Instrukcja obsługi DealBook FX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi DealBook FX"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi DealBook FX Witaj w programie DealBook FX - potężnej platformie transakcyjnej pozwalającej szybko i bezpiecznie przeprowadzać operacje na rynku Forex w czasie rzeczywistym. Za pomocą tego programu tworzysz swoje własne środowisko transakcyjne z wykresami, zaawansowanymi wskaźnikami, analizami i bieżącymi wiadomościami rynkowymi, czyli wszystkim tym, czego potrzebujesz, aby osiągnąć zysk. DealBook FX to wyjątkowe środowisko pracy pozwalające inwestorowi w sposób intuicyjny korzystać z różnorodnych rozwiązań programu i skutecznie realizować własne strategie gry. Book to angielskie słowo oznaczające książkę i tak właśnie zorganizowany jest cały program. Sam tworzysz rozdziały (okienka) tej książki i dokładasz do nich strony, które zawierają dowolnie skonfigurowane przez Ciebie komponenty. Każdy rozdział może zawierać nieograniczoną liczbę stron a każda strona wiele różnych komponentów. DealBook FX to wygodne, szybkie i bezpieczne narzędzie z wieloma unikalnymi rozwiązaniami. Uważnie przeczytaj tą instrukcję, aby w pełni docenić jego ogromne możliwości. Pierwsze kroki Pobranie programu instalacyjnego Najnowszą wersję programu możesz pobrać ze strony Upewnij się, że zapamiętałeś folder, do którego zapisujesz program instalacyjny lub po prostu zapisz program instalacyjny na pulpicie. Instalacja programu Po zapisaniu programu instalacyjnego kliknij dwa razy w ściągnięty plik. Dalsze kroki wykonuj zgodnie z instrukcją. Kiedy proces instalacji zostanie zakończony powinieneś zobaczyć ikonę programu DealBook FX na swoim pulpicie. Na koniec zrestartuj komputer. Logowanie do systemu

2 Przed próbą zalogowania upewnij się, że jesteś połączony z internetem. Kliknij dwa razy w ikonę DealBook FX na swoim pulpicie lub wybierz Menu Start / Programy / Global Forex Trading / DealBook FX. Kiedy pojawi się ikona logowania wpisz uważnie swój login i hasło oraz wybierz odpowiedni system (System Demonstracyjny, System Transakcyjny). Ustawienia ekranu DealBook FX jest zaprojektowany dla rozdzielczości 1024 X 768. Upewnij się, że masz ustawioną taką właśnie lub wyższą rozdzielczość. Aby to sprawdzić lub zmienić kliknij prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce na pulpicie i wybierz Właściwości. Po ukazaniu się okna dialogowego kliknij w zakładkę Ustawienia. DealBook FX Przegląd możliwości Strony główne DealBook FX zawiera trzy strony główne: 1. Strona zarządzania Strona ta umożliwia profesjonalnym zarządzającym lub innym klientom obsługę kilku rachunków jednocześnie. Możliwe jest składanie zleceń tej samej wielkości lub stosowanie proporcjonalnego zaangażowania w zależności od wielkości portfela. Dodatkowo zarządzający ma możliwość uzyskania szczegółowych informacji i różnego rodzaju raportów na temat poszczególnych rachunków. 2. Strona wiadomości i komunikatów Na tej stronie dostępne są wiadomości rynkowe oraz komunikaty systemowe. Komunikaty dotyczą czasu zalogowania do systemu, potwierdzenia złożenia zlecenia (data, czas, numer zlecenia, waluta, strona transakcji, wielkość transakcji, cenę, sposób złożenia) oraz potwierdzenia jego wykonania. 3. Strona własna użytkownika DealBook FX daje możliwość utworzenia przez użytkownika ok. 250 różnego rodzaju stron, na które mogą składać się: wykresy, okno Otwarte pozycje, okno Zlecenia w toku, okno GFT Kursy wymiany i inne.

3 Ustawienia Dodawanie wykresów i okien ITX DealBook FX pozwala na dostosowanie obszarów roboczych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika dając mu możliwość korzystania z różnorodnych narzędzi. Zapełniasz swój obszar roboczy wykresami i/lub oknami ITX. Od Ciebie zależy jak zorganizujesz sobie miejsce pracy. Dodatkowo tworzysz wiele różnych stron na przykład dla poszczególnych par walut lub stosując różne okresy kompresji danych. Aby otworzyć nowy wykres z górnego menu wybierz Wykresy. Następnie kliknij w wybraną przez siebie parę walut. Pojawi się nowy wykres. Aby otworzyć nowe okno ITX kliknij w prawą część ikony ITX i wybierz żądaną parę walut. Pojawi się nowe okno ITX. Rozkład wykresów i okien ITX

4 Jeżeli chcesz ustawić okna wykresów i ITX obok siebie wówczas z menu Okno wybierz opcję Podziel w pionie. Natomiast, jeżeli chcesz ustawić okna wykresów i ITX jedno nad drugim, wybierz opcje Kaskada z menu Okno. Możesz również dowolnie ustawiać wielkość okna wykresu najeżdżając wskaźnikiem myszy na jego krawędź. Podwójne kliknięcie w pasek nazwy rozszerzy okno na cały ekran. Ponowne podwójne kliknięcie w tak powiększone okno spowoduje powrót do jego poprzednich rozmiarów. Możesz również przesuwać całe okno klikając w pasek nazwy i przytrzymując go. Pary walut Możesz dowolnie wybierać zawartość okna kursów rynkowych GFT Kursy Wymiany. Aby dodać lub usunąć wybrane pary walut należy w menu Opcje kliknąć w pole Wybierz symbole par walut. W oknie dialogowym, które się pojawi, posługując się strzałkami możesz dodawać lub usuwać wybrane przez siebie pary walut. Aby zachować żądane ustawienia kliknij w przycisk Zapisz. Jeżeli nie chcesz zachowywać zmian naciśnij Anuluj. Dodanie lub usunięcie pary walut spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie ich ilości w menu wykresów oraz ITX. Wszystkie menu będą pokazywać te same wybrane przez Ciebie pary walut.

5 Tworzenia obszarów roboczych Dodawanie stron DealBook FX pozwala na dodawanie nowych stron, tak abyś mógł się swobodnie poruszać pomiędzy różnymi wykresami i oknami. Na przykład możesz zdecydować się na stworzenie nowej strony dla każdej z obserwowanych walut. Tematem strony będzie jedna z wybranych para walut. DealBook FX pozwala uzyskać dużą ilość dowolnych kombinacji. Aby dodać nową stronę kliknij prawym klawiszem w panel oddzielający grupy okien. Pojawi się okno dialogowe z dostępną opcją Dodaj stronę. Kliknij w nią lewym klawiszem myszy i wpisz tytuł dodawanej strony. W ten sam sposób możesz zmienić nazwę lub wykasować istniejącą już stronę. Po pojawieniu się okna dialogowego wybierz jedną dostępnych opcji Zmień nazwę strony lub Usuń stronę. Dodawanie rozdziałów DealBook FX był tworzony z myślą, aby praca w nim przypominała pracę z książką. Książka zawiera różne rozdziały i strony, które reprezentują specyficzne idee i koncepcje. Każdy inwestor ma swoje osobiste koncepcje rynku oraz wypracowane strategie inwestycyjne. DealBook FX pozwala na stworzenie wielu oddzielnych sekcji reprezentujących poszczególne strategie. Aby dodać nowy rozdział w głównym menu kliknij Plik a następnie Rozdziały. Pojawi się okno dialogowe. Za jego pomocą możesz zachować aktualnie otwarty rozdział wpisując jego nazwę w polu na dole okna i klikając Zapisz. Możesz również załadować zapisany wcześniej rozdział podświetlając jego nazwę w oknie dialogowym, a następnie klikając Ładuj. Ważne! Za każdym razem, kiedy dokonasz zmian w rozdziale (na przykład zmieniając jego zawartość lub wygląd wykresów) na nowo zapisz swoje ustawienia. W przeciwnym razie po ponownym załadowaniu rozdziału będziesz musiał od nowa ustawić jego zawartość.

6 Instrukcje transakcyjne Sposoby dokonywania transakcji DealBook FX oferuje kilka różnych sposobów otwierania pozycji na rynku: - transakcja w czasie rzeczywistym - RAQ zapytanie o cenę (ta metoda jest używana do negocjacji z dealerem ceny dla dużych transakcji lub na rynkach mało płynnych tzw. exotic markets) - transakcja ITX ( wymiana bezpośrednia pomiędzy zalogowanymi do systemu klientami ) - transakcje za pomocą tradycyjnych zleceń zlecenie Stop, zlecenie po cenie rynkowej, zlecenie z limitem ceny i zlecenie warunkowe Ważne! Zlecenie warunkowe w chwili składania zlecenia z limitem ceny można jednocześnie złożyć zlecenia obronne. Na przykład decydujemy się na kupno Euro w parze Euro/Dolar składając zlecenie kupi z limitem Możemy w tym samym formularzu zlecenia zaznaczyć sprzedaj, jeśli po wykonaniu zlecenia głównego cena spadnie poniżej (stop loss) lub sprzedaj jeżeli cena wzrośnie do (stop limit) Jeżeli decydujesz się na kupno lub sprzedaż w danym momencie to istnieją trzy sposoby realizacji zlecenia: 1. wykonanie zlecenia po cenie rynkowej dostępnej w danej chwili w oknie GFT Kursy Wymiany 2. RAQ - zapytanie o cenę 3. ITX transakcja z innym zalogowanym do systemu klientem Jeżeli chcesz otworzyć pozycję w momencie, gdy rynek osiągnie określony poziom cenowy możesz złożyć zlecenie stop lub zlecenie z limitem. W pewnych sytuacjach wygodne może okazać się złożenie zlecenia warunkowego. W przypadku, gdy jest to np. zlecenie z limitem ceny, DealBook FX wykona je po zadanej cenie a następnie uaktywni zlecenie obronne oraz zlecenie z limitem ceny. Kupno Sprzedaż

7 Na rynku Forex istnieje możliwość otwarcia pozycji długiej (kupno) lub krótkiej (sprzedaż). Zawsze prezentowane są dwie ceny: kupna i sprzedaży. Kupno jest ceną, po której w danym momencie możesz sprzedać wybraną walutę. Sprzedaż jest ceną, po której możesz kupić wybraną walutę. Różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży nazywa się widełkami cenowymi. Na wykresach może być prezentowana tylko jedna cena. Zazwyczaj jest to cena kupna. Dlatego składając zlecenie kupna należy pamiętać, że cena, po której kupujemy jest wyższa od ceny prezentowanej na wykresie o ok. 5 pipsów. Ważne! Zlecenie sprzedaży jest realizowane po cenie kupna. Zlecenie kupna jest realizowane po cenie sprzedaży. Oferty kupna / sprzedaży (GFT Kursy Wymiany) Prezentowane w oknie GFT Kursy Wymiany ceny kupna oraz sprzedaży są aktualnymi cenami transakcyjnymi. Kolumna Kupno cena, po której sprzedajesz Kolumna Sprzedaż cena, po której kupujesz. Aby złożyć zlecenie kliknij dwukrotnie w cenę kupna lub sprzedaży waluty, na której chcesz dokonać transakcji. Pojawi się Formularz zlecenia. Następnie wybierz żądaną wielkość zlecenia Ilość lotów i naciśnij klawisz Wyślij, aby złożyć zlecenie. Po złożeniu zlecenia będzie ono przez chwilę widoczne w oknie Zlecenia w toku.

8 Kiedy Twoje zlecenie zostanie zrealizowane w oknie Otwarte Pozycje pojawi się nowa pozycja. Okno Otwarte pozycje wyświetla Twój stan portfela z wyszczególnieniem numeru konta, symbolem waluty, stroną transakcji, wielkością pozycji i średnią ceną zakupu. Ważne! Jeżeli po naciśnięciu klawisza Wyślij, zlecenie nie pojawi się w oknie Zlecenia w toku lub gdy złożone zlecenie nie spowoduje zmian w oknie Otwarte pozycje sprawdź swoje połączenie internetowe. Jeżeli pojawi się problem z systemem Windows przeładuj program lub zrestartuj komputer.

9 Zapytanie o cenę (RAQ ) Ta metoda złożenia zlecenia pozwoli Ci na uzyskanie lepszej niż aktualna cena rynkowa, ceny transakcyjnej. Jeżeli widełki cenowe na walucie, na której chcesz dokonać transakcji, są duże lub gdy chcesz dokonać transakcji o wielkości przekraczającej 10 lotów (milion dolarów) możesz zapytać bezpośrednio dealera o cenę. W ten sam sposób można również złożyć zlecenie na 5 lotów (500 tysięcy dolarów). Aby złożyć zlecenie z zapytaniem o cenę kliknij prawym klawiszem myszy w cenę widoczną w oknie GFT Kursy Wymiany. Pojawi się okno dialogowe zlecenia RAQ.

10 Możesz ustawić następujące parametry zlecenia: Waluta, na której chcesz dokonać transakcji symbol Strona transakcji kupi / sprzeda Wielkość transakcji ilość lotów Po ustawieniu parametrów zlecenia kliknij przycisk Wyślij. Jeżeli zaś rezygnujesz ze złożenia zlecenia naciśnij Anuluj. Pojawi się okno kwotowania. Po określeniu ceny przez dealera będziesz miał ok sekund na potwierdzenie realizacji zlecenia lub odstąpienie od transakcji. Jeżeli minie czas na potwierdzenie ceny będzie to równoznaczne z rezygnacją z wykonania transakcji. W momencie, kiedy zaakceptujesz cenę, transakcja zostanie zrealizowana i zapisana w oknie Otwarte pozycje. System ITX (Inter Trader exchange wymiana pomiędzy inwestorami) ITX został stworzony z myślą o graczach, którzy chcą zaoferować cenę różniącą się od aktualnej ceny rynkowej innym zalogowanym w danej chwili do systemu inwestorom. Dla przykładu, jeżeli aktualne ceny dla pary USD/JPY są następujące: Kupno 110,05 oraz Sprzedaż 110,10 możesz zaoferować swoją lepszą cenę, która zawiera się wewnątrz wyznaczonych przez brokera widełek cenowych. Jeżeli chcesz zająć krótką pozycję na tej parze możesz wystawić ofertę sprzedaży z ceną 110,08. Jeżeli znajdzie się chętny na kupno po zaoferowanej przez Ciebie cenie transakcja dojdzie do skutku. Obaj inwestorzy uzyskają lepszą niż aktualnie oferowana przez brokera cenę. Istnieja dwa sposoby na dokonanie transakcji w systemie ITX: - złożenie oferty innym inwestorom - odpowiedź na ofertę złożoną przez innych inwestorów Okno ITX W systemie ITX istnieje również możliwość zawarcia transakcji z brokerem po aktualnie obowiązujących cenach. Jednokrotne naciśnięcie klawisza Kupno lub Sprzedaż spowoduje natychmiastowe zawarcie transakcji na określonych warunkach (cena, wolumen). Jest to najszybsza metoda zawarcia transakcji (jeden klik).

11 Zawieranie transakcji w systemie ITX. Składanie ofert w systemie ITX Aby złożyć ofertę w systemie ITX kliknij prawym klawiszem wewnątrz okna ITX po jego lewej lub prawej stronie w zależności od tego czy chcesz złożyć ofertę kupna czy ofertę sprzedaży. Pojawi się okno dialogowe złożenia oferty ITX. Kliknij w pole Nowe zlecenie ITX. Jeżeli składasz ofertę sprzedaży Twoje zlecenie pojawi się w prawej części okna ITX. W przypadku oferty kupna zlecenie pojawi się w lewej części okna. Twoja oferta kupna / sprzedaży jest anonimowa. Złożone przez Ciebie w systemie ITX oferty kupna / sprzedaży będą podświetlone. W każdej chwili możesz anulować swoją ofertę klikając w nią prawym klawiszem myszy i wybierając panel Anuluj. Możesz również anulować wszystkie złożone oferty klikając prawym klawiszem w wolne pole okna ITX i wybierając panel Anuluj wszystkie oferty ITX. Wszystkie dostępne w danym momencie oferty w systemie ITX są podzielone pod względem atrakcyjności cenowej. Najlepsze oferty są podświetlone na żółto następne zielone, niebieskie, czerwone i białe. Wszystkie zlecenia z tą samą ceną mają ten sam kolor.

12 Zawieranie transakcji w systemie ITX. W celu zawarcia transakcji kliknij dwukrotnie w ofertę, na którą chcesz odpowiedzieć. Wybierz żądaną wielkość transakcji (wybrana wielkość może być mniejsza lub równa wielkości oferty) i zatwierdź zlecenie klikając przycisk Wyślij. Po wykonaniu zlecenia pojawi się nowa pozycja w oknie otwartych pozycji. Zabezpieczanie i zamykanie otwartych pozycji. Zabezpieczanie pozycji W oknie Otwarte pozycje możesz sprawdzić parametry wszystkich otwartych pozycji, ich wielkość i średnią cenę. Składając zlecenie obronne faktycznie składasz jednocześnie dwa zlecenia: zlecenie stop (stop loss -chroniące przed stratą) oraz zlecenie z limitem ceny (stop limit - realizujące zysk z otwartej pozycji na wyznaczonym przez Ciebie poziomie). Aby zabezpieczyć otwartą pozycję kliknij w nią prawym klawiszem myszy. Pojawi się okno dialogowe nowego zlecenia. Możesz w nim ustalić wielkość zlecenia oraz poziomy po osiągnięciu, których zlecenie zostanie zrealizowane. Po ustawieniu wszystkich parametrów zlecenia kliknij przycisk Wyślij. Po wysłaniu zlecenia w oknie Zlecenia w toku powinny pojawić się dwie nowe pozycje. W oknie Otwarte pozycje możesz sprawdzić parametry wszystkich otwartych pozycji, ich wielkość i średnią cenę. Składając zlecenie obronne faktycznie składasz jednocześnie dwa zlecenia: zlecenie stop (stop loss -chroniące przed stratą) oraz zlecenie z limitem ceny (stop limit - realizujące zysk z otwartej pozycji na wyznaczonym przez Ciebie poziomie). Aby zabezpieczyć otwartą pozycję kliknij w nią prawym klawiszem myszy. Pojawi się okno dialogowe nowego zlecenia. Możesz w nim ustalić wielkość zlecenia oraz poziomy po osiągnięciu, których zlecenie zostanie zrealizowane. Po ustawieniu wszystkich parametrów zlecenia kliknij przycisk Wyślij). Po wysłaniu zlecenia w oknie Zlecenia w toku powinny pojawić się dwie nowe pozycje. Ważne! Kiedy najedziesz wskaźnikiem myszy na wybrane zlecenie w oknie Zlecenia w toku lub na wybraną pozycję w oknie Otwarte Pozycje pojawi się żółte pole, z którego możesz odczytać wszystkie parametry zlecenia lub informacje dotyczące otwartej pozycji.

13 Zamykanie pozycji Jeżeli zdecydujesz się zamknąć otwartą pozycję ręcznie możesz to zrobić w bardzo prosty sposób klikając prawym klawiszem myszy na wybraną pozycję w oknie Otwarte Pozycje. W oknie dialogowym, które się pojawi wybierz opcję Zamknij po cenie rynkowej. Po wybraniu tej opcji zostanie zrealizowane zlecenie zamykające w całości Twoją pozycję, a Twój rachunek zostanie natychmiast zaktualizowany. Ważne! Innym sposobem zamknięcia pozycji jest złożenie zlecenia odwrotnego do zajmowanej pozycji o tej samej wielkości. Aby zamknąć krótką pozycję na jenie wielkości 1 lota możesz: - kupić jednego lota Usd/Jpy używając do tego GFT Kursy Wymiany - kupić jednego lota Usd/Jpy składając zapytanie o cenę (RAQ) - kupić jednego lota Usd/Jpy odpowiadając na ofertę złożoną przez innego gracza w systemie ITX Nie zapomnij anulować zleceń obronnych, jeżeli zdecydowałeś się na ręczne zamknięcie pozycji!

14 Składanie zleceń Aby złożyć zlecenie kliknij prawym klawiszem myszy w ofertę Kupno (otworzysz pozycję krótką) lub ofertę Sprzedaż (otworzysz pozycję długą). Pojawi się formularz zlecenia. Możesz edytować następujące parametry: 1. W polu Symbol wybierasz parę walut, na której chcesz złożyć zlecenie 2. W polu Typ możesz określić rodzaj zlecenia. Dostępne są następujące typy zleceń: - zlecenie po cenie rynkowej (Market Order) - zlecenie z limitem ceny (Limit Order) - zlecenie obronne stop (Stop Order) - zlecenie warunkowe (OCO Order Cancel Order Zlecenie anuluje zlecenie) 3. W polu Kupni / Sprzeda określasz kierunek transakcji 4. W polu Ilość lotów określasz wielkość transakcji 5. Zaznaczając pola Stop i/lub Limit musisz określić ceny, po których mają być zrealizowane zlecenia obronne 6. Zaznaczając pole OCO (Order Cancel Order - Zlecenie anuluje zlecenie) sprawiasz, że w sytuacji, gdy pozycja zostanie otwarta (po wykonaniu zlecenia głównego) a następnie zrealizowane zostanie jedno ze zleceń obronnych (Stop Loss lub Stop Limit) drugie zlecenie obronne będzie natychmiast anulowane. 7. Jeżeli w polu Ważne do zaznaczysz opcję ważne do anulowania zlecenie będzie ważne do momentu gdy je anulujesz. Zaznaczenie opcji Ważne do zamkniecia np. w Nowym Jorku spowoduje, że zlecenie zostanie anulowane w momencie zakończenia handlu w Nowy Jorku. Jeżeli określiłeś już swoje warunki zlecenia to naciśnij przycisk Wyślij, aby je przekazać do realizacji. Możesz przerwać składanie zlecenia naciskając przycisk Anuluj. Twoje zlecenie zostanie wyświetlone w oknie Zlecenia w toku.

15 Status zlecenia W oknie Zlecenia w toku jedną z pozycji jest Status zlecenia. Możliwe są trzy opcje: 1. Zlecenie w toku zlecenie w trakcie realizacji. Zostanie wykonane po osiągnięciu przez rynek określonego poziomu cenowego. 2. Zlecenie warunkowe zaznaczone na szaro zlecenia warunkowe (Stop Loss, Stop Limit). Ich status zostanie zmieniony na Zlecenie w toku w chwili realizacji zlecenia głównego. 3. Zlecenie Wykonywane jeżeli wykonujesz transakcję za pomocą GFT Kursy Wymiany zaakceptowane zlecenie pojawia się najpierw jako zlecenie wykonywane w oknie Zlecenia w toku a po jego realizacji zmienia się zawartość okna Otwarte Pozycje. Anulowanie zlecenia Aby wykonać anulatę zlecenia należy kliknąć prawym klawiszem myszy w odpowiednią pozycję w oknie Zlecenia w toku i wybrać opcję Anuluj. W przypadku zleceń warunkowych anulowanie zlecenia głównego spowoduje, że zostaną również anulowane zlecenia warunkowe. Anulowane zlecenie zniknie z okna Zlecenia w toku. Edytowanie zleceń Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w złożonym wcześniej zleceniu kliknij w odpowiednią pozycję w oknie Zlecenia w toku i w oknie dialogowym, które się pojawi wybierz opcję Edytuj zlecenie. Możesz zmienić cenę i wielkość zlecenia. Po dokonaniu zmian kliknij OK. Sprawdź w oknie Zlecenia w toku czy zmiany zostały zarejestrowane. Ważne! Przed zatwierdzeniem edytowanego zlecenia pamiętaj, aby sprawdzić, czy wprowadzane zmiany są zgodne z Twoimi zamierzeniami. Na bardzo szybkim rynku łatwo o pomyłkę!

16 Moduł wykresów Platforma DealBook FX oferuje darmowy moduł służący prezentacji wykresów. Wykresy są zbudowane na podstawie cen kupna i prezentowane są w czasie rzeczywistym. Dane mogą być prezentowane za pomocą wykresów: 1. Liniowych 2. Słupkowych 3. Świecowych Możesz używać różnej kompresji danych na wykresach, np: 1. wykres tikowy 2. wykres godzinowy 3. dzienny 4. tygodniowy Wykresy mogą być prezentowane na różnego rodzaju siatkach. Istnieje możliwość wykorzystania wielu, ogromnie przydatnych narzędzi graficznych, na przykład: 1. linie trendu (Trend Lines) 2. zniesienia Fibonacciego (Fibonacci Retracement) 3. wachlarz Ganna (Gann Fan) itp. Praca z danymi Wskaźniki techniczne Moduł wykresów platformy DealBook FX oferuje szeroki wachlarz najpopularniejszych wskaźników technicznych. Aby dodać wskaźnik kliknij ikonę Ustawienia wskaźników. Pojawi się okno konfiguracji wskaźnika. Kliknij przycisk Dodaj a następnie dokonaj wyboru z listy dostępnych wskaźników. Naciśnij przycisk OK. W oknie wykresu pojawi się wybrany przez Ciebie indykator. W każdej chwili możesz edytować dane wejściowe oraz wygląd wskaźnika, jego kolor, grubość linii itp.

17 Rysowanie i kasowanie linii oraz narzędzi graficznych Moduł wykresów platformy DealBook FX dostarcza pełny zestaw najbardziej popularnych narzędzi graficznych. Aby wykreślić na wykresie nową linię kliknij w ikonę Linia znajdującą się po lewej stronie okna wykresu. Następnie kliknij i przytrzymaj wskaźnik myszy w punkcie startowym linii i przeciągnij ją do punktu końcowego. Na wykresie pojawi się linia. Klikając w wybrany obiekt graficzny np. linię możesz edytować jej kolor, grubość jak również wydłużyć ją w prawo lub w lewo. Najeżdżając wskaźnikiem myszy na wybrany obiekt graficzny możesz w żółtym polu odczytać jego parametry. Aby wykasować wykreśloną wcześniej linię lub inne narzędzie graficzne wystarczy kliknąć w wybrany obiekt i nacisnąć klawisz wykasuj (Delete) na klawiaturze. Odczytywanie danych z wykresu Aby odczytać dane z wykresu najedź wskaźnikiem myszy na wybrany obiekt (np. świecę). Obok wskaźnika myszy pojawi się żółte pole, z którego możesz odczytać następujące dane: 1. datę 2. czas 3. poziomy: - otwarcia (Open) - maksimum (High) - minimum (Low) - zamknięcia (Close) Opcje wykresów Układ graficzny wykresów Aby zmienić układ graficzny wykresu kliknij w ikonę Ustawienia wykresów, znajdującą się w górnym menu okna wykresu. Pojawi się okno dialogowe ustawień. Przy jego pomocy możesz zmieniać kolory tła, siatki, czcionek oraz zmieniać kolory samego wykresu.

18 Tworzenie historycznych wykresów Moduł wykresów platformy DealBook FX daje możliwość prezentacji na wykresie historycznych notowań. Aby ustawić zakres danych historycznych kliknij ikonę Historia znajdującą się w górnej części okna wykresu. Ustaw żądany zakres danych i kliknij przycisk ok. Alarmy cenowe Jeżeli chcesz zostać poinformowany o osiągnięciu przez rynek określonego poziomu cenowego naciśnij ikonę Alarm w menu narzędzia. Następnie kliknij w okno wykresu. Pojawi się okno dialogowe ustawień alarmu. Będziesz w nim mógł określić poziom cenowy po osiągnięciu, którego alarm się uaktywni. Na wykresie pojawi się linia alarmu. Możesz wybrać jedną z dwóch metod powiadamiania: 1. em 2. SMS em Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk OK. W każdej chwili możesz edytować ustawienia klikając w linię alarmu. Wiadomości rynkowe, Informacje systemowe, Chat Kliknij w panel Wiadomości / Komunikaty, aby otworzyć okno informacji. Wiadomości rynkowe Aby wyświetlić w prawym oknie tekst wiadomości najedź wskaźnikiem myszy na wybrany tytuł w prawej części okna. Możesz również posługiwać się klawiszami Następna wiadomość lub Poprzednia wiadomość. Tak wyświetloną wiadomość możesz zachować na dysku lub wydrukować. Wiadomości systemowe Ukazujące się w dolnej części okna informacje na temat Twojej aktywności w systemie (daty i czasu zalogowania, złożonych zleceniach, potwierdzeniach wykonania transakcji, ustawionych alarmach etc.)

19 Historia konta i szczegółowy raport o wykonanych transakcjach DealBook FX zapewnia możliwość kontrolowania stanu rachunku w czasie rzeczywistym. W każdej chwili możesz sprawdzić historię swojej aktywności transakcyjnej. Aby wygenerować raport Historia konta, szczegółowy Raport o transakcjach lub raport Historia sesji naciśnij ikonę Wyciągi znajdującą się w górnym menu. Przed wygenerowaniem wyciągu będziesz musiał określić jego zakres czasowy. Zawartość poszczególnych raportów: 1. Historia rachunku zawiera listę zmian wartości rachunku klienta za dany okres, pogrupowaną według dni 2. Raport o transakcjach zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych transakcjach klienta 3. Historię sesji zawiera historię wszystkich sesji transakcyjnych za dany okres Raporty prezentowane są w formacie HTML za wyjątkiem raportu Historii rachunku. Każdy raport może zostać zachowany w postaci pliku lub wydrukowany.

20 Kalkulator Kalkulator pozwala na określenie wartości jednego pipsa w dolarach przy zadanej parze walut i konkretnej cenie. Ważne! Jeżeli dolar występuje na drugiej pozycji w parze wartość pipsa zawsze równa jest 10 $. Aby uruchomić kalkulator kliknij w ikonę znajdującą się w górnym menu. Wybierz parę walut, dla której chcesz obliczyć wartość pipsa i kliknij ikonę Oblicz. Pozostałe opcje Czcionka W każdym z elementów platformy możesz dostosować wygląd czcionki do własnych potrzeb. Aby zmienić wygląd czcionki kliknij prawym klawiszem myszy wewnątrz panelu, który chcesz modyfikować i wybierz Czcionki. Wybierz właściwe ustawienie i kliknij OK. Dźwięk W każdej chwili możesz zmienić domyślne ustawienie dźwięków na swoje własne. DealBook FX używa domyślnie dźwięków systemu Windows. Aby zobaczyć ustawienia dźwięków wybierz Opcje / Właściwości, a następnie kliknij w zakładkę Dźwięki.

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MT4 web access

Podręcznik do platformy MT4 web access Podręcznik do platformy MT4 web access Wstęp 1. Wstęp MT4 web access jest internetową platformą transakcyjną, która oferuje zaawansowane narzędzia do analizy wykresów oraz dane finansowe w czasie rzeczywistym.

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ 1. Rodzaje zleceń 2. Sposoby składania zleceń na platformie Alior Trader

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 Biuro Maklerskie Alior Trader 2 Zarządzanie zleceniami i pozycjami SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 1. Rodzaje zleceń... 2 1) Zlecenie typu market... 2 2) Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System Android 1/26 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 6 3.1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie do rachunku

1 Logowanie do rachunku 1 Logowanie do rachunku Okienko logowania wygląda tak jak powyżej. Wpisujemy swój login(user name) oraz hasło(password). W polu Platform wybieramy rodzaj rachunku PRACTISE(czyli DEMO) lub LIVE( rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY Exeria. ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP ROZDZIAŁ DRUGI LOGOWANIE ROZDZIAŁ TRZECI EXERIA.COM ROZDZIAŁ CZWARTY PROGRAM EXERIA ROZDZIAŁ PIĄTY WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY / WSTĘP ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

str.1 Informacje ogólne

str.1 Informacje ogólne Informacje ogólne GO4X Mobile to oparta na technologii HTML5 platforma dostępna na większość smartfonów, w tym na urządzenia iphone i system Android. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez odwiedzenie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń Korzyści z pracy z GO4X: Rozpoznaje wszystkie strategie EA, w tym Scalping EA Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo