji zawiera historię wszystkich sesji transakcyjnych za dany okres Raporty prezentowane są w formacie HTML za wyjątkiem raportu Historii rachunku. Każdy raport może zostać zachowany w postaci pliku lub wydrukowany.

20 Kalkulator Kalkulator pozwala na określenie wartości jednego pipsa w dolarach przy zadanej parze walut i konkretnej cenie. Ważne! Jeżeli dolar występuje na drugiej pozycji w parze wartość pipsa zawsze równa jest 10 $. Aby uruchomić kalkulator kliknij w ikonę znajdującą się w górnym menu. Wybierz parę walut, dla której chcesz obliczyć wartość pipsa i kliknij ikonę Oblicz. Pozostałe opcje Czcionka W każdym z elementów platformy możesz dostosować wygląd czcionki do własnych potrzeb. Aby zmienić wygląd czcionki kliknij prawym klawiszem myszy wewnątrz panelu, który chcesz modyfikować i wybierz Czcionki. Wybierz właściwe ustawienie i kliknij OK. Dźwięk W każdej chwili możesz zmienić domyślne ustawienie dźwięków na swoje własne. DealBook FX używa domyślnie dźwięków systemu Windows. Aby zobaczyć ustawienia dźwięków wybierz Opcje / Właściwości, a następnie kliknij w zakładkę Dźwięki.

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER 1. Wymagania systemowe 2. Instalacja Platformy 3. Aktualizacja Platformy III. REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL FXPRO XTRADER ECN

TUTORIAL FXPRO XTRADER ECN TUTORIAL FXPRO XTRADER ECN POLSKOJĘZYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ FXPRO XTRADER ECN Kilka słów o programie Instalacja i wymagania sprzętowe Otwarcie rachunku demo, logowanie Główne menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Tutorial Web Client LMAX Exchange

Tutorial Web Client LMAX Exchange Tutorial Web Client LMAX Exchange Niniejsza instrukcja jest własnością OnTrade Sp. z o.o.. Kopiowanie oraz modyfikowanie niniejszego pliku bez zgody autora jest zabronione. Spis treści 1. O LMAX Exchange

Bardziej szczegółowo

WHS ForexStation. WHS ProStation. Instrukcja obsługi dla początkujących

WHS ForexStation. WHS ProStation. Instrukcja obsługi dla początkujących WHS ForexStation WH SELFINVEST S.A. Büro Deutschland Münchener Str. 7 60329 Frankfurt am Main info@whselfinvest.de Büro Luxemburg 291 route d Arlon L 1150 Luxemburg T: +352 42 80 42 83 info@whselfinvest.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu X-Trader

Instrukcja obsługi systemu X-Trader Instrukcja obsługi systemu X-Trader Otwieranie rachunku demo Wprowadzenie Informacje ogólne Okno kwotowań (Rynek) Okno Nawigacyjne (Nawigator) Terminal do zawierana transakcji (Terminal) Zamknięcie pozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo