FAIR HOUSING LEGAL SUPPORT CENTER PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAIR HOUSING LEGAL SUPPORT CENTER PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU"

Transkrypt

1 FAIR HOUSING LEGAL SUPPORT CENTER PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU

2 PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy przewodnik wyjaśnia prawo do sprawiedliwego traktowania przy zawieraniu transakcji kredytowych na zakup domu. Zawiera również wyjaśnienie kilku możliwości dostępnych w przypadku wystąpienia trudności ze spłacaniem kredytu hipotecznego lub wystąpienia zagrożenia przejęciem hipotecznym. Przewodnik ten nie oferuje konkretnych porad prawnych. Konkretne porady prawne można uzyskać u prawnika. Ponadto zatwierdzone przez HUD agencje doradztwa mieszkaniowego oferują bezpłatne usługi, takie jak sprawdzenie możliwości przekwalifikowania pożyczki. W kwestiach mieszkaniowych należy zachować ostrożność. Próby dochodzenia roszczeń bez pełnego zrozumienia prawa mogą zakończyć się niepowodzeniem z uwagi na wiele istniejących pułapek. Na przykład każde roszczenie musi być wniesione w odpowiednim terminie, po którym następuje przedawnienie, a tym samym prawo do wniesienia roszczenia wygasa. Pozwani w procesie sądowym muszą w terminie odpowiedzieć na pozew, przestrzegać zasad sądowych, a także przedstawić swoje argumenty w sposób, który sędzia zrozumie, ponieważ w przeciwnym razie są może orzec przeciwko pozwanemu w trybie zaocznym. Wyrok zaoczny oznacza, że pozwany nie dochodził swoich praw i tym samym nie może skorzystać z prawa do odwołania lub obrony, które by mu przysługiwało. Należy krytycznie podchodzić do informacji podawanych w prasie. Zdarzenie, które miało miejsce w jednym stanie, może mieć zupełnie inne skutki prawne w innym. Każdy przypadek należy analizować w oparciu o konkretne fakty. Fakt, że ktoś odniósł sukces w danej sytuacji może mieć lub nie mieć znaczenia w innym przypadku, bowiem zależy to od stanu faktycznego i prawnego, który ma zastosowanie do danej transakcji. RZETELNE POŻYCZKI Czasem problemy z pożyczkami wynikają z tego, że zaciągający je nie biorą pod uwagę swojej sytuacji materialnej. Na przykład ktoś może kupić duży dom z dużą hipoteką. Klika lat później może okazać się, że dom jest za duży i zaczynają się problemy ze spłatą hipoteki. Potrzeby tej osoby się zmieniły, w związku z czym nadszedł czas na zastanowienie się nad sprzedażą domu. Jednakże nie wszystkie problemy związane ze spłatą hipoteki wynikają ze zmian zachodzących w sytuacji życiowej właściciela domu lub tego, że właściciel domu podjął złą 1

3 decyzję. W niektórych przypadkach właściciel domu mógł zostać narażony na problemy w wyniku otrzymania niewłaściwej porady od brokera kredytów hipotecznych, pożyczkodawcy lub firmy obsługującej pożyczkę. Niektóre problemy mogą wynikać z drapieżnych praktyk stosowanych przez pożyczkodawców. Drapieżne praktyki stosowane przez pożyczkodawców mogą czasem stanowić obronę w sprawie o przejęcie hipoteczne, ale nie w każdym przypadku. Sformułowanie drapieżne praktyki pożyczkodawców nie jest terminem ściśle prawniczym, jednakże prawa federalne, stanowe oraz lokalne zabraniają stosowania niektórych z nich. Osoby, które uważają, że mogły być ofiarą drapieżnych praktyk pożyczkodawców, powinny natychmiast skontaktować się z doświadczonym adwokatem lub zatwierdzoną przez HUD agencją doradztwa mieszkaniowego. Zarówno przepisy federalne, jak i stanowe zabraniają dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Niektóre z praktyk stosowanych przez pożyczkodawców naruszają prawa, których celem jest ochrona ludzi doświadczających dyskryminacji ze względu na przynależność do grupy mniejszościowej. Prawa te dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak i społeczności. Innymi słowy, pożyczkodawca nie może nie przyznać właścicielowi domu pożyczki prime o najniższym oprocentowaniu ze względu na to, że dany pożyczkodawca udziela Afroamerykanom pożyczek subprime o wyższym oprocentowaniu, a te o najniższym przyznawane są jedynie białym. Pożyczkodawca nie może też stosować uprzedzeń wobec danej społeczności na podstawie jej profilu rasowego. Dla przykładu, pożyczkodawca nie może oferować innych pakietów kredytów w dzielnicach zamieszkałych głównie przez osoby hiszpańskojęzyczne, a innych w dzielnicach, w których większość mieszkańców jest biała. Nie wszystkie drapieżne praktyki stosowane przez pożyczkodawców naruszają przepisy dotyczące udzielania pożyczek w sposób rzetelny, ale wiele osób i grup społecznych zostało wykorzystanych z uwagi na rasę lub status mniejszościowy. Celowe wykorzystywanie mniejszościowych grup społecznych lub stosowanie praktyk i procedur, które mają charakter dyskryminacyjny w stosunku do mniejszościowych grup społecznych może naruszać prawa dotyczące udzielania pożyczek mieszkaniowych w sposób rzetelny oraz inne federalne i stanowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Złożenie skargi na podstawie braku rzetelności przy udzielaniu pożyczki mieszkaniowej może zapewnić poszkodowanemu możliwość skorzystania z praw przysługujących w świetle stanowych lub federalnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. PRZEPISY FEDERALNE Prawa do korzystania z kredytów hipotecznych bez dyskryminacji bronią dwa ważne akty prawne: Fair Housing Act (FHA) oraz Equal Credit Opportunity Act (ECOA). FHA dotyczy niemal każdej czynności związanej ze znalezieniem domu wynajmu, zakupu, sprzedaży, uzyskania ubezpieczenia i kredytu hipotecznego, itd. Dlatego też kredyty hipoteczne i ich obsługa (czynności po utworzeniu hipoteki) podlegają ustawie FHA. 2

4 KOGO PRZEPISY FEREDALNE CHRONIĄ PRZED DYSKRYMINACJĄ? FHA chroni przed dyskryminacją ze względu na: rasę, kolor skóry, narodowość, religię, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność. Ustawa FHA chroni każdego, kto ucierpiał w wyniku stosowania dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych, a nie tylko osoby uważane za członków grup mniejszościowych. W związku z tym nabywcy, najemcy, członkowie rodzin, sąsiedzi, stali mieszkańcy, miasta i lokalne organizacje rządowe, brokerzy bądź inni poszkodowani mogą wnieść sprawę do sądu w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk w mieszkalnictwie. Na przykład jeśli wartość nieruchomości zmalała z powodu nielegalnych działań pożyczkodawcy, można wnieść sprawę do sądu. ECOA chroni osoby przed dyskryminacją ze względu na: rasę, kolor skóry, narodowość, religię, płeć, stan cywilny wiek (o ile powód jest pełnoletni), pobieranie przez powoda dochodu z publicznego programu pomocowego, powód w dobrej wierze korzysta z wszelkich praw ustawy o ochronie pożyczek konsumenckich Consumer Protection Act. CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI KTOŚ STAŁ SIĘ OFIARĄ NIEZGODNEJ Z PRAWEM FEDERALNYM DYSKRYMINACJI? Ofiary dyskryminacji mogą dochodzić swoich praw w sądzie lub składając skargę w organach administracyjnych. Skargi wykorzystujące ustawę FHA muszą być składane w U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) w ciągu jednego roku od czasu zaistnienia przypadku dyskryminacji. Patrz Załącznik A, w którym podano przykładowy formularz skargi. Ponadto skargę w sprawie rzetelnych praktyk w mieszkalnictwie można złożyć bezpośrednio jako pozew w sądzie federalnym lub stanowym. Skargi wykorzystujące ustawę FHA muszą być składane w sądzie w ciągu dwóch lat od zaistnienia ostatniego przypadku dyskryminacji, ale okres ten może zostać przedłużony, jeśli skarga w HUD zostanie złożona w przewidzianym czasie. W przypadku gdy dyskryminacja dotyczy dużej liczby osób, skargi może składać United States Department of Justice. 3

5 Za złożeniem skargi administracyjnej a nie pozwu sądowego przemawia wiele powodów. Na przykład: brak opłaty za złożenie skargi, powód może, ale nie musi korzystać z usług adwokata, organ administracyjny zbada sprawę i będzie dążyć do jej rozwikłania w procesie ugody, okresy składania pozwów są przedłużane o okres trwania spraw administracyjnych. Cały proces może obejmować rozprawę administracyjną, z prawem do odwołania od jej wyniku. W stanie Illinois, tak jak i w innych stanach, osoby składające skargę na mocy ustawy HUD powinny wiedzieć, że na przykład Illinois Department of Human Rights (IDHR) jest uważana za agencję równoważną HUD. Przepisy HUD przewidują przekazywanie spraw składanych w HUD do równoważnych agencji stanowych. W związku z tym, gdy sprawa złożona do HUD jest badana przez IDHR, powód nie powinien obawiać się, że sprawa nie jest uzasadniona. HUD po prostu wykonuje procedurę ustalona przez Kongres. W przeciwieństwie do skarg składanych w ramach FHA, skargi ECOA muszą mieć charakter pozwów składanych w sądzie federalnym. Sprawy ugodowe mogą być kosztowne i czasochłonne, ale skargi FHA i ECOA są atrakcyjne dla prawników. Osoba, przeciwko której dopuszczono się dyskryminacji, może zatrudnić adwokata, który zapewni reprezentację uzależnioną od wyniku sprawy, co oznacza, że pobierze honorarium wyłącznie w przypadku wygrania sprawy. W stanie Illinois umowy dotyczące uzależnienia zapłaty honorariów adwokata od wyniku sprawy muszą być sporządzone na piśmie. Przed zatrudnieniem adwokata należy dowiedzieć się, do opłacenia jakiego rodzaju o płat i kosztów będzie się zobowiązanym. W przypadku wygrania sprawy, honoraria adwokackie musi pokryć pozwany, nawet w sytuacji gdy istnieje umowa uzależniająca zapłatę honorarium od wygrania sprawy. Po przeprowadzeniu przesłuchania przez organ administracyjny sędzia może podjąć decyzję na korzyść osoby zarzucającej dyskryminację i przyznać odszkodowanie, w tym zwrot kosztów i opłat. Inna możliwość to zawarcie przez strony porozumienia na własną rękę lub za pośrednictwem procesu pojednawczego HUD. Odszkodowania, jakie można uzyskać w sprawach FHA i EEOC, są znaczne, ale nie ma gwarancji ich otrzymania. Odszkodowania przyznawane na mocy FHA obejmują: rekompensaty, w tym za poniesione wydatki, i rekompensaty za upokorzenie, wstrząs emocjonalny, ból i cierpienie, 4

6 zadośćuczynienia dla ofiar przyznawane na mocy wyroków sądowych, sędziowie w sprawach HUD rozstrzyganych administracyjnie nie mogą przyznawać zadośćuczynienia dla poszkodowanych, kary z kodeksu cywilnego nakładane na podmioty rządowe, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji w procedurach stosowanych przez zarządców mieszkań i wprowadzenia zasad zapobiegających dyskryminacji w przyszłości, zwrot opłat sądowych i kosztów. Odszkodowania przyznawane na mocy ECOA obejmują: szkody bezpośrednie zadośćuczynienia ograniczone do wysokości USD, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, opłaty, koszty, PRAWA STANOWE Illinois i wiele innych stanów stara się zapewnić ochronę swoim rezydentom poprzez stosowanie praw stanowych, których celem jest zmniejszenie dyskryminacji i stosowania drapieżnych praktyk przez pożyczkodawców. Jednym z najważniejszych aktów prawnych tego typu jest Illinois Human Rights Acts (IHRA). Przepisy te egzekwowane są w sądach zarówno przez strony prywatne, jak również strony biorące udział w postępowaniach administracyjnych Illinois Department of Human Rights (IDHR). Są one również egzekwowane przez Prokuratora Generalnego stanu Illinois. Należy jednak rozumieć, że działania podejmowane przez Prokuratora Generalnego mają na celu ochronę społeczeństwa, a nie udzielenie pomocy konkretnej osobie. To, że Prokurator Generalny pozywa firmę nie znaczy, że nie trzeba spłacać pożyczki hipotecznej, ani też, że można zignorować postępowanie egzekucyjne wszczęte przez tą firmę. Kroki podejmowane przez Prokuratora Generalnego mają charakter podobny do pracy policji policja może złapać przestępcę, a nawet oddać ofierze ukradzione rzeczy. Policja nie może jednak wszcząć postępowania cywilnego, które może pomóc odzyskać pieniądze od przestępcy. Pomimo tego, że zarówno Prokurator Generalny jak i policja pomagają wielu poszkodowanym, ich główne zadanie to ochrona społeczeństwa. IHRA podaje więcej grup mniejszościowych niż prawa federalne. Te dodatkowe grupy obejmują: pochodzenie przodków, wiek (40 lat i powyżej), decyzja o włączeniu do grupy mniejszościowej, stan cywilny, 5

7 orientacja seksualna (obejmująca tożsamość płciową), niekorzystne zwolnienie ze służby wojskowej. CO MA MIEJSCE W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI NARUSZAJĄCEJ PRAWA STANOWE? W przypadku doświadczenia dyskryminacji, która stanowi pogwałcenie przepisów IHRA, skargę należy złożyć do IDHR. Skargę należy złożyć w ciągu roku. Przykładowy formularz skargi do IDHR zamieszczono w Załączniku B. Nie ma opłaty za jej złożenie. Skargę można złożyć we własnym imieniu lub może to zrobić wynajęty adwokat. Po otrzymaniu skargi IDHR przeprowadza dochodzenie i stwarza możliwości wypracowania ugody lub mediacji, a także możliwość przeprowadzenia rozprawy. Proces ten ma charakter nieformalny i właściciele domów mogą z niego łatwo skorzystać. Od ostatecznych decyzji można składać odwołania. Odszkodowania IHRA mogą obejmować: kary, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, szkody bezpośrednie, łącznie ze szkodami wynikającymi ze wstydu i upokorzenia, opłaty, kary cywilne, nałożenie obowiązku składania w Wydziale sprawozdań dotyczących przestrzegania przepisów oraz oświadczeń o przestrzeganiu przepisów. PRAWA LOKALNE Osoby podejrzewające, że doświadczyły dyskryminacji, powinny zapoznać się lokalnymi przepisami dotyczącymi uprawnień w sprawach mieszkaniowych. Przepisy równouprawnienia w sprawach mieszkaniowych w Chicago biorą pod uwagę wiele różnych kwestii. Zapewniają one ochronę członkom wszystkich grup mniejszościowych w świetle prawa federalnego i stanowego i obejmują również: źródła dochodów, łącznie z pomocą mieszkaniową w formie talonów mieszkaniowych udzielaną w świetle przepisów Rozdziału 8, tożsamość płciową, status rodzicielski. Również przepisy okręgowe mogą stanowić kolejne źródło lokalnych praw. Okręg Cook County, poprzez Cook County Human Rights Ordinance (CCHRO), uwzględnia członków wszystkich grup mniejszościowych chronionych przepisami obowiązującymi w Chicago, jak również status mieszkaniowy; jednakże wymogi dotyczące źródeł dochodów wyłączają osoby otrzymujące pomoc mieszkaniową w świetle przepisów Sekcji 8 w formie talonów mieszkaniowych. 6

8 Okręg Cook określa transakcje kredytowe jako oddzielny obszar chroniony. Dyskryminacja w dowolnego rodzaju transakcjach kredytowych jest wzbroniona. CO MA MIEJSCE W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI NARUSZAJĄCEJ PRAWA LOKALNE? W przypadku doświadczenia dyskryminacji skargi należy składać do lokalnego organu administracyjnego. W Chicago takim organem administracyjnym jest City of Chicago Human Relations Commission. Skargę należy złożyć w ciągu 180 dni. Przykładowy formularz zamieszczono w Załączniku C. Odszkodowania w ramach Chicago Fair Housing Ordinance mogą obejmować: szkody bezpośrednie, szkody emocjonalne wywołane cierpieniem, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, kary, zadośćuczynienia, opłaty, koszty. W świetle przepisów Cook County Human Rights Ordinance (CCHRO) skargę należy złożyć w ciągu 180 dni. Przykładowy formularz skargi do CCHRO zamieszczony został w Załączniku D. Odszkodowania przyznawane na mocy CCHRO obejmują: pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, kary, szkody bezpośrednie, opłaty, koszty. CZĘSTO STOSOWANE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE FEDERALNE, STANOWE LUB LOKALNE PRZEPISY O RZETELNYM MIESZKALNICTWIE/RZETELNYCH POŻYCZKACH Pożyczkodawca nie może legalnie podjąć decyzji w całości lub w części w oparciu o to, że kredytobiorca jest członkiem grupy mniejszościowej lub na podstawie lokalizacji samego mieszkania. Dla przykładu, pożyczkodawca nie może pobierać wyższych opłat za złożenie wniosków od Afroamerykanów niż od białych. Jednakże wiele rodzajów dyskryminacji przejawia się bardziej subtelnie. Dyskryminacja nie ogranicza się do pojedynczych transakcji. Często wynika ona z innego traktowania osób mieszkających na danym terenie geograficznym. Na przykład, bez względu na wiarygodność kredytową, wszyscy mieszkańcy okolicy uznanej przez spis powszechny za 7

9 obszar zamieszkały przez osoby hiszpańskojęzyczne otrzymują pożyczki na gorszych warunkach niż osoby zamieszkałe na obszarze uznanym w spisie powszechnym za obszary zamieszkałe przez osoby inne niż hiszpańskojęzyczne. Pomimo tego, że polityka ta może wydawać się neutralna, jeśli wpływa w większym stopniu na grupę osób uznawanych za członków grupy mniejszościowej, niż na członków grup niemniejszościowych, może być niezgodna z prawem z uwagi na wpływ różnicujący, który z niej wynika. Reklamy nie mogą sugerować preferencji wynikającej z nielegalnej klasyfikacji. Na przykład reklamy dotyczące kredytów udzielanych na gorszych warunkach dla pożyczkobiorców z grupy wyższego ryzyka nie mogą być rozpowszechniane wyłącznie w dzielnicach zamieszkałych przez członków grup mniejszościowych, podczas gdy reklamy kredytów o najlepszych warunkach tylko w dzielnicach zamieszkałych przez białych. W rzadszych przypadkach reklamy mogą zawierać sugestie wizualne - na przykład tylko biali modele przedstawiani są na zdjęciach przedstawiających daną społeczność. Bywało, iż miasta pozywały pożyczkodawców o naruszanie przepisów Fair Housing Act za to, że osoby uważane za członków grup mniejszościowych otrzymywały pożyczki większego ryzyka na gorszych warunkach, choć kwalifikowały się do otrzymania pożyczki na niższy procent i na lepszych warunkach. Ze względu na to, że pożyczki subprime są droższe, wiążą się z większym ryzykiem niespłacalności. Miasta tracą pieniądze na opuszczonych domach bowiem nie uzyskują z nich podatków i muszą wydawać więcej na ich utrzymanie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Dyskryminacja może mieć również miejsce w przypadku, gdy właściciele domów starają się zmodyfikować pożyczki. Na przykład pożyczkodawca może nielegalnie odmówić rozpatrzenia wniosku o modyfikację kredytu osobie, która wzięła urlop macierzyński lub zapytać kobietę, jak zapewni sobie środki antykoncepcyjne. Przepisy mieszkaniowe i dotyczące udzielania pożyczek muszą być rzetelne i dotyczy to wszystkich aspektów udzielania pożyczek: Reklamy, źródła pożyczki, obsługi pożyczki, modyfikacji pożyczek, wykluczenia, i sposobów utrzymania wykluczonych budynków. Dyskryminacja może być subtelna. Osoby uważające, że doświadczyły dyskryminacji, powinny skontaktować się z John Marshall Law School Fair Housing Legal Clinic pod numerem Personel Klinki może być w stanie przeprowadzić testy specjalnie przygotowany proces, którego celem jest ustalenie, czy dyskryminacja miała miejsce. KOLEJNE KROKI: Osoby uważające, że stały się ofiarą dyskryminacji mieszkaniowej lub dyskryminacji przy udzielaniu pożyczki na dom, powinny: 1. Zgromadzić wszelkie dokumenty dotyczące swojej sytuacji. 2. Skontaktować się z poradnią prawną John Marshall Law School Fair Housing Legal Clinic dzwoniąc pod numer

10 3. Przygotować skargę korzystając z przykładowych formularzy zamieszczonych w Załącznikach. 4. Jeśli poradnia nie będzie w stanie pomóc w załatwieniu danej sprawy, należy rozważyć zatrudnienie prawnika prywatnie. Wiele przepisów dotyczących równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych przewiduje możliwość zwrotu opłat i kosztów wynajęcia adwokata, w związku z czym istnieje możliwość wynajęcia adwokata, który nie zażąda opłaty z góry, tylko potrąci koszty i swoje honorarium z odszkodowania w przypadku wygrania sprawy. 9

11 SŁOWNICZEK Odszkodowanie rzeczywiste jest tym samym co rekompensata za szkody, zdefiniowana poniżej. Skarga administracyjna skarga na dyskryminację w kwestiach mieszkaniowych, składana w składana w organie administracyjnym, takim jak HUD, Illinois Department of Human Rights, lub w lokalnym urzędzie praw człowieka Rozprawa administracyjna przedstawienie faktów lub argumentu prawnego w organie administracyjnym w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia przepisów. Reklama zgodnie z definicją Fair Housing Act, reklamą jest każda publikacja pisemna lub ustna dotycząca sprzedaży lub wynajmu lokalu mieszkalnego. Prokurator generalny dotyczy prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych i przez odniesienie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Chicago Fair Housing Ordinance rozporządzenie lokalne w Chicago zabraniające dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Nie jest ono istotnie równoważne z federalną ustawą Fair Housing Act. Jest ono egzekwowane przez City of Chicago Human Relations Commission. Kara cywilna kara finansowa, którą można nakładać na pozwanego skazanego za świadome, złośliwe lub nierozważne działania dyskryminacyjne. Kwota kary jest przekazywana państwu, a nie powodowi. Rekompensaty odszkodowania za rzeczywiste szkody dla ofiar dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Rekompensaty obejmują poniesione wydatki, rekompensaty za utratę praw, oraz rekompensaty za upokorzenie i wstrząs emocjonalny. Powód osoba, która wniosła skargę do organu administracyjnego lub w sądzie w celu rozpoczęcia postępowania administracyjnego lub pozwu. Skarga powinna zawierać fakty stanowiące podstawę do zarzucenia pogwałcenia przepisów o równouprawnieniu w kwestiach mieszkaniowych. Postępowanie pojednawcze - odnosi się do wysiłków HUD lub agencji państwowej zmierzających do polubownego pojednania stron w przypadku skargi na nieprzestrzeganie równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych, bez konieczności przeprowadzania rozprawy w danej sprawie. Umowa dotycząca uwarunkowania opłaty honorariów adwokata od wyniku postępowania umowa, w świetle której adwokat strony skarżącej jako swoje honorarium pobiera określoną część procentową odszkodowania tylko w przypadku uznania skargi. 10

12 Cook County Human Rights Ordinance rozporządzenie lokalne obowiązujące na terenie okręgu Cook, zabraniające dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Nie jest ono istotnie równoważne z federalną ustawą Fair Housing Act i jest egzekwowane przez Cook County Department of Human Rights. Koszty opłaty za założenie sprawy w sądzie. Wpływ różnicujący polityka, która na pierwszy rzut oka może wydawać się neutralna, ale jej skutkiem jest dyskryminacja grupy mniejszościowej. Wpływ taki określany jest za pomocą statystyk. Po wykazaniu tego rodzaju wpływu pozwany musi wykazać odpowiednią potrzebę stosowania danego rodzaju polityki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Agencja równoważna stanowa lub lokalna agencja praw człowieka zajmująca się egzekwowaniem praw dotyczących równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych oraz rozporządzenia, którego treść zasadniczo pokrywa się z Federal Fair Housing Act. Kary nałożone w oparciu o istniejące przepisy kary przeciwko wszystkim osobom naruszającym prawa dotyczące równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych. Tego rodzaju kary nie są zazwyczaj wypłacane powodom. Przejęcie - postępowanie wszczęte przez pożyczkodawcę, którego celem jest pozbawienie pożyczkobiorcy przysługujących mu praw do nieruchomości w wyniku niewywiązania się pożyczkobiorcy ze zobowiązań pożyczki zabezpieczonej nieruchomością. Equal Credit Opportunity Act ustawa federalna, która chroni przed dyskryminacją w niektórych transakcjach kredytowych. Fair Housing Act prawo federalne pierwotnie uchwalone w 1968 roku, które zakazuje dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Linia kredytowa pod zastaw wartości rynkowej nieruchomości proces, w ramach którego właściciele domów otrzymują zatwierdzoną pożyczkę na określoną kwotę w oparciu o kapitał zawarty w nieruchomości. Zatwierdzony przez HUD doradca mieszkaniowy - osoby, które są przygotowane do udzielania porad dla nabywców lub właścicieli domów w kwestiach dotyczących ich zobowiązań finansowych wynikających z posiadania domu. Tymczasowe zadośćuczynienie nakaz sądowy nakazujący pozwanemu zrobienie czegoś lub powstrzymanie się od zrobienia czegoś. Wydanie nakazu tego rodzaju wymaga przeprowadzenia rozprawy. Modyfikacja proces umożliwiający pożyczkodawcy zmniejszenie zobowiązań pożyczkobiorcy w ramach pożyczki. 11

13 Hipoteka własność w nieruchomości przekazana pożyczkodawcy w charakterze gwarancji na wypadek niespłacenia pożyczki. Powiadomienie Akt prawny podpisany przez pożyczkobiorcę zawierający zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w określonym czasie. Pożyczka prime pożyczka z oprocentowaniem zgodnym z ustalonym standardem, czyli najlepszym istniejącym oprocentowaniem udzielanym przez komercyjnego pożyczkodawcę. Zadośćuczynienie kara finansowa, którą można nakładać na oskarżonego skazanego za świadome, złośliwe lub nierozważne działania dyskryminacyjne. Obsługa proces pobierania odsetek i podstawowej stawki spłaty pożyczki po jej udzieleniu. Pożyczki subprime pożyczki z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania udzielanego pożyczkobiorcom pożyczek typu prime. Powinno to być podyktowane wiarygodnością kredytową pożyczkobiorcy, ale często jest nadużywane w przypadku udzielania ich osobom kwalifikującym się do otrzymania pożyczki typu prime. Testowanie procedura zatwierdzona przez sądy pozwalająca na składanie wniosków osobom niestarającym się o otrzymanie pożyczki w celu sprawdzenia, czy członkowie różnych grup społecznych traktowani są inaczej. U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) federalny organ administracyjny zajmujący się egzekwowaniem przepisów Fair Housing Act. ZAŁĄCZNIKI A - Formularz skargi do HUD B - Formularz skargi do IDHR C - Formularz skargi do Chicago Department of Human Relations D - Formularz skargi do Cook County Department of Human Rights Publikacja niniejsza możliwa była dzięki finansowaniu zapewnionemu na mocy umowy z U.S. Department of Housing and Urban Development. Zawartość i spostrzeżenia w niej zawarte przeznaczone są do publicznego wykorzystania. Autor i wydawca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń i interpretacji zawartych w niniejszej publikacji. Interpretacje te niekoniecznie odzwierciedlają poglądy władz 12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Co Powinno Się Wiedzieć Przed Wzięciem. Reverse Mortgage. Fair Housing Legal Support Center & Clinic

Co Powinno Się Wiedzieć Przed Wzięciem. Reverse Mortgage. Fair Housing Legal Support Center & Clinic Co Powinno Się Wiedzieć Przed Wzięciem Reverse Mortgage Fair Housing Legal Support Center & Clinic Reverse Mortgage Plusy i Minusy Plusy Reverse mortgage może pozwolić właścicielom emerytom mieszkać dłużej

Bardziej szczegółowo

Komisja administruje pięcioma legislacjami. Te legislacje to: Ustawa o Dyskryminacji Rasowej z roku 1975 (Racial Discrimination Act 1975)

Komisja administruje pięcioma legislacjami. Te legislacje to: Ustawa o Dyskryminacji Rasowej z roku 1975 (Racial Discrimination Act 1975) Krótki Przewodnik dotyczący Skarg Czym zajmuje się Komisja Australijska Komisja Praw Człowieka (Australian Human Rights Commision) jest niezależną, krajową organizacją, która prowadzi dochodzenia i doprowadza

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

Skargi na. Wnoszenie. Dyskryminację. Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi. Co zapewnia Ustawa. Jak wnieść skargę na dyskryminację

Skargi na. Wnoszenie. Dyskryminację. Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi. Co zapewnia Ustawa. Jak wnieść skargę na dyskryminację Stan Illinois Departament praw człowieka Wnoszenie Skargi na Dyskryminację Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi POLISH Co zapewnia Ustawa Jak wnieść skargę na dyskryminację Department Praw

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj dług. Aneta Maziarz

Odzyskaj dług. Aneta Maziarz Odzyskaj dług Aneta Maziarz 28 czerwca 2014 Praktyczny poradnik Wszystko co musisz wiedziec w sprawach o drobne roszczenia. 1. Jak napisać pismo do dłużnika 2. Jak wypelnić formy sądowe 3. Jak zmusic dłużnika

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Informacje ogólne Prawo do odszkodowania Wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę jest

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT?

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? Niniejszy poradnik to pomoc dla osób chcących odzyskać środki utracone na polisolokatach w tzw.

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Informacje ogólne Określenie Przed sądem cywilnym strony (powód, pozwany), ich organy (np. zarząd spółki z o.o.), a także przedstawiciele ustawowi (osoby

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI UZASADNIENIE WZÓR NR 65 POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Wałbrzychu Wałbrzych, 11 września 2008 r. Wartość przedmiotu sporu: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) Powód: Stefan

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE AKTUALNE PRAKTYKI OBSŁUGI OSÓB UBEZPIECZONYCH, A MOŻLIWOŚCI WYPRACOWANIA OPTYMALNEGO MODELU FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ 3 czerwca 2014r. Mariusz Olszewski

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy Poradnik Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy Poradnik Michał Jabłoński Krzysztof Koźmiński Projekt realizowany w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od. wypowiedzenia umowy. o pracę

Odwołanie od. wypowiedzenia umowy. o pracę Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki 1 Standbild Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki dr Alexander Schäfer Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów 2 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 355/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 602/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w

Bardziej szczegółowo

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ Zanim dokonasz zakupu, poznaj swoje prawa! Konsumentom kupującym towar lub usługę, przez internet lub w sklepie, we własnym kraju lub w innym państwie UE, przysługują

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych w razie potrzeby podtytuł Autor Marcin Sikora 1BQ17 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Informacje ogólne Charakter roszczenia Wynagrodzenie jest podstawowym świadczeniem ze stosunku pracy. Ma ono charakter roszczeniowy,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Stosowanie prawa antydyskryminacyjnego Poszukiwanie skuteczności: środki prawne i sankcje

Stosowanie prawa antydyskryminacyjnego Poszukiwanie skuteczności: środki prawne i sankcje Stosowanie prawa antydyskryminacyjnego Poszukiwanie skuteczności: środki prawne i sankcje Kevin Duffy Przewodniczący Irlandzki Sąd Pracy Trewir, 10-11 czerwca 2013 Prawo do równości jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) W celu egzekucji należności w Austrii na podstawie polskiego orzeczenia

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 195/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

PW POZEW WZAJEMNY Data wpływu

PW POZEW WZAJEMNY Data wpływu strona 1 UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI PW POZEW WZAJEMNY Data wpływu (wypełnia sąd) P o u c z e n i e 1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń Klauzule niedozwolone możliwości dochodzenia roszczeń mbank klauzula nr: 4704 klauzula nr: 4704 Na czym polega niedozwolony charakter tej klauzuli? Uprawnia bank do zmiany wysokości oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH adwokat Bartosz Kosmala prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów PRAWO kodeks cywilny(klauzule

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Zachęcamy podmioty gospodarcze działające na rynku pracy na terenie województwa pomorskiego jako agencje zatrudnienia do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DURASIK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 6735/03) WYROK 28 września 2004 r. W sprawie Durasik przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo