SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r."

Transkrypt

1 SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena końcowa [PLN] 176,40 Potencjał -4,2% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,7 Free float 49,9% mbank MBK Cena bieżąca [PLN] 438 Wycena końcowa [PLN] 517,4 Potencjał 18,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Free float 30,5% ING BSK ING Cena bieżąca [PLN] 135,0 Wycena końcowa [PLN] 158,1 Potencjał 17,1% P/E (x) P/BV (x) ROE (%) Stopa dywidendy 2015P 2016P 2015P 2016P 2015P 2016P 2015P 2016P PKO BP* 14,1 11,9 1,3 1,3 9,9 10,9 2,0 2,8 Bank Pekao* 20,1 18,1 2,0 2,0 10,1 11,1 5,4 4,9 mbank* 13,9 14,1 1,6 1,5 11,6 10,8 3,9 5,0 ING BSK* 15,5 14,6 1,6 1,5 10,6 10,7 3,0 3,2 Bank Handlowy* 17,3 15,3 1,9 1,9 10,8 12,3 6,9 5,7 Bank Millennium 13,9 12,1 1,4 1,3 10,2 11,0 2,3 3,6 Źródło: DM Banku BPS S.A., Bloomberg *cena zamknięcia z dn.03/03/2015 Wznawiamy wydawanie rekomendacji dla 6 polskich banków z fundamentalnie pozytywnym nastawieniem. Uważamy, iż ostatnie spadki kursów akcji stanowią potencjalnie dobry moment do zakupu, zakładając iż wyniki sektora zanotują poprawę od 2H 15. Zalecamy indywidualne podejście do analizowanych banków, ze względu na dość wymagające wyceny niektórych z nich oraz różny poziom uwzględnienia ryzyka regulacyjnego w cenie. Druga połowa roku przyniesie poprawę wyników. Spadek marży odsetkowej w wyniku kolejnych obniżek stóp (-50 p.b. spodziewane w marcu/kwietniu 2015), obniżenie opłaty interchange, podwyższenie opłat przez BFG to czynniki, które naszym zdaniem odcisną mocne piętno na wynikach za 1H 15. Jednocześnie oczekujemy poprawy wyników sektora bankowego już od 3Q 15, prognozując przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2H 15. Zakładamy, że pozytywny wpływ na polską gospodarkę będzie miało przyspieszenie wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz wzrost wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy na lata Ryzyko regulacyjne częściowo w cenie. Naszym zdaniem wprowadzenie rozwiązania zawierającego w sobie opcję przewalutowania kredytów walutowych jest coraz bardziej prawdopodobne. Uważamy natomiast, iż wprowadzenie takiego rozwiązania zostało co najmniej częściowo wycenione przez rynek. Według naszych szacunków strata netto sektora z tego tytułu może wynieść 18,3 mld PLN. Naszym zdaniem rynek niedoszacowuje potencjalnego ryzyka w Banku Millennium, podczas gdy negatywna reakcja dla PKO BP wydaje się być przesadzona. Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Free float 25% Bank Handlowy BHW Cena bieżąca [PLN] 104,7 Wycena końcowa [PLN] 107,8 Potencjał 2,9% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Free float 25,0% Bank Millennium MIL Cena bieżąca [PLN] 6,97 Wycena końcowa [PLN] 6,18 Potencjał -11,4% SPRZEDAJ Kapitalizacja [mln PLN] 8 455,4 Free float 34,5% Adam Kaczyński, MPW tel. (22) Kupuj ING BSK. Zakładając ożywienie gospodarcze, uważamy ING BSK jako dobrą ekspozycję na wzrost w sektorze kredytowym, biorąc pod uwagę apetyt banku na rentowne zdobywanie pozycji rynkowej. Oczekujemy iż zysk netto w 2015 r. wzrośnie o 2% r/r (wyłączając transakcje OFE), co pozytywnie wyróżnia bank na tle sektora. Zadeklarowany DPS 4 PLN, DY 3,0% Kupuj mbank. Nie umniejszamy ryzyka z ekspozycji banku na kredyty CHF, uważamy natomiast, iż poprawa pozycji kapitałowej będzie stanowić mocny bufor dla oczekiwanych strat. Doceniamy egzekucję strategii, która przekłada się pozytywnie na wyniki banku, a szczególnie na marżę odsetkową. Pomimo zaostrzenia polityki dywidend przez KNF nadal oczekujemy 3,9% stopy dywidendy (DPS 17 PLN). Kupuj PKO BP. Naszym zdaniem obecna wycena przeszacowuje potencjalne straty z portfela CHF. Mimo, iż niektóre ryzyka związane z przejęciem Nordei materializują się (np. wzrost ekspozycji na hipoteki CHF oraz egzekucja fuzji), nadal uważamy, że przejęcie tych aktywów będzie miało pozytywny wpływ na EPS, a egzekucja synergii kosztowych wreszcie przyspieszy. Sprzedaj Bank Millennium. Uważamy, że perspektywa poprawy wyników w 2H 15 wynikająca ze wzrostu wolumenów kredytowych jest pozytywna. Uważamy jednak, iż rynek nie wycenił jeszcze potencjalnych strat z przewalutowania kredytów Trzymaj Bank Handlowy. Doceniamy perspektywy wysokiej dywidendy, wspartej realizacją zysków na rynku długu oraz rozwiązaniami rezerw na niespłacone kredyty (DPS 7,2 PLN, DY 6,9%), oraz brak ekspozycji na kredyty CHF. Bank jest notowany ze znaczną premią do sektora. Trzymaj Bank Pekao. Doceniamy wysoką dywidendę (DPS 10 PLN, DY 5,4%), konserwatywny bilans i brak znaczącej ekspozycji na kredyty CHF. Uważamy jednak, że rynek już wycenił ten potencjał banku. Natomiast realizacja zysków na portfelu obligacyjnym w 2014 r., przyłoży się do presji na marżę odsetkową w 2015 r. 1

2 PKO BP (36,7 PLN) Zbyt duże dyskonto PKO BP (PKO) Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Ilość akcji [mln. szt.] 1 250,0 Max/min 52 tyg. [PLN] 31,75 / 43,45 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 Skarb Państwa 31,4% Aviva OFE 6,7% ING OFE 5,2% Free Float [%] 68,6% -5,8% -15% -20,1% -10,6% 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 PKOBP (YTD = -10,6%) [mln PLN] P 2015P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r -13,6% -1,5% -9,9% 18,3% 10,7% Marża odsetkowa netto (%) 3,4 3,4 2,9 3,0 3,1 C/I (%) 43,2 47,1 50,1 46,5 44,1 ROE (%) 13,0 12,0 9,9 10,9 11,3 P/E (x)* 12,5 12,7 14,1 11,9 10,7 P/BV (x)* 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 Dywidenda na akcję [PLN] 1,8 0,8 0,6 0,9 1,4 Stopa dywidendy (%)* 5,6 2,3 2,0 2,8 4,2 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy PKO BP z ceną docelową 36,7 PLN, co oznacza 14,1% potencjału wzrostu. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 3,7 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 39,8 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 3,0 PLN na akcję tj. o niecałe 8%. Uważamy, że rynek obecnie wycenia bardziej negatywny scenariusz, cena spadła o 11% od decyzji NBS. Konsensus zbyt optymistyczny. Nasze prognozy w wysokości mln PLN (-9,9% r/r) w 2015 oraz mln PLN (+18,3% r/r) w 2016 są poniżej konsensusu o 12,6% oraz 8,9% odpowiednio. Różnica wynika ze spodziewanych niższych przychodów odsetkowych i prowizyjnych. Naszym zdaniem konsensus nie uwzględnia kolejnych obniżek stóp procentowych, natomiast założenia co do poziomu prowizji uwzględniają podwyżkę opłat lub/oraz bardziej optymistyczny scenariusz co do przychodów związanych z rynkiem kapitałowym. Nie zakładamy również, przychodów z tytułu partnerstwa ze spółką ubezpieczeniową. Integracja aktywów Nordei - powolny początek. W 2014 koszty integracji przewyższały korzyści osiągane z fuzji z Nordeą. Ponadto wygląda na to, iż wolumeny zwłaszcza w kredytach korporacyjnych spowolniły, było to widoczne również w kwartałach bezpośrednio poprzedzających fuzję. Bilans korzyści powinien być dodatni w 2015 r. (zakładane niższe koszty integracji, oraz pierwsze znaczące rezultaty synergii kosztowych w wysokości ok. 2% bazy kosztowej PKO BP). Kolejne lata powinny przynieść poprawę wyników wynikającą głównie z niższych kosztów operacyjnych (170 mln PLN tj. 3% bazy kosztowej) oraz redukcji ryzyka kredytowego (większy udział kredytów hipotecznych) 32,0 30,0 PKO BP jest największym bankiem w Polsce z 19% udziałem w aktywach sektora. Bank jest liderem na rynku detalicznym zarówno po stronie kredytowej jak i depozytowej. Fuzja z przejętymi aktywami Nordei w 2014 r. podniosła udziały rynkowe o ok. 2%. Współczynnik Tier 1 11,5% w 9M 15. Ekspozycja na kredyty CHF wzrosła po przejęciu Nordei. Ekspozycja na kredyty CHF (29,5 mld PLN) wzrosła po przejęciu Nordei (ok. 13 mld PLN hipotek CHF) do 16% w kredytach brutto 12% w aktywach oraz 109% w kapitałach własnych. PKO BP zabezpieczył finansowanie na 7 lat z Banku Nordea (marża 63 p.b. ponad benchmark). Portfel PKO BP jest finansowany w 8-9 mld PLN depozytami, 10 mld PLN obligacjami długoterminowymi, pozostała część to kredyt konsorcjalny z EBI, kredyty od banków komercyjnych transakcje CIRS (na bazie depozytów w PLN). Ryzyko pogorszenia jakości kredytów hipotecznych w walucie częściowo pokryje Nordea 50% kosztów ryzyka przekraczających 40 p.b. przez 4 lata od daty przejęcia. Przejęcie Nordei oraz ekspozycja na kredyty CHF obniża potencjalną dywidendę. Przegląd jakości aktywów i testy warunków skrajnych potwierdziły silną bazę kapitałową banku. Skala spadku współczynnika CET 1 do 13,28% w wyniku AQR (-92 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (+2 p.b.) była jedną z niższych dla analizowanych banków. Niemniej jednak przejęcie Nordei (spadek współczynnika. wypłacalności o 1,2 p.p.) oraz większa ekspozycja na kredyty CHF, będzie naszym zdaniem powodem dla którego KNF zarekomenduje wypłatę do 30% zysku netto w To oznacza DPS 0,6 PLN i DY 1,6%. Atrakcyjna wycena. Po spadku kursu akcji o 10% w tym roku, bank notowany jest z 23% dyskontem do sektora na wskaźniku 1,3x P/BV 15. Zwiększona ekspozycja na kredyty CHF, niższe współczynniki kapitałowe i dywidenda, naszym zdaniem zasługuje na niewielkie dyskonto. Jednak pozytywnie oceniamy potencjał wzrostu zysku netto wynikający z przejęcia aktywów Nordei. Oczekujemy wzrostu zysku netto CAGR na poziomie 5,6%, natomiast oczekiwany wzrost dla sektora kształtuje się na poziomie 4,7%. 20

3 Bank Pekao TRZYMAJ (176,4 PLN) Konserwatyzm popłaca BANK PEKAO (PEO) Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena końcowa [PLN] 176,4 Potencjał -4,2% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,7 Ilość akcji [mln. szt.] 262,5 Max/min 52 tyg. [PLN] 164,4 / 199,75 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 UniCredit S.p.A. 50,1% Free Float [%] 49,9% 0,4% -0,7% -3,5% 3,6% 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 PEKAO (YTD = 3,6%) [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r -5,4% -2,5% -11,3% 10,7% 11,4% Marża odsetkowa netto (%) 2,9 2,7 2,4 2,5 2,5 C/I (%) 46,2 47,1 49,3 46,7 44,1 ROE (%) 12,0 11,4 10,1 11,1 12,2 P/E (x)* 17,4 17,8 20,1 18,1 16,3 P/BV (x)* 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Dywidenda na akcję [PLN] 8,4 10,0 10,0 9,1 10,1 Stopa dywidendy (%)* 4,6 5,4 5,4 4,9 5,5 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy TRZYMAJ Bank Pekao z ceną docelową 176,4 PLN, co oznacza 4,2% potencjału spadku. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 0,6 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 178,7 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 2,3 PLN na akcję tj. o 1%. Rynek docenił konserwatyzm Banku Pekao, cena wzrosła o 3% od decyzji NBS. Zbyt optymistyczny konsensus. Zarząd oczekuje, iż skala spadku zysku brutto w 2015 roku dla banku powinna być mniej dotkliwa niż dla całego sektora (-10% r/r). Konsensus prognoz na 2015 implikuje jedynie minimalny spadek zysku netto o 0,1% r/r w 2015 (źródło Bloomberg). Uważamy, iż konsensus przyjmuje zbyt optymistyczne założenia co do skali spadku marży odsetkowej i będzie musiał być zweryfikowany. Nasze prognozy zakładają spadek zysku netto o 11% r/r do mln PLN w 2015 a następnie wzrost o 10,7% r/r do mln PLN w 2016, co jest poniżej konsensusu odpowiednio o 10,2% oraz 10,1%. Bufor kapitałowy daje potencjał do konsolidacji rynku, ale uzyskanie zgody nadzorcy może być wyzwaniem. Przy współczynniku kapitałowym w 4Q 14 na poziomie 17,3%, naszym zdaniem bufor kapitałowy w przypadku Banku Pekao wynosi co najmniej ok. 2-5,5 mld PLN. Daje to potencjał do konsolidacji rynku, niemniej jednak oprócz BOŚ Banku i Aliora, inni potencjalni kandydaci są mocno zaangażowani w kredyty CHF, więc wszelkie decyzje wydają się być uzależnione od rozwiązań w tej sprawie. Bank Pekao może mieć też problemy z uzyskaniem zgody nadzorcy na przejęcie większych aktywów. Zdaniem przewodniczącego KNF poziom koncentracji w pierwszej dziesiątce banków w Polsce jest optymalny. 130,0 120,0 Bank Pekao jest drugim największym bankiem w Polsce pod względem aktywów z 12% udziałem w sektorze. Bank jest liderem na rynku korporacyjnym zarówno po stronie kredytowej jak i depozytowej. Bank posiada najwyższy wśród banków notowanych na GPW współczynnik wypłacalności (CET 1) (17,3% w 4Q 14) Z buforem kapitałowym w wysokości ok. 2-5,5 mld PLN jest uważany za potencjalny podmiot konsolidujący w sektorze bankowym, oraz stabilnego płatnika dywidend (DY ~5%). Minimalna ekspozycja na kredyty denominowane w CHF. Mimo, iż Bank Pekao nie udzielał kredytów denominowanych w CHF, to przejęty od Banku BPH portfel kredytów hipotecznych denominowanych w tej walucie wart obecnie 4,8 mld PLN, co stanowi 4% kredytów brutto, 3% aktywów oraz 20% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. Nie widzimy tutaj ryzyk rynkowych, jako że kredyty te udzielane były przed sierpniem 2006, a ich LTV wynosiło 53,4% na koniec 2014 (62,5% przy kursie 4,16). Bank finansuje portfel na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS. Silna baza kapitałowa, wysokie dywidendy niezagrożone. Przegląd jakości aktywów i testy warunków skrajnych potwierdziły silną bazę kapitałową banku. Skala spadku współczynnika CET 1 do 17,96% w wyniku AQR (-57 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (+20 p.b.) była najniższa dla analizowanych banków i potwierdziła relatywnie niewielką wrażliwość kapitałów na szoki zewnętrzne. Zarząd zarekomendował dywidendę w wysokości 10 PLN na akcję w 2015 roku (współczynnik wypłaty 96,7%), co przełoży się na stopę dywidendy 5,4%. Adekwatna wycena. Kurs akcji wzrósł 3% w tym roku, co było zdecydowanie lepszym rezultatem niż średnia dla sektora (-6%). Naszym zdaniem silny bilans, długoterminowy potencjał dywidendowy oraz brak znaczącej ekspozycji na kredyty hipoteczne CHF są atrakcyjne. Rynkowa cena implikuje 2,0x P/BV 15, tj. 16% premię do sektora i w naszej opinii obecnie adekwatnie wycenia perspektywy banku. Niski poziom rezerw (48 p.b. w 2014 r.) postrzegamy jako potencjalny czynnik ryzyka dla wyników banku. 25

4 mbank (517,4 PLN) Realizacja strategii wspomaga marże mbank (MBK) Cena bieżąca [PLN] 438,0 Wycena końcowa [PLN] 517,4 Potencjał 18,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Ilość akcji [mln. szt.] 42,2 Max/min 52 tyg. [PLN] 425,05 / 549 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 Commerzbank AG 69,5% Free Float [%] 30,5% -1% -10,4% -10,9% -10,5% 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 MBANK (YTD = -10,5%) mbank jest czwartym największym bankiem w Polsce pod względem aktywów z 8% udziałem w sektorze. Portfel kredytowy jest dosyć zrównoważony na część korporacyjną i detaliczną, natomiast ta jest zdominowana przez hipoteki denominowane głównie w CHF (25% portfela kredytowego). Bank posiada współczynnik wypłacalności (CET 1) na poziomie 12,3% w 4Q 14. Celem strategicznym na lata jest ROE brutto powyżej 15% przy wskaźniku koszty/dochody poniżej 47,5% i wskaźniku tier 1 powyżej 11%. [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r 0,8% 6,7% 3,3% -1,0% 8,8% Marża odsetkowa netto (%) 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 C/I (%) 45,7 44,9 45,3 45,6 44,0 ROE (%) 12,2 12,1 11,6 10,8 11,1 P/E (x)* 15,3 14,4 13,9 14,1 12,9 P/BV (x)* 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Dywidenda na akcję [PLN] 10,0 17,0 17,0 22,0 23,4 Stopa dywidendy (%)* 2,3 3,9 3,9 5,0 5,3 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy mbank z ceną docelową 517,4 PLN, co oznacza 18% potencjału wzrostu. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 2,6 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 575,6 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 58,2 PLN na akcję tj. o 10%. Oczekiwania zgodne z konsensusem na Zarząd twierdzi, iż powtórzenie wyniku z 2014 r. będzie wyzwaniem, ale jest realne (włączając dochody z transakcji z AXA tj. ok. 180 mln PLN). Konsensus zakłada zysk netto w wysokości mln PLN w 2015 roku (+4,3% r/r), co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami w wysokości mln PLN. Nasze prognozy zakładają wzrost zysku netto o 8,7% r/r do mln PLN w 2016 r. (bez AXA), co jest 9% poniżej konsensusu, główną różnicą jest brak założeń co do wzrostu tabeli prowizyjnej, co konsensus zdaje się zakładać i bardziej konserwatywna prognoza kosztów ryzyka. Koszty powinny naszym zdaniem pozostać pod kontrolą, chociaż bank ma stosunkowo ograniczone pole do cięcia kosztów (koszty/średnie aktywa 1,6%), natomiast musi inwestować, aby pozostać konkurencyjnym w swoim modelu innowacyjnej bankowości. Marża odsetkowa wspierana egzekucją strategii. Zarówno wzrost udziału wyżej marżowych kredytów niehipotecznych w segmencie detalicznym (wzrost udziału w rynku kredytów konsumpcyjnych z 3,3% do 3,4% w 2014) jak i wzrost liczby klientów segmencie SME (+7,4% r/r), przełożył się na wzrost portfela kredytowego o 17% r/r i wsparł marżę odsetkową w 2014 (+8 p.p. do 2,24%). Zakładamy, iż dalsza egzekucja strategii w tych obszarach będzie przyczyniała się do poprawy marży na średnich aktywach, to z kolei przełoży się na mniej dotkliwą skalę spadku marży odsetkowej netto niż w sektorze (-19 p.p. do 2,05% wobec średnio 50 p.p.). Silna baza kapitałowa, ale ekspozycja na walutę może zaważyć na poziomie dywidendy. Skala spadku współczynnika CET 1 do 11,08% w wyniku AQR (-1,12 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-2,20 p.b.) była najwyższą spośród analizowanych banków i potwierdziła relatywnie wysoką wrażliwość kapitałów na szoki zewnętrzne głównie osłabienie waluty. W związku z niepewną sytuacją w zakresie kredytów denominowanych w CHF, oczekujemy dywidendy w wysokości 17 PLN na akcję w 2015 roku (współczynnik wypłaty 56%), co przełoży się na stopę dywidendy 3,9%. Naszym zdaniem bank stać na utrzymanie współczynnika wypłaty na poziomie 75% zysku netto w średnim terminie, jeśli nie zrealizuje się negatywny scenariusz odnośnie strat na portfelu CHF. Znaczna ekspozycja na kredyty denominowane w CHF, ale długoterminowe finansowanie zabezpieczone. mbank był jednym z bardziej aktywnych kredytodawców hipotek w CHF z uwagi na dostępność finansowania ze spółki matki, posiada portfel w tej walucie wart obecnie 19,1 mld PLN, co stanowi 25% kredytów brutto, 16% aktywów oraz 173% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. W przeciwieństwie do większości konkurentów bank posiada bezpośrednie finansowanie w CHF z centrali (74%), oraz program EMTN (4%, na stałym oprocentowaniu), resztę portfela (23%) finansuje na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS, głównie długoterminowe instrumenty. Jest to naszym zdaniem bardziej optymalna struktura finansowania w przypadku szoków rynkowych. Atrakcyjna wycena. Spadek kursu akcji o 12% w tym roku, traktujemy jako dobrą okazję do zakupu akcji. Nawet korygując wycenę o potencjalne straty wynikające z przewalutowania portfela CHF, widzimy potencjał do wzrostu kursu. Bank notowany jest na wskaźniku 1,5x P/BV 16, tj. z 8% dyskontem do sektora. Uważamy, że wycena banku może potencjalnie skorzystać na zmniejszeniu ekspozycji na ryzyko związane z kredytami CHF. Ponadto rynek powinien docenić silną pozycję kapitałową i wysoki potencjał dywidendowy. 30

5 ING BSK (158,1 PLN) Nieposkromiony apetyt na wzrost ING BSK (ING) Cena bieżąca [PLN] 135,0 Wycena końcowa [PLN] 158,1 Potencjał 17,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Ilość akcji [mln. szt.] 130,1 Max/min 52 tyg. [PLN] 118 / 151 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 ING Bank N.V. 75,0% Aviva OFE 5,7% Free Float [%] 25,0% -0,3% -10,5% -3,2% -3,8% 160,0 150,0 140,0 INGBSK (YTD = -3,8%) [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto 961, zmiana r/r 15,5% 8,2% 8,7% 6,5% 10,4% Marża odsetkowa netto (%) 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 C/I (%) 56,8 54,6 53,3 51,8 49,9 ROE (%) 11,5 10,9 10,6 10,7 11,1 P/E (x)* 18,3 16,9 15,5 14,6 13,2 P/BV (x)* 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4 Dywidenda na akcję [PLN] 0,0 2,6 4,0 4,3 4,6 Stopa dywidendy (%)* 0,0 2,0 3,0 3,2 3,4 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn.03/03/2015 Rekomendujemy ING BSK z ceną docelową 158,1 PLN, co oznacza 17,1% potencjału wzrostu. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 0,2 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 159,4 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 1,3 PLN na akcję tj. o 1%. Oczekiwania zgodne z konsensusem na Zarząd twierdzi, iż powtórzenie wyniku z 2014 r. będzie dużym wyzwaniem. Konsensus zakłada zysk netto w wysokości mln PLN w 2015 roku (+7% r/r), co jest jedynie nieznacznie poniżej naszych oczekiwań w wysokości mln PLN (+9% r/r lub +2% wyłączając dochody ze sprzedaży OFE tj. ok. 90 mln PLN). Nasze prognozy zakładają wzrost zysku netto o 14% r/r do mln PLN w 2016 r. (bez OFE), co jest 5% poniżej konsensusu, główną różnicą jest bardziej konserwatywny scenariusz co do przychodów prowizyjnych oraz kosztów ryzyka który przyjęliśmy. Nie zakładamy realizacji znaczących zysków na portfelu AFS, którego pozytywna wycena na koniec 2014 r. wynosiła 561 mln PLN. Dalszą poprawę wyników widzimy w większej atencji względem optymalizacji kosztowej, ale rozumiemy, iż zarząd obecnie koncentruje się na strategii silnego wzrostu. 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 ING BSK jest piątym największym bankiem w Polsce pod względem aktywów z 6% udziałem w sektorze. Segment korporacyjny stanowi ponad 60% portfela kredytowego, ale ambicją zarządu jest zmienić te proporcje. Detaliczna baza depozytowa (ponad 8% udział w rynku) jest podstawą na której zarząd stopniowo buduje dalsze relacje z klientami (udział ING BSK w rynku kredytów detalicznych wynosi niecałe 4%). Bank posiadał współczynnik wypłacalności (CET 1) na poziomie 14,2% w 4Q 14. Dwucyfrowy wzrost portfela kredytowego i wzrost udziału w rynku depozytów detalicznych. Zwiększając swój portfel kredytowy w tempie dwucyfrowym (CAGR = 12%) ING BSK zmniejszył dystans do mbanku z 37% w 2012 do 22% w Oczekujemy dalszego zawężania się tej różnicy do 5% w 2016 r. ze średniorocznym prognozowanym wzrostem portfela o 14% w latach Wskaźnik kredyt/depozyty na poziomie 81% w 2014, znacznie poniżej sektora (94%) jest niewątpliwie atutem. Potencjał widzimy w zwiększaniu sprzedaży krzyżowej do swojej detalicznej bazy depozytowej (8,3% udziału w rynku w 2014, +1 p.p. w porównaniu z 2012). Udział w rynku kredytów detalicznych to jedynie 3,8% w Ponadto oczekujemy, że bank będzie kontynuował wykorzystanie kompetencji na rynku kredytów korporacyjnych, gdzie po wzroście udziału w rynku do 9,8% w 2014 oczekujemy osiągnięcia udziału w wysokości 10,7% w Silna baza kapitałowa, pozwala na powrót do stabilnej polityki dywidend. Skala spadku współczynnika CET 1 do 13,66% w wyniku AQR (-0,65 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-1,16 p.b.) była porównywalna ze średnią rynkową. Zarząd zarekomendował wypłatę 50% zysku netto w 2015, co oznacza 4,0 PLN na akcję i stopę dywidendy w wysokości 3,0%. Naszym zdaniem bank stać na utrzymanie współczynnika wypłaty na poziomie 50% zysku netto w średnim terminie, pomimo znacznego apetytu na wzrost udziałów rynkowych. Niewielka ekspozycja na kredyty denominowane w CHF. ING BSK posiada niewielki portfel kredytów hipotecznych CHF (udzielanych pomiędzy 2Q-4Q 08) wart 1,3 mld PLN, co stanowi 2% kredytów brutto, 1% aktywów oraz 13% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. Bank finansuje portfel na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS. Relatywnie atrakcyjna wycena. Po spadku kursu akcji o 4% w tym roku, ING BSK jest notowany wskaźniku w wysokości 1,5x P/BV 16 tj. z 6% dyskontem do sektora. Zgadzamy się, iż nieznaczne dyskonto należy się za obecne ROE, które jest poniżej średniej rynkowej. Natomiast ING BSK jest naszym zdaniem atrakcyjną inwestycją, przy założeniu trwałego odbicia gospodarczego, ze względu na apetyt banku na rentowny wzrost sumy bilansowej, silny bilans i niewielką ekspozycję na kredyty denominowane w walutach obcych. 35

6 Bank Handlowy TRZYMAJ (107,8 PLN) Wokół dywidendy BANK HANDLOWY (BHW) Cena bieżąca [PLN] 104,70 Wycena końcowa [PLN] 107,8 Potencjał 2,9% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Ilość akcji [mln. szt.] 130,7 Max/min 52 tyg. [PLN] 102,05 / 127,9 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 Citibank Overseas Inv. Corp. 75,0% [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r 0,3% -2,6% -16,6% 13,3% 6,5% Marża odsetkowa netto (%) 2,8 2,4 2,1 2,2 2,3 C/I (%) 53,6 52,6 54,7 51,2 49,4 ROE (%) 13,2 12,9 10,8 12,3 12,9 P/E (x)* 14,1 14,4 17,3 15,3 14,3 P/BV (x)* 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 Dywidenda na akcję [PLN] 5,8 7,2 7,2 6,0 6,8 Stopa dywidendy (%)* 5,5 6,8 6,9 5,7 6,5 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Free Float [%] 25,0% -4,1% -4,1% -10,4% -2,3% 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 HANDLOWY (YTD = -2,3%) Bank Handlowy jest dziesiątym bankiem w Polsce z 3% udziałem w aktywach sektora. Portfel kredytowy jest zdominowany przez segment korporacyjny zwłaszcza w segmencie największych i międzynarodowych korporacji. Na rynku detalicznym jest skoncentrowany na produktach kartowych i obsłudze zamożnych klientów. Bank przeprowadził restrukturyzację sieci zaznaczając swą obecność w 9-ciu największych miastach w Polsce. Bank ma jeden z najwyższych współczynników wypłacalności (tier 1) na poziomie 17,5% w 4Q 14 i potencjał dywidendowy (DY ~6%). Rekomendujemy TRZYMAJ Bank Handlowy z ceną docelową 107,8 PLN, co oznacza 2,9% potencjału wzrostu. Bank Handlowy posiada nieistotną ekspozycji na kredyty CHF, stąd brak korekty w wycenie. Oczekiwany znaczny spadek zysku netto w 2015 r. Konsensus zakłada zysk netto w wysokości 875 mln PLN w 2015 roku (-8% r/r), co jest znacznie poniżej naszych oczekiwań w wysokości 790 mln PLN (-17% r/r). Naszym zdaniem, konsensus nie tylko nie uwzględnia potencjalnych obniżek stóp rynkowych i ponadprzeciętnej wrażliwości Banku Handlowego z tego tytułu (ekspozycja na kredyty konsumpcyjne oraz depozyty bieżące), ale również nie docenia spadku marż na portfelu obligacyjnym w związku z realizacją zysków na portfelu AFS. Dobra sytuacja na rynku długu dalej sprzyjała realizacji zysków na obligacjach w 2014 r. (230 mln PLN, -25% r/r), oczekujemy nadal wysokich zysków w tej pozycji na poziomie 195 mln, -15% r/r) w 2015 r., tj. powyżej długoterminowej średniej. Zakładamy również nieco wyższe koszty ryzyka. Jest to natomiast obszar, gdzie bank konsekwentnie raportował lepsze wyniki (włączając sprzedaż portfela) zarówno w porównaniu do prognoz naszych jak i rynkowych. Zmiana tabeli opłat i prowizji została przez nas uwzględniona, ale wygląda na to, iż konsensus jest bardziej optymistyczny co do jej wpływu na wynik prowizyjny banku. Wolumeny detaliczne w kluczowym segmencie nadal niezadowalające. Kredyty konsumpcyjne wzrosły o 6,2% r/r w 2014 r., jedynie marginalnie przekraczając rynkowy wzrost. Dajemy zarządowi kredyt zaufania i opieramy nasze prognozy na dwucyfrowym wzroście rzędu 10% r/r w 2015 r. zakładając, iż koncentracja na segmencie affluent powinna przynieść wyższe wolumeny. Mimo dalszych cięć stóp nie zakładamy, aby bank wycofywał się z ofertą ze swoich segmentów, w których jak zakładamy koszty ryzyka powinny być niższe niż w segmencie masowym, z którego bank się wycofał. Ogromny potencjał dywidendowy. Mimo, iż zarząd nie przedstawił propozycji co do dywidendy, oczekujemy wypłaty 99% zysku z 2014 roku, tj. DPS 7,2 PLN na akcję oraz 6,9 % stopy dywidendy. Uważamy też, że bank jest w stanie utrzymywać tak wysoki poziom wypłaty z zysku w średnim terminie, co zresztą zostało potwierdzone w ostatnim przeglądzie jakości aktywów. Skala spadku współczynnika CET 1 do 14,92% w wyniku AQR (- 51 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-1,52 p.b.) nie odbiegała od średniej i potwierdziła silną pozycję kapitałową banku, mimo założonego utrzymania wypłaty maksymalnych dywidend przez bank. Brak ekspozycji na kredyty denominowane w CHF. Bank Handlowy był w grupie banków, które nie udzielały kredytów walutowych, tym którzy nie zarabiają w obcych walutach. W konsekwencji bank posiada marginalny portfel kredytów hipotecznych CHF stanowiący mniej niż 0,5% kredytów brutto na koniec 2014 roku. Wycena nieuzasadniona premia. Po spadku kursu akcji o 2% w tym roku, Bank Handlowy notowany jest na wskaźniku w wysokości 1,9x P/BV 15, tj. nadal z 8% premią do sektora bankowego. Jako czynnik ryzyka widzimy bardzo niski poziom kosztów ryzyka oraz gorszą koniunkturę na rynku długu, która dostarczała ponadprzeciętnych wyników w ostatnich latach. Naszym zdaniem jednak, biorąc pod uwagę konserwatywny bilans, brak ekspozycji na CHF oraz silną pozycje kapitałową bank powinien być wyceniany na równi z sektorem. 40

7 Bank Millennium SPRZEDAJ (6,18 PLN) 4 marca 2015 r. Ryzyko z ekspozycji na CHF BANK MILLENNIUM (MIL) Cena bieżąca [PLN] 6,97 Wycena końcowa [PLN] 6,18 Potencjał -11,4% SPRZEDAJ Kapitalizacja [mln PLN] 8 455,4 Ilość akcji [mln. szt.] 1 213,1 Max/min 52 tyg. [PLN] 6,68 / 9,4 Dzienny obrót [3M, tys PLN] 5 814,1 Banco Comercial Portugues 65,5% ING OFE 7,9% Free Float [%] 34,5% 2,5% -14,9% -17,5% -16% 10,6 9,6 8,6 7,6 6,6 5,6 4,6 3,6 2,6 1,6 0,6 MILLENNIUM (YTD = -16%) Bank Millennium jest siódmym bankiem w Polsce z 4,6% udziałem w aktywach sektora. Portfel detaliczny (70%) jest zdominowany przez hipoteki, zwłaszcza denominowane w CHF (39% portfela kredytowego). Bank posiada współczynnik wypłacalności (CET 1) na poziomie 14,5% w 4Q 14. Celem strategicznym na lata jest ROE w przedziale 13%-14% przy wskaźniku koszty/dochody na poziomie 45-47%. Bank posiada sieć ponad 420 oddziałów. Jest potencjalnym celem spekulacji zmian właścicielskich, głównie z uwagi na problemy portugalskiego Millennium bcp. [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r 13,5% 21,5% -6,4% 15,2% 18,1% Marża odsetkowa netto (%) 2,2 2,5 2,3 2,4 2,6 C/I (%) 54,3 50,2 51,1 47,2 43,6 ROE (%) 10,5 11,7 10,2 11,0 12,2 P/E (x)* 15,8 13,0 13,9 12,1 10,2 P/BV (x)* 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Dywidenda na akcję [PLN] 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 Stopa dywidendy (%)* 0,0 3,2 2,3 3,6 4,1 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy SPRZEDAJ Bank Millennium z ceną docelową 6,18 PLN, co oznacza 11,4% potencjału spadku. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 2,4 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 8,06 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 1,9 PLN na akcję tj. o 23%. Uważamy, że rynek obecnie wycenia bardziej pozytywny scenariusz, jako że cena spadła o 16% od decyzji NBS. Zbyt optymistyczny konsensus. Oczekujemy, iż skala spadku zysku netto w 2015 r. (-6,4% r/r do 609 mln PLN) dla banku powinna być mniej dotkliwa niż dla całego sektora (-9,2% r/r). Mimo to jesteśmy 6,9% poniżej prognoz rynkowych. Uważamy, iż konsensus przyjmuje zbyt optymistyczne założenia co do skali spadku marży odsetkowej (większa niż w poprzednim cyklu ekspozycja na kredyty konsumpcyjne i niższe zaangażowanie w hipoteczne kredyty FX) oraz wyniku prowizyjnego. Zakładamy też wzrost kosztów ryzyka wynikający głównie ze zmiany struktury aktywów. Nasze prognozy uwzględniają natomiast oszczędności kosztowe z optymalizacji sieci placówek. Zakładamy wzrost zysku netto o 15% r/r do 701 mln PLN w 2016, co jest poniżej konsensusu o 7%. Wolumeny kredytowe wspierają poprawę wyników. Dynamika kredytów brutto (wyłączając hipoteki denominowane w FX) wyniosła 10% r/r w 2014, głównie za sprawą silnych wzrostów w kredytach konsumpcyjnych (+19% r/r) oraz korporacjach (+12,7% r/r). Oczekujemy dalszego zwiększania udziału w rynku kredytów konsumpcyjnych (do 2,5% w 2016 z 2,1% w 2014) i kredytów korporacyjnych (odpowiednio do 3,4% z 3,2%). Dalsza zmiana w kompozycji kredytów, przełoży się na poprawę marży odsetkowej od 3Q 15. Ekspozycja na walutę może zaważyć na poziomie dywidendy i stwarza ryzyko konieczności podwyższenia kapitałów. Skala spadku współczynnika CET 1 do 12,37% w wyniku AQR (-0,28 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-0,99 p.b.) była poniżej średniej rynkowej. Dodatkowo w 4Q 14 współczynnik kapitałowy (15,2%, CET 1 14,5%) został wsparty pozytywną decyzją KNF w zakresie zmiany tymczasowego ograniczenia aktywów ważonych ryzykiem (RWA) dla kredytów hipotecznych przy metodzie IRB z 80% do 70% metody standardowej (wpływ +1,5 p.p). W związku z niepewną sytuacją w zakresie kredytów denominowanych w CHF, oczekujemy dywidendy w wysokości 0,16 PLN na akcję w 2015 roku (współczynnik wypłaty 30%), tj. DY = 2,3%. Biorąc pod uwagę zakładany poziom strat z przewalutowania kredytów CHF szacujemy potencjalny niedobór kapitałów, aby uzyskać CET1 równy 9% w wysokości ok 380 mln PLN, gdyby całość miała być rozpoznana jednorazowo) Znaczna ekspozycja na kredyty denominowane w CHF i rynkowe finansowanie. Bank Millennium był jednym z bardziej aktywnych kredytodawców hipotek w CHF, posiada portfel w tej walucie wart 17,8 mld PLN, co stanowi 39% kredytów brutto, 29% aktywów oraz 309% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. Bank finansuje portfel głównie na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS (88%) oraz pożyczkami (8%). Jest to naszym zdaniem najmniej optymalna struktura finansowania w przypadku szoków rynkowych. Nieatrakcyjna wycena. Po spadku kursu akcji o 18% w tym roku, Bank Millennium notowany jest na wskaźniku w wysokości 1,4x P/BV 15, tj. z 22% dyskontem do sektora bankowego. Naszym zdaniem biorąc pod uwagę zakładany poziom strat z przewalutowania kredytów CHF oraz potencjalne ryzyko podwyższenia kapitału dyskonto jest uzasadnione. Ponadto rynek spekuluje, iż portugalski Millennium bcp planuje sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji (obecnie posiada 65,5% w kapitale) co może powodować dodatkową presję na notowania banku. 45

8 SEKTOR BANKOWY 4 marca 2015 r. Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, Warszawa, tel.: , fax.: Departament Analiz: Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy Dyrektor Departamentu Analiz tel.: (22) banki tel.: (22) Tomasz Kania usługi finansowe, deweloperzy, producenci maszyn górniczych tel.: (22) Marek Straszak, MPW, DI budownictwo, materiały budowlane tel.: (22) Marek Olewiecki, MPW przemysł tworzyw sztucznych tel.: (22) Dariusz Świniarski, MPW tel.: (22) Paweł Kosecki, MPW tel.: (22) Adam Kaczyński, MPW tel.: (22) Analitycy techniczni: Jacek Borawski, Sławomir Rudaś Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Piotr Majka, MPW Wiceprezes Zarządu Tel.: (22) Krzysztof Solus, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej tel.: (22) Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny Tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW Tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Departament Sprzedaży Detalicznej: Beata Zbrzezna, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Anna Pajkert, tel.: (22) INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE 1. Skróty zastosowane w Rekomendacji, inne niż zamieszczone w treści Rekomendacji DM BPS Rozporządzenie Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, wpisana do rejestru do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych w całości opłaconym, posiadająca REGON: , NIP: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206, poz. 1715). 2. Wyjaśnienia dotyczące stosowanej w Rekomendacji terminologii fachowej i wskaźników Dług netto suma kredytów, papierów dłużnych, oprocentowanych pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT zysk z działalności operacyjnej EBITDA zysk z działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) zysk z działalności operacyjnej podzielony przez przychody ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) EBITDA podzielony przez przychody ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/aktywa) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) kursu akcji podzielony przez roczny zysk netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartość Księgowa) kurs akcji podzielony przez wartość księgową przypadającą na akcję P/CF Cena/(zysk netto + amortyzacja)+ kurs akcji podzielony przez sumę przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji 50

9 SEKTOR BANKOWY 4 marca 2015 r. 3. Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych kupuj oznacza prognozowanie wzrostu o co najmniej 10% trzymaj oznacza prognozowanie wzrostu bądź spadku do 10% sprzedaj oznacza prognozowanie spadku ponad 10% 4. Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie Rekomendacji i osoba ją sporządzająca Podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej rekomendacji, zwanej dalej Rekomendacją, będącej rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), jest Dom Maklerski Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, który jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Sporządzającym Rekomendację, zwanym dalej jako, jest. 5. Termin obowiązywania Rekomendacji i data pierwszej publikacji została sporządzona i została przekazana do dystrybucji w dniu 04 marca 2015 roku i jest kierowana do klientów oraz potencjalnych klientów DM BPS. jest ważna w okresie do 12 miesięcy od daty sporządzenia, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. 6. Historia Rekomendacji DM BPS w okresie ostatnich 12 miesięcy nie sporządzał rekomendacji odnośnie instrumentów finansowych lub emitenta objętych niniejszą Rekomendacją. STRUKTURA REKOMENDACJI 1Q'15 Z OSTATNICH 12 MIESIĘCY ZALECENIE LICZBA UDZIAŁ LICZBA UDZIAŁ 12 67% 31 70% TRZYMAJ 2 11% 4 9% SPRZEDAJ 4 22% 9 20% RAZEM % % 7. Metody wyceny zastosowane w Rekomendacji Przy sporządzaniu Rekomendacji oparto się o następujące metody wyceny: (i) Zdyskontowanych dywidend (DDM), (ii) metodą zysków ekonomicznych, (iii) porównawczą. Wycena metodą DDM (zdyskontowanych dywidend) polega na dyskontowaniu prognozowanych dywidend, które będą mogły być wypłacone przez spółkę. DDM jest obok DCF bardzo dobrą metodą wyceny i również powszechnie używaną przez inwestorów. Wadą metody podobnie jak w przypadku DCF jest jej wrażliwość na zmiany parametrów oraz duża wartość przyporządkowana do wartości rezydualnej. Wycena metodą zysków ekonomicznych, polega na ustalenia kapitału początkowego - NAV (tj. kapitał skorygowany o dodatnią wartość firmy [goodwill] i podobne niematerialne aktywa), a następnie korygowaniu go o zdyskontowaną wartość przyszłych zysków ekonomicznych. Jest ona wyliczona jako różnica pomiędzy zwrotem na aktywach netto i kosztem kapitału w danym roku [(RoNAV-COE)x kapitał początkowy]. Model zakłada więc, że spółka kreuje wartość dopiero wtedy, jeśli jej zwrot na kapitale skorygowanym przewyższa koszt kapitału. Wycena metodą porównawczą bazuje na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki z odpowiednimi mnożnikami innych porównywalnych spółek. Zaletami wyceny mnożnikowej jest niska czasochłonność oraz opieranie się na prawie jednej ceny. Wadą jest zmniejszenie znaczenia czynników specyficznych dla wycenianej spółki. 8. Źródła informacji została sporządzona z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji. Ponadto oparto się o informacje pochodzące od emitenta instrumentów finansowych objętych Rekomendacją, zawarte w raportach bieżących i okresowych sporządzanych w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Ani DM BPS ani nie gwarantują kompletności i dokładności danych źródłowych, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu Rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. przed jej dystrybucją nie była przekazywana emitentowi instrumentów finansowych objętych Rekomendacją. 9. Powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywizm Rekomendacji W okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie Rekomendacji DM BPS nie oferował w obrocie pierwotnym ani w pierwszej ofercie publicznej instrumentów finansowych objętych Rekomendacją. DM BPS nie dokonuje ani nie dokonywał nabywania lub zbywania instrumentów finansowych objętych Rekomendacją na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjną lub usługową. Według najlepszej wiedzy DM BPS emitent/emitenci instrumentów finansowych objętych Rekomendacją nie posiadają akcji/udziałów DM BPS lub podmiotów z nim powiązanych. Zgodnie z wiedzą DM BPS ani pomiędzy DM BPS ani iem lub jego osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu Rekomendacji, w tym a, nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej DM BPS dotyczących instrumentów finansowych, których dotyczy. Ponadto, ani DM BPS ani nie otrzymał i nie otrzyma od emitenta jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego z tytuł sporządzenia Rekomendacji lub związanego z nią. W okresie 12 miesięcy przed sporządzeniem Rekomendacji, DM BPS świadczył usług animatora na rzecz PKO BP S.A. oraz Banku Pekao S.A. W okresie 12 miesięcy przed sporządzeniem Rekomendacji, DM BPS nie świadczył usług na rzecz pozostałych emitentów, których dotyczy, ani nie otrzymał wynagrodzenia lub obietnicy wynagrodzenia od takich podmiotów. Jest prawdopodobne, że w toku prowadzenia statutowej działalności DM BPS złoży emitentowi lub innym podmiotom wymienionym w Rekomendacji, ofertę świadczenia usług z zakresu, i że w wyniku złożenia takiej oferty, może dojść do zawarcia umów z emitentem lub takimi podmiotami. 51

10 SEKTOR BANKOWY 4 marca 2015 r. Na dzień sporządzenia Rekomendacji, DM BPS nie posiada akcji emitenta instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji. Natomiast pełni rolę animatora emitenta w przypadku PKO BP S.A. oraz Banku Pekao S.A. Na dzień sporządzenia Rekomendacji nie posiada akcji emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji. Według najlepszej wiedzy DM BPS podmioty z nimi powiązane nie posiadają akcji emitenta instrumentów finansowych objętych Rekomendacją w liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że strategia, prognoza czy projekcja cenowa w niej zawarte są odpowiednie dla konkretnego inwestora i że spełnią się one w przyszłości. Korzystając z niej nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż sformułowane czynniki ryzyka. Ani DM BPS ani nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie Rekomendacji, lub jej części, oraz zwartych w niej zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM BPS jest zabronione. 52

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Banki - prognozy II kw r.

Banki - prognozy II kw r. Banki prognozy II kw. 2008 r. 23072008 Sektor bankowy w II kwartale 2008 roku Podsumowanie 9300,00 WIG Banki W sektorze bankowym w II kwartale 2008 roku kontynuowane były wzrosty wolumenów, przy czym wzrost

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09 SK-15 SK-45 SK-200 WIG 48500 48000 47500 47000 46500 46000 45500 45000 44500 44000 43500 43000 42500 December 2011 February SK-15 SK-45 SP500 SK-200 Decem ber 2011 February 15000 10000 x100 1330 1320 1310

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Banki - Wyniki II kw r.

Banki - Wyniki II kw r. Wolumeny kredytów i depozytów Banki - Wyniki II kw. 2010 r. 13-08-2010 Podsumowanie W ostatnim kwartale depozyty ogółem sektora bankowego zwiększyły się o 19,4 mld zł. Za wzrost ten w głównej mierze odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji

Puls parkietu - rynek akcji WIG (40,304.34, 40,310.69, 40,113.30, 40,273.65, +25.0195) SK-45 SK-15 SK-200 43500 43000 42500 42000 41500 41000 40500 40000 39500 39000 38500 38000 37500 2012 February March April May 2012 February March

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2013 roku. 9 maja 2013

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2013 roku. 9 maja 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 9 maja 2013 Podsumowanie I kwartału 2013 roku Rekordowy zysk netto i dalszy wzrost efektywności: Zysk netto: 355 mln zł; wzrost

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Banki. wtorek, 15 września 2015 aktualizacja raportu. Polska. Karuzela wyborczych obietnic

Banki. wtorek, 15 września 2015 aktualizacja raportu. Polska. Karuzela wyborczych obietnic Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl wtorek, 15 września 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/01/02

numer ewidencyjny 05/01/02 Raport Analityczny BZ WBK S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 05/01/02 WIG20 1 840 pkt Kurs akcji 91 zł Range roczny 74,1-99,5 zł Kapitalizacja 6 639 mln zł Free float 1 961 mln zł Udział w WIG20 4,16% Beta

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo