FAIR HOUSING LEGAL SUPPORT CENTER PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAIR HOUSING LEGAL SUPPORT CENTER PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU"

Transkrypt

1 FAIR HOUSING LEGAL SUPPORT CENTER PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU

2 PRZEWODNIK DLA KONSUMENTA RZETELNE POŻYCZKI I ZACHOWANIE WŁASNOŚCI DOMU INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy przewodnik wyjaśnia prawo do sprawiedliwego traktowania przy zawieraniu transakcji kredytowych na zakup domu. Zawiera również wyjaśnienie kilku możliwości dostępnych w przypadku wystąpienia trudności ze spłacaniem kredytu hipotecznego lub wystąpienia zagrożenia przejęciem hipotecznym. Przewodnik ten nie oferuje konkretnych porad prawnych. Konkretne porady prawne można uzyskać u prawnika. Ponadto zatwierdzone przez HUD agencje doradztwa mieszkaniowego oferują bezpłatne usługi, takie jak sprawdzenie możliwości przekwalifikowania pożyczki. W kwestiach mieszkaniowych należy zachować ostrożność. Próby dochodzenia roszczeń bez pełnego zrozumienia prawa mogą zakończyć się niepowodzeniem z uwagi na wiele istniejących pułapek. Na przykład każde roszczenie musi być wniesione w odpowiednim terminie, po którym następuje przedawnienie, a tym samym prawo do wniesienia roszczenia wygasa. Pozwani w procesie sądowym muszą w terminie odpowiedzieć na pozew, przestrzegać zasad sądowych, a także przedstawić swoje argumenty w sposób, który sędzia zrozumie, ponieważ w przeciwnym razie są może orzec przeciwko pozwanemu w trybie zaocznym. Wyrok zaoczny oznacza, że pozwany nie dochodził swoich praw i tym samym nie może skorzystać z prawa do odwołania lub obrony, które by mu przysługiwało. Należy krytycznie podchodzić do informacji podawanych w prasie. Zdarzenie, które miało miejsce w jednym stanie, może mieć zupełnie inne skutki prawne w innym. Każdy przypadek należy analizować w oparciu o konkretne fakty. Fakt, że ktoś odniósł sukces w danej sytuacji może mieć lub nie mieć znaczenia w innym przypadku, bowiem zależy to od stanu faktycznego i prawnego, który ma zastosowanie do danej transakcji. RZETELNE POŻYCZKI Czasem problemy z pożyczkami wynikają z tego, że zaciągający je nie biorą pod uwagę swojej sytuacji materialnej. Na przykład ktoś może kupić duży dom z dużą hipoteką. Klika lat później może okazać się, że dom jest za duży i zaczynają się problemy ze spłatą hipoteki. Potrzeby tej osoby się zmieniły, w związku z czym nadszedł czas na zastanowienie się nad sprzedażą domu. Jednakże nie wszystkie problemy związane ze spłatą hipoteki wynikają ze zmian zachodzących w sytuacji życiowej właściciela domu lub tego, że właściciel domu podjął złą 1

3 decyzję. W niektórych przypadkach właściciel domu mógł zostać narażony na problemy w wyniku otrzymania niewłaściwej porady od brokera kredytów hipotecznych, pożyczkodawcy lub firmy obsługującej pożyczkę. Niektóre problemy mogą wynikać z drapieżnych praktyk stosowanych przez pożyczkodawców. Drapieżne praktyki stosowane przez pożyczkodawców mogą czasem stanowić obronę w sprawie o przejęcie hipoteczne, ale nie w każdym przypadku. Sformułowanie drapieżne praktyki pożyczkodawców nie jest terminem ściśle prawniczym, jednakże prawa federalne, stanowe oraz lokalne zabraniają stosowania niektórych z nich. Osoby, które uważają, że mogły być ofiarą drapieżnych praktyk pożyczkodawców, powinny natychmiast skontaktować się z doświadczonym adwokatem lub zatwierdzoną przez HUD agencją doradztwa mieszkaniowego. Zarówno przepisy federalne, jak i stanowe zabraniają dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Niektóre z praktyk stosowanych przez pożyczkodawców naruszają prawa, których celem jest ochrona ludzi doświadczających dyskryminacji ze względu na przynależność do grupy mniejszościowej. Prawa te dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak i społeczności. Innymi słowy, pożyczkodawca nie może nie przyznać właścicielowi domu pożyczki prime o najniższym oprocentowaniu ze względu na to, że dany pożyczkodawca udziela Afroamerykanom pożyczek subprime o wyższym oprocentowaniu, a te o najniższym przyznawane są jedynie białym. Pożyczkodawca nie może też stosować uprzedzeń wobec danej społeczności na podstawie jej profilu rasowego. Dla przykładu, pożyczkodawca nie może oferować innych pakietów kredytów w dzielnicach zamieszkałych głównie przez osoby hiszpańskojęzyczne, a innych w dzielnicach, w których większość mieszkańców jest biała. Nie wszystkie drapieżne praktyki stosowane przez pożyczkodawców naruszają przepisy dotyczące udzielania pożyczek w sposób rzetelny, ale wiele osób i grup społecznych zostało wykorzystanych z uwagi na rasę lub status mniejszościowy. Celowe wykorzystywanie mniejszościowych grup społecznych lub stosowanie praktyk i procedur, które mają charakter dyskryminacyjny w stosunku do mniejszościowych grup społecznych może naruszać prawa dotyczące udzielania pożyczek mieszkaniowych w sposób rzetelny oraz inne federalne i stanowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Złożenie skargi na podstawie braku rzetelności przy udzielaniu pożyczki mieszkaniowej może zapewnić poszkodowanemu możliwość skorzystania z praw przysługujących w świetle stanowych lub federalnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. PRZEPISY FEDERALNE Prawa do korzystania z kredytów hipotecznych bez dyskryminacji bronią dwa ważne akty prawne: Fair Housing Act (FHA) oraz Equal Credit Opportunity Act (ECOA). FHA dotyczy niemal każdej czynności związanej ze znalezieniem domu wynajmu, zakupu, sprzedaży, uzyskania ubezpieczenia i kredytu hipotecznego, itd. Dlatego też kredyty hipoteczne i ich obsługa (czynności po utworzeniu hipoteki) podlegają ustawie FHA. 2

4 KOGO PRZEPISY FEREDALNE CHRONIĄ PRZED DYSKRYMINACJĄ? FHA chroni przed dyskryminacją ze względu na: rasę, kolor skóry, narodowość, religię, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność. Ustawa FHA chroni każdego, kto ucierpiał w wyniku stosowania dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych, a nie tylko osoby uważane za członków grup mniejszościowych. W związku z tym nabywcy, najemcy, członkowie rodzin, sąsiedzi, stali mieszkańcy, miasta i lokalne organizacje rządowe, brokerzy bądź inni poszkodowani mogą wnieść sprawę do sądu w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk w mieszkalnictwie. Na przykład jeśli wartość nieruchomości zmalała z powodu nielegalnych działań pożyczkodawcy, można wnieść sprawę do sądu. ECOA chroni osoby przed dyskryminacją ze względu na: rasę, kolor skóry, narodowość, religię, płeć, stan cywilny wiek (o ile powód jest pełnoletni), pobieranie przez powoda dochodu z publicznego programu pomocowego, powód w dobrej wierze korzysta z wszelkich praw ustawy o ochronie pożyczek konsumenckich Consumer Protection Act. CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI KTOŚ STAŁ SIĘ OFIARĄ NIEZGODNEJ Z PRAWEM FEDERALNYM DYSKRYMINACJI? Ofiary dyskryminacji mogą dochodzić swoich praw w sądzie lub składając skargę w organach administracyjnych. Skargi wykorzystujące ustawę FHA muszą być składane w U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) w ciągu jednego roku od czasu zaistnienia przypadku dyskryminacji. Patrz Załącznik A, w którym podano przykładowy formularz skargi. Ponadto skargę w sprawie rzetelnych praktyk w mieszkalnictwie można złożyć bezpośrednio jako pozew w sądzie federalnym lub stanowym. Skargi wykorzystujące ustawę FHA muszą być składane w sądzie w ciągu dwóch lat od zaistnienia ostatniego przypadku dyskryminacji, ale okres ten może zostać przedłużony, jeśli skarga w HUD zostanie złożona w przewidzianym czasie. W przypadku gdy dyskryminacja dotyczy dużej liczby osób, skargi może składać United States Department of Justice. 3

5 Za złożeniem skargi administracyjnej a nie pozwu sądowego przemawia wiele powodów. Na przykład: brak opłaty za złożenie skargi, powód może, ale nie musi korzystać z usług adwokata, organ administracyjny zbada sprawę i będzie dążyć do jej rozwikłania w procesie ugody, okresy składania pozwów są przedłużane o okres trwania spraw administracyjnych. Cały proces może obejmować rozprawę administracyjną, z prawem do odwołania od jej wyniku. W stanie Illinois, tak jak i w innych stanach, osoby składające skargę na mocy ustawy HUD powinny wiedzieć, że na przykład Illinois Department of Human Rights (IDHR) jest uważana za agencję równoważną HUD. Przepisy HUD przewidują przekazywanie spraw składanych w HUD do równoważnych agencji stanowych. W związku z tym, gdy sprawa złożona do HUD jest badana przez IDHR, powód nie powinien obawiać się, że sprawa nie jest uzasadniona. HUD po prostu wykonuje procedurę ustalona przez Kongres. W przeciwieństwie do skarg składanych w ramach FHA, skargi ECOA muszą mieć charakter pozwów składanych w sądzie federalnym. Sprawy ugodowe mogą być kosztowne i czasochłonne, ale skargi FHA i ECOA są atrakcyjne dla prawników. Osoba, przeciwko której dopuszczono się dyskryminacji, może zatrudnić adwokata, który zapewni reprezentację uzależnioną od wyniku sprawy, co oznacza, że pobierze honorarium wyłącznie w przypadku wygrania sprawy. W stanie Illinois umowy dotyczące uzależnienia zapłaty honorariów adwokata od wyniku sprawy muszą być sporządzone na piśmie. Przed zatrudnieniem adwokata należy dowiedzieć się, do opłacenia jakiego rodzaju o płat i kosztów będzie się zobowiązanym. W przypadku wygrania sprawy, honoraria adwokackie musi pokryć pozwany, nawet w sytuacji gdy istnieje umowa uzależniająca zapłatę honorarium od wygrania sprawy. Po przeprowadzeniu przesłuchania przez organ administracyjny sędzia może podjąć decyzję na korzyść osoby zarzucającej dyskryminację i przyznać odszkodowanie, w tym zwrot kosztów i opłat. Inna możliwość to zawarcie przez strony porozumienia na własną rękę lub za pośrednictwem procesu pojednawczego HUD. Odszkodowania, jakie można uzyskać w sprawach FHA i EEOC, są znaczne, ale nie ma gwarancji ich otrzymania. Odszkodowania przyznawane na mocy FHA obejmują: rekompensaty, w tym za poniesione wydatki, i rekompensaty za upokorzenie, wstrząs emocjonalny, ból i cierpienie, 4

6 zadośćuczynienia dla ofiar przyznawane na mocy wyroków sądowych, sędziowie w sprawach HUD rozstrzyganych administracyjnie nie mogą przyznawać zadośćuczynienia dla poszkodowanych, kary z kodeksu cywilnego nakładane na podmioty rządowe, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji w procedurach stosowanych przez zarządców mieszkań i wprowadzenia zasad zapobiegających dyskryminacji w przyszłości, zwrot opłat sądowych i kosztów. Odszkodowania przyznawane na mocy ECOA obejmują: szkody bezpośrednie zadośćuczynienia ograniczone do wysokości USD, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, opłaty, koszty, PRAWA STANOWE Illinois i wiele innych stanów stara się zapewnić ochronę swoim rezydentom poprzez stosowanie praw stanowych, których celem jest zmniejszenie dyskryminacji i stosowania drapieżnych praktyk przez pożyczkodawców. Jednym z najważniejszych aktów prawnych tego typu jest Illinois Human Rights Acts (IHRA). Przepisy te egzekwowane są w sądach zarówno przez strony prywatne, jak również strony biorące udział w postępowaniach administracyjnych Illinois Department of Human Rights (IDHR). Są one również egzekwowane przez Prokuratora Generalnego stanu Illinois. Należy jednak rozumieć, że działania podejmowane przez Prokuratora Generalnego mają na celu ochronę społeczeństwa, a nie udzielenie pomocy konkretnej osobie. To, że Prokurator Generalny pozywa firmę nie znaczy, że nie trzeba spłacać pożyczki hipotecznej, ani też, że można zignorować postępowanie egzekucyjne wszczęte przez tą firmę. Kroki podejmowane przez Prokuratora Generalnego mają charakter podobny do pracy policji policja może złapać przestępcę, a nawet oddać ofierze ukradzione rzeczy. Policja nie może jednak wszcząć postępowania cywilnego, które może pomóc odzyskać pieniądze od przestępcy. Pomimo tego, że zarówno Prokurator Generalny jak i policja pomagają wielu poszkodowanym, ich główne zadanie to ochrona społeczeństwa. IHRA podaje więcej grup mniejszościowych niż prawa federalne. Te dodatkowe grupy obejmują: pochodzenie przodków, wiek (40 lat i powyżej), decyzja o włączeniu do grupy mniejszościowej, stan cywilny, 5

7 orientacja seksualna (obejmująca tożsamość płciową), niekorzystne zwolnienie ze służby wojskowej. CO MA MIEJSCE W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI NARUSZAJĄCEJ PRAWA STANOWE? W przypadku doświadczenia dyskryminacji, która stanowi pogwałcenie przepisów IHRA, skargę należy złożyć do IDHR. Skargę należy złożyć w ciągu roku. Przykładowy formularz skargi do IDHR zamieszczono w Załączniku B. Nie ma opłaty za jej złożenie. Skargę można złożyć we własnym imieniu lub może to zrobić wynajęty adwokat. Po otrzymaniu skargi IDHR przeprowadza dochodzenie i stwarza możliwości wypracowania ugody lub mediacji, a także możliwość przeprowadzenia rozprawy. Proces ten ma charakter nieformalny i właściciele domów mogą z niego łatwo skorzystać. Od ostatecznych decyzji można składać odwołania. Odszkodowania IHRA mogą obejmować: kary, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, szkody bezpośrednie, łącznie ze szkodami wynikającymi ze wstydu i upokorzenia, opłaty, kary cywilne, nałożenie obowiązku składania w Wydziale sprawozdań dotyczących przestrzegania przepisów oraz oświadczeń o przestrzeganiu przepisów. PRAWA LOKALNE Osoby podejrzewające, że doświadczyły dyskryminacji, powinny zapoznać się lokalnymi przepisami dotyczącymi uprawnień w sprawach mieszkaniowych. Przepisy równouprawnienia w sprawach mieszkaniowych w Chicago biorą pod uwagę wiele różnych kwestii. Zapewniają one ochronę członkom wszystkich grup mniejszościowych w świetle prawa federalnego i stanowego i obejmują również: źródła dochodów, łącznie z pomocą mieszkaniową w formie talonów mieszkaniowych udzielaną w świetle przepisów Rozdziału 8, tożsamość płciową, status rodzicielski. Również przepisy okręgowe mogą stanowić kolejne źródło lokalnych praw. Okręg Cook County, poprzez Cook County Human Rights Ordinance (CCHRO), uwzględnia członków wszystkich grup mniejszościowych chronionych przepisami obowiązującymi w Chicago, jak również status mieszkaniowy; jednakże wymogi dotyczące źródeł dochodów wyłączają osoby otrzymujące pomoc mieszkaniową w świetle przepisów Sekcji 8 w formie talonów mieszkaniowych. 6

8 Okręg Cook określa transakcje kredytowe jako oddzielny obszar chroniony. Dyskryminacja w dowolnego rodzaju transakcjach kredytowych jest wzbroniona. CO MA MIEJSCE W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI NARUSZAJĄCEJ PRAWA LOKALNE? W przypadku doświadczenia dyskryminacji skargi należy składać do lokalnego organu administracyjnego. W Chicago takim organem administracyjnym jest City of Chicago Human Relations Commission. Skargę należy złożyć w ciągu 180 dni. Przykładowy formularz zamieszczono w Załączniku C. Odszkodowania w ramach Chicago Fair Housing Ordinance mogą obejmować: szkody bezpośrednie, szkody emocjonalne wywołane cierpieniem, pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, kary, zadośćuczynienia, opłaty, koszty. W świetle przepisów Cook County Human Rights Ordinance (CCHRO) skargę należy złożyć w ciągu 180 dni. Przykładowy formularz skargi do CCHRO zamieszczony został w Załączniku D. Odszkodowania przyznawane na mocy CCHRO obejmują: pomoc polegającą na wprowadzeniu zmian w przepisach w celu eliminowania dyskryminacji, kary, szkody bezpośrednie, opłaty, koszty. CZĘSTO STOSOWANE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE FEDERALNE, STANOWE LUB LOKALNE PRZEPISY O RZETELNYM MIESZKALNICTWIE/RZETELNYCH POŻYCZKACH Pożyczkodawca nie może legalnie podjąć decyzji w całości lub w części w oparciu o to, że kredytobiorca jest członkiem grupy mniejszościowej lub na podstawie lokalizacji samego mieszkania. Dla przykładu, pożyczkodawca nie może pobierać wyższych opłat za złożenie wniosków od Afroamerykanów niż od białych. Jednakże wiele rodzajów dyskryminacji przejawia się bardziej subtelnie. Dyskryminacja nie ogranicza się do pojedynczych transakcji. Często wynika ona z innego traktowania osób mieszkających na danym terenie geograficznym. Na przykład, bez względu na wiarygodność kredytową, wszyscy mieszkańcy okolicy uznanej przez spis powszechny za 7

9 obszar zamieszkały przez osoby hiszpańskojęzyczne otrzymują pożyczki na gorszych warunkach niż osoby zamieszkałe na obszarze uznanym w spisie powszechnym za obszary zamieszkałe przez osoby inne niż hiszpańskojęzyczne. Pomimo tego, że polityka ta może wydawać się neutralna, jeśli wpływa w większym stopniu na grupę osób uznawanych za członków grupy mniejszościowej, niż na członków grup niemniejszościowych, może być niezgodna z prawem z uwagi na wpływ różnicujący, który z niej wynika. Reklamy nie mogą sugerować preferencji wynikającej z nielegalnej klasyfikacji. Na przykład reklamy dotyczące kredytów udzielanych na gorszych warunkach dla pożyczkobiorców z grupy wyższego ryzyka nie mogą być rozpowszechniane wyłącznie w dzielnicach zamieszkałych przez członków grup mniejszościowych, podczas gdy reklamy kredytów o najlepszych warunkach tylko w dzielnicach zamieszkałych przez białych. W rzadszych przypadkach reklamy mogą zawierać sugestie wizualne - na przykład tylko biali modele przedstawiani są na zdjęciach przedstawiających daną społeczność. Bywało, iż miasta pozywały pożyczkodawców o naruszanie przepisów Fair Housing Act za to, że osoby uważane za członków grup mniejszościowych otrzymywały pożyczki większego ryzyka na gorszych warunkach, choć kwalifikowały się do otrzymania pożyczki na niższy procent i na lepszych warunkach. Ze względu na to, że pożyczki subprime są droższe, wiążą się z większym ryzykiem niespłacalności. Miasta tracą pieniądze na opuszczonych domach bowiem nie uzyskują z nich podatków i muszą wydawać więcej na ich utrzymanie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Dyskryminacja może mieć również miejsce w przypadku, gdy właściciele domów starają się zmodyfikować pożyczki. Na przykład pożyczkodawca może nielegalnie odmówić rozpatrzenia wniosku o modyfikację kredytu osobie, która wzięła urlop macierzyński lub zapytać kobietę, jak zapewni sobie środki antykoncepcyjne. Przepisy mieszkaniowe i dotyczące udzielania pożyczek muszą być rzetelne i dotyczy to wszystkich aspektów udzielania pożyczek: Reklamy, źródła pożyczki, obsługi pożyczki, modyfikacji pożyczek, wykluczenia, i sposobów utrzymania wykluczonych budynków. Dyskryminacja może być subtelna. Osoby uważające, że doświadczyły dyskryminacji, powinny skontaktować się z John Marshall Law School Fair Housing Legal Clinic pod numerem Personel Klinki może być w stanie przeprowadzić testy specjalnie przygotowany proces, którego celem jest ustalenie, czy dyskryminacja miała miejsce. KOLEJNE KROKI: Osoby uważające, że stały się ofiarą dyskryminacji mieszkaniowej lub dyskryminacji przy udzielaniu pożyczki na dom, powinny: 1. Zgromadzić wszelkie dokumenty dotyczące swojej sytuacji. 2. Skontaktować się z poradnią prawną John Marshall Law School Fair Housing Legal Clinic dzwoniąc pod numer

10 3. Przygotować skargę korzystając z przykładowych formularzy zamieszczonych w Załącznikach. 4. Jeśli poradnia nie będzie w stanie pomóc w załatwieniu danej sprawy, należy rozważyć zatrudnienie prawnika prywatnie. Wiele przepisów dotyczących równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych przewiduje możliwość zwrotu opłat i kosztów wynajęcia adwokata, w związku z czym istnieje możliwość wynajęcia adwokata, który nie zażąda opłaty z góry, tylko potrąci koszty i swoje honorarium z odszkodowania w przypadku wygrania sprawy. 9

11 SŁOWNICZEK Odszkodowanie rzeczywiste jest tym samym co rekompensata za szkody, zdefiniowana poniżej. Skarga administracyjna skarga na dyskryminację w kwestiach mieszkaniowych, składana w składana w organie administracyjnym, takim jak HUD, Illinois Department of Human Rights, lub w lokalnym urzędzie praw człowieka Rozprawa administracyjna przedstawienie faktów lub argumentu prawnego w organie administracyjnym w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia przepisów. Reklama zgodnie z definicją Fair Housing Act, reklamą jest każda publikacja pisemna lub ustna dotycząca sprzedaży lub wynajmu lokalu mieszkalnego. Prokurator generalny dotyczy prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych i przez odniesienie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Chicago Fair Housing Ordinance rozporządzenie lokalne w Chicago zabraniające dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Nie jest ono istotnie równoważne z federalną ustawą Fair Housing Act. Jest ono egzekwowane przez City of Chicago Human Relations Commission. Kara cywilna kara finansowa, którą można nakładać na pozwanego skazanego za świadome, złośliwe lub nierozważne działania dyskryminacyjne. Kwota kary jest przekazywana państwu, a nie powodowi. Rekompensaty odszkodowania za rzeczywiste szkody dla ofiar dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Rekompensaty obejmują poniesione wydatki, rekompensaty za utratę praw, oraz rekompensaty za upokorzenie i wstrząs emocjonalny. Powód osoba, która wniosła skargę do organu administracyjnego lub w sądzie w celu rozpoczęcia postępowania administracyjnego lub pozwu. Skarga powinna zawierać fakty stanowiące podstawę do zarzucenia pogwałcenia przepisów o równouprawnieniu w kwestiach mieszkaniowych. Postępowanie pojednawcze - odnosi się do wysiłków HUD lub agencji państwowej zmierzających do polubownego pojednania stron w przypadku skargi na nieprzestrzeganie równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych, bez konieczności przeprowadzania rozprawy w danej sprawie. Umowa dotycząca uwarunkowania opłaty honorariów adwokata od wyniku postępowania umowa, w świetle której adwokat strony skarżącej jako swoje honorarium pobiera określoną część procentową odszkodowania tylko w przypadku uznania skargi. 10

12 Cook County Human Rights Ordinance rozporządzenie lokalne obowiązujące na terenie okręgu Cook, zabraniające dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Nie jest ono istotnie równoważne z federalną ustawą Fair Housing Act i jest egzekwowane przez Cook County Department of Human Rights. Koszty opłaty za założenie sprawy w sądzie. Wpływ różnicujący polityka, która na pierwszy rzut oka może wydawać się neutralna, ale jej skutkiem jest dyskryminacja grupy mniejszościowej. Wpływ taki określany jest za pomocą statystyk. Po wykazaniu tego rodzaju wpływu pozwany musi wykazać odpowiednią potrzebę stosowania danego rodzaju polityki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Agencja równoważna stanowa lub lokalna agencja praw człowieka zajmująca się egzekwowaniem praw dotyczących równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych oraz rozporządzenia, którego treść zasadniczo pokrywa się z Federal Fair Housing Act. Kary nałożone w oparciu o istniejące przepisy kary przeciwko wszystkim osobom naruszającym prawa dotyczące równouprawnienia w kwestiach mieszkaniowych. Tego rodzaju kary nie są zazwyczaj wypłacane powodom. Przejęcie - postępowanie wszczęte przez pożyczkodawcę, którego celem jest pozbawienie pożyczkobiorcy przysługujących mu praw do nieruchomości w wyniku niewywiązania się pożyczkobiorcy ze zobowiązań pożyczki zabezpieczonej nieruchomością. Equal Credit Opportunity Act ustawa federalna, która chroni przed dyskryminacją w niektórych transakcjach kredytowych. Fair Housing Act prawo federalne pierwotnie uchwalone w 1968 roku, które zakazuje dyskryminacji w kwestiach mieszkaniowych. Linia kredytowa pod zastaw wartości rynkowej nieruchomości proces, w ramach którego właściciele domów otrzymują zatwierdzoną pożyczkę na określoną kwotę w oparciu o kapitał zawarty w nieruchomości. Zatwierdzony przez HUD doradca mieszkaniowy - osoby, które są przygotowane do udzielania porad dla nabywców lub właścicieli domów w kwestiach dotyczących ich zobowiązań finansowych wynikających z posiadania domu. Tymczasowe zadośćuczynienie nakaz sądowy nakazujący pozwanemu zrobienie czegoś lub powstrzymanie się od zrobienia czegoś. Wydanie nakazu tego rodzaju wymaga przeprowadzenia rozprawy. Modyfikacja proces umożliwiający pożyczkodawcy zmniejszenie zobowiązań pożyczkobiorcy w ramach pożyczki. 11

13 Hipoteka własność w nieruchomości przekazana pożyczkodawcy w charakterze gwarancji na wypadek niespłacenia pożyczki. Powiadomienie Akt prawny podpisany przez pożyczkobiorcę zawierający zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w określonym czasie. Pożyczka prime pożyczka z oprocentowaniem zgodnym z ustalonym standardem, czyli najlepszym istniejącym oprocentowaniem udzielanym przez komercyjnego pożyczkodawcę. Zadośćuczynienie kara finansowa, którą można nakładać na oskarżonego skazanego za świadome, złośliwe lub nierozważne działania dyskryminacyjne. Obsługa proces pobierania odsetek i podstawowej stawki spłaty pożyczki po jej udzieleniu. Pożyczki subprime pożyczki z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania udzielanego pożyczkobiorcom pożyczek typu prime. Powinno to być podyktowane wiarygodnością kredytową pożyczkobiorcy, ale często jest nadużywane w przypadku udzielania ich osobom kwalifikującym się do otrzymania pożyczki typu prime. Testowanie procedura zatwierdzona przez sądy pozwalająca na składanie wniosków osobom niestarającym się o otrzymanie pożyczki w celu sprawdzenia, czy członkowie różnych grup społecznych traktowani są inaczej. U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) federalny organ administracyjny zajmujący się egzekwowaniem przepisów Fair Housing Act. ZAŁĄCZNIKI A - Formularz skargi do HUD B - Formularz skargi do IDHR C - Formularz skargi do Chicago Department of Human Relations D - Formularz skargi do Cook County Department of Human Rights Publikacja niniejsza możliwa była dzięki finansowaniu zapewnionemu na mocy umowy z U.S. Department of Housing and Urban Development. Zawartość i spostrzeżenia w niej zawarte przeznaczone są do publicznego wykorzystania. Autor i wydawca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń i interpretacji zawartych w niniejszej publikacji. Interpretacje te niekoniecznie odzwierciedlają poglądy władz 12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL?

Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL? Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL? AN COURT OF HUM ETPCz w 50 pytaniach Niniejszy dokument, opracowany przez Dział Public Relations Trybunału, nie jest wiążący dla Trybunału.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI 1 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 5/2011 RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W DOSTĘPIE DO USŁUG MIESZKANIOWYCH W POLSCE. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo