SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r."

Transkrypt

1 SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena końcowa [PLN] 176,40 Potencjał -4,2% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,7 Free float 49,9% mbank MBK Cena bieżąca [PLN] 438 Wycena końcowa [PLN] 517,4 Potencjał 18,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Free float 30,5% ING BSK ING Cena bieżąca [PLN] 135,0 Wycena końcowa [PLN] 158,1 Potencjał 17,1% P/E (x) P/BV (x) ROE (%) Stopa dywidendy 2015P 2016P 2015P 2016P 2015P 2016P 2015P 2016P PKO BP* 14,1 11,9 1,3 1,3 9,9 10,9 2,0 2,8 Bank Pekao* 20,1 18,1 2,0 2,0 10,1 11,1 5,4 4,9 mbank* 13,9 14,1 1,6 1,5 11,6 10,8 3,9 5,0 ING BSK* 15,5 14,6 1,6 1,5 10,6 10,7 3,0 3,2 Bank Handlowy* 17,3 15,3 1,9 1,9 10,8 12,3 6,9 5,7 Bank Millennium 13,9 12,1 1,4 1,3 10,2 11,0 2,3 3,6 Źródło: DM Banku BPS S.A., Bloomberg *cena zamknięcia z dn.03/03/2015 Wznawiamy wydawanie rekomendacji dla 6 polskich banków z fundamentalnie pozytywnym nastawieniem. Uważamy, iż ostatnie spadki kursów akcji stanowią potencjalnie dobry moment do zakupu, zakładając iż wyniki sektora zanotują poprawę od 2H 15. Zalecamy indywidualne podejście do analizowanych banków, ze względu na dość wymagające wyceny niektórych z nich oraz różny poziom uwzględnienia ryzyka regulacyjnego w cenie. Druga połowa roku przyniesie poprawę wyników. Spadek marży odsetkowej w wyniku kolejnych obniżek stóp (-50 p.b. spodziewane w marcu/kwietniu 2015), obniżenie opłaty interchange, podwyższenie opłat przez BFG to czynniki, które naszym zdaniem odcisną mocne piętno na wynikach za 1H 15. Jednocześnie oczekujemy poprawy wyników sektora bankowego już od 3Q 15, prognozując przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2H 15. Zakładamy, że pozytywny wpływ na polską gospodarkę będzie miało przyspieszenie wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz wzrost wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy na lata Ryzyko regulacyjne częściowo w cenie. Naszym zdaniem wprowadzenie rozwiązania zawierającego w sobie opcję przewalutowania kredytów walutowych jest coraz bardziej prawdopodobne. Uważamy natomiast, iż wprowadzenie takiego rozwiązania zostało co najmniej częściowo wycenione przez rynek. Według naszych szacunków strata netto sektora z tego tytułu może wynieść 18,3 mld PLN. Naszym zdaniem rynek niedoszacowuje potencjalnego ryzyka w Banku Millennium, podczas gdy negatywna reakcja dla PKO BP wydaje się być przesadzona. Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Free float 25% Bank Handlowy BHW Cena bieżąca [PLN] 104,7 Wycena końcowa [PLN] 107,8 Potencjał 2,9% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Free float 25,0% Bank Millennium MIL Cena bieżąca [PLN] 6,97 Wycena końcowa [PLN] 6,18 Potencjał -11,4% SPRZEDAJ Kapitalizacja [mln PLN] 8 455,4 Free float 34,5% Adam Kaczyński, MPW tel. (22) Kupuj ING BSK. Zakładając ożywienie gospodarcze, uważamy ING BSK jako dobrą ekspozycję na wzrost w sektorze kredytowym, biorąc pod uwagę apetyt banku na rentowne zdobywanie pozycji rynkowej. Oczekujemy iż zysk netto w 2015 r. wzrośnie o 2% r/r (wyłączając transakcje OFE), co pozytywnie wyróżnia bank na tle sektora. Zadeklarowany DPS 4 PLN, DY 3,0% Kupuj mbank. Nie umniejszamy ryzyka z ekspozycji banku na kredyty CHF, uważamy natomiast, iż poprawa pozycji kapitałowej będzie stanowić mocny bufor dla oczekiwanych strat. Doceniamy egzekucję strategii, która przekłada się pozytywnie na wyniki banku, a szczególnie na marżę odsetkową. Pomimo zaostrzenia polityki dywidend przez KNF nadal oczekujemy 3,9% stopy dywidendy (DPS 17 PLN). Kupuj PKO BP. Naszym zdaniem obecna wycena przeszacowuje potencjalne straty z portfela CHF. Mimo, iż niektóre ryzyka związane z przejęciem Nordei materializują się (np. wzrost ekspozycji na hipoteki CHF oraz egzekucja fuzji), nadal uważamy, że przejęcie tych aktywów będzie miało pozytywny wpływ na EPS, a egzekucja synergii kosztowych wreszcie przyspieszy. Sprzedaj Bank Millennium. Uważamy, że perspektywa poprawy wyników w 2H 15 wynikająca ze wzrostu wolumenów kredytowych jest pozytywna. Uważamy jednak, iż rynek nie wycenił jeszcze potencjalnych strat z przewalutowania kredytów Trzymaj Bank Handlowy. Doceniamy perspektywy wysokiej dywidendy, wspartej realizacją zysków na rynku długu oraz rozwiązaniami rezerw na niespłacone kredyty (DPS 7,2 PLN, DY 6,9%), oraz brak ekspozycji na kredyty CHF. Bank jest notowany ze znaczną premią do sektora. Trzymaj Bank Pekao. Doceniamy wysoką dywidendę (DPS 10 PLN, DY 5,4%), konserwatywny bilans i brak znaczącej ekspozycji na kredyty CHF. Uważamy jednak, że rynek już wycenił ten potencjał banku. Natomiast realizacja zysków na portfelu obligacyjnym w 2014 r., przyłoży się do presji na marżę odsetkową w 2015 r. 1

2 PKO BP (36,7 PLN) Zbyt duże dyskonto PKO BP (PKO) Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Ilość akcji [mln. szt.] 1 250,0 Max/min 52 tyg. [PLN] 31,75 / 43,45 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 Skarb Państwa 31,4% Aviva OFE 6,7% ING OFE 5,2% Free Float [%] 68,6% -5,8% -15% -20,1% -10,6% 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 PKOBP (YTD = -10,6%) [mln PLN] P 2015P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r -13,6% -1,5% -9,9% 18,3% 10,7% Marża odsetkowa netto (%) 3,4 3,4 2,9 3,0 3,1 C/I (%) 43,2 47,1 50,1 46,5 44,1 ROE (%) 13,0 12,0 9,9 10,9 11,3 P/E (x)* 12,5 12,7 14,1 11,9 10,7 P/BV (x)* 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 Dywidenda na akcję [PLN] 1,8 0,8 0,6 0,9 1,4 Stopa dywidendy (%)* 5,6 2,3 2,0 2,8 4,2 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy PKO BP z ceną docelową 36,7 PLN, co oznacza 14,1% potencjału wzrostu. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 3,7 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 39,8 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 3,0 PLN na akcję tj. o niecałe 8%. Uważamy, że rynek obecnie wycenia bardziej negatywny scenariusz, cena spadła o 11% od decyzji NBS. Konsensus zbyt optymistyczny. Nasze prognozy w wysokości mln PLN (-9,9% r/r) w 2015 oraz mln PLN (+18,3% r/r) w 2016 są poniżej konsensusu o 12,6% oraz 8,9% odpowiednio. Różnica wynika ze spodziewanych niższych przychodów odsetkowych i prowizyjnych. Naszym zdaniem konsensus nie uwzględnia kolejnych obniżek stóp procentowych, natomiast założenia co do poziomu prowizji uwzględniają podwyżkę opłat lub/oraz bardziej optymistyczny scenariusz co do przychodów związanych z rynkiem kapitałowym. Nie zakładamy również, przychodów z tytułu partnerstwa ze spółką ubezpieczeniową. Integracja aktywów Nordei - powolny początek. W 2014 koszty integracji przewyższały korzyści osiągane z fuzji z Nordeą. Ponadto wygląda na to, iż wolumeny zwłaszcza w kredytach korporacyjnych spowolniły, było to widoczne również w kwartałach bezpośrednio poprzedzających fuzję. Bilans korzyści powinien być dodatni w 2015 r. (zakładane niższe koszty integracji, oraz pierwsze znaczące rezultaty synergii kosztowych w wysokości ok. 2% bazy kosztowej PKO BP). Kolejne lata powinny przynieść poprawę wyników wynikającą głównie z niższych kosztów operacyjnych (170 mln PLN tj. 3% bazy kosztowej) oraz redukcji ryzyka kredytowego (większy udział kredytów hipotecznych) 32,0 30,0 PKO BP jest największym bankiem w Polsce z 19% udziałem w aktywach sektora. Bank jest liderem na rynku detalicznym zarówno po stronie kredytowej jak i depozytowej. Fuzja z przejętymi aktywami Nordei w 2014 r. podniosła udziały rynkowe o ok. 2%. Współczynnik Tier 1 11,5% w 9M 15. Ekspozycja na kredyty CHF wzrosła po przejęciu Nordei. Ekspozycja na kredyty CHF (29,5 mld PLN) wzrosła po przejęciu Nordei (ok. 13 mld PLN hipotek CHF) do 16% w kredytach brutto 12% w aktywach oraz 109% w kapitałach własnych. PKO BP zabezpieczył finansowanie na 7 lat z Banku Nordea (marża 63 p.b. ponad benchmark). Portfel PKO BP jest finansowany w 8-9 mld PLN depozytami, 10 mld PLN obligacjami długoterminowymi, pozostała część to kredyt konsorcjalny z EBI, kredyty od banków komercyjnych transakcje CIRS (na bazie depozytów w PLN). Ryzyko pogorszenia jakości kredytów hipotecznych w walucie częściowo pokryje Nordea 50% kosztów ryzyka przekraczających 40 p.b. przez 4 lata od daty przejęcia. Przejęcie Nordei oraz ekspozycja na kredyty CHF obniża potencjalną dywidendę. Przegląd jakości aktywów i testy warunków skrajnych potwierdziły silną bazę kapitałową banku. Skala spadku współczynnika CET 1 do 13,28% w wyniku AQR (-92 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (+2 p.b.) była jedną z niższych dla analizowanych banków. Niemniej jednak przejęcie Nordei (spadek współczynnika. wypłacalności o 1,2 p.p.) oraz większa ekspozycja na kredyty CHF, będzie naszym zdaniem powodem dla którego KNF zarekomenduje wypłatę do 30% zysku netto w To oznacza DPS 0,6 PLN i DY 1,6%. Atrakcyjna wycena. Po spadku kursu akcji o 10% w tym roku, bank notowany jest z 23% dyskontem do sektora na wskaźniku 1,3x P/BV 15. Zwiększona ekspozycja na kredyty CHF, niższe współczynniki kapitałowe i dywidenda, naszym zdaniem zasługuje na niewielkie dyskonto. Jednak pozytywnie oceniamy potencjał wzrostu zysku netto wynikający z przejęcia aktywów Nordei. Oczekujemy wzrostu zysku netto CAGR na poziomie 5,6%, natomiast oczekiwany wzrost dla sektora kształtuje się na poziomie 4,7%. 20

3 Bank Pekao TRZYMAJ (176,4 PLN) Konserwatyzm popłaca BANK PEKAO (PEO) Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena końcowa [PLN] 176,4 Potencjał -4,2% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,7 Ilość akcji [mln. szt.] 262,5 Max/min 52 tyg. [PLN] 164,4 / 199,75 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 UniCredit S.p.A. 50,1% Free Float [%] 49,9% 0,4% -0,7% -3,5% 3,6% 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 PEKAO (YTD = 3,6%) [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r -5,4% -2,5% -11,3% 10,7% 11,4% Marża odsetkowa netto (%) 2,9 2,7 2,4 2,5 2,5 C/I (%) 46,2 47,1 49,3 46,7 44,1 ROE (%) 12,0 11,4 10,1 11,1 12,2 P/E (x)* 17,4 17,8 20,1 18,1 16,3 P/BV (x)* 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Dywidenda na akcję [PLN] 8,4 10,0 10,0 9,1 10,1 Stopa dywidendy (%)* 4,6 5,4 5,4 4,9 5,5 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy TRZYMAJ Bank Pekao z ceną docelową 176,4 PLN, co oznacza 4,2% potencjału spadku. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 0,6 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 178,7 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 2,3 PLN na akcję tj. o 1%. Rynek docenił konserwatyzm Banku Pekao, cena wzrosła o 3% od decyzji NBS. Zbyt optymistyczny konsensus. Zarząd oczekuje, iż skala spadku zysku brutto w 2015 roku dla banku powinna być mniej dotkliwa niż dla całego sektora (-10% r/r). Konsensus prognoz na 2015 implikuje jedynie minimalny spadek zysku netto o 0,1% r/r w 2015 (źródło Bloomberg). Uważamy, iż konsensus przyjmuje zbyt optymistyczne założenia co do skali spadku marży odsetkowej i będzie musiał być zweryfikowany. Nasze prognozy zakładają spadek zysku netto o 11% r/r do mln PLN w 2015 a następnie wzrost o 10,7% r/r do mln PLN w 2016, co jest poniżej konsensusu odpowiednio o 10,2% oraz 10,1%. Bufor kapitałowy daje potencjał do konsolidacji rynku, ale uzyskanie zgody nadzorcy może być wyzwaniem. Przy współczynniku kapitałowym w 4Q 14 na poziomie 17,3%, naszym zdaniem bufor kapitałowy w przypadku Banku Pekao wynosi co najmniej ok. 2-5,5 mld PLN. Daje to potencjał do konsolidacji rynku, niemniej jednak oprócz BOŚ Banku i Aliora, inni potencjalni kandydaci są mocno zaangażowani w kredyty CHF, więc wszelkie decyzje wydają się być uzależnione od rozwiązań w tej sprawie. Bank Pekao może mieć też problemy z uzyskaniem zgody nadzorcy na przejęcie większych aktywów. Zdaniem przewodniczącego KNF poziom koncentracji w pierwszej dziesiątce banków w Polsce jest optymalny. 130,0 120,0 Bank Pekao jest drugim największym bankiem w Polsce pod względem aktywów z 12% udziałem w sektorze. Bank jest liderem na rynku korporacyjnym zarówno po stronie kredytowej jak i depozytowej. Bank posiada najwyższy wśród banków notowanych na GPW współczynnik wypłacalności (CET 1) (17,3% w 4Q 14) Z buforem kapitałowym w wysokości ok. 2-5,5 mld PLN jest uważany za potencjalny podmiot konsolidujący w sektorze bankowym, oraz stabilnego płatnika dywidend (DY ~5%). Minimalna ekspozycja na kredyty denominowane w CHF. Mimo, iż Bank Pekao nie udzielał kredytów denominowanych w CHF, to przejęty od Banku BPH portfel kredytów hipotecznych denominowanych w tej walucie wart obecnie 4,8 mld PLN, co stanowi 4% kredytów brutto, 3% aktywów oraz 20% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. Nie widzimy tutaj ryzyk rynkowych, jako że kredyty te udzielane były przed sierpniem 2006, a ich LTV wynosiło 53,4% na koniec 2014 (62,5% przy kursie 4,16). Bank finansuje portfel na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS. Silna baza kapitałowa, wysokie dywidendy niezagrożone. Przegląd jakości aktywów i testy warunków skrajnych potwierdziły silną bazę kapitałową banku. Skala spadku współczynnika CET 1 do 17,96% w wyniku AQR (-57 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (+20 p.b.) była najniższa dla analizowanych banków i potwierdziła relatywnie niewielką wrażliwość kapitałów na szoki zewnętrzne. Zarząd zarekomendował dywidendę w wysokości 10 PLN na akcję w 2015 roku (współczynnik wypłaty 96,7%), co przełoży się na stopę dywidendy 5,4%. Adekwatna wycena. Kurs akcji wzrósł 3% w tym roku, co było zdecydowanie lepszym rezultatem niż średnia dla sektora (-6%). Naszym zdaniem silny bilans, długoterminowy potencjał dywidendowy oraz brak znaczącej ekspozycji na kredyty hipoteczne CHF są atrakcyjne. Rynkowa cena implikuje 2,0x P/BV 15, tj. 16% premię do sektora i w naszej opinii obecnie adekwatnie wycenia perspektywy banku. Niski poziom rezerw (48 p.b. w 2014 r.) postrzegamy jako potencjalny czynnik ryzyka dla wyników banku. 25

4 mbank (517,4 PLN) Realizacja strategii wspomaga marże mbank (MBK) Cena bieżąca [PLN] 438,0 Wycena końcowa [PLN] 517,4 Potencjał 18,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Ilość akcji [mln. szt.] 42,2 Max/min 52 tyg. [PLN] 425,05 / 549 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 Commerzbank AG 69,5% Free Float [%] 30,5% -1% -10,4% -10,9% -10,5% 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 MBANK (YTD = -10,5%) mbank jest czwartym największym bankiem w Polsce pod względem aktywów z 8% udziałem w sektorze. Portfel kredytowy jest dosyć zrównoważony na część korporacyjną i detaliczną, natomiast ta jest zdominowana przez hipoteki denominowane głównie w CHF (25% portfela kredytowego). Bank posiada współczynnik wypłacalności (CET 1) na poziomie 12,3% w 4Q 14. Celem strategicznym na lata jest ROE brutto powyżej 15% przy wskaźniku koszty/dochody poniżej 47,5% i wskaźniku tier 1 powyżej 11%. [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r 0,8% 6,7% 3,3% -1,0% 8,8% Marża odsetkowa netto (%) 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 C/I (%) 45,7 44,9 45,3 45,6 44,0 ROE (%) 12,2 12,1 11,6 10,8 11,1 P/E (x)* 15,3 14,4 13,9 14,1 12,9 P/BV (x)* 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Dywidenda na akcję [PLN] 10,0 17,0 17,0 22,0 23,4 Stopa dywidendy (%)* 2,3 3,9 3,9 5,0 5,3 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy mbank z ceną docelową 517,4 PLN, co oznacza 18% potencjału wzrostu. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 2,6 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 575,6 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 58,2 PLN na akcję tj. o 10%. Oczekiwania zgodne z konsensusem na Zarząd twierdzi, iż powtórzenie wyniku z 2014 r. będzie wyzwaniem, ale jest realne (włączając dochody z transakcji z AXA tj. ok. 180 mln PLN). Konsensus zakłada zysk netto w wysokości mln PLN w 2015 roku (+4,3% r/r), co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami w wysokości mln PLN. Nasze prognozy zakładają wzrost zysku netto o 8,7% r/r do mln PLN w 2016 r. (bez AXA), co jest 9% poniżej konsensusu, główną różnicą jest brak założeń co do wzrostu tabeli prowizyjnej, co konsensus zdaje się zakładać i bardziej konserwatywna prognoza kosztów ryzyka. Koszty powinny naszym zdaniem pozostać pod kontrolą, chociaż bank ma stosunkowo ograniczone pole do cięcia kosztów (koszty/średnie aktywa 1,6%), natomiast musi inwestować, aby pozostać konkurencyjnym w swoim modelu innowacyjnej bankowości. Marża odsetkowa wspierana egzekucją strategii. Zarówno wzrost udziału wyżej marżowych kredytów niehipotecznych w segmencie detalicznym (wzrost udziału w rynku kredytów konsumpcyjnych z 3,3% do 3,4% w 2014) jak i wzrost liczby klientów segmencie SME (+7,4% r/r), przełożył się na wzrost portfela kredytowego o 17% r/r i wsparł marżę odsetkową w 2014 (+8 p.p. do 2,24%). Zakładamy, iż dalsza egzekucja strategii w tych obszarach będzie przyczyniała się do poprawy marży na średnich aktywach, to z kolei przełoży się na mniej dotkliwą skalę spadku marży odsetkowej netto niż w sektorze (-19 p.p. do 2,05% wobec średnio 50 p.p.). Silna baza kapitałowa, ale ekspozycja na walutę może zaważyć na poziomie dywidendy. Skala spadku współczynnika CET 1 do 11,08% w wyniku AQR (-1,12 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-2,20 p.b.) była najwyższą spośród analizowanych banków i potwierdziła relatywnie wysoką wrażliwość kapitałów na szoki zewnętrzne głównie osłabienie waluty. W związku z niepewną sytuacją w zakresie kredytów denominowanych w CHF, oczekujemy dywidendy w wysokości 17 PLN na akcję w 2015 roku (współczynnik wypłaty 56%), co przełoży się na stopę dywidendy 3,9%. Naszym zdaniem bank stać na utrzymanie współczynnika wypłaty na poziomie 75% zysku netto w średnim terminie, jeśli nie zrealizuje się negatywny scenariusz odnośnie strat na portfelu CHF. Znaczna ekspozycja na kredyty denominowane w CHF, ale długoterminowe finansowanie zabezpieczone. mbank był jednym z bardziej aktywnych kredytodawców hipotek w CHF z uwagi na dostępność finansowania ze spółki matki, posiada portfel w tej walucie wart obecnie 19,1 mld PLN, co stanowi 25% kredytów brutto, 16% aktywów oraz 173% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. W przeciwieństwie do większości konkurentów bank posiada bezpośrednie finansowanie w CHF z centrali (74%), oraz program EMTN (4%, na stałym oprocentowaniu), resztę portfela (23%) finansuje na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS, głównie długoterminowe instrumenty. Jest to naszym zdaniem bardziej optymalna struktura finansowania w przypadku szoków rynkowych. Atrakcyjna wycena. Spadek kursu akcji o 12% w tym roku, traktujemy jako dobrą okazję do zakupu akcji. Nawet korygując wycenę o potencjalne straty wynikające z przewalutowania portfela CHF, widzimy potencjał do wzrostu kursu. Bank notowany jest na wskaźniku 1,5x P/BV 16, tj. z 8% dyskontem do sektora. Uważamy, że wycena banku może potencjalnie skorzystać na zmniejszeniu ekspozycji na ryzyko związane z kredytami CHF. Ponadto rynek powinien docenić silną pozycję kapitałową i wysoki potencjał dywidendowy. 30

5 ING BSK (158,1 PLN) Nieposkromiony apetyt na wzrost ING BSK (ING) Cena bieżąca [PLN] 135,0 Wycena końcowa [PLN] 158,1 Potencjał 17,1% Kapitalizacja [mln PLN] ,0 Ilość akcji [mln. szt.] 130,1 Max/min 52 tyg. [PLN] 118 / 151 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 ING Bank N.V. 75,0% Aviva OFE 5,7% Free Float [%] 25,0% -0,3% -10,5% -3,2% -3,8% 160,0 150,0 140,0 INGBSK (YTD = -3,8%) [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto 961, zmiana r/r 15,5% 8,2% 8,7% 6,5% 10,4% Marża odsetkowa netto (%) 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 C/I (%) 56,8 54,6 53,3 51,8 49,9 ROE (%) 11,5 10,9 10,6 10,7 11,1 P/E (x)* 18,3 16,9 15,5 14,6 13,2 P/BV (x)* 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4 Dywidenda na akcję [PLN] 0,0 2,6 4,0 4,3 4,6 Stopa dywidendy (%)* 0,0 2,0 3,0 3,2 3,4 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn.03/03/2015 Rekomendujemy ING BSK z ceną docelową 158,1 PLN, co oznacza 17,1% potencjału wzrostu. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 0,2 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 159,4 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 1,3 PLN na akcję tj. o 1%. Oczekiwania zgodne z konsensusem na Zarząd twierdzi, iż powtórzenie wyniku z 2014 r. będzie dużym wyzwaniem. Konsensus zakłada zysk netto w wysokości mln PLN w 2015 roku (+7% r/r), co jest jedynie nieznacznie poniżej naszych oczekiwań w wysokości mln PLN (+9% r/r lub +2% wyłączając dochody ze sprzedaży OFE tj. ok. 90 mln PLN). Nasze prognozy zakładają wzrost zysku netto o 14% r/r do mln PLN w 2016 r. (bez OFE), co jest 5% poniżej konsensusu, główną różnicą jest bardziej konserwatywny scenariusz co do przychodów prowizyjnych oraz kosztów ryzyka który przyjęliśmy. Nie zakładamy realizacji znaczących zysków na portfelu AFS, którego pozytywna wycena na koniec 2014 r. wynosiła 561 mln PLN. Dalszą poprawę wyników widzimy w większej atencji względem optymalizacji kosztowej, ale rozumiemy, iż zarząd obecnie koncentruje się na strategii silnego wzrostu. 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 ING BSK jest piątym największym bankiem w Polsce pod względem aktywów z 6% udziałem w sektorze. Segment korporacyjny stanowi ponad 60% portfela kredytowego, ale ambicją zarządu jest zmienić te proporcje. Detaliczna baza depozytowa (ponad 8% udział w rynku) jest podstawą na której zarząd stopniowo buduje dalsze relacje z klientami (udział ING BSK w rynku kredytów detalicznych wynosi niecałe 4%). Bank posiadał współczynnik wypłacalności (CET 1) na poziomie 14,2% w 4Q 14. Dwucyfrowy wzrost portfela kredytowego i wzrost udziału w rynku depozytów detalicznych. Zwiększając swój portfel kredytowy w tempie dwucyfrowym (CAGR = 12%) ING BSK zmniejszył dystans do mbanku z 37% w 2012 do 22% w Oczekujemy dalszego zawężania się tej różnicy do 5% w 2016 r. ze średniorocznym prognozowanym wzrostem portfela o 14% w latach Wskaźnik kredyt/depozyty na poziomie 81% w 2014, znacznie poniżej sektora (94%) jest niewątpliwie atutem. Potencjał widzimy w zwiększaniu sprzedaży krzyżowej do swojej detalicznej bazy depozytowej (8,3% udziału w rynku w 2014, +1 p.p. w porównaniu z 2012). Udział w rynku kredytów detalicznych to jedynie 3,8% w Ponadto oczekujemy, że bank będzie kontynuował wykorzystanie kompetencji na rynku kredytów korporacyjnych, gdzie po wzroście udziału w rynku do 9,8% w 2014 oczekujemy osiągnięcia udziału w wysokości 10,7% w Silna baza kapitałowa, pozwala na powrót do stabilnej polityki dywidend. Skala spadku współczynnika CET 1 do 13,66% w wyniku AQR (-0,65 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-1,16 p.b.) była porównywalna ze średnią rynkową. Zarząd zarekomendował wypłatę 50% zysku netto w 2015, co oznacza 4,0 PLN na akcję i stopę dywidendy w wysokości 3,0%. Naszym zdaniem bank stać na utrzymanie współczynnika wypłaty na poziomie 50% zysku netto w średnim terminie, pomimo znacznego apetytu na wzrost udziałów rynkowych. Niewielka ekspozycja na kredyty denominowane w CHF. ING BSK posiada niewielki portfel kredytów hipotecznych CHF (udzielanych pomiędzy 2Q-4Q 08) wart 1,3 mld PLN, co stanowi 2% kredytów brutto, 1% aktywów oraz 13% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. Bank finansuje portfel na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS. Relatywnie atrakcyjna wycena. Po spadku kursu akcji o 4% w tym roku, ING BSK jest notowany wskaźniku w wysokości 1,5x P/BV 16 tj. z 6% dyskontem do sektora. Zgadzamy się, iż nieznaczne dyskonto należy się za obecne ROE, które jest poniżej średniej rynkowej. Natomiast ING BSK jest naszym zdaniem atrakcyjną inwestycją, przy założeniu trwałego odbicia gospodarczego, ze względu na apetyt banku na rentowny wzrost sumy bilansowej, silny bilans i niewielką ekspozycję na kredyty denominowane w walutach obcych. 35

6 Bank Handlowy TRZYMAJ (107,8 PLN) Wokół dywidendy BANK HANDLOWY (BHW) Cena bieżąca [PLN] 104,70 Wycena końcowa [PLN] 107,8 Potencjał 2,9% TRZYMAJ Kapitalizacja [mln PLN] ,1 Ilość akcji [mln. szt.] 130,7 Max/min 52 tyg. [PLN] 102,05 / 127,9 Dzienny obrót [3M, tys PLN] ,0 Citibank Overseas Inv. Corp. 75,0% [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r 0,3% -2,6% -16,6% 13,3% 6,5% Marża odsetkowa netto (%) 2,8 2,4 2,1 2,2 2,3 C/I (%) 53,6 52,6 54,7 51,2 49,4 ROE (%) 13,2 12,9 10,8 12,3 12,9 P/E (x)* 14,1 14,4 17,3 15,3 14,3 P/BV (x)* 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 Dywidenda na akcję [PLN] 5,8 7,2 7,2 6,0 6,8 Stopa dywidendy (%)* 5,5 6,8 6,9 5,7 6,5 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Free Float [%] 25,0% -4,1% -4,1% -10,4% -2,3% 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 HANDLOWY (YTD = -2,3%) Bank Handlowy jest dziesiątym bankiem w Polsce z 3% udziałem w aktywach sektora. Portfel kredytowy jest zdominowany przez segment korporacyjny zwłaszcza w segmencie największych i międzynarodowych korporacji. Na rynku detalicznym jest skoncentrowany na produktach kartowych i obsłudze zamożnych klientów. Bank przeprowadził restrukturyzację sieci zaznaczając swą obecność w 9-ciu największych miastach w Polsce. Bank ma jeden z najwyższych współczynników wypłacalności (tier 1) na poziomie 17,5% w 4Q 14 i potencjał dywidendowy (DY ~6%). Rekomendujemy TRZYMAJ Bank Handlowy z ceną docelową 107,8 PLN, co oznacza 2,9% potencjału wzrostu. Bank Handlowy posiada nieistotną ekspozycji na kredyty CHF, stąd brak korekty w wycenie. Oczekiwany znaczny spadek zysku netto w 2015 r. Konsensus zakłada zysk netto w wysokości 875 mln PLN w 2015 roku (-8% r/r), co jest znacznie poniżej naszych oczekiwań w wysokości 790 mln PLN (-17% r/r). Naszym zdaniem, konsensus nie tylko nie uwzględnia potencjalnych obniżek stóp rynkowych i ponadprzeciętnej wrażliwości Banku Handlowego z tego tytułu (ekspozycja na kredyty konsumpcyjne oraz depozyty bieżące), ale również nie docenia spadku marż na portfelu obligacyjnym w związku z realizacją zysków na portfelu AFS. Dobra sytuacja na rynku długu dalej sprzyjała realizacji zysków na obligacjach w 2014 r. (230 mln PLN, -25% r/r), oczekujemy nadal wysokich zysków w tej pozycji na poziomie 195 mln, -15% r/r) w 2015 r., tj. powyżej długoterminowej średniej. Zakładamy również nieco wyższe koszty ryzyka. Jest to natomiast obszar, gdzie bank konsekwentnie raportował lepsze wyniki (włączając sprzedaż portfela) zarówno w porównaniu do prognoz naszych jak i rynkowych. Zmiana tabeli opłat i prowizji została przez nas uwzględniona, ale wygląda na to, iż konsensus jest bardziej optymistyczny co do jej wpływu na wynik prowizyjny banku. Wolumeny detaliczne w kluczowym segmencie nadal niezadowalające. Kredyty konsumpcyjne wzrosły o 6,2% r/r w 2014 r., jedynie marginalnie przekraczając rynkowy wzrost. Dajemy zarządowi kredyt zaufania i opieramy nasze prognozy na dwucyfrowym wzroście rzędu 10% r/r w 2015 r. zakładając, iż koncentracja na segmencie affluent powinna przynieść wyższe wolumeny. Mimo dalszych cięć stóp nie zakładamy, aby bank wycofywał się z ofertą ze swoich segmentów, w których jak zakładamy koszty ryzyka powinny być niższe niż w segmencie masowym, z którego bank się wycofał. Ogromny potencjał dywidendowy. Mimo, iż zarząd nie przedstawił propozycji co do dywidendy, oczekujemy wypłaty 99% zysku z 2014 roku, tj. DPS 7,2 PLN na akcję oraz 6,9 % stopy dywidendy. Uważamy też, że bank jest w stanie utrzymywać tak wysoki poziom wypłaty z zysku w średnim terminie, co zresztą zostało potwierdzone w ostatnim przeglądzie jakości aktywów. Skala spadku współczynnika CET 1 do 14,92% w wyniku AQR (- 51 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-1,52 p.b.) nie odbiegała od średniej i potwierdziła silną pozycję kapitałową banku, mimo założonego utrzymania wypłaty maksymalnych dywidend przez bank. Brak ekspozycji na kredyty denominowane w CHF. Bank Handlowy był w grupie banków, które nie udzielały kredytów walutowych, tym którzy nie zarabiają w obcych walutach. W konsekwencji bank posiada marginalny portfel kredytów hipotecznych CHF stanowiący mniej niż 0,5% kredytów brutto na koniec 2014 roku. Wycena nieuzasadniona premia. Po spadku kursu akcji o 2% w tym roku, Bank Handlowy notowany jest na wskaźniku w wysokości 1,9x P/BV 15, tj. nadal z 8% premią do sektora bankowego. Jako czynnik ryzyka widzimy bardzo niski poziom kosztów ryzyka oraz gorszą koniunkturę na rynku długu, która dostarczała ponadprzeciętnych wyników w ostatnich latach. Naszym zdaniem jednak, biorąc pod uwagę konserwatywny bilans, brak ekspozycji na CHF oraz silną pozycje kapitałową bank powinien być wyceniany na równi z sektorem. 40

7 Bank Millennium SPRZEDAJ (6,18 PLN) 4 marca 2015 r. Ryzyko z ekspozycji na CHF BANK MILLENNIUM (MIL) Cena bieżąca [PLN] 6,97 Wycena końcowa [PLN] 6,18 Potencjał -11,4% SPRZEDAJ Kapitalizacja [mln PLN] 8 455,4 Ilość akcji [mln. szt.] 1 213,1 Max/min 52 tyg. [PLN] 6,68 / 9,4 Dzienny obrót [3M, tys PLN] 5 814,1 Banco Comercial Portugues 65,5% ING OFE 7,9% Free Float [%] 34,5% 2,5% -14,9% -17,5% -16% 10,6 9,6 8,6 7,6 6,6 5,6 4,6 3,6 2,6 1,6 0,6 MILLENNIUM (YTD = -16%) Bank Millennium jest siódmym bankiem w Polsce z 4,6% udziałem w aktywach sektora. Portfel detaliczny (70%) jest zdominowany przez hipoteki, zwłaszcza denominowane w CHF (39% portfela kredytowego). Bank posiada współczynnik wypłacalności (CET 1) na poziomie 14,5% w 4Q 14. Celem strategicznym na lata jest ROE w przedziale 13%-14% przy wskaźniku koszty/dochody na poziomie 45-47%. Bank posiada sieć ponad 420 oddziałów. Jest potencjalnym celem spekulacji zmian właścicielskich, głównie z uwagi na problemy portugalskiego Millennium bcp. [mln PLN] P 2016P 2017P Wynik odsetkowy netto Przychody nieodsetkowe Koszty ogółem Zysk operacyjny Zysk netto zmiana r/r 13,5% 21,5% -6,4% 15,2% 18,1% Marża odsetkowa netto (%) 2,2 2,5 2,3 2,4 2,6 C/I (%) 54,3 50,2 51,1 47,2 43,6 ROE (%) 10,5 11,7 10,2 11,0 12,2 P/E (x)* 15,8 13,0 13,9 12,1 10,2 P/BV (x)* 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Dywidenda na akcję [PLN] 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 Stopa dywidendy (%)* 0,0 3,2 2,3 3,6 4,1 Źródło: DM Banku BPS S.A., bank * cena zamknięcia z dn. 03/03/2015 Rekomendujemy SPRZEDAJ Bank Millennium z ceną docelową 6,18 PLN, co oznacza 11,4% potencjału spadku. Według naszych szacunków potencjalna strata z przewalutowania kredytów CHF wynosi 2,4 mld PLN. Naszą wycenę w wysokości 8,06 PLN na akcję korygujemy więc o ten efekt w wysokości 1,9 PLN na akcję tj. o 23%. Uważamy, że rynek obecnie wycenia bardziej pozytywny scenariusz, jako że cena spadła o 16% od decyzji NBS. Zbyt optymistyczny konsensus. Oczekujemy, iż skala spadku zysku netto w 2015 r. (-6,4% r/r do 609 mln PLN) dla banku powinna być mniej dotkliwa niż dla całego sektora (-9,2% r/r). Mimo to jesteśmy 6,9% poniżej prognoz rynkowych. Uważamy, iż konsensus przyjmuje zbyt optymistyczne założenia co do skali spadku marży odsetkowej (większa niż w poprzednim cyklu ekspozycja na kredyty konsumpcyjne i niższe zaangażowanie w hipoteczne kredyty FX) oraz wyniku prowizyjnego. Zakładamy też wzrost kosztów ryzyka wynikający głównie ze zmiany struktury aktywów. Nasze prognozy uwzględniają natomiast oszczędności kosztowe z optymalizacji sieci placówek. Zakładamy wzrost zysku netto o 15% r/r do 701 mln PLN w 2016, co jest poniżej konsensusu o 7%. Wolumeny kredytowe wspierają poprawę wyników. Dynamika kredytów brutto (wyłączając hipoteki denominowane w FX) wyniosła 10% r/r w 2014, głównie za sprawą silnych wzrostów w kredytach konsumpcyjnych (+19% r/r) oraz korporacjach (+12,7% r/r). Oczekujemy dalszego zwiększania udziału w rynku kredytów konsumpcyjnych (do 2,5% w 2016 z 2,1% w 2014) i kredytów korporacyjnych (odpowiednio do 3,4% z 3,2%). Dalsza zmiana w kompozycji kredytów, przełoży się na poprawę marży odsetkowej od 3Q 15. Ekspozycja na walutę może zaważyć na poziomie dywidendy i stwarza ryzyko konieczności podwyższenia kapitałów. Skala spadku współczynnika CET 1 do 12,37% w wyniku AQR (-0,28 p.b.) oraz scenariusza szokowego testów warunków skrajnych (-0,99 p.b.) była poniżej średniej rynkowej. Dodatkowo w 4Q 14 współczynnik kapitałowy (15,2%, CET 1 14,5%) został wsparty pozytywną decyzją KNF w zakresie zmiany tymczasowego ograniczenia aktywów ważonych ryzykiem (RWA) dla kredytów hipotecznych przy metodzie IRB z 80% do 70% metody standardowej (wpływ +1,5 p.p). W związku z niepewną sytuacją w zakresie kredytów denominowanych w CHF, oczekujemy dywidendy w wysokości 0,16 PLN na akcję w 2015 roku (współczynnik wypłaty 30%), tj. DY = 2,3%. Biorąc pod uwagę zakładany poziom strat z przewalutowania kredytów CHF szacujemy potencjalny niedobór kapitałów, aby uzyskać CET1 równy 9% w wysokości ok 380 mln PLN, gdyby całość miała być rozpoznana jednorazowo) Znaczna ekspozycja na kredyty denominowane w CHF i rynkowe finansowanie. Bank Millennium był jednym z bardziej aktywnych kredytodawców hipotek w CHF, posiada portfel w tej walucie wart 17,8 mld PLN, co stanowi 39% kredytów brutto, 29% aktywów oraz 309% kapitałów własnych na koniec 2014 roku. Bank finansuje portfel głównie na rynku międzybankowym instrumentami CIRS/IRS (88%) oraz pożyczkami (8%). Jest to naszym zdaniem najmniej optymalna struktura finansowania w przypadku szoków rynkowych. Nieatrakcyjna wycena. Po spadku kursu akcji o 18% w tym roku, Bank Millennium notowany jest na wskaźniku w wysokości 1,4x P/BV 15, tj. z 22% dyskontem do sektora bankowego. Naszym zdaniem biorąc pod uwagę zakładany poziom strat z przewalutowania kredytów CHF oraz potencjalne ryzyko podwyższenia kapitału dyskonto jest uzasadnione. Ponadto rynek spekuluje, iż portugalski Millennium bcp planuje sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji (obecnie posiada 65,5% w kapitale) co może powodować dodatkową presję na notowania banku. 45

8 SEKTOR BANKOWY 4 marca 2015 r. Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, Warszawa, tel.: , fax.: Departament Analiz: Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy Dyrektor Departamentu Analiz tel.: (22) banki tel.: (22) Tomasz Kania usługi finansowe, deweloperzy, producenci maszyn górniczych tel.: (22) Marek Straszak, MPW, DI budownictwo, materiały budowlane tel.: (22) Marek Olewiecki, MPW przemysł tworzyw sztucznych tel.: (22) Dariusz Świniarski, MPW tel.: (22) Paweł Kosecki, MPW tel.: (22) Adam Kaczyński, MPW tel.: (22) Analitycy techniczni: Jacek Borawski, Sławomir Rudaś Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Piotr Majka, MPW Wiceprezes Zarządu Tel.: (22) Krzysztof Solus, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej tel.: (22) Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny Tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW Tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Departament Sprzedaży Detalicznej: Beata Zbrzezna, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Anna Pajkert, tel.: (22) INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE 1. Skróty zastosowane w Rekomendacji, inne niż zamieszczone w treści Rekomendacji DM BPS Rozporządzenie Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, wpisana do rejestru do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych w całości opłaconym, posiadająca REGON: , NIP: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206, poz. 1715). 2. Wyjaśnienia dotyczące stosowanej w Rekomendacji terminologii fachowej i wskaźników Dług netto suma kredytów, papierów dłużnych, oprocentowanych pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT zysk z działalności operacyjnej EBITDA zysk z działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) zysk z działalności operacyjnej podzielony przez przychody ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) EBITDA podzielony przez przychody ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/aktywa) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) kursu akcji podzielony przez roczny zysk netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartość Księgowa) kurs akcji podzielony przez wartość księgową przypadającą na akcję P/CF Cena/(zysk netto + amortyzacja)+ kurs akcji podzielony przez sumę przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji 50

9 SEKTOR BANKOWY 4 marca 2015 r. 3. Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych kupuj oznacza prognozowanie wzrostu o co najmniej 10% trzymaj oznacza prognozowanie wzrostu bądź spadku do 10% sprzedaj oznacza prognozowanie spadku ponad 10% 4. Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie Rekomendacji i osoba ją sporządzająca Podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej rekomendacji, zwanej dalej Rekomendacją, będącej rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), jest Dom Maklerski Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, który jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Sporządzającym Rekomendację, zwanym dalej jako, jest. 5. Termin obowiązywania Rekomendacji i data pierwszej publikacji została sporządzona i została przekazana do dystrybucji w dniu 04 marca 2015 roku i jest kierowana do klientów oraz potencjalnych klientów DM BPS. jest ważna w okresie do 12 miesięcy od daty sporządzenia, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. 6. Historia Rekomendacji DM BPS w okresie ostatnich 12 miesięcy nie sporządzał rekomendacji odnośnie instrumentów finansowych lub emitenta objętych niniejszą Rekomendacją. STRUKTURA REKOMENDACJI 1Q'15 Z OSTATNICH 12 MIESIĘCY ZALECENIE LICZBA UDZIAŁ LICZBA UDZIAŁ 12 67% 31 70% TRZYMAJ 2 11% 4 9% SPRZEDAJ 4 22% 9 20% RAZEM % % 7. Metody wyceny zastosowane w Rekomendacji Przy sporządzaniu Rekomendacji oparto się o następujące metody wyceny: (i) Zdyskontowanych dywidend (DDM), (ii) metodą zysków ekonomicznych, (iii) porównawczą. Wycena metodą DDM (zdyskontowanych dywidend) polega na dyskontowaniu prognozowanych dywidend, które będą mogły być wypłacone przez spółkę. DDM jest obok DCF bardzo dobrą metodą wyceny i również powszechnie używaną przez inwestorów. Wadą metody podobnie jak w przypadku DCF jest jej wrażliwość na zmiany parametrów oraz duża wartość przyporządkowana do wartości rezydualnej. Wycena metodą zysków ekonomicznych, polega na ustalenia kapitału początkowego - NAV (tj. kapitał skorygowany o dodatnią wartość firmy [goodwill] i podobne niematerialne aktywa), a następnie korygowaniu go o zdyskontowaną wartość przyszłych zysków ekonomicznych. Jest ona wyliczona jako różnica pomiędzy zwrotem na aktywach netto i kosztem kapitału w danym roku [(RoNAV-COE)x kapitał początkowy]. Model zakłada więc, że spółka kreuje wartość dopiero wtedy, jeśli jej zwrot na kapitale skorygowanym przewyższa koszt kapitału. Wycena metodą porównawczą bazuje na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki z odpowiednimi mnożnikami innych porównywalnych spółek. Zaletami wyceny mnożnikowej jest niska czasochłonność oraz opieranie się na prawie jednej ceny. Wadą jest zmniejszenie znaczenia czynników specyficznych dla wycenianej spółki. 8. Źródła informacji została sporządzona z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji. Ponadto oparto się o informacje pochodzące od emitenta instrumentów finansowych objętych Rekomendacją, zawarte w raportach bieżących i okresowych sporządzanych w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Ani DM BPS ani nie gwarantują kompletności i dokładności danych źródłowych, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu Rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. przed jej dystrybucją nie była przekazywana emitentowi instrumentów finansowych objętych Rekomendacją. 9. Powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywizm Rekomendacji W okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie Rekomendacji DM BPS nie oferował w obrocie pierwotnym ani w pierwszej ofercie publicznej instrumentów finansowych objętych Rekomendacją. DM BPS nie dokonuje ani nie dokonywał nabywania lub zbywania instrumentów finansowych objętych Rekomendacją na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjną lub usługową. Według najlepszej wiedzy DM BPS emitent/emitenci instrumentów finansowych objętych Rekomendacją nie posiadają akcji/udziałów DM BPS lub podmiotów z nim powiązanych. Zgodnie z wiedzą DM BPS ani pomiędzy DM BPS ani iem lub jego osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu Rekomendacji, w tym a, nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej DM BPS dotyczących instrumentów finansowych, których dotyczy. Ponadto, ani DM BPS ani nie otrzymał i nie otrzyma od emitenta jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego z tytuł sporządzenia Rekomendacji lub związanego z nią. W okresie 12 miesięcy przed sporządzeniem Rekomendacji, DM BPS świadczył usług animatora na rzecz PKO BP S.A. oraz Banku Pekao S.A. W okresie 12 miesięcy przed sporządzeniem Rekomendacji, DM BPS nie świadczył usług na rzecz pozostałych emitentów, których dotyczy, ani nie otrzymał wynagrodzenia lub obietnicy wynagrodzenia od takich podmiotów. Jest prawdopodobne, że w toku prowadzenia statutowej działalności DM BPS złoży emitentowi lub innym podmiotom wymienionym w Rekomendacji, ofertę świadczenia usług z zakresu, i że w wyniku złożenia takiej oferty, może dojść do zawarcia umów z emitentem lub takimi podmiotami. 51

10 SEKTOR BANKOWY 4 marca 2015 r. Na dzień sporządzenia Rekomendacji, DM BPS nie posiada akcji emitenta instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji. Natomiast pełni rolę animatora emitenta w przypadku PKO BP S.A. oraz Banku Pekao S.A. Na dzień sporządzenia Rekomendacji nie posiada akcji emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji. Według najlepszej wiedzy DM BPS podmioty z nimi powiązane nie posiadają akcji emitenta instrumentów finansowych objętych Rekomendacją w liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że strategia, prognoza czy projekcja cenowa w niej zawarte są odpowiednie dla konkretnego inwestora i że spełnią się one w przyszłości. Korzystając z niej nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż sformułowane czynniki ryzyka. Ani DM BPS ani nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie Rekomendacji, lub jej części, oraz zwartych w niej zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM BPS jest zabronione. 52

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo